Sunteți pe pagina 1din 3

Bugetul de Stat al Romaniei pentru anul bugetar 2014

STRATEGIA FISCAL-BUGETARA 2014-2016

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/strategbug/Strategiafiscal_bugetar
a2014_2016.pdf

RAPORT PRIVIND SITUAIA MACROECONOMIC PE ANUL 2014 I


PROIECIA ACESTEIA PE ANII 2015-2017

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget2014/RAPORTBUGET
2014.pdf

PROGRAMUL DE CONVERGENTA 2014-2017

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/cp2014_romania_en.pdf

GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT STRATEGY 2014-2016

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/Gov_publicdebtma
nag_strategy2014_2016.pdf

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NOTAPROIECTege201
4bugstat_23062015.pdf

LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2014


http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2014/LegeBugetdestat2014.p
df

REPARTIZARE PE TRIMESTRE BUGET 2014


http://www.mfinante.ro/buget2014.html?pagina=domenii

RETIFICARI BUGET 2014


http://www.mfinante.ro/buget2014.html?pagina=domenii

PROIECT LEGE PENTRU APROBAREA CONTULUI GENERAL ANUAL DE


EXECUIE A BUGETULUI DE STAT, A CONTULUI ANUAL DE EXECUIE A
BUGETULUI FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE I A CONTULUI GENERAL ANUAL AL DATORIEI PUBLICE
AFERENTE ANULUI 2014 - publicat n data de 23.06.2015
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/PROIECTege2014bugs
tat_23062015.pdf

Expunere de motive
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/EMPROIECTege2014bugstat
_23062015.pdf

Anexa la expunerea de motive - NOT DE PREZENTARE A CONTULUI


GENERAL ANUAL DE EXECUIE A BUGETULUI DE STAT, A CONTULUI
ANUAL DE EXECUIE A BUGETULUI FONDULUI NAIONAL UNIC DE
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE I A CONTULUI GENERAL ANUAL AL
DATORIEI PUBLICE, PE ANUL 2014
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NOTAPROIECTege2014bugst
at_23062015.pdf

Cont general anual de execuie a bugetului de stat pe anul 2014


http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/cont2014Contgenanualexec
bugstatdatpub_23062015.pdf

PROIECT LEGE PENTRU APROBAREA CONTULUI GENERAL ANUAL DE


EXECUIE A BUGETULUI ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2014
I A CONTULUI GENERAL ANUAL DE EXECUIE A BUGETULUI
ASIGURRILOR PENTRU OMAJ PE ANUL 2014 - publicat n data de
23.06.2015
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/PROIECTLEGE2014_230620
15.pdf

Expunere de motive
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/EMPROIECTLEGE2014_2306
2015.pdf

Anexa la expunerea de motive


http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/Anexa_EMPROIECTLEGE201
4_23062015.pdf

Anexa 1
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/contasigstatsomaj2014_230
62015.pdf

Bugetul de Stat al Romaniei pentru anul bugetar 2015

STRATEGIA FISCAL-BUGETARA 2015-2017

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/Strategiafiscalbugeta
ra2015_2017.pdf

RAPORT PRIVIND SITUAIA MACROECONOMIC PE ANUL 2015 I


PROIECIA ACESTEIA PE ANII 2016-2018

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget2015/Raportbuget20
15_13122014.pdf

PROGRAMUL DE CONVERGENTA 2015-2018

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pdc/programconvergenta2015-
2018.pdf

GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT STRATEGY 2015-2017

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/GovPublDebtMana
gStrategy20152017.pdf

LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2015


http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2015/Legea186_2014bugdest
at2015.pdf
REPARTIZARE PE TRIMESTRE BUGET 2015
http://www.mfinante.ro/buget2015.html?pagina=domenii

RETIFICARI BUGET 2015


http://www.mfinante.ro/buget2015.html?pagina=domenii