Sunteți pe pagina 1din 5

Conceptul de finante

Finantele sunt relatiile social-economice banesti prin care se formeaza si utilizeaza fondurile
banesti, atat cele aflate la dispozitia agentilor economici, cat si cele aflate la dispozitia statului.

Continutul economic al finantelor


Continutul economic al finantelor este reprezentat de relatiile banesti existente in interiorul
unitatilor economice, intre stat pe de o parte si persoane fizice ori juridice pe de alta parte, in
procesul repartitiei Produsului National Brut ori Produsului Intern Brut, pentru constituirea,
repartizarea, utilizarea, fondurilor banesti in vederea satisfacerii nevoilor societatii.

Structura finantelor
In Romania finantele cuprind: finantele publice, finantele unitatilor si organizatiilor cooperatiste
si finantele intreprinderilor mixte si private
La randullor finantele publice cuprind finantele generale ale statului si finantele reiilor
autonome, ale societatilor comerciale si ale ramurilor economiei nationake
Finantele unitatilor si organizatiilor cooperatiste si finantele intreprinderilor mixte si private
alcatuiesc impreuna finantele private

Finante publice
Finantele generale ale statuluiexprima acele relatii banesti care se folosesc in procesul repartitiei
PNB si PIB cand se formeaza, repartizeaza si utilizeaza fondurile banesti ale statului
Finantele generale ale statului cuprind bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor
sociale de stat
Finantele regiilor autonome, ale societatilor comerciale si ale ramurilor economiei nationale
exprima acele relatii banesti care se folosesc in procesul repartizarii veniturilor create in
interiorul lor cu ocazia formarii, repartizarii si uitilizarii fonsurilor banesti necesare procesului
reproductiei, satisfacerii nevoilor sociale ale celor care au conribuit la obtinerea acestora, si
alimentarii fondurilor statului.

Finante private
Finantele private cuprind relatiile sociale economice banesti prin intermediul carora se constituie,
se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti ale unitatilor si organizatiilor cooperatiste, ale
intreprinderilor mixte si private, ale altor agenti economici privati si sunt alimentate fonsurile
statului
Finantele private sunt formate din finante cooperativelor, care cuprind relatiile sociale economice
banesti prin care se constituie si se utilizeaza fondurile lor banesti si sunt alimentate fondurile
statului.
In structura lor intra: finantele fooperativelor mestesugaresti, finantele uniunilor judetele ale
CENTROCOP, finantele asociatiilor agricole.
Finatele intreprinderilor mixte si private si cele ale agentilor economicireprezinta relatiile social-
economice banesti prin intermediul carora unitatile economice, societatile de asigurari, bancile,
alti agenti economici privati constituie, repartizeaza si utilizeaza fondurile lor de resurse
financiare si alimenteaza fondurile statului.

Functiile finantelor
Pentru manifestarea continutului si destinatiei finantelor in procesul reproductiei sociale este
necesara studierea functiilor finantelor
Finantele indeplinesc urmatoarele functii:
o f. de atragere a resurselor
o de alocare a resurselor
o de redistribuire a PIB
o de stabilizator al economiei nationale
o de stimulator al economiei nationale
o de coordonare a cererii si de stabilirea a prioritatilor social-economice
o de control
procesele atribuite primelor 6 functiii sunt acoperite integral de functia de rapartitie, astfel ca in
final vorbim de 2 functii ale finantelor: de repartitie si de control.

Fondul de inlocuire
Fondul de inlocuire are rolul acoperirii necesitatii de mijloace banesti necesare reintregirii
factorilor materiali ai productiei, luand forma fonsului de amortizare si a fondului pt inlocuirea
activelor circulate consumate.
Fondul de amortizare este rezultatul unui proces de repartitie si de recuperare in forma baneasca
a capitalului aferent uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe si a imobilizarii necorporale fiind
utilizat pt inlocuirea mijloacelor fixe utilizate, pt noi imobilizari necorporale si pt reproductia
largita a mijloacelor fixe.
Fondul pt inlocuirea activelor circulate consumate provine din recuperarea in forma baneasca a
contravalorii fondurilor materiale ale productiei care s au transmis asupra noului produs.

Fondul cresterii de capital sau de dezvoltare


Fondul cresterii de capital constituie acea parte a produsului intern net care nu se consuma in
perioada curenta, fiind acumulata sau economisita
Are 2 componente: fondul centralizat al cresterii de capital si fondul descentralizat al cresterii de
capital
Fondul centralizat al cresterii de capital se formeaza la nivelul bugetului public si al unora din
fondurile speciale constituite conform legii bugetare anuale.
Fondul descentralizat al cresterii de capital se formeaza pe seama propriilor resurse ale agentilor
economici, resurse constituite din profit, din amortizarea mijloacelor fixe si valoarea reziduala a
acestora, din noi raporturi de capital, din reducerea de impozit pe profitm pt partea de profit
investita in anumite scopuri
Acest fond are in vedere atat acoperirea cresterii necesitatilor din active fixe, luand forma
fondului de investitii, cat si acoperirea cresterii necesitatii de active circulante.
Acest tip de fond se formeaza si la nivelul populatiei cu referire la economiile acesteia.

