Sunteți pe pagina 1din 227

Ioan Chiper

Florin Constantiniu
Adrian Pop

SOVIETIZAREA
ANIEI
erceptii
anglo-americane

IOAN CHIPER, FLORIN OONSTANTI.:-.JrU, ADRIAN POP

SOVIETIZAREA ROM NIEI


- percepii anglo- americane --

"] 1
.1
rl
r =4!

SOVIETIZATION
OF
ROMANIA
Anglo-American Pel'C'cpUons (1914 -1917)

J.S.B.N.: 973-96431 -0-8


IOAN CHIPER, FLORIN CONSTANTINIU,
ADRIAN POP

SOVIETIZAREi\
"
ROMANIEI
Percepii anglo-americane (1944-1947)

B.C.U. Bucuresti

C20033154

ICONICA
Bucureti 1993

...
JI.JW.) - ~.' ~ 'JNiVERSITAR
II,----("'...
OTA .......
~ Jr'S'ti
R!o :,..
,
lio2J>*.. .............
.?...... ,----

Volumul f ace parte dintr-un ciclu de lu cr ri pnvl -


toare l a prooesul comunizr ii Romniei 'in perioa da
1944-1947".

* :;:
*
Marea majorita te a documentelor cuprinse I)~ ace " st
lucrare v d p entru prima dat lumina tiparul ui _ . n
str inta te sau n. Romnia - aflndu-se, pn de cur nd,
sub interdicia cercet rii sau tipririi.
Autorii 2dll::: caldele lor mulumiri pentru sprijinul
acorda t la ro~alizarea acestui volum urm toarelor insti-
tu ii i pr:rsOCi:le : National Archives, Washhgton, D ,e. ;
Hoover Institllt1cn on War, Revolution and Peace (Ar-
ch ives). P aio Alto, California; Washing ton University
Press; Pr:1cetcn University Press; Public H,cconl Of-
fioe, Londo.n; Cambridge U ruver ity PreS!> i - last but
not least - profesorul Harry Hanak.
D Oiaumenbele de la Public R e cord Oftice sunt sub
regimul de oopyright 'al Coroanei Britanice i au fos t
tiprite n vOl umul de fa cu permisiunea responsRvilu-
lui pentru .r:uh!:carea documentelor de l ~ Stationery
Office al Maies1tii Sale Brittmice.
Ioan Chiper. Florin Co nstantiniu. Adrian Pop
ARGUMENT

Cnd i cum a a juns Romnia n sfera de influen a


Uniunii Sovietice?
Care a fost "ltrgul" prin care Stalin a pri mit mn li-
ber n Rom nia ?
Cum s-au derulat evenimentele, care , in succesiunea
lor dramatic, au condus la ins taurarea guvernului Groza,
controlat de comuniti?
Procesul comun izrii Rom niei, decla na t dup 6 m ar-
tie 1945, s-a d esf urat n mod aleat oriu, sa u dup u n
p lan gndit i pregtit din timp, p n n cele mai mici
amnun te, la Moscova?
In ce a constat dilema opiunii poli tice cu care s-a
confrun tat regele Mihai 1 n aceste mprejurri?
A fost Romnia "aba nd o na t" de ctre g uvernele
Marii Briiul".!.ii ~i Statelor Unite ale Americii? /l existat
o discrep<.ln intre atitudinea acestor g uverne i cea a
diplomai1or anglo-a m e~i can i acrdit.ai la Bucure7 t i ?
Acestor ntreb ri i multor aLtora, olumul de fa
le ofer o seam de rspunsuri, a cror percutan r e-
zid n nsi fora documentelor is torice pe care le n-
f\.i , eaz : rapoarte diplomatice oficiale - ce vd pentru
ntiia dat:, lumin.l tiparului - precum i a ite m rturii ,

5
,.

de sorginte englezR i am eri can , din anii 1J4-l:- 1tH7 ,


p uin cunoscute ch iar i sp e ci alitilor .
O carte ce combin autenrticitatea izvorului istori c de
p r im m n cu savoarea m emorialist icii unor mar Lori
oculari , totul concurnd la o mai nuanat n e leger e a
u n uia dintre p roce5ele fundam en tale ce au marcat is to-
n a cont empora n CI R omniei.
Acest volum - cu car acter selectiv .- in aug ureaz
o coleci e de surse documentare , rom ne i s tr i ne , :; ui t
ce i prop une s ofer e s p e cia li ti l or i m ar elu i p ubli.c
izvoare mcli 5p en sabile cuno a te rii istoriei R om niei i n
perioada i nsta ur rii r egim ului comunis t i a r zb o i ul u i
r ece.
Editura
CUVNT NAINTE

Jnt ,ar<,a Romniei n sfera de influen il Uniunii So-


vietice (1944) i instaurarea regimului comunist (194 5-
1947) se numr printre problemele fundamentale ale is-
toriei naionale, care urmeaz s fac de ac'um n ainte
obiectul investig aiiLor cerce ttorilor r07nni. Ediii de do-
cumente publicate n Occident, accesul la w'hivele str
ine (cele sovietice, deschise de cunnd, of er adevrate re-
velaii) i literatura apusean consacrat sovie tizrii/ co-
munizrii Europei de est ofer de pe acum o ba z ampl
de informaie asupra unei tem e capitale a istoriei ome-
nirii n perioada postbelic.
Volumul de fa i propune s introdnc n circuitul
tiinific i public, aUfel spus s pun la indemna isto-
ricilor i marelui public cititor, surse engleze i ameri-
cane, de caracter diplomatic i m emori.alistic, provenind,
n cea mai m are parte, de la diplomai afla i la Bucureti,
deci h 7.('~n~j'ocit contact cu realitile rom.1.neti, pre-
OCt:pt1i sa idol'7HE'ze corect Foreign Oftice nl .ii. Dqpartrt-
mentul de Stat asupra desfUTrilor di.n Romnia. -
In alctuirea acestui volum am fost cLuzii de dou
principii : mai nti, cel enunat de Nicolae Ior ga, att de
plastic, potrivit cruia ist07'ia nu se poate scrie pe "albi
prei goi de seminar", adic fr Un temei do cumentar ;

7
la info rmqia acumulat pn acum, am dOTlt s (tc/ u
g m izvoare inedite, adi c , deci, care v d acum pentru
prima dat lumina tiparului sau texte publicate, dar pu-
i n cunoscute, chiar i sp e ciaLi ti lor; n al doiLea rnd,
avem convingerea c ntre un studiu de interpTe tare, ori-
ct de valoros, i un izvor (document, m emorii etc.), u l-
timul, tocmai pentru c r epr ezint un crm pei elin mareq
dram, care este istoria, 1' e fle ct mult mai profund i '/'rtCti
sugestiv trecutul mort, c1'u ia istoricul trebuie s-i :-edea
viaa .
Pentru o mai bun nele g ere a datelor i faptelor re-
latate n documentele tipri te n v olumu l, de fa , am con-
siderat necesar s sc h im contextul istoric, crui a i
aparin SU1'sele editate. In cadrul restr n ~ al acestei i,ntro-
duc eri, nu se poate ncerca o prezentare exhausti v a
c ve71 Z7 ncnc<?101' b te'rne si internationale di n. C'itii ; .944-
1947, COTe GU facut n ' cele din ' urm din U01nr'! n ia un
stat cm:lI7li st, 9/'uv itnd n orbita K1'e ml i.n "t~ 1L i: t:/.te'Y!.ia
110astrc (' sI c> mu/,t m ai mode st : definirefL lblil o:' de
fo : 9(' n eratoG.7'p. al e angrenajului, n care, l' dat'L il1 tm -
tii , Hom711Q 1l7! E-a m ai putut smulge p emr ~ ~ a-i eOl1-
S~ 7"l. a 51we"anita;;w . i li b er tile democratice.

*
* *
Sovie tizarea/ comunizarea Romniei a fo st c(,l1 se cina
a dou procese politice, n CU7'S de desfu ra re n timpul
celui de al doilea r zbo i mondial, proce5e ilustra te prin
spl/.SC~C lui Stali n i Churchill, citate m ai jos.
In aprilie 1945, Stalin, 'in tr-o discu ie cu delegaia iu-
g o s lav, condus. de Tito, le-a spus o :13pe i lo1' si: " Acest
rzbo i nu este ca acelea din trecut. Oricine ocup un teri-
t oriu impune i propriul su sistem sociaL. Fiecare im-
pune propriul s u sistem social, p n u nde nai n teaz
armata lui" 1.
In octombrie 1944, aflat n vizi t la Moscova, Chur-
chiLL i-a spus lui Stalin: ,,Haidei s reglc mentm afa-
cerile noastre n Balcani. Armatele dvs. sunt n Rom nia
i Ungaria. Noi avem acolo in ~ eres e, misiuni i ageni.
S nu ne ciocnim pentru lucruri mru nte. In ceea ce

8
privete Anglia i Rusia, ce-ai spune de o predominare
pentru dvs. de nouzeci la sut n Rom/inia, ia7' noi s
av em nouzeci la sut n privina Greciei i fiecare cte
cincizeci - cincizeci n Iugoslavia? . In timp ce se tra-
ducea . am scris i e o jumtate de coal de hrU.e:

Romnia
Rusia 90010
Alii 10010
Grecia
Marea Britanie (de acord cu SUA) 90010
Rusia 10010
Iugoslavia 50-')0010
Ungaria 50--50 "/ 0
Bulgaria
Rusia 75010
Alii 2.5010
1-am ntins apoi hrtia lui Stalin, care ascultase tra-
ducerea. A fost o mic p2uz. Apoi eL i-a luat creio-
nul albastru i a fcut un semn mare <.le bifare i mi-a
dat napoi. Totul a fost rezolvat n nu 'mai mult timp
dect trebuia pentru a consemna asta n scris" 2.
Cele dou citate de mai sus 7'elev factorii decisivi
ai procesului de intrare a Romniei n zona de hegemo-
nie a Kremlinului i ai instaurrii - prin voina Mos-
cov ei - a regimului comunist n Romnia: ocupaia
rii de ctre Armata Roie n 1944 i nelegerea dintre
anglo-americani i sovietici asupra sferelor de influen
n Europa de sud-est.
Caracterizarea dat de Stalin, n discuia cu delega-
ia iugoslav, a celui de al doilea rzboi mondial, mai
exact, raportul dintre prezena unei fore militare de
ocupaie i regimul socio-economic i politic din acea
ar dezvluie falsitatea declaraiei lui V. M. Molotov
din 2 aprilie 1944; acesta, vorbind n numele guvernu-
lui sovietic, n legtur cu atingerea Prutului (conside-
rat adevrata grani sovieto-romn) de ctre Armata
Roie a declarat c guvernul sovietic "nu urmrete sco-
puri de dobndire a vreunei pri a teritoriului rom-

9
nesc sau schimbarea regimului social din R om5nia (s.n.)
i c intrarea armatelor sovietice pe terit orinl Romniei
este dictat exclusiv de necesitti m ilitm'e si de conti-
nuarea rezistenei de ctre armatele adversa1"ului" 3. De-
clara ia gtwernului sovietic av ea un ~impe d e rost pro-
pagandistic, fiind d estinat cu precd e r e Alic il 07' occi-
dentali : dup dizolvarea formal a Cominternului
(1 943), Stalin voia s le amte, nc o dat, p21'tenerilor
si apuseni c Uniunea Sovietic este strin de "ex-
portul de revoluie" i c nu va folosi nai ntarea for e
lor ei armate pe teritoriul altor sta Le pentru a impun e
regimuri comuniste. " Moderaia" lui Un cle Joe" (Un-
chiul Joe) cum i spuneau Churchill i Roosevelt lui Sta-
lin, Il 1JTOd llS () bun impresie n Occid,z l?t, consoUdllt
de faptul c din teritoriul romnesc ocup:tt de Armata
Roie nu parveneau tiri despre o conduit incorect 4.
In pe rce pia occidentalilor, U.R. S.S . abando/1ase -
sau era pe punctul de a o face - m esianism ul 7'e'IJorntio-
n ar i intrase n jocul clasic al politicii de putere. In 'lu-
m ea 1p lf) 7!W.il.0 )" i a oamenilor politici apnser:.i. e1'CiU
larg Tcs p(o tdde d o u opinii: cooperarea di nl;r,~ J\.]area
B7'itanie, S.U .A.. i U.R.S.S . - " Marea A.lian" - tre-
bu ie me n inut peste orice incidente de p2rcurs i Uni-
u ni'i S ovietice trebuie s i se fac - in cur.ml negocie-
rilor - concesii rezonabile pentru c - aa CH?n se n-
tmpl ntre qentlemeni - i ea va n el e g e s fac, la
rnci.ul ei, concesii part enerilor occidentali.
In proiectele de organizare a lum ii postbelice, ela-
borate la F07'eign Office i Departamentul de S tat se lua
n co nsi der aie c o m are putere, ca Uniunea Sovietic,
at nd, n afara acestui statut, i o contrib'.iie masiv
LI r zb oiul mpotriva Germaniei, treb nie s'). beneficieze
)ircsL C, d e , In " g{c, cis strategic", un bru dc szcuritc.te,
al c tui t din . state, mai mult sau m ai puin clientelare,
cu o politic aflat n acord cu interesele Uniunii S ovie-
tice .
Inaintarea Armatei Roii, nso it de declaraii de fe-
lul celei f cute de Molotov la 2 aprilie 1944, nu era con-
sidera t ca o "ex p:msiune a comunismului{(, i, n '!;ir-
tutea so ~id2rit ii ,.Marii Aliane ", to i e misarii elin
riLe-sate lite Reichu lui - inclusiv romni - care ncer-

10
ca u s _negocieze numai cu anglo-americanii, erau trimii
Sti discut n St cu sc'!;wticii.
Mosc01;a urmrea vigilent ca Aliaii apuseni s nu
ntreprind nimic fr acordul ei n zona p e care o con-
sidera c aparinea sferei sale de influen (ceea ce nu
o mpiedica s angajeze negocieri bilaterale, ca acelea 1'0-
mno-sovietice de la Stockholm, fT a-i informa pe
anglo-americani).
De ndat ce au aflat c grupul ))Autonomo1ts" 5 in-
trase n contact cu repre zentani ai guvernului Anto-
nescu, Molotov a trimis, la 29 aprilie 1944 lui Churchill
un mesaj redactat n termeni aspri, n care a acuzat gu-
vernul britanic c a trimis n Romnia o echip semiofi-
cial, avnd misiunea de a negocia n secret, deci fr
tirea Moscovei, un acord cu regimul Antonescu 6.
Mesajul sovietic l-a iritat pe Churchill,. el i-a rs
puns lui Molotov, respingnd acuzaia i subliniind ro-
lul pe care Londra l recunotea Moscovei.' ),J have al-
rea dy said we consider you our leaders in Roumar:ian
affairs" (V -am spus deja c v considerm conductorii
notri n problemele romneti) 7.
Recunoaterea J) leadership"-ului sovietic n proble-
mele Romniei era consecina abandonrii, la Conferina
de la Teheran a celor trei mari - ChurchiLl, Roosevelt
i "C'to.li1/ ._- 2;< 7!oirmbrie - 1 decembrie 1943), a planu-
h. sus?in7t1 de premierul britanic, al unei riebal'ciiri an-
,glo-americane n Balcani. Inc nainte de Conferina de
la Teheran Marea Britanie re Cunoscuse ins Uniunii S o-
vietice prioritatea n problemele romneti.
In martie 1943, ministrul de externe britanic, An-
t hony Eden nota.' "Politica noastr fu de Romnia
este subordonat relaiilor cu U.R.S.S. i noi nu vrem ...
s acceptm nici un angajament sau s ntrepriniem
V1-eo aciune, fr deplina cunotin i consimmntul
guvernului sovietic" 8.
Poziia S.U.A. fa de Romnia era mai nuanat.'
"In timp ce noi recunoatem interesul ].Jr io ritm- al Uni-
unii Sovietice, credem c att Statele Unite ct i Ma-
rea Britanie ar trebui s aplice Romniei principiile ge-
nerale care definesc felul nostru de a conduce rzboiul,

11
asigurnd, pe ct este posibil, continuarea exis1enei no-
mniei ca stat, cu un astfel de teritoriu, nct s-i per-
mit s se dezvoLte ca o ar independent" 9.
In mai 1944 precizarea atitudinii Marii Britanii i a
Statelor Unite fa de Rom.nia a fost }Jrecipitat de doi
factori .
Mai nti, avansul sovietic n direcia sud-estului l!:u-
Topei, dup succesul operaiei Uman- Botoani (5 mar-
tie - 17 aprilie 1944), adusese trupele sovietice pe teri-
toriul Romniei. In fLancuL sudic aL frontului de Est,
Wehrmachtul suferea pierderi considerabile 10 i nu se
tia ct avea s mai reziste presiunii sovietice. F-erspec-
tiva ce se deschidea, n urma prbuirii d'i&pozitivului
germano-romn, era ngrijortoare pentru Londra: dru-
muL Armatei Ro ii era deschis spre Cre cia, adic spre
ara care constituia, mpreun cu Cipru, un scut al Sue-
zului. Pentru Imperiul britanic, marea Tut strategic
de la metropol spre teritoriiLe din Asi.a, trecea prin
Suez, un punct pe ct de nsemnat din punct de vedere
strategic, pe att de vulnerabiL. O pr ezen militar so-
vieti c n Greci? nsemna implicit o ameninare pentru
Suez; a mpiedica o astfeL de pre zen era un obiectiv
esenial al politicii externe i strategiei uritanice 11.
1n al doilea rnd, tensiunea generatG. n reLaiile an-
glo-sovietice de Operaiune a "Autonomous" reclama,
pentru eliminarea ei, o regLementare generaL a interese-
lor ceLor dou puteri n Europa de sud-est, cu att ma?,
mult cu c('it 1'n CI ecia se contUTQ prime jd.;.'1. : L't7Li nlzboi
civil, ca urmare a efortului comunitilor de a-i asigura
controlul puterii.
La 5 mai 1944, pe baza i.nstruciunilur lui Churchill,
Eden fl J!1"0]jUS ambasadorului sovietic La Lonc21G., Fenr;l07'
Gusev, ca Uniunea Sovietic s aib principala 1 espon-
sabilitate n problemele romneti, acelai statut reve-
nin(L Marii B,.:tcmii n problemele greceti 2 . 1n siJ.pt-
1

711nile urm toare, n discuii au fost implicate i S.U.A.,


crora Marea Britanie le-a solicitat, la sfrituL lui mai
1944, acordu l pentru diviziunea responsabiLitiLo r ntre
Londra ( (;"C'cw) i Moscova (Romnia) n sucZ-estul Eu-
ropei 13.

12
Departamentul de Stat era, n geneml, ostil propu-
nerii britanice, consideTate, pe drept cuvnt, ca o mani-
fes tare a politicii sfeTelor de influen. " Interesele noas-
t re majoTe n viitor - sCTia B. Long, asistentuL SCC1'eta-
ruLui de stat, cruia i s-a ncre dinat Teclactarea r spunsu
lui ct1'e Churchill - cer un alt fel de lume , rzn acest
fel (dorit de ChurchiLL, n.nf 14.
1n cele din urm, sub pTesiunea lui Churchill, Roose -
v eLt a tTecut peste dOTinele i rezeTvele DepaTtamentu-
lui de Stat, lsndu-se convins de afirma ia lui Chur-
chill c acordul anglo-sovietic avea un caracter strict
m ilitar i c va dura doar pe timpuL r zb o iului (ntre
timp aria de ne l e g e re anglo-sovie tic indusese i Bul-
garia i Iugoslavia) 15. La 15 iulie 1944, Departllmentul
de Stat a comunicat ambasadei sovietice din 'vVashington
c nu avea obiecii fa de acordul anglo-sovietic, consi-
derat ca o perioad de ncercare cu o dumt de trei
l1mi 16.
S e poate, aadar, consideTa c, n vara anului 1944 ,
cnd nc numai partea de nord a rii era o cupat de
Armata Roie, Marea Britanie a oferit Romnia Uniunii
Sovietice pentru a-i asigura, n schimb, controlul c.su-
pra Greciei.
Actul de la 23 august 1944 a schimbat radicaL situa-
ia strategic n EU1'Opa de sud-est, ,,23 august 1944 -
scrie John Erickson, cel mai bun specialist occidental n
frontul de Est - s-a dovedit a fi una din ziLele decisive
ale ntregului rzboi" 17. Intreg dispo zitivul german din
Europa de sud-est s-a dezagregat, arm eI-ta sovie tic
avnd ast fel dTUmul deschis spre Balcani, deci i spre
Grecia 18.
La 9 octombrie 1944 a nceput vizita l ui Churchill la
Moscova, care avea s se prelungeasc pn la 19 oc-
t ombrie . Ea avea loc cnd evolutia situatiei din Balcani
pTovoca cele mai vii aprehensiu;'i la LOl~dTa, iar term~
nul de valabilitate al acordului angLo-sovietic pe trei
luni expim.
Dup pTopria mrturisire a lui ChuTchiZl, la prinw
sa nt1'eveclere cu Stalin, el l-a g sit pe dict(I-tornl sovie-
tic Teceptiv fa de oaspetele su.' ), The moment was
apt fOT business(( (Momentul era potrivit pentru tran-

13
zacii) 19, va ncepe ChurchilL relatarea, citat mai sus,
la ncheierea "acordului de procentaj", cum avea el s
fie cunoscut mai trziu.
In zilele urmtoare Eden i Molotov au purtJ.t dis-
cuii - "o adevrat discuie de negustori ele covoa1'e(( 20
- asupra modificrii procente lor scrise de ChurchilL
Din protocolul acestei discuii reie ea c ,' 1) era vorba
de un acord ne formal (informal) ntre Marea Britanie
i U.R.S.S., fr participarea S.U.A.; 2) acordul - spre
deosebire 'de afirmaia lui Churchill c ar fi fost ~ 'al a
bil numai pn la sfrituL rzboiului - nu avea nici
un termen de expirare; 3) n toate variantele luate n
consideraie, preponderena sovietic in problem eLe ro-
mtineti a fost evaLuat la 90 0/ 0 iar cea britanic n Gre-
cia La 90% ; 4) n formuLa final, Uniune a Sov ietic a c
tigat procente noi, n raport CU cifreLe scrise ini ial de
Churchill,' n Bulgaria i Ungaria ea a obinut 80% 2'.
Se cuvine reLevat un amnunt,' in m e moriile saLe
Churchill reLateaz c dup ce a scris procentajele, dn-
du-i seama c posteritatea va condamna maniera off-
hand (rapid, fr jen) n care a fost de cis soarta a
milioane de oameni, i-a propus lui StaLin s ard hrtia
cu procentele. "Pstrai-o", i-a rspuns dictatonLl, L
snd astfel istoriei urma acestui acord. De rem arcat, de
asemenea, c protocoluL discuiilor anglo-sovietice pe
marginea acorduLui de procentaj nu s-a ps tra t de ct
ntr-un singur exemplar, descoperit n arhiva QLn eraLu -
Lui Hastings Ismay, de istoricuL american Daniel YeT-
gin 22.
Churchill nu l-a informat pe Roosevelt asupra coni
nutului exact al acordului de procentaj, limitndu-se
s-I prezinte n termeni generali. Att prem it?rui brita-
nic ct i dictatorul sovietic erau convini c, Zntocm ai
ca la sfritul primului rzboi mondial, S.U. A. i vor
retrage imediat trupele din Europa la ncheierea opera-
iilor militare, Isndu-i astfel pe ei doi - Churchill i
Stalin - s reglementeze problemele Europei de est i
de sud-est.
lnc de la 4 octombrie 1944, Roosevelt l avertizase
pe Stalin c, dei absent la discuiile ce urmau s n-

14
ceap La Moscova, Washin gton-uL co nsider- c "n acest
rzboi gLobaL, nu exist efectiv nici o pr-obLem, po Litic
sau miLitar, n car-e Statele Unite s nu fie interesate' 23.
In ciuda acestei decLamii att de categorice, in lunile
uTmtoare, RooseveLt nu va inter-veni n problemele sud-
est europene, lsnd Marea Britanie i Uniunea Sovie -
tic s acioneze potrivit nelegerii din octombrie 1944.
)}Acordul (de procentaj - n .n.) - scrie Albert Re-
sis. care a supus documentul celei m ai ptrunztoare
analize - a fost pus la ncercare aproape imediat. i
pentru u.n timp s-a dovedit eficace. ChurchiLL a ordonat
arm ate i britanice s suprime rezistena armat a stngii
impotri.va Casei regale de la Atena [... ] StaLin i-a ono-
rat ne l e gerea sa cu Churchill i a ps trat tacerea aSH-
]JTa Greciei [ ... ] Cnd StaLin a intervenit n Rom nia n
februarie 1945 pentrn a instala acolo un guvern. (brr~i
n 2t de co muniti, Churchill nu a intervenit" 24.

Nici unul din oamenii politici rom a m care an acio


n at pentTtL a scoate Romnia din orbita Reichului n u au
Cl'ezut c anglo-americanii vor abandona Romnia n
gheareLe ursuLui sovietic. Sperana Lor se ntemeia pe
convinger-ea c pentru Occident, Rom nia investit de
la mijlocuL secolului al X IX-lea (mai exact dttp 18 56)
cu funcia de paznic aL guriLor- D unrii, repr-ezint o
pies impor-tant a ord'i nii europene, ntemeiat pe echi-
librul puterilor. Ide ea a fost cel mai clar exprimat de
Grigore Gafencu care scria n 1944 c "Noul stat care
u rma s se nasc (Rom nia n 1859 - n.n.) avea drept
t emelie un act ce stabilea echiLibn.Ll genera L Destinu l
su er a legat de acest echilibru, aa cum acest echilib ru
depindea de exis tena lui" (subI. lui G .G.) 25. La Bucu-
resti lideTii national-trnisti si national-liberali erau
co~vini c ace~st p'ercep'ie . a ecitiLibrului european
continua s existe la Londra i Washington i c, prin
l'rnwre, rolul atr-ibuit Rom niei la D unr-ea de Jos - nu
de "a ser-vi ca un instrument mpotriva Rusiei, ci dj~
potriv de a se afirma ca o soluie de echilibru, ele con-
ciliere i de pace ntre interesele Europei centra le i cele
a le Imperiului din Rs rit" (subL lui G.G.) :;6 - avea
s fie meninut de "Marea coaliie", ai crei membTi cc-

15
cidentali nu puteau s ngduie extinderea comunismu-
lui dincolo de frontiereLe sovietice.
Aceste calcule ineau exclusiv de ceea ce englezii nu-
mesc "wishful thinking(( (dorina luat drept realitate) .
Nici Marea Britanie, nici Statele Unit e nu aveau inte-
rese strategice i politice majore n spaiul romnesc. Ele
admiteau existena unor guverne " prietene" Moscovei n
statele limitrofe Uniunii Sovietice, cre ia i re cunoteau
dreptul de a avea -- cum s-a artat -- o zo n de secu-
ritate militar i influen politic. In Europa de sud-
est, interesul major britanic se limita la Grecia, iar Sta-
tele Unite considerau aceast parte a continentului ca
fiind de un interes secundar.
lnc din primele zile de dup 23 august 1944, a de-
venit limpede c "the firSlt say" (pentru a relua o for-
mul din limbajul diplomatic anglo-american) n proble-
m ele romneti aparinea Uniunii So vietice . Conven ia
de armistiiu semnat la Moscova n noaptea d e 12-13.
septembrie 1944 a consacrat aceast situaie de facto ,
cnd n textuL conveniei de fiecare dat ccnd a aprut
termenul de "naltul Comandament Aliat", imediat s-a
adugat n parantez (sovietic). De altminteri, n timpul
discutrii condiiilor de armistiiu la Moscova, Clmbasa-
dorii Marii Britanii si S.U.A. nu au inte1venit dect
pentru a confirma adeziunea lor la poziia sovietc 27.
Aa cum Stalin dduse de neles d e legaiei iugoslav/!
n aprilie 1945, Arm ata Roie avea func ia de a asigura
instalarea regimului comunist n teritoriile ocupate de
ea. La umbra baionetelor sovietice, fierul d e lance al
Moscovei erau comunitii. Un parti.d minuscul, de ciTca
800 de membri, fora sa se rezema pe sprijinul Mosco-
vei, ale crei ordine se executau cu total obedien.
Teama grupului din interior de a nu fi surclasat de gru-
pul moscovit (adic de cei aflai n Uniunea S ovietic,
n anii rzboiului) 28 a dus la o adevmt suprasolicitare
n zelul de a ndeplini directivele Moscovei, chiar i dup
ce, n ianuarie 1945, Stalin a decis s-I numeasc secre-
tar general al P.C.R. pe Gheorghe Gheorghiu-Dej i nu
pe Ana Pauker 29.
Dac n 1941-1944, la indicaia Moscovei comunitii
se pronunaser n favoarea unui Larg front c.ntihitlerist

16
i participaser, alturi
de Partidul Naional rnesc ,
Partidul National Liberal si Partidul Social Democrat la
constituirea' Blocului Ndional Democratic (20 iUTie
1944), dup 23 august 1944, tot la indicaia Moscovei, ei
au deschis atacul mpotriva P.N.. i P.N.L. i au urm
rit transformarea P.S.D. ntr-un simplu auxiliar.
Desfurnd o agresiv demagogie s ocial (reforma
agrar, mbuntirea condiiilor materiale ale muncito-
1'iLor etc.) i exploatnd cu abilitate oportunismul 30,
P.C.R. a izbutit s organizeze manifesta ii care s-i dea
aparena unui larg sprijin popular, invocat apoi de re-
prezentanii sovietici din Comisia Aliat de Control
- aflat, la rndul ei, sub controlul sovietic - pentru
a izola i lovi partidele istorice, ai cror lideri erau ca-
( Ii lificai de comuniti i patronii lor sovietici, drept "fas-
~citi" i "reacionari
ff

l.o Anglo-americanii nu au comunicat niciodat oame-


_ nilor politici romni ataai idealuriLor democratice , c
('() ara lor fusese inclus, prin acordul de procentaj, n
sfera de influen a Moscovei. "Maniu a rugat strui-
tor - scrie Ivor Porter - s i se spun adevrul - fu-

3 sese sau nu Romnia vndut sferei de influen ru-


seti? - i de fiecare dat, reprezentanii ALiailor oc-
~ cidentali fuseser instruii s nege acest lucru. Ani mai
. trziu, ClaTk K err, devenit ntre timp Lord Inv erclwpel,
i-a spus lui Ric Georgescu la Ambasada britanic de la
Washington, c unul din cele mai neplcute lucruri care
i s-a ce1'ut s le fac a fost s mint un om de talia lui
) Maniu"31 .
inui n ignoran asupra adevratei situaii a rii
lor, exponenii forelor democratice din Romnia au fost
obligai s duc n anii 1944-1947 adevrate lupte de
wiergard. Dup ce comunitii au izbutit s-i spore asc
ponderea - direct sau prin sateliii lor de tipul lui Pe-
tru Groza - n cel de al doilea guvern al generalului C.
Sntescu (4 noiembrie 1944), apoi n 9uvernnl gengra-
lULui N. Rdescu (6 decembrie 1944j, ci an irecut la ac-
iuni n vederea lurii puterii . Coaliia de partide i or-
ganizaii, dirijat de comuniti - Frontul Naional De-
moc1Ut (F.N.D.) - constituit la 12 octombTie 1944, a
declanat manife staii i aciuni care vizau destabiliza-

17
rea rii (asalturi asupra prefecturilor i primriilor, m-
priri. aLe moiiLor) i care au cuLminat cu manifestaia.
din 24 febTtwrie 1945 din Piaa PaLatuLui RegaL. Sub pre-
iext1.LL c, b ordinele generaLuLui Rdescu, s-ar fitms n
manifestani (autopsia ceLor ucii avea s arate c gLoan-
ele erau d e fabricaie sovietic! ) i c eL ar incuraja ele-
mentele fasciste , crend astfel o stare de insccnritate n
spatele frontului, autoritiLe sovietice de ocupaie au
dezarmat unittile militare romne sti din tan!. La Bucu-
7'eti a sosit A.' 1. Vniski, comisa; ad.1unct aL afacerilor
externe (sinistruL procuror din procesele ..ivIarii Terori").
RegeLui Mihai, care a inv ocat D e cla rai a privind Europa
e liber at, adoptat La Conferina d e La falta (4 -,Il fe-
bnLarie 1945) de ChurchiLL, Roo seveLt i Stalin, Vinski
i-a rspuns cinic " IaHa sunt eu" .
Suveranul a ncercat s se opun bT7ltalei imixtiuni
sovietice, dar n faa emisaTt~lui lui Stalin, el nu a pri-
mit nici Un sprijin din partea 7'e pre?:entantilor anglo-
americani. Documentele din v oLumul de fa nregis-
treaz desfurarea dramatic a evenimentelor care au
dus, la 6 m artie 1945, la instaurarea guvernului (;1'02((,
controlat de comuniti. Jnc de a doua zi, o consfLuire
secret a trimiiLor Moscovei i a liderilor comuni ti .A na
Pauker, Constantin Prvulescu i Constantin Doncea dis-
cuta modalitile de aplicare a planului de trei ani pri-
vind comunizarea Romniei, elaborat de Moscova 32
Legat prin acordul de procentaj, Matea Dritanie rIU
s-a opus la instalarea guvernului Groza, avnd n ve-
dere c Stalin nu mai sprijinea pe comunitii greci. Cnd
Londra a schiat o mpotrivire, presa. sovieticiL a nceput
.s publice articole despre situaia din Grecia i guvernul
Maiestii Sale a neles aLuzia ... (do c. 29)
Solicitat de Churchill s actioneze pentru a limita
imixtiunea sovietic n Romni~, Roosevelt nu a reac-
1ionat. 171, opinia lui RooseveLt, n condiiile desfur1'ii
rzboiului, i innd seama c ),ruii au avut de la n-
ceput controlul nediscutat asupra Romaniei, aflat de-a
lungul cilor d e comunic aie, este de altminteri dificil
s se conteste motivatia de necesitate militar si securi-
tate, pe care ei o f~losesc pentru a justifica ' aciunea
lor"; n al doilea rnd, pentru StateLe Unite prioritatea

18
trebuia acordat Poloniei. Nimic nu trebuie fcut care
ar avea efecte contrare asupra evenimentelor din
Polonia" 33, unde Londra i Washingtonul ncercau
s asigure participarea guvernului polonez din exil la
guvernul instalat de sovietici.
Rezumnd, se poate spune c n 1944 Romnia a fost
ce dat Uniunii Sovietice n schimbul Greciei, iar n 1945
a fost abandonat n schimbul Poloniei. In Grecia , o
dat ce rile ce-i reveneau prin aco7'dul de procentaj
au intrat n sfera sovietic, Stalin a reluat asistena sa
acordat comunitilor greci, rzboiul civil 7'eaprinzn-
du-se i durnd pn n 1949; Polonia avea s rmn
sub controlul Moscovei i al comunitilor.
Incercarea regelui Mihai la 20 august 1945 de a nl
tura guvernul Groza i "greva regal" ce a urmat (refu-
zul de a semna decretele prezentate de guvern) a dus
la hotrrea Conferinei minitrilor de externe ai Marii
B1'itanii, S.U.A. i U.R.S.S. (Moscova, 16-26 decembrie
1945) de a trimite n Romnia pe A.I. V inski, AverreU
Harriman i Sir Archibald Clark Kerr pentru a-l "ajuta"
pe suveran s alctuiasc un guvern reprezentativ (doc .
39 s chieaz activitatea acestei misiuni tripartite). Solu-
i a a fost pur formal urmnd doar s "salveze faa(( an-
glo-a mericanilor. Prezena celor doi mini tri f7 ' porto-
fo liu ai P.N.. (Emil Haieganu) i P.N.L. (Mihai Romni-
ceanu ) nu schimba realitatea controlului comunist. "Acor-
dtll de la Moscova i nu alegerile din toamna urmtoQ7'e,
aa cum au susinut unii istm'ici, marchea.z sfritul
spe Tane lor occidentale de a crea o Romnie democra-
tic ", scrie, corect, istoricul american Paul Quinlan 34.
Intr-adev7', sigur pe prghiile puterii, guvernul
Groza a falsificat rezultatul a legeriloT din 19 noiembrie
1946, ctiga te de P.N.., i a continuat punerea n apli-
care a planului de comunizare a Romniei.
Marea Britanie, cons e cvent cu acordul de lJrocentaj,
dduse , nc din 1945, justificarea legali". pentru rmne
rea trupelor sovietice pe teritoriul Romniei i dup sem-
Wlrea tratatu lui de pace (10 februar ie 1947); asigurarea
liniilor de comunicaie cu trupele sovietice staiona te n
Austria 35.

19
Sperm c mrturiile anglo-americane incluse n acest
volum v or contribui la conturarea i magini.i adevrate a
procesului de instaurare a domina iei sovietice aStlpra
Romniei i, n umbra ei, a regimului r:omunist.
Totodat, celor ten t a i de comp:Lraii istorice, lectura
acestor documente - ce circumscriu o perioa d prin ex-
ce len de tranziie, ca cea pe care o traversiim )n sens
invers" de aceast dat, acum - le va oferi, credem,
prilejuri de r e fleci e asupra unora din evoLuiile sinuoa-
sei v iei politice rom ne ti postrev o luion'1re.

Ioan ChilJer, Flo rin COllstantin ill , Adrian PO(J


NOTE

1 Milovan Djilas, Wartime, N ew York - Londra, 1977,


p. 437; idem, Conver sazioni con Sia lin, Mila no, 1962, p. 121. in
aceast prim versiune a spuselor lui Stalin, ele se incheie cu
propoziia: " nu ar putea fi altfel".
L W. Churchill, The Second World War, vol. 6, Triumph
and Trag edy, New York, 1962, pp. 196-197.
3 O osvobodite lnaja missija sov et skih vooruj ennih ~ ' il v Eu-
rope vo vto roi m i r ovoi voine, Mos cova , 1985, p. 35 .
4 Hugh De Santis, The D iplomacy of Silence. The Americ an
For eign Service, the Soviet Union, and the Cold Hlar, Chicago-
L ondra, 1980, p. 108.
5 Para utat in noaptea de 21-22 d ecembrie 1943 n Rom-
!', :.l. ~;rJJ)LtI "Autonomous", alcw:t din 't. col. A.C.C. de Chas- -
!<:I,\J:~. l ':~tio rul Ivor Parter i li:. Stt.'li l'l iVIqiawl CI fos t cap tu-
rat, la cteva ore, dup lansarea lui n t r-un loc greit. Deinu~i
h l;Ll':lIr e~ti in cldirea Ins p:!~ ~(Ji ' :1tJllli generaJ. al .Jand arme-
ri ei, grupul a av ut discuii cu u n ir de d e mnita ri romni (ge-
r.l~r&.!lI! :ri k y Vasili u, subsecretar c:e .stat la Ministerul de in-
terne, Eugen Cristescu, eful Serviciului Secret d e Informai i
etc.) i a asigurat schimbul de mesaje radio ntre regimul An-
tonescu i Ali a i ; cu permisiunea lui Antonescu, Chastelain a
avut o ntlnire cu I. Maniu. Vezi pe larg, Ivor Po;-ter, Op era-
iunea "Autonomous", Bu c u reti, 1991, p. 186 ',i urm.
6 Ibidem, p. 205-206.
7 IvoI' Porter, Operation A ' I.,'n1')('1':I}'/~. Lo nd ra, l(li.l9, p. 159:
versiunen romneasc traduce "V-am m ai spus c v conside-
r m vioara nti n m aterie de politic romneasc " (p. 207).
e P c:t.:! Quinlan, Clash over n011W'wl: Brit~:; h and Amer i-
can Policies tOlVard Romania: 1938- 1947. Los Angeles, 1977,
p . 84.
~ Ibidem. p . 89.
1r J(ll>rl Erickson, T he Road to Bo!r[;n, Londra, 1983, p . 360 .
11 P en tru locul Greciei n politica marilor puteri, vezi lu-
crarea fundamental a lui Stephen G. Xydis, Greece and the
C r eat Po we r s, 1944-1947, Salonic, 1963.
12 Ibidem, p . 43; Hugh de Santis, op. cit., p . ] 16.
I~ Lynn Etheridge Davis, The Ca ld War b egins. Soviet-Am e-
ri can Conf lict ove r Eastern Europe. Princeton, 1974, p. 144.
14 Ibidem, p . 147.
15 Tbidem, p. 150.
16 Ibicion, p. 151 i S tephen G . Xy.li~, o[l. cit., p. 48; Hygh
de Santis, op . cit., p. 117.
17 John Erickson, op. cit., p . 3uO.
18 L a 2 septembrie 1944, feldmare a lul M. von Weichs, co-
mandantul forelo r germane din 13alcal1i a comunicat la Ca rtie-
rul Fi.ihrerului c ofierii englezi solicitaser o intrevedere cu
ge rmanii n scopul de a fixa de co mun acord un plan de retra-

21
ger elinain tare, care s fa c imp osibil lua rea puterii de ctre
c o rnun ; ti. Hitler a refuzat cer erea bri tani c . David Irvi ng ,
Hit/er' s War, New York, 1977, pp . 698-699.
19 W. Churchill, op. cit., p . 196.
20 Andre Fontaine, Histoire de la gu err e froide, voI. 1, Pa-
ris, 1965, p. 245.
21 Albert Resis, The Churchill-Stalin Secret " Percentages"
Agreemen t on the Balkans, Moscow, O cto ber 1944 n "The Ame-
rican Historical Review ", voI. 83 (1978), nr. 2, pp. 368-387.
22 Da niel Yergin, Sh atter ed Peace. T h e Origins of the Colrl-
War and the N ational Secu1"ity State, Boston, 1977, pp. Ci9-61.
23 Albert Resis, op. cit., p. 385; istoricul american consi-
dera c n ceput ul rzboiului r ece n Europa d e s ud-est dateaz
d ,~ la a cest m esaj din 4 octo mbrie 1944 al lui Roosevelt ctre
Stalin, Ibidem, p . 386.
2~ Ibidem, p. 387.
25 Gflgore Gafencu, PreliminaiTe .~ de la gue rr e li l' Est, Fri-
bourg-, 1944, p . 256.
2' Ibidem, p. 263.
21 Vezi d iscutiile la Valeriu Vlo.in Dobrine5cu, Romnia i
O1'ganizarea postb'e li c a lumi i , 1945-1 947, Bu cure ti, 1988, p . 197
i urm.
28 Pe larg, despre aceast diviziune, la Victor Frunz , I sto-
r ia stalinismului n Romnia, Bucureti, 1990.
2!J Silviu Brucan, Gene ra ia irosit. M em orii, Buc ureti, 1992,
pp. 58-59.
:JO Lui Ric Georgescu, industria petrolist i agent secret
englez, care o ntrebase pe An a P a uker cum ar putea P .c.R.
- cu cei 800 de membri ai si - s ia puterea, ea i-a r sp u ns:
"Da, cu un partid de opt sute de membri care - n ti m p ce Ar-
mata Roie se ntremeaz n Romn ia va cre~te cu m ii i zeci
de mii", Ivor Porter, op. cit., p . 290.
01 Ibidem, p . 301.
32 Vezi doc. nr. 30. Mulumim i p e aceast cale domnului
Miha i E. Ionescu, descoperitorul documentul ui la Arhivele Na-
ionale din Washington, pentru amabilitatea cu care ni l-a pus
la dispoziie.
Z>3 Geir Lundestad, The American Non-Pol icy toward East-
ern Europe , 1943-1947, Tr6mso, 1978, p. 233 .
34 Paul Quinlan, op . cit., p. 151.
35 Sergiu Verona, M i litary Occupation and D iplomacy. So-
v iet Troops in Romania, 1944-1958, Durham-Londra, 1992, p. 12.
Lista abrevierilor

1. ChurchiLl & RooseveLt - ChurchiLL & R oosevelt. The


CompLete Correspondence, III . AlLiance Dedining,
Fe bmary 1944 - April 1945. Edited with oornmen-
tary by Warflen F . Kimball. Prinoeton, Princeton
University Pre!:>s, 1975.
2. The Foreign Office and the KremLin - The Foreign
Office and the Kremlin. British Documents on An-
glo-Soviet Relations. Edited with an intwduction
by Graham Ross, Cambridge, Cambridge Gniver-
sity Press, 1984.
3. FRUS 1944 - U .S. Depar tament of State, Foreign
ReLations of the United States. DipLoma tic Papers,
1944, voI. IV, Europe, Washington, D .C., U .S. Go-
vernment Printing O:Nice, 1966.
4. FRUS 1945 - U.S. Departament of State, Foreign
ReLations of the United States. DipLomatic Papers
1945, VoI. V, Europe, Washing ton, D .C., U.S. Go-
vernment Printing Office, 1967.
5. N.A, Washington, R.G . - National Archives, Re-
cord Groups 43, European Advisory Committee,
Mosley Files.
6. P.R.O. PREM, Public Record Office, London.
7. P .R.O . F.O., Public Record Office, London, Foreign
Office.
8. RooseveLt and ChurchiLL - RooseveLt and ChurchilL
Their Secret Wartime Correspondence, ed. Francis
L . Loewenheim .a. Londra, 1975.

NOTA: Toate titlurile i subtitlurile ce nsoesc textele din acest


volum aparin editorilor romni.
1. "Un conflict inerent de obiective pentru lumea
postbelic". Relatarea reprezentantului american n
Comisia Aliat de Control n Romnia * (Schuy-
ler). **

Din Texas la Bucu- ntr-o d imi nea pe la nceputul


retivia Washington
octombrie - d ecem-
lui octombrie 1944, m aflam in bi-
brie 1944 roul m eu, la Camp Maxey, Texas,
cntrind Chl pesimism perspectivele
mele viitoare. Eram general de brigad, cu vreo dou
zeci de ani de expe ri en n artileria anti a.eri a n. Pn
atunci, in timpul rzboiului, fus esem profund im plicat
n antrenamentul batalioanelor an tiaer iene, n pregtirea
lor ct mai r a pid posibil n vederea mbarcrii ctre

* F rag mpnt selectat i tradus dup 1,vitn esses ta ihe Ori gin
of the Cold War. Edited by Thomas T. H a mmond, Univer sity of
Washington Press, Seattle and London, 1986, p.p. 123-160 (T he
View fr om R om an ia).
** Cortland Van Re nsselaer Schuyler, general (n r ezerv) ,
n aJ'mata S tatelor Unite, a a bsoi'v'it Academ ia M ilitar a S tate-
lor Unite n 1922, i i- a petrecut primii 20 de a ni d e ser vi ciu mi-
litar m a i ales ca ofie r n for a antia e rian. In 1913 a deveni t
.. erul statului m ajor la Comanda anti ae ri a n SUA, cu Rraclu l ae
general de brigad. In toamna a nului 1944 a fost numit la Bu-
c ur eti reprezentant al S tatelor Unite in C;)m !~ ia Aliat d e
Conlrol pentru Romnia.
;\ revenit n SUA, la statul-major al armatei, la Washington
in 1947 unde, ca ef a l planificrii, a participat la pr egt ire a n -
fii nrii Organizaiei Tratatului Atlanticului de Nord. In 1951,

25
zon ele de lupt de peste ocean . Dar ilcum, cnd fore l e
noas tre aerien e aliate do bnd iser virtual supremaia
spaiu lu i aerian de deasu pra Eur opei de vest, nu mai er;:t
nevoie de un i t,i antiaeriene. Intr- a devr, cele avnd acest
scop erau repede destinate altor m ISIuni. Deci, era
eviden t c puteam anti cipa o no u nu mire, n sc urt timp.
In diverse ocazii cerusem s-mi .fac serviciul in zone de
l up t, da r f r r ezul ta t. Lista per formanelor mele pn~1
la data respectiv er a destul de bunii, dar nu nirez-

promovat la grad ul de general maior, i s-a alturat generalului


Eisenho wer la P a ri s, i a participat la nlel11e;crE'a C'.)mandamen-
tului Suprem al Pu terilor Alia te n E uropa \SHAPE). n ianua-
rie 1953 a fost n u mit general com andant al Diviziei 28 de infan-
terie n Germ ania. In luna iulie a acel u iai an, a fost promo vat
la gr[<d ul de general locotenenl ~ i ii fo ~ t reche ma t n cadrul
SHAPE ca ef de d eparla m e nt a l general ulu i Gruenther, care c!t>-
venise comand antul supre m al NATO n Europa. Pro moval la
gradul d e genera l plin n m ai 1956, a r m as ef de departament
la SHAPE, sub com anda generalului Lauris lIiorstad, rCLI'gn
du-se din fu n c ie, la cel'ere, la 1 noiembrie 1959. J\ fost decorat
cu legiun ea de m erit a Statelor Unite i m edalia penlru mC'!ilc
deosebite (cu f r unze de stejar) i a fost d ecorat, de asemen ea, de
guvernel e Olandei, Fran"e i, Belgiei, GerP.1 l'1 11i ei , Iwlit>i i Luxem-
burgul ui.
In noie mbrie 1959 generalul Schuylc!' s-a alturaL echipci
guven ,ato r1l1ui New York-ului, Nehon Rockefcller . n octombrie
1960 a fo!:. t n um it co misar d e stat al serviciilor generale, rm
nnd n a,;est post pn la pensionarea sa, n ianuarie Hl71. intre
Hlf,3-1869 a fun c ionat, de asemenea, n funcia de preedinte al
Co m isiei Ap rr i i Civile de Stat.
NOTA: Acest capitol este o dare de seam p erso nal a ceea Ce
a m vzut, a uzit i tr it n calitate de reprezentant al Statelor
Unite n Com isia Aliat de Control pentru Romnia, Totul se
bazeaz n excl usivitate pe a m intirile mele personale, avnd ca
substan , n m are parte, i n form aiile din jurnalul pe care l-am
pstrat n biroul m eu, din ianua rie 1945 pn n septembrie 1946
n a c east perioad a m dictat materiale la o zi sau dou, aco-
perind evenim ente nt mplate sau activiti la care all lua t
parte. Sunt incluse propriile mele r ea c ii la evoluii ma jore , aa
precu m s-au nfiat ele ateniei mele. Jurnalul nu a fost pu-
blicat. Cu toate acestea a fost p us la di s po zii a domnulili Pi.llli
D . Quinlan pentru excelenta sa lucrare, Clash ot!cr Romania. Bri-
tish and American Policies towards Romama: l'J38-1947. [Los
Angeles, 1977] . 1n anumite ocazii am fo losit ~ludiul acesta pentrll
a-mi remprospta mem oria privind date i n tmplri nu pe d e-
pli n acoperi te n jurnalul meu. (Notele cel. ain.)

26
ream nici mcar n cea care ar fi putut fi urm toa re a
mea misiune.
Chiar cnd ajunsesem la concluzia c e mai bine s
lai vHtorul s-i vad singur de el, a intrat secretara
mea care m-a anunat c eram cutat de la Pentagon . Era
eful adjunct de la personal. Mi-a indicat s plec ct de
curnd posibil spre Washington, de unde urmas primesc
ordine pentru Bucureti, Romnia. Incilntat c , n sfrit,
aveam o misiune peste ocean, mi-am fcut repede baga-
jele, i, 24 de ore mai trziu, m aflam pe drum. Incer-
cam, pe parcursul drumului, s pun l aolalt puinele in-
formaii pe care le deineam despre Romnia. Nu tiam
multe. Bineneles c urmrisem cu interes r 2.poartele din
ziare precum i cele oficiale ocazionale despre operaiu
nile militare din zona respectiv. Cunoteam date despre
naint area armaJtel'Or romne i ge,r mane n Rusia i des-
pre dezastruoasa infr ngere care a urmat puternicei con-
tmofensive rusie. F'l. lS'eS'em "ncntat d e tiri1l e cu privire
la capitularea Romniei n august precedent i la r etra-
gerea precipi ta t a nemilor din ntreaga ar n faa ne-
obositei C'ontraoI'etI1Jsive s'O'Vie.tioe. In afar de aceste fnp te,
ti am foarte puin. tiam i mai puin cu pri vire la inte-
resele militare care necesitau prezena la Bucur eti a unui
general american.
O d at ajuns la Pentagon, mi s-au nmnat ordine care
explicau misterul. Fusesem numit eful reprezentanei
militare americane n Comisia Aliat de Control pentru
Romnia, i urma s plec spre Bucureti de ndat ce
toate aranjamentele puteau fi ncheiate. Heprezentantul
britanic, vicemarealul forelor aeriene, Donald S teven-
son , plecase deja; preedintele rus al Comisiei, cu Un n-
treg stat major de ofieri, funciona deja la Bucureti de
cteva sptmni.
Urmtoarele zile mi-au fost ocupa te cu citirea rapoar-
telor scrise de o mulime de fun cionari ai Departamente-
lor de Rzboi , Naval i de Stat. De asemenea, am dobndit
mai multe cunotine despre situaia din Romnia care a
dus la expulzarea nemilor i la realinierea armatei ro-
mne de partea aliailor. Ar putea fi de folos cititorului

27
s consem nez aici cteva din ce le m ai importante eveni-
m en te ale perioadei. 1
Inain t e de r zboi, sub dom nia r egelui Carol, Romnia
fusese aliat a Franei i Marii Britanii, semnnd u n tratat
de asi sten r e ciproc *. Cu toat e aces tea, c nd f ore le
hitleriste a u nceput s m ,ture Europa de est, i-a deven it
evident l ui Carol c ali ai i s i vestici nu-i v or putea oferi
vreu n a ju tor n oprirea valului germ an i c o opo z i ie
ven i t num ai din par tea Romniei ar fi o prostie. In con-
secin , ca a u t oap r a re, Carol a ncepu t s d ezvolte l egturi
tr nse cu Germani a i n 1940 a re nu nat total la garan-
i a anglo-fra ncez . In timpul acelei veri, to tui , Rusia So-
vi etic a proclamat an exarea p rovinciilor romne din est
i anu m e Basarabi a i nordul Bu covin ei, iar Hitler l-a for-
a t pe rege s cedeze o mar e par te a Transilva niei Un-
gariei i su dul Dobrogei Bulga r iei . Carol, pi er znd astfel
o treime din teri toriul naional f r s tr ag un foc de
Rrm n apa rare , a deveni t fo ar,t e nep opu lar i n sep-
tem brie 1940 a fost fo ra t s abdice in favoa r ea tnrului
s u fiu, Mihai.
Puterea a fOSlt re pede a ca parat de c tr e generalul
pro-ger man Ion Antonescu , care a cond us ca un dictat or,
rein n du - l pe Mihai, n vr s t de numai 19 a ni, ca pe
u n simbol al l egiti mi ti i regimului, in da toririle lui fiind
restr nse la decernar ea de d ecoraii i apar i ii oCf,zionale
la diferite cer emonii. Antonescu a cimen tat legturile
Romniei cu German ia, a permis tr upelor lui H itler s
in tre n for ~ n ar i , n 1941, la co man da lui Hitler,
a declarat r zbo i Rusiei. Trupele rom ne s-au u nit cu
cele ger m ane ntr-o ofe nsiv de pe urma creia s-au re-
ctiga t provinciile pierdute ale Basar.abi,ei i nordului B 1-
covinei i apoi au nain ta t consider abil n su dul Rusiei.
C tr e pr im vam lui 1944, a devenit clar c si-
tua ia s-a ntors n favoarea sovie ticilor, i Romnia a n-
ceput s caute o modalita te de a ie i di n rzboi. Au 2vu t
loc discu ii cu reprezentanii sov ietici la Stockholm i cu

Romn ia a av ut u n tr atat de amiciie nt.:mai cu Frana


(n . ed.)

28
englezii la Cairo *, dar nu s-a ajuns la vreo neleger e
clar cnd, n august, ruii aU lansat o contraofensiv ma-
jor n sud. Armata Roie a avamsaJt r apid i pan la 22
august ntreg sudul Rusiei, Basarabia i nordul Bucovinei
au fost curate de nemi i romni. Apoi, trupele sovie-
tice au fost masate la Prut n vederea unei uriae curiri
a ntregii Rom nii. In aceast situaie, Mihai a dE:cis c
e timpul s acioneze. Fusese, n mod secret, asigurat de
sprijinul celor patru partide naionale im portante - na-
ional rnitii, de departe cei mai numeroi, sub con-
ducerea lui Iuliu Maniu, fost prim ministru, venera t ca
lider in elept i praGtic ; conserva1Jorii (si1c) * *, sub condu-
cerea lui Constantin "Dinu" Brtianu ; social democraii
sub conducerea lui TiteI Petrescu; i comuni,tii condu i
de Lucreiu Ptrcanu. In consecin, la 23 august, Mi-
hai l-a invi tat la Palat pe Antonescu, a ordonat grzilor
arestarea lui i a difuzat la radio bineveni t.a veste C'el Ro-
mnia a ncetat ostilitile, s-a retras din aliana cu G er-
mania i urma s creeze un nou guvern care s preg
teas c in tr area sa n r z boi al turi de fo re le aliate.
Popularitatea lui Mihai n r ndul m aselor era astfe l
asig urat. Demonstrase curaj i for conduc toare n -
tr-un moment critic pentru istoria Romniei i poporul
l aprecia p en tru aceasta . Mama lui, regina Elena, era
aproape la fel de venerat. Sttuse aproape de Mihai de-a
lu ngul anilor tulburi ai ado lescenei i, astfel, devenise
cel mai apropiaJt confident i sftuitor . In timpul lunilor
ce au urmat loviturii date de Mihai, forele sovietice au
rr,pnzit Romnia, inund nd ntreaga ar. Noul gu-
vern a trimis delegai la Moscova, unde au fos t semnate
condiiile armistii ului, la data de 13 septem brie.

* La Cairo, Barbu Stirbey i Constantin Vi oia nu a u purtat


negocieri cu reprezen tanii S.U.A., Marii Britanii i U.R.S.S. (n.
ed.)
I n mod evident, avem de-a [J.ce cu o scpare n tex tul lui
Schuyler, prin aceast formulare autorul av ndu-i de fapt n ve-
dere pe membrii Partidului N aional Liberal (n . ed.)

29
Autoritate d e plin Am aflat despre discuiile ce aU
pentru pr eedi nte l <!precedat armistiiul abia n luna oc-
sovietic al Comisie i
A liate d e Control tombrie, dup sosirea mea la Wa-
:;hington i dup obinerea permisi-
unii de a avea acces la documentele oficiale. Ministrul so-
vietic al Afacerilor Externe, V. M. Molotov, insistase ca
preedintele sovietic al Comisiei Aliate de Control n Ro -
mnia s fie investit cu autoritate d e plin n conducerea
treburilor din aceast tar. Cnd ambasadorii american i
bri,t anic au obiectat, el' a subliniat c n Italia decizi a
fil1la~ a Comisiei revenea ameTi.canilor si britanicilor ; n
mod ana,log, n Romn.ia, o nalune n 'ntregime n zon1\
de operaiuni a armat ei sovietice, preedintele sovietic al
Comisiei trebuie s aib control deplin. El a 2d ugat c':-\
membrii americani i britanici vor primi toate informa-
iile necesare guvernelor lor i c vor avea drepturi de-
pline n a -i exprim a prerile. SUA i Marea Britanie emu
dep arte de a fi mulumi te de aceast rezolvare a lu cru-
rilor, dar, n celle din urm, au -oedat. De('i, Co nvenia
de armistiiu prevedea fun c ionarea Comisiei de Con-
trol sub "Inaltul com::mdament al ali/ailor (sovie[icilor)'"'
Majoritatea ce10da,l be aflti oo-le ale Co nvenie i aveau,
de asemen ea, un distinct parfum sovietic. De exemplu, se
prevedea ca n tregul material de r zboi german s fie pre-
dat sovieticilor; c Rom nia trebuie s fac pli regu-
late n valut ctre naltul comandament "pentru ndepli-
nirea funciilor sale" i trebuie s asigure combustibil.
alimente i alte materiale i servicii solicitate; c Romfl-
nia trebui e s pl teasc Rusiei, drept r e p araii, bunuri n
valoare de 300 milioane de dolari SUA n timp de 6 ani:
c trebuie s returneze Rusiei toate valorile materiale i
alte proprieti luate de pe teritoriul rusesc In timpul rz
boiului ; i c naltul comanda ment va superviza opera-
iunile radio-ului romnesc, ale potei, telegrnfului i te-
lefonului, presa i alte activiti tipografice, producia ele
filme i tewtru.
Toate aceste fapte mi-au devenit extrem de clare n
timp ce citeam rapoartele. Totui, nu-mi erau destul de
clare, n lumina rolului dominant al sovieticilor n Comi-
sie, ndatoririle i responsabil itile mele. Am primit
multe sugestii, dar prea puine instruc iuni explici 'e. Evi-

30
dent, se ate pta de la m ine s "pipi drumul", fcnd tot
ce mi sttea n putere pentru a proteja i avansa intere-
sele Statelor Unite. M gndeam c urma s "lucrez cu"
parLenerii mei britanic i sovietic, raportnd frecvent i
pe larg asupra operaiunilor Comisiei Aliate de Control,
despre situaia n Romnia i despre aciunile militare so-
vierti'ce din zona mle a . Urm a, de asemenea, s C1si gur ca
punctele de vedere ale SUA n ceea ce pri vete situaiile
per tinente s fie prezentate preedin t elui nostru sovie-
tic. O direcie stimulativ, dar uor nebuloas .

