Sunteți pe pagina 1din 349

Uu.

stratia copertel Anca VasUescu


cartea celor
o mie i una de nopi
(6)
(NOPTILE 332-414)

1RADUCERE DE H. GRMIESCO

JLIOTECA PENTRU TQ 1972


EDJTUM MINFRVA flUCURE$T
Editura Minerva (B.P.T.) z
!l5oatc cirepturile rezervate pentru versiunea
romneasc.

Ie iizre des MUte nuits et Uric mit, tra-.


duction littrale et complete du texte arabe
par ic dr. J. C. Mardrus, tome troislrne et
tome quatriCme, Paris, Eug. Fasquelle, Cdi-
tour (l.a.).
Versitmoa aceasta a lost coroborat l cu
traducerea In limba rus; Kniga tisiaci i
odnoz noel, perevod s arabskovo M. A. Salle.
tom 4, Gosudarstvennoe Izdatelistvo Iludojestvcnnoi
LiteraturI, Moskva, 1959.
Seberezadu spuse i

POVFSTEA CELOR GASE FlTICANE


FIECiRE DE ALT FEL

Se povestete cal, lntr-o zi emirul drepteredincko


jlIor, E1M.amun, stind In jc%ul bit din sala palatulul,
porunci sal se aduno dlnainte1 toti vlzirii
.i 141 cmliii, $ clipetenlie cub ma de seamil din
impilrA$ia liii, precum ci poc4il, ccl cei erau liii
dragi $ pe care i-1 filcuso prietonL Or, ccl mal
aproplat dlntre 141 ccl apropiai care veniril
atunci acolo era Mohammad E1-BassrL l eaRful
ElMamun se Intoarse ciltre ci L1 grill:
0, Mobammad, I-are mult miar plilcea acu
sal mid do La tIne o poveste cam nu sa mat auzit
vreodatli.
El rlispunsc:
0, emlre iii drcptcredincloqllor, ]ucrui uo
Ci vrei do Ia mine o povesto pe care $ eu so II
auzit cii urcchilc melt, sen mat degrabil o mI-tm
plaro pe care, martor fUnd, s-a 11 vilzut cu oct11
mci?
,,1 ElMamun grill:
0, Mohammad, lie oricum a Ii. N-aj wea
deelt sal lie cit mal minunaUl.
Atunci Mohammad ElBassri povesti pa . datila
I
- Afi, 0, emire al dreptcredincioi1or, c am
cunoscut In vrernile din urm un om bogat foarte,
do batina lui din Yemen, care i-a 1isat ara, ca
all vin slI se aeze in Bagdad, orau1 nostru, i sll
triasc aid 0 viall pllicutll i tihnitll. Ii chema
All El-Yamani. Si, Intrucit dup o bucatli do vreme
gllsi obicciurile do Ia Bagdad Intocmai pe gustul
:iui, Ii aduse aol toate bunurile, precum i hare
mul aiclituit din ase tinere roabe, frumoase ca
nite lune.
Inl.Iia dintre feticane era albll, cea do a doua
rocovana, cea do a treia grasli, cea de a patra
subire, cea de a cincea blaie i cea do a asca
ncagr. i toate ase, in adevllr, erau desllvIrirea
desvIririlor, aveau mintea Impodobitll cu tiinta
scricrilor frumoase s.i strllluceau In. arta dansului
i in cea a instrumentelor de muzIdll.
Feticana cea alb so numea...

Cnd pGvestee ajunse ai.c1, $e.herezad vzu zori mi-


jind i tieu sioas.

Ci ntr-a trei sute treizeci i doua noapte

La urrni.

Feticana cea alb so numea Fati-de-Lun cea


rocovanI se numea Vpaie-de-Jar; cea gras,
Lun-PliniI; subtirica, Hurie-de-Rai; cea blllaie,
Soaren-Amiaz; cea neagrll, Lumina-Ocliiului.
Or, intr-o zi, All El-Yamani, fericit de tihna ce-o
gusta in desftlitorul Bagdad i simind u-se Intro
stare sufieteasc inca i mai placuta ca de obi.cei,
i.e pofti pc toate cele ase roabe ale sale deodat
si vin la ci in sala de taifas, ca s-i tin tovuIrie
i s petreac vremea bInd, glumind i cintInd Cu
ci. 5i toate ase se mnfatiara dinaintea iui; i, cu
tot felul de jocuri, de desftri i de snoave, eh
cotira Impreunil i se veselir.
CInd voioia se InstpIni netulburat printre ci,
All ElYamani lua o cupit, o umplu Cu Vlfl i, in.
torcIndu-se ctre Falde-Lun, grill:
0, tu, roab .alb i dulce, ia sit auzim citeva
intitri suave cIntate de glasul titu.
$i Falii-de-Lunit, roaba cea albit, luit 0 litutit, ii
potrivi strunele i Incepu sil cinte nite cIntece
gingae cc fitceau sit ditntui.ascit i pietrele. Pc
urmil, insotindu-se cu lituta, cInta aceste stihuri
alcittuite pc data de ca:
Iubitu-mi, fie el depaite.
Pie aproape, orisicurn,
i-a incrustat pe veci in ochiimi
Icoana chipul.ui, frumoasit,
i-antirit pc totdeauna,
SZI nul mcii pot ulta niczcum,
Vritjiti 7nime-adinc in pieptumi
S-i flu de-a .pUTUri credincioasiI.

Ca sit-i pot alinta in suflet


Stritlucitoarea arnintire,
Ma fac intreag ntemczi suflet,
Devindoar suflet, sit-I aunt;
i ca sit-I pot mereu cuprinde,
Sit-I port tie-a pururi. In privire,
Devir& acum numal privire,
In ochii-ini galei sit-i cuprincI.
Mi-a spus clevetitorul aspru,
Vorbindumll cle niiu mereu
,,Oare dmud 0 sii- sinulgi dim siif let
Iubirca asta suferin.ii ?
Eu ii rtIspund : ,,O, pleacii, du-te,
Vrjrna cleveUtor al incu!
Nu vezi cii te-aTnageti cerInclu-m?
Ceea cc mu e cu putinii ?
Auzind aceste stihuri, stpinul albei Fat-deLun
i se simti tulburat de plcere i, dup cc Ii
mule buzele In cupi, io Intinse feticanei care 0
bu. 0 umplu apoi a doua oari i, inindo in
miri, so mntoarse ctre roaba cea rocovaii i ii
grill:
0, Vilpale-de-Jar, tu, al inimli leac, Inceardml
i tu, filr sii m-afunzi In amar, s ma fad s as-
cult glasul tu, aadar, cIntind citeva stihuri ce-ti
plac.
i Vilpaie-de-Jar luil luta i-i potrivi struneic
pe o altil cheic; apoi Incepu ian cIntec do joc cc I -
cea mimic s fiarbil, i pe urmil cintil mal cu foe;
Pe cIipu-acesta jur c te iubesc!
0, chip pe care sfInta frumusete
L-Inviluie-n luminii ca sa-nvefr
i cele mcii frumoase clintre fete
Ce e frumosul ncpiimIntcnesc.

Cu gingia ta i-au sub jugat


Pe toti ciici tu e#i opera divin
Ieit lumlnoas La Lumin
Dim mmna celui care ne-a creat.

Auzind aceste stihuri, stilpinul Vpilii-deJar sc


simti tulburat do plicere i, dup cc Ii !nmuie bu-
zele in cup, 1-0 intinse feticanei care o bau. 0
umplu apol a trela oar i, inInd-o In mIn, Sc
Intoarse citre roaba cea trupei foarte i-i gri:
0, Luni-P1in, tu, cea prea trupe Ia Infii
are, dar cu sIngele sprinten i uor ca o boare,
vrei s no cInti ceva, nite stihuri clulci, tot aa
de frumoase curn e carnea ta?
Si feticana cea durdulie lu hluta, o struni
i-ncepu sinm1die o cIntare In stare snfioar
sufletele i st.inca cea tare, i, dup cIteva plcute
murmure, ddu glas unui cintec u5ure:
0, de-a. put.ea s- flu pe piac,
Icoand-a dorurilor mole,
A. infrunta pamint i stele
Doar pentru zimbetul tdu drag.

De to-ui apropia dubs


Dc sufletu-mi ars de snspine,
Mi s-ar prea, fat cle tine,
Tc4i regii mmii mab pro jos.

Sf boasa-mi dragoste do-al urea


S.-o mIngli gale cu-o privire,
JI ainei de fericire
i, trernurind in preajrna ta,

De-ci lungu-ntregii mele vieti


Ti-as sta supusa la picloare,
0, tu, ccl mai fruinos sub soare,
Tezaur scump do frumuseti!
Auzind aceste stihuri, stpInu1 grsanei Lun-.
Plin, tulburat de plcere, dup ce Ii mnmuie buzebe
in cup, o intinso feticanei care o bu. Atunci

9
el o umplu iai i, inind-o in rnini, Sc ntoarse
catre roaba cea subirici i Ii .gri
0, subtiric Flurie-de-Rai, acuma-i rmndiil
tu si no dai dcsffLtul cu giasul ce-I ai.
i ieticana cea subtiric se inclina pestc luta-i
mici, intocmai ca o rnami peste pruncul ei. i
cntec mcepu sa Zica
J1h, dorul meu de tiize
Nu are-ase7nanare
Boar recea4i .nepisarc
S-ar msura cu ci.
Ce lege-ar putea ne
o cninpiin&n destine
Ce n-au aceiai tel?
cc jude c-n stare
In pricinil.e rare
Dc dragoste, amare,
S 7ZLdCCC-Ufl apel,
S jac mIc ce-i mare,
Ce-i mare mic la fei,
S dea la fiecare,
Iga1, iubirea care
Doar aprig, jalnic chin e.
J70J de la nilne
S-l treac&astfel la ci,
La inult iubitu-rni care
Nu sufer defel?
Auzind acoste stihuri, stpinuI zveitci Ilurie
de-Rai., tulburat do plilcere, dup cc i.i inmuie
buzele in cup, i-o Intinse feticanei care o bu.
l)up care, jar a umplu i, inIndo in rnn...
(.ind povestej ajuns aid, 3eherezada vizu zorii nil
jind i tI.Icu fioas.
Ci ntr-a trei sute treizeci i treia noapte

.ra urnt

...iinind-o in mIn, S( Intoarse ctr roab.a cea


blaie i4 grill
0, Soare-n-Amiaz, 0, trup do aur i chihlirn
bar, vrei i tu, aadar, sli Incerci o stihuire despre
gingaui dor de iubire?
Si feticana cea blaie Ii aplec peste duIca
lut capu-i do aur, Inchise pe jurnate ochii
limpezi ca nite zori i, dup cc fcu struncle s
riisune uor, de trecu un fior i prin sufletele i
prin trupurile tuturor, i PC chipul i In inirna br,
dup cei fermec binior, dete giasului ci rapitor,
comoar de scumpe comori, Intreg sunetul liii vrarn.
jitor, ii cIntii acest cIntec do dor

lubitul ineu, dud Ii rsar in cale,


Lung md privete, si-a privirii-i spadd
St rdpunge biatanii inirnd Cu jalc.

Spuu iflu?nii I<tflutE : ,Etz neroctd.a


CC fl-U Llfld(Ci ClO?1Lt rdni-i tale ?
i (IC cc nv te a.pcri dud lO2.etC ?

Da ?flhlflU II1UU( Jut crea Sa VaC1a


IVtztuc flu SZLfle, ? ri?ereu 7)ornete
Spre cel cen lasdn drum ca peo schitoa
Auzind aeeste stthuri. stipinuI biiiaici oabc
SoarenArniaz, tiilburat do plccre, dupi cc
Irirnuic buzele in cup, o Intinse feticcanei care o

I
bu. Uupi care iar o umplu i, inindo In rnini,
se Intoarse citre sciava ca neagrL i ii gri
- 0, Lumir&aOchiului, tu, (Ca neagrI PC
a?ar, clar atIta de aibt pe diniliuntru, tu, al card
trup e cernit. Ia (uloale, dar al curd obraz nii a
vietiindiniare. dune--acurn desflitare cuo
moas (intare himinoasa ca raza de soare.
Aturici, neagra Lurnin1-a-Ochiu1ui lu luta i
fucu sri. risune douizeci de feluri de cIntec PC
srurie. .I)up care, Sc Intoarse la Intii.a cIntare, i
cInt un i tat sti urikacestea eompuse la modu
impar:
Oclil aj nzei, iasa4i s eurqci
Lacrimi fr de nudejde
Peste jalea mea din sufle,
Peste-al dragostei pojar.
Focu-acesta cc ma arde,
Patimii Ce ma topete,
C7udu.i flleU iubit 1apiinde,
El inajundu in am-ar,
bJI, CC? cc vraymaei ?1?ele
1i cbt sufietzLi in dar.

))rjiorii (1(1 de in/nc


iiizi tOt SJ)U11 SO dau uitr
Jra?zdaf1rii fr scamlmn
Din obrajii mi in floare.
Dar cind trandafjr ci ftoare
Viii cu aburu visrii,
Cc sa fac ?... i vinun cupe
i liii. zumzet CIA? gliitare
it-zi.p ,si szif let imi imbie
Cdbre jocul desftti-rii.
Ci cu nu iubesc, prieteni,
DccIt dulcea hii cufiare
Jarul dorului ini-usuc
i o&rajii i privirea.
Dar cemi pas? Trandafirii
Raiului pe fc4a-i arci.
Ii iubesc i-atIt ajunge!
Vina, vina mea-i iubirea
Pentru eel de care pururi
N-ag rnai vrea Sd md despart.
2uzind aceste stihuri, stpInul Luminii-Ochilor,
tulburat de plcere, dup ce Ii inmule buzele In
cup, i-o Intinse feticanei care o bu.
Dup care, toate ase se ridicar deodat i s
rutar pmintul dinaintea stdpInului br i ii ru
gar s Ic spun care dintre dc ii IncIntase inai
mult i care stihuri i care glas ii pruser mai
plcute. $1 AU El-Yamani rmase incurcat peste
mdsur i mncepu s priveasc la fiecare i s Ic
cIntreasc farmecele i harurile cu priviri ovi
toare; i i so pdrea, In inima lui, Ca i infiri1e
i culorile br toate erau la fel cle minunate. PIna
Ia urm so hotrI s vorbeasc i zise:
Slav lui Allah, Imparitorul de haruri i do
frumuse1i, care mia druit ase feticane minu
nate ca voi, Inzestrate cu toate desvIriri1e! Ei
bine, iat! Va mArturisesc ca va preuiesc la feb
pe toate i c flu sint In stare s iau asupr-mi
hotrIrea de a spune despre vreuna dintre vol Ca
e mai presus clecIt celelalte. ApropiaivI, dar,
mielutele mdc, ci sarutati-ma toate deodat!
La cuvintebe acestea ale stpInultii br, cole case
feticcane se aruncar in bratele lui i 11 alintar
i-1 glugiubir, i ella fel pe ole, vreme do un ceas.
Dupa care be porunci sa se aeze roatd dinainte-l
i Ic spuse:
N-am vrut nicicum s suivIrcesc eu mnsumi
nedreptatea de a hotdrI pe care dintre voi o abeg
13
anume, i s1-i dau mntlietate asupra tovarelor ci.
Oar ceca cc cu nam vrut s fac, putei face voi
Cci toate, Intr-adevir, sinteti la fel de pricepute
In citirea CoranuZul i in scrierile frumoase;
ai citit 1nsemnrile celor veehi, i viei1e
prinilor noctri rnusulmani; i mai sInteti inzestrate
i Cu harul de a povesti frumos, i cu o rostire
minunatti. Vreau, dar, ca fiecare dintre voi
s-ci inalte laudele cc socotecte c I so Cuvin, s-i
arate impodobirile c1 Insuirile, i s ponegreasc
farmecele potrivnicei ci. Aca, lupta s so porneasc,
de pildi, intro doug potrivnice do culori sau de
Inftiri osebite, intro cea aib i cea neagri,
Intro cea slab ci cea gras, intro cea blaie ci cea
rocovan; ci in lupta aceasta flu v este ing
duit s v Infruntati aitfel decit prin vorbele cole
mai alese, prin cugetrile cole mal frumoase, prin
spusele color In1elepi i ale color invtati, prin
stihurile poetilor i prin tIlcurile din Coran.
ind povestea cjurise aicL $hreza.da .rzu zor
rnij3ncl i ticu thoa.

Ci Intr-a trei sute treizeci i patra noapte

i)a urmi

...prin stihurile poeilor i prin tIlcurile din


Cocrn.
i cole ase feticcane rspunseri c ascult ci
c so supun, i so .pregtir snceap Ierrnec
toarea btlie.
Cea dintli care se ridic fu roaba cea a1b,
Fat-de-LunI, care-i fcu semn Luminii.-Ochilor
s Vin i s se aeze ilnaintea ei. Si pe data gri:
0, ne.agro, este scris In crtile invati1or ci
Mbeaa a vorbit aa: ,,Eu sint o lumin orbitoare,
o lun cc se ridic peste zare. Culoarea mea e urnpede
i stri1ucitoare. Fruntea mea Iuce:te ca argintul
In soare. 51 frumuseea mea 1-a inspirat pe
poetul care a spus:
Cu pielca-i a1bI, parc de sidef,
Ce dulce i ce catd-i e fptura,
Cioplit parc din rnrgritar!
i-i clreapt curn e lite.ra alef;
Ca litera mirn i se scrie gura;
SprIncenele-i mncondeiate par,
Intoarse, doud nun si-orice privire
Sqeati-n arcul yen elor, sub fre.

flar inijiveelul ci? Dar fata-i toat ?


Obrajiis flori de mirt i dc narcise,
FlorI aibe sint, de traridafir jruinos.
lar rnijlocui ca ?ainul ?nla(i?os,
Ginga, cu frunza-n vinturi legnat,
Ce Ieagi?1d graclina-n vl de vise,
i far care t se pare stearpi
Grdina-ntreag, ca o biat iarbl
Dar, o, neagro, Inct nam isprvit ! Culoarea
mea este culoarea zilci. 51-i i culoarea fIori de
portocal, i-a stelci ca dc mrgiiritar a zorilor de
ziua.

Afl ca Allah prea Inaltul, Ia cartea preasliivit,


ia spus lui Mussa (en ci fie rugciunea i pacca !)
care avon mIna boinavI do lepr : ,,Bagti mIna
In buzunar; i cIn.d ai s-o SCOI afari jar, al s-o
rezj albii i curata, adie nevtrnat !

13
i tot aa mai serie-n cartea legii noastre: ,,Cei
care au tiut s-i pistrcze aib chipul, adic noatins
do nici a murdrie, var Ii din nunrul color
alej Intru mila lui Allah !
Culoarea inca, aadar, e regina culorilor, jar frumusc4ea
meai dcsivirire, i dcsivir.irca e fru
musetea inca.
Ilainele cele str1lucitoare i podoabele cole frumoase
tot po aceasti! culoare se lntemeiaz i fac
s luceasca ji mai tare lumina mea cea iuminttoare
care vrajote suflete i mimi.
Au nu tii Lu c neaua care cade d n cruri exte
pururi albi ?
Au nu tii tu c i drcptcrcdineio.ii au ales mai
cu searn pInza de muselint aib (a. s- faci
turbane Cu ea?
i cite alte lueruri minunate n-a mai avea de
Spus despre culoarea inca! Ci flu vreau s lungesc
ma! mult insu.irile mdc, pentru c adevrui c
vIdit prin sine insui, ca o 1umin care so arata
priviril fiecirUia. i-apoi vreau si incep numai
decit s-arit care i smnt metehn.ele, a, neagro, Cu
bare do cerneal i do furn, zguri de covilie, faW
do cioari, cea mai aliminit dintre pusan.
i, rnai mntli, ia suti aduci aininte do stihuni ic
(are in poet vorbete cbespre aib i dospre negnil
Nu tii Ca perla are mare pret
Doar clatoriia czlbiciunii sale?
CVrbunii 12sli CUinpeTi in jilc
Nurnai 7(? citcvci parale

Nu .Iti c un obraz aib cun indcnzn


Do bun prevestire, ci cci poaiti
Pecotea raiuiui ca pe vn semn?
Pe cind e ca trn senm de neagr soarW
Obrawl de cat ran eel ca 0 sm,oaUi
Meniti s-ntretin, ca s ardi,
1 iadului etern zpuceaki!
i mai af1i ca-n hronicelc celor drepi este scris
e srIntul Noe dormea intr-o zi, jar Sam i Ham,
cci dol feciori ai lui, so aflau lInga el. i iati cI
porni s bati o pal do vInt care-i vIntur cmaa
dezvelindu-1 dintr-odt. VizInd aa, Ham incepu
s ridi i, tare veseilt cle acea privelite (cci Nec,
al doilea printe al oamenilor, era druit cu p0-
doabe alese), flu vroi s acopere goliciunea iui ttine-su,
Atunci Sam se ridic hotilt ci Sc grbi
s acopere totul, pun:Ind la be cImaa. Estimp,
btrnu1 Nec so trezi i, vz1ndu-J PC Ham cum
rIdea, II biestem ci, v.zInd chipul Ingindurat ci
Iui Sam, 11 binecuvint. i pe data fc1a lui Sm so
iicu a1bi, iar cea a iui 11am so Innegura. i
de-atunci, Sam este ivrorui din care s-au nscut
proieii, pistorii de neamuri, 1nelepii i regii; lar
Ham, care a fugit din faa printelui sau, est
truncliiu] din care se trag negrii i sudanezii toVL
tar tu ctii bine, o, neagro, c tori 1nvatii j toi
oamcnii indeobcte sirit 1muriti In aceast privin
t, anume c nu so poate vedfa nici un em Ine1ept
in puirile locuite tie ncgri i in rile negre.
La aceste cu;inte ale roabei celc albe, stLpmnu1
ci spuse
Poti s to opre.ti acum. E rmndul eelei negro!
Atun ci Lumina-Ochilor, care stituse ncmi.cata,
o privi pe Fat-de-Luni si-i spuse:
Au nu cunoti tu, o, alb nepriceputa,
rInclurile din Coran In care Allah prealnaltul a
jurat pe noaptea cea Intunecata .i pe ziua cea
luminoas? Or, Allah prealnaltul, in cccl jur
17
mint, a neeput prin a pomeni mai IntIl noaptea,
i nurnai dupI aecea ziua. N-ar fi fcut aa de
n-ar fi pr4uit mai mult noaptea decIt ziua.
i-apoi, culoarea neagr a bibii i a $rului de
O cap .nu-i oare semn i podoab a tinereii, pe
cind culoarea alb este semn do btrinec i de
sfIrit pentru toate desftrile vietii? i dacL
dar, culoarea cea neagri n-ar fi cea mai pretuit
dintre .culori..,

Cind. povestea ojunse aid, $eherczada vzi zori


iaijincl i tieu sfoas.

Ci intr-a trei sute treizeci i cincea noapte

Jt Ufni

...cea mai pretuit dintre culori, Allah n-ar f.


fcuto atIt dc scump in mijiocul ochiului i al
inimiL Aa Incitfoarte adevrate-s vorbele acetea
ale UnUi poet
Daci mi-c drag atIta
Un trti.p dc abanos
Mi-c drag cd este tiithr,
Si tandru, i frumos,
Cu oclil cc ard ca jartcl,
Cu sufletul focos.
Dar aibul ce ped.eapsd-i
Vreodatd, drept mincare,
Dac sInt nevoiti
Cumva, din intmpiare,
S&nghit albu deoui,
Sau. dac sInt in stare,
In Zips de attceva,
Sd ma mulumesc jar
Cu carmea de culoarea
41btiutui ?nicar
o fac, se ui4elege,
Pc cit pot, cit mcii rar.

Dar nimer&i n-o Sd poata


Sd ma vadd cindva
lubind un aib lintoliu
Sau plete tot aa
N-o ma vadd nimeni,
Vai, mu, in viata inca

un alt poet a spus:

De- n.mebunesc d jrea multa iubire


Pentru femeia-aeeasta cu trup negru tucios,
Prieteni, nu Va fie Cu uimire:
Toji doftarii spun cd, neindoias,
F precedatd arice meburtie
Dc negre gInduri, curn de mutt ce tie.
Un altul a spus de asemenea:
Nu-mi piac femefle acelca albe
Cu pielea pared data cu fdinii,
Pecinginoase, vdruite, calpe.
lubita InCa-i Ia chip. ca tuna. plind,
Si-i cci o noapte neagrd La. culoare
Chip i culoare bine se-rnpreund:
Cad dacd n-ar ft noaptea. vrdfitocire,
N-ar mcii fi nki vrdjita, blIn&i tuna.
19
i-apoi, care cinci se petrec IntIlnirile cole mai
pluIcute dintre prieteni, do flu noaptea? i cIt
recunotint nu datoreazi cci Indrgostii Intunericului
rioptii care le Inlcsnete desftrile, ii
ocrotete do cci stinjenitori i ii ferete do cIrtei1e
lumli! i, dimpotriv, cIt nep1cere simt ci
fa1i de guraliva lumind care ii stInjenete i Ii dd
do ruino! Numal osebirea aceasta i-ar i trcbui
sd-ii fie de-ajuns, o, albo! Ci mai ascultd i ce-a
spus poetul:
Nu-nii place fldcdut acela greoi
i puhav i aib de grdsime.
Mi-i drag ocheelul cu rnersul viol,
Mlddiu, zvelt i numai iutime

Aa cnm Ia lupta cu lancea alcg


Pc cel mai focos arrndsar
i las elefarqil, cu mersul icn blcg,
Pe aljii sd-i poarte-n samar.
Jar un altul a spus
lubitul a venit la mine
Invdluit de-al nopil stral
i-am petrecut atit de bine,
Imbrdiai i fdrd gral,
Pind cc zorii albi, In fine,
Ntt dat de gol cu mare hal.

i de mai am vrco rugciune


Sd-nalt cdtre Allah eel sfInt,
E numal ca, prin vreo minune,
Sd-mi schimbe-al zilelor vemint
In negre nopi pind-oi apune
Sd-mi stea eel drag aldtu?ri blind.
Aa ci dac, o, albo, ai fi sil-ti inir mai departe
meritele i laudele cuvenite culorii negre,
a Inclca zicala cea veclie: ,,Cuvmntul scurt
lmurit e mai de prc ca un prea lung pulIvriigit
! Mai trcbuie numai si-i spun c meritele
tale aL de meritele mele se-nfieaz tare prie
ijite. Eti albi, ce-i drept, aa cum alh este .i
lepra cea ru duhnitoare, care-i taic rsufletuL
i do te-asemuieti cu alba neauI, Uii oare tu
ci-n gheen flu-i dour pojar, ci e, in anumite
locuri, zipada face-un ger atita de ntpraznic In-
cit ii chinuic pe pctoi mai ru decit arsura
iocului? i do rn asemuieti cu cerneala, uiti
oaro cI .i cartea lui Allah tot cu cerneal neagr
osLo scrisi, i c tot nogru-i i moscul ccl seump
PC care 1-1 diruic regil Intre ci? i-apoi to sftuiesc,
pentru binele thu, s-ti am te1i i-aceste
tihuri le unui poet
i\1-cli bilgat de seam, oare,
Cii nici mse1 n-ar fi rnosc,
Dac n-ar avea culoare
Ncafpi? C cit C1LflOSC,
ipit? nare vciloare
P:ntru n-i aib la cu1oar.

Jar iiec/rul Oel?LUL2.i


p1 oarc nai sii pui ?
LlU(? C1ItU1 CU (ilbeCita
Pao-, dc-ti face greai.
La cu vi3:i iu accstc ale LuminiiOciiiului, 3t
pinul e, All 1iYarnani grid
Ngrch. o tu, neagro, i tu, roaba mea aIb.i,
wrnndoUa ai,i Volb)t niinunat. Acurnai rindul altor
doul roabe

21
Atunci cea grisan i cea subiric se ridiear,
cind cea albu i cea neagri so Intoarseri Ia locurile
icr. i jczuri in picioare una dinaintea Ce
lei1a1to, lar durdulia Lun-PlinI so preglti s Ia
C uvintul,
Ci rnai Intli incepu s so dezbrace, dindu-i Ia
iveaii rnIinile, i glezne]e, i urnerli, i coapsele,
i pIn la urrni rrnase aproape do tot goai, in
aa :fei incit s. i so poati preui rnai bine. Imbelugarea
pinteeu.lui, cu m1reele-i cute una peste
aita, i rotunzimea buricului ci neguros, i drrncia
virtoaselor foicluri. i flU fl1i pastra 130 ea
deelt (1nuia-i subtire a crei pInzi uoar, firi
ai ascunde formele rounde, I Ie inv1luia desftutor.
Si-atuncea nurnai, dup cIteva cutrernurituri,,
Se intoarse spre potrivnica ci, irncua Ilurie
do-Hal, ii spuse...
md povestc ajunse ui.i. Scherez.tdu vElii orii
inijind d tcu sii.oast.

Ci ntro irei. sute tre.zeei i asea noapte

utrti

..se intoarse spro potrivnica ci. rnicua Hurie


do-Hal, si-i spuse
Slvlt fie Allah care rna zImis1it Impihi
care rna diruiL Impodobit, care sa ingrijit
ml faci trupe la tUbit, grash [a pipit, i care,
nesrnintit, mia rnai druit ji puteri do neciintit
pentru ca, ia eaz nevoit, ski-i pot da vrjmau1ui
on pumn repezit care s-l lase terciuit.
Cici, o, mruntico, afl c Inelepii aa au
griit ,,Buutia vietii i a plllcerii sti In trei lucruri
: si minlnci came, si stringi in brao came
i camnea so a1ini Cu came.
Cinc-ar putea, fr s Sc lnfioare do plcere, s
priveasci trupui nicu eel voinic? Insui Allah,
In cartea sflnti, 1audl trupurile pline, cind poruncc
te si so dea jon fii oi grase. on mid grai, on
vicue grase.
Trupul moo o o iivadi, i fmuctele Iui SInt no
dii sInii mel ; piorsici obrajii pepen
mare rotundu-nii.
Dup care zburtoaro au oftat in pustie cei din
Bani-Israil clod au fugit din Egipt? Au nu dup
prepe1ia cea cu carnea mustoas i gras?
Vlzutu-s-a vrcodat cineva oprindu-se Ia macelar
i cenindu -I Sn-i dea came coste1ivi? Jar
mice1arul nu le d muteriilor Jul color rnai de
seama chiar bucltile cele mai crnoase?
Do altniintcri, ia ascult, slbuto, cc spune poetul
despre o femeie gras ca mine:
Ia uiteon mers un legnind
Burduf eta ci marl i grate
i amindowi-nchid in ele
Ispita unul tamw gind.

a uite-acolo unc1ea stat


Cuin ias-o urm apisatd,
Sd4i fie-apoi ca o dovadd
De tru pu-i falnic .i bogat.
23
Ia uUeon clant, jucincl din void,
Curn ciintro singurci rni.care
S-aprindli sufletul c-n stare
i inimii s-i dcci imbold.
In cc tc privcte, o, tu, pirpiric ce e5t1, CU CC
ai putca si te asemul, de nu dear cu vreo vrabie
jumuliti? Si picioarele tale oare-s aitfel decIt
niste glieare dc cioari? 51 coapsele-tj flu so ase
mule cu vitraiut ccl uscat? 5i trupul tthi, la urma
urmei, nui uscat i tling ca stllpul dc splnzu
ratoare ? 5ianume despre tine, femeic desci
natl, c vorba in accste stihuri ale poetulul
Fereasc-ina Allah s-ajunj,
Suit de vreo unprejzz rare,
Cu ciotul csta s rn-mpung
In vreo betea&mbrd4are.
Cd parc are cite-un corn
Infipt mcii peste tot, s?iraca,
i oncrn clau eu s m-ntorn,
Md vatdnzd inai rdz: ca ghioaca.
All ElYamani, auzind aceste cuvinte alc gr1sa-
nci LunaPliiiii, ii spuse
Acurn poi s to opreti E rindul Iluriel
delai!
Atunci micuta i zvelta feti.can o privi zimb
tcare pe grsana Luna-PIin i-.i zise
Slvit ftc Allah care rna zlmislit drui
dumi trup mldios ca trunchiul subtire de plop,
ginga ca tulpina do chiparos i legintor ca un
cnn.

Clnd m1 ridic, sint ca un fuig cInd ma aez


sInt ca o umbra; cInd zburd, sInt ca o boare.
isuflarea mi-c ginga i-nmiresmat, cici sufletul
Imi e uor i neatins de nici o greutate.
Eu niciodat n-am auzit, o, preagraso, vreun
Indrgostit s-i laude iubita spunInd ,,E mare ca
un elefant; e dolofan ca un hipopotam.
Dimpotrivi, totdeauna am auzit pe-ndrigostii
spunInd, ca s-i zugrveasci iubita: ,,Are un
mijiocel mldiu i ginga.. iatIta ca1ci do uor
melt de-.abia atinge pmIntui cInd trece. Cu puljn
se lndestuleaz, i-un strop do ap-i astlmpir
sctea. lar micirile el i minglierile ii sInt ginga
e, i-mbrtiri1c-i sInt pline do desftare. E
mal sprinten ca vrabia i mai zglobie ca o pitulice.
si-i mIdioas ca un fir do bambus. ZImbetul
ci e pun do gingie, i gingae-i sInt .i mhjc
rlle. CInd o cuprind la plept, numi rupe bratul.
i cInd sc-nclin peste mine, se-nclin cu sfioas
duioie; dac se-aeazi pe genunchii mci, flu cade
greu, ci se a.eaz dulce ca fulgul unci psiri...
Afl, dar, dolofano, Ca pentru mine, cea zvelt
i suhire, ard toate inimile. Eu stlrnesc patimile
cele mai cumplite i-i fac PC eel prea simtitori
s-nnebunease.
Pc mine, in sfirit, m-asemuie cu vita cea crtoare,
care se-nlntuie atIt de moale pe trunchiul
palmierului. Eu sInt gazela zvelt cu ochi
umezi i galei. i numele meu do Hurie nu este
purtat pe nedrept.
In cc te privete, grsano, 1.as-rna acum sa-ti
spun tot adevrul...
Cind povestea ojunse &ci, eherezada vzu zorli
rnijind i, sfioasii, Uicu,

25
Ci intra trel ute treizeci 0 ctptca noctpte

ii wm. I

..1.as-m acurn s-i spun tot adevrul.


0, morman do grsime i came, cInd umbli
parc etl o ra1; eInd mnlnci, parc eti Un
elefant. In toate eti nestioas, jar cInd to cuici
n-ai vrea sli to mai scoli.
Do aitminteri, care ar fi barbatul atit do mare
melt si to poat cuprinde Cu grilmezile tale dc
Uflci ?
Ci .i dac sar afia asemenea brbat i toa
cuprinde. tu 1al ine departe cu pIntecul tu eel
umnflat.
5i de--aceca nici nu pan c, aa, grasi cum eti,
ai mai .fi bun i d(? alteeva decIt ca marf la vreo
.zahana.
Sufletui i ci tot Ia fel ca trupu-i. Giugiule
jib tale aa-s do aspre, c-l Inniibu pe ccl giu
giulit. Zbenguielile tale aa-s do grele c .11
omoar. Si tot rIsul tu aja-I do ufnicotor, ca
sparge i osul urechii. lubitul tu cmnd ii suspi.
nan brae, abia_abia de po s mai rsufli; cInd
to strInge la piept, eti ieoarc i niiclit do su
doare.
Cind dormi, sfori amarnic; cmnd eti treaza,
suf ii ca bivolitele de-abia poi s to muti din be
in lee; i cInd te odihneti, 1I eti povar tie In
sii. Viata Ii trece meste.cind din flci. ca vacibe,
i riguind ca i camilele.
Do to privete cineva din fa, eti bivoli; do
to privete dintr-o parte, eti cimil: do to pniVC
te dindart, eti un burduf umfiat.
In sf1rit, despre tine, de bunl searn, a spus
poetul:
Ca un burduf e, gren i pun;
Cu sold cit dealul, cd, m4cindu-l
Oleac doar, cit de puin,
Cutmrnur sub ea pmintui.

i dac numai ar tui


La Ruisritul lurnii-o data,
Apusu-ntreg s-ar prilbui
Ca-ntr-un virtej, en lumea-i toat.
La cuvintele acestea ale Huriei-dc-Rai, All ElYamani,
stapInul ci, gri:
In adevr, o, 1-Tuna, vorbirea ta-i do pomin!
i t, Lun-Plini, al vorbit minunaL Ci
acurna so cade s v-ntoarceti la locurile vo.astre.
ca s lasati s vorbeasc blaia i rocovana.
Atunci Soare-n-Amiaz i Vapaie-de-Jar so ridicar
i veniri si stele fa1i. fi rnai Intli gri feti
cana cea bilaie citre potrivnica el.
Eu sInt blaia cea atit de-ndelung zugrvit
In Coran! Pc mine rn-a pomenit Allah atunci cInd
a rostit: ,,Galbenul e culoarea care bucur toate
privirile ! Aa-nclt eu sInt cea mai frumoas dintre
culori!
Culoarea mea e o minune, frumusetea mea e
un hotar, jar farmecul meu e Un vis. Cad cuba
rca mea d aurului prep i d soarelui i celorlalte
stole desvIrire.
Ea lmpodobete i mere i piersici, i-i d ofranului
lucire. Eu dau sclipirc nesternatelor, i grI
nelor coapte lumina.
Tot eu dirui podoaba toamnelor! i nici pa-.
rnIntul n-ar fi atit do frumos fara covorul lui do
frunze pe care razele de soare i-au smaltuit
stralucirea mea.

27
Ci tu, ruginlo, cind culoarea ta rsare-n vreun
lueru, e de-ajuns ca s-i scadi din pre. Nimica
nui mai de rind i mai hId. Privete bivolii, ma
garli, lupii, eiinii : sInt ca i tine.
Spunerni un singur lucru-n care euloarea ta
si fie vizuti en pliicere. Nici florile, nki neste
matele n-au test vreodat ruginhi ; nurnai arama
cea murdara are culoare.a ta.
Tu nici aibi flu c.ti, nici neagr1. !\ancIt nu
te poti Thu en nici un merit al acestor doua cu
Ion, cu nici o vorb cc se poate spune Intru laud.a
br!
La aeest( cuvmte ale bMaiei, snipinul ci gri
- - Acuni S vorbeasci i Vipaie-de-Jar!
Atu;x1 iticana cea rocovani Uisa un zIrnbet
s?i-i strluminczc cele dou iruri de mirgaritare
ale dmilor i, cum avea, afari de culoarea ceo
focoasi nite forme gingae, un mijiocel minunat,
nite trsturi potrivite, rnicri alese i plete de
jar curgind in grele cosie pIn pe spate]e-i vrjitor,
ncepu prin ai arata mai intli nurii, Intr
elip de tccrc. dupi (arc grai catre potri vn iCO
ci eca bi1aie:
SlIvit fie Allah care rna zimislit nici J)OSte
msur de grasri, mci ueat ca de boala, nici non
gri ca praful dt carbune, ci a Ingeminat in mine,
cu un rnete.ug do minuno, culorile cole mui gin
a.se i lorinek cole mai ispititoare.
Do altinintrelea, tof,.1 pc)eIii au tid1.at laud Im
m nseiiior mdc in toaW Jirnbile do pe I nine, i
[cafe virstele .i toate minlile pe mine znau ziv
nit anume.
Ci, ca s nu--mi aduc singura laude, (U fiiCJ flU
o do trcbuinU, iat numai citeva tihuri ticluite
intmu slavirea inca...
Cmnd povestea ajunse aId $ehcrezacla v1zu zorii
mmjmnd i tcu sfioas,

Ci mntr-a trel sute trezec opta noapte

La urmi:

...iat numal cIteva stiliuri ticluite intru 1ivj-.


rca mea.

Un poet a spus:
Roccovanele au in firea br
Un tainic sin4. De tii, i dacl urci
S-l veri, n-al s mai sirnti vreun do-r
S inai privcti i alt feb de femel.

Etc cunosc deplin subtila art


Dc-a te vrdji cu ceea cc-i pldcut,
i-ar fi in stare, dacd-ar vrea, sd-i piarda
Chiar i pe Ingerul Harut.
Un altul a spus:
Mi-c dragd-o rocovan-ncintdtoare,
Cu trup ca lancea drcaptd i subirc,
i care rn-a vrdjit eu-a ci culoarc.

lar rntdsoasa-i umbra, ce-n netirc


I-mpodobete gItu,-amdgitoare,
De-atutea orb rn-a fermecat cu totut!

Cuboarea ci scdidatd-n strdlucire


Revarsd un parfum pe care potu-l
Aserntu cu ccl dc sfint aloe.

29
!far cind ci-ntinde noaptea un nvodul,
Ea se strecoar-atunci la mine-n voie,
i-o tin alturi, dulce, lIng mine,

Pin cc mnst noaptea, anevoic,


I,si schimb&n-cet culoarea i devine
Ca visurile noastre prea senine.
Ci tu, o, g.albeno, eti veted ca frunzele do
mulukia cole de sol ru, culese Ia Bab El-Luic,
aioase i aspre.
Tu aS culoarea oalei de lut ars, do care so sI.u
jose negutoril do cpIni do oaie.
Ai luciul humei do olar i-a1 orpimentului cc se
folose.te Ia hamam pentru smulsul perilor; i eti
ca iarba cIinelui.
Ai chipul ca arama cea galben, asemntor poamelor
din pomul Zakum eel din lad, care In be
de fructe e pun cu capIni de dimoni.
i despre tine a i spus poetul a
Mi-a dat destinul o femeie-atI
Dc galben melt, prEvincl-o dear,
Simt C-7fli pZesnecte capul de amar,
Jar inirna i ochii de writ.

i dao sufletu-mi nu va putea


S-o dcci uitrii, am %-mi pun de git
Un ctreang on, blestemind i amrIt,
S-mi dau cu pumnii-n cap pind-oi crpa.
CInd Au El-Yamani auzi aceste cuvinte, so cutremur
i do plcere i so porni pc-un rIs do so
dete cu picioarele-n sos; dup care le spuse ccbr
dou feticane s so aeze l.a locurile icr; i,
ca s Ic dovedeasc tuturora bucuria pe care o
avuseso aseultindu-le, le drui daruri bogate, la
fel la toate, hainc frumoas T tiestemate do pe
pmInt i din ape.

i-accasta-i, o, emire al dreptcredincioilor,


spuse Moliammad E1Bassri ctre califul El-Mamun,
povestea celor ase feticane care i-acuma
trisc Cu bUfl pace mntre dc, in casa stpmnului
br Au El-Yamani, la Bagdad, cetatea noastr.
Califul Lu IncIntat cum nu se ma! poate do povestea
aceasta i Intreb:
Ci, o, Mohammad, tii tu baremi undo so af1I
casa stapInului acestor feticane? i te-ai putca
tu duce s-i Intrebi de flu vrea cumva si ic
vInd? Dac vrea sui Ic vInd, cumpr-mi-k i
adu.-mi-le.
Mohammad rspunse:
Coca cc pot s-i spuo o, ernire al drepteredincio
ilor, e eli flu am nici o Indoiaili c stpinul
acestor roabe n-o sii vrea sli so despartli de
ele, IntrucIt le-ndrligote peste poate!
El-Mamun spuse:
Ia la tine, ca pre pentru fiecare, zece mu
tie dinari : coca cc face in totului tot aizeci do ml!
do dinari. D-1e din partea mea accstui Al.! El
SYamani i s-i spui c Ic vreau pe cole ase roahe
ale lu!!
La vorbele acestea ale califului, Mohammad
E1Bassri so grbi s ia dinarii poruncii i se dust
sli-l caute pe stlipInul roabelor, ciruia-i spuse dorinta
emirului dreptcredincioi1or. Au ElYamani,
Ia inceput, nu cutez s nu prirneasc cererea Cabifulul
i, luInd eel aizeci do mu tie dinari, 10
ddu pe ode ase roabe lui Mohammad E1-Bassr.i.
care ic duse Indat dinaintea Iui El-Mamun.
Calif ul, dac Ic vlizu, Lu curn flu se poate mai
IneIntat, i do culoarea, i do purtrile br alese.
i do mintea br iscusit, i do feuritek br haruri.
i dclu fiecreia dintre ole, in haremul liii, cIte
un Joe do searn, i, vreme dc mai multo zile, putu
&i so bucure do d siviriri1e i do frurnust4ile br.
Estimp, stpInul dintli ab ceor ase, All El
Yamani, simti sing uritatea aptsIndu1 i Ineopu
s so ealasca do spaima care ii fcusc s so supun
dorinfei califului. $i, Intro zi, ajungInd Ia.
cap do rbdare, Ii trimise califului o serisoare
piinii dc o d niidjdo mare, i in care, printre
alto hwruri amare, erau i stihurile urmiltoaro
Salutzit ?Ji(I. (01 phiz do jale
StiUbQttl ncitra i vint,
1iajunq la wotea care
ia1i frn.t cu d4spzTtLrca ji-e(i !

1le sint oc1i nu1, ak, etc thu slut urech.tlo, u


i hrana inca, i bauturci,
Grdina, cerui, viaa inca
Do (flhd urn just lipst do ole,
Ma-nec in yule i dureri.
.Vin;ca flu ?1VL inaz .fl-Cifl&L,
T.iiiztca mt 7?u1 nzai alhh2.
lar J)!cnapcl(mi, (k darzui ctrs
7)1lflsc do no rnlngiie ri,
U JiLCU UnQO, :.:rrnan (IC ole,
I\Ucj duLe(.a .cOInnii,1itj lzodjnu

I)c c ?i1 l0flh 1i7?(htS, iiuVIn9ul.,


hZ )(hii 1)101, O leate vase ?
ic. finehis pe toale .asc
Sitb nequrilc J)COCJ)Pi lflt2lC.
xlsc uiiccadizc, pln Ia iiwarto,
Pc veci i-u bite .i jrZimOaSe,
S to fi fost pstrat can unth7a
L1,zor perdele niari i jrele.
Durere! Neagra inca c7urere!
Mai bin.e miar fi fost, inti pare,
Sii nu mni fi nsezit pe tunic,
Sau s nu le fi cunoscut,
1)ecut si.-ini lasenfipte-n coaste
Sgeile ncigtoare
tile privirii icr cu care
M-au doborIt ci ni-au picrdut.
Dup cc califul E14lamun citi aceast scrisoare,
cum avta un suflet bun, porunci st fie chemate
degrabi cole jase foti.cane, le dete la fiecare cite
zece mu de dinari, i haine minunate, i alto daiuri
bogate, i le trimise PC data indarat Ia st
pInul br de-ait data.
CInd Au ElYamani le zri, sosind. mai fm
moaso decIt fusesera ole vrcocIatI, i mai bogate,
i mai .fericite, lu peste msurZ dc bucuros, i
tri mai departe cu ele-mprcuna in dcsftiri i
in p1Leeri, pini cc sosi i a toate Dcspariitoarea.
- CII, spusc Seh(rczada nuil depirte, sf1 nu crezi, o,
rcgc mulL fcricit, cf I toate 1)0vetile cite pin acuma 1e-a
aiizit 1nt rnai de pretuit sau c ar fi de asemuit Cu Po:estea
OratiZui-d-Aram,f, pc care am pstrat-o ca sf1 t-
povestese noaptea uirnttoare, claca vci lXmCVOi, de hurfl
searn.

5i micua Doniazada strigfi


0, cc drigu ii Li do fl(Ui pocsti, ptInd
ar, prunele vorbe mf1car
A Uwlci $eherezada zimbi i gri

So povestete c a lost Un rege numai Allah


o rege !...
Clad povcstea ujunse aicL eherezada vfiai zorii mlfind
i, sfioasfl, tacu.

33
POVESTEA ORA$ULUIDE--ARAMA

1ntra trei sute treizeci i noua noapte

Sehcieznda urm t

Se povestete c a domnit la Damasc, In scaunul


de domnie al califilor ommiazi, un rege numai
Allah e rege! care so chema Abdalmaek
ben-Mervan. Ti picea s stea adesea Ia taifas
cu Inteleptii din impria lui, despre stpInul
nostru Soliman ben-Daud (Cu ci fie rugciunea
i pacea !), despre virtutile lui, despre puterea lui
nemrginit asupra fiarelor din pustie, a efritilor
cc umpluvzduhurile i a ginlilor din ape i de
pe subpmInturi.
Tntr-o zi, pe cInd califul, ascultind istorisirea
cc i so istorisea despro nite vase vechi de aram
pline cu un abur negru i ciudat, do forme diavo1e
ti, Se minuna peste msur i prca Ca sar
Indol de adevrui unor asemenea fapte do netgduit,
dintre oaspei se ridic Taleb ben-Sehi,
cihitor vestit, care adeveri istorisirea ce-o ascul
taser i adiug:
Cu adevarat, o, emire al dreptcredincioiIor,
aceste vase do aram flu sInt deelt vasele In care

34
au fost Incliise, In vrernurlle dc demult, giniile ce
n-au vrut st se supun poruncilor lul Soliman, i
care au fost aruncate, dup cc .au fost pecetluite
cu pecetea cea InIric.otoare, In aclincurile mrll
muginde, Ia rmuri1e Maghrebului, In Africa de
Ia apus. 5i aburul care se scurge din ele flu este
aitceva decIt sufletul ccl inghesuit acolo al efrithor,
i care nu preget s capete iar In vzduhul
slobod forma br cea cumplit dintru Ifleeputuri.

