Sunteți pe pagina 1din 8

DATORIE PUBLIC

Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
Datoria public Datoria public Datoria public local Datoria public local
guvernamental direct guvernamental garantat direct reprezint totalitatea direct reprezint totalitatea
reprezint totalitatea reprezint totalitatea obligaiilor asumate de obligaiilor asumate de
obligaiilor statului asumate obligaiilor asumate de stat unitile administrativ- unitile administrativ-
direct de ctre acesta, n calitate de garant pentru teritoriale, la un moment teritoriale, la un moment
respectiv acele obligaii de obligaiile de rambursare a dat, provenind din finanrile dat, provenind din finanrile
rambursare a unor finanri unor finanri contractate de rambursabile angajate pe rambursabile angajate pe
contractate direct de Guvern alte persoane. n acest caz, baze contractuale, care baze contractuale
prin Ministerul Finanelor obligaia statului va fi n trebuie rambursat din
Publice principiu subsidiar obligaiei veniturile proprii ale UAT
DEFINIIE de rambursare ce revine
debitorului principal, statul
urmnd s aib obligaia de a
plti numai n situaia n care
debitorul principal nu i
ndeplinete obligaiile de
plat.

Statul acioneaz n acest caz


ca un fidejusor

O.U.G. nr. 64/2007 privind O.U.G. nr. 64/2007 privind O.U.G. nr. 64/2007 privind O.U.G. nr. 64/2007 privind
datoria public datoria public datoria public datoria public
H.G. nr. 1470/2007 pentru H.G. nr. 1470/2007 pentru H.G. nr. 1470/2007 pentru H.G. nr. 1470/2007 pentru
REGLEMENTARE aprobarea normelor aprobarea normelor aprobarea normelor aprobarea normelor
metodologice metodologice metodologice metodologice
- reglementare special: - reglementare special:
Legea nr. 273/2006 privind Legea nr. 273/2006 privind

1/8
Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
finanele publice locale finanele publice locale

Creditori pot fi: Creditorii sunt persoanele Creditori pot fi: Creditorii sunt persoanele
1. Instituii de credit (bnci) juridice care acord 1. Instituii de credit (bnci) juridice care acord
2. Persoane fizice, mprumuturi beneficiarilor 2. Persoane fizice, mprumuturi beneficiarilor
persoane juridice, de garanii. persoane juridice, de garanii.
entiti fr Aceti creditor pot fi: entiti fr Aceti creditor pot fi:
personalitate juridic ce 1. Instituii de credit personalitate juridic ce 1. Instituii de credit
pot deine titluri de stat 2. Instituii financiare pot dobndi obligaiuni 2. Instituii financiare
pe piaa secundar; internaionale care au n emise de Unitatea internaionale care au n
3. Instituii financiare obiectul de activitate administrativ-teritorial; obiectul de activitate
internaionale acordarea de credite 3. Instituii financiare acordarea de credite
4. Uniunea European, n ctre persoane juridice internaionale care au n ctre persoane juridice
cadrul mecanismului de de drept privat sau obiectul de activitate de drept privat sau
echilibrare a balanei de public, pentru care acordarea de credite public, pentru care
CREDITORI pli solicit acordarea de ctre autoriti locale solicit acordarea de
garanii de stat (Banca European garanii locale
pentru Reconstrucie i
Dezvoltare; Banca
European pentru
Investiii)
4. Stat, ca sub-mprumutat
pentru proiecte
aprobate prin lege sau
prin contracte de
mprumut pe termen
scurt pentru acoperirea
necesarului de fonduri
sau prin contracte de

2/8
Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
mprumut reglementate
prin legi speciale.