Fondul de consum
Fondul de consum cuprinde fondul de consum individual si fondul de consum social
Fondul de consum individual este acea parte a fondului de consum care revine populatiei. El se
fomeaza prin venituri cu caracter social, dividente incasate de cetatenii care poseda capital
avansat la constituirea societatilor comerciale sau la majorarea de capital, parti din profit
repartizate salariatilor, iar partile sunt cu caracter social concretizare i alocatii, burse, ajutoare,
indemnizatii
Fondul de consum social reprezinta acea parte a fondului de consum care se mobilizeaza prin
finantele publice in scopul acoperirii unor necesitati ale populatiei in forma centralizata. Din
acest fond se acopera cheltuielile pt institutiile publice.

Mecanismul financiar si politic


Orice economie nationala functioneaza dupa anumite mecanisme economice si financiare, intre
diferitele economii nationale si mecanisme aferente existand similitudini si deosebiri. Intre
mecanismele de functionare ale economiei nationale ele diferitelor tari exista conditionari
istorice comune, precum si scopuri politice, economice si sociale apropiate.
Mecanismul economic reprezinta ansamblul metodelor si instrumetelor de conducere si/sau
reglare construit de factorii de conducere si societatii pt functionarea economiei nationale
impreuna cu obiectivele ce guverneaza aceasta conducere si / sau reglare si intregul sistem
organizational prin intermediul caruia o efectueaza.
Mecanismul economic cuprinde mai multe componente de natura financiara care impreuna
alcatuiesc mecanismul financiar

Structura mecanismului financiar


Mecanismul financiar cuprinde:
o Sistemul financiar
o Parghiile financiare folosite de stat pt influentarea activitatii financiare
o Metode administrative de conducere folosite in domeniul financiar
o Institutii si organe cu atributii in domeniul finantelor
o Cadrul juridic format din legii si diferite acte normative utilizate in domeniul finantelor

Sistemul financiar
Sistemul financiar public si privat este privit ca un sistem de relatii economice, ca un sitem de
fonduri financiare ori ca un sitem de planuri financiare
Sistemul finantelor publice este format din
o relatii care se reflecta in bugetul de stat si bugetele locale, relatii care se reflecta in bugetul
asigurarilor sociale de stat, relatii care se reflecta in bugetul asigurarilor sociale de sanatate
o relatii care tin de forma fondurilor extrabugetare
sistemul financiar privat este format din: relatii de credit bancar, relatii de asigurare si reasigurare
bunuri si raspundere civila, relatii generate de constituirea fondurilor la despagubirea
intreprinderilor.

Parghiile financiare
Pt a asigura functionarea normala a economiei, statul utilizeaza anumite metode de conducere,
metode care sunt cunoscute sub denumirea de parghii. Aceste parghii completeaza masurile
economice, asigurandu se eficienta economiei
Parghiile reprezinta instrumente cu ajutorul carora statul actioneaza asupra interesului economic
al unei entitati economice sau administrative, al membrilor acestora luati in mod individual in
scopul realizarii unui obiectiv propus.

Politica financiara- concept


Politica financiara este parte integranta a politicii economico-sociale a statului si isi aduce o
contributie importanta la dezvoltarea economica si sociala a unei tari.
In conditii normale politica financiara trebuie sa aiba coerenta si stabilitate pe termen lung,
respectiv sa asigure o anumita independenta fata de politica statului in alte domenii
Politica financiara este activitatea desfasurata de factorii de conditionare ai societatii in domeniul
financiar, menita sa asigure dezvoltarea economico-sociala a tarii prin punerea in aplicare a
prevederilor existente in acest sens in programul de guvernare.

Trasaturile politicii financiare


Trasaturie fundamentale ale politicii financiare se refera la:
- Caracterul stiintific. Presuoune cunoasterea aprofundata a particularitatilor vietii
cotidiente,studierea realitatilor nationale si internationale din fiecare perioada.
- Caracterul realist. Implica elaborarea politicii financiare pe baza cunoasterii temeincie a
realitatilor, particularitatilor si posibilitatilor economiei nationale din fiecare etapa
- Promovarea intereselor nationale, realizarea independentei si suveranitatii nationale,
colaborarea si cooperarea internationala
- Caracterul transformator, innoitor, umanist

Obiectivele politicii financiare


Principalele drectii ale obiectivelor politicii fianciare sunt:
1. Repartitia PIB care implica constituirea fondurilor financiare necesare satisfacerii nevoilor
sociale
2. In economia de piata politica financiara contribuie la realizarea procesului de restructurare a
economiei nationale, a ramurilor economiei, a intrepinderilor, incurajeaza libera initiativa,
asigura cresterea rentabilitatii produselor si sporirea profitului.
3. Prin politica financiara trebuie asigurat ochilibrul economico financiar
Planificarea financiara
Planificarea financiara este prezenta in Romania moderna dupa anul 1997, cand, adoptarea unor
planuri de dezvoltare nationala asumata de catre fiecare guvern, dupa adoptarea de catre
parlament deine necesara
Acest program trebuie sa aiba un caractre orientativ, si sa urmareasca centralizarea nevoilor
sociale si a posibilitatilor de dezvoltare a economiei financiare, cerintele pietei interne, precum si
conexarea acestora cu economia mondiala.
Planificarea financiara isi dovedeste importanta pt asiguarea echilibrului financiar in cursul
anului bugetar la nivelul tuturor activitatilor economice.