La cuvintele acestea, clorinta de a vedca asemenea


minuni4ii, precum i uirnirea caIifului Ab
dalmalek crescur peste poate, aa IncIt ii spuse
liii Taleb ben-Sehi:
0, Taleb, mult a. vrea s vid i eu unul
din t;re acele vase do ararnt in care sInt Inchii
efritii. ca Un abur. Socoti c Iucrui cu putint?
Do s-ar putea, sInt gata s porncsc eu Insumi s
fac cercctaiile dc trebuin. 1-Jal, spune.
Taleb rispunso:
0, emire al dreptcredincioiIor, poti avea un
vas do acesta chiar aci, fri a to duce tu. dup ci,
si frl sti trudesti slvitui trup. Pentru asta flu
ai decIt a trirnito 0 sc-risoare ernirului Mussa, aoc
tiitorul Uiu din tara Maghrobului. Cci muntebe
sub care so afl marea unde zac vasele acelea este
begat cu Maghrebui printr-o lirnb de pmInt cc
poate fi strbitut cu piciorul gol. Ernirul Mussa,
primind scrisoarea ta, n-are s zboveasc a Implini
poruncile stpinului nostru califul.
Cuvintele acestea avur puterea de a-i hotri
pe Abdal.rnalek care, pe dat, ii spus lul Taleb
i ci.ra mai bine ca tim, o, Taleb, este in
stare s rne.arg numaidecIt In ara Maghrebului
s ducI scrisoarea mea crnirului Muss, loctiitorul
meu? 1I dau puteri deplinc st iei din visteria
mea tot cc socot tu c este de trebuint pentru
cheltuielile dc c1Ltorie i s iei cIti oameni iti
trebuic ca si to insoteasci. Ci d zor, o, Takb!
j pe bc califul sense cu mIna lui scrisoarea
eLttro emirul Mussa, o pecetlui i o InmIn liii
TaIth care sirut prnIntul dinainte-i i, dc indat
i cc prcgtirilc so isprivirii, porni de sing citre
Maglireb unde ajunse firi do nici un neeaz.
Emirul Mussa ii primi cu bucurie i cu toate
cinstirile datorate unui trirnis al emirului drept
credinciosflor; si Talth ii InmIni scrisoarea. i.
dupi ce o citi i pnicepu despre ce e vorba, o
duse la buze, pc urm Ia frunte, i gri
Ascult i ma supun!
i numaidecIt tnimise sa fie chemat la ci eicub
Abdossamad, un brbat cc strabatuse toate lo
urile de pe pmint locuite de Oamcni, i care
acum Ii petrecca zilele bItrineii Insemnmnd cu
grijil, pentru cci cc vor veni, toate cite CUflOSCUS
intro viata inLreagi de cii1itonii. i cInd eicu1
sosi, emirul Mussa Ii sa1uti cu mult cuviint i
Ii spuse:
0, eicu1e Abdossamad, iat c emirul diept
credincioji1or imi tnimite porunc s caut vasele
cele vechi de aram In care giniile rizvr1tite au
Cost mnchise do catre stpInul nostru, Soliman benDaud.
Ele zac pe fundul unei man cc se afhi Ia
piciorul UnUi munte care zicc-s-ar c so afl Ia
tirmurilc cola mai Indepartate ale Maghrebului.
Macar ca d multi vreme cunosc sara toat, n-am
auzit niciodat pomenindu-se do aceasta mare i
do vruu druni care si duc Intr-acolo; ci tu,
o, eicu1e Abdossamad, care ai strNltut luinca
ntreagi, tu do bunI seam c tii do munteic
accia i d marca aceea.
$cicul cuget vreme do un ceas i rispunse:
0, emiruic Mussa ben_Nossair, despre muntele
acela i despre marea aceea am mai auzit eu
cIndva; ci nici pIn astzi n-am putut, cu toat
rIvna mea, s ajung Ia ele: drumul care duce
acolo este tare anevoios din .pricina lipsel do api
din fIntIni i c nevoie de mai bine do dol ani i
elteva luni spre a ajunge, i Inca i do mai mull
spre-a to Intoarce, daci to tnai poi cumva intoarce
dintr-o ar ai carci locuitori n-au dat nici
Ufl\ semn de via, niciodat, i care triicsc Intrun
ora aczat, zice-se, chiar pc vIrful munteiu.i
Cu pricina, un oras In care nimenea n-a putut
Inca sLi intre i care so numete 0raui-dcArama.
i, spunInd aceste cuvinte, batrInul lieu, rnai
cuget o vreme, .i adituga:
- $i nu trcbuie sa-ti ascund, o, emirule Mussa,
nici Ca drumul acesta este semnat cu primejdii
I cu piedici infricotoare, i c ci trece printr-o
pustic locuita do efriti i do ginii, strajeri. ai acebr
pimInturi neatinse do picior de om Inci din
vremuriie edo do demuit. Afl, dar, o, Ben-Nossair,
Ca In accie tinuturi de Ia marginile cole mai
dinsprc apus ale pmInturilor africanc fiii oamenilor
flu au slobozenic sa calce; numai doi dintre
acetia an putut st ic strIbaiui: unul este Soliman
hen-Daud, iar celalait Aicxandru-ceI-cu-DouCoarne.
Si din accie vremi apuse, tcerea s-a InstapInit
peste acele IntinderL Daca tu ii, aadar,
fara ptisarc faI do atItca piedici tainice i fa de
atItca primejdii, sIi Indcplineti poruncilo ealifu
37
liii, i to ispite i s faci o asomenea ciltItorie Intr-o
ar fr urm de drum i fir1i nici o alt
c1uz deelt sluga ta, pune s so Incarce cu bur
dufuri pline cu ap o mie do cmile, i alto o mie
de dimile cu liran i cu provizii; ia cit mal pu
ini paznici cu tine, cci nici o putere omcneasci
flu no va putea .Izbvl do minia puterilor edo In-tunecate
a cror stpInire o s-o mnelcm, i navem
do cc s le suprm cu multimea noastri do
oaste amenjntitoaro si zadarnjcI. i cInd vei fi
gata, s&-i faci diata, o, emirule Mussa, i si
ornim.

Cind povcstea ajunso ak-i, chcre-ucia vizu zorli


rnjind i t&u sfioas.

Ci mntr-a trei sute patruzecea noapte

a urm I

-ii faci diata, o, emirule Mussa, i s pornim.


La aceste cuvinte, emirul Mussa, ocIrmuitorul
Maghrebului, dup cc chem In ajutor numele lui
Allah, flu rnai vroi s stea o clip hi oviia1! Ii
strInse pe toti maimarii oti1or I ai Impritiei
Iui, 1s totul Cu legAmint in faa br i ii numi ca
Inlocuitor al lui pe fiul su Harun. Dupi care,
puse s se fac pregtirile cuvenite, nu lu cu
sine decIt cItiva oameni a1ei pe sprInceana i,
Insotit de .oicul Abdossamad i de Taleb, trimisul
califului, porni pe drumul ctre pustie, urmat de
o mie do canHie incarcate CLI apa, i de alto 0 nue
incrcate cu hran 1 cu provizii.
Caravana morse prin singuriti nosfIritc i1e
i luni n sir, fr s. Intilneasc In calea ei nici
iiina ViC pri.n acole nemrginiri netede ca o mare
1initit. 51 cRitoria tinu aa mai departe prin
tcciea neclintit pIn ce Intr-o zi zrir In dep
rtare ca un fel do nor sclipitor Ia dunga zrii,
ctrc care so Indreptar. 51 vzur ca era o cia
dire cu ziduri Inalte de otel chinezese, sprijinita
pe patru rInduri de coloane do aur, msurind de
jur-Imprejur cite patru mu do pai fiecare. Ci bolta
aceiui paiat era do plumb i slu1ea ca bc do popas
pentru mUle do ciori care erau singurii Jo
cuitori cc so zrcau sub cci. In peretele eel mare
so clesehidea 0 ua groasa do abanos vrIstat cu
aur, jar pe o plac uria de motal rou so afla o
tabia, O Care SO puteau iti, SCrISO In S10V.! 10
mono, acetc cUVint pe care eicul \bdossamad
le Cunoscu si pe care le talmuci erniiului \1ussa
i insoi Lorilor Sal
Intr inzatti cii luareamznte
1)0 Ia sUipiiiii do mci znauite.

Donn, tori, trecufi deodatan sore en ii jreIe,


11a umbra luii gaa turn.uriloi niele.

Cuci ?noartea71 uiiibrii ia purtai cztrzrzd,


Sau spitiberat ca -nist:e paien vint.

Emirul Mussa fu cum nu so poate mai tulbucat


auzinci aceste euvinte, pe care le t1mcea batrI
nul Abdossarnad, i murmura
Nu este alt I)umnezeu decit nurnaj unu]
\lJaIl

39
Pc urrn1 spuse:
S intrIm
Si, urmat do tovarii lui, trccu pragul uii cc
Ici marl i intr. In palat.
In fata br so ivi atunci, Inconjurati do zborul
rnut al psri1or marl i negro, in goliciunea lul
de piatr, un turn al crui vIrf Se pierdea din pri
vire i Ia piciorul ciruia se rlnduiau roat patru
iruri do morminte cc Inconjurau un sarcofag marc
do cIetar sdilpitor, Iniprejurul cruia so putea
cIti inscripia aceasta, siipat in scricre 10
n.iani. cii lucre do aur impodobite cu .ncsternatc
flea 1mcurw a trecut
C.ta un fior de frig aL&ianceput.

Dc cIki fauna ci ce strlucire


JvJarn buczi.rat la vrern.earrti dc riric

CUe cetIi nu rsunar jreu


L)c sUb (opitcic cabLim rneu

(a u.n sinzuu sckinthai oiaceu funi


(a f111g07ut. arsei doinnil. in. serum

Dc carul men tintam reqi puhoi


1ani hotnit pinintului legi no

i iatacurn. ! Betia a trecut,


Ca v.n 9 br de fnig abia-ncepi,

Fird sd lase urina un.ui chip


Cit macar lastI spuma PC flSZ
M-a dobonit nenduplecata moarte!
N-au f OS! puteri S-O-ntOarca-n alto pane.
Nu in-art putait. so?ipa tie gheara ci
Nici otiic i nici curtenii mei.

rASCUU ctulto,rtile, acum,


Voitc pe care aura inca, nicicum,

Pc cmnd triam, nu lea mai spus vreodat I


Pstreaz-ti pururi inima curatd!

I3ucur-ie n pace i cuininte


Dc tiIlncL vieii, si de cit cuprtnd

Din frztin.usetea pururea iialuca.


Pentru c moartea mIine-o s te ciucfl.

Mime, pinIiztul are s rspuncl


Ceior cc ic-or striga cu faa crunt;

,J inort ! Din sInul meu nu mai (leziegi


Pc cci pe care i-a Inchis pe veci !
Auzind aceste cuvinte, pe care te t1mcea ei
cut Abdossamad, emirul Mussa i tovarii lui nu
se mat putur opri s flu plIng. i sttur rnult
vreme In picloare acolo, in fata sarcofagului i
a mormintelor, repetIndu-i jalnicele euvinte. Pe
urrn Sc indreptar ctre turnul care era Inchis
cu o u cu dou canaturi de abanos, pe care se
chea inscripia aceasta, spat i ea tot in litere
loniene Impodobite Cu nestemate
In nu?ne?c Ccliii ce-n veci nu piere
i care c in veci neschirnbitor,
Doinn al tdriei i stpmn puterii
Ia btne-arnznie, tu, ccl cltor
.Pe-aceste locuri: fugi de Ingim fare,
(Ci iotn-i n(lil1cire-nciatoarc.

41
tia bine-aminte, deci, La pilda inea,
Nu te isa-n.eiat dc ce-i parerc,
Ciiei te vei prvli-n genunea rca.

S&ti povestesc de marea inca puterel

In grajdurile mdc, zece mu


Dc cai aveam, cliii ccci mcii buni rasi,
Sljii tie regii privi in btlii
Si-adui cci robi dc-ostenii mci acas.

Zece viii de caclineavcam, atunci,


In uinbrele latacurilor mele
Nectiutoare dc dureri i munci,
Din neainuri man tie regi, cci nii te1e.

i mcii aveam omie tie fecioare,


Minuni cie pe trimele minunii,
Cu sini pietroici chipuri zinbitoaic,,
Mcii luminoase decIt fata luvii.

Sotiile pe care ic-am avut


Mi-au d&ziit, s-mi fie bucunie,
Coconi regeti, c-urn nu s-au mcii vu,
Urinci,si viteji cci Ieii, pcste-o mie.

Necinttmniteaveam comoni intregi


tie La RiIsirit pimi-n Apus,
Noroadele, cu crai, cu domni i reji,
Sub braul ocistel mdc sau snpu I

i socotea.m CU gindul ITLCU SC??u3j-


Cum Ca puterea inca vu va piui
i c durata maui mdc vieji
l)jri veacuni e. cz--n zec na ChflnLU,.

42
Deodatd, Ins, auzit-arn glasul,
Ven.incl ca un rsunet de departe,
Care-mi vestea Ca e aproape ceasul
Flotrnicit de cel fiird de moarte,

i-am strins, gindind La soarta inea, osta.i;


Vitejii-mi clreti fara de nurn?ir,
i sutele-mi de mu de pedestrai
Cu spade-n mini ci platoce pe vrnar.

i-am strIns tori regli prini In lupte qrele,


5i toateale octirii-ini cpetenii,
[i toj2 maimarii-mpriei mele,
Supucii toti, dc-a valma, surnedenii.

i tot ceaveam in sipete i-n lzi,


tn fata tuturora am adus,
Comori din irude-arnare i din prdzi,
i iutzirora ic-aim grit si-am spus:

,,Grthnezi de aur i argint comori


Necintdrite Vile dau PC rind,
Dacai-mi putei spori izbdvitor
Cu-a singur zi viaa pc pirni.nt.

C ei au stat cu ochii-n jos, Ideind.


Tar szz.fietu?ni pieri ca fuinun vint.

i-ajunse-.a1 mo4iI negre adpost


Palatul meu. lar numele cu care
M-au preasidvit, pe cinci triam, a fost:
Iftis ben-Sedadi ben-Aad ccl Mare.

uzind acestea, emirul Mussa i tovarjii lui


lzbucnir In hohote de puns. Dup care, intrar
in turn i incepur s strbat sIiie cele u.riae,
43
tocuite de pUStiU .5i de tacere. i aa ajunser
pInI la urrnIl Intr-o mncipere, inai mare deelt toate
celelalte, rotunjit ca o boltil, i care, singura din
turn, avea o masi urias, din iemn de santal, minunat
iucratiI, ,i PC care se zrea inscriptia
accasta serisi In litere frurnoase, aseinenea eclor de
nai Inainte

Cinciva, aici, la mas,


ec1eaii, sub man ctuzuni,
0 mie de regi chiori
io flZiC (U ochi buni.

A.curna, in mormint,
Stan, orbi cu ton, la rind.
Uimiiea ernirului Mussa spori i mai mult mante.a
aeestei tame; i, neputInd s-i gscasc dezegarea,
Ii Insemni i aceste cuvmte po pergamcntel.e
Iui; apoi ie.i din palat, tulburat peste
miisurii, i porni mai cleparte, cu mnsotftori.i iui,
pe calca citre Oraul-de-Aramii.
Ind povestea ajwise aid, $ehraJ;i /U
tiijind i, SfjOflSI, tacu.

Ci ntra trei sute patru zeci sI una n)api

Iz.i wmJ i

..porni rnai departe, cu insoitorn lUi, pe calea


etre Orau1-de-Arami,
Merser ci o zi, meiser doui, rnerscri ttei,
pin scara. Atunci vzur ivinduse mnaintea br,
aezat pe 0 temelie malta i iuminat de razele
roii ale soarelu.i In asfintit, un clre stInd nemi
at i inInd In vint o lance lat de fier cc
prca o fIacra vie, dc culoarea astrului de foe
din zare.
Cmnd ajunscr aproape de tot de nluca aceca,
vizur Ca si calaretul i calul lui i temelia
pe care cdeau erau de arama, jar pe :fierul Iancci,
pe latura luminat de cele din urmii raze ale
soarciuL erau sapate In litere de jar cuvinttie
acestea:

,,NeInfricatj cltori ceati ptruns pmn Ia pa


uuntzzrzle oprite, acuirt nu v mcii put(4i Iflt()arCC
de unde aji venit.
Dac mu cunoaIei cirumul ctrc Ora, un pin
qejz-7itU (IL miinile .?i TOtijifl2i2 PC temelia ?fl(U
apoi inclreplajiv incotro Voi rmine nIors (u
faja -
Alunci ernirul Mussa so apropic do c1rc i II
Impinse cu mIna. Si deodata, cu luteala fulgerului.
cliiretul so rsuci i so opri cu fata In pai-tea cu
totul climpotriv celci.a pe care 0 urmaser calatoni.
Tar eicul Abdossamad recunoscu ca Intradev
I:r so inelase i c noua cale era caica cea
bunii.
Inc1ati caravana, IntorcInduse Inc1iriit, porni pe
oalea cea noua i Ii urm calatoria, zile i zile
In ir, pIn cc ajunse, Intr-un fapt de sear, In
fata unui stIip do piatr neagr, de care era le
gata in lanturi o faptura ciudat, din care nu so
vedea decIt o jumttate do trup, cealaith jumtatc
fund ingropata adinc in pmInt. Trunchiul acela
cc iejea din prnInt piica un guigui hId, rsdit
acolo do puterile iadului. Era negru i mare ca
un trunchi do palmier btrIn i uscat, vduvit do
frunzelc lui, Avea dou aripi uriae i negro, i
patru mimi, dintre care dou erau ca labele cu
ghearc ale leilor. Un pr epos ca prul eel aspru
din coada migarului slbatic se zburlea crunt pe
teasta lui Infricoitoare. In gvanele ochilor, ardcau
lumini roii, pe cInd fruntea Cu dou rmnduri
de coarne do bou era guriL do un ochi CC SC
1 iolba inti, Irnpietrit, aruncInd sclipiri veri, ca
ochu de tigru on dc panter.
La ivirea ealiitori]or, trunci ii uJ. mepu si zbat
brateic, scoi,Ind strigte Infricotoare i fr
rnintIndu-sc deznidjduit, de parcrt an fi vrut s.-i
rupi lanur5le cc-i ineau legat de stilpul eel nognu
i caravana, cuprins de o spaimi mare, incremeni
pe be, nemaiavInd putere mci si moarg
Inainte, nici s dea Indrt.
Atunci emirul Mussa se Intoars catre eicu
Abdossamad i 11 introb
Pot.i tu, cuinva, .0, preat:in-.tite eic. i u
spui cc poate fi aceasta?
Seicul rtspunse:
Pc Allah ! o. emiic, aoasla cc de ntc
egcrea mea.
i ernirul Mussa ziso
Atunci dute mal aproape .i .i;Eab
Poate ne-o lumina chiar ci.
Ei seicul Abdossamad nu vroi s arate i sy
ule so apropie de aruitare i Ii stnigui
In riurnele Atoatestupinitoruiui care inc sub
mina lui Impuriile cole vuzute i cole ncvizute,
te juruicsc s-mi ruspunzi. Spune-mi cine eti, do
cInd eti aici, i carei pricina cc i-a c unat
pedeapsiI a.a de ciudati.
Atunci truncliiul itri. Si iat cc vorbo Intole
ser emirul Mussa, eicu1 Abdossamad i tovarsil
br
Slut un efrit din neamul lui Eblis, tatl gin
nilor. Ma numcsc Dae benAiaema.. M-a Inlanuit
aid Puterea cea Nevzut, pIn Ia sfir.itul
veacurilor.
Odinioara, In tara aceasta, ocIrmuit de RegeleMarii,
Orau1 do Aram se afla sub ocrotire.a unci
zeite cioplite din agat rou, paznic i locuitor al
acelci zeite fund eu. Cad, cu adevrat, irni alesescm
urt lacas Inluntrul ci; i din toate tarile VO
ncau muitimi do oameni s-i afle soarta prin
rnijlocirea mea i si asculte prorocirile i prezi
cerile mdc despre viitor.
Roge1e-Mrii, ciruia cu ii cram supus, avca
sub stapinirea lul toata oastea duhurilor razvratite
Impotriva puterli lui Solirnan benDaud ; i
rnb numise cpetenie peste oastea aceasta, In caz
ca ar izbucni vreun rzboi Intro ci i acel Infri
coltor stpIn al ginnilor. $i rzboiul acesta nu
mntIrzie mult, intradevr, pin cc s izbucneasca.
Regele-Mrii avea o fat aa do frumoas, c
faima ci ajunsese pInia la urechile liii Soliman. 51
Soliman, dorind s-o aib printre sotiile lui, tn
misc un sol la Regele-Mrii ca s i-o cear de
sotie i totodatbi s-i porunceasc s sfarme statuia
de agat i s mrturiseasc anume c flu este
alt Dumnezeu decit numai unul Allah i c Soil-
man este profetul lui. 5i ii ameninta cu mInia i
Cu rzbunarea sa, do nu se va supune numaidecIt
dorintelor Iui.
Atunci Regele-Marii Ii adun viziril i cpetc
niiile ginnilor i Ic spuse
Lat c Soliman ma ameninta cu tot felul de
niipaste, ca s ma silcasca s i-o dau pe fata mea
47
i si sfarm statuia cc s1.ujcte de 1aea cipeteniei
voastre 1)ae ben-ilaema. Ce gindii voi despre
ameniniirih? lui ? S ma p1cc on srii stan impo
tniv?
Vizinii raspunserui
cc ai avea, o, rege al nostru, si te temi
de putcrea lui Soliman ? Puterile noastre sInt pe
putin tot atita d.c tan ca i ale lui. Si om izbuti
fbi SU I le nimicim.
Apoi se Intoarseri catro mine drni cerurI sfatul.
Atunci Cu SUSCi
Singurul nostru rispuns citre Soii.man oste
sii1 (Jolnagun bine PC trimisul mi.
Si fapta se s1vIri po dati. $1i spuserthu tn
rnisului
Tntoar(:ete acuma Sai povcste5ti stapI I
Jul tau (cal pit.
Clod Sohman a aflat corn a lost ptirnit tnirni
sul lui, sa muuat peste misura si a stnins numai
(IC(it toate puterile pe (Lre ic avea Ia inclenilna
(ItllYUni, oameni, pasiini i anina1e. A InerediniaL
Jul Assaf benBarkliia puterea peste oti1e orne
iieti, i lui 1)omniat, regele cfnii1or, puterea pesto
toata oastea duhunilor, in nu.mir dc aizeci do mi
itoane, i peste cea a anirnalelor i a pasthilor do
pradi, vonite din toate prile universului i cliii
InsLilole i din manic pmIntului. 51 cind totul fu
gata, Solirnan porni In :fruntea aceici amarnjcc
o.tini sa nipicIeasc I,ar.a RogeluiMinii, dornn ul
meu. $i cum ajunse, Ii orIndui oastea in rInduni
de butane.
Acza, mai Intli, Ia cole doui anipi, animalele.
rmncluite chipi ranguri, In patru iruni, i puse In
vzcluhuri pasarile ode mart de praclCi, menite sa
slujeasci de sLri;ji; spre a-] vesti despre rnierile
noastre i a se repezi cleodati asupra lupUitorilor
notri ca si ic erape i si ic scoat ochii. Oastea
din irunte o alctui din oameni, jar pe cea din
spate din duhuri; i puse dc-a dreapta mi pa vizirul
!ssaf ben-Barklna, jar dc-a stIriga pe Dornnat,
regole efritilor din vizduh. El rirnase la rnijJoe,
stInd pe Ufl jet do porfir i do aur, purtat
do patru elefanti aezati roaUi. i dote semnul de
batalie.
Indat1 SC auzi o 1arm, sporind pe msurI cc so
apropiau in galop i in zbor nvalnic duhurile,
oamenu, pisrile do prad i fiarele do rboi; i
scoarta prnintului rsuna sub npraznicui bubuit
al pailor, In vrerne cc vzduliuniie clocotcau de
plesnetel rni]ioanelor do aripi, i do huiete, .i do
stni.gle, i do mugete.
Eu aveam in sarn s .poruneesc peste oti1e
aflate in frunte ale duhunilor supuse RegeluiM
nij.. Detci semn iruriIor mole i mi repezii ui
fruntea br asupra oastci do duhuni vrijrnac do
sul) porunca regelui Domriat.

(.ind pov.stoa ajunse all, $e1wezada vizu /Oj


nujind ;;i ta(I,) .sfoasa.

Ci intrct trei sute patru zeci .i doua noo.pte

Fa innia

.asupra oastei do Clul luni de S IJI) porijuca re


geJw Domriat.
la rindu-rni, c1utai s rzbcsc ctre cipetc
nia vrijrnai1or, cind cleodat vzui ca acesta so
schirnbi Intrun munte de flciri cc so porni s
reverse vaiur.i do foc, stric1uinduse sl m cople
casc i si rn Innbue sub sBirrnturi1e arun
cate cc cdeau peste noi In pinze aprinse. Eu, Indemn
mndu-i pcal mel, ma aparai i atacai cu
indIrjire, rnult vreme; i numai dud vazui bitic
di numrui vrjmai1or avea s ma zdrobeasc
fara putinta do scapare, detci semnul de retragore
i scpai fugind Cu bti dose do aripa prin
vazduh. Ci, la porunca Iui Soliman, :furIm haltuiti
i Impresurati din toate pLirtile deodati do
toti vrjrnaii notri duhuri, oameni, animali
i psiiri ; i furm unii nimiciti, alIii zclrobiti sub
picioarele patrupedelor, i a1ii aruncati din slava
slavilor, cu ochii scoi i cu trupurile sfiiate. Pc
mine rn-au ajuns dup cc rn-au fugirit vremc do
trel uni. Atunci, prins i strIns do git, fusel con
damnat s fiu legat do acest stilp negru, plni la
sflrtitu1 lumilor, pe eli-id toate duhurile do sub po
runca mea fura luate prinse, preschimbate in thur
i Incliise in vase do ar-ama, pecetluite cu pecotea
iui Solimaii i aruncate In adi.ncurile rnrii cc
scaldii zid urile Orau1ui de Aram.
Ci despre oamenii ce locuiau in aceasta ara nu
tiu anurne cc so fi fcut en ci, In1ntuit curn sInt
do eli-id s-a nimicit puterea noastra. Ci, dac
Va duceti Ia Orajulde-Arama, poate c Ic veti
vedea urmele i vei afla povestea br.
CInd trunchiul sfIri de povestit, Incepu sa se
zbuciume amarnIc. lar emirul Mussa i tovarii
Iui, temIndu-se ca nu cumva sa izbuteasc s so
libereze sau s Ic cear s ajute ba stradanlile lui,
nu vroira s mal stea acobo i grbir sl-i urmeze
calea clitre Oraulde-Aram, ale crui turnuri i
ziduri le i vedeau ivindu-se In deprtri prin
roul Inserrii.
CInd flu mal fur decIt la o mica depctare de
Ora, cum noaptea eiclea i lucrurile dimprejur
luau o Infiare potrivnic, hotrIr ca-i bine si
atepte pin diminea1ja spre a se apropia tie pori;
i Ii aezar corturile ca s-i petreac noaptea
acolo, sleiti cum erau de truda caliitoriei.
De-abia mijir zorli zilci luminInd culmile mui
ilor dinspre rasarit, c emirul Mussa Ii i dctept
tovarii i porni la drum cu ci pentru a
ajunge la una dintre porile de intrare. Atunci v&zur
Inaintea br, In striucirea diminotii, riclicindu-so
marete zidurile do aram, atit do lucii de-ai
Li Z1S ca sInt ioite flOU-flOUC din tiparebe In care
fuseser turnate i atit de Inalte Ca preau a
fl inceputul muntilor gigantici care le Incon.jurau
i pe coasta crora preau Incrustato, curn eran
IIcute la fel, din cine .tie ce metal deosebit.
Dupa cc izbutir s so smulg din uimirea Impietrit
in care ii tintuise acea priveli.5te, ciutar
cu ochii o poart pe unde s intro in Ora. Ci n
gsir nici una. Atunci Incepura s umble dc-a
lungul zidurilor, nadajduind ca totui au s -
seasc o intraro. Ci nu vazur nici o intrare. Si
urmara s umble aa ceasuri in ir, r si vadi
nici o poarta i nici o spirtur, nici pe cineva
care s so Indrepte Inspre Ora sau care s iasi
din ci. i, macar c era ziua mare, nu auzeau nIei
un zgomot, nici in afara, nici in luntrul cetl.ii, i
nu bLgau do scam nici o rnicare, nici pe creasta,
flici Ia piciorul zidurilor. Ci emirul Mussa, 1ir
a.i pierde nadejdea, Ii indemna sol,ii si caute
mai departe ; i umblar aa pIn seara, i nu
vizur decIt dcsfiurmnduse mnairitea br I.inia cea
dreaipt a zidurilor do aroma urmInd mndoiturile
pmIntului peste Vi i culmi, i pIrInd ieite din
chiar sInul pimintului.
Atunci emirul Mussa Ic porunci tovariilor liii
s so oproascA pentru odihn i pentru masa. Jar
ci so aez s chibzuiasc o vreme asupra color
ce erau de facut
Dupt ce se hodini, be spuse tovari1or lui s
stea acolo s1 vegheze tabara pIn cc se va Intoarce
ci, i, urmat do eicu1 Abdossamad i de Taleli
ben-Sehi, urea pe un vIrf malt do munte spre a
cerceta lmprej urim lie i a vedea ce-i cu acel
Ora...

CInd povestea ajimse nici. ehereznt1n vZU ZO1ii


tni,inc i. sfioas?i, tLicu.

Ci intr-a trei sute patruzeci .i treia noapte

{a urrn

...i a vedea CC-i CU acel Ora cc nu vroia s so


base calcat de picior de om.
La Inceput, flu putur zri nimic in intuneric,
did noaptea Ii i Indesise umbrele peste cImpic;
ci deodata spre rsrit se fCU o lumina vie, tar C
culmea muntelui se ivi minunat luna, i, Intr-o
ciipi.t, lumina cerul i pamIntuL Si Ia picioarele
or se desfuri o prive1ito care ic taie risuf1area.
Sc aflau deasupra unui ora do via.
Sub pmnza albi cc cdea do sus, departo-departe,
pIn undo putea rzbate privirca In irilc
cufundate in noapte, boli do palate, terase do case,
grdini Iinitite so mnirau una dupI alta In cu
prinsul do aram, i canale luminate do hin
curgeau in mu do opote limpezi PC sub umbra
cIidiri1or, pe cind jos de tot, Un lac ca do argint
scilc1a In adIncui rece, oglindindu-le, focurile
nopii: ceca cc facea ca arama zidurilor, ncstematie
aprinse ale bolilor, terasele albe, can able i
lacul tot, ca i umbrele aternute ctre apus, si
strluceasc IngemnIndu-se sub adierea noptii
fljJ) \T Iunii.
Ci toati Intinderea aceca era mnvluit intr-c
tcere nccurm.atii, ca a unui rnorrnInt. Mci un f ci
do viai omoneasci flu prea s se rnite acolo jos.
Doar niste figuri Inalte do arami, ficcare pe cite
Un soclu mret; doar nite clrci maii, ciopliti
In marmor; doar nite animale cu aripi Inere
rnomte Intrun zbor nernLcat, toate la id; jar In
viizduh, la Iniltimca cldirilor, so roteau singurele
flinte mictoare in acea ncmicare : mu do Hlieci-vampir
uriai, In vreme cc, sfIiind ticerea
iinpietriU, bulie nevzute ii aruncau bocetele i
jainicelo chemri peste palatele moarte i pest.e
-terasele adormite.
DuptI cc einirul Mussa i cci doi tovari at lui
ii ump1ur ocliji cu privelitca aeeea ciudat,
CO1)Oriri de pe munte, minunindu-se peste msur
ci nu ziriscrii, In acel Ora uria, nici o urm de
fiini orneneascLi vie. i ajunser Ia piciorul zidurilor
do aram, Intr-un bc undo vzu.r patru in
scriptii spate in litere ioniene i po care eicuI
A bdossamad le dcscffrI nurnakEccIt .i be t]rniei
einru1ui vIussa.
Qea dintui inscrip1ic spunca
0, fiu al omulul! dearte
Sint visele cc le visezi,
Cdci nwartca mu este cZeparte.
In nici un inline sii mu crez2.

E un Stpirt cc risipete
i neainuri i otiri, mereu;
Pe crai ci regi Ii prbueste,
Cu bratu-i nenclurat i greu,
Din fala mmndrelor palate
In strIrn.te negurz de mormint.
Jar sufletele lcn, scald ate
In roua clulcelui pamint,
Sint prescliimbate mntr-o rninii
Dc serum srac i de trIn.
La aceste cuvlnte, emirul Mussa gri:
0, adevruri mrele ! 0, deiteptare a sufletulul
pe netezimea pmIntului!
i InsemnA aceste cuvinte pe pergamentele ui.
Ci e.icu1 i Imneepuse s t1mceasc cea de a doua
:inscriptie, care spunea:
0, flu al ornulul! dc cc
i-acoperi ochii strins, sub mln?
Cum poi s4i mai cldc.yti ereclina
Pe-o luine ce n-o sd rrnim?

Au tu mu tii cl lumea flu-i,


Pc drumul mare ctre veci,
Decit un scurt popas de-o clipil,
Un biet ldca prim care treci?

Ci spume, uncle-s marli regi


Care-au durat impraii
DornnL pe irak, pe Ispahan,
Pe mmnclrzLl Corasan, i tii ?
Cuceritori, s-au clus pe rind,
Dc larc n-ar fi fost nicicmnd,
Emirul Mussa sense i inserip1ia accasta, i, tui-
burat foarte, Ii aseulUi pe eicu1 care t1mcea a
treia inscnipie
0, fin al oinului I se (Inc
Grtibite zilele n zbor.
Dar tu privecti nepstor
Ill viei tale 2alnzc crug.

Ci cuget la marea z
A jzidec4ii celei sfinte,
Cmnd Doinnulni vei sianainte
i drept in ochi It vei privi.

Uncle slnt regii ceau domuit


La md, la Sinci, on la Chital,
On peste-al Nubiel sfiiiI plai?
J1l moitii vint ia risipit.
i emirul Mussa gri:;
Unde smnt stpInii Sinaiuiui a 7
Piivlii in nimicnicie
Or, cea de a patra inscripie spunea
0, fiu at omulul ! te-ufunzi
Cu sufletul in desfiri,
i nu vezi OUn?, pe nineni, Mcartca
1j1 siti, pindind once miccui.
E inmea pinz de paing,
$in ZL?nbraz fr nici o treapii
St intztnenicul dc veci
Ce te pinde,ste i ateapkI.
Unde-s acei bi1thai vest iti
Du.i cle-a nCzclejciiior anipii

55
k sliulucind cci uicte son
Cu visuTile br cleo clip

Azi cobort tori in 2normnt,


Cu aripa din umeni frIntd,
LiIsnd palatele pzistii,
Prin care czicuveaua ciii.

.[mirut V[ussa nud mai putu stpini atunci tul.


burarea t porni siI plIng Indelung cu timpicie
in mimi, zieinc1ui : ,,O, taini a naterii i a mor
tii Do ct sil. to mal nati, daci tot trebuie sit
mor Do cc sil triiieti, dacL moartea atcrne
pesto uitarea? Ci numal Allah cunoate so r
iie, jar datoria noastr-i s ne plecm cu supunero
tieutii. Dup ce cuget aa un riEistimp, porn
iari la drum cu tovarii si, ctre tabiiri, i
poruoc oamcnilor lui s so atearniI numaickeit
pe t:reabI i s Intocmcasc din trunchiuri i dirt
crengi do copaci o scar lung i trainieii, cu care
s Sc poatil urea pIn pe creasta zidurilor, ca si
incerce s ptrund astfel in acel Or fiir pori.
Pc data oamenii aicrgar s caute lemne
crertgi groase i uscate, le cioplir curn putur mal
bi!xe cu sibii1e i cu jungherele br, le innadira intro
ole cii turbanele, cu centurile, cu fringhiile dc la
dimilc, cu c1ingi1e .i curelele do la hamuri, i iz
butir s intoemeasca o scar destul do ina1t
spec a urea pe ca pIn In vIrful zidurilor. Duscra
apoi scara pIna la locul eel mai prielnic, o propirii
din toate prtile cu pietre man .i, chemhnd
In autor numele lul Allah, incepura sa so cacre
biriior...

(md povestca ajunse aici, ferezac1a vtii zoril


ICR siioas.
Ci intr-a trei sute pat ruzeci i pztra noa pie

1t urin

...nccpur s se eaerc binior, cu emirul Mussa


In frunte. Ciiva rmascr Inst la piciorul zidu
rilor, ca sii vegheze tabra i Imprejurirnile.
Emirul Mussa i tovarii lui umblar ce urnb1ar
0 vreme i, pIn la urm, ajunser dinaintea a
clou turnuri legate Intre ole printr-o poarta do
ararn, cu canaturile Inchise i ferecate atIt do
desvIrit cli nu sar 11 putut vIrI nici vIrful unui
ac printre do. Pc po.arta aceca era cioplit chipul
unul cillire1 de aur care inea bratul intins i
palma descliisii; jar pe podul palmei erau sense
Cu litere ionione aceste cuvinte pe care eieu[
Abdossamad Ic citi numaidecIt i Ic tlmlici astfel
: ,,Freaca do doulisprozcce on CURd CC SO afili
In buricut meu.
Atunci ernirul Mussa, macar c era tare uluit de
aceste cuvinte, se apropie de cIre i bligli do
seam c avca intr-adevr un cui do aur infipt
chiar in mijiocul buricului. Intinse mIna i frec
acel cui do dousprezece on. Jar la cea de a dousprezecea
frecare, cele dou laturi ale poriii se
deschiserli iarg clitre 0 scar de piatr roie ce
cobora rsucit. NumaidecIt emirul Mussa i tovarli
ii lui pornir pe treptele acelei scri, care ii
:duse In mijiocul unei sli cc da dc-a dreptul spre
o ulit In care Sc aflau nite strjeni inarmati cu
arcuri cu spade. Si emirul Mussa spuse:
S mergem i s vorbirn Cu ci, pIni cc nu se
iau do not.
Se apropiar, aadar, de strijerii accia, dintre
Cthe miii edcau In picioare, cu pavezele Ia mmii
si cu siibiile trase, iar alii edeau PC cIte ceva
sau to1inii pe jos ; i emirul Mussa, mntorcIndu-se
ciitre eel cc piirea s le fie cpetenie, ii uri
buna pace, cu multii cuviinii ; ci omul nici nu Se
elinti i flui rispunse Ia salamalek; jar cci1a1i
stniijeri rimascri i ei tot atIt de nemicai i cu
ochn tintii, n3eclmndule noilorveniii mai rnul
hiare aminte decIt dacii flu i-ar fi viizut deloc.
Atunci emirul 1\lussa, vazinci cii strijerii nu pri
cepeau aniihejtc, ii spuse eieu1ui Abdossamad
0, eicu1e, gniiiete1e In toate limbile pe car
Ic cunoti.
i eicuI Incepu sii le vorbeascii mai intui in
limba greceascii; apoi, viizmnd ziidiirnicia Incerciiru
sale, le vorbi in indienete, In evreiete, In persiene
te, in etiopenete i in graiul de la Sudan;
ci nici unul dintre ei flu anita pnin vreun senm ca
ar pricepe ceva. Atunci emirul Mussa zise
- 0, eicule, strijerii acetia or fi, poate, supirati
cii flu-i salutim cu salutul din iara Ion. Trcbuxe,
dan, sii saIui cu salamalekunile din tonic
tinile pe care Ic cunoti.
$1 batrInul J\bdossamad Ii salutil num.aidecit. n
salamalekunile folosite de neamunije de pnin toate
locunile pe unde umblase ci. Ci mci unul dintre
strijeni nu Se elinti i toi niimaseii impictniti ca
Ia Inceput.
\TiizInd aja, emirul Mussa, peste misuri de nimit,
nu vru Si mai stiiruiasci .i Jo spuse tovaxil
ilor lui si-i urmeze i porni rnai departe, netiind
care si fi fost pnicina acelci mutenui. [ar .cicuI
:\j)dossamad Ii zicea ,,Pe 1Ila1i ! niciodati, in
una dintre c1itorii1e nick, nam mai izut
Un lucru atIt de nemaipomenit!
Merser asa Inainte pIn cc ajunseri Ia intra
rca In suk. Gsir portile deschise i intrar. Sukul
era plin de lume care vindea i cumpra; jar
tarabele prv1ii1or erau Impodobite minunat cu
mrfuri. Ci ernirul Mussa i tovarii lui bgar
do seam eLi toti cumparatorn i tori vInzLitorii,
precum ji toat lumea cc se afla In suk, Incremeniser
ca la un semn, oprind u-se din mers i din
rnicare, de IndatLi ce-i zLiriserLi; i parcLi flu ateptau
decIt ca strLinii s piece, pentru a-si Incepe
jar treburile obinuite. Dar flu sar fi zis c dcleau
vreo luare aminte ivirii acestora, i se multumeau
sLi-i arate numai prin tcere i nepLisare
nemultumirea fat do venirea br nedorit. i, ca
s dea i mai mult Inteics acestei purtri red, la
trecerea kr so atcrnea peste tot nemiearea, de
flu so maj auzeau rsunInd sub bolta uria a suku]ui,
in Incremenirea dimprejur, decit paii br
.singuratiei. i strLibLitur aa, neIntImpinai de
nicLiieri cu nici un semn de bunvoint on de vrj
mic, cu nici un zimbet de bunvenit on de batjocurLi,
sukul giuvaergiibor, sukul dc mLitLisuri,
sukul e1ariIor, sukul negutorilor de pInzetuni,
pe ccl al pantofarilor, i sukul neguLitori1or de
arome i de mirodenii.
Dup cc strbtur sukul de mirodenil, ajunser
deodat Intr-o piatLi uriaLi peste care soarele revLirsa
0 lumin cu atit mal orbitoare cu cIt in
sukuri fusese o luminLi cernut cc le deprinsese
privirile cu dulceata ci. i tocmai Ia caplul acelei
piete, Intre nite coloane do aram ametitor de
Inalte, cc slujeau de piedestale unor animale man

59
do au.r ou aripi intinso, so ridica an palat do marmor
n-irginit de turnuri do aram i strjuit do
an zid do eameni Inarmai?i i incrernenii, cu Iancue
i spadole arzInd fara sii so mistuic. 0 poartLi
de aur deschidea intrarea Sn acel palat In care
emirul Mussa patrunse urmt do tovarii ml.
i vizurii mai Intli, do-a lungul claclirui i rnirginind
o curte cu havuze de marmor colorat, o
gaicrie sprijinit. pe coloane de porfir; jar galeria
aceca slujea do aclapost pentru arme, caci pretutindeni
so vedeau, atIrnInd pa coloane, pe ziduri,
ba pIn i din tavan, arme grozave, minuni Irn
podobite cu IncrustiIri scumpe, aduse acolo din
toate 1arile do pa pmInt. Do jur-Imprejurul galend
aceleia ajurate erau rezemate lavi1e do abatios
lucrate desvIrLit, Impodo:bite cu argint i cii
aur, i pe care edeau sau dormeau rizboinici Smbrilcati
In hainele br do sarbatoare i care nu
Thcuri nici o mieare, lie ca si le inchda oaspetilor
drumul, lie ca s-i pofteascii si- urmeze
plimbarea uimita.
Cinci povcstca ctjunse a1i, dkiCv.d Vz1I /01-il
nnnd i, SIiOflSfl, tc:u.

Ci ntra trei sute pat 1Hzeci cincea


noapte

.a urmt

.fie ca sn-i pofteascil sit-i urmcze pJimbaiea


uImitti.
StrtbWurt, aadar, acca gakrie, care avca pat
tea do sus impodobit cu o corni nespus do :frumoas

, i wide vzuri spate in litere de aur pe un perete de azur o inscripie In limba .ionian
cuprinzInd sfaturi minunate, pe care icui i\hdossamad
Ic Uilrnici Intocmai

,,ITZ ntmz.cle cetu neselumbiUor, stplnul pcste


soarta tuturora! 0, fiu at oniului, intoarce capnl
i-ai sc vezi ?noartea gata sri-ti rupeasca sufletzit!
Unde este Adam, prin.tele oarnenilor? Uncle esic
Nuli i neamul urmailor lul? Unde este Momrud
ccl infricodtor? Unde sint regii si cuceritorii.
i tori Cosroes-ii i Cezarli, i Faraonii, i impraj;ii
de la md i do la lralc, stpinhi Persiel, i eel
ai Arabiei, .i iskanclar-cel-cu-Dou-Coarne? Undo
sint domnii pamintulni, Ilarnam .i Karun, ,Si Soddad
fizil lui Aacl, i tori cci din neamul mi 1(ci
ncLctn? Lct porttrtcct celui venic ctt pi dsU pd dmztul
i s-au dzis sd dea seamd do faptele br in zii.a
Rdspldtii.
C), flu at omului ! nu te ineliina lurnii i place
rzlor ci! Teme-te de Domnul i slujete-l cu inirtzd
cucernicd. Teme-te de moarte. Cucernicia fata do
Domnul i tearna do moarte smnt miezul oricdrei
mnelepciuni. Numai aa ai s culegi roacla fapicbor
cebor bune care to vor inruiresma la zina cea cuvplita
a Jdecatu

Dupi cc insemnari pe pergamentele br i


aceasUI inscripie cei tuibur nesus, trecur
printro ui mare cc so deschidea la mijiocul gaieriei
i intrari iutr-o saRi In care era un havuz
frumos de rnarmor strivezie din care ticiwa un
uvoi dc apii. Deasupra havuzului so desfiira, in
form do bolt plcut co1orati, un cort de pInzi
de mtas i de aur, de felurite culori, potrivite
Intro ole cu 0 rnestrie desvIritI. Apa, ca si
ajung la havuz, curgea prin patru jgheaburi minunat
aezate In pardoseala slii, i fiecare jgheab
era do alt culoare : eel dintui era un jgheab do
porfir trandafirie; cel de al doilea, do topaze;
ccl do al treilea, de smaralde; jar eel do al patrulea,
do peruzeic; aa de bine rInduite, c apa c
pita cuioarea jgheabului prin care curgea i, inminatiI
do umina cernut prin mitsuri1c do
deasupra, aternea asupra luerurilor dimprejur i
a porei1or do marrnori o stralucire dulce ca a ape
br mirii.
De-acolo trecur pe a doua ui i intrar inti-o
alt sal, pe care o gsir plin cu bani de aur
i do argint, cu gherdane, cu giuvaicruri, cu mirg
ritare i rubine i cu tot soiul do nc-stemate. i
erau atItea grmezi, c deahia izbutir s se stre
coare printre ele i s intro in a treia sal.
Aceasla era plin cu armuri din metale scumpe,
cu paveze do aur Impodobite cu nestemate, cu
coifuri. vechi, cu sbii de la md, cu lnci, cu sulii;e
i Cu platoe do pe vremile lui Daud i ale lui
Soliman; i-aceste arme erau atit do bine pstrate
toate, Ca parc de-abia In ajun ar fi ieit din mu
nile celor cc le furiser.
lntrar apoi In a patra sal, plin toat cu dulapuri
i rafturi do lemn scump, in care, aezate
frumos, erau rInduite haine alese, rocliii bogate,
stole do pre i brocarte minunat luci-ate. De-acolo
pornui-a catre o usa deschis. care ii his.i s intro
in a ciricea sala.
tn ca nu so Z1f1u, do Ia podea pIn la tavan.,
nimic aitceva dec5t vase i 1ucruri inenite buturilor,
mIncrurilor i sfintelor sp1ri : vase do aur
i de argint, ligi re de cristal tr1ucitor, cupe
do pietre prioaso, tvi do jad i de agat do felurite
culori.
Dup cc so rninunar do toate, se pregiteau s
so Intoarc pe undo veniser,, cInd fur ispitii s
ridice o perdea mare de mtas i de aur ce acoperea
un perete al saUl. i vazura in spatele aceid
perdele o u mare, lucrat In marchetrii dibace
de filde i do abanos, Inchis cu zavoare
grele do argint, fara riici o urma do 1aca pentru
vrco cheie. Aa c .eicu1 Abdossarnad Incepu s
cerceteze rosturile acelor zvoare i, pIn la urm,
gisi un meteug ascuns care rspunse la mncercrile
br. NumaidccIt ua so rsuci In ini i se
desehise ifl fata calatorilor care intrar intro sal
ca vrajita, zidit pe de-a-ntregul ca o bolt de
marmora, atIta do lucitoare c piirea o ogbindi de
oei. Prin geamurile acelel sail, printre giurgiuvelele
de smaralde i do diamante se cernea o lu
min cc punea pe toate lucrurile o aura do o strAlucire
fara seaman. La mijioc se In1a, sprijinit
pe patru pi1atri do aur, fiecare purtInd In
vIrf o pasre cu pene de smarald i cu ciocul do
rubin, Un feb de paraclis Inconjurat cu un zaimf
do mt-ase aurita, cc cobora bin peste Un ir do
trepte de fiide pIna Ia podea, undo un chilim ml
nunat, do cuborl fermectoare, din lIn abeasa, infborea
do fbori fara mires i do o iarb fr
freamt, cbocotind de toat viata IncthipuitA a dum-
brvior IUi pline do pasari i de animale zugravito
in toata nesmintita br frurnusete firasc i
In toate trasaturibe br aidoma.
Emitul ]\Iussa i tovarii iui. suir treptele de
a acel paraclis i, cInd ajunserI sus, rirnaser ineremeniti
i muti de uimire. Sub un baldachin de
catIfea Impodobit cu geme i cu diarnante, 0 ufl
pat larg dc chilirnuri de mtaso puse unul peste
altul, sta cu1cat o I at cu un obraz Imbttor, CU
picoape ga1e.c i cu gene lungi i indoite. Frumuse
ca ci stralucea do 1initea minunat a chipului,
do cununa de aur ce-i Incununa pletele, de diadema
dc nestemate ce-i instela fruntea, i de glierdanul
str]ucitor de mrgritare ce-i lumina gItul
dauriu. La dreapta i la stinga patului edeau
dci robi, unul aib i altul negru, Inarmati cu spad
,j cc sulitj de otel, La piciorul patuiui Sc af!a o
tabl do rnarmori PC care erau sipatc aceste Cuvinto

,,Sint fecioara Tacimor, fiica regeltd amaleciicr.