Regula: Stat prin Ministerul Debitorul garaniei este Unitatea administrativ- Debitorul garaniei este
Finanelor Publice emitentul garaniei: teritorial emitentul garaniei:
Excepie: ordonatorii 1. Ministerul Finanelor Sectoarele municipiului 1. Unitatea administrativ-
principali de credite pot Publice, Bucureti, n baza i n teritorial
angaja obligaii de natura 2. Persoane juridice de limitele unei mputerniciri
datoriei publice drept public sau de drept exprese acordate prin
guvernamentale pentru privat crora li s-a hotrre a Consiliului Debitorul garantat
achiziii n sistem leasing, pe ncredinat prin lege General al Municipiului (beneficiarul garaniei):
baz de hotrre a administrarea unor Bucureti 1. Operatori economici
Guvernului, doar n condiiile fonduri publice sau li se subordonai UAT, adic
n care Ministerul Finanelor aloc fonduri publice n societi nfiinate de
Publice, n calitate de unic vederea emiterii de UAT sau regii autonome
administrator al datoriei garanii n numele i pe nfiinate de UAT
DEBITORI publice guvernamentale de seama statului. 2. Servicii publice de
ctre ordonatorii principali interes local
de credite prin alegerea Debitorul garantat
acestui instrument financiar, (beneficiarul garaniei):
pe baza analizei costurilor i 1. Persoane juridice pentru
riscurilor, cu asigurarea scrisorile de garanii de
respectrii obiectivelor i stat emise de Ministerul
principiilor strategiei de Finanelor Publice
administrare a datoriei 2. Persoane juridice pentru
publice guvernamentale garaniile emise de EXIM
BANK
3. Persoane fizice pentru
garaniile emise n cadrul
programului PRIMA

3/8
Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
CASA de ctre Fondul
Naional de Garantare a
Creditelor pentru
ntreprinderi Mici i
Mijlocii
Statul se poate mprumuta Emiterea de garanii se face 1. Finanarea investiiilor 1. Finanarea investiiilor
pentru acoperirea costurilor n baza unei legi speciale. publice de interes local publice de interes local
oricrei operaiuni. Scopul nu este limitat printr- 2. Refinanarea datoriei 2. Refinanarea datoriei
Ca regul, scopul datoriei un act normativ general. publice locale publice locale
publice guvernamentale se
circumscrie uneia din Garania de stat se emite
urmtoarele situaii: pentru a garanta obligaiile
1. finanarea deficitului debitorului garantat de
bugetului de stat; rambursare a unei sume
2. refinanarea i mprumutate, n baza unui
rambursarea anticipat contract de mprumut sau a
a datoriei publice unei emisiuni de obligaiuni
SCOPUL DATORIEI PUBLICE guvernamentale;
3. finanarea pe baz de
lege a unor
programe/proiecte sau
a altor necesiti
prioritare pentru
economia romneasc;
4. meninerea n
permanen a unui sold
corespunztor n contul
curent general al
Trezoreriei Statului;
5. susinerea balanei de

4/8
Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
pli n conformitate cu
Regulamentul
Consiliului Uniunii
Europene nr. 322/2002
de stabilire a unui
mecanism de asisten
financiar pe termen
mediu pentru balanele
de pli ale statelor
membre.

Instrumente: Instrumente: Instrumente: Instrumente:


1. Titluri de stat. Individuale: 1. Titluri de valoare = 1. Acord de Garantare prin
Plasamentul privat 1. Scrisoarea de garanie de obligaiuni municipale venituri proprii:
2. Contracte de mprumut stat emise de Ministerul 2. Contracte de mprumut: - Contract de
3. Contracte asimilate Finanelor Publice se i. Contracte de fidejusiune
contractelor de acord exclusiv mprumut pentru - Contract de ipotec
mprumut, n condiiile persoanelor juridice realizarea de investiii mobiliar pe
INSTRUMENTE legii publice de interes local conturile UAT n
Actul juridic prin care iau Scheme de garantare ii. Contracte de care sunt ncasate
natere obligaii de natura (sistem de garanii) mprumut pentru veniturile proprii
datoriei publice asumate de 1. Scrisori de garanii emise finanarea decalajului
stat sau UAT de EXIM BANK S.A. temporar ntre venituri 2. Avalizarea biletelor la
pentru persoane juridice i cheltuieli, n care ordin
2. Garanii emise de Fondul creditor este Statul,
Naional de Garantare a prin Ministerul
Creditelor pentru Finanelor Publice
ntreprinderi Mici i iii. Contract de mprumut
Mijlocii n cadrul cu destinaie special
programului Prima Casa n vederea plii

