Sunteți pe pagina 1din 1400

Modele de acte procedurale în procesul penal

Producerea acestei publicații a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept (ROLISP). Conținutul acestei publicații ține de responsabilitatea autorilor și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

ține de responsabilitatea autorilor și nu refl ectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului

Coordonatorul ediţiei:

Mihai POALELUNGI

doctor în drept, Președintele Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

Autori:

Constantin GURSCHI

Petru URSACHE

Ghenadie NICOLAEV

Iurie SEDLEŢCHI

Igor DOLEA

Tatiana VÎZDOAGĂ

Artur AIRAPETEAN Dumitru ROMAN Andrei PÂNTEA

Iurie MARGINEANU Marian GHERMAN

Alexandru MARIŢ Diana IONIŢĂ Mihai CHIRILĂ Sergiu URSU Adrian CERBU

vicepreședinte al Curţii Supreme de Justiţie a RM, președinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

vicepreședinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

judecător al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

doctor în drept, profesor universitar, rector USEM

doctor habilitat în drept, profesor universitar, judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

doctor în drept, conferenţiar universitar USM, responsabil de ediție

doctor în drept, conferenţiar universitar USEM

doctor în drept, conferenţiar universitar USM

prim-adjunct al Procurorului General al Republicii Moldova

doctor în drept, conferenţiar universitar ULIM

doctor în drept, conferenţiar universitar Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”

doctor în drept, conferenţiar universitar, USEM

doctor în drept, lector superior USEM

lector universitar USM

lector universitar USM

lector universitar USM

Modele de acte procedurale

în procesul penal

Chișinău / 2014

Culegerea Modele de acte procedurale în procesul penal a fost elaborată la iniţiativa Președintelui Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, Mihai POALELUNGI, cu susţinerea Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova, a Ministerului Justiţiei și a mediului academic din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, al Universităţii de Studii Europene din Moldova, al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova și Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”.

Lucrarea a fost recomandată pentru publicare de către Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul profesoral al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, Senatul Universităţii de Studii Europene din Moldova, Senatul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova și Senatul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”.

Autorii prezentei publicaţii au utilizat suportul normativ în vigoare la 01.03.2014

© Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2014

Redactor: Mihai Tașcă, doctor în drept, cercetător științific AȘM Coperta: Simion Coadă Tehnoredactare: Mihai Sava

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Modele de acte procedurale în procesul penal / Constantin Gurschi, Petru Ursache, Ghenadie Nicolaev [et al.]; coord. ed.: Mihai Poalelungi; resp. ed.: Tatiana Vîzdoagă; Asoc, Judecătorilor din Moldova. – Chișinău:

Bons Offices, 2014. – 1400 p. 3000 ex. CZU 343.1(094.7) M 83

CUPRINS

PREFAŢĂ

26

ABREVIERI

28

Capitolul 1 . INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI ŞI COMPETENŢA LOR (art. 29-50 CPP)

1. Încheiere privind formarea completului din 3 judecători (art. 30 CPP)

32

2. Încheiere de transmitere a cauzei pentru judecare altui judecător (art. 31 CPP)

33

3. Încheiere privind modificarea completului de judecată (art. 31 CPP)

34

4. Încheiere privind judecarea cauzei în afara sediului instanţei de judecată (art. 32 CPP)

35

5. Încheiere privind examinarea cererii de recuzare a judecătorului (art. 35 CPP)

36

6. Încheiere privind examinarea cererii repetate de recuzare a judecătorului (art. 34-35 CPP)

38

7. Încheiere privind recuzarea unui judecător din complet / a completului de judecată (art. 34-35 CPP)

40

8. Încheiere privind recuzarea completului de judecată (art. 34-35 CPP)

42

9. Încheiere privind refuzul recuzării judecătorului (art. 33-35 CPP)

44

10. Încheiere privind recuzarea anticipată a judecătorului (art. 34-35 CPP)

47

11. Încheiere privind recuzarea interpretului (art. 34-35 CPP)

49

12. Încheiere privind abţinerea judecătorului de la judecarea cauzei (art. 34-35 CPP)

51

13. Încheiere privind abţinerea procurorului de la judecarea cauzei (art. 34-35 CPP)

53

14. Încheiere de declinare a competenţei (art. 42 CPP)

55

15. Încheiere privind conexitatea cauzelor penale (art. 42 CPP)

57

16. Încheiere privind conexitatea cauzelor penale (art. 43 alin. (1) CPP)

59

6

17. Încheiere privind declinarea de competenţă (art. 44 CPP)

62

18. Decizie privind admiterea cererii de strămutare (art. 49 CPP)

65

19. Decizie privind respingerea cererii de strămutare (art. 49 CPP)

69

Capitolul 2 . PĂRŢILE ŞI ALTE PERSOANE PARTICIPANTE LA PROCESUL PENAL (art. 51-92 CPP)

1. Ordonanţă privind indicaţiile procurorului ierarhic superior (art. 51 alin. (3) CPP)

74

2. Contestaţia procurorului privind indicaţiile procurorului ierarhic superior (art. 51 alin. (31) CPP)

77

3. Ordonanţă privind examinarea contestării (art. 51 alin. (31) CPP)

79

4. Ordonanţă privind examinarea contestării depuse de ofiţerul de urmărire penală împotriva indicaţiilor procurorului (art. 52 alin. (2) pct. 12 CPP)

82

5. Ordonanţă privind examinarea plângerii (art. 52 alin. (2) pct. 31) CPP)

85

6. Ordonanţă privind soluţionarea cererii despre retragerea cauzei penale (art. 52 alin. (2) pct. 3) CPP)

88

7. Ordonanţă privind examinarea plângerii (art. 52 alin. (2) pct. 2) şi 31) CPP)

90

8. Ordonanţă privind soluţionarea conflictului material de competenţă (art. 52 alin. (4), (5) CPP)

95

9. Ordonanţă privind soluţionarea conflictului teritorial de competenţă (art. 52 alin. (4), (5) CPP)

97

10. Ordonanţă privind modificarea măsurii preventive (art. 52 alin. (1) pct. 12) CPP)

100

11. Ordonanţă privind revocare măsurii preventive (art. 52 alin. (1) pct. 12) CPP)

102

12. Indicaţii scrise cu privire la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigaţii în vederea căutării persoanelor care au săvârşit infracţiunea (art. 52 alin. (1) pct. 14) CPP)

104

13. Ordonanţă privind reţinerea învinuitului (art. 52 alin. (1) pct. 15) CPP)

107

14. Ordonanţă de aducere silită (art. 52 alin. (1) pct. 15) CPP)

110

7

15. Demers privind aplicarea arestării preventive faţă de bănuit (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

112

16. Demers privind prelungirea arestării preventive (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

115

17. Demers privind liberarea provizorie sub control judiciar a învinuitului arestat preventiv (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

120

18. Demers privind reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea şi ridicarea trimiterilor poştale (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

122

19. Demers privind interceptarea comunicărilor (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

125

20. Demers privind suspendarea provizorie a învinuitului din funcţie (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

129

21. Demers privind urmărirea fizică şi prin mijloace electronice a persoanei (documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin Sistemul Global de Poziţionare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

131

22. Demers privind exhumarea cadavrului (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

135

23. Demers privind controlul video şi audio al încăperii, instalării în încăpere a mijloacelor tehnice de înregistrare audio şi video (cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat) (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

137

24. Demers privind controlarea comunicărilor cu caracter informativ adresate bănuitului (monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice) (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

140

25. Demers privind internarea persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)

144

26. Demers privind participarea judecătorului de instrucţie la efectuarea unor acţiuni de urmărire penală (art. 52 alin. (1) pct. 18) CPP)

147

27. Ordonanţă privind înlăturarea persoanei care efectuează urmărirea penală (art. 52 alin. (1) pct. 20) CPP)

149

28. Sesizarea privind ridicarea imunităţii unor persoane şi tragerea lor la răspundere penală (art. 52 alin. (1) pct. 21) CPP)

152

8

29. Ordonanţă de primire a cauzei (materialelor) pentru exercitarea urmăririi penale de către procurorul ierarhic superior (art. 52 alin. (2) pct. 33) CPP)

30. Demers privind anularea actului nelegitim al organului de urmărire

154

penală (art. 56 alin. (21) lit. h) CPP)

157

31. Raport cu propunerea aplicării arestării preventive faţă de bănuit (art. 57 alin. (2) pct. 17) CPP)

159

32. Ordonanţă cu privire la dispunerea reviziei documentare, inventarierii, expertizei departamentale (art. 57 alin. (2) pct. 8) CPP)

162

33. Comisie rogatorie privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală de către alte organe de urmărire penală (art. 57 alin. (2) pct. 10) CPP)