Oracul acesta este Ora.ul meu.
rpu ccl care ai izbutit si ajungi pmnl aid, ciUi
torule, poji lua CU tine tot ce-4i place s1 iei.
Ci ferc.ite-te a cuteza, ispitit dc farmecele i de
frumusetea inca, s ma atingi cu miua4i prihii

Dupi CO emirul Mussa so dezmetici din tulbu


rarca pe care i-o pricinuise vederca accici fecioare
adormite, spuse tovarilor si:
E vremea sit plccm din aceste locuri,
acuma, dupit cc am vitzut lucruri atIt do uimitoare,
i sit ne mndreptiim ctre mare, spre a Incerca sii
gitsim vasele do aramit. Ci putei sit luati din acest
palat tot cc vit ispitete; numai feriti-vit s v
atingeii do fata rcgelui, on do hainele eL
Cmnd povstea ajunse aici, cllereaJO JU ZO!i)
flfljfld tcu sfoas. -
Ci intr-a trei sute patruzeci i asea noapte

Ja urrn:

...numai feriti-v si vi atingei de fata regelul,


on de hainele ci.
Atunci Taleb ben-Sehi spuse:
0, emire al nostru, nimica din palatul acesta
nu se poate asemui cu frumuseea acestei fete. Ar
Li pcat s-o lsm aici, In bc s-o ducem cu noi la
Damasc, ca s i-o druim califului. Asemenea dar
ar preiui mai mult decIt toate vasele cu efrii din
adIncul mnii.
Emirub Mussa rspunse:
Nu se cacle s ne atingem de domni1I. Ar fi
s-o supirm ji sit atragem asupra noastrit nitpastele.

Ci Taleb grU:
0, emire al nostru, domnitele flu se supitr
niciodatit de asemenea atingeri, Lie cit sInt vii, fie
cit sInt adormite.
Si, spunind aceste cuvinte, se apropie de fatit
i vru s-o nidice In brate. Ci pe datit citzu mort,
stritpuns de sitbiile i do sulitele celor dol robi
care ii izbirit amIndoi deodatit, i In cap i in
inirnit, i iariti ritmaserit nemicati ca piatra.
VitzInd acestea, emirul Mussa nu vroi sit mat
zitboveascit o clipitit In acel palat, i porunci tova
ritibor but sit iasit degrabit i sit porneascit Pc cabea
cittre mare.
CIrid ajunserit pe titrmu) mitrii, vitzurit o multime
do oameni negri trudind sit-si usuce rnrejebe
do pescuit 1 care ritspunserit In limba aritbeascit
65
Ia sathmalekurile br, dup datina musulman. i
emirul Mussa ii spuse celui ce era mai virstnic
dintre ci i prea c be este cpetenie:
0, preacinstitule eic, venim din partea stpInului
nostru, califul Abdalmalek ben-Mervan,
s diutiirn in marea aceasta nite vase In care se
aSia nL5te ci riti de pe vremea profetuiui Soil-
man. Ne poi ajuta s le gsim i poi sA ne lmu
re taina Orauiui acesta in care toate fiintcle
stau neclintite?
BtrInub rspunse:
Fiule, aIM mai lntIi c noi to1i cci dc-aid,
pescarii de pe trmui acesta, sintern dreptcredin
cioi intru cuvintul iui Allah i al trirnisului Iui
(cu ci lie rugAciunea ci pacea!); ci toti cci cc se
aIM in Orasui-de-Aram sint vrjBi din vremurilc
cele de demuit, i aa au s rmin pIn la ziua
Judectii. Ci In ceea ce privete vasele in care se
aIM efritii, apol nimica flu este mai ucor decit sa
Ic luati, de vrerne cc avem aici o muitime, jar fbi,
dup cc be golim, ne slujim de dc ca sA ne her-
bern peteie i hrana. Putem s v dam cite poyen
de cmile vreti. Nu trebuie decit Ca, inainte
de a Ic goli, s le faceti sa vuiasc btIndu-be cu
pairnele pIn cc aceia cc se aIM In do jnra c recu
nosc adcvrui solid profctuiui nostru Maliomed,
spre a-i rscumpAra pcatui br dintli i rzvrtirea
irnpotniva putenii lui Sollman benDaud.
Pc urmii adug:
Jar noi vrem s va mai drn, ca dovad a crcdintci
noastre fat de stpinub nostru ab tuturora,
ernirui dreptcredincioiIor, dou Fete abe Mar11, pe
care ic-am pescuit chiar astzi ci care sint mai
frumoase decit toate fiicebe oarnenilor.
3i, spunmnd aceste cuvinte, rnoneagul ii aduse
erniruiui Mussa douuIspre-zecc vase de aram, pe
cetluite cu plumb do pecetea lui Soliman. Si ii
rnai aduse, dup cc le scoase dintr-o baic, i pe
cole clou Fete ale Mrii. Acestea erau dou fp
turi minunate, cu piete lungi i unduioase ca valurile,
Cu feele ca luna, cu sini minunai, rotunzi
i tan ca pita nierilor. Ci erau lipsite, do la mijioc
in jos, do podoabele care do obicei sint fala fetelor
oameniior, i In locul acestora aveau o coad do
pete cc se mica la dreapta i la stinga cu nite
legnri la fel cu cole pe care le fac femeile atunci
cInd vor s atrag luarea aminte asupra mersulul
br. Glasul be era tare plicut, jar zImbetul fermector,
ci flu Inelegeau i flu vorbeau nici una dintre
limbile cunoscute, i so rnulumeau doar, Ia
toate Intrebirile cc Ii so puneau, s rspund cu
zIlfll)etUl din ochii br.
Emirul Mussa i tovarii lul nu pregetar sni
multumeasc htrinului pentru darnica liii bun
tate i II poftfr, pe el i pe toi pesearii cc erau
cu ci, s piirscasc acele locuri i si mearga impreun
i cu ci In tara musuiman, Ia Damase, cctatea
roadelor i a dulcilor izvoare. BitrInul i
pescarii prirnir cole cc ii se spusesc Si CU tOi
laolalt se Intoarser mai Intli la Ora.uI-dcAram,
de undo luar tot ce putur duce . nestomato,
giuvaieruri i aur, i tot cc era uor ca
greutate i greu ca pre. $i, Incrcati aa, cobo
nra Indrt de pe ziduribe do arama, ii umplur
sacii i lzile cu prada accea fr de asemuire, .i
pornir apoi mai departe pe calea Damascului. 5i
ajunser acobo in tuna, dup o calatorie lung i
iara de necazuri.
Califul Abdalmalek, fermecat i uluit de povestea
cc i-o povesti emirul Mussa despre aceasUi diItorie,
striga
Tare imi pare riu c1 nam mers cu voi Ia
acel Ora-de-Aram. Ci, cu Ingcluin1a lui Allah,
am s ma due i cu cit de curInd, s ma minunez
de acele minuni i sa incerc s lmuresc taina vra
jii aceleia.
Dupa care, Iinu s deschid chiar cu mIna lui
cole douasprezece vase do aram. i Ic deschise
unul cite unul. $1 de fiecare data ieea cite un
abur tare des, ce se preschimba intr-un efrit In
fricoitor, care se arunca nurnaidecIt la picioarele
clifului i striga:
Cer Indurare lul Allah i ie pentru nesupu
nerea mea, o, stapIne al nostru Soliman!
i pierea prin tavan, spre uimirea tuturor color
do fa.
Apoi califul fu no mai putin minunat i do fru
musetea celor doua Fete ale Mrii. ZImbetul
glasul, i graiul br necunoscut ii tulburar i II
fermecara numaidecIt. 5i porunci s fie aezate
intr-un havuz larg, In care ole trir In tihna. 5i
el so ducea acleseori s le vad, insoit do sotiile
i dc fiicele lui. Si do, pIna la urma, Invatara
imba arabeasca i se facura musulmanc.
Ci emirul Mussa capata do la calif Ingaduina si
so aeze In sfIntul Terusalim i si petreac acobo
restul vietii, cugetInd la cuvintele edo do demult,
pe care avusese grij s le Insemne pe pergarnentele
lui. 5i muri In cetatea aceea, dup cc fusese
cinstit i laudat de to dreptcredincioii, care i
azi so mal due s-I pomenease la kubba In care
so hodineLe In tihna i binecuvIntarea celui Prea
malt.

i-accasta-i, 0, prefericitu1e rege, spuse rnai departe


herczada) povcstC Oru1ui do Aram!
Atunci regele $ebrler ala I
Poifrestea eceaste, ?eherezada, ate btr-adevfr mI
uunl
Fm spuse:
Da, mIiia4al el nu vreau si las aceetI noapte a
freaci fin a41 povcsU tatimplarea ce I se tattnQlat Eat
Thn Al-Mansur.
SI regele 5ahnlar, ulmit, qmse:
Oar c$ne4 Thn Al-Mansur late? Nu.! cunese.
Atunci 5ehErezada, az un aimbet, spuse:
-laSt
POVESTIREA LUI IBN AL-MANSUR
DESPRE CELE DOUA FETE

Dc mult tirn, o, preaforicitule regc, c liarun


Al-Raid, califul, deseori suferea dc nesonm, din
pricina grijilor pe care I le da imprtia. Or, intr-o
noapte, degeaba se tot rsuci ci In patul lui, i
pe-o parte i pe alta, c tot flu izbuti sI aipeasdi;
ba Se istovi i mai tare dc zdrnicia Incerciirilor
ce ic Indura. Arunc atunci furios cu piciorul patura
do pe el i, btInd din pairne, II chcn pe
Massrur, gealatul, care veghea necurmat Ia u,
si-i ziso
Massrur, gasete ceva cu care sa ma voseIC$;;ti,
cad nu izbutesc sa apesc!
M.assrur rispunse:
Doamne al rneu, nimica flu este mai potrivit
pentru linitirea sufletului i potolirea simturilor
decIt o plimbare In noapte. Afar, In grdini,
noaptea e frumoasa. S coborIm printre copaci i
flor; i s privim stelele i semnele br marete,
i s no rninunm de frumusetea Iunii cc trece liii
printre ole i coboar pmna Ia fluviu ca s se scalde
in ape.
Califul spuse
Massrur, sufletul mou flu rivneLe s vad
asemenea lucruri in noaptea aceasta.
Massrur gri:
Doamne al meu, ai In palatul tiu trei sute
do cadine; i fiecare eaclIn are un iatac al ci. M
due s le vestesc pe toate s fie gata, jar tu ai s
treci pe dup perdelele de Ia fiocare iatac i ai s
Ic cercetezi pe fiecare in parte In toati goliciunea
br, mai cu seamt c ole n-au s tie c Cti acolo.
Califul spuse
- Massrur, palatul acesta este pal.atul mcu, jar
aceste tinere sint ro.abele mole ci sufietul meu,
in scara aceasta, nu rivnete nimic din toate
acestea.

Massrur spuse
Doamne al meu, poruneeLe i VOl aduna
Inaintca ta pe toti Invatii, pe toti IntclOpii i PC
toti poeii din Bagdad. Cci Ine1epi iti vor spune
precepte alese; jar Invtatii Iti vor povesti despre
descoperirile br din hrisoave; jar poeii ti vor
vrLji sufletul cu stihurile br.
Califul rspunse:
Massrur, sufletul meu, in seara aceasta, nu
rIvnesto nimic din toate astea.
Massrur gri
Doamne al meu, In palatul tu sint paji fer
mectorj si flcLliandri desfitatorj Ia Inftiare.
Ma due, clac-mi porunceti, s le spun s vin
aid ca s-ti tin tovrie.
Califul rspunse:
Massrur, sufletul rn.eu, In seara aceasta, nu
rIvneste asemenea desftri.
Massrur Spii.Se

ft
Doamne al men, atunci talc-mi capul! Poate
Ca aceasta ar fi singura cab do a-ti risipi aloanul.
Cind povcstea ajunse aid, cIierezada vazu zorli
mijirid i 1u slioasd.

Ci Intr-a trei sute patruzeci i aptea


noapte

ia mmii

...ar fi sing ura cab do ati risipi aleanul.


La aceste cuvinte, Al-Raid so porni pe un ris
Cu hohote; pe urm spuse:
lid, Massrur, poate c-ntr-o zi al s-o pitcti
ci pe-asta. Ci, pIn una alta, du-te i vezi do nu
cumva so mai afl In sala de la intrare carva cu
adevarat p1tcut do privit i do ascuitat.
Massrur iei numaidecIt s Indeplineasc porunca
i so mntoarse pe data s-i spuni califului:
0, emire al drcptcrcdincioi1or, n-am gasit
afar deelt pe Ibn Al-Mansur.
i A1-Raid Intreb5.:
Care Ibn A1-]\lansur? N-o fi Ibu .Al-Mansur
din Damasc?
Capetenia hadImbilor spuse:
Ba c chiar ci, batrInul ccl istet.
A1_Ra,id spuse
Adu-1 degrabi!
i Massrur II aduse PC Ibn Al-Mansur, care
spuse:
Pacea lul Allah lie cu tine, o, ernire al dreptcredincio
d1or!
Al-Raid Ii rspunse la Id spuse:
Ya Ibn Al-Mansur, povestete-mi vreo Intimplare
dc-a ta.
Acela rtispunsc
0, emire al dreptcredincioilor, vrei sI-1i po
vcstesc vreun lucru pe care 1-am vzut eu Insumi,
on ceva ml cc s-a povestit i mie?
Califul niispunse:
Dc-al vzut vreun lucre mai uirnitor, gr
bete-te de mi-i povcstete, cici lucrurile vzute
sInt cu melt mai cutate decIt cole cc sInt cunoscute
numai din poveste!
Al-Mansur spuse:
Atunci, o, emire ai drcptcrcdincioi1or, ascultii-m
Cu urechilo deseliise i cu duice luareaminte.

Califul rispunse:
Ya Ibn Al-Mansur, iatii-m-s gata s te as-
cult cu urechea, s te pnivesc cu ochiul ci sn-ti
diirujesc o dulco luare aminte.
Atunci Ibn Al-Mansur gri.
Afiti, o, emire al dreptcredincioiior, c cu In lie-
care an ma due la Bassra sa-mi petree cIteva zile

Impreuna cu emirul Mohammad all-iasemi, 1oct11- torul thu din cetatea aceea. ntr-un an, mu due acadar
la Bassra, dupa obicelul meu, i, cind ajung Ia
palat, 11 rad pe emir gata su Incaloce pe cal i sa
piece la o vIntoare cu gonaci. Cind ma vazu, nu
pregeta, clup salamalekurile de cuviin, sil ma
pofteasc sa-1 Insotesc; ci eu ii spusei:
Iart-m, domnia ta; CCl pe mine numai yederea
unui cal cl-mi c tulbur mistuirea, ci de-abia
ctiu su mu tin pe mgar. i flu se eade sa merg Ia
vInatoare cc gonaci pe spinarea unui miIgar!
73
Emirul Mohammad mi ierU, dar, i-nil ls desehis
tot palatul lui, poruncind slugilor s md
slujease cu toat grija i s nu care cumva s-rni
lipsoasca ceva cit vol e:dea acolo. i ci aa fcurd.
Dupi ce emirul plcc, Imi zisci: ,,Pe Allah! Ya
lbn A1-Maiisur, iat ci do ani i ani vii mereu do la

Bagdad la Bassra, 0 pIn astzi te-ai mul1umit, drept once plimbare In ora, s te duci din ipalat
n grdin i din grdind In palat. Asta flu-i dc-ajuns
pentru tine. Du-te, dar, acurna, clnd eti singur
ad, i caut Sd vezi vreun lucru mai deosebit
pe ulitele Bassrei. Cdci nici nu este nimic mai de
donit ca umbictul pentru a ajuta la mistuire; jar
mistuirea ta chiar cd este cam anevoioasd; si te-ai
ingidat si to-al umfiat ca un burduf. Atunci, md
supusei glasului sufletului meu supdrat pe burduhdnia
mea, i pe data md ridicai, Imi pusei cele mai
frurnoase haine i ieii din palat ca sd hoindrese
eleacd, pe id, e colea, la IntImpiare.
Or, tu bine tii, o, emire al drcptcredincioilor, Cd
assra are aptezeci de ulite i cd fiecare ulitd e
Iungd de aptczeci de parasanji, dupd mdsura do la
Irak. Eu atunci, do la o vrcrne, md vdzui deodatd
pierdut pnintre atitea ulite i, In Incuredlura mea,
tnccpui sd rncrg tot mai repede, nclndrdznind Sd
Intreb pe nirneni cc cale sd iau, de teamd sd flu
ajung de rIs. Aa so fdcu de Incepui sd asud amarnic;
ma mai cupninse o sete mare; i gIndii
Cd soarele ndpraznic are s topeascd fdrd doar i
poate toatd grdsimea cea simtitoare din trupul meu.
Grdbii atunci s-o iau pe cea dintli ulitd din cale,
cu planul sd ma aez oleacd la umbra, i aa ajunsei
ntr-o funddturd unde se afla intnarea Intr-o casd
mare, cu o Infdtiarc foarte frumoasd. Intrarea
aceca era pe jumdtate ascuns sub nitc perdele
de mdtase roie i dddea cdtre o grddind cc Sc afla
in faa casei. Do fiecare parte, se afla o lavitLi d.
rnarmor adurnbrit cle o bolt de vita agaatoare,
i care ma poftea parca s m aez acolo spre a-rid
trage sufletul.
Pc cmnd Irni tergeam fruntea i suf lam de cildura,
auzii venind din gradina un glas de femeie
ce cInta tInguitor cIntecul acesta:
Dc cmnd frumosu! cprior s-a dzts,
Mi-c inima sdla de jrzlc-amar..
E dcci pcat, aca cum el a spus,
S ma iubeascd-o tmnr fecioard?

Glasul care cInta era atIt do frumos, jar cu


msei atIt do ncdumerit de aceste cuvinte, Inclt
spusei sufletului meu: ,,Daca stapina acestui glas
este Ia Id do frumoas pe cit Imi d do Inteles ciintecul,
trebuie sa fie o faptura minunat. Atunci
ma ridicai, ma apropiai de intrare i ddui Ia o
parte binior perdeaua; i Incet-Incet Incepui s
privesc, In aa fel ca s nu flu vzut. 51 zrii, in
mijiocul grdinii, doua tinere, clintre care una pa-
rca stpIna, jar cealalt roaba. 51 amIndou erau
fara pereche do frumoase. 51 cea mai frumoasa era
chiar cea care cInta; lar roaba o Insotea din luta.
i ml se paru Ca vd lnsi luna, in cea de a
patrusp:rezecea zi a ei, cobormnd in gradina; i Imi
mintii stihurile unui poet in aceasta privin
Babilanztl desfdtrii
Arde-n ochiul ci vrjit,
Printre jenele-i frurnoase
Ce mcii repede ucid
Decit lancea, decit spadci,
Decit fierul ascutit.
Jar cincl pletele ei negre
Peste gltu-i de lasmin
Se revars legnate,
Ma Intreb cu lung suspin:
Nu e noaptea ce-ci acterne
Vlul ci peste grdini?

Ce pocloabe-s oare-acestea
Dc pe pieptu-t rota fez?
Doua cupe man cle fildec,
Rodii sint, on thiii ci?
Jar sub haina-i strvezie,
Leganindu-se uor,
Oare trupu-i se-nmUdie,
Sau nisipul mictor?

$i tot ca ma facu si ma gInclesc i la aceste stihurl


ale poetului
Ca doua petale de dulce narcisiI
Smnt ciuldlle-i pleoape; surIsu-i cuminte
)IJ-o alb-auror; jar gura-.i e scnis
Ca-n dou rubine; sub haina4 fierbinte
1$i leagn raiul gradinile sinte.
Atunci Cu, o, emire al dreptcredincioilor, flu m
mai putui opri si nu-mi strig: ,,Ya Allah! Y
Allah 1 i ramasei acolo, nemicat, mncIndu-le
i sorbindu-le din priviri nurii eel atIta cle vrjitori.
Aa c fata, intorcIndu-i capul catre mine,
ma zari i Ii coborl repede iamcutul peste fat;
apoi, Cu toate semnele unei marl suprri, 0 tnmisc
la mine pe tInra roaba, cea care cintase din
uta, i care alerga i, dup cc m tintul cu pnivirile,
Imi spuse
0, eicu1e, au flu ti-c ruinc sil priveti aa
femeile In casa br? Au btrInetca ta i barba-ti
a1b nn te Indeamn s cinsteti lucrurile cc so
cad a 11 cinstite?
Eu rspunsei cu glas puternic, aa ca si lie auzit
de tInira cc stase jos:
0, stpIna Inca, al cireptate, bitrInetea mea
este vdiUi; ci, In ceea cc privete ruinea men,
aceasta_i cu totul alta ceva.

C!nd povetea ajunse aid, Sehetezada vzu zoril


ml jind. i. sfios, t.eu.

Ci intr-a trei sute patruzeci .i opta noapte

fa urm1:

..aceasta-i cu totul alUl ceva.


CInci tInra stpIn auzi aceste cuvinte, se ridic
i veni lIng roaba ci, ca s-mi spuni, tulburata
peste misuri:
Cum, oare, cc alt ruine-i mai mare pentru
pletele tale albe, o, eicule, decIt faptul de-a te
opri la ua unui harem care flu-i haremul tau i
la uja unei locuinte care flu-i locuinta ta?
Eu ma Inclinai i rspunsei
Pc Allah! o, stpIn a inca, pentru o barbii
ca a mea ruinea flu-i prea mare, ma jur p0 viaa
ta! Venirea inca aid are o pricini do icrtare.
Ea mntreba:
i care-i aeon pricini?
Eu rpunsei:

77
Sint strein i m topea o seto ae sinearn cA
Inor!
Ea rAspunse:
1ne1egem pricina ta i to iertrn, cAd, p0
ilah! ca-i de crezut.
i-ndatA se Intoarse cAtre tInAra roabA 5ii
spuse:
0, drguo, dA fuga i adu-i sA bea.
Micuta pieri i se Int,oarse Intr-o dlipitA cu o
canA de aur pe o tavA i cu o nAframA do mAtasA
verde. MA pofti sA beau din cana care era plinA cu
apA proaspAtA i piaeut InmiresmatA Cu mose curat.
Eu luai cana i Incepui sA beau domol, Cu sorbituri
lungi, aruncnd priviri furLate cAtre feticana stApInA,
i priviri vAdite do recunotintA amIndurora.
DupA un tiimp, dAdui cana InclArAt tinerel roabe
care Imi Intinse atunci tergarul do mAtase poftindu-m
sA-mi terg gura. MA tersei Ia gurA, Ii Inapolal
tergarul eel desfAtAtor parfumat cu santa],
dar flu mA micai din be.
CInd frumoasa feticanA vAzu CA nemiscarea
mea trece peste marginile IngAduite, imi spuse cu
glas stInjenit
0, eicule, cc mai atepti do flu to intorti in
calea ta pe drumul lui Allah?
Eu rAspunsei dus pe ginduri:
0, stApinA a mea, Imi tree prin minte nite
gInduri i mA vezi cifundat In nite cugetAri j
care flu izbutesc sA mile bAmuresc singur.
Ea mA IntrebA:
Ce cugetAri?
Eu spusei:
0, stAplnA a mea, eugetam Ia rAsturnArile Incrurilor
i la trecerea IntImp]Arilor care-s fructele
vremilor!
Ea irni rAspunse;
Dc bun seam, as lea-s gInduri adInci i no
toIi avem de plIns cite un necaz ipe care nii pricinuie
te timpul. Dar pe tine, o, eicule, ce tea
putut face s cugei La asemenea lucruri dlinaintea
uii casei noastre?
Eu spusci:
Mt gIndeam, o, stpIn a mea, chiar La st
pInul casel acesteia. Acum Imi amintesc bine. El
rn-a sL!ituit eIndva s locuiesc pe ulicioara aceasta
pe care nu se af1 dect o singurA cas cu grdin
. Da, pe Allah! stpInul acestel case era urtul
dintre cci mai buni prieteni al mci!
Ea ma Intreba:
Atunci, de bun seama c Iti amintctj si d
numele prietenului tu?
Eu spusei:
Ftira-ndoiala, o, sttpin a mea! Sc numea Au
ben-Mohammad, i era cinstitul staroste al tuturor
giuvaergiilor din Bassra. SInt ani multi de cInd nu

1-am mal vazut i gInclesc ca acum se afla Intru mila lui Allah! tngduie-mi, dar, o, stpln a
mea, s te Intreb dc-a lasat vreun urma!
La aceste cuvinte, ochil fetel se umeziri, i spuse:

Pacea i milele lui Allah fie asupra starostelui


All ben-Mohammad! Af1, o, eicule, Intrucit
ai fost prieten cu el, c rposatul staroste a Isat
o fata numita Badr, drept singura lui urrnatL i
ca-i singura motenitoare a bunurilor i a muitelor
liii bogtii!
Eu strigai:
Pe Allah! binecuvIntata fiic a prietenulul
meu flu poti fi decIt chiar tu, o, stapIna a mea!
Ea zImbi i raspunse:
Pc Allah! al ghicit!
Eu spusel:
Allah reverse asupr-ti binecuvIntrile lui, o,
fiic a lui All ben-Mohammad! Ci, din cit pot s
judec privind prin mItasea ce-ti acoper fata, o,
luno, rni pare c chipul tu e umbrit de o tristete
mare ! Nu te sfii s.-mj dezvlui pricina, cci poate
c Allah ma trimite ca sa Incerc s aduc leac durerii
care Iti Inn egureaza frumusetea.
Ea rspunse:
Dar cum a putea sI-ti vorhesc despre nite
lucruri atIt do tainice, cIt vreme flu mial spus
nici macar cum te cheama, nici cine eti?
Eu ma Inclinai i raspunsei:
SInt robul tu, ibn AlMansur, din Damas
i.inul dintre cei pe care stpInul nostru Harun AlRa
id Ii cinstete cu prietenia sa i pe care i i-a
ales ca tovari ai lul de inirn!
Nici flu rostii bine aceste cuvinte, o, emire al
dreptcredincioilor, c Sett Badr Imi i zise:
Fil binevenit In casa mea, o, eieule lbn AlMansur,
i deie Allah s te sirnti In voie i oaspete
drag!
i ma pofti S-C Insotesc i s intru s iau bc In
sala de primire.
Atunei tustrei intraram In sala de pi-imire din
fundul gradinii. Dup cc ne aezarm i ne rcorirm
cu obinuitele rcoritoare, care fur minunate,
Sett Badr Imi spuse:
Pentru c doreti, o, eicule Ibn Al-Mansur,
s afli pricina tristetii pe care ai ghicit-o pe chipul
meu, fgduiete-mi c ai s pastrezi taina ci.
Eu rspunsei:
0, stpIn a mea, taina ta va fi In inima mea
ca intr-un sipet a carui chele flu poate fi gasita.
Ea Imi spuse atunci:
Asculta, dar, povestea mea, o, 5eicuie 1,
i, dup cc tInra roab cea atit de drgla
ma pofti s ma! iau o 1inguri cu dulceat do
trandafiri, Sett Badr spuse:
Afl, o, Ibn Al-Mansur, c iubesc un flcu
ci c iubitul meu este departe de mine.
5i Sett Badr, dup aceste cuvinte, scoase un
oftat admnc iji tcu. lar cii ii zisei:
0, stpin a mea, ecti druit cu o frumusete
desvir5it, iar ccl pe care ii iubecti trebuie
sa fie desvircit de frumos. Cum Ii cheam?
Ea imi spuse:
Da, Ibn Al-Mansur, iubitul mcii este desvIrcit
de frumos. Este emirul Jobair, cpetenia
tribuiui Bani-5aiban. Fr de nici o Indoial, ci
este ccl mai minunat flcu din Bassra i din
Irak.
Eu spusei
0, stpmn a mea, nu poate fi altfcl. Ci dragostea
voastr s-a mArginit numai la vorbe, on
v-ati dat ci alto dovezi prin felurite intilniri mai
lung! ?
Ea spuse:
Dc buna seam, Intlinirile noastre ar 1! avut
urmri fericite, dac lunga br durat ar fi fost
de-ajuns ca s lege inimile. Ci emirul Jobair, numai
dintr-o bnuial, a socotit ca-i sint necredincioas.

La aceste cuvinte, o, emire al dreptcredincioi1or,


strigai
Cum? Poate fi bnuit crinul c iubete noroiul,
dac vmntul Ii pleaca spre pmInt? Si char
dac bnuielile emirului Jobair ar fi Intemeiate,
frumusetea ta-i priei:n Vie do icrtare, o, stpIn
amea!
Ea zimbi i Imi spuse;

81
i, o, eicule, rnIcar dc-ar Li Lost vorba d
un brbat! Dar emirul Jobair ma Invinuiete Ca
iubesc o tInr fat, pe aceasta cc se afl chiar
sub ochii ti, drglaa care ne slujete.
Eu strigai
Cer iertare Jul Allah pentru ernir, o, stpIn
i a mea. Blestemat Lie ccl ru! Ci curn s-ar
putea iubi femeile mntre dc? Dar flu vrei macar
s-mi Sth PC cc ii Intemeiaz emirul banuielile
sale?
Ea rspunse:
Intr-o zi, dup cc ma scldasem In hammamul
din casa i-nea, ma Intinsesem pe patul meu
i m lasasem pe mIinile roabei mele dragi, fata
aceasta pe care-o vezi, s se Ingrijeasci de mine
i si-mi pieptene prul. Era o cldur Innabui-.
toare, tar roaba mea, ca s ma mat rcoresc, dduse
cle-o parte tergare1e cc Ic aveam pe umeri
i care irni acopereau pieptul; i Incepuse smi
orinduic cositele. CInd a isprvit, rna privit i,
parIndu-i tare frumoasa aa, mi-a cuprins gitul Cu
braele ji rn-a srutat pe obraz spunIndu-mi: ,,O,
stpin a mea, mi-ar plAcea s fiu brbat, ca s
te iubesc i mai mult declt te iubesc. Si, drilguta
de ea, cauta s ma Inveseleasca, riascocind
tot felul dc jocuri placute. 51 iat c tocmai in
acea clip a intrat emirul; ne-a aruncat ammndo
rura o privire ciudat i a piecat repezit, trimitIndu-mi
flu peste mult timp un biletel pe care
erau sense aceste cuvinte: ,,Dragostea nit in
seamn fericire decIt atunci cind flu se imparte.
51 din ziua accea nu 1-am mai vazut niciodat;
i niciodat n-a mai vroit sa-mi mai trimita Treo
veste de la ci, ya Ibn Al-Mansur.
Eu, atunci, o Intrebai:
- Dar erati 1egai prin vreun senet de cstone?

Ea rspunse:
i de ce s no Li legat cu senet? Nu cram
Iegai decIt prin vrerea noastr, fr amestceul
yreunui cadiu i al vreunui martor.
Eu spusci:
Atunci, o, stpln a mea, de binevoieti a-mi
ngidui, a vrea s fiu eu trstura de legtur
Intre vol doi, numai do dragul do a ti c so af1
iari laolalt dou fpturi alese ca vol.
Ea gri:
- Binecuvintat Lie Allah care ni to-a SuDS n
cale, o, eicule cu fat a1b! i s flu crezi eumva
c ai s faci un bine unel fiinte cc uit apol do
pretul facerilor do bine. Am s4 scriu, aadar.
pe data, cu mmna mea, emirului Jobair o scrisoare
pe care s i-o InmInezi, IncercInd s-l fad si judeco
drept
i spuse apoi roabei sale indragite:
Drgua mea, adu-mi climara .i o foai de
hirtie.
Ea le aduse, jar Sett Badr sense:
,,Iubittil meu, do ce aceasta lung clesparjiru?
Nu tii, oare, Ca durerea alung soinntil departe do
ochii mei, i c nici nit inai recttnosc chipul u,
atunci cInd mi so arat?1 in vis, atit de sckirnbat
fund?
Ma rog tie, cu lacrim.i in ochi, de ce-ti 1asi deschisd
ua peritru cei ce ma defairna? Ridicd-te,
scutur putherea gIndurilor urite i zntoarce-te
fara de zbav Ia mine. Ce zi d.e sdrbtoare are
sd fie pentru noi arnindoi ziua ce va vedea linpacarea
noastr !
Dupi cc isprvi de scris scrisoarea aceasta, 0
mpturi i mi-o InmInI...
CInd povestea ajunse aid, $eherezada vIzu zoril
rnijind i tcu bsfioas.

Ci intr-a trei sute cinizeeea noapte

En urrni:

...o lmpIturi i mio InmIn ; i, totodati, Imi


strecur In buzunar, fr s-mi dea rgaz s-o
oprese, o pung cu o mie de dinari de aur, pe
care hotrIi s-o pstrez ca amintire pentru servi
due ce I le fcusem odinioar cinstitului staroste,
rposatui ci printe, i ca o arvun pentru cc va
mai Li. Tmi iuai apoi bun rAmas de la Sett Badr
i mi Indreptai ctre casa iui Jobair, emirul fleamuiui
Bani-Saiban, pe al crui printo, mort do
multi ani, dc asemenea ii cunoscusem.
CInd ajunsel la palatul emirului Jobair, ml so
spuse Ca emirul era la vInatoare, aa c ateptai
s so Intoarca. Nu zabovi mult pIn cc s se intoarc
i i, do Indat cc auzi cum mi cieamA i cine
sInt, trimise o slug s ma pofteasc. a primi sa-i
fiu oaspete i sA socotesc casa iui ca drept casa
mea. i ci Inswi veni numaidecit In calea mca
s ma IntImpine.
Or, eu, o, emire al drcptcredincioilor, luInd
seama la deplina-i frumusete do flaciu In floaro,
ramasei Inmrmurit i simii Ca Incepe sa mi lase
judecata. Jar ci, vazInd ci nu ma clintesc, socoti ca
tau in Toe din pricina sfielll, aa Incit so apropie
zImbind de mine i, dup datin, ma Imbrti Ii
Imbritiai i eu la rIndu-mi, i ml se pru in acea
clip di Imbrtiez soarele i luna. Tar emirul Jo,
bair ma idi do brat i ma pofti s ed jos, lInga
ci, pe saltea. i numaidecit robii aternur masa
dinaintea noastra.
Era o masa plina cu vase de Corasan, facute din
aur i din argint, i cu tot felul de bucate fripte
on rumenite pe care i gura, i nasul, i cichii i
le puteau don, Intr-adevr. Se aflau acolo, printre
alto lucruni minunate, psni umplute cu fistic
i CU stafide, i peti aezati pe plcinte umfiate,
i mai ales o salat de agunijoar pe care numai
vazInd-o i mi se i umpluse sufletul do niultumire.
Nu rnai vorbesc i de alte bunatati, de
pilda despre Ufl orez minunat cu lapte do bivolita,
In care Imi venea s-mi afund miinile pIn
la coate; nici despre dulceata de morcovi Cu flUci,
care-mi place nespus o! dulceata asta, fara do
lndoial, are s ma omoare Intr-o zi; nici despre
fructe, nici despre buturi.
Ci, o, emire al dreptcredincioilor, jur pe slava
strmoiior ti! mi-am stpInit pofta sufletulul
i n-am luat o imbuctur. Dimpotriv! Am ateptat
ca gazda s ma pofteasc do mai multe on
sa Intind mIna i atunci i-am spus:
Pe Allah! fac jurmint, emire Jobair, s
nu ma ating de nici una din bucatele cu care ma
ospeteti, pIn cc n-al sa te supui unei rugmini
anume pentru care am venit In casa ta!
El ma Intreb:
Baremi pot sa aflu, o, oaspete al meu, Inainte
de a ma lega s fac un lucru atit de Insemnat
IncIt te poate hotarl s te lepezi de huna mea
ospeire, care-i rostul vonirii tale?
05
Eu, drept once rspunc, scosei din sin scrisoa
ea i o intinsel ctre el.
o lu, o deschise i o ceti. Dar pe data o rupse,
o arunca pe jos facuta buctele, o culc In pi-
ioare i Imi spuse:
Ya Ibn Al-Mansur cere-mi once vrei, i vei
cptta acel lucru numaidecIt. Ci flu-mi pomeni
nimica despre aceast serisoare, Ia care n-am de
dat nici un rspuns.
Eu ma nidicai atunci pe data i vrusei s p1cc;
ci Ins ma opni agIndu-se do hainele mole i ma
rug fierbinte s ramin, spuriindu-mi:
0, oaspete al meu! dc-al ti pricina pentru
care flu vreau s rspund Ia scnisoare, n-al mai
SturLli o clipa! De aitminteri, sa nu care cumva
si crezi c ai fi eel dintli carula I s-a incredinat
o atare sarcinL i, dac vrei, am s-ti spun intocrnai
cuvintele pe care ai fost Insarcinat s ml
Ic spui.
i nurnaidecIt Irni spuse vorbele cu pricina,
intocmai ca i cum an fi lost de fata In clipa cInd
fuseser rostite. Pc urm adauga:
Credo-ma! d uitrii povestea asta. i rmu
do to odihnete in casa mea atIt cit Iti va pofti
sufletul
Vorbele acestea ma hotarIra sa ramIn. i petrecul
ziua i seara toat mIncmnd, bInd i taifasuind
Cu emirul Jobair. Ci, IntrucIt flu auzeam nici ifl
tece, nici zvon de lute, ma minunam bgInd de
seama atare obicei osebit de datinele ospeelor;
ji ma hotarii s-i marturisesc uimirea, mea tinA
.rului emir. Vazui atunci chipul lui InnegurIndu-se
d bgai de seama la ci o mare stInjeneai
pe urma imi spuse:
Do rnu1ti vrome an-i alungat ciritec.ele i
muzica de la ospee1e mdc. Ci, do vreme ce
aceasta ii-i dorinta, am s ti-o Indeplinesc!
Si pe data trimise dup una dintre roabele ui
care veni cu o 1uti indieneasc Invluita Intr-un
toe do mtas, i se aez diaintea noastr spre-a
Incepe numaidecIt s cInte pe rind In douzeci
unu de tonuri felurite. Sc Intoarse apoi Ia tonu
dintii i cint
Copilele ursitei,
Cu prul despletit,
Pling toate i suspin,
0, suflete mIhnit!
i totui mascz-i plind
Cu poame ,ci bucate,
i trartclafirij vars1
Par ftirnul br vrjit,
ZIrnbesc narciii galei,
Jar apa in havuzuri
optete bin i rIde
In dulce clipocit.

0, fi curaj, biet szifbet


Al meu, pun de amar!
In ochi tai nLIdejdea
Are s ard Lar,
i vel mcii bea din cupa
Cu-al fericirii har.
Trecu apoi Ia un ton i mai tInguios, i cin.t
Ccl care n-a gustat dulceata
Jubirli, nici arnarui eb,
Nu tie nici macar ce piercle
Atunci cmnd pierde ce-a iubit!
Cel care nu cunoa$e rana
Iubirii, flu are temel
S tie-a chinulul plcerc,
Durerea dc-a fi feric-it.

Uncle slut nopile cle vraj


Aldturi de iubitul meu?
Unde ni-s ochii plini de doruri,
Cu drag privindu-se mereu?
Uncle ni-s buzele unite
i unclei mierea guru ml ?
Ak, mierea guru lui iubitc,
L)ulceata sdrutdrii nu-i!

Nopile pin(i dimineaa


i zilele pin-n amurg
Trecutul, au, nu-l poi Intoarce
Cu valurile-i care curg!
Ce mai po face Impotriva
Unel ursite cc te-mpild,
0, biatd inimi sfdrmat
Sub hotrlrea-i fdra mil?
Nici flu apuci bine cntIreata s Inchele aceste
tinguiri din urmi, c-1 i vzui pe tiniru1 rneu emir
cum cade 1einat, scotInd un ipt jalnic. i roaba
Imi spuse
0, eicu1e! asta-i din vina ta! CLIci fbi de
multI vreme ne ferim s cintm In fata lui, din
pricina tulburrii in care 11 cufund i a zbuciu
muiui pe care i-i stIrnete once cIntare do dnagoste.

Eu, la rIndu-mi, mt cli amarnic Ca iscasem su


ptirarea gazdei mele i, dud roaba ma pofti, plecai
In odaia mea, ca s nu-1 mai stInjenese i cu ederea
mea acolo lIng ci.
A doua zi, chiar cInd mu preguIteam s p1cc i
tocmai rugam pe o slugu s-i duc stupmnului suu
multumirile mdc pentru ospeire, un rob veni
sami InmIneze o pungu cu 0 mie de dinari din
partea cmirului, rugindu-mu s-o prirnesc pcntru
oboseala cemi dasem, i spunIndu-mi c are sardna
sii primeascil bunrmasul din parte-mi. Eu
atunci, neizbutind nimic In folosul solici mdc,
prsii casa lul Jobair i ma Intorsei la acea al
card sol fusesem.
CInd ajunsei la gradinu, o gash pe Sett Badr In
u, ateptIndu-m; i fr a-mi da riigaz su deschid
gura, Imi spuse:
Ya Ibn Al-Mansur, tiu ci n-ai izbutit numb
in solia ta!
i imi povesti, punct Cu punct, tot Ce se petrecuse
Intro mine i emirul Jobair, i-aa do aidoma
melt gIndii cu avea niscaiva iscoade pltite care-i
spuneau tot ce vroia ca sa afle. Dar tot o Intrebal:
Cum se face, o, stapInu a mea, de tii totul
atit de bine? Oare oral acolo, furu sa to vadu nimeni?

Ea Imi spuse:
Ya Ibn Al-Mansur, afl c inirnile Indrilgostitjlor
au ochi care vud ceea ce aitli nici nu-i pot
Inchipui! Ci tu flu eti cu nimic vinovat pentru
purtarea lui, tiu. Astai soarta mea!
Pc urm adaugu, ridicInd ochii spre cer:
0, stihpIne al inimilor, fbi ca de-acum-nainte
eu sib fiu cea iubit, fr ca s mai lubese vreodat I
F ca tot ce-a mai rmas din dragoste, In aceast
inim, pentru Jobair, s so reverse, spre chinul lui,
In inima lui Jobair! F ca s so Intoarc Ia mine,
sib m roage pierdut sib-i ascult, i d-mi puterea
sib-i fac s sufere!

89
Dup care, Imi multumi pentru coca cc vr-uscscm
s fac pentru ea, i ne desprtirm. Jar eu mil intorsei
la palatul emirului Mohammad i dc-acolo
plecai indrt la Bagdad.
Or, anul urmtor, trebui, dup obicelul mcu, s
ma duc iari la Bassra, pentru negutorii1o mole;
cLIci se cuvine s-ti spun, o, emire al dreptcrcdincio
jilor, ca emirul Mohammad Imi era clatornie
sji n-aveam dec11 miIocul acesta de a mA cAlAtori
fn fiecare an Ia ci spre a izbuti sA4 fac sA-mi plAteascti
banii cc mi-i datra. Or, Cu, a doua zi do
Ia sosire, miam zis ,,Pe Allah ! trchuic sA at in
urrnarea IntimplLirii cu cci doi indrAgosiii.
IV1A dusel mai mlii la easa frumoasei Sctt Badr.
GAsii poarta de la grAdinA InchisA i mA ului jalca
ce se revArsa din tAcerea dimprejur. Privii atunci
printre zAbrelele portii i vAzui In mijiocul cArArii,
sub o salcie plingAtoare, un mormInt do
marmorA IncA nou-nout, dar nu izbutii, din pricina
depArtArii, sA citesc numele scris pe eL S
imi spusei: ,,Nu mai esto Sett Badr! Tinereoa ci
a fost seceratA. Mihnirea a copleit-o, do bunA
soamA, .5i i-a nApAdit inima.
Cind povestea ajunse nici, Sehcrezada vzu zorii
niijind i tcu sIioas.

Ci Intr-ct trei sute cincizeci p una noapte

Ea urmA i

i-a nApAdit inima.


NA hotArii atunci, cu pieptul sugrumat de amA-
rieiun e, s ma clue Ia palatul emirului Jobair.
Acolo ma atepta o prive1ite i mai mIhnitoare.
Totul era pustiu; zidurile se prefceau In rulne;
gradina era vetejit i flu se vedea nicieri urma
unei mImi grijulii. Ua palatului flu era pzit
de ni.ei Un rob, i flu era nicieri o fiint vie
care sa-mi poata spune o vorb despre cci cc bcuiau
acolo. La privelitea aceasta, Spusei ifl SUfletul
meu : ,,i ci trebuie s fi mm-it ! Pe urmi,
tare trist i tare amrIt, ma aezai la poart m
suspinai aceast elegie:
0, casd trist, stan in pragzi-j1
S plirig cu-aceste pietre qoale
Prietenul cc nu mcii vine
S-rni icLS fericit in cale.

Au, unde-i prirnitoarea gazd


A cdrei voioie caldd
Pc tori cii i-au btut Ia poart
I-a ospdtatu-i iaolaltd?

i unde-s cei ce-odinioar,


Prietenii en duice fire,
Te mmmcm, palat de faim,
In cmii tcii de strdlmcire?

Tm, eel cc treci pe drum, urmeaz-


Cdrarca vietil mci departe
Dar nu uita aceste urine
Lsate e peste inoarte!
Pc cInd ma lasarn dus aa do mIhnire, so ivi un
rob negru care so apropie de mine i Imi spuse
rastit
Ti sa urit cumva cu viata? Pentru cc rostc
ti asemenea bocete la poarta noastr?
Eu rspunsei:
Ticluiam i eu nite stihuri mntru pomenirea
unui prieten ce locuia In casa aceasta i care so
numea Jobair, din tribul Ba:ii-aiban!
Robul gri:
Numele lui Allah fie asupra lui ci Imprejurul
lui! Roag-te Intru Profetul, o, ceicule! Ci pentru
cc zici c emirul Jobair e mort? Slav lui Allah!
StipInul nostru Inca mai traiecte, Inconjurat de
cinste i de bogiie!
Eu strigai:
Da atunci ce-i cu toata jalea asta aernut
peste cas i peste gradina?
El raspunse:
Din pricina dragostei! Emirul Jobair traiecte,
dai ca c cum s-ar c afla In rIndul celor
duci. Zace Intins, nemiccat, pe patul lui; jar cInd
Ii este foame flu spune niciodat: ,,Da1i-mi s ma-
nine ! i cind Ii este sete ni&data flu spune :
ti-mi s beau!
La cuvintele acestea ale negrulul, spusei:
Du-te repede, rasplateasca-te-ar Allah! o,
fai neagra, ci spunei ca vreau s-l vd... Spune-i
: ,,Ibn Al-Mansur ateapt la u.
Negrul pleca c, peste cIteva clipe, se Intoarse
ci ma vesti Ca stipInul lui putea s mi primeasci.
Ma pofti sa intru ci-mi spuse:
Ai grij c n-are s priceap nimic din ce-ai
sa-i vorbeti, decit dac ai s ctii s-l Indulocezi en
anumite vorbe.
Ii gasii pe emirul Jobair culcat, mntradevr, pe
patul lui, cu privirea pierdutA In gol, galben c tras
La chip, i chiar nccunoscInd pe nimenea. Ii salutai
numaidecIt, ci flu rispunse la salamaickul mcii.
Ii vorbii, ci ci numi rspunsc. Atunci robul Irni
spuse la ureche:
Nu priccpc decIt graiui versurilor. Nimic
aitceva!
Or, pe Allah! cu mel n-aveam trchuint de altceva
mal bun ca s intru In vorbi cu ci. Cugetal,
aadar, o clip; apoi, cu glas limpede, ticluii:
Dragostea unel gazele
Inirna tot i-o mai scurm?
Sau la trrnul clulce-al tiknei
Al ajuns pin Ia urm?

Stal iacuma nopi de-a rmndul


Tot in jale i-n veghere?
On pleoapa ta cunoacte
Sornntil lina mlnglicre?

Dac tot mal curg i astdzi


Triste lacrirnile tale,
JJac sufletu-ti, sdrrnanul,
Nu s-a vinclecat de jaie,
Al s-ajungi nebun cu totul
Tot urmind aceasUl cale.

CInd auzi aceste stihuri, emirul Jobair des;hise


ochii i Imi spuse:
Eu binevenit, Ibn AlMansur! Lucrurile a
luat o Intorstur rca in sufletul mcu.
Rspunsei pe data:
A putea m1car, stpIne, si-i fiu de vreun
fobs? *
El spuse:
Numal tu mi rnai poi sclpa. A vrea s tnmit,
prin mijiocirea ta, o scrisoare ctrc Sett Badr,
93
cci numai tu al fi in stare S() hotarati smi
ispund.
Eu r&punsei
Pc eapul .i pe ocliii mci!
Atunci, insuf1eit oleac, so ridic in capu oa
selor, Intinse o foaie de hIrtie pe pairna miinii lui,
Iui Un calam si sense

,,Judecata sa risipit i deznad2dea i-a mat iocul.


