Sunteți pe pagina 1din 14

CONTROLUL ŞI REDUCEREA POLUĂRII - poluarea sonoră -

CURS II/2-3 Tehnici şi echipamente pentru măsurarea şi reducerea poluării sonore

A. Surse de zgomot la automobile

Funcţie de dinamica activităţilor specifice, desfăşurate în areale distincte din mediul urban, zgomotul înregistrat este diferenţiat, având o structură (în frecvenţe caracteristice şi pondere a nivelului de intensitate) specifică. În acest sens se disting:

zgomotul specific zonelor industriale, apreciat ca fiind un zgomot continuu a cărui caracteristici nu se modifică în mod substanţial în intervale de timp mari (corespunde de regulă ca durata, timpului de activitate a unităţilor industriale);

zgomotul caracteristic marilor aglomerări urbane generat prin trafic rutier, ale cărui valori sunt determinate de caracteristica de trafic;

zgomotul din zona aeroporturilor, ale cărui valori sunt fluctuante funcţie de fluxul traficului aerian;

zgomotul din zona gărilor şi din apropierea reţelelor de căi ferate;

zgomot aleator, caracterizat prin prezenţa sporadică a unor surse de emisii sonore, datorat unor lucrări de întreţinere şi urbanism, amenajări de şantier de construcţii, deplasarea autovehiculelor de intervenţie, spectacole în aer liber, etc.

70 - transport aerian 60 - transport rutier - transport pe calea ferată 50 40
70
- transport aerian
60
- transport rutier
- transport pe calea
ferată
50
40
30
20
10
0
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
68
70
72
74
76
78
Pondere din zgomotul înregistrat [%]

Zgomot echivalent L ech [dB(A)]

Zgomotul instalaţiei de climatizare ventilare Zgomotul la evacuarea gazelor Zgomotul de rulaj Zgomotul motor
Zgomotul
instalaţiei de
climatizare
ventilare
Zgomotul la
evacuarea
gazelor
Zgomotul de
rulaj
Zgomotul motor
dat de procesul de
ardere şi vibraţii
mecanice
8% 22% 11% 16% 14% 12% 17% Evacuare Ardere Distributie Alte surse Admisie Injectie Vibratii
8% 22% 11% 16% 14% 12% 17% Evacuare Ardere Distributie Alte surse Admisie Injectie Vibratii

8%

22% 11%
22%
11%

16%

14%

8% 22% 11% 16% 14% 12% 17% Evacuare Ardere Distributie Alte surse Admisie Injectie Vibratii mecanice

12%

17%

EvacuareArdere Distributie Alte surse Admisie Injectie Vibratii mecanice

ArdereEvacuare Distributie Alte surse Admisie Injectie Vibratii mecanice

DistributieEvacuare Ardere Alte surse Admisie Injectie Vibratii mecanice

Alte surseEvacuare Ardere Distributie Admisie Injectie Vibratii mecanice

AdmisieEvacuare Ardere Distributie Alte surse Injectie Vibratii mecanice

InjectieEvacuare Ardere Distributie Alte surse Admisie Vibratii mecanice

Vibratii mecaniceEvacuare Ardere Distributie Alte surse Admisie Injectie

Surse de zgomot pentru motoarele autovehiculelor rutiere.

Tehnici de atenuare a zgomotului produs de automobile

Combaterea zgomotului urban

zgomotului produs de automobile Combaterea zgomotului urban Reducerea emisiilor sonore Atenuarea Atenuarea emisiilor
Reducerea emisiilor sonore Atenuarea Atenuarea emisiilor emisiilor prin: poluante poluante - traseului modelarea
Reducerea
emisiilor
sonore
Atenuarea Atenuarea emisiilor emisiilor prin: poluante poluante
-
traseului modelarea modelarea de prin: arhitecturii evacuare; arhitecturii
traseului de evacuare;
-
-
proiectarea unor
-
proiectarea unor
atenuatoare atenuatoare eficiente de de zgomot zgomot
eficiente
atenuatoare eficiente de de zgomot zgomot eficiente Protejarea selectivă a unor zone urbane împotriva
atenuatoare eficiente de de zgomot zgomot eficiente Protejarea selectivă a unor zone urbane împotriva

Protejarea selectivă a unor zone urbane împotriva zgomotului

Construcţia Construcţia elementelor elementelor arhitectonice arhitectonice pentru pentru favorizarea favorizarea
Construcţia Construcţia
elementelor elementelor
arhitectonice arhitectonice
pentru pentru
favorizarea favorizarea
difracţiei difracţiei
şi şi
reducerii reducerii
energiei energiei
undelor undelor
sonore sonore
(barierele (barierele
de de
zgomot)
zgomot)
Bariere de tipul:

- zid de formă profilată sau simplă

- val de pământ

- combinate

- perdele de arbuşti

Limitarea parametrilor de trafic pentru sectoare de drum bine determinate din mediul urban, prin:

- reducerea vitezei de deplasare a

autovehiculelor - impunerea restricţiilor privind categoria de participanţi la trafic admişi pe sectorul de drum

DiagramaDiagrama acacţţiuniloriunilor privindprivind protecprotecţţiaia îîmpotrivampotriva zgomotuluizgomotului urban,urban, produsprodus prinprin trafictrafic rutierrutier

Filtrul”trece jos” - atenuează zgomotele de frecvenţă înaltă l S 2 S S 3 1
Filtrul”trece jos” - atenuează zgomotele de frecvenţă înaltă
l
S
2
S
S
3
1
π
⋅ f  
∆ L
= 20 lg cos 
I
2 f
 
  
I
c
=
(2
⋅ m +
1)
f I
4 ⋅ l

fI - frecvenţa de rezonanţă a filtrului cu deschidere la ambele capete;

c – viteza sunetului în aer la temperatura gazelor evacuate;

m – raportul secţiunilor s3 / s3, în cazul s3 = s1;

L1 - atenuarea în dB; f – frecvenţa din spectrul de 1/1 sau 1/3 octave.

Filtrul “ trece sus” atenuează zgomotele de frecvenţă joasă – rezonatorul Helmholtz

V d g l g
V
d
g
l
g

f r - frecvenţa proprie a rezonatorului; V – volumul camerei de rezonanţă; Co – admitanţa rezonator; l g – lungimea gâtului rezonator; d g – diametrul gâtului rezonator; S 1 – secţiunea gâtului rezonator; S – secţiunea camerei de rezonanţă

∆ =

L

  

 

10 log 1

+

c ⋅ V
c ⋅ V

2 s

f

f

r

+

f

r

f

2 

 

f =

r

c

2

C

o

V

Co =

s

1

l +

g

π

d

g

4

Element de atenuare combinat: înserierea filtrelor trece jos şi trece sus

combinat: înserierea filtrelor trece jos şi trece sus f = r o V c nC 2

f =

r

o V

o

V

c nC

2

n

- numărul de orificii;

fr

– frecvenţa de rezonanţă

Element de atenuare cu pâlnii acustice

de rezonanţă Element de atenuare cu pâlnii acustice τ = S 4 Z ⋅ f 2

τ

=

S 4 Z

f

2

f

S

i

i

+

Z

f

(

)

Z

∆ =

L

10 log   1   

τ

S i - secţiunea de intrare în pâlnie; S f – secţiunea de ieşire; Z i,f – impedanţele de intrare, respectiv ieşire; τ - transmisibilitatea acustică a pâlniei

Atenuarea cu camere fonoabsorbante

Atenuarea cu camere fonoabsorbante ∆ L = 1,5 ⋅ α U S α - coeficientul de

L= 1,5α

U

S

α - coeficientul de absorbţie acustică

U

– perimetrul suprafeţei fonoabsorbante

S

– suprafaţa stratului fonoabsorbant

Tehnici de măsurare a emisiei de zgomot

a a a 45 0 7,50 m 7,50 m
a
a a
45 0
7,50
m
7,50
m

Marcarea poligonului şi amplasarea microfoanelor pentru măsurarea zgomotului la staţionar.

Măsurările se efectuează pentru următoarele condiţii de turaţie ale motorului autovehic

- turaţia de mers în gol;

- accelerare până la 3/4 din turaţia maximă;

- decelerare pornind de la 3/4 din turaţia maximă;

L

ech

=L

M

1

3

(

L L

M

m

) ,

Măsurări la staţionar
Măsurări la staţionar

Poziţionarea microfonului pentru măsurarea zgomotului produs la evacuarea gazelor; încercări la staţionar.

Măsurări în mers – proba de poligon

B B 1 a a 7,5 m m m a a A A 1
B
B
1
a
a
7,5 m
m
m
a
a
A
A
1

Jalonarea poligonului pentru măsurarea zgomotului în mişcare.

Vitezele de apropiere în vederea

măsurării zgomotului sunt:

- 50 km/h în condiţiile în care turaţia

motorului este 3/4 din turaţia

corespunzătoare puterii nominale;

- 50 km/h, pentru turaţia cuprinsă în

limitele (1/2 - 3/4) din turaţia

corespunzătoare puterii nominale;

- 50 km/h şi turaţia egală cu 1/2 din

turaţia nominală.

m - microfon

Predictia poluarii: