Sunteți pe pagina 1din 44

Master Exegez i Ermineutic Biblic 1 Teologia Psalmilor

Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

TEOLOGIA PSALMILOR

Istoria redac ional a Psalmilor

Psaltirea are o istorie redac&ional foarte interesant , putnd fi g site urme ale unor
piese literare canaanite incluse ulterior n imnografia iahvist , dar i psalmi n care regele juca
un rol important, deci care dateaz din perioada monarhiei (nainte de 586 dHr.) sau psalmi
care reflect clar distrugerea Templului din Ierusalim n 586 dHr. Cea mai mare pare dateaz
ns din perioada a a-zis post-exilic , dup ce elitele preo&e ti i scribii care au cunoscut
experien&a exilului n Babilon s-au ntors n noua provincie persan Iudeea. Probabil c
fundalul teologic al psalmilor trebuie c utat n cultul de dup restaurare, adic n templul din
Ierusalim recl dit, dup informa&iile biblice, n 515 dHr.
Chiar cuprinsul Psaltirii dovede te o cre tere n timp a corpusului de psalmi. Probabil c
cea mai veche parte cuprinde a a-numita Prima psaltire a lui David (Ps 3-40. Ea se ncheie de
altfel cu o doxologie (Ps 40:13, fiind atribuit n titlurile psalmilor respectivi lui David.
Predomin psalmi de cerere, n care orantul se prezint ca s rman i s rac, iar Domnul este
rugat s -l ajute.
O a doua parte o constituie a a-numita Psaltire elohist (Ps 41-82), numit astfel pentru
c folose te numele generic al lui Dumnezeu, Elohim. Probabil c la origine st grupul a a-
numit A doua psaltire a lui David (Ps 50-71), care are la final men&iunea netradus n Biblia
Sinodal s-au ispr vit psalmii lui David fiul lui Iesei. Faptul c cele dou psaltiri a a-zise
ale lui David s-au format i au circulat independent una de cealalt este dovedit de prezen&a
aceluia i psalm n cuprinsul fiec reia (Psalmul 13 identic cu Psalmul 52). Aceast a doua
psaltire a lui David a fost ulterior flancat de psalmii lui Asaf (Ps 49 i 72-82), iar ntregii
compozi&ii i s-au a ezat apoi n fa& psalmii fiilor lui Core (Ps 41-48 ). O doxologie ntlnim
de data aceasta la finalul celei de-a doua psaltiri a lui David (Ps 71:20-21).
O alt etap redac&ional a Psaltirii a nsemnat unirea celor dou corpusuri, Prima
psaltire a lui David cu Psaltirea elohist , unire care s-a f cut prin ad ugarea altor psalmi ai
fiilor lui Core (Ps 83-87) i prin flancarea ntregii compozi&ii de psalmi regali mesianici, Ps 2
la nceput i Ps 88 la final. A adar acum Psaltirea cuprindea Psalmii 2-88.
Master Exegez i Ermineutic Biblic 2 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Se adaug apoi cu ajutorul a trei psalmi sapien&iali Ps 89-91 importantul grup al psalmii
proclam rii regalit ii Domnului (Ps 92-99), iar apoi se adaug psalmii cu bogat tent
istoric (Ps 100-106).
n ultima parte se ntlnesc dou compozi&ii distincte cu psalmi ai lui David (Ps 107-109
i Ps 137-144) urmate fiecare de cte o grup de psalmi aleluiatici (Ps 110-116 i 146-150).
Probabil c la un moment dat prima dintre compozi&iile davidice a fost inclus al turi de
psalmii aleluiatici aferen&i, formnd o psaltire flancat de psalmii sapien&iali 1 i respectiv
118. Apoi, ntr-o alt etap , s-au ad ugat psalmii pelerinajului (Ps 119-133) al turi de psalmi
istorici i ai Sionului (Ps 134-136), urma&i de a doua compozi&ie a lui David i de al doilea
rnd de psalmi aleluiatici.
Ultima etap redac&ional probabil &ine de mp r&irea ntregii Psaltiri n cinci c r&i,
asem n tor c r&ilor lui Moise, fiecare carte ncheindu-se cu o doxologie: cartea I Ps 1-40 (cu
doxologia 40:13); cartea II Ps 41-71 (cu doxologia 71:19-20); cartea III Ps 72-88 (cu
doxologia 88:51); cartea IV Ps 89-105 (cu doxologia 105:48); cartea V Ps 106-150 (cu
doxologia probabil nsu i Psalmul 150).
Etapizarea de mai sus este evident una ipotetic , dar existen&a unor grupuri de psalmi,
existen&a mai multor grupuri distincte de psalmi care ar fi trebuit s apar&in aceleia i
categorii, precum i al&i indicatori (prezen&a unor doxologii, concluzii, incluziuni, dublete)
sunt dovezi de necontestat pentru o istorie redac&ional bogat .

Cntarea psalmilor

n Psaltire se reg sesc dou mari specii literare, rug ciunile de cerere i rug ciunile
laud sau imnele. Rug ciunile de cerere apar n special n prima parte a Psaltirii, pe cnd
imnele n a doua parte, alc tuindu-se astfel un crescendo care marcheaz transformarea
duhovniceasc a omului i mutarea aten&iei de la propriile necazuri c tre lauda adus nencetat
lui Dumnezeu, asemenea ngerilor.
Psalmii erau cnta&i cu instrumente muzicale, dintre care re&inem psaltirea sau harpa cu
zece strune (32:2; 91:3; 143:9). Existau dou tipuri de psaltire: cu cutie de rezonan& (kinnr)
sau cu membran de piele (nvel), n special despre cea din urm precizndu-se c are zece
strune. Septuaginta le red pe ambele prin psalterion i kithara, iar n Biblia Sinodal sunt
redate amestecat lir , harp , al ut , psaltire. Doi psalmi (6 i 11) au n titlu pe opt,
ceea ce unii comentatori au n&eles ca referindu-se la un tip de harp cu opt strune. Nu se
Master Exegez i Ermineutic Biblic 3 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

poate preciza dac ambele tipuri de harp puteau avea i opt strune sau dac nu cumva pe
opt (al ha emint) se refer la altceva.
Pe lng acestea sunt men&ionate cornul de berbec ( ofr), fluierul (hall1 i ugv,
primul probabil &inut orizontal, ca un flaut, iar al doilea vertical), tamburina (tof, n greac
tympanon, redat i n Biblia Sinodal prin timpan), chimvale sau talgere ( il elm, unele mai
mici, &inute vertical, i altele mai mari, &inute orizontal). Trei psalmi (8, 80 i 83) au n titlu
pentru [instrument] din Gat (al hagghitt), posibil o form special de harp (sau de alt
instrument).
Cu siguran& muzica instrumental era nso&it i de cntare vocal i de dans. Psalmii
amintesc de cntare vocal ( ir) i hore (149:3; 150:4). Denumirea ns uzual pentru
psalmi, ntlnit chiar n titlul a 57 dintre ei, este mizmr, cntare instrumental , pe cnd
ir, cntarea vocal apare n titlul a 30 de psalmi, n unele cazuri chiar al turi de mizmr.
Psalmii mai sunt numi&i i rug ciune (tefill) sau imn de laud (tehill). Interesant c
denumirea din urm , la plural (tehillm) a dat i numele c r&ii psalmilor. Despre alte denumiri
ale psalmilor (mihtm, maskl, iggayn, higgayn) nu se cunoa te nimic sigur.
De la rug ciunile de cerere a r mas formula ho a-na izb ve te, te rog. Grecizat ca
#sana, n limba romn ajuns s nsemne mai degrab laud (vezi expresia a n l&a
osanale), dar, ini&ial ea era o cerere de izb vire din necaz. n limba greac expresia
echivalent ar fi s#son h$mas, izb ve te-ne. O alt expresie este honnni miluie te-m ,
p strat pn ast zi ca formul liturgic Doamne, miluie te!. Tot de aici s-a p strat i
formula amn (de unde amin), cu sensul de a a s fie. De la imne, s-a p strat forma hallel
Ia l uda&i pe Domnul (Ia, forma scurt a numelui divin), care a p truns pe filier greac i
n romn , aliluia. Se pare c i expresiile ntlnite n colinde, ler, lerui, lerului ar proveni, de
data aceasta pe filier latin , din alleluia.

Urme arhaice n psalmi

Fiii lui Dumnezeu

Psalmii 28 i 81 sunt foarte interesan&i, pentru c p streaz n mod evident urme ale
religiei canaanite. n Ps. 28 fiii lui Dumnezeu sunt ndemna&i s -I aduc lui Iahve
(Domnului) slav i cinste. Textul ini&ial se referea la panteonul canaanit, dar ulterior, n
decursul istoriei interpret rii, se refer la ngerii ndemna&i s -L laude pe Domnul. Domnul

1
Nu apare ca atare n Psalmi, dar probabil este indicat de titlul Psalmului 5 (al hannehilot, pentru instrumente
de suflat, deci fluiere).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 4 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

(Iahve) este prezentat ca un suveran absolut, iar men&ionarea glasului Lui se repet ca un
leitmotiv al psalmului. Glasul Domnului, identificat cu tunetul, se nal& peste ape (v. 3) i
este cel care simbolizeaz cel mai bine puterea divin . Este asociat i cu para focului (v. 7),
aluzie la fulger, dar i cu alte fenomene naturale impresionante, cum ar fi cutremurul (v. 8).
Totu i, puterea Domnului nu se reliefeaz doar prin controlul absolut asupra p mntului, ci i
prin pronie: Domnul dezleag pntecele cerboaicelor (v. 9), adic El este Cel care le ajut s
fete. n v. 10 se ntlne te comprimat mesajul de fond al psalmului: Domnul mp r &e te peste
potop.
Al doilea psalm con&ine i mai pregnant motive canaanite. Dumnezeu (f r nume) st n
sfatul divin, adic n mijlocul dumnezeilor (v. 1) i i trage la r spundere pentru neglijarea
sarcinilor. Scena seam n cu imaginea unei cur&i regale, n care regele &ine consiliu cu
dreg torii i i mustr pentru nerespectarea sarcinilor. Atunci Dumnezeu le spune c de i sunt
dumnezei, to&i fiii Celui preanalt (v. 6), vor fi pedepsi&i n cele din urm i vor fi transforma&i
n muritori (ve&i muri ca ni te oameni v. 7). Regele divin seam n cu El, eful panteonului
canaanit, numit i P rintele zeilor.
Aceste urme canaanite nu trebuie s ne surprind . Ele arat doar cum Vechiul
Testament s-a format ntr-un anumit mediu cultural, pe care l-a asumat, dar pe care l-a i
transformat. De i la origine o variant a psalmilor respectivi provenea din mediul canaanit, cu
siguran& prin integrarea lor n Psaltirea biblic s-a dat alt sensul acelor cuvinte, n sensul
monoteismului iahvistic. Dumnezeul suprem este Iahve, iar fiii S i nu sunt al&ii dect ngerii.
Asemenea fenomene de incultura&ie a unor elemente p gne se observ i n cre tinism. n
cazul de fa& ele sunt foarte importante pentru a n&elege originea i vechimea psalmilor.
Asemenea urme se mai ntlnesc i n al&i psalmi. De pild ntr-un loc se spune:
nchina&i-v Lui to&i dumnezeii (96:8), ceea ce Septuaginta red prin ngeri, expresie
preluat i de Biblia Sinodal . Iar n alt loc: Am cunoscut c este mare Domnul i Domnul
nostru peste to&i dumnezeii (134:5), de unde i expresia: Dumnezeul dumnezeilor (135:2).
La fel ntlnim: naintea dumnezeilor &i voi cnta (137:1), ceea ce Septuaginta red prin
naintea ngerilor, preluat i de Biblia Sinodal .

Lupta cu haosul (Chaoskampf)

Lupta cu haosul reprezint n culturile vechi ale Orientului Apropiat o venerabil


tradi&ie legat de crearea lumii: zeul suprem creeaz cosmosul din cadavrul unui monstru ucis,
simbol al dezordinii. Cel mai bine, motivul acesta se observ n epopeea babilonian Enuma
eli , n care zeul suprem babilonian, Marduk, o ucide pe Tiamat, o divinitate arhaic
Master Exegez i Ermineutic Biblic 5 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

monstruoas ce amenin&a s -i distrug pe zeii mai tineri. Din trupul lui Tiamat este creat
lumea, iar victoria lui Marduk este celebrat n fiecare an la s rb toarea Anului Nou.
n Vechiul Testament aceast legend nu este p strat ca atare, pentru c monoteismul
biblic exclude orice fel de mitologie politeist . Exist ns reminiscen&e ale conceptului luptei
dintre Domnul i un balaur sau arpe numit Leviatan, Rahab ori simplu balaur (ebr. tannin),
reminiscen&e folosite ns ca metafore literare n unele texte.
n Isaia 27:1 se arat c Domnul va lovi nc o dat , n zilele din urm , cu sabia Sa cea
mare Leviatanul, arpele ncol cit i fugar din mare, ucigndu-l. De asemenea, n Isaia 51:9,
este invocat bra&ul Domnului care n zilele de demult l-a str puns pe balaurul Rahab, echivalat
cu apele adncului. n Iov 26:12-13, se face referire la Dumnezeu care a lovit marea,
zdrobindu-l pe Rahab, str pungndu-l cu bra&ul S u pe arpele fugar.
n Psalmi, motivul luptei cu haosul se ntlne te n trei locuri. n Psalmul 73:14-15 se
spune c Domnul a lovit marea, sf rmnd capetele balaurilor din ap , capetele Leviatanului
i dndu-l ca mncare rechinilor. ntr-adev r, n ebraic varianta potrivit c reia Domnul l-a
dat ca mncare pentru popor, pentru creaturile pustiului r mne foarte obscur , iar
Septuaginta n&elege c Leviatanul este dat ca mncare popoarelor pustiului, ceea ce este
ns pu&in probabil, avnd n vedere c Leviatanul este un balaur al m rii, nu al pustiului.
mp r&ind altfel n cuvinte textul existent n loc de leam le iyim pentru popor, pentru fiin&ele
pustiului se poate ntr-adev r citi, a a cum se propune i n aparatul critic al Bibliei ebraice,
pentru rechinii m rii (leamle ei yam), sens care se potrive te mult mai bine n context.
n psalmul crea&iei, Psalmul 103:27 se men&ioneaz c Domnul l-a creat pe Leviatan ca
s se joace n mare. Spre diferen& de legenda arhaic , n care monstrul haotic nu era creat de
divinitatea suprem , ci doar se confrunta cu ea, n psalm, n acord cu monoteismul biblic, se
arat c Leviatanul trebuie s fi fost i el creat de Domnul. De asemenea, rolul s u se
schimb : nu se mai comport amenin& tor, ci doar se joac . Psalmul 103 a cunoscut Fac. 1,
mai ales c i acolo scribii sacerdotali au ncercat s integreze motivul Chaoskampf n
monoteismul biblic: balaurii (tanninm) cei mari sunt primele vie&uitoare create, chiar la
nceputul zilei a cincea (cf. Fac. 1:21).
n fine, n Psalmul 148:7, printre stihiile naturii care sunt ndemnate s -I nalte lui
Domnul laud se num r i balaurii (tanninm). Ace tia nu mai sunt deloc agresivi, ci l
recunosc pe Domnul drept st pn suprem i chiar i nal& laude.
Mai trziu, motivul Chaoskampf va influen&a demonologia. n Apocalips 12:9, diavolul
este identificat cu balaurul, arpele de demult, victoria Domnului asupra balaurului
profilndu-se ca un act eshatologic important.
Master Exegez i Ermineutic Biblic 6 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Domnul din Sion

Proclamarea regalit ii Domnului

Psalmii proclam rii regalit &ii Domnului sunt grupa&i aparte (vezi Psalmii 92-99), dar
ideea este prezent i n al&i psalmi. De pild se spune: mp r &i-va Domnul n veac i n
veacul veacului (9:36); Domnul este mp rat mare peste tot p mntul (46:2); mp rat a
tot p mntul este Dumnezeu [] mp r &it-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu ade pe
tronul cel sfnt al S u (46:7-8).
Ideea central a acestor psalmi const n afirmarea st pnirii absolute a Domnului, ca
rege sau mp rat peste ntreg p mntul. n mod simbolic se proclam urcarea pe tronul din
ceruri, de unde Domnul vegheaz asupra p mntului.
n Psalmul 92 se arat la nceput: Domnul a mp r &it, ntru podoab S-a mbr cat,
proclamare care se reg se te i n cult ca prochimen de smb t seara. Cauza proclam rii
regalit &ii Domnului este actul crea&iei, dar i pronia: pentru c a nt rit lumea care nu se va
cl ti (v. 2). nc de atunci, Domnul are preg tit scaunul s u mp r tesc (v. 3), semn al
conducerii de c tre El a ntregii lumi. De i rurile i-au ridicat glasul, aluzie probabil la haosul
acvatic (balaurul?) de la nceput din motivul Chaoskampf, Domnul S-a dovedit mai puternic.
Ki Psalmul 94 veste te mp r &irea Domnului: C Dumnezeu mare este Domnul i
mp rat mare peste tot p mntul (v. 3). Domnul este st pn al ntregii lumi, pe care a creat-o:
a lui este marea i El a f cut-o pe ea, i uscatul minile Lui l-au zidit (v. 5). De aceea i
oamenii ar trebui s I se nchine, pentru c i ei au fost crea&i de Domnul (v. 6). Psalmul
subliniaz c Israel are o leg tur special cu Domnul: El este Dumnezeul nostru i noi
poporul p unii Lui i oile minii Lui (v. 7). Totu i se arat c poporul Israel l-a ispitit pe
Domnul n pustie, iar Domnul i-a urt vreme de patruzeci de ani (v. 11), jurndu-Se c ei nu
vor intra ntru odihna Lui (v. 12).
Psalmul 95 aduce cteva elemente noi. Domnul este prezentat ca l udat foarte i
nfrico at (adic nfrico tor), mai presus de to&i dumnezeii (v. 4). Noutatea fa& de
psalmii anteriori este universalismul. Pentru c to&i dumnezeii neamurilor sunt idoli (v. 5),
atunci toate neamurile sunt invitate s se nchine adev ratului Dumnezeu: Aduce&i
Domnului, semin&iile popoarelor, aduce&i Domnului slav i cinste (v. 7). Surprinde
deschiderea fa& de alte popoare inclusiv n ceea ce prive te cultul: Aduce&i jertfe i intra&i n
Master Exegez i Ermineutic Biblic 7 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

cur&ile Lui. nchina&i-v Domnului n curtea cea sfnt a Lui (v. 8). De aceea, vestea
regalit &ii Domnului este adus tuturor: Spune&i ntre neamuri c Domnul a mp r &it (v. 9).
Un alt element nou se leag de judecat . Regalitatea Domnului nu este dovedit doar de
nceputuri, de crea&ie, ci i de faptul c El va judeca tot p mntul: vine s judece p mntul
(v. 12); Judeca-va lumea ntru dreptate i popoarele ntru adev rul S u (v. 13).
Un alt psalm al proclam rii regalit &ii Domnului este Psalmul 96, care ncepe chiar cu
aceast afirma&ie: Domnul mp r &e te! S se bucure p mntul (v. 1). De data aceasta,
accentul cade pe teofanie. Se ntlne te aceea i tent universalist : s se veseleasc insule
multe (v. 1), dar i pe un fond mustr tor la adresa idolatriei: S se ru ineze to&i cei care se
nchin chipurilor cioplite i se laud cu idolii lor (v. 7). Adev ra&ii nchin tori ai Domnului
sunt cei ur sc r ul (v. 11), a adar noutatea psalmului const n necesitatea r spunsului moral
din partea celor care recunosc regalitatea Domnului. Ace tia sunt cuvio ii (v. 11) sau
drep&ii (vv. 12-13).
n Psalmul 97 Domnul este numit mp rat i Domn (v. 8). Aspectul universalist este
afirmat explicit: naintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa (v. 3); v zut-au toate
marginile p mntului mntuirea Dumnezeului nostru (v. 5). Se arat ns n acela i timp i
leg tura special pe care Domnul o are cu Israel, pentru c neamurile afl tocmai de izb virea
minunat a poporului ales (v. 4). Ki cosmosul (marea, lumea, rurile, mun&ii) particip la lauda
adus mp ratului (vv. 9-10). Regalitatea Domnului este iar i legat de judecata tuturor (v.
11).