Pin acuin, socolisern tubirea um lucru fr
dc prep. tm lucru iiuratic, nit lucru frii dc iscm
nLctate. V&I mns, In vrina inecrii mete in valu,uilc
e, c, pentru eel cc se avmnt mntro usemenea
iSpzlu, este o mare cnmplit z zbuciumata. Ma in
tor(. la line Cu inima supztsii. Fieti mil de mine
cl nu n2 uita. De vrei sui mor, cia uituirii bunui
tatea.

lmpturi scrisoarea i mi-o InmInt. Or, mtcar ci


habsr n-aveam dc soarta gingaei Sett Badr, flu
ovii o dipI: iuai scrisoarea i plecai la grdin.
tra1)tUi curtea .i intrai, fir a bate Ia u, In
sala do primire.
Or, care flu-mi fu mirarea cind zrii, stIrid pe
covoare, zece tinere roabe albe i, In mijiocul br,
sta, plin de viat J do stntate, riumai c Imbrteat
In haine cernite, Insi Sett Badr, soare luminat,
dinaintea privirilor mdc uimite. Ci m grbii
s ma p1cc i s-i urez bunii pace ; jar ca lmi zImbi,
riispunse 1a salamalekul meu i Imi spuse:
Fii binevenit, Ibn AlMansur! Casa mea os
casa ta.
Atunci cu ii spusei
Toate necazunile cluc-sc cit mai departe
de-aici, o, stpina rnea! Dar pen tiu cc te vd aa,
in haine cernite?
La rspunse
Oh! nici flu ma mai Intreba, Ibn AiMansur!
A murit roaba cea drg1a. i-al vzut, pesemne,
in grdin, mormIntu-n care doarme.
i izbucni in plIns, pe cInd toate roabele cc se
afiau In preajma ci se strduiau s-o mInglie.
Socotil mai mntli c e de datoria mea s pstrez
tacerea, apoi spuseii
Allah so aiba Intru mila iui! Si-n schimb,
Intoarc asupr-i, o, stpIna mea, toate zilele pe
care trebuja sa le mai tri.asc acea fat tInara,
duicea ta prieten, pe care o plIngi. Cad de hun
seam c ea trebuie s fie cea care a murit.
Sett Badr spuse:
Chiar ea este, srmana!
Eu atunci, priiejuindu-m do starea aceea do induio
are In care so afia Sett Badr, scosei scrisoarca
de la cirigtoare i i-o InmInal, adaugInd:
Do rspunsui tu, o stapIna a mea, atIrn
viata sau moartea iui. Cad, In adevLir, ateptarea
acestui raspuns este singurul lucru care-i mai leag
de pmInt.
La lu scrisoarea, o deschisc, o ceti, zImbi i
spusc:
Oare-a ajuns acum la o asemenea stare de
dragoste, ci care odinioar nici flu vroia s citeasc
scrisorile mele? N-a trebuit de-atunci decIt
s pstrez tcerea i s ma slujesc de nepasare
ca s-1 vd Intorcindu-se la mine mai Infocat ca
niciodat!
Eu raspunsei:
Dc buna seama, ai dreptate! Da, do bun
seam! Ba al avea tot dreptul sa vorbcti cii i
mai mult amaraciune...

CIiid povestea ajunse aici, 3eherezada vzu zorii


mijind i. tiou.

95
Ci mntr-a trei sute cincizeci i doua noupte

Ea urrn1

ai avea tot dreptul s vorbeti cu i mai


mult amirciune. Ci iertarea greelilor este harul
sufletelor mrinimoase. i-apoi, ce-ai s te faci tu,
In acest palat, singur cu durerea ta, acuma, cInd
prietena care te alma cu dulceata ci este moart?
La aceste cuvinte, Ii vzui ochii umplIndu-i-se
de lacrimi, i ca insi rmase pe gInduri vreme de
un ceas. Dup care, Imi spuse:
lbn Al4iansur, mi se pare c ai vorbit drept.
Am s-i rspund.
Atunci, o emire al dreptcredinciojilor, lui o hIrtie
ci sense o scrisoare cum nici cei mai buni dieci
din palatul tu n-ar cti s scrie la fel de tulhurtor
i de gritor. Nu mai tin minte Intocmai vorbele
din acea scrisoare care, in ciuda anilor, ma
tulbur i acum cInd mi gIndesc la ea.
i Sett Badr Inchise aceast scrisoare i mio
InmInli ; jar eu ii zisei
Pc Allah! iata CU CC se poate stimpara setea
celui Insetat i cu cc se poate lecui beteugui celui
beteag.
i ma pregteam sa-mi iau rmas bun ca s ma
due s-i duc ctirea cea bun celui ce-o atepta, cInd
ea ma mai opri oleaca sre a-mi spune:
Ya Ibn AlMansur, poti sit mai adaugi c cit
noaptea aceasta va fi pentru noi amIndoi o noapte
de binecuvIntare!
lar eu, pun de bucurie, alergai ia emirul Jobair,
pe care-i gash cu ochui. atintiti la uca pe unde tre
buia sit intru.
Dup ce citi scrisoarea i pricepu Inelesu1,
scoaseun geamt i czu 1einat. Ci Ii veni degrab
In sim1iri ci m Intreb, Inca destul de Ingrijorat:
Spune-mi, a scris chiar ea scrisoarea aceasta?
A scris-o chiar cu mina ei?
Eu rspunsei:
Pc Allah! n-am ctiut pIn acum Ca se poate
scrie ci cu piciorul.
Or, o emire al dreptcredincioilor, flici nu rostiscm
bine vorbele astea, Ca i auzirm ian clinchet
de bratari la uc ci nicte oapte ci un focnet de
mtsuri ci, peste o chp, vzurm ivindu-se fata
noastr In came ci oase.
Cum bucuria flu se poate zugrvi pe potriv prin
vorbe, n-am s ma apuc s fac o astfel de Incercare
zadamnic. Am s-ti spun doar, o, emire al dreptcredinciocilor,
Ca cci doi Indrgostiti se repezir
unul ctre cellalt c se Imbrlicara ca-n vis, cu
buzele Imperecheate in tcere.
Dup cc se mai dezmeticir din vraja aceea, Sett
Badr rmase In picioare, nevoind s ia be, CU toate
staruintele iubitului ei. Fapt cc ma nedumeri, aca
IncIt o Intrebai care-i pricina. Ea Imi spuse:
N-am s stau jos decit dup cc senetul
nostru va fi Intocmit!
Eu spusei:
Ce senet, o, stapIna mea?
Ea spuse:
Un senet ce flu-i privete decIt pe IndrLlgostiti!

se plec spre urechea iubitului ei ct-i spuse


ceva In coapt. El raspunse:
Ascult ci ma supun!

97
Chem apol un rob dcal liii i ii dote o po
runci; i robul p1ecI degrabii.
Nu peste mul.t timp, vzui c intr cadiul i
martorii care Intoemir senetul do cstorie al cc
br dot indrgostii i apoi plcear druii Cu C) mb
do dinari do citre Sett Badr. Vrusei i cii si p1cc,.
Ci. emirul flumi Ingdui, spunIndumi
- Nu se cuvine s se spun c ne-al Imprtt
n.umai tristetea, fr s no imprteti i bucuria.
$i ma poftir Ia un osp cc inu .pIn-n ZOrL
Atunci ma Isai sil p1cc In odaia cc porunciser
s fie ormnduita pentru mine.
I)iminoata, cind ma doteptai, o roab mirun
tica intri la mine ifl oclaic, aducIndumi un ]i
ghean i. un ibric, jar cu ma spalai dup datin
dmi fcui rugiciunea do dimineali. Dup care
ma dusei i luai bc in sala de primire, unde nu
peste mult venira, ie.iti proaspei din hammam,
dupa cc so dragostisera, cci dci soi. Le urai o
dimineatI ferkiti i Jo dorii mutt noroc ; pe urmii
adugai:
Slnt fericit ca am ajutat i cu oleaca Ia
unirca voastr. Dai, pe Allah! emire Jobair, dac
tii sa-mi dat o dovad do bunvoin, 1amuie-
to-ma i pe mine cc-a putut sa to supere aa do
tare i s to Indemne sa te dcspari, spre jalea ta,
do iubita-ti Sett Badr. Mi-a povestit i ea Intim
plarca cInd micut.a ci roab, dupa cc o pieptanase
i ii Impletise cositele, a Irnbrtiat-o. Ci, emire
Jobair, nu e cu putint ca numal atlta s 11 pri.cinuit
suprarea ta, dac n-al mai fi avut i alto
motive de mInie on alto dovezi i bnuieli.
Ernirul Jobair, la aceste cuvinte zImbi i Imi
spuse:
Ibn Al-iViansur, tare mai eti isLet! Acurna,
c roaba cea drag a duicei Sett Badr este moarti,
suprarea mea s-a stins. Pot, dar, si-ti mrturisesc,
fr s-ti ascund nimic, pricina neIne1egerii
noastre. Ea n-a pornit dccIt de la o g1um, despre
care un iuntra care ic-a purtat cu luntrea mi-a
povestit c i-ar fi spus-o dc dou Intre dc, intr-o
zi, cInd au fcut o plimbare pe api. Mi-a spus
acela: ,,Stpine, cum de te-ai legat tu cu o femeic
care ii bate joe de tine cu o roab pe care o iube
te? Afi, clara, cii in luntrea mea dc edeau
sprijinindu-se ga1e una de alta i cIntau lucruri
piicii.toase despre dragostea biirbatilor. i i-au ineheiat
cIntecele cu aceste stihuri:

Nici jarul, ca-i jar, flu arde


Ca luntrurite mdc.
Dar stiipinul meu cind vine,
Gheaji-mi crete pe sub pieic.
Dorul lui imi stinge focul
Sub troicne man .i grele.

CIci stpinurni nui en mine


Ceea ce-i s fie tare,
Moale-i; jar ce-ar fi s fic
Dulce, vai, numal amar e;
Sclrutarea-i e sicie,
Biirbia-i neInstare.

Eu atunci, la aceastii povestire a iuntraului.


vtizui lumea mnnegurinduse In faa ochilor mci i
alergai acasii la Sett Badr unde ViiZUI ceea cc vii-
zui. i-atIta ajunse ca silmi intiireasc bilnuiclile..,
CInd povestca ujunsc- aicJ e1ierezada vizu zori
mijind i, $fios, tcu.

99
Ci mntr-a trel sute cincizeci i trela noapte

Ea urm:

..ajunse ca smi Intreasc bnuielile. Ci, din


mila lul Allah, acuma totul s-a ultat.
Atunci, ma rug s primesc, ca dovad de recuno
tin a lui pentru slujbele mele, o sum de trei
mu de dinari; jar eu ii spusei inca o data urrile
mele,..
Ibn Al-Mansur se opri deodat (1111 pnvestit.
Cci tocmai auzise un sforait ce-i rsuna In
urechi. Era al califului, care adormise adInc, cuprins
lntr-un sflrit de somn. Aa c Ibn Al-Man-sur,
temIndu-se s nu-1 trezeasc, se strecur Inceti
or pe ua pe care i-o deschise i mai Incetior
cpetenia hadImbilor. si-a doua zi fu rasplatit cu
drnicie pentru felul In care ii adusese somnul
emirului dreptcredincioilor.

lar eherezada, isprvind de povestit, tcu o c]ip, U


privi pe regele 3ahriar i Ii spusc
ntr-adevr, o, preafericitule rege, ma mir c sornriul
flu te-a cuprins ci pe maria ta 1a fel.
Regele ahriar spuse:
Ba deloc! Te amgeti, Seherezada. N-am pic do
chef s dorm in noaptea asta; i ia aminte, de au-mi
povesteti numaidecit o istorie folositoare, s nu care
cumva s indeplinese eu cu tine amenintarea cu care 11
ameninta A1-Raid pe gealatul lui...
I . S S -]
i Seherezada Incepu nuniaidecit:
POVESTEA REGINEI YAMLIKA,
DOMNITA DE SUB PAMINT

Se povestete c odat, In vechimea vremilor t


In trecutul vIrstelor i al veacurilor, a fost, printre
Inelepii Greciel, un inelept care se numea Da
nial. Avea o multime de Invticei sIrguincioi,
care ii ascultau Invturi1e i sorbeau din tiinla
lui; ci el flu cunoscuse i mInglierea de a avea un
flu, care s poat ajunge motenitoru1 cri1or i
al scrierilor sale. Cum flu mai tia cc s fac spre
a cpta un asemenea motenitor, Ii veni In gind
s-l roage pe stpInul cerului s-i druiasc o
asemenea binecuvIntare. Or, Celprealnalt, care nu
are nici un fel de strjer la poarta drniciei sale,
ii ascult ruga, i soia Invatului rrnase pe clip
pe data Insrcinat.
In lunile cit tinu sarcina sotiei lui, Ineleptul
Danial, care demult se tia cItu-i de batrIn, ij
zise: ,,Moartea mea-i aproape i flu tiu dac fiul
pe care-i voi avea are sa poat gsi neatinse toate
cartile i toate scrierjle mdc. Si numaidecIt se
apuc sa-i foloseasc tot timpul spre a aduna pe
cIteva foi de hIrtie toat tiina cuprins in mul

lot
tele i feluritele sale sericri. In 1cm] acesta, umplu
cinci foi, cu o scriere foarte mrunti, cc cuprin
deau miezul intregli liii iinte i al celor cinci mU
de hrisoave pe care le avea. Pc urm le mai citi
o data, cuget un ristimp, i gisi Ca i acele cinci
foi cuprindeau lueruri care mai puteau 11 scurt.ate.
Atunci inchina Inca o vreme cugetrilor, i sfiri
prin a le cuprinde pe toate cele cinci foi In una
singuri, care i accea era de cinci on mai mica
decit cele clmtu. $i dud isprvi aceast muncLi
sirni c sfiritul siu era aproape.
Atunci btr.Inul InvIat, de t.earn ca nu cumva
carlile i scrie.rile liii s ajunga In stapInira alt.
cuiva, ic arunci pe toate In mare i nu mal pastra
decIt ioaia accea micut1. 0 chemt pe soia hii cea
insarcinata i ii spuse
Vremea mea s-a ispravit, o, ferneic, i nu
mi-c dat s-1 cresc eu insumi pe copilul PC care
Cel-darnic nil-a diruit i pe care Cu n-am s apuc
sa-l vad. Ii ]as ins drept motenire aceasta micu
bale de hIrtie, pe care s i-o dai numai in ziua
cInd va cere paitea lui din bunurile tatlui su.
i do va izI)Uti so descifrcze i s-i ineIeag tIl
cul, va 11 omul ccl rnai Invtat din veacul su.
: vrea s se nurneasca Hassib
i, spunInd. aceste cuvinte, inteleptul Danial Ii
dote sufletul intru tilina lui Allah.
I se facu o InmormIntare Ia care venir toi invataceii
sill .i toti locuitorii cet1ii. i toI ii plin
ser i ii puser haine de jale pentru moartea lui.
Or, peste citeva zile, soia lui Danial aduse pe
lume un bietel mIndru ca luna, i care, dup
dorina rposatului, fu numit Hassib. i femeia
trimise totodat s fie chemati Ia ea astrologii
care, dup ce-si fcur socotelile i dup ce ispr
vir de cercetat stelele, Intocrnir horoscopul Co...
pilului i spuser
0, femeie, fiul tiu are s triiasc ani multi,
dac va scpa dintro primejdie ce atirn asupra
tineretii lui. Dac va ocoli primejdia aceea, are
sil ajung la o treaptI malta i ca tiinta i Ca
bogie.
Si SC duser in drumul br.
CInd copilul implini vIrsta de cinci ani, mama
lul Ii clete la coal, ca si Invete i el cIte ceva; ci
ci flu Invt chiar nimic. Aa Ca ea Ii luil de Ia
5coala i se gIndi sl dea la vreo meserie; ci el
petrecu ani In ir fara sa faca vreo isprav i
ajunse la vIrsta de cincisprezece ani fr a fi
inv1at o buche ji far a fi izbutit s deprinda
ceva cu care s-i citige plinea i s-o ajute i pe
maica-sa cit de cIt. Atunci maic-sa se puse pe
puns, jar vecineic Ii spusera
Numal insurtoarea ar putea sa-l Indemne
sil se apuce de vreo treaba; pentru ci atunci ar
vedea i ci eLi, avInd o sotie, trebuic sLi nmncesti
ca so tii.
Cuvintele acestea o hotLirir pe mama sLi se
scoale i s caute printre cunotinte1e ci o fatLi; i,
gLisind una ce i se piiru potrivit, 1-0 dece de sotie.
Jar tInrul 1-lassib sc potrivi de minune cu sotia
sa; ci i acum tot nu se apuc s fac ceva i flu
simti nici un Indemn pentru nici un fel dc munc.
Or, printre vecini, erau i nite tietori de 1cm-.
ne, care, intr-o zi, Ii spuser mamei:
Cumpr-i fiului tu un mgar, nite frin..
ghii i o secure, i lasI sLi meargLi cu noi Ia
munte s tale lemne. Pc urm o sLi vindem bern-.
nele .i o s ImpLirim cItigu1 cu el. In felul acesta,
103
ar putea s-i mai uureze cheltuielile i si lin
mai bine nevasta.
La cuvintele acestea, mama lul Hassib, plin de
bucurie, ii curnpr pe data un mgar, nite frInghii
.i o secure, i 11 dete pe seama tietorilor de
lemne, staruind pe lIng ei sa-l ajute.
S n-ai nici o grij In privina iui. Este fiul
lui Danial, stpInul nostru, i vom ti sa-1 ocrotim
i s-l veghem!
i 11 luar cu ei In munte, unde 11 Invar s
taie lemne i s le a.5ezc pe spatele mgarului, ca
si le vIndhi apoi la pial. i Hassib cpt mare
dragoste pentru meseria aceasta, care ii Ingduia
s hoinreascA i totodat s vin i In ajutorul
mamei i al sotiei sale.
Or, Intr-una din zile, - pe cInd tiau lemne In
munte, fur prind de o furtun, Insoit de ploaie
i de tunete, care ii sill s dea fuga i s se adposteasc
Intro peter cc se afla flu departe de
acolo, i unde aprinser un foe ca s se Incizeasca.
Totodata ii Insrcinar pe tInru1 Hassib,
fiul lui Danial, s frIng vreascuri i s aiba grij
de foe.

i pe cInd Ilassib, in fundul peterii, se apuc


s crape lemnele, auzi deodat securea, cInd izbea
in pmInt, r5sunInd, cu un sunet prelung, de parc
In locul acela ar fi fost un gol dedesubt. Incepu
atunci s scobeasc sub picioarele lui i dezveli
astfel o piatr veche de marmor, cu un mel de
aramL.

Cirid poeslea ajunse aici, Seherezada vzu zorli


niijind i tk:u sfioas.
Ci Intr-a trel sute cinci.zeci asea noapte

Ea urm

..eu un mel de aram. VzInd aa, Ii strig


tovarii, care venir in I ug i izbutir s ridice
placa de marmor. Deter atunci de-o groap
lar.glarg i adInc foarte, In care se aflau Iniruite
o mulime nenumrat de chiupuri cc preau
foarte vechi i cu gItul pecetluit cu grij. ii cobo
rIr atunci pe Hassib In afundul gropii, legat u
funii, ca s vad cc se afl in accie chiupuri i
ca s le lege cu a.ce1eai funii, spe a le scoate
din groap.
TinArul Ilassib, odat coborIt In groapi, dintru
ntIi sparse cu securea gitul unuia dintre aecle
chiupuri de pmInt ars; i Indat vzu scurgIndu-se
din ci o miere galben de eel mai bun soi.
Ii Intiin despre aceasta pe tietorii de lemne
care, macar c erau oieac dezamgii Ca gseau
numai nite miere acolo unde ndjduiser sa
dea de vreo comoar din vremurile de demult, nu
se artar nemultumiti la gIndul cItigu1ui pe care
avea s 11-4 aduc vInzarea acelor nenumarate
chiupuri pline. Traseri, aadar, afari toate chiupurile,
unul dup altul, pe msur cc tinirul Has-
sib Ic lega cu funiile, le Incrcar pe magari In
locul lemnelor i, fr a mai vroi si1 scoat i pe
tovarul br din adIncu1 gropii, p1ecar. cu toii
catre ora spunIndu-i:
Dac-i scoatem din groapa, o s fini nevoiti
s mai Imprim 1 cu ci ceea cc vom dobIndi la
vInzare. i, de aitminteri, e o haimana care-i mai

105
bine si moaii docit si-i mal tIrascii zilele pe
pmInt.
Se duserI, a.adar, la tIrg cu mgarii br; i
numal pe unul dintre tietorii de lemne II trimi-
serI Ia mama lui Ilassib ca s-i spun:
Aflindune in munte, mgarul fiului tu,
atunci cind a izbucnit furtuna asupra noastri, a
:Luat-o la goani i 1a suit pe fiul tu s alerge
dup ci, ca s-1 prind, In vreme cc noi ne-am
adpostit Intr-o peter. Nenorocirea a vroit ca
deodat un lup s se repead din pidure, sri-I
ucid pe fiul tu i sn-i mnInce, i pe ci i pe
rnIgar. Tar fbi n-am mai gsit alto urme din ci
decit o1eaci do singe i citeva oase.
La tirea aceasta, necijita de maini a lul Ilassib
i siirmana do soiie Ii deter Cu paimele peste
obraji i ii puseri trIn In cap, plIngInd tcate
lacrimile dezndejdii br. 5iatita cu ole!
In ce-i privejtc pe thietoril do lemne, acetia
vindura chiupurile cu micro e un pre cum nu
se poate mai bun i dobIndirI Un cI1ig atIt do
mare melt fiecare dintre ci putu si desc1iidI o
prvlie do negustor, ca s vInd i s eumpere.
Si flu se lipsir do nici o p1Iccre, mIncInd i bInd
cole mal minunate bunitturi in [ieee zi. $iatIta
cii ci!
Ci In ceca cc privcte pe t.Inru1 Ilassi:b, iaUi.
Dup cc vzu c nimeni nw-i mai scoate din
groapl, Incepu s ipe i s se roage, dar degeaba,
do vremc cc triietorui de lemne plecaser i hotrIser
sn-i lase s moar acolo, fr a-i ajuta. El,
atunci, incerc s-i sape nLte trepte In peretele
grqpii i s so caterc pe do cu mIinile i cu picioarole
; vi.zu Ins Ca pereiii erau do stIric i nici
nu sim.teau otelul securil. Atunci deznidejdea lui
flu mai avu margini i Ii venea s se trmntease
pe piatra gropii, ca s moar acolo, cInd dcoc1at
zri un scorpion mare ieind dintr-o crptur a
peretelui c1e stInc i apropiindu-se de ci ca s1
Intepe. Ii zclrobi CU 0 lovituri de secure i cercet
apoi cripitura aceca, prin care se strecura o raz
de lurnin. Ii veni atunci glndul s Infig tiul
securii in criptur i s apcse cu toat puterea;
i, spre marea lui uirnire, izbuti in iclul acesta s
dea de o usa ce so ridicii Incet-Incet, pIn cc Iis
o deschizatura Indeajuns do larga spro a putea
si treaca prin ca un trup de om.
VIzInd aa, Jiassli) nu 5ovii o c1ipiti, so strecuri
prin doseluzatura i aj un so in tr() I iru ba I un.gi,
clinspre capatul carcia venca acea 1uminI. Morse
prin hruh vremc de un ceas i ajunse Ia o u
groz.av de mare, fcutI din otel negru i avInd o
Inchiztoare de argint Cu 0 cheie do aur. Deschise
ua aceea i se vazu deodat sub cer deschis, pe
un tarm de lac, la poae1e unei coline de smarald.
Fe malul lacului zari un je do aur stralucind de
nestemate, jar do jur-Imprejur, oghndmduse In
ap, alto jeuri do aur, do argint, de smarald, de
otel, do iemn do abanos .i de santal aib. Dup cc
se stur do privit frurnusetea br i a priveli5tii,
5i apa In. care Se og]indeau, se duse de Sc a5ez pe
jeui do la mijioc, ca s so bucure mai. bino de
minunata privelite a lacului i a muntelul.
Nici nu se aezase bine tInrul 1-lassib In jeu1
do aur, ci i auzi nite sunete do 1imba1e 51 de
darabukuri, i vzu ivindu-se de dup laturile
eolinei de smarald i IndreptIndu-se insprc lac un
ir de fturi. care rnai degrab ]unecau decIt urn
:107
blau; i flu izbuti s-d dale seama ce sint, din
pricina deprtrii. Cind ajunser ceva mai
aproape, vzu c erau nite femei de-o frumusete
fermectoare, dar avInd trupul, in jumtatea lui
de jos, alungit, ci tIrindu-se ca trupul erpilor.
Glasurile br erau tare plcute ci cintau In limba
loniana nicte imnuri unei regina pa care ci nu 0
vedea. Ci nu peste mult se ivir de dup colin
alte patru fcmeiiarpe, purtind pe mIinile br ridicate
deasupra capetelor un talger mare de aur,
pe care sta regina, zImbitoare ci plin de farmec.
Cele patru femei venir pin la jeui dc aur de pa
care Hassib se grbi s se ridice, o acezar pa re-
gina acolo, aranjar cutele viurilor acesteia, apoi
se orinduir in spatele ei, In vreme ce toate ceie-.
lalte femei-carpe iunecar fiecare Inspre vreunul
din jeuriie cele scumpe acezate Imprejurul lacu
iui. Atunci regina spuse cu un gias minunat citeva
cuvinte ctre cele cc se afiau In preajma ci; c1
numaidecIt se date un semn din timbale, ci toate
femeile-carpe Inltar un imn de laud reginei c1
se aezar In jeuri.
Dup cc 1c1 isprvir cintarea, regina, care Ii
zrise de Ia bun inceput pa 1-lassib, Intoarse cu
drglenie capui ctre ci c1 Ii f4cu semn, Incurajindu-I,
s se apropie. lar Hassib, macar c era
tare tulburat, se apropie, ci regina ii pofti sa se
aceze c1 ii spuse
Fii binevenit In imprtia mea subpmintean,
0, tinere flcu, pe care ursita cea bun ta-a
ciuzit pmn aici. Aiung departe de ba tine once
team ci spune-mi care-i numele tu, cad eu sInt
regina Yambika, domnita cea de sub pmint. Vorbecte,
dan, c1 spune-mi dna eti ci cum de ai putut
s ajungi pin la acest lac, care-i locul meu de e
dere pe vreme de iarn, i unde yin s-mi petrec
cIteva luni in fiecare an, prsindu-mi cetatea de
scaun din vremea de var, de pe muntele Caucaz.
La aceste cuvinte, tinrul Hassib, dup ce srut
pmIntul din.aintea reginei Yamlika, se aez la
dreapta ei pe un je de smarald i spuse:
Ma numese Hassib i sInt fiul raposatului
Danial, InvtatuL Dc meserie smnt tietor de
lemne, macar c a fi putut s ajung a fi negutor
printre fiii oamenilor, sau chiar un mare invtat.
Ci mi-a plcut mai mult s ma bucur de
mireasma pdurilor i a muntilor, zicIndu-mi Ca
oricInd este vreme s te Inchizi, dup moarte,
Intre cci patru Pereti ai mormIntului.
Pc urm povesti cu de-amnuntul tot ce se petrecuse
cu tietorii de lemne i cum, dintr-o intImplare,
izbutise sa se strecoare pIna in aceast
Imprie.
Povestea tInrului Hassib Ii plcu tare mult reginei
Yamlika, cea de sub pmint, care ii spuse:
Hassib, pesemne ca, de-atIta timp de cInd ai
fost prsit In hrub, trebuie sa-ti fie i foame i
sete.

$i fcu semn ctre una dintre Insotitoarele sale,


care numaidecIt lunec pIn la tinrul Hassib, ducInd
pe cretetul capului ci o tav de aur plin Cu
struguri, i rodii, i mere, i fisticuri, i alune, i
nuci, i smochine proaspete, i banane. Pe urm,
dup cc mInc i Ii potoli foamea, HassFb bau un
sorbet minunat dintr-o cupa tiat numai dintr-un
rubin. Aturici fata care adusese acele bunatati se
Indeprt cu tablaua, jar regina Yamlika, IntorcIndu-se
ctre Hassib, Ii gri
Acum, Hassib, poti s nu te mai Indoieti ca,
atIta cit va dura ederea ta In Impria mea, flu

109
are all 4i so Intlmplo decit lucruri pulcuto. Arja dll,
dec11 al do gind sI.41 petroci o sIptmlnl sau doul
printre nol, pe tllrmul accstui lao .,i la umbra
acostor munhi, am s1141 povosteac, Ca aft te fac.s1141
petreci cit ma] plulcut timpul, 0 povesto ce4l va

sluji do Inviltiltunit atunci clnd to vei Intoarce pe piimtntul oamenllor!


i domnia cea do sub pitmlnt, Inconjuratit do
Luarea anilnto a color dousprezeca mit do temelarpe
qezate pa jetunile ion de smaraki l do aur,
Ii povesti cole cc urmeazit tlnilrtiitti Hassib, fiul
tnvl4atului Danial:
Aflit, a, Ilassib, cii a fost odatA In Im$rAtia
color din neamul hit Bani-Israil un rege foarte Inlelopt
care, pe patul de moarte, i-a chemat pa fiul
situ, urniaui lul Ia dQmnie, i i-a spus:
0, Belukia, fIui meu, to sfAtuiesc ca, dupI
ceaisAajungiiadomnie,silscnlitulnm4lpeo
birtie toate lucrurile ce so afiui In acost palat, 0 sl
nu Iqi nimIc uccereetat cu cea ma! mare Inane
aminte
i a, cea dintIl grijil a tInlirulul Bolukia, cind
ajunse rogo, itt aceca do a cerceta toate tainele ci
toate comorie tatitiul sItu, ci do a stnitbate feluritelo
Incftperi ce slujoau pentru plistrarea tuturor
lucrunilor do pro Ingnilmilcilte In palat. Ajunse
astfel lntr-o sail mel Ilturalnidit, undo zilri in
s1peel lucrt din lomn do abanos, a,ezat pa in
atllp Sound do marmorit ib, cc so afla eblar In
mijlocul acotol IncApenl. Belukia nu pregetit sit descbld
utsipetuidoabanosqigitsilnoiocuth4itde
aur.Desblsecutiutadoaurs,ivzulnoaunsui
depergamentpecarefldeslZIurI1IndatILPeolse
ails scris In limba greed:
,,ilcela care doree S (ljH?19U sttipIn Si dO1fll
peste oameni, duhuri, psri .i animale, nu va
avea ciecit s gseasc inelul pe care prof (till Solimam
ii poartii pe deget, ifl IflSlLfrl celor ctpie
]\iari, care (cte lociti ?nor1nZflt1Llu Sail. IflClHt acesta
este inclul ferinecat pe care Adam, printele oamenilor,
d purta pe deget in rai, .i care ia fost
mat de inger, care i-a dtIrzdt mal tirziu z4e1ep
tului Sothnan. Ci nici o iiavI nar putea incerca
sd strbat apele ,si s(i ajung Ia jcirmut a(In
inside acezate dincolo de cele apte Mon. JVu ra
zbutz intro asemenea incercare (I(clt aeeta (are
va gasi buruiana cu zeama creia s se frece p(
talpa ptcioarelor spre a putea 5 17? cargu pe jaa
apelor. Buruiana aceca se afid in mn?prhtia d
5(d) puiiiint a recjtnei Yanzltlca. 1 111171101 (tomlIqa
Yainiika tie locul UnCle crestc acea 1)11 rulallu
d()nn4a Yaniliia tie liniba tutnior flo?ltor,
le cunoate toate puterile. JlceIa care nrea th gti.ceasdl
znelul trebzize s meargi mai intil in In?
puratia de sub pmint a reginel Yamlika. i (laca
ci are si fie atIta cle norocos incit s izbuleasdi a
Zua inelul, va putea flu numai Se stiiphzeasc toa1e
fpturiie vzute i nevzutek ci i sd pat rimda pe
TdrImul Negurilor i s bea ap din lzvorul VICii
eel care di frumusete, tinerete, .tiint, zneiep
ciwie i viajii fri1 dc sfiri.
Dup cc regele Belukia citi pergarnentul, athun.i
numai.decIt pe toi prcoii, pe toli magii pe IoU
invatii din BaniIsrail

Cind povestea ajunse w., SeherezwI7 vIni


mijind i tilcu sfioas5

1, I
Ci Intr-a trei sute cincizeci i opta noapte

Ea urm:

..adun numaidecIt pe toi prcoii, pe toti magil


i pe toi Invtatii din Bani-Israil i ii Intreb de
flu cumva se afl printre ei vreunul In stare sn-i
arate drumul ce duce spre Impria de sub pamInt
a domnitei Yamlika. Atunci toti cci de fa
i-i artar cu degetul pe inekptul Of fan, care se
afla printre Ci. Or, Ineleptul Offan era un preacrnstit
moneag care cercetase toate ctiintele Cunoscute
i stpInea toate tainele magiei, toate cheile
astronomiei i ale geometriei, i toate dedesubtunic
alchimiei i ale vrjitoriei. El veni i se temeni,
aadar, dinaintea tInrului rege Belukia, care
II Intreb
Poti tu, Intr-adevr, o, Ineleptule Offan, s
ma duel la Imprlia domnitei de sub pimInt?
El rspunse
Pot!
Atunci tInrul rege Belukia 11 numi pe vizirul
siu lociitor in scaunul de domnie pe tot timpul
cit va lipsi el, se dezbrc de hainele Imprteti,
Ii puse mantia de hagiu i Se inclt cu Incllri
de drumetie. Dup care, urmat de ineleptul Offan,
iei din palatul i din oraul su i se afund in
piistie.
Numai atunci in1eleptul Offan Ii spuse:
Aici e locul prielnie spre a face vrjile ce
trebuie s ne arate calea!
Se oprirA, aadar, acolo, i Offan trase Imprejurul
lui cercul magic, fcu vrjiie cele de cuviin,
flu pierdu muTt pIn sL gseasc locul unde se
afla, in partea aceea, intrarea spre Imprtia mea
subpmIntean. El atunci mai fcu nite vrji, i
pmIntul Se Intredeschise i le ls drum slobod
amIndorura pIn Ta lacul cc se Intinde sub ochii
ti, o, Hassib
Eu Ii primii pe amIndoi cu toate cinstirile Cu
care IntImpin pe oricine vine ca oaspete In Impr
ia mea. Tar ei Imi artar pricina sosirii br,
cu IndatI poruncii s fiu ridicat In talgerul
meu de aur, pe capetele celor ce ma poarta, i Ii
dusei pe vIrful acestei coline de smarald unde,
la trecerea mea, ierburile i florile Incepur s
vorbeasc fiecare pe limba ei, care din dreapta,
care din stInga, ludindu-i, cu glas mare sau cu
glas .optit, Insuirile i puterile ce le au. i, In
sunetele zarvei ce se ridica astfel Imprejurul nostru,
ajunserm dinaintea unor tufe care, din toate
buchetele br do flori roii, cIntau sub adierea
de vInt cc le unduia: ,,Eu sInt floarea cea mi
nunat care-i d celui ce-i freaca picioarele cu
sucul meu puterea de a merge fr a se scufunda
pe faa tuturor apelor izvodite de Allah ccl prea
Inalt !
Eu le spusei atunci oaspeilor mci:
lat dinaintea voastr floarea pe care o
cautati!
Tar Offan culese numaidecIt atIta cit don din
acea floare, zdrobi lujerli si strInse sucul br
Intr-un boi can pe care i-i ddui.
Ma gIndii atunci s-l descos pe Offan 11 in
trebai:

113
0, Inclept.uIe Offan, poi acuma simi spu
pricina care v mIni pe vui doi s Stri1)atei
nuiri1e ?
El imi i.spunse
0, i-eginI, vrern sii mergern in 1nula color
)apte ?Iiiri, s1 cautam inclul ccl vrtjit al liii So
lirrian, sCipinul ginmior, al oamerulor, al ani
na1c1or i al pisiri1or
Eu i spusei
Dar (1Jfl1 do nu tn tu, 0, incleptule, ci ni-
nwni clupI Soliman nu va putea, dice-ar face,
s ajungi siipinu1 acelui mel ? Credo-ma, Offan,
i tot: aa 1 tti, 0, tinere i-ego Belukia, asculta
I;ifliU po mine ! Prsiti gIndul accst.a nesihuit
do a colinda manic zamislirii spre a ia duce s
cuta1i acol mel pe care nimeni fluI va putea
dobIndi. Mai degraba cuiogei de aci iarba (Uei
da cohn cc o miinInc o tinerete far batrncte.
Ci ci mm vioira niec!ccum s ma asculte i, mm
dui bunrarnas do Ia mine, so duser pe und
von isori
Regina Yamlika se opri aici din povestit, cu-
rIti o banana po care io Intinse tIniru1ui Ilassib,
minca i ea 0 smoc-hina, i zise
inainte de a-ti spune ma departe povestea
liii Belukia, i do ati povosti cdtoria mi pe
cole apto Man, .i toato cite i sau mai IntImplat,
nu curnva ai vrea sa afli curn arati rntocmai im
paria mea do Ia poalele rnuntelui Caucaz, c-are
mnconjura pamintul ca o cingatoare, Sa tn In
tinderca, Imprejurimile, ierbunile Insufletite i
graitoare, gihnii i femeiiearpte, supusele noas
trc, a] ciror numar nurnai Allah 11 cunoate? Nu
cumva vrei d-1 spun aim se sprijinA tot muntale
Caucaz pe o stincit de smarald mlnunatA, care
Cu strAlucirea ci a cerurilor culoarca c.ca do
azur? Cu care prilej a putea sil41 povestesc
despre locul anume din Caucaz unde se aIM Ginnistan,
cetatea de scaun a ginnilor supui regelul
Jan ben-Jan, I sA-41 zugrAvesclocul unde siilp
hu1ete pasArea rokli, In Valea Diamantelor; l,
In trecere, i-aq arAta clmplile de bAtuille care au
rilsunat de vuletele vitejilor de falmil.
a tlnirul Hassib rspunse:
0, iglnA Yamlika, mi-at plilcea mal mulL si
phi urmarea Intimplirilor regelul Belukia I
Atunci domnfla cea de sub pmlnt povesti mat
departe aa:
Dupi ce tlnirul Belukia i Ineleptul Oflan
mA prAsirA spit a se duce la Insula cc so ridicA
dincolo de cele apte MArl, acolo undo so atM
trupul lul Soliman, ajunserA la tllrmuril Intlici
MArl, ci acolo so qezarl pe pAmlnt Incepurl
sA4 frece de zor talpa picloarelor ui gleznclo ci
sucul pe care-I strinseserl In borcan. Pc urmi
seridbarA1pornIrA,laInceputcumultuisCialii,
pe mare. Dar, dupi ce vAzurA cA, furl tcamui do a
se Ineca, puteau si meargi pe apI IncA mai bine
deck pa pAmintul tare, jrlnserl cure] ci so aqternun
Ia drum cii pas spornlc, ca sA nu. plardA
vremea. MenserA aqa p. acea mare, vreme de fret
The ci trel nopji, 4 In dimineata celel dc-a patra
zile, ajunserA Ia in ostrov pe care-i socotirA a ft
chiar ralul, atlta do fermecajl so slmtlnLl do Inn-.
musetealul.
zd povestea ajunse aid. $eheiezocla vilzu zoifl
mijind 0 t&u aficesi.

115
Ci intr-a trei sute cincizeci noua noapte

Ea urm:

.socotir a fl cliiar raiul, atita de fermecaIi se


simir de frumuseea lui.
Pmmntul pe care peau era de ofran auriu;
pietrele erau do jad i de rubin; pajitile so aterneau
in straturi do flori unduinde sub adierea
zefirului. ZImbetele trandafirilor so Ingemnau Cu
ocheadelo gaIee ale narciselor, peste tot horeau
crinii, macli, vioktele, romanitele i dediieii, jar
printre cringurile albe do iasomie zhurdau, uoare,
neastImpratele gazele. Dumbrvile de aloe i do
pomi potopii do flori strlucitoare zvoneau din
toate ramurile br, printre care gungureau turturebele,
rspunzInd Ia murmurul izvoarelor; privighetorile
cu glas duios povesteau trandafirilor
despre iubirile br, In vreme ce trandafirii le
ascultau cu bare aminte; izvoarele so ascundeau
pe sub gingae1e stufi.5uri ale trestiei do zahr, jar
pmIntul iii arta in voie proaspetelei strluciri
i rIsufla din toat primvara lul.
Aa c regele Belukia i Offan so proumbbar
pIn seara, IncIntati, prin umbra dumhrvilor,
mInunIndu-se do acele minunii cc be umpleau
sufletele de multumire. Pc urm, IntrucIt so lsa
noaptea, se urcar Intr-un copac ca si so culce
acolo, i tocmai so pregteau s Inchid ochii, cind
deodat insula vul do un muget nprasnic care-i
cutremur ; i zrir ieind din valurile mrii o
dihanie cc tinea in gur o piatr strulucind ca o
flacr i, numaidecIt pe urmele ci, o sumedenie
de alto dihnii de mare, ce fiecare tirlea la fel
in gur cite o piatr luminoas. Aa c insula fu
in curmnd 1uminati ca ziua de toate acele pietre.
i totodat, i din toate pri1e, venir lei, i tigri,
ji leoparzi, intr-o asemenea nval Ca numai Allah
ar fi putut s-i numere. i animalele de pe pmint
se Intilnir pe trm cu animalele din ape, i toate
incepur s tifsuiasc Intre ele, pIn dimineaa.
Atunci, dihniile din ape so Intoarser In mare,
iar fiarele so Imprtiar prin pduri. lar Belukia
i Of fan, care nu putuser Inchide ochii toat
noaptea, atita do tare ii cuprinsese spaima, so
grbir s coboare din copac i s alerge pe rm,
unde Ii frecar picioarele cu sucul de iarb, spre
a-i vedea mai departe de drumul br pe ape.
Cltorir aa pe cea do a Doua Mare, zile i
nopi in ir, pIn ce ajunser la poalele unui lan
de mun1i printre care se deschidea o vale minunat
unde toate pietrele i toate stIncile erau do
magnet, dar undo flu era nici o urm de fiara on
de alto animale crunte. Aa Ca se preumblar toat
ziua, cam la IntImplare, hrnindu-se cu pete
uscat. $i, pe sear, se aezar Ia marginea mrii,
ca s priveasc asfintitul soarelui, cInd deodat
auzir un mieunat Infricotor i, la cIiva pai In
spatele br, vzur un tigru ce sta gata s se repead
asupr-le. De-abia avur rgaz si frece
picioarele cu sucul ierbii i s fug pe mare, dincob
de primejdie.
Or, aceasta era cea do a Treia Mare. i noaptea
aceea fu o noapte tare Intunecat, jar marea, sub
un vmnt ce sufla amarnic, se Involbura cu totul,
lucru cc fcea mersul obositor peste masura, mai
ales pentru nite cltori sfIrii i de nesomri.
Din fericire, spre zori, ajunser la un ostrov undo,
mai Intli, se culcar pe pmInt ca s se hodi-.
neasca. Dup care se ridicar s cerceteze ostro-
vul i Ii gsir pun de pomi roditori. Ci pomii

117
acestia aveau minunata ciudenie do a cretc! PC
ramurile br poamo gata zaharisite. Aa melt cci
doi cltori se simtiri peste misurI de multumiti
j5e acel ostrov, mai ales Belukia, cruia grozav Ii
plceau fructele zaharisite i care ji petrecu ziua
Intreag osptIndu-se. Ba ii sill i pe ineleptu1
Offan s sea cu ci acolo mnc zece zile In ir, spre
a avea putina s so sature do frucele acelea
gustoase. Ci, la sfIritul celei dc-a zecea zile, atita
so lilcomise Ia acele poarne, c Incepu s-1 doari
pIntecele i, scIrbit, so grbi si-i frece tapa
picioarebor i glezncle cu sucul de iarbi, ca i
Olfan, i s porneasc Ia drum pe cea do a Patra
Mare.
C1toriri patru zile i patru nopi pe cea de
a Patra Mare i poposir pe trmul unui ostrov
cc nu era decIt o limb do nisip mrunt, i aib, in
care cuibreau erpi do toate soiurile, jar ouio
icr so vedeau cbocind Ia soare. Cum flu zreau
pe acel ostrov nici un copac i nici miear Un fir
do iarb, nu vroir s stea acolo decIt numal atIta
cIt s so hodineasc i si-i frece picioarele Cu.
sucul din borcan.
Pc cea do a Cincea Mare cItorir numal o zi
o noapte, ctci dimineaa deter peste o insuki
micu cu nite mun1i de e1etar, cu vine marl
do aur i acoperiili cu nite copaci uimitori, plini
Cu flori galbene sclipitoare. Floribe acebea, la cderea
nopii, str1ucir ca nite stele, iar strlu
circa br, rsfringIndu-se in stIncile do cletar,
lurninau insula i o fcoau mai sclipitoare deelt
ziua-n amiaza mare. bar Offan ii spuse iui Belukia

Al sub ocliii ti Insula Florilor do aur. Plo-


rile acestea, dup cc cad din pomi i so usuc,
se fac rIn i, InvIrtoindu-se, alcituiesc pIn Ia
urm vinele din care se scoate aurul. Aceast
Insu1I a Florilor de aur flu este decIt o bucat
desprinsi din soare i care a czut aid odinioari.
Petrecur pe insula aceea o noapte mrea, jar
a doua zi I.i frecar picioarele cu zeama cea pre
tioas i intrar in cci de al aselea tirIm de ape.
CInd povestea ajunse aici, Seherezada VZU zorii
rnijind i, sfioasii, tc.u.

Ci Intr-a trel sute aizecea noapte

{a urrni

...intrar in ccl de at aseiea LrIm de ape.


