Sunteți pe pagina 1din 19

27.02.

2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo

Pasul1Cursdelegislaie

Codulrutier(/curslegislatie) Regulament(/regulament) Mecanic(/notiunidemecanicaauto)

Primajutor(/cursdeprimajutor) Ecologic(/conducereaecologica) Preventiv(/conducereapreventiva)

TopShop

REGULAMENTULRUTIERSIMPLIFICAT
Cumodificarileintrateinvigoaredeladatade21012017
Modificariledin2017suntsubliniatecuGALBENsiaudimeniuneafontuluimaimare.

CAPITOLULI:Dispozitiigenerale

Art.2.

(1)nsensulprezentuluiregulament,termeniisiexpresiiledemaijosauurmatoareasemnificatie:
5.retinerea permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare ori a dovezii nlocuitoare a acestora masura tehnicoadministrativa
dispusadepolitiarutieraconstndnridicareadocumentuluidinposesiauneipersoanesipastrarealuilasediulpolitieirutierepnalasolutionareacauzeicarea
determinataplicareaacesteimasuri

6.retragerea permisului de conducere masura tehnicoadministrativa dispusa de politia rutiera n baza unui certificat medicolegal prin care titularul a fost
declaratinaptmedical,constndnretinereadocumentuluisiinterzicereadreptuluideaconduceautovehiculesautramvaie

7.retragerea certificatului de nmatriculare masura tehnicoadministrativa dispusa de politia rutiera constnd n retinerea documentului si interzicerea
dreptuluideapunenmiscarepedrumurilepublicevehicululrespectiv
8.retragereaplacutelorcunumaruldenmatricularesaudenregistraremasuratehnicoadministrativadispusadepolitiarutieraconstndndemontarea
placutelordepevehiculsipastrarealorlasediulpolitieirutierepnalancetareacauzelorcareauduslaaplicareaacesteimasuri
CAPITOLULII:Vehiculele

SECTIUNEA1:Stareatehnicaavehiculelorsicontrolulacesteia
Art.13.

Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit n exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori
remorcaaluminilordealtaculoaresauintensitate,aaltorlumini,dispozitiveoriaccesoriideavertizaredectceleomologate.
http://www.scoalarutiera.ro/regulament 1/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo

SECTIUNEA2:nmatriculareasinregistrareavehiculelor
SUBSECTIUNEA1:nmatriculareasinregistrareavehiculelor

Seinterzicecirculatiapedrumurilepubliceavehiculelorcarenuaumontateplacutelecunumaruldenmatriculare sau, dupa caz, de nregistrare, n


locurilestabilite.
SECTIUNEA3:Obligatiileproprietarilorsaudetinatorilordevehicule

Art.27

(1)Proprietaruldeautovehiculsauremorca,cudomiciliul,sediuloriresedintanRomnia,esteobligat:
a)sadeclareautoritatiiemitentepierderea,furtulsaudistrugereacertificatuluidenmatriculare,ncelmult48deoredelaconstatare

b)sadepunaimediatlaautoritateaemitentaoriginalulcertificatuluidenmatriculare,daca,dupaobtinereaduplicatului,areintratnposesiaacestuia.
Art.28

(1)Detinatoriidevehiculepotmontapeacesteasistemesonoreantifurt.

(2)Duratasemnaluluiemisdesistemulprevazutlaalin.(1)nutrebuiesafiemaimaredeunminut,iarintensitateaacestuianutrebuiesadepaseascapragulfonic
prevazutnreglementarilelegalenvigoare.
(3)Seinterzicemontareapevehiculeasistemelorsonoreantifurtcaresedeclanseazalatrecerea,nimediataapropiere,aaltuivehicul.
CAPITOLULIII:Permisuldeconducere

Art.38
(2)PosesorulunuipermisdeconducerevalabilnumaipentrucategoriaTraredreptulsaconducasiunansambludevehiculeformatdintruntractorsiunasau
douaremorci.
(3) Au dreptul s conduc vehicule din categoria Tr i posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, dup cum
urmeaz:

a)posesorulpermisuluideconducerevalabilpentrucategoriaBaredreptulsconductractorrutier,cumasamaximautorizatdepnla3.500kg,lacarese
poateataaoremorcacreigreutatemaximautorizatsfiemaimicde750kg

b)posesorulpermisuluideconducerevalabilpentrucategoriaBEaredreptulsconductractorrutier,cumasamaximautorizatdepnla3.500kg,lacarese
poateataaoremorcacreigreutatemaximautorizatsfiemaimicde3.500kg

c)posesorulpermisuluideconducerevalabilpentrucategoriaCaredreptulsconductractorrutier,cumasamaximautorizatmaimarede3.500kg,lacarese
poateataaoremorcacreigreutatemaximautorizatsfiemaimicde750kg

d)posesorulpermisuluideconducerevalabilpentrucategoriaCEaredreptulsconductractorrutier,cumasamaximautorizatmaimarede3.500kg,lacare
sepoateataaoremorcacreigreutatemaximautorizatsfiemaimicdectgreutateamaximatractorului.

(4)PosesorulunuipermisdeconducerevalabilpentrucategoriileDsauDEaredreptulsaconducasivehiculedincategoriaTbtroleibuz.
CAPITOLULIV:Semnalizarearutiera

SECTIUNEA1:Semnaleleluminoase

Art.47
(1)Semnaleleluminoasesuntluminialbesaucoloratediferit,emisesuccesiv,continuusauintermitent,deunulsaumaimultecorpurideiluminatcarecompunun
semafor.

(2)Dupanumarulcorpurilordeiluminat,semafoarelesunt:

a)cuuncorpdeiluminat,culuminaintermitentadeavertizare

b)cudouacorpurideiluminat,pentrupietonisibiciclisti

c)cutreicorpurideiluminat,pentruvehicule
d)cupatrusaumaimultecorpurideiluminat,pentrutramvaie.

Art.48

(1)Semafoarelecareemitsemnaleluminoasepentrudirijareacirculatieinintersectiiseinstaleazaobligatoriunaintedeintersectie,astfelnctsfievizibiledelao
distantadecelputin50m.Acesteapotfirepetatenmijlocul,deasupraoridecealaltaparteaintersectiei.

(2)Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe ntreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor
caroraliseadreseaza.Pedrumurilecudouasaumaimultebenzipesens,pentrudirectiidiferite,delimitateprinmarcajelongitudinale,semafoarelesepotinstala
deasuprauneiasauunoradintrebenzi,cazncaresemnificatiasemnalelorluminoaseselimiteazalabandasaubenzileastfelsemnalizate.

Art.49
Pelampiledeculoarerosiesauverdealesemafoarelorpotfiaplicatesagetideculoareneagracareindicadirectiilededeplasarecorespunzatoareacestora.n
acestcazinterdictiasaupermisiuneadetrecereimpusadesemnalulluminosestelimitataladirectiasaudirectiileindicateprinacestesageti.Aceeasisemnificatieo
ausisagetileaplicatepepanourileaditionalecensotesc,laparteainferioara,semafoarele.Sageatapentrumersulnaintearevrfulnsus.

Art.50

(1)Semafoarelepentrutramvaieauformadecasetacupatrucorpurideiluminatdeculoarealba,dintrecaretreisuntpozitionateorizontalsiunulsubceldinmijloc,
nsotitedepanouricusemneaditionale.

(2)Semnaluldeliberatrecerepentrutramvaieestedatdecombinatialuminoasaalampiiinferioarecuunadintreceletreilampisituatelaparteasuperioarapentru
indicareadirectiei.

(3)Semnaluldeinterzicereatreceriitramvaiuluiestedatdeiluminareaconcomitentaacelortreiluminidinparteasuperioaraacasetei.
Art.51

(1)Semnaluldeculoareverdepermitetrecerea.

(2)Cndsemaforulestensotitdeunasaumaimultelampicareemitluminaintermitentadeculoareverdesubformauneiasauunorsagetipefondnegrucatre
dreapta,acesteapermittrecereanumaindirectiaindicata,oricarearfinacelmomentsemnalulnfunctiunealsemaforului.

Art.52

(1)Semnaluldeculoarerosieinterzicetrecerea.
(2)Lasemnaluldeculoarerosievehiculultrebuieopritnainteamarcajuluipentruopriresau,dupacaz,pentrutrecereapietonilor,iarnlipsaacestuia,ndreptul
semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, n lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul
trebuieopritnaintedemargineapartiicarosabileadrumuluiceurmeazaafiintersectat.

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 2/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
(3)Atuncicndsemnaluldeculoarerosiefunctioneazaconcomitentcuceldeculoaregalbena,acestaanuntaaparitiasemnaluluideculoareverde.
Art.53

(1)Cndsemnaluldeculoaregalbenaaparedupasemnaluldeculoareverde,conducatorulvehicululuicareseapropiedeintersectieNUtrebuiesatreacde
locurileprevazutelaart.52alin.(2),cuexceptiasituatieincare,laaparitiasemnalului,seaflaattdeaproapedeacelelocurinctnuarmaiputeaoprivehiculul
nconditiidesigurant.

(2)Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redus, s respecte semnificatia
semnalizariirutiereiaregulilordecirculaieaplicabilenacelloc.

Art.56

(1)Cnd deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie
reversibila.Semnalulrosu, avnd forma a doua bare ncrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul verde, de
formauneisageticuvrfulnjos,permiteintrareavehiculelorsicirculatiapeaceaband.
(2)Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vrful orientat catre dreapta sau stnga jos anunta
schimbarea semnalului verde, n cazul benzilor cu circulatie reversibila, ori faptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi nchisa circulatiei
conducatorilorcaroraliseadreseaza,acestiafiindobligatisasedeplasezepebandasaubenzileindicatedesageti.

SECTIUNEA2:Indicatoarele

Art.66

(1)Semnificatiaunuiindicatorestevalabilapentreagalatimeapartiicarosabiledeschisecirculatieiconducatorilorcaroraliseadreseaza.

(2)Cndindicatorulesteinstalatdeasuprabenziisaubenzilor,semnificatialuiestevalabilanumaipentrubandaoribenzileastfelsemnalizate.
(3)Semnificaiaindicatoruluideavertizarencepedinloculundeesteamplasat.ncazulindicatoarelorcareavertizeazasectoarepericuloase,zonadeactiune
aindicatoarelorestereglementataprinplacuteaditionale.