Muntele Sion .i Ierusalimul

Psalmii Sionului sunt psalmi care exprim teologia Sionului, adic acea teologie care
insist pe importan&a templului lui Solomon ridicat pe Muntele Sion n Ierusalim. Psalmii
Sionului nu formeaz un grup compact, ci sunt r spndi&i n ntreaga Psaltire. Poate c la
modul general to&i psalmii folosi&i n cultul Templului din Ierusalim nainte de 586 dHr. sunt
numi&i cnt rile Sionului (136:3).
Teologia Sionului s-a dezvoltat n special dup anul 701, cnd un asediu asirian
concertat de c tre ofi&erii regelui Sennacherib al Asiriei (705-681) asupra Ierusalimului
e ueaz . Pe atunci activa nc profetul Isaia, iar rege era credinciosul Iezechia. n Biblie se
p streaz dou explica&ii despre asediul e uat: Dup prima, Sennacherib s-a rentors n Asiria
din cauza unei ve ti (4 Reg. 19:7); ar fi vorba de o r scoal n Babilon. Dup a doua versiune,
Iezechia prime te r spunsul de la Isaia dup ce cite te scrisoarea din partea regelui asirian n
templul Domnului cu mare durere. Profetul Isaia anun& ntoarcerea lui Sennacherib pe
Master Exegez i Ermineutic Biblic 8 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

drumul pe care a venit (4 Reg. 19:28.32-33), iar ajutorul divin se manifest de aceast dat nu
printr-un mijloc natural, ci de-a dreptul printr-o minune, ngerul Domnului ucignd noaptea
185.000 de solda&i asirieni (v. 35).
Dar o asemenea teologie putea s fie n&eleas i eronat, n sensul c Domnul va fi
obligat s p streze independen&a politic a Ierusalimului, de vreme ce templul trebuie s
d inuie ve nic. Or, golit de responsabilitatea uman prin care p catul atrage pe drept
retribu&ia, inclusiv pierderea independen&ei politice, teologia Sionului risca s produc un
automatism n rela&ia cu Dumnezeu. Domnul nu se va considera determinat s apere
Ierusalimul i Templul, pentru a- i demonstra superioritatea fa& de dumnezeii atacatorilor; n
fond, El r mne st pn pe situa&ia chiar i cnd poporul pleac n exil. A a cum a ar tat
profetul Ieremia (Ier. 7; 26), Domnul nsu i hot r te pedepsirea poporului prin distrugerea
Templului (a a cum o mai f cuse i nainte cu sanctuarul din Kilo), aparent lucrnd mpotriva
propriilor promisiuni, dar la un nivel mai profund de percep&ie a istoriei, preg tind n exil din
r m i&a Israelului un nou popor.
Ferit de acest derapaj al automatismului, teologia Sionului este ns foarte important
pentru cre tini. Interpretat spiritual, ea ofer puntea de leg tur dintre Vechiul i Noul
Testament n continuitatea Bisericii lui Dumnezeu, adev ratul Sion, de la crea&ia lumii pn la
fundamentarea ei organic la Cincizecime. Taina Bisericii ne apare astfel ca fiind chiar taina
cosmosului, pe care Adam trebuia s -l unifice mbisericindu-l (vezi unificarea dintre paradis
i p mnt n teologia Sf. Maxim M rturisitorul); e ecul adamic a fost doar de moment, pentru
c a fost realizat de Hristos. Ajungem astfel la urm torul ir de termeni: Paradis Sion
Biseric mp r ia cerurilor, a c ror echivalare tipologic este urm rit n ntreaga
Scriptur .
Psalmul 45 nume te Ierusalimul cetatea lui Dumnezeu, expresie legat de faptul c
Cel Preanalt a sfin&it loca ul S u (v. 4). De aceea, Dumnezeu este n mijlocul cet &ii (v.
5), ceea ce nseamn prezen&a divin manifestat prin prezen&a sanctuarului (Templului) ca
centru spiritual al cet &ii. Interesant c n v. 4 se vorbe te de un ru2 n cetatea Ierusalimului,
ceea ce nu corespunde cu geografia real (singura surs de ap este n afara cet &ii, izvorul
Ghihon). Putem presupune c motivul este mprumutat din relatarea paradisiac (Fac. 2:10-
14) cu rul care str bate gr dina Edenului, iar prin aceasta se sugereaz c , sub pronia divin ,
Ierusalimul devine o adev rat gr dina a Raiului. Se mai observ , de asemenea, c psalmul
folose te imaginea n v lirii popoarelor asupra Ierusalimului (tulburatu-s-au neamurile v.
6), dar Domnul i arat ajutorul dis-de-diminea& (v. 5), diminea&a reprezentnd vremea

2
n TM i LXX ru (la singular), nu la plural, ruri, ca n Biblia Sinodal .
Master Exegez i Ermineutic Biblic 9 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

izb virii prin excelen& . Domnul pune astfel cap t r zboaielor, sf rmnd arcurile vr jma ilor
i punndu-le scuturile pe foc (v. 9).
Ki Psalmul 47 nume te Ierusalimul cetatea Dumnezeului nostru (v. 1), denumire
legat iar i de prezen&a Templului. Versetele 1-2, muntele cel sfnt al Lui, muntele
Sionului, coastele de miaz noapte se refer la muntele paradisiac. n Textul Masoretic
miaz noaptea (ebr. afn) este de fapt un nume propriu, muntele Safon; de aceea o
traducere mai exact este coastele Safonului. Motivul muntelui Safon este preluat din
mitologia fenician de la Ugarit (Ras Kamra), Safon fiind muntele din nordul localit &ii (Jebel
el-Aqra), un fel de munte Olymp al zeilor din panteonul canaanit. Prin acest verset, Sionul
este pus n leg tur cu Safonul, amndoi desemnnd muntele paradisului. De altfel, motivul
muntelui paradisiac este prezent n numeroase texte. Este muntele pe care regele Tyrului
(asem nat cu primul Om) fusese f cut de Dumnezeu ca un heruvim (Iez. 28:14.16). Este
muntele ales de Dumnezeu s -l locuiasc ve nic (Ps. 67:17-18). Este muntele Safon, pus ca
nceput al crea&iei (Iov. 26:7). Tot n acest context intervine i imaginea din profetism c
Ierusalimul se afl pe un munte nalt, att de nalt nct nu poate fi Sionul (cf. Is. 2:2; Iez.
40:2). Ulterior Safonul a desemnat nordul, Ugaritul afndu-se n nord fa& de Palestina. n
Septuaginta de exemplu afn este redat prin nord, miaz noapte. ns pentru c n greac
borras nsemna att nordul, ct i vntul din nord, vom ntlni i traducerea coastele
criv &ului. Ki expresiile din versetele 1-2, cetatea Dumnezeului nostru, cetatea
mp ratului celui mare, sunt importante pentru c numesc Ierusalimul cetate a lui Dumnezeu,
pe care El a ntemeiat-o n veac (v. 8). Este unul dintre punctele cheie ale teologiei Sionului.
Psalmul 83 este un imn i provine din cadrul cnt rilor utilizate n timpul pelerinajului
la Ierusalim. Aceasta nseamn sui urile din v. 6 (pentru c cel ce mergea spre Ierusalim
spunea c urc spre Ierusalim). Dorin&a psalmistului este ca m car s ajung n curtea
Templului (vv. 2-3). n sens duhovnicesc, aceasta nseamn setea sufletului de a ajunge n
mp r &ia Cerurilor. n v. 7 pelerinajul nseamn trecerea prin valea plngerii (adic n
p mnt str in), care ns se transform n vale cu izvoare (Textul Masoretic), iar ploaia de
toamn duce la formarea de iazuri (Textul Masoretic, pe cnd Septuaginta, atribuind
consoanelor ebraice alte vocale, n&elege termenul ca binecuvntare). Versetul 8 are o tem
foarte interesant : Dumnezeu care se arat n Sion. n sens istoric era vorba probabil de un
ritual, care reproducea teofania (un rol avnd aici fumul, focul i sunatul din trmbi& cf.
teofania de pe Sinai din Ie . 19). Sigur c n sens spiritual, ar tarea lui Dumnezeu n Ierusalim
nseamn ntruparea lui Hristos. De altfel, aspectul mesianic apare i n v. 10, pentru c
regele, numit uns, este un tip al lui Hristos.
Master Exegez i Ermineutic Biblic 10 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Psalmul 86 cuprinde n prima parte un imn pentru Sion, n care se arat c templul este
ridicat pe mun&i cei sfin&i (v. 1), avnd temelia pus chiar de Dumnezeu (nsu i Cel
Preanalt l-a ntemeiat pe el v. 4). n v. 2 (scena cereasc ), psalmistul vede profetic ceea ce
va face Dumnezeu cu Ierusalimul, lucruri m rite, despre care l aude vorbind chiar pe
Dumnezeu (s-au gr it este un pasiv divin, care l arat ca subiect chiar pe Dumnezeu).
Versetul 3 enumer diferite neamuri, unele fiind chiar du mani ai Israelului. Raav (Rahab)
este Egiptul; sunt apoi men&ionate Babilonul, Filistia (filistenii), Tyrul i Cu (Etiopia).
Versetul 4 sun n Textul Masoretic Acesta este de-al Sionului va spune omul, n sensul
c se descrie identificarea celui n scut n Sion, ar tnd astfel superioritatea iudeului fa& de
neamuri. Septuaginta ns are o interesant tent universalizatoare, mam va zice Sionului
omul, adic orice om va fi n scut n chip spiritual n Sion. n v. 5, Domnul ntocme te n
scris o list a popoarelor. Imaginea poate fi luat din credin&a oriental c la Anul Nou n cer
sunt ntocmite liste cu ceea ce se va ntmpla oamenilor. n Vechiul Testament se
men&ioneaz lista cereasc a celor drep&i (cf. Ie . 32:32; Is. 4:3; Ps. 68:32; o carte cu faptele
[zilele] nc nes vr ite cf. Ps. 138:16).
Psalmul 131 constituie o pies din liturghia Templului, care atest leg tura strns
dintre celebrarea sfin&irii Templului i leg mntul Domnului cu regele, lucru nt rit de
asocierea psalmului cu sfin&irea Templului (2 Paral. 6:41 i urm. unde Ps. 131:8-10 este pus n
gura lui Solomon ca final al rug ciunii de sfin&ire). De asemenea e probabil ca psalmul s
reflecte o procesiune cu chivotul. Versetele 1-6 reprezint amintirea istoric evocat n cadrul
cultic, descriind aducerea de c tre David a chivotului n Ierusalim (cf. 2 Reg. 6). Totu i
chivotul nu a fost depus n Efrata (adic Betleem), ci n Efraim, f cndu-se de fapt aluzie la
ultima sta&ionare a chivotului n Chriat-Iearim (1 Reg. 7:1; 2 Reg. 6:2 i urm.). Totu i, aceast
eroare de scris a devenit o gre eala binecuvntat , pentru c pe marginea ei s-a spus c
locuirea chivotului n Efrata/Betleem constituie o profe&ie a na terii acolo a lui Hristos.
Versetul 7 reprezint un ndemn la adorare din partea comunit &ii. Chivotul este numit
a ternutul picioarelor [lui Dumnezeu] (cf. 1 Paral. 28:2). Aceasta pentru c se considera c
tronul nev zut al lui Dumnezeu are sub el un postament pe care divinitatea i &ine picioarele,
analog tronului regal din vremea respectiv . Chivotul este n&eles chiar ca acest postament,
pentru c teofania se petrecea chiar deasupra sa (deasupra capacului, ntre heruvimii de aur).
n cultul ortodox, psalmul este folosit n catisma Vecerniei de la Liturghia Sf. Grigorie
Dialogul: la cuvintele Intra-vom n loca urile Lui, nchina-ne-vom la locul unde au stat
picioarele Lui (v. 7) preotul mut Sfintele de la Sf. Mas la Proscomidiar. Astfel, cadrul
liturgic produce o adev rat exegez a textului: chivotul mutat de David la Ierusalim
Master Exegez i Ermineutic Biblic 11 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

simbolizeaz Sf. Euharistie. n v. 8 se citeaz rug ciunea pentru mi carea chivotului (cf. Num.
10:35-36). Versetele 11-18 erau rostite probabil n ceremonie de c tre un preot sau profet
cultic. Versetul 9 are i el o nsemn tate aparte, fiind folosit n cultul ortodox de preot la
fiecare slujb atunci cnd mbrac felonul. n vv. 13-14 se spune c a ales Domnul Sionul, Ki
l-a ales ca locuin& Lui. Aceasta este odihna Mea n veacul veacului. Aici voi locui, c l-am
ales pe el. Aici este sintetizat tocmai esen&a teologiei Sionului, i anume locuirea ve nic a
lui Dumnezeu acolo, bazat pe alegerea divin . Istoria ns a ar tat c Ierusalimul a fost
cucerit, iar Templul distrus, ceea ce nseamn c principiul teologiei Sionul s-a men&inut ntr-
un orizont de a teptare, de nemplinire. Sionismul actual militeaz pentru refacera Templului
pe vechea loca&ie, ceea ce ar nsemna ns d rmarea Domului Stncii i a moscheii El-Aqsa,
construite acolo special de musulmani. Pentru cre tini, Templul a fost deja restaurat prin
nvierea lui Hristos (cf. Ioan 2:19-21), astfel nct bagajul spiritual al teologiei Sionului s-a
p strat n cre tinism fiind aplicat lui Hristos i Bisericii, care reprezint adev ratul Templu i
adev ratul Sion.
Teologia Sionului transpare i din al&i psalmi. Ierusalimul este proclamat ca nceputul
bucuriei (136:6). Se spune c Domnul locuie te n Sion: S-a f cut n Ierusalim locul Lui i
loca ul Lui n Sion (75:2). Domnul zdrobe te t ria arcurilor (75:3), semn c ap r Sionul de
orice agresiune. Domnul va zidi Ierusalimul (146:2) i Sionul (101:17). De aceea, psalmistul
i exprim convingerea c Domnul va mntui Sionul (68:39) i c nu se va cl tina n veac
cel ce locuie te n Ierusalim (124:1).

Templul din Ierusalim

Sanctuarul sau templul reprezint spa&iul n care Dumnezeu i omul se pot ntlni. n
antichitate, evlavia obi nuit a unui om se manifesta n primul rnd prin jertfe oferite
divinit &ii, de aceea sanctuarul joac un rol deosebit, mai ales c s rb torile mai importante
(n Vechiul Testament n num r de trei) presupuneau frecventarea sanctuarului ntr-un
pelerinaj special.
La nivel teologic se afirm n multe pasaje c Domnul locuie te n ceruri. De exemplu,
se spune c Domnul prive te din cer c tre fiii oamenilor (13:2 // 52:3). Domnul este n cer
(113:11; 122:1) sau locuie te ntru cele nalte (112:5). Pe de alt parte, se afirm paradoxal c
Domnul locuie te deopotriv n cer i n templu: Domnul este n loca ul cel sfnt al S u,
Domnul n cer are scaunul S u (10:4); Din cer a privit Domnul [], din loca ul S u, cel
gata, privit-a (32:13-14). De aceea, se poate spune i c Domnul este n locul cel sfnt al
Lui (67:6) sau c Domnul l aude pe psalmist din muntele S u cel sfnt (3:4). Acest paradox
Master Exegez i Ermineutic Biblic 12 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

nu trebuie s ne surprind . De fapt, n limbajul concret al omului antic, locuirea lui Dumnezeu
n cer nseamn transcenden&a divinit &ii, care dep e te n orice privin& lumea cunoscut , iar
locuirea lui Dumnezeu n sanctuar semnific imanen&a divinit &ii, care r mne totu i
accesibil omului pe p mnt. Frecventarea sanctuarului devine astfel un motiv de bucurie
duhovniceasc deosebit , reliefat de mul&i psalmi, ndeob te de cei numi&i ai treptelor,
adic de pelerinaj. Dintre ace tia putem re&ine Psalmul 121, care descrie bucuria cu care,
al turi de un grup de pelerini, psalmistul vine n Ierusalim pentru a se nchina n Templul
Domnului. n alt parte orantul exclam : rvna casei Tale m m nnc (68:11) sau topitu-
m-a rvna casei Tale (118:139).
Aceast idee a prezen&ei lui Dumnezeu n templu s-a concretizat i n identificarea
chivotului sfnt cu piedestalul tronului, altfel nev zut, pe care st Domnul n debir (Sfnta
Sfintelor din Templu). De aceea chivotul, care ini&ial era o l di& de lemn, mai este numit
a ternutul picioarelor Lui (98:5; 131:7). Chiar i n forma mult mai elaborat din redactarea
preo&easc a chivotului, n Ie . 25, Domnul Se arat i vorbe te de deasupra capacului
chivotului (Ie . 25:22). Asocierea Domnului cu chivotul devine att de pregnant , nct acolo
unde este prezent Domnul, este prezent i chivotul: Scoal -Te, Doamne, ntru odihna Ta, Tu
i chivotul sfin&eniei Tale (131:8).
Pe de alt parte, pentru c Domnul este creatorul prin excelen& , se poate spune chiar c
El a zidit templul, iar ziditorii omene ti ai templului pot fi v zu&i drept colaboratori ai
Domnului: De n-ar zidi Domnul casa, n zadar s-ar osteni cei ce o zidesc (126:1). Casa este
f r ndoial Templul, rezidit n timpul st pnirii persane de guvernatorului Zorobabel n 515
dHr.
Unii psalmi descriu venirea la Templu ca un prilej de luminare. Psalmistul m rturise te
c se mp rt e te chiar de lumina fe&ei Domnului: S-a nsemnat peste noi lumina fe&ei Tale,
Doamne (4:6); Lumineaz fa&a Ta i ne mntuie te (66:1); Apropia&i-v de El i v
lumina&i (33:5); Trimite lumina Ta i adev rul T u (42:3). ntlnirea cu Domnul n templu
nseamn vederea fe&ei Lui sau, altfel spus, omul se poate ntlni cu El fa& c tre fa& : M voi
ar ta fe&ei Tale (16:15); Cnd voi veni i m voi ar ta fe&ei Tale? (41:2); Fa&a Ta arat-o
robului T u (118:135); Arat fa&a Ta peste robul T u (30:16); Rugatu-m-am fe&ei Tale din
toat inima mea (118:58). Orantul I se adreseaz Domnului, fa&a sa c utnd fa&a
Domnului: Te-a c utat fa&a mea; fa&a Ta, Doamne, voi c uta. S nu-Ti ntorci fa&a Ta de la
mine (26:13-14). Domnul le vorbe te pe fa& celor pe care i izb ve te (11:5) i i va ap ra
cu acoper mntul Fe&ei Tale (30:20), realitatea asociat cu cortul S u (30:21). De altfel, i
pe rege Domnul l vesele te ntru bucurie cu fa&a Sa (20:6). Prin fa&a Domnului fiii lui Israel
Master Exegez i Ermineutic Biblic 13 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

au dobndit victoriile asupra regilor canaani&i i au mo tenit p mntul f g duin&ei: Nu cu


sabia lor au mo tenit p mntul [], ci dreapta Ta i bra&ul T u i luminarea fe&ei Tale
(43:5). Risipi&i au fost de mnia fe&ei Lui (54:23). Psalmistul poate afirma: Mntuirea fe&ei
mele este Dumnezeul meu (41:7.17; 42:7).

Teofania Domnului

O realitate interesant n Psalmi este aceea c de i psalmistul I se adreseaz lui


Dumnezeu direct, prin Tu, totu i n foarte pu&ine cazuri l descrie sau vorbe te de o teofanie
(ar tare a lui Dumnezeu). Un psalm care con&ine o teofanie este Psalmul 17: Ki s-a cl tinat i
s-a cutremurat p mntul i temeliile mun&ilor s-au tulburat i s-au cl tinat, c S-a mniat pe
ele Dumnezeu. ntru mnia Lui fum s-a ridicat i par de foc de la fa&a Lui, c rbuni aprin i de
la El. Ki a plecat cerurile i S-a cobort i negur era sub picioarele Lui. Ki s-a suit pe heruvim
i a zburat; zburat-a pe aripile vntului. Ki Ki-a pus ntunericul acoper mnt, mprejurul Lui
cortul Lui, ap ntunecoas n norii v zduhului. De str lucirea fe&ei Lui norii au fugit, glasul
Lui prin grindin i c rbuni de foc. Ki a tunat din cer Domnului i Cel Preanalt a dat glasul
S u. Trimis-a s ge&i i i-a risipit pe ei, i fulgere a nmul&it i i-a tulburat pe ei. Ki s-au ar tat
izvoarele apelor i s-au descoperit temeliile lumii, de certarea Ta, Doamne, de suflarea
duhului mniei Tale (17:9-18). Nu avem de-a face cu o descriere propriu-zis a divinit &ii, ci
mai degrab cu aspecte care nso&esc ar tarea divin . Aceste aspecte cuprind stihiile naturii,
care devin practic elemente teofanice sau semne ale prezen&ei lui Dumnezeu n lume:
cutremurul, para de foc, fumul, c rbunii aprin i, negura i ntunericul, vntul, norii, grindina,
tunetul, fulgerul, rev rsarea de ape subterane (ar tarea izvoarelor apelor). n calitate de
creator, Domnul are la dispozi&ie toate for&ele naturii. El este descris ca un r zboinic c lare pe
un heruvim zbur tor (Septuaginta are la plural, de unde a preluat i Biblia Sinodal ), care
trage cu arcul, s ge&ile fiind fulgere. Locul de unde pleac este cerul, iar teofania ns i pare
legat de manifest rile tipice ale unei furtuni cu tunete i fulgere.
Aceast imagine a teofaniei prin stihiile naturii se reg se te i n alte texte. De pild , n
Psalmul 49 locul de unde pleac Domnul nu mai este cerul, ci chiar sanctuarul din Sion: Din
Sion este str lucirea frumuse&ii Lui. Dumnezeu str lucit va veni [] Foc naintea Lui va arde
i mprejurul Lui vifor mare (49:2-4). n rest, teofania se manifest la fel prin foc i prin
furtun .
Deseori teofania mbrac , a a cum am v zut, i aspecte r zboinice, Domnul fiind
prezentat ca un viteaz biruitor care se lupt cu sabia i cu arcul: Sabia Sa o va luci, arcul S u
l-a ncordat i l-a preg tit. Ki n el a g tit unelte de moarte; s ge&ile Lui pentru cei ce ard le-a
Master Exegez i Ermineutic Biblic 14 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

lucrat (7:12-13); Domnul scoate sabia (34:3); cu arcul T u vei &inti capul lor (20:13). n
acest caz stihiile naturii pot fi asociate cu armele divine: tunetul este strig tul de r zboi al
Domnului, fulgerele sunt s ge&ile arz toare. Glas au dat norii c s ge&ile Tale trec. Glasul
tunetului T u n vrtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, cl tinatu-s-a i s-a cutremurat
p mntul (76:16-17); Doamne, pleac cerurile i Te pogoar , atinge-Te de mun&i i f -i s
fumege. Cu fulger fulger -i i-i risipe te! Trimite s ge&ile Tale i tulbur -i! Trimite mna Ta
dintru n l&ime (143:5-7). Acum Domnul apare n termenii obi nui&i ai divinit &ilor furtunii,
a a cum apare i zeul Baal n literatura ugaritic .
Pe de alt parte, aspectul r zboinic al Domnului este asociat i cu elementele solare.
Chiar Domnul Se identific cu soarele, ca un viteaz care gone te n carul s u de lupt pe bolta
cereasc : n soare Ki-a pus loca ul S u; i El este ca un mire ce iese din c mara sa. Bucura-
se-va ca un uria , care alearg drumul lui, de la marginea cerului ie irea lui, i oprirea lui pn
la marginea cerului; i nu este cine s se ascund de c ldura lui (18:5-7). De precizat doar c
varianta n soare Ki-a pus loca ul S u este oferit de Septuaginta, n timp ce Textul
Masoretic are soarelui i-a pus loca . A adar dup Textul Masoretic, soarele este
personificat, dar supus Domnului, Care i preg te te loca ul, pe cnd n Septuaginta Domnul
este oarecum identificat cu soarele, n care i pune s la ul, iar Domnul preia atributele solare.
Unele texte vorbesc de o rela&ie strns ntre Domnul i regele din Ierusalim, despre
care se va mai vorbi. Putem re&ine ca aspect teofanic faptul c regele, dar apoi chiar orantul n
general, m rturise te c Domnul i-a d ruit armele i l-a nt rit: Dumnezeu, Cel ce m ncinge
cu putere [] Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului i peste cele nalte m pune. Cel ce
nt re te minile mele n vreme de r zboi i ai pus arc de aram n bra&ele mele. Ki mi-ai dat
mie scutul mntuirii mele i dreapta Ta m-a sprijinit. [] Ki m-ai ncins cu putere spre
r zboi (17:35-38.43). Regele i mai apoi orantul care se identific cu regele i mul&umesc
Domnului pentru c nu numai i-a ncins cu bru militar, ci le-a dat n mini arcul de aram i
scutul. De subliniat ns c aspectul r zboinic al Domnului are ca finalitate instaurarea p cii:
Pune-va cap t r zboaielor pn la marginile p mntului, arcul va sf rma i va frnge arma,
iar pavezele n foc le va arde (45:9).

Crea ia .i demnitatea omului

Psalmul 103 este un imn al crea&iei.


V. 2 Cel ce Te mbraci cu lumin ca i cu o hain . Tema luminii este una foarte
important n Sf. Scriptur , nct n Noul Testament se proclam : Dumnezeu este lumin i
nici un ntuneric nu este ntru El (1 Ioan 1:5). Se cuvine s facem un mic excurs despre
Master Exegez i Ermineutic Biblic 15 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

rela&ia dintre Dumnezeu i lumin n Psalmi. Dumnezeu este lumina omului (26:1 cf. Textul
Masoretic) sau lumina este ve mntul lui (103:2). Lumina fe&ei lui Dumnezeu (4:6) lumineaz
peste oameni, i salveaz (43:5; 88:16). Dumnezeu d lumin omului (12:4), i lumineaz
lampa, i lumineaz ntunericul (17:31), lumina divin de asemenea l conduce pe om (42:3).
n lumina lui Dumnezeu, omul vede adev rata lumin (35:9; cf. i 117:27 S-a ar tat nou
n Biblia Sinodal , dar n Textul Masoretic ne-a luminat). Dreptatea (sfin&enia) omului va
lumina (36:6). Cei p c to i nu v d lumina (48:20), nici cei ignoran&i (81:5), nici cei pedepsi&i
(106:10). Cei drep&i merg n lumina celor vii (55:13), au lumin (96:12; 111:4). Cuvntul lui
Dumnezeu este lumin (118:105; cf. v. 130). ntunericul este prezentat ca dep rtare de
Dumnezeu i ispitire (138:11-12), moarte (87:13; 142:13). Totu i, ntunericul poate fi i
acoper mnt sau v l al divinit &ii (17:13; 96:2), fiind pus de Dumnezeu (103:21) sau trimis
(105:27). Spunnd pe de o parte c Dumnezeu se mbrac n lumin (103:2), iar pe de alta c
se nv luie n ntuneric (17:13), avem de-a face cu o diferen&iere ntre teologia catafatic i
cea apofatic , f cut chiar n Vechiul Testament.
Limbajul psalmului, de evocare a crea&iei i pronierii, se aseam n cu Imnul lui Aton3,
atribuit faraonului Amenophis IV sau Akhenaton (sec. XIV dHr.), un faraon ce a ini&iat o
reform religioas , nlocuind cultul majorit &ii zeilor ( i n special la lui zeului soare Amon),
cu adorarea globului solar, reprezentat de zeul Aton. Unii cercet tori au mers chiar pn ntr-
att, nct au v zut o dependen& literar a Ps. 103 fa& de Imn. n continuare, citez partea cea
mai important , prezentnd n italic elementele comune:
Apari plin de frumuse&e pe orizontul cerului,
Tu Aton viu, nceput al vie&ii!
Cnd r sari pe orizontul de est,
Umpli fiecare &ar cu frumuse&ea ta.
E ti gra&ios, mare, str lucitor i nalt deasupra fiec rei & ri,
Razele tale nconjoar & rile pn la marginile a tot ce ai f cut.
Cnd e ti Re, ajungi pn la marginea lor;
Le supui pentru iubitul t u fiu [= faraonul].
De i e ti departe, razele tale sunt pe p mnt;
De i e ti pe fe&ele lor, nimeni nu cunoa te mersul t u.
Cnd apui n orizontul de vest,
Tara este n ntuneric, asemeni mor&ii.
Ei dorm n camer , cu capetele nf urate,

3
ANET3 [Ancient .ear Eastern Texts Related to the Old Testament, ed. 3, 1969], p. 369-371
Master Exegez i Ermineutic Biblic 16 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Nici un ochi nu-l vede pe cel lalt.


Toate bunurile care se afl sub capul lor pot fi furate,
Dar ei nu voi sim&i.
Fiecare leu iese din vizuina lui;
Toate trtoarele, care n&eap .
ntunericul este un acoper mnt, iar p mntul este n lini te,
Pentru c cei care i-a f cut st n orizontul lui.
n zori, cnd te ridici la orizont,
Cnd str luce ti ca Aton n timpul zilei,
Alungi ntunericul i dai razele tale.
Cele Dou T ri [= Egiptul de Jos i de Sus] sunt n s rb toare n fiecare zi,
Trezi i i stnd n picioare,
Pentru c tu i-ai ridicat.
Sp lndu- i trupurile, mbr cndu- i hainele,
Minile lor sunt ridicate n semn de rug ciune la apari&ia ta.
Toat lumea, ei i fac lucrul.
Toate animalele sunt mul umite cu p unea lor;
Copacii i plantele nfloresc.
P s rile care zboar din cuiburi
Aripile lor sunt ntinse spre lauda ka-ului [= sufletului] t u.
Toate animalele sar pe picioarele lor.
Orice zboar i merge,
Tr iesc cnd tu r sari pentru ei.
Cor biile navigheaz spre nord sau spre sud,
Pentru c orice cale e deschis la apari&ia ta.
Pe tele n ru & ne te naintea fe&ei tale;
Razele tale sunt n mijlocul m rii celei mari i verzi.
Creator al semin&ei n femeie,
Tu, care faci lichidul [seminal] n b rbat,
Care p strezi fiul n pntecele mamei sale,
Care l alini cu ceea ce l opre te din plns,
l ngrije ti chiar i n pntece,
Dai suflare ca s sus ii tot ceea ce ai f cut!
Cnd coboar din pntece ca s respire
Master Exegez i Ermineutic Biblic 17 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

n ziua n care e n scut,


i deschizi larg gura,
i por&i grij de nevoi.
Cnd puiul din ou ncepe s gr iasc n untrul cojii,
i dai suflare n untru pentru a-l sus&ine.
Cnd i dai putere n ou ca s -l sparg ,
El iese din ou pentru a gr i la timpul potrivit,
Mergnd pe picioarele sale cnd iese de acolo.
Ct de multe sunt cele pe care le-ai f cut!
Sunt ascunse de la fa&a omului.
O, tu singur zeu, asemeni c ruia nu este altul!
Ai creat lumea dup dorin&a ta,
Pe cnd erai singur.
Pe to&i oamenii, vitele i animalele s lbatice,
Tot ceea ce este pe p mnt, mergnd pe picioarele sale,
Ki tot ceea ce e n nalt, zburnd cu aripile sale.
T rile Siriei i Nubiei, &ara Egiptului,
l pui pe fiecare n locui lui,
ngrijindu-te de nevoile sale:
Fiecare are hrana sa i timpul vie&ii sale e num rat.
Limbile lor sunt diferite n vorbire,
Ki firea lor de asemenea;
Pielea lor este diferit ,
C ci tu deosebe ti popoarele str ine.
Faci Nilul n lumea subp mntean ,
l sco&i la iveal precum dore ti
Pentru a sus&ine poporul Egiptului
Dup cum l-ai f cut pentru tine nsu&i,
St pne al tuturor, ngrijindu-te pentru ei,
St pne al oric rei & ri, r s rind pentru ei,
Aton al zilei, mare n slav .
Elementele comune nu se reduc doar la men&ionarea leilor, a lucrului uman, a cor biilor
din mare, sau a sufl rii d t toare de via& . Chiar tema ca atare este una comun : pronierea din
partea divinit &ii a lucrurilor pe care le-a creat. Interesant c Aton este prezentat ca singur zeu
Master Exegez i Ermineutic Biblic 18 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