5/8
Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
se acord persoanelor arieratelor (O.U.G. nr.
fizice 3/2013)
NU EXIST UN PLAFON DE Exist un plafon anual Dou nivele de limitare: Limitele se aplic i la datoria
NDATORARE STABILIT pentru emiterea de garanii, 1. Limita general stabilit public local garantat
ANUAL. care se aprob anual prin prin art. 63 din Legea
lege de ctre Parlament. 273/2006
PLAFON DE NDATORARE Trebuie respectat plafonul 2. Limit special stabilit
prevzut de legislaia UE Guvernul depune anual anual prin lege ca parte a
(60% din PIB) pentru nivelul proiectul de lege mpreun strategiei fiscal-bugetare
datoriei publice cu strategia fiscal-bugetar a Guvernului aprobat
de Parlament.
Contractarea datoriei publice Contractarea datoriei publice Etapele contractrii: Etapele contractrii
se aprob prin lege. se stabilete prin lege. 1. Ordonatorul principal de 1. UAT transmite o
credite propune informare ctre
Finanrile contractate de la contractarea datoriei Comitetul
instituii financiare publice locale interministerial pentru
internaionale destinate 2. Propunerea se aprob de urmrirea respectrii
acoperirii bugetului de stat Consiliul local sau de normelor aplicabile
se aprob prin lege de ctre Consiliul Judeean sau privind acordarea
Parlament. Consiliul General al ajutoarelor de stat. De
CONTRACTAREA Municipiului Bucureti asemenea UAT transmite
3. Dup aprobare se solicit o informare Consiliului
avizul Comisiei de Concurenei
Autorizare a 2. Emiterea garaniilor se
mprumuturilor locale, aprob prin Hotrre a
organizate la nivelul Consiliului Local
Ministerului Finanelor 3. Dup aprobarea
Publice. Consiliului Local se
solicit avizul Comisiei de
Autorizare a

6/8
Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
mprumuturilor locale

Se constituie Poate fi folosit pentru Se constituie la nivelul Poate fi folosit pentru


Administrat de Ministerul acoperirea riscurilor fiecrei UAT, n afara acoperirea riscurilor
Finanelor Publice financiare care decurg din bugetului local financiare care decurg din
FONDUL DE RISC
garaniile de stat Se administreaz la nivel garaniile emise de UAT
local

Ministerul Finanelor Publice Ministerul Finanelor Publice Autorizare bugetar Autorizare bugetar
parcurge toate etapele parcurge toate etapele permanent permanent
efecturii cheltuielilor efecturii cheltuielilor
publice conform prevederilor publice conform prevederilor Serviciul datoriei publice Serviciul datoriei publice
legale aplicabile: angajare, legale aplicabile: angajare, locale este o obligaie a UAT locale este o obligaie a UAT
lichidare, ordonanare i lichidare, ordonanare i care se achit din veniturile care se achit din veniturile
plat. plat. proprii proprii

Autorizare bugetar Autorizare bugetar


permanent permanent
EXECUTAREA DATORIEI
PUBLICE Serviciul datoriei publice Serviciul datoriei publice
guvernamentale directe = guvernamentale indirecte =
totalitatea sumelor totalitatea sumelor
reprezentnd rate de capital, reprezentnd rate de capital,
dobnzi i comisioane i alte dobnzi i comisioane i alte
costuri aferente datoriei costuri aferente datoriei
publice provenind din publice provenind din
finanrile rambursabile finanrile rambursabile
angajate pe baze garantate de Ministerul
contractuale de Ministerul Finanelor Publice
Finanelor Publice

7/8
Elemente principale Datorie publica Datorie public Datorie publica local Datorie public local
guvernamental direct guvernamental indirect direct indirect (garantat)
(garantat)
Sub-registrul datoriei publice Sub-registrul datoriei publice Sub-registrul datoriei publice Sub-registrul datoriei publice
guvernamentale directe guvernamentale garantate locale directe la nivelul locale garantate la nivelul
Ministerul Finanelor Publice Ministerul Finanelor Publice

La nivel local, UAT are La nivel local, UAT are


obligaia s menin obligaia s menin
REGISTRELE DATORIEI
Registrul de eviden a Registrul de eviden a
PUBLICE
datoriei publice locale garaniilor locale

Obligaii de publicitate a Obligaii de publicitate a


Registrului datoriei publice Registrului de eviden a
pe pagina de internet a UAT garaniilor locale pe pagina
de internet a UAT
Raportul datoriei publice
guvernamentale UAT raporteaz lunar ctre
Ministerul Finanelor Publice
Contul general al datoriei operaiunile desfurate n
publice cadrul contractelor care au
generat datorie public
RAPOARTE local.

UAT raporteaz Ministerului


Finanelor Publice n termen
de 10 zile de la data
contractrii datoriei locale
directe sau a garaniei

8/8