164

34. Ordonanţă de recunoaştere în calitate de parte vătămată (art. 57 alin. (2) pct. 12) CPP)

166

35. Ordonanţă de recunoaştere în calitate de parte civilă (art. 57 alin. (2) pct. 12) CPP)

168

36. Ordonanţă de recunoaştere în calitate de parte civilmente responsabilă (art. 57 alin. (2) pct. 12) CPP)

170

37. Ordonanţă privind încetarea calităţii de parte vătămată (art. 59 alin. (3) CPP)

172

38. Ordonanţă de recunoaştere în calitate de bănuit (art. 63 CPP)

174

39. Ordonanţă privind examinarea cererii de înlocuire

a

apărătorului (art. 70 CPP)

176

40. Încheiere privind examinarea cererii de renunţare

a

inculpatului la apărător (art. 71 CPP)

178

41. Încheiere privind înlăturarea apărătorului de la participarea în cauza penală (art. 67 alin. (6) pct. 3) CPP, art. 72 CPP)

180

42. Ordonanţă privind neadmiterea persoanei în calitate de apărător (art. 70 alin. (8) CPP)

182

43. Ordonanţă privind încetarea calităţii de reprezentant legal al victimei, parţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului (art. 77 CPP)

184

44. Ordonanţă de admitere în calitate de reprezentant legal al victimei, parţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului (art. 77 CPP)

185

45. Ordonanţă de recunoaştere în calitate de succesor al părţii vătămate/

părţii civile (art. 81 CPP)

187

9

Capitolul 3 . PROBELE ŞI MIJLOACELE DE PROBĂ (art. 93-132 CPP)

1. Proces-verbal de audiere a bănuitului (art. 104, 115 CPP)

192

2. Proces-verbal de audiere a învinuitului (art. 104, 115 CPP)

197

3. Proces-verbal de audiere a martorului (art. 104-110, 115 CPP)

202

4. Proces-verbal de audiere a părţii vătămate (art. 111 CPP)

206

5. Proces-verbal de audiere a părţii civile (art. 112 CPP)

210

6. Proces-verbal de audiere a părţii civilmente responsabile (art. 112 CPP)

213

7. Proces-verbal de confruntare (art. 113 CPP)

216

8. Proces-verbal de verificare a declaraţiilor la locul infracţiunii (art. 114 CPP)

224

9. Proces-verbal de prezentare a persoanei spre recunoaştere (art. 116 CPP)

229

10. Proces-verbal de prezentare a obiectelor spre recunoaştere (art. 117 CPP)

233

11. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (art. 118 CPP)

236

12. Proces-verbal de examinare corporală (art. 119 CPP)

242

13. Proces-verbal de examinare a cadavrului (art. 120 CPP)

245

14. Ordonanţă privind exhumarea cadavrului (art. 121 CPP)

248

15. Proces-verbal de exhumare a cadavrului (art. 121 CPP)

250

16. Proces-verbal de reconstituire a faptei (art. 122 CPP)

253

17. Proces-verbal de efectuare a experimentului în procedura de urmărire penală (art. 123 CPP)

257

18. Încheiere de efectuare a percheziţiei (art. 125, 131 CPP)

262

19. Ordonanţă de ridicare a obiectelor (documentelor) (art. 126, 131 CPP)

265

20. Proces-verbal de efectuare a ridicării de obiecte sau documente (art. 126, 127 CPP)

268

Capitolul 4 . ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAŢII (art. 132 1 -138 3 CPP)

1. Încheiere de autorizare a cercetării domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat (art. 132 6 CPP)

272

10

2. Proces-verbal de efectuare a cercetării domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat (art. 132 6 CPP)

275

3. Încheiere de autorizare a supravegherii domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea (art. 132 7 CPP)

280

4. Proces-verbal de efectuare a supravegherii domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea (art. 132 7 CPP)

283

5. Încheiere de autorizare a interceptării şi înregistrării comunicărilor sau a imaginilor (art. 132 8 CPP)

286

6. Proces-verbal de efectuare a interceptării şi înregistrării comunicărilor sau a imaginilor (art. 132 8 CPP)

289

7. Încheiere de autorizare a reţinerii, cercetării, predării, percheziţionării sau ridicării trimiterilor poştale (art. 133 CPP)

292

8. Proces-verbal privind reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale (art. 133 CPP)

295

9. Încheiere de autorizare a monitorizării conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice (art. 134 1 CPP)

298

10. Proces-verbal privind monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice (art. 134 1 CPP)

301

11. Încheiere de autorizare a monitorizării sau controlului tranzacţiilor financiare şi accesului la informaţia financiară (art. 134 2 CPP)

304

12. Proces-verbal de efectuare a monitorizării sau controlului tranzacţiilor financiare şi accesului la informaţia financiară (art. 134 2 CPP)

307

13. Încheiere de autorizare a documentării cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice (art. 134 3 CPP)

310

14. Proces-verbal de efectuare a documentării cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice (art. 134 3 CPP)

314

11

15. Încheiere de autorizare a colectării informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice (art. 134 4 CPP)

318

16. Proces-verbal de colectare a informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice (art. 134 4 CPP)

322

17. Ordonanţă de autorizare a identificării abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic (art. 134 5 CPP)

326

18. Proces-verbal de efectuare a identificării abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic (art. 134 5 CPP)

329

19. Ordonanţă de autorizare a urmăririi vizuale (art. 134 6 CPP)

331

20. Proces-verbal de efectuare a urmăririi vizuale (art. 134 6 CPP)

333

21. Ordonanţă de autorizare a controlului transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate (art. 135 CPP)

335

22. Proces-verbal de efectuare a controlului transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate (art. 135 CPP)

337

23. Ordonanţă de autorizare a investigaţiei sub acoperire (art. 136 CPP)

340

24. Proces-verbal de efectuare a investigaţiei sub acoperire (art. 136 CPP)

342

25. Ordonanţă de autorizare a supravegherii transfrontaliere (art. 138 1 CPP)

343

26. Proces-verbal de efectuare a supravegherii transfrontaliere (art. 138 1 CPP)

347

27. Ordonanţă de autorizare a livrării controlate (art. 138 2 CPP)

350

28. Proces-verbal de efectuare a livrării controlate (art. 138 2 CPP)

352

29. Ordonanţă de autorizare a achiziţiei de control (art. 138 3 CPP)

355

30. Proces-verbal de efectuare a achiziţiei de control (art. 138 3 CPP)

357

12

Capitolul 5 . CONSTATAREA TEHNICO-ȘTIINŢIFICĂ ŞI MEDICO-LEGALĂ. EFECTUAREA EXPERTIZEI. COLECTAREA MOSTRELOR PENTRU CERCETARE COMPARATIVĂ. MIJLOACE MATERIALE DE PROBĂ (art. 139-164 CPP)

1. Ordonanţă de efectuare a constatării medico-legale a leziunilor corporale (art. 139-140 CPP)

362

2. Ordonanţă de efectuare a constatării tehnico-ştiinţifice

a

substanţelor toxice (art. 139-140 CPP)

364

3. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei autotehnice judiciare (art. 142, 144 CPP)

366

4. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei traseologice judiciare (de identificare a întregului pe părţi) (art. 142, 144 CPP)

370

5. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei traseologice judiciare a urmelor armei de spargere (art. 142, 144 CPP)

372

6. Proces-verbal de notificare a părţilor privind dispunerea expertizei (art. 145, 146, 147 CPP)

374

7. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei judiciare complexe de comisie (criminalistică, balistică şi chimică) (art. 146 CPP)

375

8. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei complexe medico-legale şi judiciar-biologice (art. 147 CPP)

377

9. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei repetate judiciare- tehnologice de comisie (art. 148 CPP)

379

10. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei judiciare

a

solului (în afara instituţiei de expertiză)

(art. 150 CPP)

381

11. Ordonanţă cu privire la dispunerea expertizei psihiatrice judiciare de staţionar (cu internarea persoanei în instituţia medicală) (art. 152 alin. (1) CPP)

383

12. Ordonanţă privind colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă (art. 156 CPP)

386

13. Proces-verbal de colectare a mostrelor pentru cercetare (art. 156 CPP)

388

14. Ordonanţă de recunoaştere în calitate de corp delict şi anexare

13

Capitolul 6 . MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÂNGERE (art. 165-210 CPP)

1. Proces-verbal de reţinere a persoanei bănuite de săvârşirea infracţiunii (art. 165 CPP)

394

2. Proces-verbal de reţinere a învinuitului, care încalcă condiţiile măsurilor preventive neprivative de libertate (art. 165 CPP)

398

3. Proces-verbal de reţinere a inculpatul, care încalcă condiţiile măsurilor preventive neprivative de libertate precum şi ordonanţa de protecţie în cazul violenţei în familie (art. 165 CPP)

403

4. Încheiere cu privire la reţinerea persoanei condamnate până la soluţionarea chestiunii privind anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. 165 alin. (2) CPP)

407

5. Încheiere cu privire la reţinerea persoanei condamnate pînă la soluţionarea chestiunii privind anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen (art. 165 alin. (2) CPP)

409

6. Ordonanţă de reţinere a persoanei pentru a fi pusă sub învinuire (art. 169 CPP)

412

7. Ordonanţă de reţinere a învinuitului până la arestare (art. l70 CPP)

414

8. Încheiere cu privire la reţinerea persoanei pentru săvârşirea infracţiunii de audienţă (art. 171 CPP)