Citatoriri pe cea de a asea Mare vreme destul
de lung spre a Se simti cuprini de o mare bucune
atunci cInd ajunser pe o insul acoperit de
ierburi tare frumoase i unde puturI s se hodineasc
oleac. Pc urmi se ridicar i pornirI si Se
preumble prin insul. Dar care nu le fu mirarca
cind vAzur c din pomi, In bc de poame, atIrnau
capete de oameni agitate de piir. Poamele acestea
din capete de oameni flu artau toate Ia fel: uncle
zirnbeau, altele plIngeau sau rIdeau, pe cInd cele
cc czuser do PC ramuri se rostogoleau prin trIn
i. pin la urm, so prefceau in gogoioaie de foe
cc luminau pidurca i ficeau s pleasci lumina
soarelui. j eel dol ciltori flu se putur opri s flu
gIndeasc ,,Ce pdure ciudat ! i flu cutezar s
se aprGpie do aceic fructe nemaipomenite, ci Sc in-
119
toarseri degrabI la 1rmu1 apei. Or, cum se ]uisa
seara, se aezar la adpostul unei Stlnci i vzur
deodat ivindu-se din ap i apropiindu-se de rm
dousprezece Fiicc ale Mrii, de o frumusee fr
de asemuire i cu gItul Inconjurat de un gherdan
de mrgritare, care Incepur s horeasc, s zburde
i s se zbenguiasc Intre ele In nenumrate
jocuri, vreme de un ceas. Dup care lncepur s
cinte sub lumina lunii i se Indeprtar inotInd prin
valuri. Jar Belukia i Offan, micar c erau ca vrji
i de frumuseca, do horele i do cintrile FIicelor
Mrii, flu vroir s-i mai lungeasc ederea In
acea insul, din pricina fructelor-cap-de-om. Ti
unser, aadar, tlpile i gleznele cu sucul pstrat
In borcan, i pornir pe cea de a aptea Mare.
Cltoria pe cea de a aptea Mare tinu vrerne
tare lung, i ci merser dou luni in ir, zi .i
noapte, fr s dea de fuel un petec de pmInt
In calea br. i erau nevoii, ca s nu moar de
foame, s Inhae cu dibcie petii ec veneau din
cInd In cInd la faa apei, i s-i mnInce cruzi,
cum erau. i-aa Incepur s simt cc IncJepte f useser
sfaturiie ce le dasem eu, i s se ciiasc amarnic
c flu ic-au urmat. Ci pIn la urm tot izbutir
s ajung la o insul cc presupuserA a ii
Insula celor apte Man, unde trebuia s so afle
trupul liii Soliman cu inelul eel magic pe unul
dintre degetele sale.
Gasira acea Insul a celor apte Man acoperit
dc pomi roditori nespui de frumoi, .5i udat de
nenumrate izvoare. ,i cum le era tare foame i
aveau gItul uscat, de atita timp de cInd erau siliii
s nu mai mnInce alteeva decIt peti cruzi, se
apropiar cu o plcere fr de seaman de un mar
uria Cu crengile Indoite sub povara ciorchinilor
de mere coapte. 5i Belukia Intinse mIna i vru s
culeag cIteva mere: ci deodat, din liIuntrurile
copacului, se auzi un glas nprasnic Ce le strig:
Dac Va atingei de aceste fructe, aveU s
fii retezai In dou jumti! -
5i, Intr-o cliipita, se ivi dinaintea br un uria
cumplit, Inalt de patruzeci de brate, dupa msura
acelor vremi! Si Belukia, peste poate de Infricoat,
11 Intreb:
0, cpetenie a uriailor, stm s murim de
foame i flu pricepem de ce flu ne lai s ne atmgem
de fructele acestea!
Uriaul rspunse:
Cum de putei minti c flu tIti pricina pentru
care sInteti poprii de la aceasta? Au uitata-ti
oare, o, fii ai oamenibor, Ca printele neamului
vostru, Adam, a Incalcat poruncile lui Allah si a
mIncat din roadele acestea oprite? Or, din vremea
aceea, am fost Insrcinat s strjuiesc copacul
acesta i s ucid pe oricine ar Intinde mIna ctre
aceste poame! Plecati, dar, ji catati in alt parte
Cu ce s vi alinati foamea!
La cuvintele acestea, Belukia i Offan se grbir
s piece din locul acela i se afundar In launtrul
insulei. Cutar a1e poame i le mIncar ; pe urm
pornir s gseasc locul unde putea s se afle
trupul lui Soliman.
Dup ce rtcir prin insul vreme de o zi i o
noaipte, ajunser la o colin de stInci de ambra galben
i de mosc, i pe coasta careia se deschidea
o peter mreata, cu bolta i cu peretii de diamant.
5i cum In felul acesta petera era tot atIta
de luminat ca de un soare-n amiaz, ei se .afundar
tot mal mult In acea petera, i, pe mAsur ce
naintau, vedeau lumina sporind i bolta lrginduse.
Mergeau aa, minunIndu-se, i incepuser

121
si se Intrebe dac petera aceca va fi avInd vreun
capt, cInd deodat ajunser intr-o sal peste fire
do larg, spath In diamant, care avea la mijioc
o lavit mare de aur, pe care edea Intins Soliman
hen-Daud, uor de cunoscut dup mantia-i verde
irnpodobit cu mrgiritare i cu nestemate, i dup
inelul magic ce-i Inconjura degetul de la mIna
dreapti revrsInd nite strluciri ce fceau s1 pa-leasc
lumina din sala de diamant. MIna la care se
afla inelul pus pe degetul eel mic se sprijinea PC
piept, jar mIna cealalta, Intins, tinea sceptrul cet
de aur cu ochi do smarald.
La privelitea acoasta, Belukia i Offan, cuprini
de o sfial adIndi, nu cutczari si mal faci Un pas.
Dar flu peste muit, Offan ii spuse iui Belulda:
Dc-am Infruntat atItea primejdii i do-am
trecut prin atItea amaruri, n-am fcut-o ca si dam
indarat acuma, cInd am izbutit s ajungern la tel.
Aadar, cu am sa ma apropii de jeu1 acesta in care
doarme profetul, jar tu, la rIndu-ti, ai s rosteti
formuleic do vraji pe care ti ic-am spus i care
slut do trebuinta spre a face s lunece inolul dc Pc
clegetul lnepenit.
Atunj Belukia Incepu sil rosteasc vrajilc, jar
Offan so apropic do jet i Intinse mIna ca sa scoata
inelul. Ci Belukia, tulburat cum era, rostise pe sarite
cuvintele magice, i greala aceasta fu na
prasna lul Of fan; cci, deodat, din tavanul str
iucitor cuizu 0 piatra de cliamant topit, care ii
schirnb pe Offan din cretet pInn talpa Intr-o
par de foe i, in cIteva clipite, ii prefc:u Intr-un
purnn dc cenu, la picioarele jeu1ui liii Soliman.
Cmnd Belukia vLz.u pedeapsa cu care fu pedetpsit
Offan pentru Incercarea lui prilianitoare, se grabi
s fuga din peter ci s ajunga la iejire, spre a
alerga lrept la mare, Acolo vru si-i unga picioa
role i s piece do pe insu1, dar big do searn c
acuma flu rnai putea...
Cinci povestea ajunse LlLCi, eherezada
t]liJifld i, sfioas, tcu.

Ci intr-a trci sute aizeci i una noapte

Ea urrn

...1)Iga msa do searna ca acuma nu mal pitea


IntrucIt Offan fusese ars, iar borcanul eel cU zearna
ferrneeati fusese mistuit irnpreun Cu ci.
Atunci, negru do arnar, In.teicse intrun sfIrit
toat ternemieia i toata dreptatea vorbelor pe
care i ie spusesem cInd ii prevestisern (ito nenoro
yin ii ateptau in acea incercare, i porni si rta
ceasca haihui prin insulli, netiind ce-o s so in
tImple cu ci, rmas acum singur, fri nimcni. care
s-i sluleasc do eliiuz.
Pc cInd merge.a el aa, vzu on \Irte mnrc cc
pulbere din care ieea un vuiet cc cretea ajungind
asurzitor ca tunetul ; i auzi in acel virtej izbin
du-se 1nei i spade, i zarva stIrnit do niste tropote
i de nite ipete cc n-aveau nirnica omenese;
i deodat zri, ieind din pulberea irnprLitiat,
o caste IntreagI de efriti, de ginnil, do marezi, do
guli, do khotrobi, do saali, do bahari, Intrun cu
vInt toate neamurile de duhuri din vizduli, din
iri, din pmnt, din piduri, din izvoare si din
pustieti.
Prive1itea aceasta Ii pnieinui o spaimii aa de
mare, de-nici nu mai Inre. si se e1iteasc, :j

13
atept acolo pIn ce cpetenia acelei oti Infrico
toare se apropie de el i 11 Intreb:
Au cine eti tu, ma? i cum ai fcut de-al
ajuns pIn pe aceast insul unde noi In fiecare an
venim s veghem etera In care doarme stpInul
nostru al tuturora, Soliman ben-Daud?
Belukia raspunse:
0, cpetenie de viteji, sInt Belukia, regele
lui Bani-IsraiL M-am rtcit pe man i iat
de-accea ma aflu aid. Ci Ingaduie-mi, la rindul
meu, s te Intreb I cu cine eti i cine-s to aceti
rzboinici?
El rspunse:
SIntem ginni, din neamul urmailor lui Jan
ben-Jan. Acuma venim din tara In care domnete
regele nostru, puternicul Sakhr, stpInul PmIntu-.
iui Aib peste care Imprea odinioar Seddad fiul
iui Aad!
Belukia Intreb:
Ci unde-i acest PamInt Aib peste care dom-.
nete puternicul Sakhr?
El rspunse:
Este dincolo de muntele Caucaz. care-i la o
deprtare de aptezeci de luni de-aici, dipa msura
omeneasc. Ci noi putem s ajungem acolo in cIt
ai clipi din ochi. Dac vrei, intrucIt eti fiu de
rege, putem s te lum i s te Inftim stpInului
nostru!
Belukia flu preget s primeasc i fu numaidecIt
dus de ginni In cetatea de scaun a regelui
Sakhr, domnul br.
Acolo Belukia vazu o cImpie minunat, brz-.
data de anturI cu jgheaburi de aur i de argint;
i toat cImpia aceea, acoperit de mosc i de o-.
fran, era adumbrit de copaci frumos plsmuiti,
cu crengi de smarald i roade cle rubin, i plin
124
de corturi mirete de mtase verde sprijinite pe
stIlpi de aur InvrIst.ai cu nestemate. In mijiocul
cImpiei se ridica un cort mai Inalt decit toate celelalte,
fcut din mtase roie i albastr, sprijinit
pe stIlpi dc smarald i de rubin, i In care, pe Ufl
jet greu de aur, sta regele Sakhr, avInd dca
dreapta sa alti regi, supui ai lui, jar de-a stinga
vizirii, rnusaipii i dregtorii i curtenii sM.
CInd ajunse In dreptul regelui, Belukia incepu
prin a sruta pmIntul dinaintea acestuia i Ii fcu
urrile cele dup datin. Atunci regele Sakhr Ii
pofti, cu mult bunvoint, s se aeze pe un je
de aur, a1turi. Pc urm Ii ceru s-i spun num
dc i s-i povesteasc povestea lui. i Belukia
ii spuse dine era i Ii povesti, fr a sari peste nici
un aminunt, toat povestea Iui, de la Inceput pIna
la sfirit.
Regele Sakhr i tori cci ce se aflau imprejurul
su, auzind povestea, fur peste msur de uimiti.,
Apoi, Ia un scmn al regelui, se Intinse masa pentru
ospi, iar ginni slujitori aduser tablalele i porcelanurile.
Tablalele dc aur erau pline cu cinci
zeci de camile tinere fierte, i Cu altele cincizeci
friptc, jar tablalele de argint erau pline Cu cincizeci
de ciipini de oaie; pe cInd poamele, minunat
do man i de bune, erau a.ezate pe porcelanuri,
in rInduni bine Intocmite. i, dp cc totul fu
gata, se mInc i se bu din pun; i, la sfIritu1
resei, nu rnai rimase nici macar o urm pe
tablale on in porcelanuri, din bucatele i din buntatile
acelea alese cc le umplusera.
Numai atunci regele Sakhr Ii spuse lui Belukia:
Tu, do bun seam, flu tii nimica, o, Belukia,
despre istoria i despre obIria noastr. Or,
vreau s ti le Infi.ez In cIteva cuvinte, pentru
ca, atunci cind te vei Intoarce printre fiii oame

125
nilor, s poi povesti ium.ilor adeviru1 despre
aceste tame inca tulburi pentru dc. Mlii, dar, o,
Belukia.

Cind povcsea ijunsc aid, $ehcrezad.a vizu zorii


rnijird i, sfiosi, tcu.

Ci ntr-a trei sute aizec .i doua noapte

L urrri

...Afhi, dar, o, Belukia, cii, la Inceputul vremu


rilor, Allah Prealnaltul a zmislit Focul i 1a inehis
Intro sfer, cu apte trIrnuri felurite, ae
zate uncle sub alteie, fiecare la o departare de o
ride de ani, dup rnsura oamenilor.
Tritliul trIm ai focului 1a numit Gehannam i,
in gIndul lui, 1-a menit fLipturilor rzvrItite i
nepodiite. Pc ce.L de al doilea liirlm 1-a numit
Lazi, cad 1-a sapat In genune, ji ia menit tuturor
acelora care, dupa venirea viitoare a profctului
Mahomed (cu ci fie rugciunea .i pacca !), vor
ramIne In pcatul i In bezna br i nu vor priini
sa se fac dreptcredincioi! A Intemeiat pe urm
eel de al treilea tiirim i, dindu-i forma unul cazan
in clocot, 1a numit Ei-Jaliim, i acolo i
Inc-his pe demonil Gog i Magog. Dupa care, a a1-
catuit eel de al patrulea trIm, 1-a nurnit Sair i a
porunc.it sa bocuiasc acolo Eblis, capetenia Inge
rilor razvratit.i, care nu au vroit sa Sc supuna lui
Adam i s1 i se Inchine, nedInd astfel ascultare
porunc.i;lor nestrimutate ale celui Prealnait. Fe
urmil a hotirnicit eel de al cincilea trim, ia dat
numele Sachar si 1-a menit celor necrdincioi,
celor mincino.i i celor mIndri. Dup ce a isprvit,
a spat o hrub uria, a umplut-o cu Un aer herbinte
i riu mirositor, a numito Hitmat .i a menit-o
clxinuirii evreilor i cretirxi1or. lar din eel
dc-al apte1ea UirIm, numit Havia, a fcut o .groapi
gata oricIrid si cuprind prisosul do evrei i do
cretini, i pe cci ce nu so vor arta dreptcredin
cioi docIt pe di.nafar. Aceste dou trImuri din
urrnii sInt cole mai Infricotoare, pe cInd eel
dintli este mai lesne de Indurat. Alctuirea br este
destul de asemntoare. Aa, In eel dintii trIm,
Gehannam, nu so numr mai mult do aptezeci
do mu de munti de foe, ce cuprind fiecare cite
.aptezeci de mu do orae; fiecare ora are aptczeci
do mu de turnuri ; fiecare turn are aptezeei
do mu do case, i fiecare casi are aptezeci do mu
do lavite. Or, fiecare dintre 1avie1e acolea, al cror
numr se poate afla Inmulind toate cifrole
acostea Intro ole, cuprinde aptezeci do mH de fe
luri do cliinuri i do schingiuiri pe care numai
Allah le .tie In toat felurimea, tuna i durata
br. i, cLim tunimul acesta este eel mai puin arztor
dintre edo apte, poti sii pnicepi, o, Belukia,
cum sInt ehinurile cuprinse In celelalte ase U-
rImuri.
Dc ti-am dat aceste mv tuni i aceste Jumurini
despre Foe, o, Belukia, am fcut-o pentru c noi,
ginnii, sIntem fiji Focului.
in adevr, cole dintil dou fiinte pe care Allah
ic-a zmislit din Foe sInt doi ginni, pe care i-a
ficut strjerii lui anume, i pe care i-a numit
Khallit i Mallit; i ic-a dat unuia chip de lou, jar
celuilalt chip de lup. I-a dat leului mdulare barbate,
ti, Jar lupulul macIu]arefemeicti. Coada ieu.
127
lui Khallit avea o lungime cIt deprtarea strbtut
In vreme de douzeci de ani; jar vulva
lupoaicei Mallit era ca o broasc estoas a crei
mrime era pe potriva lungimii coadei lui Khallit.
Leul era de culo.are trcat, alb i neagr; jar
lupoaica era rocovan i alb. i Allah i-a Imperecheat
pe KhaUit i pe Mallit mntre ci, iar din
Impreunarea br s-au nscut balaurii, erpii, scorpionii
ji fiarele cele urIt duhnitoare, cu care a
umplut cele apte TrImuri, spre pedepsirea celor
osmnditi. Pe urmi Allah a poruncit lui Khallit i
lui Mallit s so Impreune Inca odat, jar din
aceast a doua impreunare a fcut s se nasc apte
barbatui i apte femeiu5ti care au crescut Intru
supuenie. CInd au ajuns man, unul dintre ci, eel
care da cele mai frumoase ndejdi prin purtarea
lui cuminte, a fost luat In seam de catre eel Preamalt,
care 1-a fcut cpetenie peste cohortele sale,
alctuite prin necurmata Imperechere dintre lou i
lupoaica. Acesta-i chiar eel ce se numeste Eblis.
Ci mai tIrziu, de cInd cu nesupunerea lui fat de
orinduielile lui Allah, care-i porunceau sa se in
chine dinaintea lui Adam, a fost aruncat in eel de
al patrulea trim, dimpreuna cu toti cei cc 1-au
sprijinit. lar acest Eblis i urmaii lui au umplut
iadul cu demoni, brbati i femei. Jar ceilalti zece
bieti i celelalte fete, ramai supui, s-au impreunat
Intre ei i au avut drept copii pe ginnii care
sintem noi, o, Belukia. Aceasta-i, in puine Cuvinte,
obiria noastr. Nu te minuna, aadar, Ca ne
vezi mIncInd aa, de vreme cc viia noastr se trage
dintr-un leu i o lupoiaca. Spre a-ti da o pild
despre puterea pIntecelui nostru, am sa-ti spun c
fiecare dintre noi, In fiocare zi, Infulec zece Ca-
mile i douazeci de oi, i bea patruzeci de cauce
de ciorb, fiu.are cau (Hprinzind atita cit i ucapo
iritr-o cldare.
Acuma, o l3elukia, pentru ca Ia mntvaiccrua ta
printre fiji oamenilor invtura s-ti lie desvir
it, affli ci pimintul pe care ii locuim noi est
rcorit pururea de zpezile de pe muntele Caucaz,
(are ii Inconjurii ca o eingtoare. Fr de acesta,
pimIntuI nostru ar fi cu neputin de locuit., din
pricina focului de dedesubt. Si el, l.a rind u-i, este
alctuit din s,apte caturi ce se sprijin pe urnerli
unui ginn c1ruit Cu 0 putere nemaipomenit. Ginnd
acela st In picioare pe o stInc ce Se sprijin.
pe spinarea unui taur; taurul ade pe Un pete
uria, jar pete1e Inoat in apele 1V[rii VenicieL
Marea Veniciei are ca prund catul tie SUS at
iadului, care, cu cele apte tirimuri ale lui, este
(uprins in gura unei dihnii de arpe, ce rmIne
nemicat pIn la ziua Judectii. Atunci arpele
acela are si verse din gura lul iadul i to
Ce se afl in i.ad, dinaintea celui Prealnalt, care
Ii va rosti osinda pe VCCH vedilor.

(ind povestca ajunse wi, Seherez:id:


njind i teLt sioas,

Ci intra. trei sute aizeci i treia nna pie

La urrn:

...dinaintea ee!ui PreainaU, eae i v tosti


osInda pe vecii vecilor.,

9 0 mie i una de
IaUi, 0, .E3elukia, repedo i po scurt povcstit, istoria
i obiria noastri, precurn i zrnislirca gb
bulul.
Aserncnoa, rnai trebuic si-i spun, spre a ineheia
mnvuitura ta in aceastI priVint, cii fbi ruiminem
pururea do aeeai virstii; noi nu Imbiitrinim
niciodatii, in vreme CC PC piimmnt, imprejurul
nostru, i firea, .i oamcnhi, i toate fiintele ziirnis
lite so indreaptil neabiitut ciitrc vetejire. Virtutea
accasta a noastri o datorim izvorului vietii din
(are fle adiipiim i care, In tiirIrnul Negurilor, este
piizit do stniijerul Khizr. E], preacinstitul Khizr,
potrivet(. anotimpurile, Imbracii pomii in CUflUflilO
br verzi, lace sil opoteasca apelo curgatoaro, a.turne
covorul ccl mnverzit peste pajiti i, invelit
in rnantia-i verde, in fiecare sear i In fiecare
iiisirit do ziuii, amestecii dibaci vopselile uoare
cu care coloreazii cerurile in Zori do zi Si in sedtat
do soare.
$iacurn, 0, T3eiukia, IntrucIt mai ascultat c
multii luare-aminto, ca sii to risplitesc am sii p0-
runcesc sii hi luat do aid j dus pmnii la intrarea
in ara ta, daca bineine1es doreti
La cintcl0 acestea, Belukia mu1umi fierbinte
regelui Sakhr, cupetenia ginnilor, pentru giizdu
ilca (Ci clase, pontru Invaarnintelc epiitato i
pentru poftirea co-i fiicuse i pe care o primi
Indatii. Ii luii, aadar, bun-riinas do Ia rege, do
Ia vizirii acestuia i. do Ia cei1ali ginni, i Incuilecii
pe umerii unui ofrit voinic care, in mai puin (100
clipitii, ii lieu si stribati depirtai.ea i ii Iiisii
os uure1 po pimInt cunoscut, in preajma hotarelor
tiirii sale.
i Belukia, clupii Ce CUflOSCU locurile i (Irumul
do urmat, so pregitea Si porneaSci spre cetatea sa
do scaun, cInd viizu, ezInd intro (bun morminte
i plingInd cu amirIciune, un tIniir do o frumu
seW rpitoare, dar galben la chip i prmnd tare
trist. Belukia so apropie do ci, 11 salutii eu prietetonic
i ii spuse
0, tinere frumos, pentru cc stai piliagInd
aa, Intre aceste doui morminte? Pentru cc ai
infiti.arca aceasta mIhnit? Spunemi, ca s-ncerc
sl to mingli!
Tinrul ii ridic privirile triste ctre Belukia
j 11 SUSC, cu lacrimi In ochi
0, cltorule, de cc to opreti din drumul
thu? Las lacrimile mole s curg In singurtate
pe pietrele acestea ale durerii mdc!
Ci Belukia Ii spuse:
0, frate al mcu Intru nenoroc, afli c am o
inim miloas cc st gata s to ascuite. Poj, dar,
fir teami, smi ari pricina tristeii talc!
Si so aczii pe piatra do marmori, in faa lui,
ii lu miinile in muinile sale i, spre ai Incuraja
si vorbeasci, Ii povesti toate prin cite trecuse i
ci, do la Inceput pIni la sfIrit. Ci nu este do fobs
si le mai InirIm acum. La sfIrit Ii spuse
Dar tu, o frate al meu, tu ce-ai pit? Nu
pregeta, rogu-te, si-mi povesteti tot, cad simt
Ca trebuie si fie o poveste nespus do Induiotoare!

Atunci Unirui cu obraz dulce i trist, care


plIngea Intro cole doui morminte, Ii spuse tIna
rului rege Belukia

POVESTEA
FRUMOSULUI FLACAU TRIST

Afla, o, frate al meu, c i cu sint tot un fiu


do rege; iar povestea mea esto atit do ciudata

131
i alIt de rnaipomenita. melt, dcar Ti Scris
cu aeul In toltul dinl&intru al othiului, ar sluji
do mnvItui mintiiitoarc peniru aecla cc ar
itio, Cu ine1egerc. Nit vreau, aadar, si mai
4ihovesc a tio povesti
racu apot un scurt rstimp. Ii lacrimile
i, (i1 fruntea spriinita in mIn, incepu astlel
iccasta ininunata istorisire
M-am niscut, o. frate al mcii, in tara Kabul,
unde domnete regele Tigmos, tatl mcu, domu
peste l3anialan i peste Afganistan. Tatl mcii,
arc este un rege puternic ji drept, are ca supui
ii lui I iC?i regi, fiecare domnind peste o sut de
t)ratic i peste o sutii de ceti. El poruneete pesle
o sutii de mu do elilreti neinlrwati i PCSte 0
suti de mu do rzboinici viteji. Jar inaicrnea
este iiica regehui Bahravan, domnu I Khorassan H
liii. Numeic men este Jana.
Dc (:ifl(1 cram mic copil, tatk mcu a brinduit
si deprund tiintele, artele ii jocurile trupcti,
aa ci Ia virsta de (incisprezece au cram socotit
printre cci mai buni ci1areti din Imprl.ie i starn
In fruntea vintorilor i aiergtorilor pe cahul men
rnai jute decit o antilopLi.
lntruna din zile, Ia o vmatoaie Ia (are SC
aflau regele tatl men i toate (apetenule din
ImpIrtia sa, umblam do trei vile prin piiduri i
dobrIsem mult vinat., (md, Ia eaderca noptil.
zirii o gazel nespus do frumoas, iindu-se la
cItiva pai de locul hi care mi aflam impreiinii
cu apte mameluci deai mci. Cmnd tie vgzu, se
sperie xi, srind deodat, porni in goanL cu toati
uueala ci. Iu atunei, urrnat dc mamelucii mci,
aleigai O tirmele Ci vreme de mai multe ceasuri
ll ajunsctm aa dinain tea mui iluvuu tare Iarg
si tarc fl(Iifl, nude otoI irm (t voni izbuti so
urnprcsurLirn i s-c. priritin. Ci c. 1uI. o curt
.5ovaire, Sc arunc in ap1 i inCepu s Inoate In-
dreptindu-se citrc malul cc11a1t. lar fbi coborir
m grabnic do pe cai, Lisarm cali in seama
unuia dintre noi, fl aruncarm intr-o luntre de
pescar cc so afla acolo 1egat la rm, i vIslirrn
do zor si ajungem gazela. Ci cInd ajunserm la
mijiocul apel, mi mai izbutirm s fhn sthpIni pe
luntrea noastr, pe care vIritul i valurile Incepur
s-c Imping costi, sub Intunericul ce sporea, fr
ca strdaniile noastre s-o mai poat Indrepta pe
calea cea bun, 5i-aa, furm tIriti toat noaptea,
(U o iuealii infricotoare, gindind In fiece c1ip
ei avem s fim izbiti de vreo stInc ieind dintre
a1uri on de vreo alt pied ici din calea noastT.
silit. 5i goana tiuu la fel toat ziua i toat rtoaptea
urrntoare. Si de-abia in cealaitii zi diminea
izbutirim, Intr-un sfIrit, s ne oprim a tin rnal
Ia (arc ne-au aruncat valurile.
Estimp, regele Tigmos, tat meu, aflase de pieirea
noastr pe fluviu. intrebindu-1 pe mamelueui
CC plizea aii notri. 5i Ia aflarea acestei tiri,
fu atita do deznidjduit melt izbucni In hohote
do pumns. ii izbi coroana do pimint, Ii muca
miiriile i trimise grabnic in toate pri1e In cutarea
inca nite cercetai ce cunoteau acele icturi
neumblate. Tar maicmea, aflind de pieirea
mea, se btu cumplit peste obraji, ii sfiie hainele,
i.i vIItIin-ii pieplul, ii smulse plirul i lrnbrLic
haine do moarte.
Noi, la nindune, dupi cc ajunserm la acel
Wrm, gfisirm un izvor frumos cc curgea pe sub
copaci, i un cm stInd Iinitit i rconindu-i picioarek
In ap. Ii dduriirn (UViiflCi0i hinete .i II intrebar
tm undo ne aflm. Omul inS, tara a no
saluta si @1. nc rispuns pritt clLev orbc do ne
IncIes, Cu Ufl gias asciintcr uflUi Cliii dC (tfl.-a
SaU ca al vreUni alte piisiri do rud.

Clnd povostea ajunse aid, Seherezada vu zorii


mijind i, s1oas, Utcu.

Ci ntr-ci trei sute .ctizec i patra noapte

1.t uini

...sau ca al vreunei alte pisiri do pradi. Pe urmi


se iidiei deodat, se Impri dintr-o ZVicnire in
doui buci, dcspicInduse PC mijioc, i dear cu
truncliiul a1ergi spre noi, In vreme cc jurniltatea
lui d0 jos alerga in a1ti parte. i in acceai clipit
i, din toate pIri1e pdurii, se iviri aIli oameni
asernanatori cu ccl dintli, care alergar la izvor,
se impthiri In doui prti dintro zvIcnirc do dare
Indirt, .i so aruncarl asupra noastri cii tiunehiul
nujnai. Se repezir atunci la trci din tre marnelucii
mci cc so aflau mai aproape, i inccpuri
numaidecit sn-i s1I.ie lacomi, pe cind Cu 0(1-
lalti trei mameluci ai mci, Infricoai curn nu so
mal poate, no aruncarm In luntrea noastr. i,
mal degrab vrInd s fim Inghiii do o mb do
on de ape, dccIt s fim mIncati do accic dihanii,
zoririrn s no deprtrn do rm, lsIndunc dui
iari d0 valuri. Si-atunci vzurm alergind pe
mal, stradumdu-sc s no ajungl, in vreme ce tiun(hiurile
Ii rnincau po cci trei ncfcniciti mamcluci
ai mci, toate picioarole .i coapsele, Intro fugt ne
buni, cc nc Ingheaso In luntrea scpati do 1t-
minteri din primejdia br. i cram tare u1ui.i do
1icomia cump1ti a accbor trunchiuri Cu pintecebe
taiat 1 no Introbam CUrn do era Cu putintil asemenea
lucru, plIngmnci totodati soarta nefericitiloP
notri tovar1i.
\Talurile no purtarI aa pin a doua zi, iatunct
ajunserm Ia un pmInt acoperit cu pomi roditori
i Cu Lion minunate, Intr-o gridini mare. Ci, dupi
cc bcgarm luntrea la trm, cu flu vrusei si eobor
pe mal do data aceasta i ii pusei pe cci trei mameluci
ai mci si meargii ci Intli s cercetczc bo -
cunilo. P1ccari, dar, Inainto i, dupi cc lipsiii o
jumiltato do zi, so intoarsenii sI-mi spun c str1-
bItuscriI o bun bucata do plimInt, mergInd i la
dreapta i la stIriga, frLI s Li gsit nimic binuieinic;
dup care viizusor un palat do marmur
a1b, cu turnul do cbetar curat, jar In rnijbocui
paiatului so Intindea o grildinil mreat luminat
do un lac. Intraseri in palat i vzuser o sa1
uria in care so aflau nite jeuri do filde orinduite
Irnprejurul unui jo de aur Impodobit en
diamante i cu bi1ao ; nu ztinisenii insi pe nimenea,
nici In gridinui, nici In palat.
Dup cc Imi spusorI aceste lucruri 1inititoarc,
m 1iotiiIi s1 cobor din luntre, i Iuai Imprcuni
cu ci drumul cttro palat. Tncepurm mai Intli prin
a ne stimplra foamea mIncInd poame minunato
din pomii din grdini, pe unmii intrarm in palat
ca si no odihnim. Eu m aezai In jou1 ccl do
aur, jar mamelucil mci so aezar P0 jotunile de
:fiide i, privind acea pnive1ito, imi adusci
arninte do tat1 men, do mama mca i do jetul
meu do domnie I)iercut, i Incepui s plIng ; jar
mamelucii mci p1insoni i oi amarnic.

135
} (ifl(1 aam aa culundati in tristeie. auziram
on vuiet inare, asernenea vuietului miii, i vi
.urm indat intrind in sala in care no aflam on
alai alciituit din viv,ir.i, i din erniri, i din (ULtefli,
si din (ap(tem.i ci toi erau din nearnul maimu
telor. Erau do tot soiul. Jar noi socotiram 0)1 nea
vcnit sfIritu1. Ci marele vizir al maimutelor, care
era un goril uria, 7OI1i, cu semne vIditc do so
puncre, i so terneni dinaintea mea. 5i irni spuse,
cii grai (IC om, (i i ol i Intreg norodiil Wi ini
iC(000S( (Jo rege al br, i (a P CCI tiCi mameluci
ii rnei ii riulnesu (apetenu peste oti1o br. Fe
ini, clup (0 porunci si ni so aduc si ininciun
gazt.le fiipte, mu poW si merg s cemcetei. oastia
do maim u1e, supuii mei, inainte do I upia (c urma
s.i avem cii vechii loi vrjmai, gh1mlii (:0 .Sa1U
Juiau in inuturi!e Invecinate.
Iu atunci, curn cram amarnic de tiudiL, rugai
po inarolc vizir 5j pe ceula1.i si ini Iasc ingur.
iieinaitinind (0 ITUflO dec11 pe OCi troi mamelu(i
ai mci. Dup cc no sfItuiruimn in privirrta acoski
.no imprejurri in care nc aflarn, hotarirain sa
ugim cit mai jute din acci palat i din acelo boon,
i no indieptarim catro luntrea noastru.i dar, cind
ajunserim Ia api, vizuriin ca lun.trca pienisc. i
fiuserim nevoit.i si no mtoarcem in paint, undo din
mirum pIni dimmeata.
CIncl no detcptariIrn, rnarele vi:.ir a noilor mei
Supusi vOfli s mi so Inchine 5H Imi Splise ( totmil
ra gala pentru lupta irnpotriva ghulibor. 51, tOt
odata, (eilalti viziri aduseru Ia ua palatulu, pen
tm mine i pen tru mamelucii mci, patio chin marl,
cc trcbi.iiau s ne sin jeasca do eai i care avoau friie
co lanturi do otel. lar n si rnarnehicii mcii fUse
ra si1it sa Incabe(iJrn acoti Cuni i si [recoin
inal n to, pe mind in urm.a n oastru. cu mini ete i on
ot in irkooarQ, \(n(a intreaga oastc rata de
nurnai a supui1or inci, rnairnut,ele, in.. 1.iunte (IL
nai1c incu vizir.
l)upi o i i o noaptc d urnbkt, ajunserin
inaintea tinni munte inaIJ i negru, undo so allan
vizine1e ghulilor, are rut zboviii s so arat.e.
Aveat in ftistri osebitt, ri toti cian in irieLItoii.
Jnii aveau rap do bou Ia un trup do ini1i, ait.ii
scnanau rU hienelo, pe rind alt,ii aveau n Inlti
save do C) nernciipuita groaza i i)].o flU semana
Sit flulTilO (UnOSCUt.
Cind gi iiilii flO zalira, inrepura sa roboai din
mtinte. Si, oprinduse Ia o mare (lopartalo, Jne
pura JJin a nO a(OpOli (tI 5) })lOaui (J piotre Sn
pUii ITIOI raspunsera in aoIai lol, i hatalia so
facit iii tHflfld (Ufliplita, i diflti() parto .i din
t:ealalt(t 1u xi narne1ucii rnoi, Inairnati (ri arcu
ill noast to, slobozirarn inspre ghuli o ii u1ime
do sigei, care uciserLi tin mare numir dintro ol,
spre bucuiia supudoi mci, pe rare o piiVe1xto
ca acca ii urnplea do in llacaraie. Aa (a .sfir1rn
:pri n a dobindi hi itt 1 nta si porn iram goana d upti
ghuli.
J\tunei (ii Si inainrlurii Intl I V)tzitiIafll 53 flO
lolosirn (IC ncirlfldUiala goanc.i i. ralati pi Quiflui
n()itri. si fugitn do Ia supuii mci maimtieIe. in
)fldo Ia luga irispre (ealalta pa.tte. fir (a ei sn
no Zii.(asnt. $i, Ifl tea mal mare goana. pieririm
din oehui br.
i)upn o .oana hinga. flt. oprilam spre a lusa
uinii s1i trag sufletul. xi vzurm in Iaa noas
tri o stin(a mare, (ioplita in, formn do tabl i pe
care t alia o inSciipt,io in limba ebraicn, spunind
,,O, tn, tel prms acitme, 4 pc cart urstta toa
p( useil. tsirim piea ic fcu;e seqele mal

37
inutelor, de vrei s scapi de a f rege ci s jug!,
dou drumuri ti se dcschid Inainte pentru a scdpa:
Unul dintre acestc clrumuri se afl Ia circapta ta.
i accsta-i ccl mai scurt ca sa ajungi la jrrnui
oceanului cc inconjurd lumea; ci strtibate Ins
pusticti slbatice, plinc de dihiinii i de ginnii
rufctori. CcUilait, la stinga, este lung de patru
luni de mers, i strbatc o vale mare, care este
Valea Furnicilor. Luind-o pe acest drum ci fcrin
du-te de furnici, vci ajunge la un munte de foe,
la poalele cruia se afld Oracul Jidovilor. Eu, Soliinan
benDaud, am scrs acestea, spre mIntuirea
ta !

Dupui cc, pcstc msuri de uimiti, citirm acea


inscripie, ne grbirm si pornim pe drurnul din
stInga, cc trcbuia sI ne duci la Orau1 Jidovilor,
trecInd prin Valca Furnicilor.

CInd povestea ijunse ici, $elicrcinda vtizu zorli


mijirid i, stioas, tc.u.

Ci ntr-ct trel sul c aizeci i cincea noapte

Ea i.irnul

...trecind prin Valea Furnicilor.


Dar n-apucarm sI stribatem nici mIcar cab
de-o zi, ci i auzirIrn pinIntu1 tremurInd sub noi
i flu pestc mult vIzurIm iVindU-se In urma
noastri i ajungIndu-ne in goana mare supuii mel
rnaimutelc, cu marebe vizir in frunte. CInd no
ajunser, no inconjurar din toate piri1e scotind
urlete do bucurie ci no gsiser, jar marele vizir
se ficu tu1maciu1 tuturora, rostincl un cuvInt do
laucl pentru mIrituirea noastri.
Intlinirca aceasta no pricinui mare amirEiciune,
avurim Insil grij sil nu ne-o ariUim, i no progtearn
s facem cab intoarsi ciltre palat Impreun
i Cu supuii mci, cInd vzuriiri ie.inc1 din valea
pe care o strbiteam in acea clip o ordie do furnici,
iiccare Surnici fund mare cit un dine. i,
intr-o elipit, so porni o Ineierare infricoitoare
intro supuii mci i furnicile edo hidoase. Or,
furnicile le prindeau pe maimui,e intro flci .i
(IifltrO eranlanitura Ic retezau in douEI, PC omd
maimutele so aruncau zece cite zece pe o fwnici
spre a izbuti so ucid.
Noi atunci gIndirirn sil no folosim do acea in
(aierare i sil fugim pe clinji notri ; din nenoro
cue, numai Cu uzbutn sii scap, cci cci trei mame
luci ai mci fur zirii de furnici .i Infcati i
rotezai in dou do flcile br amarnico. Jar cu
scapal, plIngInd pierderea celor do pe urm tovar
ii ai mci, i ajunsei la un fluviu prin care trecui
met, dinci drumul cunelui, pe cellalt mal, undo
inai Intii irni pusei hainele Ia uscat ; pe urm ma
on fundai In somn pInii dimineaia, socotind c
acuma nu mai sInt gonit do nirnonea, do vreme
(0 pusesern apa intro mine i furn.ici i maimue,
SUpUS1i mci.
CInd mi deteptai, porn ii la drum i umblai zile
i zile In ir, hrnindu-m cu ierhuri i rdcirii,
pin cc ajunsei la muntole cu prkina, la poalele
carma vzui intr-adevar Un ora mare, care era
Orau1 Jidovilor. Ci un fapt, despic care inscrip
t;ia nit pomenca n imic i po care ii bagai dc seam
mai tirziu, ma miiiunt mutt in acel ora. ; vzui,

:39
in adevii, c un iluviu. p care in ziue acea .11
strIbitui cii piciorul uscat spre a ajunge in ora,
era pun cii apI iii tot restul sptiirnInii i aa
aflai en fhuvuul acela, bogat in celelalte zile, nu
mai curgca deloc in ziua do sImbLIUi, (atei U
do srbtoarc Ia evrei. S
Or, cii intrai In ora chiar Intro zi do simbit
i nu v(izui pe nimeni pe strizi. Atunci ma Indreptai
ctre (ca dintli casi PC care o Intflnii In (ale,
deschisei ua i intrai. Nimerii Intro sa1i in care
edeau a.5ezati roat o mu1ime do ini CU (hipuri
prcacmstite. Atunci, ineurajat do Infiiiarea br,
mI apropiai dc ci (Uviincios i Ic spusel, dup cc
ii salutai
SInt Jana, fiul rogelui Tigmos. stpinul Ku
bulului i cpetenia peste Bani-Salan. iVia rog
voui, o. stpInii mci, sil-mi spunei Ia (0 departare
m aflu do ara inca i pe cc drum si apuc
(a si ajung acolo. $-apoi, mi-c tare foame!
Atunci toi cci cc so aflau aczati mule ma pri
vir fara a-mi rtspundc, jar ccl care pirea sa lie
oiu1 br imi S11SC. prin SCinfl( dear. Iara sa ros
teasca o vorba
Maninca i boa, clai- nu vorbi 1HIfl(
i irni arIta o tav c-u bucate utmitoare, (urn (U
nu mai vzusem niciiei-ea, si care, juciccind dupJ
mireasma br, trebuic s fi fost gatite (ii hid. in
atunci mImai, baui i pstrai tccrca.
Dupa cc ispravii, eicul evreilor so apt-epic cimine
i ma intrcb, tot numai prin sernrCinc?
do undo? uncle?
Atunci cii Ii Intrcbai prin sernnc (laca puteam
rspuncle i, la un serrin do inCuviinite ui-mat de
tin altul cc vroia sa Spuna : ,,Nii t-usl I dccii, trti
cuvinte !- int.t-ebai
Cal-avahIL Isabut nid ?
]ti1 Imi iiispunse prin sernne
Nu stiu
i CU degetul imi IicH S(Iflfl sa p1cc, iiituucit
imi isprvisem masa.
Fu atunci Ii salutai, saftitai Ia ici i pe eeilalti
care so aflau acolo, i ieii, minunindurn peste
msur do aecle obicciuri ctudate. \juns In ulit,
vrusei si incerc a ma ciumiri, cInd auzii, In sfIrit,
un pristav to striga
Aeela care dorete sa (apete o mie do bani
de aur i o tInr roab do o frumuset.e fiI seaman,
s mi urmezo ca si fae o treaba (Ic un ceas
Eu, Jipsit cum cram do toate, ma apropiat ch
pristav i Ii spusei
Primose s ]ncIeplines( acea munei i t()tO
data si mia de clinari i pe tmnra roab
Atunci ci ma lua do mnIn i ma duse Ia o as
tare bogata, undo, po un jet; do iiIcIe, edea un
cvreu btrln. Pristavul so temeni (linain tea liii,
ma in fiti.ii i spuse
iacit, Intrun sflrit, Un tinr strain, si.g
rul care a rspuns la (hemarea pe (are do trei
luni 0 tot strig
La euvintele acestea, evreul eel batrin. sInu
casei, mi pofti s ed aituri do ci, Imi arata muita
bunvoin, porunci s mi so acluca mincare i butur
din be1ug, jar cInd masa se sfIrii. Imi dote
o pung plina Cu o mie do haul do am necalpi, po
runeind totodata robilor liii sa ma imbrace CU 0
man tic de matase si sa mi cluca la roaha pe care
mio druia do Ia bun inceput pentru munca cc
trebuia s-o savircsc i clespre care cu ini flu
tiam nimic.

(I.nd pOvestc.a ijunse ai, hcrezLuia vizu >Cr;i


ti.jir1 I1(IL
Ci Intr-a trei sute aizeci i sasea noapte

a urrn

...i despre care cu Inci flu 5tiam nirnic.


Atunci robii, dup cc mu Imbrcar in mantia
de mutase, mu duseru In Incperea In care mu atepta
tinuira fatu. 5i accasta era, in adevur, o tinuIrui
foarte frurnoasui, Cu care muI lusaru singur, su-mi
petrec noaptea. Si, gusind-o desuvIritu, cc-i drept,

imi petrccui cu en trei zile i trci nopi, rnincInd, bind i fcind coca cc avearn de fucut. In diminca
a cclei dc-a patra zile, ins, butrIn.ul mu cliemu
Ia ci i Imi spuse:
Eti gata acuma sil indcp1ine.ti munca pent.ru
care to-am plt.it i pe care, do la bun Inceput, al
prin-ilt-o?
Muirturisii cu sInt gata s1 mI achit do aeon
muncLi, fr a ti dcspre cc era vorba.
Atunci butririul evreu porunci robilor lui su progCitcascui
i sii aducu cloi calIri; jar robii aduseri
doi catiri lnuuati. El Incuiecu pe unul dintre ci,
jar eu po cellalt, i Imi spuse sil-l urmez. Merserum
cu pas spornic i cuIutoririim aa pInu la
numiazu, cInd ajunserum la poalele unui munto
Inalt i ascutit, pe coastelo curuia flu se vedea nici
0 crare pe care s so poat prirnejdui cineva a
merge clare. Desclecarm atunci de pe catIri,
jar butrInul cvreu Imi Intinse un cutit; spunin-
dumi
Tnfigel In pIntecele catIrulul tuu. E vreme
st to apuci de treabu!
Eu ii ascultai i infipsei Cu itul In pIntocele catIrului,
care muri repede; pe urm, la porunca
evreului, jupuii catIrul i netezii pielea. Atunci el
Irni spuse
Acuma trOl)Uie s to Intinzi Ia pfllIr)t pe
accasta piele, ca s to cos in ca ca mntrun sac.
Jar eu ii ascultai tot aa, i rn lnt:insei ie picle,
i btrinul niE cusu cu griji In ca ; pe urni imi
spuse:
Ascu1tl bine Ia vorbole mule. 0 pasire mare
are si vin deodat s so repeadi Ia tine i s to
ia s to duc in cuibul ci do pe vIrful acestui munte
prpstios. Ferete-te s flu cumva si to mi.ti
atunci cInd ai s to simii in vzduh, CUCI pasirea
ti-ar da drumul i, czind, toal zdrobi de prnInt;
dar, dupi cc are s te lase os pe munte, taic pie
lea cu cutitul pe care i I-am dat i iei din sac.
Pasiirea arc s se sperie i are s 1ug. Tn atunci
s strIngi pietrcle nesteinate cu care este prcsirat
virful rnuntelui i s ml Ic arunci. Pc uznI, si
cobori i sI ?jj la mine.
Or, deabia apucil btrInul evreu si sfIr.eascii
do spus toate astea, ci ma i simt.ii ridicat in vzduhuri
i, In cIteva clipe, fusei Risat jos pe pimInt.
Atunci tiai sacul cu cutitul i scosel afari capul.
Vazindu-ma, pasarca cea Infricotoare so sperL
i se avInt In zbor, batInd din aripi. incepui
atunci sa adun rubine, smaraldc i alte pietre
scumpe presirate pe jos, i le aruncai btrinului
evreu. CInci Insa vrusei s cobor, vizui ci nu era
acolo mci o carare pe care s-rni pot pune piciorul.
i 11 vzui pe batrInul evreu Incleclnd pe catruI
lui i lndepartInduse grabnic, c-a sa piara din
vcderea mea.
Eu atunci, deznadEijduit cu desavirire, Incepui
silmi pling soarta i ma liotarii sI cercetez in
Ce parte ar Ii rnai bine sa ma Indrept. PIni Ia
iirin, poi-nii cirept inainte, Ia Intimplare, i ritl

143
cii aa leme do dou uni, pin cc ajunsei Ia
captu1 iru1ui do munli, Ia intrarea intr-o ra1e
mreati, undo apele, pomii i florile, insoite do
ciripitul duke al pasctreleior, ii s1iveau pe Atoatefc
itoru1. Aco.lo vzUi un palat uria cc se ridica
drept in vizduh, i ctre care m indreptai. Ajunsd
Ia u i gisii stind pe o lavitI din sala de Ia
intrare un morteag cu chipul purtInd nimb de lumin
. Tinca in mIn un sceptru do rubin i avea
Pc cap o cunun do diamante. Eu ii sa.lutai, iar
ci Imi raspunse Ia salut cu buntvoint, i imi
spuse
Acazate Iingi mine, hub
i, dup cc ma aczai, ma Intrebhi
Do Undo VI aa, pe acest piimInt pe care
nicicnd flu I-a calcat picior do adamit? i unde
vrei sa to duci ?
Eu, drept once rspuns, izbucnii in suspin..
Atunci 1)atnmfiUl Imi spuse
Contcnejtei plInsul, copiic al met.i. cci ir
indurerczi inima. Friti curaj, i rnai Intli Ia do
manInca xi boa, ca s to mntareti.
i ma cluso Intro sala mare, unde Irni aduse
s manIne i s beau. $i, dupa cc ma vazu mai
mnseninat, ma rug s-i povestesc povostea mea;
ian cu Ii Indeplinii cererea i ii rugal Ia rIndu-mi
sa-mi spuni i ci cine era i al (Ui era acci palat.
El imi raspunse
AfI, o. .fiule, c palatul acesta a I ext zidit
odinjoara do stpInul nostrit Soliman, al crui
loc4iitor Intru ocIrmuirea psnilor Si ni cu. In
liecare an, toate pisIri1e de pe pamint \lfi aici
sa mi xc Inchine. Daca, dar, vrei St to Intorci In
tara ta, am sa to dan in scama ion, do Indata ccan
sa vint si capote porunci do la mine, Ian ole au
s te Ia i s te duca In tara ta Dar, ca sa-ti trod
V.ieiflea pmn [a veiiirea br, p.oti s te preurnbM
peste tot prin acest palat i poi s intri in toate
siilile, afar numai de una cc se deschide cu cheia
do aur pe (are o vezi Intro aceste chei pe care-
tile dau.
Si b3.trmnu1, opetenia psLirilol. im.i doto cheile
i mi ls sbobod s fac cc vreau.
Pornii sbi cercetez mai Intli slile dinspre curtea
palatulul, apoi intrai in celelalte odii. care toate
erau orinduite spre a sluji do boCUint pasariloi,
i ma trezii aa dinaintea uii cc so desohidea c-u
theia de aur.

CLnd povesica ajunse aic.. eh(IC/th aii ori


tnijind i, sfc(. ((

Ci intra trei sute aizeci si aptea ?Wapfr

Eu urrn

...dinaintea uii cc se desehidea U chuia do aur.