Mentalitatea diri- Peste to t i, in special, n cadrul


guitori lor americani Departamentului de R z boi, am g-
sit o adm iraie universal pentru rea liz rile pe timp de
rz boi ale Armatei Roii. Mai mult, conductorii notri
militari anticipau cu ardoare o cooperare i mai strns
cu forele sovietice n urmtoare a i, se spera, 1.11tima
ofensiv mpotriva Germaniei. Oficialii de la Departa-
m entul de Stat priveau i mai departe. Ei se exprimau
n termenii unei nevoi urgente de cooperare sovieto-ame-
ri can n dezvoltarea unei organizaii a naiunilor u nite
pentru lumea postbelic. Nimeni nu a menionat mca r
posibilitatea unor serioase nenelegeri care s-ar pu tea
ivi n problema Romniei.
Era timpul s pornesc la drum, o dat ce citisem r a-
poar tele i mi aranjasem celelalte probleme. Er am plin
de en tuziasm pen tru noua i destul de neclara mea misi-
une, convins c, n lumina nelegerilor la nivel nalt dejLl
semnate, puteam anticipa o relaie de mu nc sincer i
cordi al cu partenerii mei britanic i sovietic.
Prima mea oprire a fost Caserta, unde am poposi t la
generalul Joseph McNarney, care comanda zona noas tr
italian . Intlnirea noastr a fost scurt, dar memorabil.
La ncheierea disouii lo r , el a r emarcat: "Ei bine, S chuy-
ler, te vei afla pe cont propriu, aa c nu intra n bucluc.
Dac o vei face, nu te a tepta s vin s te salvez. Nu am
trupe disponibile i, chiar dac a avea, n mod sigur nu
le-a destina Romniei!" .
La sugestia lui McNarney, am fcut o scurt vizit
la birourile Comisiei Italiene de Control a Armistiiului,

31
n nordul Italiei. Preedintele era un ofier naval SUA.
Mi-a spus c echipa sa, destul de mare, era format n
ntregime din ofieri americani i englezi. Cnd l-am n-
trebat de parti cipare a sovieti c , mi-a spus c ea, practic,
nici nu exist. Reprezentantul ef al ruilor era ntiinat
de ntrunirile formale, dar ap re a fo arte r ar. D el egaii
rui punea u oca zional ~ n treb ri care primeau r spunsuri
complete. n rest, interesul sovietic se manifesta foarte
puin . Aceast informaie nu m-a lini tit .
Rentors la Caserta, m a tepta avionul meu C-47, cu
care m-am ndreptat spre Atena. Acolo, dup o oprire de
o noa pte, am fost anuna t c mult a t eptata aprobare de
la Moscova, pentru zborul prin zona sovietic, sosise.
Am decolat imediat, ajungnd, . n sfr it , la Bucureti,
spr e prnz, ntr-o zi de ,l a n-c'eprutul lui noiembrie 1D44.
Ne tiind la ce n e puteam atepta la sosire, er am cu
toii n uniform de lupt , cu cti i arme la centur . De
nd a t ce avionul nosltru s-a 'oprit , oOffilandoul m eu de
securitate, format din trei persoane, a cobor t i a luab
poziie de ambele p ri i n spatele avionului . Noi am
cobor t afind demnitate. P e cnd stteam nlrebndu-ne
ce urma s facem, am observat o cava l cad de a utomobile
lucitoare apropiindu-se dinspre cmp. S-au opri t n faa
n'oastr i din ele arJ cobort opt- Z'e{'te ofieri in u nifor m ;:>
de ceremonie albastr e, completate cu epolei aurii, meda-
Iii i sbii lucitoar e. S-au prezentat ca ofieri sl:periori ai
regelui i m-au informat c Maie.statea Sa se bucura de
sosirea mea n Romnia i spera c ii voi face o vi zit
ct voi putea mai repede. n acel moment, un c pitan rus
prost mbrcat, a d postindu- i arma Thompson, a p it
nainte i ne-a informa t c-l reprezint pe generalul Vino-
gradov, care s-ar bucura s m v a d du p instalarea mea.
Dup aceea a pleca:t singur strb t nd c mpul.
n cele .din urm un t nr american In uniform na -
val a p.-;;it nainte. S- a prezentat drept comand antul
Frank Wisner, efu l Oficiului n ostru de Servicii S tr ateg ice
la Bu cuTe~ti . Era de cteva sptm ni n o ra , ar anjcind
trimiterea n Italia a piloilor SUA dobori i c a pturai
n timpul luptelor aeriene de la rafinrii le de la Ploieti .
F ruse, de asemenea, preg ti ri pentru sosirea n oastr, in-

32
clusiv rezervarea de spaiu pentru comandament, la h o-
tel, inchirierea w1'ei cldiri pentru birourile l1(J'a s tre, p r -
vizorii i rechiziionarea unui numr ele automobile pen-
tru mine i oamenii mei . Wisner s-a do vedit il fi un ofier
ieit din comun, ideal pentru misiunea primit de el la
Bucureti. Mai trziu s-a ntors la Washington, unde a
preluat Divizia Operaiuni Speciale a proaspt nfiina tei ,
pe atunci, CIA (Central Intelligence Agency).

Organizarea misiunii. In timpul primelor mele zile n


Primele eonfruntri Romnia, am fost foa r te ocupat cu
CII sovieticii organizarea misiunii mele i a per-
sonalului, superviznd stabilirea legturii radio cu C3.-
serta i avnd intrevederi cu domnul Burton BE'rry , re-
prezentantul Departamentului de Stat, cu vi ce-m arealul
for elor aeriene, Stevenson, partenerul meu bl'itanic i.n
Comisia de Control,_ i cu tnrul rege Mihai i regina
Elena, care au fost extrem de cordiali.
Bineineles, una din vizitele mele de nceput a fost
fcuL generalului Serghei Vinogradov, adjunctul pree
dintelui Comisiei noastre. (n mod oficial, preedinte:"
nostru era m area lul F. I. Tolbuhin ce comanch grupul
de sud al armatelor ruse. El n-a aprut lliciodat la ntl-
nirile noastre i aparent a lsat orice operaii ale Comisiei
r:e seama adjunctului su.) Dar, ou cteva ore nainte ele
intlnirea noastr, m-am confruntat cu prima mea pro-
blem n calitate de reprezentant al Comisiei. n acea di-
minea\a am primit o cerere de la domnul Ric Georgescu ,
director al operaiunilor Companiei de petro l Romno-
Americane, aflate n proprietate american, pentru o n-
trevedere imediat.
Cnd ne-am ntlnit, mi-a spus c reprezentantul so-
vietic al Comisiei prezentase la Ploie ti companiei nite
instruciuni scrise pentru ncrcarea unor mari cantit ti
de pompe i de alJte materiale de exploatare petrolifei',
care urmau s fie trimise n Rusia. Ordinul stipula c
astfel de echipamente, care veniser din Germania, er.:1\.1
captur de rzboi i c, n termenii armistiiului, ele tre-
buiau s fie predate Uniunii Sovietice. Inciircarea era

33
deja n curs de c t eva zile. Georgescu mi-a cerut o int er-
venie imediat pentru a opri opera iunea sovietic. Dup
ce am discutat pe scurt a ceas:t problem cu domnu l
Berr y , am fost amndoi de acord c trebu ia s intervin
c t mai r epede cu putin .
In consecin , n timpul primei m ele vizite la genera-
lul Vinogradov i dup un scurt schimb de ama bili ti,
am arta t c trebuie s ridic o problem se rio as, care
necesita a tentia noastr imediat . Am subliniat c m ar e
p ar te a echip~mentului petrolier arta clar c e produ s in
Statele Unite i c , de i f usese trimis prin Ger m ania, fu -
sese pl ti t din f on du rill e lamedc8.I1!e ale Sodetij Rom no -
Americane i deci era, n chip evident proprieta tea s ~a tu
lu i american . Am cerut ca operaiunea de ncr c ar e s
nceteze pn cnd situ ai a va fi s tudi at 'i n profu nzime
i n comUn i p n cnd a m ndou p rile v or aj un ge la
o concluzie comun sau p n cnd di verge ncl e rezultat e
vor fi comunicate guvernelor respective. Vin ogradov a
refu zat, spunnd c ordinele lui cereau ca mat erialul s
fie nc rcat i t rimis c t mai curnd posibil i c nu era
nzestr at ou nici o au t oritate pentru a se abCl!te de la aceste
ins truciuni. A m ai spus c va r ap or ta o bi eci i l e mele la
MoscoVia i m va inform a d ac i n ('e sens va primi
n oi i nstruciuni. P e m sur ce trecea timpul aveam s-m i
dau seama c aceas ta er a r eplica standard sovi etic la
marea majoritate a protestelor pr ezentate ori de britanici,
or i de noi, americanii. Uneori ni se spu nea , In tim p util,
c Moscova a r espins pro testele n oastre. i m ai des, in-
sistene lor noastre li se rspu ndea cu replica c "Mos-
cova n u a r spuns nc; dac insis ta i , voi fi informat i
\ voi informa". Ar areori se ntmpla, d ac se n tm pla,
aa ceva.

Binene les, a m inform a t Washing ton-ul imediat des-


pr e d etaliil~ inutilului m eu pro test adresat lui Vinogr a-
dov. Am aflat m ai t rziu c problema fus ese ri di cat de
AvereI] Harriman , a mbasadorul n ostru la Moscova, n di-
verse ocazii n cursul lunilor care a u ur:nat, dar Molotov
a r ma s n eclintit pe po ziia i n i i al c echipamentul n
cauz era captur de rzboi i , deci , subiectul reca ptur
rii de ctre ru i n b aza ar ticolului XII a C onveniei de
arm i s tiiu .

34
Prima ntlnire formal a Comisiei Aliate de Control,
la care au fost prezeni vice-marealul Stevenson i cu
mine, a avut loc o zi sau dou mai trziu. Vinogradov a
schiat ar1 a nj,amel1'tele opera~on aile pe 0af'e fus'e se in-
slruit s le stabileasc. Alte ntruniri form::tle ale Comi-
siei aveau loc n fiecare sptm n sau la zeoe zile. Zbo-
rurile americane si britanice la si de la Bucureti tre-
buiau anunate i' aprobate nainte de ctre Comisie (n
aa fel nct bateriile antiaeriene ruseti s fie mforma te
si s nu d eschid fo'cul) . Avi'oanel'e noastre er au supuse
i'nsp ci ei de c tre personalul Comisiei, atftt de deco-
lare ct i la aterizare. Personalul nostru a nuna Comisia
despre orice deplasri n afara oraului i trebuia s fie
nsoit de un ofier de legtur al Comisiei. ntre n tru-
nirile formale, Vinogradov sau as istenii si puteau fi a-
bordai pentru orice discuie urgent iniiat ele Steven-
SOn sau de mine. Eram, de asemenea, inform a i pe deplin
de aciunile Comisiei care prezentau interes pentru guver-
nele rilor noastre.
Stevenson i cu mine am obiectat la cc1teva din aces:te
res tricii, dar Vinogradov a replicat c nu fcea dect Sd
respecte nite ordine. Ne-a ndemna t s urmm procedu-
rile m ca r pentru o SOLlJI't perioad, n:aiJnte d a pro-
testa, spunnd c e sigur c nu le vom gsi oneroase.
De fapt, n primele sptmni cel puin, spusele lui
Vinogradov s-au dovedit a fi adevrate. Vizele pen tru
avioanele noastre veneau cu regularitate. Piloii no tr i
stabileau r el a ii prieteneti cu ofierii rui la aeroport, aa
nct inspeciile de sosire i de plecare au devenit din ce
n ce mai de rutin , adeseori r educndu-se la un simplu
semn fcut cu mna. n drumurile noastre n afara ora-
ului (eu sau echipa mea fceam astfel de drumuri prac-
tic n fiecare zi), eram cel mai adesea rugai s mergem
singuri, de vreme ce nu era disponibil nici un ofier de
legtur.

"Pl'imeam foarte pu- Problema mea principal n


in e informaii"
aceast perioad de nceput a fos t
c primeam foarte puine informaii privitoare la munca
propriu-zis a Comisiei. La ntlnirhle noastre formale i la

35

discuiile noastre informale i ocazionale, Vinogradov vor-


bea mereu n termeni generali i nu par ticulariza n imic.
Echipa mea ntmpina aceea i dificultate n munca cu
echipa sovietic. De exemplu, Vinogradov i-a exprimat
adeseori nemulumirea fa de progresul lent al Rom-
ni ei n livrarea despgubirilor, predarea proprietilo r
ger m ane i epurarea guvernului de toi fa s citii . Dar, n
ciuda ntreb ri'lor noastre, nu se 'arta deloc inter esat n
citarea de exe!Dple specifice. Am cutat s aflu cteva
cazuri concrete de n erespectare a nelegerilor de c tre ro-
m ni, astfel nc t echipa mea s se po at ocupa de ele,
s aflu cum erau soluionate aceste probleme de c tre Co-
m isie si cum reactionau romnii. F r ndoia l c Vino-
gradov" mi-a simit inteniile i n mod evident nu dorea
s ne v.a d att de impli cai, asrtfel nct, pur i sim plu,
nu ni s-a dat nic~ un d etaliu . De asem enea, exceptnd
c teva cazuri neimportante, nu am primit nici o copie
dup directivele i instruciunile Comisiei c tre guvernul
Romniei. Acest mod de lucru a fost i nsuit att de Vino-
gradov ct i, mai trziu, de ctre succesorul sau, de-a
lungul ntregii viei a acestei Comisii.
Rezultatul acestei s tri de lucruri a fos t p r evizibil ;
ne-am ndreptat pentru infor ma ii c t r e guvernul Rom-
n iei i r e p rezentanii si i ei, binenel es , au fost foar te
fericiti s ni le furnizeze. Prin intermediul lor am obtinut
rapoa~te despre toat e ntruni,rile importan te car e a~eau
ca obiect problem ele armiS'ti i ulu i, copii a le comunicri
lor sovietice c tre guvern i multe alte materiale fc!osi-
toare. Chiar i n ultimele luni de existen a Comisiei,
cnd comunitii contr olau t otal guvernul, existau nc un
n u m r de oficiali, ei n ii pretin i co m uni ti , care con-
t in uau, adesea riscnd foarte mult, s vin la noi cu ace-
lai tip de informaii.
Am descoperit curnd c Burton Berry era o surs
ind i spensabil de ncurajare i sprijin. El nu era acre-
diiat la Comisia A li at de Control. Mai degrab era r e-
pr zentantul Departament ului de Stat , venit de la Legaia
a nterioar a SUA la Bucureti. Prima sa ndatorire er a
s m enin canale de legt ur neoficiale cu regele i gu-
vernul Romniei , facilitnd astfel o tr an zi ie de la trata-
tul de pace la recunoaterea diploma tic deplin. Un di-

36
plomat experimentat, el era prietenos, foar te inteligent i
extrem de civilizat. Mesajele sale erau o plcere pentru
cititor. In timpul ntlnirilor noastre de nceput ne-am
dat seama c problema ntietii ntre noi se cerea r('zol-
vat cu promptiltudine. Canalul su era, bineneles, direct
ctre Departamentul de Stat, al meu, ctre Pentago n.
Presupunnd o coordonare rezonabil la punctul term i-
nus, Washington, aveam nevoie de o mprire corespun-
ztoare a responsabilitilor la nivelul nostru n Romn ia.
In consecin, am czut de acord c toate ntlnirile ofi-'
ciale cu regele sau reprezentanii guvernului Rom niei
vor cdea n rspunderea lui Berry , n timp ce legtura
cu Comisia de Control i cu delegaia rus vor cdea n
rspunderea mea. Fiecare dintre noi urma sr, fie liber s
discute orice cu orice individ pe care am fi dorit s -I
contactm, informndu-ne reciproc despre aceste Convor-
biri. Urma s ne ntlnim cu regularitate i s avem acces
liber la telefoanele date sau primite i la directi vele pri-
mite. Echipele noastre, bineneles, urmau aceleai pro-
cedee. Aranjamemul a inut pe tot timpul ederii noastre
n Romnia. Nu ne-am contrazis nicioda t i l'apoartele
noastre ctre Washington reflectau deplina noastr ne
legere i colaborare,

"Lucrurile IlU mer- Nu ne-a trebuit mult timp , dup


geau bine, mCI In
pri vina gU ','ernului sosirea noastr, s ne dm seama c
Romniei i n;cilucrurile nu mergeau bine, nici n
l1enit'u ar ." sep-privina guvernului Romniei i n:ci
tembrie 1944 - fe- pentru ar, n general. Asocierea,
b r uarie 1945
nu prea strns, a celor patru par-
tide majore - naional- rnitii, li-
beralii, socialitii i com unitii - care-l susinuser pe
regele Mihai n lovitura ncununat d succes mpotri v_'1
germanilor, n august, a nceput s se dezintegreze n
seplembrie. Generalul Constantin Sntescu, prima ale-
gere a lui Mihai pentru postul de prim ministru, s-a do-
vedit a fi incapabil de a conduce cu o mn ferm i, cnd
am sosit noi, n noiembrie, guvernul prea c plutete la
vale, cu toate fraciunile la fel de nem ulumite. Practic
nu exista Un program real pentru achitarea la timp a

67
obl i ga iilor armis tiiului, pentru reorganizarea birourilor
guvernului , care fuseser puternic infiltrate de simpati-
za nii germa ni n timpul regimului Antonescu. Legisla-
ia reformei agrare, msurile economice corective, precum
i alte dorite aciuni guvernamentale erau toate blocate
de ctre unul sau altul dintre partidele politice i nu se
aj ungea nic ieri.
La nceputul lui decembrie, Mihai, sesiznd r..e mulu
mirea genera l , a cerut demisia lui S n tescu. l -a nu-
mi t n locul lui pe generalul Nicolae R descu, un om des-
chis, am bi io s, f r l eg turi cu nici un p artid, care pe-
trecuse un an i mai bine n lagre de concentrare pen-
tru a fi vorbit mpOitriva lui Antonescu i a politicii sale
pro-germane. S-au m ai fcut i alte numiri i n cabinet,
dar balana gener a l ntre partide a r mas l icclintit. Re-
gele ne-a spus c Andrei Vinski, ministrul adju nct so-
vi etic al Afacerilor Externe, care n perioada ?u,:ea vizit.ll
Bucure tiul, prea fo arte mulumit de noile numiri.
Dar aprobarea sovi e tic pen tru guvernul R descu nu
a cluIiat prea mu lt. A aprut ournd pe s cen o nou for
po litic , num i t Frontul Naional Democrat (FND). Era
aliana tuturor par tidelor rom n e de stt.nga, incluzndu-i
pe comuniti, socia l -democr a i i Frontul l-'lugarilor, pre-
cum i alte mici g rupri neimportante. Frontul Plugari-
lor, condus de dr. Petru Groza, era format in principal
din rniti di zid eni din Transilvania care erau nemul-
um ii de conducerea lui Maniu, afla t n fruntea Par Lidu -
lui Naiona l rnesc . Ei cer eau o reform agrar ime-
diat i mai mult atenie acordat de gu vern nevoilor
loca le ale t ranilor .
FND-ul' sprijinise cu reinere numirea lui Rdescu,
probabil m ai cu seam datori t faptului c dr. Petru
Groza fusee adJug'a t guvernului n oalitate de lociitor al
pri mului mi nistru. FND-ul a criticat n mod deschis i a
sabotat multe din eforturile lui Rdescu de a controla dez-
ordinea din ar i i-a incurajat pe muncitorii din in-
dustrie s cear salarii mai mari , condi ii mai bune de
munc i o pu tere m ai mare de decizie n problemele de
conducere.
Pe la mijlocul lui ianuarie mie i lui Burton Bf'rry ne
devenise evident c sovieticii i sprijineau n secret, sau

38
poate numai indirect, pe comunitii romni. La adunrile
politice de stnga din ce n ce mai multe arme de con-
strucie sovietic apreau n minile membrilor de partid.
Din ce n ce m ai frecvent ziar ele naional~rniste i li-
berale erau suspendate sau nchise din ordinul Comisiei
Aliate de Control, pentru nclcri minore, sau temporar
cenzurate. O i mai mare presiune era exercitat asu pra
guvernului romn pentru dezarmarea sau dezmembrarea
unit ilor armate, n special a unicului regiment de tan -
curi al Rom niei, ns rcina t cu meninerea ordinii n i
n jurul Bucuretiului.

.. Na Liu nea nu era Stevenson i cu mine am ridicat


pregtit pentru co- aceste probleme la ntlnirile Co-
mu nism"
misiei, dar Vinogradov a negat orice
ajutor sovie tic dat 'partidelor politice. El ne-a asigurat c
ziarele erau chem ate la ordine numai cnd publicau ata curi
la adresa unuia din guvernele aliate i a susinut c for-
e le romne la Bucureti erau de departe mai puternice
dect era necesar pentru meninerea ordinii. El a amintit
mult r epetata fraz sovie.tic c Romnia are nevoie de o
continuitate a guvernului de coaliie i c Rusia n u do-
r ea s vad un regim controlat de comuniti la putere,
de vreme ce naiunea nu era pregtit pentru comunism .
Pe la mijlocul lui februarie 1945 situaia pe,Etic n
ntreaga Romnie a devenit cri tic. In multe orae, co-
munitii preluau controlul au tor itilor locale cu fora .
Revoltele i v rsrile de snge erau lntm plri zilnice.
R descu a folosit forele pe care le avea la nde m n pen-
tru a stvi li valul, dar acestea nu erau suficiente. La un
m oment dat, R descu i -a fcut un plan s zboare la Cra-
iova , pentru a-i dirija trupele n vederea nbuirii u nei
r evolte, dar i s-a spus din p ar tea Comisiei Aliate de Con-
trol c trebuia s anune cel puin cu dou zile nainte
p entru ca avionul s u s pOalt decola pentru o astfel de
deplasare. Trupele sovietice i poliia apreau cu o frec-
ven to t m ai mare 'pe strzile oraelor i zvonur ile rs
pndeau vestea unei lovituri comuniste iminente.

39
In cadrul Comisiei, Stevenson i cu mine am obser-
\'2t c protestele noastre frecvente i constanta exami-
nare ndeaproape a soluiilor produceau tensiuni n r ela-
tiile noastre cu soviet icii. Vizele noastre de zbor erau din
~e in ce mai gr eu de obinu t - cteodat trecenu spt
mni n ir fr sosiri sau pl eor i. La un moment da t, o
deplasare a lui Berry n avi;}nul meu ctr e Istanbul a
fost nt rziat, sub diferi te pretexte, cu aproape patru
~:i ptm n i. Vizele de ieire din ora, n special pentru
,-izite n zone tulburi din punct de vedere politic, au n-
cepu t s fie obinute cu ntr zieri frustrante. Adeseori n-
ceream s ne d eplas m pe cont propriu i eram oprii de
a trule sovietice, dar niciodat nu er am ntori din drulTl.

Guver nul Groza - La 20 februarie, dup o edin


un r egim minoritar a Comisiei, am rmas la o di.scu" e
C\(' si:lga impus d e
RI<sia Sovietici"! despre situaia politic a Romniei,
cu domnul P avlov, proaspt n umit
reprezenta nt politic n Comisie. Domnul Berry m i spu-
sese c domnul P avlov era privit drept mna dreapt a
lui Vinski. Era foarte ferm n a-i exprima vederile
cu privire la lipsa dorinei i, poat e, inabilitatea prezen-
tului guvern de a-i ndeplini obligaiile. A ncheiat elis-
cuia noastr , ar tn d c Rus ia l privea pe Rdescl 1 , ar-
mata r omn i partidele Naion al '.'rnesc i Liberal
drept ),fa sciti" i c singurul grup poli.tic cu adevnt
reprezenta tiv pentr u poporul r omn era Frontul N<Jional
Democrat. Mai trziu, d up ce am discutat cu Derry deta-
liile ntlnirii mele, am a juns amndoi la trista conclu-
zie c zilele guvernului form at din reprezen tanii tuturor
partidelor era u num ra te i c naiunea se va 'lJla n cu-
rnd n gheara unui r egim minoritar de stflnga, imp 15
1 robe bil de Rusia Sovietic .
24 februa rie s- a dovedit a fi o zi crucial pentru petlE'-
'-alul Rdescu. n acea dUJ:; - amiaz a avut loc o mias de-
mon s traie a a d erenilor FND (unii fiind chiar narm~i) in
piaa din apropierea Ministerului de Interne. La nceput
ordonat, mulim ea a fos t mai tr ziu strnit de vorbitori
incendiari . Muli s-au repezit la gardul ce nconj n";J. eltl-
eLrea i i-au smuls stlpii. n acel moment f{-au auzit c-

40
teva focuri de arm , dar ofierii mei, care SP. aflau acolo
a obser vatori, nu au putut determina dac focurile ve-
neau dinspre trupele aflate n spatele gardului sau de la
cei elin m ulime . i cum tensiunea cre tea, t rupele a u
tras n aer pentru a-i descuraja pe atacatori , dar f r
prea m ult succes. Cnd s-a tr as asupra trupelor, ele au
ntors focul, direct i avan snd spre m uli me. Un glonte,
tras de undeva din pi a , a ptruns n ncpe rea unde se
afla Rdes cu i s-a oprirt n biroul s u . Mulimea a fos t
dispersat n cele din urm, lsnd in spate zece pn la
do uzeci. de oameni mori sau rnii.
In acea sear, Rdescu a inut naiunii un discurs la
rAdio, n care i-a d enuna t pe comu n iti ca fiind cau za
revoltei i a ndemn at la sprijinirea guvernului de coali-
ie. Ne-a spus c o or m ai tr ziu a fost chemat la Comi-
sia de Control, un de i s-a a tr as a tenia c a vorbit le< r a-
elio fr a avea aprobarea Comisi,ei i a fost n mod per-
sonal acuzat pentr u m oartea unor "oameni nevinovai ".
Dac mai existau urm e de nd oieli n minile noas tre,
referitoare la amestecu.l sovietic n problemele interne ale
Romniei, ele au fost n depr ta te de evenimentele din 27
februarie i zilele ce au urmat. La data de 27 febr uar ie,
Viinski a sosit, neanunat, direct de la l\loscova. A m ers
dire ct la Palat, pentru o ntreveder e cu regele. Ce s-a dis-
cutat la aceast ntlnire i la altele ce i-au urmat mi -a
fos t relata t att mie, ct i domnului Berry, cteva zile
mai trziu , de c tre r egele Mihai nsui.
La prima lor ntlnire, Vinski a nceput pr in a cere
in mod brutal Ca Rdescu s-i dea demisia. A mai spus
c guvernul a pierdu t sprijinul poporului romn , c el
nu mai putea menin e ordinea i c trebuia nlocuit cu
un guvern "omogen", C'a.re s-ar pu tea ngriji de interesele
poporului i ar putea progr esa n efortul de rzboi. Re-
gele, luat prin surprinder e de bruta li tatea lui Vinskf,
-CI referit la proaspt tiprita decla raie de la IaIta, care
chema la crearea unor guverne de larg r eprezent-:lre n
toate rile eliberate. Vinski i-a tiat-o scur t, spunnd
c declaraia de la IaIta nu meniona nimic despre gene-
ralul Rdescu. Apoi a plecat brusc, anu nnd c va r
mne la Buaureti cteva zile.

41
In acea noapte, pentru prima o ar de la sosirea me ,
un num r considerabil de patrule ruse, cu baionetele fi-
xate, s-au plimba t pe str z i - ev ide nt prezen a p u te-
rii ruse.
A doua zi de diminea, r egele a ncep ut o rund de
convorbiri cu liderii partidelor, aa cum cerea Consti. tuia
Rom niei. i totui, n acea dup -a miaz, Vinski a nl ai
aprut o da t . IndrSlpus s afle c nu s-a luat ncii o m
sur definitiv, i-a scos ceasul i i-a spus regelui: "Bine,
ave i d ou ore i ju m t a te s luai o ho trre. Voi a tepta
s aud de demisia lui Rdescu la ora ase, ast scarit".
Apoi s- a ntcrs pe c1c i e i a i e i t, trntind ua ,1t{lt de
puternic, nc t au czut buci de tencuial dm cantul
u ii.
Mihai a simit c nu a re de ales dedt s se confor-
meze cererii lui V inski . n conse cin , la ora ase, r adio
Bucureti. a nuna demisia lui Rdescu i a cabinetului
su . Regele ar mai fi dorit s anune c prinul Barbu
tirbey , un diplomat mai vrstnic dar extrem de vener t,
fusese chemat s formeze un n ou gu vern. Cenzorul so-
vietic nu i-a permis acest a nun, anticipnd se pare nc-
reuita lui tirbey. Aceast a s-a dovedit a fi adevrat,
pentru c a doua zi diminea , FND-ul a refuzat catego-
ric s se a l tur e oricrui regim condus de tirbey . In
acest moment, V inski l-a informat pe rege c dr. Petru
Groza era alesul ruilor pentru funcia de prim minis-
tru , la care, Mihai, f r tragere de inim , l -a chemat pe
Groza i i-a nmnat m andatul pentru formarea unui gu-
v er n larg reprezentativ.
Groza a procedat la o rund de consultri cu diferii
lideri ai p arti delor. A aflat c naional -rniti i i libe-
ralii nu dorea u deloc s participe, peate pentru c ei a
insistat ca toate posturile importante din cabinet s fle
ocupate de membri ai FND. Abandonnd eforturile de a
s tabili o la rg coaliie , Groza i-a prezentat rlt-un trzIU
regelui o list a cabinetului, compus n principal din li-
deri ai FND, dar care includea i ciiiva rniti i li-
berali dizideni, care se rups eser de partidele lor i-i
anunaser sprijinul pentru FND. Unul dintre acetia a
fost alesul sovieticilor pentru funcia de viceprim-ninis-
tru, Gheorghe Ttrescu, un politiciarl strlucit, dar lip-

42
sit de scrupule, care i consolidase poziia sub r egele
Carol i Garda de Fier '" prin aa -zisa lui ur implaca-
blJ mpotriva comunismului. Acum , totui, ctigase
un ele fa vor uri din partea ruilor, printr-un sprijin zgo-
motos acordat F ND-ului .

Rege le Mihai ntre Mihai a respins ini ial cabinetul


abdica re i aproba-
rea cabinetului G ro- lui Groza, ca nefiind suficient de r e-
za, 6 martie 1945 prezen tativ, i chiar s-a gndit s-i
retr ag lui Groza m andatul. A fo~t
prevenit, ns, c ruii vor privi Un astfel de pas ca fiind
ostil inter eselor lor. Groza i-a spus regelui c t rebuie ori
s abdice, ori s aprobe cabinetul propus de el. El a aver-
tizat c FND-ul, avnd totalul sprijin al ruilor, preco-
niza o demonstraie uria pentru 6 martie. In acel mo-
ment, dac ar fi fos t necesar, poporul ar fi .,ales" noul
guvern i l-ar fi forat pe r ege s a bdice. Mihai ne-a spus
mai trziu c a c nt rit adnc aceste dou opiuni. Regina
ar fi pr eferat abdicarea, dar Mih ai a d ecis _ fin al c
dac rm nea, putea totui fi de un folos poporului s u.
A ceda t deci , i la demonstrai a din 6 martie a fost anun-
at noul guvern al lui Groza, n mijlocul mulimii adu-
nate, care ovaiona puternic.
Timp de cteva zile dup sosirea lui Vinski, S teven-
Son i cu mine l-am bombardat pe Vinogradov cu cereri
urgente pen tru o ntrunire a Comisiei, dar nu am primi t
nici 'Un rspuns. n sfr it, dup o ntrzi'ere d e <1 zile, 'ii
convocat o ed in la care ne-a anu na t c unicul ei scop
era s-I prezinte pe succesorul s u, gener al colonel Su-
saikov. Vinogradov avea s r m n n continuare, n ca-
li.tate de ef al statului major. Am ridicat o d a t problema
vizi tei lui Vinski, dar Susaikov m -a ntrerupt, spunn-
du-mi c de-abia sosise, nu era fam iliari zat cu situaia~i
trebuia s amne discuii le p entru o d a t u lterioar.
Dou zile mai tr,ziu, am reu/iit s aranjez o ntlnire
cu Susaikov. Am protestat vehemen t mpotriva pr esiuni-

* Gh eorghe Ttre cu a fo st un adversar al Grzi i de Fier


{n. ed. )

43
lor lui Vinski asupra r egelui i amestecului lui n afa-
cer ile R omniei. Mai m ult, am spus c nu putem nelege
de ce nu primisem nici o informaie din partea Coniisici
privind aceast situai e grav i de ce nU fusesem con-
sultat n nici un fel. Susaikov a spus ioar.te puin i, ori-
cum , nu mi-a dat n ici un rspuns direct. S-a lansat n-
tr -o tirad mpo triva a ceea ce el numea trista etminLire
a guvernului i a ncheiat prin a-mi afirma, pur i sim-
plu, c va nainta propunerile mele Moscovei. Am plecat
d e la ntlnire simind c , din nou, protestele mele n 1
realizaser mar e lucr u, afar doar de a fi indicat cfi gl -
vernul meu era pe deplin contient de ceea ce se petre-
cea, se opunea cu putere aciu nilor lui Vinski i, Hir
ndoial , i va face cunoscut poziia la nJ.lt nivel gu-
vernamen tal.
In c de la nceput, Susaikov s-a dovedit a fi un om
dificil. Spr e deosebire de curtenitorul Vinogradov, Su-
saikov era dur, opac i, cteodat, chiar neprictenos.
surs sovietic mi-a com unicat mai tflrziu cii fusese fie-
r ar ntr~n sat, nainte de rzboi. D up intrarea n ar-
mat, a trecut repede prin toate gradele, p5n la r angul
de general colonel, comandnd u na din diviziile de tan-
curi ale armatei ruse. Luptase n numeroase Ltlii i fu-
sese serios rnit n cteva r ndu ri. D ei prea coopermt
cnd aceasta i slujea inter esele, atitudinea lui obinuit
era aceea de antagonism vizavi de orice oficialitate
occiden tal .

SUA nu erau dis- De-a lungul tumultuoasei perioade


rupturs cufort'Rusia
puse eze o
a ~e1or d ?ua.
- sap
- t amani
- . 1 l' . 1
c.e (Inam "',
pentru R omnia atat eu cat I Berry am mut la cu-
rent Washington-ul cu tot ce se ntmpla. Primise!11 drept
rspuns mesaje cu sfaturi extrem de u tile, uar cu fO:lrte
puine cuvinte de ncu rajare pentru r egele Mihai. Am
aflat, totui, c att guvernul britanic ct i cel al Sbtc-
lor Unite i instruiser ambasadorii la Moscova s pro-
testeze n t ermenii cei mai vehemeni mpotriva activit
ilor lui V inski i, n special, mpotriva presi1,ll1ilor exer-
citate asupra regelui pentru a-l ndeprta pe Rdescu ~i

44
a-I accepta pe Groza. Ni s-a spus c as tfel de pro teste
fuseser exprimate, dar c Molotov a refuza t cu ncp
nare s cedeze. El a proclamat c guvernul sovietic nu
putea tolera dezordini n spatele armatelor sovietice care
avansau i c regimul lui Groza era singurul care putea
asigura ordinea i linitea. Harrim an a fos t instruit s re-
plice c guvernul SUA nu pu tea rec unoate rE:gimul
Groza ca fiind cu a d evrat reprezentativ ~n cadrul stan-
dardelor prev zu te n nelegerea de la Talta i, n conse-
ci n, nu pu tea participa la n egocierile de pace cu aces t
guvern . Din nefericire, am aflat, de asemenea, c tocmai
atunci, situaia politi c a Poloniei er a bomba de pe pri-
mele pagini ale ziarelor i c alte foarte serioase proble-
me de ne neleger e cu ruii ieeau la i vea l. Berry i cu
,nine am presupus c n lumin a acestor stri de fapt,
. 'tatele Unite nu ar fi deloc dornice s foreze o ruptur
cu Rusia pentru Romnia.
In timpul lunilor urmtoare, situaia s-a meninu t apa-
rent ca lm . FND-ul a folosit aceast perioad pentru a -i
reorganiza fC l consoii da pozii a. P o li ia a fost reo rien tat
d up tipicul comunis t i au fo s t numii judec tori n oi, cu
tendine spre stnga comu nis t, la aproape toate tribuna-
lele locale. Armatei i-a fost re d us puterea , recruii au
fost privai de arme i <trim ii acas. Muli noi ofieri co-
.Tl uniti au fost numii n posturi cheie, n timp ce fotii
( rn c:n danti, dintre care unii cu importante fapte de arme
1<1 acLiv, au fost eliberai din fun cie i unii concediai.
In timpul acestei perioade, divizia "Tudor Vladim irescu "
<1 fost chemat din Rusia si stationat n Bucuresti. Aceas-
l,i divizie era n ntregime aictuit din prizonieri de
ri"tzboi r omni, ca pturai n ti mpul r e tr agerii germ ane. E'l
m briaser comunismul i se nrolaser voluntari, ceea
ce era, n mod evident, o a lterna tiv, atrgtoa re n r aport
cu via a grea din l agrele ruse ti pentru prizonierii d~
rzboi. Divizi'a era antr enat temeinic n tactica de l U D i
; li 'easc i la vremea ntoarcerii sale era considerat' de
ctre sovietici drept cea mai de ncredere divi zie a a::--
matei romne. Sosirea ei a fost srb torit printr- o pa-
rad bine pregtit pe strzile Bucuretiului . Soldaii
erau purtai de camioane proaspt vopsite i ma ini de

45
lupt, t oate de ongme a merica n, f r ndoial c:binutc
n cadrul programului de ajutorare (Lend Lease Act, 11
martie 1941) a rilor n r zboi cu Italia i Germaniel .
Unitti ale acestei divizii au fost folosite mai trziu de
c tre guvern n calitate de patrule de strzi. Erau, ele a c-
menea, foarte prezeni l a adunrile pUiblice i la demon -
s tr ai i .
Noul guvern a dat foarte repede o lege de m p rir e a
pmntului, confiscnd orice proprietate privat ce dep 'i-
ea 50 de hectare. Regele s-a s im i t obligat s semn eze
actul, d e vreme ce fusese decre tat legal de ctre ,guver-
nul pe care el l acceptase. I-a a mintit totu i lui Groza
c tribunalele ar pu tea gsi legea drept neconstitu ion J;i ,
datorit prevederilor ei confiscatorii . Fa de aceast obi-
ec1e, cteva zi1e m ai trziu , GroZ'a s-a prezental penTu
a obine o semntur a lui Mihai pe un decret C2re mo-
difica Constituia pentru a face posibil validarea legii .
Mihai a refuza t s semneze acest decr et, bazndu-se pe
fa ptul c Constituia nu autoriza modificri pe baza unui
decret guvernam ental.

Guve rnul Groza ve - Guvernul Groza nu preoupee a


nea n ntmpinarea n ici Un efort pentru a veni n 1n-
doleullelor sovietice
tmpinarea cererilor sovietice, der i-
vate din convenia de armisti iu . P e la mijlocul prim
verii lui 1945, aceste cereri se ridicau la suma ele 50 m i-
liarde lei (aproape 12 milioane de dolari) pe lun . D m
aceast sum, a proa pe 15 miliarde de lei r eprezentau nu-
mai despgubiri prevzu te la Articolul XI. Peste dublul
acestei sume, m ai mult de 30 mili arde, era cerut, n inter-
pretarea sovietic a articolului X, pentru n treinerca
unui milion ' de soldai ai Armatei Ro ii pe teritoriul r o-
mnesc. Restul reprezentau cereri pr evzute de articolul
X II. Toate aceste costuri urmau s creasc drastic, n
mod firesc, in lunile urmto a re, de vreme ce puterea de
c ump rare a leului era n continu scdere.
Regimul Groza a fcut tot ce a putu t pentru ti-i con-
solida pozi ia. Comitetele muncitoreti , de pe cmpurile
petrolifere i din alte r amuri ale industriei, erau ncura-

46
jalc s cear salarii mai mari, ore reduse de m unc, be-
neficii speciale, sub form de hran, mbrcminte i alo-
caii fa miliale. Aceste comitete au jucat un rol i mai im-
por.tant n deciziile conducerii. n zoncle rurale, liderii lo-
cali ai naional-rnitilor i ai liberalilor au fost arestai
i deportai sau nchii. Majoritatea ziarelor ri1mase, apar-
in nd rnitilor i liberalilor, au fost nchise d:n or-
dinul Comisiei, sub un pretext sau altul.
In aprilie 1945, la cererea mea, mi s-a ordonat s m
n torc la Washington pentru consultaii. mi doream o
ocazie s explic n detaliu sHuaia din ar i s subliniez
c,1 guvernul Groza, cu un puternic sprijin sovie tic,
strnge laul n jurul poporului din zi n zi mai tare. La
sosire, am aflat c generalul John A. Crane, reprezentan-
tul nostru n Comisia Aliat de Con trol n Bulgaria, fu-
sese i el chem at. Am petrecu t o sptmn i, m ai bine
n ntlniri la Departamentele de Rzboi, Naval i de Sta t
i am aflat c telegramele mele precum i cele de la dom-
n ul Berry, avuseser o larg circula.ie, aa c toat lumea
prea bine informat n problema Romniei. mpreun cu
generalul Crane am avu t o ntrevedere, care a durat mai
m ulte ore, cu Secretarul de Sta t ad interim Joseph Grew,
la captul c rei a acesta ne-a dus s ,} ntlnim pe pree
din tele Truman, care tocmai fuses e proaspt instalat i
Incer ca s ia ho t rri cu privire la politica ce trebuia
L1doptctt fa de ru i. La cererea lui Grew , i-am subliniat
preed intelui problemele cu care ne confruntam, punnd
un accent deosebit pe presiunile exercitate de Vinski
asupra regelui n acceptarea de ctre acesta a unui gu-
vern nereprezentativ. I-am descris restriciile care r e-
strngeau participarea noastr la luarea de decizii n ca-
drul Comisiei i care i mpiedicau pe reporterii ameri-
cani, pe oamenii de afaceri i chiar pe noii membri ai
echipelor noas tre s circule liberi. Reacia imediat a pre:--
~e dintelui a fost: "De ce nu ne retragem pur i simplu,
n loc s Sltm i s primim bobrnace?" Secretarul
Grew a replicat c un astfel de pas ar nsemna s facem
cu totul pe placul ruilor. Ei ar fi ncnta i s poat s- i
urmeze calea n Romnia neobstrucionai de obieciile
a merica ne.

47
"R u ilor nu le ps a Ruilor nu le p sa de opiniile
de opiniile lumii" lumii. Departamentul de Sta t, SPI;-
nea el, pregtea un studiu despre diferenele politic fun -
damentale din diferite domenii, dintre noi i rui. El spu-
nea c spera ca Sltudiul s propun un set de strategii
care s acopere ntregul spec tru, mpr e un cu so l uiile ce
urmau a fi implementate. Preedin tele prea mulumit
de a ceast soluie. Mi-a cerut s pregtesc un memoran-
dum pen.tru studiuJ s u, 'c are s tr.a teze punctele pe cal e
i le prezentasem oral. Am i f cut aceasta, cteva ore
m ai trziu. Am avut, de asemenea, c teva convorbiri in-
t eresante cu ambasadorul Harriman, care , la vremea
aceea, era n vizit la Washington. Mi-a povestit cum
prezentase guvernului sovietic numeroJ.sele obiecii ale
SUA relative la aciunile sovietice din R omnia, dar .fr
nici un r ezultat. Molotov rm sese fer m pe po z ii e , rE'fu-
znd chiar s discute posibilele compromisuri care ar fi
putu t rezolva diferend ele dintre noi. Harriman crEdea cii
era de ateptat o soluie final la urm toarea ntlnire 1
ef ilor d e guverne, pl nuit a avea loc la P otsdam. 111-
tre timp, el urma s continue presiunile pentru lrgirea
responsabilitilor noastre n cadrul Comisiei, <.\stfd ncit'.:
s putem lua par te activ la toat e deciziile lU(.,te la ni -
velul n ostru.
M-am ntors la Bucureti la nceputul lui mai, cu pu-
in e veti ncuraj atoare pentru domn ul Berry. Cu toate
acestea, nelegeam mult mai bine acum diferenele ma-
jor e ntre n oi i rui, n legtur cu ap roape fiEcar e al 'l
din centrul i estul Europei, inclusi v Italia i Germantd.
Mi-am dat seama c orice nelegere asupra R omniei ~re
buia s fie realizat n contextul unei nelegeri generale,
acoperInd ntreaga arie i aceasta necesita aciune, tl1
principal la cel m ai nalt nivel. Noi , n Bucureti, puteam
face puin pentru a schimba situaia. M-am hotrt s-m i
r ennoiesc eforturile pentru a mbun ti relaiile cu par-
tenerii mei sovie tici, dar s continui s obiectez la aciu
nile sau procedurile Comisiei p e care le-a fi considerat
necorespunztoare . n sfri t, u rma s m strduiesc s
rezolv la nivelul meu orice nenelegere privind probleme
locale, evitnd implicarea spori t a guvernului SF.\, 111
ateptarea instruciunilor adiionale de la Washington

48
Rentors la Bucureti, am aflat c guvernul Romniei
nlmpinase destule difi culti n apli carea legii refor m ei
agrare. Se descoperise c, n timp ce existau apro8fL
1.500.000 ha de pmnt confiscat, exisbu cel pui n
4.000.00 0 de rani ndreptii s par ticipe la re mp ri
rea pm ntului. Drept urmare, realocare a t r ebuia s fie
fRcut pe o baz extrem de selectiv , care aducea dup
sinc un mar e v al de nemulumiri print re cei care 8Ve:lU
s primeasc p mnt p u, in sa u chiar d elo c.
Chiar i guvernul prea s a ib serioase probleme fi-
nanciare. Incepuse dezbaterea la suma de un bug t anu l
de 800 de milioane lei, o su m ce, n mod evident , putea
fi procurat numai prin tiprirea a din ce n ce mai multe
bancnote, aducnd dup sine o inflaie crescnd . Cu
toate acestea, n ace l moment, l'u ii au fl{)u t un pas im-
portant, care a schimbat n m od semnifi cativ peisajul fl-
nanciar. La sfri tul lui mai, Moscova a ill1.Una t r:che ie-
rca unui acord de schimburi cu Romnia pe o dura~ de
cinci ani, care prevedea ca , pr acLic, ntreagR produci
ex portabil a naiunii , n petr ol, pr oduse agr icole i in-
dustriale s ia calea Rusiei. In schimb, sovieticii promi-
teau s furnizeze m ateriale de r zboi de mare necesitate,
ma ini i asisten tehni c. Acordul prevedea cr earea
unor societi mixte sovieto-r omne (SOVROM), care ur-
maU s controleze o nsemna t par te il. producie i de pe-
trol, de produse agricole i operaiunile de navigaie din
Romnia. A fOSlt lsat o p oart d eschi.s formrii d
companii similare n alte domenii, pe m sur ce nevoile
o cereau. Capitalul acestor compani i urma s fie deinu
jumta te-jum tate de ctre fiecar e n aiune , dar majori-
tatea posturilor operaionale cheie a p arineau p rii r use.
Acordurile ofereau premise consider abile p entr u stabili-
zarea slabei economii a Romniei n anii viitori , dar, n
acelai timp, ele legau viaa econ om i c a Romni e~ de
aceea a Rusiei. Mai mult dedt at t, prevederile pentjiu
controlul preurilor , al salariilor precum i alocar ea com-
bustibilului i a materiilor prime urm rea u trangubre
antreprizei pr ivate.
Guvernu l SUA a protestat cu pu ter e mpotr iva cr erii
ac.estor companii SOVROM, pe m otiv c ele nu ' numai c::

49
mpiedicau interesele oamenilor de afaceri americani de a
ju ca un rol n viaa economic a Romniei, dar i c , prin
transferul fostelor propriet i germane i al aciuni lor la
noile companii, ele privau SUA de partea ce i se cu ve-
n ea n mod legal din patrimoniul germ an. Cu toate aces-
t ea, ruii au respins orice protest.

D uritate n executa - Jurnalul meu din <lce ast p eri -


rea de ctre sovie- oad noteaz o ntlnire in ter es a n t
rici a conditiilor a r-
mi stii ului . pe care am avut-o cu domnul VI
descu, secretar al pro as p t n umi tu-

) lui preedinte al Comisiei Romn e pentru Aplicarea Ar -


m i stiiului . Informai a pe care mi-a furnizat-o este ilus-
trativ pentru duritatea ruilor privind ndeplinirea com-
ple t a obl iga iil{)r prev zute de armistii u, dei, la vremea
aceea, aveau de a face cu prietenosul regim al lui Groza.
Se pare c, n mod pur accidental, ru ii au dat de un r a-
port al administratorului rom n a l Transnistriei n tim-
p ul ocupaiei romno-germane. Er a un om m ndru n a-i
demonstra superioar a abilitate admini s tra tiv. Dup p
rer ea lui VI desc u, r aportul, care nsu ma lis te cu tot ceea
ce invadatorii luaser de la populaia rus , era extr em de
ex agerat. Totalul reprezenta mai mult dect dublu su-
m elor r aportate de Romnia i acceptate de ctre Comisie
drept cantitile ce urmau a fi returna te conform artico-
lului X II al a rmistiiului. Mai mult dect at t , majorita-
t ea capturii r m s ese sub control german i, a parent, se
afla n posesia arma tei germane n r etragerea ei din Ro-
mania, dup lovi tura de la 23 au gust 1944. Oricum , spu-
nea VIdescu , ruii insista u acum asupra unei p li com-
plete sau a nlocuirii ca ntit ii totale arta te n raportul
administratorului - o prete ni e mare i ne anti ci p at, n-
drep t a t mpotriva slabelor r esurse ale Romniei.
n primvar i la nceputul verii, regele s-a strdu i t
s -i ndeplineasc ndatoririle st rict n confo rmitate cu
cele prevzute n Cons tituie. Chiar dac nu era de acord
cu ele, a semnat un numr de ac te legisla tive i decrete
ce preau legale. i - a meninut cu scrupu lozitate Slr at e-
gia de a se ntlni cu reprezentanii SUA i ai Angliei la
fel de des cum o fcea i cu oficialit ile ruse. Aceasb

50
nu ne m piedica , pe mine i pe Berry, s facem ocazional
vizite la Palat, de vreme ce ruii ncepuser sii.-l cople-
l'1easc cu onoruri i atenii pe rege. I-au decernat chi_lr,
cu pomp i ceremonie, Ordinul Sovie tic al Victori ei, cea
mai important decoraie sovietic care pu tea fi acordat
unei ofi ci alit,i str ine. in timpul uneia din vizitele noas-
t.re, Mihai ne-a informat c era permanent pr esat d e-
Maniu i Br tianu s-i retr ag lui Groza mandatul na -
inte de a fi prea trziu . Noi fuseserm vizita i de ambji
lideri ai partidelor, care ne cereau sfatul cu privire la
aceeai probl em. Au mers pn acolo nct :Jb. ne suge-
reze c o aciune din partea regelui ar precipita un rz
boi civil n ar care, la r ndul lui, ar putea duce la rup-
tura definitiv, poate chiar la un conflict deschis, ntre
SUA i Rusia . De i nu am dorit s -i descu rajm n leg
tur cu orice aci une nonviole n t pe care ar fi plnuit-o,
le-am reamintit c Romnia rm nea sub controlul Co-
misiei Aliate de Control i c , n con di iile n care ar
era sub ocupaia ttrupelor sovietice, o r ecurgere la arm
va fi n mod sigur ntmpinat cu msuri represive se-
vere. I-am sftui t s abandoneze, ca pe o fan tezie pericu-
loas, orice gnd c nene legerile asupra problemelor i l'l-
teme ale Romniei ar putea preci pi ta un conflict arm a
ntre Rusia i Vest. Am rs puns ntrebrilor regelu i n
ace lai sens. Ne-a spus c se va a bin e de la orice ac-
iune definitiv p n cnd i dac va primi sprijin oEi-
cial de la englezi i americani. Eforturile mele ndreptate
c tre mbun tirea relaiilor n cadrul Comisiei [\u avut
r ezultate sporadice. Am avut un num r de intr evederi
pl c ute cu Susaikov, Vinogradov i Pav iov. Ne-am anga-
jat ntr-o serie de conversaii cordiale i am a.vut cteva
schimburi de preri oneste privind atitudinea guvernelor
noastre, relativ la situaia din Romn ia. Problema vizelor
de zbor s-a uurat considerabil din nou. Avioanele ou re-
zerve pentru misiunea mea aU ncepu t s:'l soseasc -cu
regularitate, dar aprobrile pentru vizitele corespondeni
lor i oamenilor de afaceri au r m a s, to tui, un ghimpe .
Eforturile mele de a juca u n rol n deciziile Comisiei nu
au avut nici un rezuUa t, cum nu am reu it nici s fiu
mai bine informat asupra activitilor zilnice ale Comi-

51
siei. Susaikov era, n special, extrem de ferm :n prerile
sale c livr rile i plile fcute Rusiei n condiiile ar-
mistiiului erau probleme exclusiv de competena Rom-
niei i Rusiei. Prerea lui era c nici SUA i nici Anglia
n-ar trebui s a ib un interes n acest domen iu. Aceast
a fost situaia Comisiei pn la data de 17 iulie, cnd
generalul Susaikov m-a chemat la o co nfe rin i mi-a
prezentat o copie a unei directive, emannd de la Mos-
cova, care, spunea el, stabilea un rol nou i mult mai res-
ponsabil pentru reprezentanii americani i britanici ai
Comisiei. Dup cum am notat n jurnal, directivele pre-
vedeau : 1. O ntlnire ofici a l a ijeIilor r eprezentani,
o d at la zece ziole. 2. Consultarea au r eprezentanii brita-
nici i americani nainte de emiterea direotivelor. 3. Con-
ferine generale la toate nivelurile Comisiei eu britanici
i. americani prezeni n cazurile necesar e. 4. Libertate de-
plin de a circula n Romnia. 5. Proceduri specifice de
acordare a apr ob rilor p entru c ltoriil e aeriene i pen-
tru transporturile de aprovizionar e. 6. Autoritate deplin
pentru americani i britanici de a determina mrim ea i
compoziia propriilor echipe.
Susaikov mi-a cerut acordul pentru aceste noi proce-
duri . Oricum, tiam c Washington-ul pregtea o propu-
n ere, pentru a fi discutat la Conferina de la Potsdan ,
care prevedea o Comisie adev rat de Control, tripartiU.
Deci, i-am rspuns lui Susaikov c , de vreme ce actlll lu i
nu indica nici o coordonare cu guvernele SUA sau al An-
gl iei, trebuia s atept un rspuns de la Washington na-
inte de a putea oferi orice comentariu oficial. La ccrC"""'l
lui, am fost de acord s lucrez temporar n conformitate
cu noile prevederi, ate pt nd instru ciuni care urmau s
v in de la guvernul meu.
Dup ce am studiat documentul lui Susaikov n cleta-
lju, am ajuns la concluzia c multe din prevederi N'"tU
n continuare att de vagi, nc t s-i acorde lui Susaii'ov
destul spa iu de m anevr n aplicarea lor. Dac ar fi
d o"rit s o fac, noua lui autoritate i-ar fi permis s ne ga-
ranteze o participare . mult mai mare n operaiunile Co-
misiei dect fusese cazul pn acum, dar, dac dorea s"t
ne in , n cont inuare, la distan, o putea face i pe

52
asta. Pe msur ce trecea timpul, Susaikov a ales m ai
frecvent cea de a doua cale.
Prima noastr ntlnire guverna t de noile proceduri
a durat trei ore. A nceput cu o lung prezentare a mi-
nistrului romn al educaiei, care a subliniat numeroasele
schimbri pe cale de a fi nfptuite n educaia din RQ-
mnia, inclusiv rescrierea a numeroase manuale, din care
urmau s fie eliminate criticile la adresa guvernelor
aliate. Dl. Pavlov a urmat la cuvnt, cu o lung niruire
a aciunilor angajate de guvernul Groza pentru a scpa
de "fasci ti" i de "tendinele fasciste" n viaa Rom-
niei. El a comparat acest lucru cu ceea ce el numea lipsa
total de progres din r egimul condus de Rdes:::u . ntr;J-
nirea a adus foarte puin n plus fa de ce tiam noi.
Aproape de final am ridicat problema celor cteva re-
cente scrisori de protest ale mele fa de transferurile lm-
nurilor proprietate german la noile companii SOVROM,
cer nd ca aceste transferuri s fie suspendate pn cnd
problema va putea fi discutat la nivelul guvern amental.
Susaikov a replicat c ordinele primite i cereau s ex-
pedieze transferurile ; nu avea nici o autoritate de a le
ntrzia sau suspenda. Tot ce putea face era s nainteze
protestele mele la Moscova i asta a i fcut. Mi-a amin-
tit c, n termenii armistiiului, puterea executiv a Co-
misiei era deinu t de sovietici, cu britanicii i americani i
n calitate de observatori i c nimic din ceea ce se n-
tilmplase de atunci nu putea schimba acest concept fun-
damental. Aceasta, pentru mine, era o indicaie clar a
stilului "de pavoazare" a aa-ziselor noi proceduri.
La 3 august, am primit primele rapoar te cu privire
la rezu1tatele ntlnirii celor 3 Mari la Potsdam. Vetile,
n ceea ce priveau problemele din Balcani, "u lost o pu-
ternic de za m g ire pentru Roy Melbourne i pentru mine
(Berry se ntorsese n Statele Unite i adjunctul lui,
Melbourne , i luase locul). -
Statele Unite nu ajunseser, aparent, nicieri n efor-
tu lor de a crea o Comisie de Oontrol cu adevrat tri-
partit i nu se ajunsese la nici o nelegere cu privire la
l rg irea sau nlocuirea guvernului Groza. Ne-am simit
tare abandonai. Rapoartele din pres nu aveau darul de

53
a ne bucura. Ele a r tau c Rusia recunoscuse n mod ofi-
cia l guvernul Groza.
In sfr it , la 12 august, Melbourne a primit de la
Washin gton instru ciunil e mult atepta te privind strate-
gia ce urma s-o a bord m. Er a s f t u i t ca, fr s comen-
teze nimic, s -i s pun r egelui c gu vernul SUA nu ar
descuraja nici o ncer care a liderilor Rom j niei de a do-
bndi libertate de pli n de expresie, pentru teete grupu-
rile democr a ti ce, c atep tam cu ne rbd are ocazia s sta-
bilim re l aii diploma/tice cu u n guvern romn (',u'e s re-
prezinte mai bine interesele naiun ii i c, d ac era ne-r
cesar , regele putea ch em a n a jutor cele trei guverne
ali ate aa cum se prevedea n decla r aia de la Ialta . Mel-
b ourne a transmis imediat regelui aceste idei care, m mod
evi den t, l-au m ulu mit pe Mi hai .
Mihai a petrecu t urmtoare le cteva zile n consf, t uiri
cu n umero ii lideri ai partidelor i cu consilierii acestor.] :
Maniu , Br ti a nu, P etrescu, Groza i P tr canu . Toi n
afar de ultimii doi au fost de acord s cear demisia
imediat a lui Groza . In consecin , la 20 a ugust, regele
l-a chema t pe Gr oza nc o dat i i-a ceru t sa-i dea
demisia, n baza fap tului c guvernul lui nU ra larg r e-
prezentativ i astfel, nu putea, conform declara i e i de la
Ialta, s reprezinte Rom nia la viitoarele negocieri de
p ace. Groza a refuzat categoric s se su pun ordinu lui
regelui, spunnd c avea sprijinul total al ru ilor, i c
rm n erea lui la putere er a n interesul Romni i.

Din m o m entul refu- Din acel momen t, Mihai a con-


siderat regimul Groza drept ilegal
zu lui lu i G !'oza d e a
d('mision n, rege le d
Mihai a considerat n funcie i a pregti t i.me ia t note
r gimul Gro za dre;;t de inform are separate pentru cei
iltga I. 20 august trei reprezen ta ni importani ai Co-
1945 misiei, cernd asisten din partea
guvernelor r espective. '1 El a nm-
D ".: notele p~ rnd, fiecruia, n cadrul unor ntlniri se-
para te. ntlnirea cu mine, la care l-am rugat pe Mel-
Dourne s m nsoeasc, a avut loc imediat dnp ce re-
gele se ntln ise cu Susaikov i Pavlov i ni s-a c.0municat

54
esena conversaiei lor. Cnd regele i-a nmnat lui S u-
saikov nota lui, i-a explicat c cererea de demisie adre-
sat lui Groza avea sprijinul majoritii liderilor partide-
lor. Susaikov a fost foarte tulburat, protestnd c, dac
ar fi fost consultat mai devreme, problema ar fi putut fi
rezolvat spre satisfacia tu turor. El l-a ndemnat pe rege
s-i retrag deeizia privind demisia lui Groza, adugnd
c Maniu i Brtianu erau amndoi fasciti i anti-sovie:"
tiei, precum erau i partidele lor, care puteau fi dizolvate
potrivit termenilor armistiiului, ce prevedeau eliminar 'a
rswpurilor fasciste. Regele i-a meninut po zii a i Su-
saikov a plecat m nios.
La ntrevederea noa str , regele prea destul de ner-o
vOS. Ne-a spus c nu se decisese lnc cu privire la u r-
mtor ul pas i se ntreba , n mod special, ce ar fi tr ebuit
s fac dac ar fi primit ordine specifice de la rui . Nu
l-am pu tut sftui n mod direct, dar i-am reamintit c,
de vreme ce Rusia i mai exercita nc jurisdicia mi-
l itar, orice aciune pripit i nejudicio as din partea lui
ar fi putut avea consecine foarte serioa~e. L-am r ugat
ca, n caz c ar fi primit ordine de acest gen, s ne infor-
meze imedialt.
Este in teresa nt de notat n acest context reactia An-
gliei la aflarea instruciunilor de la \V as hington, 'trimise
la 12 august, lui Melbourne. Primele m esaje ale 'j~ondrei
ctre Stevenson relative la subiectul menionat ex primau
ngrijorar ea c SUA merseser prea departe n a-l ncuraja
pe rege s porneasc aciuni pe care nici Sta lele Unite
i nici Anglia nu le-ar fi putut susine efectiv. Am aflat
c, din p c a te, un astfel de mesaj fusese artat rr.ai mul-
tor consilieri ai lui Mihai. Acest lucru a demoralizat si
nelinitit pe cei apropiai regelui i, de fapt, a ntrzi~t
cu 24 de ore i mai bine ordinul de demisie a lui Groza .
n fina l, totui, Itoi cei implicai, baz[l11du-se n princi-
pal pe puternica poziie american, au fost de acord s-I
sf tuiasc pe rege s mearg nainte cu cererea ca Groza
s demisioneze.
AV.M. Stevenson mi-a spus n par ticular c, la o zi
dup primirea primului m esaj englez, primise un nou set
de ins truciuni care-l ndemnau s sprijine pe deplin po-

55
z i1,ia SUA n faa Comisiei, n orice proteste le-am pu tea
avea fa de guvernul Groza . Aa a i a c i onat, in mod
extrem de eficient, la ntlnirile noastre ulterioare.
In timpul primelor ct eva zile ce au urmat efortului
de a-l dem ite pe Groza, Mihai s-a aflat sub o consider a-
bi l presiu ne, exercita t att de c tre rui c t i de ctre
Jiderii FND, pentl'U a-l determina s-i schimbe ho t rre a.
Festivitatea spec ial pl nui t pentru 23 august , prima
aniversar e a loviturii incununate de succes a lui Mih ai
'i mpotriva nemilor a fost o complicaie n plus. I""usese
pl nui t o para d milita r pompoas, ce urm :l s} fie tre -
cut n revist de r ege i repreze n tanii Comisiei Aliate
de Control , mpreun cu tot cabinetul i diveri demn itari
strini pre zeni i , de asemenea, fusese proclama te) o zi
de srb toare naional . Mihai ns i-a p s t rat p O Liia
ferm. Susinnd c gu vernul lui Groza f'ra de-acuma ile-
ga l, el a declarat c nu va participa la p a rad sau la orice
a lt fes tivitate or ga nizat de gu vern .