(4)Indicatoareledeavertizareseinstaleazanaintealoculuipericulos,laodistantademaximum50mnlocalitati,ntre100msi250mnafaralocalitatilor,
respectivntre500msi1.000mpeautostrazisidrumuriexpres.Cndconditiiledinterenimpunamplasarealaodistantamaimare,subindicatorseinstaleaza
unpanouaditional"Distantantreindicatorsinceputulloculuipericulos".

(5)Peautostrazisidrumuriexpres,ntoatecazurile,subindicatoresteobligatoriusaseinstalezeunpanouaditional"Distantantreindicatorsinceputullocului
periculos".nsituatiancarelungimeasectoruluipericulosdepaseste1.000m,subindicatorsemonteazapanouladitional"Lungimeasectoruluipericuloslacare
sereferaindicatorul".

(6)Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie ncepe din dreptul acestora. n lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe
careseaplicareglementareaoriaunorindicatoarecaresaanuntesfrsitulinterdictieisaualrestrictiei,semnificatiaacestorindicatoarenceteazanintersectia
ceamaiapropiat.Cndindicatoareledeinterziceresaurestrictiesuntinstalatempreunacuindicatorulceanuntaintrareantrolocalitate,semnificatialoreste
valabilapedrumulrespectivpnalantlnireaindicatorului"Iesiredinlocalitate",cuexceptialocurilorundealteindicatoaredispunaltfel.

Art.67

Indicatoarelerutieretemporarecorespondenteindicatoarelordeavertizare,derestrictiesauinterzicereoriindicatoarelordeorientareauaceleasicaracteristicicu
celepermanente,cudeosebireacafondulalbestenlocuitcufondulgalben.
SECTIUNEA3:Semnalizareatrecerilorlanivelcucaleaferata

Art.68

Apropiereadeotrecerelanivelcucaleaferatasesemnalizeazacuindicatoaredeavertizarecorespunzatoaresi/saucupanourisuplimentarepentrutrecereala
nivelcucaleaferata.

Art.69

(1)Trecerealanivelcucaleaferatacurentafarabarieresausemibarieresesemnalizeaza,dupacaz,cuindicatoarele"Trecerelanivelcucaleaferatasimpla,fara
bariere"sau"Trecerelanivelcucaleaferatadubla,farabariere",nsotitedeindicatorul"Oprire".
(2)Latrecerealanivelcucaleaferatacurentaprevazutacuinstalatiidesemnalizareautomatafarabariere,interzicereacirculatieirutiereserealizeaza,optic,prin
functionarea dispozitivelor cu lumini intermitentalternative rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba si, acustic, prin
emitereadesemnalesonoreintermitente.

Art.70
(1)Trecerilelanivelcucaleaferatacurentapotfisemnalizatecusistemeautomateluminoase,prevazutecusemibariere.
(2)Trecerilelanivelcucaleaferatacurentapotfiasiguratesicubarierecaresuntactionatemanual.

(3)Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi prevazute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie sa fie
reflectorizante,iarpedrumurileneiluminate,petimpdenoapte,barierelesisemibariereletrebuiesafieiluminateoriprevazutecudispozitiveculuminarosie.

(4)Latrecerealanivelcucaleaferataprevazutacuinstalatiidesemnalizareautomatacubariere,semnalizareadeinterzicereacirculatieirutiereserealizeazan
conditiileprevazutelaart.69alin.(2),precumsiprincoborreanpozitieorizontalaasemibarierelor.

Art.71
(1)Semnalizareadeinterzicereacirculatieirutiereseconsiderarealizatachiarsinumainunadinurmatoarelesituatii:
a)prinaprindereauneisingureunitatiluminoaseadispozitivuluiculuminaintermitentalternativarosie

b)prinfunctionareasistemuluisonor
c)prinpozitiaorizontalaauneisinguresemibariere.

(2)Circulatiarutieraseconsideradeasemeneainterzisasinsituatiancarebarierelesausemibarierelesuntncursdecoborresauderidicare.
Art.73
(1)Latrecerealanivelcuocaleferataindustrialaseinstaleazaindicatorul"Altepericole",nsotitdeunpanouaditionalcecontineimagineauneilocomotive.

(2)Atuncicndpecaleaferataindustrialasedeplaseazaunvehiculferoviar,circulatiatrebuiedirijatadeunagentdecaleferata.
SECTIUNEA4:Marcajele

Art.75
(1)Marcajeleservesclaorganizareacirculatiei,avertizareasaundrumareaparticipantilorlatrafic.Acesteapotfifolositesinguresaumpreunacualte
mijloacedesemnalizarerutierapecarelecompleteazasauleprecizeazasemnificatia.

(2)Marcajullongitudinalformatdintroliniecontinuasimplasaudublainterzicencalcareaacestuia.
(3)Marcajulformatdintroliniecontinuaaplicatapeborduratrotuaruluisaulamargineapartiicarosabileinterzicestationareavehiculelorpeaceaparteadrumului.
Cndoasemenealiniensotesteunindicatordeinterzicereastationarii,aceastaprecizeazalungimeasectoruluidedrumpecareestevalabilainterzicerea.

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 3/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
(4)Marcajullongitudinalformatdinliniicontinuecaredelimiteazabandapecareesteaplicatsiunmarcajsimbolizndoanumitacategoriesauanumitecategoriide
vehiculesemnificafaptulcabandaesterezervatacirculatieiaceleisauacelorcategoriidevehicule.
Art.78

Marcajullongitudinalformatdintroliniediscontinuasimplasaudublapermitetrecereapesteacesta,dacamanevrasaureglementarileinstituiteimpunacestlucru.
Art.79

(1)Marcajulculiniediscontinuapoatefisimplusaudublusisefolosestenurmatoarelesituatii:
a)marcajulculiniediscontinuasimpla:
1.pentruseparareasensurilordecirculatie,pedrumurilecudouabenzisicirculatienambelesensuri

2.pentruseparareabenzilordecirculatiepeacelasisens,pedrumurilecucelputindouabenzipesens
3.pentrumarcareatreceriidelaoliniediscontinualaunacontinua,nlocalitatiacestmarcajnuesteobligatoriu
4.pentruasepara,peautostrazi,benziledeacceleraresaudedeceleraredebenzilecurentedecirculatie

5.pentrumarcajedeghidarenintersectii
b)marcajulculiniediscontinuadubla,pentrudelimitareabenzilorreversibile.Peasemeneabenzimarcajulestensotitdedispozitiveluminoasespecialeprevazutela
art.56.
(2)Liniacontinuasefolosestenurmatoarelesituatii:

a)liniacontinuasimpla,pentruseparareasensurilordecirculatie,abenzilordeacelasisenslaapropiereadeintersectiisinzonepericuloase
b)linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o banda pe sens sau n alte
situatiistabilitedeadministratoruldrumuluirespectiv,cuacordulpolitieirutiere.
(3)ncazulmarcajuluilongitudinalformatdintroliniecontinuasiunadiscontinuaalaturate,conducatoruldevehicultrebuiesarespectesemnificatialiniei
celeimaiapropiatensensuldemers.

(4)Pedrumurilecucirculatienambelesensuriprevazutecuosingurabandapesens,pedistantacuprinsantreindicatoareledeavertizare"Copii",aferentecelor
douasensuri,marcajuldeseparareasensurilorseexecutaculiniecontinua.

Art.80
(1)Marcajelededelimitareapartiicarosabilesuntamplasatenlunguldrumului,seexecutalalimitadindreaptaapartiicarosabilensensuldemers,cuexceptia
autostrazilorsiadrumurilorexpres,undemarcajulseaplicasipeparteastnga,lngamijloculfizicdeseparareasensurilordecirculatie.Acestemarcajepotficu
liniecontinuasaudiscontinuasimpla.

(2)Marcajeledeghidareauroluldeamaterializatraiectoriapecarevehiculeletrebuiesaourmezentraversareauneiintersectiioripentruefectuareavirajuluila
stnga,fiindobligatoriuaserealizancazulncareaxulcentraloriliniiledeseparareabenziidecirculatienusuntcoliniare.
(3)Marcajelepentruinterzicereastationariisepotrealiza:

a)prinliniecontinuagalbenaaplicatapeborduratrotuaruluisaupebandadeconsolidareaacostamentului,dublndmarcajuldedelimitareapartiicarosabilespre
exteriorulplatformeidrumului

b)printrolinienzigzaglamargineapartiicarosabile.
(4)Marcajeleprinsagetisuntfolositepentru:

a)selectareapebenzi
b)schimbareabenzii(bandadeaccelerare,bandasuplimentarapentruvehiculelente,bandacaresesuprimaprinngustareapartiicarosabile)
c)repliere,numainafaralocalitatilorpedrumuricuobandapesenssidublusensdecirculatie.

Art.81
(1)Marcajultransversalconstnddintroliniecontinua,aplicatapelatimeauneiasaumaimultorbenzi,indicalinianainteacareiavehiculultrebuieopritlantlnirea
indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printrun semnal luminos, printro comanda a agentului care
dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. naintea marcajului ce nsoteste
indicatorul"Oprire"sepoateaplicapeparteacarosabilainscriptia"Stop".
(2)Marcajul transversal constnd dintro linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci cnd se
impune cedarea trecerii. naintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi avnd o latura paralela cu linia
discontinua,iarvrfulndreptatsprevehicululcareseapropie.
(3)Marcajultransversalconstnddinliniiparalelecuaxuldrumuluiindicaloculpeundepietoniitrebuiesatraversezedrumul.Acesteliniiaulatimeamaimaredect
aoricaroraltemarcaje.
(4)Marcajul transversal constnd din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii
carosabiledecatrebiciclisti.
Art.82

(1)nscopulspoririiimpactuluivizualasupraparticipantilorlatrafic,peparteacarosabilasepotexecutamarcajesubformadeinscriptii,simbolurisifiguri.
(2)Pe autostrazi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale deschise traficului international (E), la extremitatile partii carosabile se aplica marcaje
rezonatoarepentruavertizareaconducatorilordeautovehiculelaiesireadepeparteacarosabila.
Art.83
(1)Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la
traficindicatiicarenulepotfifurnizate,nmodadecvat,prinindicatoare.
(2)Marcajulsubformauneisauunorsageti,aplicatpebandaoripebenziledelimitateprinliniicontinue,obligalaurmareadirectieisaudirectiilorastfelindicate.
Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata ntrun marcaj longitudinal format din linii discontinue,
semnalizeazaobligatiacavehicululcarenuseaflapebandaindicatadesageatasafieconduspeaceabanda.