Si sttui ac.olo mult timp io privii, necutezind:.
uici macar s-o ating cu mIna. din pricina vorbelor
cemi spusese btrinul ; dar riu putui s-mi inf
rIng pIn la urm dorina dc care Imi era pun
sufletul, s d e este in acea incpcre. VirIi
chela do aur in incuietoaie, descuiai ua i inlrai,
pun do sfial. in locul oprit.
Or, cleparte dca da cu ochii do vrco priveiite
u[ri.cotoare, vzui rnai intli, in miikcuI unui
pavilion cu podeaua incrustat cu nestemate do

L4
toate culorile, un havuz inconjurat de pisri de
aur, jar prin ciocunle icr curgea apa CU Un cli
pocit aLIt de minunat melt ml se pflrea c aud
glasul fiecrireia dintre dc ruisunInd in peretii de
argint. Dc urimpreju.rul havuzului se afiau, Im
paritc dupi iciuritele i fermecjtoareie br soiuri,
straturi de lion care ii lngeminau eulorile cu
cele ale poamebor. Nisipul pe care peam era
lticut din puihere de srnaraidc i se atcrnea pin
la treptele unul je cc se nidica in fata havuzulux
celui minunat. Jeul acela era Icut dintr-un
singur rubin, ale erui feW revrsau peste grfldin
striucirea roac a razelor lul reel d Thceau s
selipeasea apa pnintre nestemate.
Ma opnii vrajit dinaintea acelor lucruri zmis
lite numai din imbinarea elementelor; pe urmi
ma dusei i ma aezai pe jeui de rubin peste care
atirna mi haidachin de mtase roie, i inehisci
o clip ochii ca sil las pniveliea aceca proaspilt
sil pfltrundLi adinc in sufictul meu ferniecat.
Cind deschisei ccliii, vzui apropiindusc de
havu.z, scuturin du pcnele albe, trei porumbie
gingae, cc veneau s se scaide. Snirli sprin tene
pe marginea eca larg a havuzulux de argint i,
dupa cc Se imbrtttiara 0 sc alintar cu dragala
enic in ncnumrate cliipuri, be vzui arunelndu.i
do pe ole mantiile de peno albo i rsrind, intro
goliciune do iasomio, sub InIatianea unor Iocioare
frurnoase ca luna. Si indat so .cufundar in havuz,
i uurnai plotelo ion stnaiucitoarc piutoau ca un
thor do fiacaru po fata apel.
Ciud viizui aa, o, Irate Bolukia, simtii ca ipin
tile incop sIl mi so duea. $i, nemaiputindumi st
pIni tuiburarea, aicrgai Ia havuz i strigai
0, fctclor, o, frumoasolor ca luna, o, dom
nitolon
CInd mi vzur, scoascr5 un ipit do spaim i,
ieind sprintene din ap, alergar la hainele do
pene PC care l aruncart peste goliciunea br. i
zburari In eel mai Inalt copac dintre copacii cc
adumbrcau havuzul, i Incepur si rIdX privindum
i.
Atunci cu rni apropiai do copac, ridicai privirile
i spusci
0, domnielor, mi rog voui, spunei-mi CiflO
sInteti! Eu sInt Jana, fiul regelui Tigmos, st
pInul Kabulului i cpetenia lui Bani-Salan.
Atunci cea mai tinrii dintre cele trci, i chiar
aceea ale direi farmece ma tulburascrli ccl rnai
mult, Imi spuse
SIntem fiicele rcgelui Nassr, care bocuicte
In palatul de diarnante. Am venit aici ca si no
plimbam i si no veselim.
Eu spusei:
Atunci, o, stapina mea, cobori1i sa vi jucai
1aolalti CU flUflO.
Ea Imi spuse:
Dar de cind pot fetele tinere s so joace Cu
bieii, o, Jana? Ci, do ti neapirat si m1 cuno
ti mai bine, flu ai decit s mi urmezi la paratul
tatlui meu.
i, spunInd aceste cuvinte, Irni arunci o privir
ce-mi strpunse sufletul; i pleci in zbor, Impreuna
en cole doua surori ale ci, picrind din oehii
mel.
VzInd a.a, doznidajduit curn nu so mai poate,
scosei un ipit arnarnic .i eizui fira do simtiri sub
copac.
Nu tiu cit timp am zacut a.a acolo; dar, cind
mi-am venit iari In fire, batrInul, capetenia pa
srilor, se afla llng mine .i Imi stropea fata en
ap do flori. CInd ma vazu ca deschid ochii, Imi
spuse:

147
Vezi, copile, e pet dacl nu mi ascu1i 7
Nu tiam spus cu s nu desehizi wa de Ia pavi
iionul acesta ?
Iii, Cirept Orlee l.aSpUflS. tiClilil a(iste stihiiii
iii-( inima rpil
De-o tmnr?i jecioar,
Cu tm pal ca an cinlec,
Suav i ioar,
(n rnijloc CU7fl flUi alt ul
Pc mine inal mnldin.
ia bz;zlc ci. roni,
Cu un ni is tIrziii,
Fm s se infioare,
I)c cuda br, pzzinac,
i pietrele blae,
L tranclafirii ro,sii.
Sq4iie din arcul
Sprincenelor ci red
St rti bat pinO cieparte
i las rni pe veci..
Friiin,oaso ! aui ca tine
(.) alta. Stincfi, Zuabani,
Cliiar .sfInta JiU?Thflsete
S1(wita, dc Ia hid.
(hid siirsii de iostit stihmih btrinu1 irni
spuse
Piwep cc ti sa IritIrnplat. /j \:zut hneiee
fete-porurnbitc eaie yin s se scalde i(i.
1u strigai -
Leam vhzut, o. tan-a al rneu. i mi rog tie
smi spui iinde se afl palatul in (ale 1o(UICSC (I(
impreuiiii Cu tatl br, regele Nassr?
El rspunse
Nu te mai gindi si te dwi acoio, o fiule.
cci regele Nassr este ui-ia din 1re Lipeteniile ((lC
mai puternice ale ginnhlor. iar (11 tare nh mclowsc
ti are si dew vreuna din fetele Iui de sotie..
ngrijete-te mal degrab s te gteti a te Thtoarce
fri tara ta. Am sIi inlesnesc eu Insurni lucrul
acesta, dindute In grija psrilor cc au s vie in
turind Sa mi SC Inchine i care au S-ti siujeasc
do cluzo.
1u rispunsci
11i mu11umesc, taic. i eu n-am s mi rnai:
intorc la printii mei, dac n-am s-o mai pot vedea
PC tInra fat care mi-a vorbit!
i, spunInd cuvintele acestea, ma aruncai pungind
la picioarele btrInului i II rugai s-mi
arate prin cc mijoc Ic pot vedea iarsi pc tinerele
fetc-porumbiIe.

Cind pov(Stea ujunst iici. Seliitia.f; vz ZOtiA


nijiiict Si, SjinUft, eu.

Ci mntra trei sute tai?eci si opta noa.pte

i: ji ma

...prin cc rnitoe To pot edea iaui pu tii-iep1e


fetepor umbite.
.Atunu btrinu1 intinsc rnina (rt re nnn. inn.
ridic i imi spuse
Vd ca ie ars inirna do dragoszea pentru
cea mai irurnoas dintr.c ole, i am sriti arit rni -
.locul dc-a o vedea iar. S to ascunzi, aadar. pe
dupa accti (opaci, i sI atcpi rbduriu Intoarrerea
porumbiielor. Si le iai s so dczhrace i s
(oboare in haVU7. siatun(i, deodata, Si ic repez

149
Ia niantiilc br de pene i s Ic mnfaci. Ele atunci
au s1-ti vorheascli tare dulce, au s se apropic de
tine, au si te Invluie intrun potop de alinturi
i au sil te roage .fierbinte, spuninduii vorbe curn
nu Sc poatc mat (1ruga1ae, ca sa le dat indi
riL pencle. Ci tu feretcte si nu care cumva s
te 1ai indupiccat, cci sar sfiri atunci Lotul pcn
tiu tot(:leauna. Dimpotriv ! s nU be dai hainebe
indrit cii nici un chip i si be spui ,,Tare a
vrea s vi dau penele, o, minunatelor, ci trebuic
si atCI)t pYn cc are s xini eicu1 ! i si atepJ,
in adcvir, sosirea mea, spunIndu-le vorbe gingae
tar cu am sil nui pncep curnva s gsesc flujiOcUl
(IC a face luerurile s se intoarca spre folosul tIu.
La cu\inteie acestea, Ii muitumli din sufIet biti
mnului ocirmuitor al pisri1or i alergai pe daUi.
s ma ascund pe dup copaci, in vrcrne cc ci s
duse In latacul stu pentru asi Intimpina supuii.
Sezui acolo muit vreme, ateptInd sa so Intoarca
fetele. intr-un sfirit, auzii nite hti de aripi i
nite rIsete prin vzduli, i be vIzui pe cc]e trci.
porumbite coborind pe margi.nea havuzului. Sc Uitara
in dreapta, SC uitariI iii stinga, s vad do nu
cumva Jo zlirise carcva. Pc uimut, cea care inui vor -
bise so Intoarse (atl( cclcialte doua i be SPUSO
Nu socotii surorilor, ca sar putea s ic
ascuns cincva in grIdin ? Cc su Ii fcut, oarc,
ttnarul de rnai inainte ?
Ci surorile ci spuser
0, 5amsa, flu to rnai Ingrijora atita i gr1-
bostc-te s faci ca not
5i tustrebe so dczbricara atunci do pencic bor i
so afundar in api, albe i goale, ca argintul
strcurat. Si erau ca trci lunc oglindite in ap.
Atcptai sil inoate pIna la mijiocul luavuzului i
sItrii doodata drept in picioare, repezindumit jute
ca fulgerul i in:fcInd mantia fetci pe care o
indthgisem. Jar Ia fapta mea do rpitor rspunser
trel ipcte de spaim, i Ic vzui pe cole
trel fete, ruinte c fuseser prinse in zhengu
ielile br, cufundInduse in ap cu totul, nelsind
afari decit capetelo i InotInd ctre mine cu pri
yin p1inItoare. Ci cu, Incredintat c do data
aceasta le aveam In inIn, Incepui s rId dIndurn
Indrit do pe marginea havuzului i fluturInd
inantia do penc.
VzIpd aa, tInra f.at care Imi vorbise Intlia
oar i care se numea $amsa Imi spuse:
Corn de cutezi, o, flgcaule, s pul stipInirc
pe coca cc mii al Uiu?
Eu rspunsei
0, porumbia mea, iei din havuz i vino sl
stm de vorhi amIndoi.
Ea spuse:
Tareas vrea s stau dc vorb cu tine, o,
frumosule flcu, dar sInt goal cu totul i nu pot
s ies din havuz. Dmi mantia Indrit i Ii ta
gduiesc s ies din api i si stau do vorl)a cu
tine.
Eu spusei
0, lumin a ocliilor mci, o, Inict al inimii
mole, do ti-as cia mantia Indrt ar fi ca i cum
rni-a pune capt zibebor chiar cu inIna mea. Aa
c nu pot si ti-o dau, micar nu pot s I-o dau
pIn cc nare si vin aid prietenul meu, eicu1
ocIrmuitor al pIsarilor.
Ea Imi spuse:
Fie! Dar, do vreme cc n-al bat decIt mantia
mea, Indeparteaza-te obcacli i Intoarce eapul
spre partea cealalta, ca s ma bai s ies din havuz
i si be dai ragaz suroribor mole sii so acopore;
iai- ole atunci au s-mi Imprumute cItova
151
pune doak br, (a snmi asviind ucca Co nurn
docit trohuio s ascund.
tar cu Ii spusci
Asa pot .s Inc.
Si ma inclopartai ji ma ac-zai in spaL It jcuiui
do rubin.
Atunci iojirci din apt iota c:ele duua SUI0ii rnai
naii Si so irnJ)racarn ropedo cu ponolo br ; po
inrn si-nulsor cItova dintre ponclo lou cole rnai
pIt ioas si intOCfl)iIH ill gral)a till SOt do :50r4U10t
ci ajutaJii apoi po sora lou rnai mica xii usa din
0 inc-iicsoiii cii acol oitulet: i ci tiJ)il acoa ma
striganii
- Aoun poti .;i vii.
Jar ou alorgai dinaintea acolor ik1/.ObO 51 mU ase
zal in gonunchi Ia picioarole ginga5oi 5amsa i ii
irnbraiisai picinarolo, tinind insil .stranic do man
tin oi, ternindurni3 ca nu c-umva xii mmo ia Si S
higii 10 /1)01. Atu not oa ma rid iou i inoopu sami
spunfm o sumocbenlo dc vorbe dulci i s ma in
viiluio cii on potop do altnturi, ta xii mCi facCi siii
duo manIla indiirt ci mIX toni ou mayo gnijIX
xii no nu las induplocal. do dorm a oi .i izbutii
sn adoc I)lnil Ia etul d0 i-ohIo in vu IC ma asovai
luindo pc gonunchii mel.
VIXzinci Cii Ott putoa SilIfli SCUO, SO I)i)ILlfl In
ti-un sfirit sii raspuncla dorurilor mob. 1SI anunca
brae1e iniprejurul gitul iii nicu i imi dote sibut
pentni slirut i dozmi erdare pen tn dozmierdaro,
in nomo cc sunonilo 0) nO zimboau, prtvind in.
toato piiribo ca xii vacia do cm cumva coca c-i
nova.

Pe clod noi no ailam in staroa acooa, selcut,


ocrotitonul molt, dosciuse ua i I nIna. Nd atunoi
no nidicaniizn intru exnstinoa Iui, ii ie.irim in in
tInipinare 51 ii .sumutaran-i ouViinoio5i munile. ii
).C 1IJgU sa 111? aezxrx I, in iorcnduse (atre inga
a Sarnsa, ii spuse
SinE buctiros, Inca inca. do akgerca pe care
ai. 1acutn (U acest flcu. Tatl san este regeic
Pigmos, sapmLI1 Afganistanului. Aa c binc ai
face s primeti a to uni cu ci .i si irotrsti t.o1
wa i pt regele Nassr, ta.ti tu, s-4i dna mncu
viintarca Jui.
FDa rspunse
Ascult sji ma supun.
Atunci wicul ii spuse
Dac primeti Cu adevi4rat aceast unire,
i-a-mi ji fgduieste-mi Ca ai si iii credincinasa
sotuiui tu i (H n-al s to dcspart1i do ci nici
odat.
5i i iumoasa Sanisa so ridic nurnaideclt i fcn
juramintul cerut, dinaintea preaci ristitulcu 51 ha
triniiIui SCIC. Atunci ci no spuse
Sni mulumim eoiui Prealnalt pentru uni
i-ca ;oastra, copni mci. Si ftc-a ci s fiti fericiti.
!at, chem asupra voastr a amindorura binecu
vintarea iui. Puteti acum s v iubiti in vole. lar
to. Jansja, poi si dai mantia indArt, c-ac-i nar
si to mai prascasc-a.
5i, dup CO rosti cuvintele acestea, -SeiCLil no
duse i.ntro -sai in c-are so afiau n.ite saltele ac-n
perite c-u covoare, proc-urn sji nite tabiale piine
vu poame frumoase 51 c-U alto lucruri alese. lar
Samsa, dup cc Ic rug pe surorile sale s so duci
inaintea ci Ia palatul tatlui br, c-a si vesteasc
nunta sji sJ mnstiinteze do intoarcerea Ci CU mine,
lu corn nu so poate mai drgia i vru s cu
rote c-u mina ci poamole si sa le Impart Cu mine.

Cind pOvesic-a UJUIISC Ui(I, Sclwi-cznda vrizu zOri


crnii.nd -ii 111(11 Si nasa.

13:1
i ntra irei sute ctizeci i noua noapte

I!)a urmi

...s le Irnpart cu mine.


Du$ care no c:u1carim laolalt. irnbrLiati,
poste misur1 do fcricitL
Dimineala, amsa so dctept mnaintea mea. Sc
imbr1cI in penele ci, ml trezi, mi sruUI Intro
oclil i Imi spuso
E vremca si mergem Ia Palatul do Diamante,
la regele Nassr, taUiI meu. GrEibete, dar,
i-mbrael-te.
ku o ascultai numaideelt i, cInd fusci gata, lie
duserrn sni srutm mIinile eicului ocIrmuitor
al pisrilor i Ii multumir?im din tot suflotul.
Atunci 5amsa Imi spuse
Acum subto pe umerii mci i inete b
cud cMtoria are su fie cam lungu, mucar ci cu
sInt hotiirIti si merg cit pot de jute.
Si n lua pe umerli ci i, dupu ccl din urmi
bunrimas do la ocrotitorul nostru, ma purta prin
TU:dLl1l en iueala fulgerului i nu peste rnult mi
liis(b ;jos la o rnicui depirtare de intrarea Palatului
do Diarnante. 5i de acolo ne Indreptarbm Inceti
or catre palat, in vreme ce ginni slujitori, pui
do rogc, alergau s vesteasca sosirea noastrli.
flegole Nassr, tatl gingaei 5amsa i stIpInu1
ginnilor, hi cuprins do o bucurie do nespus cInd
ma vzu. Ma Iuli In brate i m strInse la pieptul
su. Pc urma porunci sa fiu Imbracat cu o rninunat
hain do sarbatoare, Imi puse pe cap 0 CUnuna
facuta dintr-o singura piatra do diamant,
apol mi duse In faa reginei, mama sotiel mdc,
care irni rnrturisi multumire.a ci i o lud PC
Iiica sa pontru alegerea pe care o facuse Cu mine.
ii didu apoi fiicei sale o sumedenic do nestemate,
do care palatul era pun, i porunci si flirt dui
amIndoi la hammam, unde fuserm spuIai i parfuma
i Cu ap de trandafiri, de mosc, do ambrI
i do ulciuri Inmiresmate, care no Inviorar ca
prin farmec. Dup care so deteri In cinstea noastr
ospee cc inur treizeci de zile i treizeci do
nopti In ir.
Atunci cu Imi mrturisii dorinta de a o Infia
i cu la rIndu-mi pe sotia inca prinilor mci, In
ara mBa. lar regele i regina, mcar c lo pirea
tare riu si so despart do flica br, Ingduiri dorin
a inca, dar ma puseri s le fgIduiesc ci am
s ma Intorc In fiecare an si petrec la ci un rstimp.
Fe urma, regele puse s so fac un je do o
hiljme i do o lungime atIta do mare melt putea
euprinde pe treptele lul doua sute do ginni barbai
i (lOud sute dc ginni femei. Noi dol no suiram in
jo1, jar cole patru sute de ginni barbati i femei,
se aflau acolo pentru a iie sluji, edeau In picioare
pe trepte, In vrome cc 0 Intreag oaste aleatuita
din a1i ginni slujeau do purttori ai jetului. l)upa
ce no luarain i eel do pe urma bun-ramas, purtatori
jetului so ridicar in vizduh Cu je1ul i por
nirl si lunece peste pamInt atIta do jute m(.it in
cloua zile strabatura o deprtare do doi ani de
umblet. i ajunserrn fllr de nici un necaz Ia
palatul tatlui meu do la Kabul.
CInd tatl meu i mama inca ma vazurl sosind,
clupa o lips cc le rapise once ndejde de a ma
mal vedea vreodata, i dup cc so saturara s-o
priveasc pe sotia inca i aflara cifle era i in cc
Imprejurani ma Insurasem cu ca, fur peste masura
dc fericiti i plInser din suflet sarutInduma

1J)
Si srutmndo i pe multiubita mea Samsa. B
biata maic-mea ft atita de tulburaUi ItwIt dizu
Ia pmInt Thr de simtire i nu-.i veni In fire
deelt cu ajutorul apei de trandafiri adus de Sotia
mea $amsa.
Dup toatu oS1)ee1e i dup toaw daruiile mi
prite cu prilejul Sosirii 5i al nuiflii noastre, tatl
meu o intreb pe Samsa
Ce mom a putea face, o, fiiea mea, (are
si-tI fie pla(?
lar anisa, care flu era demo pioteniuasi, rats
punse
0, preafericitule rege, flu rvnesc decit sii.
a uem Un pa vi lion a] n ostru, in m ij I ocu I u ii ei gra
dini scldate de izvoare.
51 regele, tat1I meu, deW numaidecit poruncile
(uvemte, i peste un rstimp destul de seurt avuser
im pavilionul nostru i grdina noastri, unde
triirim peste misur de feridlli.
T)up un an potrecut in felul acesta iii mijlucul
tmui potop de desfitri, sotia mea 5amsa vru s.
iar pe taUil i pe mama i in Palatul dc
I)iamanto, i Imi aduse aminte do fgduiaia cc
n fcusem de a merge in fiecare an s petrecem
un timp impreunfi cu ci. Nu vrusei 50 supr, Cac
o iubeam tare mult ; (1, vai ! nenorocirea trebi.ua
s se abatt asupra capetelor noastre din pricina
acestet calatori i blestemate.
Ne aczaram, aadar, In jeuI purtat de giuni
CC flC slu,jeau, i cltorirm cu mare spor, stra
bitind In liecare zi o Intindere de o lun de eale,
i poposind, seara, In preajma vreunui izvor sau
Ia umbra porniior, c-a s ne hodinirn. Or, intro
zi, poposirm clnai in locul acesta de-aici, s ne
petrecem noaptea, i sotia mea Samsa vroj s
tnearg sii Sc scaido in apa accstui riu CC (Urge
pe dinaintea noastr. Fcui. tot cc putul ca S-C) Im
piedic, vorbindu-i despre riceala prea mare a soru
i de rIu1 cc ar putea veni de ad ; flU vroi s
n4 asculte i luA citeva dintre roabele sale, s so
scalde Impreun cu ea. Se dezbrcar pe lrm
mtrar in apii, unde amsa prea c e luna rsrind
impresurata de un alai de stele. So hirjo
flcau acOl() 5i se jucau mtre dc, cind deodat
arnsa scoase un ipt de durere i so prbui in
)ratee roabelor sale ; iar roabele se grabir S-o
scoat din ap i so aduc pe mal. Ci cind vrusei
sLii vorbese i s-o Ingrijesc, ea era moart. Si
roabele Imi artar pe calciiul ei iirrna miiciturii
iinui arpe de ap.
CInd vzui aa, ma prbuii la pmint 1rLi do
simtire. i atita de mult timp rimasei aa, di toli
m socotira i pe mine mort. Ci, vai cu aveam
s ramin In viata dup amsa, (a S-() ,I(ICSC i
si Intocrnese mormIntul pe careI vezi. Jar c
lLila]t mormmnt este chiar mormIntul mcu. pe care
i-am zidit alturi de mormintul sihmanoi mole
preaiubite. $i acum Imi trec viata in lacrimi si in
aceste arnintiri grele, ateptind clipa dnd Vm
adormi alturi de soia mea Samsa, departe do
regatul meu pe care 1am dat uitrii, departe do
lumea care pentru mine s-a schimbat Intr-o puslActate
amari, In adpostul acesta singuratic al
mortii.

Dup cc iruiriosul JIacau trist sJiri cle povestit


ui Belukia povestea sa, ii ascurise faa in mini
i incepu sa suspine. Atunci Belukia ii spuse
Pc \l]ah ! o, frate al men, povestea ta osLo
atIta de uluitoare i do nernaipomenita, ineit
miam uitat pIna si de cele cc am pit Cu mnsumi,
rflaear c socotcsc ca am trecut prin nite rniflU
nii de IntImplri. Sprijin-tc pe Allah in dure
rca ta, o, frate al meu, i imbogteasci-i El su
fletul cu harul uiUirii.

Cind povestea junsc iici, SellerezadLl vzu zorli mi


ind i, sfoast ca do obioci, ticu.

Ci intr-a trei sue aptezecea noapte

En urn I

...Imbogeasc-4i El sufietul cu harul uitrii.


Mai sttu Cu ci vrcme de un ceas, incercInd sl-l
hotlrasci ai nsoti It. impirlia lui, spre a
schimba acrul i privelitea; ci zadarnic.
Atunci fu nevoit s-l laso, In adevr, do teamI
si nu-1 supore i, dupil cc ii imbrti i ii rnai
spuse citova vorbe do mInglicro, porni la drum
ctrc cctatca sa de scaun, undo aj u nse fri do
nici un nccaz, dupi cc lipsise (LflQL aol.
i do-atunci flu rnai am nici o the dcspro ci!
Si, do aitmintori, acuma, ci cti to aid, o, Hassib,
Ii dau cu totul uitrAi p0 acel tiriir rege Belukia,
pe care am nadajduit pIn astzi sil-1 mai vd
o dat, Intr-c zi sau alta. Tu miicar n-al s ma
partsoti aa do repede i chiar gIndesc sa to pastrez
la mine ani lungi, nelasInd sa duel lips do
nimic, n-avca Indoia1. De altmintcri, mai am Inc
atitea IntImphiri minuriate s-i povestese, incIt
cea a rcgelui Belukia i a frumosuiui flacau trist
au sa ti SC para nitc biete IntImphiri do toata
ziua. Oricum, ca sil-ti dau numaidecIt o dovada
do binek pe care i1 vreau, iat ferneile mele
cum se pregtesc si no aduc do mIncat .i do
biut, i cum stau gata s-nceap a no cInta, ca s
no farmece i si no odiIinesc sufletul pIn di
rnineat.
CInd regina Yamlika, domnia do sub pmmnt,
isprvi de povestit tInrului Hassib, fiul lul Da
nial ccl invat, poveste.a lui Belukia i a tinrului
fleu trist, i dupl cc zalafetul i cIntecele i
danurile femei1orarpe luar Sf Irit, adunarea so
ridic, i so alctui alaiul pentru a so intoarco la
cealalti cetate do scaun. Ci tmnru1 Hassib, care li
lubea nespus do mult mama i sotia, rspunse:
0, regina Yamlika, cu nu sint decit un biet
tiiietor de lemne, jar tu m imbii aici cu o viat
plint do desftiri; am Ins acasi o mami i o
SOie. i nu pot, pe Allah! s Jo mal las s m
atepte rnulti vrcme, in deznidejdea lipsei mdc.
TngIduio-mi, aadar, si mu Intorc Ia do, aitminterca
do bunasearna c au s. moar de durere. Ci
filrLi Indoial cii are sil-mi pari rilu toatii viata
mea cii nam putut sii ascult i celelalte poveti
cu care tu ai do gInd sii mii fericeti in timpul
ederii mole In Impiiritia ta.
La aceste cuvinte, regina Yamlika ineleso cii
pricina piec:iirii Iui 1-lassib era cum nu so poate
rnai mn.temeiatii, i ii spuse
Vreau din tot sufletul, o, l-{assib, sii to las
sii t0 inLorci iIngii mama i lIngii solia ta, macar
cii mii Iiitristeazii nespus despiir1irea- do un ascul
tutor atit do cu luare-aminte Ca tine. Ci flu-ti cci
decIt un jurimint, fan de care miar Li cu neputintii
sii to las sii pleci. Trebuie sii-mi fiigiiduie.ti
ca nsi sii to duci sii to speli Ia hammam ni.cio
data dc-ad Inainte, toatii viaa ta. Aitminteri, are

1i9
s urmeze pieire.a ta. .[)e carndat nu.i pot SpuflE?
mai mult.
Tmnrul .1-lassib, pe care (ererea accasta ii ulul
cu totul, no vru s-o supere pe regina Yamlika i
ii fcu jurimIntul cerut, legindu-se si flu se duc
niciodat si so spele la hammam, toat viaa lui.
Atunci regina Yamlika, dup cc i lu ram-as bun
de la ci, porunci unei ferneiarpe sii-1 insoteasc&
pmni Ia ieirea din Imparaia ci, a carci poarta
era aseuns intro (aSa paraginita, dc cealalta
parte a locului undo so afla hruba cu miere prin
care Hassib iZbUtiSC s xc stiecoare in Icasul eeL
do SUb pmInt.
Soarele amurgea in zare cind Ha,ssib ajunse pe
ulita lui i l)atu la ua casei sale. Maie-sa veni
s deschid i, cInd ii cunoscu, scoase un ipt
lung i se arunc In braele lui, plIngInd do bucu
rio. Tar sotia lui, Ia rIridu-i, auzind acel ipat,
alerga Ia u5, ii cunoscu 5i ca 5i ii saluta cuviin
cloasa, srutIndui miinile. Dupa care intrara in
cas si se 1sari in vole (uprin5i do cea mai vie
bucuric.
Dup Ce SC mal potolira oleaca, 1-lassib Ic ceru
vc5ti despre tietorii do lemne, vechii lui tovari,
care ii parasisera in hruba cu micro. Maic-sa ii
povestI eum acetia venicr i-i aduseser tirea
morii liii in (oitii unui hip, cum ci ajunseser negu
atori bogati i stapIni cu multe averi i prvlii
man, i cum cu fiecare zi vlzusor lumea
sporind tot mai mult dinaintea br.
Atuni 1-lassib cuget o clip 5i ii SUSe marne
sale
Mime si to duel Ia ci in suk, sii strIngi
Ufl bc pe tOti i sa 1-c dai vestea Ci rn-am intors,
spunInduie ca as fi tare mu1lumit sii vd.
A doua zi, mama lui Hassib flu preget s facA
aa, iar tietorii de lemne, aflInd vestea, se schim
bar la chip i rspunser c ascult i c se supun
In cc privete Intimpinarea de bun-venit. Pe
urm se sftuir Intre ci i hotrIr s orInduiasc
lucrurile cIt mai bine. Mai Intli Ii deter mamei
lul Hassib mtsuri i stofe frumoase, i o Inso
tiri pIn acas, In1e1egIndu-se ca fiecare s-i dea
iui Hassib jumtate din coca cc stpIneau ci ca
avon, Ca robi si ca bogii.
AjungInd 1ing Hassib, 11 sa1utar i ii srutar
mIinile. Pe urm ii Inftiar darurile br, rugIndu-i
s ic primeasc i s ulte greaia ce-o svIriscr
fa do eL lar Hassib flu vroi s le pstreze
dunnie, primi darurile i spuse:
Coca ce s-a petrecut s-a petrecut, i nimica
n-ar fi putut opri s se IntImple coca cc trebula
si so intImple.
Atunci ci i luar rImas bun do la ci, IncredintIndu-1
do recunotinia br, jar 1-Jassib ajunse
din ziua aceea un om bogat, i se aez In suk ca
negutor, deschiInd o prv1ie care era cea mai
frumoas dintre toate prv1iiie.
lntr-o zi, ducIndu-se la prvt1ie, ca do obicei,
trecu prin faa hammamului aezat la intrarea
sukuluL Or, stpInul hammamului tocmai sta i
so rcorea dinaintea uii lui i, vzIndu1 pe Has
sib, ii salut i ii spuse
F-mi cinstea i intr In hammamul meu. Nu
to-am avut nici macar o data ca muteriu, nicicmnd.
Astzi Insa vreau s te Imbiiiez numai aa, pentru
plcerea mea, jar masagili au s te frece cu o
mnu nou do iarb de mare i au sA te sapuneasc
stranic cu nite mnunchiuri de lif de
care nimeni flu s-a slujit Inca.

161
Ilassil) mns, arniiitindui de jurmIntui fkut,
TaSPUflSC
Nu, pe Allah! nu pot primi poftirea ta, o,
,elcu.le ! caci am fcut jurarnIni si nu intru flI(J
odata Intrun hammam.

(ind povebtea ajunse nil. herzada vlvu /orii


nil 1 11(1 ;;1 twit sFioas.

C. intia trei sute aptezeci i una noapte

1:1 tjnm.t

am .fcut juirnint s1 ii u ii tiu u iciodtCt


tiun hammam.
La cuv3nLeic acestea, stiipinul liarnmarnului, care
mi putea si cread mntr-un asemenea jurmint,
ci in pricini di nki un birbat, fie ti cu primejdia
de a muri, flu poate s flu se spele de fiecare dati
[inc1 face treaba obinuita cu sotia lui, se minuii
Dc cc nu vrci s primeti, o, stpine al rneu?
Pc Allah! jur, la rindu-mi, Ca dacA mal starui in
hotirIrea ta, cu am sa ma desparesc pe data de
(ole trel sotii ale mdc. Jur de trei oH pe legea
despar1eniei!
Ci IntrueIt Hassib, In ciuda acelui juramInt atIt
dc greu pe care-i auzise, tot nu vroia sa primeasea.
st5pInui hammamulul so arunc Ia picioarele JuL
rugIridu-l fierbinte s nu.-l sileasca s-i Incleplincasc
i jurmIntnl ; l ii siruta picioarele plIngIfl(i
i Ii spunca

162
Ian asupra capuhti n-iou rispuridorea pcntiu
fapta ta, i toato urmrile ci.
i toi trecEitorii cc Sc strinseseril Imprejurul
br, aflind dcsprc cc este vorba i auzind cle jur
mIntul do desp1rtonie, incepur i ci s-1 roage PC
Hassib sil nu-i aduc PC degeaba nenorocire unui
orn care 1-a poftit s-i fae o bale fr sn-i cear
nici o p1at. Pc urm. vzind zdrnicia vorbelor
br, so hotrIr en totii s1 Ia cu. dc-a sila, ii In
ficarI pe Hassib i ii duser, cu toate urletele lui
nprasnice, in luntrul hammarnulul, ii despuiar
de haine, Ii turnar toi dc-a valma vreo douzcci-trcizcci
de ligheanc do ap pe trup, ii frecari,
11 masar, ii spunir, ii tcrser i ii Invluir In
tergare calde, .i ii infurar capul cu Ufl mare
a1, frurnos tivit i Inflorat. Pc urm, stpInul ham
mamului, buct.iros eurn un se mai poate vizincI
ca fuseso deziegat do jurmIntu1 lui do despr
iiro, ii acliisc mi lIassib o ceae do sorbet inmi
resmat Cu ambr, i ii spuse:
Fic-ti baja uoar si bmeeuvmtata ! bar ba
utura acoasta rcoreasc-to aa cum m--ai rc-orit
Lu pe mine
Ci Hassib, pe care toatc astea ii umpleau de o
spairn tot mai mare, nu tia do trebuic s so lepede
on s primcascl aceast din urm cinstire, i sc
pregtea s rspund, cInd deodat hammamul fu
ntpdit do strjerii regebui, care so repezir Ia ct
si ii Infcar1 aa cum era, in gteala mi do la baie.
i4 Cu toate strigtclc i Impotrivirea lui, ii duser
?a palatul regelui i 11 deter pe mina marelui
vizir, care Ii atepta la iit, peste msur de nerbdtor.

Marele vizir, la vederea 1.ui 1-lassib, fu bucuros


cum flu se mai poate, ii Intimpin Cu cole mal
vIdite semne do cinstire i i rug s1 Insoteasc
163
Ia i-ego. 1i Hassib, hotrit acuma s-i lasc ursita
s curg, ii urm pe marele vizir, care Ii duse dma
intca regelui, Intr-o sal in care so aflau, rInduiti
dup treapta cinurilor, dou mu de valii, dou mu
do musaipi dintre CCI mai do frunte, i dou mu
do gIzi cu spadele Ia brIu, neateptInd decIt un
semn ca si reteze capetele. Cit despre i-ego, acesta
edea cuicat pe un pat mare d.c aur i irea ca
doarme, cu capul i cu fata acoperite do un a1 do
rntase.
VzInd acestea toate, InfricoatuI liassib so sirn1l
c moare i se prbui la pieioarcle patului domnose,
mrturisind In fata tuturor c nu este ci vinovat.
Ci marele vizir se grbi s-l ridice cu toate
sernnele do cinstire i ii spuse:
0, fiu al lui Danial, ateptm do la tine s-i
scapi pe regele nostru Karazdan. Fata i trupul
lui sInt acoperite do o lepr rmas In acuma
Thr leac. i ne-am gIndit la tine, ca si-1 1ecuieti,
ciei tu eti fiul Invtatului DaniaL
i toi cci do fa, valiii, curtenii, musaipi I
gizii strigar dca valma:
Numal do la tine ateptm vindecarea regelui
Karazdan!
La cuvintele acestea, buimcitu1 Hassib Ii zise:
,,Pe Allah! ci m cred mare Invat. Pc urmi Ii
spuse marelui vizir:
SInt, in adevr, fiul lui Danial. Dar flu sInt
decIt un nestiutor. Am fost dat la coal i n-am
Invtat nimic; au vrut s ma Invete medicina, dar
dup o lun s-au lsat pgubai, vzInd proasta
inzestrare a mintii mele. lar maic-mea, ajunsi
Ia captul puterilor, mi-a eumprat un mgar i
nite frInghii i rn-a fcut tietQr de lemne. i
asta-i singura mea meserie i tot cc tiu.
I)ar vizirul Ii zise:

164
Degeaba, o, flu al lui Danial, IU mai aseunzi
tu priceperea. tirn foarte bine c de-am vIntura
noi Rsritui i Apusul, tot n-am gsi un doftor
pe potriva ta.
Hassib, topit, spuse
Pii oum a putea eu, o, vizirule pun de Intelepciune,
s-l vindec, cInd habar n-am nici de
boli, nici de leacuri?
Vizirul rspunse:
0, tinere, degeaba mal tagduieti. Sim Cu
toii Ca vindecarea regelui sta In rnIinile tale.
Hassib ridic mIinile spre cer i Intreb:
Cum aa?
Vizirul spuse:
Da, de buniseami! poi si izbuteti aceasth
vindecare, cad tu o cunoti pe domnita de sub pa-
mint, regina Yamlika, cea al crei lapte de fecioar,
luat pe nemIncate on folosit ca balsam, lecuiete
bolile cele mal do nevindecat.

Cmnd povestea ajunse aici. eherezada vZu zorli


mijind i tcu sfioas.

Ci intr-a trei sute .aptezeci i cloua noctpte

Ea urm:

...lecuic.te bolile cele mai de nevindecat.


Auzind aceste cuvinte, Hassib pricepu ca acea
clezvluire era urmarea intrrii lui Ia hammam i
incerc s tgduiasc. Strig, cjar:

165
Nam vzut nwiodata ac1 lapte i lia
nam cine este domnia Yamlika. Auma aud In
lila oarl numele ista,
Vizirul zImbi i ZiSC
Dac tgiduleti, am -1l dovedese i tigada
nuti poate sluji Ia nimic. Eu spun ci Lu ai
fost ia regina Yamlika. Or, to cci care au lost
Ia ca inainte de tine, In vremurile de clemuit, s-au
intors de acolo cu pielca neagr PC pIntece. Car-
tea pe care o am aid, sub orhi, ca mi-a spus
aceasta. Sau, rnai degrabI, 0, flu al ]ui Danial,
piclea de pe pIntecelc acelora care au lost Ia ic-
gina Yamlika nu se lace neagr decIt dupi cc ci
intr la hammam. Or, iscoadele pe care ic-am pus
Ia liammam ca s cerceteze pIntecul tuturor (clor
e se sca1di au venit pe data s-mi spun ca p1 fltecul
tu s-a fcut deodat negru, In vreme ee
te spiIau. Degeaba mai tgduieti tu acuma.
i, rostind cuvintele acestea, marele vizir S(
apropie de ei ii dote Ia o partc tergarcie cc-.l in
furau i ii liis pIntecul go]. i pIntocul era
regru ca pintecul unul bivol.
Cmuci vzu asia, Ilassib, de spaimi, era inaimai
s cad din pieioare fir do sirniie ; pe urmi ii
veni un gInd i spuse vizirului
Trcbuie sli mirturisesr, o, stpim al mei 1,
cu rnam niiscut en pIntecelo nogru.
Vizirul zImbi t ZJSO
Nu era aa (md ai intrat In lianimain. isena
dele mi-au spus.
Hassib ins, care nu voia in ruptul (apulul sn
Ineie pe dornnit.a do sub pmInt dlud in vile.ag l
cau1 ci, tgdui m.ai departe ca al 11 avut VC()
egturt Cu ea sau c ar :11 vizut-o vreodat.
Atunci vizirul fcu semn spre cloi gIzi, care so
apropiarii do TTassib, II Intinsci P0 JOS, gnl cuni
era, i Incepuri s-i trag pc tilpile do La pieioare
nite iovituri atIt de amarnice i atIta do dese,
Incit ar Li mrit, de flu s-ar Li liotrIt s strige
cerind iertare i mrturisind adevrul.
Indatii vizirul porunci s Lie ridicat do jos, lar
tergarelc cu care liassib era Infurat la sosire si
Lie schimbate cu o minunat mantle do srbtoare.
Dup care Ii duse ci insui In curtea palatuiui.
undo ii dete s Incalece pe ccl mal frumos cal din
grajdurilor dornneti, mnclcc i ci pe un alt cal
inso1iti amIncloi de un mare alal, pornir la drum
spre casa priginit pe undo Hasstb i.eise de Ia
regina Yamlika.
Acolo vizirul, care Invase din criile do tiir4
vriljile, incepu s ard mirodenli i s rostcasc
vorbele pentru deschiderea portilor, in vreme cc
llassib, la rindu-i, urmmnd porunca vizirului, o
rug fierbinte pe regina s i so arate. 5i, deodat,
so stIrni un cutremur ce-i prbui la pmInt mai
pe toti cci do fa, i se deschise o despicturii prin
care se lvi, Intr-un talger de aur purtat de patru
balauri cu capote do om vrsInd flcri, regina cea
cu fata do aur, Yamlika,
Ti privi pe Hassib cu ochi plIni do mustrare i
ii spuse
0, 1-Tassib, aa Iti 1i1 tu jurlmintu1 pe care
ml l-ai fcut?
5i Hasib strig
Pc Allah ! o, regin, pcatul este al vizirulul,
care era s ma ucida sub lovituri!
Ea spuse
5tiu. Si do accea nici flu vreau sa to pedepseso.
Teau suit sil vii aid, i rn-au silt i pe mine
sa los din locuinta mea, pentru lecuirea regelui.
5i vii sa-mi ceri lapte pentru a svIri vindecarca
aceasta. Am sa-ti darujese ceca cc Imi con, in

167
amintirea gzduirii pe care ti-am dat-o i a iuiii
aminte cu care m-ai ascultat. Iat, dar, dou borcna
e cu laptele meu. Ca s izbIndeti vindecarea
regeiui, trebule s te mnvt cum s Ic foloseti.
Vino, dar, mai aproape.
Hassib se apropie de regin, care Ii spuse in
oaptl, a.a ca s flu fie auzit decIt de ci:
Unul dintre borcnae, Insemnat cu o dungi
roie, slujete la vindecarea regeiui. Ceilalt, Ins,
este menit vizirului care a pus s fii ciorngit.
Aa c, dup ce vizirul are si vad vindecarea
regelui, o s vrea s twa i ci din laptele meu,
ca s se fereasc de boll, jar tu s-i dal s boa
din eel do al doilea borcna.
Pe urm, regina Yamlika Ii dete lul Hassib
cele dou borcnae cu lapte i pieri pe be, in
vreme ce pmIntu1 se Inchise iari peste ca i
peste balaurii care o purtau.
CInd Hassib ajunse Ia palat, fLicu intocmai
eum Ii artase regina. Se apropie, a.adar, do
rege, i ii dete s bea din borcnaul eel Insemnat
cu dung roie. 5i regele, cum hu din acel lapte
de fecioar, Incepu s asude din tot trupul i, In
cIteva clipe, toat pielea liii atins de lepri incepu
s cad bucli-bucti l, pe rnsuri cc ciidea,
In locul acela cretea o piele curat i alb
ca argintul. Si so vindeci pe dat. Ci vizirul vru
i ci s boa din acel lapte al domnitei de subp
mint, 1u cellalt borcana i II goii dintr-o sorbitur.
$1 Indat Incepu s se umfie putin cite
putin. 5i ajunse mare cit un elefant, plezni deodat
i din toat pielea iui i muri pe bc. 51 so
grbir s-1 duci d s-i Ingroape.
Tar regele, dac se vzu vindecat, 11 pofti pe
ilassib s se aeze lIng ci, ii multumi din tot
sufletul i 11 numi mare vizir, In locul celul cc

168
murise sub ochii Jul. Porunci apoi s1 Imbrace
Intr-o mantie do fa1, irnpodobit cu nestemate,
i puse si lie strigat numirea Jul prin tot palatul,
dup cc ii dote In dar trei sute do mameluci,
i trei sute do fecloare drept cadIne, afar do
troi domnie de sInge regesc care, 1ao1ait cu sotia
lui, fIceau astfel patru sotii iegiuite. Ti mai
dote i trei sute do mu de dinari do aur, trei sute
do catIri, trel sute do cmile i o sumedenie de
vito bivoli, boi i oi.
Dup care, to musaipu, toIi curtenn i toIi
rnai-marii Imprtiei, urmInd porunca regolui
care lo spuse : ,,Cel care ma cinstete pe mine ii
cinstote i pe ci! , se apropiara do Hassib i Ii srutar
rnIna, unul dup altul, mirturisindui su
punere i IncrodintIndu-i de cinstirea br. Pc
urmi, llassib lui In stpInire palatul vizirului
de dinaintea lui i se mut in ci cu mama, cu sotub
i Cu cadinele lui. $i tri aa In fal i bog
ie ani multi, avInd vreme s Invete i a citi
.i a scric.
Dup cc Hassib Invt sa citeasc i s scrie,
Ii aduse amint.e c tatii su Danial fusese un
mare Invtat i se simti ispitit 5-0 Intrebe pe maic-sa
do nu cumva htrInul Ii lsase ca motenire
cartile i scrierile sale. Mama lui Hassib rspunse:

Fiul meu, taic-tu, Inainte do a muri, a


aruncat toate hIrtiile lui i toate scrierile, i nu
ti-a lsat drept motenire decit o foale mica do
hIrtie, pe care rn-a insarcinat s ti-o InmInoz
atunci cInd ai s-ti marturiseti o asemenea dorint!

169
i liassib spuse :
Tare a don su am, eici vruau Sa inVa
.aurn tot. CC USte dC tICbUiflI SC I (IflT)1iL ma
blue tjC1)1I tii C irnptmrEi1iei

(nd po (Si(H ijtLflS( fill. SCIIC1(ZU(lil vzu zor


rrli fui S jftL. i(i1.

( Ill li(1 I iCZ 5 C a)tczC(i Z t?(1(( n.oct.p( e

urn1t

a cLrrmLi rnai blue Uebutik mpiriiei.


!\tunci mania Jul [Jassib a1ergi si scoata cliii
aeia ln care 1ii ascutisese giuvalerunlie baja cea
flc (l Iiirtie, .singura cliatli a invatu1ui Danial,
5l \Ciil SU 1C) inrninezc lul lIassib, care o Iu
c despituni. $1 ci elti aceste simple cuv.inte
Orke Stlinu esie dcait.ci, CUC1 Viii ViLinii.e CITl(i
alesul liii /111(111 are s aiato oaineniloi izroarelc
1cl(?i)Ctlt?iU, Jlcela SC na nunzi AIakoiized. Cu ci
Si CN tozaruii liii CII drep1(r((1iflCiOi Jul fie
pacca i binecunit(aea piuci Ia .cfhitu1 reacu
rih)1 !
iaeastai, o, preafenicitule rege, spuse m
departe eherezada, poves Lea Iu.i Iiassib flu I ILL 1
Dardal, i a rcgiriei Yarnlika, dornnia dc sub pil
minI, (1 Allah este mai tiut.or

T)upi ce $e1ieiezad ispra\) d1( pOesU a(casta mini


)(>d.St(. sp(lq(
IaeUrn, 0, 1YrearerkiWk reg, ani -I po\ieste
citeva istoriourc, tailian cIt s trcac;1 noaptea. Pc urm,
singur MIah e utoatctiutoi
Far regele dhriar intrebi
1)a ctun al si curl en m rieti o pov
surt si veselitoaje totudata ?
eherezada surise i zise
0, rege, cjiiai aeesteas poveti1e
rare Ic stiu cu (ci mai bane. Aa cii am sii-i povestesc
pe dati citeva lstorioare alese din Florile hazului i din
(Jrdjna snoavelor. Si pe iirrnii vreaU Sii mi se tale aprJ
i IlUmaidCcIt inceJJu Sd p(YCstCaS(.
FLORILE HAZULUI 51
GRADINA SNOAVELOR

AL-ItA5ID I $EICUL CEL CU OCHH BOLNAV

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, Ca Harun


A1-Raid, califul, aflIndu-se odat Intr-o stare
sufleteasc asemenea cu aceea In care te afli maria
ta acum, a ieit s se plimbe pe drumul ce duce
de la Bagdad la Bassra, luInd cu sine pe vizirul
su Giafar Al-Barmaki, pe paharnicul Abu-Isak
i pe poetul Abu-Nuwas.
Pe cInd se plimhau ci aa, iar califul ramInea
Cu privirile mohorIte i cu buzele strInse punga,
iat c tocmai trecea pe drum un eic, ciare pe
migaru1 iui. Atunci califul so Intoarse ctre vizirul
Giafar i ii spuse:
Intreab-i pe eicu1 asta unde se duce!
51 Giafar, care nu tia ce s mat nascoceascil
spre a-i descrunta pe calif, hotri numaidecIt sa-1
lnveseleasc pe seama eicuiui ce-i vedea Iinitit
de drum RisInd s se legene in voie funia pe
gItul blIndului su magaru. Se apropie, aadar,
do eic i Ii spuse:
Dc unde i Incotro mergi aa, o, preacinstite?
Seicul rispunse:
Ctre Bagdad, i yin de Ia Bassi, iocuJ niu
de batin.
Giafar 1ntrebi:
$1 pentru care pricifla faci un drum atit de
lung?
El rspunse:
Pc Allah! ma due s caut Ia Bagdad vreun
doftor priceput, care s-rni dea VOUfl leac pCi)tru
ochii mci!
Giafar spuse:
Norocul Si tmduirea sint in miinile liii
Allah, o, eicule. Dar cc mi-i da daca, scpIndu-te
de atItea cutri i de atItca cheltuieli, ti-as
spune, aci pe bc, un leac In stare sn-ti tImduiasc
ochil numai Intr-o noapte?
El rspunse
. Singur Allah ar putea s te rsplateasca pe
potriv.
Atunci Giafar se Intoarse catre calif ji ctre
AbuNuwas, fcIndu-Ie cu ochiul; pe urm ii
spuse eicului
Dac-i aa, o, taica, atunci Ia bine aminte
Ia cele cc te Invt s faci, cad lucru-i uor. la trei
uncii de suflare de vInt, trei uncii de sclipire de
soare, trei uncii do lucire de lun i trei UflCli do
lumin de lampil; amestec-le cu grij Intr-o
piulit fr fund Si las totul descoperit, si Se
coac vreme de trei luni. Atunci trebuie sa p1-
sezi amestecul vreme de trei luni i s-l treci
printr-o strecurtoare In bataja vIntului, vreme
de alte trei luni. Pc urm, leacul are s fie gata
i flu mai trebuiete decIt s-1 presari pe ochi de
trei sute de on in noaptea dintli, folosind do fiecare
data cit poi lua Intro degete do trei on,

173
iapoi sa Le (Ulci. A cIoLw YJ., ai sa ft 5(011 rnt
duit, :cleo vrea Allah
Auzind asemcnoa vorbc, oicu1, In somn do mul
tuniire i do CinStiro, so aplec Iriainte, lipindui
pInteeclo do spinaroa mgarului, in fat,a lui Gia
far i, deoclalJI, scoase o bubuitur nipraznic, Ur
.rnatI do cloua pinituri lungi, l Ii spuse lui Giafar
Gitete, o, doftorule, i prindele pm
n-apucI s so imprtie. Dcocamctati. asta-i singuta
rnoa dovachi do mulurnire pentru loactil taLl
vmntuit. ci, cum rnUi lntoarce in ara moa, de
roa Allah, am snU tdmit in dar o roab cu Un
dos nurnai crcuii, ca o srnochin uscaL. i care
atIta are si to desfete, dc-al snti dai i suflctul
ar roaba aceca a ta are si so simt atunci atIta dc
itidurcraUt i atIta do tu1burat, melt, bocindute,
n-o si so mai poat tine, si-arc s to I 1eciiasei pe
obraz, o, obraz at .furidului meu
i ccul ii Indomi ItniUt rngarul i Ii vzu
do drum mal departe, In vremc cc califul, zguclu
induso tot de ris, so prvili pe spate, privind
cliipul vizirului su, Inmirmurit Intro uluire fr
do rispuns, PC AbuNuvas curei ia(ea semn
ile firitisire cclui InvinS.