"JLoja regaI ... a r La 23 august, di m ineaa de -


mas goal . " 23 aU- vreme, Susaikov i-a prezentat o
ziL! 1945
scrisoare regelui care ar<.l t a c.} gu-
ICJjiul sovietic a studiat cu atentie cererea rom r.n de aSJS -
ten i dor e te s ar a te c se opune d efinitiv demisi::i
gu er n ului Groza . Apoi Susaikov a pleca t, oprindu-se n
drum n dr eptul unui mic .grup de consilieri ai r egelui
pentru a le arunca o privire fior oas i a anun a: ,:Voi
suntei de vin pen tru aceste tulburri. In curnd, mu l i
din tre voi vor plnge". P ar ada a avu t loc, a a cum fu-
s se pl a ni fi c a t, n umai cu Groza , Susaikov i ccl iva mi-
ni ~ tr i la tr i bu n. Loja regal , frumos decorutil cu cana-
pele i covoare r o ii i a urii, a rmas goal.
In acea dup -a mi azii , Susaikov a organizat o edin"
a Comisiei. A ncepu t prin a citi rs pu nsul soyietic la
,()t~l adEsat de reg e. Am interven it i am arb, Cl
-!'!,,<;hirgton-ul m in or mase c se cer use o ntlni re ur-
gent} a repre z en ta nil o r celor trei g uverne aliate pentru
flm\e re.:: problemei n ca u z, aa CUm era pr ev zut j 1
~kd2ra ia de IaIta, i c, ntre timp, trebuia s m op u n
cr i lrei ac i uni a Com isiei care ar fi put ut com plica si-

56
tuaia. Impreun cu Stevenson pe care l-am ftvut alturi,
am ndemnat Comisia s asigure pstrarea ordinii, s in-
tel'Zic orice demonstraie local care ar putea isca tul-
burri. Susaikov a replicat c avea ncredere deplin c
g uvernul Groza va menine ordinea. El 11 adaugat c, criza
po Htic a fost cauzat numai i numai de aciunile r epre-
zen tanilor britanic i american, aciuni despre care, el,
ca adjunct al preedin telui Comisiei, nici nu fusese in-
fo rmat. Stevenson i cu mine am ap rat poziia guver-
nel or noastre dar , bineneles, discuia nu ne-a dus nic
ieri .
Dup primirea notei sovietice, r egele r.e-a informatt
pe Melbourne i pe mine c se hotrse asupra cursului
a ciunii pe care urma s-o ntreprind. El, mpreun cu
mama lui , se vor retrage la palatul lor de la Sinaia, izo-
h ndu-se complet de regimul Groza, pn vnd vor primi
din partea fiecruia din cele trei guverne aliate, rspun
suri definitive la notele sale care solicitau sprijin. nainte
de plecare, regina m am m-a ntrebat n particular dac ,
n cazul n care ar fi existat am e nin ri la viaa r egelui
~i il ei personal, ar putea g si ad post sub pro tecia m ea.
Anticipnd aceast rugminte primisem deja instru ciuni
n acest sens. Deci, am replicat c, n eventualitatea un or
m eninri evidente la viaa i persoana lor, le voi oferi
a dpost n vila mea, raportnd a ciunea mea de ndat
Comisiei. Dup aceea, urma s fi u legat de orice de cizii
pe care le-ar fi luat Comisia, cu acordul tripartit. Vestea
CI p rut s o lini teasc deplin pe regina mam .
Astfel a ap rut un fel de cri z n suspensie Intre r ege
i uvern, care urma s dureze m ai mult de patru luni.
Ruii nu p reau a se grbi s ntreprind consultaii la
nivel guvernamen tal. Nerefuznd de fapt consultaiil e, ei
au insistat ca problema s r mn suspenda tA p[m la ob-
i nerea rezultatelor ntlnirii minitrilor a.Eacerilor ex-
terne planifica t pen tru luna septembrie. Acea ntlnire
ns n u a produs nici o schimbare. Am aflat c Molotov
Nil mai ndrjit ca oricnd, r efuznd chiar s se gn-
cl ea sc la vreo schimbare n guvernul Groza. La Bucu-
reti, Susaikov se ncpna la fel de tare n 1 efuzul s?u
ele a discuta orice transformar e de fond a rolului r C:! pre-
zentanilor SUA i al Angliei n Comisia de Con tr ol.

57
P entru Groza , aceste amnri continu e lucrau minu-
nat n avanta jul s u , i p rea mai sigu r pe poziia lu i
dec t nainte de d eclanarea crizei. Guvernul i-a nceput
campania mpotriva opozii ei . Zilnic erau a r estai i n-
c h i i membri cunoscui ai naio n a l- r ni tilor i liber ' -
lilor. Tentativele lor de a se organiza adunri rau zd '- r
nicite de escadroane puternice, muli dintre partjcipa l!-"i
fiind maltra ta i i btui. Ultim ele pu ine ziare care nu
a pa r ineau FND-ulu i a u fost interzise.
In luna octombrie am aflat de vizita dl. Mark Et hridge.
Domnul Ethridge, m u lt respeota tu l editor al ziarului
LouisviHe CourieT JournaL, fusese ales de ctre Secreta-
r ul de Stat J a mes Byrnes pentru a vizita Bulgar ia i Ro-
mnia i a face o dare de s eam cins tit i indepen-
dent despre s ituai a pe care urma s o afle la Iaa loc u-
lui . Comunitii a u mpr tiat r epede zvonul c secretarul ,
s tul de r apoartele unila terale pe care le primea de la
misiun ea din cadrul Comisiei Aliate de Control i de la
l egaie, dorea, n sfr it, s i se prezin te un raport obiec-
tiv. Ei i-a u exprimat ncrederea c, n sf rit, poporul
american va vedea lucrurile n lu mina lor adev rat .
Domnul E thridge a a juns n jur de 20 noiembrie, dup
cteva spt m ni petrecute n Bulgaria. F c use i o scur t
vizit la Moscova unde avusese o ntc'llnire cu Vinski.
precum i cu alte persoane oficiale. In Romnia el a avut
mai m ulte ntr evederi i discuii lungi cu Berry i cu
m ine, o or i mai bine s-a nrtreinut cu Susaikov, con-
feri ne prelungite cu Groza, R des cu i a li efi de par-
tide. I-a fcut cteva vizite regelui, s-a ntlnit cu un
num r de oameni de afaceri, diplomai, oficialiti gu ver-
n amentale i cu muli alii. Dup aproximativ zece zi le
de intense consultri, a pregti t u n mesaj Secretarului de
Stat, prezent ndu- i concluziile. 1 l-a ar ta t lui Berry i
mi l-a ar tat i mie nainte de a-l trimite. In jurnalul
meu sunt menionate p e scurt conclu ziile sale, care ne-au
mu lumit, dar au fost departe de a ne surprinde.
1. Guvernul Groza nu era larg reprezentativ pentru
poporul rom n .
2. Alegerile dirij ate de guvern ar fi fos t o fars.

58
3. Situaia naintase mult prea departe pentru a mai
putea fi rectificat de autorit ile romne.
4. Singura soluie acceptabil necesita aC'ordul celor
trei Puteri Aliate, la nivelul cel mai nalt, pentru insta-
larea unui guvern cu adev r8lt reprezentativ, cruia i se
va cere s organizeze alegeri sub supravegherea unei Co-
m isii cu adevrat t ripartite.
Ethridge i-a nmnat o copie a mesa jului s u lui Su-
saikov. Am aflat mai trziu c Byrnes i-a furnizat i lui
Stalin o copie.

o onomastic re- Joi 8 noiembrie era ziua onomas-


g al care a sfrit tic
a regelui. Dimin eaa, n spiritul
t,agic. 8 noiembrie
1945 unei traditii rom nesti de acum n-
cetenite,' mii de oa~eni S- U adu-
nat n piaa din fa a P alatului pentru a aduce un oma-
gi u suveranului lor. Muli pur,tau pancarte cu fotografia
regelui sau lozinci cu mesaje pa triotice. Observato!'ii mei
au estimat c, n jurul orei l1 a. m., se ad unaser c>pro-
ximativ 15.000 de oameni. Majori tatea lor, bineneles
rau membri ai partidelor naional- r n esc i liber al.
Prea u a fi nen armai. Trupe ale diviziei .,Tudor Vladi-
mirescu" ncon jurau , aliniate, pia a. Mulim ea a p strat
ordinea, scandnd pentru "Rege i ar" i agitnd pan-
cartele, cam pn pe la prnz. To t atunci, un num r de
camioane pline cu polii ti i civili na rm ai cu pistoale i
bflte, au p truns n pi a i au nceput s ncercui asc oa-
menii. Atitudinea oamenilor s-a schimbat imediat. S-au
ridi cat pumni i au fost schimba te insulte . Atunci, poli-
itii i civilii au cobor t din camioane i au nceput s
fac a r estri. Au izbucnit b t i, s-au tras focuri de arm
i po liitii au fost repede cople ii. Mai multe camioane
au fost rsturnate i li s-a dat foc . Trupele din jurul pie-
ei au deschis focu l, la nceput n aer , apoi direct n mul-
ime. Oamenii au nceput s se disperseze repede, fugind
n roate direciile pen tru a scpa de poliie i sold ai . Au
rma s treizeci sau patruzeci de mori i r;:-m i i la pmn t .
Romnii ne-au spus mai trziu c fuseser c~restai cam
pa ru sute de oameni. Cei af11a i n ares t erau d U i la CR -

59
zrmile solda ilor, unde erau btu i sau tortur a i ~ i for ,'ti
s semneze "mrturisiri" care-i implicau p e IVlaniu ~ i p
Brtia nu .
In seara aceea S tevenson i cu m ine l-am ndemnat pe
Susaikov s organizeze imediat o edin a Comisiei pen-
tru a fi discu tat e tulbur rile ce aveau loc. Susmkov a in-
ceput prin a susine c nc m ai studia r apoartele i n u
era gata s for m uleze o concluzie. Avndu-l drept spri-
jin pe Stevenson, l-am ndemnat pe Susaikov s nfii n-
eze o comisie mixt format din america ni, britanici i
sovietici, car e s in vestigheze si tua ia cauzaLO:lre de r e-
volte pre(~um i dezor dinele n sin e i s ne fac un raport
complet cu recomandrile privind atitudinea p e care Co-
m isia Aliat de Control ar trebui s o adopte pentru a
preveni orice repetare a acesteia. Susaikov a spus c~\
va studia problema i ne va raporta mai trziu. La c-
teva zile n e-a informat c mi r espingea sugestia pe mo-
tiv c ea ar nsemna un amestec inoportun n problemele
Romniei. El a spus c guvernul Groza conducea proprLl
lui anc het i urma s ne r aporteze rezulta tele. A ma i
adugat c avea ncredere dep li n c guvernul va l mur i
problema prompt i corect.
Intre timp, gu vernul a organizat funeralii publice fas-
tuoase pentru polii tii i sprijinitorii guvernamentali
1:lcii. Magazinele i fabricile au fos t nchise i t oi mun-
citorii au fost obliga i s parti cipe la ceremonii. Memhrii
par tidelor naional-rnesc i liber al care-i pierdU'ler
viaa nu au beneficiat de fun eralii publice de nici un fel.
Ei au fost ngropai noaptea trziu, cu ceremonii simple,
n familie.
Pe la nceputul lui decembrie, situa i a n Romnia de-
venise relativ ca lm . Aciunile brutale ale guvernului
pentru nbu irea tulbur rilor din 8 noiembrie puseser
cap t ultimelor s perane ale liberalilor i naional-r
nitilor de a alctui o opoziie efectiv . Armat a fusese
complet reorganizat, cu comuni ti sau simpatizani pla-
s ai n posturi cheie. Poliia i completele de judecat lo-
cale erau pline de partizani ai FND. Tranii care dei
neau pmnt au descoperit c puteau obine aloca ii de

60
s'l mn i ajutor n plugrit numai dac i demonstrau
sprijinul fa de guvern. Cei f r de pm nt er a u n n-
tregime de{:2endeni de comitetele rneti lC'C'ale p entru
acordarea de slujbe ocazionale. Muncitorii elin ateJiere i
uzine au vzut c avansrile erau acordate numai to var
si]or ~or care er au membri FND prin re comand ri eli-
b erate de comitetele lor muncitor~ti. Celorlali, conside-
ra! mai puin de ncredere, li se acordau sarcini minore
i muli i pierdeau pur i simplu slu jbele. Companiile
OVROM predominau n m ulte domenii, cu m ar fi pro-
ducia de petrol, domeniul bancar, producia de ch er est ea,
n avigaie, transporturi terestre, avi a ie.
Berry i cu mine continu am s primi.m un mare nu-
m r de vizitatori, inclusiv oamcni de afaceri , b an cheri,
politicieni i chiar, ocazional, c te un oficial guverna-
men tal, care doreau s ne mpr teasc ceea ce vedeau
c se n tmpl n jurul lor. Ei prefer a u ::icum s vin nu-
mai dup lsarea ntunericului i se asigurau c nu erau
vz ui intrnd sau ieind din birourile noastre.
In sfrit, n jur de 10 decembrie, mTI primit vetile
ncurajatoare c, confe rina mini tr i l or afac2r ilor ex ten1e
pe care Byrnes o a t epta de atta timp va avea loc la
M oscDV'a , l a 15 decembrie . Simeam c a ceast n'tln ire
se va dovedi a fi de o importan vi ta l pentru viitorul
Romniei i urm ream cu Un interes avid progr esul E:i din
rapoartele lui Harriman. Molotov r m nea ferm n spri-
jinul necondiionat acordat regimului Groza, dei I3yrnes
.i 3evin insistau c nu pot accepta acest guvern ca fiin d
un ul r eprezentativ. In sfrit, chi ar atunci cnd par tici-
pa nii cr edeau c aU pierdut orice speran [ntr-o solu ie
acceptabil , Stalin a naintat "un compromis" CCire a fost
acceptat. In jurnalul m eu am nregistrat reGc.i a mea la
propunerea lui Stalin i decizia lui Byrnes i Bevin de
a o accepta:

Ni se pare, domnului BerTY i mie, c SUA i Anglia


au cedat aproape total doleanelo r Rusiei ... Vins7ci, Har-
riman i Clark Kerr (ambasadorul britanic la Moscova)
llrmeaz s vin la Bucureti de uTgen i s-i reco-

61
marzde regelui s includ n guvernul lui Groza cte un
reprezentant din Partidele Naional rnesc i Naiona~
LiberaL Cu aceste dou adugiri, guvernuL Gro za ur-
meaz s- i continue funcia exact n co mpo nena actuaL
i, la primirea asigurrilor c se va permite Libertateu,
cuvntului, libertatea de ntrunire i lib ertatea presei tu-
turor partidelor politice, SUA i A ngLia se angajeaz 81
recunoasc n mod oficial guvernu L Astfel, acelai gti-
vern care n ultimele nou Luni vnduse complet Rom-
nia, suprimase cu cruzime i tiTani~ nrice efort aL patrio-
iLor romni de a schimba situaia, i fusese cu desvcr
ire ostil sugestiilor americane i britanice, aceLai guvern
deci, cu numai doi m em bri n plus, avea sil fie I1cum pe
de plin recunoscut. In luna m artie, cnd Groza i fo rma
guvernur, el le oferise lui Maniu i Brtio.nu cate do u
Locuri fiecruia n cabinet, dar fuse se refuzat scwt. n-
truct o astfel d e reprezentare minor era considerat 10-
tal inadecvat pentru ni te partide care, m preun, rc-
prezentau peste 750/ 0 din electoratul romn. Acum. ru
num ai jumtate d e reprezentani n cabinet, -regimul
Groza este recunoscut d e ctre anglo-america ni Ca fiin d
cu ad ev rat reprezentativ, A tt domnul Ben'Y ct i cu
suntel1t foarte descurajai de rezultate i crede m c ne
legerea nu poat e fi privit dect ca o cedare complet in
faa cererilor ruse" 3.

Acelai guvern din La 1 ianuarie 1946, ambasadorii


martie 1945, cu nu- Harriman i Clark K err i domnul
mai doi m embri n
plus, avea s fi e r e- V in ski au sosit la Bucureti pentru
cunoscut acum, ia- ducerea la bun sfri,t a nelegen i
II uaTie 1946 de la Moscova . n acea du p- amiaz
ei s-au nt lnit cu regele i l-au in-
tiina t ofici al despre detaliile noului acord , Au avut loc
apoi ntlniri cu Groza i cu Maniu i Br tianu. Numele
naintate iniial d e ctre liderii partidelor pen tru OCUPd -
rea acelor posturi minis teriale au fost declarate drep t
inacceptabile de ctre Vinski i Groza, dar, n final, . -<1
czut de acord pentru Emil Haieganu de la naiona l--

62
rn isti si Mihai Romniceanu de la liberali. Amn doi erau
foa rte ~espectai n r ndurile membrilor partidelor lor.
Cteva zile m ai trziu , cei doi candidai au depus for-
mal jur mntu l ca m embri n guvern, i Groza a pledat
n faa guvernului pentru respectarea cu scrupulozitate a
principiilor libertii presei, cuvntului ~i ntru nirilor.
Inain te de plecare, Harriman s-a ntlnit 'in particular
cu Berry i cu mine. Ne-a comunicat c , aa (;llm bnui
sem, nici el i nici Byrnes nu erau mulumii de soluia
pentru Romnia, dar c Stalin insistase ca guvernul
Groza s r m n n funotie si r efuzase s discute orice
2 lt problem legat de p'oli tica mond ia l pn cnd nu
se rezolva problem a R omniei. Oricum , o d at compromi-
sul lui Stalin acceptat, s-a nregistrat un progres real, r a-
pid , practic n toate celelalite probleme importante.
Spre sfri tul lui ianuarie am fost din nou convocat
la Washington pen tru consultaii. Oficiali tile de la De-
partamen tul de Sta t i Departamen tul de Rzboi er au,
din nou, foarte interesa:te de d rile mele de seam asupra
Romn iei , dar am detectat un sen ti ment disti nct de uu
rare c impasul fusese r ezolvat aa nct ate ni a putea
fi mutat asupr a relaiilor sovieto-americane n alte zone.
Nu l-am lntlniJt pe pree dinte n timpul acestei vi-
zite, dar am avut o lu ng ntlnire cu Secretarul Byrnes.
vIi-a spus c n timp ce acord urile de la Moscova
nu r eprezenta u ntru totul ceea ce - i propusese el s n-
f ptuiasc, era ncura jat de m esa jele lui Berry din ulti-
mul timp, care r aportau despre a ciunile r,uvernului n
sprijinul unei mai mari liberti a presei i a ntrunirilor,
de exprimare de ctre membrii tuturor partidelor a opi-
niilor lor. Am replicat c dei semnele preau pe mo-
ment ncurajatoare, nu existau as igur ri c aceast atitu-
dine v_~ dinui o dat ce interesul general n aranjamen:-
tele Moscovei dispru se. I-am spus c a tt Berry ct i
eu credeam c n absena u nei presiuni puternice din par-
te;1 Statelor Unite i a Angliei, guvernul n u va organiza
alegeri nainte de ncheierea negocierilor de pace. R egi-
mul continua s fie impopular pen tru majoritatea elec-
toratului, att din pricina msurilor r epresive, ct i din

63
pncma faptului ca , In opnua romnilor, ceda se complet
cererilor sovietice excesive viznd pla ta obligaiilor de ar-
mistiiu . Am ad ug at c amndoi credeam c guvernul
dorea cu ardoar e s rm n la putere p n cnd trala-
tul urma s fie semnat, pentru ca guvernul lor s Ei2
acela care s semneze tratatul. Domnul Byrnes a nchei .1L
ntlnirea noa str exprim n du-i excelenta prere cu pri-
vire la dl. B erry, spunnd c atelt m esa.i ele lui ct i ale
mele ng duiser Departamentului de Stat s,,:\ se in b
curent cu situ aia din Romnia. Am plecat cu Ciceeai im-
presie, de data aceasta confir mat, c Secr et a!'ul se sim-
ea uura t c, problema Romn iei nemaifiind pres3.n lJ,
i p ut ea canaliza efort urile n alte d ir ecii.
Inainte de a prsi Washington-ul am uranjat ca sotia
mea, b iatul i fata m ea, ado lesceni, s vin cu min Il
Bucu eti. Au a juns cnd era prevzut i firete c i\ceu::;-
ta a fc ut ra timpul ce-mi r msese de petrecut n Ro-
mnia s fie m ult mai plcut dect ar fi fost fr ci
La ntoarcerea mea la Bucuresti am descoperit c
viaa n Romnia se mbuntise ' consider abil dup ce
SUA i Anglia recunoscuser guvernul Groza. Partidele
nai onal- r n es c i liberal aveau din nou ziarele lor i
ntrunirile opo zii e i aveau loc cu un amestec minim din
partea guvernului. La o ntlnire ntm pl toare cu Rom-
niceanu, la un cocteil, m i- a spus c el i H aiegan u f u-
seser nt mpinai cordial la e d ine le r.abinetului. AVeQl1
acces deplin la toate departamentele i nenum rate oc-'J-
zii de a-i exprima opiniile la edine. Cu lO'lle c prf'-
7.en a lor n guvern n.u produsese nici o schimbare n po-
lit i c, aveau s p er an e c , n cazul n care situah rrezen t"t
se men i nea , s-ar fi putut n tmpla chiar i as ta.
Relaiile n cadrul Comisiei deven i ser mult mai cor-
diale. D e i p u prea eram in formai de numeroasele f:C-
dine ntre echipa sovietic i oficialitile guwrnamen-
tale, Susaikov f ce a efor turi de a introduce i discut
unul sau do u subiecte de interes comun la fiecare din
ntlnirile sptm nale ale Comisiei. Avizare'\ zborurilor
n u mai er a o probl em i ofierii mei erau liberi s SQ
deplaseze n ar fr escort.

64
Minitrii Uaieganu Oricum, aceast situaie mbun
si Romniccanu - tit nu a durat mult. Pe la mijlo-
mol estai i maltra -
ta i cul lui aprilie partidele au nceput
s-i organizeze campaniile politice
care anticipau alegerile de la sfr itul verii sau nceputul
toamnei. Romniceanu i H aieganu au inceput s litm-
pine dificulti n a afla ceea ce ntrepr inde gl~vernul.
Nu mai aveau acces uor la diversele ministere ~i au n-
ceput s se simt exclui de la majorit'a tea dis cu)ilor.
Mai mult, naional-rnitii i liberalii erau din n ou
agresai la mrunirile lor de ctre bande bine narmate
i nu puteau s-i asi.gure prote cia poliiei . A crescut
frecvena arestri lor n rnduri le membrilor partidelor
de opoziie i cteva ziare au fost interzise. S-a ntm-
plat chiar ca o dat, n drum spre ntruniri p0~itice n-
tr-un turneu prin ar, Haieganu i Romniceanu s fi e
molestai i maltratai. Maina lui Haieganu a fost oprit ,
cauciucurile au fost sparte i soia lui a fost insultat.
Experiena lui Romniceanu a fost similar. C.nd a fos t
oprit, doi dintre prietenii si au fos t scoi cu fora din
main i btui. Amndoi minitrii au prezentat plngeri
lui Groza, dar n u s- a Intreprins nki un efort pentru C'.-i
prinde i pedepsi pe autori.
In mai, Berry a adresat o sever not de protest
guvernului romn citnd un numr de situa i i :in care
drepturile libertii de exprimare, liberei ntruniri i li-
bertatea presei fuseser viola te. Britanicii ne-au urmat
exemplul printr-o not similar. Replica romn a fos t
vClg si nesatisfctoare. I-am adresat un protest sf-
milar lui Susaikov, anticipnd acelai rezultat. Mi-a rs
puns pur i simplu c asta era o problem de rezolvat de
c tre Statele Unite cu aCUm pe deplin recunoscutul gu-
vern romn.
Tot n luna mai, Reuben Markham, coresoondent al'
ziarului "Christian Science Monitor", care trimisese repor-
taje despre incidente la care fusese martor, a fost chemat
la cartierul general al Comisiei de ctre generalul \'ino-
gradov . I s-a spus c articolele sale demonstrau o puter-
n i c atil udineanti-sovietiIC. inclusiv insulte la adresa Ar-
m atei Roii i c se implicase n politica de partid din

65
Rom<nia. In consecin, Vinogradov i-a spus c i se r etri1-
gen viza de edere n Romnia i c trebuia s prseasc il
'~ ara n cinci zile. Markham a obiectat, dar fr rezultat.
Cnd am aflat de incident, am s tat ele vorb cu Markham,
am citit cu ateni e rapoartele sale, apoi l-am nt[tlnit pc
Susaikov nmnndu-i o scrisoare de pro test. Am obiecbt
nu numai mpotriva falselor acu zaii aduse de sovietici ,
dar, mai ales, pentru c nu fus esem nici :nIormat i nici
consultat naint e . Susaikov a refuzat s ia n considerare
argumen tele m ele i a r m a s fe rm pe poziie. Bin e n eles ,
a m raportat imediat la Washington i am fost informa L
c Harriman va ridica problema la Moscova . Mai trziu
am aflat c guvernul sovietic l susinuse deplin pe Su-
saikov i refuzase s aduc v r eo modi ficare deciziei aces-
tuia de ex pulzare a lui Markham.
Cam n a ceast perioad am Inceput s detectm o
atitudine m ai dur a guver nului r om[m fa de ameri-
cani. Att Berry ct i e u primeam foa r te rar vizite de
la oficialit ile rom ne, i cererile lui I3er ry de a se n-
t~nni cu mini trii au nceput s p rimeasc r[l~,puns dupJ
o sptmn i m ai bine. i chiar i at unci cnd se inUll-
ne u cu el, m initri i l primeau CU rceal i arareori d
d ea u rspunsuri satisfctoa r e la ntr ebril e lui.

C azu ac M a ':icati j In jurul datei de 1 iunie, unul din


i Olteanll funcionarii mei romni , domnu l
l'.lanicaLidi, un t n r inginer, care lucrase anterior la Mi-
nisterul r om n de R Z'boi, a f os,t arestat n faa birouri-
lor Misiunii noastre. Unul din ofierii mei care observase
ar estarea s-a deplasat imediat la p ostul ele poliie unde
lVfanicatidi era retinut nain te de ncarcerare. O fierul a
VrL~ t s afl e acuzaf,ia i i s-a rspuns "trdare", transmi-
t er ea de informaii militare unei puteri strine. Ofierul
meu s-a nfuriat, a spus c o as tfel de aciune era o in-
s ult la adresa Statelor Unite, membru al Comisiei de
Con trol, i a insistat ca Manica tidi s-i fie predat ime-
diat n custodie. Manica tidi a fos t adus n biroul meu,

66
unde l~am plasat sub proteci.a mea. Am informal
guvernul, prin domnul Berry, c nu puteam recunoate
o astfel de acuzaie i c l voi ine pe Manicatidi sub
protecia mea pn cnd se va renuna la acest caz. Gu-
vernul a protestat mpotriva aciuni i mele la Susaikov,
care, n mod formal, a pasat protestul mai departe, ca pe
o problem pe care eu trebuia s-o rezolv direc t cu gu-
vernul. Am raportat cazul la WaShington i am primit
sprijin deplin n aciunile mele. O lun ~i mai tine mai
trziu, cnd furia s-a mai domolit, dar acuzaia llU fusese
retras, l-am trimis pe Manicatidi mpreun cu soia i
bieelul lor, cu unul din avioanele mele, n Italia. A. fost
mai trziu judecat n absen i i s-a dat o sentin grea.
Una din secretarele cele m ai de ncredere ale domnului
Berry, domnioara Olteanu, a fost de asemenea alestat
pe aceleai baze trucate. In ciuda protestului su vehe-
ment, Berry nu a obinut eliberarea ei. El a Indemnat
Departamentul de Stat s condiioneze acceptarea fina l
a celor dinti reprezentani romni la Washington ue re-
zolvc:r c.:1 cazului Olteanu. Departam entul, dornic de a
evita orice alte conflicte cu Romnia, nu i-a acordat spri-
jinul.

Farsa alegerilor. 19 Con ferina ali:-tilor pentru pre-


noi(~mbrie 1916 g'ei rea tratatelor de pace cu Germa-
nia i fotii ei a li ai, care a avut loc n iulie 1946, s-a n-
tins pe toat durata verii i nceputul toamnei. De fapt
conferina era n plin sesiune , cnd data stabili.t pen-
tru alegerile romne, 19 noiembrie, a fost n sfrit anun-
at. Campania elector al fusese o fars n ntregul sens
al cuvntului. Naional-rnitii i liberalii au fost m-
piedicai s in orice ntrunire public, fiecare ncercare
fiind ani hilat de civili narmai cu pistoale i bte. Po-
liia intervenea n ultimul moment i atunci numai ca
s-i arest ze pe membrii partidelor ca iniiatori ai dezor-
dinii. Tuturor celor care serviser n armat n timpul
campaniei anti-sovietice li s-a interzis.. dreptul la vot. In
conformitate cu legea romn, au fost preg tite i a fiate

67
listele cu numele celor care urmaU s voteze si care se
nregistraser. Totui, mii de membri ai par tidelor de
o poziie care i nregistraser numele nu i-l g seau pe
listele de vot. Toate ziarele de opo zi i e au fost interzise ,
n timp ce zilnic presa comunist era mbibat de o cri-
tic acerb i d e acuzaii fr nici o baz, ndrep tnte im-
po,t riva opoziiei. In ziua alegerilor sute de camioane i
autobuze au circulat n jurul satelor ncrc{mdu-i supor-
terii i ducndu-i la cen trele de votare, n timp ce mem-
brii opoziiei au aj uns la votare cum au p utut. Cnd au
ajuns acolo au gsit fiecar e centru pzit de poliie i ali
ageni guvernamentali care i-au mbrncit i pe unii chiar
i-au mpiedicat s voteze.
Cu cteva zile nainte de alegeri, SUA ~i Anglia a u
adresat nOite guvernului romn protestnd mpotriva aces-
tor violri ale dreptului omului, precum i mpotriva al-
tora pe care guvernul promisese solemn c le va respecta.
S-a pri mit rspunsul sec c, de vr eme ce unul din cele
i rei guverne aliate nu a .gsit de cuviin s ridice obiec-
ii, cele dou note primite nu puLeau cons titui o opinie
comun a celor tr ei aliai i deci nu vor fi luate n consi-
der are.
In aceste condiii , Berry i cu mine nU am fo st deloc
"Surprin i cnd, la dou zile dup alegeri, gu vernul a
anunat c toi candidaii FND fuseser alei cu o uri a
majoritate de voturi. Mesajul lui Berry la Depar tamentul
de Stat raporta c, guvernul, n aciunile sale din timp ul
campaniei . i chiar n ziua alegerilor, "stabilise u n nou
nivel sczu t pentru alegerile balcanice" 4.
Lunile care aU urmat dup alegeri [l U fost relativ li-
nitite. Maniu i Brtianu mi-au spus c practic aban d o-
naser orice . speran ntr-o mbuntire ::l. situ aiei. Mi-
h ai ne-a trimis vorb c putea face foarte puin pentru
a schimba sau chiar a ntrzia drumul spre to tala domi-
naie comunist. Simea c zilele sale ca r ege al Rom -
niei erau num ra te . Tratatul de p ace a fost sem n at n fe-
bruarie 1947, i dup aceast a, rolul Comisiei Aliate de
Con trol a luat efectiv sfrit. Ruii prea u a fi o cupai
cu - manipularea continurii programelor d ~ despgubiri ,
dar nu erau lucruri demne de a-mi reine atenia.

68
,.Am ctigat nCl'e- La nceputul lui febr uarie, am
d el'ea si mu ltumire;) primit veti c Moldova i zoneL
:.l mii de tra;li mol-
doveni", . fcbr~la:'i(! adiacente din nord-estul Rom niei
1947 erau bntuite de o foamete cu m-
plit. Recolta din toam na preceden t
fusese descurajator de mic i, n timpul iernii, trupele
Armatei Roii curiser zonele de m icile rezerve de mn-
care pe care ranii le pstrau pentru astfel de cazuri de
extrem urgen. Am fcu t o cltori e n zonele lovite
de foamete, cu jeep-ul meu i am gsi t condiii de via
chiar mult mai proaste dect cele r aportate. Sat dup
SRt am vizitat colibe de rani unde f amilii ntregi erau
pe cale de a se sf ri de foame. Ageniile locale i ter-
minaser r esursele i guvernul p r ea incapabil s ajute.
Rentors la Bucureti, am fost de nda t s[,-l vd pe
Susaikov, i-am spus despre condiiile deplorabile pe car e
le gsisem la faa locului, i l-am ndemnat s m i se al
ture ntr-un apel ctre guvernele noastre pentru a tri-
mite hran si medicamente n zonele afectate. S-a uitat
la mine o s~cund, a rs i mi-a spus: "Bineneles c
nu m voi altura acestui apel. Multe zone din Rusia sun t
afectate de foamete n fiecare an. Cei slabi mor, cei pu-
ternici supravieuiesc. E n firea naturii. i n afar de
asta" a adugat el "aceti oameni. ne-au fost dumani.
acum doi ani. Ei i-au fcut-o cu m na lor. S se des-
curce singuri".
lVI-am ntors la biroul meu i am trimis un mesa j ur-
gent la Washington, cernd ca el s fie adus la cuno
tina pre,edintelui. Am descris, cum am putut mai bine,
imaginea condiiilor deplorabile, pe care le ntlnisem,
am comunicat despre atitudinea negativ a lui Susaikov,
despr e neputina guvernului romn i am ndemn at, n
numele umani tii, s acordm ajutoare n hra n .
Dou zile mai trziu am primit r spuns. Un vapOF,
aflat pe drum, cu mai multe milioane de r aii destinate
armatei pentru cazuri de extrem urgen, ca,c fuseser
trimise ca rezerve pen tru trupele noastre Jin Germania,
i schimbase direcia i urma s-i descarce ncrc tur a
la Constana, portul romnesc la Marea Neagr . Urma s
fi trimis i o cantitate considerab il de cereale. Datoria

69
noastr er a s distribuim cum se cuvine mrfurile prin-
cipale. Eram preg tii la Constana cnd a sosi t pr imul
nostru vapor i cu a jutorul Crucii Ro ii Romne , care n u
fusese nc comunizat, am n crca t mrfurile in cami-
oane i am fcut livrrile n zonele afe ctate , u nde i ali
lu crtori ai Crucii Roii au completat distribuirea. ln
t imp ce vizitam zona pen tru a observa progresul oper a-
iunii, am ajuns ntr-un sat mic u nde rai ile fuseser dis-
tribuite doar CU cteva ore nainte . Vestea venirii mele
m-a precedat, pentr u c;'i, la sosirea mea l-am gsit p,-
preotul satului mpre m cu toa t suflar ea adunat':\ n
piaa satului, in nd o slujb de mulumire pentru pre-
ed intele:! nostru i pentru m inunatul i generosul po-
por american. Era , ntr-adevr o priveli~te emoion:ll1t.
Sunt sigu r c am salvat multe vi ei n pri mvara aceea
i c am cft~ tigat ncreder ea i mult,umirea a m ii de
rani moldoveni.
Dup aceste ntmplri, ed erea mea n TIol1,mia, fr
prea multe alte evenimente, s- a apropiat de sfr it. Le!
m ijlocul primverii am primit ordine prin care eram nu-
m it la P entagon eful Seciei Planurilor Strategice ale
armatei . Am prs it Rom n ia, mpreu n cu fa milia m ea,
n iunie 1947.
M aflam la Washington cnd am aflat despre aresta-
rea, n luna iulie, a lui Maniu i Brti :mu, despre pro-
cesul lor, despre scoaterea n afara legii a p artidelor ~i
n sfrit, n decembrie, despre abdicarea foratrl a re-
gelui Mihai. La 30 decembrie 1947, Regatul Romt,niei a
devenit Republica Popular Roman .

IN RETROSPECTIVA

ntcrcndu-m cu gndulla evenimentele tl'mulL 'C'lse


~i adesea confuze pe care le-am descris, apar cteva
ntrebri fundamentale. Au fost oare anglo-americanii
-sau ruii principalii factori rspunz:-tcri pentru situaia

70
rzboiului rece n Romnia? Putea fi el ocolit? Au folo-
sit oare Statele Unite o "diplomaie atomic" n Rom-
nia ? A fos t oare politica SUA fa, d e Romnia potr iv it
n general, n aceast perioad? Aveam oare drep-
tate n a continua s ne opunem obiectivelor sovietice n
Romnia? i, n special , am mers oare prea depar te n
a-l ncuraja pe r egele Mihai s produ c ruptura cu
Groza, dnd natere astfel unei confruntri dificile, peri-
culoase i total neconstruotive ntre rege i sovietici?

"Rz boiul rece... a In ceea ce privete r iizboiul rece,


izb ucnit dintr-un dup prerea mea , el a izbucnit din-
conflict inerent d !!
obiective !Jentru lu- tr-un conflict iner ent de obiective
mea pOGtbelic" pentru lu m ea po s tbe lic . Noi, ame-
ricanii, am crezut cu arc1oar-e, cu p a-
siune chiar, c o pace dura bil n Europa pu tea fi r eali-
za t numai prin abolirea dictaturilor i n locuirea lor cu
guver ne liber alese, reoe'Ptive la doleanele poporulu i. Obi-
ectivele sovietice, oricum, preau a fi cu totul altele . In
primul r nd era vorba de prea d es proclamata 10 1' simpa-
tie i sprijin pentru "lupta popoarelor" mpo triva "j ugu-
lui capitalismului imperialist". Europa, rvit ele r z
boi, cu industria ruinat, cu economia n plin haos, cu
oameni demoralizai, prea c ofer o ocazie fci r p rece-
dent pentru a progresa n direci a acestui o1.::Jiectiv . n al
doilea rnd, sovieticii er au convin i c pacea i securita-
tea lor necesi;tau instituirea, n statele de-a lungul fro n -
tieI'ei lor, a unor guverne apropiate Uniunii ~;oviet,ice i
strns legate de ea prin l egturi economice l militare.
Att Burton Berry ct i eu am manifestat o ell1um i t
n1,elegere pentru acest al doilea obiectiv sovietic. Numai
cu civ a ani nainte, armatele romne i. ger mane de-
vastaser o considerab il zon din teritoriul sovietic.
Gospodriile i satele ruseti fuseser pr date , multe f a~
milii ruseti lsate fr hra n i adpost . Acum c situa-
ia se rsturnase att de dramatic, era de neles c ruii
\ el' face tot ce le va sta n putere s se asigure c nici -
celat Romnia nu va mai deveni un vecin ostil.
Problema consta n faptul c era foarte dificil - poate
chiar imposibil - s creezi un guvern r eprezentativ n

71
Romnia care s fie, n acela i timp, apropiat 1:niunii So-
vietice. La toate nivelurile societii romneti exista o
mare lips de ncredere n sovietici. Maniu mi-a spus
odat c n apte ocazii diferite n ultimii 400 de ani ara
fusese inva d at de ,,'b ar barii" din eS1t i de necare dat[l
invadatorii au plecat cnd au fost forai s o fac, sub
ameninarea sabiei. Mai mult, anexarea de ctre rui a
Basar abiei i a nordului Bucovinei, zone privite de ciitre
romni ca f cnd parte din propri.a lor ar, au mrit
frica de noi incursiuni sovietice. Astfel nct cnd emna-
tele r use au " "mtura t" ara n 1944, au gsit o populaie
mb i bat de ostilitate i nencredere. Le-a fost clar so-
vieticilor c numai un guvern romn comunist putea fi
un aliat de ncredere. (Chiar i un guvern comunist s-a
dovedi..t ulterior a nu fi de ncredere.)
Din cele patru partide care l-au sprijinit pe rege n
lovitura de la 23 august 1944, partidul comunist a fos t
de departe cel mai mic. Mai mult, membrii lui erau m-
prii ntre aripa militant, "moscovitn" condus de filo -
ruii Ana Fauker i Vasile Luca i cor pul principal sub
-conducerea lui Lucreiu Ptrcanu. Nou ni se prea c
Lucreiu Ptrcanu mprtea ngrijorarea conceteni
lor si cu privir e la mereu crescnda influen sovieticn
n rndurile p artidului.
De fapt, Vinogr adov spunea adevrul cnd mi-a co-
municat, n ianu arie 1945 , c naiunea nu era preg titn
pentru comunism. Ar fi trebuit s adauge c era n sar-
cina Comisiei de Control, dominat de rui, s schimbe
t otul, s genereze, s promoveze i Si1 sprijine un pro-
gram de revolt.e, vrsri de snge, arestri, suprimri,
boicot economic i antaj politic, toate desemnate s dis-
trug complet materialul de baz al socie ;,ii capitaliste
romne i s pregteasc naiunea pentru preluarea con-
ducerii de ctre comuniti.
Astfel rzboiul rece n Romnia, ca i pretutindeni, a
nceput ca manifestare a incompatihi1it'~ii totale dintre
dou filosofii politice aflate n competiie . Pe de o parte,
n Carta Atlanticului, declaraia de la Ialta i n nenu-
mrate discursuri inute de lideri politici, noi ne procla-

72
mam cu ardoare idealurile noastre postbelice. Acolo unde
aceste idealuri nu se mplineau doream ca lumea s afle
de ce. Ruii, pe de alt parte, la fel de dedicai obiecti-
velor lor, i cu putin de a le atinge n Romnia, se mi
cau fr scrupule n direcia prevzut. i fcnd asta ei
ascundeau, mascau sau ddeau o alt r eprezentare aciu
nilor lor pentru a minimaliza cntica i a evita opoziia
d es chis a Vestului. De aici rzboiul rece. Era inevitabil.
Teoretic, bineneles , rzboiul rece ar fi putut fi evitat
de ambele pri - noi abinndu-ne de ]a obiecii, att
pe cale diplomatic ct i n public, la adresa tuturor ac-
iunilor negative pe care ruii i cohortele lor le ntre-
prindeau, iar ei ab1inndu-se de la a le ntreprinde, con-
formndu-se literei i spiritului declaraiei de la ralta. De
vreme ce nici una din aceste dou ci de nctiune nu era
posibil n circumstanele date, rzboiul rece 'era, de fapt,
predestinat.
Cu exemplul romnesc n minte, nu este o surpriz s
constat c numai n cazurile Italiei, Greciei i Japoniei,
unde forele anglo-americane controlau totul, au fost rea-
lizate obiectivele noastre de dup rzboi i c n r egiuni
unde puterea militar sovietic a predominat au condus
guverne de model rusesc.
In ceea ce privete bomba atomic, nu mi se pare c
ar fi avut vreo influen nici asupra ru ilor i, nici asupra
americanilor n atitudinea lor fat de Homnia. Nu am
discutat niciodat problema cu as~ciaii mei ~ovietici. Cu
sau fr bomb atomic, Berry i cu mine eram de acord
c, pentru SUA, ceea ce se ntmplase n Romnia avea
o semnificaie strategic redus. i, dei C' teva firme
controlate de americani, ca de exemplu l~omno-Ameri
c an, erau dornice s rectige ct UTIai muLt din investi-
iile fcute nainte de rzboi, nu am fost niciodat pre-
sai de Washington s riscm un conflict cu ruii din
acest motiv. De fapt, pentru noi era de neconceput Un
conflict armat cu ruii din pricina nenelegerilor asupra
Romniei. Cele cteva deplasri ale mele la Washington
In-au asigurat pe deplin de aceasta.
Nu se poate spune c politica SUA fa de Romnia a
fost foarte ferm. Intr-adevr, nici nu trebuia s fie. In

73
sep tembrie 1944, cnd am semnat convenia de a r mistiiu
cu Romnia, tiam foarte puin despre planurile LIniunii
Sovietice pentru viitorul zonei balcanice. Conveni a era
u n document care prevedea clar i concis cullploarea obli-
gaiilor Rom niei fa de Uniunea So vie tic, dar men-
iona prea puin interesele americane i engleze. i mai
cu seam , stabilea o Comisie de Control cu un preedinte
sovietic av nd putere de decizie n toate sferele ele acti-
vitate.
Oricare ar fi motivele din pricina crora s-a accep'~at
documentul - i au fost sugerate cteva - lrebuie S~-l
fim nel ei c , a cion nd astfel, am crezut c Rusia va
trata la fel de cins tit i de echi tabil interesele noastre ca
pe ale sale. Nu ne-a trebuit mult, mie i lui Berry, dupa
sosir ea la Bucureti, s ne d m seama c, de lap t, ruii
nu lucrau dect pentru a-i atinge propriile scopuri ~i nU
d dea u nici o import an pri ncipiilor i intereselor noas-
tre. Pe la nceputul lui 1945 chiar i cei de la Departa-
mentele de Stat i de Rzboi ale SUA nc epuser s vad[l
adevrata fat a lucr urilor. In consecint actiunile si ati-
t udin ea SUA fa de sovietici au ncep~t sel se schimbe.
Din acel moment politica SUA i politica URSS fa de
Romnia s-au nd eprta t din ce n ce mai mult.

Punctul de CUll:- P entru poporul romn, punctul


p n
p entr u popo rul
romn
de cumpn nu a :f ust acceptarea
"compromisului" lui Stalin de ctre
SUA i Anglia, din decembrie 1945 ; nici mcar refuzul
lui Groza din august al ace luiai an de a-i da demisia
la cererea regelui. Mai degrab, a fost momentul din mar-
t ie cnd Mihai, cednd cererii ferme a lui Vinski, a ac-
ceptat guvernul minoritar al lui Groza. Acel eveniment
a constit uit de asemenea o piatr de hotar n schimbarea
atitudinii SUA. P n5. n acel moment, :)epartamentul de
Stat p rea c urmeaz cu larghee modelul britanic, spri-
jinind protestele iniiate de Berry i de mine, d:1 r nelund
prea n serios averti smentele noastre c uruburile 80V1e-
tice ncepuser s strng puternic Romnia. O spt-

74
mn dup episo dul Vinski , am detectat un soi de ne-
rb d a re n telegramele de la Washington, o grij autenti c
nu numai pentru c guvernul liber din Rom{mia primise
o ran aproape mortal, dar i pentru c, n a bsena unor
contrapresiuni efective, aciunile de tip Vinski puteau
fi anticipate i n alte zone sub control sovietic.
Aceasta era starea d e spirit pe care am ntlnit-o la
Departamentul de S t at, cnd am vizitat Washington-ul
n aprilie 1945 i fr ndoial c aceasta l-n determinat
p e Secretarul Grew s-mi a r anjeze o ntlnire cu pre-
edine l e Truman. Expresia ngrijorat a l ui Trumn ll ,
dup expunerea mea, er a exa ot ce ateptas e Grew. Dar
inii ative le majore ale politicii SUA sunt arareori pLSe
r apid n aplicare i a durat pn cnd am citit la Bucu-
reti o te legram de la Departamentul de Stat, d atat 12
a ugust 1945, care ne d d-ea dovada unei a titudini mai
ferme .
Astfel, chiar dac politica SUA privind Rom nia s-a
schimbat vizibil n perioada august 1944 .- septembrie
1945, prerea mea de atunci, care nu s-a schimba t pn
azi, e c, n condiiile date, a titudinea SUA trebuia s se
schimbe i mai mult.
Rmne problema dac a fost sau nu neleapt deci-
zia noastr de a-l ncuraja pe Miha i s cear demisia
lui Groza. Au fost, dup p ,r erea mea , m ai muli factori
im portani care au influenat SUA n aceast h otrre:
1) In vara lui 1945, Depar tamentul de Stat era nc
preocupat de aci unea lui Vins ki din martie de a im-
pune un guvern minoritar. Aceasta, n viziunea SUA,
era o violare flagrant a li ter ei i spiritului nelegerii de
la Ialta, la numai cteva sptmni dup promulgare.
2) Orice protest SUA legat de aceasta fusese respins
de Molotov ca i cum ar fi avut o importan minor .
3) Departamentul de S tat er a incapabil s-i deter mim
pe sovietici s ntreprind discuii serioase, la u n nalt
ni\"el asupra chestiunii. ehia r i la Potsdam, n august
1945, dei problema a fost dezbtut pe scurt de efii de
sta te, n u s-a progresat ctre o soluie acceptabil.
De aici deci ncurajarea de ctre Departamentul de
Stat a a c iunii propuse de rege care ne <\prea drept un

'i5
ultim efor t al SUA de a i ei din imobilism ul r elaiilor
ntre SUA i URSS dator ate aciunii lui V in ski dm luna
martie. D a c Groza ar fi acceptat cererea r egelui (ceea ee
noi nu credeam posibil) drumul ar fi fost deschis pentru
instalarea u nui g uvern de m ai larg<:i r eprezentare. D ac
( i aceast a prea mai sigur) Groza, cu spri jin sovietic, re-
fuza s -i dea demisia, atunci Mihai putea invoca Ialta
chemnd n ajutor cele trei guverne aliate. Un astfel de
apel ar fi asigurat, n mod vir tual, o d i sc u ie tripartiti1
asupra problemei, cu o perspecti v r ezo n a bil pen tru o
f o rm de s ol uie-compromi s . Noi nu mprteam te-
merile britanicilor c ar putea a p r ea t u lbur r i civile.
Noi cr edeam c at t r egele ct i pr eedini i partidelor
fu sese r impr esionai de aver tis mentul nostru privind
orice s itu a i e care ar cer e in te r v e n in m iQit3.r sovieticil .
A tunci n i s-a p rut c mi ca rea Depart.amenLulu i de Stat
a fost cea p o tri v i t .
1n orice caz, cnd, n decem brie, dup patr u lu ni de
atepta r e fru s tra nt , am aflat despr e acceptarea compro-
misului lui Stalin de c tre Secretarul ele Stat Byrnes,
Berry i cu mine ne-am si mit trdai. Nu numai c ne
d d ea m seama c nelegerea mar ca dispari ia final a
guvernului r eprezentativ n R om{mia dar, i mai mult,
SUA deveniser un complice oficial la aceas'L dispariie.
Pentru n oi, pr es tigiul american atinsese cel mai sczut
nivel.
T otui , d u p o reflecie ulterioa r , tentativa lu i Byrnes
de a sa lva aparentele la Mosc ova nu p are s fi fost
chiar de abandonat , de vrem e ce alternativele deschise
nou erau t,l T,wi neplcute . D ac am fi refuzat oL.. rta
l'.li Stalin, ru ii , n m od sigur, ar .fi mers mai departe de
U r l j singuri , ncheind propriul lor tratat de pace cu Ro-

m5nia i l s nd u-ne pe noi s acionm la alegere.


D~zclvarea C{)misiei Aliate de Control ar fi fost inevi-
tClbl i r egele ar fi :ost pus in faa opiunii de a abdica
imediat sau s} mearg, cu plria n mn, s-i cear
scuze lui Groza pentru a-i fi cerut demisia. n mod sigur

76
regele ar fi ales abdicarea. As tfel, r espinger ea de ctre
n oi a ofertei lui Stalin ar fi putut foar te bine s nru
teasc situaia pentru Romnia, ncordnd relaiile
SUA-URSS pn la un nivel la care discuiile c0nstruc-
tive relative la alte probleme ivite dup rzboi ar fi fost
foa rte dificil de realizat. i n mod realist, tiam la acea
v reme c faada independenei Romniei se drma ver-
tiginos. Oferta lui S talin oferea o cale acceptabil n r e-
cuno a terea acestei stri de fapt . .Am fost bine sftu ii,
cred acum, s accep tm .
Un an sau doi dup retragerea mea din arm at, am
lu~L masa cu Mihai la New York. Am vorbit puin despre
ultimii lui ani ca r ege al Romniei i l-am ntrebat
despre sentimentele sale fa de compromisul nostru cu
Moscova. Mi-a r spuns c n u avea resentimente fa de
Statele Unite pentru rezultat. Credea c beneficiase de
tot sprijinul la care sperase, c , la vremea aceea, r ezul-
tatele finale er au inevi tabile i c SUA ar fi putut s fac
mult pr a pu in n plus pentru a schimba cursul eveni-
mentelor.
Pe scurt, trebuia admis c efor turile noasire pentru
instaurar ea unui guvern liber ales n Romnia au fost,
de la nceput, condamnate. Nu exista, pur i simplu, nici
o modalitate de a nfr nge dominaia sovietic. Cu toat e
a cestea, date fiind felul de a fi al popoarelor noastre, de-
claraiile conductorilor notri i cinstea devo tamen tului
nostr u n lupta pentru a construi o lume liber i pa
n i c dup rzboi, nu aveam de ales dect s depunem
efortul pe care l-am depus .
Rom nia a fost prima dint r-un ir de si tu ai i, n spe-
cial n Europa de est, n care ne-am gsi t confruntai cu
m ult superioara putere sovietic. Am inva t, cred, c1e
ceva:
Am nv at, dup cum au spus-o i alii, c negocie-
r ile cons tructive cu sovieticii pot fi conduse numai de
pe poziii de for . Aco lo unde puterea sovietic PEte do-
m i nan t , ea i va urma calea pr ede termina t fr z-

77
bav, neclintit de argumente baza te pe suferin um a n ,
macii publice, greuti economice s'a u dreptate pentru
indivizi, grupuri sau popoare.
Am nvat de asemenea c, dac slujete intereselor
lor, interpre tarea sovietic a unei nelegeri cJin care faci
poate, poate deveni foarte dif erit de a ta, at t de dife rit
nct poate deveni de n enele s pentru o gndire occi-
dental.
i, cel m ai im portant, am nvat c, credina sovie-
tic n continua decdere a societli capi taliste i n su-
pr emaia final a comunismului e de ne zdruncinat.

Publ icat n "R evi sta Ro m n de St udii Intern a l rJn,J!e" , XX V


(1 99 1), nr. 3-4 (113-114) i nr. 5- 6 (11 5-11 6)

NOTE

1. Ur m toarele cleva p aragrafe ce descriu eve nim en te ma-


jore n R om nia, care a u precedat sosirea m ea d in noiembrie
] 944, constituie un r ez umat derivat n primul rnd din l ucrarea
lui Paul Quinla n Clash ove r Romania (Las Angele,;: Am(1 i-
can Ro m anian Academy of Arts and S cien ces, 1977). P entru un
studiu de ta liat a l situaiei Romniei n a cea <; t p e rio ad critic~l
v ezi capitolele 3 i 4 din studiul domnului elr. Qu inlan (pp. 49-
104). (n . eel. am.).
2. D r. Quinlan n Clash over Romania (pp. 142-143) se re-
fer la un mesaj c tre Depa rta m entul de Stat elin partea lUI
Meltourne, care descria plan ul i)r eC0n ~ zal de rege, n 'azul in
car e Groza ar fi r efuzat s demisioneze, i anume d e a anuna
public ilegalit il e g uvern ulu i i de a face apel la Curtea de Ca-
sa ie i la ar m at p en tru a -l ndeprta . Quinlan mai a d aug c,
datorit slab ei p o zii i a britanici lor, regele a d ecis n final s
renune la cele d ou an u nuri publice i la :;pelul ct re "rmala
i n schimb, s adreseze direct un apel c tre Ali ai, conform n-
elegeri i de la IaIta. Nu-mi amintesc 'lcum acest aspect al [JJa-
nu lui regelui i jurnalul meu nu-l men i oneaz. Cu toate aces~e",
orice a pel a dresat a rmatei p entru sprijin ar fi avut rezultate elu-
zastruoase, fr a se ine cont de pu terea sau sl bici u ne~ poziiei
britanice, atta ti mp ct dou divizii instrlll te d e ru i controlau
Bu curetiul, i intervenia ruil or in cazul izbucnirii unei ('on-
fr u n t;': arm ate era foarte proba b il. (n. eel. a m .).
J . J u rnal, 27 decembrie 1945, pp. 430- 32 . (n. eu. am)
4. Departamentul d e Stat a l S UA, Foreign ReIat ()ilS of It l'
U n ited S tates, 19,16, 6 Euro pa : 655, d up cum e citat n Quinll l,
C l ash ove r Rom a nia, p . 155. (n . 'ed. a m .)

78
2. Statele Unite nu au avut niciodat interese B.13 -
jore in Europa de sud-est, 28 septembrie 19i'l,
Vv'ashingtGll - Raport al Comitetului Mixt PQst-
belic privind Comisia Aliat de Control in
Romnia.

Secret
J.C.S. 1054/1
2<1 septembrie 1944

ANEXA

Comisia Aliat de Control pentru Romnia


Raport al Comitetului Mixt Postbelic
Problema

1. Pregtirea rspunsului la chestionar ul Secretarului


de Stat (J.C.S."' 1054) privind mrimea i caracterul re-
prezentrii militare a Sta telor Unite n Comisia A li at
de Control n Romnia, lund n consideraie opiniile cu-
prinse n J.C.S. 1055 n aceast problem (... )

Discuie

2. Situai a postbe lic din Balcani va implica nume-


roase probleme dificile. Statele Unite nu au avut nici
altdat un interes direct militar, politic sau econom ic de
ordin maj or n acea zon. Participarea Statelor Unite la
controlul n Romnia ar trebui s fie redus la minimul
necesar ndeplinirii o bligaiilor lor ca membru al Na i~
nilor Unite. Este, aadar, de luat n consid erai e ca ofi-
erii desemnai n Comisia Aliat de Control in R omnia
s fie redui ca num r i nu n mod n ecesar egali n grad
cu reprezentanii altor guverne interesnte.

* Joint Chiefs of Staff (Comitetul Mixt a l efil or dc Stat Ma-


jar) (n. cel. )

79
3. Un cod i o oarecare asisten .funcionreasc va fi
necesar pentru reprezentana militar a Statelor Unite
in Comisia Alia t de Control.
innd seama de acceptarea de c tre Com i tetul Mixt
al efil or de stat m aj or a principiului controlului capitu-
l rii de ctre Inaltul Comandamen t Sovietic i n absena
oricror considerente puternice de caracter informativ de
importa n precump nitoar e, se consid er c nU es te de
dori t s se t rimi t n Romnia un grup mare de ofieri
de informaii. Intr-o m sur previzibil , interesele Sta-
t elor Unite n zon pot fi slujite adecvat prin acordurile
existente cu Aliaii notri. In plus, gru pul mare prop us
ar fi incapabil s realizeze orice misiune pe m s u ra spo-
ririi sale i ar r isca s fie impli ca t n posibilul conflict
de interese dintre Regatul Unit i U .R.S .S. n acea zo n
n care interesele Statelor Unite su nt de importan r e-
la tiv minor. P r incipiul luat in consideratie de a avea u n
gr up operativ aflat sub controlul direct al Washington-
ului mai degrab dect sub acela al Comamlantului Tea-
trului de operaii ar fi o derogar e de la autoritatea Co-
mandantului Teatrului de operaii .

Concluzie

5. Se conchide c reprezentana militar a Statelor


Unite in Comisia Ali at de Con trol ar trebui s consiste
iniial din :
Doi o fieri ai Armatei cu gradul de colonel sau loco-
tenent colonel (unul din AAF) [Forele Aeri ene Ameri-
cane - American Air Force, n . ed .]
Un ofier naval cu gr adul de cpitan sau comandor
Un sub ofier brevetat (Armata) [war rant offi cer in
text, n . ed.]
Un ef de birou (Flota) [chief yeoman n tex t, n. ed .]
Arhivele Na io nale -Washingto n, R .G.-43 E.A .C.!M o.",ley box 14

80
3. "Un document indecent", 9 octombrie 1944,
Moscova - Fragment din stenograma discuiilor
anglo-sovietice privind delimitarea sferelor de in-
fluen n Europa de sud-est.

9 octombrie 1944

Primul ministru a ridicat apoi problema intereselor


celor dou guverne n diverse ri balcanice i necesita-
tea de a aciona n armonie n fiecare din ele. Dup o oa-
recare discuie, s-a czu t de acord c , :in ceea ce privete
Ungaria i Iugoslavia, fiecar e dintre cele dou guverne
era egal interesat , c Rusia are un interes major n Ro-
mnia i c Anglia era n aceeai pozii e n ceea ce pri-
vete Grecia. Primul ministru a sugerat c n privina
Bulgariei, interesul britanic era mai mare dect n Ro-
mnia. Aceasta a dus la o oar ecar e discuie privind cri-
mele comise de Bulgaria.
(Versiunea original a lui Sir Archibald Clark Kerr
a paragrafului de mai sus. )
Primul ministru a scris atunci ceea ce el a numit un
"document indecent" (a n augh ty document) cuprinznd
o list a rilor balcanice i proporia de in teres n ele
ale Marilor Puteri. El a spus c americanii ar fi ocai
dac ar vedea ct de brutal a facut-o. Marealul Stalin
era un realist. El nsui [Churchill, n. ed.] nu era un sen -
timental, n timp ce dl. Eden era un om r u . El nu a con-
sultat guvernul sau parlamentul. Primul ministru a ge-
clarat c Anglia fusese fo arte iritat din cauza Bulgar iei.
In ultimul rzboi [1914-1918, n . ed .] buLgarii alacaser
p e la spate i cu cruzime p e romni. In acest rzboi f
cuser la fel n Iugoslavia i Grecia.