i singur creator, sus&in tor a orice nseamn via& . Interesant de asemenea tenta universalist
a Imnului: Aton se ngrije te nu doar de egipteni, ci de toate & rile.
Exist totu i diferen&e fundamentale ntre Imnul atonian i Ps. 103. Aton nu este de fapt
singurul zeu, ci doar principiul aflat n spatele altor zei; nu este un monoteism propriu-zis, ci
un modalism (Aton ia forma lui Re-Horakhti, Ku sau Re). Aton este un zeu solar; din aceast
cauz , puterea sa se exercit prin soare; n timpul nop&ii, lumea intr n haosul asem n tor
mor&ii (atunci apar ho&ii, fiarele s lbatice, de ex. leii). Mitologia egiptean i imaginea chiar
c Soarele parcurge n timpul nop&ii o anevoioas cale cu barca prin lumea acvatic subteran ,
unde pericolele sunt maxime (mai ales monstrul- arpe Apophis). n mod diferit, n Ps. 103
Domnul nu i m rgine te puterea la sfera diurn , pentru c dup v. 21 El nsu i a pus
ntunericul i s-a f cut noapte; leii nu apar ca fiin&e ale haosului, ci dimpotriv sunt evlavio i,
se roag lui Dumnezeu s le dea de mncare (v. 22). Interesant c aceast idee se reg se te i
n al&i psalmi: puii de corb l cheam pe Domnul (146:9); fiarele i toate animalele, trtoarele
i p s rile cele zbur toare sunt ndemnate s -L laude pe Domnul (148:10). n Ps. 103 nici
chiar balaurul (Leviatanul) din alte texte ale Vechiului Testament nu mai este periculos.
Balaurul se joac acum n mare, fiind el nsu i creatura Domnului (v. 27). n sfr it, o alt
deosebire este c de i Aton poart de grij tuturor & rilor i razele sale ajungnd pe fe&ele
tuturor oamenilor, totu i ace tia nu-l cunosc. Cunoa terea lui Aton apar&ine exclusiv
faraonului, c ruia i trebuie toate s i se supun . Faraonul apare ca singurul mediator valabil
ntre Aton i lume. n Ps. 103 dimpotriv , Dumnezeu Se face cunoscut tuturor prin crea&ie i
pronie. Toate aceste deosebiri ne arat c Psalmul 103 dep e te cu mult cadrul imnului
n l&at lui Aton, n sensul c Domnul Se arat ca st pn absolut asupra crea&iei, dincolo de
limit rile inerente pe care Aton ca zeu solar le avea.
Ar mai trebui amintit c versetele 30-31 arat ac&iunea Duhului lui Dumnezeu, care
trimis asupra zidirii, nnoie te fa&a p mntului. Pentru cre tini, Duhul lui Dumnezeu este o
Persoan din Sf. Treime. Textul dovede te c lucrarea Duhului era cunoscut i n Vechiul
Testament (cf. Ps. 50:12 Duhul T u cel Sfnt nu-l lua de la mine). Cincizecimea cre tin a
nsemnat doar revelarea Duhului ca persoan , dup cum i Fiul/Cuvntul, de i era cunoscut
nc din Vechiul Testament prin lucrarea Sa, Se reveleaz ca Persoan treimic abia la
Botez/Epifanie.
Psalmul 8 tematizeaz despre demnitatea omului n crea&ie. Practic prerogative care
&ineau n mentalul antic doar de rege sunt aplicate aici omului prin excelen& , f r s se fac
vreo distinc&ie ntre st pni i sclavi, b rba&i i femei, iudei i str ini. Prima parte din v. 5
surprinde chiar prin cinstea deosebit i rangul dat omului: Mic oratu-l-ai pe dnsul cu pu&in
Master Exegez i Ermineutic Biblic 19 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

fa& de Dumnezeu, variant a Textului Masoretic ce arat c omul devine un fel de vicerege
al lui Dumnezeu sau reprezentant al Lui pe p mnt. Septuaginta ( i Biblia Sinodal care i
urmeaz aici) nlocuie te termenul Dumnezeu cu ngeri, astfel c demnitatea omului este
ntru ctva mic orat : omul nu poate fi superior ngerilor. n continuare psalmul arat c
Dumnezeu l-a a ezat pe om s st pneasc ntregul p mnt: cu m rire i cu cinste l-ai
ncununat pe el. Pusu-l-ai pe dnsul peste lucrul minilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele
lui (8:5-6).
Unii psalmi vorbesc n special de pronierea individual a Domnului. Psalmistul spune:
Domnul este acoper mntul t u (120:5); Domnul este nt rirea mea i sc parea mea
(17:1); nt rirea i sc parea mea Tu e ti (70:4); Sprijinitorul meu e ti i sc parea mea
(90:2). Imaginea este aici aceea de fort rea& pe loc nalt, care devine sc pare pentru orantul
asaltat de o tile vr jma ului.
O imagine deosebit de sugestiv a proniei este umbra aripilor Tale (16:8; 35:7; 56:2;
62:8) sau acoper mntul aripilor Tale (60:4). ntr-adev r aripile Domnului (90:4) sunt cele
care ofer protec&ie. Aceast expresie ar putea fi o metafor (de ex. poate fi aplicat i
oamenilor, cf. 67:14), dar ar putea fi vorba i de un simbol divin concret folosit de pild n
Asiria: discul solar naripat, n care de multe ori era reprezentat i bustul divinit &ii. Un
asemenea simbol era folosit legat de zeul suprem al Asiriei, A ur. O variant adaptat local
este ntlnit i n Iuda n vremea regelui Iezechia, pe urma unui sigiliu imprimat (bulla)
descoperit n Ierusalim n 2015. Pe lng inscrip&ia Apar&ine lui Iezechia (Hizkia), regele din
Iuda, este reprezentat un disc solar cu dou aripi i cu raze ie ind din el, fiind str juit de o
cruce ansat de inspira&ie egiptean , care simboliza via&a. Foarte probabil, discul naripat l
reprezint pe Domnul, de i Biblia ebraic interzice orice reprezentare iconografic a
divinit &ii.

Istoria poporului lui Israel

O serie de psalmi prezint m re&ia Domnului plecnd de la interven&ia Lui n istorie, n


special de la evenimentul fondator pentru poporul lui Israel, exodul sau ie irea din Egipt.
Psalmul 104 este structurat ca un imn, ncepnd cu ndemnul de a-I aduce Domnului
laud . Se adaug i ndemnul de pomenire a faptelor minunate s vr ite de Domnul:
Aduce&i-v aminte de minunile Lui, pe care le-a f cut (v. 5). Urmeaz o sintez istoric a
nara&iunilor din Facere (leg mntul cu patriarhul Avraam, apoi cu Isaac i Iacov-Israel, istoria
lui Iosif), Ie ire (mpilarea din Egipt, Moise i Aaron, pl gile aduse asupra Egiptului,
c l uzirea divin n stlp de foc, prepeli&ele, mana i apa din stnc ) i cartea lui Iosua
Master Exegez i Ermineutic Biblic 20 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

(cucerirea & rii). Nu se pomene te nimic despre Legea de pe Muntele Sinai, nici despre Cortul
Sfnt. Interesant c termenul regal de uns este aplicat poporului n general, ca i cel de
profet: Nu v atinge&i de un ii Mei i nu vicleni&i mpotriva profe&ilor Mei (v. 15).
Psalmul 105 ncepe de la perioada robiei egiptene i prezint pe scurt istoria pn la
robia babilonian . Sunt amintite evenimente din Ie ire (trecerea prin Marea Ro ie, apa din
stnc , vi&elul de aur), Numeri (r zvr tirea lui Datan i Abiron, idolatria cu Baal Peor i rvna
preotului Finees, cearta de la Meriba), cartea Judec torilor (poporul nu a nimicit neamurile
din Canaan, ci s-a amestecat cu ele), c r&ile Regilor (idolatria, n special jertfele aduse lui
Moloh, cucerirea de c tre alte neamuri i exilul).
Un alt psalm istoric este Psalmul 77. Succesiunea evenimentelor istorice este foarte
interesant . De data aceasta sunt men&ionate Legea sau leg mntul (vv. 1, 6 i 13) i poruncile
(vv. 7 i 9). Este men&ionat mai nti uitarea Legii de c tre regatul nordic (fiii lui Efraim),
apoi se face aluzie la nara&iuni din cartea Ie irii (trecerea prin Marea Ro ie, c l uzirea divin
prin stlp de nor i de foc, apa din stnc , mana i prepeli&ele). Dup o scurt medita&ie cu
privire la neascultarea poporului, se revine n timp n cartea Ie irii (pl gile aduse asupra
Egiptului, c l toria prin pustie), apoi elemente din cartea lui Iosua (izgonirea neamurilor,
mp r&irea & rii prin sor&i) i din c r&ile Regilor (lep darea de c tre Domnul a cortului lui Iosif,
deci c derea regatului nordic n fa&a asirienilor, apoi regresiv n timp, ridicarea Templului din
Ierusalim i alegerea lui David).
Putem conchide c desf urarea istoric reprezint o adev rat ncercare pentru popor,
din care ns n final poporul iese l murit, adic purificat, precum argintul n cuptor: C
ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai l murit pe noi, precum se l mure te argintul
(65:9). Vicisitudinile istoriei, simbolizate aici de foc, sunt dureroase, dar pe de alt parte
permit decantarea metalului pre&ios i separarea lui de zgur . Dup experien&a exilului
babilonian, noul Israel n&elege c p rin&ii au gre it naintea Domnului i se ata eaz mult mai
strns de Legea divin .

Monoteismul

n Psalmi se ntlnesc unele texte care polemizeaz mpotriva idolatriei n mod


asem n tor cu polemica anti-idolatr din cartea profetului Ieremia i din a doua parte a c r&ii
lui Isaia (cap. 40-55). De pild , se afirm : Idolii neamurilor sunt argint i aur, lucruri de
mini omene ti: gur au i nu vor gr i; ochi au i nu vor vedea; urechi au i nu vor auzi; n ri
au i nu vor mirosi; mini au i nu vor pip i; picioare au i nu vor umbla, nu vor gl sui cu
gtlejul lor (113:12-15; 134:15-17); c nu este duh n gura lor (134:17). Aceasta ar putea
Master Exegez i Ermineutic Biblic 21 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

indica faptul c unele dintre etapele redac&ionale ulterioare ale Psaltirii au fost contemporane
aceste redact ri. Aceast polemic arat c mai existau unii dintre fiii lui Israel n perioada
persan care sus&ineau culte sincretiste, folosind statuetele unor divinit &i de import.
Anghelologia Psaltirii este destul de re&inut , ca i n Pentateuh sau n unele dintre
scrierile profe&ilor. La polul opus se g se te literatura a a-zis apocaliptic (Iezechiel, Daniel,
Zaharia), n care descoperirea prin nger este obi nuit . n Psaltire, multe cazuri n care sunt
pomeni&i ngerii au aceast referire n Septuaginta, pe cnd Textul Masoretic are fiii lui
Dumnezeu. Am discutat deja c expresia este o mo tenire canaanit , dar c n contextul
monoteist fiii lui Dumnezeu sunt ngerii, trimi ii Domnului c tre oameni.
Totu i, i Textul Masoretic are unele referiri clare la ngeri, soli ai Domnului, care
mplinesc diverse sarcini. De pild apare ngerul p zitor: Str jui-va ngerul Domnului
mprejurul celor care se tem de El i-i va izb vi pe ei (33:7), dar i ngerul pedepsitor:
ngerul Domnului s -i nec jeasc (34:5).

Regele

Psalmii regali

C&iva psalmi reflect mentalul legat de regele din Ierusalim. Regele este numit ma ah,
unsul (de unde provine Mesia), pentru c n ritualul de nvestire regele era uns cu
untdelemn sfin&it de c tre un preot sau un profet cultic (cf. 1 Reg. 10:1 Saul; 1 Reg. 16:13; 2
Reg. 2:4 David; 3 Reg. 1:39.45 Solomon; 4 Reg. 9:3 Iehu; 11:12 Ioa ; 23:30
Ioahaz). Simbolismul ungerii cu untdelemn ca act de nvestire este foarte vechi. Unii
cercet tori cred c ungerea p rului capului i a pielii corpului cu untdelemn devenise un semn
al aristocra&iei, pentru c n special ace tia i permiteau s foloseasc untdelemnul de la
m sline n acest scop ce &inea de igiena personal . Ca simbol al nvestirii, apare n Egipt, unde
func&ionarii erau un i ca act de delegare a puterii din partea faraonului. La hiti&i i n Siria n
schimb, ca i n Israelul antic, chiar regii erau un i la urcarea pe tron. n limba greac , uns
se spune christos, de aici denumirea de Hristos, identic cu cea ebraic de ma ah, Mesia.
Trebuie deci re&inut c regalitatea a fost sursa mesianismului biblic.
Un prim psalm important, n ordinea canonic , este Psalmul 2. Regele este numit
unsul S u (al Domnului) (v. 2). Se observ c regele din Ierusalim este n&eles ca un fel de
reprezentant al Domnului pe p mnt, pentru c atitudinea altor conduc tori fa& de el este
echivalat cu atitudinea fa& de Domnul nsu i: s-au ridicat mp ra&ii p mntului mpotriva
Domnului i a unsului S u (v. 2). Din psalm se mai n&elege c to&i conduc torii p mntului
Master Exegez i Ermineutic Biblic 22 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

ar trebui s i se supun regelui din Ierusalim, o concep&ia la prima vedere ciudat , mai ales
dac &inem cont de statura modest a regatului Iuda n secolele IX-VI. Totu i, nesupunerea
conduc torilor str ini fa& de regele din Ierusalim este interpretat ca r zvr tire mpotriva
Domnului. Imaginea pare mprumutat de la asirieni: ace tia spuneau n lungile inscrip&ii
regale c toate r zboaiele s pornesc atunci cnd regii str ini nu mai vor s i se supun , a a
cum ar trebui, regelui Asiriei.
Psalmul 2 mai spune c regele din Ierusalim a fost pus n func&ie de nsu i Dumnezeu:
eu sunt pus rege de El peste Sion (v. 6). Interesant c ziua urc rii pe tron este echivalat cu
o adev rat na tere de sus, n sensul c regele devine fiu (s-ar n&elege, adoptiv) al lui
Dumnezeu: Domnul a zis c tre mine: Fiul Meu e ti tu, Eu ast zi te-am n scut (v. 7). Este
vorba de o filia&ie divin care va fi explicitat n alte pasaje din Psalmi, unde se arat c regele
iudeu devine de fapt nti n scut al Domnului (Ps. 88:27). Aceasta apare indirect i n Ps. 2,
pentru c doar a a se explic de ce regelui din Ierusalim i se cuvin ca mo tenire toate
neamurile. Trebuie amintit c doar ntiul-n scut mo tenea casa p rinteasc , pe cnd ceilal&i
fra&i urmau s - i ntemeieze gospod rii proprii.
Psalmul 2 a devenit foarte important i n sens duhovnicesc, fiind raportat la Hristos.
Na terea de c tre Dumnezeu nu mai este o simpl metafor a filia&iei divine, a a cum am
v zut n sens istoric, ci se refer la na terea din veci a Fiului din Tat l. Interpret rii
hristologice i se datoreaz i scrierii cu liter mare (n Biblia Sinodal ) a pronumelor
4
referitoare la rege.
Un alt psalm regal important este Psalmul 44, care celebreaz o nunt regal . Mirele,
regele iudeu, este l udat pentru frumuse&ea i curajul s u: mpodobit e ti cu frumuse&ea mai
mult dect fiii oamenilor ncinge-te cu sabia ta peste coapsa ta, puternice, cu frumuse&ea i
cu str lucirea ta. ncordeaz -&i arcul, prop e te i mp r &e te (vv. 3-5). n chip simbolic,
regele devine cel mai frumos dintre to&i oamenii, iar for&a sa este nem surat . Psalmistul i
dore te regelui s devin victorios: s ge&ile s se nfig n inima du manilor, iar popoarele s -i
fie supuse (aceea i mentalitate expansionist ca i n Ps. 2). Surprinde ns c regele este
numit Dumnezeu n versetele 8-9: Scaunul t u, Dumnezeule, n veacul veacului, toiag de
dreptate toiagul mp r &iei tale. [] Pentru aceasta te-a uns pe tine Dumnezeul T u cu
untdelemnul bucuriei mai mult dect pe p rta ii t i. Ca un caz unic, se observ c n
versetele citate este vorba de doi Dumnezei: Dumnezeul de pe scaun (tron) i Dumnezeu care
l unge pe acesta. A adar un dumnezeu-uns i un dumnezeu care unge. Cel uns (ma ah) este