Ciii.cI atizi 11az1)Lia aceasta. rcgek $nhitai s( iflSCI(


decda i Ii SLlSO eIierezaclei
Grbete-te, Sci:Icrezacl.a, i rna po vestc.ae-rn
riptea aceL1sta o snoavi, miftar tot atit d.e ha.1e 1
hir mioula i)o.nittzada strig
0, ehereada. surioara mea. ec ginga i cc gusLOaSO
sint vorbele tale
Atanci, dupi a scurt tverc, ea spuse
()MLNDRUL SI DS;ALUt. AU

So povcstete ca vizirul Bad reddin, 0(11Th i ito


ml Yen.enuiui, avea un Irate copilandru, do o fm
museW atIta do fIr do asemuire IncIt, Ia ivirea
lui, .i J)arbatu i femeile so opreau si scaide
ochil in Iai-mccele sale. Ci vizirul B.adr, do team
sa flu i Sc Intrnplc biiatului vreo panie, 11 inea
lent cci mare grij do privirile camenilor i fluI
Isa s S adune cu baietii do seam.a lui. Curn no
vroia s-i tnimit la coal, gindind di ii u Iar
putea veghea Indeajuns, Ii adusese acasi, ca dascal,
un preacinstit i cucernic eic, vestit pentmu
obicciurile lui neprihnito, i 11 dote In seam. Jar
.eicul so ducca In ficce zi la elevul liii, cu care SC
.inchidea cIteva ceasuri Intr-o mncpere pe care vi
zirul o menise pentrLl lectiiie br.
Dup un oarecare tin-ip, frumuseea i farmeceic
biatului nu IntIrziar s-i arate puterea asupra
eicului, care pn la urm incepu si simti sufletul,
Ia vederea acestuia, cIntInd din toate pisinoble
lui.
iaa, nemaitiind Ce sa faca spre a-i potoli
tulburarea, se hotanl Intro zi si Imparteasc
i biatului fionii sufbetului sau. Tar biatul, in
duio5at foarte, ii spuse
Vai ! tii bine di eu am miinile legate .i di
toate mLcinile mdc sint vegheate do fratele men
elcul suspin i spuse
Tare miar piacea sli petrec o soara nurnai
cu tine!
Copilandrul rspunse:
Daca zilele Imi sInt vegheate, :urn no mi
11 niopile?
eicU] raspunse

175
iu d cu bine! Ci terasa casei mole so ai1
aproape do terasa casci in care no af1m acum, i
nu ti-ar fi greu, dup cc fratele tu s-o culca, si
to urci tiptil acolo, de undo te-a ajuta s sari peste
ziduleul clespirtitor, pe terasa mea, undo nimeni
n-ar mai Vofli s no vegheze !
Biiatul primi cole spuse i zise:
Ascult i ma supun.

Cfi.c1 povestea nj un se aict. (1 ereza cia viz ii zorI 1


.mijirid si. sfioast. tcu.
Tar regele $ahriar i zise : ,,N-am s-o omor, do buni
seami, pmn ce n-am S aflu cc s-a petrecut i.ntre bit
ji dns.lul liii !

Aa incit, in cea de a 1re sute aptezeci .i


cincea noapte

e1ereznd.a urm:

..Ascu1t i mil supun.


i, dud so ls noaptea, biiiatul. so prefIcu ci
doarme. i, dup cc vizirul so duse In odaia sa,
ficiuI so sui pe terasi Jar dascalul Iui, eicu1, 11
luil numaidecIt de mIn i-l trase repede pe terasi,
unde Ii ateptau rInduite frurnos cupele pline Si
fructele. Se aezarii, aadar, pe ptura alb, in
lumina lunii i, vrjili do simtire i de seninul nop
II minunate, Incepur s cInte i s boa, sub dul
cea strliiciro a nopii.
Pc cinci Ii petrcceau ci vrernea aa, vizirului
Bacir, li:iainte de a so culca, ii veni gIndul s so
clue s-l mai vac1i o data pe fratele siu, i rmase
tare nedumerit dud nu-l gsi. Porni sa-l caute prin
toati casa i, pIn Ia urrn, se sm i pe teras i so
apropw do zid ul desprt,itor : ii vizu atunci pe
fratele sIii ji pe eic, cu paharele in min, stInd
.i ctntincl unul lIng altul. Ci eicul apuc s1
zrcasc do departe aproplindu-se i, cu o dibcie
destvIrit, Intoarse cintarea pe care tocmai o cIn
tau, ticluirid numaideelt, pe aceeai melodic, aceste
stihuri

Beau pentrii el un yin ininiresna1,


Inmiresmat de mzerea guru l?ii.
Jar czipa de rubin i-a colorat
Obrajii ruvzcni cu sfieli silhuL

Cwn si spun, dac, ferici, prin,


Lui frate-su, uite-i lurnina fetui !
Mime i-au dat: Lun-Plin-a-Credintii?...
Set-i spun dcci: Lun-Plin-a-Frumusetii!
Cind vizirul Badreddin auzi aceste stihuri cc cupru-ideau
acea iaud ginga In privina sa, cum
era om simtitor i bine crescut, i cum de aitmin
tori nici nu vedea petrecIndu-se nimic nepotrivit,
se trase Indarat spunIndu-i : ,,Pe Allah! nam s
le t1ulbur petrecerea! Jar cci doi petrecur Intr-o
desvIrs,dt fericire.

Cncl povestea ajunse aici, $eheiezada se opri o c1ip


i pe urnii spuse

177
SAC1L NZD}.L:\VAN

Sc povestetc eLi intro noapte eaiiful Ilarun Al


Ra.id, chmuit de unul din desele lui nesomnuri, a
poruneit sLi vin Ia ci Giafar, vizirui su, i ia
spus
0, Giafar, in noaptea aceasta pieptul mi-c
peste misur apsat de flCSOfllfl i tare a vrea SL
mii simt u.Surat
Giafar rspunse
0, emire al drepteredintiniinr, am un plie
ten numit A1.i persanul, care are in sacul liii o sumedenie
do snoave desfttoare, potrivite s sting
grijile cole mai grele si s poto]easc gIndurile
mohorIte.
Al Raid rspunse
J\tunci, adumiI nurnaideeit pe prie
tiu!
Giafar Ii aduse nuniaideeit dinaintea taii.fu
lui pe All persanul i ii spuse
Ascu1t, All! Tu 5tii poveti in stare s
alung grijile .i amaru]. Vreau s ne povestcti 0
poveste de-acestea.
All persanul rspunse:
Ascult Sj ml supun. Ci flu stiu de trebuic sLi
povestesc una pe care s-o fi auzit Cu urechile mole,
on una pe care s-o Ii vzut cu ochil mel!
Ai-Raid spuse:
Mi-ar picea rnai degrah una Ia .are sI ii
Juat i tu parte.
Atunci All persanul spuse
Stamn Intro zi In prvli.a mea, vinzind
cumparInd, cInd un kurd veni sLi eumpere flu mai
tiu cc; deodatl, lnfc un sculut cc se afla PC
tejghcaua mea i, ifinil ca miear s Incerce s-l
ascunclil, vru sLi. p10(0 (U ci., do paret an fi fost al
ml de (md lumea. Eu, atunel, ,rii din prviie
afari In uli, ii Inhai do puipana mantici i ii
poruncii snmi de.a indric sacul ci Insi rIdici
din umeri i irni spuse
Sacul lsta ? Pi c sacul meu, cu WI cc se afI
in ci!
Eu atuuca, sirnind c m innibu, strigai
0, musulmanilor ! sclpaimi bunui din m
nile pacatosului stuia
La strigte1e mole, mntregul suk se strInse mprejurul
nostru. jar negustorii m sftuir s mL
due i s ma plIng cadiului numaidecIt. Facui aa,
i ci ma ajutar sa-l ducern [a cadiu cu fbi po
kurd, hoWl sacului.
CInd ajunserm in .faia cadiulni, ramascrim
amIndoi CUVLinC.iOi in pmeioare dinaintea lui, i ci
Irieepu prin a no intrcia
Care din liQ VOL lace plIngerca fH pcntru cc se
plIrige?
Atunci kurdul, iril ami da rg.az s1 cleschid
gura, inaint cIiva pai I rlspunse
Allah ocroteascal pe stilpInui nostru, cadiu
iacit, sacul acesta oslo sacul meu, cu tot cc Sc
afllt In el. 11 pierdusem, i iact c 1-am gsi1. Pu
taraba din fata prvll.iei aeEstw em
Cadiul II IntrebI
CIrid 1-ai pierdut ?
11 rspunsc
Pc viua de len i, din pricina accstci picr
den, nam pulut sa dorm toalu noaptea.
Cacliul 11 Introba:
Atunci, ia smi iniri toalu lucrurile ca
se afl in ci.
i kurdul, fri s oviiase o clipa, SUSQ
In sacul TflCU, 0 eadiule, stplne al nostru, so
afl doua borcana5c do clestar pline cu kohl, doua
.179
beigae de argint pentru iiitifls kolilul, 0 bati.sta,
dou borcane cii iimonad, aurite Imprejur, o
pern, o andrea Impletit, 0 piSiCa cu pul in ea,
doi mgari, dou palanchine dc fcrneie, 0 vacu,
doi vitei, o oak cu rnieii. ci, o cmiI i doi pui de
crnii, un droniadur bun de goan Cu dromadera
lui, un hivol, un divan, un palat CU dou si1i do
prirnire, dou corturi do pInz verde, o codoaa
tirba, Un buat i sora liii, i 0 ceata do kurzi de
soiul meu, gata si puni marturie (a sacul aecsta
este sacul meu.

Cmnci povest(I JLIflSe liCi, ?UhJeZR1fl vizu .orim


inijincl i, sflos, au.

Ci ntr-a trc ute aptezeci i asea noapte

En urm

...gata s pun niituiie (U sacul acesta este


sacul meu.
Atun.ci cadi.ul, netuiburat, so intoarse ctre mine
i ma Intreba
i tu cc ai de rspuns?
Eu, o, emire al dreptcredincioi1or, cram InrnIrmurit.
Ci tot inaintai oleac i rspunsei
Allah Inaltel i cinsteascl pe stpInul
tru cadiul! Eu tiu c In sacul meu so afl un iatac
prginit, o cas fr bucatarie, 0 eoala de biiei,
un bIrlog de tIlhari de teapa kurzilor, o bIt de
cioban, cinci bioli draga1ai, dousprezcce fete fecioar
i o mie de cpetenii do caravane, gata sa
180
pun mrturic c sacul aces La este sacul rneu, cu
tot cc se afl in ci.
CInd kurdul auzi rspunsul meu, strig viicrindu-se:

0, .stipine a1 nostru, cadiule, sacul acesta


care-i al meu este cunoscut i rscunoscut, i toat
lumea tie c e al meu. Pc deasupra, ca Inca o
dovad, ci mai cuprinde clou ceti Intrite, un
alambic de aichimist, o iap i dci mInji, un biat
stricat i doi codoi, un cpitan de nav, un preot
cretin, i un cadiu ji doi martori, gata s puna
marturie c sacul acesta este sacul meu!
Cacliul, Ia aceste cuvinte, fr a se tulbura, se
Intoarse ctre mine i ma Intreb:
Ce ai de rspuns la toate astea?
Eu, o, emire al dreptcredincioilor, ma simtearn
pleznind de mInie. Ci tot Inaintai cItiva pai i
rspunsei cu toat 1initea de care mai eram In
stare
Allah lumineze i Intemeleze judecata stapI
nului nostru cadiul! Trebuie sa adaug c In acest
sac, ca dovad Ca este al meu, se mai afl, pe
deasupra, un leac Impotriva durerilor de cap, nite
filtre i nite farmece, o mie de berbeci deprini
s se bat In coarne, nite barbati dedati femeilor,
nite stricati, nite umbre i nite nluci, nite
proaspeti cstoriti, cu toat nunta, douasprezece
vInturi puturoase, tot atItea fIslieli fr miros, o
nevasta ieind din hammam, douzeci de cIntrete,
cinci roabe abisinience frumoase, trel indience,
patru grecoaice, cincizeci dc turcoaice, aptezeci
de persienc, patruzeci de camirience, optzeci de
kurde, tot atItia chinezi, nouazeci de georgieni,
toata tara Irakului, Raiul pmIntesc, un cui, un
negru cIntInd din clarinet, douazeci de dansatoare,
tpalatul lui KhosruAnuirwan i ccl ci liii Soil

181
man, toate prninturile cuprins intro BalkIi I
Ispahan, Indille i Sudanu], Bagdadul i Khoras
sanul; mai cuprinde, pe deasupra Allah ape-
rei zilele stpInului nostru cacliul ! L[fl giuigi
Un SKTIL1 i Un. brici do brbierit pentru barba cadiulul,
daci preacinstitul cadiu n-o s rccLInoasc
dreptul men i s judece ca sacul acesta este sacu]
mcu

CInd (adiul auv.i toate astea, nc privi i Imi


spue
Ie \llah ! saul (esta este ValeaZ
dEdii
i Jmaide(jt, ta sL vadil ad.eruI spuselor
noastr(., pLise sa Sc clesciuda sacul, do fa cu mar
toni. lii ci Sc ai.iau citea C()Ji do portoca1 i nitt
sIrnbuni do msline.
Eu, atunci, ii mrturisii naucit cadiului eLi sacul
acela cia sacul kurduiui, clar eLi sacul men piOiISC
Si mLi cam duseL
(1I1l ealiful Ilarun \1Raid auzi aceastLi p0-
veste, so piavah pc spate in hohote do ils, sii. dote
un dan mar( liii Au peisanul. $i Iii noaptea aceca
dormi adinc pin dimineata.

1k rn. ScIi 1CzL(.h1 a1.ig


1).ii. c pica1eici tule iege, dci u1ii untie acesL
snoav cu lao cit aceec in are dou iemei vioiau s
stie iuu cstc rruii bi.ne in dragt)Sle Su altgi 1ifl IUcU
ini fl In )dIl) cO))1

(E S.\ .:\1EG1 ?
iN iJ.\(\i FrNAR SM] UN B:\RBT (VPI ?

Snoaa avoasa (Ste po\:5ti do AbutAma, care


spunc
Stam lntr-o sear pe lerasa easel mule, ca s
ma mai rcorese, cind auzil nite femei VorbiLid
pe terasa dealturi. Femeile care vorboau eran
cole cloLl sotil ale vecinului meu. Fieeare dintre
ole avea cIte un drgu, care le aducea ltc rlisfI
uri dec11 1x)orogu1 br de sot. Drguu1 uncia era
un ilctiu frumos, Inca fraged 5i cc buzole Si obra
Jit rumeni, abi.a acoperiti en umbra unul puf pe
cmnd drguul celeilalte era tin brba,t copt 5i mi
podobit en o barb mare si deas. Or, edo dou
vecine ale mdc, nestiind c slut aseultato, tocmai
vor5eau despre rneritele fioearuia dintre dragulu
br. lJna spunea...

CIrici poveste z;ust Sebtic/ucla hIt/il zOti


rnijincl si sIi6at. thu.

Ci 17711Ct (?( S?11C .%I))fEReci .i ?CtplCa


nba pie

hi tIIA

.Jna spunea
0, soro, corn fatI to do poi st taUzi barba
drguiului tati, cind fli zgirio pieptul oH mustata,
cind ii inteap obrajii i buzole ? Corn fad s1 nu
Iii de fiecaro data jupuit i sfiiata ran ? Crcdoma,
soro, seliirnbti iubitul i L ca mine
tati vreun fleaiandru Cu obrajii acoperiti do un
puf uor i picut, o poam do came ginga cc
ti so topete In gur cinid II srui. Pc Allah ! acela
are s tie sf1 mniocuiasc dostul do hino fat de

183
tine lipsa lui do barb prin atitca alto lucruri pline
do dulceat.
La aceste cuvinte, tovara ci rspunsc
Proast rnai eti, soro, i 1ipsiti do pricepere
i de dibcie ! Au tu nu tii c un porn nu este
frumos decIt Incrcat en frunzele lui, iar castra
vetele nu estc bn deelt cInd are creuri si bubu
ruze? Ce poate fi mai urit pe lume decIt un birbat
spin ( napul ? Afi, clar, e barha .i mustlile
sint pentru barbat coca cc sInt cosieie piruiui
pentru femeic. Luerui ama do invedeiat meit
Allah prealnaltul (sivit lie ci!) anurne a zimisiit
in cer un ingor care nu are ait sarerna clecit s
cinte imnuri do pre.amrire Atoatcfictoru1ui pen
tru Ca Jo-a druit barbatilor barba i pentru a
b-a Inzestrat pe femei cu plete. Ce-mi tot spui
tu atunci s-mi iau de dr.gu un tinerel lara
barba? Au tu crezi c a primi vrcodat s ma
leg cu unul care de-abia imbriat, so i desparte,
de-abia Incilzit, so i rce.5tc, de-bia
prins, se i desprinde, de-abia In1at, so i co
boara, de-abia gsit, so i pierde, cbe-abia inceput,
so i isprve.to, deabia pornit, se i odiImetc,
de-abia dezbrcat, so i imbraca, i de-abia von it,
e gata s piece? Vezi-i de trcabi, soro drag!
N-am s ma despart niciodat do un harbat care
de-abia aduimecat so ji Intoarce, care cInd vine
rmIne, cInd Incepe nu se oprete, cInd sfiret.e
n.u se isprvete, cInd te strInge to bucur, cind
asud to cutremur, cInd d flu so zgirces,1e, i
cInd vrea poate!
Dup cc auzi lmuririie acestea, fmeia care
avea do drgu un ficiandru strig:
Pc Domnul sfintei Kaaba! o, soro drag,
mi-al stIrnit ispita do a cunoate i cu un om cu
barb!

184
Pe urm, Scherczada, dup o tcere scurt, spus
nurnaidecIt:

PRETUL CASTRAVETILOR

Tntro zi, emirul Mom benZaida intilrii la


ntoare Ufl arab, clare pe un mgar, venind din
pustie. Ii iei inainte i, clup salamalek, II intreb

Unde mergi tu aa, frate arab, i cc duel


Infurat cu atita grij in sculetu1 tan ?
Arabul rspunse:
Merg la emirul Mom, s.i duc trufandau
aceasta de castravei cc s-au copt mai degrab de
vremea br pe ogorul meu. Curn ernirul este cel
mai darnic om din cIti se cunosc, n-am nici. o in
doiala c arc s-mi pbteasc pe castraveti un pre
pe potriva rnrinimiei lui!
Emirul Mom, pe care arabul nu-1 rnai zuse
niciodatt pIn atunci, ii Intreb:
5i cu cIt nidjduieti tu sa-4i piiteasci ens-
ml Mom castraveti.i acetia?
Arabul rmispunse:
Pc puin cu o mie de dinari de aur!
Ernirul Intreb
5i dac emirul ii-o spune e e prea rnult?
Arabul rspunse
Nam s mai cer decIt cinci sute!
5i dac el o s-ti spun Ca e prea mult?
Am s cer trei sute!
Si dac ci o s-ti spun ca tot e prea mult?
0 sut!
51 dac o s.-ti spun. jar ca e prea mult ?
18
Cincizeci
Si dac jar u sii spL111i c e prea muft ?
Treizeci!
5i dac o sn-ti spun c i atIta e prea mult?
Uf ! atunci am smi bag mgaru1 In 1iarc
mul lui i-am s-o iau la fug cu mIiniic goale
Auzind Cu vintelo acestea, Main pufni in ris i
dew pinteni calulul, ca s-i ajung aiaiul i s
se Iritoarc repedo la palat, unde Ic porunci robilor
i rnusaipilor sIi lase s intre pe arabul ccl
cu castravetiL
5iaa, cInd, peste un ceas, arabul ajunse la palat:,
cimirasu1 so gribi si-1 duc In sala do pri
mire, undo ii atepta emirul Main, stind mret,
Impresurat de toat fala do la curtea Iui i Incon
jurat de strjerii Si CU spadele in mInL Aa ci
arabul nici pomeneal s recunoasc in ccl din
faa lui pe clretul IntIlnit in drum ; i, cu sacui
Cu castravei in mIn, ateptI, dupI cuvenitele
salamaickuri, sil Intrebc mal Intii emirul. $i
emirul Ii Intreb
Ce-mi aduci in sacul acela, irate arab?
[J rspunse
PunInclumi credinta in. mirinimia crnjruluj,
stipinul nostru, ii aduc nite trufandale do castra-
veti tineri, crescuti In bostnria mea.
Bun gInd I 5i la cam cit socoi tu si Sc ri-
dice mrjnimia inca?
La a mie do dinari!
E cam prea mult
Cinci sute
E prea mult!
Trel sute!
Prea iu1t
o sut!
Emuib!
- Cincizeci 1
Mult!
Treizeci!
Inca-i mult!
Atunci arabu]. strig:
Pc Allah ! ce Intilnire de semn iau mai d\ U
sd l eu adineaori, In pustie, cind detel Cu och ii
do aIa ala de catran! Nu, pe Allah! o, ernire,
nu pot s las castravetil la mai puin de treizeci de
elinari.
Auzind aceste cuvinte, emirul Moth zimbi a
ride i flu rspunse nimic. Atunci arabul Se uit
la ci i, bgInd dc seam ci omul eel Intlini t in
pustie nu era altul deelt chiar emirul Mom, spuse
Pc Allah! o, stapIne al meu, poruncct. s
fib adui cci. treizeci do dinari, caci migarui rncu
este legat ia poart!
La cuvintele acestea, einirul Moth )zbucnI intr-un
hohot de rIs do ezu pe spate; apol II .1nm
pa mra5u1 lul i-i spuse:
Numara-i numaidecIt aeestui Thate arab mai
Intli o mb do dinari, pe urm cinci sute, pa w.-rn.J
trei sute, pe urmi 0 sut, pa urm cincizeci, i,
la sfIii.t do tot, trcdzecl, ca sii hotiriti si las
rngarul acolo unde este legat!
i arabul rmase cu gura cscata, piiifliJid 0
mie nou sute optzeci de dinari pentru un sac de
castravetL Aa era do darnic emirul Mom ! \1i1a
aum Allah fie cu ci In veci

Fe wm, eherczada spuse e

137
PL1TELE AbBE

Abu-Suvaid povcstete:
Intr-o zi, intrInd Intro livad ca s curnpr
nite fructe, zrii de departe, ezind la umbra unui
cais, o femeie ce-i pieptena prul. Ma apropiai
de ea i vzui c era o btrIn i c parul Ii era
a1b; ci fata ii era desdvIrit de proaspata, jar obrazul
arata minurtat. Dac vzu c ma apropil de ea,
flu fcu nici o micare s-i trag iamacu1 pe
fa, nici vreun semn ca ar vrea s-i acopere
capul; ci zImbea mai departe, descurcIndu-i parul
cu pieptenul ci de filde. Ma oprii dinainte-i
i, dupiI cuvenitele salamalekuri, Ii spusei:
0, tu, cea btrIn dup ani, dar aa de tInara
dup chip, de cc flu-ti vopseti prul, ca s semeni
intru totul cu o fat tInr? Ce pricina te Impiedic
i s flu fad aa?

CInd povestea ajunse aid Sehc.iczada yLzu zorli


rrdj nd i tilcu sfloasL

Ci ntra trei sute ?aptezeci i opta noapte

Fa uirrt

...Ce pricin to impiedica s flu fad aa?


Ea ridica atunci capul, ma privi cu ochii marl i
irni rispunse
L-am mcii vopsit oclatd,
i iarsi a albit.
Ccici doar culoarea vremii
Rmine, nesminUt.

Nu-l mai vopsesc cZe-acuina


C&i n-are nici u rost,
i nici nu se miii poate
S fii ceea ce-ai fost.
i 5eherzada spuse apoi:

INCURCATURA DESCURCATA

Se povestete Ca vizirul Giafar, prirnindul intr-o


noapte ca oaspete PC califul F{arun Ai-Raid,
nu precupeea nimic spre a-i inveseli cit mai plcut.
Dodat, califul Ii SUSC
Giafar, am auzit c ai cumprat o sciava
frumoas foarte, pe care i eu o bgasem de seama
i pe care vroiam s-o cumpar pentru mine. Doresc,
dar, s mi-o laji mie, la cc pret Iti convine.
Giafar raspunse
N-am de gInd s-o vInd, o, emire al dreptcredincio
i1or.
El spuse:
Atunci, da-mi-o in dar.
Giafar rspunse:
N-am de gInd a.5a ceva, o, emire al dreptcredincio
i1or.
Atunci Al-Raid Incrunta din sprIncene i
strig:
Jur de trei on cI ma despart de sotia mea
Sett Zobeida, dac nu vrei s-mi vinzi sciava on
sa mi-o daruieti.
Giafar raspunse

139
J Ur do trel on c mi despart pe cTat de
so1ia mea, mama copnlor mci, clacii am si-ti vind
selava sau am sii ti-o diiruiese.
Dupi cc amIndoi fu1curt asemenea jurimint, doodat
ii c1eteri seama cLe isaseri tirIti prea dc-C
parte, orbiti de aburil vinulul, i, amIndoi Intr-un.
gind, se Intrebar cc cab S fobosease spre a ioi
din Incurcturi, Dup elieva clipe do utuire i de
cugetare, A1-Raid spusc
N-avem a1tt cab do scpare din Imprejurarea
aceasta Iricureatil, decIt s no siujirn do iuminibe
eadiulu! AbiYussuf, eel atIta do priceput
n begile CC tin do desprcnic
Trimiscri numakiecIt dup ci, lar Abi-Yussuf
gindi ,,Dac trimite callfui dup mine in puterea
nopil, trebuic s se Li mntImpiat belea mare in
ls1am i iei degrabil din cas, incbec PC catIr
i ii spuse robulul care venca In urma but:
Ia en tine sacul cu griune al catIrului, care
n-a isprivit dc mmncat, i flu uita si ii atirni Ia
bot, cInd o si aj ungem acobo, ca sI-:i sfIreasci
portia.
Jar cind intri in sala in care II ateptau califul i
Giafar, caiifui se ridic in cinstea lul i ii pofti
sit so aezc alitturi do ci: hatir pe care nu-l fitcea
niciodatit deelt; numal Jul AbiYussuf. Pc urm
ii spuse
Tcain chemat pentru o incurca lurit dintre
cole mat Incurcate.
i ii povesti intimplarea. Atunci Abi-Yussuf
zise:
Piti, deziegarca, o, emire al drepteredindo
i1or, este cum flu se poate mat uoar!
Se Intoarse apol cittre Giafar i ii spuse
N-al decIt sit-i vinzi califulul jumittate din
selavit i sit-:i d.lruicti in dan cea1alt jumittate
.190
FIottriroa aeasta 11 incmnt poLo misur1 pa
calif, care nu mai contenea s so minuneze do
deplina-4 iscusini: cci pa amIndoi ii dezlega do
jurmIntul fcut. Porunciri, aadar, si viiili numaidecIt
sciava, iar califul Ii spuse
Nu pot atepta s treaci r.stimpul 1iotirit do
Jegi pentru s.lobozeuia cc mi-ar Ing&lui so iau
pe sclav do Ia stpInul ci dintli. Aa melt, o,
AbiYussuf, trebule smi mal afli i mijiocul d
a-mi da pe bc aceast slobozenie.
Abi-Yussuf rspunse
Lucrui inCa 1 mai U))r, Poruiicete s vhi
aid un tInir mameluc.
NumaidecIt AlRaid porLini 5SU Villa mamolu
eul, iar AbiYussuf spuse:
Peniru ca accasta grabnica slobozome sa .f ic
aa cum scrie Ia loge, trebuie ca roaba s fie cstorit
clup loge. Am s i-o dau, aadar, do sotie
acestul mameluc care, dup cc i so va plti riiscumprarea,
are s so despreasc do ea, fr a
o fi atins. i numai atunci, o, emire al drcpteio
dincioFj.ilor, sciava arc sI poatI fi cacimna ta!
Apoi Se Intoarse etre rnameluc si U spuse
o prinicti pe s(ava aeasta Sflti( i(
giuit?
El rspunsc:
o primesc
Atunci cadiul ii spuso
Eti cistorit. .X.cuma, 1iflU U flilC (10 dman
pentru tine .i desprete-ie do ea.
Mamelucul. rtspunse:
Do vreme cc sInt csitorit Cu ca dupi loge,
in s rmln cstorit, cci sciava Imi place.
Auzind rspunsui mameluculu 1, califul isi jn-
crunt sprlncenele a millie i ii spuse eadiulu
191
Pc fala strarnoi1or mel! deziegarea ta arc
s te lege in treang.
Ci AbiYussuf spuse biajin
StpInui nostru califul s naibi grijli de
dritnicia acestui marneluc ji s aih toat Increderea
c dezlegmIntul este mai uor ca oricind.
Pc urm adiugI:
Inglduie-mi numai, o, emire al dreptcredin
cioi1or, s ma slujesc de rnameiuc ca i cum ar fi
robu1 meu.
Caii:fui Ii SUSC
tIi Ingduiesc. Este rol)u[ LaU St Sc afla In
stipinirea ta
Atunci Abi-Yussuf se Intoarse cairo fat i Ii
spuse
lii druiesc marnelucul acesta i ti-i dati ca
rob cumprat ! 11 primeti aa?
Ea rspunse:
Ii primese
Atunci, casatoria PC care a fcut-o cu tine
este stricat chiar de ci. lar tu eti deziegata de
ci. .Aa spune legea cstoriei. Am judecat!
Auzind judecata aceasta, A1-Raid, minunIndu-se
peste poate, se ridic drept In picioare i
strigi
0, Abi-Yussuf, nu se mai afl altul ca tine
in tot Isiamul
$i porunci s i se aduc o tabi mare, piin cu
aur, i ii rug s-o primeasca. Atunci cadiul ii mul
tumi, dar flu tia cum sA duc tot aurul acela.
Deodat Ii aminti de sacul de grune al catiru-
iui i, cerInd sa-i fie ads, vrs In ci tot aurul
dc pe tabl i pleca.
Or, snoava aceasta ne dovedete ca tiinta legilor
duce ia onoruri i la boglii. Mila lui Allah
fie, dar, asupra tuturor acetora!
L % U.1Tflfl. CUCl (.iti spflt t

ADoN LVv_\S 1 K) A T j.1J -IrT Y( )DA

Sc povestete ca slvitu1 calif Harun A.1Raid,


arc-o iubca cii o dragoste peste msur pe soia
i vurioara lui, Sett Zobeida, pusese s so zideasc
pentnu ea, intro grdini numai a ci anume, Un
mare havuz, Imprejmuit de Un cringuor de copcei
stufo.i, uride se putea sclda fr a fi zinit
vreodat nici de privirile brbati1or, nici de azele
soarelui, atita de neptruns i de frunzns era acel
crInguor.
or, In.tro d de ari, Sett Zobeida veni sin
guri-singuric in crIng, so dezbrc pIn 1 piele
pe marginea havuzului i intr in ap. Ci nui
pia decit picioarele, pin Ia .genunchi; cad se
sfia do tremurul pe care apa ii d truputui cc so
cufund Cu totul in valuri, i, pc deasupra, nici
flu tia s Inoate. Doar cii un lighena de aur pe
carei adusese cii ca ii turna cite putina ap pe
urneri.
Calif ul, care o vizuse Indreptinduse catre ha
vuz, o urmase ineetior i, clcInd fara zgomot,
ajunsese la crInguqr tocmai cind Sett Zoheida era
goal. Si, ascuns Intro frunzi5uri, incepu 80 pri
veasc i s so minuneze do alba ci goliciune din
ap. Si cum sta CU 0 mIn sprijinit pe o creanga,
deodata creanga so fnInse i Sett Zol:wida...

Cnd povestea ijunsc m(,, hcr(za(kI vavu Orii


flijifld Si. iOiS, :11.

193
Ci inra trei sute aptezeci i noua noapic

Ea iunii

...dcodaUi croanga se frInse i Sett Zobeida, Cu


prinsi do spaimI, so mntoarse, punIndui ropede
mItnilo Ia locul de ruine, ca s-l fereasci do pri
yin srine. Or, Sett Zobeida era aa do binecuvintat
i, melt mIinile ci amlndou nu izbuteau sl
acopcre totut; aa cEi, printre degeteic ci, ccliii
caiifului zareau I utreaga cornoara.
AiRaid, care pin atunci ma avusese prilejul
so privoasci in voie pe verLoara lui, fu i uimit
i incintat vzlnd-o acum lt do druit era, i so
grbi s so lndeprteze pe furi.5, a.a cum venise.
Dar cole vzute i.i stlrniser Irichipuirea i so simi
deodati ispitit s fac versuri. tncepu prin a ticlui,
Pc Ufl nitm sprinten, urmitoru1 vers

I/UZ?U arcytntu1 1101 intrun hazziz...

Dar degeaba I.i mai frirnlnt ci mintea s duc1


mai departe cuvintele, cici nu izbuti nu numai s
isprveasc poezia, ci nici rncar sI fac i versul
urmitor, cerut de rim; i so simea tare nedijit
i asuda repetindu-i

Vzui a.rgintul gol intruu havuz...

Si nu izbutea s ias la liman. Atunci, so hotiirI


sil theme pe poetul Abu-Nuwas i Ii spuso:
Ia s vedem daci. tu poi s duci Ia c.apit o
poezioarI care are ca vers de Ineeput aceste cuvinte
Vzui argiutul got intrun lzavuz...

Atunci, Abu-Nuwas, tare i ci diiduse tIrcoale


prin prcajma liavuzului i luase scama la toati
IntImplarca do rnai mnainte, rspunse:
Ascult i rni supun
i, spre uluirca califuirn, ticini PC datt stihurile
urnitoarc

Vizui argintul got Intrun havuz,


i ochii mei cu fldcdri s-au aprins.
Gazela dulce sufletul mi-a puns
Cu-al fericirii ci ascuns hurmziz.

Do cc mu rnam putut scldmba mm tii ip


In vat de ap, s?I-i aunt hoteste
11.1 fruinuseii hai sum intrun pete,
Fentru un ceas on (louu, st rnti schinth ?
Calif ui nu Incerct st afle curn do tiusc Abu
Nuwas s dea versurilor lui o culoare atIt do aldoma
cu faptele mntImplate, i ii risp1uiti cu drflicic,
spre a-i dovedi mu1umirea avut.
Pe urm, $elicrezada adug:
Dar s flu socoi, o, proafericitule rcgc, ed accastii
iscusini a mintii lui AburNuvas at ii rnui strd1ucit
dccIt minunata lui stihuire din snoava ce vine acum la
rind.

ABU-NIJW:\S FICIND STIIIU1U

Tntro noapte, califul ilarun A1Raic1, prins d


nesornnui greu, so plimba singur po sub galoriile
seralulul su, dud o ztri pe una dintre roabole
lui, pe care o iubca peste rnsur, IndrcptInduse
citre pavilionul ccl do tain. Sc lu. dup ca i

195
iii tni pe uimk &esteia in pavilion. C) cuprins
atunci in brale i incepu su alinte i s se joac
cu ea, pmn ce roabei ii (azu valul ceU lcpClCa.
si pmn ce tunica ii aluneca de PC umeri.
Vizmnd-o aa, dorina se aprinse in sufletul califulul,
Caic vroi pe data si mearg Cu selava
en se tiase indrit, spunmnd
JajUimi, acum, o, emire al dreptcredineiu
silor ! S arnInrn pe mime, cci In seara aceasta
nu n ateptam Ca al s ma cinsteti cu vizila ta
i no sint deloc pregatita. Ci miinc, cii voia lot
Allah ai s rni gse.ti patfurnaUi i pe on pat
cu LaSomi i i Urni resmate.
Atunci i\lFtaid no mai strui si se intoalca Ia
phiribarea lui
A doua zi, pe Ia aceeai vreme, erniru.l 11 tiirnisc.
pc 1\Iassrur, cpetenia eunucilor, S-o vesteasca PC
roaba de fgduita liii venire. Ci feticana tocrnai
avUsese in zIiia aceca on inceput de obose.al i,
simtindu-.se mal s1il)ita si rnai neInstare decit ontind,
se multumi, drept once raspuns dat ml Mas-srui-,
c-are ii aminti de tagaduiala din ajun, si.i
uiteze vwala ,,Ziua terge vorbele dill timpW
tlopli !
In (-Ilpa cind Massrui- Ii repeta c-alihilui euviii
tele ac-estea ale feticanei, intral- poetii Aim
Niwas, EIRaka.i i AI)uMossab. [at califul S
intoaise ctre ci .ji Ic spuse
Fiecaie dintre VOi sami tICIUI6S: X da
citeva stihuri in care s fie cuprinse cnvnte[c
,,Ziua terge vonl)ele din timpul noptil V
Atunci, poetul EiRakai spuse c-el dintli
0, iniind ia seamcz
Si ficji deacea copild.
(lHrnOasc.i i qingai,
far frird C: dc m1U,
C nit rr(a HUL cL
SI IW (ACt . pril1Las(,
!1U)U(lHjHd. (41 ,,i1icill(...
zapi, (:11. 1ZejI1(?C1ca
Si (lilic 1l(?fXl,U1(?,
iVzssi .S(IL.Iil1 l)U r()rban fa)i,
S7)H.fllfl(1 ((1 : ,ilftz .!1(J(
/uihcie spu.c(n i(Ht7)t( !

i: rflia, I\1)UPVJOSSaI) inait(t .i Nps


IIZIInU inea aiear(ju
Sprea el, In cjoana II1U1u,
lai ta N( ))aca, reaza,
Z!U 11I(>Ct ittJ1u(z1Yue.

(md kijj J)IHIfJJ, : I)ie))tIlL


I)e doint el nza aide.
Ia Loar se iiie
Sa 1UILI 111(11 (?epart(.

L)ei ainintese cenu spti.se,


I 1111 lUS pu.nde )l pie,
iinbinduiii : ,,Zii.ia tere
11/orh4e .S7)US?fl iL()QJtt? !

(] din iiim, \buNu\vas, naint si spt.ise :


in seara tinitit.
Ce didee .etl(!oia
C_it farnzec, jaii roj(.
Priiz. tin pui treinu in

In 11)1111 (Iflt a! S(III,


Suavanieiit.c 1.
rJTi roni. 1)r(a, a (ei(1:l
Zbutiiu1se ii;r.

i!7
i-au. Inceput deodat.
Sub hain s-i tresalte,
Mici, sinli ci, aprinii,
(a (lO7La rodu calde.

I)eatllea dt1ci alinturi,


3OCUTi drag, si gluine,
Dibaci purtin(lzirni inina
i cii un rost an.nine,

Iannacul (le pe fatd


1)eodatcI scab(itI,
.Si (IC pe ulileTi, iii oeaie,
Titnica ii CUZU.

5i se lvi deodata.
Pe jumtate qoaki,
Din roch.ia4 czut,
Ca floarea din peiald.
Ciiiii flOC7Jt(!G)t CobOriSe
A umbretor perdea,
Jlprins de dor, i lacorn,
1am spns ,,lc erean a inea

Cl ea .opti doar : ,,miine...


Jar cu, a dona zi,
1aduc aminte dulce :
,,Fdgdduial.a, .tii !...

Ea. ca-ntr-un vis, cu och.ii


RIzinci, CU buze coapte,
Rspunse : ,,Ziua terge
Vorbele spuse-n noapte !
Dupi cc asculi.i totc aceste stihuri, A1-Ra5id
puse s so dea cIte o surn mare de bani ficcrui
poet, afari do Abu-Nuwas, i porunci ca aeesta sa
lie ucis numaidecIt, strigInd
Pc Allah I tu eti In eIrdie cu selava aceca
Aitminterea, do unde ai fi tiut s zugrvcti atita
do aidoma o Intimplare la care nurnai cu am lost
do fat?
Abu-Nuwas incepu s ridi i rispunse:
Cailful, stpInul nostru, uitt c adevratul
poet este acela care tie s ghiceasc:i coca ce-i ascuns,
numai din atita cit i so spune ! 5i, do alt
minteri, Insui Profetul (cu ci lie rugichmea i
pacea!) ne-a Inf1Itiat pe noi, poctii, de minuno
atunci cInd, vorbind despre noi, a spus: ,,Poeii
umbli pe toate drumurile ca nitc smintiti. Nurnai
inchipuirea ii ciiluzete, i diavolul! Si povestesc
i spun lucruri pe care nu le svIr.csc!
Ai-Raid, la cuvintelo acestea, flu vroi siI mai
adInceasc o taini ca aceca i, dup cc Ii iertiI pe
Abu-Nuwas, ii d1rui de dou on rnai mu1.i bani
deelt dduse celorlalti doi pocii.
Dup cc regele Sahriar auzi accast snoav, strig:
Nu, pe Allah! eu flu 1-a fi iertat pe Abu-Nuwas
sta, i-a fi cercetat acea tain, i-a fi pus s i se t2i2
capul Unul fiuier-vint ca ci. Nu vreau, auzi tu, Sehe-.
rezada, smi rnaj pornencti de dezrntatui sta care nu
respecta nici pe califi, nici legile.
Jar eherezada spuse:
Atunci, o, preafcricitule rege, UU s&ti r)oV-
snoava cii migarul.

MAGARUI

Intro zi, un orn do treaba, ca toi oamenii do


treaba, care slat de-atitea on pclii de sernenii
199
br, 1nurg(a p.rin sub, (1 ucind dupi ci un :niga
begat nurnal en o tunic, Ce slujea I (Ic &LipstrI
wurnalului. Vfl lint. iSeCisit iE ian Si SC. hotaii !-
lure migarul. Ii spuse i unui tovar dcal Iui
ate de gind sI fac, jar acela Ii Intrcba
(Ufli 0 sa faci ( s nu t( sin1t slt)n1u
ni.igariilui ?
Ilotul raspunse :
Vino dupa mine sial si veil.

( nd pOCstcn nJU-C ai4. .7(.IiI ../d(h vAit


IllLjlil(t .t. SItUSL U.it.

Gi intct trei sute optzecea noaptc

1n miii i

...VIli() dup mine iai si vezi.


Sc apropie atunci de on pe la spate i, iHc(k
ineetisor, S(OaSO (apastrul rnagarului, iI p(tre(u.
apoi pe dupi cap, fr ca omul s simt ceva, i
rnersv mai depantu, ca o vita de povar, In vreme
( tovaraul siu se irideparta en migruI dez1eat
Cind liot,uI se Incredint e mgarul era destul
du cleparte, se opri deodat din mers iar omul,
fii a intoar(c eapul, se strcluia, smucinduI. si
si1casci s iiiainteze. Dan, simind opurierea. Sc
intoarsu snsi Indernne vita Ia drum i, in 1oi de
rnagar, (lute en 0(1111 dc hou1 legat en epistrul,.
slnd cu priviti rugat.oaiu i umile. iatila du
iirnit S(. S11nti. de iamnasc Inniainuirit dinaintea
iiutu[iii dup un rasilini). i/i)Uti iflLtifl si rs(i.
si ingaine itt.va oaptc i s inircix
Cine (sti ?
.i{otul, en glas inecat cit la(rlmI, sLrig
- Siflt rnigaru.1 tiu o, stapine. Ci povistei.
nRai dea rnirarile. Af1i. in adevr. ei in tin
ictea inca cram o iiairnana dedat Ia tot soiul de
pacatocnii ti(UlOaSe. intro zi, rnam intors acas
1)eat i. S(i1i)irl(i() pc mahiimea, care. viziiid u
aba, nit mai putea sii stapIneasea supararca, ma
(opCfl (11 VOrbe do ocara i vru s ina alunge dirt
uasa. Ci eu o impinsei cit cob i, in bcia mea,
cietei in ca tunci, rniniat pe purtarea mea 1a1
de ca. in blestem, jar urmarea blestemului ei fu
ci-mi s(himbat pe data infiarea i m prefacul
ri rngar. Atunci tu, o, stapIne al rneu, mai cuiri
prat din sukul de rnigari, pe cinel ciin.ari, i rnal
tt.fltit aa toata vremea asta, i tCi sin jit do mine
ca do o viti do povara, mai Imboldit din spate
atunci ind, istovit, nu mai vioiarn si rnerg, i irni
aruncai o clroaie de injuituri pe care cu nam sEi
(utez niciodata s Ic rostesc. iasa ! Jar eu nu
ma putearn plingo nicicurn, do vrerne cc graiut
imi fusese luat i tot cc putearn si fac, (iteodata,
dar nu prea des, era sli izbutesc citeun vIrit, in
locul vnrbei (cmi lipsea. Intrun sfIrit. astz
do bun seama c srmana maic-mea i-o fi adus
ainmte do mine cu parere do ru i pesemne c I
so Ti intors rnila In inim io Ti Inclernnato
(;eara pentru mine Inclurarea Celiti Preairialt. Or,
nu mt indoiesc deloc, numai In urma acestel indurri
in vezi In acuma intors la intiia inca 111-
iiarc do orn, o, stpIne al men.
La vorhele acestea, bi(?tUl em StriR
0, fralc, iaitimi greeiik savirite fai
tine, oerotitar Al lab ! si uit greleb povcr
to-am icut sil Induri iIrii do voia mea! Nii esto
izbavire decit Intru J\llah
51 so grbi sii deznoade cip.srul cu care era
legat hotul, i pleca tare arnrit spre casa iui, undo
nu ivbuti s mai inehid ochii In no.aptea aceca,
atIta Sc ciia i Sc amua.
Peste vrco citcva zilo, bietul orn so dusc jar Ia
sukul de rngari, ca sti-i cumpere alt migar, i
care nfli fu rnirara cind dote In tirg peste magarul
lui dintli, aidoma Ia infiare cum era Inainte do
a so Si sehimbat ! 5i gin di in sined : ,,De 1)Un
seama c puIamaua asta a sviriL alti pdtoe
fliO. 5i SC aprople do migarul care incopuse sI
zbiere rccunoscI]IdIz1, so apicea Ia ureehea ltd i
Ii strig din toato puterilo
0, ticalos fr1i do leac ! jar trebuic s-o li
necjit i s-o Si lovit p mama ta, de-ai fost iari
presehimbat aa In mgar. Ci, pe Allah! nu Cu
am s te mai eumpr acurna!
5i, rninios, 1] scuipa in oclii i pleca Sai Ohm-
pore alt migar, dovedit ca nscut dintrun tatl i
clmtro rnarni do neam mdgrese.
$i, tot In noaI)tca aceeu, $elitrezida mal spuse

SITT ZOUlIDA PR1NS\ CU OCARA

So povcstctc ci ilarun !lHacid, califul drcpt


eredincioilor, sa dus Intr-o Zi Sa-hi faca liodina (O
do dupa mas In iatacul sotiei sale Sett Zobeicla
i, dind sa SC tolancasc pe pat, a bugat do xeirnu
Ca, char la rni1ocul patului, so aSia 0 patd flhtuiuh,
Inc poaspata, patti care, frLI tie cea mai UHOd
Indoia]i, era do la Sett Zobeida. CInd o vzu, ILl

202
mea se inncgnrtI dinaintea ocinlor (alifulul, care
sc rnInie peste msur. Porunci nurnaidccIt s vin
Suit Zobcida sci, cu privinle fulgerInd de supirare
i en barba trcmurInd, Ii strig
Cei paIn asia do PC patul nostru ?
Sutt Zoheida Ii apIec5 ochii sprc pata cu bu(10(111
SI S11S(
Isio Sdtfl in d JU 1)iibat, 0, ciflire al clrepterc
dincunilor !
El t,ip, abiaabia miii stapiniudutu elocotul
nici:
Si POP cumva s ma 1murcti cum dca
ajuns asmcnca lucru, Inca proaspat, pc patul tIl,
In care riam rc.ai stat dc mai blue dco sptrnIn
En strig, tulburata cu toWl
Npriiunai (U ininc si irnprcjurul men,
cmi re al dreptci edinc&osilor ! Nu cumnva ma bflU1e5t1
dc preacurvic ?
Alflaxid spuS2
To hanuit.rc, Siam stI chain numaidecit s
ina aid (aditil AbiVussLif, ca sit ecrcctczc luerul
i sz:mi spun (arci ptircrca mi. $i, pc cinstc
stritmosilor nctri ! o, fiicit a mo5ului men, nam
sit mit dan indiIriit dc la nimic, daca ai sti hi dove
dliii vinovatit dc elitrc cadiu
Cinci xciii cadiul, A1Ra5id ii spusc
0 AbiJVwsuf, Ia sitmi spui cc poate 11 c
adcvitrat pata accasia!
Cadiul sc apropic dc pat, ii puse dcgctul In mU
loeni potci, I) clusc apoi in dreptni ochilor, apoi
fli drcptul nasului, I spusc
Est silmIntil de bitrbat, o, emire al clrcptcrcc1ineio
i1oit!

Cind povesteti ztjunse aid, 5khcrezacia viizu zorEi


wiiijind i sfiosi1, (lieu.

