Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

SRL
C.U.I.:...
REG. Com.:././.
Sediul Social:...

CATRE ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ......................

Subsemnatul (a) .., legitimat(a) cu B.I./C.I.


seria, Nr., in calitate de asociat / administrator al
societatii ............................................................., cu sediul social
in ................................................... ...................................................., inregistrata la
Registrul Comertului sub Nr. ..................., avand Cod Unic de
Inregistrare ................................, va rog sa ne eliberati Registrul unic de control pentru
sediul social / punctul de lucru situat in ......................
.............................................................................................................................................. .

In acest sens deleg pe ....., legitimat cu .............................. in


vederea in vederea depunerii documentatiei si eliberarii Registrului Unic de Control.

Va multumesc,

Data

Semnatura...

Stampila..