4
n exemplele de mai sus am scris cu liter mic atunci cnd am interpretat textul n sensul lui primar, istoric,
aplicat regelui iudeu.
Master Exegez i Ermineutic Biblic 23 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

regele, iar Cel care unge este desigur Domnul. n sens istoric, acest text mpinge metafora
filia&iei att de departe, nct l consider pe regele din Ierusalim nu doar fiu al lui Dumnezeu,
ci i dumnezeu. n sens duhovnicesc ns , sigur c textul trebuie aplicat Mntuitorului Hristos,
singurul cu adev rat Dumnzeu.
R mnnd ns la sensul istoric, mai observ m c regele iudeu se c s tore te cu o
prin&es str in , pentru c aceasta este ndemnat s - i uite poporul din care provine. Dup
Textul Masoretic, s-ar putea n&elege c prin&esa aceasta este fiica Tyrului (45:13 TM), deci
c este vorba de o prin&es fenician . Probabil c nu trebuie c utat o identificare concret a
regelui iudeu din psalm, mai ales c nu se cunoa te nici un caz de rege din Israelul antic (nici
m car Solomon) care s se fi c s torit cu o prin&es din Tyr. Prin&esa este numit acum egl,
din akkadianul a ekalli, cea a palatului, pentru c n conceptul ebraic so&ia regelui nu este
numit regin (titlul acesta nsemnnd altfel c respectiva ar fi chiar conduc toarea, cum ar
fi regina din Saba, conduc toare cu adev rat a regatului arab de acolo).
Un alt psalm regal important este Psalmul 88, cu siguran& scris dup exil, pentru c
face deja referire la detronarea i umilin&a ultimului rege davidic din Ierusalim (vv. 37-50). n
prima parte, psalmul ofer foarte multe informa&ii despre mentalul regal. Se pomene te chiar
de un jur mnt divin, nu numai de un leg mnt, oferit de Domnul regelui (v. 4). Dup ce sunt
l udate slava i puterea lui Dumnezeu, cuvntul i revine lui Dumnezeu nsu i, Care spune c
l-a ales pe David: Aflat-am pe David, robul Meu; cu untdelemnul cel sfnt al Meu l-am uns
pe el (v. 20). Domnul f g duie te c -L va ajuta pe David i l va nt ri. David, la rndul lui,
l va numit pe Dumnezeu Tat (v. 26), iar el i va fi fiu nti-n scut (v. 27). Sunt reluate
f g duin&ele f cute de Domnul lui David prin prorocul Natan (cf. 2 Reg. 7:12-16): mila
Domnului i leg mntul nu se vor dep rta niciodat de la regele iudeu (vv. 28, 33-34); tronul
din Ierusalim va d inui ve nic ca soarele i ca luna (vv. 29, 36); dinastia lui David va r mne
ve nic (v. 35). Leg mntul acesta cu David i cu urma ii acestuia, regii din Ierusalim, este
parafat nc o dat prin jur mnt divin: O dat m-am jurat pe sfin&enia Mea (v. 35). Tema
acestui jur mnt apare al&i psalmi (131:11)
Partea a doua a psalmului ncepe cu v. 37, care se pozi&ioneaz ca o antitez la cele
spuse. De i a f g duit cu jur mnt c dinastia lui David va r mne ve nic, totu i Domnul L-a
lep dat pe rege (unsul S u). Leg mntul a fost nc lcat (v. 38), tronul din Ierusalim a fost
dobort (v. 43), iar regele davidic a fost umplut de ru ine (v. 44). Practic, partea a doua a
psalmului problematizeaz din perspectiv teologic tragedia na&ional din 586 dHr., cnd
dinastia lui David a fost detronat de babilonieni, Templul a fost distrus i cetatea
Ierusalimului d rmat .
Master Exegez i Ermineutic Biblic 24 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Alte idei interesante legate de concep&ia regal se ntlnesc n Psalmul 109. Psalmul
ncepe cu o proclama&ie a lui Dumnezeu: Zis-a Domnul domnului meu: Kezi de-a dreapta
Mea pn ce voi pune pe vr jma ii t i a ternut picioarelor tale (v. 1). n sens istoric, Domnul
(Iahve) se adreseaz regelui iudeu, numit de psalmist domnul meu (titlu onorific frecvent
ntlnit n Vechiul Testament). n ebraic diferen&a dintre cei doi termeni este vizibil : Iahve
fa& de domnul (adn), dar n Septuaginta amndoi sunt numi&i kyrios, domnul. n sens
istoric, Domnul i f g duie te regelui iudeu victoria total asupra tuturor vr jma ilor, a a cum
am v zut deja n Ps. 2 i 44. Kederea de-a dreapta lui Dumnezeu are ns o conota&ie
deosebit : regele iudeu este v zut ca un regent divin, fiind asistat n permanen& de Domnul,
adev ratul rege al lui Israel. Aceast imagine este nt rit de delegarea puterii din v. 2:
Domnul i trimite regelui toiagul puterii din Sion, adic din muntele Templului. Este reiterat
ideea filia&iei divine: Din pntece mai nainte de luceaf r te-am n scut (v. 3), desigur o
metafor n sens istoric, dar o profe&ie mesianic , prin care se veste te na terea din veac a
Fiului din Tat l. Se mai ntlne te un jur mnt, legat n mod straniu de preo&ia lui
Melchisedec: Juratu-S-a Domnul i nu-I va p rea r u: Tu e ti preot n veac, dup rnduiala
lui Melchisedec (v. 4). Ideea preo&iei apare ca stranie, pentru c regele din Ierusalim,
descendent din tribul Iuda, nu putea avea preten&ii preo&e ti. Sunt ntlnite cazuri, cnd
sacerdo&iul asumat de regele iudeu este criticat ca un abuz pedepsit de Dumnezeu. De pild ,
regele Ozia din Iuda este pedepsit cu lepr tocmai pentru c a dorit s t mieze ca preo&ii n
templu (2 Paral. 26:16-21). Istoric vorbind, nu se cunoa te exact semnifica&ia textului din Ps.
109:4, mai ales c exist i o diferen& ntre versiuni. Textul Masoretic pare s aib : e ti
preot n veac, prin cuvntul Meu, un rege drept al Meu. Septuaginta n&elege: e ti preot n
veac, dup rnduiala lui Melchisedec.
Psalmul 19 reprezint o liturghie regal , adic un fragment din slujba de la Templu
f cut n leg tur cu regele. Contextul era probabil ceremonia care nso&ea preg tirea de lupt .
Teodoret de Cyr l pune n leg tur cu sc parea regelui Iezechia din asediul asirian din 701 (4
Reg. 19). Lupta regelui cu du manii, v zut ca zi de necaz (v. 1), este solu&ionat de
ajutorul dat de Domnul din templul de pe Sion (vv. 2 i 7). Aceast idee a r zboiului sfnt
continu practica din perioada judec torilor, cnd chivotul sfnt (semn al prezen&ei Domnului)
nso&ea armatele israelite (ex. 1 Reg. 4:3). Psalmul prezint i elemente cultice: v. 3
men&ioneaz jertfa adus de rege, printre care se num r holocaustul, ca parte din ceremonia
de dinaintea luptei. Mntuirea (ebr. ye u) are n v. 5 n&elesul prim, acela de izb vire dintr-un
necaz concret: boal , lupt , prigonire. Ideea este reluat i n v. 6, de data aceasta invocndu-
se precedentele n care Domnul l-a mntuit pe rege, adic l-a adus teaf r din lupt . Unsul
Master Exegez i Ermineutic Biblic 25 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

S u [al Domnului] (v. 6) este denumirea rezervat ini&ial regelui, ca cel ce prime te ungerea
la investire. n vv. 8-9 se pune n opozi&ie puterea omului, reprezentat de cai i c ru&e (care
de lupt ), i puterea divin , dat de numele lui Dumnezeu. n sens duhovnicesc, Psalmul poate
fi pus n leg tur cu Hristos, ca rostit de comunitatea cre tin n timpul patimilor Domnului:
din lupta cu puterile lumii, Hristos (= Unsul) va fi mntuit (nvierea). ns psalmul poate fi
aplicat i cre tinilor n general, care sunt un i (cu Sfntul Mir) i care a teapt ajutorul lui
Dumnezeu n lupta cu diavolii, iar n final mntuirea.
Psalmul 20 este tot o liturghie regal , dar contextul este diferit: nu preg tirea pentru
lupt , ci ntoarcerea victorioas de la lupt . Ki de data aceasta, Teodoret aplic psalmul la
via&a lui Iezechia, i anume vindecare sa minunat din boal (4 Reg. 20). Interven&ia lui
Dumnezeu este descris n prima parte ca urmare a rug ciunii regelui (v. 2). La izb virea
regelui fac aluzie expresii ca binecuvnt rile bun t &ii, cununa de piatr scump (adic
redarea puterii regale) (v. 3), via& (v. 4), slav i mare cuviin& (v. 5). P zirea necontenit
a regelui de c tre Dumnezeu apare ca binecuvntare n veacul veacului (v. 6). Pentru
ajutorul divin se folose te expresia foarte interesant fa&a Ta [a Domnului] (v. 6), care
exprim lucrarea lui Dumnezeu, dup cum i omul lucreaz mai nti ndreptndu- i fa&a sau
privirea spre ceva. Vv. 8-13 descriu victoriile viitoare, insistnd asupra distrugerii du manilor.
Ki Psalmul 39 este un psalm regal. Regele m rturise te c rug ciunea lui a fost
ascultat . Dumnezeu n-a c utat n primul rnd spre jertfele aduse de rege, ci spre ascultarea
regelui. Aici textul arat diferit n cele dou versiuni. n Textul Masoretic este: Jertf i
prinos n-ai voit, dar urechile mi le-ai g urit, unde g urirea urechilor nseamn
destuparea lor ca semn al ascult rii fa& de Dumnezeu. Septuaginta are acela i text, dar n
unele manuscrise are n loc de #ta urechi cuvntul s#ma trup. n varianta cu trup mi-ai
ntocmit este citat textul n Noul Testament (Evrei 10:5), fiind aplicat lui Hristos, n sensul c
ntruparea dep e te importan&a jertfelor Vechiului Testament. Regele mai spune c n capul
c r&ii este scris despre mine, variant greac , pe cnd n ebraic n sulul c r&ii. Regele
apare ntr-adev r ca fiind beneficiarul ritualului respectiv (n sulul de ritual se specific faptul
c este despre el, adic despre rege). Dar n sens duhovnicesc, Mntuitorul Hristos este
m rturisit drept Cel despre care vorbesc Scripturile.
n fine, n al&i psalmi cu motive regale, se spune c David devine garantul leg turii
regelui davidic cu Domnul: Din pricina lui David, robul T u, s nu ntorci fa&a unsului T u
(131:10).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 26 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Celelalte popoare

n psalmi, se constat o dubl atitudine fa& de celelalte popoare. Pe de o parte, este o


atitudine ostil , pentru c neamurile nsele se comport du m nos. De pild , Psalmul 73 i
men&ioneaz pe vr jma ii (de bun seam babilonieni) care au devastat Templul din Ierusalim
n 586 dHr.: R u a f cut vr jma ul n locul cel sfnt al T u [] Sf rmat-au intrarea cea de
deasupra. Ca n codru cu topoarele au t iat u ile loca ului T u, cu topoare i ciocane l-au
sf rmat. Ars-au cu foc loca ul cel sfnt al T u, pn la p mnt; spurcat-au locul numelui
T u. Zis-au n inima lor mpreun cu neamul lor: Veni&i s ardem toate locurile de pr znuire
ale lui Dumnezeu de pe p mnt (73:4.6-9).
Se aminte te i de du m nia neamurilor dintru nceputuri, atunci cnd Domnul a nimicit
neamurile din Canaan pentru a da &ara n st pnire fiilor lui Israel: El a b tut neamuri multe
i a ucis mp ra&i puternici (134:10); Ki le-a dat lor & rile neamurilor i ostenelile popoarelor
au mo tenit (104:43); Mna Ta popoare a nimicit, iar pe p rin&i i-ai s dit; b tut-ai popoare,
iar pe ei i-ai nmul&it (43:3); Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri i ai r s dit-o pe
ea (79:9). Totu i, pentru c fiii lui Israel n-au respectat poruncile Domnului de a se &ine
departe de idolii neamurilor, atunci au ajuns s se amestece cu acestea: Ci s-au amestecat cu
neamurile i au deprins lucrurile lor (105:35). Drept urmare, Domnul nu i-a mai p zit de
vr jma ii lor, ci i-a dat pe mna neamurilor: Ki i-a dat pe ei n minile neamurilor i i-au
st pnit pe ei cei ce-i urau pe ei (105:41).
Totu i neamurile sunt obiectul pedepsei divine, pentru c ele promoveaz idolatria, cel
mai grav p cat. Psalmistul se roag ca Domnul s pedepseasc neamurile care nu l cunosc,
adic nu I se nchin : Vars mnia Ta peste neamurile care nu Te cunosc i peste mp r &iile
care n-au chemat numele T u (78:6). Despre Domnul se spune de asemenea c ceart
neamurile, puse n paralel cu nelegiui&ii (9:5); Domnul risipe te sfaturile neamurilor, leap d
gndurile popoarelor (32:10), iar psalmistul se roag : Pieri&i neamuri din p mntul Lui
(9:36). Domnul va batjocori neamurile, pentru c acestea nu i pot fi adversare pe m sur : Ki
Tu, Doamne, vei rde de ei, vei face de nimic toate neamurile (58:9). Victoria asupra
neamurilor, de i apar&ine evident Domnului, este totu i atribuit prin colaborare i poporului
lui Israel, care trebuie astfel s des vr easc ceea ce p rin&ii lor la intrarea n Canaan au l sat
neterminat: s bii cu dou t i uri n minile lor, ca s se r zbune pe neamuri i s pedepseasc
pe popoare, ca s lege pe mp ra&ii lor n obezi i pe cei sl vi&i ai lor n c tu e de fier, ca s
fac ntre dn ii judecat scris . Slava aceasta este a tuturor cuvio ilor S i (149:6-9).
Neamurile vor deveni astfel mo tenirea poporului lui Israel: T ria lucrurilor Sale a vestit-o
poporului S u, ca s le dea lor mo tenirea neamurilor (110:6)
Master Exegez i Ermineutic Biblic 27 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Aceast concep&ie corespunde de fapt cu ideea c regalitatea Domnului cuprinde


ntregul p mnt, de aceea El st pne te peste neamuri: mp r &it-a Dumnezeu peste
neamuri (46:8); Scoal -Te, Dumnezeule, judec p mntul, c toate neamurile sunt ale Tale
(81:8).
A a se ajunge la a doua atitudine fa& de neamuri descoperit n Psaltire, i anume
universalismul. Neamurile sunt ndemnate pa nic s -L laude pe Domnul: Binecuvnta&i,
neamuri, pe Dumnezeul nostru (65:7); L uda&i pe Domnul toate neamurile; l uda&i-L pe El
toate popoarele (116:1). Neamurile nu L-au cunoscut pe Domnul, dar n cele din urm i lor
li se bineveste te, atunci cnd poporul Israel face cunoscute tuturor oamenilor faptele
minunate ale Domnului: Vesti&i ntre neamuri slava Lui, ntre toate popoarele minunile Lui
(95:3). Efectul va fi convertirea neamurilor i nchinarea adus adev ratului Dumnezeu:
Veni-vor toate neamurile pe care le-ai f cut i se vor nchina naintea Ta, Doamne i vor
sl vi numele T u (85:8); Ki se vor teme neamurile de numele Domnului i to&i mp ra&ii
p mntului de slava Ta (101:16)
Interesant c un factor important n acest proces de supunere a neamurilor poate fi chiar
regele. n psalmul regal 71, regele din Iuda, ntruchipat de Solomon, prime te nchinarea
tuturor regilor p mntului: Ki se vor nchina lui to&i mp ra&ii p mntului, toate neamurile
vor sluji lui (71:11). Nu este vorba doar de o supunere politic , ci regele iudeu devine practic
un mijlocitor al binecuvnt rii divine care se revars asupra tuturor: Se vor binecuvnta ntru
el toate semin&iile p mntului, toate neamurile l vor ferici pe el (71:18). Ki aici se poate
observa c rolul regelui n supunerea tuturor neamurilor naintea Domnului prefigureaz rolul
lui Mesia.

Elemente de antropologie

n mentalul ebraic, inima este centrul persoanei, ca organ special al cuget rii i al
cunoa terii. n ea se nasc cugetele i de aceea reprezint sinele prin excelen& . n antichitate
nu se cuno tea func&ia creierului, iar rolul lui era jucat la nivelul imagina&iei populare de c tre
inim . Aceast concep&ie se reg se te i n teologia Psalmilor i merit schi&at pe scurt.
De pild , rugndu-se ca Domnul s -i cur &easc inima, psalmistul dore te de fapt ca
gndurile sale s fie de acum ndreptate spre bine: Cerceteaz -m , Doamne, i cur &e te
inima mea; ncearc -m i cur &e te c r rile mele i vezi de este calea f r delegii n mine, i
m ndrepteaz pe calea cea ve nic (138:23-24). Astfel se vorbe te i de ndreptarea inimii
(118:7).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 28 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Domnul este numit cel ce cearc inimile i r runchii (7:9). R runchii sau rinichii
reprezentau n special organul voin&ei, de aceea expresia nseamn c Domnul este Cel care
cerceteaz cugetul i hot rrile luate. Psalmistul, convins de nevinov &ia sa, l poate ruga pe
Domnul s -i cerceteze inima i r runchii pentru a Se convinge c este drept: Cerceteaz -m ,
Doamne, i m cearc ; aprinde r runchii i inima mea (25:2).
Interesant c inima se poate ngro a, nemaiputndu- i desf ura activitatea i devenind
nep s toare. Despre cei p c to i se spune: cu gr sime inima lor i-au ncuiat (16:10).

