Sunteți pe pagina 1din 4

C ENTRUL DE EXCELENŢĂ C ONSTANŢA Matematică

LECŢIA 1 Drepte, semidrepte, segmente. Operaţii cu lungimi de segmente. Mijlocul unui segment

18 oct. 2014

A) Exerciţii şi observaţii pregătitoare

Prof. Gheorghe Marian

1. a) Prin două puncte distincte se poate duce o singură dreaptă . b) Câte drepte se pot duce prin trei puncte distincte ?

Spunem că o figură geometrică este „determinată” de anumite condiţii, dacă este singura care îndeplineşte aceste condiţii .

c) Câte drepte determină 4 puncte distincte ? d) Care este numărul maxim de drepte determinate de 2015 puncte distincte ? Dar numărul minim ? Se pot duce numai 2015 drepte ?

B)

2.

a) Desenaţi patru puncte A, B , C , D distincte două câte două, astfel încât să avem simultan :

i) Oricare trei dintre ele să fie necoliniare ;

iii) ii) iv) AB AD AC CD BD BC Ø; Ø Ø ;

.

b) O mulţime de segmente

A A , A A , A A ,

1

2

2

3

3

4





cu proprietăţile :

, A

n

1



A , A A

n

n

1

,

i) oricare trei puncte sunt necoliniare ii) oricare două segmente nu au puncte interioare comune,

se numeşte poligon(simplu)

A A A A

1

2

3

n

cu n laturi .

Dacă, în plus, poligonul este situat în acelaşi semiplan faţă de dreapta suport a fiecărei laturi, el se numeşte poligon convex .

Numim diagonală a unui poligon convex

v)

segmentul care uneşte două vârfuri neconsecutive .

Cum se poate calcula numărul de diagonale ale unui poligon convex cu n laturi, folosind numărul de drepte determinate de n puncte ?

folosind numărul de drepte determinate de n puncte ? 3. 4. 5. Punctele A , O

3.

4.

5.

Punctele A, O , B , M sunt coliniare, O este mijlocul segmentuluiAB , M AB . Arătaţi că OM este media aritmetică a segmentelor MA şi MB .

A, B , C , D sunt coliniare în ordinea dată . Studiaţi dacă : AB CD AD BC AC BD .

A

1 3

A

, A A , A 3 , , A

4

2

3

2019

mm, … ,

sunt puncte coliniare în această ordine, încât

A A 2018

2018 2019

mm .

A A 1

1

2

mm,

A A 2

2

3

mm,

a) Calculaţi lungimea segmentului

Dacă

M

1

A A A A

;

1008 2014 2015 2015

b)

calculaţi lungimea

este mijlocul segmentului

M M

1

2

.

şi

M

2

este mijlocul segmentului

A A

2018 2019

1

,

6. Se dau punctele coliniare A, B , C , D în această ordine . Ştiind că

AB CD 2014

AC BD 2015

, calculaţi

AD .

BC

(GMB nr. 2 /2014 adaptare )

7. Se consideră segmentul AB . Notăm cu M mijlocul lui AB ,

M

mijlocul lui M

1

A

,

M

3

mijlocul lui M

2

B

,

M

4

mijlocul lui AM

M

1

M M M 2

3

2

4

cm .

1

3

mijlocul lui BM ,

. Se ştie că

M

2

a) Aflaţi lungimea segmentului AB ;

şi

b)

Notăm cu

mijlocul lui AM

M

a

M

b

b

.

mijloacele segmentelor

M M

2

4

şi

M M

1

3

. Arătaţi că

M

este

a

(Concursul „Micul matematician”, GMB nr. 3 / 2014)

8. A A , A A n , A , , 1 A

1

n

1

2

3

n

n

sunt puncte coliniare, A A

.

1

x

, cu x N *

2

x

, A A 3 2 x

2

, A A 4 3 x

3

, ,

a.

Dacă M este mijlocul segmentului

aflaţi lungimea segmentului MN ;

A A

9 10

b. Aflaţi x şi n , astfel încât

A A 870

1

n

.

şi N este mijlocul segmentului

A A

24 25

,

(Concursul „Speranţe râmnicene”, GMB nr. 10 / 2012)

9. Fie A, B , C , D patru puncte coliniare astfel încât AB 10 cm, BC 4 cm şi AD 3 cm . Aflaţi lungimea segmentului DC , analizând toate cazurile posibile . (GMB nr. 11 / 2012)

10. Pe semidreapta OP se consideră punctele

2

A , A , A , , A

0

1

2

mm,

,

OA 6043 B OB , B , B 3 , , B

2014

2014

0

mm,

1

0

2

mm,

şi punctele

astfel încât

OA 1

0

mm,

OA 4

1

mm,

OA 7

OB 7 OB 11

1

mm,

2

mm,

a) Calculaţi câţi cm sunt între O şi

b)

c) Determinaţi n pentru care

A

18

;

Calculaţi

S OA OA OA OA

0

1

2

B

n

2014

;

este cel mai apropiat de

A

2014

.

