Sunteți pe pagina 1din 2

30 septembrie al doilea termen de plata a

impozitelor si taxelor locale


Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 Codul fiscal termenele de plata pentru datoriile la
bugetul local sunt urmatoarele:

- 31 martie 2014;

- 30 septembrie 2014.

In cazul neachitarii datoriilor aferente semestrului II, la data scadenta, respectiv 30 septembrie,
vor fi calculate majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale
neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitele anuale mai mici de 50 de lei TREBUIE ACHITATE INTEGRAL pana la data de 31
martie. Dupa aceasta data se calculeaza majorari de intarziere.

In cazul contribuabililor care nu achita datoriile catre bugetul local la termenele prevazute de
lege, se va incepe actiunea de executare silita in conditiile prevazute de Codul de Procedura
Fiscala. Aceasta actiune are in vedere recuperarea impozitelor si taxelor locale neachitate la
termenele de plata, precum si a amenzilor neachitate de catre persoanele fizice si juridice.

Pentru executarea silita vor fi parcurse urmatoarele etape:

1. Comunicarea somatiei si titlului executoriu insotite de o instiintare referitoare la


totalitatea datoriilor pe care acestia le au catre bugetul local sector 3.

2. In cazul in care dupa aceasta etapa sumele restante nu vor fi achitate, se va proceda la
instituirea de popriri asupra disponibilitatilor banesti ale debitorilor (de natura salariala,
pensii, chirii etc) precum si poprirea conturilor bancare.

3. Daca dupa aceasta etapa nu se vor incasa sumele restante, se va proceda la sechestarea
bunurilor imobile si mobile detinute de catre acestia, bunuri ce vor fi valorificate ulterior
prin vanzare prin licitatie publica.

Pentru achitarea obligatiilor la bugetul local puteti folosi sistemul on-line de plata
www.ghiseul.ro operat de Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale.

Persoanele fizice pot achita toate obligatile fiscale datorate bugetului local si prin site-ul
www.ghiseul.ro dupa obtinerea credentialului (nume utilizator si parola). Emiterea credentialului
se efectueaza pe loc, dupa completarea unei cereri de alocare, insotita de copia cartii de identitate
a solicitantului, respectiv dupa crearea rolului unic nominal* (in cazul in care acesta nu exista, ci
este un rol comun cu alte persoane). Credentialul pentru plata prin cardul bancar, pe site-ul
www.ghiseul.ro, se inmaneaza personal la oricare din sediile noastre.