Teologia s rmanilor

S rmanii

Mul&i psalmi care sunt ca specie literar rug ciuni de cerere tematizeaz un concept
interesant, acela de s rac sau s rman (n ebraic anw, an sau evin). Accentul nu cade
att pe starea de s r cie material , de i i ea este inclus (cf. Deut. 24:14, unde Dumnezeu
porunce te ca cel s rac i cel lipsit s nu fie asupri&i). Mai degrab , este avut n vedere starea
de umilin& , de smerenie, a a cum rezult din Ps. 17:30: Tu pe poporul cel s rac/smerit l vei
mntui i ochii mndrilor i vei smeri. n acest context termenul ebraic an este redat n
Septuaginta prin smerit (tapeinos), sens cerut de altfel de antiteza cu ochii cei
ridica&i/mndri. De asemenea, despre Moise se spune de pild c era cel mai smerit (anw)
om de pe fa&a p mntului (Num. 12:3), de i n Biblia Sinodal termenul este tradus prin
blnd. Nici aici sensul nu poate fi cel de s rac, mai ales c n context se vorbe te de
contestarea autorit &ii lui Moise de c tre fra&ii s i, preotul Aaron i profeteasa Mariam. S racii
sunt cei care cad de multe ori victime celor nedrep&i, fiind chiar uci i (Iov 24:14). Totu i,
asumndu- i necazul prin care trec i smerindu-se n fa&a lui Dumnezeu, ei i pun n dejdea
deplin n Domnul.
Domnul n-a uitat strig tul s racilor (9:12) i le r zbun sngele curs. De aceea
r bdarea s racilor nu va pieri pentru c Domnul nu l va uita niciodat pe s rac (9:18.32).
S racul n d jduie te n Domnul (13:6). n mai multe ocazii, psalmistul se define te drept
s rac: p r sit i s rac sunt eu (24:17); iar eu s rac sunt i s rman; Domnul Se va ngriji de
mine (39:23); s rac i ndurerat sunt eu (68:33); iar eu s rac sunt i s rman, Dumnezeule,
ajut -m (69:6); s rac i nec jit sunt eu (85:1); s rac sunt eu i n osteneli (87:16);
s rac i s rman sunt eu (108:21).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 29 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Izb virea

Izb virea sau sc parea (ye i) nseamn interven&ia lui Dumnezeu pentru a-l elibera pe
om dintr-o strmtorare n via& . Pentru cei pleca&i la lupt , care se aflau astfel n primejdie de
moarte, izb virea nseamn sc pare de la m cel i ntoarcerea acas , dup cum pentru cel
judecat ntr-un proces, ea nseamn achitarea.
Izb virea apare asociat n psalmi cu profilul s rmanului sau s racului (an sau evin),
adic a celui lipsit de puterea social pe care i-o confer avu&ia (hyil, care nseamn
deopotriv avere i putere). S racul sau s rmanul nu se poate baza pe sine, ci are nevoie
de protector. Numero i psalmi insist pe strig tul s rmanului c tre Domnul pentru a fi izb vit
din necazuri.
Domnul nsu i f g duie te c pentru necazul s racilor i suspinul nenoroci&ilor Se va
scula s -i izb veasc (11:5), c n-a def imat, nici n-a lep dat ruga s racului (21:27).
Domnul l scoate din pulbere pe cel s rac i l ridic din gunoi pe cei s rman, ca s -l a eze cu
cei mari (112:7). Domnul st de-a dreapta s racului (108:30), poart de grij celui s rac
(67:11) i este sc parea s racului (9:9). Mai mult, se vorbe te de iertarea p catelor oferit de
Domnul s racilor, ca i cum ns i starea de s r cie (umilin& ) este cea care l apropie pe om
de Dumnezeu: S racul va fi izb vit de p cat (106:41). De aceea s racul i s rmanul laud
numele Domnului (73:22). De altfel i omul care caut la s rman i la s rac va primi
r splat , fiind la rndul lui izb vit de Domnul (40:1).
Izb virea comport de multe ori i imagini concrete. A a de pild func&ioneaz locul
larg, l rgimea, ca opus strmtor rii n care se g se te cel strmtorat: M-a scos la loc larg,
m-a izb vit (17:22). Locul acesta mai este identificat i cu p unea, folosindu-se de
asemenea compara&ia celor credincio i cu oile din turma p zit de P storul divin: La loc de
p une, acolo m-a s l luit; la apa odihnei m-a hr nit (22:2).

6evinov ie .i p c to.enie

n spiritualitatea Psaltirii se ntlne te o dubl pozi&ionare moral a psalmistului. Pe de o


parte, acesta i declar nevinov &ia, iar pe de alt parte, se consider p c tos i cere iertare de
la Dumnezeu.
De pild , Psalmul 5 prezint la nceput tabloul celor p c to i, care nu pot sta naintea
Domnului, dar apoi psalmistul se prezint pe sine n antitez , ca cel care intr n casa
Domnului (vezi vv. 5-7), sugernd c se consider merituos. Psalmul 14 face o prezentare a
nevinov &iei cerute celor care intr n sanctuar: Doamne, cine va locui n loca ul T u i cine
se va s l lui n muntele cel sfnt al T u? Cel ce umbl f r prihan i face dreptate, cel ce are
Master Exegez i Ermineutic Biblic 30 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

adev rul n inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a f cut r u mpotriva vecinului s u i
ocar n-a rostit mpotriva aproapelui s u (14:1-3). Orantul, fiind con tient de aceast cerin&
moral , se prezint pe sine ca preg tit pentru intrarea n sanctuar: C mila Ta este naintea
ochilor mei i bine mi-a pl cut adev rul T u. Nu am ezut n adunarea de ert ciunii i cu
c lc torii de lege nu voi intra. Urt-am adunarea celor ce viclenesc i cu cei necredincio i nu
voi edea. Sp la-voi ntru cele nevinovate minile mele [] Iar eu ntru ner utatea mea am
umblat (25:3-6.11); Nici f r delegea i nici p catul meu nu sunt pricin , Doamne. F r de
nelegiuire am alergat i m-am ndreptat spre Tine (58:4).
Nevinov &ia poate fi ns formulat i ca o stare moral permanent , f r leg tur
imediat cu intrarea n Templu. De pild Ps. 16 reprezint o m rturisire a nevinov &iei: cu
foc m-ai l murit, dar nu s-a aflat ntru mine nedreptate (16:3). La fel, Psalmul 17
accentueaz aceast stare: mi va r spl ti mie Domnul dup dreptatea mea, i dup cur &ia
minilor mele mi va r spl ti mie. C am p zit c ile Domnului i n-am fost necredincios
Dumnezeului meu. [] Ki voi fi f r prihan cu Dnsul, i m voi p zi de f r delegea mea. Ki
mi va r spl ti mie Domnul dup dreptatea mea, i dup cur &ia minilor mele naintea ochilor
Lui (17:23-27). Asemenea este i Psalmul 100: Cnta-voi i voi merge cu pricepere n cale
f r prihan . [] Umblat-am ntru ner utatea inimii mele, n casa mea. N-am pus naintea
ochilor mei lucru nelegiuit (100:2-4). Un psalm al nevinov &iei este i micul Psalm 130:
Doamne, nu s-a mndrit inima mea, nici nu s-au n l&at ochii mei, nici n-am umblat dup
lucruri mari, nici dup lucruri mai presus de mine. Dimpotriv , mi-am smerit i mi-am
domolit sufletul meu, ca un prunc n& rcat de mama lui, ca r splat a sufletului meu (130:1-
2). O asemenea declara&ie de nevinov &ie poate fi formulat i de poporul ntreg: nu Te-am
uitat i n-am uitat leg mntul T u; nu s-a dat napoi inima noastr ; iar pa ii no tri nu s-au
ab tut de la calea Ta (43:19-20).
n sfr it, se mai poate preciza c psalmistul i dore te uneori s ajung la judecata lui
Dumnezeu, dar tocmai din aceast perspectiv a nevinov &iei: judec -m , Doamne, dup
dreptatea mea i dup nevinov &ia mea (7:8).
Pe de alt parte, psalmistul i recunoa te p catele. F r delegile au covr it capul meu,
ca o sarcin grea ap sat-au peste mine (37:4); F r delegea mea eu o voi vesti i m voi
ngriji pentru p catul meu (37:18). S nu intri la judecat cu robul T u, c nimeni din cei vii
nu-i drept naintea Ta (142:2); Gre elile mele de la Tine nu s-au ascuns (68:7).
Este interesant c n unele locuri cele dou sentimente morale, cel de nevinov &ia i cel
de vinov &ie, pot g site mpreun : robul t u le p ze te pe ele [legile] [] Gre elile cine le va
Master Exegez i Ermineutic Biblic 31 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

pricepe? De cele ascunse ale mele cur &e te-m i de cele str ine fere te pe robul T u; de nu
m vor st pni, atunci f r prihan voi fi i m voi cur &i de p cat mare (18:12-14).
Cum pot fi evaluate teologic aceste dou sentimente aparent contradictorii? Cre tinii nu
se pot considera lipsi&i de p cat, pentru c aceasta ar nsemna mndrie i o necunoa tere a
realit &ii p catului. Totu i tim c citirea Psaltirii aduce o mare binecuvntare. R spunsul ar fi
c citirea psalmilor care proclam nevinov &ia poate fi asumat de cre tin ca un model al
virtu&ilor, pe care ns tie c nu le-a atins, sau, altfel spus, citind psalmii nevinov &iei
cre tinul se smere te pentru c nu a atins aceast treapt de nep timire. Pe de alt parte,
psalmii n care se proclam vinov &ia pot fi citi&i i asuma&i cu u urin& , ntruct ntre&in starea
obi nuit a credinciosului aflat n lupt cu patimile, care cere ajutorul i iertarea de la
Dumnezeu.

Judecata

Judecata (mi pt) constituie spa&iul restaur rii drept &ii. Omul drept ( addq) nseamn
de fapt cel ndrept &it, cel c ruia i s-a dat dreptate la judecat . De altfel, Domnul nsu i este
numit drept ( addq): Drept e ti, Doamne, i drepte sunt judec &ile Tale (118:137).
Dreptatea judec &ii este sugerat i de ideea c Domnul face judecat scris (149:9), adic pe
baz de acte, martori i dovezi, nu pe vorbe.
n Psalmi orantul tinde uneori s se considere drept, dar nu neap rat n sensul drept &ii
ca virtute moral , ci, fiind n p stuit, are convingerea c la judecat i se va da dreptate, iar
nedreptatea pe care a suferit-o va fi reparat . Este vorba, a adar, de o diferen& de perspectiv
ntre mentalitatea vechi-testamentar i cea cre tin . Profilul celui care se roag n Psalmi este
al unui om nedrept &it, oprimat, nconjurat de du mani, iar judecata nu constituie altceva dect
ncetarea asupririi. De aceea, cei n p stui&i i doresc judecata i se roag pentru venirea
judec &ii: judec pe s rac i pe smerit (9:38); judec -m , Doamne (25:1); ia aminte spre
judecata mea, Dumnezeul meu i Domnul meu, spre pricina mea. Judec -m dup dreptatea
Ta (34:22-23); Judec -m , Dumnezeule, i ap r dreptatea mea de neamul necuvios, de
omul nedrept i viclean, i izb ve te-m (42:1). Se afirm c Domnul i izb ve te la judecat
pe cei s rmani: Ktiu c Domnul va face judecat celui s rac i dreptate celor s rmani
(139:12); Domnul Se ridic la judecat ca s -i mntuiasc pe to&i cei s rmani5 de pe p mnt
(75:9). Conceptul poate p rea surprinz tor pentru cre tini, care sunt obi nui&i ca judecata s
aib o conota&ie negativ , ca pedeaps , concep&ie ce s-a format pentru c n greac krima

5
Biblia Sinodal traduce prin blnzi.
Master Exegez i Ermineutic Biblic 32 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

nseamn judecat , dar i osnd (pentru aceasta din urm se folose te pentru a fi mai clar
termenul katakrima).
Dimpotriv , cei vinova&i nu se vor ridica la judecat (1:5), adic nu li se va da dreptate.
Dimpotriv , ei vor pierde procesul i nu vor putea sta cu fruntea sus. Osndirea celor nedrep&i
va fi pentru drep&i prilej de bucurie, ca atunci cnd cineva c tig un proces: Veseli-se-va
dreptul cnd va vedea r zbunarea mpotriva necredincio ilor (57:10). Sigur c din
perspectiv cre tin , aceast bucurie cauzat de osndirea celor nedrep&i trebuie relativizat ,
n sensul c trebuie n&eleas ca o bucurie a biruin&ei drept &ii, nu o bucurie crud pentru
pedepsirea celorlal&i.
Pe de alt parte, trebuie subliniat c nu lipse te nici con tiin&a propriei p c to enii, care
nseamn evitarea judec &ii: S nu intri la judecat cu robul T u, c nimeni din cei vii nu-i
drept naintea Ta (142:2). Aceast concep&ia seam n cel mai bine cu mentalul cre tin, dup
care luarea aminte la propriile p cate l re&ine pe credincios de la orice osndire pripit a
celorlal&i ca vinova&i.

Blestemarea vr jma.ilor

Pentru a n&elege cum Biblia ebraic utilizeaz i psalmi a a-zi i de blestem, este
necesar s facem cteva considera&ii preliminare. Domnul, fiind drept, ur te p catul i de
aceea se spune c i ur te i pe p c to i: urt-ai pe to&i cei ce lucreaz f r delegea (5:5). De
aceea, orantul, n special din pozi&ia de nevinov &ie (vezi mai sus), i declar adversitatea fa&
de p c to i, urndu-i a a cum i Domnul o face: mhnire m-a cuprins din pricina
p c to ilor (118:53); Pe c lc torii de Lege am urt i Legea Ta am iubit (118:113); Oare
nu pe cei ce Te ur sc pe Tine, Doamne, am urt i asupra vr jma ilor T i m-am mhnit? Cu
ur des vr it i-am urt pe ei i mi s-au f cut du mani (138:21-22).
n unele texte avem de-a face cu simple constat ri ale interven&iei Domnului, care Se
r zbun i i pedepse te pe p c to i: Domnul cel drept a t iat grumajii p c to ilor (128:4);
Tu ai b tut pe to&i cei ce m vr jm esc n de ert, din&ii p c to ilor ai zdrobit (4:7).
Cunoscnd zelul divin, orantul poate exprima aceste idei i la viitor: Va ploua peste p c to i
la&uri, foc i pucioas ; iar suflarea de vifor este partea paharului lor (10:6); pierde-va
Domnul toate buzele cele viclene i limba cea plin de mndrie (11:3); Intra-vor n cele mai
de jos ale p mntului; da-se-vor n minile sabiei, p r&i vulpilor vor fi (62:9); Ce se va da
&ie i ce vei c tiga de la limba viclean ? S ge&i ascu&ite cu c rbuni aprin i trase de Cel
Puternic (119:3-4).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 33 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

n multe cazuri ns nu este vorba doar de o descriere sau constatare, ci psalmistul chiar
i dore te ca p c to ii s piar : O, de ai ucide pe p c to i, Dumnezeule (138:19); Piar
p c to ii de pe p mnt (103:36); Pr bu easc -se de pe stnc judec torii lor (140:6).
Interesant c este men&ionat chiar loca ul mor&ilor ( el) ca loc unde p c to ii merit s fie
pu i: S se ntoarc p c to ii n eol/iad (9:17); S se ru ineze necredincio ii i s se
coboare n eol/iad (30:17); S vin moartea peste ei i s se coboare n eol/iad de vii
(54:16). La acestea se pot ad uga i alte imagini sugestive: S fie ca praful n fa&a vntului i
ngerul Domnului s -i nec jeasc (34:5), sau faptul c psalmistul i binecuvnteaz pe cei
care i-ar ucide pe p c to i: Fiica Babilonului, tic loasa! [] Fericit este cel ce va apuca i va
lovi pruncii t i de piatr (136:8-9).
Uneori aceste rug ciuni-blestem iau forme foarte complexe. Psalmul 68 cuprinde un
asemenea psalm de blestem rostit mpotriva unui grup de p c to i: Fac -se masa lor nainte
lor curs , r spl tire i sminteal . S se ntunece ochii lor ca s nu vad i spinarea lor pururea
o grbove te. Vars peste ei urgia Ta i mnia urgiei Tale s -i cuprind pe ei. Fac -se curtea
lor pustie i n loca urile lor s nu fie locuitori (68:26-29); adaug f r delege la f r delegea
lor i s nu intre ntru dreptatea Ta. Kter i s fie din cartea celor vii i cu cei drep&i s nu se
scrie (68:31-32). Psalmul 108, poate cel mai teribil dintre psalmii de blestem, formuleaz
blestemele la singular: Pune peste dnsul pe cel p c tos i diavolul s stea de-a dreapta
lui. Cnd se va judeca s ias osndit, iar rug ciunea lui s se prefac n p cat. S fie zilele lui
pu&ine i dreg toria lui s o ia altul; s ajung copiii lui orfani i femeia lui v duv ; s fie
str muta&i copiii lui i s cer easc ; s fie sco i din cur&ile caselor lor; s smulg c m tarul
toat averea lui; s r peasc str inii ostenelile lui; s nu aib sprijinitor i nici orfanii lui
miluitor; s piar copiii lui i ntr-un neam s se sting numele lui; s se pomeneasc
f r delegea p rin&ilor lui naintea Domnului i p catul maicii lui s nu se tearg ; s fie
naintea Domnului pururea i s piar de pe p mnt pomenirea lui, pentru c nu i-a adus
aminte s fac mil (108:5-14). Ca o parantez , ini&ial expresia diavolul s stea de-a dreapta
lui nu se referea la demon, ci la acuzatorul uman: psalmistul l blestem s fie trt la
judecat , iar cnd se va judeca s ias osndit, deci s piard procesul.
Toate aceste cuvinte pot suna deosebit de strident pentru urechile unui cre tin, fiind i
motivul pentru care unii evit citirea regulat a Psaltirii. Totu i, trebuie &inut cont de cteva
aspecte. n primul rnd, psalmii de blestem nu l transform pe orant n executorul judec &ii.
Nu el este cel care l pedepse te pe p c tos, ci las totul n seama lui Dumnezeu. n al doilea
rnd, este vorba doar de cazuri n care orantul este nevinovat i sufer o nedreptate mare din
partea celor f r delege. Sunt cazuri n care prin blestemele rostite este invocat primirea
Master Exegez i Ermineutic Biblic 34 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

r spl &ii n conformitate cu fapta comis : S se ntoarc nedreptatea lui pe capul lui (7:16);
S vin asupra lor la&ul pe care nu-l cunosc i cursa pe care au ascuns-o s -i prind pe ei, i
chiar n la&ul lor s cad (34:7); Sabia lor s intre n inima lor i arcurile lor s se frng
(36:15); Ei singuri se vor r ni cu limbile lor (63:8). Acest lucru apare formulat i ca
rug ciune c tre Dumnezeu: D -le lor dup faptele lor i dup vicle ugul gndurilor lor. Dup
lucrul minilor lor, d -le lor; r spl te te-i dup faptele lor (27:5-6); Vrful la&ului lor,
osteneala buzelor lor s -i acopere pe ei! S cad peste ei c rbuni aprin i; n foc arunc -i pe ei,
n necazuri pe care s nu le poat r bda (139:9-10). Altfel spus, chiar i pentru mentalul
vechi-testamentar, psalmii de blestem presupun existen&a unei oprim ri pe care doar
Dumnezeu, i nu omul, o poate solu&iona.
Este adev rat c unele texte vorbesc de r zbunare ca fiind ndeplinit de c tre cei drep&i:
Laudele Domnului n gura lor i s bii cu dou t i uri n minile lor, ca s se r zbune pe
neamuri i s pedepseasc pe popoare, ca s lege pe mp ra&ii/regii lor n obezi i pe cei sl vi&i
ai lor n c tu e de fier (149:6-8). Totu i, aceasta nu exclude faptul c adev ratul agent al
r zbun rii i singurul ndrept &it s o fac r mne Dumnezeu. n fond, drep&ii iau chiar
cuvintele de laud aduse Domnului cu gura lor ca ni te s bii cu dou t i uri mpotriva celor
f r delege.
Pe de alt parte, este interesant c n unele locuri ns i dorin&a psalmistului poate fi
ambivalent . El dore te ca p c to ii s nu piar , ci s se ntoarc la Domnul, dar pe de alt
parte l roag pe Dumnezeu s -i nimiceasc : S nu-i omori pe ei, ca nu cumva s uite legea
Ta (58:12), dar mai departe: Nimice te-i, ntru mnia Ta nimice te-i, ca s nu mai fie
(58:15). Aceasta arat c nu r zbunarea i nimicirea sunt scopul final, ci ca tic lo ii s
cunoasc Legea Domnului i s se poc iasc .
Cu toate acestea, cre tinii nu trebuie s blesteme pe nimeni, dup cuvintele
Mntuitorului, Care spune: IubiVi pe vr jmaWii voWtri, binecuvntaVi pe cei ce v blestem ,
faceVi bine celor ce v ur sc Wi rugaVi-v pentru cei ce v vat m Wi v prigonesc (Mat. 5:44).
Cum mai pot fi atunci recepta&i psalmii de blestem? O solu&ie vine tot din cuvintele Psaltirii.
La un moment dat, psalmistul se roag : Sfr easc -se r utatea p c to ilor (7:9). Aceasta
arat c adev ratul adversar care trebuie ntr-adev r blestemat este p catul, r utatea, nu
persoanele ca atare, p c to ii. Iar cnd se pune problema blestem rii p catelor, trebuie
nceput cu cele proprii, adic trebuie v zut brna din ochiul propriu, nu paiul din ochiul
aproapelui (Luc. 6:41).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 35 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