T he F or eign O jfice and the Kremiin. p. 177.

81
,1. "Marea Britanie i Rusia ~ aib o poli tic co-
mun~ n Balcani", 11 octombrie 1944, Moscova -
Primul minis tru al Marii Britanii (Churchill) dUr
preedintele Consiliului comisal'ilor poporului
(Stalin)
Muscov a, 11 octom br ie 1944

Consider profund importan t ca Marea Britanie iii RII-


sia s aib o politic comun n Balcani, care s Iie ac-
ceptabil totodat i Statelor Unite. mprejurarea cii Ma-
r ea Britanie i Rusia au o alian pentru dou zeci de ani
face cu deosebire impor tant pentru noi faptul de a fi
ntr-un larg acord i a lucra mpreunii \ 'or, cu ncre-
dere i pentru mult ,timp. mi dau seama c nu putem
face nimic ca acest acord s fie mai mult dect prelimi-
nar deciziilor finale pe care va trebui s le lu':-Im ccind
noi, toi cei trei , ne vom gsi la m asa vi ctoriei. Cu toa te
acestea sper c vom putea s ajungem la convenii i n
anumitt'! cazuri la neleg e ri, care ne vor aju' '1 S:.l trece!'l
prin urge nele imediate i vor pune un fundament sc.lid
pci i mondiale greu ncercate.
Aceste procentaje pe care le-am notat !lU sunt d0C;lt
o metod prin care putem vedea ct de aproape suntem
mpreun n concepiile noastre i a poi decide :lsupra pa-
ilor necesari care s ne conduc ctre un consens de-
plin . Precum am spus, ele ar putea fi considerate H~r:re
i chiar dure dac ar fi supuse ateniei Ministerelor de
Externe i diplomailor din ntreaga lume. De aceea ele
nu pot constitui baza vreunui document public, cu sigu-
r an nU n acest moment. Totu i ele ar p'Jtea ('(:nstitui
un bun principi!J cI uzitor pentru conducerea afac;crilof
noastre. D a c stpnim bine aceste probleme, vom putea
preveni probabil un ir de rzboa ie civile, multe vrsri
de snge i dispute n micile ri implicate. Principiul
nostru general ar trebui s fie acela de a lsa fiecare ',ar

82
s-i aleag forma de guvernm nt pe care poporul su
o dorete. Desigur c nu dorim s impunem vreunui stat
balcanic instituii monarhice sau republicane. 'Totui, am
stabilit anumite relaii de loialitate cu r egii Greciei i
Iugoslaviei. Ei au cutat protecia no astr fa de du
manul nazist i cred c dup ce calmul normal 'este resta-
bilit i inamicul alungat, popoarele acestor ri .:tr trebui
s aib o ans de alegere lib er i corect. Poate ar tre-
bui chiar ca mputerniciii celor trei Mari Puteri s fie
plasai acolo n timpul alegerilor asHel nct oamenii s
poa t alege n mod autentic. Exist precedente bune n
acea st privin .
To tui, dincolo de chestiunea instituional exist n
(08te aceste ri litigiul ideologic dintre formele totali-
tare de guvernare i cele pe care noi le denumim iniia
tiv liber controlat de votul universal. Suntem foarte
b ucuroi c v-ai declarat dumneavoastr niv mpo-
triva schimbrii prin for sau propagand comunis t a
sistemelor de guvernare instaurate n diferite ri balca-
nice. S -i lsm s-i decid singuri destinele n anii ce
vin. Un singur lucru, to tui, nu putem tolera -- fascism
sau nazism n vreUna din formele lor, ce nu confer ma-
selor muncitoare nici garaniile oferite de sistemul d um-
neav oastr, nici cele oferite de al nostru ci, dimpotriv ,
conduc la tiranie n ar i agresiune p este hotare. n
principiu cred c Marea Britanie i Rusia ar trebui s
nu i n tervin n privina conducerii in terne ale acestor ri
i s nu-i fac probleme din pricina lor sau s le stn-
jeneascJ. o d at ce condiiile de calm au fost r esta 'Jilite
dup aceast baie de snge prin care au trecut ele ~i, de-
sigur, noi.
Din acest punct de vedere am cutat s prefigu.,.rez
gradele de interes pe care fiecare dintr e noi le are n
aceste ri cu consi mmntul deplin al celuilalt i apro-
barea Statelor Unite - care pot s se dista neze un t imp
ndelungat i apoi s revin pe neatepta te ca o putere
uria.
Scriindu-v, experiena !ii nelepciunea dumneavoas-
tr m dispenseaz de a v mai furniza multe uIt e argu -
mente. Hitler a ncercat s exploateze frica de un comu-
nism agresiv, prozelit ce exist p es te tot n ves tul Eu-
ropei, i a fost nfrnt n mod decisiv. Dar, dt.:p cum
bine tii, frica exist n fiecare ar fiindc i.ndifer nt
de meritele sistemelor noastre diferite, nici o .ar nu
dorete s trea c prin revolui a sn geroas car e va fi ne-
cesar cu siguran n aproape fi ecare caz nainte ca o
schimbare att de dras tic s po a t fi transpus n viaa ,
obiceiurile i concepia societilor lor. Considerm c,I am
avut dreptate in terpretnd dizolvarea de ctre dumnea-
voas.tr a Cominternului drept o decizie a guvernului so-
vietic de a nu se amesteca n treburile inter ne ale ultor
ri . Cu ct aceasta se va nceteni mai bine n minile
oamenilor, cu att mai uor se va desfura tot ul. Noi ,
pe de alt par te - !ii sunt sigur c i Stat ele Unite -
avem guverne ce se sprijin pe o baz foarte lnrg , n
care privilegiul i clasa se afl sub o permanen tEI su pra-
veghere ate n t i co r ect . Avem impresi a c , vzu te de la
d istan i pe o scar de ansamblu, diferenele dmtre sis-
temele noastre vor t inde s se micorele f;> i mar ele 1eren
comun pe care l mprtim - acela d e a fa ce vi aa
maselor de oameni m ai bogat i mai feri cit - va pro-
gr esa n fiecare an. Probabil c da c va fi pace tj mp de
cincizeci de ani, diferenele care azi ar putea produce
asemenea grave tulburri lumii, ar deveni chestiuni de
discuie academic .
Incheind, domnule Stalin, a vrea s v transmit ma-
rea dorin din inima Marii Britanii pentru o cooperare
i prietenie lung i stabil ntre cele dou ri ale no as-
tre i ca , m preun cu Statele Uni te, s p ute m m enine
locomo tiva lumii p e ine .

Marealului StaLin
P.R.O. PREM 3 66/7 f. 180-184

84
5, "Marea Britanie ar recunoa~te relaia intim
dintre Rusia i Romnia", 12 octombrie 1944, Lon-
dra - Memorandum al primului ministru al Mat'ii
Britanii (Churchill),
10, Downing Street
IVhitehal1

MEMORANDUM AL PRIMULUI MINISTRU

1. Sistemul de procentaje nu este menit sil. ir1dice nu-


mrul de reprezentani n comisiile pentru eli;'eritele ri
balcanice, ci mai degrab s exprime interesul i senti-
mentul cu care guvernele britanic i sovietic abordeaz
problemele acestor ri, astfel nct s-i d ezvluie \ mul
altui a gndurile proprii ntr-un mod in teligibil. Nu inten-
i oneaz s fie mai mult dect un principiu ca luzi tor i,
desigur, nu implic n nici un fel Sta tele Unite, nici nu
ncea rc s stabileasc un sistem rigid de sfere de in te-
res. El ar putea aj uta totui Statele Unite s vad cum
cei doi principali Aliai ai si se raporteaz la aceste re-
giuni, cnd imaginea este prezen ta t n ansamblul ei.
2. Astfel se observ c, n mod foarte firesc , Rusia
Sovietic are interese vitale n rile care n.1 rginesc Ma-
rea Neagr, dintre care una, Romnia, a atacat-o n for
( u 26 de divizii, iar Cu alta, Bulgaria, ea are vechi le-
gtu ri. Marea Britanie consider just s arate un r espec t
aparte pentru punctele de vedere ruseti p~'ivind aceste
dou ri i pentru dorina sovietic de a prelua ccndu-
cerea ntr-un mod efectiv pentru a le ghida n numele
cauzei comune.
3. In mod similar, Marea Britanie are o lung tradiie
de prietenie cu Grecia i o intereseaz direct, ca putere
mediteranea n, viitorul ei. In acest rzboi, Marea Brita-
nie El pierdut 30.000 de oameni ncercnd f! reziste in-
vaziei germano-italiene asupra Greciei i dorete s joace
un rol conductor n cIuzirea Greciei n a dep i actua-

85
lele greuti, meninnd acel strns acord cu Statele
Unite ce a caracterizat p n n prezent politica cmglo-
american n acest spaiu. Inelegem prin aceasta c;\ Ma-
rea Britanie va prelua conducer ea n sens militar i va
ncerca s a jute guvernul regal al Greciei s se instau-
r eze n A tena pe o baz ct se poate de larg i unit.
Rusia Sovie ti c ar fi gata s conc ead aceas t poz i ie i
.funcie Marii Britanii, n acelai mod n car e Mar ea Bri-
tanie ar recunoate relaia inti m din tre Romnia i Ru-
sia. Aceas ta ar preveni dezvoltarea n Grecia a unor fac-
tiuni ostile care s se nfrunte intre ele ntr-un r zb o i
~ivil, implicnd guvernele britanic i rus n polemici ve-
xatoare i conflict de poli tici.
4. In ceea ce prive te cazul Iugoslaviei, simbolul nu-
meric ,,5 0-50" este menit s constituie baza unei aci
uni comune i a u nei politici convenite ntre cele dou
Puteri acum strns implicate, astfel nct s favorizeze
crearea unei Iugoslavii unite , dup reunirea tuturor ele-
mentelor de acolo n respingerea invadatorilor n<1ziti. El
este menit, spre exemplu, s pr evin conflictul armat
ntre croai i sloveni pe de o par te i elementele nume-
roase i puternice din Serbia, pe de alt parte, i s ge-
n ereze o politic comun i amical fa de marealu l
Tito, asigurndu-se, to todat, ca armele furnizate lui s
fie folosite mpotriva inamicului comun nazist i nu pen-
tru scopuri interne. O astfel de politic urmat n co-
mun de Marea Britanie i Rusia Sovietic , fr nici un
gnd de avantaje speciale pentru ele nsele, ar .fi de un
real folos.
5. Aynd n vedere faptul c armatele sovietice ob-
in controlul asupra Ungariei, ar fi natural ca o propor-
ie nsemnat . de influen s le aparin lor, aceas ta din
urm , desigur, urmnd a fi aprobat de Marea Britanie
i Statele Unite, care, d e i nu acioneaz acum n Unga-
ria, o vd probabil ca un stat central-european i nu unu l
balcanic.
6. Trebuie subliniat c aceast dezv lui r e a opiniilor
sovietice i britanice fa de rile menionat e ma i
sus este doar un principiu cIuzitor tranzitoriu pen-
tru viitorul postbelic imediat, i va fi supus exam in r i i

86
de ctre Marile PUiteri cnd se vor ntlni la m asa ar-
misti iului sau p' cii n vederea reglementrii pcii n
Europa.
12.10.44
P.R.O. PREM 3/66/7 f. 185-188

6. "Exist un puternic element de antaj", 1<1: OC-


tomhrie 1944, Bucureti - Misiunea britanic din
Romnia ctre FOi'eigl1 Office .

Telegram::l
Cifru Expediat W IT
Nr. 3659 PTimii ora 22,45, 14 octombTie 1944
14 octombr ie 1944

Imediat
Tr imisii. la Moscova. Ministru reziden t, Caserta
Urmare telegramei nr. 73 din 13 octombrie ] 944 pri-
mit de la Bucureti. Incepe. Repetat la Moscova, Ca-
serta
Telegrama mea nr. 65
In ultimele 48 de ore situaia s-a deteriorat ho trtor.
2. Ieri dimineaa, dI. Dinu Brtianu mi-a fcut o dare
de seam amnunit despre poziia sa care corespunde
foa rte mult celei descrise n telegrama mea nr. 50. El a
explicat c, acum, comunitii refuz guvernul de "tehni-
cieni", c Blocul Naional nu poaLe gs i , prin natura lu-
crurilor, nici o baz panic pentru o politic pe termen
lung i c, deci, chiar dac s-ar ajunge la un acord n
privina distribuirii portofoliilor, ei nu pot forma direct
un guvern "politic". Ei ar fi astfel mpini napoi la ve-
chea alternativ a redistribuirii per sona lului actualului
guvern cu manifestarea [sic] unei epurri.

87
3. Decretul cerut a fost emis la 11 octombrie i epu-
rarea este acum n plin desfurare, dar irnpasul parti-
delor continu, i, dintr-o lung conversa ie cu ministrul
Afacerilor Externe, astzi dup amiaz , reiese c comu-
nitii au r efuzat s continue colaborarea In guvern dac
nu se face o redistribuire a por tofoliilor, care, innd
seama de cele trei partide-"fantom" ale lor, le asigur
o preponderen efectiv. Aceste partide sunt Uniunea
Patrioilor, o asociaie juridic de persoane particulare,
cu sentimente antigerm ane, format n tim pul rzboiu
lui, dar lipsit de afiliere la un partid sau organizaie de
orice fel; Corporaiile Unite 1 i Frontul Plugarilor, care
sunt ambele organisme neorganizate, de foarte mic im-
portan politic . Este ndoielnic dac toate trei lao lalt
ar aduga ceva apreciabil la cei 15%, care este o esti-
mare generoas pentru asocierea comu nitilor i social-
democrailor n electorat, la ora act ual. Este deci nera-
ional cererea comunitilor de a avea preponderen n
guvern i obstructiv din partea lor s insiste n amenin-
area c vor prsi Blocul Naion a l. ns aceasta este
exact ceea ce fac .
4. Aa cum am explicat n telegrama mea 45 exis t
un puternic element de antaj n toa te acest ea. Singuri
ntre partide, comunitii au ps tra t, ca o motenire a
evenimentelor din august trecu t, cteva mii de "giirzi"
narmate, n rndul c rora se afla civa membri activi
ai partidului. Dac guvernul o rupe cu P artidul Comu-
nist, el va trebui s dezarmeze grzile. Membrii guver-
nului, cu care am stat de vorb , susin c aceast opera-
ie nu prezint, n sine, nici o dificultate, dar c, de n-
dat ce va fi ntreprins cu consi mmntul comuniti
lor - pen tru care nu exist deocamdat mci o pE'rspec-
tiv - ea va fi semnalul pentru greve i '1ciuni violente
de tot felul in ntreaga ar, ceea ce poate f,!ce ca, n
multe locuri, s nceteze producia industrial ~i s fie
provocate dezordini. Trebuie s admit c <lceste argu-
mente nu m impresioneaz i c am nclinat spre opinia
c cele dou partide burgheze cu circa dou treimi din
populaie n spatele lor sufer de laitate i sun t pe punc-

1 Referire la sindicatele controla e de co m uniti . (n. -:-d. rom .)

88
tul de a fi puse pe fug de o minoritate ndr znea i
cu totul iresponsabil.
5. Dac totui exis t motive de a crede c, n cazul
unei confruntri, comunitii locali vor fi sprijinii de au-
toritile sovietice, perspectiva ar fi foarte diferit. Unele
temeri au fost provocate de cererea recent a guvernului
sovietic privind arestarea generalului Potopeanu, mi-
nistrul Economiei Naionale, i a altor p ersoane car e au
part~cipa t la admiJl1.is-ir,aia Transnistriei. D ei nu am auzit
dect laude la adresa generalului, ca un om cinstit i un
colaborator al principiilor Aliailor, mi se pare c nu
poate fi vorba de un amestec n afacerile interne ale Ro-
mniei. Noaptea trecu t, to tui, co muni tii au primit o
cerere a sovieticilor de suspendare a ziarului "Universul",
care este "The Times" a l Romniei i de arestare a ed ito-
rului su dl. [Lug]oianu care a Iost ntotdeauna un bun
i loial prieten al nostru. Cererea a fost fcu t pe teme-
iul unui pretext cu totul nensemnat. M n tr eb [un grup
nedescifrat] s m asigur, n msura posibilului, dac,
n fapt iniiativa vine din acea direcie sau de la Moscova.
6. Dac a existat o in struciune pre cis de la guvernul
sovietic n privina ziarului "Uni versul" este greu s se
evite concluzia c tot el se afl n spatele sabotajului i
a obstructiei Par tidului Comunist din Romnia si atunci
perspecti~a pentru Romnia este ntr-adevr trist. Dac,
aa cum prefer s cred, vreo autoritate sovie tic subordo-
nat ncurajeaz pe comunitii lo~ali, sper n chipul cel
mai serios, c ea va fi avertizat de ndat, dac este ne-
cesar p rintr-o in te rvenie la cele m ai na lte nivele.
Foreign Office, rog transmitei telegrama mea la Mos-
cova sub nr. 200 i la Caserta sub nr. 20 .
[Urmeaz o nsemnare manuscris a lui W. Churchill :]
Ne-am concentrat eforturile asupra Greciei.

Forma trimis 16i X


W .C. l
16X
P .R.O. PREM 3/374/8 f. 102-104

1 Winston Churchill (n. ed.)

89
7, ,. Pn cnd aceast acuzaie nu va fi retras ,
pozitia lui Maniu este imposibil", 16 octombrie
1944, Londra - Foreign Office ctre ambasuda
din Moscova a Marii Britanii (reproduce o t le-
grarn ii Misiunii britanice din Romnia d'n 15 oc-
tombrie 1944),

Telegram:

De la Foreign Office ctre Moscova nr, 3729


i
Ministrul rezident. Mediterana Central, Caserta

16 octombrie 1944 t;xpediat W. T.


Prim it 16 octombrie 1944

Max im urgen

Urmare telegramei nI'. 81 din 13 octombrie, primit


de la Bucureti.
Incepe:
Telegram adresat la Foreign Office, nr. 81 din 15
octombrie, rep eta t la Moscova i Caserta.
Partidul Naional r ne sc a preg tit un miting al
adepilor si ntr-un cinematograf din Bucur eti pentru
astzi, unde liderii partidului urmau s ia cuvntul.
2. Aa cum probabil tii, P artidul Naional lirnesc
este de departe cea mai mare i mai important organi-
za ie din Romnia de azi i dac ar avea loc alegeri ge-
nerale, este rezonabil s se cread c ar obine (jOo/r;-
70 '/0 , din locuri n noua l egisla tur. Liderul su dt He-
iu[sic] Maniu [grup s rit] o IigUI internaional i cea
mai proeminent personali tate politic in aceast ar.
3. Astzi, la 1,30 a.m., primul ministru, generalul
(Sn)tescu a primit un mesa j telefonic de la generalul
Vinogradov, lociitorul preedintelui Comisiei Aliate de
Control, cerndu-i s yin la Comisie pentru a primi o

90
not, bazat pe o telegram de la Moscova. Textul aces-
tei note, care nu mi-a fost comunicat oficial, este coni
nut n telegrama mea imediat urmtoare .
4. Demonstraia din 13 octombrie, la care se fa ce r e-
ferire n aceast not, s-a r eluat la o or trzie vineri
noa ptea i-a avut puin publicitate aici. Potrivit ver si-
unii romne a ceior ntmplate, pe ca re am auzit-o de la
Ministerul Afacerilor Externe, n a cea st dup am iaz
circa 2000 de naional-r niti i liberali !O -au adunat
n faa Palatului regal i demonstrau pa ni c i n ordine ,
cnd, circa 200 de comuniti i-au fcu t apariia i a
avut loc o ciocnire, n cursul cre ia au fost trase cteva
focuri de arm . ntruct aici, noaptea, se aud focuri de
arm izolate, acestea au atras pui n atenie .
5. Dl. Buzeti, care era foarte agitat, a negat cu ve-
hemen c vreunul din demonstrani a striga t cele atri-
buite n nota rus. Dac ar fi f cut-o, muli mea i-ar fi
linat (Imprtesc ntru to tul acea st opinie). Contrar
opiniei unor persoane, elI. Maniu r efu zase orice contact
cu partidele i cu fotii membri (ai guvernului) n acea
dim i nea. Toa te sugestiile i insinurile contrar e er aU
propagand comunis t pur.
G. Ministrul a continuat spunnd c nu se putea per-
mite ca problema s rmn astfel. Nota rus eticheta, n
fapt, pe naional-rniti (i deci pe dl. Maniu nsui) ca
fasciti. Nimic nu putea fi mai absurd i mai nejustificat.
Pn cnd aceast acuzai e n u era retras , poziia lui Ma-
niu era imp osibil . Intregul guvern avea s demisioneze
cu siguran mine, dar, n orice caz, cir. Maniu i el n-
su i o vor face cu certi tu dine.
7. Dei mi-am dat seama c era mult a d evr n ceea
ce a spus ministrul, am fcut to t ce mi-a !>tat n putin
pentru a-l liniti, subliniind c alegatiile din n ota sovie-
ti; se r~fere~u .numai la un grup de persoane aparT
nand partIdulUI I nU la dr. Mani\1 nsui; c interzice-
rea demonstraiei din Bucure ti putea fi pe deplin justi-
ficat ca o msur de securitate publi c ' c situ atia era
p rea serioas pentru o aciune precipitat ' a.m.d. :01. Bu-
zeti nu a acceptat nimic din toaLe acestea. Co munitii,
care organi zaser un mar i un miting de mas , cu un

91
succes moderat duminica trecut, erau llO tri, a spus el,
s mpiedice demons traia ampl m ult mai spontan , care
ar fi nsoit mitingul rni tilor de ast zi. Nu era nimic
foarte surprinztor n aceasta, dar el i toi ceilali mem-
bri ai guvernului au resimit i ar -Ei refuzat s tolereze
forma n care Comisia Aliat de Control comunicase de-
claraia.
8. La sfrit am ntrebat pe ministru cum vedea si-
tuaia care s-ar fi crea t prin demisia g uvernului. La n-
ceput, el era nclinat s cread c un guvern pur comu-
n ist era singurul rezultat posibil n ca zul cnd Romnia
(ca i statele baltice n 1940) ar fi fost incorp orat n
U.R.S.S. L-am convins apoi s ia n consideraie urmtoa
r ea alte rnativ : cnd .guvernul i va prezenta demisia,
r egele poate s -i cear s rm n n [uncie cteva zile.
In acest timp, el va putea lua n consid erai e co mpoziia
unui guvern exclusiv n afara partidelor, care ar nlocui
Blocul National acum muribund. Acesta ar elimina im-
p asul de ~cum fr speran al p artidelor, dar ar plasa
pe umerii regelui ntreaga povar a responsabiliti i p:m-
tru indiferent ce rezultat.
9. Dl. Buzeti a spus c va fi de acord recomandr
o aciune pe aceste linii cu condii a s fie sigur c gu-
vernul sovietic nu se va opune i c Com isia Aliat de
Control era pregtit s prezinte, n viitorul cel m ai
a propiat, noului guvern romn, o d eclaraie cla r a tu-
turor cererilor sale. Dac nu se reuea aceast a, atu nci nu
mai era nimic de fcut i independe na R omniei avea s
aparin trecutului.
10. In tot timpul ntlnirii noastr e , dl. Buze ti, care
este un om cu vederi politice moder ate i care a jucat un
rol proeminent n lovitura din august , a fost stiipnit i
demn. Nu a fost nimic greit n seriozitat ea cu care a
vorbit i, dup opinia mea, estimrile sale asupra situaiei
actuale sunt corecte. In cursul urmtoarelor zile, soarta
Romniei va fi decis ntr-un fel sau a ltul.
11. A fi recunosctor pentru instruciuni w"gente.
Foreign Office, rog tra nsmitei imediat la Moscova ca
telegra ma mea nr. 25 i la Caserta ca telegra,na mea
nr . 22.

92
Rog, de asemenea, transmitei urgent urm toarea tele-
gra mla Moscova.
P.R.O. PREM 3(374:8 f. 198- 200

8. Politica de discreditare a guvernului romn,


dus de Moscova, 17 octombrie 1944, Londra -
Foreign Office ctre ambasada din Moscova a
Marii Britanii.

Telegram

Foreign Office ctre Moscova

(Cifru ) Expe diat W IT

Nr. 3773 Prim i t ora 18,38, 17 octombrie 1944


17 octombrie 1944
Repetat la Caserta
Bu cur eti

Imediat
Strict secret
Drastic nr. 137
Pentru Secretarul Af.acerill or Externe tra nsmis de
Foreign Office
Bucureti, telegramele nr.-ele 81 i 82
Este greu din acest co l s se formuleze o judecat C'S.bl -
pra aciunii ruseti de ntrziere a mitingului P Drtidului
Naional [rnesc] i, prin aceasta, de provocare a unei
crize politice. In principiu este probabil vorba de toate
mi.tmgurile i demonstraiile politice din Romnia, dar in-
terdici a ar t rebui s se aplice tuturor partidelor. Este
foarte posibil ca remarci anticomuniste s fi fost fc ute

93
n timpul ciocnir ii dintre P ar tidu l Na ional [ Tb r nesc ] i
comuniti la 13 octom br ie, d ar aceasta nu nsea mn c
primul partid este pro-fascist sau an ti-aliat. P e de aH
p ar te, trebuie avu te mer eu n v edere ncercrile r omEl-
ni lor de a obi ne sprijinul nostru mpotr iva ru il o r.
2. Acest n ou incident pare s indi ce c gu vernul so-
vie tic este n sp atele com uni tilor (vezi p ar agrafele 5 i G
din telegrama nr. 73 de la Bucureti) i c fa ce p 3rte
i n tegrant din politica sa d e discr editare a actualului gu -
vern i nlocuirea lui cu u n ul aflat i mai mult su b con-
trolul s u . Sin gura a ltern a ti v este p r obabil u n guvern
comunist, care ar r eprezenta sentimen t ele unei mici frac-
iu n i a popu l ai e i i ar fi un g uvern m a rio net al Mosco-
vei. Este p osibil i un guvern n afa ra partidelor p e liniile
sugerat e n paragraful 8 al telegramei nr. 81 din Bucu-
re ti . Acesta ar fi m ai bun a t t pen tr u ro mni ct i din
punctul n ostru de v edere, da r este ndoielnic ca va pri mi
aprob are s ovi e ti c.
3. Nu pu tem ofer i dec t puine sfaturi lui 1 c Rou i!~
t el, f r a cuno a te in ten '~iil e guvernului scvietic si poli-
tica sa privitoare la Rom n ia i orice aciu n e FI n oastr:l
ar avea , probabil, pui n efec t d a c ca nu ar c aprobare:!
sa .
4. Pe de a lt parte, cred c atitudin ea c:mduc5to"u llJi
Comisiei Aliate de Control, n trimit er ea (le comunicaTi
etc. , gu vernului romn, n n um ele Comisiei f[lr a da 1"1 -
pr ezenta nilor bri tanici posibilitatea de a vedea comuni-
c rile sau de a -i exprima opinia este pe de -a l1ltregu l
nejustifi ca t i trebuie s i se r eziste. Altmin teri, r eprc'-
ze n ta nii no tri n Comisia A li a t de Control \ '01' deveni
n imic m ai m u lt dec t obser vator i ai aciunil or deja hot
r te de autoritil e sovietice.
5. A sugera, deci , c , d ac avei ti mp, ai putea atr age
a t en i a lu i Molotov asupra ins a ti s a c iei noastre fa. de
m etodele (grup n edescifrat) de Com isia de Control in
aceast privin. Ar fi de u n imens aj u :or, d .l c Maloto\'
ar putea fi convins s dea u n ele i ndi cai i despre felu l de
guvernare pe care ru ii doresc s-I stabilea sc n Rom-

94
nia. In ce ne privete, un guvern n afa ra par tidelor ar
fi probabil cea mai bun soluie.

Distribuit
Secretarul Afacerilor Ex terne
Ambasa doru l M a i estii Sale
C.I.G.S.
DI. Martin
General Ismay
P .R.O. PREM 3/374/ 8 f. 90- 91

9, Factorii generatori ai resentimentelor sovietice


ra5 de Rom iinia, 11 noiembrie 1944, Moscova -
Knsrdnatul cu afaceri al S.U.A. la Moscova (Ken -
.!lan) ctr e Secret arul de Stat.

740.00119 Rzboiul European 193n! n - 1144 :


Telegram

Moscova, 11 noiembrie 1944 orele 2 p .m .


Primit 12 n oiembrie orele 10 p. m.

4323. ReDep tel 2602, 3 noiembrie, orele 9 p.m. 1. Dup


ct t i e ac eas t Ambasad, singurul schimb de preri bri-
t anic-rus asupra Romniei de la plecarea ambasadoru lui
Harriman l-au reprezenta t dou no te ale ambasadorulu i
britanic c tre Molotov, dat ate 26 octombrie . Prima not~,
exprimnd ngrijorarea ca nu cumva difer enele r~olitice
din Romnia s degener eze in incierri civile , urmate de
incletri arma te, mi-a fost rapor tat la n um:irul 411 8,
n 27 octombrie, orele 7. p.m. 1. Se exprima n m od spe-
cial ngrijorar ea c s-ar putea s nu r eu easc de zar ma-

1 Netipri t (n. ed. am .)

95
rea "grzilor comuniste". A doua not, exprimnd ir~gri
jorarea g uvernului britanic c ncercarea guvernului ro-
m n de a rupe relaiile cu Japonia ar putea da gre, mi-a
fost ra porta t cu numerele 4] 19, In 27 octombrie, urele 8
p .m. Ca rspuns la prima not, Vinski a afirm at ~n scri-
soarea din 2 noiembrie c situaia din Romnia asupra
c rei a a trgea a tenia ambasadorul britanic era legat n
principal de tendina anumitor grupri politice din Rom-
nia de a evita sau ntrzia r espectarea t ermenilor Armis-
tiiului i nu de comportamen tul v reunui detaament
anume. Nota (aduga c) se iau m surile necesare de c
tre Inaltul Comandament Sovietic, ce conduce activitile
Comisiei Aliate de Control n Romnia, n vederea dez-
a rm rii de ctre a u toritile romne <1 grupurilor i or-
ganizaiilor neguvernamentale din R omnia. Rspu nsul
sovietic la a doua not mi-a f,ost r aportat separ at n te-
legr ama 4920, din 9 noiembri,e, orele 6 p.m. J. 1n plus,
ambasadorul britanic, n memorandumul p e care i l-a l
sat lui Vinski la 3 noiembrie in legtur cu luarea de
ctre rui a echipamentului companiei petroliere, sa re-
ferit la faptul c economia ro mneasc era ;)[ectat, in
general, de lipsa de discriminare manifestat de sovietici.
El a menionat, n special, faptul c. in urma politicii el lse
de Comisia de Control, fusese culeas n u mai o mic parte
din recolta de cereale din acea to amn.
2. Factorii care au determinat atitudinea se vieticii
fa de Romnia sunt, dup p rerea mea, urmtorii :
a) Resentimentul sovietic fa de participarea trupe-
lor romne la invazia Ucrainei i, n special, fa de as-
pi r aiile Romniei n privin a Transnistriei i fa de a'.1-
ministrarea ei de ctre oficialit ~ile romne ti, c5t tim,)
s-a aflat sub ocupaie in amic ;
b) Originea ne-slav i tradiiile cl'lturale lhtino-c2-
tolice (sic !) care exclud Romnia au toma t din legturi'~
slave freti;

J Neti p rit (n. ed. am. )

96
c) Dispreul rusesc fa de malta societate romne a s c,
pe care o cons ider lipsit de principii, nclinat spre hu-
zur i corupt ;
d) Faptul c romnii nu au aclamat Armata Roi e i
nu au ar tat nici un semn de afeciune fa de ea ;
e) Resen timentul i gelozia pentru prosperitatea rela-
tiv de care au vzut rusii c s-a bucurat Rcm nia n
timpul ocupaiei naziste, ~ prosperitate ofensatoare p en-
tru rui, ntruct contrazice propaganda lor privind mize-
ria popoarelor din Eu ropa ocupat , o provocare la adresa
concepiei lor c standardul de via din rile nvinse
nu ar trebui s fie superior celui din Uniunea Sovietic;
f) Ho trrea ca acolo unde aciun ea n u este stnje-
nit de considerente politice, din teritoriile foste inamice
s se ia ct mai mult, sub form de bunuri i servicii,
drept rsplat pentru dis1trugeril e f,c'll'te in zonele ( 'CU-
pate ale Uniunii Sovietice.
P ornind de la aceste consider ente, aciunile ruse ti n
Romnia au fost dominate de ho trrea de a face ca
ac stei ri s-i ias pe nas fa p tele trecute, precum i d e
o pronunat lips de n creder e i de simpatie fa de,
practic, toi conductorii i gruprile politice . Din p&cate,
se pare c aceast pornire nu a fost contrab alansat de
autoritile militare sovietice din R omnia printr-un
sim adecvat de rspundere p entru stabilitatea po litic
din aceast ar sau stabilitatea economic :n Europa cen-
tral.
Rezultatele actiunii lor n sfera economic sunt birJd
cunoscute Depart~mentului. In sfera poli tic, ruii i-~u
concentrat ateni a asupra submir..rii autoritii liderilor
partidelor liberal i rnist!, care cuprind cea mai mare
parte a forel or an ti-fasciste din Romnia. Ruii vor s
realizeze acest lucru criticnd atitudinea acelor lideri fa
de termenii de ncheiere a armistiiului, acuzndu-i c nu
au reuit s nlture elementele fasciste, r efuznd s i
a jute in eforturile lor de a consolida viaa politic i im-
punnd adoptar ea imediat a unor msuri extreme de re-
form social i agrar, la care aderena maselor este

1 Domnii Brtianu i Ma niu nu au fost inclui n Ca bine.tul


remaniat la 4 noiem brie (n. ed. am.)

97
mare, dar pentru a cror promulgare imedia t nu-i poate
asuma r spunderea nici un om de stat serios. Dei co-
munitii romni au fost transformai n megafonul prin
care se cer aceste reforme, exis t dovezi c l\loscova nu
are prea mare ncr edere n influ ena lor i capacitatea
de a o exercita. Ateapt i pretinde sup unere din partea
lor, dar nu se simte oblig at s le acorde spri jin deplin.
li dispreuiete, probabil, p entru sl biciu nea lor i este
rezervat n a-i ncuraja s-i aSume o r s pund ere prea
mare. Rezultatul aC'2 stui tratam ent a fos t acela c influ-
ena Moscovei asupra vieii politice ro mn' ~ti a fost con-
stant negativ i a r euit s paralizeze eforturile rom-
ne ti de a controla situa ia creat prin r e chiziionrile ru-
seti i proasta administrare a sectorului economic.
Am sentimentul c autoritile sovietice de la Mos-
cova au nceput n ultimul timp s nele ag c aceast
si tu aie din Romnia ar putea s a ib r epercusiuni asu-
pra Uniunii Sovietice. n special, bnuiesc c sun t ngri-
jorate de p er spectiva ca zvonurile despre greutile i
h aosul generate de ocupai a sovi etic n Romfmia E nu-i
nver un eze i mai m ult p e unguri, a cror evident
spa im de Armata Roi e i r eziste l1 militar con tinu
au ncepu t s neli ni teasc Moscova. Este posibil, dei nu
e sigur, ca atitudinea reprezentanilor britanici din Ro-
m nia , precum i cea a ambasadorului britanic i a mea
p ersonal de aici s fi avut un anume r ol n a spulbera
mulum irea de sine a sovieticilor. Actuala vizit a lui
Vinski, dup pre rea mea, ar trebui interpretd t , n
aceast lumin, ca fiind legat aproape n exclusivitate de
r ecu no ater ea faptului c romni i nu se pot in,pca cu
termenii arm is tiiului i cred c avem motive s sperm
c se va adopta o politic mai rezonabil i cooperant
din partea au toritilor militare sovietice.
Trimis la Departament cu nu mrul 4323; rep e tat
ctre Caserta pentru Berry cu numrul 2G.

K 8nnan.

FRUS, 1944, voJ. IV, Europe, pp. 258- 260

98
10. Comunitii ar putea da o lovitur de stat cu
sprijinul sovieticilor, 30 noiem brie 1944, Bucure~Li
Reprezentantul american n Rom nia (B~~l'ry)
ctre Secretarul de Stat.

871.01/ 11-3044: Telegram

Bu cu re ti, 30 noiembrie 1944, orele 10 a.m.


FI'imit l a or ele 4,40 p.m,

40. Marealu l Curii 1 m -a vi zitat azi-noapte trziu


s-mi spun c Regele se decisese asu pra noului gu vern
i c, probabil, avea s fie fo r mat n urmtoa rele 24 de
ore. Guvernul urma s fie for mat din tehnicieni. Meni-
rea lui ar fi (1) s pstreze ordinea, (2) s nd eplineasc
obligaiile asumate de ar n urma armistii.ului i (3) s
continue lupta contra ungurilor i naz itilor.
Marealul a spus c probabil com uni tii vor reaciona
violent la formarea unui gu vern d e tehnicieni . S-ar pu-
tea chiar s ncerce o lovitur de stat. D ac sunt ajutai
de autoritile soviet ice, lovitura de stat ar reui. In acest
caz, m-a ntrebat el, ce s-ar ntmpla cu regele? I-ar
oferi americanii azil? Eu i-am r eplicat spu nndu-i mare-
alului c aveam impresia c era pl ea pesimist i c
mine diminea, dup un somn bun, mai mult ca sig ur
c ar rde singur de aceas t ntrebare. Totui , mi-ar
prinde bine s primesc instruciuni :2 r eferi toar e la pro-
blema ridicat de el, cci S-ar putea s m n tr ebe din
nou, n condiii ma} presante, cnd n-a mai putea s-I
d uc cu vorba, fr s-i dau un rspuns categoric. -

Berry
F HUS, 1944, voi. I V, Europe, pp. 2;0-271

1 Dimitrie Negel, mareal al PalatC\l ui (!1 . ed. am .)


2 Nu s-a gsit rspunsul n dosare (n . ed . am .)

99
11. Manu dorete s tie dac s-a dat mn liber
sovieticilor din Romnia, 9 decembrie 1944, Bucu-
reti - Reprezentantul american n Romnia
(Berry) ctre Secretarul de Stat.

871.01/ 12-944: Telegram

Bucureti, 9 decembrie 1944, orele 7 p.m.


Primit orel e 9,45 p.m.

52. Acum cteva zile Maniu i-a spus lui Le Rougetel,


colegul meu britanic c, n cazul n care guvernu l brita-
nic dorea ca Rom nia s- i pun soarta n m na sovieti-
cilor mai degrab dect a forelor anglo-saxone i se ivea
necesitatea unei decizii, el ar nelege aceast poziie, dar
a r fi foarte re cunosc tor dac i s-ar da de tire. Transmi-
nd aceast informaie la British Foreign Office, Le Rou-
getel a spus c el er a convins c Maniu cuta o ndru-
mare i a sugerat c ar putea folosi [ca pre text ?] aceast
ntrebare ca s -i trimit Un mesaj lui Maniu.
Seara trecut, Maniu mi-a mprt it i mie cam ace-
lea i gnduri. Mi-a spus c dac ar fi tiut c li se va da
mn liber sovieticilor s aplice termenii armistiiul ui,
n u l-ar mai fi sftuit pe Rege s semneze armistiiul. Era
sup rat c presiunea sa i aciunea rom neasc ce a re-
zultat din aceasta a u fcut ca linia Focani- Galai, care
ar fi trebuit s fie meninut mult timp, s avanseze
pn la porile Budapestei.
Mi-a vorbit despre faptul c lVIolotov l abordase cu
un an n urm , cu privire la viitorul relaiei dintre Ro-
mnia i Uniunea Sovietic i mi-a explica t c, datorit
loialitii sale fa de forele democratice, el nu acceptase
discui a. Era convins, n acel moment, c forele demo-
cratice aveau s pstreze o Romnie indep endent i su-
veran. Dar astzi totul arta c nu aceasta fusese inten-
ia acelor fore . Dimpotri v, se prea c Rusia Sovietic

100
plnui a deliberat s comunizeze Romnia, n timp ce for-
ele democratice asistau pasive. In susinerea p rerii sale,
mi-a citat exemplul plas rii unor co mun i ti unguri n po-
zitii administrative n nordul Transilvaniei ; apoi coloni-
za~ea tot mai intens de ctre sovietici a Constanei ; i
cererea recent a lui Malinovski ca toate cele patru ju-
dee rom neti din Transilvania ca re au fos t Smprite n-
tre Rom nia i Ungaria prin Dictatul de la Viena s fie
puse sub administraie sovi e tic i ungar.
Cu mult emoie, Maniu m-a ntrebat dac America i
Marea Britanie doreau ca Romnnia s devin o parte a
Uniunii Sovietice. " D ac este aa, v rog s-mi dai un
sfat n consecin, c ci aceasta se poate aranja uor i
chiar astzi, aa trziu cum este, pot c::ranja lucrurile n
avantajul Romniei, m ai bine decat pot s o fac comu-
nitii rom ni". Apoi a r epeta t c dac n i ntenia no astr
era s abandon m Romnia, aveam fa de el datoria s
i-o spunem, iar el datora poporului romn asigurarea ce-
lor mai bune condii i cu putin.
I-am spus lui Maniu c, din cte ti am eu, afirmaia
fcut de Molotov n prim vara trecut i articolele ar-
mistiiului indicau c cei trei aliai pr incipali se a tepta u
ca Romnia s fie un stat independent i suveran.
Departamentul tie foarte bine c J'vIaniu s-a r emarcat
cu ndrznea l ca un campion al aciunilor i sentimente-
lor pro-aliate din Romnia, chiar i n timpul zilelor ne-
gre ale dictaturii lui Antonescu. Are o nrurire politic
enorm n ar i cr ed c r espectul pe care i-l arat ro-
mnii eclipseaz respectul fa de oricare alt romn. Da-
torit a ceea ce a fost i a ceea ce este, se pare c este
important s nu fie lsat s alunece i el pe panta de a
mprti prerea gen era l c se produce dizolvarea sta-
tului romn. Referint numarul 42 din 30 noiembrie
orele 6 p.m. 1. Suger~z c este timpul s i se adreseze
lui Maniu un mesaj de ncurajare.
Rerry
FRUS, 1944, voI. IV, Europe, PP. 279-280.

1 Netiprit (n. ed. am.)

101
12. Vizita lui Vinski n Romnia, 12 decembrie
1944, Bucureti - Reprezentantul american n Ro-
mnia (Berry) ctre Secretarul de Stat.

740.00119 Rzboiul European 1939/ 12-1244:


Telegram

Reprezentantul american n Romnia (B erry)


ctre Secretarul de Stat

Bucur e ti, 12 decembr ie 1944, orele 9 Q.m .


P rim it 14 decembrie, orele !l, 15 a,m .

54. Dup gustarea de du mini c am avut o convorbire


de o or cu Regele. Er a mulumi t c Vinski plecase cu
o star e de spirit fav or abil i u u r a t c trecuse criza g u-
v e rn a men ta l , f r tulbur ri populare.
R egele a spus c , atunci cnd Viinski i -a fcut vizita,
de adi o, spusese -c la venirea s-a n Romnia cu o l un n
urm fusese nemultumit de efortu rile f cu te n vederea
respectrii termenil~r armistiiului : c n timpul ederii
sale aici putuse s -i cor ecteze multe impresii; i acum,
in momentul plecrii, era mulumi t de aciunea romni-
lor n a respecta termenii arm is ti iu lui.
Vinski a spus c gu vernul sovietic l s usiae pe re-
gele Mihai. Nu dorea ca R omnia s fie u n stat comunist,
ci s aib u n vecin care s-i fie p r ieten . In final, \7iinski
a spus c guvernul s u era foarte m ulumit de noul gu-
ver n romn i c un guvern de teh nicieni ar fi fost "im-
posibil". .
R egele mi-a spus c tonul pe care a discu tat a fo st
mult m ai pl cut dect primul, care era nsoit de ncrun-
tri i amenin ri cu greu m ascate. Mi-a spus c Vinski
l-a feli citat pentru felul cum s-a descurcat cu criza gu-
vernamental i avea mari sp er a ne c lucrurile aveau s
se lini te asc , ntruct a n eles c Vinski discu tase cu
unii din co munitii cei mai nvenin ai i i sf tuise s nu
a e o tulburare.

102
Regele era optimist n privina anselor noului gu-
vern de a menine ordinea. A spus c primul m inistru se
artase intransigent i n dou ocazii (cele menionate de
Maniu i raportate. de mine la num rul 52, din 9 decem-
brie, orele 7 p .m.) luase msuri imedi ate pentru ndrep-
t area unei situaii care ar fi putut deveni suprtoare. A
spus c com uni tii de aici au adoptat o a titudine diferit
in ultimele cteva zile si c el avea sentimentul c ei s-au
desumflat dup ce aflaser din conversaia cu Vinski c
nu puteau avea sprijinul Armatei Ro ii i de cnd sesi-
zaser din ati tudinea ferm a primului ministru c era
preg tit pentru o lovitur de graie.
Repetat la Moscova.
B erry
FRUS, 1944, voI. I V, Europe, pp. 280-281

13. Comisia Aliat de Conh'ol n R.omnia i func-


tionarea ei, 12 decembrie 1944, Bucureti - Repre-
zentantul american n Romnia (Berry) ctre Secre-
tarul de Stat.
---~

740.00119 Control (Romnia) / 12-1244 : Telegram

Bucureti, 12 decembrie 1944, orele 5 p .m.


Primit 12 d ecembrie, orele 7: 12 p.m.

56. Referin t elegrama lui Kennan din 1 decembrie


ctre Departament 1 i, n special, paragraful numrul 1.
Felul n care neleg au toritile sovietice poziia lor fg
de Comisia Aliat de Cont rol a fost prezentat ntr-o scri-
soare datat 3 decembrie a generalului Vinogradov, pre-
edinte adjunct, adresat vicemarealului de aviaie Ste-
venson, membru britanic.
Generalul afirma c se inteniona ca Comisia Aliat
de Control n Romnia s fie organizat dup acelai mo-
I Nr. 4590, 1 decembrie, orele 11 n.m. (n. ed. am.)

103
del ca i Comisia Aliat de Control n Italia. In Italia, ro-
lul executiv aparin e comandamentului anglo-american .
Reprezen tanii soevie'b ci nu p articip la administrar ea
departamentelor, cu excepia departamen tului ce se
ocup cu identificar ea ce t enilor ali ai . Heprezentantul
soevietic are drep tul s fi e inform at asupra l ucrr ilor Co-
misiei Aliate de Control i i n ain teaz sugestiile sale
preedintelui adjunct. .
Potrivit s e ci unii 18 d in armistiiul cu Homfinia , tr e-
burile executieve ale Comisiei Aliate de Control a parin
comandam en tului soevieti c. Reprezentan tul britanic se eva
bucura de acele drepturi de care se b u cur r eprezen tan-
tul soevietic n Italia , ad i c de dreptul de a primi ':nfor-
m aii i dreptul de a nain ta sugestii. Tn plus, se m ai
poat e nu mi un r epr ezentant britanic special pe l [mg de-
pa rtamentul administrativ al Comisiei ce i de ntific cet
enii brit anici din Romnia .
Berry
FRUS. 1944. voI. IV. EUrope. pp. 281-282

14. Pesimismul exagerat i optimismul exagerat al


englezilor, 12 decembrie 1944, Bucureti - Repre-
zentantul american n Romnia (Berry) ct r e Secre-
tarul de Stat.

871 .01 / 12-1244 : Telegram

Bucure ti . 12 decembrie 1944, orele Il p.m.


Pr im it 14 decembrie, orele 12 : 10 a.m.

58. Vicem a realul de avi ai e S teevenson i Le Rouge-


tel i-au schimbat punct ul de vedere fa de cel r dpor tat
n telegrama mea num rul 42, din 30 noiembrie, orele 6
p.m. 1. Ei au sentimentul c formarea noului guvern ro-
m n a fost un triumf pentru forele conservatoare din
1 Net ip r it.

104
ar, deci c pericolul comuniz rii Romniei de ctre so-
vietici a trecut.
Vicemaresalul de aviatie mai este convins c. Vinski
a venit aici ca s fac acelai lucru pe care l-a fcu t n
rile Baltice. Dar cnd Vinski o descoperit c aici con-
diiiJe erau diferite, vicemarealul de aviai e crE-de c
Moscova a ordonat ceea ce el a denumit o "retragere ru-
seasc".
Mie mi se par e c bri tanicii de aici erau foarte pesi-
miti cu o sptmn n urm asupra situaiei din Rom -
nia. Cnd motivele lor de pesimism s-au dovedit nejusti-
ficate, tot att de brusc au devenit optimi ti . Pesimismul
exager at este motivat de lipsa unor dovezi substan iale
c sovie ticii plnui esc o schimbare in ceea ce privete
s tatul romn . Optimismul exagerat este nefondat, n-
truct toate elementele de baz ale u nei lup te de inte-
rese care au existat la ncepu tul lunii sun t prezente i
astzi.
In consecin, eu nu mi-am schimbat prerea de fond,
r aportatn telegrama mea numrul 42, dar cred c ten-
siunea ap arent i-a pierdut din intensita te prin pleca-
rea lui Vinski i formar ea unui n ou guvern politic.
Repetat la Moscova.
Berry
:FRUC;;, 1944 . vo I. IV, E urope, p. 282

15, Arestrj ordonate de guvernul romn, 18 de-


cembrie 1944, Bucureti - Reprezentantul ameri-
can n Romnia (Berry) ctre Secretarul de Stat.
871.0 02/ 12-1844 : Telegram

Bucureti, 18 decembrie 1944, orele 3 p.m.


Primit orele 10,' 56 p.m.

66. Guvernul Rdescu a decis n edina de c~binet


s ordone arestarea tuturor minitrilor i subs~cretarilor

lQ5
care au fost membri ai guvernului n tre decembrie 1937
i 23 august 1944.
Cei ce urmeaz a fi arestai sunt m prii n d o u .
categorii :
1. Cei ce au activat din 1937 p n la guvernul Gr~
gurtu din iunie 1940 vor fi judecai ca persoane respon-
sabile de pregtirea Romniei pentru rzboi de partea
Germaniei. Din acest grup fac par te 32 de foti mini tr i
i 28 de foti subsecretari.
2. Cei ce au activa t din 19 :1:0 pn la insurecie sunt
numii criminali de rzboi i vor fi judecai potrivit
unei legi in ternaion a le ce va fi h otr t ulterior. Din
acest grup fac parte 41 de foti mi ni tri i 25 de foti
subsecretari.
In plus, sunt inclui 5 fo ti consilieri r egali sub regi-
mul Carol, care au participat fr p ortofoliu In cabine-
tul Cristea, ce a anulat constituia democratic i a in-
trodus dictatura regal 1. Decizia prevede 131 de ares-
t ri , cu exce pia a 7 fo ti minitri i subsecretari, care
sunt refugiai n Germ ania. Consiliul de Minitri a mai
ordonat ar estarea a 154 de na ionali ti, car e au incitat
la r zboi de p artea Germaniei i au colaborat ndeaproape
cu guvernele mai sus meni o n ate.
Printre persoanele poli1tice afectate de aoeast lep"f' se
afl fostul prim ministru Gheorgh e T trescu i Mi.sr-
jalea 2, care de curnd i-a unit partidul cu l'l'ontul Plu-
gar ilor , al vicepreedintelui Consiliului, Groza 3.
Lista compl e t va fi trimi s prin m a p diplom3.h c.
Acest pas al guvernului Rdes cu este considerat ca
semnificativ n ceea ce privete intenia sa de a executa,.
pe ct posibil, ter menii armistiiului.
Repe tat la Moscova. Derry
FRUS, 1944, voI. IV, Europe, pp. 282-283

1 In urma susp en drii constituie i. R egele l-a nlturat pp


Octavian Goga din funcia de prim ministru i l-a numit pe
Miron Cristea, patriarhul Bisericii Or todoxe Romne, n f runtea
unui guvern de uniunea naional, la 10 februarie 1938 ; par-
tidele politice au fist suprimate (nota cel. am.)
2 Mihail Ralea, de la fostul Pariid Socialist rnesc (nota
ed. a m .)
3 Petru Groza (nota ed. am.)

106
16. Poporul romn trebuie s fie asigurat c ara
sa va rmne ind ependent, 24 februarie 19 /15,
Vvashington - Secretarul de Stat jnterimat ftre
reprezentantul ame:rican n Romnia (Berry)
V.ia shington, 24 f ebruarie 1945, ora 10 p.m.

Depar tamen tul a observat factorii de nelinite din


situaia politic din Romnia, astfel cum au fost rapor-
tai n telegramele dvs . i mesajele lui Schuyler. Consi-
deram c este de dorit, mai ales In lumina cor.ferinei
din Crimeea 1, s prezentm gu vernelor sovietic i bri-
tanic propuneri concrete pentru consultri tripartite i
aciuni n problemele politice majore n rile foste sa-
teJite ale Axei, n perioada de armistii u, cu dorina de
a asigura o mai m ar e stabilitate politic n aceste ri
i de a stabili condiii care s fa c posibil alegerea li-
ber de c tr e aceste popoare a formelor de guvernmn t,
sub car e ele vor s tr iasc.
Credem c v poate fi folositor att dvs. ct i lui
Sch uyler de a fi inform ai asupra vederilor Departa-
mentului asupra ctorva din tre problemele mai urgente
p entru a putea face cu noscut poziia america n n di-
-verse lo curi i prin diverse mijloace considerate de dvs.
ca potrivite. Sperm s inei, mai ales, seama de urm
toarele :
1. Poporul romn nu trebuie lsat s se ndoiasc de
ex istena viitoare a rii ca un stat independent.
2. Un guvern de coaliie, reprezent nd toate grup
rile politice i clasele sociale este, credem lioi, cel mai
potrivit mijloc de a permite o administra ie reprezenta-
tiv n actuala perio a d . Nu dorim s vedem un guvern
exclusiv naional-rnesc sau exclusiv al Frontului Na-
iona l Democra t, i vom deplnge, mai ales, folosirea
ori demons tr aia de for sau orice <'.lt ican politic
pentru a aduce orice grup la putere.
3. Incercrile de a efectua schimbri administrative
prin mijloace de dezordine sau prin utilizarea forei sau
1 Conferin a de la Ia lta, 4-11 februarie 1945 (n . ed .)

107
a intimidrii nu trebuie tolerate, ci trebuie ncura jat
orice efort , care urm re te stabilirea procedurilor prin
care alegerile locale i generale vor pu tea fi inu te p e-
baza votului liber i secret sau prin alte mijloace de-
mocratice.
4. Nici unei grupri politice, fie comuniti sau alte
elemente, nu trebuie s i se p ermit s poar te arme.
toate instrumentele de for fiind lsate doar la dispo-
z i i a a utorit ilor guvernamen tale i lundu-se toate m
suril e pentru a se asigura c acest e 'lu toriti au la dis-
poziia lor fore i echipament ad ecvat pentru a men in e
ordinea intern.
Regele este fidel 5. Intruc t nu exist n ici Un mo-
intereselor u aiona le tiv p entru a crede c regele ilU ar
servi loial interesele rii sale i ale cauzei Aliate i, mai
ales, n ceea ce privete rolul s u n trecerea R omniei
de la n azi ti n tabra a li at , ~ ste greu s se gseasc
vreo justificare pentru atacurile mpotriva lui , m ai aLes
ntr-o perioad .c nd proceduri le pen tru asigurarea vo-
inei naionale nu au fost nc determinate.
6. Fr a uita ncuraj rile date rO!llil nilor n p ri vina:
sta tutulu i de cobelig era n de ct r e reprezentanii a liai
la Moscova, n timpul negocierilor de armis ti iu i , apr -
ciind , n acelai timp, con tribu~ia Romniei n rzboi ,
credem c dorina Romniei de a avea statut de cobeli-
ge ran trebuie l uat n consideraie ou simpatie.
7. Inelegem dorina r omnilor de a ext inde admi-
nis traia lor asupra nordului Transilv&niei, dar s p erana
c realizeaz aceasta prin agitaia lor n perioada ope-
raiilor militare active nu este nici n propriul lor avan-
taj, nici nu contribuie la dezvoltarea co la bor rii i n-
crederii reciproce.
Opinia public in- 9. Deoarece este de dor it ca opi-
ternaioll 3 1 trebu!2 n ia public american i , n gener al,
s cunoasc situ aia mondial, s fie pe deplin informat
din R omnia despre desfurrile din Romnia.
ca i de pretutindeni, este important s fie a dmii lIber
n ar corespo ndenii americani i rapoartele lor s fie
cenzurate numai pe baza considerentelor milit are.

[08
10. O liber tate real a pTesei, limitat numai de cen-
z ura mo tivat militar, trebuie s fie stabilit, cu acces
la materialele i nlesnirile necesare.
11. Este de dorit ca Romnia s fie au torizat s
reia comerul cu strintatea de ndat ce condiiile o
vor permite.
12. Instruciunile i directivele privind problemele
politice n u trebuie emise n num ele Comisiei Aliate de
Con trol fr consultarea cu membrii americani (i en-
glezi ) ai Comisiei.
Este, desigur, de dorit ca o r egul general ca ati tu-
dinea america n n problema ca cele tra tate mai sus s
f ie fcut cunoscut , cel puin, n primul r nd, au torit
ilor sovietice mai degrab dec t romnilor. Vei fi, de-
sigur, cl uzit de cursul evenimentelor n fixarea accen-
t ului sau momentului discuiilor Dvs . fie cu ruii, fie
cu romnii, dar propunerile de m ai sus ni se par a re-
prezent a cea mai bun baz pentru realizarea unei poli-
tici aliate comune n problemele romneti.
Trimis la Bucureti; repetat pentru informare la
Moscova i Caserta.
Grew
'FRUS, 1945, voI. V, Europe, pp. 478-480

17. Demersuri pentru reglementarea crizei din Ro-


mnia, 27 februarie 1945, Washington - Secreta-
Tul de Stat interimar ctre ambasadorul SUA la
Moscova (Harriman).
Washi ngton, 27 f ebruarie 1945, ora 10 p .m.

Evenimentele din Bucureti din ziua de 24 februarie


1945, cnd agitaia antiguvernamental a URor grupuri
minoritare 1 a creat dezordine chiar cu oarecari vrsri
de snge, au confirmat convingerea ce s-a impus Depar-
tam entului prin desfurrile din Romnia din ultimele
s ptm ni, c m suri prompte i efective trebuie luate
de c tre principalii trei Aliai pentru a stabiliza si tua-
ia politic n acea ar. Responsabilitile aliate prin
Carta Atlanticului, obligaiile implicate prin armis tiiul
cu Romnia i hotrrile luate la Con feri na din Cri-
meea, ca i slujirea scopurilor practice ale rzboiului,
p ermit s nu se eludeze responsabUi tile Uniunii So-
vietice, Regatului Unit i Statelor Unite pentru asigura-
rea continuitii unui r egim larg reprezentativ n Rom-
nia n aceast p erioad.
Ne-am dat seama de ctva timp c posesiunea con-
s ta nt de arme de c tre anumite elemente politice n
minoritate nu numai c re prezint o ameninare pentru
evoluia n ordine a evenimentelor politice n ar dar
este excesiv de discriminatorie i de altminteri nejusti-
ficat. Ali factori care par s tulbure situc1ia au fost:
a) suprimarea presei liberale democraLice prin aciunea
Comisiei Aliate de Control (n cazul ziarului naional-li
ber al Viitorul ) sau prin alte mijloace (ca blocarea acce-
sului la tipar de ctre Uniunea Tipognfilor); b) mij-
loace ina decvate la dispoziia guvernului pentru meni
nerea ordinii i c) eecul Aliailor de a asigura romnilor
o c l u z ire politic pe baza consultrii ntre cei trei
m embri ai Comisiei Aliate de Con trol.
Autoritile ovie- Nu am acordat ncredere r.umc-
tice sprijin fac tor ii roaselor r apoarte i indicaii lor apa-
de d estabilizar e a rente despre sprij inul sovietic ofi-
Romnie i cial acordat atacurilor minorittii
mpotriva guvernului, dei rm n pui ne bdoieli c ~u
fost situaii, cnd oficiali locali sovietici, pe loc i din
proprie autoritate, au dat ncuraj ri aciu nilor clpstahili-
zatoare. Am constatat de asemenea cu o anu mit pre-

1 Nu s-a tiprit: se raporteaz d espre corespondene publi-


cate n presa de la Moscova d in 19 !ii 20 februarie, C<1re conti-
nuau campania din presa so vietic de agitaie n vederea n-
locuirii guvernului Rdesc u cu un guvern al Fl'ontlllui Naio
nal Democrat, orientat spre sovietici (nota ed. am.).