(3)Marcajul format dintro linie n zigzag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu
nscrisul"Bus"sau"Taxi"poatefifolositapentrusemnalizareastatiilordeautobuzesitroleibuze,respectivdetaximetre.

(4)Marcajulaplicatnafarabenzilor,formatdinliniiparalele,nconjuratesaunucuoliniedecontur,delimiteazaspatiulinterziscirculatiei.
(5)Marcajelesepotaplicasipeziduridesprijin,parapetedeprotectiesaualteamenajarirutierelateraledrumului,pentrualefacemaivizibileconducatorilorde
vehicule.
(6)Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si
neagra,precumsiacelorprovizorii,folositelaorganizareacirculatieinzonalucrarilor,caresuntdeculoaregalbena,nzonelepericuloasesauundestationarea
vehiculelorestelimitatantimp,marcajelepotfisidealteculori.

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 4/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo

Art.88
(1)Semnalelepolitistuluicaredirijeazacirculatiaauurmatoarelesemnificatii:

a)bratulridicatverticalsemnifica"atentie,oprire"pentrutotiparticipantiilatraficcareseapropie,cuexceptiaconducatorilordevehiculecarenuarmaiputeaopri
nconditiidesiguranta.Dacasemnalulestedatntrointersectie,aceastanuimpuneoprireaconducatorilordevehiculecareseafladejaangajatintraversare

b)bratul sau bratele ntinse orizontal semnifica "oprire" pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile
intersectate de bratul sau bratele ntinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate cobor bratul sau bratele, pozitia sa nsemnnd, de asemenea,
"oprire"pentruparticipantiilatraficcarevindinfataoridinspate
c)balansarea,petimpdenoapte,nplanvertical,aunuidispozitivculuminarosieoriabastonuluifluorescentreflectorizantsemnifica"oprire"pentruparticipantiila
traficsprecareestendreptat
d)balansareapeverticalaabratului,avndpalmaorientatacatresol,semnificareducereavitezei
e)rotireavioaieabratuluisemnificamarireavitezeidedeplasareavehiculelorsaugrabireatraversariidrumuluidecatrepietoni.

(2)Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa l
ocoleascaprinparteasastngasaudreapta,iarpietoniisatraversezedrumulorisaseopreasca.

(3)Laefectuareacomenzilorprevazutelaalin.(1)si(2),politistulpoatefolosisifluierul.
Art.89
(1)Oprireaparticipantilorlatraficesteobligatoriesilasemnaleledatede:

a)politistiidefrontiera
b)ndrumatoriidecirculatieaiMinisteruluiApararii

c)agentiidecaleferata,latrecerilelanivel
d)personalulautorizatdinzonalucrarilorpedrumurilepublice
e)membriipatrulelorscolaredecirculatie,latrecerilepentrupietonidinapropiereaunitatilordenvatamnt

f)nevazatori,prinridicareabastonuluialb,atuncicndacestiatraverseazastrada.
(2)Persoaneleprevazutelaalin.(1)lit.a)d)potefectuasiurmatoarelesemnale:

a)balansareabratuluinplanvertical,cupalmaminiiorientatacatresolsaucuunmijlocdesemnalizare,caresemnificareducereavitezei
b)rotireavioaieabratului,caresemnificamarireavitezeidedeplasareavehiculelor,inclusivgrabireatraversariidrumuluidecatrepietoni.
Art.90

Persoaneleprevazutelaart.88alin.(1)silaart.89alin.(1)lit.a)e)caredirijeazacirculatiatrebuiesafieechipatesiplasateastfelnctsapoatafiobservatesi
recunoscutecuusurintadecatreparticipantiilatrafic.

SECTIUNEA7:Semnaleleutilizatedeconducatoriiautovehiculelorcuregimdecirculatieprioritarasiobligatiilecelorlaltiparticipantilatrafic
Art.92

(1)Politistul rutier aflat ntrun autovehicul al politiei poate utiliza si dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie
participantilorlatrafic.Acestesemnalepotfiadresateconcomitentcutransmitereaunuiapelprinamplificatoruldevoce.
(2)Politistul rutier aflat ntrun autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fara baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a
vehiculului.Acestsemnalsemnificaoprirepentruconducatoriivehiculelorcarecirculanspateleautovehicululuipolitiei.Acelasisemnalefectuatpeparteastngaa
autovehiculului semnifica oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula pe banda din partea stnga n acelasi sens de mers ori n sens opus celui al
autovehicululuipolitiei.
CAPITOLULV:Regulidecirculatie

SECTIUNEA1:Reguligenerale

Art.96
(1)Participaniilatraficsuntobligaisanuneadministratoruldrumuluipublicoricelmaiapropiatpoliistatuncicnd
au cunotin despre existena pe drum a unui obstacol sau a oricrei altei situaii periculoase pentru fluena i
siguranacirculaiei.
(2)Seinterziceoricareipersoanesaarunce,salasesausaabandonezeobiecte,materialeorisubstantesausacreezeobstacolepedrumulpublic.Persoanacare
nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa l nlature si, daca nu este posibil, sa i semnalizeze prezenta si sa anunte imediat
administratoruldrumuluipublicsiceamaiapropiataunitatedepolitie.
Art.97

(1)Copiiicuvrstasub12anisaucunaltimeasub150cmtrebuiesapoartecenturidesigurantaadaptategreutatiisidimensiunilorlor,iarceicuvrstasub3ani
setransportanumaindispozitivederetinereomologate.

(2)Conducatorilordeautovehiculeleesteinterzissatransportecopiicuvrstadepnala12anipescaunuldinfata,chiardacasunttinutinbratedepersoane
majore,ntimpuldeplasariipedrumurilepublice.
(3)Seinterziceconducatorilordeautovehicule,precumsipersoanelorcareocupascaunuldinfatasatinanbrateanimalentimpuldeplasariipedrumurilepublice.

(4)Seexcepteazadelaobligatiadeapurtacenturadesiguranta:
a)conducatoriideautoturismepetimpulexecutariimanevreidemersnapoisaucarestationeaza

b)femeilenstarevizibiladegraviditate
c)conducatoriideautoturismecareexecutaserviciidetransportpublicdepersoane,nregimdetaxi,cndtransportapasageri
d)persoanelecareaucertificatmedicalncaresafiementionataafectiuneacarecontraindicapurtareacenturiidesiguranta

e)instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care nvata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii
competententimpuldesfasurariiprobelorpracticealeexamenuluipentruobtinereapermisuluideconducere.

SECTIUNEA2:Utilizareapartiicarosabile
Art.101

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 5/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
Cnddrumularedouasaumaimultebenzipesensuldemers,vehiculeleseconducpebandasituatalngaacostamentsaubordura.Celelaltebenzipotfi
folositesuccesiv,deladreaptasprestnga,dacabandadecirculatieutilizataesteocupata,cuobligatiadearevenipebandadindreaptaatuncicndacest
lucruesteposibil.
Art.102

Vehiculelegrele,lentesaucumaseorigabaritedepasitesaucelecaresedeplaseazacuvitezaredusatrebuiecondusenumaipebandadelngaacostamentsau
bordura,dacansensuldemersnuesteamenajataobandadestinataacestora.
Art.103

Pedrumulpubliccucelmultdouabenzipesenssicuoatreiabandapecareesteamplasataliniatramvaiuluilngaaxadrumului,conducatoriidevehiculepot
folosiaceastabanda,cuobligatiasalaseliberacaleatramvaiului,laapropiereaacestuia.

Art.105
Se interzice intrarea ntro intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de
vehiculriscasaramnaimobilizat,stnjenindsaumpiedicnddesfasurareatraficului.
SECTIUNEA3:Regulipentrucirculatiavehiculelor
SUBSECTIUNEA1:Pozitiintimpulmersuluisicirculatiapebenzi

Art.106
(1)Peundrumpublicprevazutcuminimum3benzipesens,cndconducatoriiadouaautovehiculecirculanaceeasidirectie,darpebenzidiferite,siintentioneaza
sasenscriepebandaliberadintreei,celcarecirculapebandadindreaptaesteobligatsapermitaceluicarevinedinstngasaocupeaceabanda.

(2)Pedrumulpubliccumaimultebenzi,conducatoriideautovehiculecarecirculapeobandacaresesfrseste,pentruacontinuadeplasareapebandadinstnga
trebuiesapermitatrecereavehiculelorcarecirculapeaceabanda.
Art.107
(1)Laintersectiileprevazutecuindicatoaresi/saucumarcajepentrusemnalizareadirectieidemers,conducatoriidevehiculetrebuiesasencadrezepe
benzilecorespunzatoaredirectieidemersvoitecucelputin50mnaintedeintersectiesisuntobligatisarespectesemnificatiaindicatoarelorsimarcajelor.

(2)Laintersectiilefaramarcajededelimitareabenzilor,conducatoriivehiculelorocupanmers,cucelputin50mnaintedeintersectie,urmatoarelepozitii:
a)rnduldelngabordurasauacostament,ceicarevorsaschimbedirectiademersspredreapta
b)rndul de lnga axa drumului sau de lnga marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stnga. Cnd
circulatiasedesfasoarapedrumuricusensunic,conducatoriidevehiculecareintentioneazasavirezelastngasuntobligatisaocupernduldelngabordura
sauacostamentuldinparteastnga
c)oricaredintrernduri,ceicarevorsamearganainte.
(3)Daca n intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe rnduri, toti
conducatoriidevehicule,indiferentdedirectiadedeplasare,vorcirculapeunsingurrnd,lasndlibertraseultramvaiului.
(4)ncazulncaretramvaiulesteopritntrostatiefararefugiupentrupietoni,vehiculeletrebuiesaopreascanordineasosirii,nspateleacestuia,sisasi
reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost nchise si sau asigurat ca nu pun n pericol siguranta pietonilorangajati n traversarea
drumuluipublic.
Art.108
Schimbareadirectieidemersprinvirareladreaptasaulastngaesteinterzisanlocurileundesuntinstalateindicatoarecuaceastasemnificatie.