P catul

P catul constituie o realitate tragic a tuturor oamenilor, o sl biciune a firii omene ti, o
abatere i c dere de la bun tatea lui Dumnezeu: To&i s-au ab tut, mpreun netrebnici s-au
f cut; nu este cel ce face bun tate, nu este pn la unul (13:3 // 52:4).
Cel mai uzual cuvnt pentru p cat din cartea Psalmilor este wen, neajuns (cauzat
cuiva), ultraj. Al doilea termen ca frecven& este awn, care s-ar traduce prin vin ,
nedreptate (cf. 1 Reg. 25:24), dar care poate desemna chiar i pedeapsa pentru vin .
nrudit ca sens cu acesta este r a, nedreptate, tic lo ie. De altfel ra , cel care s vr e te
r a, nedreptatea, este opusul lui addq, dreptul, cel care are dreptate. A adar r a este
opusul drept &ii, referindu-se la starea celui care nu are dreptate, se face vinovat de ceva r u
i ca atare va fi osndit la proces.
Al&i termeni pentru p cat sunt p a i hattt. P a vine de la o r d cin ce nseamn a
se r zvr ti, deci ar putea fi redat prin r zvr tire mpotriva lui Dumnezeu, iar hattt provine
de la r d cina care nseamn a rata, a gre i (&inta), nsemnnd deci abatere, gre eal ,
ratarea scopului pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. De altfel, hattt a ajuns s desemneze
chiar i ritualul jertfei prin care se iertau p catele, jertfa de p cat.
Un alt termen ntlnit este ra, r utate, ca opusul binelui, ceea ce nseamn o
pagub sau un necaz produs celuilalt.
To&i ace ti termeni folosi&i pentru p cat, la care pot fi ad uga&i i al&ii, constituie diverse
fa&ete ale realit &ii p catului, de la simpl abatere sau omisiune, trecnd prin nedreptate i
pricinuirea unui neajuns cuiva, pn la r zvr tirea i r utatea s vr it pe fa& .

Poc in a

Am observat c multe texte omul Vechiului Testament i dore te judecata divin , fiind
convins c este drept i i se va face dreptate. Totu i exist i c&iva psalmi care insist nu pe
starea de nevinov &ie, ci pe m rturisirea p catelor. Astfel, pedeapsa divin apare ca justificat
pe deplin, dar orantul l roag pe Domnul s -l ierte. Ace tia sunt psalmii de poc in& sau de
peniten& , fiind n num r de apte (6, 31, 37, 50, 101, 129 i 142).
n Psalmul 6, orantul se declar neputincios i spune c oasele sale s-au tulburat (v. 2).
n Psalmul 31, este numit fericit cel c ruia Domnul nu-i socote te p catul (v. 2). Ct despre
psalmist, el i m rturise te propriul p cat smerit: p catul meu l-am cunoscut i f r delegea
mea n-am ascuns-o (v. 5). M rturisirea atrage dup sine iertarea (v. 6): Zis-am: M rturisi-
voi f r delegea mea Domnului; Wi Tu ai iertat nelegiuirea p catului meu. Ki n Psalmul 37
orantul m rturise te c f r delegile l-au covr it i au ap sat asupra sa ca o sarcin grea (v. 4).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 36 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

P catul este pus n rela&ie cu boala care macin trupul. Psalmistul este gata s - i vesteasc
f r delegea (v. 18): F r delegea mea eu o voi vesti i m voi ngriji pentru p catul meu.
Psalmul 50 este psalmul prin excelen& al poc in&ei. n titlul istoric (din p cate netradus
de Biblia Sinodal , dar reg sit n Psaltirea cartea de cult), este pus n leg tur cu p catul
adulterului i al uciderii s vr ite de David pentru a o lua pe so&ia lui Urie hititul, Bat eba.
Pentru aceasta el a fost aspru mustrat de profetul Natan (cf. 2 Reg. 12). Orantul m rturise te
p catul chiar de la nceput, cernd cur &irea de la Dumnezeu: Dup mul&imea ndur rilor
Tale, terge f r delegea mea. Mai vrtos m spal de f r delegea mea i de p catul meu m
cur &e te (50:2-3), iar mai departe cererea este reluat : ntoarce fa&a Ta de la p catele mele
i toate f r delegile mele terge-le (50:10). P catul este recunoscut ca atare ntr-un strig t de
poc in& : C f r delegea mea eu o cunosc i p catul meu naintea mea este pururi. Tie unuia
am gre it i r u naintea Ta am f cut (50:4-5).
n Psalmul 101 psalmistul se aseam n cu p s rile pustiului care locuiesc n ruine.
Oasele i sunt uscate (vv. 4, 6), inima r nit (v. 5), a mncat cenu i a b ut ap amestecat
cu lacrimi (v. 10). n Psalmul 129 orantul i exprim con tiin&a c p catul apas asupra
tuturor i nimeni nu poate solu&iona singur problema p c to eniei: De Te vei uita la
f r delegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? (129:3). Totu i, tie c Domnul este i milostiv
(vv. 4, 7). Psalmul se ncheie cu m rturisirea c Domnul l va izb vi pe Israel de toate
f r delegile lui (v. 8). n sfr it, n Psalmul 142, psalmistul i m rturise te p catul, spunnd
c nimeni dintre cei vii nu este drept naintea Domnului (v. 2).
Sunt totu i i al&i psalmi n care se m rturise te p catul. P catele tinere&ilor mele i ale
ne tiin&ei mele nu le pomeni (24:7); Pentru numele T u, Doamne, cur &e te p catul meu, c
mult este (24:12). C m-au mpresurat rele c rora nu este num r; ajunsu-m-au f r delegile
mele i n-am putut s v d. nmul&itu-s-au mai mult dect perii capului meu i inima mea m-a
p r sit (39:16-17). Se ntlnesc chiar i m rturisiri colective ale p catului: P c tuit-am ca i
p rin&ii no tri, nelegiuit-am, f cut-am strmb tate (105:6). Se exprim , de asemenea, i
con tiin&a c p catul a adus cu sine pedeapsa din partea lui Dumnezeu: pentru f r delegile
lor au fost umili&i (106:17). De aceea sunt formulate cereri de iertare: mi iart toate
p catele mele (24:19); Vindec sufletul meu, c am gre it Tie (40:4).

Postul .i rug ciunea

n spiritualitatea psalmilor, poc in&a se manifest vizibil prin post, rug ciune i
mbr care n sac: Ki mi-am smerit cu post sufletul meu, i mi-a fost spre ocar mie. Ki m-am
mbr cat cu sac, i am ajuns pentru ei de batjocur . [] Iar eu ntru rug ciunea mea c tre
Master Exegez i Ermineutic Biblic 37 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Tine, Doamne, am strigat la timp bine pl cut (68:12-13.15); M-am mbr cat cu sac i am
smerit cu post sufletul meu i rug ciunea n snul meu se va ntoarce (34:12). Postul nsemna
ajunare total , adic ab&inere de la alimente i b utur , timp de o zi de la o sear la alta, pentru
c atunci ncepea ziua urm toare. Dup cum se poate vedea i din versetul citat, postul ca
nemncare are ca scop umilirea sufletului, pentru c omul imit s r cia total i abandonul
traiului obi nuit. Aceea i menire o are i mbr catul n sac, adic lep darea ve mintelor
obi nuite i ncingerea doar a coapselor n pnza aspr , un obicei mprumutat din ritualul de
jelire a mor&ilor (cf. Fac. 37:34). Aceasta putea fi nso&it i de pres rarea de praf sau cenu
pe cap, practic ce provenea tot din ritualul plngerii pentru mor&i.
Totu i n psalmi se arat c adev ratele semne ale poc in&ei nu trebuie s fie cele
vizibile, exterioare, ci smerenia sufletului. Nu aducerea de jertfe este cea mai important , ci
jertfa interioar a inimii zdrobite: Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima nfrnt i
smerit Dumnezeu nu o va urgisi (50:18).

Legea ca izvor de n elepciune

Psalmii sapien&iali sunt acea grup de psalmi care au n centru preocuparea fa& de Lege
(tor), pe care credinciosul trebuie s o citeasc i s mediteze asupra ei pentru a se mp rt i
de darurile lui Dumnezeu. Probabil c aceast accentuare a evlaviei manifestat prin lectura
Legii dateaz din perioada de dup distrugerea Templului (586 dHr.), fiind a adar de dat
mai recent , pentru c pe perioada existen&ei Templului din Ierusalim pio enia se concretiza
n primul rnd prin aducerea de jertfe. Cnd Templul nu a mai existat, locul lui important din
con tiin&a religioas a fiilor lui Israel a fost luat de Legea lui Moise.
Psalmul 1 constituie tocmai o prefa& a ntregii Psaltiri, v zut ca o expresie a leg turii
cu Legea. Este fericit credinciosul care nu se al tur tic lo ilor (v. 1), ci i g se te pl cea n
Legea Domnului i o recit ziua i noaptea. Verbul ebraic hag nu nseamn a cugeta, a a
cum este tradus n Biblia Sinodal , ci a murmura (a morm i cnd e vorba de ur i, a
mri cnd se refer la lei sau a gnguri cnd este vorba de porumbei). n antichitate se
practica lectura cu glas tare, de aceea aici este avut n vedere tocmai recitarea Legii. Aceast
practic asigura de altfel o profund familiarizare cu textul sacru, care devenea astfel memorat
mult mai u or. O asemenea recitare a Legii apare i n Ios. 1:8, unde Iosua este ndemnat ca
ziua i noaptea s nu lase cartea Legii s i se ndep rteze de pe buze. Revenind la psalm,
credinciosul care recit Legea este comparat cu un pom r s dit lng izvoarele apelor (v. 3),
cu frunza peren i care rode te la timp. Aceast asem nare ntre drept i pomul verde poate
Master Exegez i Ermineutic Biblic 38 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

sugera identificarea dreptului cu pomul vie&ii din gr dina Edenului. Dreptul este asociat cu
pomul verde i n alte texte: dreptul ca finicul va nflori i ca cedrul cel din Liban se va
nmul&i (91:12).
Un alt psalm sapien&ial este Psalmul 18B. Prima parte a psalmului (18A) este dedicat
proniei divine, dar a doua parte (18B) reprezint un psalm separat, avnd ca tem Legea
Domnului. Legea Domnului este identificat cu m rturia Acestuia, judec &ile, poruncile
i chiar frica de Domnul. Toate aceste expresii sinonime explic practic ce nseamn Legea
(Tora). Efectele sunt deosebite pentru credincios: devine f r prihan , sufletul i se ntoarce
spre Dumnezeu, cap t n&elepciune i veselie duhovniceasc . Astfel, r splata celui drept este
mare (v. 12). Avnd Legea ca singura dorire a sufletului, psalmistul tie c toate cuvintele
gurii sale vor fi binepl cute, iar inima i va cugeta la Dumnezeu (v. 15).
Cel mai lung psalm din Psaltire este tot unul sapien&ial, Psalmul 118. Este structurat pe
22 de strofe dup literele alfabetului ebraic, fiecare strof de cte opt versete, fiecare dintre
aceste versete ncepnd cu litera ebraic respectiv . A adar Ps. 118 este deopotriv i un
psalm alfabetic. Legea (tor) apare al turi de alte sinonime: porunci (mi wt), hot rri
(mi patm), legi (huqm), rnduieli (piqudim) i m rturii (edt). Interesant c Legea este
asociat lumin rii: f clie picioarelor mele este Legea Ta i lumin c r rilor mele (v. 105).
n alte locuri mai apare i ideea purit &ii cuvintelor dumnezeie ti, comparate cu metalul cur &it
n foc: Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint l murit n foc, cur &at de p mnt, cur &at
de apte ori (11:6); cuvintele Domnului n foc l murite (17:33).

Via a de dincolo

R splata n lumea aceasta

Unii psalmi se fac ecoul concep&iei vechi dup care r splata din partea divinit &ii este
oferit n lumea aceasta. Lumea de dincolo nsemna o existen& vegetativ , lipsit de
con tiin& , de aceea binecuvntarea din partea lui Dumnezeu presupunea ducerea unui trai
mbel ugat, dar aici pe p mnt. Dreptul care se teme de Domnul este fericit, i ca r splat
puternic va fi pe p mnt semin&ia lui [] slav i bog &ie n casa lui (111:2-3). Un psalm
tipic pentru aceast concep&ie este Psalmul 36: Cei ce a teapt pe Domnul vor mo teni
p mntul (36:9); n zilele de foamete se vor s tura (36:19); Tn r am fost i am
mb trnit i n-am v zut pe cel drept p r sit, nici semin&ia lui cernd pine. Toat ziua dreptul
miluie te i mprumut i semin&ia lui binecuvntat va fi. Fere te-te de r u i f binele i vei
tr i n veacul veacului (36:25-27). Se poate observa c psalmistul spune c dreptatea,
Master Exegez i Ermineutic Biblic 39 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

descris ca ferire de r u i facerea binelui, aduce cu sine bel ug i via& ndelungat . La polul
opus sunt p c to ii, care vor muri nainte de vreme: B rba&ii v rs tori de snge i vicleni nu
vor ajunge la jum tatea zilelor lor (54:27). Judecarea p c to ilor se consum i ea n aceast
via& : Da, este Dumnezeu Care i judec pe ei n via& (57:11). Aceast idee se reg se te i
n al&i psalmi. Sufletul lui [al celui care se teme de Domnul] ntru bun t &i se va s l lui i
semin&ia lui va mo teni p mntul (24:14). R splata va fi via&a lung (90:16; 91:14).
Psalmistul i dore te bel ugul n via&a aceasta. Cine este omul cel ce voie te via&a, care
iube te s vad zile bune (33:12). Bun starea trupului este v zut ca o binecuvntare divin :
Ki a nflorit trupul meu i de bun voia mea l voi l uda pe El (27:10). Concep&ia este
formulat i n ndemnul c tre al&ii: N d jduie te n Domnul i f bun tate i locuie te
p mntul i hr ne te-te din bog &ia lui (36:3).
Tot o r splata de la Domnul este i rodul pntecelui, adic dobndirea de fii: Fiii sunt
mo tenirea Domnului, r splata rodului pntecelui. Precum sunt s ge&ile n mna celui viteaz,
a a sunt copiii p rin&ilor tineri. Fericit este omul care- i va umple casa de copii; nu se va
ru ina cnd va gr i cu vr jma ii s i n poart (126:3-5). Un alt psalm tipic, care sintetizeaz
cele spuse pn acum, este Psalmul 127. Se prezint n plus ca element al binecuvnt rii i
traiul fericit al turi de so&ie: Ferici&i to&i cei ce se tem de Domnul, care umbl n c ile Lui.
Rodul muncii minilor tale vei mnca. Fericit e ti; bine-&i va fi! Femeia ta ca o vie roditoare,
n laturile casei tale; fiii t i ca ni te vl stare tinere de m slin, mprejurul mesei tale. Iat , a a
se va binecuvnta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvnta Domnul din Sion i vei
vedea bun t &ile Ierusalimului n toate zilele vie&ii tale. Ki vei vedea pe fiii fiilor t i. (127:1-
5). n fine, un alt aspect al binecuvnt rii este legat de superioritatea fa& de du mani: ntru
aceasta am cunoscut c m-ai voit, c nu se va bucura vr jma ul meu de mine (40:11).
De i pe cre tini expresia p mntul celor vii i-ar putea duce cu gndul la mp r &ia
Cerurilor, de fapt n contextul istoric al Psalmilor ea se refer la lumea aceasta, t rmul celor
afla&i n via& : Cred c voi vedea bun t &ile Domnului n p mntul celor vii (26:19).
R splata va fi n p mntul celor vii (114:9; 141:5). Faptul c p mntul celor vii se refer
la via&a aceasta, desf urat pe p mnt, se observ i din faptul c despre omul p c tos se
arat c va fi mutat din p mntul celor vii (51:4). Ki odihna este a teptat de la Dumnezeu
tot n aceast via& : Las -m , ca s m odihnesc mai nainte de a m duce i de a nu mai fi
(38:18). n acela i sens trebuie n&eleas i expresia Dumnezeul vie&ii mele (41:12). Se
ntlnesc i texte n care Domnul apare descris drept partea de mo tenire: Domnul este
partea mo tenirii mele (15:5); partea mea e ti, Doamne (118:57); partea mea e ti n
p mntul celor vii (141:5). Dup cum se poate vedea din ultimul text, i aceast concep&ie
Master Exegez i Ermineutic Biblic 40 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

pare limitat tot la via&a aceasta. Psalmistul, ca om drept, prime te binecuvntarea de la