110
o cupre sprIjInul dat comun itilor romni de ctre presa
ofi ci al sovi etic (telegramele dvs. 504 din 21 februa-
rie i 532 din 23 februarie) 1. In mod deosebit, am fost
ui m ii s aflm c generalul Vinogradov nu a ccnvocat
{) e din a Comisiei Alia te de Control la 24 februarie,
cnd a fost urgent solicitat s o fac de ctre gener alul
Schuyler , ca i de colegul s u britanic, pentr u a lua n
cons ider aie aciunea ali a t fa de criza p oliti c , aflat
ntr-o evolui e r api d.
C ererile Departil - Folosindu -v a a cum v ei crede
mcniu lui d e Sta t de cuviin de opiniile n oastre , p re-
zentate mai sus i i n nd seama de propunerile cuprinse
n telegr am a Depar tam en tului din 24 februarie , re p eta t
!?i dvs., sub nr. 416, v rugm s infor ma i guvernul so-
vietic despre p rer ea Departamentului, potrivit creia:
1) forma de coaliie a guvernului n Romnia tr eb uie
pstrat n perioada actu al, iar un guvern al Frontului
Naiona l Democrat sau exclusiv al unui p artid ar fi
inaccep tabil; 2) msuri prompte i efective s fie luate
pentru a asigura guvernului mijloace militare adecvate
i sprijin pentru a-i permite s restaureze ordinea i
s-i m enin autorita tea; 3) s fie date dispozii i ime-
diate p en tru a asigura libertatea presei n Romnia, p o-
t rivit ar ticolului XVI a Convenie i de armisti.iu : 4) toate
par tidele politice i alte grupr i speciale s fie tot al dez-
armate i 5) s fie stabilite ne legeri pen tru deplina
<:onsultare ntre cei trei membri ai Comisiei A1i te de
Control n toate problemele politice majore ale Rom-
niei, afectnd interesele i respons abilitile celor trei
g uverne aliate.
Vei spune c Departamentul sper foarte mult s
obin sprijinul guvernelor sovietic i britanic pentru
propunerile es eniale de mai sus privind si tuaia politic
din Romnia i c vom saluta orice indicaie privind

1 Nu s-au tiprit ; inf orm ea z c


ultimul num r din R z b oi ul
. i clasa mun citoare i Prav da din 22 fe brua rie au consacr at
p dncipalele ar ticole crizei politice din Romnia, care co nti nu
cam pania sov i et ic de pr es pentru o schimba r e r a dical n
guvernul romn (nota ed. am.).

111
opiniile sovietice. Vei cere, mai ales, asigurri c pre-
edintelui sovietic al Comisiei i vor fi date astfel de in-
dicatii nct s elimine orice ndoial c membrul ame-
rica~ este n situaia de a avea convocat o reuniune a
Comisiei Aliate de Control, cnd, potrivit raionamentu
lui s u, ex i s t motive urgente ~i suficiente S':-l o cear.
Trimi s la Moscova; repetat la Burureti, Lcndra i
Ca serta.
Grew
FRUS, 1945. voI. V, Europe, pp. 482- 41;,.

18. P e Vinski nu-l intereseaz opiniile lui Vio


ianu, 28 februarie 1945, Bucureti - Reprezen-
tantul american n Romnia (Berry) ctre Secre-
tarul de Stat.

Buc ureti, 28 februarie 1945 ora 7 p.m.


I Primit 28 februarie, ora 5,30 p.m.!

La ora prnzului, Vinski a cerut o audien regelui


p entru ora 3,30.
Potrivit ministrului de externe, care a fost de fa.
Vinski a nceput discuia, ntrebnd care era decizia
r egelui la sugestia fcut ieri seara ca ~uvernul Rdescu
s fie nlocuit (vezi telegrama mea nr. 142 din 27 fe-
bruarie, ora 12 p .m .). R egele a rspuns c a comunicat
aceast informaie generalului Rdescu i c a inceput
consultri cu liderii de partid, cu scopul de a alege un
prim ministru desemnat.
"Avei 2 ore i 5 mi- Vinski a rspuns c un astfel
nu te..." de rspuns era nesatisfctor. Ricli-
cndu-se i privind ceasul su de la mn a spus: "Avei
exact 2 ore i 5 minute pentru a face cunoscut publicu-

112
lui cgeneralul Rdes cu a fos t demis. La ora 8 trebuie
s informai publicul despre numele succesorului su" ..
In acest punct Vioianu a spus c regele er a un mo-
narh constituional i ca atare trebuie s procedeze po-
trivit Constituiei. Regele nU poate alege pe primul m i-
nistru, ci poate numai s se consulte cu liderii de p artid
i apoi, urmnd sfatul lor, s n s rcineze pe cineva cu.
formarea guvernului. Vinski a rspuns c nu dorete
s fie ntrerupt de Vi oianu, pentru c nu a venit s as-
culte ideile lui Vioia nu. El a continu at spunnd c ge-
neralul Rdescu proteja n continuare pe fasciti i c,
trecnd n rezerv ieri , prin decret : egal, grupul de 10
ofieri"', a s vrit un act neprietenesc fa de Soviete.
Decretul trebuie s fie anulat imediat.
Vioianu mi-a spus c r egele acceptase aceast ce-
rere, dup care Vinski a pr si t brusc camera, trn-
tind ua la plecare.
Potrivit lui Vioianu, regele va anL1na la ora 8 c a
cerut prinului tir b ey s formeze guvernul. Prinul
tirbey 1 va accepta 2.
Repetat la Moscova, sub nr. 28

Berry
FRUS. 1945. voI. V. Europe. pp. 487 - 488

*
La 27 februarie s-a tiprit in pres protestul a zece of i-
eri (printre care generali i C. Vasiliu R ca nu, Ilie Creule scu,
C. D m ceanu ) mpotriva generalului R clesc u. n aceea i zi
Con$iliul Superior a l Otiri i a ho ~rt scoaterea lor din cadrele'
active ale armatei pentru amestec in p0liti c (n. ed. am.). _
1 Prinul Barbu t irbey, fost prim ministru r0mn i prin -
cipal participant n convorbirile romn o-aliate n vederea n..-
cheierii pcii purtate la Cairo i Moscova n 1944 (n . ed . am.)'
2 Telegrama 148 din 28 februarie, ora 7 p.m. din Bucureti
in formeaz c cenzorii sovietici a u suprimat comunicatul anun-
nd c prinul tirbey a fOSlt nsrcinat cu lor m area guvernu-
lui i c Frontul Na ion al Demo cr a t a refuza t s participe la u n.
guvern, ce nu se afla sub controlul su (nota ed. am.)

113
1~. Intrevederea cu Vinski, 1 martie 1945, Bucu-
l'eti - Reprezentantul britanic n Romnia (Mar-
joribanks) ctre Foreign Office.
Dl. Marjoribanks Trim isii 12.42 a.m. GMT 2 martie 1945
Nr. 215 Primit 3.20 a.m. GMT 2 m artie 1945
1 martie 1945

-Repet at Ia Moscova
Washington
B ari (pentru Le Rougetel)

Urgent
Telegrama mea nr. 213
L-am vzut pe dI. Viins ki astzi la orele 5 p.m . i
am rmas cu el patruzeci de minute.
2. Am nceput prin a-i arta o copie a notei pe care
i-o trimisesem astzi diminea i am r epetat coninutul
-ei, punct cu punct, subliniind ndeosebi importana acor-
c1 8 ii de g'IJVPrnul Mai estilii Sale principiului guvernului
liber i a nedorinei noastre de a vedea un r egim sindi-
calist instala t n Rom nia. DI. Vlsinski a declarat c
F T. D. era compus din mai m ulte 'partide politice i de
asemenea din elemente neimplicate n problemele poli-
tice i le-a enumer at. Gen eralul Rdescu. pe de alt
parte, intenionase s distru g instituiile democratice i
protejase elemente fascis te n guvern. Scopul declarat al
tuturor democrailor adevrai era distrugerea fascismu-
lui i el conta pe sprijinul reprezentanilor britanici pen-
tru a realiza aceasta. I-am spus c , evident, toi fascitii
din administraie trebuiau ares tai i j udecai i l-am
asigurat de spriiinul nostru pentru a r ealiza aceasta, dar
c trebuiau utilizate mijloace legale. DI. Vinski a fost
-de acord , dar a declarat c, in acest caz, poporul fusese
-provocat.

tl14
3. Am subliniat c Molotov declarase c informaiile
date de mine nU erau exacte i a m dorit s. explic d-Iui
Vinski pe ce er au ntemeiate. Rapoar te din mai multe
surse fuseser studiate i noi discutasem ~u membrii tu-
turor partidelor. Incercaserm n mod onest s evalu m
sprijinul dat F.N.D. De exemplu, am avut impresia c
recentele alegeri sindicale din Bucureti d deau imagi-
nea cea mai valabil a punctului de vedere munci toresc.
Ij ddea seama dI. Vinski c in zece ntreprinderi din
Bucureti, unde aceste alegeri av uses er loc, peste 4000
de voturi fuseser date candid atului naional-rnesc
i naional-libera l , n timp ce mai pu in de 800 sprijini-
ser F.N.D. DI. Vinski a r eplicat doar c el avea alte
info rmatii.
4. El' s-a referit apoi la demersurile ambasadorului
M.S, la Moscova privind ncercarea unei minoriti de
a ctiga prin for controlul n guvernul romn. Fap-
tele artau c R descu i antura jul su fascist ncerca-
ser s provoace poporul i era hotrt s distrug de-
mocraia. El a fcut aluzie la tralamentu l nemilos apli-
cat celor zece gener ali care fus eser d egradai i exclui
din armat pentru c au criticat faptul c Rdes cu a
tras n popor. Am ilustrat aciunea violent a minorit
ii, referindu-m la ncer crile de a [text nedescifrat n
documentul original - n . ed.] prin sprij initorii F.N.D.
la Craiova i alte centre provinciale de a instala prefeci
dup propria lor alegere i am declarat c, dup legile
romneti, astfel de numire putea fi fcut numai de
m inistrul de interne. DI. Vinski a ci tat cazul prefectu-
lui de la Craiova care fusese o persoan numit de An-
ton escu i un fost adept al lui Horia Sima. Deoar ece gu-
vernul nu a luat msuri pentru a se debarasa de acest
tip de funcionari, poporul luase legea n propriile sa'le
mini. L-am ntrebat pe dI. Vinski ce nelege prin po-
por. Craiova era un ora mare i fusesem informat c
n atacul (asupra prefecturii, n. ed.) nU participaser mal
mult de 2 000 de oameni. El m-a Intrebat de unde aveam
informaia. Am spus c dintr-un raport oficial i de la
martori oculari. Menionnd aceste detalii, eram numai'
curios s vd dac el nu a exagerat sprijinul popular dat

115
-unui partid politic. DI. Vinski a spus din nou c avea
.al te informaii.
5. DI. Vinski s-a referit apoi la scrisoarea pe care
i-o adresasem ieri n privina ntrevederii sale cu regele.
El a explicat aciunea sa prin necesitatea r apiditii de
a-l nltura pe Rdescu, n timp ce consultarea Londrei
ar implica 11'trzieri i el n u ~nel'ege r eferirea mea la
'in tervenia g uvernului sovietic n constituia Romniei.
In Grecia, autorit ile britanice nu s-au amestecat n
constitutie ? Guvernul sovietic nu a intervenit n Gre-
cia. In ~ceast ar , U .R.S .S. a teapt s fie sprijinit,
iar nu fcu t s eueze de ctre reprezentanii britanici.
Am reiterat imediat inter esele speciale ale U.R.S.S . n
R omnia, astfel cum au fost definit e la Conferina de la
Moscova i am subliniat c scrisoarea fusese una perso-
nal, c nu eram interesai n problema personalitilor,
dar c cerusem un rgaz pentru c aveam impresia c
schimbar ea procedurii cons tituio na l e n aceast ar
constituie o mare preocupare pentru Aliai. Am subli-
niat din nou inter esul gu vernului M.S. pentru un guvern
de coa liie, condus, d ac este posibiJ, de un neutru i in-
temeiat pe o r eprezentare corect [iair] a partidelor po-
1itice, p n cnd vor fi inute alegeri libere. DI. Vinski
a ntrebat "Cine este neutru? Fiecare este sau Un fas-
cist sau un antifascist" . Am spus c nelegeam un om n
ai ara partidelor. El a dat ca exemplu pe dI. Groza. Am
atras a tenia c dI. Groza er a un membru al Frontului
PlugariloL El a spus c Frontul Plugarilor era alctuit
,din membri ai diferitelor partide i n u era o organiza-
ie politic. Am spus c aveam inform~ii, potrivit c
rora Frontul Plugarilor fusese foarte activ pe plan po-
litic n Transilvania. El a r spuns c activitatea politic
ffa un lucru bun i una dintre cele mai admirabile
tr sturi a le Camer ei Comunelor din Anglia. I-am re-
amintit c noi discutasem despre Un ef al guvernului n
afar a partidelor.
6. Dt Vinski a declarat apoi c el sosise i ordinea
'fusese restabili t . El nu era ngrijorat pentru viitor i

116
nici eu nu trebuia s fia. Un guvern F.N.D. putea s.
includ de asemenea i membri ai altor partide politice,
ca de exemplu, Naional-Liberal i Naional-rnesc i
l-a exclus pe Maniu. El a meniona t numele lui Ralea i
Ttrescu. L-am ntrebat dac tia c dl T trescu era
un fost membru al unui guvern progerman . Dl. Vinski
a replicat c trecutul su fusese luat n consideraie i
c el nu fusese un sprijinitor al Germ aniei. Am expr i-
mat opinia c oricine fusese n vreun fel legat de acti-
viti pro-germane nu era un m embru po-trivit pentru
guvern ul romn de acum. Dl. Vin ski a r spWls c T -
trescu era un prieten intim al lui Garencu care er a un
pro-britanic i pro-rus bine tiut.
7. Am ncheiat spunnd c dl. Vinski avea o foarte-
serioas responsabilitate p e umerii lui ~ ll asigurarea pu-
nerii n practic a Declaraiei din Crimeea In Romnia
i c m bazam pe el n sprijinul pentru formarea unui
,guvern pe deplin reprezentativ tuturor partidelor pn
cnd puteau fi inute alegeri libere . Dl. Vinski ti fost
de acord c va aciona pentru un guvern r eprezenta tiv
al elementelor democratice, dar a declarat c, n prezent~
nu puteau fi inute alegeri.
8. Mi-e team c, n aceast faz trzie a jocului, nici
o exprimare a vederilor guvernului M.S . nu poate avea
mare efect asupra dlui Vinski , car e este, evi.c1ent, aici
pentru a executa ordine. El a fost n bun dispoziie n
cea mai mare parte a discuiei i am c ptat impres ia
c el consider c partea cea mai mare a misiunii sale a
fost ndeplinit. Sigurana sa de sine este mai vizib il
n aprobarea deschis a Frontului Naional Democrat
i respingerea dlui Maniu.
9. Intre timp, moralul romnilor este la nivelul cel
mai de jos, mai ales n cercurile P alatului. Tocmai am
auzit c dl. Vinski se ntoarce s-I vad pe rege la or~
10 p .m. ast sear .
Transmitei, v rog, la Moscova, Washington i Bari~
telegramele nr. 39, 29 i respectiv 25.
P.R.O. PREM 3/37419, p. 188-190.

U7
20. ntrevederea cu Vinski, 1 martie 1945, Bucu-
reti - Reprezentantul american n Romnia
(Ben:y) ctre Secretarul de Stat.

Bucur eti, 1 martie 1945, ora 8 p.m.


(Prim it ora 9,12 p.m.)

Dl. Vsinski mi-a cerut s -I vizitez ast sea r la ora 6.


In cursul ntrevederii, am reafir mat opiniile en ume-
rate n scrisoarea mea ctre el, adugnd (\ declaraie
privind p roble mele presei, IlJecesiJtatea de a lua prompt
ms uri pentru a asigura libel'tat ea pr esei n Romnia i
importana faptului de a permite co respon denilor ame-
ricani s vin aici.
Dl. Vinski mi-a rsp uns c er au foarte mici dife-
rene ntre punctele de vedere ale guvernelor sovietic i
american i c ele deveniser i mai mici dup Confe-
rina de la Ialta.
V n<;!{ d espre R spunznd la ntrebarea mea
rId ici politice" i
d a c noul prim ministru fusese ales,
"fasci ti"
el a spu s c r egele va face alegerea
dup consultri cu liderii partidelor. Am &PUs c presu-
puneam c liderii de partid vor desemna pe ca ndidaii
p ropriilor partide care intrau n guvern. Dl. Vinski
mi-a r spuns c existau numeroase clici n vechile par-
tide, c existau fasciti i c, desigur, reprezent8nii un or
as tfel de grupuri nu-i aveau locul ntr-un guvern des-
tinat s comb a t fascismul.
Cnd am spus c pn la alegeri era de dorit s se
m enin aceeai proporie de r epr ezentare n gu ver n , o
proporie asupra creia se pus eser de acord liderii de
partid, el a spus c aceast proporie nu putea fi men-
inut deoarece fiecare partid formul cereri absurde, dar
c punctul important era nu reprezentar ea pe baze can-
titative, ci calitative. El a spus c puteam dIferi n de-
finirea guvernului de coaliie, dar pentru el aceasta n-
semna reprezentani care gndesc asemntor, alei din
_mai multe par tide.

1118
n problema dezarruarii grulUdl0r politice el a spus
c situaia fusese provocat de eecul lui Rdescu si c
va fi o datorie a noului guvern s ia m suri.
Vinski vrea o so- Impresia mea general de la n-
lu ie rapid tlnire este aceea de confirmar e ct
rapoartelor, recent naintate Departamentului. Dl. V-
inski acioneaz pe baza unor instruciuni directe. Spe-
rana sa este s reueasc a salva aparenele de proce-
dur constituional, dar dac este necesar, el o va sa-
crifica pentru o soluie rapid.
Repetat la Moscova sub nI'. 33
Berry-
}'RUS, 1945, voI. V, Europe, pp. 48~-490

21. Marea Britanie a recunoscut prepond erena:


V.R.S.S. n Romnia, 2 mar tie 1945, Londra-
Foreign Oftice ctre ambasadorul 1.\/Iarii Britanii la
Moscova (Clark Kerr).

Nr. 1018 T r imis 12 m iezu l nopii 2 martie 1945-


2 martie 1945

Rep etat (nr. 2026 la Washington F. Urgent)


la Bucureti Nr. 258 (F. Urgent)

F. Urgent
Telegrama de la Washington nI'. 1345 din 28 febr ua-
rie : situaia intern din Romnia.
Reiese limpede din telegrama de la Washington m en-
ionat c Departamentul de Stat a invocat D eclaraia de
la Ialta despre teritoriile eliberate i a cerut consult ri
comune ntre Aliai "asupra tuturor problemelor poli-

;119
-tice majore din Romnia afectnd interesele i r EOsponsa-
bilitile celor trei guverne aliate".
2. Noi nine am ezitat s facem aceasta, innd seama
,de acordul nos tru cu ruii, prin care am recunoscut pre-
ponderena sovie tic n Romnia. Consider,:uTI tctui c
ar trebui s dm sprijin d eplin ac iunii guvernului Sta-
telor Unite prin invocarea D eclaraiei. V rog, deci, s-I
ve dei pe dI. Molotov ct de curnd posibil i s spriji-
nii demersurile d-lui Harriman. Ar trebui s subliniai
d-lui Molo tov c, acceptnd preponderena sovietic n
Romnia, ne simim obliga i, in nd seama de recentele
evoluii din acea ar, s st ruim pentru consultri co-
mune n aoord cu hrot rrile adoptate la Conferina elin
Crimeea.
3. Ar trebui de asemenea s sublini ai c telegrame
-recente din Bucureti sugereaz c unele directive so-
vietice c tre guvernul romn par a fi emise n numele
guvernului sovietic sau al Inaltului Comandament Sovie-
tic i nu n numele Comisiei Aliate de Control. Nu tiu
dac .guvernul sovietic ine seama de avertismentul nos-
tru c, dac m surile fa de care avem obi ecii sunt
luate n numele Comisiei Aliate de Control, ar trebui
s ne disociem public de ele. D ac lucrurile stau aa,
putem fi obligai s ne disociem de hotrri care vor
duce probabil la impunerea prin for a unui guvern mi-
noritar n Romnia, dac acestea sunt comunicate 2.uto-
ritilor r omne n numele Comisiei Centrale sau ale
Inaltului Comandament Sovietic ori al guvernului so-
-vietic.
[l'rmeaz o not manuscris a lui Churchill :J
Nu cred c suntem liberi s lum o atitudine att de
ferm, innd seama de angajamentul nostru fa de
Stalin i stricta observare de ctre el a Gentlemen's
Agreement-ului n privina Greciei.
WSCI
3 III
:P.R.O. PREM 3/374./9 f. 196

1 Winston Spencer Churchill (n. ed .).

120
22. ,Comunitii
, erau multumiti
' , cu Groza", 2 mar-
tie 1945, Bucureti - Reprezentantul american n
Romnia (Berry) ctre Secretarul de Stat.
Bucureti, 2 martie 1945 ora 10 a.m.
{Primit 10,30 a.m.)

Astzi la ora 3 dup amiaz, prinul tirbey l-a in-


forma t de rege c nu poate forma guvernul. l'uin timp
dup aceea, Vinski i-a trimis vorb c Groza era ale-
gerea sovietic. Cu toate acestea, regele a ccntinuat con-
sultrile cu liderii de partid. Maniu a fost absolut mpo-
triva unui guvern Groza. Brtianu, innd seama de do-
rina sovietic, era dispus s-I accepte pe Groza, cu con-
diia ca partidele istorice s fie ecl1itabil r eprezentate
n acest guvern. Petrescu 1 era de acord n mprejurri
similare. Comunitii erau, desigur, mulumii cu Groza
dar doreau un guvern n ntregime nou.
La ora 10 asear , regele a fost informat personal de
Vinski asupra dorinelor sovietice. La ntrevedere, con-
d uita lui Vinski a fost ferm, dar nu brutal . Romnii
atribuie aceasta vizitei mele i celei a reprezen tan~ului
britanic la Vi nski, dup amiaz. Poate c vizitele vor
il avut vreun efect, dei cred c Viinski i va realiza
programul att timp ct Moscova nu-i schimb instruc-
iun ile.
Azi diminea,
regele intenioneaz s se consulte cu
Ttresc u, lJupu 2 i lVIihalache i, dup amiaz , s dea
lui Groza un mandat limita t pentru formdr ea guvernu-
lui. El va spune lui Groza despre dorina sovieticilor
ca T t rescu s fie vicepreedinte, apoi va proceda pe
calea normal , informndu-l despre opiniile liderilor d.e
partid. El va da instruciuni lw Groza s formeze un
guvern "lar.g reprezentativ al tuturor elementelor de-
mocratice din toate partidele".

I Constantin-TiteI Petresc u, pre~e<lintele Partidului Social-


Democrat (n. ed. am .).
"J Nicolae Lupu, membru al ComiLelului Executiv al Parti-
-<lului Naional-rnesc (n . ed. am.).

121
Presiun ile aSUpra De-a lungul crizei, regele a pro-
r egelui au fost i- ceda t ca un monarh constituiona l.
mense
Presiunile asupra lui pen tru o ac-
i une contrar au fost imense (vezi telegr amele m e le-
146, 28 feb ruarie, ora 7 p.m., 150, 1 mar tie, 5 p .m , i
152, 1 martie 11 p .m.). Aceast misiune a putut s -i
transmit n eoficial unele ncuraj ri i a subli niat im por-
t ana procedurii constituionale, dar, n ab sena unor in-
struciuni explicite, cred c ar fi fos t o gre a l s- i su -
gerez o amnare dincolo de termenul indicat ele cer erea
sovietic 1.
Repetat la Moscova sub nr. 35 .
Berry
FRUS, 1945, voI. V, Europe, pp, 492-1!J3

23. "Romnii i bulgarii au fost dumanii n o tl"i",


4 martie 1945, Londra - Primul ministru al Ma-
l'ii Britanii (Churchill) ctre ministrul de Ex terne
(Eden).
10. D ownin g Street
WhLtehall

Secretarul pentru externe


1. Telegrama dvs. nr. 101 8 ctre Moscova despre Ro-
m nia
., ... nu cumva U n d e Mi-e foarte team de avansarea
Joe s n e reprc - noastr a t t de depar te, innd sea-
eze ..." ma d e aran']amentu 1 neo f"lCla l pen-
tru Grecia' i chipul strict n car e el a fost respectat de
2
U .J . 3. La u r m a urmei, rom nii i bulgar ii au fost du.-

1 C u privire la acest p aragraf, Departamentul, prin tele-


gra m a 104, 3 martie, 7 p .m . a t ransm is Bucureti u lui c a fo st
informa t d e a mba sada bri tan ic d in Wash ingto n c Ministerul
de Ex terne britanic a dat ins tru c iuni reprezentantului 5u din
Bucure ti s -I sftuiasc p e rege "s n u fac pasul irevocabil,
dac aceasta este posibil", (n. ed. am .).
2 Referire la Acordul de procentaj (n . ed .).
3 Unele J oe = I. V. Stalin (n. ed.).

122
m ani i notri i nu putem s ne asu mm aceleai riscuri
p entru ei aa cum am fcu t-o p entru Grecia i Polonia.
Sun t foa r te preocupat ca nu cumva D .J . s ne reproeze
nc lcarea nelegerii noastre cu el privind Romnia n
acelai tim p cnd dispu ta pentru Polonia devine critic.
Tre'b uie s ne i ne m de Icuvnt 'o ri1ct de dureros ar fi,
<:lac trebuie s uzm cu .e fect de acest :lrgument fa
de el. Sun t ner bd tor s mergem p n n ph zele albe
n priv i na P oloniei i aceasta cere concentrare n detri-
mentul altor probleme.
2. B t lia m erge foarte bine.
W.S .C.
4.3.45
P .R.O. PREM 3/374/9. f . 195

24 . Interesele britanice -n Greci a si Polonia trec


naintea celor din Romnia, 4 martie 1945, Londra
-- Primul ministru al Marii Britanii (Churchill)
c tre Ministrul de Externe (Eden).

Secretar ul pentru Externe

10 D own in g Str eet


Whi t eh all

Urm tor la minu ta mea de azi di m ine a , " rog s


vedei propoziiil e a tr eia, a patra i a cincea ale par agra-
fului 5 de la Marjoribank 21 5 i telegrama Misiunii M~
litare R AC 525/ibs.
Nu avem n tr-a d ev r nici o justificare pen tru a in-
terven i n acest chip extr aordinar de viguros pentru
fotii notri inam ici rom ni, compr o mi n d astfel pozi-
ia noa str n P olonia i iritndu-i pe rui, care accep-
tas er ndelungata no a s tr lup t la Atena. Dac vom

123
- - - - - ____ - - I

continua astfel ni se va spune, nu fr drepta te , c


ne-am clcat cuvntul n Romnia, dup ce am Iclosit
poziia noastr n Grecia i aceasta va compromite pozi-
ia pe care am luat-o la ralta n privina Poloniei. Cred
c trebuie trimise instruciuni stricte repreze1ltanilor
no tri din Romnia s nu dezvolte acolo un front poli-
t ic antirus. Ei fac lucrul acesta cu o energie inopor tu n,
f r s neleag ce este n joc n alte domenii.

w .S.C.
1 .3.45
P.R.O. PREM 3/ 374/9. f. 187

25. Mare~ Britanie trebuie s sprijine demersurile


SU A n favoarea Romniei, 5 martie 1945, Londra
- Ministrul de Externe al Marii Britanii (Eden)
ctre primul ministru (Churchill).

Primul ministru

Minutele dvs . M 163/ 5 i 164/5 din 4 martie

Imi p are ru c dvs. credei c am mers prea departe


n instruci unile trimise prin telegrama no astr nr. 10W
lui Clark Kerr n privina Romniei.
2. V amintii, totui, c la 28 februarie, am primit
r apoarte de la Bucureti care artau c situaia pulitic
se deteriora rap~d i, n cazul n care noi i a merican ii
nu acionam, autoritil e sovietice aveau s impun Ro-
mniei un guvern comunist, care reprezint numai un
procent nesemnificativ al opiniei publice. Am discutat
aceasta cu dvs. atunci i am suhliniat . c, innd seama
de nelegerea l1ioastr cu Stalin asupra Balcanilor, dvs.
ne-ai sftuit de multe ori s ne reinem de la amestecul
n afacerile romne ti. Aceasta a prut, totui, a fi o n-
cercare deosebit de flagrant a ruilor de a interveni n

124
~facerile interne ale Romniei i noi am fost de acord s
rezolvm problema la Moscova.
3. Corespunztor, au fost trimise instruciuni lui
Clark K err s strui'e pe lng M010tov asupra dodnei
de a mpiedica rsturnarea guvernului romn de coaliie
pn cnd poporul va pu tea s- i exprime propriile sale
vederi; Clark Kerr a primit instruciuni s adauge c
am fi pu i ntr-o si.tuaie imposibil, dac ar trebui
s trecem cu vederea decizii luate n numele Comisiei
Aliate de Control, la care ne-am opus n chipul cel m ai
ferm . Dvs. ai aRrob at proiectul acelei telegrame .
4. Rspunsul lui Molotov a fost cu t otul nesatisfc
tor i el a spus doar c informaiile n oastre erau inco-
rectE: si c situ atia nU era asa cLi m am descris-o n oi. Noi
nu puteam lsa 'o astfel de 'mustrare fr rspuns i am
replicat, repetnd preocuparea noastr fa de cursul eve-
nimentelor i cererea no a str de a nu fi luate msuri
pentru a impune rii un guvern minoritar.
5. Intre timp Dep artamentul de Sta t a mers m ai de-
parte i a invocat Declaraia de la raita care se 2pli c
la ieI i rilor aliate mai mici, care au fost eliberate i
rile fos te inamice care au fost ocupate de Aliai . Nu
am fcu t aceasta, innd seama de acordul an terior cu
Stalin. Mi se pare, totui, c m er gnd a t t de dep arte
n demersurile pe lng guvernul sovietic i innd seama
de situaia din Romnia care se deterioreaz r apid din
cauza comportrii de n escuzat a autoritilor sovietice,
cel mai mic lucru pe car e l putem face este s spriji-
nim pe americani.
6. Dei procentul nostru de interes este mic n Ro-
mnia i Bulgaria, aceasta nu ne oprete desigur s ce~
Tem consultri ntre cele trei Puteri, p otrivit Declara-
iei de la raita, dac considerm situaia primejdioas
i nesatisfctoare n tr-una din aceste ri. D ac nu este
permis s facem aceasta n privina rilor din Balcani,
nu vd ce interpret are putem da Declaraiei de la raIta
:sau ce s rspundem n public d :lc suntem ntrebai

125
de ce nu am aciona t potrivit procedurii s tabilite n acea
Declaraie. De a ltfel, dac nu vom invoca Decla ra ia n
acest ca z, atunci, cnd faptele vor deveni cunoscuLe, n e
va fi greu s invit m opinia public s a i b mare ncre-
dere n atitudinea i inteniile Rusiei n P olonia.
7. Ineleg, desigur, c dac n oi invocm D eclaraia
de la Ia Ita n privina Rom niei, putem s Yle ateptm
ca rusii s fac acelasi lucru n cazul Greciei sau n alt
parte. ' Dar dvs . ai ofer it deja Rusiei inspecia deplin n
Grecia i nu cred c avem nimic s. n e temem cel pu-
in n ceea ce pri,v ete Grecia. Singur a alternativ la
cursul p e care l urmm a cum este s rupem asocierea
cu americanii i s r evenim la D eclaraia de la Ic.lta la
cea dinti ocazie n car e ea va fi adus Yl joc.

A.E.J
5 martie 1943
P.R.O. PREM 3/374/ 9. f. 182-185

26. "Americanii s- i asume o parte a poverii", 6


martie 1945, Londra - Foreign Office ctre Mi-
simlea britanic din Romnia.
Ac e as t te l e gra m este de un se cTc t deosebit i il'ebuie
re inut de primitorul autorizat i oprit.

Distribuirea pentru Cabinetul de rzbo i


Foreign Office ctre Misiun ea britan ic din Romnia

Tr imis or a 11. p.m. G martie 1945

Nr. 282
6 martie 1945

Repetat la Washington nr. 2145 foarte urgent


Moscova nr. 1093 urgent

1 Anthony Eden. (n. ed.).

126
Foarte urgent

Misiunea militar de la Bucureti, telegrama nr. 570(


165 privind pe rege i regina-mam .
Misiunea militar este autoriz a t s :lcorde r efugiu
regelui i r eginei-mame, dac ei o cer, dar sper c co-
legii dvs. americani pot fi convini s v scuteasc de o
parte a poverii [to relieve you of part of the hurden]
lun d pe Rdescu sau pe rege sa u pe regina-mam . Ar
trebui s-i sond ai imediat n aceast problem.

P.R.O. PREM 3/374/9, f. 175

27. Discuia privind refugierea regelui Mihai i a


reginei-mame la Misiunea britanic din Romnia,
6 martie 1945, Londra - Minut a dezbateriJor
Cabinetului de Rzboi britanic.
Extras din a 26-a (45) Decizie a CabinetuLui de
Rzboi

Mnuta 5. Anex confideniaL

Mari, 6 martie 1945, 5.30 p.m.

Secretarul de Stat pentru Afacerile Externe a in-


format Cabinetul de R zbo i c tocmai a sosit o tele':
gram de la vicemarealul aerului Stevenson, care era
~eful elementului britanic din Comisia de Control n Ro-
mnia, indicnd c el poate fi confruntat n orice mo-
ment cu o cerere de la regele Mihai i regina-mam
pentru refugiu n ambasada britanic i cernd instruc-

127
iuni. Secretarul de Stat pentru Afacerile Externe a spus
c era fo arte preocupat de modul n care rui i tratau
poziia Romniei i de d ezvluirea atitudinii lor, repre-
zentat de acest mod. Poziia r egelui n ar f usese bun
i el trat ase situ ai a cu precauie. D ac el era acum con-
strns s se refugieze n faa presiunii aliatului nos tru,
efectul asupra opiniei publice i a relaiilor cmglo-ruse
pu tea fi foarte penibil. In orice caz, el crede c, aa cu m
noi am acord at deja a d post gener alului Hdescu , amba-
sada Statelor Unite pu tea acord a adpost r c2gelui i re-
ginei-mame, d ac aprea necesitat ea . roziia Romniei
era difi cil , deoarece prin nelegerea din tre marealul
Stalin i noi, noi urma s lum conducerea n Grecia, o
aciune care a fost pe deplin onorat de ctre rui, n
timp ce ru ii urmau s ia conducerea (sub rezerva pre-
zentei noastre si a celei a Statelor Uni. te n Comisia de
COl{trol) n Ro~ n ia *. n truct preedintele [S .U .A, n .
ed.] nu a fost parte la aceste n el egeri, exist anumite
dificulti pentru a in voca sprijinul su fa de marea
lul Stalin, n actualele mprejurri. Primul ministru
poate, totu i, s-I abordeze direct pe marealul Stalin.
Poziia R omniei nu a fost discutat cu el la 1alta, de-
oarece era att de larg acoperit prin nelegerea m en-
ionat mai sus.
Primul ministru a fost de acord c existena ne le
gerii m eni ona t d e Secretarul p entru Afacerile Externe
ne le ag p n la un p unct minile, mai ales, pentru c
ruii au respec tat cu stri ctee partea lor din trguI [bar-
gain] n privina Greciei. El a fost de acord de asemeneo
asupra efectelor n efericite asupra r elaiilor anglo-ruse
ale cererii . de r efugiu a r egelui i reginei-mame. Credea,
to tui, c Statele Unite ar t rebui solicitate s mpart
povara acordrii refugiului [regelui i r eginei mame, n.
ed .] i era ntru totul pregtit s telegralieze o declaraie

* Iniial fusese scris ~urma s fi avut m n liber n Gre-


cia [ ...] n timp ce ruii, n schimb, primeau mn liber (... ] n
Romnia" ; formulele "s fi avut mn a liber" i ,.primeau mn
l i ber" a u fost terse i nlocuite cu "urma s lum (;ond uce-
rea" i, respectiv "urmau s ia conducerea" (n . ed .).

128
asupra poziiei i preedintelui [S.U.A, n . ed.). El l-a
invitat pe Secretarul pentru Afi'lcerile Externe s-i dea
cteva sugestii n privina punctelor pe care s le tele-
grafieze marealului Stalin. Mesajul su ar putea arta
c noi recunoastem ntru totul c Romnia cade n sfera
rus, iar Greci~ ntr-a noastr, c acea nelegere a fost
ntru totu'l respectat de rui n cazul Greciei i c n
acea ar, comunitii erau acum napoi n Atena i c
noi nu avem intenia de a permite generalului Plastiras
(fa de care, a spus primului ministru, el era ncredin-
at c vom adopta o Eoziie ferm) s instaureze o dic-
tatur de dreapta; c marealul Stalin avea libertatea
s trimit observatori pentru a vedea cum evolueaz si-
tuaia i c lor le va acorda toat atenia, dar cii, innd
seama de efectul asupra relaIilor :mglo-ruse, el [Chur-
chill, n . ed.] avea mari sperane c situaiei din Romnia
i se va acorda atenie n continuare. Ar fi de r eflectat
credea el, dac Declaraia de la raita asupra teritoriilor
eliberate putea fi considerat oa nlocuind acordurile in-
dependente anterioare, ca acela n privina Greciei i Ro-
mniei, care a fost fcut ntr-un timp cnd nu ne pu-
team sprijini pe asistena Statelor Unite.
Intre timp, totui, el crede c vicemarealul aerului
S tevenson ar putea fi informat c, dac este necesar,
s-ar putea acorda refugiu regelui ~i r eginei-mame, dar
c noi considerm de dorit ca Statele Unite s ajute la
ducerea acestei poveri i c el [Stevenson, n. ed.] ar tre-
bui s fac o sugestie n acest sens colegului su ame-
rican, dac situaia o impune.
Secretarul de Stat pentru Afacerile Externe a preg
tit un proiect de telegram ctre marealul Stalin, des-
tinat studierii de ctre primul ministru. -
Cabinetul de R zboi - A aprobat sugestia primului
ministru de la "X" i l-a invitat pe Secretarul de S tat
pentru Afacerile Externe s ia m suri pentru ca inst ruc-
iunile necesare s fie trimise.

P.R.O. PREM, 3/374/9, f. 178-179, "X" III al doc . (n. ed).

129
28. Regele a vrut s abdice, 7 martie 1945, Bucu-
reti Reprezentantul american n UfHnnia
(Berry) ctre Secretarul de Stat.
Bucureti, 7 martie 1945, ora 11 p.m.
(Primit 8 martie. ora 6,40 p.m.)

Numai pentru Departament. Azi, dup-nmiaz, am


petrecut 2 ore cu regele i regin a-mam, asculttmd rela-
tarea lor despre evenimentele din ultimele ~ zile.
Regele a confirmat faptele raportate n telegrama
mea nr. 142, 27 februarie, miezul nopii, d spre sosirea
la Bucureti a lui Vinski i prima lui vizit la P alat.
Biroul regelui, dup Regele a spus c avea im presia
vizita lui Vinski c prinul tirbey fusese bucuros c
nu a reuit s formeze un guvern (vezi telegrama mea
154 din 2 martie, 10 a.m.). El a confirma t punct cu punct
inform aiile transmise n (telegrama) mea nr. 146 din
28 februarie, 7 p .m . i cnd a fost timpul s plec, m-a
lua t n biroul lui p entru a-mi ar ta t encui.al a, care cr
pase n jurul cadrului uii cnd Viinski terminase at t
de brusc a doua sa ntrevedere, trn tind ua de la biroul
regelui .
La cea de a treia audien, Vi.nski l-a i.1format pe
rege c fusese trimis n Romnia de marea lul Stalin
pentru a transmite un mesaj special. Frazele regelui
descriind mesajul au fost similare celor r aportate n (te-
legrama) mea nr. 152 din 1 martie, 11 p .m . El a adu
gat decla~aia interesant c dl. Vin.ski i spusese c
reprezentanii american i britanic il vizitaser n acea
zi (1 martie) la legaia sovie tic i s-au interesat despre
formarea noului guvern, dar c el a nega t orice cu-
notin despre formarea noului guvern sau despre cine
va conduce guvernul. Vinski a spus c l-a informat pe
rege despre aceasta ca o dovad a ncrederii guvernului
sovietic n rege i a cerut regelui 3 r spund cu o egal
ncredere n guvernul sovietic.

130
Deoarece tirbey, un neu tru, euase, iar Vinski l
indicase pe Groza, n numele guvernului sovietic, regele
si-a dat seama c trebuie s -I nsarcineze pe Groza cu
formarea unui guvern. Totui, din cauza audienei re-
duse a lui Groza n ar, regele a limita t mandatul, n
termenii raportai n (telegrama) m ea nr. 162 din 3 mar-
tie, 6 p .m. 1 Din cauza car acterului s u nereprC:t:entat iv,
regele a refuza t s accepte p r imul guvern prezentat de
Groza i a recomandat discuii ntre liderii de partid cu
scopul de a gsi un alt prim ministru desemnat. In
aceas t faz, Vinski a trimis vorb c anula rea manda-
tului lui Groza va fi considera t de guvernul sovietic
ca un act ostil. Din acel moment, s~lmbt seara 2, regele
a spus c se gndea doar la decizia ntr-o si ngur pro-
blem, dac s plece sau s rm n.
Continuitatea Rom- El a spus c mi se comunicase,
niei ca stat indepen-
dent sub semnul n- autorizat, c luase decizia de a nu
tre brii accepta guvernul minoritar al lui
Groza (vezi t elegr a ma mea 167, 5
martie, 7 p .m .) 3 i l-am ntrebat ce factori de termina-
ser schimbarea poziiei sale. Mi-a rs puns c luni sea-
ra 4 i-au fost aduse dou mesa je: u nul de la Vinski
spunnd c, dac regele nu acce pt un guvern Groza
pn a doua zi dup-amiaz, V inski nu mai poate rs
punde de continuitatea Romniei ca stat independent i
altul, adus de Groza, spunnd c sovieticii prim i ser o
mare ameliorare n relaiile dintre Uniunea Sovietic i
Romnia dac se constitui a un gu vern F .N.D. El a men-
ionat, n chip specific, restabilirea controlului asupra
sistemului de transpor t, restituirea nordului Tr ansilva-
niei 5 i aplicarea condiii lor de armistiiu cu mai mare:
toleran. Regele a convocat pe liderii partidelor istorice
trziu n noaptea de luni (vezi Lelegrama mea 171 din
6 martie, 7 p.m.). Att el ct i regina-mam au apelat
la ei s lase la o parte politica de partid i s pun n-
treaga lor putere pentru a ajuta ara n aceas t situaie
primejdioas. Ei a u fost de acord.

131
C('I mai vrstn ic om In dimineaa ur mtoare, fiecare
politic romn cere partid a f cu t r ecomandri i r ezul-
r egel ui s n u pr
sE>a sc a ra tatul a fost c nu s-a a juns la nici
Un acord ntre F .D.N. i partidele is-
torice. Unii din consilierii apropi ai, ca Vioianu i Savel
!Rdulescu, i-au cerut r egelui " abdice. Regina a cerut
o regen. Al ii, ca marealul Curii 6 i patriarhul 7, i-au
cerut s r mn . Mari la prnz el i-a convocat c1m nou
pe Maniu i Br tianu . Br tianu a venit vorbind n nu -
mele su i al lui Maniu, care era intuit la pat. Hegele
a ex:plicat impasul su i i-a cerut sfatJul lui Brtianu,
oa omul d e start; oeI m ai vrstni'c al rii. Brtian u i-a
spus regelui s nu abandoneze 'a ra.
Descriind felul s u de a gndi, regele a spus c ll
d duse seama c, dac ar fi abdicat, acest ~ct ar fi fost
salutat de anumite cercuri din strint a te ca un gest
m agnific de principiu, dar poporului romn n u i-ar fi
fost mai bine. Dac el rmne a i "mnca o plcint a
umilinei", el putea s fac totui ceva pentru poporul
s u. El a spus c nu-i fusese fric de rui, ca Htu nci
cnd acionase la 23 august i tiu se c ruii vor ocupa
!Romnia, dar el nu era sigur de comunitii nmni. Cu
toate acestea el i-a asum at "unul din riscurile aciunii
i a hotr t s r m n " .
L-am ntrebat dac demonstraiile publice i defil
riIe au contribuit la luarea deciziei. Mi-a rspuns c nu
tia ce se petrecea pe str zi , ntr-att era de ocupat cu
consftuirile n palat.
Sosirea neateptat a mare a lului Malinovski, mari
dimineaa, a fost considera t de r ege ca un semn de con-
firmare a am enintrii lui Vsinski. El a crezut c mare-
alul venise pentru a asigur~ ordinea, n timp ce F.N.D.
ins tala guvernul Groza prin aclam ai a popular.
"De ce ezitai s pu- In acest punct, r egina a ntrebat
nei degetul n sup,
cnd tii c aliatul
de ce nu le ddusem nici un indiciu
dvs. mi bag mna pe cine prefera guvernul american
n gt ?" ca prim-ministru. Am spus c tri-
misesem regelui vo rb Jespre do-
rina noastr pentru un guvern de coaliie larg repre-
zentativ al tuturor gruprilor politice i claselor sociale,

132
dar c nu puteam sugera mCI o personalitate lltruct
s-ar fi putut interpreta c punem degetul nostru in
supa politic romneasc. Regele a rspuns: "De ce ezi-
ta i s punei degetul n sup, cnd tii c aliatul dvs.
mi bag mna n gt?" Mari dup amiaz , guvernul
Groza era format i seara a depus jur1nntul. O or
mai trziu, Vinski i marealul Malinovski au fost n
a udien la rege. Malinovski a inut regelui o scurt con-
ferin politic , pentru a arta c ordinea trebuia ps
tra t, c, dac in spatele frontului nu era linite, nu se
putea realiza o total concentrare pe front, c guvernul
romn nu reuise n trecut i c nu i se va permite s
nu reueasc i n viitor. La aceast audien, Vinski
a fost mai puin dogmatic, dar maniera i conversaia
celor doi nu a lsat nici o ndoial r egelui c .ei plnui
ser instalarea guvernului Groza.
Cnd am abordat viitorul, regele a spus c att
GrlJza ct i Ttrescu i dduser cuv:ntul c nu vor
ncepe persecuii politice, dar a spus: "Nu tiu dac Ana
Pauker va aproba sau nu promisiu nile lor".

Berry

1 Cuvintele folosite de rege, aa cu m sunt citate n tele-


grama 162, 3 martie din Bucureti erau urmtoarele "V n-
srcinez s formai un guvern de larg concentrare democratic
cu ajutorul tuturor partidelor intr-o proporie nor m al astfel
n ct s se poat realiza o nelegere complet i s se asigu re
un guvern de ordine i munc producliv " (nota ed. a m).
2 3 martie (no ta ed. am.).
3 Nu s-a tiprit: ea comunic, printre altele, c regele a
spus celor din anturajul su c dac ffiroza nu poate forma un
guvern potrivi mandatului iniial, el, regele, va consulta pe toji
liderii de partid, n ideea de a abandona preroga tivele sale.
4 5 m a rtie (nota ed. am.).
5 Autori t tile sovietice nlocuiser administrat ia romn d in
n ordul Transiivaniei la 11 noiembrie 1944, trecnd teritoriul
sub administraia militar sovietic.
6 Dumitru N egel (nota ed. a m .).
7 Nl codim (nota ed.).

FRUS, 1945, voI. V, Europe, pp. 502-505

133
29. 1-1 vertismentul sovietic dat Marii Britanii, 7
martie 1945, Moscova - Ambasadorul Marii Bri-
tanii (Clark Kerr) ctre Foreign Office.

Acea s t tele gram este de un secret deosebit i trebuie


re inut de primitorul autorizat i ne transmis mai de-
parte.

Distribuit n Cabinetul de rzboi


De la Moscova ctre Foreign Office

Si r A. Clark K e rr
Nr. 702 Trimis 7,4 6 p.m . GMT 7 m ar ti e 1945
7 martie 1945 Primit 10 p.m. B ST 7 mart i e 1945

Repetat la Atena

Comentariile din presa sovietic privind situa ia din


Grecia, care disprus er de c teva s pt m5 ni au rence-
put la 28 februarie iar atacurile mpotriva lui Plastiras
a u continuat de atunci cu inte r mitene.
2. Tehnica obinuit a cit rii presei .gre c eti , brita-
nice i american e a continu at - vezi, de exemplu, folo -
sirea potrivit a articolului din " New Statesman", car e
11 critic pe Plastir as, comunicat in telegrama mea nr.
696, dar Tass are acum un coresponden t ia Atena i ra-
poartele sale direc te ncep de asemenea s apar -
vezi, de exemplu, telegrama mea nr. 668.
3. Ambasadorul grec, cr ui a i plac anecdotele, s ta-
bilete o legtur ntre ac e ast campanie i nota mai de-
grab sever pe care a primit-o d e la Comisariatul p en -
tru Afacerile S trine, care deplnge uciderea, acum o
lun , a unor prizonieri de rzboi sovietici, evadai din
Grecia. Aceasta poate fi ns datorit doar incertitudinii
bine cunoscute a mainii admin istrative ~ovietice.
4. Aceast abandonare de c tre presa sovietic a ati-
tudinii anterioare de neutr alitate ostentativ este incon-
testabil n legtur cu linia pe care noi o cdoptm n

134
Romnia i pe care guvernul sovietic o privete ca fiindu-i
date:; n schimb, pentru Grecia. Aceasta a reieit i din
observaiile lui Vinski, citate 'in paragraful 5 al tele-
gramei nr. 215 din Bucureti ctre dvs. A.vem anu mite
dovez1 c ntre rw;;i exist, n general, o n emulum ire
fa de intervenia no astr mpotriva "forelor progre-
siste" i c pot exista anumite presiuni ale Partidului
Comunist i ale altor fore pentru Ji10dificarea atitudinii
sovietice.
V rog tra nsmitei la Atena ca telegrama mea nr. 15.

P.R.O. PREM 3/374/9. f . 166.

30. Planul de comunizare a Romniei transmis de


un agent al Oficiului de Servicii Sb'ategice, 7 mar-
tie 1945 Bucureti Oficiul de Servicii Strategice

Distribui t la 27 martie 1945

7 m artie 1945
Romnia

Se atrage atenia asupra evalurii F -O. Sursa care a


furnizau aceas t informaie este neverificat, iar repre-
zentanii notri n zon nu au putut pn acum s o ve-
rifice.
1. Sursa afi rm c comunizara R om niei urm eaz
s fie realizat ntr-un plan de 3 ani i dezvoltarea in-
stituiilor comuniste prin dou planuri, fiecare de cinci
ani. -
2. O conferin a conductorilor comuniti, rom ni
i rui, a avut loc la Bucureti, la 7 martie, n cadrul
creia un plan a fost prezentat n faa grupului de ctre
Evgheni Suhalov, reprezentantul Cominternului, care a
spus c vine de la Gheorghi Dimitrov, r.onduc torul Co-
minternului. Erau prezeni:
Ana Pauker

<135
Vasile Prisenko, secia sindicate
General Fedor Zurcov, din Statul Major politic al lui
Malinovski
Ilia Zw-cov, de la secia de educaie comunis t a Co-
minternului (Zurcov a sosit la Bucureti, la 6 mar tie).
Nicolae Afcev, ataat special pe l ng Ana Pauker
Cons,tantin Doncea din Comitetul Central Comunist
romn
Sulam Berezinsky, reprezentant al Comin'eernului i
trimisul personal al lui Stalin, ca "observator" pentru
problemele romneti.
Constantin Prvulescu, secretar al Comitetului Cen-
tral comunist romn.
3. Sursa nu a putut obine un exemplar, dar el d
punctele importante ale planului de 3 ani din mem orie:
(A) Desvrirea reformei agrare prin confiscarea
marilor moii i ruinarea moierilor .
(B) Desfiinarea armatei n forma ei actual i crea-
rea unei armate noi din diviziile "Tudor Vladimirescu"
i "Avram Iancu" (ultima este nc n Rusia) ca j din
toi ofierii care activeaz acum pe teritoriul s(.vietic.
(C) Lichidarea tuturor b ncilor prin atacuri mpo-
triva P artidului Naional Liberal, ai c rui membri sunt
proprietarii celor mai multe din tre ele.
(D) Micile gospodrii rne ti trebuie desfi inate
pentru a-i lipsi pe ranii mici proprietari de pmnt
de mai ni i vite. Acesta va deschide calea spre absor-
birea lor n sistemul colectivist.
(E) Abdicarea regelui i exilul familiei regale.
(F) Suprimarea treptat a firmelor de import-expor t,
care fac aaceri cu S.U.A., Marea Britanie i ndreptarea
exportului Romniei spre Uniunea Sovietic i arile de
sub dominaia sovietic.
(G) Suprimarea partidelor istorIce, prin arestarea,
uciderea i rpirea membrilor lor.
(H) Crearea unei org anizaii de poliie, ntemeia t pe
o "m iliie popular" de tipul NKVD.
(J) Indreptarea populaiei rurale spre industrie. Dez-
voltarea ntreprinderilor de industrie in Romnia.

136
(K) Nici unui strin, cu excepia celor din rile de
s ub influena sovietic nu i se va permite intrarea n
Romnia.
4. Detaliile celor dou planuri de 5 ani vor fi date
Anei Pauker n decurs de o lun.
Arhivele Naionale-Washington, JJ'...O., RG 22t1~ Re-
cord of the Office Strategic Services.

ANEXA

[Evaluarea raportului de mai sus de ctre O.S.S.]

31 martie 1945

.. .Un informator neverificat decla r c la 7 martie, un


grup de opt comuniti, incluznd pe Ana Pauker i trei
ali romni ca i pa tJru rui s-au ntlnit n Bucureti
pentru a discuta un plan de comuni zare a rii despre
care se spune c a fos t prezentat de Gheorghi Dimitrov,
preedintele P artidului Comunist Bulgar i fost secre-
tar al defunctulmi Comintern. Procesul iniial de trans-
formare a Romniei ntr-o societate comunist se spune
c este subiectul planului de trei ani I el va fi urmat
de dou planuri succesive de cinci an i, pe care d-na
Pauker se a teapt s le primeasc n aprilie 1.
Presupusul plan de trei ani prevede abdicarea i exi-
lul lui Mihai, nlocuirea armatei prin trupe romne n-
doctrina te n timp ce s-au aflat inute ca prizonieri de
rzboi sovietici; nlocuirea poliiei printr-o miliie ce-
teneasc i o for NKVD ; p auperizarea maselor ru-
rale pentru a deschide drum colectivizrii agriculturiI,
n timp ce industriile n curs de dezvoltare vor angaja
o parte a rnimii; distrugerea Partidelor rnesc i
Liberal prin mijloace violente, nsoit de lichidClrea bn
cilor, n care predomin liberalii; lichidarea treptat a
firmelor, care fac afaceri cu anglo-americanii i elimi-

I OSS, sursa S, 7 martie 1945.

137
n area tuturor s trinilor cu excepi a cetenilor din
U.R.S .S. si statele din orbita sa 1.
n ev~ luarea unor astfel de rapoarte, este necesar s
se a ib n vedere faptul c in stalar ea la putere a st ngi i
de c tre sovie tici a intensificat teama de comunism prin-
tre muli rom ni. De altminteri ntreruperea de ctre
sovietici, la 13 m ar tie, a negocienlor comerciale rom no-
turce poate fi interp retat ca indic,nd intenia Moscovei
de a face Rom nia m ai d ependent, din punct de veder e
economic d e Uniunea Sovietic 2. Pe de alt partel, n
timp ce consolidarea controlului comunist poate fi n-
tr -ad evr ncur a jat de Ana P au ker i de ali e x tn~m i ::) ti
care pl nuiesc schimb r i revolui onare n viitorul a pro-
piat, progr amul i tendin e le guvernului Croza nu con-
stituie cu necesita te un preludiu la o Romnie Sovie-
ti c. Lichidarea m arilor moii, de exemplu, este mai de-
g rab nimic altceva dec t reluarea primei reforme
agr are de acum dou z eci de ani, iar efectele inflaiei
sunt, incontestabil, re s imite m ai sever de muncitorii sa-
lari ai dect de indus tria i i dein torii de aci u ni . Este
nendoielnic c gradul limitat de ind ependen cco rdat
Romniei de Convenia de armisti 'iu a fost drastic re-
dus, ns Frontul Democr a t se declar nc de acord cu
monarhia, principiul proprietii private i capitalismul
industrial, iar sprijinul de care se bu cur n rndurile
clerului, de obicei conserva tor, este n cre tere 3. Presu-
pusul pla n are, de asemenea, serioase implicaii interna-
i ona le i pare s fie ntemeiat pe ant iciparea c aliana
din tre Soviete i anglo-americani atinge acum punctul
de ruptur. Orice planuri extr emiste ar fi elaborate, se
r apo r teaz mereu c Frontul Democrat ia inc in cons i-
der aie ci i mijloace de a da blocului de stnga un ca-
r acter mai r eprezentativ. Ar fi greu de a reconcilia o
astfel de poli tic cu pretinsele planuri ale comunitilor
doctrinari, care manifest tendin a de a neglij a com pli-
caiile internaion ale ca i idealurile tradiionale i as-
piraiile popul aie i din Romnia.

1 lbid.
2 OSS, sursa S, 19 m artie 1943.
J OSS, sursa S, 29 m a r tie 1945. Ra port privind ~itu ala in
Balcani, 24 martie 1945.

Q38
Hoover lnstitution Archives, Stanford, Oftice of Stra-
tegic Services
Research and AnaLysis Brunch
R & A Mo 1175 104
31 martie 1945, 1. 19-20.

31. Ordinea de prioritate a intereselor britanice n


Grecia, Polonia i Romnia, 8 martie 1945, Londra
Primul ministru al Marii Britanii (Churchill)
ctre preedintele SUA (Roosevelt)

Primul ministru ctre preedint ele Roosevelt


Personal i strict secret

Nr.905
~ . 3.45

Sunt convins c i dvs. vei fi la fel de m hni t ca i


mine de recentele evenimente din Rom nia. Ruii au iz-
butit s stabileasc conducerea unei minoriti comu-
niste prin for i prin false declar aii. Am fost stnje-
11ii n protestele noastre mpotriva acestor desfurri
de faptul c, n scopul de a avea libertatea de a salva
Grecia, Eden i cu mine am recunoscut la Moscova, n
Qctombrie, c Rusia va avea o voce larg preponderent
n Romnia i Bulgaria, n timp ce noi vom conduce n
Grecia. Stalin a ader at foa rte strict la aceast neleger~
i n cursul celor treizeci de zile ale luptelor mpotriva co-
muni tilor i E.L.AS. n oraul Atena, n ciuda faptu-
lui c toate acestea i erau neplcute lui i celor din ju-
rul su . Acum pacea a fost restabilit n Grecia i, de i
in faa no astr se mai afl multe dificulti, sper c vom
pu tea organiz~ in urm toarele cteva luni rllegeri libere,

139
de preferat sub supravegherea britanic, american i
rus i c a poi o constituie i un guvern vor fi instituite
prin voina poporului grec, care rm. ne supremul ~i ul-
timul nostru obiectiv n toate mprejurrile i cu care
tiu c simpatiza i.
2. Stalin urmeaz acum o orientare opus in dou
ri ponto-balcanice [Black Sea-Balkan rountries], o ori-
entare ce este absolut contrarie tuturor ideilor democra-
tice. Dup conversaiile anglo-ruse din octombrie de la
Moscova, Stalin a semnat pe hrtie principiile de la
Ialta, care au fost c lcate n picioare n Homcinia . Cu
toate acestea am fost foarte doritor s nu strui asupra
acestui fapt p n ntr-att nct Stalin s spun : "Nu
m-am amestecat n aciunea voastr din Grecia, de ce
nu-mi l sati si mie aceeasi latitu Lline n Romania ?".
Aceasta ar fi dus din nou ia comparaii ntre obiectivele
aciunii sale i cele ale noas tr e. In aceast privin nici
o parte nu ar fi convins-o p e cealalt. innd seama de
relaiile mele personale cu Stalin, sunt sigur c ar fi o-
greeal ca, n aceast faz, s m angajez ntr-o discu-
ie pe aceast problem .
3. Sunt de asemenea fo arte contien t c avem n mi-
n ile noastre problema mult mai import ant a Poloniei
i, prin urmare, nu doresc s fac nimic n privina Ro-
m niei care ar putea prejudicia perspectivele noastre de
a a junge la un acord pentru Polonia. Cu toate acestea
cred c el [Stalin, n. ed.] ar trebui informat despre
mhnirea noastr fa de evenimentele care au dus la
ins talarea prin for a u n ui guvern al minoritii co-
muniste n Romnia, deoarece aceasta se afl n conflict
cu concluziile Declaraiei privind Europa eliberat, asu-
pra creia am fost de acord la Conferina din Crimeea.
Mi-e team, mai ales, c instaurarea acestui guvern co-
munist poate s dtliC la epumrea f r discernmftnt a
romnilor anticomuniti, care vor fi acuzai de fascism,
n acelai f el n care s-a ntmplat n Bulgaria. Este ceea
ce pre\'es tete emisiunea de ieri a postului de radio Mos-
cova, al crei text l-am telegrafiat ambasadei noastre.
A sugera, deci s i se cear lui Stalin s vegheze ca
noul guvern [rom n, n . ed.] s nu nceap imediat o
epurare a tuturor elementelor politice care se opun ve-

140
derilor sale, pe motiv c au fost nourajate s aci0neze
.astfel de Declaratia de la ralta.
V vom sprijini, desigur, i dac mI vei arta textul
oricrui mesaj, pe care suntei nclinat s-I trimitei lui
Stalin, voi trimite i eu unul pentru a-l sprijini. Ex ist ,
evident, un acord total ntre r eprezen tanii notri i ai
dvs. la faa locului. [... ]
P.R.O. PREM 3/374/9. f. 124-125
Publicat n Roosevelt and ChU7chiH. Their Secret
lV urtime Correspondence, pp. 660-G62.

~2. Protecia generalului Rdescu, refugiat la Mi-


.siuneabritanic, 8 martie 1945, Bucureti - Mi-
siunea britanic din Romnia ctre Ministerul de
Rzb oi de la Londra.