(Revista Axioma Ploieşti nr. 30 / 2009)

n

11. Se consideră un segment AB , un punct C AB , astfel încât AC

3 AB

4 şi un punct

arbitrar D AC . Dacă punctul E este situat pe semidreapta DC astfel încât DE

arătaţi că AD 3 BE .

4

CD

3

,

(Ioan Ţicalo, GMB nr. 2 / 2013, Concurs Vatra Dornei, 2012)

12. Fie punctele A, B , C şi D (în această ordine) astfel încât AB 2 BC 3 CD 2 AD . Determinaţi poziţia punctului M BC cu proprietatea că AM MC MB MD . (Olimpiadă, 2000)

C) Problemă „rezervă”

Punctele A, B , C sunt pe aceeaşi dreaptă, A B C , M , N şi P sunt mijloacele segmentelor AB , BC , respectiv AC . Arătaţi că AM AP AN AB AC .

2

1.

D) Temă

Punctele

AA 2

2

A , A AA , A , 4 , A AA 1024

1

cm,

2

3

3

cm, … ,

n

n

aparţin, în această ordine, dreptei d . Ştiind că

AA 1

1

cm,

cm, aflaţi numărul de puncte situate pe dreapta d . (GMB nr. 9 /2014 )

2. Fie punctele A, B , C coliniare în această ordine, O mijlocul segmentului AC , iar M mijlocul segmentului BC . Demonstraţi că AB 2 OM .

(Revista Axioma Ploieşti nr. 30 / 2009)

3. Se consideră segmentul AB de lungime AB n , n N, n 2 şi punctele

M , M , , M

1

2

respectiv mijloacele segmentelor

AM AM AM

1

,

2

,

,



n 1

. Determinaţi n ştiind că

n

4.

AB AM AM 35840

1

Fie

A A A , A 2 , A A , A , A

k

k

0 1

1

2

k

1

n

2015

.

(GMB nr. 9 /2014 )

A A A A 1

0

1

1 0 2 2015

A A

.

şi

puncte coliniare în această ordine . Ştiind că

k

pentru orice k 2 , să se calculeze lungimea segmentului

,

(Etapa judeţeană Vrancea, 2003, GMB nr. 12 /2013 )

5. Fie segmentul AB şi punctele M , N AB astfel încât

mijlocul lui AB , aflaţi PM şi

AP AN .

NP

AM 3

MB 2

şi

AN 2

NB 3

. Dacă P este

6. Fie segmentul AB , A B şi 2015 puncte distincte situate în interiorul segmentului AB care împart AB în 2016 segmente . Punctului A i se asociază numărul 0 , iar puntului B i se asociază numărul 1 . Celor 2015 puncte li se asociază arbitrar unul din numerele 0 sau 1 . Să se arate că dintre cele 2016 segmente, un număr impar au extremităţile asociate cu acelaşi număr .

(Olimpiadă, Manuela Prajea, RMT nr. 1 / 2008)

7. Fie

M , M , M , , M

1 4

2

3

n

puncte coliniare în această ordine, astfel încât :

,

M M 33 M M 65

3

,

4

5

M M 9

1

2

,

M M 17

2

3

a) Aflaţi lungimea segmentului

;

c) Aflaţi lungimea segmentului M A , unde A este mijlocul segmentului

b) Aflaţi n N, dacă

M M

8

9

;

M M 8194

1

n

2

M M

7

9

.

(GMB nr. 1 /2012 )

,

E) Recomandări pentru studiu : problemele 5, 8, 20, 22, 23, 28, 29 - GEOMETRIE, CAPIT. 1, Artur Bălăucă – Olimpiade, concursuri şi centre de excelenţă clasa a VI-a, Ed. Taida

F) MATEMATICĂ RECREATIVĂ

Un tren care merge cu viteza de 54 km/h ajunge un călător care merge în acelaşi sens cu 6 km/h şi îl depăşeşte în 6 secunde . Aflaţi lungimea trenului . Aceeaşi întrebare pentru situaţia în care călătorul merge în sens contrar .

Pe fiecare din laturile unui pătrat se consideră câte trei puncte (diferite de vârfuri) colorate :

unul galben şi două roşii . Se notează cu M mulţimea celor 12 puncte colorate . Care este numărul segmentelor cu extremităţile din mulţimea M colorate la fel ?

celor 12 puncte colorate . Care este numărul segmentelor cu extremităţile din mulţimea M colorate la

3

Bibliografie

Artur Bălăucă – Olimpiade, concursuri şi centre de excelenţă clasa a VI-a, Ed. Taida, 2013

Petre Năchilă, C. Năchilă – Probleme de matematică pentru concursuri, Ed. Sigma, 2006

Armand Martinov Frumuseţe matematică, Ed. Sigma, 2011

Colecţia Revistei matematice din Timişoara

Colecţia Gazetei matematice seria B

Colecţia RMI Constanţa

4