Domnul i are o rela&ie special cu Acesta, ca aceea dintre un mo tenitor i &arina str mo ilor,
dar toate sunt circumscrise fericirii din aceast via& .
Totu i, unele texte din Psalmi vorbesc i de sngele i moartea celor cuvio i, care sunt
scumpe naintea Domnului: Scump este naintea Domnului moartea cuvio ilor Lui (115:6);
Pentru Tine suntem uci i toat ziua; socoti&i am fost ca ni te oi de junghiere (43:24). n
71:14-15 se ntlne te chiar succesiunea scump este sngele n ochii Lui, iar [acela] va fi
viu6. Aceste texte sunt importante, pentru c demonstreaz c nu numai via&a trebuie
pre&uit , ci i moartea ntru dreptate.
Al&i psalmi vorbesc de convingerea psalmistului c va r mne n via& , indiferent de
natura necazurilor pe care le experiaz . Nu voi muri, ci voi fi viu [] Mor&ii nu m-a dat
(117:17-18). Interesant c tocmai Psalmul 117 a fost folosit de Biserica primar ca lectur
pascal n Ierusalim, celebrnd nvierea Mntuitorului Iisus Hristos din mor&i.
De asemenea, n special Psalmul 118 folose te de multe ori ideea c Domnul d via& :
Viaz -m dup cuvntul T u (118:25); n calea Ta viaz -m (118:37); ntru dreptatea Ta
viaz -m (118:40); cuvntul T u m-a viat (118:50); ndrept rile Tale, c ntr-nsele m-ai
viat (118:93); Doamne, viaz -m , dup cuvntul T u (118:107); m viaz (118:16);
n&elep&e te-m i voi fi viu (118:144); ntru mila Ta m viaz (118:159); viu va fi
sufletul meu (118:175). Aceast concep&ie se reg se te ns i n al&i psalmi: De ajung la
necaz, viaz -m (137:7); Pentru numele T u, Doamne, d ruie te-mi via& (142:11);
Domnul a dat sufletului meu via& (65:8); Domnul s -l p zeasc i s -l vieze (40:2).
n alt text psalmistul n d jduie te s primeasc de la Domnul via& pn n veac
(132:3). De asemenea, se spune: Drep&ii vor l uda numele T u i vor locui cei drep&i n fa&a
Ta (139:13); Pe mine m a teapt drep&ii (141:7). Aceste texte ar sugera c cei drep&i,
afla&i laolalt ca un fel de comunitate, au o permanent leg tur cu Dumnezeu. ntrez rirea
unei concep&ii mai largi, prin care Domnul i poate exercita st pnirea nu numai n via&a
aceasta, ci n chip minunat i dincolo, n loca ul mor&ilor, se va vedea mai detaliat n
continuare.

Domnul .i loca.ul mor ilor

Cu siguran& , realitatea i universalismul mor&ii erau clar conturate: Nimeni nu poate s


scape de la moarte, nici s pl teasc lui Dumnezeu pre& de r scump rare. C r scump rarea
sufletului e prea scump i niciodat nu se va putea face, ca s r mn cineva pe totdeauna

6
Biblia Sinodal urmeaz aici Septuagintei, care are numele n loc de sngele.
Master Exegez i Ermineutic Biblic 41 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

viu i s nu vad niciodat moartea [] mormntul lor va fi casa lor n veac (48:7-9.11).
Trebuie precizat c potrivit mentalului vechi-testamentar to&i mor&ii, indiferent de starea lor
moral , buni i r i, ajungeau n ceea ce s-ar chema loca ul mor&ilor ( el). Nu este iadul, n
sensul locului de osnd din concep&ia cre tin , ci un spa&iu comun pentru to&i. Grecii au
tradus prin hades, ceea ce a dat n romne te, pe filier slavon , iad. n Psalmi, Biblia
Sinodal traduce el prin iad, dar n celelalte c r&i cu loca ul mor&ilor. Aceast deosebire
se datoreaz faptului c psalmii sunt foarte des folosi&i n cult, iar utilizarea liturgic le-a
impus o precizare n plus dogmatic . Pentru cre tini nu mai exist conceptul unui loca comun
al mor&ilor, ci o departajare, chiar imediat dup moarte, ntre rai i iad.
Dar n majoritatea textelor vechi-testamentare, inclusiv n psalmi, loca ul mor&ilor
reprezint spa&iul n care leg tura cu Dumnezeu nceteaz : Nu mor&ii Te vor l uda pe Tine,
Doamne, nici to&i cei ce se coboar n eol/iad, ci noi, cei vii, vom binecuvnta pe Domnul
(113:25-26). Aceast concep&ie poate fi formulat i ca ntreb ri retorice, la care r spunsul
a teptat este negativ: C nu este ntru moarte cel ce Te pomene te pe Tine. Ki n eol/iad cine
Te va l uda pe Tine? (6:5); Oare mor&ilor vei face minuni? Sau cei mor&i se vor scula i Te
vor l uda pe Tine? Oare va spune cineva n mormnt mila Ta i adev rul/credincio ia T u n
locul pierz rii? Oare se vor cunoa te ntru ntuneric minunile Tale i dreptatea Ta n p mnt
uitat? (87:11-13). Ce folos ai de sngele meu de m cobor n stric ciune? Oare Te va l uda
pe Tine & rna, sau va vesti adev rul T u? (29:9). De aceea, psalmistul i dore te s evite cu
orice pre& moartea: Nu cumva s adorm ntru moarte (12:4). Aceast concep&ie, care se
reg se te de altfel i la alte popoare antice, n special n zona mesopotamian , oglinde te
accentul deosebit pus pe via&a aceasta. Moartea era v zut ca aducnd cu sine un fel de
letargie, un somn sau o amor&eal , ceea ce presupunea o existen& aproape vegetativ , lipsit
de semnifica&ie.
Totu i este interesant c se dezvolt treptat i o problematizare a concep&iei despre
loca ul comun pentru mor&i. n vreme ce p c to ii sunt p stori&i de moarte moartea i va
pa te pe ei (48:14) , dreptul n d jduie te ca Domnul s -l scoat chiar din eol: Dumnezeu
va izb vi sufletul meu din mna eolului/iadului, cnd m va apuca (48:16). N dejdea
scoaterii chiar i din eol este exprimat i n alte locuri: C nu vei l sa sufletul meu n eol,
nici nu vei da pe cel cuvios al T u s vad stric ciunea (15:11); ai izb vit sufletul meu din
eolul cel mai de jos (85:12); C ai izb vit sufletul meu de la moarte (55:13); Domnul
scoate sufletul meu din moarte (114:8). n alt parte, psalmistul spune c este ridicat de
Dumnezeu din por&ile mor&ii (9:13).
Master Exegez i Ermineutic Biblic 42 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Nu este clar dac aceast izb vire din eol nseamn nviere, sau este doar o metafor
pentru izb virea dintr-un necaz foarte mare, asem n tor mor&ii. ntr-adev r, unele texte par s
compare strmtoarea n care se afl orantul cu loca ul mor&ilor: via&a mea de eol s-a
apropiat; socotit am fost cu cei ce se coboar n groap ; ajuns-am ca un om neajutorat, singur
ntre cei mor&i. [] Pusu-m-au n groapa cea mai de jos, ntru cele ntunecate i n umbra
mor&ii (86:3-6); Cuprinsu-m-au durerile mor&ii [] durerile eolului m-au nconjurat;
ntmpinatu-m-au la&urile mor&ii (17:5-6); Cuprinsu-m-au durerile mor&ii, primejdiile
eolului m-au g sit; necaz i durere am aflat (114:3); C de nu m vei auzi, m voi asem na
cu cei care se coboar n groap (27:1); Doamne, scos-ai din eol sufletul meu, mntuitu-m-
ai de cei ce se coboar n groap (29:3); Multe necazuri i rele ai trimis asupra mea, dar
ntorcndu-Te mi-ai dat via& i din adncurile p mntului iar i m-ai scos. nmul&it-ai spre
mine m rirea Ta i ntorcndu-Te m-ai mngiat i din adncurile p mntului iar i m-ai
scos (70:23-24). Necazul este doar asemenea mor&ii: f cutu-m-a [vr jma ul] s locuiesc n
ntuneric ca mor&ii cei din veacuri (142:3), s nu m asem n celor ce se coboar n
mormnt (142:7). n acest sens poate fi invocat i expresia umbra mor&ii ( almwet), care,
de i apare cel mai adesea la Iov, se reg se te i n unii psalmi (22:4; 43:21; 106:10.14).
Cu toate acestea, sunt cteva texte n care st pnirea Domnului se ntinde n mod
explicit i dincolo, n eol. Unul dintre acestea este Psalmul 138: Unde m voi duce de la
Duhul T u i de la fa&a Ta unde voi fugi? De m voi sui n cer, Tu acolo e ti. De m voi
cobor n eol/iad, de fa& e ti. De voi lua aripile mele de diminea& i de m voi a eza la
marginile m rii Ki acolo mna Ta m va pov &ui i m va &ine dreapta Ta (138:7-10). Aceea i
concep&ie pare s se eviden&ieze i n Psalmul 22: C de voi i umbla n mijlocul mor&ii, nu
m voi teme de rele; c Tu cu mine e ti (22:4).
Domnul controleaz de aceea nu numai via&a omului pe acest p mnt, ci i moartea
acestuia sau ce se va ntmpla dup moarte: n minile Tale mi voi da duhul meu (30:5);
Ale Domnului Dumnezeu sunt ie irile mor&ii (67:21). Coroborate cu texte care l
m rturisesc pe Domnul drept surs a vie&ii C la Tine este izvorul vie&ii, ntru lumina Ta
vom vedea lumina (35:9); sufletul meu n El viaz (21:35) , s-ar putea deduce, deci nu n
mod clar, c Domnul va asigura ntr-un fel anume, neprecizat ns , continuitatea leg turii
omului cu el. Nu se poate spune nimic ns , din perspectiva exclusiv a Psalmilor, dac se
a tepta o nviere general , dac darul vie&ii de dup moarte era oferit exclusiv celor drep&i, sau
n ce va consta mai exact leg tura cu Domnul dincolo de moarte.
Master Exegez i Ermineutic Biblic 43 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

Sfin ii

n cteva texte foarte interesante Septuaginta face referire la sfin&i. De pild ,


Dumnezeu este l udat ntru sfin&ii S i: L uda&i pe Domnul ntru sfin&ii Lui (en tois hagiois
autou) (150:1). Textul Masoretic se refer ns la sanctuarul Lui (qod ), avnd deci
sensul: L uda&i-L pe Dumnezeu n sanctuarul S u.
Un text asem n tor este i versetul: Minunat este Dumnezeu ntru sfin&ii Lui (67:36).
Redarea apar&ine iar i Septuagintei, pentru c Textul Masoretic are: Minunat/Temut este
Domnul din sanctuarele Sale. Surprinz tor c n textul ebraic sanctuarul apare la plural
(miqda m), de i filonul teologic principal din Vechiul Testament insist pe faptul c nu
trebuie s existe dect un singur sanctuar, Templul din Ierusalim.
Ideea se reg se te i n alt text: Cu Tine este poporul T u n ziua puterii Tale, ntru
str lucirile sfin&ilor T i (en tais lamprot$sin t#n hagi#n) (109:3), redat tot dup Septuaginta.
Textul Masoretic red n schimb: Poporul T u se dedic n ziua puterii Tale, n str lucirile
sfin&eniei (qde ).
De remarcat a adar c n toate cele trei texte, Septuaginta alege s traduc printr-un
plural. O problem de interpretare ar fi ns dac Septuaginta red prin hagioi, adic prin
masculin, sau hagia, la neutru. Contextul gramatical nu poate s ajute, pentru c la dativ i
genitiv att masculinul plural, ct i neutrul plural au aceea i form gramatical . S-ar putea ca
pluralul s fie neutru, caz n care Septuaginta s se refere la cele sfinte: L uda&i pe Domnul
ntru cele sfinte ale Lui; Minunat este Domnul ntru cele sfinte ale Lui; iar poporul se
al tur Domnului ntru str lucirea celor sfinte. Cele sfinte s-ar referi a adar la spa&iul
sacru i realit &ile pline de sfin&enie aferente Templului. n aceast interpretare, Septuaginta
nu ar diferi ca sens de Textul Masoretic.
R mne ns i varianta n care am avea de-a face cu un adjectiv masculin, cei sfin&i.
Cine ar fi sfin&ii n acest caz? Ar putea fi vorba de poporul Israel, sfin&i&i ca popor al
Domnului. Ar putea fi vorba ns i de figurile marcante ale poporului, nu neap rat cele n
via& , ci i personalit &i din trecut. n psalmi sunt men&iona&i de exemplu patriarhii Avraam,
Isaac i Iacov, Moise i Aaron, profetul Samuel i David. Exist i aceast posibilitate de
interpretare, ca deja n vremea traducerii Septuagintei, sensul s fie acela de oameni sfin&i.
Un text unic i greu de interpretat este cel din Psalmul 15. Versetele 2-4 nu sunt foarte
bine p strate n ebraic , dar sensul poate fi reconstituit dup cum urmeaz : Am spus lui
Iahve, Domnului meu: Tu e ti bun starea mea. Veliar sunt to i sfin ii de pe p mnt pe care ei
Master Exegez i Ermineutic Biblic 44 Teologia Psalmilor
Anul 2, sem. 1 (2016-2017) Alexandru Mih il

i iubesc i blestema i sunt to i cei care i au bun voirea n ei. i nmul esc suferin ele cei
care alearg dup un alt [dumnezeu]. Nu voi v rsa liba&iile de snge i nu voi pune numele
meu pe buzele mele. Traducerea englezeasc NJPS (ap rut n mediul evreiesc), care vrea s
urmeze ct mai fidel textul ebraic a a cum s-a p strat, red n felul urm tor: .u este nimeni
mai presus de Tine. Ct despre sfin ii i puternicii de pe p mnt, toat dorirea mea pentru ei
este ca cei care se logodesc cu alt [dumnezeu] s aib multe suferin e. n acest caz sfin&ii
sunt aceia i cu cei puternici, adic oamenii de vaz . Psalmistul le dore te nmul&irea
suferin&elor acelora dintre oamenii de vaz de pe p mnt care se nchin altor dumnezei.
Asem n tor red i NET, dar ntr-un mod mult mai interpretativ: Tu e ti Domnul, singurul
meu izvor de bun stare. Ct despre cei ale i ai poporului lui Dumnezeu care sunt pe p mnt
i conduc torii pe care l pre uiesc att de mult, suferin ele lor se nmul esc, ei doresc un alt
dumnezeu. Alte traduceri redau: Nu am nimic bun afar de Tine. La cei sfin i de pe p mnt
i la cei str luci i mi g sesc dorirea. Se vor nmul i durerile celor care alearg dup alt
[dumnezeu] (RSV, ESV, NAB, E, RLB). Septuaginta red : De bunurile mele nu ai
trebuin . Ct despre sfin ii care sunt pe p mntul Lui, minunate a f cut toate doririle Lui n
ei. nmul itu-s-au sl biciunile/durerile lor, iar dup acestea, ei s-au gr bit. Biblia Sinodal
urmeaz n mare m sur Septuagintei.
Sintagma care atrage aten&ia este sfin&ii de pe p mnt. Avnd n vedere m rturisirea
psalmistului din v. 4 c nu va participa n niciun fel la ritualuri i rug ciuni idolatre, cea mai
probabil explica&ie ar fi c sfin&ii de pe p mnt sunt de fapt al&i zei. Denumirea de sfin&i
este preluat probabil chiar din cultul idolatru. Sunt, altfel spus, cei numi&i sfin&i de idolatri,
nu de psalmist. BJ i NJB redau n aceast manier : Bun voirea mea nu este la niciunul
dintre ace ti demoni ai p mntului. Ace tia i arat puterea tuturor celor care i iubesc,
idolii lor se nmul esc, ei alearg dup ei. TOB traduce asem n tor: Nu am pl cere mai
mare dect pe Tine. Divinit ile acestui p mnt, ace ti puternici care mi pl ceau att de
mult, i sporesc jafurile. Ei alearg dup ace tia.
Se poate deci concluziona, c , n ceea ce prive te Psalmii, textul ebraic nu cunoa te
conceptul de comuniune a sfin&ilor (a oamenilor sfin&i) n via&a de dup moarte, a a cum apare
de exemplu n Apocalipsa 4 i 6 (n special 6:9-10). Totu i, aceast concep&ie se poate sprijini
la modul interpretativ pe redarea din Septuaginta.