1. Presa de stnga continu astzi campania sa in-


sult toare mpotriva generalului Rdescu , declarnd c
el s-a refugiat la "reprezentanii britanici' .
2. Ultimele informaii indic posibilitatea de a viola
refugiul acordat lui R descu ast sear. L-am mutat,
aadar, napoi la legaie, unde imunitatea diplomatic
va fi a prat mai departe i orice aranjamente fcute
pentru ast sear ar putea astfel e~ua .
3. L-am informat pe Susaikov despre schimbarea re-
.<iedinei [lui Rdescu, n . ed.].
4. Intre timp scrisori paralele au fost trimise lui Su-
saikov ca lociitor al Preedin telui Comisiei Aliate de:
Control, care spusese c el este responsabil cu menine
rea ordinii i liniotii, i Ministru3.llli de Externe, ca re-
prezentant al noului guvern romn pentru a se comu-
nica faptul c, n urma instruciunilor guvernului M.S.
s-a acordat refugiu (acestei?) l persoane i c, dei el

1 Aa in textul original (n. ed.).

141
este sub protecie, atept ca ei [sovieticii ~i guvernul ro-
mn, n. ed.] s se asigure c ordinea va fi respect at i
c nu va avea loc nici o molestare sa u imixtiune.

8 m a rtie, ora 6
P.R.O. PREM 3/374/9, f. 135-136.

33. Protecia generalului Rdescu va fi asig urat


cu riscul deschiderii focului, 8 martie 1945, Lon-
dra - Minuta dezbaterilor Cabinetului de Rzboi
Britanic.

Circulatia acestui document este stdct l imitat


A fo st emis pentru u zul personal al primului ministru
Exemplar nr. 3

W.M (45)27 th Conclusions, Minutes


Anex confideni a l

(8 martie 1945 - 6,0 p.m.)

Primul minis tru a spus c dI. Rdescu, la cderea


guvernului s u , s-a refugiat la L egaia britanic din Bucu-
re ti. Reprezentantul britanic a r aportat c exista po-
sibilitatea ca noul prim-ministru, dI. Groza, s fi dat
instruciuni ca dI. Rdescu s fie luat de la Legaie, viu
sau mort. R eprezentantul britanic i vicemarealul ae-
rului Stevenson erau hot rti s reziste la orice astfel
de ncercare i au indicat de ia nceput c vor opune re-
zis ten cu excepia deschiderii focului. Mai t rziu ei au
r aportat c intenion eaz s deschid focul, dac in ul-
ti m instan, devine necesar.
Primul ministru a propus ca reprezentantul britanic
s fie informat c er a autoriza t s deschid focul, n ul-
tim instan, dac aceasta se dovedea necesar pen tru a

142
- - -- - -- -

mpied ica pe rom ni s -I ridice cu fora pe d!. Rdesc u


din Legaie. D ac, aa cum s-a propus, auto ritile m i-
litare rom neti fus eser avertiza te n prealabil c eram
preg tii s aci onm astfel, n ul tim instan , el cre-
dea c este im p rob abil s se Incer ce ridicar ea , prin for
a d-Iui R d escu .
Aceas t propunere a primit aprobarea general a Ca-
binetului de R zboi.
Dis cuia a a bordat apoi problema d a c guvernul rus
de la Moscova s fie informat, fie pri n can al diplomati c,
fie printr-o comunicare persona l a primului ministru
ctre m a realul Stalin c reprezentantul britanic a fos t
au torizat s d es ch i d focul, n u ltim instan , pentru a
mpiedica ridicarea prin for a d-Iul R descu de la Le-
gaie. In acea st problem , opinia Ca binetului de Rz
b oi a fost c n truc t nu exist probe sig ure c Houl g u-
v ern rom n intenioneaz s fac aceast ncercare, ar
fi su ficient d ac secretarul pentru Afa cerile Str ine ar
spune a mbasadorului M .S. la Moscova pentru propria sa
informar e despre a utori zai a d a t r eprezen tantului bri-
tanic d in Bucure ti.
P.R.O. PREM 3/374/9, f. 165.

34. "Suntem siguri c nelegei gravitatea unui


astfel de eveniment", 8 martie 1945, Bucureti -
Foreign Office ctre Misiunea britanic din Ro-
mnia.
Acea st t e Legram este de un secret deosebit
i ea trebuie
reinut de prim itoruL autorizat i nu dat mai departe-::
Foreign Oftice c tre Misiunea britanic din Romnia.
N r . 296 Tr i mi s 7.15 p.m. 8 martie 1945
8 martie 1945

Rep e ta t
la Moscova nr. 1134
Washington nr . 2222

143
Foarte urgenb
Strict secret
Se anuleaz mesajele anterioare asupra urm to a r er
probleme :
Suntei autorizat, n cazul ncercrii de a-l ridica pe-
generalul Rdescu, s deschidei focul n aprarea lui , n
ultim instan, i s luai ms uri similare de deschid ere
a focului pentru orice alt perso an, asupra creia gu-
vernul M.S. a extins dreptul de refue iu. Sun tem siguri
c nelegei gravitatea unui astfel de eveniment.
Aprarea onoarei V vom sprijini ori de cte ori
britanice vei considera c acionai in apra-
rea onoarei britanice. Explicai in te niile dvs. generalu-
lui Susaikov. Imprtim opinia vicemarealului aerului
Stevenson c nu se va ncerca viol area refugiului.
P.R.O. PREM 3/374/9. f. 130.

35. S.U.A. ar trebui s preia ap rarea demo craiei


n Romnia, 11 aprilie 1945, Londra - Primul mi-
nistru al Marii Britanii (Churchill) ctre preedin-
tele S.U.A. (Roosevelt).

Londra via Armata S.U.


11 aprilie 1945 0044 Z/TORO 003 Z

Primul ministru ctre preedintele Roosevelt. Per-


sonal i strict.
Romnia. Probabil c ati vzut diversele noastre te-
legrame ctre ofierii brit~nici n privina Comisiei de
Control n Romnia. In problemele romneti Iloi am u r-
mat conducerea dvs. din mo tivele pe care vi le-am co-
municat n al meu nr. 905 i vom con tinua s procedm
la fel.

144
-- -~-- -

V-am fi recunosctori dac ai astima o parte din sar-


cina de a da refugiu personalitilor romne pe care dvs _
i noi i-am sprijinit, dac vieile lor ar fi n pericol.
Rdescu este deja n m inile noastre. Acum se pune
problema regelui i a reginei mame. Am spus, fr ezi-
t ar e, c , dac ei nu au alt refugiu, pot veni lrl noi, dar
sper c dvs. ne vei despovra ntr-o m sur, ntruct
dvs. luai condecerea (the Lead) n Romnia.

ChurchiLL & RooseveLt, pp. 625- 626.

36. ,. Ru ii au avut de la nceput controlul indiscu-


tabiL.", 11 martie 1945, Washington - Preedi n
tele S.U.A. (Roosevelt) ctre primul ministru al
Marii Britanii (Churchill).

Pree dinteLe S .U. A. (RooseveLt) ctre primuL ministru.


aL Marii Britanii (ChurchiLL)

Nr. 71<1
tl1.3.45

PersonaL i strict se cret

Al dvs. 905 [scrisoare anterioar - - n . ed.]

M gndesc, desigur, foar te mult la consi deraiile


privind Romnia i problem a p olonez, indicate n l
dvs. 905, martie 8, i mprtesc preocuprile dvs. n
privina acestor evenimente. Sunt intru totul ho trt, aa
cum suntei i dvs., s nu las ca bunele decizii stabilite
in Crimeea s se SlC'Urg pr intre d egete i voi fac , desi-
gur, ceea ce pot, pentru a-l determina pe S talin s le
ndeplineasc onest. In privina Romniei, A\erell a ri-

145
dicat i ridic din nou ntreaga problem cu Molotov ,
invo cnJd Declaraia privin d EJul'opa elib erat i a pro-
pus discuii tripartite pentru a pune n a plicare aces Le
responsabilit i. Este evident c ruii au instalat un gu-
vern minoritar pe propriul lor gust, dar, n [lfar de mo-
tivele menionate n mesajul dvs., Romnia nu este un
loc bun pentru o testar e. Ruii au avut, de la nceput,
con trolul indiscutabil, i cu Rom 6nia de-a curme ziul
cilor de comunicaie ruseti este, de altfel, dificil s se
conteste pretextul necesitii miii tare i al securitii,
folosit de ei pentru a justifica aci unea lor. Vom face cu
siguran tot ce putem i vom conta, desigur pe spriji-
nul dvs. [ ... ]
P .R.O. PREM 3/374/9, f . 122.

Publicat n RooseveIt and Churchi.H. Their Secret


Wartime COT7'espondence, p . 668.

37. "Regele Mihai s-a strduit s acioneze strict


ca un monarh constituional", 1 mai 1945, Bucu-
r e~ti - Reprezentantul american n Comisia Alia-
t de Control n Romnia (S~huyler) ctre Comite-
tul Mixt al efHor de Stat Major.

Strict secre l

Anex
Situaia actualdin R omnia i Bulgaria
Referin Memoriul CMS pentru informaie

Problema

1. A comenta rapoar tele principalilor reprezentani


americani din Comisiile Aliate de Control pen tru Ro-
mnia (Apendice "A") i Bulgaria (Apendice "B") .

146
Concluzii
2. Po zii a reprezentanilor americani n Comisiile Ali-
ate de Control pentru Rom nia i Dulgaria este cu to tul
nesatisfc to are i consti tuie o situaie preocup ant.
3. Politica Rusiei n rile acestea i cele Ci~,emn -
toare este unul din factorii importani n problema ge-
neral a relaiilor noastre cu Rusia i n politica fa
de ea. Aceast problem este o chesti.une politic, deci-
zi ile privitoar e la ea trebuind s fie luate la nivel poli-
tic.
4. Exist, totu i, doi factori militari , care ar trebui
luai n consideraie n acea st pri vin :
G. Din punct de vedere militar ar fi :r ealizabil s se
opun rezisten cu succes ruilor n aceast zon,
b. Dac ruii folosesc succesul lor pen tru a-i asigura
controlul asupra Romniei i Bulgariei i ncearc s in-
stituie un regim similar n Ungaria, Austria i Germania
r sritean, s-ar crea o situ a ie care ar putea cere o spo-
rire a forelor noastre n Europa peste cele luate acum
n consideraie . Un astfel de spor, oricare ar fi r ezulta-
tul final al situaiei, s-ar reper cuta negativ asupra efor-
tului mpotriva Japoniei.

Recomandare
5. S se cear Secretarului de la Rzboi i Secretaru-
lui dE la Marin s tr ansmit impr eun Secretarului d e
Stat o copie a acestui raport i anexele .

Apendix "A"
Reprezentana militar a Statelor unite
n Comisia Aliat de Control p entru Rom nia
1 mai 1 94~

Subiect : Situatia actua l din Romania


Ctre : Secreta~iat, Comitetul Mixt al Sefilor de Stat
Major
Este anexat pentru a fi luat n consideraie de dvs' r
raportul intitulat "Situaia actual din Romnia". Acest

147
raport cuprinde p rerile efului Reprezentanei Militare
a, Statelor Unite n Comisia Aliat de Con trol pentru
Romnia privind situaia din Romnia, m ai ales, n ceea
ce privete planurile viitoare, a ciu nile politice i presti-
giul Statelor Unite.

Isi C.v.R. Sch uyler


General de brigad, S.U .A.
Reprezentant ef

Anex la Apendicele .,A"

Reprezentana militar a Statelor Unite


n Comisia Aliat de Control pentru Romnia
30 aprilie 1945

Situaia actual n Romnia

1 Scopul i bazele de fapte


1. Scopul acestui document este :
a. A prezenta, din punct de vedere al repre zentanei
Statelor Unite n Comisia Alia t de Control pentru Ro-
mnia, o scurt schi a acelor faze ale s itu aiei actuale
din Romnia, care pot afecta direct planurile viitoare,
aciunile politice i prestigiul Statelor Unite.

b. A examina diversele direcii posibile de aci une,


care apar practicabile n aceste mprejurr i i
c. A recomanda acea direcie de aciu ne care apare
-ca cea mai recomandabil.
2. Faptele prezenta te n paragrafele urmtoare ale
acestui raport sunt sprijinite pe date cuprinse n telegra-
mele i rapoartele documentare ale Reprezentanei Sta-
telor Unite n Comisia Aliat de Control, Romnia, i
ale Misiunii Statelor Uni te, Romnia.

148
II Activitatea Comisiei ALiate de ControL, Romnia

1. Prin convenia de armistiiu s emnat la 12 sep-


tembrie 1944 (Tab. A") controlul executrii de ctre
Romnia a condiiilo; de armistiiJU a fos t ncredinat
Comisiei Aliate de Control. Prin acordurile suplimentar e
ulterioare ntre cei trei mari aliati, Rusiei Sovietice i-a
fost acordat r olul principal execu tiv n a ceas t comisie.
Era de ateptat ca Marea Britanie i Statele Unite s
partLci pe num ai n tr-o m sur restrn.s .
2. Personalul reprezentanei Statelor Unite n aceas-
t comisie a sosit la BLlJaureti la sfri,tu l lui noiembrie
1944. El a gsit Comisia pe deplin organizat de rui i
funcionnd n ntreaga Romnie. Reprezen~ana brita-
nic sosise apr,oxima tiv cu o Lu n m ai devr em e [dect
cea american, n. ed. ]
3. Scurt timp dup sosirea lor, cele dou reprezen-
tane, britanic i american , au fost inform ate de loc-
iitorul rus al Preedintelui [Comisiei, n. ed.] c nu se
ateapt ca ele s exercite o autoritate executiv, ci c
rolul lor va fi limitat la acela de observator i. Aceast
situaie a continuat pn n prezent.
4. In ciuda repetatelor proteste, reprezentanele bri-
tanic i american nu au fost informate n ceea ce pri-
vete natura directivelor politice sau a altor instruciuni
trimise guvernului romn n numele Comisiei , nici nu
au fost invitai aceti reprezentani s participe la con-
ferina n care planurile Comisiei i aciunile politice
au fost discutate. Informaiile n ceea ce privete aciu
nile ntr eprinse de Comisie au fost obinute aproape n
ntregime din surse romneti. ntrebrile adresate m ai
trziu membrilor rui ai Comisiei n aceas t privin au
obinut rspunsuri numai de caract.er foarte general. e
dine ocazionale ale celor trei r eprezentanti efi aliati aU
fost inute ntr-adevr ca i edina la un 'nivel mai ' sc
zut a efilor diverselor seciuni ale Comisiei. Aceste se-
dine au fost, totui, convocate aproape ntotdeauna 'la
cererea specific a reprezentanilor britanic sau ameri-
can i ntrebrile au primi t rspuns numai in termeni
generali i imprecii. S-a binevoit s se dea informai L

149
'exacte -numai cnd ele fuseser de ja difuzate public_ De
mai multe ori, cereri specifice ale r e pr e ze ntan ilo r bri-
tanic i american pentru edine n car e s se di scute
-probleme actuale critice at:l fost sau r espinse sau edin
ele au fost am n a te pentru una sau do u s p t mni cn d
-schimbrile n situaie fceau discuiile fr obiect.
5. Activitatea reprezentanei Sta telor Uni te a fost se-
rios obstrucionat prin aplicarea unui n u m r a restric-
-iilor ruse, care po t fi interpretate numai ca p arte a
unui plan deliberat de a mpiedica dezvoltarea interese-
lor comerciale americane, de a diminua prestigi ul i de
'a mpiedica efortul lor de a se ine la cur ent cu t oa te
fazele situaiei actuale. De exemplu :
a. Toate cere rile pen tru intrarea n Romnia a cores-
pondenilor de pres americani au fost fie r efu zate, fie
ignorate . [ ...]
c. Apr o b ri1 e pen tru a v~o anele americane ca re ad u -
ceau provizii i personal de nlocuire p en tru r eprezen-
tana S tatelor Unite au fost reinute timp de t rei s p t
m ni. [.. .]
d. Un num r de scrisori c tre Comisia de Con trol,
'semna te de reprezentantul ef al Stat elor Uni te, cer nd
rspunsuri precise asupra unor probleme im por tan te , au
iost fie complet ignora te, fie au c p ta t rs punsuri ver-
bale neangajante [non comittal] , da te printr-un cfi er de
1eg tur dup lungi am n ri.
e . P ersonalulu i de nlocuire pentru rep r ez entana S ta-
t elor U nite i p erson alulu i suplimentar p en tru Misiun ea
Statelor Unite (Departamentul de S tat) li s-a p ermis in-
trar ea n Rom ni a num ai cu aprobarea s p e cific a Comi-
siei. A ceste apr ob ri a u cerut de la o s p t m n la d ou
1uni i au 'necesitat supunerea n faa Comisiei il nume-
lui, locului i datei n a terii , ceteni ei i naiona li tii,
-scopul i durta vizitei precum i aite date similar e pen-
t ru fiecare p erso a n.
f. P ersoan ele care ntreprind cercetri din partea r e-
prezentanei Statelor Unite pot c ltori n or mal n 'lfara
Bucu restiului num ai cnd sunt nsotite de un ofier de
legtur rus . Inelegeri le pentru depl~sri de aceast na-
tu r necesit un a pn la trei s ptm ni. Reprezenta nii

150
rui din Comisie aflai n provinci e refuz s rs pun d
la ntrebrile privind progresele activit ilor Comisiei,
spunnd c astfel de inform aii pot fi date nlJmai de la
sediul din Bucureti al Comisiei.
Membrii reprezentanei britanice au fost supui la
restricii similare.
6. Intr-un num r de cazuri , Comisia de Control a in-
terpretat anumite articole ale Conveniei de armistiiu
ntr-u n mod impropriu, dup opinia reprezen tantului S ta-
telor Unite, i care sporete de c teva ori sarcinile de ar -
mistitiu ale Romniei astfel cum ele au fost luate n
consideraie de Puterile semnatare . De exemplu :
a. Prin interpretarea art. 5 s-a cerut Romniei s
r estituie Rusiei Sovietice un m are numr de cetteni r o-
mni care locuiau anterior n provir,ciile Basa~abia i.
Bu covina de Nord, devenite prin armistiiu pri ale Ru-
siei Sovietice.
b. Prin art. 7 s-a cerut Romniei s livreze Rusiei.
Sovietice ca trofee de rzbo i mari cantiti de echipa-
ment i stocuri industriale, cump r ate anterior de Ro-
mnia din Germania. Printre aceste a rticole se afl can-
titi de echipament pentru forri pe troliere, multe fiind
proprietatea companiilor pe troliere americane i brita-
n ice. Unele condu cte de benzin aflate n funciune i
anumite ech ipamente indust riale, considerate es e ni ale
de Romnia pentru meninerea industriei ei au fost de
asemenea cerute. Tot prin aces t articcl, a utorit ile so-
vietice au cerut ca toat e trofeele de rzboi s fie livra te
ntr-o bun condiie tehnic. Aceasta impune un imens
efort asupra atelierelor de rep ar aii din Romnia i a
Gtocului rom nesc de piese de rezerv i nlocuire.
c. Prin art. 10 s-a cerut Romniei s contribuie din
greu la ntreinerea arma telor ruse , ea re opereaz de~
parte de frontierele statului roma n . 1 s-a cerut s furni-
zeze nu numai hran d ar i mari cantiti de articole
m anufactu rate precum bandaje, paltoane, c m i, cizme,
ei etc. Plile n bani efectuate de guvernul romn prin
acest articol se ridic la 280 miliarde lei care echiva-
leaz.3 cu 50-200 milioan e de d013ri, In f~ncie de r ata
de schimb folosit n convenie .

J.51
d. Prin articolul 11 , Rusia Sovietic a cerut ca preu
Tile din 1938 s fie folosite ca baz p entru determinarea
ca ntitilor i articolelor care vor constitui cele 300 mi-
1ioane (dolari, n . ed.) plata reparaii lor . Stabilirea acestei
baze a preurilor din 1938 a avut drept efect aproape
dublarea cantitilor ce s-ar fi cerut Rom{miei s le fur-
nizeze dac preurile mondiale actuale ar fi fost luate
ca index.
e. Art. 12 cere ca Romnia s resti tuie Rusiei tot
ceea ce S-a luat din Rusia n timpul o cupaiei romne ca
echipament de fabric , locomotive, tractoare i orice alte
proprieti. Comisia de Control a interpretat cuvintele
" orice alte proprieti " ca referindu-se la plata comple t
a tuturor cerealelor i altor produse ale solului i sub-
solului, toate vitele, caii, oile i arLicole similare luate
din Rusia, dar care au fost fie pierdute, fie distruse, fie
consumate. Rambursarea acestei categorii d epe te cu
mult, n unele cazuri, cantitile adevrate care treeuie
furnizate Rusiei ca reparaii prin art. 10.
f. P rin art. 16 R'lls~a a cerut Romniei s stabileasc
o cenz ur s trict a radioului i presei pn la un punct
care s mpiedice ef~ctiv rspndirea oricror tiri care
nu sunt ,favorabile aci un ilor politice a'l e aripii stng i
(comuniste).
7. Comisia de Control a emis de asemenea un numr
de directive n probleme care, potrivit opiniei delegaiei
Statelor Unite, nu au acoperire n Co nvenia de armisti-
iu . De exempl~ :
Q. Comisia a dat directive de departare n Rusia pen-
tru munca forat a locuitorilor de origine e t n ic ger-
man din Romnia, brbaii ntre 17 i 45 de ani, feme-
ile ntre 18 i 30 de ani. Majoritatea acestor oameni sunt
ce t eni romni care au trit n ar toat vi aa lor.
Aproximativ 70000 de persoane au fost eleportate prin
acest ordin. Majoritatea lu creaz acu m n minele ele cr
buni din Rusia.
b. Prin aciunile Comisiei de Control , forele romne
din interior incluznd armata, jandarmeria i poliia au
1 0st drastic reduse pn la punctul n care a fost nece-

152
-sar ca trupele ruse s patruleze n oraele rc.m neti
pentru a asigura ordinea.
8. Funcionari importani ai Comisiei de Control au
ncurajat direct organizaiile comuniste s in mitin-
guri deschise cu liderii comuni ti i. s permit ofieri
lor si soldatilor sovietici s se amestece n estingherit n
mulimea d~ la demonstraiile comuniste. Pe de alt
parte, cnd liderii partidelor istorice din Romnia au ce-
rut audiene funcionarilor sovietici pentru R discuta si-
tuaia politic au fost refuzai.
9. Att reprezentanii Statelor Unite ct i cei ai
Marii Britanii au protestat viguros mpotriva multor ac-
iuni ntreprinse de sau n numele Comisiei Ali ate de
Control. Aproape invariabil aceste pro teste au fost pri-
m ite politicos cu declaraia c vor fi comunicate la Mos-
cova. Exist puternice mrturii tangibile c nu li s-ar fi
.acordat o atenie seri oas.

III. Situaia politic

1. In perioada 23 august 1944 .- 28 februarie 1945,


Romnia a fost guvernat de un guvern de coaliie, n
care toate partidele au fos t reprezentate. Dei fiecare
din cele trei (3) guverne, care s-au succedat In aceas t
perioad, au prut a avea n faza iniial sprijinul rus,
fiecare din aceste guverne a euat n schimb din cauza,
mai ales, a poziiei ruse de mai trziu. Aceasta a fost
.adevrat, ndeosebi n cazul guvernului Rdescu, care a
czut la 28 februarie . Chl o lun nainte de cderea sa,
guvernul a fost supus la presiuni crescnde din partea
comunitilor romni. Demonstraii i dezordini locale,
toate inspirate de comuni ti, au avut lo c n toat ara._
Eforturile guvernului de a controla situ aia prin f0r
a u fost mpiedicate de fiecare dat att de Comisia Ali-
a t de Control, ct i de forele ruse de ocupatie. In cele
din urm , la 28 februarie, Rusia Sovietic , reprezentat
prin dl. Vinski, a intervenit direct n politica Rom-
niei i a cerut imedia ta demisie a generalului Rdescu .
Cteva zile mai trziu, Vinski a cerut regelui Rom-
niei s numeasc pe dr. Groza, un lider de stnga, ca

153
prim ministru i s accepte propunerea lui Groza pen-
tru un cabinet av nd o compoziie aproape n ntregime
de stn ga, n car e poziiile cheie erau deinute de co-
muniti i n care cele dou partide politice importante
din Romnia, reprezentnd cel pu in 75% din popul aie
nu erau deloc reprezentate. Acest guvern deine acum
pu terea n Romnia.
2. Att reprezentana Stat elor Unite ct i cea bri-
t an i c au protestat mpotriva aciunilor lui Vi nski i
ale Comisiei de Control, care au dus la formarea ac s-
tui nou guvern. Nu s-a ntreprins nimic [a de acesle
protes te, n afar de declaraia c ele vor fi comunicate
la Moscova.
3. In cursul lunii tr ecute, nou~ guvern a luat toate
m surile posibile pentru a- i consolida p oziia ~ n Rom-
nia i a-i realiza msurile sale politice de stnga a c
ror majoritate este de caracter strict comunist. Printre
m surile luate au fos t urm toarele:
a. Toate mo iile de peste 50 hectare au fost expro-
priate i p m nt ul astfel dobndit a fost m p 5rit ra
nilor. Aceste moii au fost n fpt confiscate i fotii
proprietari nu au primit ni ci Un fel de compensaie.
b. Prefecii de judee i primarii oraelor au fest n-
locuii cu adereni de s tnga. Majoritatea i:1cestor fu nc-
ionari sunt n fapt comuni ti .
c. efii de poliie din toat ara au fos t n l ocuii cu
comuniti.
d. Au fos t luate m suri pentru a comuniza armata
rom n prin numirea n toate unitile armate a unor
ofieri i s oldai cuno scu i a fi simpat i zani comuniti.
e. Lucrtorii din toa te industriile au fost ncur.::tjai
s cear salarii mai mari, ore mai puine i o p artici-
pare real la conducerea i controlul ntreprinderilor la
care lucreaz. In multe locuri, munci t~"'ri i au obinut n-
locuirea efilor i a altor funcion ari care, dei foarte
eficace, nu simpatizau cu cererile muncitor-ilor.
1. Au fost adoptate legi pentru instituirea de tribu-
nale ale poporului pentru judecal e 3 criminalilor de rz
boi i a deinuilor politici.

154
e. Au fost nsprite restriciile de cenzur pentru a
asigura numai circulaia acelor tiri favorabile guvernu-
lui.
h. Sub diverse pretexte toate ziarele din ntreaga
tar care nu era u favora bile guvernului au fost supri-
~ate. Nici unul din cele dou partide impor tai1te (parti-
-deIe Naio n al r n e sc i Naional Liber al) nu pot pu-
b lica acum nici un ziar care s le apere politica.
i. Au fost fcute, n toat ar a, un num r de arestri
ale aa-zi ilor "simpatizani fasci:?ti" totalul lor fiind es-
timat ntre 5 000 i 15 000. Arestrile sunt nc n curs.
Cele m ai multe sunt efectuate noap tea , m ai ales de po-
liia paralel de "civili voluntari". Dac muli din cei
a res tai a U acordat incontestabil un sprij in activ germa-
nilor i guvernului Antonescu n timpul oc u paiei ger-
mane, exi st m rturii considerabile care arat c muli
a lii au fost arestai, mai ales, din cauza opoziiei lor
active la prog ramul comunist.
4. In tot cursul acestei situaii, regele Mihai s-a str
duit s acioneze strict ca un monarh constituional.
A~tfel, deoarece Constituia prevede pentru amenda-
mente numai votul adunrii reprezentative, Mih ai a re-
fuza t s semneze orice decrete legi care cuprindeau ast-
fel de amendamente, dei un numr de astfel de legi i-au
fost prezentate. El a fost totui forat s ia unele m
suri neconstituionale ca rezultat a l presiunilor combi-
nate ale ruilor i ale partidului comunist. ndeosebi, el
a fost forat s accepte actualul guvern minoritar. El a
fost de asemenea forat s accepte legea p entru mpr
irea marilor moii, dei prevederile sale de wnfiscare
~unt, probabil, neconstituionale. Se ate apt cu certitu-
dine ca el s fie supus i la alte presiuni i c, avnd
drept singur alternativ abdicarea, el poate fi n cu-
rnd forat s semneze un decret prevznd pedeapsa-
~u moartea pentru deinuii politici i pen tru persoanele
care dein arme de foc fr autorizai e sau sunt membri
a i organizaiilor "fasciste" . Aceast lege dac Va fi pus
n aplicare, va permite eliminarea efectiv a oricrei
persoane care se arat ostil poli ticii com uniste.
. 5. Regele nsui ca i liderii politici ai partidelor Na-
IOna l rnesc i Naional Liberal au discutat am nun-

155
it situaia actual cu reprez entanii St atelor Ur:ite. Ei
au subliniat c a titudinea lor de opoz i i.e fa ele actua-
lul guvern minoritar i fa de pr ogramul comunist s-a
bazat, mai ales, pe nelegerea politicii 'll"l u nate de cei
trei Aliai privind Europa eliberat, ndeosebi Acordul
de la Ialta i Car ta Atlanticului. Ei r elv c aceste ri
aveau cel puin obligaia moral de a-i informa la timp
pe romni dac in tenioneaz sau nu s aplice cu adev
rat aceast politic fa de Romnia. Ei susin c orice
alt aciune de opo ziie fa de p rogramul comunist lo-
cal, dac nu este sprijinit din afar , va costa Ilendoiel-
nic vieile liderilor romni importan ti i va nvea u n
efect res trns asupra destinului ultim al naiunii.

IV. Situaia economic din Romnia

1. Datorit expulzrii rapide a armatei ger mane din


ar, n decurs de ct eva zile, dup lovitura de s tat de
la 23 august 1944, industria rom an a ieit din r zboi
aproape intact cu excepia distrugerilor suferite de la
bombardamen te de c tre rafinriile din jurul Ploietiu
lui. Industria rom n este, to t ui, confruntat cu lip-
suri critice de ma terii prime, dintre care numai o parte
sunt disponibile n ar. Lipsurile majore in<lJucl bumbac,
cr bune, aram i tutun.
2. Incepnd la puin timp dup 23 august 1944 i con-
tinund p n acum, structura industri al i economic a
Romniei a fost supus la o continu presiune crescnd
de ctre Rusia Sovietic. Unele msuri luate au fost
menionate n seciune a II mai sus. Ace ast situaie este
rezuma t, mai jos, din pUnct d e vedere economic :
a Cresterea continu a cererilor muncitoriL1ii de a
p articipa l a conducerea ntrepriTJ.derilor a dus la actuala
activitate cu totul ineficient a unei mari pri a indus-
triei Romniei.
b Rusja a plasat ~rect ntreprinderilor industriale
romneti mari comenzi pentru un numr de produse
manufacturate, ca parte a contribuiei Romniei la n-
treinerea armatelor ruseti (Art. 10 a l armistiiului). De
exp,mplu, comenzi recente includ produse ca 10 milioane

156
metri de bandaje, 400000 cmi bumbac, 150000 pal-
t oane, 20 000 costume de dam i rochii, 40 000 perechi
de pantofi etc. Aceste comenzi dac vor fi executate fie
i parial, vor epuiza complet multe categorii de rnaterii
prime rmase n ar.
c. Comenzi de felul celor menionate mai sus trebuie
pltite de guvernul romn. 50') /0 din costul total este fur-
nizat ca un aconto ctre ntreprinderile particulare inte-
resate. Aceasta constituie unul dintre cei trei factori ma-
nori n situaia actual financiar critic. Vezi Tab "B"
anexat , n care este artat c totalul biletelor ue banc
5n circulaie s-a dublat aproape din septembrie trecut,
c acest total crete aLarmant n Hecare sptmn i c
a conturile n bani cerute ca rezultat a anumitor inter-
pretri ruseti a clauzelor armistiiului aU atins deja
suma de 284 miliarde lei (aproximativ 50 milioane de
dolari). In ultimele sptmni, rata de schimb a leului
s-a ridicat de la 3 000 la 6 000 pentru un dolar. Func-
ionarii Bncii Naionale a Romniei au exprimat opinia
<: haosul financiar similar celui cunoscut n Grecia poate
fi ateptat n scurt timp, dac nu sosete ajutor finan-
dar din afar.
d. Institutul Romn pentru Cercetri Stntistice a pu-
blicat urmtoarele date care indic sporul uria al cos-
tului vieii n Romnia (nivelul 1933 egal cu 100)

mbrc-
Preu l cu Costul Produ se minte i Combus-
Data amnu ntul vieii alimentare ncl- tibil
m inte

1943 1206,3 773,7 702,5 831,9 495,8


1944 3453,8 1922,6 1063,3 1460,9 882,2 _
1945 ian . 4365,4 2712,2 4395,0 4902,2 3202,5
i feb .
1945 4928,7 2712,2 4395,0 4902,2 3202,5
marto

Aadar, comparat cu 1933, cos tul vieii n Romnia a


crescut de 27 de ori.

157
e. Rusia a refuza t continuu s permit :H.omniei s
importe cantita tea m are de materii din afar. Eforturile
de a ncheia un acord comercial cu Turci a au fost recent.
Lloeate. O misiune economi c rom neasc este acum la
Moscova , ncercnd s obin anunJite materiale dm Ru-
sia . Ma joritatea indu striailor rom ni se ndoiesc c
aceast misiune i va atinge scopul.
f. Comisia Aliat de Control s-a opus tuturor efor-
turilor Marii Britanii i Statelor Unite d,~ a deschide
com unicatii comerciale cu Rom nia
g. Ad~ptarea r ecentei legi de confiscare a moiilor
mari a slbit i mai mult ncrederea n economia rom-
neasc . Investitorii potenia li se tem acum c alte 1 gi
pot fi adopta te confiscnd n mod asemntor it: trepri n-
deri industr iale, proprie ti urbane, b n ci etc. Publicul
face eforturi disperate pentru a Lransforma bunurile sale
n valut str in.
h. Rusia a luat cu forta din Romnia mari canLitti
de echipament de for aj petrolier de la companiile petr~
li ere care urmau s continue forrile de exploabrc. Re-
ducerea acestor explorri va aduce in chip necesar in
urm toarele ase luni o serioas reducere In produci a
rom n de petrol. Pentru un numr c:E' ani, petro1ul a
ost un export important, iar industria petrolip.r a ju-
cat un rol nsemnat n economia Romniei.
3. In msura n care este cunoscut rf'prezentanei
Statelor Unite, Rusi a nu a fcut mci un efort serios pen-
tru 'a studia sitJuatia economic a Rom niei sau pertm
a-i limita cererile ' pe baza capaciUiii adevra te a indus-
triei Romniei de a pur ta povara astfel imp us. De fapt,
exist mrturii tot mai numeroase care indic o incer-
care deliberat a Rusiei de a crea confuzie si haos eco-
nomic, posibil n sperana c, n acest fel, Romnia se
va dovedi apoi mai receptiv pentru economia corm,nist.

V. Rezumat

1. Comisia A lia t de Control pentru Eomnia este


dominat n ntregime de Rusi3 Sovieticel. Este evident
c, prinComisia de Con trol, R usia pro cedeaz ntr-un

158
ritm rapid la comunizarea naiunii romne, poate cu
scopul ncorporrii, la o dat ulterioar , Un iunii Sovie-
tice.
2. Reprezentanii St atelor Unite i britanic n Comi-
sia Aliat de Control sunt practic nep utincioi pentru a
schimba cursul actual al evenimeateler din Romnia.
PrestigLul Statelor Unite este ,a~ect'at negativ att n ochii
ruilo r ct i ai romnilor , ca r ezultat a acestei situaii
i a res tricii lor impuse activiti i reprezentanei State-
lor Unite de c tre funcionarii ru i ai Comisiei de Con-
trol.
3. Actualul guvern romn este u n guvern JT1inorit ar
impus naiunii prin presiunea sovietic . Acest guvern
este dominat de P artidul Comunist Rom n care repre-
zint probabil mai puin de 10% din populai a rom-
neasc. Aceast vast m ajoritate a poporului romn este
p u ternic naionalist i ferm opus comunismului sub
orice form.
4. De i actualul guvern romn este deja , n larg
msur, comu nist va m ai tr ece o lun sau m ai mult na-
inte ca p ar tidul comunist s po a t fi considerat ca f!ind
puternic consolidat politic n Romania.
5. Comunitii ctig treptat controlul industriei Ro-
mniei. Progr amul lor va fi probabil acceler at de o pr
bu ire financiar care, dac se continu cursul actual,
poate fi ateptat n urm toarele dou sau trei luni .

VI. Concluzii

Singura posibilitate pentru a mpiedica o comuni zare


deplina stat ului romn este o ac iune imediat pe ur--
rnt oarele direcii:
a. Crearea unei adevra te Comisii tripartite Aliate de
Control pentru Romnia n care repr ezentanii celor trei
Naiuni Aliate s aib puteri aproximativ egale (Termi-
narea operaiilor militare majore in Germ ania poate

159
oferi un prilej potrivit pentru a cere o reorganizare a
actualei Comisii).
b. Lrgirea imediat a actualului guvern Groza prin
includerea reprezentrii proporionale a tuturor parti-
delor politice.
c. Deschiderea imediat a relaiilor comerciale din-
tre Romnia i alte Naiuni Aliate, ndeosebi Maea Bri-
tanie i Statele Unite.
d. Instituirea imediat a controalelor efective de c
tre Comisia Aliat de Control pentru a opri imine nta
catastrof financiar i a ameliora situaia economic
critic.

2. In actuala situaie, urm toarele orientri apar a


fi deschise Statelor Unite :
a. A lsa n ntregime Rusiei Sovietice resp,msabili-
tatea pentru aciuni, uJlteri,oare n Romnia, meninnd
p articiparea no astr n Comisia Ali at de Control, Ro-
m nia, p e baza actu a l.
(Acea s t orientare va evita posi bilitatea de conflict
cu Rusia n problema Romniei. Aceas ta va insemna, to-
tui, c Statele Uni te vor continua s mpart re&ponsa-
bilitatea pentru aciuni care sunt cu totul c.)ntrarii prin-
cipiilor de baz ale Acordului de la Ialta i Cartei Atlan-
ticului.
Aceasta va ncuraja de asemenea Rusia s procedeze
la fel n alte ri balcanice, n Ungaria, Polonia i poa te
n Austria i Germania.)
b. Retragerea comple t din Comisia Aliat de Con~
trol, anunnd public c responsabilitatea ulterioar pen-
tru supravegherea activitilor acestei ri revine n n-
tregime Rusiei Sovietice.
(Aceas t orientare ar avea avantajul de a evita con-
flictul cu interesele Rusiei, i, n acelai timp, de a ne
scoate din implicarea n alte violri ale politicii asupra
creia s-a czut de acord la IaIta. Totui, ntr-o msur
mai mare dect prin orientarea de la punotul a, aceasta

160
va ncuraja activiti similare ale Rusiei in alte ri.
Aceasta ar fi, de asemenea, deosebit de prejucliciabil in-
tereselor comerciale i indus triale americane n Rom-
nia.)
c. A informa de ndat Rusia despre intenia noastr
de a insista asupra realizrii depline a Acordului de la
lalta n Romnia i de a sprijini aceast orientare prin
fora armelor dac este necesar.
(Nu pare c interesul Statelor Unite n Romnia este
suficient de vital pentru a justifica aceast orientare.
Ea nu ar trebui, desigur, luat n consideraie pn cnd
nu au fost epuizate toate strdaniilt> pentru a atinge
obiectivele noastre.)
d. A insista pentru realizarea Acordului de la lalta
n Rom nia i a libertii de aciune pen tru rq:rezen-
tanii Statelor Unite n aceast a r. Sprijinind poziia
noastr prin presiune diplomatic, prin anunarea n pu-
blic a adevratei situaii din Rom nia, prin ameninarea
retragerii asistenei economice i financiare ac('rdate Ru-
siei, prin creterea activitilor noastre de spionaj i con-
traspionaj pentru a egala activitatea ageniilor similare
ruseti.
(Lund n consideraie numai situaia din Romnia,
aceast orientare ar prea pe deplir. justificat. Ea ar
amna cu certitudine actualul curent spre ntrirea co-
munismului n aceast ar i ar putea servi la restabili-
rea Romniei ca naiune independ en t pe plan politic
i economic. Dac aceast orientare va fi adoptat ct
de ct, aciunea trebuie nceput imediat. Paii iniial
ar trebui s fie cei schiai la paragraful 1 al aceste
seciuni.)

VII. Recomandare

Fa de situaia din Romnia se recomand ca Statele


Unite s adopte orientarea indica1:c'! din Secia VI, para-
graful 2 d mai sus. Pentru o eficacita1e maxim, ea ar

161
trebui nsoit de a ciuni similar e n cazul Bulgariei i
Ungariei i, dac situa ia o cere , de asem en ea n Ceho-
slovacia, Polonia i Austria.

(s) c.v.R. Schuy ler


General de bri gad, Hepr ezentantul
ef a l Sta telor Uni te ale Am ericii

Arhivele Naionale - Washington D.C., R.G. 43


EAC, Mosley, Box 14

Un rezumat al acestui docum en t in memor andumul


lui Schuyler c tre pre e dintel e Truman, 3 mai 1945 , 23
August 1944. Documente, voI. IV, pp. 449-455.

38. "Legea pentru epurarea serviciilor publice n


Romnia", 20 iulie 1945, Londra - Raport al De-
parlamentului de Cercetar e din Foreign Office.
20 iu lie 1945

Raport al Departamentului de Cercetare din Minis-


terul de Externe britanic privind d esfurril e din
teritoriile ocupate sau controlate de sov ietici.

In Romnia, la 29 martie 1945, a fost promulgat o


nou lege pentru epurare a serviciilor publice. Aceas t
lege urme a z alteia privind aceeai problem , promul-
gat de guvernul generalului R descu, dar impune p e-
depse m ai severe. De exemplu, p ersoanele care au ser -
vi t interesele fasciste ur mea z s fie condamnate la
munc silnic, iar acei care au colabor at cu legion'uii lui
A n tonescu 1, urme az s fie d estituii fr aviz. P e de alt

1 Inad verten de red actare. (n. ed.).

162
par te legionarilor peniteni" li se d sperana de a scpa
cu pr;ul transferrii apartenenei lor la Partidul Co-
munist. Se pare acum c epurarea n Romnia nu va fi
nfptuit dup modelul bulgar 1 n ciuda capitalului
(politic) acumulat de liderii actualului guvern, cnd ei
pregtea u rsturnarea generalului Rdescu, acuzndu-l
c nu face o epurare serioas .

The Foreign Office and the Kreml i n, pp. 218-219.

39 . "Profund recunosctor c nu m-am n sc ut n


Romnia", 25 ianuarie 1946, Moscova - Ambasa-
dorul Marii Britanii (Clark Kerr) ctre ministrul
de Externe (Bevin).

Sir,

In recentele t~legrame trimilSe de la Bucur e ti, m-am


strduit ct am putut s v in b curen t cu activitatea
Comisiei Aliate, create la Moscova, pen tru a-l sf tui pe
regele Romniei a se consulta cu cabinetul su r ebel
n privina lrgirii guvernului romn . De i telegramele
mele v-au dat esena celor petrecute la Bucureti, dvs.
vei dori, cred, s es laolalt firele acestei is ~orii ntr-un
raport pentru a completa documentele depal'tamentului
dvs . i pentru a intra n tr-o privin s'a u alta n mai
multe amnunte. Acest a este scopul prezentei telegrame.
2. Comisia (dl. Vinski , dl. Harriman i cu mine) a_
p r sit Moscova n noaptea de 28 decembrie cu u n tren
special. C l toria a durat trei zile. Pe dl. Vinski nu
l-am vzut deloc pn cnd , apropiindu-ne de frontie-

J In Bulgaria, epura rea a fost in s0il de numeroase execu-


ii, printre victime aflnd u-se prin ~ li Chiril iBogda n f iJov,
fotii regeni, membri ai guvernului etc. (11 . cd .).

163
ra r om n , dl. H arriman i cu mine l-am vizitat n sa-
lonul su . Am stabilit un plan n linii mari. In fazele
de nceput, dl. Vinski avea s n egocieze cu guvernul
rom n , n timp ce dl. Harriman i cu mine urma s vor-
bim cu liderii partidelor r nesc i liberal.
3 .. La Ploieti , n seara zilei de 31 decembrie, ~ tre-
buit s schimb m trenul pentru c aici ecartamentul
larg rusesc al inelor este nlocuit cu ecartamentul n-
gust romnesc. In ntunericul care se lsa , am iost pri-
mii de primar, prefect i alte autoriti locale cu tradi -
ionala pine i "S'ar e i 'C'llvn tri. Fiecru.i. membru al
comisiei i s-a dat un buchet de gar oafe de ctre () t nr
Iocalnic. Cel a l d-Iui Vinski er a, aa cum se cuyenea,
rou ca sngele, al meu (probabil, tot dup cuviin) roz,
iar al d-lui Harrim an alb ca zpad a . Obrajii tiner elor :'0-
m nce care trebuiau s rutai erau plcut de reci i dur-
duIii. Trenul romnesc era plin de tineri funcionari cu
paltoane negre, ale c ror ate nii mi-au plcut mai pu-
in.
4. Sub lumina suprtoare a reflectoarelor am fost
primii la Bucureti de o mare mulime, condus de dl.
Ttrescu, ministrul Afacerilor Exberne. In mijloc1.ll ('u-
vntului de bun venit pe care era ndatorat s-I ros-
teasc, o fanfar militar a nceput s cnte i a conti -
nuat m ai ncet cele patru imnuri naionale. Dup tre-
cerea n revist a grzii de onoare a urmat o imens i
prelungit strngere de mini. Dl. Le Rougetel lTI-a luat
apoi la leg a ie. Mai t rziu, n cursul serii, am avut ne-
plcuta ex p eri en a unui r evelion rusesc la eare m-am
gsit pla sat ntre dr. Groza, primul minh,tru i dl. Tt
rescu ; unul ca un boxer care poa te s te loveasc n
plex, iar cell a lt ca un ofer artos de mod veche, care
.t e-ar n~la la cos tul c l toriei. Cu m ncare i vin am
cimenta t o prietenie cald , dar artificial.
5. La 1 ianuarie, printr-un acord comun, comisia l-a
vizitat pe r ege. DI. Vinski i-a r eamintit Maiestii sale
acea {ilarte a comunicatului de la Moscova privitor la Ro-
mania i i-a explicat c el reprezin t vederile unanime
a le celor trei minitri de externe, al cror scop era ajun-
gerea la o solu ie a problemei, care s permit guvernu-
lui Maiestii Sale (bri tanice, n. ed.) i guvernului Sta-

1 64
telor Unite recunoaterea guvernului Romniei. Regele
a ascultat n linite i cu atenie . :cI a spus c era gata
s ia n considerare n mod favorabil decizia de la Mos-
cova, aa cum fcuse i n cazul deci?!iilor de la IaIta i
Potsdam. El dorea s l'especte decizi'a. Ambasadorul
americ-an i cu mine am folosit ocazia pentru il sublinia
im portana acordat de guvernele noastre .garaniilor
pentru alegeri libere i alte liberti. Am fost sprijinii
n aceast privin de dl. Vinskl, care a explicat ch, n
privina acestor liberti, decizia de la Moscova pune o
serioas r esponsabilitate moral att asupra celor trei
Puteri, ct i a guvernului romn i c aceste garanii
trebuie ndeplinite cu fidelitate.
6. Nu era nevoie, n aceast privin, C'a regele s fie
convins, i dup o scurt discuie pri vind procedura, el
a spus c privete administraia lrgit ca un guvern
responsabil, al crui el de cpeteni e va fi inerea de
alegeri libere. Dl. Vinski a susinut c aceasta ar fi
doar una din multele sarcini, cu care guvernul va fi con-
fruntat n urmtoapele cteva luni. Regele a sugerat ap oi,
tatonnd, c ar fi bine s se neutralizeze llnele departa-
mente ale guvernului nainte de alegeri. Dl. "inski a
rspuns c aceast comisie nu putea trece dincolo de
termenii de referin, care nu includeau o astfel de pre-
vedere. Dl. Harriman i cu mine a trebuit, cu regret, s
fim de acord cu aceasta. Am spus apoi c ne-am gndit
ca lucrurile s Se desfoare n felul acesta. Mai nti,
includerea n guvern a reprezentanilor opoziiei; n al
doilea r nd, asigurri corespunztoare din partea guver-
nului r eorganizat, n privina crora cele dou guverne
ale noastre se vor declara satisfcute prin reprezentanii
lor la faa locului c aceste asigurri sunt ndeplinite
loial, n cele din urm , va urma recunoaterea. Dl. V- _
inski nu a ridicat obiecii.
7. L-am prsit apoi pe r ege pentru a participa la o
ntlnire cu primul ministru, 'l1inis trul AfacerHor Ex-
terne i civa ali membri ai cabinetului. Discutia noas-
tr S-a axat mai ales pe m e0anismul admiterii n gu-
vern a celor doi reprezentanti ai 'JDozitiei. S-a czut de
acord ca ambasadorul ameri~an i ' cu ~ine s-i vedem
pe liderii partidelor "istorice" n ziua urmtoare i ca

165
aceast comISIe s se ntlneas c din nou cu gu vernul
d ac nu se realizase Un progres n alegerea unor can-
didai potrivii. M-am folosit de prilej ul prezenei mem -
brilor de seam ai guvernului pentru a vorbi deschis
despre ceea ce ,ateptam de la ei. Am explicat de ce
ne-am abinut pn acum de la recuno ate r ea guvernului
i ct de important era ca ndoieiile noastre s fie nl
turate. St tea n puterea guvernului s fac aceasta i
noi contam pe el. Am spus c nU eram pr e o c up a i prea
mult n privina acelor reprezenta ni ai opoziiei, cnre
m'm au s fie inclui n guvernul Jiirgi t, c t mai ales de
dreptul indiscuta bil al poporului romn de a- i face cu-
n oscute dorinele prin alegeri liber e i prin exercitarea
tuturor libertilor . Vom veghea att asupra form lll rii
ct i a ndeplinirii g a raniilor solicitate acum cu simpa-
tie, dar i cu o atenie deosebit. Asig ur rile cerute pen-
tru a cp t a recunoaterea vor trebui s fie precise i
respectate integral. To tul depinde de aceasta. Primul mi-
nistru , n ciuda unor ntreruperi ale dlui Vinski, care
nu p rea s aib ncredere n el pentru a tr ata singur
acest aspect ,a l problemei, a rost de acord s, pregteasc
un proiect a m nuni t al as i gur rilor pe care guvernul
lrgit urmeaz s le proclame.
8. La ace as t ntlnire, am avut timp ndeajuns s-I
observ pe primul ministru. Cu o sear nain te fusese un
companion destul de amabil la dineu, spunnd anecdote
amuzante de tip Rabelais ntr-o german s tlcit. ntre
timp, citisem mult asupra lui i, mrturisesc, mi hga
sem nasul n t recu tul lui. n timp ce fcea mare caz de
sinceritate, am cp ta t ferma impresie c nu puteam s
ne ateptm de la el la m ai mult dect ruii i permi-
teau s 'ne dea, pentru c tot timpul ochii lui de mic
arici au licrit peste mas cutnd aprobarea dlui V-
inski pentru orice spunea. Evenimentele urn~toare au
artat c acea st impresie era corec t.
9. n ziua urmtoare am vzut PE" dt Maniu, condu-
ctorul P artidului r nesc , i dl. Dinu Brtianu, con-
ductorul Partidului Liberal. I-am gsit cu ndoieli asu-
pra efectelor soluiei propuse n comunicatul de la Mos-
cova i extrem de nencreztori n privin a actualului

166
guvern i a ruilor . Am folosit toate argumentele evi-
dente in favoarea acceptrii propunerilor nOClftre i am
artat clar c eecul de a folosi aceast ultim ans de
cooperare ne va smulge att nou, ct i :tmericanilor,
orice mijloc de a ajuta Romnia in viitor.
10. Att dl. Maniu ct i dI. Brtianu s-au strduit
s sublinieze impor tana men inerii au toritii Tronului
i, desigur, a in_erii de alegeri corecte. Ei au gs i t
o u oar consolare n sugestia mea n nsut?i faptul c noi,
americanii i ruii, dnd un rspuns public la ~crisoa
rea r egelui din 21 august, redasem Maiestii Sale tere-
nul pe care l pierduse in ncercarea sa de a-l demite
pe dr. Groza. Ei au insistat ns c , dac noi nu puteam
asigura cea m ai mare corectitudine, guvernul, cu ajuto-
rul unor metode ndtinate de a face falsuri la urnele de
vot, poate instala Parlamentul i s-i asigure o majori-
tate, care ar putea consimi la ceea ce ei cred c doresc
ruii - a dic s includ Romnia n Uniunea Sovietic
i s crue Rusia de folosirea forei pentru dobndirea
celei de a aptesprezecea republici a ei. La acest punct,
nu am putut s rspund dect c i puteau coda pe noi
i pe a mericani care ne vom ndrep ta toate eforturile
pentru a face ca guvernul s respecte asig urrile privind
libertatea alegerilor i aa mai departe. Nu i-am convins
pe deplin i, mrturisesc, nu m-am convins pe deplin
nici pe mine nsumi. Intre timp, dI. Mihalache, pe care
l-am vzut n aceea i zi, fusese ales drept candidat .a l
Partidului rnesc i dr. Groza spusese dlui Maniu c
acest om este acceptabil pentru el i pentru .guvern . DI.
Mihalache mi-a fcut o bun impresie . A fost nevoie de
o for de convingere considerabil p entru a-l face s
accepte un p os,t n guvern i m ie mi-a revenit sarcina
s -I determin s o fac . In acest scop, am fos t 0bligat
s recurg la un amestec de lingu ire i presiuni, ambele-
repugnndu-mi.
Il. L-am vzut apoi pe dI. Constantin (cunoscut i
ca Bebe) Brtianu, care fusese ales drept candidat al
Partidului Liberal, iar dr. Groza mi spusese c fu sese
accep tat de ctre guvern. Cnd m-a informat c va pro-
pune n um ele n epotului s u, d!. Dinu Br ti anu mi-a ex-
plicat, puintel naiv, c P artidul Liberal fusese fondat

167
de Brtieni i c, dei nepotul su nU poseda vreo cali-
tate deosebit, candidatura lui fusese propus pentru c
era important s se continue o tradiie de familie. Se con-
venise c partidul poate s-i dea to at indr umar ea de
care putea avea nevoie. Se pare c n scurta istorie a
vieii politice romneti , Brtienii au jucat ace l a i rol ca
i aceia din familia Cecil n lunga noas tr istorie. Vai !
tradiia avea s fie rupt .
12. Intre timp, avusesem o lungii di scui e cu regele,
fiind invitat la ceai la Palat de regina-m am, pe care se
ntampla s o cunosc bine din ti neree. Prima i tuna
impresie pe care mi-o fcuse regele a fost confirmat de
aceast ntlnire. n timp ce a pr etins c, n lumina eve-
nimentelor din Romnia i, mai ales, n aceea a sfidr ii
constituiei de ctre primul ministru, decizia de la Mos-
cova fusese intructva umilitoare pentr u el, regele a d e-
clarat <c era, ou tJoate aoestea, gata s o respecte i a
admis c ea ddea unele promisiuni pentru viitorul rii
sale, cu condiia ca alegerile s fie cu adevra t libere i
liberl He r espectate! ~uj loialita te{. ,tn .priv.in~:l a\';estor
ultime puncte, el era, sincer vorbind, sceptic. In fapt, n
afar de membrii guvernului care erau exagerai n pro-
misiunile lor, nu am ntlnit un singur romn care s
cread c alegerile vor fi libere, d a c nu va fi crea t un
organism independent care s supravegheze ndeplinirea
asigurrilor da te de guvern. Regele care este, evident,
m ai matur dect vrsta sa, a avut multe de spus despre
dificultile propriei sale poziii ca m onarh constituio
n al. Fusese un obicei al s u s obser ve Cll scrupulozitate
prevederile constituiei. Propriul s u interes ca i con-
stiinta sa i ceru ser aceasta. Guvernul su era n stare
de r'ebeliunte fi', mpins la aceasta de Moscova, de
unde primea toa te directivele. Tara sa era ocupat de
.'~rmata Roie (el a evaluat nu mrul ei la un milion) i
pl tea pentru aceast ocupaie. Costul acesteia era o po-
var cu mult mai grea pentru economia romneasc de-
cAL cuantumul repa raiilor , fix at de armis i.iiu. Nu exista
'lD ministru de finane, pentru c primul ministru nu
putuse gsi Un om cinstit care s -I serve:lsc . Ministerul
de Finane era n minile unui fu ncionar tnr i fr
expe ri en . R erultailul er a haosul i () inflaie s lbatic

168
>care scpase de sub control. Se prea c era vorba de o,
politic deliberat a ruilor pentru a distruge economia
rom neas c . Revenind la propria sa poziie, regele :t spus
c el i regill1a -mam erau permanent supu~i 1<:1 afron-
t uri i ameninri de ctre comuniti , care nu reprezen-
tau mai mult de un pumn de oameni. Toate acestea, at t
el ct i ea (regina, n . ed.) le-au suportat i le vor su-
porta n tcere dar comunitii erau hotri s rs
toarne monarhia i s bolevizeze ara , sau chiar s o,
vadej absorbit de U.R.S .S. El era convins c vasta
popul aie r n easc care forma coloana vertebral a po
porului romn nU voia n nici un fel aa ceva i c el
va fa-ce tot 'c eea ce poate pentru ,a se opune la aceasta.
13. La 4 ian uarie, ambasadorul an:erican i cu mine
<.un auzit c guvernul avea inten1;ia de a respinge candi-
daii alei de cele dou partide. Am decis, aadar, ca
prim pas, s -I vedem pe primul ministru pentru a-l n-
treba de ce. L-am informat pe dl. V inski, dar el nu
i-a dat osteneala s ne nsoeasc. A explicat c o ntl-
nire n plen va fi organizait, m ai trziu, n cursul zilei.
L-am gsit pe primul ministru foarte precau t. El a con-
firmat c guvernul su nu voia s 3ccepte pe d1. Miha-
lache i dl. Br tianu, dar a refuzat s arate motivele, de-
clarnd c o va face la ntlnirea in plen . Deocamdat,
el n u avea "mandat" s spun mai mult. Dl. Harriman
13i cu mine ne-am manifestat surprinderea i n e plcerea
!?i ne-am re tras.
14 . Intlnirea n plen a avu t loc la or a 8 i a dura t
p~n aproape de miezul nopii. Pnmul ministru a fost
spri jinit de un grup divers de cole5i de ai si, care fuse-
ser, evident, a l ei cu grij . DupA cteva ciocniri preli-
min are s-a nceput discuia asupr 3 meritelor sau altor
aspecte ale candidailor propui. Cef'a ce a urm at a fost
() treab chinuitoare i dezgust to are. Primul minis tru el
ncepu t cu un violent atac mpotriva dlui Mihalache ca
fiind omul responsabil, mai ales, de a fi mpins Romnia
n r iizboi i de ,a se fi nscris ca voluntar pentru a lua
<l rmele mpotriva Uniunii Sovietice i a servi sub stea-
g ul lui Hitler. Cererea noastr de a prezenta dovezi a
fos t satisfcut prin documente a rtnd c n 19,11, dL

169
Mlhalache i oferise serviciile p entru a lupta n vede-
rea redobndirii provinciei pierdute Basarabia i c fu-
sese ntr- adevr mobilizat timp de trei s ptmn i. Pri-
mul ministru a continuat spunnd c era n posesia unor
fotografii, artndu-1 pe dl. Mihalache n uniforma "fas-
cist " a regelui Carol. El ne-a r eamintit c, maimurind
obiceiurile ranilor, el purta de obicei cmaa peste pan-
taloni, dar acum se dovedea c o bgase nuntru, ntr-
un chip cu adevrat fascist. Era, aadar, limpede c nU
era potrivit pentru a lucra ntr-un guvern, 2tt de curat
i democratic precum cel prezent. Avnd n vedere c
muli din colegii primului ministru (mai Rles, ministrul
Afacerilor Externe, care fusese printele mi~crii fas-
ciste sub regele Carol), luaser parte activ n activiti
similare, purt ndu-i c m ile n p imtalonii lor fasciti,
mi-a fost imposibil s-mi ascund nerbd area i dezgus-
tul. De fapt, trebuie s mrturisesc, mi-am ieit din fire.
Cnd atmosfera a nceput s se mai rd. coreasc puin, pri-
mul ministru l-a invitat pe ministrul Coop er ai ei *, un
m embru disident al Partidului rnesc, care a dezln
uit un ata1 c n to at reguLa mpotriva partidului. Cu spri-
jinul dlui Vinski, am r efuzat s ascultclm injuriile p ar-
tidelor ca atare i am r eadus discuia napoi la cei doi
candidai. Era acum r ndul dlui I3rti anu . Primul mi-
nistru a spus c era un reacionar i responsabil moral
pentru evenimentele din 8 noiembrie. Cu toate acestea,
el nu avea nimic mpotriva lui personal, dei era evident
c dl. Brtianu nu era potrivit s se alture guvernului.
Dl. T trescu a preluat aici acu zarea, susinnd n ter-
meni absurzi c prezentar ea candidailor celor dou par-
tide era un act de agresiune mor a l, destinat s dez-
agrege guvernul, a c rui inega lahil activitate a continuat
s o descr ie.
15. Dl. Harriman, care prezida, a fcut cteva co-
mentarii pertinente n privina activitii guvernului,
care era responsabil de refuzul guvern ului su (al S .U.A.
- n . ed.) de a-l recunoa te. L-am susinu t n ace a st
privin. Dr. Groza a fost solici tat struitor s prezinte
dovezi pentru declaraia sa c tII. Brtianu era responsa-
* Anton Alexandrescu (n. ed .)