417

9. Încheiere cu privire la amânarea înştiinţării despre reţinere (art. 173 CPP)

419

10. Ordonanţă de eliberare a persoanei reţinute (art. 174 CPP)

422

11. Ordonanţa procurorului sau încheierea instanţei privind obligarea de a nu părăsi localitatea (art. 178 CPP)

425

12. Obligare de a nu părăsi localitatea (art. 178 alin. (1) CPP)

428

13. Încheierea instanţei privind obligarea de a nu părăsi ţara (art. 178 CPP)

429

14. Obligare de a nu părăsi ţara (art. 178 alin. (2) CPP)

432

15. Ordonanţa privind garanţia personală (art. 179 CPP)

433

16. Proces-verbal privind explicarea drepturilor şi obligaţiilor garantului (art. 181 alin. (2) CPP)

435

17. Încheiere privind garanţia unei organizaţii (art. 180 CPP)

437

14

18. Proces-verbal privind explicarea drepturilor

şi

obligaţiilor garantului (art. 181 alin. (2) CPP)

440

19. Încheiere cu privire ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport (art. 182 CPP)

442

20. Ordonanţă privind transmiterea sub supraveghere

a

militarului (art. 183 CPP)

445

21. Proces-verbal privind explicarea drepturilor

şi

obligaţiilor garantului (art. 183 alin. (2) CPP)

448

22. Ordonanţă privind transmiterea sub supraveghere

a

minorului (art. 184 CPP)

449

23. Proces-verbal privind explicarea drepturilor

şi

obligaţiilor garantului (art. 184 alin. (3) CPP)

451

24. Încheiere cu privire la arestarea preventivă (art. 185 CPP)

452

25. Mandat de arestare (art. 185 CPP)

456

26. Încheiere cu privire la arestarea la domiciliu (art. 188 CPP)

458

27. Mandat de arestare (art. 185 CPP)

463

28. Încheiere cu privire la liberarea provizorie sub control judiciar (art. 191 CPP)

465

29. Încheiere cu privire la ridicarea controlului judiciar asupra persoanei liberate provizoriu (art. 191 alin. (5) CPP)

469

30. Încheiere privind prelungirea termenului măsurii arestării preventive şi liberarea provizorie pe cauţiune (art. 192 CPP)

472

31. Încheiere cu privire la prelungirea arestării la domiciliu (art. 188 CPP)

476

32. Încheiere privind refuzul de a prelungi arestarea preventivă (art. 186 CPP)

482

33. Încheiere cu privire la înlocuirea liberării provizorii pe cauţiune cu arestarea preventivă (art. 192 CPP)

485

34. Încheiere cu privire la înlocuirea liberării provizorii sub control judiciar (art. 192 CPP)

489

35. Obligaţia în scris de a se prezenta la organul de urmărire penală (art. 198 CPP)

492

36. Ordonanţă de punere sub sechestru (art. 205 CPP)

493

37. Proces-verbal de punere sub sechestru (art. 207 CPP)

495

38. Ordonanţă de scoatere a bunurilor de sub sechestru (art. 210 CPP)

498

15

Capitolul 7. MĂSURI DE PĂSTRARE A CONFIDENŢIALITĂŢII, DE PROTECŢIE ŞI ALTE MĂSURI PROCEDURALE. CHESTIUNI PATRIMONIALE ÎN PROCESUL PENAL. ACTE PROCEDURALE COMUNE (art. 211-250 CPP)

1. Declaraţie de nedivulgare a datelor urmăririi penale (art. 212 CPP)

504

2. Declaraţie de nedivulgare a datelor care constituie secret de stat (art. 213 CPP)

505

3. Demers privind măsurile de protecţie aplicate victimelor violenţei în familie (art. 215 1 alin. (1) CPP)

506

4. Ordonanţa privind asigurarea protecţiei de stat (art. 215 1 alin. (1) CPP)

509

5. Încheiere privind măsurile de protecţie aplicate victimei violenţei în familie (art. 215 1 alin. (3) CPP)

511

6. Sesizarea organului de urmărire penală pentru înlăturarea unor cauze şi condiţii care au contribuit la săvârşirea infracţiunii (art. 217 alin. (2) CPP)

517

7. Sesizare privind încălcarea legislaţiei în vigoare sau a drepturilor şi libertăţilor omului (art. 217 alin. (2) CPP)

519

8. Ordonanţă/încheiere de recunoaştere în calitate de parte civilă (art. 222 CPP)

521

9. Ordonanţă/încheiere de refuz în recunoaşterea în calitate de parte civilă (art. 222 CPP)

523

10. Încheiere privind corectarea erorilor materiale (art. 248 – 249 CPP)

525

11. Proces-verbal de corectare a erorilor materiale (art. 249 alin. (3) CPP)

527

12. Încheiere privind înlăturarea omisiunilor vădite (art. 250 CPP)

529

Capitolul 8 . URMĂRIREA PENALĂ (art. 252-313 CPP)

1. Ordonanţă de transmitere a cauzei conform competenţei (art. 257 alin. (2) CPP)

534

2. Ordonanţă de transmitere a cauzei în alt sector (art. 257 alin. (4) CPP)

536

16

3. Ordonanţă de transmitere a cauzei unui alt organ de urmărire penală (art. 257 alin. (5) CPP)

538

4. Ordonanţă de stabilire a termenului de urmărire penală (art. 259 alin. (2) CPP)

539

5. Demers privind prelungirea termenului de urmărire penală (art. 259 alin. (4) CPP)

540

6. Ordonanţă de dispunere a efectuării urmăririi penale de mai mulţi ofiţeri (art. 256 alin. (1) CPP)

542

7. Ordonanţă de dispunere a efectuării urmăririi penale de mai mulţi ofiţeri din diferite organe de urmărire penală (art. 256 alin. (2) CPP)

543

8. Plângere (art. 263 CPP)

544

9. Denunţ (art. 263 CPP)

545

10. Autodenunţ (art. 264 CPP)

546

11. Proces-verbal de autosesizare (art. 262 alin. (1) pct. 4), 265 alin. (3) CPP)

548

12. Proces-verbal de recepţionare a plângerii sau denunţului făcut oral (art. 263 alin. (5), 265 alin. (1) CPP)

550

13. Certificat de depunere a plângerii/denunţului (art. 265 alin. (1) CPP)

553

14. Ordonanţă de începere a urmăririi penale (art. 274 alin. (1) CPP)

554

15. Raport cu propunere de a nu porni urmărirea penală (art. 274 alin. (4) CPP)

555

16. Ordonanţă de restituire a actelor pentru începerea urmăririi penale (art. 274 alin. (4) CPP)

557

17. Ordonanţă de refuz în pornirea urmăririi penale (art. 274 alin. (5) CPP)

561

18. Ordonanţă de anulare a ordonanţei de refuz în pornirea urmăririi penale (art. 274 alin. (7) CPP)

564

19. Notificare (art. 276 alin. (11) CPP)

568

20. Ordonanţă de conexare a cauzelor penale (art. 2791 alin. (1) CPP)

569

21. Ordonanţă de disjungere a cauzelor penale (art. 2791 alin. (2) CPP)

571

22. Raport cu propunerea de punere sub învinuire (art. 280 alin. (1) CPP)

574

23. Ordonanţă de punere sub învinuire (art. 281 alin. (1) CPP)

579

17

24. Ordonanţă de completare a acuzării (art. 283 alin. (1) CPP)

581

25. Ordonanţă de schimbare a acuzării (art. 283 alin. (1) CPP)

583

26. Raport cu propunerea de scoatere a persoanei de sub urmărire penală (art. 284 alin. (3) CPP)

585

27. Ordonanţă de scoaterea persoanei de sub urmărire penală (art. 284 CPP)

588

28. Raport cu propunerea de încetare a urmăririi penale (art. 285 alin. (4) CPP)

591

29. Ordonanţă de încetare a urmăririi penale (art. 285 alin. (4) CPP)

593

30. Ordonanţă de restituire a cauzei organului de urmărire penală (art. 285 alin. (8) CPP)

595

31. Ordonanţă de clasare a procesului penal (art. 286 CPP)

597

32. Ordonanţă de reluare a urmăririi penale după încetarea urmăririi penale (art. 287 alin. (1) CPP)

600

33. Ordonanţă de reluare a urmăririi penale după clasarea cauzei penale (art. 287 alin. (1) CPP)

602

34. Ordonanţă de reluare a urmăririi penale după scoaterea persoanei de sub urmărire penală (art. 287 alin. (1) CPP)

604

35. Ordonanţă de suspendare a urmăririi penale (art. 2871 alin. (2) CPP)

606

36. Ordonanţă de reluare a urmăririi penale după suspendare (art. 2873 alin. (1) CPP)

608

37. Raport cu propunerea privind dispunerea investigaţiilor în vederea găsirii învinuitului (art. 288 alin. (1) CPP)

610

38. Ordonanţă de căutare a învinuitului (art. 288 alin. (2) CPP)

612

39. Raport cu propunerea de terminare a urmăririi penale (art. 289 alin. (1) CPP)

614

40. Ordonanţă de restituire a cauzei penale pentru completarea urmăririi penale sau, după caz, pentru înlăturarea încălcărilor emise