Art.109
Dacanapropiereauneiintersectiiesteinstalatunindicatorsauaplicatunmarcajcareobligasasecirculentroanumitadirectie,vehiculeletrebuiesafieconduse
numaindirectiasaudirectiileindicate.
Art.110
(1)nsituatiilencareexistabenzispecialepentruexecutareamanevrei,schimbareadirectieidedeplasaresefaceprinstngacentruluiimaginaralintersectiei,iar
dacaexistaunmarcajdeghidare,curespectareasemnificatieiacestuia.
(2)Schimbareadirectieidemerssprestnga,ncazulvehiculelorcareintrantrointersectiecirculndpeacelasidrumnaliniament,dardinsensuriopuse,se
efectueazaprinstngacentruluiintersectiei,faraintersectareatraiectorieiacestora.
(3)Amenajarilerutieresauobstacoleledinzonamedianaapartiicarosabileseocolescprinparteadreapta.
Art.111

Seinterzicecirculatiaparticipantilorlatraficpesectoarelededrumpubliclanceputulcarorasuntinstalateindicatoareceinterzicaccesul.
SUBSECTIUNEA2:Semnaleleconducatorilordevehicule
Art.112
Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, naintea efectuarii oricarei manevre sau pentru
evitareaunuipericolimediat.
Art.113
(1)Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure
percepereasemnaluluisifarasaideterminepeacestialamanevrecepotpunenpericolsigurantacirculatiei.
(2)Semnalizareacumijloaceledeavertizaresonoranupoatefifolositanzoneledeactiuneaindicatorului"Claxonareainterzisa".

(3)Seexcepteazadelaprevederilealin.(2):
a)conducatoriiautovehiculelorcuregimdecirculatieprioritaracndsedeplaseazanactiunideinterventiisaunmisiunicareaucaracterdeurgenta
b)conducatoriiautovehiculelorcarefolosescacestsemnalpentruevitareaunuipericolimediat.
Art.114
(1)Conductoriideautovehiculeitramvaiesuntobligaisfoloseascinstalaiiledeiluminarei/sausemnalizareaacestora,dupcumurmeaz:

a)luminiledepozitiesaudestationarepetimpulimobilizariivehicululuipeparteacarosabilanafaralocalitatilor,delalasareaseriisipnanzoriizilei,
ziuacndplouatorential,ningeabundentsauesteceatadensaorinalteconditiicarereducvizibilitateapedrumulpublic
b)luminiledentlniresaudedrum,nmers,attnlocalitati,ctsinafaraacestora,dupagraduldeiluminareadrumuluipublic
c)luminiledentlniresiceledeceatapetimpdeceatadensa

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 6/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
d)luminiledentlnirealeautovehiculelorcarensotesccoloanemilitaresaucortegii,transportagrupuriorganizatedepersoanesicelecaretracteazaalte
vehiculesaucaretransportamarfurioriprodusepericuloase,ntimpulzilei
e)luminiledentlnireatuncicndplouatorential,ningeabundentorinalteconditiicarereducvizibilitateapedrum

f)luminilepentrumersulnapoiatuncicndvehicululestemanevratcatrenapoi
g)luminileindicatoarededirectiepentrusemnalizareaschimbariidirectieidemers,inclusivlapunereanmiscareavehicululuidepeloc.
(2)Petimpulnoptii,laapropiereaadouavehiculecarecirculadinsensuriopuse,conducatoriiacestorasuntobligaticadelaodistantadecelputin200msa
foloseascaluminiledentlnireconcomitentcureducereavitezei.Cndconducatoruldeautovehiculseapropiedeunautovehiculcarecirculanfatasa,
acestaesteobligatsafoloseascaluminiledentlniredelaodistantadecelputin100m.

(3)Pe timpul noptii sau n conditii de vizibilitate redusa conducatorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale
luminoasesaudecatrepolitistisuntobligatisasemnalizezeprinfolosireaalternantaaluminilordentlnirecucelededrumdacanuncalcaastfel
prevederilealin.(2).
(4)PetimpulnoptiisaunconditiidevizibilitateredusaautovehiculelesauremorcilecudefectiunilasistemuldeiluminaresisemnalizareluminoasaNUpotfi
condusesauremorcatefaraaaveanfunctiunepeparteastnga,nfataoluminadentlniresinspateunadepozitie.
(5)Luminiledeavariesefolosescnurmatoarelesituatii:
a)cndvehicululesteimobilizatinvoluntarpeparteacarosabila
b)cndvehicululsedeplaseazafoartelentsi/sauconstituieelnsusiunpericolpentruceilaltiparticipantilatrafic
c)cndautovehicululsautramvaiulesteremorcat.

(6)nsituaiileprevzutelaalin.(5),conductoriideautovehiculeitramvaietrebuiespunnfunciuneluminiledeavarie,nmodsuccesiv,nordineaopririiin
cazulncareaceastmanevresteimpusdeblocareacirculaieipesensuldemers.
(7)Cndcirculaprintunelconducatoruldevehiculesteobligatsafoloseascaluminiledentlnire.
Art.115
Unvehiculpoatefiopritsaustationatcutoateluminilestinse,nlocurilencareacestemanevresuntpermise,atuncicndseafla:

a)peundrumiluminat,astfelnctvehicululestevizibildelaodistantadecelputin50m
b)nafarapartiicarosabile,peunacostamentconsolidat
c)nlocalitati,lamargineapartiicarosabile,ncazulmotocicletelorcudouaroti,faraatassiamopedelor,carenusuntprevazutecusursadeenergie.
Art.116
(1)Conducatoriidevehiculesuntobligatisasemnalizezeschimbareadirectieidedeplasare,depasirea,oprireasipunereanmiscare.

(2) Intenia conductorilor de autovehicule i tramvaie de a schimba direcia de mers, de a iei dintrun rnd de vehicule staionate ori de a intrantrun
asemenea rnd, de a trece pe o alt band de circulaie sau de a vira spre dreapta ori spre stnga sau a celor care urmeaz s
efectuezentoarcere,depireoriopriresesemnalizeazprinpunereanfunciunealuminilorindicatoarededireciecucelpuin50mnlocalitii100
mnafaralocalitilornaintedencepereaefecturiimanevrelor.

(3)Reducereavitezeidedeplasaresauoprireaautovehiculeloritramvaielorpeparteacarosabilsesemnalizeazculuminaroiedinspate.
Art.117
(1)Conducatorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau mpinse cu mna sunt obligati sa efectueze urmatoarele
semnale:
a)bratulstngntinsorizontalatuncicndintentioneazasaschimbedirectiademerssprestngasaudeadepasi

b)bratuldreptntinsorizontalatuncicndintentioneazasaschimbedirectiademersspredreapta
c)bratuldreptntinsorizontalbalansatnplanverticalatuncicndintentioneazasaopreasca.
(2)Semnaleleprevazutelaalin.(1)trebuieefectuatecucelputin25mnaintedeefectuareamanevrelor.
SUBSECTIUNEA3:Depasirea
Art.118

(1)Conducatoruldevehiculcareefectueazadepasireaesteobligat:
a)saseasigurecaacelacarelurmeazasaulprecedanuasemnalizatintentianceperiiuneimanevresimilaresicapoatedepasifaraapunenpericol
saufaraastnjenicirculatiadinsensopus
b)sasemnalizezeintentiadeefectuareadepasirii

c)sapastrezentimpuldepasiriiodistantalateralasuficientafatadevehicululdepasit
d)sa reintre pe banda sau n sirul de circulatie initial dupa ce a semnalizat si sa asigurat ca poate efectua aceasta manevra n conditii de siguranta pentru
vehicululdepasitsipentruceilaltiparticipantilatrafic.

(2)Serecomandcaladepireauneibicicletedistanalateralsfiedeminimum1,5m.
Art.119
Conducatoruldevehiculcareurmeazasafiedepasitesteobligat:
a)sanumareascavitezadedeplasare

b)sacirculectmaiaproapedemargineadindreaptaapartiicarosabilesauabenziipecaresedeplaseaza.
Art.120
(1)Seinterzicedepasireavehiculelor:
a)nintersectiicucirculatianedirijata
b)napropiereavrfurilorderampa,cndvizibilitateaesteredusasub50m

c)ncurbesinoricealtelocuriundevizibilitateaesteredusasub50m
d)pepasajedenivelate,pepoduri,subpodurisintuneluri.Prinexceptie,potfidepasitenacestelocurivehiculelecutractiuneanimala,motocicletele
faraatas,mopedelesibicicletele,dacavizibilitateaasupradrumuluiesteasiguratapeodistantamaimarede20m,iarlatimeadrumuluiestedecelputin7m
e)petrecerilepentrupietonisemnalizateprinindicatoaresimarcaje

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 7/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
f)petrecerilelanivelcucaleaferatacurentasilamaiputinde50mnaintedeacestea
g)ndreptulstatieipentrutramvai,atuncicndacestaesteoprit,iarstatianuesteprevazutacurefugiupentrupietoni
h)nzonadeactiuneaindicatorului"Depasireainterzisa"

i)cnd pentru efectuarea manevrei se ncalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si
partial,pesensulopus,orisencalcamarcajulcaredelimiteazaspatiuldeinterzicere
j)cnddinsensopusseapropieunaltvehicul,iarconducatorulacestuiaesteobligatsaefectuezemanevredeevitareacoliziunii
k)pesectoruldedrumundesaformatocoloanadevehiculenasteptare,dacaprinaceastaseintrapesensulopusdecirculatie.
(2)Seinterzicedepasireacoloaneioficiale.

SUBSECTIUNEA4:Vitezasidistantantrevehicule
Art.122
Seinterziceconducatorilordevehiculesareducabruscvitezaorisaefectuezeooprireneasteptata,faramotivntemeiat.
Art.123
Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 km/h n localitati sau 50 km/h n afara localitatilor, n urmatoarele
situatii:
a)latrecereaprinintersectiilecucirculatienedirijata
b)ncurbedeosebitdepericuloasesemnalizatecaataresauncarevizibilitateaestemaimicade50m
d)la trecerea pe lnga grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent daca acestea se afla n mers sau stationeaza pe partea carosabila a
drumurilorcuosingurabandadecirculatiepesens
e)latrecereapelngaanimalecaresuntcondusepeparteacarosabilasaupeacostament
f)cndparteacarosabilaesteacoperitacupolei,gheata,zapadabatatorita,mzgasaupiatracubicaumeda
g)pedrumuricudenivelari,semnalizatecaatare
h)nzonadeactiuneaindicatoruluideavertizare"Copii"nintervalulorar7,0022,00,precumsiaindicatorului"Accident"

i)latrecerilepentrupietoninesemaforizate, semnalizate prin indicatoaresimarcaje, cnd drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe
trotuar,nimediataapropiereapartiicarosabile,intentioneazasaseangajezentraversare
j)laschimbareadirectieidemersprinviraje
k)cndvizibilitateaestesub100mnconditiideceata,ploitorentiale,ninsoriabundente.
Art.125

Pentru a putea ntoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare nainte si napoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa
semnalizezesisaseasigurecadinfata,dinspatesaudinlateralnucirculanacelmomentniciunvehicul.
Art.126
Seinterzicentoarcereavehiculului:
a)nlocurilencareesteinterzisaoprireavoluntaraavehiculelor,cuexceptiacazurilorprevazutelaart.142lit.f,<intersectii>)

b)nintersectiilencareesteinterzisvirajullastnga,precumsincelencare,pentruefectuare,estenecesaramanevrareanaintesinapoiavehiculului
c)nlocurileundesoliditateadrumuluinupermite
d)pedrumurilecusensunic
e)pemarcajulpietonal
f)nlocurilencareesteinstalatindicatorul"ntoarcereainterzisa".

Art.127
(1)Pe drumurile publice nguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe lnga altele, este imposibila sau
periculoasa,seprocedeazadupacumurmeaza:
a)lantlnireaunuiansambludevehiculecuunvehiculconducatorulacestuiadinurmatrebuiesamanevrezecuspatele
b)lantlnireaunuivehiculgreucuunvehiculusor,conducatorulacestuiadinurmatrebuiesamanevrezecuspatele

c)la ntlnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie
samanevrezecuspatele.
(2)ncazulvehiculelordeaceeasicategorie,obligatiadeaefectuaomanevrademersnapoirevineconducatoruluicareurca,cuexceptiacazuluicndestemai
usorsiexistaconditiipentruconducatorulcarecoboarasaexecuteaceastamanevra,maialesatuncicndseaflaaproapedeunrefugiu.

Art.128
(1)Seinterzicemersulnapoicuvehiculul:
a)ncazurileprevazutelaart.126<ntoarcerea>,cuexceptialit.d)
b)peodistantamaimarede50m
c)laiesireadepeproprietatialaturatedrumurilorpublice.

(2)nlocurilencaremersulnapoiestepermis,darvizibilitateanspateestempiedicata,vehicululpoatefimanevratnapoinumaiatuncicndconducatorul
acestuiaestedirijatdecelputinopersoanaaflatanafaravehiculului.
(3)Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligata sa se asigure ca manevra se efectueaza fara a pune n pericol siguranta
participantilorlatrafic.
(4)Mersul napoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore
pentrusemnalizareaacesteimanevre.
SUBSECTIUNEA6:Intersectiisiobligatiadeacedatrecerea
Art.129
(1)Vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele avnd semnificatia: "Drum cu prioritate", "Intersectie cu un drum fara
prioritate"sau"Prioritatefatadecirculatiadinsensinvers"areprioritatedetrecere.

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 8/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
(2)Cnddouavehiculeurmeazasasentlneascantrointersectiedirijataprinindicatoare,veninddepedouadrumuripubliceundesuntinstalateindicatoarecu
aceeasisemnificatie,vehicululcarevinedindreaptaareprioritate.

Art.130
Conducatoruldevehiculcareseapropiedeintrareantrointersectie,simultancuunautovehiculcuregimdecirculatieprioritaracarearenfunctiunesemnalele
luminoasesisonore,areobligatiasaiacordeprioritatedetrecere.
Art.131
(1)La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevazuta cualveola, din care conducatorul unui astfel de vehiculsemnalizeaza
intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circula pe banda de lnga acostament sau bordura este obligat sa reduca vitezasi, la nevoie, sa
opreascapentruaipermitereintrareantrafic.
(2)Conducatoriidevehiculesuntobligatisaacordeprioritatedetrecerepietoniloraflatipeparteacarosabilapentruaurcantramvaisaudupaceaucobortdin
acesta,dacatramvaiulesteopritnstatiefararefugiu.

Art.132
Conducatorulvehicululuialcaruimersnainteesteobturatdeunobstacolsaudeprezentaaltorparticipantilatrafic,careimpunetrecereapesensulopus,este
obligatsareducavitezasi,lanevoie,saopreascapentruapermitetrecereavehiculelorcarecirculadinsensopus.
Art.133
ncazulprevazutlaart.51alin.(2),conducatoriivehiculelorsuntobligatisaacordeprioritatedetrecereparticipantilorlatraficcucareseintersecteazasicare
circulaconformsemnificatieiculoriisemaforuluicareliseadreseaza.
Art.134
Laiesireadinzonelerezidentialesaupietonale,conducatoriidevehiculesuntobligatisaacordeprioritatedetreceretuturorvehiculelorcucareseintersecteaza.
Art.135
Conducatoruldevehiculesteobligatsaacordeprioritatedetreceresinurmatoarelesituatii:

a)laintersectianedirijataatuncicndpatrundepeundrumnationalveninddepeundrumjudetean,comunalsaulocal
b)laintersectianedirijataatuncicndpatrundepeundrumjudeteanveninddepeundrumcomunalsaulocal
c)laintersectianedirijataatuncicndpatrundepeundrumcomunalveninddepeundrumlocal
d)cndurmeazasapatrundantrointersectiecucirculatiensensgiratoriufatadecelcarecirculaninteriorulacesteia
e)cnd circula n panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. n aceasta situatie manevranu este
consideratadepasirensensulprevederilorart.120lit.j)
f)cnd se pune n miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul public,
indiferentdedirectiadedeplasare
g)cndefectueazaunvirajsprestngasauspredreaptasiseintersecteazacuunbiciclistcarecirculapeopistapentrubiciclete,semnalizatacaatare

h)pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului
destinatlui,atuncicndacestaseaflapesensuldemersalvehiculului.
SUBSECTIUNEA7:Trecerealanivelcucaleaferata
Art.136
(1)Latrecerealanivelcucaleaferatacurenta,conducatoruldevehiculesteobligatsacirculecuvitezaredusasisaseasigurecadinparteastngasaudin
parteadreaptanuseapropieunvehiculferoviar.
(2)Latraversareacaiiferate,pietoniisuntobligatisaseasigurecadinstngasaudindreaptanuseapropieunvehiculferoviar.
Art.137
(1)Conducatoruldevehiculpoatetraversacaleaferatacurentaprevazutacubarieresausemibariere,dacaacesteasuntridicatesisemnaleleluminoase si
sonorenufunctioneaza,iarsemnalulculuminaalbaintermitentacucadentalentaestenfunctiune.

(2)Cndcirculatialatrecerealanivelcucaleaferatacurentaestedirijatadeagentidecaleferata,conducatoruldevehicultrebuiesarespectesemnaleleacestora.
Art.138
(1)Conducatoruldevehiculesteobligatsaopreascaatuncicnd:
a)barierelesausemibarierelesuntcoborte,ncursdecoborresauderidicare
b)semnalulculuminirosiisi/sausemnalulsonorsuntnfunctiune

c)ntlnesteindicatorul"Trecerealanivelcucaleaferatasimpla,farabariere","Trecerealanivelcucaleaferatadubla,farabariere"sau"Oprire".
(2)Vehiculeletrebuiesaopreasca,nordineasosirii,nloculncareexistavizibilitatemaximaasupracaiiferatefaraatrecedeindicatoareleprevazutelaalin.
(1)lit.c)sau,dupacaz,nainteamarcajuluipentruoprireorinainteabarierelorsausemibarierelor,cndacesteasuntnchise,ncursdecoborresaude
ridicare.

Art.139
(1)ncazulimobilizariiunuivehiculpecaleaferata,conducatorulacestuiaesteobligatsascoataimediatpasageriidinvehiculsisaeliberezeplatformacaii
ferate,iarcndnuesteposibil,sasemnalizezeprezentavehicululuicuoricemijlocadecvat.
(2)Participantii la trafic, care se gasesc n apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru
scoatereaacestuiasau,cndnuesteposibil,pentrusemnalizareaprezenteilui.

(3)Conducatorului de vehicul i este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate naintea cailor ferate electrificate, daca naltimea sau
ncarcaturavehicululuiatingeoridepasesteparteasuperioaraaportii.
Art.140
(1)Laintersectareaunuidrumpubliccuocaleferataindustriala,accesulvehiculelorferoviare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de
catrecelputinunagentdecaleferata.
(2)ncazulprevazutlaalin.(1),conducatoriidevehiculesuntobligatisaseconformezesemnificatieisemnaleloragentilordecaleferata.
SUBSECTIUNEA8:Oprirea,stationareasiparcarea
Art.141
(1)Conducatorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se ndeparteaza de acestea, sunt obligati sa actioneze frna de ajutor, sa opreasca
functionareamotoruluisisacuplezentrotreaptadevitezainferioarasaunceadeparcaredacaautovehiculularetransmisieautomata.

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 9/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
(2)n cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului n panta sau n rampa, pe lnga obligatiile prevazute la alin. (1) conducatorul trebuie sabracheze
rotiledirectoare.

(3)n cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului n pasaje subterane sau n tuneluri,conducatorulacestuiaesteobligat sa opreasca functionarea
motorului.
(4)nlocalitati,pedrumurilecusensunic,oprireasaustationareavoluntaraavehiculelorestepermisasipeparteastnga,dacaramneliberacelputino
bandadecirculatie.

(5)n afara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face n afara partii carosabile, iar atunci cnd nu este posibil, ct mai aproape de
margineadindreaptaadrumului,paralelcuaxaacestuia.
(6)Nuestepermisastationareapeparteacarosabila,ntimpulnoptii,atractoarelor,aremorcilor,amopedelor,abicicletelor,amasinilorsiutilajelorautopropulsate
utilizatenlucrarideconstructii,agricolesauforestiere,avehiculelorcutractiuneanimalaoriacelortrasesaumpinsecumna.
(7)Nu este permisa oprirea sau stationarea n tuneluri. n situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de autovehicul i este permisa oprirea sau
stationareanumai n locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. n caz de imobilizare prelungita a autovehiculului n tunel, conducatorul de vehicul
esteobligatsaopreascamotorul.

(8) Se consider staionare pe partea carosabil situaia n care oricare dintre roile vehiculului sau remorcii se
regsetepeparteacarosabil.
Art.142
Seinterziceoprireavoluntaraavehiculelor:
a)nzonadeactiuneaindicatorului"Oprireainterzisa"
b)petrecerilelanivelcucaleaferatacurentasilaodistantamaimicade50mnaintesidupaacestea

c)pepoduri,pesisubpasajedenivelate,precumsipeviaducte
d)ncurbesinaltelocuricuvizibilitateredusasub50m
e)petrecerilepentrupietoniorilamaiputinde25mnaintesidupaacestea
f)n intersectii, inclusiv cele cu circulatie n sens giratoriu, precum si n zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar n lipsa
acestora,laodistantamaimicade25mdecoltulintersectiei

g)nstatiilemijloacelordetransportpublicdepersoane,precumsilamaiputinde25mnaintesidupaacestea
h)ndreptulaltuivehiculopritpeparteacarosabila,dacaprinaceastasestnjenestecirculatiaadouavehiculeveninddinsensuriopuse,precum
sindreptulmarcajuluicontinuu,ncazulncareconducatoriicelorlaltevehiculecarecirculanacelasisensarfiobligati,dinaceastacauza,sa
treacapesteacestmarcaj

i)nloculncaresempiedicavizibilitateaasupraunuiindicatorsausemnalluminos
j)pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile "Drum ngustat", "Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau
"Prioritatefatadecirculatiadinsensinvers"

k)e pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni i biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de
vehicule,semnalizatecaatare
l)peplatformacaiiferateindustrialesaudetramvaiorilamaiputinde50mdeacestea,dacacirculatiavehiculelorpesinearputeafistnjenitasau
mpiedicata
m)peparteacarosabilaaautostrazilor,adrumurilorexpressiacelornationaleeuropene(E)

n)pe trotuar, cu excepia situaiei n care administratorul drumului public a executat amenajri care respect
prevederileart.144alin.(2)i(3)
o)pepistelepentrubiciclete

p)nlocurileundeesteinterzisadepasirea.
Art.143
Seinterzicestationareavoluntaraavehiculelor:
a)ntoatecazurilencareesteinterzisaoprireavoluntara
b)nzonadeactiuneaindicatoruluicusemnificatia"Stationareainterzisa"siamarcajuluicusemnificatiadeinterzicereastationarii
c)pedrumurilepublicecuolatimemaimicade6m

d)ndreptulcailordeaccescaredeservescproprietatilealaturatedrumurilorpublice
e)npantesinrampe
f)nloculundeesteinstalatindicatorulcusemnificatia"Stationarealternanta",naltazisauperioadadectceapermisa,oriindicatorulcusemnificatia"Zona
destationarecuduratalimitata"pesteduratastabilita.

ART.144
(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliiei rutiere, spaii
destinate opririi sau staionrii vehiculelor, marcate i semnalizate corespunztor. Amenajrile se pot executa numai
dac:
a)serespectculoaruldestinatcirculaieipietonilor,stabilitpotrivitnormativelornvigoare,carenupoatefimaimic
de1mlime
b)accesulvehiculelornparcareserealizeazdinparteacarosabil
c)poziionareavehiculelornparcarenustnjenetecirculaiapeprimabandsaupepisteleamenajate.
(3)Nusepotamenajaparcripentruautovehicule,petrotuar,lamaipuinde10mdeintersecii,staiialemijloacelor
detransportncomunsautreceripentrupietoni.
Art.145

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 10/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
Seinterziceconducatoruluideautovehiculsipasagerilorcantimpulopririisaustationariisadeschidaorisalasedeschiseusileacestuiasausacoboarefarasa
seasigurecanucreeazaunpericolpentrucirculatie.

SUBSECTIUNEA9:Alteobligatiisiinterdictiipentruconducatoriideautovehiculesitramvaie
Art.147
Conducatoruldeautovehiculsaudetramvaiesteobligat:
1.sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si
celelaltedocumenteprevazutedelegislatianvigoare
2.sacirculenumaipesectoarelededrumpecareiestepermisaccesulsisarespectenormelereferitoarelamaseletotalemaximeautorizatesiadmisesi/saula
dimensiunilemaximeadmisedeautoritateacompetentapentruautovehiculeleconduse
3.sa verifice functionarea sistemului de luminisi de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile
lateralealeautovehiculului,precumsiplacutelecunumaruldenmatricularesaunregistrarealeautovehicululuisiremorcii

4.sapermitacontrolulstariitehniceavehiculului,precumsialbunurilortransportate,nconditiilelegii
5.saseprezintelaverificareamedicalaperiodica,potrivitlegii
6.saaplicepeparbrizulsipelunetaautovehicululuisemnuldistinctivstabilitpentruconducatoriideautovehiculencepatori,dacaareovechimemaimicadeunan
delaobtinereapermisuluideconducere.
Art.148

Seinterziceconducatoruluideautovehiculsaudetramvai:
1.saconducaunautovehiculsautramvaicudovadanlocuitoareapermisuluideconducereeliberatafaradreptdecirculatiesauacareivalabilitateaexpirat
2.satransportenautovehiculsautramvaimaimultepersoanedectnumaruldelocuristabilitencertificatuldenmatricularesaudenregistrare
5.satransportecopiinvrstadepnala12anipescaunuldinfataalautovehiculului,chiardacasunttinutinbratedepersoanemajore
6.satransportensipeautoturismobiecteacarorlungimesaulatimedepaseste,mpreunacuncarcatura,dimensiunileacestuia

7.sadeschidausileautovehicululuisautramvaiuluintimpulmersului,saporneascadepeloccuusiledeschise
8.saaibantimpulmersuluipreocuparidenaturaaidistragenmodpericulosatentiaorisafoloseascainstalatiidesonorizarelaunniveldezgomotcarear
afectadeplasareansigurantaaluisiacelorlaltiparticipantilatrafic
9.saintrepedrumurilemodernizatecuautovehicululcareareperotisaupecaroserienoroicesedepunepeparteacarosabilaoridincarecadsausescurg
produse,substanteorimaterialecepotpunenpericolsigurantacirculatiei
10. sa aiba aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, nscrisuri ori accesorii, care restrng sau estompeaza
vizibilitateaconducatoruluioriapasagerilor,attdininterior,ctsidinexterior
11.saaibaaplicatefoliisautratamentechimicepeparbrize,lunetaoripegeamurilelaterale,carerestrngsauestompeazavizibilitatea,attdininterior,ctsidin
exterior,cuexceptiaceloromologatesicertificate,prinmarcajcorespunzator,decatreautoritateacompetenta
12. sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe
placutelecunumaruldenmatricularesaudenregistrare,carempiedicacitireanumaruluidenmatricularesaudenregistrare

13.salaseliberntimpulmersuluivolanul,ghidonulsaumanetadecomanda,saopreascamotorulorisadecuplezetransmisiantimpulmersului
14.safoloseascanmodabuzivmijloaceledeavertizaresonora
16. sa circule avnd montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici dect cele prevazute n certificatul de nmatriculare sau de
nregistrareoricareprezintataieturisaurupturialecorduluiorisuntuzatepestelimitaadmisa
17.saconducaunautovehiculcareemananoxepestelimitalegalaadmisaorialcaruizgomotnmerssaustationaredepasestepragulfonicprevazutde
legeoricarearemontatpesistemuldeevacuareagazelordispozitiveneomologate
18.sa circule cu autovehiculul avnd placutele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu
standardul
19.sasavrseascaactesaugesturiobscene,saproferezeinjurii,saadresezeexpresiijignitoareorivulgarecelorlaltiparticipantilatrafic
20.sacirculecuautovehicululavariatmaimultde30deziledeladataproduceriiavariei
21.saarunce,pedrumurilepublice,dinautovehiculobiecte,materialesausubstante
22.straversezedrumurilepublice,petreceriledestinatepietonilor,ntimpcesedeplaseazpevehiculedincategoriileAM,A1,A2iA.
Art.149
(1)Conducatoruldeautovehiculsaudetramvaicuovechimemaimicadeunandeladataobtineriipermisuluideconducereareobligatiadeaaplicasemnul
distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are n centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm si
diametrulpunctuluide10mm,dupacumurmeaza:
a)laautovehiculeledincategoriileAM,A1,A2iA,nparteadinspate,lngnumruldenmatricularesaunregistrare,dupcaz
b)lacelelalteautovehicule,peparbriz,nparteadindreaptajosipelunet,nparteastngjos
c)laautovehicululcarenuesteprevazutculuneta,peparbriznparteadindreaptajossipecaroserienparteadinspatestngasus
d)latramvai,peparbriznparteadindreaptajossipelunetaultimuluivagonnparteadinspatestngasus
e)laautovehicululcaretracteazaoremorca,peparbrizulautovehicululuinparteadindreaptajossipecaroseriaremorciinparteadinspatestngasus.
(2)Conducatoruluidevehiculprevazutlaalin.(1)iesteinterzis:
a)saconducaautovehiculecaretransportamarfurisauprodusepericuloase
b)saconducavehiculedestinatetestariisaucelepentruprobe

c)saconducavehiculedestinatetransportuluipublicdepersoane,inclusivnregimdetaxi.
SUBSECTIUNEA11:Remorcarea
Art.153
(1)Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele
amenajatepentruformareaunuiautotrendetransportpersoanenlocalitatileturistice,cuconditiacaacestasanufiemailungde25msisanucirculecuviteza
maimarede25km/h.
(2)Motocicletafaraatas,precumsibicicletapottractaoremorcausoaraavndosinguraaxa.

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 11/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
Art.154
Cuplareaunuivehiculcuunasaudouaremorci,pentruformareaunuiansambludevehicule,sepoateefectuanumaidaca:
a)elementelecarecompundispozitivuldecuplaresuntomologatesicompatibile
b)ansambluldevehiculepoaterealizarazaminimadevirareaautovehicululuitragator
c)dimensiunileansambluluidevehiculenudepasesclimiteleprevazutedelege
d)elementeledecuplarealeechipamentelordefrnare,deiluminaresisemnalizareluminoasasuntcompatibile
e)vehiculelecarecompunansamblulnuseatinglatrecereapestedenivelari,laefectuareavirajelorsaulaschimbareadirectieidemers.
Art.155
(1)n cazul ramnerii n pana a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa l scoata imediat n afara partii
carosabile sau, daca nu este posibil, sa l deplaseze lnga bordura ori acostament, asezndul paralel cu axa drumului si lund masuri pentru remedierea
defectiunilorsau,dupacaz,deremorcare.
(2)Petimpulnoptiisaunconditiidevizibilitateredusa,autovehicululsauremorcaacestuiacarearedefectiunilasistemuldeiluminaresaudesemnalizare
luminoasanu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fara a avea n functiune, n partea stnga, n fata, o lumina de ntlnire si n spate, una de
pozitie.
Art.156
(1)Daca un autovehicul sau o remorca a ramas n pana pe partea carosabila a drumului si nu poate fi deplasat/deplasata n afara acesteia, conducatorul
autovehicululuiesteobligatsapunanfunctiuneluminiledeavariesisainstalezetriunghiurilereflectorizante.
(2)Triunghiurilereflectorizanteseinstaleazanfata si n spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de celputin30mde acesta, astfel
nctsapoatafiobservatedintimpdecatreparticipantiilatraficcareseapropie.nlocalitati,atuncicndcirculatiaesteintensa,triunghiurilereflectorizantepotfi
asezatelaodistantamaimicasauchiarpevehicul,astfelnctsapoatafiobservatedintimpdeceilalticonducatoridevehicule.
(3)Dacavehicululnuestedotatculuminideavariesauacesteasuntdefecte,conducatorulpoatefolosi,petimpulnoptiiorinconditiidevizibilitateredusa,olampa
portativaculuminagalbenaintermitenta,careseinstaleazalaparteadinspateavehiculului.
(4)Seinterzicefolosireatriunghiurilorreflectorizanteorialuminilordeavarienmodnejustificatsaupentruasimulaoramnerenpananlocurileundeoprireaori
stationareaesteinterzisa.
(5)n cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a ncarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi nlaturat imediat,
conducatorulesteobligatsalsemnalizezecuunuldintremijloaceleprevazutelaalin.(1)(3).

Art.157
(1)Remorcareaunuiautovehiculsefacecurespectareaurmatoarelorreguli:
a)conducatoriiautovehiculelortragatorsi,respectiv,remorcattrebuiesaposedepermisedeconducerevalabilepentrucategoriiledincarefacepartefiecare
dintreautovehicule
b)autovehiculultragatorsanuremorchezeunautovehiculmaigreudectmasaluiproprie,cuexceptiacazuluicndremorcareaseefectueazadecatreun
autovehiculdestinatspecialdepanarii
c)remorcareatrebuiesaserealizezeprinintermediuluneibaremetalicenlungimedecelmult4m.Autoturismulalecaruimecanismdedirectiesisistemde
frnarenusuntdefectepoatefiremorcatcuolegaturaflexibilaomologata,nlungimede35m.Barasaulegaturaflexibilatrebuiefixatalaelementelede
remorcarecucaresuntprevazuteautovehiculele

d)conducatorulautovehicululuiremorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator.
Atuncicndsistemuldeiluminaresisemnalizarenufunctioneaza,esteinterzisaremorcareaacestuiapetimpulnoptiisinconditiidevizibilitateredusa,
iarziuapoatefiremorcatdacapeparteadinspateareaplicateinscriptia"Farasemnalizare",precumsiindicatorul"Altepericole".
(2)Dacaremorcareaserealizeazaprinsuspendareacuomacarasausprijinireapeoplatformaderemorcareapartiidinfataaautovehicululuiremorcat,atuncin
acestanutrebuiesaseafleniciopersoana.
(3)Seinterziceremorcareaunuiautovehiculcudouaroti,cusaufaraatas,aautovehicululuialcaruisistemdedirectienufunctioneazasaucare
nu este nmatriculat ori nregistrat sau cnd drumul este acoperit cu polei, gheata ori zapada.Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe
autovehicule,acarutelor,avehiculelorcarenmodnormalsunttrasesaumpinsecumnaoriautilajeloragricole.
(4)Prinexceptiedelaprevederilealin.(3),sepermiteremorcareaunuiautovehiculalcaruisistemdedirectienufunctioneazanumaincazulcndremorcarease
realizeazaprinsuspendarearotilordirectoarealeautovehicululuiremorcatcuomacarasausprijinirearotilordirectoarealeautovehicululuiremorcatpeoplatforma
deremorcare.
(5)Conducatorulpoatempingesautracta,cupropriulautovehicul,nsituatiideosebite,pedistantescurte,unaltautomobilpentruaipunemotorulnfunctiunesau
pentruaefectuascurtemanevre,faraapunenpericolsigurantadeplasariicelorlaltiparticipantilatrafic.
SUBSECTIUNEA12:Zonarezidentialasipietonala
Art.158
(1)nzonarezidentiala,semnalizatacaatare,pietoniipotfolositoatalatimeapartiicarosabile,iarjoculcopiilorestepermis.
(2)Conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul n afara spatiilor anume
destinatesisemnalizatecaatare,sanustnjeneascasausampiedicecirculatiapietonilorchiardaca,nacestscop,trebuiesaopreasca.
Art.159
nzonapietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra numai daca locuieste n aceasta zona sau presteaza servicii publice "din
poarta n poarta" si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5km/h, sa nu stnjeneasca ori sa mpiedice
circulatiapietonilorsi,dacaestenecesar,saopreascapentruapermitecirculatiaacestora.

SECTIUNEA5:Circulatiapeautostrazi

Art.161
(1)Seinterziceconductorilordebiciclete:
a)scirculepesectoarelededrumsemnalizatecuindicatorulavndsemnificaia"Accesulinterzisbicicletelor"
b)snveesconducbicicletepedrumurileintenscirculate
c)scirculepetrotuare,cuexcepiacazuluicndpeacesteasuntamenajatepistespecialedestinatelor
d)scirculefratinecelpuinomnpeghidoniambelepicioarepepedale
e)scirculenparalel,cuexcepiasituaiilorcndparticipalacompetiiisportiveorganizate
http://www.scoalarutiera.ro/regulament 12/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
f)scirculentimpceseaflsubinfluenaalcoolului,aproduselororisubstanelorstupefiantesauamedicamentelor
cuefectesimilareacestora
g)ssetinadeunvehiculaflatnmersorisfieremorcatdeunaltvehiculsaumpinsoritrasdeopersoanaflat
ntrunvehicul
h)stransporteoaltpersoan,cuexcepiasituaieiprevzutelaalin.(1*1)iasituaieicndvehicululesteconstruit
i/sauechipatspecialpentrutransportulaltorpersoane
i)scirculepeparteacarosabilnaceeaidireciedemers,dacexistacostamentpracticabil
j) s transporte sau s trag orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stnjenesc sau pericliteaz
conducereavehicululuioricirculaiacelorlaliparticipanilatrafic
k)scirculepealeiledinparcurisaudingrdinipublice,cuexcepiacazurilorcndnustnjenesccirculaiapietonilor
l)scirculefrndeplinireaobligaiilorprevzutelaart.14i15
m)scirculeatuncicndparteacarosabilesteacoperitcupolei,gheasauzpad
n)scirculecudefeciunitehnicelasistemeledefrnaresaucuunvehiculcarenuesteprevzutcuavertizorsonor
o)straversezedrumurilepublice,petreceriledestinatepietonilor,ntimpcesedeplaseazpebiciclet
p) s circule pe alte benzi dect cea de lng bordur sau acostament, cu excepia cazurilor n care, nainte de
intersecie,trebuiessencadrezeregulamentarnfunciededireciadedeplasare
r) s circule n interiorul localitilor n care nu funcioneaz iluminatul public, precum i n afara localitilor fr a
purta mbrcminte cu elemente fluorescentreflectorizante, de la lsarea serii pn n zorii zilei sau atunci cnd
vizibilitateaesteredus
s)sconducvehicululframeninecontactulroilorcusolul.

(1*1)Copilulnvrstdepnla7anipoatefitransportatpebiciclet,dectreunadult,numaidacvehicululeste
prevzutdinconstruciecuunsuportspecialsaudacaremontatundispozitivomologat.

(2) Pe timpul circulaiei pe drumurile publice, conductorii de biciclete sunt obligai s aib asupra lor actul de
identitate.

Art.169
(1)Conducatoriideautovehiculecareintrapeautostrazifolosindbandadeintrare(deaccelerare)trebuiesacedezetrecereaautovehiculelorcarecirculapeprima
bandaaautostrazilorsisanustnjeneascanniciunfelcirculatiaacestora.
(2)Conducatorii de autovehicule care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de
decelerare).
CAPITOLULVII:Sanctiunicontraventionalesimasuritehnicoadministrative

Art.183
Conducatorulvehicululuiopritlasemnalulregulamentaralpolitistuluirutiersau,dupacaz,alpolitistuluidefrontieraesteobligatsaramnanvehicul,cuminilepe
volan,iarceilaltipasagerisanudeschidaportierele,respectndindicatiilepolitistului.

4.Ridicareavehiculelor

Art. 203*1. (1) Ridicarea vehiculului reprezint msura tehnicoadministrativ pe care poliistul rutier o poate
dispunenunadintresituaiileprevzutelaart.143,cndvehicululstaioneazneregulamentarpeparteacarosabil.
(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public i se realizeaz, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
195/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe durata a 24 de ore, de ctre administratorul
drumuluipublicsau,dupcaz,dectreadministraiapubliclocal.
(3)Ridicareavehicululuinusedispunesau,dacafostdispus,nusepunenexecutare(http://legeaz.net/legea188
2000executorilor/)saunceteaz,ncazulncarenvehiculestevizibilprezenaunorpersoane.

(4)Nusedispuneridicareavehicululuiaparinnduneiinstituiidintreceleprevzutelaart.32alin.(2)lit.a)ib)din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.195/2002,republicat,
cumodificrileicompletrileulterioare,caredesfoaroaciunedeinterveniesaumisiunecucaracterdeurgen.
(5) Conductorul vehiculului este direct rspunztor n situaia n care prezena unor persoane n vehicul nu este
vizibilcuocaziadispuneriisaupuneriinexecutareamsuriitehnicoadministrative.

Art.203*2.(1)Ridicareavehicululuisedispune,nscris,prindispoziiederidicare.
(2)Dispoziiaderidicaretrebuiescuprindcelpuinurmtoareleinformaii:
a)data,orailoculridicriivehiculului

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 13/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
b) gradul profesional, numele i prenumele poliistului rutier care dispune msura tehnicoadministrativ, precum i
unitateadincareacestafaceparte
c)indicareaexpresatemeiuluijuridicreferitorlanormanclcat
d)meniuniprivindnregistrareafotosauvideoastaionriivehiculului
e)meniuniprivindavariivizibilepevehicul
f)dateprivindnumruldenmatriculare/nregistrareimarcavehiculului.
(3) Dispoziia de ridicare se ncheie n 3 exemplare, cu urmtoarea destinaie: primul exemplar pentru emitent, al
doileaexemplarpentruadministratoruldrumuluipublicsau,dupcaz,pentruadministraiapubliclocal,iaraltreilea
exemplarpentrupersoanacaresolicitrestituireavehiculului.

Art. 203*3. (1) Operaiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau n ridicarea, transportul i depozitarea
vehiculului.
(2) Transportul la locul de depozitare se realizeaz n condiii care exclud deplasarea pe propriile roi a vehiculului
ridicat.
(3)Transportullaloculdedepozitarenusemaiexecutdac,pnlainiiereaacestuia,proprietarulsauutilizatorul
vehiculului ridicat se prezint la locul ridicrii i este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. n acest caz se
suportdoarcontravaloareaoperaiuniideridicare.
(4)Depozitareasefacenumainspaiicorespunztoare,specialamenajatedectreadministratoruldrumuluipublic
sau,dupcaz,dectreadministraiapubliclocal.
(5) Pe perioada depozitrii, vehiculele ridicate se afl n paza administratorului drumului public sau, dup caz, a
administraieipublicelocale.
(6) Administratorul drumului public sau, dup caz, administraia public local rspunde pentru eventualele avarii
cauzatevehicululuicaurmareaefecturiioperaiunilorderidicare,transportidepozitare,ncondiiileprevzutede
lege.
Art.203*4.(1)Vehicululridicatserestituiedupcesefacedovadaachitriitarifuluiaferentoperaiunii/operaiunilor
efectuate,nbazadocumentelorcareatestproprietateaorideinerealegalaacestuia.
(2)ncazulncareafostdispusmsuratehnicoadministrativaunuivehiculaparinndinstituiilorprevzutelaart.
32alin.(2)lit.a)ib)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.195/2002,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare, care desfura o aciune de intervenie sau misiune cu caracter de urgen, restituirea se face cu titlu
gratuit.
(3)Programulderestituireavehiculelordepozitatenspaiilespecialamenajateseasigurprinserviciucontinuu,pe
durataa24deore.

Art.209.(1)Lacumululacelpuin15punctedepenalizare,serviciulpoliieirutieredinjudeulcareareneviden
conductorul de autovehicul comunic acestuia, n scris, n termen de 10 zile de la data constatrii ultimei
contravenii, hotrrea de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce, precum i obligaia de a se prezenta la
sediulpoliieirutiere,ntermende5ziledelaprimireantiinriiscrise,pentruapredapermisuldeconducere.
Art.221
(1)Perioadadesuspendareaexercitariidreptuluideaconducesereducela30dezile,lacerereatitularului,dacasuntndeplinite,cumulativ,urmatoareleconditii:
a)afostdeclaratadmislatestuldeverificareacunoasteriiregulilordecirculatie
b)aobtinutpermisdeconducerecucelputinunannaintedesavrsireafaptei
c)n ultimii 3 ani de la data savrsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o
astfeldemasura
d)n ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea
dreptuluideaconduceautovehiculesautramvaie.
(2)Conducatoruldeautovehiculsautramvainubeneficiazadereducereaperioadeidesuspendareaexercitariidreptuluideaconduce,daca:
a)perioadadesuspendareafostmajorata,conformlegii
b)acumulat,dinnou,celputin15punctedepenalizarenurmatoarele12lunideladataexpirariiultimeisuspendariaexercitariidreptuluideaconduce
c)afostimplicatntrunaccidentdecirculatiedincareaurezultatnumaipagubemateriale,iarrezultatultestariiaeruluiexpiratsaualprobelorbiologiceastabilitca
acondusvehicululntimpceseaflasubinfluentaalcoolului
d)sanctiuneacontraventionalacomplementarasadispuscaurmareaneopririilatrecerealanivelcucaleaferatacndbarierelesausemibarierelesuntcoborte
orincursdecoborresaucndsemnaleleculuminirosiisi/sausonoresuntnfunctiune.

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 14/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo

TopShop

Codulrutier(/curslegislatie) Regulament(/regulament) Mecanic(/notiunidemecanicaauto)

Primajutor(/cursdeprimajutor) Ecologic(/conducereaecologica) Preventiv(/conducereapreventiva)

26Comments Sortby Newest

Addacomment...

ElyMihaela
Bunaseara!varogcumpotdescarcasaucumtrebuiesaprocedezptcasuntinscoalade
soferisidorescSainvatdepeacestsaitvamultumesc
LikeReplyFeb16,201711:03am

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Urmeaazatoticei4pasideinvatare,celmaiimportantestepasul3(Mediudeinvatare
DRPCIV)undeintrebarilesuntexplicateaudiovideoiarlasalasateduciatuncicand
facitoatecele45dechestionarecu2526depuncte.
LikeReplyFeb17,20178:59am

AdinaGeorgianaUntaruUniversitateadinCraiova
Bunaseara!DecelipsestecapitolulVI?AfostscosdeoareceesentialulesteinCodulRutier?
LikeReplyFeb4,20179:10am

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Afostscosinurmasimplificarilorfacutedenoi.

CapitolulVICirculaiaautovehiculelorcumasei/saugabaritedepiteoricare
transportamrfurisauprodusepericuloase

1.Circulaiaautovehiculelorcumasei/saudimensiunidegabaritdepite
Articolul171
Autovehicululsauansambluldevehiculecare,princonstruciesaudatoritncrcturii
transportate,depetemasatotalade80tonei/saulungimeade40morilimeade
5msaunlimeade5mpoatecirculapedrumulpublicnumainbazaautorizaiei
specialeemisedeadministratorulacestuiaicuavizulpoliieirutiere... SeeMore
LikeReplyFeb4,201712:19pm

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Articolul176
Seinterziceconductoruluideautovehiculcaretransportamrfurisauproduse
periculoase:
a)sprovoaceocuriautovehicululuinmers
b)sfumezentimpulmersuluiorisaprindfoclaopriresaustaionare,laodistan
maimicade50mdeautovehicul
c)slaseautovehicululincrcturafrsupraveghereas,ansoitoruluioriaunei
altepersoanecalificate
d)sremorchezeunvehiculrmasnpn
e)surmezealtetraseesausstaionezenaltelocuridectcelestabilite,precumi
peparteacarosabiladrumuluipetimpdenoapte
f)stransportealte... SeeMore
LikeReplyFeb4,201712:20pm

AdinaGeorgianaUntaruUniversitateadinCraiova

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 15/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
Vamultumesc!
LikeReplyFeb4,20171:02pm

GiugiumAdrianaWorksatSCCamaieuModaRomaniaSRL
buna,vreausastiudacasiinsalajlaprobateoreticasuntaceleasichestionarecasiceledepe
sait"scoalarutiera.
LikeReplyJan30,20172:06am

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
SuntaceleasiintrebaripentrutoataRomania.
Urmeaazatoticei4pasideinvatare,celmaiimportantestepasul3(Mediudeinvatare
DRPCIV)undeintrebarilesuntexplicateaudiovideoiarlasalasateduciatuncicand
facitoatecele45dechestionarecu2526depuncte.
LikeReplyJan30,20178:54am

FlorianStancu
Multumescscoalarutiera,datoritavouaamluatsalacu24acum4lunidezile,sitraseulacum2
saptamani,super.Sfatpentruviitoriisoferi:Invatati,cititiodata,sipeurmafacetichestionarelela
greu.Cuoziinaintedeexamen,facetitoatechestionarelepanaleterminati,scrietiintrebarilepe
carelegresitipeohartieapoilerepetati,siadouazilaexamen,suntexactcaaici.Bafta
LikeReply 1Jan28,20173:04am

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Cuplacere,felicitari!
LikeReplyJan28,20173:58am

BuneaIonutTraian,Ialomita
sepoateinvatalegislatiadeaicisautrebuiesamicumpaecarte
LikeReplyJan22,201712:42pm

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Gasestiaicitotceainevoie.
Urmeaazatoticei4pasideinvatare,celmaiimportantestepasul3(Mediudeinvatare
DRPCIV)undeintrebarilesuntexplicateaudiovideoiarlasalasateduciatuncicand
facitoatecele45dechestionarecu2526depuncte.
LikeReplyJan23,20179:43am

GaborIacobDanielBlaj
asaveaoantrebaredacapicitraseuldinprimaadouaoratrebasaplatesti
LikeReplyJan18,201712:38pm

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Candidaiideclarairespinslaprobapracticpotfiprogramaipentrususinereaunei
noiprobedupoperioadadecelpuin15zile,cuachitareataxeideexaminarei
prezentareadoveziicareatestefectuareaacelpuinaseoresuplimentarede
pregtirepracticntrocoaldeconductoriautoautorizat
LikeReplyJan19,201710:06am

OnofreiRoxanaWorksatMamica"24din24"
bunaseara.cartenuavetipublicata?multumesc.
LikeReplyJan10,201710:41am

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Nu,nuavem.
LikeReplyJan10,201711:21am

OvidiuOleniucSuceava
Prioritateaseacorda,,DOAR,,autobuzelorcaresemnalizeazaiesireadintr_ostatiecu
alveola.......,,.SAU,,simasinilorgen..microbuzeMAXITAXI,transport
persoane.....??????????????????
LikeReplyDec9,20168:23amEdited

scoalarutiera.roChestionareautoexplicate
Doarcelorcepracticatransportpubilcdepersoane,degenulRATB.Celeinregim
TAXIsauMAXITAXInubeneficiazadeaceastaprioritate.
LikeReply 1Dec9,201610:33am

OvidiuOleniucSuceava
scoalarutiera.roChestionareautoexplicateok,multumesc!
LikeReplyDec9,20163:16pm

RamonaBraneanuColegiulTehnicTurda(chimie3)
Maimultedetaliipentruprobapractica?
LikeReplyNov6,20163:22am

StefanescuCatalinManglitorSefatLucratordejucariisiiluziilapolulnordcumoscraciun
undevaintrunanumitchestionarseexplicavirajullastangareferitorlacentrulimaginaralunei
intersectisiestesioimagineacolotreciprinmediuldeinvataresiosaintelegialtfelcumstau
treburile
LikeReplySep7,20165:27am

Load10morecomments
http://www.scoalarutiera.ro/regulament 16/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo
Load10morecomments

FacebookCommentsPlugin

Intrncontultu!
Adresadeemail

Adresadeemail

Parola

Parola

iaiuitatparola?Clickaici(/amuitatparola)

Logare

nregistreazte(/crearecont)

Logincufacebook

Informaiiutile(/info/informatiiutile)

Doneazpentrusite(/donatii/doneaza) Cummnregistrez(/info/cummainregistrez)

ntrebrifrecvente(/info/faq) Desprecoalarutier(/info/desprescoalarutieraro)

Copyright2017.ScoalaRutiera

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 17/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 18/19
27.02.2017 ChestionareautoDRPCIV2017explicateaudiovideo

http://www.scoalarutiera.ro/regulament 19/19