170
bil pentru evenimentele de la 8 noiembrie, dur el nu a
putut s spun dect c dl. Brti anu era vinovat In vir-
t utea faptului de a fi secretar general al Partidului Libe-
r al care inspirase tulburrile. DI. Harriman CI artat clar
c 'noi nu pu tem accepta versiuBea g uvernului a acestei
pov eti. n cest moment, Vinski a spus c, n opinia
g uvernului sovietic, ambii candidai erau prea rompromii
pentru a deveni membri ai guvernului. in nd seama c
verdictele comisiei trebuiau d ate n unanimitate, candi-
daii n discui e au fosi excl ui. lntlnirea s-a mprti at.
16. La 5 ianuarie dl. Harriman i cu mine am avut
o lung discuie cu dl. Vinski. Recurgnd la rapoartele
preg tite pentru el de Misiunea american, dl. Harriman
CI putut s spuI bere acuzaia mpotriva dlui Brtianu.
Dl. Vinski a pretins c rapoartel.e, aflate n posesia sa,
ddea u o versiune diferit, dar nu le-a prezen tat . In
acelai timp, el a repetat declaraia sa c, n orice caz
candidatura dlui Brtianu nu era acceptabil guvernului
, S l'l Discui a s-;a dovedit zad1arnic,. Cu ajutorul altui
document, aflat n minile dlui Harriman, era posibil s
se resping i acuzaia mpotriva dlui Mihalache, dar dl.
Vinski nu a putut fi clintit din obieciile sale. El a sus-
inut c dl. Mihalache era un aHer ego al dlui Maniu
t?i c singur acest fapt era ndeajuns a-l exclude. In cele
din urm s-a conveni t ca dl. Harrim'1fl i cu rrine s fa-
C'e rn un alt demers pe lng partidele din opoziie i s
suger m ca fiecare s prezinte comisiei o list de trei
sau patru nume, asupra cror a membrii comisiei vor dis-
~ub ntre ei i nu cu guvernul romn.
17. L-am vzut apoi pe dl. Maniu, care nu i-a as-
cuns indignarea pentru respingerea dlui Mihalache. El
ne-a confirmat n credina noas tr c acuza iile mpotriva
acestui om emu lipsite d e tem ei. La sugestia Ll oastr
strui toare, el a abandonat ideea la care fcuse aluzie c
Partidul rnesc ar refuza s prezinte alt nume. I-am
cerut trei sau patru nume, i, dup multe discuii, a fost
.de ocord s consulte partidul i s comunice cu noi. Mai
t;rziu, l-am vzu t pe dl. Br tianu . El a fost de aseme-
ne:! de acord ca Partidul Liberal s ne dea o list de
con didai alterna tivi.

171
] 8. In acea sear, am primit dou liste. Acea a P ar-
tidului rnesc cuprindea aisprezece nume, de fapt, toi
membrii (comitetului) executiv al partidului. Partidul
libeml a limitat lista lu i la patru nume . Aceste liste au
fost discutat e amnunit cu dl. Vinski i s-a czut de
acord ca guvernului comisia s-i prezinte numele dlui
Hal eganu pentru P artidul rnesc i cel al dlui Romni-
ceanu pentru Partidul liberal. In cursul discuiei, dl.
Vinski a fost destul de r ezonabil n privina candida-
tului Partidului rnesc i mi place s cred c inele-
ganta mea iei re iritat .din 4 ianuarie era r s punzto are
pentru acceptarea u-oar a unui candidat att de bun . i
att de ferm cum promite s fie acest om. In ce prive te
Partidul Liberal, el tindea s cear num ele lui Dani elo-
pol, fondatorul Societii Sovieto-Romne, dar dl. Har-
riman i cu mine n-am fost de acord i am s truit pentru
acceptarea dlui Fotino, al doilea nume pe lista P artidului
Liberal. Dl. Vinski l-a r espins pe motiv c i el :fusese
implicat n evenimentele din 8 noiembrie. In ;;frit , s-a
cz ut de acord ca dl. Romniceanu, al treilea nume de pe
lista P artidului Liberal s fie prezen tat guvernului.
19. In dup amiaza zilei de 7 ia.nuarie, am aflat c
guvernul acceptase pe cei doi candid aI. Comisia a cer u t
deci o audien la rege i a infor mat pe Majestat ea Sa
asupra recomandrilor ei. Dup ce ne-a r .mlum it, regele
a spus c p asul urmto r era ca dr . Groza s-i prezinte
numele candid ailor. Ei urmau s depu n,-l jurm ntul ca
minitri fr portofoliu i decretele n ecesar e urmau s
fie emise. Aceast ceremonie a avut loc la ora [) seara
i un decret r egal, datat 7 ianuarie a fost publicat n
MonitoruL OficiaL. Regele mi-a spus ulterior c atitudi-
nea dr. Groza fa de el fusese corec t i c n u fcuse
n ici o r eferire la trecut. In ziua urm toa re, r egele i-a
luat pe membrii comisiei n muni, 18 Sinaia, u nde ne-a
invitat la dejun. Dl. Vinski a plecat imediat dup aceea
pentru a merge la Sofia n drumul de r entoar cere la
Moscova, dar dl. Harriman i cu mine au rmas acolo
peste noapte.
20. La 9 ianuarie ne-am rentors la Bucureti i am
pet!ecut, sear a, cteva ore cu dr Groza. Sccpul nostru

172
er a de a-i pune c teva ntrebri despre ndeplinirea asi-
gurrilor pe care guvernul rom n le u duse ntre timp
publicit ii . Textul acestor asigurri este a nexat. DI. Har-
rim an i cu mine ne d deam seama c <.i r fi greu de a
fa ce icane n privina termenilor, deoarece ele urmau
fo rmula de la Tvloscova, dar c eram in drepturile noastre
s cer em primului ministru s discute cu noi i, ;trebuie
s mrturisesc , am ncercat un sentiment de uurare i
libertate pentru c dI. Vinski plecase din Bucur e ti.
21. Potrivit nelegerii dintre noi, l-am ~upus pe dr.
Groza unei chestionri am nunite privind alegerile, iar
dJ. Harriman a discutat problema libf'rtilor. Am acio
nat n comUn n multe ocazii i experiena a artat c
a Cl>asta era metoda cea mai potrivit de a trata probleme
n car e eram amndoi interesai. Am nceput prin a n-
treba cnd propune dr. Groza s se in alegerile. A spus
c a discutat aceasta cu liderii opoziiei. l.'lterior, S-a do-
vedit c a ceas t declaraie nu era ad ev r a t . Prima pro-
blem era elaborarea unei legi electorale. Ace2.sta se va
fa ce prin consultare cu partidele politice. O :llt problem
era stabilirea cetteniei miilor de locuitori ai Tran-
silvaniei, care erau' de origine maghi ar. Ba putea fi so-
l uionat n dou-trei luni. Urma apoi intocmirea regis-
trelor electorale. In cele din urm s-ar putea s fie ne-
<:e s a r in erea de alegeri comunale, nainte de ajegerile
gener ale. In acest punct, dr. Groza a explicat c ar fi
rostul autoritilor, astfel alese, s controleze mecanis-
m al alegerilor. El a sugerat c vom fi de acord cu el c
democraia cere ca ele s fi e alese prin vot popular . Fu-
sese sftuit de un eminent avocat din opoziie c, din
motive tehnice, alegerile comunale nU puteClu fi inute
In u rm toarele ase luni. Toate acestea indicau drept
<:lat a alegerilor generale o zi cndva n iulie sau au-
gus t. Astfel ar m ai fi existat avantajul suplimentar cif
recc] ta ar fi fost s trns, iar ranii liberi. Am spus atunCi
<: presupun c legea electoral nu face discriminri fa
de vreun partid acum r eprezentat n g uvern i c toa te
aceste partide vor fi libere s-i p::-ezinte candidaii. El
a spus c aveam drepta te. Dup 0 discuie privind co-

173
rup ia in vechile alegeri din RomnI::, am sugl'rat ca re-
pre l:e ntanii tuturor par tidelor s fie prezeni la num
r toa rea voturilor. A acceptat imedIa t Am mai sugera t
c5. ar fi inelep t s se elimine folosirea cu vintelor .,fas-
cist" i "trdtor" din discursurile electorale. El i-a ex-
prima t consimm n tul. L-am ntrebat apoi dac vor fi
acordate drepturi egale tuturor partidelo r la radiodifu-
ziune. A spus c vor fi. In sfrit, am spus c eram in-
grijorat s consta t c obliga i a ndeplinirii asig ur rilol
date guvernului Ma iestii Sale (britanice, n . ed.) i. gu-
vernului Statelor Unite era l sat ITJ. seama a patru mi -
nitri a pa rinn d aceluiai par tid i .-:0. in teniile decla -
rate ale guvernului romn ar fi mai conving toare pen-
tru Occident, dac aceast obligaie ar fi fost ncredin -
at unui organism n afara partidelor. El mi-a dat un
rspuns evaziv, susin nd c era o treab delicat i
complicat . D ac va fi ceva in !1eregul va putea fi se-
sizat Consiliul de Minitri . El i -a dat seama c noul spi-
rit de cooperare dintre part ide ar trebui s aib efectul
neutralizant pe care doream s - I vd. El credea c.
a tunci c nd va sosi mom en tul , va putea s se nfi eze
upinlei occidentale cu contiina c 1 1raL.
22. DI. Harriman a incepu t djscu~ia despre l'.lbertZi~I
i a spus <.il r.tr- o zi sau dou, el va trebui s raportel(>
dl. Byrnes cum vor fi ndeplin ite magurari le date de gu-
vernul rom n. Primul ministru a explicat c n Rom nia r
libeI t il e absolute ar fi imposibile. Minoritile ar sc p a
de sub m a n i rezultatul ar fi periculos Cu toate aces-
tea, n unele probleme toate pa rtidele pot conta pe o li -
berta te complet i egal. Avea la ndemn sugestiile
fcu te de liderii celor dou par tide istorice, pe care in-
tenioneaz s le ia urgen t n consideraie. Dl. Harrim an
a riJicat atunci punctele privitoare la ziarele ele partiu.
dis tribuirea tipografiilor i preven ired sabotaj ului un iu-
nilor de tipografi, care a r face imposibil apa riia orga-
nelor de presO. ale opoziiei, chiar dac nu ar fi supri -
mate. Dl. Harriman a sugerat de a:oemenea c toate pa r-
tid ele ar trebui determinate s stabileasc o ba z de co-
mun acord in privina cenzurii. Primul ministru a fos t

174
de acord cu toate acestea. Dl. Harrim an s-a r eferit apoi
la suprimarea in presa romn a unor pri din r ecen-
tul discurs r adiodifuzat al dlui Byriles, Cre se refereau
la Rom nia. A urm at o lung ceart, dl. Harriman st
r uind pentru o asigurare c viitoarele declaraii ale dlui
Byrnes vor rmne necenzurate, iar primul ministru es-
chivndu-se s dea un r spuns clar i susinnd c noua
relaie pe punctul de a fi stabilit fcea superflu cere-
rea dlui Harriman . Dr. Groza s-a r eferit nici la faptul c
in problema cenzurii tirilor externe, minile guvernu-
lui romn nU erau n ntregime liber e, deoarece Comisia
Aliat de Control exercita o supraveghere atent , dar el
a adugat c in ceea ce prive te guvernul, el lua not
de observaiile dlui Harriman. La sf r it, dl. Harrim n
a ridicat problema deinuilor politici. Aceasta a adus
declaraia surprinztoare a primului ministru c num
r ul lor putea fi socotit pe cele dou mini ale sale. Tc'ate
lagrele de concentrare fuseser desfiinate . La cererea
d-lui Dinu Brtianu, chiar civa tineri din l'artidul Li'-
beral, care fuseser implicai n tulburrile de la 8 no-
iembrie, au fost pui n libertate.
23. Dei, la prima vedere, declaniile primului mi-
nistru par s fie suficient de linititoare, nici dl. Harri-
man, nici eu nu am fost satisfcui n privina sinceri-
t ii sale. Din acest motiv, am decis, in ciuda plec rii
dlui Harriman la Lontdr,a, s mai r mn a doua zi la Bu-
cureti pentru a avea nc o convOl'bire cu dr. Groza i
a-i arta i lui importana pe care guvernul Maiestii
Sale (Britanice - n . ed.) o acord ndeplinirii fidele a
asi gurrilor de ctre guvernul romn . In acest scop l-am
'i ntlnit la 11 ianuarie. Am mers la el cu un memoran-
d um cuprinznd conversaia noastr din 9 ianuarie. 1
l-am lsat ca el s-I citeasc i s-mi spun dac el co-
respunde cu cele ce-i amintete a c;e fi pe trecut intre
n oi . Am procedat astfel pen tru a da Ministrului Maies-
tii Sale mijloace de a verifica buna credin a guver-
n ului. La acea st ntlnire, i-am repetat dr. Groza mo-
tivele amintite. L-am avertizat c intenia guvernului
su de a amna alegerile pn la toamn nu va fi pe

175
gustul dvs., ntruct nu se conformea z lui "ct de cu-
r;1nd posibil" din comunicatul de la Moscova. El a repe -
tat argumentele deja folosite i mi-a servit altel e noi, la
fel de neconvingtoare ca i cele vechi. Printre ele era
criza in cretere n situaia alimentar. n mai, a spus
el, burile oamenilor vor fi goale. ! n :lceast condiie, ni-
meni nu va putea vota inelept. Inel epciunea vine dIn-
tr-o burt plin . Oamenii trebuie s atepte pn re-
colta va fi culeas i ei vor fi m;1ncat pe sturate. Cu
aceast formulare, el a susinut c este singurul care n-
elege suferinele i gndul claselor m uncitoare. Pe ele
le reprezenta i era sigur c se bucur.":! de ncrederea lor;
dovad faptul c n timpul celor zece luni de greuti
ft precedent, de cnd el es te premier, nu a avut loc
nici o singur grev. Partidele ist orice, pe de alt parte.
reprezentau clasele avute i nu aveau nici o leg tur cu
cei sraci i clcai n picioare, al c ror campion nenfri -
cat era el. Cu toate acestea , se declara gata s discute
data alegerilor cu liderii organizaie i , dar ei l vor gsi
tenace i el va trebui s le spun c, dac i fr-reazii.
m na, va trebui s le treac lor lngrozitoarea responsa
bilitate a situaiei economice.
24. El a continuat s se pl ng c nu era o mario-
net i, n acelai timp, s explice dificult ile po ziiei
sale ntr-o ar sub ocupai e str in i. supus unor ter-
meni duri de armistiiu . In toate mprejurrile a spus el.
nu era corect s fie forat s i n alegeri nainte ca eco-
nomi a naional s fie rest a bilit. Tot ceea ce cerea era
puin pace i linite care s -i p ermit s progreseze cu
activitatea sa. Era limpede c nu l-am clintit.
25. Am con tinuat, aminLindu- i ceea ce i spusesem
despre efectul faptului c tot controlul mecanismului ale-
gerilor fusese rezervat pen tru patru departamente, ai c
ror efi aparineau unui singur partid, ceea ce strnca
unele temeri n privina impari alitil lor. Mi-a replicat
c n aceast privin nu trebuia s-mi fie tea m . Cele
patru departamente nu vor aciona din proprie iniia
tiv, ci sub controlul atent al guvernului, n care opo-

176
zitia era acum reprezentat. Guvernul nU <,vea "gnduri.
as~unse". Puteam avea deplin incred ere 'in el.
26. In sfrit, i-am spus c eu consideram c ar fi
prudent din partea lui dac nu ar pierde timp n fixarea
nceputului de punere n aplicare a libert ilor . Mi-a r e-
plicat c puteam fi linitit n aceast privin , aflnd c
el convocase pentru a doua zi, pe cei doi membri ai gu-
ver nului, reprezentani ai opoziiei, pentru a se consulta
exact asupra acestei probleme i c putea s m asigure
c le va oJeri () co nduit cinstit. Mi~r fi plcut s stau
s ascult rezultatul acestei discuii, dar trebuia sa plec.
27. L-am prsi t pe primul ministru cu sentimentul
c este un punga/? experimentat de neclinti t. Trebuie
ns s admit c m-a f cu t s- I ndrgesc puin pentru
c mi-a artat foarte clar c nu atepta de la mine s.
cred tot ce se spunea . In aceast:'i privin, el se deose-
bete de ministrul Afacerilor Externe. Cred, aadar, c
orict de aproape l-am observa pe d;. Groza, vom fi co-
reci n opinia c este plin de g nduri ascunse i c va
face tot ce i st n putin pen tru a pune attea bee n
roile politicii noastre, cte ru ii i vor spune i eu sunt.
obligt s spun c, dup prerea mea, ei i vor spune s
pun multe. E o treab melancolic, dar nu vd ce se
poate face mai mult.
~8. Am spus c primul ministru 2s te un punga, dar
dl. Ttrescu, ministrul Afacerilor Externe l depete'
uor n pungie . Dr. Groza este un ntru jovial. I-am
putea ierta poate aceasta, ns nu din aceast cauz
danseaz cu rvn i vioiciune la fiecare melodie pe care
Vinski are grij s i-o fluiere . Dl. Ttrescu, la rndul
su, este mbibat pn la buze cu nelciune i trdare.
Spre deosebire de dr. Groza, el este inteligent, dar inte-
ligena lui nu era suficient de ascuIt pentru a o sfida
pe a mea i apelurile pe care le-a fcut la tolerana mea
cu cascadele sale de minciuni erau ntr-adevJ.r sl.ridente.
Sunt obligat, aa dar, s m rturisesc C l edina mea c ac-
tualul guvern romn are puine intenii de a observa
spiritul, n fapt, litera hotrrE de la Moscova. At t dL

177
"Ttrescu ct i dr. Groza pot ac ion.a , astfel, n deplin
-siguran ; n timp ce decizia de la Moscova poate s v
fi suna t pl cut dvs. i d!. Byrnes, precum ~i urechilor
lumii occidentale, n Romnia ea nu nseamn nimic. Oa-
menii din partidele istorice care sunt pe punctul de a se
a l tura g uvernului vor fi inui la dis tan i oricare ar
fi garaniile smulse de noi i de americani, poporul din
Romnia nu are ndoieli asupra rezulta telor alegerilor.
G uvernul va avea grij de asta.
29. Nu pot s nchei acest r aport, f r s spun un cu-
vnt despre rolul jucat n aceast trist poveste de dl.
\/ii nski, care n Romnia i-a dobdndit porecla bine me-
rita t de "V- 3". * El a fcu t un oar ecare efort pentru a
asaun de de d!. Harriman i de mine faptu l c guvernul
romn a acionat numai la ordinul lui , dar a fost lim-
pede pentru noi, dintru nceput, c aceasta era situaia .
Numai prin influena sa candidaturile dlor Mih alache i
Br tianu au fost respinse.
30. In ciuda repetatelor sale d eclaraii de sinceritate,
este evident c el conduce Romnia, ntocmai ca o pro-
-vincie a Uniunii Sovietice, iar guvernul este instrumen-
tul su . A fos t dureros pentru mine s observ aceste
manifestri ale politicii ruseti , la m argini le sferei sale
-de influen, atunci cnd guvernul sovietic susine c nu
are alt interes dect de a o vedea pe aceasta in sensul c
t ermenii armistiiului sunt respectai de o administraie
,car e nu este ostil .
~11. Am prsit Bucuretiul, aaddr, cu un sentiment
de tristee i profund recunosctor c nu ffi-'.iffi nscut
in Romnia.
Trimit copii ale acestei telegrame reprezentanilor
Maies tii Sale de la Bucureti i Washington.

Am (urmea z formula protocol ar de


ncheiere nereprodus n textul
original - n. ed.)
Archibald Clark K err
P.R.O. F.O. 311/ 59131 114406

* Referire la armele secrete g~rmane V-l i V-2.

178
4.0. Romnia i pierde independena i este comu-
nizat, 12 martie 1947, Bucureti - Ministrul Ma-
rii Britanii n Romnia (Holman) ctre primul mi-
nistru al Marii Britanii (Attlee).

Confidenial Statele balcanice'


(17364) 27 martie 1947
Seciunea 1

RAPORT ANUAL ASUPRA ROMANIEI 1946

m. Holman ct1'e IX Attlee (Primit la 2T


martie):

Nr.34 Bucureti, 12 martie 1947

Domnule,
Am onoarea s v trimit prezentul rezumat al prin-
cipalelor evenimente politice din Rom nia, ce au avut
loc n anul 1946. Si sunt foarte ndatorat domnului Ivor
Porter, secretar II' la aceast misiune, in 3lct:Jirea aces-
tui raport.
ADRI1\N HOLMAN

Cuprins

Rezumat politic pentru 1946

R ela iile
dintre gUViernul romn i guvernul lVIaies:'
tii Sale n anul 1946 s-au baza t n mare parte pe pre-
vederile Acordului de la Moscova, semnat la Moscova de-
c tre minitrii de externe ale celor trei puteri nving
toare, la 25 decembrie 1945 . (... )
Ins de ndat ce ambasadorii au trecut la primul sta-
diu de aplicare i anume includerea in guvern a repre-

179
:zentanilor partidelor de opoziie, a devenit foarte clar
c dI. Vinski , n nelegere cu gu vernul Romniei, era
ho trt s nu aplice Acordul de la Moscova. Cnd dI.
Milialache, primul candidat propus de Partidul Naional
T rnesc, a refuzat s se compromiEi p n ntr -3t t n -
ct s intre n noul guvern, dl. Han-iman i Sir Archi-
bald Clark Kerr au avut unele greuti in a-l convinge
s -i nfr ng contiina persona l n interesul unei n-
elegeri. Totui, cnd n sfrit Iusese convins, s-a dove-
dit c el i dI. Bebe Brtianu , reprezentant al P artidului
Naional Liberal, erau ambii de neaccep tat n gu vernul
rom n, la instigaia Moscovei i a lui V inski personal
.!?i, ntruct deliber ri le comisiei trebuiau s fie una-
nime, aceast folosire de ctre dl. Vinski a dreptului
de "eto a servit efectiv la inerea n rtfara guvernului
a candidailor cei mai capabili ai partidelor de opoziie,
jenndu-i considerabil pe repreze ntanii Marii Britanii
i St atelor Unite. Partidele de opo ziie au cons imit , ns,
s nain teze liste cu ali posibili car,uiu ai, i dintre ace
tia dl. Haiega nu a fost ales s r eprezinte P artidul Na;-
1ion al rnesc i dl. Romniceanu 3 reprezinte Partidul
Naiona l Liberal; nici unul dintre aceti a n u erau n stare
s poarte n guvern ntreaga m S ~lr a prestigiului parti-
<lelor lor.
5. Dup ce a realizat acest lucru , dl. Vinski a plecat
la Moscova la 9 ianuarie, iar dl. Harriman i Sir Archi-
b ald Clark Kerr au rm as la Bu cureti, urmnd s dis-
cute cu dr. Groza aplicarea asigurrilor fcute public
de ctre guvernul romn n ziua precedent. Dr. Groz.:l
CI consimit imediat ca re prezentan~ii tuturor partidelor
'S fie prezeni la numrarea voturilor electorale, ca folo-
sirea cuvintelor "trd tor " i "fascist" s fie interzis
i n adresdle electorale i ca toate partidele s se bucure
,de faciliti egale privind accesul la emisiunile radio.
1n plus, i -a luat sarcina de a garanta libertatea presei,
distribuirea echitabil a tirilor tiprite i o cenzur r e-
zonabil i de a mpiedica intimidarea t ipografilor de c
t re sindicatele lor. A promis c declaraiile oamenilor de
s t at din vest nu vor mai fi cenzurate i c vor fi elibe-
ra i prizonierii politici din ar. C nd, la 11 ianuarie, Sir
Archibald Clark Kerr i-a reaminti t aceast conversaie

180
iui Groza, primul ministru l-a asigura t c guvernul nU
avea "gnduri ascunse".
6. Totui, dlui Harriman i lui Sir Archibald Cla rk
Kerr le era tot att de clar ca i opoziiei c dr. Groza
nu prea inteniona s respecte spiritul sau chiar litera
Deciziei de la Moscova i, prin urmare, le-a fost foarte
greu ambasadorilor s le dea asigurri C'onductorilor ex-
trem de sceptici ai opoziiei c guvernul Maiestii Sale
i guvernul Statelor Unite vor face tot ce le st n pu-
tere pentru a pune n aplicare acest acord. Aceste asi-
gurri personale ale d-lui Harriman i ale lui Sir Arch i-
bald Clark Kerr au fost amintite n multe ocazii de c
tre membri ai opoziiei, cnd a dervenit clar c acordul
de lu Moscova nu era aplicat. Ei, probabil, nu-i d deau
seama c guvernul Marii Britanii i Statelor Unite nu
puteau altceva dec t s aplilce o presiune diploma tic.
SJ)crane iluzorii Cei mai pu in r ea liti dintre ei
probabil c -i imaginau vreun conflict politic la nivel
nalL Intre puterile occidentale i Ru sia So vietic, n ve-
derea punerii n aplicare a acordului. Aceast gndir e
ce lua d o rin ele drept realiti (wishlul thinking, n. ed .)
a fc ut partidele de opoziie s susin pe parcursul anu -
lui 1946 c fuseser abandonate ds ctre pu terile occi-
dentale.
7. Timp de cteva sptmni, dup plecarea comisiei
de la Moscova, s-au nregistrat dovezi de bun credin
din partea guvernului. Organul de pres oficial al Par ti-
dului Naional r nesc , Dreptatea, a aprut pe 5 fe-
bruari e, iar organul de pres oficial al P artidului Naio
nal- Liberal, Liberalul, pe 8 februarie. La 5 februarie -re-
prez entanii american i britanic au prezen tat n ote gu -
vernului romn n oare acestuia i se a trgea a tenia asu-
pra asigurrilor pe care le d duse n ianuarie si se afirma
c cele dou guverne sunt acwn pregtite s ~-.i extindcf=
recunoaterea asupra guvernului romn pe baza ntele-
g: rii c ~ceste asigurri vor fi indeplinite i n sper~na
ca alegenle se vor ine nu mai tr ziu de luna mai. Aceste
note au fos t publicate n ziUa urmtoare la Londra si
~~/ashii:gtO~ i folosite de guvernul romn pentru a da
impreSia ca partidele de opo ziie fusesera <tbandonate de
ctre puterile occidentale. Este posibil ca aceast mane-

181
'Vr suprtoare din partea guvernului s fi mpins gu-
vernul Maiestii Sale s publice scrisoarea a dr esa t gu-
vernului romn privind asig urrile date de dr . C r oza ce-
lor doi ambasadori pe 9 febru CirL i in car e se afirma
c procesul de recunoatere nu v a fi complet p il n dind
nu se Va primi o recunoatere s atis fc to a r e a r ecentei
note. Cu aceast ocazie, diminea a devre me, a u ap rut
(:amioane cu ageni com uni ti cor e a u c ump r at cte
exemplare le-au czut sub mn din ziar ele ca r e p ubli -
can Qceast scrisoare. In cele din urm , gu ver n ul rom n
a r ecunoscut nota guvernului M ai est ii Sale n tr -un m od
-care cu greu poate fi numit "satisfc t o r Muli r om ni
Cl

nc mai credeau c , de vreme ce guver nul r om n era


interesat numai de avantajele recuno a t erii i nu p r ea
d de a semne c inteniona s plLeas c{t m odes tul p re
L:eru t n schimb, recunoaterea nu avea s fie corda t .
Ei treceau cu vederea fap tul c , potrivit acordului de la
Tvlosccwa, era suficient o asig urare din partea guver -
nului rom n pentru a obine recun oa tere a i c, prin
.urmare, din punct de vedere legal, t oate condii i le de
r e cuno a tere fus eser dej a ndeplinite. La 15 febru arie,
g uvernul Mai es t ii Sale a adresa t o ~ot g u vernulu i r o-
m n, n care confirma r spun s ul gu vern ului rom n i
a proba numirea ca reprezentant ro m n la Londra a dlui
Richard Franasovici, un colabora tor al dlui T trescu cu
u ca rier n urm a c rei a i cii t i ga s e por ecla de ,,1'ri-
ch ard" . ,"
8. Dup recuno a te rea de c tr e .gu vern ul Ma i e s:t ii
Sale i guvernul Statelor Unite, gu vernu l romn a r e-
c urs la intimidarea organizat a par lideloc' de opozi ie.
Sed ~ ul Partidului Naiona l Liber a l din Arad a fost de-
:vastnt pe 16 februarie i un m embru a l par tidului a fos t
uci'3 . Pe 24 februarie s-a nr egish at un a tentat la viaa
<-I- Iui Dinu Br tlanu, n timp ce se ndrepta spre m itin-
g ul Partidului Naiona l Liberal de la C mpulung . Dr.
C roza, adresndu-se pe 14 februar ie u nei delega ii de
muncitori petroliti, a spus: "Vom fi v i c torio i n a le-
geri. Dac reaciune a c tig , cre d e i c o s-o ls m n
v i a dou zeci i p atru de ore? O s ne lum imedia t

'" ,.t r d t oru l R ichard" (n . ed .)

182
revana. o s punem mna pe ce o s p u tem i -o s lo-
vim". In cele din urm, aceast misiune a reuit s pro-
cure i s trimit la Londra o mostr din "btele" d e
metal confecionate de muncitorii comuni ti de la cile
ferate n veder ea alegerilor.
Scin.larea social-de- 9. Probabil ca rezultat indirect
mo c railor al campaniei sale nestvilite de in-
tim idare , Partidul Comunist a reuit s scindeze P arti-
dul Social Democrat la congresul partidului din 10 m ar-
tie. Potrivit principiului comunitilor de a distruge orice
front socialist organizat din rile unde acioneaz,
Fartidul Comunist Romn a reu it s infiltreze tov a r i
dE' ideI n rndurile Comitetului Ceniral al Partidului
Social Democrat, astfel nct, la 10 mar tie, cnd dI. Ti-
teI Petrescu a chemat congresul s decid dac partidul
avea s colaboreze sau nu cu comuniti, rezultatul a fost
o concluzie tras nainte de dezbateri. DI. TiteI P etrescu,
el nsui un socialist de bun credin , dar f r stof
de conducto r i fr a avea exper ien a practic a t ac-
tlcilor comuniste, se pare c nu a sim it pericolul. Insis-
t nd asupra unui vot deschis, con ducto rii elementu lui
disident din partid, dl. Rd cean u , ministrul mun cii , i
cil. Voitec, min istrul e ducaiei, ei rli.i com pro mi i de
activitatea lor din t impul rzboi.ului i, prin ur m are,
gata, la nevoie, s ndeplineasc instruciunile Par tidu-
lui Comunist, au reuit s exercite o intimidare mora l
considerabil asupra numeroilor delegai independe ni,
al curor loc de munc depindea de ei. In final, s-a alc
tuit o scrisoare fraudulo as, fr tirea d- Iui TiteI P e-
tresou, despre care s- a pretins a-i fi f'ost a dresat de c~
tr e cond uctorii Partidului Naional r nesc i Parti-
dului Naional Liberal, promindu-i-se sprijin m aterial
i moral d ac partidul candida 1.1 alegeri pe o list in de~
pen dent. Dl TiteI Petrescu a fos t grav nfrnt, dup ce
a pl'dSi.t congresul cu civa adep i curajoi. Astfel, par-
tidul s-a scindat n P ar tidul Socialist Independent al
dlui Petrescu, ce s-a a lturat opoziiei , i colaboraionitii
.
cond u i de dL Rdcea nu i de dl. Stefan \' oitec , care
au rmas n guvern.

183
1 fi . Dup ce au obinut scindarea frontului socialist,
{;ornunitii au trecut la formarea Par tidului Naional
Popular, prezidat de ex-liberalul domn Miti Constanti-
nescu, cu scopul de a scinda frontul burghez. D ei pri-
mea directive chiar de la Comite tul Central al Par li-
,dului Comunist, i -a bazat programul pe monarhia con-
sti tuional , pe industria privat i pe o mbunatire ge-
neral a standardului de via , dar avea s se bucure
chial' i de m ai puin succes d ec t P artidul Liberal di-
's ident al dlui Tt rescu, ce fusese form at n acelai scop.
Dl Ttrescu era, desigur, att de compromis de acti-
\'itatea lui dinainte de rzboi, incftt trebuia s-i conti-
nue ncercrile de a nfrnge bl:lrghezia, n sperana c
\Va scpa de judecata unui Tribunal al Poporului. Tntr-o
cuvntare transmis la radio pe datcl de 27 aprilie a vor-
bit de noile fore politice care at::ion au .ln Romnia. (.. .)
C ur{!I1d dup aceast cuvntare, Partidul Liberal disi -
dent al d-Lu i T t rescu a ho trt s apar pe listele elec-
torale ale guvernului.
11. Mai mult, d~. T trescu s-a conformat riguros,
in ca litat ea sa de ministru al afacerilor externe i con-
ductor al P artidului Liberal disident. Comunitii nu
reuiser, pn la acel moment, s se infiltreze ntr-o
ms ur considerabil n Minis terul Afacerilor Externe,
-i, prin urmare, fusese posibil ca r epre z en ta nii rom5ni
din s tr in tate s explice, n cad rul conversaiilor parti-
('ulan:~, ce se ntmpl n a ra lor. P artidul Comunist, cu-
nosc nd acest lucru , era ho trt ,>-i a ib proprii a geni,
a t t n cadrul Ministerului, c<'it i n strin ta te , in sco-
puri de prop agand i pentru a supraveg hea diplomaii
de ca rier , care erau n primul r nd loi Rli 3crviciului lor.
Dl Tt rescu a jucat un rol important n zguduirea din
temelii a citadelei afacerilor externe, elabornd o lege
p romulgat la 8 martie, n vederea reorg ani zrii ministe-
rului. Este suficient s citm doar o parte din aceast1
lege, pen tru a indica msura considerabil d at infil-
1;rrii agenilor comuniti n cadrul afacerilor externe ro-
mne ti . Articolul 82 stipula inLpr aLia c n serv iciu
-puteau fi recru tai brbai care "cleinuser fu n cii pu-
blice sau depuseser n ultimii a p te ani, n a r ori n

184
s1rciin tate, o activitate patrio tic certificat de preedin
tele Consiliului de Minitri i de Minis terul Afacerilor
Externe, sau care activaser timp de cel puin cinci ani
i ntr-o organizaie, o instituie de stat sau public, ori o
mare fJrm particular". (.. .) -
Guvernul romn n- 13. Intre timp, guvernul romn
cald Acordul d e la nu a da t nici un semn c ar dori s
Moscova i propriile
pun n a plicar e Acordul de la Mos-
a sigurflri
cova ori asigur rile date n i;:mua-
Tie. De exemplu, adresa d-Iui By rnes din 28 februarie i
('uvntarea preedintelui Trum an din G martie au fost,
ambele, cenzurate. Ziarele de opozlie au fost suspendate
s au desiinate pe pretexte lipsi te de i.i~operir e, literta-
1ea cuva ntului i cea de ntrunire nu R U fost r espectate,
i~r pn n prezent nu avem motive s eredem c s-ar fi
eJaoorat vreo leg e e l e ctora l . P e la sfri tul lui aprilie,
cazurile de agresiune mpotriva membri lir p artidelor de
op oziie au devenit att de frecvente, !1ct domnii Ma-
niu i Brtianu s-au gndit serios s le permit supor-
t erilor lor s rspund cu a ceeai mon ed . La 8 m ai dI.
Br Li anu a apelat la re prezen tani i politici ai celor trei
puteri aliate s acioneze n vreun fel pentru punerea
Jn aplicJ re a Acordului de la Moscova, iar la 16 mai dI.
M,mi u a su s inut acest apel cu recom andarea c , pentru
a mai acorda o a ns alegerilor s fie libere i cinstite ,
g uvernul Statelor Unite i gu vemul M a iest ii Sale tre-
buiau s trimit suficieni repreze ntan i n ar pentru
a supraveghea campania e lectora l i alegerile ca atare.
ntre timp, gu vernele Statelor Uni te i Marii Britanii
d ecisesera s form uleze Un protest, cu sau fr colabo-
nrea guvernului sovietic. La 20 a prilie , ambasadorul
am eri can la Moscova i adresase .Q sc risoare lui Molotov,
suger ndu-i un as tfel de protest tnpar tit, iar pe data de......
2 3 a prilie prim ise u n rspuns din care reieea c ntruct
n ici un ul din abuzurile prezentate n scrisoarea a mbasa-
dorului am erican n u er au susinu~e cu dovezi deinute
de guvernul sovietic, acesta din lirm ~i nu vedea ni ci un
tejlj ei pen tru o abordar e de ctre cele trei puteri a gu-
veruului rom n . Prin urm are, S-a fcut o abordare bi-
p ar titR, de c tre guvernul MaiestAtii Sale i guvernul

185
St.:.ttelor unite, la 27 mai. Nota britanic afirma c "dei
guvernul romn s-a strduit s a(ieze o a p ar e n c
i-ar fj ndeplinit obligaiile, metodele folosite s-au do-
vedit a contraveni fiecrei asigurri n parte". Apoi, se
arta c cer erile pentru publkar ea ziarelor de opozi-
ie erau nc nes,a tisfcute, c ziarele de opoziie erau
suprima te pe temeiuri inadecva te, c distribuirea tiri-
1-)r tiprite era inechitabil, c nc mai era permis
practicarea cenzurii arbitrar e de ctre sindicatele tipo-
gr.1filol' i c facilitile de difuzare r adio erau acordate
n Exclusivitate partidelor de guvern m nt. Nota conti-
nua 3.mintindu-i guvernului romn c nc se mai luau
m suri mpo triva unor membri ai partidelor de
opoziie, privitor la opiniile lor poli tice, c se folosea
viole,l a impotriva p artidelor de ojJozi ie, cu scopul de a
nu li se acorda libertatea de intrunire, c se nregistra
o lips marcat de cooperare in sanul guvernului ntre
repreze nt.anii guvernului i cei ai partidelor de opo ziie
i c nu se luase nc nici o deCIzie In pr ivina datei cind
se vor ine alegerile. In final, i se cer ea guvernului ro-
m n s corecteze aceste abuzuri i s fixeze alegerile la
o d a t apropiat. Nota Statelor Unite s~ 'ir.scria n ter-
m eni similari. (. 00)'
15. La 14 iunie, guvernul Maiestii Sale a mai adre-
sa t o not guvernului romn, dfirmfmd c rspunsul
acestuia din urm "nu numai c prezin t inexactiti,
dar nf'~jeaz o versiune complet inadecvat i distor-
siona t a condiiilor existente astzi aici i este ccnsi-
derat de guvernul Maiestii Sale din R egatul Unit ca
t otal nesatisfctor" . Aceast a doua not a ocazionat un
r spu ns la 18 iunie, care r eliefa c Acordul de la Mos-
COVd era tripar tit i c, prin urm are, orice protest n
aceast privi n trebuie s fie tot tripartit _ . argu ment
ce avea s m ai fie folosit de guvernul romn, mai tr-
ziu, in acelai an, cnd am protestat impotriva felului
cum era condus campania electoral n stadiile sale
finalE. Acest nou schimb de no te a fost publicat la 27
iunie, dup ce r eprezent antul britanic i cel american la
Bu c ureti au trebuit din nou sa Iac presiuni pentru a-l
face public.

186
16. Intre timp, la 30 mai S-il publicat Un proiect de
Jege electoral care, la prima vedere, prea a fi rezo-
nabil i, dac era pus n aplirare de un guvern mode-
rat, de bun credin, fr ndoial c ar fi dat poporu-
lui romn posibilitatea s-i exprinle voina. Totui, n
proiectul de lege erau portie de strecurare a dbuzuri-
lor care, n cele din urm, au Ios t exploatate la maxi-
mum . Una din cele mai serioase critici care i-a fost a dus
de ctre partidele dli: opoziie a rost aceea c se baza pe
importante modificri ale constituiei. Permitea un gu-
"ern unicameral i, cu toate r Senatul vechiului P a rla-
ment ::11 Romniei nU avea un cuvnt prea m are de spus,
cu e~~cepia faptului c se recurged la a jutorul lui atunci
cnd se dorea frna r ea u nei rapide legis laii, upozii a
"Susinea c prezentul guvern, lleales i nereprezentativ,
nu avea dreptul s ntreprind modificarea Constituiei
din 1923, care fusese suspendat in ti mpul dictaLurii r e-
gelui Carol, ,a Grzii de Fier i ,a lui Antonescu, (iar
care fusese din nou adoptat dup lovitura de stat de la
23 augus t 1944. A doua chestiune constituional era de
n atur mult mai serio as. Proiectul de lege l priva pe
Rege de dreptul de a dizolva Camera D eputailor i con-
ferea Camerei nsi dreptul exclusiv de auto-dizolvare.
Nu mai este nvoie s artm ce impli1da ii ar fi avut o
astfel de m s ur, d a.c ar fi devenit lege. Amplasarea d e
birouri electorele locale n fi,ecare cntru de votare i a
unei Comisii Electorale Cen trale la Bucureti care, m-
preun, aveau puteri exclusive asupra numrrii, a poli-
iei electorale i a medierii disputelor, fiind format din
oficial1ti alese de guvern i r epr ezentnd guvernul, con-
stitui au portie evidente de strecurare a abuzurilor n
sfera pur eledo ra l. Alte posibiliti de intimidare i falsi-
ficare n timpul alegerilor i aveau originea n prevede-
rile prin care muncitorii erau ouligai s voteze n masa
la fabricile n care lucrau , iar personalul din a rmat , c
ruia ~ se acorda pentru prima odr dreptul s voteze,
t rebuIa s o fac n propriile c::lzn'i .
Situatia dificil,:l 17. Acest proiect de lege d dea
Itc;.tt:!ui
natere la ,) controvers nverunat
ntre liderii politici din ar i i:1egele S-a afl at pus in-
tr-o situaie deloc de invidiat. Pe de o parte era supus

187
celei m ai puternice presiuni ve nind de la gu vern i de
1" rui s semneze proiectul n lorma sa prezent . Pe de
alt p arte era pus fa n :fa cu propria sa conti in i
cu sfalurile permanente ale d-lor Maniu i Brtianu de
a nu semna, pn cnd nu se illtroducea u n text modi-
ficri r a dicale. Dl Maniu era de prere. de ex emplu, c
Regele nu trebuia s semneze p < l, c nd proiectul nu era
r eformulat n aa fel nct guvernul s nu po a t s ms
lui asc alegerile f r a d un a aparene i de legalitate.
Dac& n felul acesta erau oblig ai s. r ecurg la violen
pentru a-i atinge scopurile, avcind astfel de n tmpinat
o conside rabil rezisten fizic din p artea r nimii, sar-
cina lor d e a r ela1iza o Camer a Deputa ilor c omunist
ar fi devenit, era el de prere , mult m ai grea. Totui,
R egele a considerat, pe bun dreptate, c ofensa consti-
tuional era mult mai grav dect cea electoral i, n
special, articolul care abroga Coroanei puterea de a di-
zolva Camera Deputailor . In plus, el avea sen timentul
c oric t de democra tic ar fi apJru t legea pe h rtie , ar
fi putut oricnd fi folosit de guvernul Groza n scopul
celor mai grave abu zuri electorale. Cnd, prin urmar e ,
Ma iesta tea Sa a semnat proiectul, pe 13 iulie , c(~ ti gase
in controversa m ult mai imp or'tant: , constituiona l , n
dauna prevederilor pur electorale. Ca rezultat, a fos t cr i-
ticat pe nedrept de muli romni nd rjii i n specia l,
desigur, de membri ai partidelo r de opoziie .
18 In c de cnd i-a fost impils R egelui de c tre V-
inski, n martie 1945, guvernul Groza se delectase, CU
sprijinul Rusi,ei Sovietice, n a-i nmna M ai estii Sale
spre semnare proiecte de legi ce conduceau la d er og ri
de la prerogativele regale i subl~inarea popularitii Re-
geh.ll n ar. Profunda loialitate a poporului r omn f usese
m anifestat p e 10 mai. Dei c.elebrarea , f cut n pre-
zena Regelui Mihai, a mare alui ui Tolbuhin i a d- lu i
Gl'oza , a f ost organizat n aa fe l nct s-i per m i t
d-lui Groza s rpeasc c t mai mult din aur a R egelu i,
n cele din urm populaia a rupt cor doanele ca r e pro-
tejau loja regal i i-a man ifestat dragostea p entru
Rege L ar cu un asemenea entuziasm, nct r eprezen-
tanii sCJvetic i cei ai guvernului r omn care er au pre-
zeni au fost evident stnjenii i neplcut i m presionai.

188
Cu tf'ate acestea, la 27 m ai, cu ocazia r estituirii ctre
J{omnia din partea guvernului sovietic a navei- coal
romneti Mircea, Regele fusese obligat s-l decoreze pe
primul ministru cu Ordinul Melitul de Onoare, iar cu
dou luni inainte trebuise s suporte injosirea de a-i n-
m na Ordinul Carol 1 vice-pre~ec..Entelui Consiliului, dl
Tetrescu. Prin urmare, nU es~,c de mirare c muli m em-
bri ai partidelor de opoziie au devenit mai rezervai n
hud ele adresate Regelui, dup semnarea Legii Electo-
rale Ei ~u avut simmntul c, dei nu se pu tea pune
l a indvial curaj ul su personal, ducea totui o politic
mp ciuitoare i era prost sftuit el " ctre mama sa, pe
-care o interesa n primul rnd securitatea fiului su, pre-
oum i de c tre dl Negel, adminisU'al.or al domeniilor r e-
gi'lle i mareal al Curii, car e fusese membru n guver-
nul Antonescu i, ca atare, fusese forta t de ctre anta
]!:'itli comuniti s devin ntr-o oarecare msur agentul
lor 1n interiorul Palatului. In consecin, n timpul fiec
rei crize ei erau de p rere c Regele era sftui t s nu
adopte l ' poziie ferm. Lsnd totui la o parte aceste
-sfaturi interesate din partea uno;:a d in cO:J.silierii s i, Re-
gele a ciona, fr ndo i al, corect, nerspunznd provo-
c rii de a lua m suri irevocabile n situaii ce ar fi pu-
tut p rea neeseniale, fapt ce ar il fcut ca Statul s fie
privat de conductor i de princIpalul simbol al rezis-
tenei sale, Intr-adevr, era preier "bil ca Regele s trag
de timp i s am ne pe ct posibil m omentul cnd avea
s adupte o poziie ferm inLro problem constituio
na l , sau n vreo alt chestiune tot att de important .
Cu ct se ntrzi,a mai mult, -cu att era m ai m are posi-
bilita tea ca influenta ruseasca s sl beasc n aceas t
ar. Nu a mai tre~u.t mult pn cnd Regele a suferi t
o nou nfr ngere, fiind obligat, la nceputul lui august,
s semneze un proiect de leg~ ce permitea trecerea n
Tezerv a circa 10000 de ofieri i sub-ofieri din armata-
terestr, marin i aviaie. Aceti oameni useser se-
lectaU de ct re Ministerul de Rzboi si de Sectia Cultu-
ral i de Propagand a Armatei, co~trolat de comu-
ni~ti , aV ;1 n~ de ,suferit, n marea lor m ajoritate, de pe
urm a convmgenlor lor politice mrturisi te. De data
a cea~;ta Regele a trebuit s fie fOrat s semneze prin

189
interveni a persona l a gen er alului Susaikov, co ndu crlto-
rul seciunii ruse a Comisiei Aliate de Contr ol i, fcnd.
acest lucru , se pare c a renun at de bun -voie la singu-
rul mijloc de re zis ten armat,1- vin acel m oment, nce-
pea s se pun intrebarea d ac ar rolata, n n OUa formu l,
ar m ai fi loi a l Regelui, sau i-ar sus in e p e n oii s i capi ,.
din P artidul Comunist. (... )
Vioif'll c (OJnuniste 20. Ca mpani a guvernului de in ti-
midGre a crescut n intensitate dup p romul garea Legii
Electorale. O adunare de la Pj t~ti a comi tetului ju de-
e ,m Arg e al Partidului N ai or.a l Liber al nu a putut
ave.:; !cc din c auz c muncitori c0 1Tl unit i , pu rtnd arme
de fec i r ngi de met al, aU ataca t membrii comitetului,
l au u ci s pe secreta rul person'll al preed i n telui i l-au'
r nit gr av chiar pe pr ee din te , u l I'en escu. A l i 11 mem -
bri .:;u fust r nii, unul dintre ci m ur ind n urma r nilOl
p e care le prezenta. In aces t caz a 10st stabilit compli-
cita tea d-lui Teohari Georgescu , m inistru de 1o.terne. (... )
22. Un a din cele m ai seri oase ame:1intri la adres:.l
Jihertii i viitorului unei OP021ii mai .q~tive a repre-
zentat-o un comunicat publica t de Ministrul de Interne
la ~~ 7 iulie, privind a numite organi za~ii "subversive i
fasciste". Aces t comun icat f ce:t rder ire la pa tru organi-
:mii cu n ume ca "Vocea sngelui", condus de generalul
Nicolae Rdes cu i "Ceata de :..aiduci a lui Avram
TaD cu", sau "Suma nele n egre", s uh comanda grzii lui
~la niu . A.cest e orga nizaii, dac V J l' fi existc nd, ar fi,
dup cum sug ereaz num ele, oper . ctorva tineri entu-
zi ati care sper s opun rezi sten , n viitor , regimului
la putere i ocupai ei ruseti. Ares trile facute 1:1 leg
turii cu ace ast acuzaie prezint,) u n deosebit in teres, n-
truc t includ n afar de un gru p de persoane irespon-
sabile, care se poate s se f i fcut vinovate de acu za-
iil e aduse, precum i de inevlta bl1ii ageni provocatori,
un num r de tineri care altminteri ar fi putut jUCH un
rol importan t n reorganizarea par tidelor de opoziie .
Print.re ei se num rau dl Mihui F5rcanu, liderul orga-
ni zai ei de tineret a P artidului Naional Liberal , d] Ilie
Lazdr , liderul organizai ei d e tin eret a Partidului Na-
iona l rnesc, i dl Vintil Brtianu. Aceste persoane

190
nu erau n acord total cu conductorii lor asupra progra-
mului sau organizrii partidelor lor. Dl Maniu i dl
Br..;tIanu, care fuseser aproape total izolai de ideile
occidentale n ultimii ase ani, tindeau spr e un program
retrospectiv, privind napoi spr e zilele de aur ale de-
mocraiei, aa cum o neleseser ei nainte ca Regele Ca-
rol. s . fi distrus sistemul p arlamen t ar. Era i normal,
pentru nite oameni de stat vrstnici care , fr ndoial,
::;i dedicaser viaa rii lor , d ar lsau impresia c nu
mai erau n stare s fac schimbarile necesare p entru
alinierea partidelor lor la noile ::cndiii de dup rzbo i.
Pe de a l t parte, printre elemeni.ele tinere din Partidul
Naional Trnesc i, mai cu seam, din Partidul Naio
nal Liberal erau oameni ca cil Frcanu i dl. Laz r,
care doreau s renasc ideea liberal a i s a lctuiasc un
program socialist progresist, adap tat condij,.iilor p articu-
lare predominante n Romnia Ei aveau convingerea c
n ielul acesta puteau s cornaati'! comunismul n mod
mal efic~ent. In acel moment ei ilU doreau s se rup de
p .:, rtide1e lor, sau s acioneze mpotriv'l liderilor mai
b tr ni a,i acestor~l, car e, ntr-un fe:l , stteau n calea
acestor reforme, ntruc t erau 1 l1 cred i na~i c era foarte
important s se menin unitatci! n faa dum anului
comun. Totui , intenionau ca, la tim pul potrivit, cnd
av~a s m ai slbeasc dominaia sovietic , s formeze
un partid sau p artide, care s atra.g cele mai bune ele-
mente din rndurile tineretului din a r, nscrii fie in
partidele de opoziie, fie ntr-unul din actualele p artide
de guvernamnt. DI. Ilie Laz r i desfura activitatea
c u succes n fabrici i ntreprinderi indus tria le din Bu-
cure~ti i alte orae m ari din R0mnia , iar dI. Frcanu ,
ca ~edactor al ziarului ViitoruL, al Partidului Nati onal
Li beral, scrisese unele din cele mai bune articole n' spri -
jinul democraiei pe care le-a anlt vreoda t ziaristi ca
rOll!:'l.neasc. Astfel de persoane constitui au , cu siguran 5,
un pericol serios la adresa comunismului, iar ru:::ii a u
neles repede acest lucru . Dt ~lie Lazr a fost a; est at
Viitorul a fost suspendat din orelinul Comisiei Aliate d~
Control n februarie 1945 i ap0i s-a emis l11<lndat de
arestare pentru dl. Frcanu.

191
Msurile represive Principalul obiectiv al procesulu i
ale guvernului Groza respectiv era acela de a imobiliza
acest grup de tineri i a reuit. Pe l ng scopul je a-l
implica pe R ege i de a dezvlui na tura "fas:::ist" a par-
tidelor de opoz i ie, procesu.l trebuia folosit ca parte i n te-
grant a campaniei ce se in iia se n toat Europa de est
mpotriva Statelor Unite. Doi funcio nari romani de la
misiunea Statelor Unite au fost ares tai i aC1J z i c a r
fi implicai n aceste "organizaii subversive", iar u n ui
alt angajat Misiunea Militar Am erica n a trebuit s-i
acorde azil. Misiunea American a adresat un pu ternic
protest guvernului romn, ndrep ta t mpotriva metode-
lor folosite n efectuarea acestor ares t ri, dar nu i s- a
dat satisfacie.
23. Avnd n vedere agresiunea f i la care ::.l recurs
g uvernul i in capacitatea ev iden t a puterilor oC'::idenLa le
d e a m bunt i n vreun fel s itu ai a existenta , n u este
de mirare c partidele de opozie priveau cu scepticism
proiectul tratatului de pace cu Romni a . Se temeau, de
exemplu, c art. 21, care permitea trupelor sovietice s
r m n n ar pn du p semnarea pc ii cu Austri8., ar
prelungi at1t de mult ocupaia sovietic, nct, pn la
urm , regimul aflat la putere avea s distrug t oat rezis-
t ena o rga niz at fa de comunism , iar art. 5, care pre-
vedea dizo'lvarea "org anizaii lor de tip fas cist" , er a pri-
vit drept o metod a guvernului de a s e sus trage de la
garan tarea li bert ilor civile prev zute la art. 3. Aceste
temeri au fo st n truc tva :ndreptite prin apa rii a, pe 2
C:.'Jgust, a unui articol n zi arul Grai uL Nou, al Armatel
sovieticej, n care se a..firm a c ares trile r ecente ale
membrilor partidelor de opozi ie care fuses er acu~ a i de
compli citate n "or ganizaii f asciste" "dovedeau c l5uver-
nul aci ona conf'or m principiilor nscrise n tr atatul de
pace" .
24. Publicarea proiectului tratatulu i de pace a a tras
atena asup ra problemei Transilvaniei i a m in() r iti i ma-
ghiare de acolo, care sperase zadarnic o m od ifi car e a
fron tierei fa de cea stabilit la Trianon. R ui i ag ravase r
situ aia, rspndind zvonul c ei erau singurii c ar ~ .;us i
neau preteniile Romniei asupra acestei provincii, mpo-
t riva opoziiei britanice i americane, iar n nordul Tran-

192
silvaniei oamenii cre deau, practic, c n .ziarul Timesdin
Londra se tiprise pe 26 ianu arie o hart care arta c
Ungaria posed o parte mai m are din Transilvania dect
n timpul Diktat-ului de la Viena. In aprilie, lll. Molo-
tov l inform ase pe reprezentantul romn la Mos20va - c
Marea Britanie se pronuna n favoarea cedrii unei n :ari
poriuni din Transilvania Ungariei. Prin urm~re, c nd
termenii tratatului au ajuns s fie recu noscu l, Uniunea
Sav i etic i guvernul r01IT1n au cules mpreun toate lau-
dele pentru o decizie care fusese luat, n prin2ipiu, cu ani
n urm, iar ungurii din Transilvania, pe care Bu dapesta
i fcuse s spere ntr-o modificare a frontierei stabilit
la Trianon, au rmas dezam g ii i nemulumii.
Atitudinea m ino:-it- 25. Totu~i, majorita tea populaiei
ii maghi~;-e maghiare di n Transilvania susin ea,
fr doar i poate, guvernul Groza. Muli dintre el Se f
cuser vinovai de persecutarea populaiei romn eti din
Transilvania n timpul r zbo iului i aleseser Ca refugiu
Partidul Comunist Romn, sau org anizaia afili at 2unos-
cut sub numele de Uniunea PopuJar Maghiar
(M.A.D.O.S.Z. ), pentru a nu fi judecai drep l. crimi nali
de rzbo i , ori ca protecie mpotriva unor posibile repre-
salii elin partea populaiei romne. Dup reocupa rea Tran-
silvaniei, Un num r de tineri rom[mi chiar formaser o
orgunizaie pe care au numit-o "Garda lui Maniu", fr
permisiunea acestuia i, prin actele lor de rzbu:lare m-
potriva populaiei m aghiare, strniser n snul Ul:gurimii
lrcmsilv nene ura mpotriva Partidului Naional Tr nesc.
In r-lus, dI. Maniu, 'c are fusese figura proeminent n eli-
berarea Transilvaniei romne~ti de sub control m aghiar,
era dumanul natural al ungurilor din Transil vania, care
nc i mai ndreptau privirile spre Budapesta Ca 8 -i
conduc. Dr. Groza, el nsui tr ansilvnean, depusese efor-
turi sincere n vederea c rerii unor relatii mai bUlle ntre
romnii i maghiarii din Transilvania , dar comisese gre::
eala de a pune la baza politicii sale principii politice i
ideologice ce confereau un tratament prefereni l r om-
nilor i ungurilor ce se alturaser partidelor de ~uvern
mnt n comparaie cuei care n-o f cuser, n loc s
ncerce s instaureze principiul egalitii tuturo~ transil-

193
v nenilor, indiferent de ongme i de convingeri politi ce
m rturisite. D-lui Groza i fcea plcere s afirme c t
mai des posibil c rezolvase problema tra nsilvi1 ~ n dar
din acest punct de vedere era extraordin a r de naiv. D up
cum a m v zut, mai to i ungurii t r ans ilv neni gs iser de
,cuvi in s devin m embri ai organiz a iei M ,AD.O.S.Z.,
.c ont ro lat de comuni ti, n timp ce marea m aj oritate a
romnilor tra n s ilv n en i erau a d e pi ai d- lui Maai'.!. Re-
zultatul a fost acela c g uvernul Groza a avut o tendin
de a acord a Un t r atament preferenial minoritii ungare
comunis te, fa de m ajoritatea romn easc ce suferise din
cauza ungurilor n timpul r zb o iului , iar aceas t p c ,li tic
a agravat .i mai mult animozit il e. n. noaptea ue 28 spre
29 m ai, du p ce se luase c unotin de term enii trdtatului
de pace, la Cluj a avut loc o nc i erare serio as ntre stu-
denii romni i studenii u nguri comuniti. Se pare c
n acele cond iii , muncitorii u nguri comuniti de la fabrica
de nc l min te "Dermata" a u fost tr anspo r ta i la Univer-
sitatea din Cluj n camioan e ale C ilo r Fera te Rom ne,
ia r acolo au devastat cmi nu l stl.lJdenesc i i-a u atacdt pe
s tl.lJdenii romni cu arme de f oc. Autoritile rom ne nu
au f'cu t nici o ncercare s i ntervin i autori tile uni -
versitare au trebuit, n fin.al, s apeleze la com andantul
garn izoanei sovietice pentr u a restabili ordinea. S-au f
c ut num eroase a r est ri printre studenii impli cai, iar
presa a afirm at la nceput c incidentul fu sese cauzat n
exclusivitate de studenii "reacionari". To tui, aces te t1<1-
bur ri aveau s se dovedeasc a fi avut un caracter na io
nalist, m ai degrab dect unul ideolog ic, fiind pri ma reac-
ie a ungurilor transilvneni, probabil la instru ciunile
Buda pestei, la decizia de la P aris, de a r~stabili far mO-
dific ri frontiera stabilit la Tri anon. In jurul lor s-a
fc ut mult publicitate la posturile de radio ungl.!!'eti,
pentru a se demonstra c prezentele decizii 1n pri.vina
Transilvaniei nu erau satisfctoare. Aciunea lipsit3 de
orice l ogic a gu vernului romn de a aresta studen i rO-
m n i i nu pe agresorii lor unguri este nc un exemplu
a l principiu lui dup care se ghida guvernul, de a acorda
imunitate comuniWor, fa de orice aciune :1rbitrar
indiferent de delictul comis, iar n al doilea rnd al con-

194
vingerii lor c dr. Groza rezolvase deja problema ungaro-
rom n n Transilvania , din punct de vedere naiona l.
Discursul lu i Ptr - 26. T.otu~i, acest incideaL a fost
canll la Cluj destul de gr av ca s ne{:esi t~ vizita
la Cluj a d-lui Ptr~canu, ministrul de justiie , iar mai
apoi, probabil sub presiunea opiniei publice din nor dul
Transilvaniei, el a fcu t o afirm a ie cu totul contrar li-
niei a doptat de obicei de guvernul lui i de p~rtid n
astfel de probleme. Vorbind n numele g uvernului ~i al
Comite tului Centr al al P artidului Comunist Romn, a
afirmat c tensiunea era a limen tat n nordul Transilva-
niei d e ct r e ungurii care se ntorseser n aceast provin-
cie in 1940 mpreun cu forele de -o c upaie i cale acum
deveniser agen i ai revizioni~tilor unguri. Se vor lua m
suri, a spus el, att mpotriva ungurilor, ct i a rom-
nilor, care "inst igau la ur ~i ncercau s CUi'me viaa
panic din Transilvania". Aceast prim dovad de rea-
lism din partea guvernului cu privire la problema mi-
no rit il.or n Transilvania a fost foarte bine primit i
de presa guvernului i de cea de opoziie.
27. Od a t cu venirea toamnei, scena politi c :1 fost din
nou dominat de apropierea alegerilor i a devenit clar c
guvernul avea s foloseasc ori ce metod d e in timidare
i fa lsificare pentru a obine victoria. De exemplu., atunci
c nd s-au distribuit simbolurile electorale, cele tradiionale
ale Partidului Naional Liberal i Partidului Naional 1'
r nes,c au f ost date g rup rilor lor disidente, aceasta produ-
c nd, fr n doial, mari c onfuzii n mintea ranilor . Zi -
arele din 20 a ugust au raportat c dI. Ion Burc , subsec-
retar de stat la Ministerul de Interne, trimisese in s tru ci
uni t uturor prefecilor de judee s asigure o libertate
absolut tuturor partidelor in timpul campaniei electo-
rale. Cu toate acestea , n aceea i zi s-a a nunat n pre s
c se refuzase acordarea unei autorizaii pentru ntruni- _
rea congr esului Partidului Naion al r nesc, iar la Ora-
dea, 400 de huligan i c-omuniti ' mpiedica s er ntrunirea
Congresului P artidului Naional Liberal.
Abu zuri c1~(:tol'ale 28. Iat , n cele ce urmeaz, c-
teva din abuzurile electorale, ie~ite la lumin n timpul
acestei perioade:
a) Inregistrarea pentru nscrierea pe listele electorale

195
s-a fcut pe foi volan te, iar persoanele n cauz nu a u
primit ni ci o dovlad care s demonstreze c ele fus eser
de fapt nregistrate.
b) n cazurile n care listele elector ale erau tiprHe,
s-a observat n multe cazuri c erau omise majoritatea
numelor persoanelor despre care se tia c erau impotriva
guvernului. In aceast privin, este interesant de artat
c majoritatea c opl e ito are pe care se pare c c: obinut-o
op oziia n alegeri a fost n cea mai mare par te rezultatul
votului m embrilor partidelor de g uv ernmnt, inclusiv ai
P aI'tidului Comunist, pe care guvernul i consi derase a fi
de ncredere .
c) Oamenilor le-a fost greu s obin bu lctine de vot,
chiar i atunci cnd n umele lor fuseser nscrise pe llstele
el ectora~e. n Bucureti nu au fost destule centre, aa c
pent ru a obi ne aoelSte buletine, oamenii au trebuit s
atepte ore ntregi la cozi lungi, iar spre sfr:itu l 7ilei
erau adesea trimii la un alt centru.
d) Pe de alt parte, mu n~ i tor il o r - care trebuiau s
voteze n fabrici i, prin urmare, erau urm rii ndea-
proape - li s-a dat adesea mai mult de un singur buletin
de vot, iar n ultimele zile ale campaniei electorale puteai
chiar cu mp r a bule tine de vot pe piaa neagr.
e) Orice pers oan care dorea s reclame faptul c nu-
m ele i-a fost omis din listele electorale trebuia s obin
aisprezece adeverine de la diverse m inistere nainte s i
se analizeze cazul , ceea ce, pentru un om din pl:ovincie
era practic imposibil.
29 . n afar de aceste metode de falsificare, guvernul
a monopolizaf postul de radio, a continuat s controleze
distribuirea presei scrise, a folosit violena fizic ~i a
gsit chiar o cale s-i transfere pe m agistraii de care le
er'a tea m c -i vor ndeplini sarcinile n mod obiectiv.
30. Ca atare, nu trebuie !: ne mirm c parUJele de
opoziie au continuat s le solicite reprezentanilor politici
brilimlc i american s asigure prezena la alegeri a (;b-
servatorilor strini. La nceput, dl. Maniu a cerut o comi-
sie de supervizare , care ar fi implicat cteva r..~li de ofi-
teri cu a cror intrare n tar rusii nu ar fi fost nicioddt
de ~cord, dar mai trzi u au fost' de acord c o delegaie
parlam en ta r, ca cea care vizitase Grecia, ar contribui la

196
ridicarea m oralului popor ului r om n . n august se credea
chiar c ar fi fo st p osibil ca de lega i a pa rlam entar care
vizita Grecia s se nd repte apoi spre n ord, spre R om-
nia, dar ideea a trebuit abandona t, c ci nc nu 5e ~>tabi
lise o d at cl a r a alegerilor din Rom nia. Cu toa teaces-
tea, abia la sf ritul lu nii octombrie, guvernu l Mai e st ii
Sale a h otrt s nu trimit o d elega ie parl a m entar . El
a sim i t c aceasta nu era un mo d indicat de a superviza
aleg erile i c n plus, ace a s t d elegai e a jungnd, a a cum
s- ar fI nt mpla t, n ultim ul m omen t, ar fi fost incapabi l
s descopere am plo ar ea cu car e se fceau fraudele. Dar
chi ar i aa , es te regretabil c nici un m embru al Parla-
m entului n u a vizitat Rom n ia n tim pul per ioad .i elec-
torale, ci n um ai o m n de ziari ti britanici .
31. P e parcursul lunii octombrie, o p o zi i a a f c ut pu-
blice o serie de proteste mpotriva felu lui n car e erau
organ iza te alegerile . Pe 16 octom brie dl Ro m n iceanu a
cit it un pro test n Consiliul de Mini tr i , din car e r ezu lt a
c ni m n ui n u i se garanta c numele ,l ui fusese tr ecut p e
listele electorale, c nu se difu z a ser certificate elect orale,
c n un ele zone nu se publi ca s e r listele electorale ~ i c ,
in cele m ai multe cawri , r ecla ma iil e r m s es e r n e re z o~
vate . La 19 octombrie dI. Ti tel P etrescu a adresa t -o n o t
de pr otest Comisiei de Control Aliate , soli citnd in t erven -
ia la guver n pentru r einst aurarea "statului de drept i - a
acord urilor interna ionale ", astfel n ct partidul s u ' s
"posibi litatea de a juca un rol activ n via a ' pu b li cH.
La 22 octombrie, p artidele de opoziie au publicat o not
com u n , a nun nd c n tru ct guvernul nu neI eplmise nici
una din obligaiil e luate f a de ar i de aliai, insti tui.e
un regim de tiranie i i meninuse propria putere i f~l
sUicase alegerile abolind "libertatea cuvntului scris, prin
pe rse c uii, asalturi , nseenarea de comploturi, violen , .te-
roa re, asasin ri ale li derilor opoziiei n a ion ale(' , partideiJ<e:
de o poziie deciseser c, n erenunn d la ideoiogiile lor
proprii, i vor "uni toate efo rturile pentru al-'r area
drepturilor rii, pe b aza acordului i ntern aion al i nI con -
veniilor privind R omn ia" i vor "a{:io na laolalt, n ve-
derea pregti rii viit oarelor al-egeri" . Memorandumul era
semnat de domnii Maniu, Brti anu i TiteI Petresc u.\

197
32. Guvernul Maies ttii Sale i guvernul Sta telo[
Unite au adresa t nc un' p rotest guvernului r omn cu
privire l;a abu zuril,e electorale. n nota din 28 octo mbrie,
g u vernul Ma i estii Sale s-a r eferit la deciziile Moscovei
i la as igur rile date de guvernul rom n lui Sir Archi-
b ald Clark Kerr , pe baza crora g uvernul Mai es t ii Sale
r e cunoscuse a:ctualul gu vern rom n i r eferinduse, de
ase menea, la obligai a asumat de guvernul romn de a
acorda poporului romn posibilitatea s - i a l eag singur
guvernul sub a c rui conducere dorea s t r i a sc. Du p
ce fcea aluzie la anumi te elemente din Legea Elector a l
care nu concordau pe de-a-ntregul cu practica democra-
tic , guvernul Mai est ii Sale prezenta o list cu un ele
nereguli flagra nte ce se iviser pe p arcursul pre gtirii
alegerilor. Guvernul Maiestii Sale arta c pen tru des-
fur a rea alegerilor n conformi tate CL! con.f e rinele din
Crimeea i Potsd am, era eseni a l (a) ca toate partidele de-
mocratice, inclusiv Partidul Naiona l '.f r nesc, P artidul
Naional Liberal i P artidul Social Democrat Indep endent
s-i des foare campaniile electorale fr r es tricii dis-
criminatorii ; (b) ca toate aceste partide s fie r eprezen-
tate n comisia elector a l la toate nivelele, iar voturile s
fie numrate n preze na r e pr ezentanilor tu turor parti-
delor ; (c) ca statis ticile finale ale r ezultatelQr s fie afi-
ate imediat, la fiecare cen tru de votare; (d) s existe
un sistem adecvat de apel la o : w toritate independent
n cazul disputelor electorale; (e) s existe faciliti
adecvate de nregist rare pentru toi membrii elec-
tora tului i nici o perso a n s nu sufere discri-
mIrlan bazate pe vederile sale politice. n final,
guvernul Maiest ii Sale i exprima sperana c i
nind seama de as igu rrile pe care le dduse co ndu c torul
g uvernuLui rom n n luna ianuarie, guvernul romb.n v a
ine seam a de p rerile exprimate m ai sus atunc! cnd v a
f ace pregtirile pentru alegeri. Guvernul rom n, In r2.s-
.punsul su din 2 noiembrie, i-a exprim at p rerea c nota
guvernului Maiestii Sale constituie un a mestec direct
n treburile interne ale Romniei i o viola re se rio!'l s a
suveranitii sale. n plus, ntruc~t Acordul de ia Moscova
fusese tripartit, guvernul romn cOll"ldera c n u se pu tea
f ace o i ntervenie unilateral sau bilateral baZa t IA! ter-

198
menii acelui acord colectiv. Guvernul romn pulea dovedi
c informaiile pe care se baza nota guvernului Maies-
tii Sale fuseser fmrnizate de "elemente interesate ale
vieii noastre politice". In final, guvernul romn asigura
guvernul Maiestii Sale c va respecta pn la sfrit
obligaiile asumate n urma Acordului de la l\Ioscova i
va lua toate msurile n vedere"! asigurrii unor alegeri
libere. Guvernul Maiestii Sale a r s puns la 16 noiem-
brie c nota sa precedent se bazase pe 'lsigurrile date
acestuia direct de ctre guvernul romn , ca o condiie a
re cunoaterii . In plus" guvernul Ma iestii Sale nota c
guvernul romn r eafirmase acele as igur ri date n lp n u-
arie i c presupunea c guvernul romn lu a ntr-adevr
msurile necesare n vederea respectrii condiiilor spe-
cificate n nota preced ent , ca alegerile s fie libere. Ct
despre afirm ai a guver nului romn c putea dovedi des-
fu ra rea fr piedici a campaniei electorale, guvernul
Mai estii Sale ntreba dac guvernul romn putea nega
c partid ul d-Iui TiteI Petrescu n c nu avea un ziar, c
o p ozii ei nu i s-au asigurat faciliti de difuzare, c depla-
sarea membrilor opoziiei era stnjenit i c desfurarea
adunrilor p artideloT de opoziie era ntrerup t de bande
de huligani , fr ca guveTnul s in te rvin n vreun fel.
In final, guvernul Maiestii Sale i exprima sperana c
guvernul romn va putea da asigurrile il tep ta te cu -pri-
vir la aceste aspecte i cu privire la respectarea rbliga-
iil o r asum ate n ianuarie. Rspunsul din 18 noiembrie cJ
gu vernului romn, cu o zi nainte de desfu r area alege-
rilor, afirma pur i simplu c nu mai era nimic de adu
gat la no ta precedent. Lipsa de sinceritate a rom nilor
i sc()pul necinstit pe care-l urm reau au fost demonstrate
clar de faptul c, atunci cnd red act.a acest rspuns, dl
T t rescu ddea totodat instruciuni ca toi membrii Mi-
nisterului Afacerilor Externe s vot.eze pentru guvern ~
ntruct buletinele lor de vot puteau fi identificate cu u u
r i r., vor fi lu ate s anciuni disciplinare mpot riva oricui
nu se supunea acestui ordin .
33. In acest timp Lon:dra i Washington-ul ~tudiau se-
rios problema da c era indicat s se ocupe de problema
Romniei i s se discute cu guvernul sovietic punerea
n aplicar e a Deciziei de la Moscova. In cele din urm~,

199
-- - - - - --

guvernul Maiestii Sale a ajuns la con cluzia c guver-


n~l sovietic ar fi lua t n r s o .:lstfel de intervl~ni e , pu-
n nd astfel i mai mult n eviden neputiJ.a noastr . Ar
slbi n mod serios orice influen pe car e am avut-o n
Rom ni a i fa de guvernul romn. Inter vp.niile fcu te
de guvernul Statelor Unite au Iost, de apt, respinse. Pe
de G parte, interveniile britanice ar fi fcut s rei as clar
c guvernul Majestii Sale fc us e tot ce-i sttuse n pu-
tin pentru a asigura cum se cuvine punerea co r ect n
aplicare a asigurrilor primite n ianu arie i eec ul n os-
tru in a urma rolul de conducere al Departamentu-
lui de S tat i descurajase pe cei ce crezuser c guvernul
Maiestii Sale ar urma p n la concluzia sa log ic poli-
tica pe care o dusese pe parcursul ntregului an . P e de
alt parte, n aceast p e rio a d se simea tot mai mult la
LC'H1dra c era periculos s ncurajeze opoziia n a-i face
iluzii zadarnice cu privire la Importana i efic i ena prac-
tica a unui sprijin pe care l-a r fi putu t da guverllul Ma-
jestii Sale.
Proces nscenat 34 . judecarea persoanelor impli-
cate n aa numita mi ca r e "subver-
s iv" , a c ror arestare am r aportat-o n paragr'3.ful 22 de
m ai sus, a fost programat n s ptmna ce preceda ale-
gel ile i se vedea intenia clar de a implica mai ales
p artidele d e opoziie i , dac era posibil, i pc Rege. La
Tribunal s-a u fcut referiri la Misiunea Mi li tar a Statelor
U tlite i la Misiunea PoEti c i, n m ai mi c msur, la
M;siunea MiIi tar Bri tanic. Proces ul a nceput pe Il no-
iembrie, dar "dovezile" obinute prin intimidarea fizic i
m oral a d ein uilor au fost date n v ileag atunci cnd
ugen !i provocatori folosi.i de guvern, care se nu m rau i
ei printre deinui, au cptat dintr-o dat curaj i a u
spus a dev rul n ins tan , nainte de a putea fi oprii.
Prin urmare, procesul s-a dovedit a fi un fiasco, dei sen -
tinlele au fost severe, cuprinznd 27 de condamnri pe
vi a la munc silni c. P artidul Comunist Romn este,
desigur, neexperimenta t n metodele de a regiza un proces
gen "Moscova" i, n plus', deinuii i avocaii apriirii
s-au dovedit mult mai puin docili dect cetenii sovie-
tiCi n astfel de ocazii. POi;lte c este interesant de notat
c mai muli deinui au fos t judecai in absenlia, inclusiv

200
f,eneralul R des cu i dl Mihai Frcanu, care au fugit
din ar .
35. Dup aceast ultim ncercare a guvernului de a
dovedi c partidele de opoziie sunt "fasciste", la 19 no-
iembrie au avu t loc alegerile. n afar de abuzurile men-
IOnate mai sus, trebuie artat c au fost numeroase caz uri
n care suporterii guvernu:lui au votat de mai m ulte ori i
urne de vot au fost umplu te cu bule tine n favoarea gu-
vernului, fie nainte de ncepere;;! num r rii voturilor, fie
n timpul acesteia, unde reprez e n ta nii opoziiei nu au
fos t prezeni . n dimineaa de 19 au fost arestai unii r e-
prezentani ai opoziiei i din multe zone s-au raportat
cazuri de intimidare fizic n timpul votrii. n mod nor-
mal, dup alegeri, n Romnia se anun rezultatele la
radio n timpul no pii, a a nct cam pe la orele 14 publi-
cu l ar e o imagine despre cine a ctigat n alegeri.
Alegerile au fost tru- Totui, n noaptea de 19 noiembrie
'eate au fost anunate foarte puine rezul-
tate, iar apoi nu s-a mai spus nimic timp de trei zile .
Legaturile telefonice cu provincia au fost ntrerupte, pen-
tru a-i m piedica de cei din opoziie s obin a rezultate
din teritoriu i se pare c acestea erau att de consec-
vetlt n f avoarea o poziiei, nct guvernul i-a dat repede
seama c toate metodele lor ingenioase de f alsificare d du
sera g re. Ca atare , n cele din urm au fost obligai s
falsifice cifrele oficiale i s prezinte ceea ce fusese o n-
frdngere zdrobitoare a guvernului drept o victorie c:ople i
toare . To tui, a devrul s-a aflat i era clar c guvernul
pierduse nu n um ai n ar, n general, ci chi ar n citade-
lele de activitate comuni'st. Era evident c muli ' din
ad epi i lor nfo c ai se alturaser Partidului Comunist nu-
mai pentru un profit personal, dar, cnd 'Jenise momentul
s -i exprime voina, votaser cU opoziia. Nici chiar mun:.:
citorii feroviari, din rndurile crora se recrutau trupele
c0muniste de o c, i nici funcionarii de la Ministerul de
Finane i Ministerul de Rzboi nu susinuser guvernul.
36. In ar se credea c avnd n vedere falsul flagrant
facut de guvern pentru a obine rezultatele necesare, Re-
gele va refuza s deschid Parlamentul sau c, n cel mai
ru caz, l va numi pe dl Tt rescu, n calitatea ce o

201
avea de reprezentant al su, s ndeplineasc aceast sar-
cin neplcut. La un moment dat a fost nclinat s-i
ntrebe pe semnatarii Acordului de la Moscova dac, dup
piir erea lor, alegerile fuseser libere i cinstite n Ielul
acesta, Maiestatea Sa spera s dea de ineles n ar c
el, personal, nu era de acord cu alegerile i era nerbd
tor s paseze celor trei puteri semnatare rspunderea de a:
judeca aceast nerespectare cra's a Acordului de la Mos-
cova . Pe reprezentanii politici ai Marii Britami i Statelor
Unite i anunase n particular c orice pas n aceast di-
recie ar depinde, n mod natural, de comuni::urea ctre
guvernul romn a unOr note oficiale de protest din partea
g uvernelor Marii Britanii i Statelor Unite. Dac s-ar fi
filcut asemenea proteste, era posibil ca, n ciuda presiunii.
sovietice i a intimidrii, Regele s refuze sa des::hid
P arlamentul. Cu toate acestea, guvernul Maiestii Sale
i guvernul Statelor Unite, n ciuda anunurilor lor ,'epe-
ta te i dure n privina alegerilor i a diferitelor liber-
ti, fcute pe tot parcursul anuhli, au considerat su licient
s-i fac cunoscut atitudinea fa de alegeri doar prin
afirmaii publice la Londra i Washington, iar pe data de
30 noiembrie, guvernul Maiestii Sale, prin reprezentan-
tul su politic, a informat guvernul romn n um ai verbal
cu nu putea considera rezultatele declarate ale alegeril or
ca pe o reflectare fidel a dorinei poporului romn. Nu
s-a primit nici un rspuns i. guvernul Maiestii Sale
nici nu a insIstat s i se rspund.
Deschiderea Parla- 37. Prin urmare, Regele a deschis
mentului i dilema Parlamentul pe 1 Decembrie i opi-
regal nia general n ar nclina s fie d'e
prere c regele ar fi trebuit s r efuze s o fac, chiar
daca un astfel de refuz ar fi provocat o criz. O poziie
ferm ar fi putut determina guvernul i pe sovietici s
braveze i numai n cel m ai ru caz l-ar fi obligat " ab-
dice. In acel moment, toate elementele indicau oportuni-
tatea unei politici ferme, n ciuda riscurilor implicate, n-
truct fcnd concesii, Regele s-ar fi aflat n viitor la
c-h eremul P arlamentului i poziia lui ar fi fost mult prea
slab ca s poat rezista, cnd i s-ar fi naintat spre apro-
"b are v reo legislaie radical sau de natur constituional

202
1.1 privinann-ei chestiuni att de clare, to at lum ea avea
-:sentimentul c o respingere onorabil ar fi mbrb tat po-
:porul. Dar acceptnd un compromis, aciona mpotriva
sim mintelor co mpatrioilor s i ~ i avea s sufere, cel pu-
i!! temporar, o co nsiderabil s c d e re a popul ari t ii sa~e.
Pe de a lt parte, unii romni credeau - i a ::east p
Tere era mp rt it i de guvernul Marii I3ritanii - c,
din punct de vedere al unei perspective m ai indelungate,
era mai ne lep t ca R egele s continue s evite pasul
irevocabil. D ac el putea r m ne n ar pna c nd pu-
terea sovietic avea s s l beasc , prezen a lui n acel
TIloment critic ar fi reprezentat Un actor major n a un i
poporul n jurul s u i i-ar fi dat acestuia curajul de care
avea nevoie pentru a reveni la normalitate i la indepen-
dena total . Es te prea timpuriu s judec m gradul de
nelepciune al deciziei Maiest ii Sale.
38. Dup alegeri, tensiunea politic a s c zu t considera-
bil i atenia s-a concentrat asupra lipsei de rezerve de
dlimente din a r . Seceta, c ombin at cu livr ri exagerate
catre URSS, precum i o ineficien cras i li psa de pre-
-vedere din partea autoritilor dU's ese r la o criz de ali-
mente ce a menina cu f,o ametea Moldova i alte regiuni
ma l s r ace din vechiul regat. Rusia , care ea nsi se con-
fruntase cu o recolt d ezastruo as n Ucraina, nu putea
ajuta cu nimic i nu se arta nclinat s-i permit Ro-
Tl1 niei s intre n neg ocieri CU alte ri din afara sferei
sale de i nfl uen . Din nefericire, nu se putea ajunge la
stocurile n eoficiale dosite de ctre rani. Dei la sfritul
.anului n ar se afla destul mncare ca s se poat asi-
g'J ra o r aie rezonabil la toat lumea, ranul' era aa
.de co nvins c porumbul sau grul pe care l-ar fi vndut
la pre oficial pentru a fi transportat n Moldova fie c
.a r fi ajuns n Rusia, fie c ar fi fos't folosi t de C!)ffiU-
l ti tii romni n scopuri politice, nct refuza s colabo-
reze. ehar i n timpul acestei perio'a de crit ice, tot se
mai nc r cau pe tot felul de ci, nave cU grau pent!u
l {usia, iar , n plus, se estimeaz c o raie de circ3. 1.400.000
de pini se asigura zilnic pentru Armata Roie de ocu-
paie . Micile cantiti de hran ce ajungeau totui n
Moldova erau distribuite ct se poate de echitabil de c-

20~
tre Crucea Roie r om n ea s c , dar car e er a lipsH de echi-
pamEmt , i pe baza di scr i minrii p olitice de c tre orga-
n i za i a g uverna men tal c unoscu t sub n um ele de C.:'\.R.S.
Prin u r mare , pe la sfritul an ului, dr :lnul moldovean era
pe p un ct ul de a m UTi de fo ame i-i stteau nainte cele
u el luni de i arn cele m ai grele. Num ai c0mu nitatea
evrei as c , de car e se 'ngrijeau organ i zaiil e evreieti din
R omnia i Comite tu l Amer ican de Di stribuie Re u rJil,
l~ r a corect trat at i , d in n efericire, ace as t discriminClre
a agrava t i m ai mult r esenti mentele p op ul ai ei romneti
f aa de cea e vrei a sc.
Manifest r i antise- 39 . Anti-semitism ul a luat pro-
mite p or,ii n Romnia pe parcursul anu-
lui 1D4 G i, oam pe la fi n ele a nului, evreii elin Rom nia
se aflelU ntr-o situ atie deloc de inv idiat. P arti dul Comu-
nist , aci on nd conf~rm instru ci unilor ruseti, se anga-
jase dup c;i lovitura de s ta t din 1944 in aciu nea de a otjne
contr olul asupra evr eilor din Rom n ia , separ nd u-i de ufi-
lier ile occident ale, iar evreii co m un i ti for ma s er organi-
zai i disi dente car e reu ise r , pari a l , s submi neze a u tori-
talea unOr c onduc to ri evr ei e mi nen i , cum a r fi dr. Fil-
del'man. To tu i, liderii sion iti se a rtas er r ezervai n
a-i s u s in e total pe comuni ti pan c3.nd nu s-au publicat
concluziile Com itetului Anglo-American de Cercet~ ri de
la Pari s. Cu t oate acestea, refuzul din feb r uarie al auLo-
ritil o r sovietice de a perm ite unui sub- comi teL al aces-
tui or ganism s vizi teze R omnia au spulberat orice ilu-
zie pe care a r fi llvut-O sio nitii c ar putea face eeva
pentru evr eii din Romnia fr a Ei su si nu-~i de ru i, iar
r ezult atele cer cet rilor 'n trepr inse de comi tet nu fcea u
dect s confirme a cea st p re re. Campania evrei as c m-
p otriva Marii Britan ii a devenit i m ai viol ent pe par-
cursul anului a tt n n trunirile pumice, ct ~i n presa
evre i a s c l ocal , c rei a Ministerul Propagandei di n Ho-
m am a i asigura nlesniri tipogr afice mai m u lt dect
adecvate. C nd s-au afla t rezultClltele cer c e trii Comite-
t u lui Anglo- American , acea s t campanie a a juns &proape
j 3 te r i c i s-au primit ameninri anonime c s-ar putea
Cu misiunile poli tice i mili tare s fie aruncate n :ler. [---l

2Q4
41. Ca at are, prin luna noiembrie organizaiile evreieti
di n Rom nia capitu la se'r nec ondiionat n f a a s olicit
rilor comunis te, iar dr. Filderman fusese obligat s!l se
ret r ag de la conducerea oficial a comuni t a ii evreie~i,
d up ce i-a avertizat pe membrii acesteia ce nenorociri i
Li,?teptau . A ad a r, dup terminarea alegerilor, comunitatea
evreiasc i -a da t seama c prom lS'i unile ele:.:tora le ale
guvernului nu valor au nici dou parale i c acesta, de
fap t, ncuraja anti-semitismul, pentru a se sustr age re-
sentimentelor popu laiei . La sfri.tul anului, evrei mea din
Rom nia i pierduse unitatea, organiza1iil e sioniste se
afl au complet sub control comunist, iar r abinul ef,
dr. Saffran , era atacat de comur.J.iti drept re asion ar, ce-
r ndu-i -se s lase locul unui condu<:tor religios m ai de-
mocratic. Comunitii nu num ai c s-au folosit de evrei n
sC'opuri electorale, dar - prin intermediul unei organi-
za ii secrete cunoscute sub numele d e " Ag itai e i Pl'opa-
ga nd (( -- chiar provocau anti-semitismul, astfel n ct,
n eventualitatea unei schimb ri de guvern, acesta s ca-
pete forme acute i s stnjenea sc opo zi ia, care apoi ar
f i putut fi acuzat de "fascism". Acest fenome n ar fi pu -
tut fi o scuz pentru amestecul rusesc, .n continuar e, in
treburile interne ale rii.
42. n ciuda tuturor greutilor cu care se confr'mta
R umnia la sf rLtu1 anului, mor alul opoziiei era m ai
r idicat dup alegeri dect n toat perioada care trecuse
de la instalar ea guvernului Groza, iar unii membri ai Par-
t id ului N a i o na l r nesc, mai ales, erau foarte opti-
m iti. Omul de pe st r a d, fiind pe deplin contient c cea
lil ai mare parte a burgheziei, muncitorii i rnimea i
ilr,prte a u ura fa de regim, gndea n sinea lui c, n
con di iile re lragerii l a o dat apropiat a Armatei Roi i
i ale ap li c rii relativ mulumi t oare a acordurilor inter-
lla ionale, i putea accepta pe dr . Groza i ech ipd lui con-
trola t de comuniti. i dI. Maniu i ddea perfect seama
c.i n u m rul m are de voturi pe care l obinuse partidul
s u n alegeri reprezenta nu att popularitatea acestui p ar -
tid, ct mai ales respingerea de ctre popor a comunis-
lTIuiui i a ruilor i era de pr ere c, in cazul n care

205
ntreaga rezIstena se canaiiz a la momentul potrivit si
ntr-u n mod corespunztor, putea de veni un factor decisiv
n restabilirea independenei rii. Pe de alt parte, i
d dea fo arte bine seama de pericolele pe care le implic
Qrice reacie violent la plecare3. trupelor sovietice. Din
nefericire, P artidul Naion al rnesc avea de suferit de
pe urma unei im agini negative n presa din lvlarea Bri-
tanie, in mare parte n urma unOor convorbiri iresponsa-
bi le avute la Bucuresti de unii membri reactionari din
partid. De fapt, cu ctva timp n urm exisl~se o ten-
din a partidului de a se concentra mai degrab asupra
organizrii rezistenei naionale i mai puin de pr eg
tirea unui program, repetnd astfel o greea l fcut ~i
in timpul ocupaiei germane, avnd ca rezulta t faptul c
dup lovitura de stat din 1944 se trezise fr o3ffieni pre-
gtii i f r un program adevrat, constituind :istfel o
prad uo a r tacti cilor comuniste inspirate i condl.lse
de la Moscova. Muli membri a i Partidului Naional
rnesc considerau c era de maxim importan s n-
l ture regimul aflat la putere i c, pn la realizarea
acestui deziderat, poporul romn nu era mteresat ntr-o
pl atfor m politic anume. Ei scpau din vedere faptul c
in eventualitatea, puin probabil, c s-ar ntoarce in cu-
rand la putere, dac nu aveau un program progresist i
democratic i oameni pregtii s-I apli ce , ara s-ar ana
l, mare pericol de a avea o reacie prea extremist de
dreapta, lsndu-se i mai mulL descopen t in faa ames-
tecului rusesc. Dl. Maniu s-a r e tras la Sibiu dup a legeri
~i acolo , dup spusele unor lo cii tori de- ai lui care-i erau
mai apropiai, studia problemele economice i sociale c
rora ar fi trebuit s le fac fa n eventuali tatea unei
schimbri de guvern n favoarea sa. Exi st chiar dovezi
c el lu cra la un program care, dei pstra n continuare
tr a diiile partidului su, putea fi aplicat cu succes intr-o
ara est- european post-belic. De exemplu, el CI edea in
naionalizarea la scar mare a principalelor industrii, fr
a tirbi libertile ntreprinderilor private i spera ~
n tocmeasc un program socialist adaptat unui stat agrar
i inapoiat, cU o rnime conservatoare, program ce ar-

206
f i a pelat la elementele moderate, progresiste din snul
t uturor partidelor i ar fi constituit cea mai bun ap rare
i mpotriva comunismului. i-a dat seama c unii membri
reac ionar i din propriul s u partid aveau s se opun ,a ces-
t'li scop, dar, pe de a lt parte, ar fi avut sprijinul m ajo-
ri t ii tineretului. Prin urmare, i-a exprima t sperana
c indiferent de Camera ce va fi a le a s n viitor, nu putea
, :; obin m ai m ult de 60 0/ 0 din lo curi i c opo z iia , in-
clusiv co muni tii, va fi destul de puterni c Ca s -i disci-
p lineze propriu l partid care, i d dea i el seama, fu sese
tinut prea m ult timp n l t ur a t de la putere. D ac -i va
r ea liza sau nu dl Ma niu bunele int enii se Va afla n 1947
dur, n orice caz, trebu iesc urm ri te cu in teres orice ori-
en ta ri noi i s c himb ri progresiste produse n snul p1J rli-
dului cU cei mai mu li adepi din Rom ni a.
43 . DI TiteI Petrescu i P arti dul Social Dem ocr at Inde-
pendent erau foarte d ep rim a i dup alegeri. Nu li se
acordase n ici un loc n nou a Camera ; aciu n ile de inti-
mi dare nd re ptate mpotriva lor erau n continua re att
,de frecvente nct nu puteau p s Lra la sediu listele cu
m embrii lor, nc nu aveau un ziar i 1i se p rea c nu
;.:veau n ici un suport moral de la patronul lor ideologic,
,i?iirlidul Laburist Britanic. DI. Pe trescu nu pulea ne
lege de ce, atta timp c t partidul s u socialist t'us'e se r e-
cunoscu t de guvernul Maiestii Sale n notele sale de
protest ctre guvernul romn i , dup p rerea sa, maj o-
Titatea muncitorilor, care fuseser in timidai ~ se al
ture partidulu i nrudit condus de R d c e a nu, llc mai
simpatizau cu idealurile socialiste r eprezentate de g ru-
"parea lui P etrescu, to tui nici una din ntmpinrile f
cute de el la "Transport House" nu fusese acceptat.
Ba mai mult , dei o d elega ie a grupri i disidente fu sese
invitat la Bournemouth la co nf er ina din noiembrie, el
"fusese ignorat . Nu este greu de neles o astfel de stare
de sptri t la o pers oan ca TiteI Petrescu , care a figurat
atta timp ca lider al socialismului rom nesc. Totui, mEIi
j'b mne de v zut c i a d ep i mai are dI. Petres-::u n a r .
1n prezent, se pare c i-a pierdut autoritatea la r,ndul
partidului s u i a devenit un num r nec tig tor, d ac

207
llu .reuete s re pare ntructva scindar ea d in m artie
1946. Intre timp, ar fi nepotrivit s i se re sping tenta-
t ivel e de aciu ne p n c nd si tuaia din Rom ania se va
ntoarce la normal i se vor mai intri cele dou grupri
alE: social d e mocrai l or.
Poziia dubioas a 44. In tre timp, P artidul Social
socialitilor lui Lo- Democra t al dlui R dceanu a con-
thar Rdceanu tin ua t s colaboreze cu Par tid ul Co-
munist, l s nd doar o porti ntredeschis -:: tre demo-
craia o ccid en t al . Dei existau conflicte asupra unor pro-
bleme interne ntre socia l -democrai i comuniti, n ge-
n er a l cei dint i se comormau liniei comuniste n chestiu-
:n ile de politi c general . Sub acoper irea Frontului Cnic
Muncitoresc, comunitii reduceau t reptat activitatea so-
cial d em o cr a ilor la o colaborare , pe plan tadic i ideo -
le-gic. To tui, m embrilor acestei misiuni, i cu siguran c
I membrilor P artidului Laburist, gruparea lui Rdceanu
i ddea explica ia c era n ecesar s colaboreze cu comu-
ni tii, pentru a preveni un ele m s ur i extreme i c la
momentu l potrivit ei aveau, d esig ur, s i as di n guvern.
Cu toa te acestea, este greu de uitat c, sil.crifictmd inde-
p endena so cialismului romnes'c n m artie 1945, aceti
oameni i ac ordaser guvernului sprijinul de care ,', ea
nevoie pentru a rmne la putere, bucurndu-se de o aa
zis p opularita,t e i c , de la acea dat, Romnia fus"'se
vndut rapid, n sfera economicului, ca i a politicului.
Rusiei Sovietice . Es te greu de crezut c oameni cu o acti-
vitate dubioas n timpul r zbo iului ~i car e iuseserd pTea
slabi ca s-i menin independena in martie 1945 ar
avea curajul s i-o redobndeascd in 1947, dup doi ani
de colaborare. Pe de alt parte, p rin colaborare, grupul
lui Rd ceanu i consolidase o poziie solid n Camer,
iar atitudinea lor viitoare fa de comunism s-ar pu tea s
depind n m are m sur de suportul T!1oral pe care vor
simi ei c se vor putea baza din partea micrilor soci a-
liste din a lte ri. De aceea, relaiile eoastre cu grupare')
lui Rd ceanu necesit mult delicatee, dac Vi"em sa ii
di recion m spr e o poziie de virtu al indepen d en fa
de influena comunist. Date fiind condi iile, vizitele unor

208
membh de ncredere ai Partidului Laburist ar uura mult
m unca acestei misiuni i unele referiri ocazionale ale BBC
la ideea o ccidental despre d e mocraie ar avea un efect
foarte important asu pra simpatiza nilor din aceast ar.
45. Partidul Comunist care era n c cea mai puternic
organizaie din ar, atta timp ct trupele sovietice men-
ineau ocupaia, prea, du p alegeri, s a tepte o direc tiv
de la Moscova. Nu s-a r aportat nici o arestare politic
mai imp ortant, intirr;idarea prea s se fi m ai domolit
iar Parlamentului nu i se naintase nici o lege drastic.
Indiferent da c la KrelTl!in se prevzuse sau nu o nfrn-
gere att de grav a agenilor lor n Romnia, nveli ul
ideologic al acestora din l..~rm era acum compromis i n
unele cercu ri se credea c5 Partidul Comunist Rom n,
dup ce fusese fo losit la distrugerea ind epende ne i econo-
mice a rii, pregtind astfel t er enul pentru " noua econo-
mie politic" [n limba fra ncez n textul original, n .ed.],
trebuia acum s fie trecut n opoziie unde experiena sa
n privina sabotaj ului i a provo c rilor putea nc s - i
mai serveasc la ceva.
Oportunismul lui C. La Bucur e ti se spunea c dl. Maniu
A l'gctoianu i cal cu- fu<;eS0 aborda t de ctre rui ca s
lele fiPoscovei formeze un guvern , dar zvonul a fost
imediat n egat de cb'e dl Maniu i se pare c fusese ne-
fondat. Desigur c ruilor le-ar fi venit greu s trateze
cu un om pe care l d escriseser cu a t ta insiste n drept
"fascist('. Ei se gndeau, totui, la un colaborator mai po-
trivit, dl. Argetoianu care, n lunga sa carier oportu-
nist, trdase fiecare din partidele crora li se asociase i
poseda acel soi de necinst e cini c pe care G cere o puter e
agres iv de la un agent, i care fusese abordat n Elveia i
la Paris de ctre repreze ntanii sovietici i i se promi-
seser unele avantaje materiale n schimbul colabor rii .
D ac ruii dorea u s instaleze la putere un guvern pur
comunist naintea retragerii lOr militare, dup semnart!a
pcii cu Austria, atunci - se credea n unele cercuri po-
liti ce - ei ar fi preferat s realizeze acest dezidera t n
dou etape. Li s-ar permite lui Argetoianu, posibil lui

209

--------~
'Gigurtu i altor persoane foarte compromise, s formeze
un g uvern de cteva luni n timpul celei mai gr ave crize
pe care o cunoscuse vreod at a ra ca apoi, l a un moment
d at , acesta s fie atacat violent, n l tur at i in10cu it cu un
guvern pur 'comunist, cuprinznd probabil i persoane
p r egt i t e la Moscova, care nu fuseser folosite n c . To-
tui, ali romni erau de p rer e c fc nd acest lucru,
rui i ar f i trebu it s sacrifice chiar diversiunea att de
util crea t prin pr ezen a no m inal a social democrailor
n guvern. Aadar, ntru ct guvernul, n formula prezen-
' t , se dovedea suficient de panic, pentru moment nu se
va produce nici o schimbare.[ ... ]
P .R.O., F.O. 311/ 67233 114052
INDICE *.

Afcev, Nicolae, ataat special sovietic pe lng Ana Pau_


ker 136.
A lexandrescu, Anton, lider al u nei disidene P.N.. 170 ~
Antonescu, Ion, mareal 28, 29, 38, 101, 115, 155, 162 .
187, 189.
Argetoianu, Constantin , om politic 209.
AttIee, Clement, premier al Marii Britanii 179.

Berry, Burton, reprezentantul politic al S .U.A. n Ro-


mnia 34, 36, 37, 40, 41, 44, 48, 51, 53, 58, 61-
64, 66-68, 71, 73, 74, 76, 98-107, 11 2-114, 118,
121, 122, 130, 133.
Berezinski, S ulam, trimis personal al lui Stalin n R o-
mnia 136.
Bevin, Ernst, ministru de Externe al Marii Britanii 61.
163.
Brtianu, Constantin (Bebe), lid er P. N .L. 167, 169, 170,
171, 178, 180.
Brtianu, Constantin (Dinu), preedintele Partidului Na-
ional Liberal 29, 51, 54, 55, 60, 62, 68, 70, 87, 97,
121, 132, 166-169, 171, 175, 182, 185, 188, 191, 197-::
Brtianu, Vintil, lider P.N.L. 190.

* Au fost indexate numai numele care apar in docum ente.


nu i cele din studiul introductiv.

211

- -------
-B urc , Ion, subsecretar de st at la Min ist erul de In terne
195.
B y r nes, James, F ., secr et ar al D epartamentul ui el Stat
a l S .U.A. 58, 59, 61, 63, 64, 76, 17'1, 175, 178, 185 .

Carol al II-lea, r ege al R omniei 28, n, 106, 170, 18 7,


19l.
C eci!, famili e b r itanic de oamen i poli tici 168 .
ChiriI, r egent al Bulgariei 163.
Chur chill, W inston, prim ul m inist r u al Marii B rita nii
81, 82, 85, 89, 120, 122-124, 129, 13 9, 141, 144-
146.
Clark-I{err Archibald, primul m inistr u al Ma rii Bntan ii
Moscova 61 , 62, 81, 119, 12-1, 125, 134, 163, 178,
180, 181, 198 .
Constantinescu, M it i , lid er al P .N.L. 184.
Cran e, John A. , g en er al, r eprezen tan t american n Co-
misia A li a t d e Cont rol din Bu lgaria 47.
C reul e scu, Ilie, gen eral 11 3.
Crist ea, Mir on, pa tr iar h ul Biser icii Ortllc1oxe R om ne,
fost p re e d in te al Consiliului d e Minit r i 10 6.
Dan ielopol, Daniel, li der a l P .N .L. 172.
D n: c ean u, Dumitr u, general 11 3.
Dimitrov, Gheorghi, lider comunist i pre:?c dinte al Con-
siliului de Mi nitri al Bulgariei 135, 137.
Don cea, Constantin, lid er comunist ] 36.

Eden , Anthony, mjni ~ tru de ext erne al M a ri i Britanii


81, 122-124, 126, 139.
Eisenhower, Dwigh t , gen eral american 26.
Elena, reg i n a - mam a R omniei 29, 33.
Ethridge, M ark, ziarist , emisar a l g uvernului S.U.A. n
Bulgaria i R omni a 58, 59.
Fiirc5anu , ' M ihai, li der al org,m:za i 0i de tineret
P .N.L. 190, 191, 20l.
Filder man , William, dr . preedint e al Federaie i Uniu nii
Co muni tilor Evre i eti din Romnia 20 /1, 205.
F ilov, Bogdan, r egent al B ulgariei 163.
Fotino, George, lider al P .N .L . 172.
Fran asovici, Richard, lider al P. N. L. -- T trescu 18 2.

212
Gafencu, Grigore, om politic i di plomat romn 117.
Georgescu, Ric, industria r omn 33, 34.
Georgescu, Teohari, lid er comunist, ministru de intern e
190.
Gigurtu, Ion, om politic rom n 105, 210.
Goga, Octavian, fost pr im ministru 106.
Grew, Joseph, secretar de stat adjunct (S.U ...'\.) 47, 75,
109, 112.
G roza, Petru dr., pree dint e al Frontului Plugarilor, vi-
cepree dinte, apoi preedinte al Consiliului de Mi-
nitri 38, 40, 42, 43, 45--47, 50, 51, 53--58, 60,
62--65, 75, 76, 78, 106, 116, 121, 13 1- -13 3, 138,
142, 153, 154, 160, 164, 167, 170, 172, 173, 175,
177, 178, 180--1 82, 188, 192--195, 205.
Gruenther, Alfred, IVI., general american 26.

Hammond, Thomas T., istoric american 25. 164.


Harriman, Averel1, am ba8ador S.U.A. la Moscov a 34, 45,
48, 61--63, 66, 95, 109, 120, 145, 163, 165, 169,
170--175, 178, 180, 18I.
Ha i eganu , Emil, m inistru de sta t fr portofoliu 62, 64,
65, 172, 180.
Hitler, Adolf 28, 84, 169.
Holman, Adrian, ministrul M arii Britanii n Romnia .
179.
Ismay, Hastings, gen eral englez 95.
Kennan, George, diplomat american 95, 98, 103.
Lazr, Ilie, liderul organizaiei de tineret al P . N . . 190,
19I.
Le Rougetel, lan, diplomat britanic 94, 100, 104, 114"
164.
Luca, Vasile, lider comunist 72.
Lugoianu, Ion, director al ziarului "Universul" 89.
Lupu, Nicolae, lider al P.N.. 121.
Malinovski, Rodion, mareal sovietic 101, 132, 133.
Manicatidi, Theodor, inginer, funcionar al Mi8iunii ame-
ricane n Romnia 66, 67.
Maniu, Iu~iu, dr., p reedinte al P. N.. 29, 38, 51, 54, 55,.
60, 62, 68, 70, 72, 90, 91, 97, 100, 101, 103, 117 r

213'
121, 132, 166, 167, 171, 185, 188, 190, 191, 193, 194,
lU6, 197, 205, 206, 209.
McNarmey, Joseph, general american 3I.
Marjoribanks, diplomat, membru al Misiun ii britani ce
n Romnia 114, 123.
Markham, Reuben, ziarist american 65, 66.
Melbourne, Roy, diplomat, membru al Misiunii ameri-
cane n Romnia 53-55, 57, 78 .
Mihai 1, r ege al Romniei 28 , 29, 33, 37, 38, 41 - 44, 46,
51, 54-56, 70, 71, 73, 75-77, 100, 102, 103 , 112,
121 , 122, 127, 129-131, 137, 146, 155, 165, 167,
169, 172, 187-190, 192, 202, 203.
Mihalache, Ion , vicepre e dinte al P .N. . 121, 167, 169,
170, 171, 180.
Molotov, Viaceslav M., vicep ree din te a l Consiliului ele
Minitri i ministru al Afacerilor E xterne a l
U.R.S.S. 30, 34, 45, 48, 57, 61, 94, 95, 100, 101 , 11 5,
120, 125, 145, 185, 193.

"Neg el, Dumitru (Dimitrie), mareal al Palatului 99, 133,


189.
Niculescu-Buzeti, Grigore, minist r u al A face ri lor Ex -
terne 91, 92.
:Nicodim, p atriarh al Bisericii Ortodoxe Romne 133.
Norstad, Lauris, g en eral american 26 .

'Olteanu, funcionar la Misiunea ameri can n Rom-


nia 66, 67.

'Pauker, Ana, lider comunist 72, 133, 135, 137, 138 .


Pavlov, Alexei Pavlovici, reprezenta nt sovietic n Co-
misia Aliat de Control n Romnia 40, 51, 53, 54.
Ptrscanu, Lucretiu, lider comunist, ministru a l Jus-
tiiei 29, 54, '72, 195.
Prvulescu, Constantin, lider comunist 136.
Penescu, Nicolae, secret ar general :11 P.N.. 190.
"Petrescu, Constantin-TiteI, pree dinte P.S.D. 29, 54, 121,
183, 197, 199, 207.
Plastiras, Nikolaos, general grec 129, 134.
Porter, Ivor, funcionar la Mi!.'iunea brita n ic n Rom-
nia 179.

214
Potopeanu, Gheorghe, general, ministru al Economiei::
Naionale 89.
Prisnenko, Vasile, lider sindi cal 136.

Quinlan, Paul D., istoric american 26, 78.

Rabelais, Fran!,;ois, scriitor francez 166.


Ralea, Mihail, om politic 106, 117.
Rdceanu, Lothar, secretar general al P.S.D., ministrul
Muncii si al Prevederilor Sociale 207, 208.
Rdescu, Nicolae, general, preedinte al Consiliului de
Minitri 38-42, 44, 53, 58, 105, 106, 110, 112-116,
119, 127, 128, 141-144, 153, 162, 163, 183, 190,
20l.
Rdulescu, Savel, diplomat i om politic 132.
R :?callu v. Vasiliu-Rcanu
Rockefeller, Nelson, om politic american 26.
Romniceanu, Mihai, ministru de stat fr portofoliu 63-
65, 172, 180, 197.
RooseveIt, :FrankIin Delano, preedinte al S.U.A. 139,
141, 144-146.
Rougetel v. Le Rougetel.

Sntescu, Constantin, general, preedinte al Consiliului


de Minitri 37, 38, 90.
Schuyler, Cortland van Rensselaer. general, reprezen-
tant american n Comisia Aliat de Control in Ro-
mnia 25, 26, 29, 31, 107, 111, 146, 148, 162.
Sima, Horia, lider legionar 115.
Stalin, 1. V., 59, 63, 74, 76, 77, 81, 32, 84, 122, 124, 125,.
128-130, 136, 139, 140, 143, 145.
Stevenson, Donald, m are al britanic al aerului 27, 33.,
35, 39, 40, 43, 55, 57, 60, 103, 104, 127, 129, 136 ~
142, 144.
Suhalov, Evgheni, activist al Cominternului 135.
Susaikov, Ivan, general, lociitor al preedintelui Comi-
siei Aliate de Control n Romania 43, 44, 51, 5~>
54-60, 64-67, 69, 141, 144, 190.

afran, Daniel dr., rabin ef 205.


tirbey, Barbu, om politic 29, 42, 113, 121, 130, 13L

215
Ttrescu, Gheorghe, v ic epr ee di nte dl Consili ului de
Min itri, ministru al Afacerilor Externl' 42, 106,
117, 121, 133, 164, 170, 177, 178, 182, 184, 189, 199,
. 20I.
Tito, losip Broz, m ar ea l , pr ee din te al Consili ul ui ele
Minitri al Iugoslaviei 86.
Tolbuhin, F. 1., m a r ea l sovietic 33, 188 .
Truman, Harry S., p ree dinte al S.U.A. 47, 75, 162, 185.
Vasiliu-Rcanu, Constantin, gen eral, min istru 81 Ap
rrii Naion a l e 113.
Vinogradov, V. P. (n t ext Serghei) gen eral sovietic, loc-
iito r al pre edint e lui Com isiei AliDte ele Control
n Romnia 32-36, 39, 43, 'H, 51, 65, 66, 72, 90,
103, 11I.
Vioianu, Constantin, ministru al Afacerilor Externe 29,
112, 113, 132.
Vinski, Andrei 1., comi8ar adjunct al Afacerilor Ex-
terne al U. R. S. S . 38, 40-44, 47, 58, 62, 74-76, 96,
98, 102, 105, 11 2-11 9, 121, 130--133, 135, 153,
154, 163-1 66, 169, 170- 173, 178, 180.
VI d esc u, secr etar al Com isiei Romne pentru Aplica-
r ea Armi s tiiului 50.
Voitec, tef an, lider al P .S.D., ministru al Edu c ai e i
N a i o n a l e 183.

Wisner, Frank, r eprezentant al Oficiul ui de Servicii


Stra tegi ce al S.U.A . la B u cureti 32, 33.

Zurcov, Fedor, gen eral n s tatul m ajor al mare alului


R. 1. Malinovski 136.
ZUl COV, llia, activist de la seci a d e educa i e comu-
nist a fostului Comintern 136.
CUPRINS

Argument 5
CuvJnt nainte 7
Lista abrevierilor 23
1. "Un conflict inerent de obiective pentru lumea
postbelic". Relatarea reprezentan tului Gmerican n
Comisia Aliat de Control n Romnia (Schuyler) . 25
2. Statele Unite nu au avut niciodat interese ma-
jore n Europa de sud-est, I 26 septembrie 1944,
Washington - Raport al Comitetului Mix t Post-
belic privind Comisia A li at de Control n Romnia. 79
3. ,.Un document indecent", 9 oc tombrie 1944,
Moscova - Fragment din stenogram a discuiilor
an.glo-sovietice privind delimitarea sferelor de in-
fl u en n Europa de sud-est.
4. "M.area Britanie i Rusia s aib o politic co-
mun n Balcani", 11 octombrie 1944 , Moscova -
Primul ministru al Marii Britanii (Churchi!.l) c tre
pre e dintele Consiliului comisarilor poporului
(Stalin) 82
5 . "Marea Britanie ar recunoate relaia intim din-
tre Rusia i Romnia" , 12 octombrie ] 944, Londra
- lVlemorandum al primului ministru al Marii Bri-
tanii (Churchill) . 85
fi "Exist un puternic element de antaj", 1-1: cc-
tombrie 1944, Bucureti - Misiur.ea bri ta nic din
Romnia ctre Foreign Office. 87
7'. "Pn mnd aoeas.t acuzaie nU va fi retnas4,
poziia lu,i Maniu este impos~bil", 16 ocombrtie
1944, Londra - Foreign OHice ctre ambasada

217
din Moscova a Marii Britanii (reprodu ce o tele-
gram a Misiunii britanice din Romni a din 15 oc-
tombrie 1944). 90
8. Politica de discreditare a g uvernului r omn,
dus de Moscova, 17 octombrie 1944, Londra -
Foreign Office ctre ambasada din Moscova a
Marii Britanii. UJ
9. F actorii genera"tori ai resentimentelor sovietice
f a de Romnia, 11 noiembri e 1944:, Moscova .-
l n srcin atul cu afaceri al S.U.A. la Moscova (Ken-
n an) c tre Secretarul de S tat. 05-
10. Comuni t ii ar pute.a da o lovitur de stat cu
sprij inul sovieticilor, 30 noiembrie 1944, Bucureti
- R eprezentantul american n Romnia (Berry)
ctre Secretarul de Stat. 99-
11. Maniu doreste s stie dac S-a d at m n liber
sovieticilor n Romni a, 9 decembri e 1944, Bu cu-
reti .- Reprezentantul am erican in Roman ia (Berry)
c tr e Secretarul de Stat. 100,
12. Vizit a lui V inski n Romni a, 12 decembrie
1944, Bucureti - Reprezentan t ul american n Ro-
mnia (Berry) ctre Secret arul de Sta t. . 10?;
13. Comisia Aliat de Control In nom unia i fu nc-
ionarea ei, 12 decembrie 1944, Bucur e ti - Repre-
zentantul american n Romni a (Berry) c tre Secre-
t arul de S tat. 103
14, Pesimismul exagerat i op timism ul exager at al
englezilor, 12 decembrie 194, Bu cure ti - Repre-
zEntantul american n Romnia (Berry) ctre Secre-
tarul de Stat. 104
15. Arestri ordonate de guvernul r omn , 18 de-
cembrie 1944, Bucure ti - Reprezentantul ameri-
can n Romnia (Berry) c tre Secr etarul de Sta t. , 105
16. Poporul romn trebuie s .fie asigurat c a r a
sa va rmne independent , 24 februarie 1945,
Washington - Secretarul de Stat interimar catre
reprezentantul american n Rom:1nia (Berry) ] 07
17. Demersuri pentru r eglem entar ea crizei din Ro-
rr.ni a , 27 februarie 1945, Washington - Secreta-
rul de Stat interim ar ctre ambasadorul SUA la
Moscova (Harriman) , . J 09

218
lB . Pe Vins ki n u-l in ter es eaz opiniile lui Vio
ian u, 28 febru arie 1945, Bucur e ti - Reprezen-
tantul ameri can n Rom nia (Berry) c tre Secr e-
tarul de S tat. 112
19. Intrevederea cu Vinski, 1 martie 1945 , Bucu-
re ti - Reprezenta n tul br itanic n Romnia (l'vIar -
j oribanks) c tr e Foreign Office. 11 4
20 . Intreveder ea cu Vi nski , 1 mar tie 1945, Bucu-
re ti - Reprezentantu l am er ican n Rom nia
(Berry) c tre Secret arul de Sta:. 118
21. Marea Bri tanie a r ecunoscut preponderena
V .R.S.S . in R om ni'a, 2 martie 1945, Londra
Foreign Office ctre am basadorul Marii Britan ii la
Moscova (Clark Kerr). 11 9
22. "Com uni ti i er a u m ulumii cu Gr oza" , 2 mar-
tie 1945, Bucure ti - Reprezentan tul american- n
Rom nia (Berry) c tr e Secr etarul de Stat . . 121
23 . l,Romnii i bulgarii au fo st d um anii n o tri",
4 mar tie 1945, Londra - P r imul ministru al Ma-
r ii Br it anii (Ch urch ill) ctre ministrul de Externe
{Eden) . 122
24 . Inte resele bri tanice n G recia i Polonia trec
naintea celor din R om nia, 4 m artie 1945, Londra
- Primul ministru al Marii Britan ii (Churchill) c-
tre Ministrul de Externe (Eden) . 123
25. Mar ea Britanie t rebuie s sprijine demersurile
SUA n favoarea Rom niei, 5 marti e 1945, Londra
- Ministrul de Ext erne al Marii Britanii (Eden)
ct re primul ministru (Churchill) . 124
26 . "Amerioanii s -i asume o par te a poverii", 6
martie 1945, Londr a - Foreign Office ctre Mi-
siunea bri tanic din Romnia . 126
27 . Discu ia privind refugierea r egelui Mihai i a
r eginei-m ame la Misiunea britanic din Rom nia ,
6 m artie 1945, Londra - Minut a dezb aterilor
Ca binetului de Rzboi britanic. . 127
2fi. Regele a vru t s abdice, 7 :nartie 1945 , Bucu-
reti - Reprezenta ntul a merican n Rom nia
(Berry) ctre Secretarul de S tat . 130

21 9
29 . Avertismentul sovieti c dat Marii Britanii, 7
martie 1945, Moscova - Ambasadorul Marii Bri-

~
ii (Clark Kerr) ctre Foreign Office. . . . . 134
~ O Plan1Jl de comunizare a Romniei transmis de
n agent al Oficiului de Servicii S tr ategice, 7 m ar-
tie 1945 Bucureti Oficiul de Servicii S tr ategice. . 135
{D. Ordin ea de prioritate a intereselor britani ce n
Grecia, Polonia i Romnia, !:l m artie 1945, Londra
- Primul ministru al Marii Britanii (Ch urchill)
c tre pree dintele SUA (Roosevelt) . 139
32 Proteci a generalului Rdescu, refugiat la Mi -
siunea bri tanic, 8 martie 1945, Bucureti - Mi-
siunea britanic din R omnia c tre Ministerul de
R zboi de la Londra. 141
33 . Protecia generalului R d esoli va fi as igu rat
cu riscul deschiderii focului, 8 martie 1945, Lon-
dra - Minuta dezbaterilor Cabinetul ui de Rzboi
Britanic .. 142
34. "Suntem siguri c nelege i gr avitatea unui
astfel de eveniment ", 8 martie 1 945, B ucur e ti . -
Foreign Office ctre Misiunea britani c din Ro-
TD.nia. 143
35 . S .U .A. ar trebui s prei a ap rar ea demo c r ai e i
n Rom nia, 11 aprilie 1945, Londra .- Primul mi-
nistru al Marii Britanii (Churchill) c tre preedi n-
tele S.U .A. (Roosevelt). . 144
36. "Ruii au avut de la nceput con trolul indiscu-
t abil ...", 11 martie 1945, Washington .- Pre e d in-
tele S .U.A. (Roosevelt) ctre primul ministru a l
Marii Britanii (Churchill) . 145
37 . "Regele Mihai s-a strduit s acion eze strict
ca un monarh cons tituional" , 1 mai 1945, Bucu-
reti - Reprezen tantul american n Comisi a Alia -
t de Control n Romnia (Schuyler) ctre Comite -
tul Mixt al efilor de Stat Major. . 146
38. "Legea pentru epurtarea se rviciilor publice n
Romnia", 20 iulie 1945, Londra - R aport al De-
p artamentului de Cerce tare din Foreign Office. . ] 62
39. "Profu nd recunosctor c nu m-am nscu t n
Romnia", 25 ianuarie 1946, Moscova - Ambasa-

220
dorul Marii Britanii (Clark Kerr) c tre ministrul
de Externe (Bevin). . 163
40. Rom nia i pierde independena i este comu-
nizat, 12 martie 1947, Bucureti - Ministrul Ma-
rii Britanii n Romnia (Holm an) c tre primul mi-
nistr u al Marii Britanii (Attl ee) . 179
Indice 211
CI 'prins . 217

La p. 205 r . 13 sus, n loc de "dr. Saffran" se


va citi ,.dr. afran".
La p . 212 r. 12 i 13 sus, n loc de "Clark-Kerr
Archlbald, primul ministru al Marii Britanii Mos-
cova" se va citi "Clark, Kerr Archibald, ambasa- _
dorul Marii Britanii la Moscova".
n denominaia st1b care fig ureaz documentul
nr. 30 la p . 135 i, respectiv, la cuprins, la p . 220,
"Bucureti" va fi ncadrat de dou virgule.
Editura ICONICA
B-dul 1 Mai nr. 109, ap. 28
Bucureti - R omnia
Telefon : 666.66 .75

Tiparul executat la ROMCART S . A.


sub comanda 859
Editura ICONICA multu-
meste domnului K l a ~ s
A ci I d e r s - preedinte
al Fundaiei Eduard Flipse
din Olanda - pentru contri-
buia sa deosebit la editarea
acestei cri .

4..__ '. " Coperta : Victor Wegem an


I nI:. rl\vr<:.t\ll v .. MI:' U H I TJlNh l C MIIJESTY ' S GOVERNMENT

AI1CI-i IVl'NbT m ,IT ro Dm111'1I0N.'i


1lOlNF IJ)E.NTIAL BALKJ\N STJ\TES
(1 73G4) Matoh 27, 1947
[A~I F.NIlW V EnS ION S U P Ell s ~fl.\QlAl~~~AN. Sectlon 1
l SSUE, Wl1l Cl1 SII UUI.n UE UF.Sl'IIU VE D J

SERIAL f.. fo __ T.260/5;


No_ 9 u~.
8.3.45

.
*
l

~:.. 1
M
f
f
I.

-----~
iolJ.lj6lme .
uSS1 3
thc o~h~s (Ol\ii)"

Fragmentul referitor la ROJrIni, dU1 ' iJlSJl\narea , llltO-


I',{raC
a lui Winston ChurehilJ pJ1yjpd dt.'limitdred ski dor
de influen . ir, Europa. d~ ,oo-oltit("AcO'l'~ul de procen-
taj", Moscova. 9 odombrl. 19).
SE'lnnu t din dreapta &1.111, CC1lt do Slalin, exprim a('or-
d~l c(E:<;luia fat de! pnpeaerH. Jaf Churchill.

Lt 1?8 7