(art. 292 alin. (1) CPP)

619

41. Ordonanţă de trimitere a cauzei penale la alt organ de urmărire penală (art. 292 CPP)

622

42. Ordonanţă cu privire la întocmirea graficului privind stabilirea datei şi numărului volumelor pentru studiere (art. 293 alin. (3) CPP)

624

43. Demers privind limitarea drepturilor persoanelor de a lua cunoştinţă de materialele sau datele privind identitatea martorului şi altor persoane (art. 293 alin. (5) CPP)

626

18

44. Procesul-verbal de prezentare a materialelor de urmărire penală (art. 294 CPP)

628

45. Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a părţii vătămate despre terminarea urmăririi penale (art. 293 alin. (1) CPP)

630

46. Rechizitoriu (art. 296 CPP)

631

47. Ordonanţă de admitere a cererii (art. 295 CPP)

639

48. Ordonanţă de respingere a cererii (art. 295 CPP)

641

49. Recipisă privind înmânarea copiei rechizitoriului (art. 296 alin. (5) CPP)

643

50. Referinţă la rechizitoriu (art. 296 alin. (6) CPP)

644

51. Plângere împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii (art. 298 CPP)

648

52. Ordonanţă de respingere a plângerii împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor organului de urmărire penală

şi

ale organului care exercită activitate specială de investigaţii

(art. 298 CPP)

651

53. Plângere împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor procurorului (art. 2991 CPP)

653

54. Ordonanţa procurorului ierarhic superior prin care s-a soluţionat plângerea (art. 2991 alin. (4) CPP)

662

Capitolul 9. PROCEDURI SPECIALE. ASISTENŢA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ (art. 474-559 CPP)

1. Ordonanţă de disjungere a cauzei penale cu minori (art. 476 CPP)

666

2. Ordonanţa procurorului privind liberarea minorului de răspundere penală (art. 483 CPP)

672

3. Încheiere privind transmiterea sub supraveghere a minorului (art. 487 alin. (4) CPP)

675

4. Încheierea cu privire la internarea în instituţie psihiatrică (art. 490 alin. (1) CPP)

680

5. Ordonanţa cu privire la disjungerea într-un dosar separat

unei persoane care s-a îmbolnăvit de o boală psihică (art. 491 CPP)

a

683

19

6. Ordonanţa cu privire la atragerea în calitate de reprezentant legal a unei rude apropiate în privinţa căreia se efectuează procedura de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical (art. 493 CPP)

686

7. Ordonanţă privind încetarea procesului penal (art. 495 alin. (1) CPP)

687

8. Acord de recunoaştere a vinovăţiei (art. 505 CPP)

690

9. Ordonanţa procurorului privind liberarea persoanei de răspundere penală (art. 512 CPP)

697

10. Ordonanţa privind atragerea în calitate de reprezentant al persoanei juridice pentru a o reprezenta în calitate de învinuit (art. 521 alin. (2) CPP)

699

11. Ordonanţa procurorului cu privire la înlocuirea sau restabilirea dosarului ori a documentelor dispărute (art. 527 alin. (1) CPP)

701

12. Cererea privitoare la asistenţa juridică internaţională în materie penală (art. 532 CPP)

703

13. Cererea de comisie rogatorie (art. 536 CPP)

708

14. Cerere de extrădare (art. 541 CPP)

717

15. Încheierea instanţei cu privire la recunoaşterea hotărârilor instanţelor străine pe teritoriul Republicii Moldova (art. 559 CPP)

719

Capitolul 10. SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ

1. Sentinţă în cazul judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 364 1 CPP)

728

2. Sentinţă de condamnare cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată (art. 389 alin. (4) pct. 1) CPP)

736

3. Sentinţă de condamnare cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei, conform art. 107 CP (art. 389 alin. (4) pct. 2) CPP)

739

4. Sentinţă de condamnare fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de pedeapsă penală în cazul prevăzut în art. 93 CP (art. 389 alin. (4) pct. 3) CPP)

742

5. Sentinţă de achitare în cazul în care nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii (art. 390 alin. (1) pct. 1) CPP)

746

6. Sentinţă de achitare în cazul în care fapta nu a fost săvârşită de inculpat (art. 390 alin. (1) pct. 2) CPP)

751

20

7. Sentinţă de achitare în cazul în care fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii (art. 390 alin. (1) pct. 3) CPP)

758

8. Sentinţa de achitare în cazul când fapta nu este prevăzută de legea penală ( art. 390 alin. (1) pct. 4) CPP )

765

9. Sentinţă de achitare în cazul în care există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei (art. 390 alin. (1) pct. 5) CPP)

771

10. Sentinţă de încetare a procesului penal în legătură cu faptul că părţile s-au împăcat (art. 391 alin. (1) pct. 1) CPP)

777

11. Sentinţă de încetare a procesului penal în legătură cu faptul că a intervenit decesul inculpatului (art. 391 alin. (1) pct. 2) CPP)

781

12. Sentinţă de încetare a procesului penal în legătură cu faptul că persoana nu a atins vârsta pentru tragere la răspundere penală (art. 391 alin. (1) pct. 3) CPP)

783

13. Sentinţă de încetare a procesului penal în legătură cu faptul că există o hotărâre a organului de urmărire penală asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă de încetare a urmăririi penale (art. 391 alin. (1) pct. 5) CPP)

786

14. Sentinţă de încetare a procesului penal în legătură cu faptul că există alte circumstanţe care exclud sau condiţionează pornirea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală (art. 391 alin. (1) pct. 6) CPP)

790

15. Sentinţă de încetare a procesului penal în cazul prevăzut în art. 55 CP (art. 391 alin. (1) pct. 7) CPP)

794

16. Sentinţă de respingere a cererii de revizuire (art. 462 alin. (4) CPP)

798

17. Sentinţă de aplicare a unor măsuri de constrângere cu caracter medical (art. 499 alin. (1) CPP)

802

18. Sentinţă în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art. 509 alin. (1) CPP)

806

Capitolul 11. DECIZIA INSTANŢEI DE APEL

1.

Decizia de respingere a apelului ca depus peste termen, cu menţinerea hotărârii atacate (art. 415 alin. (1) pct. 1) lit. a) CPP)

814

21

2. Decizia de respingere a apelului ca fiind inadmisibil, cu menţinerea hotărârii atacate (art. 415 alin. (1) pct. 1) lit. b) CPP)

817

3. Decizia de respingere a apelului ca fiind nefondat, cu menţinerea hotărârii atacate (art. 415 alin. (1) pct. 1) lit. c) CPP)

820

4. Decizia de admitere a apelului, cu casarea sentinţei şi pronunţarea hotărârii noi, potrivit modului stabilit, pentru prima instanţă (art. 415 alin. (1) pct. 2) CPP)

824

5. Decizia de admitere apelului, cu casarea sentinţei primei instanţe şi dispunerea rejudecării de către instanţa a cărei hotărâre a fost anulată (art. 415 alin. (1) pct. 3) CPP)

832

Capitolul 12. ÎNCHEIEREA ŞI DECIZIA INSTANŢEI DE RECURS

RECURSUL ORDINAR

R ecursul împ otriva hotărârilor instanţelor de apel

1. Încheiere privind trimiterea recursului pentru judecare Colegiului lărgit în lipsa părţilor (art. 432 alin. (4) CPP)

840

2. Încheiere privind trimiterea recursului pentru judecare Colegiului lărgit în şedinţa publică (art. 432 alin. (5) CPP)

842

3. Încheiere de examinare a cererii de abţinere a judecătorului de la examinarea cauzei penale - constituirea completul de judecată pentru examinarea declaraţiei de abţinere (art. 33 alin. (3) CPP)

844

4. Încheiere de examinare a cererii de abţinere a judecătorului de la examinarea cauzei penale – soluţionarea declaraţiei de abţinere (art. 33 alin. (3) CPP)

846

5. Încheiere privind modificarea componenţei completului de judecată (art. 431 CPP)

849

6. Încheiere cu privire la retragerea recursului (art. 423 CPP)

851

7. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului ordinar în cazurile în care acesta este declarat peste termen (art. 432 alin. (2) pct. 2) CPP)

854

8. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului ordinar în cazurile în care acesta este vădit neîntemeiat (art. 432 alin. (2) pct. 4) CPP)

863

22

9. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului ordinar în cazurile în care acesta nu corespunde după conţinut prevederilor art. 430 CPP art. 432 alin. (1), (2) pct. 1) CPP

876

10. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului ordinar în cazurile în care acesta este vădit neîntemeiat (art. 432 alin. (2) pct. 4) CPP)

889

11. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind respingerea recursului ca inadmisibil, cu menţinerea hotărârii atacate (art. 435 alin. (1) pct. 1) CPP)

897

12. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel şi dispunerea achitării persoanei (art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. b) CPP)

906

13. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel şi încetarea procesului penal (art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. b) CPP)

933

14. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel şi pronunţarea unei noi hotărâri (art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP)

938

15. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărâri, când faptei i s-a dat o încadrare juridică greşită (art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP)

956

16. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel şi trimiterea cauzei la rejudecare – cauza a fost judecată fără citarea legală a părţii (art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP)

970

17. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel şi trimiterea cauzei la rejudecare – apelul a fost introdus tardiv (art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP)

976

18. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel şi trimiterea cauzei la rejudecare – instanţa a admis o eroare,

23

19. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea recursului ordinar, cu casarea totală a deciziei instanţei de apel şi trimiterea cauzei la rejudecare – s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale (art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP)

20. Decizia Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind

994

respingerea recursului ca inadmisibil, cu menţinerea hotărârii atacate, adoptată în procedura judecării recursului în şedinţa publică

(art. 432 alin. 5 CPP)

1003

R ecursul împ otriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzu tă calea de atac apelul

21. Decizia de respingere a recursului ordinar, cu menţinerea hotărârii atacate (art. 449 alin. (1) CPP)

1014

22. Decizia de respingere a recursului ordinar, cu menţinerea hotărârii atacate (art. 449 alin. (1) CPP)

1021

CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC

Recursul în anulare

23. Raport de trimitere a recursului în anulare pentru judecare Plenului Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie în lipsa părţilor (art. 456 alin. (1) CPP)

1024

24. Raport de trimitere a recursului în anulare pentru judecare Plenului Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie în şedinţa publică (art. 456 alin. (1) CPP; art. 432 alin. (5) CPP)

1025

25. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului în anulare, deoarece nu a folosit căile ordinare de atac (art. 456, 453 alin. (2) CPP)

1026

26. Decizie a Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului în anulare, deoarece a fost declarat repetat (art. 453 alin. (2) CPP)

1031

27. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului în anulare, deoarece a fost declarat de o persoană care nu este împuternicită prin lege cu aşa atribuţii (art. 453 alin. (2); 456 CPP)

1039

24

28. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului în anulare, din motiv că nu îndeplineşte cerinţele de conţinut (art. 432 alin. (2) pct. 1), 453 alin. (2), 456 alin. (1) şi (3) CPP)

1049

29. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului în anulare, ca tardiv (art. 432 alin. (2) pct. 2), 456 CPP)

1059

30. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie privind inadmisibilitatea recursului în anulare, ca fiind vădit neîntemeiat (art. 432 alin. (2) pct. 4), 456 CPP)

1067

31. Decizia Plenului Colegiului penal de admitere a recursului

în anulare, cu dispunerea rejudecării cauzei de către instanţa de apel

 

(art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP)

1081

32. Decizia Plenului Colegiului penal de admitere a recursului în anulare, cu dispunerea rejudecării cauzei de către instanţa de recurs, adoptată în procedura judecării recursului în şedinţa publică (art. 432 alin. (5) CPP ; art. 457 alin. (3) CPP )

1089

Revizuirea procesului penal

33.

Decizie a Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie privind admiterea cererii de revizuire, cu dispunerea rejudecării cauzei (art. 464 1 alin. (1), 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP)

1100

Recursul în interesul legii

34.

Decizie a Plenului Colegiului penal de examinare a recursului în interesul legii (art. 465 1 CPP)

1105

ANEXE

Hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R epublicii Mold ova

 

Hotărîre cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie

1122

Hotărîre cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii

1157

Hotărîre cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor

1175

25

Hotărîre cu privire la respectarea legislaţiei în cazurile despre aplicarea, schimbarea, prelungirea şi revocarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical

1194

Hotărîre cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel

1202

Hotărîre despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală

1228

Hotărîre cu privire la practica judiciară în procesele penale despre şantaj

1239

Hotărîre cu privire la aplicarea prevederilor art. 364 1 CPP de către instanţele judecătoreşti

1251

Hotărîre cu privire la unele chestiuni ce vizează participarea procurorului la judecarea cauzei penale

1264

Hotărîre cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvîrşite prin omor (art. 145-148 CP)

1273

Hotărîre cu privire la practica aplicării legislaţiei pentru asigurarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului şi condamnatului în procedură penală

1313

Hotărîre cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale Hotărîre despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti

1333

unor prevederi ale legislaţiei naţionale şi internaţionale privind aplicarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată

a

în

folosul comunităţii şi executarea acestei pedepse

1343

Hotărîre cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie

în

procesul urmăririi penale

1351

Hotărîre privind judecarea cauzelor penale în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei

1372

Hotărîre cu privire la practica aplicării unor prevederi ce reglementează punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti cu caracter penal

1380

26

PREFAŢĂ

Înfăptuirea justiţiei este o sarcină pe cât de nobilă și onora- bilă, pe atât de grea și de responsabilă. Realizarea ei solicită în permanență magistraților o muncă asiduă și scrupuloasă, dar și o atitudine profesionistă și onestă. Fiind parte integrantă a societății și aflându-ne mereu în atenția opiniei publice, noi, magistrații, zi de zi, depunem eforturi susținute pentru ca, în procesul înfăptuirii actului de justiție, să dăm dovadă de intransigență, imparțialitate și corectitudine, de tenacitate și conștiinciozitate. De profesiona- lismul și integritatea noastră depinde cât de calitativ, eficient și convingător va fi actul de justiție înfăptuit, prin aceasta reușind să câștigăm încrederea justiţiabililor în sistemul judecătoresc. Este absolut firesc și real ca, în activitatea noastră, să ne confrun- tăm permanent cu diverse probleme și dificultăți, însă, totodată, tre- buie să remarcăm că, în contextul Strategiei de reformare a justiţiei, soluţionarea acestora și-a creat deja un itinerar clar și își formează un contur real. Astăzi, în toate instanţele judecătorești activează cadre juridice calificate, capabile a contribui la îmbunatăţirea cali- tăţii actelor de justiţie. În afară de aceasta, ținem să menționăm că, începând cu 01 ianuarie 2013, fiecare judecător din Republica Mol- dova este asistat în activitatea sa nu doar de grefier, dar și de cel puţin un asistent. Pentru a oferi un suport suplimentar, dar absolut necesar în perfectarea diferitor acte în procesul de efectuare a jusiției, Curtea Supremă de Justiţie, în parteneriat cu comunitatea academică din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii de Studii Europene din Moldova și Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, cu suportul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Mol- dova și al Ministerului Justiţiei, și-au propus să pună la dispoziția celor interesați o Culegere de Modele de acte procedurale în pro- cesul penal. Implicarea activă a comunității academice în elaborarea acestei lucrări nu s-a făcut cu intenția de a diminua importanţa eforturi-

27

lor depuse de magistraţi, procurori, precum și de alți subiecţi din cadrul organelor justiţiei penale, la întocmirea actelor procedurale în procesul penal, ci a avut drept scop uniformizarea practicii de perfectare a acestora. Cu ajutorul profesorilor universitari au fost selectate și ajustate la noile reglementări încheierile, ordonanţele, deciziile, sentinţele, demersurile și alte acte utilizate în practica judiciară. Precizăm că niciun nume folosit de autori în încheieri, ordonanțe, decizii, hotărâri, sentințe etc. nu este real, așa încât orice coincidență nu poate avea niciun efect juridic. De asemenea, nicio fabulă care a stat la baza unui document din prezenta cule- gere nu este reală, fiind produsul imaginației autorului. Și în acest caz orice coincidență este pur întâmplătoare. Îmi exprim convingerea că prezenta culegere de Modele de acte procedurale în procesul penal va contribui la fortificarea practi- cii procedurale, fără a afecta independenţa subiecţilor, care emit asemenea acte, astfel consolidându-se nu doar încrederea, dar și respectul justiţiabililor.

În serviciul justiţiei, Mihai POALELUNGI

28

ABREVIERI

a.c.

anul curent

a.n.

anul nașterii

alin.

alineat

ap.

apartamentul

art.

articolul

BNM

Banca Națională a Moldovei

c/p

cod personal

CCTP

Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane

cet.

cetățeanul

cet-ca

cetățeanca

cm

centimetru

CNA

Consiliul Național Anticorupție

CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale

CP

Codul Penal

CPP

Codul de Procedură Penală

CC

Codul Civil

CPr

Comisariatul de Poliție, raionul

CPs

Comisariatul de Poliție, sectorul

DG

Direcția Generală

DIF

Direcția Investigare a Fraudelor

DMS

Direcția Misiuni Speciale

DP

Departament de Poliție

DPF

Departamentul Poliție Frontieră

f/d

foaie dosar

fil.

filiala

gr.

grame

IFS

Inspectoratul Fiscal de Stat

IGP

Inspectoratul General de Poliție

INI IGP

Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului General de Poliție

29

IP

Inspectoratul de Poliție

ÎS

Întreprindere de Stat

lit.

litera

m.

metru

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MDL

valuta națională a R. Moldova (leul moldovenesc)

mg/l

miligram/litru

ml

mililitru

mun.

municipiul

n/î

număr de înmatriculare

nr.

numărul

or.

orașul

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

OUP

Organ de Urmărire Penală

p.

punctul

pct.

punctul

pag.

pagina

PTF

Punct de Trecere a Frontierei

r.

raionul

r-nul

raionul

RM

Republica Moldova

s.

satul

SA

Societate pe Acțiuni

sec.

sectorul

SPC CPR

Secția Poliție Criminală a Comisariatului raional de Poliție

SRL

Societate cu Răspundere Limitată

SUA

Statele Unite ale Americii

SUP

Secția Urmărire Penală

TVA

Taxa pe valoare adăugată

u.c.

unități convenționale

vol.

volumul

CAPITOLUL 1

INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI ŞI COMPETENŢA LOR

(art. 29-50 CPP)

32

1. Încheiere privind formarea completului din 3 judecători (art. 30 CPP)

ÎNCHEIERE

or. Căușeni

Președinte al Judecătoriei Căușeni, judecător

21 decembrie 2011

HÎNCU Vasile

Examinând materialele cauzei penale privind acuzarea lui CONDREA Dumitru în comiterea infracţiunii prevăzute în art. 42 alin. (3), 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP și CIUHNEA Oleg în comiterea infracţiunii prevăzute în art. 27, 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. La 20 mai 2011, în Judecătoria Căușeni a fost înregistrată cauza penală privind acuzarea lui CONDREA Dumitru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 42 alin. (3), 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP și CIUHNEA Oleg de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 27, 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP.

2. Luând în consideraţie că faptele incriminate inculpaților se înca- drează în categoria infracţiunilor excepţional de grave, pentru săvârșirea cărora legea prevede pedeapsa cu detenţiune pe viaţă, conducându-se de prevederile art. 30 alin. (3) CPP, instanţa,

DISPUNE:

A forma completul de judecată, compus din 3 judecători, pentru judecarea cauzei penale privind învinuirea lui CONDREA Dumi- tru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 42 alin. (3), 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP și CIUHNEA Oleg de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 27, 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP, după cum urmează:

1. Judecătorul IONAȘCU Simion, președinte;

2. Judecătorul PUNGA George;

3. Judecătorul OLARU Alexei.

Președinte al Judecătoriei Căușeni,

judecător

semnătura

HÎNCU Vasile

33

2. Încheiere de transmitere a cauzei pentru judecare altui judecător (art. 31 CPP)

ÎNCHEIERE

or. Căușeni

Președinte al Judecătoriei Căușeni, judecător

11 mai 2011

HÎNCU Vasile

Examinând materialele cauzei penale privind acuzarea lui COCIORVA Dumitru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 152 alin. (1) CP, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. Cauza penală privind acuzarea lui COCIORVA Dumitru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 152 alin. (1) CP a fost înregistrată în Judecătoria Căușeni la 10 mai 2011. În situațiile prevăzute în art. 344 CPP, cauza penală urma să fie repartizată în mod aleatoriu, prin intermediul programului informaţional automatizat de gestionare a dosarelor, pentru judecare în fond judecătorului PARFENIE Emil.

2. Având în vedere că potrivit art. 517 alin. (1) CPP punerea pe rol a cauzelor privind infracţiunile flagrante se efectuează în termen de 5 zile de la data primirii dosarului, iar judecătorul PARFENIE Emil se află în concediul anual, ceea ce face imposi- bilă participarea lui la judecarea prezentei cauze, prin derogare de la ordinea generală, în temeiul art. 344 CPP, instanţa,

DISPUNE:

Cauza penală privind acuzarea lui COCIORVA Dumitru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 152 alin. (1) CP se trans- mite pentru judecare judecătorului DAMIAN Vasile.

Președinte al Judecătoriei Căușeni,

judecător

semnătura

HÎNCU Vasile

34

3. Încheiere privind modificarea completului de judecată (art. 31 CPP)

ÎNCHEIERE

or. Căușeni

Președinte al Judecătoriei Căușeni, judecător

20 iulie 2011

HÎNCU Vasile

Examinând materialele cauzei penale privind acuzarea lui CONDREA Dumitru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 42 alin. (3), 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP și CIUHNEA Oleg de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 27, 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. Conform încheierii din 21 mai 2011 privind formarea comple- tului de judecată pentru judecarea cauzei penale privind acuzarea lui CONDREA Dumitru și CIUHNEA Oleg, în temeiul art. 30 alin. (3) CPP, a fost format un complet de judecată din trei jude- cători, care a început judecarea cauzei în fond.

2. Din data de 18 iulie 2011, judecătorul completului OLARU Alexei, potrivit decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 123-VII din 18.07.2011, a fost eliberat din funcţie, ceea ce exclude posibilitatea participării lui mai departe la judecarea prezentei cauze penale. În scopul unei bune desfășurări a jude- cării cauzei, în conformitate cu art. 31 alin. (3) CPP, instanţa,

DISPUNE:

A înlocui pe judecătorul OLARU Alexei cu judecătorul FUSU Aliona, pentru judecarea cauzei penale privind acuzarea lui CON- DREA Dumitru și CIUHNEA Oleg.

Președinte al Judecătoriei Căușeni,

judecător

semnătura

HÎNCU Vasile

35

4. Încheiere privind judecarea cauzei în afara sediului instanţei de judecată (art. 32 CPP)

ÎNCHEIERE

or. Căușeni

Judecătoria Căușeni, în componenţa Președintelui ședinţei de judecată, judecător

11 ianuarie 2011

FUSU Aliona

Examinând materialele cauzei penale privind acuzarea lui COLUN Dumitru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 145 alin. (1) CP și art. 186 alin. (2) lit. b), c) CP, care urmează a fi jude- cată în procedură de urgenţă, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. Inculpatul COLUN Dumitru este acuzat de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 145 alin. (1) CP și art. 186 alin. (2) lit. b), c) CP.

2. Potrivit rechizitoriului și informaţiei anexate la rechizitoriu, inculpatul COLUN Dumitru se află în arest preventiv, infracţi- unea de omor și episoadele de sustragere pe ascuns a bunurilor altei persoane au fost comise în satul Tănătari, raionul Căușeni, localitate în care își au domiciliul succesorul părţii vătămate, părţile vătămate și toţi martorii.

3. Având în vedere că localitatea Tănătari este situată la o distanţă considerabilă de sediul instanţei de judecată și în timpul iernii, din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile, deplasarea din satul Tănătari spre Căușeni este dificilă, iar unii dintre martori

și dintre părţile vătămate sunt de vârstă înaintată, potrivit art.

32, 345 alin. (2) CPP, instanţa,

DISPUNE:

A desfășura ședinţa de judecată în cauza penală privind acu-

zarea lui COLUN Dumitru de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 145 alin. (1) CP și art. 186 alin. (2) lit. b), c) CP în sediul Pri-

măriei Tănătari, raionul Căușeni.

Președintele ședinţei, judecător

semnătura

FUSU Aliona

36

5. Încheiere privind examinarea cererii de recuzare a judecătorului (art. 35 CPP)

ÎNCHEIERE

mun. Chișinău

Judecătoria Centru, mun. Chișinău, în următoarea componenţă:

09 ianuarie 2013

Președinte al ședinței, judecător

Procurorului

CIREȘ Ion

Grefier

FLOREA Ana

Cu participarea:

SEVA Radu

Părţii vătămate

ŢAPU Andrei

Apărătorului

SURUCEANU Mihai

Inculpatului

VERDEȘ Simion

Judecând în ședinţă publică cauza penală privind acuzarea lui VERDEȘ Simion de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 287 alin. (2) lit. a) CP, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. Conform art. 344 CPP, cauza penală privind acuzarea lui VERDEȘ Simion a fost repartizată pentru judecare judecăto- rului ȘTEFAN Andrei.

2. În partea pregătitoare a ședinţei de judecată inculpatul, susţinut de avocatul său, a cerut recuzarea președintelui ședinței, a judecătorului ȘTEFAN Andrei, pe motiv că partea vătămată are ca rudă un nepot, pe nume AVRAM Marcel, care, este și rudă - verișor de-al doilea - cu judecătorul ȘTEFAN Andrei, ceea ce pune la îndoială obiectivitatea și imparţialitatea aces- tuia la judecarea cauzei. Judecătorul, a cărui recuzare s-a cerut, a explicat că îl cunoaște pe AVRAM Marcel, dar nu a știut că ultimul este rudă cu partea vătămată. Pentru a exclude vreo bănuială privind imparţialitatea judecării cauzei, solicită să fie admisă recuzarea.

3. Partea vătămată consideră că recuzarea nu poate fi admisă, deoarece el nu l-a cunoscut pe judecătorul ȘTEFAN Andrei și nu a avut relaţii sau întâlniri pe linia de rudenie cu el.

37

4. Procurorul și-a exprimat părerea că cererea de recuzare poate fi acceptată pentru a exclude orice îndoieli privind judecarea cauzei.

5. Ascultând argumentele și opiniile părţilor privind cererea de recuzare, instanţa consideră că cererea este întemeiată și urmează a fi admisă.

6. Potrivit art. 33 alin. (2) pct. 2) CPP, judecătorul nu poate parti- cipa la judecarea cauzei și urmează a fi recuzat, dacă este rudă cu vreo parte din proces, în acest caz judecătorul ȘTEFAN Andrei considerându-se rudă cu partea vătămată. Prin urmare, pentru a exclude orice îndoială privind imparţialitatea judecătorului la judecarea cauzei, în conformitate cu art. 34-35, art. 364 CPP, instanţa,

DISPUNE:

Se admite cererea inculpatului VERDEȘ Simion privind recu- zarea judecătorului ȘTEFAN Andrei și a-l înlătura pe acesta de la judecarea cauzei penale a lui VERDEȘ Simion, acuzat de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 287 alin. (2) lit. a) CP. Se remite cauza penală președintelui instanţei pentru a fi repar- tizată unui alt judecător. Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac.

Președinte al ședinței, judecător

semnătura

CIREȘ Ion

38

6. Încheiere privind examinarea cererii repetate de recuzare a judecătorului (art. 34-35 CPP)

ÎNCHEIERE

mun. Chișinău

Judecătoria Centru, mun. Chișinău, în următoarea componenţă:

10 ianuarie 2004

Președinte al ședinței, judecător

Procurorului

ȘTIRBU Nistor

Grefier

COBZAC Ana

Cu participarea:

MIRONIUC Vasile

Apărătorului

GRECU Sandu

Inculpatului

CIOCAN Filip

Judecând în ședinţă publică cererea repetată a inculpatului CIOCAN Filip privind recuzarea judecătorilor, instanţa de jude- cată,

A

CONSTATAT:

1. La 05 ianuarie 2013, inculpatul CIOCAN Filip a depus cerere de recuzare a tuturor judecătorilor Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, care, prin încheierea din 08 ianuarie 2013, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

2. La 10 ianuarie 2013, în cursul ședinţei de judecată la etapa cerce- tării judecătorești, inculpatul CIOCAN Filip, în baza acelorași temeiuri, a cerut repetat recuzarea atât a președintelui ședinței, cât și a altor judecători, afirmând că temeiurile lui se adeveresc, deoarece prin încheierea din 08 ianuarie 2013 cererea i-a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

3. Deși lui CIOCAN Filip i s-au explicat prevederile legii privind această procedură, în prezenta ședinţă inculpatul solicită din nou recuzarea președintelui și a tuturor judecătorilor, cu trimi- terea cauzei pentru judecare într-o altă instanţă similară.

4. Apărătorul a menţionat că soluţionarea cererii rămâne la discreţia instanţei. Procurorul a propus respingerea cererii și sancţionarea inculpatului pentru înaintarea cererii cu rea- credinţă.

39

5.

Verificând noua cerere de recuzare și ţinând seama de opiniile părţilor, instanţa respinge cererea inculpatului. Temeiurile invo- cate de titularul cererii nu sunt confirmate de vreo probă, afir-

maţiile lui privind relaţiile ostile cu președintele instanţei sunt declarative. Inculpatului i s-a explicat prevederea art. 34 alin. (4) CPP, care statuează că în cazul în care cererea de recuzare

se

înaintează repetat cu rea-credinţă, instanţa îi poate aplica o

amendă judiciară.

6.

Instanţa constată că inculpatul a înaintat repetat o cerere de recuzare nefondată, abuzând de procedură, și urmează a fi sanc- ţionat cu amendă judiciară în conformitate cu art. 201 CPP.

7.

În

baza celor expuse, potrivit art. 35, 201 alin. (2) pct. 8), alin.

(6), art. 364 CPP, instanţa,

DISPUNE:

A respinge cererea inculpatului CIOCAN Filip privind recu-

zarea președintelui ședinței și a tuturor judecătorilor Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, ca fiind neîntemeiată.

A-l sancţiona pe inculpatul CIOCAN Filip cu amendă judiciară

în mărime de 10 unităţi convenţionale, în sumă de 200 (două sute) de lei. Încheierea privind recuzarea nu este susceptibilă căilor de atac, iar în latura privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată

separat cu recurs.

Președinte al ședinței, judecător

semnătura

ȘTIRBU Nistor

40

7. Încheiere privind recuzarea unui judecător din complet / a completului de judecată (art. 34-35 CPP)

ÎNCHEIERE

mun. Chișinău

Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, în următoarea componenţă:

08 ianuarie 2013

Președinte al ședinței, judecător

CHIVRIGA Vlad

judecători

COSTIN Miron

DUDCA Galina

Grefier

BULAT Ala

Cu participarea:

Procurorului

TIHII Nicanor

Părţii vătămate

FALCĂ Vasile

Apărătorului

CHIRIAC Tudor

Inculpatului

MÎNZU Ion

Judecând în ședinţă publică cauza penală privind acuzarea lui MÎNZU Ion de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 145 alin. (2) lit. f) și art. 164 alin. (2) lit. g) CP, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. În cadrul părţii pregătitoare a ședinţei de judecată, partea vătă- mată, FALCĂ Vasile, a cerut recuzarea judecătorului DORU Mihail pe motiv că acesta, cu un an în urmă, activând în calitate de ofiţer de urmărire penală, a efectuat urmărirea penală într-o cauză în care inculpatul MÎNZU Ion era învinuit de cauzare

a vătămărilor corporale medii. Partea vătămată, în susţinerea

cererii înaintate, a invocat faptul că ofiţerul de urmărire penală

a cercetat superficial circumstanţele cauzei, nu a realizat la timp

mai multe acţiuni de urmărire penală, au fost pierdute mai multe probe și, ca rezultat, procesul a fost încetat. Din aceste considerente, partea vătămată susţine că judecătorul nu va fi imparţial la judecarea prezentei cauze.

2. Judecătorul DORU Mihail a explicat că într-adevăr a efectuat urmărirea penală în cazul menţionat de partea vătămată, cu toate acţiunile posibile de colectare a probelor, însă, ulterior, procurorul a clasat cauza penală.

41

3. Apărătorul și inculpatul nu susţin cererea de recuzare și insistă asupra respingerii ei ca fiind nefondată. Aceeași opinie o împăr- tășește și procurorul.

4. Ascultând argumentele părţilor, instanţa de judecată consideră că cererea privind recuzarea judecătorului nu poate fi admisă. Faptul că judecătorul a efectuat anterior urmărirea penală într-o altă cauză penală, care a fost clasată în mod legal de către organul competent, nefiind atacată de către partea vătămată, nu pune la îndoială imparţialitatea judecătorului în judecarea unei alte cauze.

5. În conformitate cu art. 33 alin. (1) pct. 6), art. 35 și 364 CPP, instanţa,

DISPUNE:

Se respinge cererea părţii vătămate FALCĂ Vasile de recuzare a judecătorului DORU Mihail ca fiind neîntemeiată. Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac.

Președinte al ședinţei, judecător

semnătura

CHIVRIGA Vlad

Judecător

semnătura

COSTIN Miron

Judecător

semnătura

DUDCA Galina

42

8. Încheiere privind recuzarea completului de judecată (art. 34-35 CPP)

ÎNCHEIERE

mun. Chișinău

Judecătoria Centru, mun. Chișinău, în următoarea componenţă:

08 ianuarie 2013

Președinte al ședinţei, judecător

MATEI Vasile

Judecători

CHIRIAC Maria

GANGAN Petru

Grefier

FLOREA Ana

Cu participarea:

Procurorului

SEVA Radu

Părţii vătămate

FALCĂ Vasile

Apărătorului

CHIRA Tudor

Inculpatului

MÎNZU Ion

Judecând în ședinţă publică cauza penală privind acuzarea lui MÎNZU Ion de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 145 alin. (2) lit. f) și art. 164 alin. (2) lit. g) CP, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. În partea pregătitoare a ședinţei de judecată (completul: CIREȘ Ion, CIUPERCĂ Ion, SALVĂ Mihai) inculpatul MÎNZU Ion a cerut recuzarea întregului complet din cei 3 judecători pe motiv că, în anul 2011 judecătorul CIREȘ Ion l-a condamnat, în baza art. 186 alin. (2) CP, la 2 ani privaţiune de libertate, iar judecă- torul SALVĂ Mihai, în 2012, l-a pedepsit cu 15 zile de arest.

2. Apărătorul susţine cererea de recuzare. Partea vătămată și procurorul solicită respingerea cererii de recuzare, conside- rând-o nefondată.

3. Judecătorii CIREȘ Ion și SALVĂ Mihai au explicat că au parti- cipat la examinarea cauzei penale și a cauzei contravenţionale menționate de inculpat, dar acest lucru nu poate avea vreo influenţă asupra judecării prezentei cauze.

43

5. Astfel, conform art. 33 alin. (2) pct. 5) CPP, judecătorul nu poate participa la judecarea cauzei, dacă el a luat în această cauză hotărâri anterioare, în care și-a expus opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului.

6. Circumstanţele enumerate supra nu au fost constatate în prezenta cauză și niciunul dintre judecătorii completului nu a adoptat vreo hotărâre în acest sens. Faptul că anterior judecă- torul CIREȘ Ion l-a condamnat pe inculpat într-un alt dosar penal, iar judecătorul SALVĂ Mihai l-a sancţionat într-o cauză contravenţională nu poate fi considerat ca temei ce ar trezi vreo îndoială rezonabilă privind imparţialitatea lor la judecarea prezentei cauze.

7. În conformitate cu art. 34-35, 364 CPP, instanţa,

DISPUNE:

Se respinge cererea inculpatului MÎNZU Ion de recuzare a com- pletului din 3 judecători ca fiind neîntemeiată. Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac.

Președinte al ședinței, Judecător

semnătura

MATEI Vasile

Judecător

semnătura

CHIRIAC Măria

Judecător

semnătura

GANGAN Petru

44

9. Încheiere privind refuzul recuzării judecătorului (art. 33-35 CPP)

ÎNCHEIERE

mun. Chișinău

Judecătoria Centru, mun. Chișinău, în următoarea componenţă:

09 ianuarie 2013

Președinte al ședinţei, judecător

Procurorului

SCURTU Vlad

Grefier

FLOCEA Ana

Cu participarea:

SEVASTIAN Radu

Apărătorului

ȘURU Mihai

Inculpatului

GLIBOV Isidor

Examinând în ședinţă publică cererea de recuzare înaintată judecătorului RENIŢĂ Gavril de către inculpatul GLIBOV Isidor, instanţa de judecată,

A

CONSTATAT:

1. În procedura judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, RENIŢĂ Gavril se află cauza penală privind acuzarea lui GLIBOV Isidor de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 328 alin. (3) lit. b), d), art. 329 alin. (1) CP; a lui STOICA Vasiliţa și GULEA Angela - de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 328 alin. (2) lit. d), art. 329 alin. (1) CP și a lui CRIGA Petru - de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 328 alin. (1) CP.

2. Inculpatul GLIBOV Isidor, a înaintat cancelariei judecătoriei, la 22.04.2013, o cerere de recuzare a președintelui ședinţei, jude- cătorului RENIŢĂ Gavril, motivând că la 02 noiembrie 2012, prin încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, acesta a dispus respingerea cererii depuse de primarul com. Codru, GHERASIM Constantin, privind atragerea Primăriei Codru în procesul penal în calitate de parte civilă și încasarea prejudi- ciului moral de la inculpaţi. Totodată, prin încheierea din 02 noiembrie 2012 judecătorul a sugerat părţii acuzării că poate modifica învinuirea în sensul agravării acesteia și a oferit consultaţii primarului, propunându-i să se adreseze cu o cerere repetată de a se constitui ca parte civilă în prezentul proces de

45

judecată, în cazul în care se va modifica învinuirea și se va recu- noaște Primăria Codru ca parte în proces.

3. În acest sens, judecătorul a inclus în încheierea sa, selectiv, unele alineate din articolul 326 CPP, care prevăd modificarea acuzării în ședinţa de judecată în sensul agravării ei, articol care nu are tangenţă cu argumentarea respingerii cererii primăriei, dovedindu-se astfel intenţia ascunsă a președintelui ședinței privind agravarea învinuirii, încălcându-se nu numai principiile imparţialităţii judecătorului și a prezumţiei nevinovăţiei, dar și dreptul inculpaţilor la un proces echitabil.

4. Ulterior, la pag.4 a aceleiași încheieri, judecătorul RENIŢĂ Gavril oferă consultaţii primarului com. Codru prin textul:

„Totodată, instanţa de judecată consideră necesar a explica Primarului comunei Codru, mun. Chișinău, că este în drept să înainteze o astfel de acţiune până la terminarea cercetării jude- cătorești, în caz de modificare a învinuirii aduse inculpaţilor”. Această consultaţie se repetă și în dispozitivul încheierii din 02 noiembrie 2012.

5. Inculpatul susţine că, prin aceste acţiuni, judecătorul și-a expus opinia asupra fondului învinuirii în defavoarea inculpaţilor și în sensul agravării, fapt care constituie temei de recuzare a jude- cătorului conform art. 33 alin. (2) p. 5, care stipulează: „Jude- cătorul nu poate participa la judecarea cauzei și urmează a fi recuzat, dacă el a luat în această cauză hotărâri anterioare jude- căţii, prin care și-a expus opinia asupra vinovăţiei sau nevinovă- ţiei inculpatului”.

6. Totodată, se solicită recuzarea judecătorului pe motiv că acesta s-ar afla în relaţii de prietenie și cumătrism cu familia prima- rului și că, în cazul judecării cauzei penale în continuare de către judecătorul RENIŢĂ Gavril, va fi încălcat dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale, deoarece inculpatul nu are încredere în imparţialitatea și independenţa judecătorului dat.

46

8. Procurorul a solicitat respingerea cererii de recuzare înain- tate președintelui ședinţei de către inculpat, deoarece moti- vele invocate nu constituie temei de recuzare. La fel a indicat

că prin încheierea din 02.11.2012, judecătorul nu s-a expus

asupra fondului cerinţelor înaintate, ci doar a explicat, la etapa

de primire a cererii, drepturile privind calitatea procesuală și

modalitatea intervenirii în proces penal. 9. Reprezentantul părţii vătămate, Primăria Codru, primarul GHERASIM Constantin, a negat categoric aflarea în relaţii de rudenie cu președintele ședinţei și consideră că temeiul invocat de către inculpat, precum că judecătorul și-a format deja o opinie referitor la personalitatea și caracterul lui, este prematur. 10. Verificând motivele cererii de recuzare a președintelui ședinţei de judecată în cauza inculpatului, luând act de conţinutul procesului-verbal al ședinţei, de opiniile părţilor, s-a constatat că motivele cererii, în special cele de prietenie sau „cumătrism”, invocate de inculpat, de manifestare a imparţialităţii judecăto- rești nu se confirmă prin alte date, decât afirmaţiile inculpa- tului, care poartă un caracter declarativ. Alte circumstanţe ce ar pune la o îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului în procesul examinării cererii de recuzare nu au fost stabilite. 11. În temeiul celor expuse, potrivit art. 33, 35, 342 CPP, instanţa,

DISPUNE:

A respinge cererea înaintată de inculpatul GLIBOV Isidor

privind recuzarea președintelui ședinţei de judecată, judecătorul RENIŢĂ Gavril, ca neîntemeiată. Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac.

Președinte al ședinței, judecător

semnătura

SCURTU Vlad

47

10. Încheiere privind recuzarea anticipată a judecătorului (art. 34-35 CPP)

ÎNCHEIERE

mun. Chișinău

Judecătoria Botanica, mun. Chișinău, în următoarea componenţă:

08 ianuarie 2013

Președinte al ședinței, judecător

Procurorului

UNTU Radu

Grefier

SURU Aurelia

Cu participarea:

MIRONESCU Victor

Apărătorului

CARAS Leonte

Inculpatului

CIOCAN Filip

Examinând în ședinţă publică cererea inculpatului CIOCAN Filip privind recuzarea anticipată a judecătorilor, instanţa de jude- cată,

A

CONSTATAT:

1. În procedura Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău se află pe rol cauza penală privind acuzarea lui CIOCAN Filip de comiterea infracţiunii prevăzute în art. 241 alin. (2) lit. c), f) CP.

2. La 05 ianuarie 2013, inculpatul a depus o cerere, prin care soli- cită recuzarea tuturor judecătorilor instanţei de judecată pe motiv că el este în relaţii ostile cu președintele instanţei de jude- cată și consideră că acesta va influenţa pe judecători la condam- narea cu o pedeapsă cât mai aspră.

3. Apărătorul susţine cererea. Procurorul propune respingerea ei ca fiind nefondată.

4. Examinând cererea, instanţa consideră că aceasta este neînte- meiată și urmează a fi respinsă.

5. Temeiurile privind incompatibilitatea judecătorului de a judeca cauza penală sunt prevăzute în art. 33 CPP. Temeiul invocat de inculpat nu se încadrează în cele prevăzute de norma menţio- nată, iar dosarul penal pentru judecare nu se află în procedura președintelui instanţei de judecată. În afară de aceasta, conform art. 34 alin. (3) CPP, recuzarea anticipată a judecătorilor, care încă nu participă la judecarea cauzei date, nu este admisă.

48

6. În temeiul celor expuse și în conformitate cu art. 35 alin. (1) și art. 344 CPP, instanţa,

DISPUNE:

A respinge cererea inculpatului CIOCAN Filip de recuzare a judecătorilor Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, ca fiind neîn- temeiată. Încheierea nu este susceptibilă căilor de atac.

Președinte de ședinţă, judecător

semnătura

UNTU Radu

49

11. Încheiere privind recuzarea interpretului (art. 34-35 CPP)

ÎNCHEIERE

or. Strășeni

Judecătoria Strășeni, în următoarea componenţă:

09 ianuarie 2013

Președinte al ședinţei, judecător

Procurorului

FRUNZĂ Milena

Grefier

STATI Rebeca