203
Cl ntia trcI xiile opI.tei i nna noapte

ia hHI I

.o. tflhir( al (JreptCI(d1flUi(51Y


IJ Intrcba
I)e tiiicle poate s lie ?
Cadiul, tare uluit i nevoind s rostuasea vreo
vorba cc iar ii atias vrijinia aprigei Sett Zo
beida, ridica iruntea spre tavan ca pentru a cugu1.a
si ziri Ifltl() scobituri aripa unui [iliac ghernuit
acolo. iaa, in gInd mIntuitor ii stri1urnini mm
lea, spuse
Drni o .lancie. o, emire al drcpt(redln(ie
51101
Califul Ii dete 0 lancw 5i AbiYussul strpunse
Lii (a liliacul, tare cazu greoi. AtUfl(1 (adil1 sipuse:
0, emire al dreptcredincioi1or, ctr14i1e dofto
rictsti ne Invati ca stmIna lIliacului so ascamni
do-a mirarca Cu cea a ornului. Nu incape ndoia]i
cL fapta a lost svIrit do liliacul acesta, la ye
deica mIndrei Sctt Zobeida adormite. i yzut si
tu c i-am pedepsit cii moartea.
LLlmurirea aceasta II multurni PC deplin pe e&ii,
care, nemaiindornduse do nevinovtUa soUei scdo,
31 coperi pe cacTiu cu daruri, In semn do rsplatIi.
Jar Sett Zobeida, Ia rindui, pcste masuri do Icricita,
ii fcu daruri strluuite si ii polti si ithnIn
sa man InCC (11 ca i CU calif ul (iteva poame I n.r5te
iriifandale cei I usescri aduse.
Cadiul so aezI, aadar, intre calif i Sett Znbcicla,
pe (lulTm, iai Sett Zbckla Lurn o banan
i, ifltinzlndun. ii pusc
1\lai nt iti giiditta IrLa i ltc tti.ad. ai La
a<tasta V1ClflC a anulut dtiresti aSemCn(a ad
iti locul I)manelor ?
El rispiulsC
Eu am statomnic obiici, o, stpmn a mea, s
flu rostese juciccii in 1ipsi. TrebuTe; dar, ca mn.ai
ititlI SU vud a(C1C roade, spre a le asemui cu tru
t.andaicl( de aid, si; nurnai dup accea simi daLi
pitrerea asupm bu&ittii :ficdireia clint re dc
Sett Zobeida trimise numaidecit s se cti1eag;
i si se a.diic t.rufandalele din grdina ci i. dindui
cacliului s le guste, 11 Intreb
Care dintre aceste poame I p1w mai mult

Cadiul ZIflhl)i (11 lifl aeU ine1egatot, ii )1iV1 [X


eatli, apol pe Sett Zoheida. i spuse
Pc Allah ! rispunsiil este tare anevoins
D.-a Zite c1mi place mai mult una dintre aceste
roade, a osindi-o totodaUi pa cealalt, i rna
primejdni s-mi faci vreo tulburare de pIntece,
prflejuit de ciucla poameor Impotriva mea.
Auzind rspunsul, Al-Raid i Sett Zobeida se
pnrniri pa un rIs de se prbuir pe spate

Tat- $eherezadu. vzmnd dup atiurnite semne ct regete


$anriar pirea niui degrabi Ca am fi vroit s-o osindeasi
.tirLi iniUi pe 4etl Zobeida, punInd in sean-ia ei vtaa,
grab c-a sa-i SIlimh( gI.ndiiriIe. sii pOVcSteas SnOava
uimitoare

flHiAT ST.J F1i\1J.I

St povestete, f)rlflhi.u feluritele noave despre


niarele Chosqoe, regelu Persiel, c at-estui rege ii
p1icea tare nmlt peteie. lntr-o zi, pe cInd sta PC
terasa casci mi Impreun cu so1ia sa, Irurnoasa infl,
Ufi pescar VOlli SU-i aduci In dar un pcte mare
i frumos din caleafara. Regele fu IncIntat de acel
dar, i pornnci s i so dea pescarului patru mu de
drahme. Ci frumoasa 5irin, care niciodat flu
dase marinirnoasa drnicie a regclui, atept s
piece pescarul i spuse:
Nu-i Ingiduit si fii pIn intr-atIta de risi
pitor Incit s dai unui pescar patru mu de dralime
numal pentru un petc. lrebuic numaidecIt si
id banii InWirIt, aitrn.interi toii (Ci care, de aci
Inainte, Ii vor aduce vreun dar, au s-i salte nidejdile
de Ia pretul acesta in sus ; j nai s?i poi
face fat pretenii1or br!
Regele Chosroe rspunse:
Ar fi lucru ruinos pentru Un rege si ia in
drit ceea cc a dat. Si uitm, aadar, ceca cc s-a
petrecut
Ci irin rIspunse
Nu! nu este cu putint si 1ai lucrurile sI
rneargi aa! Este un mijboc de a lua banii Indrit,
fir ca pescarul on altemeva si poati cIrti. Pentru
aceasta flu ai dcit si-1 c-Itcmi mndirit PC pescar
i s-1 Intrebi: ,,Pe.te1e PC care mi 1-ai adus este
do parte barl)ateasca on do parte ferneiasc ? Dac
rspunde c este do parte bmrbteasc, i-i dai Ind
irit spunIndu-i: ,,Eu vreau unul de parte femeiasc!;
jar dac sjpune ct este do parte femeiasc,
i--I dai tot aa indirht, spunind : ,,Eu vrcau unul
de parte brbiteasc-j1
Regeic Chosroe, care o iuhca cii o dragoste peste
masura Pc frumo.asa irin, fiJi ViOi SU supere i
so gribi s faci, macar e CU parere do rau, ceca
cc ii sftuise ea. Numai c.i pescarul era un om inzestrat
Cu iscusin1 do minte i do vorbu, iatunei
cInd (1iosroe, IntorcIndu1 din cab, ii mntreba
,,Pete1e oslo do paitc 1)arbtcascI on do parte
fcmciasc ?, ci siEiruti p1rnIntu1 .i spuse
1:kte1e acesta, o, m1ria ta, este hClrnafrodkt
La a(estc C1Vlflt(. (hosroe so uniplu do Pla(ere
si Inccpu xii ridi, pe urrni poru.nci cirniira uiui sii
dca pesctrti liii opt. lfltL d diahnie, ifl be do patru
lYijj. PC(aT(I1 dose CU UalfllraSUI (tO Ii nun-iara
(dc opt mu do drahme pose banii in sacul CCi
1ujise in aducerea petc1ui i p1cci.
Cincl ajunse in curtea .paialului, lisa, en din rio
bigare de seami, xi (ada din sac o drahmi do argint.
Pc dati so repezi sii puni snout jos, si
caute acea drahrni i s-o giseasci, dind semne do
rnu.it:umiro mare.
Or, Chosroe i $irin ii priveau do pe terasfi i
vizuril ode cc so petrecuri. Atunci Sinil, 1)0(0
roasil do pri1ejui cc i so ivea, strigi...
CIncl povestea ijunse aici, khcrczadn vzu zoii
mijind i tiicu sfioasi.

Ci intr-ct trei sub optecI i doua noapte

J.a urni

.irin strigi:
Ta to uiti cc mai pesear! Mare cirpinoenie
do orn! Scapi o drahrni pe jos i, In be so lase
acolo ca 8-0 giscasci vreun sirman, ci atIta-i de
nernernic IncIt 0 adu&i numaidecIt, ca nu eumva
s so bucure do ca vreun biet ncvoia.
207
1.i (:UVifltOJC aOOtea, (hosiue Sifl1i aLms pii
in suflet i, trirnj1ind c1upi poscar. II miistrui
0, fiirII lieVoiflica, do bnna SCfl1fl (a tu flu
rsfj orn, de vreme ec ai un su.flet at.it do miu1.
Arc s to piard zgIrcenia care toa mndemnat
i jos Un sac pun do aur ca sa (:aI4i 0 sing
drahm (azuta spre norocul vreunui nevnia.
Atunci pescarul srut parnIntul i raspunse
Doiei Allah via lung regelui ! Doa
do jos acea drahma, nam :ficut h.icrnl acesta din
pricina ca a ;UflO marc pret. pe o drahm, ci pentIti
CU In OUIUi mCi ca are 0 marc Inscmntatc.
Au no poarta drahrna aceasta pe o parto chipiiJ
rcgcluz, iar pe cealalta nunwie lui ? Nam vroit S-O
las calcata curnva in pieioare do vruun tiecitur
i rnam gribit so ridie, urmInd .astfcl pilcia
:gtiui, cc ni&i SCOS din 1irmn, Pc rnnw, (ci care do
abia prctuicsc cit o drabm.
liIspunsul aecsta ii plcu atit do molt rogeim,
ricjt puse s i so rnai dea .patru mu do dralune cpescaru1ui,
i porunci. crainicilor s strige prin toat
impr(4ia : ,,Nieiodat nu trebuie si to lai Ca
luzit do sfatul fcrncilor Cie1 ccl (are so Ia dupa
ole sivirscte dou greo1i vrind s mndriptc 0 )U
rntate do greoal.
.ucgle uinar, ;nizind a((asLa fl(.)uvU, spuse
iarcmi pince ciun SU [)UrtuL C1is, precum
:ccInIcdcrcfl liii lernel. [Ics 1i(1 flU muller riecaziu
1..i hcrviiUa i mn.ccpuse

intro no1p10, califul IJarun A1Raid se plIngea


dc icS(ufl.flh) JUl. lata (ic Vi1irl)l ( ia.iai xi de spi
1aui JViassrur. cind deodatt .i\kssrur iZI.mefli in
r-un hohot do ris. Califul 1 prici ineruntInd din
prin(ene i ii zise
i do (0 rIzi aa ? l)e nebunie san do bat
:(.ua

i\Iassiui tispunse
Nu, pe /\Uah 1 o, ernJ.rC al drepteredincioi1or,
jur pe nen.loenia ta cu Profetul ! dac rid, flu rId
nlclcieoum ca urmare a vreuneia din aceste pricini
ci numai pen.t.ru c miam adus aminto tie nite
cuvinte de dub ale unuia, Ib)i AlKarabi, in jurul
ciruia so strInsese lumea roata. ion. PC main] rIi
gruiui, ca s-l asculte.
ahfui spuse
Daci ae, di fuga jute i eaut-mi-] pe
AlKarabi iisa. Poateo jzbiiti c] simi ma
xeze oieaci inima.
Nu.rnaidecit i\lassrur aIergi PC tininele dublin
Jul do ihn \1Karabi i, daci-l gLisi, Ii spuse
- 1-am vorbit despre tine ealifului, care rn-a
trimis s to (cut i s to duc Ia ci, ca si-1 faci si
nida.
}bn Al-Karabi rlIspunse:
Ascult i ma supun.
Mcssrur acIug
Da, do bun searn (a vreau sa te due Ia ealif,
ci, birie ineics, to duo numal dac ai sEtmi dci trei
pri din coca cc osai daruiasci ci. drept rspiaUL
ihn Al-Karabi spuse:
. E pica mult. Iti dan doi..ia trojan pentru oste
neala ta. Atitai deajuns.
Massrur, dup to so codi, uliipuniic. oleaea, pmni
Ia urrnI 1is em spusese A1Karui)i d chise la
calif.
.A1Taic1, cind II viizu intnind, ii puse

20!)
ZHCSC (t tii SU Spul VOrbe tare de duh. T
deapanale, ca s Ic vedem. (.j si tii bine cii, do
nu izbutti si mu fad si rid, teateapti o ciomI
gca1i stran1(a.
Prime jdm (casta avu ca urmare dii inglicu CU
LoLul istetia iui [bu AIFaiabi, care nu mai tiu
atunci si nuscoce.asca decit nite fleacuri flevonice
; jar A1ILa.51d, in be si rIclu, sirni cuni ii
sporete veniriub i. tpIn Ia urmti, strig.i
Si i SC cIie 0 511 ta do lovitlilti [a Lalpxlc picioa
relor, ca SU i S! mute fl picioare singcle care ia
astupat CICiCrii
Nuniaidecil [bn AlKarabi :fii Int.iris pe jos i In
(epura si i so care lovituri numurate la tulpibo P!
cioarebor. I)eodat, cmnd nurnrui bovit.uribor ajunse
Ia treizcci, I bu AlKarabi strig
Acum si i so nurnere lul 1V[assrur, dupli InC
legerea dintre noi. celelalte doua treirni care au
mai rumas
Strujerii, atunei, la wi semn at califului, ii in
1iuaru PC i\lassrur, ii a(ernura JC JOS i lncepura
su-1 fac sa simtu pe t.uIpi1e picioarelor usturimea
loviturilor. Ci, do Ia cele dintli bovituri, Massrur
strigu
Pc Allah ! rnI Inilliurnese numni en o treirne,
ba chiar i numai en un sfert, ii las iui restul.
La cuvrntele acestea, califul so porni pe un ris
do so rusturnu pe spate, i porunci s Ii se dea cIte
0 mie de clinari fieciruia dintrc cei doi pedepsiti.
Pc urmil, $ehcrczada flu vroi si lase noaptci s Iieaca
firi ) mai 1)OVCSti i snoava urmitoare

DASCALUL DE SCOALA

Odatu, un om, a erui mescrie era dc a tuia


frunze la dm1 i do a trui PC spinarea altora, so
gIndi sI so 1aci dascl do coa1i, rncar ci nu .tia
nici si citeasc, nici si scrie, socoUnd ei dtsclia-i
singura meserie ce-i putea ingidui s cItige bani
fr s1 fac nirnic; cci toat lumea tie c poi
si Iii dascil do coali i s. n-ai habar nici do reguli,
nici do cole mai do seam cunotinte despre
lintha; o do ajuns pentru aceasta s fii destul do
jste melt sIi faci pc ceilali s crcad e eti un
mare grimitic; i se tie Ca un gramatic Invat1at
este de obicei un biet om Ingust la minte, mIrginit,
ciclilitor, neisprvit i neputmcios.
Aa ci haimanaua noastra so Inchipui dascal do
coa1, i nu trebui sa-i dea alti osterieal deelt
sii sporeasc nurnarul InvIrtiturilor i al rnrimii
turbanului, precum i pe accea de a deschide, in
afundul unci ulicioaic, o sali, pe care o Impodobi
Cu table de scris i cu alto asernenea lucruri, i
undo i atepta mutcriii.
Or, vazInd un turban atit do nret, locuitorii din
mahala mi so mal lndoir do stiinta vecinulul br
i so gribir1 sI-i trimit copiii la ci.
CInd povestea ajune aid, Scherezada vLzu zoril
rnijinJ i, sfioasi, tacu.

Ci Intr-a trei sute optzeci i treici noapte

Eu urm

grbi Sj trimita eopiii la ci.


El, insa, netiind nici sa citeasca, nici sa serb,
gisise tin mijioc grozav do dthaci spre a iei din
211
incurtatuta i pwwa pe (opm care rnai cttau.
oleaca SU (1t(iS(U i SU S(TI( Sai invete pe (Ci eat
nu tiau cliiur nniic, ir vreme cc ci Sc prefeea ea.
supravegheaza. (a ineiiviineazi cc zk ci mi ci.
dimpotriv.
i iaeaa, eoa1a inilorea, jar negustoriile das
c:1Lu lua o i1tiare minunat
lntio ia, JC (mc] ci sta (U nuiaua in rnin i i.
I)ulbuca ainarnic oehii asupra micutilor topii de
spairnEi. intr in sa1i o femeie t]nin(1 In mIni 0 scri
soare. Sc indrepti catre dascM, ca si-l roage sil i-o
cit:easea. Tar claseiui nu rnai 5tiu eurn sLi faci si.
scape dc-o asernenea Incercare i so ridicI zorit
cIlacI s piece. Ci femeia 11 opri, rugIndu1 fierbinte
Sa-i citeasca serisoarea Inainte de a pieca. DasciluL
rispunse
Nu pot s mai stau muezinul a i vestit cea
sul rugacillrni dc arniazL ii trebuje si rni due Ia.
mosehee *
Femeia inSi fl LI viol sLi1 lasc xi Ii spuse
Allah fie cu tine ! scrisoare.a aceasta mia fo
trimisj dt soUil men, care 1ipsete dc emem ani, i.
numai tu. in toati mahalaua, tii s citeSh.
i Ii sili si ja scrisoarea.
T)asclul in nevoit atunci si desfaci scrisoarea
0 tinca Ins pc dos i, In marea Incurcturi In care
so afla, ineepu Si Incrunte sprInceneic, privind
litercie, si suceasca pe cap turbanul .i si asude
do trud.
VizIndii-1 aa, biata femeic gIndi : ,,NU mai in-
cape Indoial ! dac dasci1u1 e atIta de zclruncinat,
pesemnc (U a citit veti role 0, Cc Iwnorocin
poate easotU1 meu a murit ? Pc urm, pUni de
ingriorare, ii SpUSC d.aSei1U1Ui
Fiei iynl flUfill as(unde nhiru( A ITtIII*jt.
I)rep orwc spun, iasc1ci.1 i-iciicCi fiucitea uarc
c m ginditor i pstr t(erca. a strig;i at.u(i
0, CC nenorocire pe capui mci sr
Ltrc hainele ?
El ri.spunse
Itiipele
.Ea Intreba, peste insurl de ne.jit
- Simi dau pal!ne pesfe (braJi 5i sImi sii,
nare faa ?
J1 rspunse
Diti palme i susieti obiaii
La cuvintele acestea, biata femeic sc
afarli din .coa1a .i alerg La casa ci, pe care o
umplu Cu bocete. lar vecinii toti deter fuga Ia ca
51 meepura SO minglie. dar cci totul zadarnic. Toe
mai atunci, o rudii doa nefericitci intr, vizu Sc ri
sarea i, dupi cc o cti, Ii sipuse icmcii
Da cinca putut sti Spun (d souJ tiiu
murit? In scrisoare flu se afl aa ceva. Ia cite e
serb aid ,,Piiine.te salamalekul i ur rile mele
0, fiic a unchzulzii nieu, afl cd slut bine sanuto
i cii ruiidiijduiesc sii mu intorc lIngii tine pmnii-n
ctneisprezece zile. Ci, pinii atunc, ii trindt, c
ii-i dovcdesc cii nu te-am uitat, o pznza de in,
nfiI.uratii intro pituri. Uassalam !
Femeja luii atunci scrisoare;a .5i Sc intoarse Ia
eoaLa, ca siI mustre pc dasebil c o mintise. TI
glIsi stmnd in pragul u5ii i ii spuse
Au nu ti-c pie do ruinc so Ineii a.a
hiatii femeie i siii vcsteti ca souI ci a murit.
atunci cInd In scrisoaro sM scris c sotul meu are
s se intoaic In curmd .i cii Irni trimite rnai
Inai.nte o pInzii de in Infur.atii intro piiturbi 7
La aceste cuvinte, dascalul rispun?
Do bunii seaiyuii, o, biatii fcmeic, ai dreptato
1flI (cr1.1. Ci iartnuii, ca ci ifi cli:pa in care ti

2
neam in mIni scrisoarca t.a cram tarc grbit i,
citindo cam Ia repezeal i pc sirite, am crezut
c pInza i ptuia erau o amintire cc ti-o trimetcau
din trc .lucruiiic sou h tmu mort.

e1(lezi(T spu,c apol

STHUJRJLI: Dl P.I 0 CAMASA

Sc povste5t ca Ei.Amin, fratek calif 111 Hi


El-.Mamun, duinduse Intr() zi In ospcie
mou-su, ziiri o sc1av tare frumoasI, care cInta
din lut ; i so indrgosti do ea. Tar unchiiil iui
El-Amin bigi dc scam Indat cit de mutt ii tul
burase roaba PC nepotul su; i, ca si-i facI un
dar plcut, atept mai Intli ca tiniru1 si piece,
apol ii trimise sciava, incareata cu giuvaleruri i
ImhrIcaUi in hairic scumpe. .l1Amin socoti 1usd
(i flOU-SaU SO i bucurase do prima pIrgd a
anci i cii i-o druia gustatii ; cdci 11 jtia peste
poate do lacom Ia poame Ined acrioare. Aa melt
i_ui vroi sii primeascd roaba d io trimise IndiirLit,
Impreunii cu o scrIsoare in care ii spunea cii o
poamii mucatii dc griclinar Inainte dc a li coaptii
ni_i mat indu1cete gura cumpiiiiitorului.
Atunc.i ni_ousiiu Ii porunci fcticanei sii so de
brace cu totul, ii puse In mInd iiuta i o trimise
:iariii Ia ElAmin, IrnbricatiI numai Intro ciina
do mittase pe care strilluceau, Sense Cu litere do
aur, urmiltoareic stihuni
Comoara ceo ascund in umbra inca
N-a fost atinsii decit de privLrea
Ce doai a ViiLL SO cercelezeaa
, sdi admire dear demrirea.
CInci vuizu nurii sclavei imbricate in acea cma.
i strivezie i cInd citi acele stthuri, El-Amin
flu mai avu nici o pricin sI n-o doreasci si primi
darul acela care 11 cinstea Intru totul.

$eread, in noaptea aecea, a mai spus:

STIHTJRTLE DE PE 0 CUPA

Cailful El-Motawakkel a czut bolnav Intr-o 21,


i doftorul lui, Yahia, i-a prescris nite leacuri atIt
do minunate IncIt boala s-a risipit i califul s-a
vindecat. Atunci, din toate prtile, au inceput si
curgi darurile do firitisire citre calif. Or, Intro
alto pecheuri, caiiful primi do lit Ibn-Kahan, ca
plocon, o Sati tInIri i neatins, cu sirn mal mIndri
ca rodiilo. Odati cu frurnuseoa ci, fata Ii rnai adu:
cea califului, InfiInduise, i o minunatil cara
do cletar, plini cu Un via do soi.

(inc1 povestea flJUOS( ZL1CL, eheiezada v3zu zori


nijind i, slioasii, .lacU.

Ci. mntra trel sute optzeci ,s1 patra noapte

J urn:

Fata inoa caraia Intr-o mIm, iar in coal.altuj


minLi o cupa do aur, pe care, Cu litere do rubin,
ci.au scrise acesto stthuri

213
Ca,c dI(/ct1I, (LH (U?( (IOu
Sc poateascni l( 1( (iUI((i nCI
(i inuaccsla, n(7lIiecu tot ta/11
iclcloi din I 71 puri Si diz qhid ?

Or, prcai ii viit:atul do Ror \aI iia st afta ii


ciip iIng calif. Citind st.iliurile, ineepti s uid.
ii S]J(lXc (alilillul
- 1-k Allah 0, (Tflh1( al dreptCItd1n(iOilOC,
.fticana aceasta j .doftoria ceti aduce an si tac.
pentin intreniarea ta mal ant.ilt ckeiL toate Lcncurile
(eh d dernult si e<ic din vrvrni Le noasire

f)( I1J11)i SI1(L(/.d) UI st L)1)tS(t. (V et__,ii


1I() flIO( clcil sio: v r:rnU1.oiIC

EA1.J.IU1 IN (O

.Iutirnplaicn ateasla a lost povcstil de estituf.


cintare isac din Mossul. care spunea
Teisern tIiziu ifltl() noapte de la un zia
do Ia califul [1]VIarn.un si, ciirn cram tare imbuizit
deuii zor cc ini earn siena, o iuai pcn uheioar
1fl care nu se vedea nici o iu.rnin, rni apropiai d
on zid i facui ceca cc ffwui. Tocrnai iSpraviscni,
(Ind, in bezna aecea, simii ceva eaZIflClurnL p
tap. Siirii In laturi, UILIiI dca binelea, apUca
mcml acela i, pipindu1 pe toate partile. biga
do searni, spre marca mea nedurnerire, ci era un
en mare, splnzurat la ecle patru uicehl ale lu.i
Cli C) fringhie cc atImna do pe casa. II rnai pipiii
oleaca i \hUI ei era eiptuiL en matase pe tim -
taontru i irnpc)dol )i I en dona pcrn cc rn i rasoan
fr urn ox
Or en, etirn buatn inai mzfl d obke. n$
Si.ifltii is4)itit de mm Lea mea :eea beala si m s
i S1 1fli a5tz in a.el (O ( se infiLia sirgur
odiluni fllel(. Nu rnai putui .infruinta ispi La mi
suii in (O Si nunaickcit, inainte dca mai pulvi.
&i sai )()S, nui siniiii richeat repede.iepeclc pinii
dreptul teiasei, iinde fuScl mat, f1ri o vorbEi. d
patrii lete tiflere, (are riii Is.ari JOS pe terasa i.
mi pofluiii sii le urrnez. lJna dintre dc mergea.
inamt(a rnca (11 o ladle in mIn, jar icle-lalk trel.
Sc ai,mncau la spate, silindumt sa cobor 0 Scara
de marmora Si S intru intro sa1i de 0 matetLc
asemenca nurnal cu eca din palatul califulul $k
gmndeam In mintea mea: ,,Pesemne c sInt iaa
drcpt alteineva, CU care ior fl dat intlinire in
noaptea areasta. Allah are si 1irnpecasea hicrurile.

Cun iiwa mu .af1an in acc.astl neduitire, c)


perdea mate d matase cc ascundea o parte din
s.alt se dete la o parte zrii zeec tinere fete nil
nunate, (U Iflijidedl sitbire, cu trupuri fr de
soamii. uncLe purtInd feiii, jar alteic ciui de
aur in (are ardeau nard i aloe. In mijiocul lot
mergea 0 1etieana eai Li I acut i st.elele sl tnmure
ck pizmu. Se 1egina in rners i privea drgla.
a in Ituri, de s fac s zboare pin i suItetele
ech rnai greoaie. Or cu, cInd o vizui, sri.i
pe cele dou picioare ale mdc i m plecai dinairtel
pina Ia pummnt. tar ea ma privi. irni zlmbi
imi spuse
Bineal venit, oaspet.
Ie urrn se aeza i. cu ias rilpitot inn sus
Sezi, ya sidi
Eu mu aezai, en betia vinulni dinult risipiti.
i Inlocuit en o ametea1l ii mai lat ca lmi
spuse
curn ai ficut deai vonit pe u1ia noastr
i de te--ai suit in co?
Eu rpunsei
0, stipIni a mea, zorul tainic al Riuntruribr
mole rn-a Indemnat pIn In uliti; PC urrni
vinul rna fkut s rni sui In co ; jar acum, bunii
tatea ta rn-a adus In aceast saRi, unde farmecele
tale au pus alt ameeaI in locul beiei din mintea
mea.

La cuvintebe acestea, fetieana, vic1it rnu1umiUi,


ma Intreba -
Ce meserie ai tu?
Eu mu forli srii spun ni sInt (-intareul i Ifluzi
cianul califului, i ii rispunsei
SInt tesator in sukul tesatorilor din Bagdacl.
Ea irni spuse:
Purtarea ta este aleas i face cinste sukulul
tesatorilor. Dac la ca rnai adaugi curnva
noaterea poezici, n-are do cc si no para ru ni
team .prirnit printre noi. tii vorsuri ?
Eu rlispunsei
$tiu.
Ea zise
Spunene (Iteva.
Raspunsci
0, stapInil a mea, oaspetele este totdoauna
olea{a tUll)urat do prirnirca cc i so face. Dimi,
aadar, curaj, mncepind tu mai Intli si no reciti
cIteva dintre poeziile care-ti plac.
Ea Irni rispunse
Bucuroasui!
i numaidecIt Irni recit o surnu de poezii ml
nunate, do-ale poetilor color rnai do dornult, ca
Amriikais, Zohair, Antara, Nabigha, Arnru benKaithurn,
Tharafa i Sanfara, i dc-ale poctilor Cebr
rnai apropiati do vrernea noastra, precurn Abu
Nuwas, El-ILakai, Abu-Mossab i alii. Jar eu mi
simtearn tot peatita de fermecat do darul su do
a spunc versuri, pe cIt cram do uimit do frumusetea
ci. Pc urm Imi spuse:
Nithijduicsc ci acuma tia ti-ecut tulbunarca
Eu spusei
l)a! pe Allah!
Si ale.sei, la rIridu-mi, dintre versurile cc Jo
tiam, pe cole mai gingae, i I le recitai Cu mult
simtire. CInd sfIrii, ea Imi spuse:
Pc Allah! nici flu .tiam c so gIsesc oamcni
cu gusturi atIt do alese in sukul tesatorilor.

CInd povstea aiunsc aid, $eherezada vIzu zorli nd,in3


i Ulu tionsd.

Cl ntr-a trel sute optzeci .i cincea noapte

Fa urni

...oameni cu gusturi atita do alese In sukul tes


torilor.
Pc urmi, so Intinso masa, La care nu so precupctir
I nici frucicle, nici florile; i ca Insi Imi
servea cole mal bune buci. 5i-apoi, dup cc masa
fu ricIicati, so ac1usert buturile i cupele, .51 ea
mnsi Imi turn s beau i imi spuse
Iati ceasul ccl mal prielnic pentru sbat Ia
taifas. 5th poveti fi-umoase?
Eu irii plecai dinaintea ci ii povcstii numal
ciecIt o sumedenie do IntImphiri hazli.i despre regL

219
dspie curtea 5i despre olm;cuirilc lui, pina cc ca
ma opri deodat ca .s-mi spun
In adevar, smnt peste miur do mirata s
cad no Lesator cunosemod atIt de hi no obkeiuri Ic

iti rspufls(i
- Nii esto nirnh do mirare, dc vreme (0
vocin cii nfl em minunat, (are este primit deseolL
La &alif si rare, rInd are tiigaz, e huroros srimi
irnpOdob(Lls(a noritca (U (ItO
tDa Irni s.puse
Dae1i aa, ma rniiulneaz tot atit do molt
darul tau do a ljne minte a.a do bloc nite ama
:tamte atIta do aicloma.
Tacaaa ! Tar cu, sim.iric1 parfumurili do na.id
si de aloe cc inrniresmau sala, 1 privmnd-o pe acca
gazeUi, .5i ascultindo cum Imi vorbea din ocimi si
din buze, ma simteam fericit peste misurm i gIndearn
in sinemi ,,Cear face cailful, dcar II
in locul meu ? Di bun scam ci no iar rnai pu
ha sUipIni tuli)uraroa si sar lasa riipit do dragoste
!
Fotiscana imi spuse iarai
in adcvzir, eti on em ales, mintea tai impdobita
cu foarte frurnoase ciinotintc, ni pur
tarca ta (Ste cIt so poate do subt,ire. Nomi mal
ramine sit to Intrel) deelt on lucrn.
E,.i ritspunsei
Pc capul i pe ochii mci
Fa spuse
A vrea sit te and cI.ntinclurni uIteva vorsuri,
i))sotlndute u lituta.
Or mb, cbntitret do rnescrw. nomi Iitcea fbi n
pia(ere sit mit apuc sit chit aa ca ritspunsei
CInclv.a am. mnccrcat ji. cu arta rintecului ; ci,
nt;mtt raan ajuns njcjdeiiim ia vreun rest rna
d: SOl, am s)ctit (t1 ma biflQ a mi las. PU
plii(ca, jntraclcvai, sa 1fla SUUil ClorIntel tale. i
ertarea pe uare o cer se Intemeiaz pe mtiit4a
mea. in (C to privcte, Ins, 0, stpIn a mea,
totul mu arat Ca giasul tu trebule s fie desi-
virit dc fiumos ! Aa c, deai vrea, hi .si nO
(Intl ceva, spre a ne face noaptea ine i rnai
pleut
Ea purunci atunci s i se aduc o lut i inecpu
si cInte. Or, in viata mea nu auzisem un gias mal
pun, mai adinc i mai desvirit, i o cunoaterc
atit do iscusit a tuturor tonurilor. Ea vzu uirnI
.iea mea i mi Intrebi
Stii dc cine slut versurile si do (iflC este
muzica ?
Eu rspu.nsoi, rnaoar ea navoani fli(i U Lnctcna.
in aceast privini
ITabar nam, 0, stnpinLi a mea
Ea sc minunii
E mtradevar ru putinILi si fie (iflCVa P
tunic care s nu cunoasc acest cintec ? Afl. dar,
ci versurilc sInt do AbuNuw;as, lar muzica asta
ininunatii este do marele cintiiret isar dn Mossul.
Eu rispunsei. far s ma dan in vileag.
Pc Allah isac nit mai esto numu .fat d:
tine.
Ea trigi
Bakh ! Bakh ! mare greala fai Oare-i cineva
pc Jume Care sa se msqare en Jsac? E timpede
e nit lai ascultat nicioclatii.
Pe urni, incepu sa cInte lar, oprin.duse dii
cind in cInd. ca sil vad dc flu-mi lipsetc ceva
i petrccurim aa mai departe, pmn la ievtrstt
dc zori.
Atunci, c fcmeie butriica, car trcbuie S fi fost
dca lete, \refii sn Instiintez : iosisc roasu
pentru curmarea ziafetului; jar feLicaiia, Inaintc
dc a ne desprti, Imi spuse:
Mai ste nevoie s te sftuiese a pistra taina,
o, oaspete al rneu? ntI1niri1e tainice sInt ca Un
zalog cc so 1as Ia u Inainte do desprirc.
Eu rIspunsei, 1ecindu-m. dinainte-i:
Nu slut dintre cci care au trebuin do astid
do sfaturi.
i, dup cc Irni lual rimas bun de la ca, 1usd
pus In co i coborit In u1it.
Ajunsci acas, undo Imi fcui rugciunca de diminoa1
l i ml suii in pat, dormind pin seara.
Cind mi deteptai, mI Imbrlcai degrabI i plccai
Ia palat; ci musaipii Imi spuscri c sUipInul nostru,
califul, era plecat, i ca Imi lasase vorba sa-1
atept pIn la intoarcere, intrucit In noaptea accea
avea o petrecere i era evoie do mine acolo, ca
si cmnt. Ateptai, aadar, o bu.nI bucata do vreme;
ipe urm, IntrueIt califul. zabovea s so arate, Irni
zisei c ar ii o prostie s piord o sear ca seara
din ajun i alergal pe ulicloara cu oasa, undo gsii
coul atIrnInd. Mu suii In ci i, odat ridicat, mI
inftiai feticanci.
Cind ma vuzu, Imi spuse, rIzInd
Imi vine sI cred, pe Allah! e ti-al pus do
glnd s-.i muti locuinta prin preajma noastru.
Eu ma plecal in fata ci i rspunsei
i clue flu i-ar don aa ceva? Da tu tii
blue, o, stupmna a mea, c dreptul la ospetie dureaz
trel zile, jar cu flu SInt decIt la cea do a doua
zi. Dc-am s mal yin i dup cea do a treia zi, vei
avea dreptul s ma pedpseti l.a singe.
Petrecurm acea noapte foarte plcut, stInd do
vorbli, povestind IntImplri, recitInd versuri i cIn-.
tInd, ca i in ajun. Dar, cInd sa cobor In co, mu
gIndii la mInia califului i Imi zisel : ,,Nare sil mu
lerle pentru nimie ilL lume, doar dacli. am s-1 pu
vestesc Intimplarea. i n-are sii ma creadii, doar
dacii are sii ecrcctezc ci insui. Mii mntorsei, aadar,
ciitrc fetLcanii i ii spusei
0, stiipInii a mea, viid cii-ti ptac cIntecelc .i
glasurile frumoase. Or, eu am un viir care-i cu
mult mai ginga la chip decit mine, mutt mai ales
ca purtiiri, care are muit mai multe haruri decit
mine i cunoate mai bine clecit oricare altul do
PC lume cintecele lui Isac din Mossul. Vrei sii-mi
Ingiidui ai aduce cu mine mIme, In cea de a treia
vS a minunatei tale ospe.ii?
Cind povestea ajunsc aid. SeIlerc2ada v:u zoi.ii mijirid
i Uicu sfioas1.

C mtra irci suc optzeci i .cisea noapfe

Fa urm

.mIirie, In cea de a treia zi a minunatci tae


ospeii?
Ea Imi riispunsc
Iaciitii cii ai i inceptit sii fii supiIritor. ]ar,
de vreme cc yard tiiu este atit de plicut, pi sii
mi-i aduci.
li muitumil i plec&i pc drumul 5tiut.
Cind ajunsei acasa. giisii acolo strajile califulul,
care ma Intimpinarii cu vorbe rele, rnii Infiieara
51 mii tlririI dinaintea liii ElMamun. Ii aflal PC
calif ezInd In jet, ca in zilelo lui edo mai negre

223
rio mlnie. OU ooluj arzind rumpJit. Si, uUIfl ma vazil,
fli si slrig
A, feci.or -Jo dine, eutozj s nasiiilti d
in a inca ?
ii Ii spUsol
NT11, >e Allah ! , em ire al (1IptrodinLiO5i-
or. 4 lost 0 poveste.
El HltLQi)U :
Ce povesto?
1 i.aspunse
Nu io pot. s.punc decit t.aiiiio.
P()rl]flci nuniaidccIt tuturor ((101 (U (rail do 1ati1
ISLI i:aS afara i Imi SliSC
Vorbete
Eu, atunci, ii povostii (U deamanuntut intIrnplarea
i adaugai
5i-acuma, fctioana no atoapt pe arnindol,
in noaptea aecasta; eici a.a i-am fagaduit.
Cmnd El-IVlarnun auzi ciivintel@ meh. so mnseflina
i Irni spuse
Ilotarit ! soVotoala ta este minunati. 51
bineai fieiit (Li toal gindit Ia mine pentru aoeas
) oapte.
5, din ehpa aceca, nil mai tiU ( SLI rnai laca,
eptmnd odeiea nop.ii. Jar cu struii sl Indemn
sJ flu care cumva sa se cica in vllcag, i si ma dea
i pe mine, numindu-m. pe numele meu, fat cii
fetroana. El Imi fagadni hotarIt i, do indata
ieni vremea prielnic, Sc imbrc In straic de nogu
ator i morse Impreun en mine In iilicioara
cit pricina.
La locul tiut, gsirm dou cosjuii, nu numal
uniil, i no suirm fiecare in couI sail. Fusertm
2idicati numaidecit i trai pe terasi, de iinde cobo
zIiiri in sala mar(ata, in uare nii peste mult VOfli
ji feticana s ne salute, mai frurnoas In seara
aceea decIt fusese ca vreod.at.
Or, bgai de seam Ca aprigl calif se lndrgostea
tot mai tare de e.a. Ci cInd ea mai Incepu
s i cinte, fu o nebunie, mai ales c i vinurile cu
care no Imbia, drgla, ne aprindeau mintile. Tn
voioia i lnflcrarea lui, califul uit deodat fgduiala
ce-mi dase i imi .spuse:
Ei bine, Isac, cc mai atepti de flu-i dai rspuns
cu vreun cIntec pe vreo melodie noua
dca ta?
Eu atunci, Incurcat dc-a binelea, fusei nevoit sa
rspund:
Ascult i ma supun poruncii tale, o, emire al
drptcredincioilor!
Cum auzi aceste cuvinte, feticana ne privi o
clipita, se ridic In mare graba, Ii coperi obrazul
i fugi. Cad pricepuse, i aa se i cuvenea s fac
o femeie cuviincioas, In fata ernirului dreptcredincio.
i1or.
Atunci El-Mamun, oleac mIhnit de plecarea ci
din pricina uitrii dc care se fcuse vinovat, Imi
spuse:
Afl Indat cine-i stpInul acestei case.
O chemai pe btrIna doic i o Intrebai cele cc
vroia califul s tie. Ea Imi rspunse:
Ce belea pc noi! 0, cc ruine pe capul nostru!
Este fata vizirului califului, Hassan ben-Sehi.
NumaidecIt El-Mamun spuse:
S vieaici vizirul!
BtrIna iei tremurInd i, peste cIteva clipe, vizirul
Hassan ben-Sehi intr temenindu-se dinaintea
califului.
CInd 11 vzu, El-Mamun Incepu s rId l 11 Intreba:

Al o fat?

225
El spuse:
Da! o, emire al dreptcredinCiOS1l01
Calif Ui Intreb
Cum so nurnete?
El rspunse
Khadiga.
Califul intrebu
Este miritat sau esto fecic>ar?
El rspunse:
Fecioar, 0, ernire al drep1credincioilor
Calif ul spuse:
Vrcau si :mi-o dal do sol,ic logiuitI.
El strig:
$i fata inca i cu sIntem robli tii, 0, ernire
al dreptcredincioilor!
Califul spuse:
Adeveresc ca mia adus zestre o mb do difi:ari,
pe care al sa-i capei mIme diminoa la pa-
tat, din vistierie. Totodata, ai s-o aduci pe fata ta
I serai, cu toata :fala ccrut do datina casatorici,
i-ai s pui si se Impart ca dar din partea mea,
tuturor odor cc so vor afla In aiaiul miresci, o mb
do sate i o mb do moii dc-ale mole.
Pc urm, califul so ridica, jar cu ii urmai. Iciram
do data accasta pe ua oea mare i califul Imi
spuse:
Ai grija, Isac, si nu care cumva si povesteti
cuiva; despre..IntIthplarea aceasta. Cheza al tacerii
tale este chiar capul tau.
Eu am pstrat taina pIna la moartea califuiui i
a dulcii Sett Khadiga, care fara de nici o Indoiala
Ca a fost femeia cea mai frumoas pe care au vzut-o
oelijj mci priritre fetele oamenilor. Ci Allah
este mai jtiutor!

226
Dup cc $eherezada povesti accasti snoav, mieu113
Doniazada, din locul unde staten ghemuit, striga:
0, surioari, ce dulci i cc frumoase sint cuvin -
tele tale

Tar Seherezada zimbi i spuse


Dar ceare sa mal Lie dup cc ai s auzi i snoava
cu spltorui de mate?
Si numaidecit spuse:

GPALATORUL DE MATE

Sc pavcstete Ca Intr-o zi, la Mecca, la vremea


hagialIcului, tocmai la ceasul cInd multimea deasa
de hagii fcca cele apte Inconjoruri ale sfintei
Kaaba, un om so desprinse din rInd, se apropie do
zidul Kaabei i, prinzind cu amIndou miinile
vlul eel sfInt care acoper altarul, se aez a ru
gciune i, cu un glas cc ieea din adIncul inimii,
strig : I
Deie Allah ca femeia accea sa se mai mInie
o data pe sotul ci, ca s ma mai pot culca i eu
cu ea!
CInd hagiii auzirI o asemenea rugaciune ana
poda, rostit In locul acela sfInt, atIta se mIniara,
Incit se repezir la acel ins, II doborirA la pmInt
i ii spetir in batai. Dup care ii tIrIr dinaintea
emirului el-hagi, care avea putere peste toi hagiii,
cu edo mai depline drepturi, i Ii spusera
L-am auzit pe omul acesta, 0, emire, rostind
blestematii spurcate In vreme cc tinea vAlul de pe
SfInta Kaaba.
i ii spusera cc vorbe rostise. Atunci emirul
elhagi gri:
S fie spInzurat!

22t
Cnd povestca ajunse aid, eherezada vzu zorli rnijni
i tcu sfioasi.

Ci Intra trei sute optzeci i aptea noapte

Ea uim:

...si fie spInzurat


Omul se arunc la picioarcle emirului i Ii
spuse:
0, emire, in numele harurilor celui trimis de
Allah (cu el fie rugciunea i pacea !) te rog fier
binte s asculti mai Intli povestea mea, i pe urm
f cu mine ce-i ocoti Ca e drept s faci.
Emirul incuviint Cu Ufl sen-in din cap, jar osnditul
la spmnzurtoare gri
Afla, o, emire al nostru, c eu, dc meseria
mea, sInt dintre cci cc string murdriile de pe
uliti i, pe deasupra, spl matele de oaie, spre a
le vinde i a-mi cItiga traiul. Or, Intr-o Zi, pe cInd
mergeam linitit In urma mgarului meu impovrat
cu maele Inca pline, pe care tocmai le ridicasem
de la zahana, detei peste o multime de ini
spimintai, cc fugeau In toate prtile sau se ascundeau
pe dupLi porti. i, ceva mai Incolo, vzui

ivinduse mai multi robi, inarmati cu ciomego lungi i alungInd de dinaintea br pe trectori. Intrebai
i eu despre ce-o fi vorba i rni se rspunse
ca are s treac pe ulit haremul unui om de
seam ,i c e musai ca strada s fie pustic de once
trector. Atunci, Ine1egInd c ma aflu in mare
primejdie, oprii magarul i ma aciuai cu ci Intrun
228
colt de zid, ascunzIndum pe cit putui i Intorcindu-mi
faa ctre zid, ca s flu fiu ispitit s ma
uit la femeile acelui om de seam. Nu peste mult,
auzii trecerea haremului, la care nu cutezai s ma
uit, i, pe urm, cInd tocmai Incepusem s ma gIndesc
ca ma pot Intoarce smi vd de drum, ma
simtii cuprins deodat de dou brate de harap i
Imi vzui mgarul In mIinile unui alt harap, care
11 lu i se Indeprt cu el. Eu atunci, speriat, intorsei
capul i vzui in ulit, privindu-m toate,
treizeci de feticane, printre care se afla i una cc
se asemuia, dup privirile ei galee, cu o gazel
pe care setea o face mai putin slbatic i, dup
mijiocelul ei zvelt, semnInd cu un ram mldiu
de arbore ban. Jar eu, cii mIinile legate la spate
de harapul ce ma tinea, fusei dus cu sila de ceilaI
i hadImbi, in ciuda bocetelor mete i a tipetebr
i a mrturiei trectorilor care ma vzuser cu
fata Ia zid i care le spuneau rpitorilor mci:
N-a fcut nimica ! E un biet spltor de mate.
E o nelegiuire fat de Allah s-l prinzi i s-l legi
fedele pe un biet nevinovat.
Ci ei, fara a vroi s asculte nimic, ma tIrIra mai
departe in urma haremului.
Estimp, gIndeam In sine-mi : ,,Ce pcat am putut
svIri? Fr-ndoial Ca cluhoarea mea de mate
trebuie s fi suparat nasul mIndretei asteia, care
pesemne c-o fi Insrcinat i, ca urmare, trebuic
sa fi sirnit vreo tulburare in luntrurile ci. :Asta
socot eu s fie pricina, on tot aa poate s fie i
Inftiarea mea, tare dezgusttoare, precum i
mantia mea zdrentuita, cc ia s se vad prtile
necuvincioase ale fpturii mdc. Nu este alt ajutor
decIt numai Intru unul Allah.
Si hadImbii ma tIrIr aa, mai departe, prin
zarva ce-o fceau trecatoril cuprini dc mila mea,

229
pki ce ajunserim cu tc4ii Ia poarta imei case marl
i unde ma Impinser Intr-o curte de intrare atita
de stralucita ci Cu nici n-ag fi In stare s-o zugrvesc.
i gIndii in sufletul meu: ,,Iata locul menit
chinulul meu. Am s fiu dat mortii, i nimenea
dintre ai mci n-are s tie pricina pieirii mele. i
ma mai gIndii, In acele clipe do pe urm, i la
u-iagarul meu, care era atIt.a do harnic i care niciodata
nu da cu piciorul, niciodata, i flu rsturna
nici maele, nici eouriIe cu gunoaie. Ci flu peste
mulL fusci smuls din gIndurile mole grelo do sosirea
unei roabe micue i drglae, care veni st
ma roage duke s-o urmez i ma duse la un ham-
main, uncle mi primira alte trel sciave frumoase,
care Imi spuser:
Grbeste-te s te lepezi do zdrenele tale.
Eu ma supusei, jar dc ma duser indat In sala
incaizita, unde ma splara cu mIinile br, luind
in primire care eapul, care picioarele, care pInte
cole, ma masar, ma frictionara, ma parfumar ji
niI tersera. Pc urm, Imi adusera nite haine mlnunate
i m rugar s ma Imbrac cu ole. Ci cu
statui nauc dc--a binelea, i nu tiam do unde s Ic
apuc, nici cum st le pun pe mine, caci ni mai Vizusem
haine ca acelea In viata mea; i be spusci
fetelor:
Pc Allah! o, sttpInele mdc, socot di am sI
ramin. chiar gob, cci niciodata n-am sa izbutesc
s .n$timbrac singur cu asemonea haine ciudate.
Atunci do so apropiar do mine rizind i ma
ajutar si mu Imbrac, giugiulinduin i aim
tIndum.

CInd povestea ajunso aici, $cherezacla vzu zorii mijInd


sfioasi, t.u.
Ci Intra trei sute optzeci ci opta noapte

Da urni:

...giugiulindurn i alintIndum. Jar eu, in rn


locul br, habar n-aveam cc are s se rnai IntImpie
Cu mine, cind, dup ce isprvir s ma Imbrace
i s ma stropeasc cu ap de trandafiri, ma luar
de mImi i, aa cum Se duce un mire, ma cAluzir
ctre o.sal de o strlucire curn limba mea flu s-ar
pricepe vreodat s-o spuie, i Impodobit u zugraveli
in dungi Intretiate i coborate. Si nici nu
intrai cu bine acolo, c o i vzui, Intins gale
pe un pat dc abanos i Imbracata Intr-o rochie
stravezie din mtase de la Mossul, chiar pe femeia
accea, Inconjurat de cIteva roabe dc-ale ci, frumoase
ca luna in cea de a cincisprezecea zi. Cind
ma vizu, mi chemi faclndu-mi semn s ma apropu.
Ma apropiai, jar ca Imi spuse s ma aez ; ma
aezai. Le porunci atunci roabelor s ne adut
masa; i ni se aduser bunataturi nemaipomenite,
de eu n-a putea nici macar s Ic rostesc numele
vrcodat, cum altele asemenca nu mai vzusem
In viata mea. Golii cIteva c.astroane, cu care Imi
stImprai foamea; pe urma, ma splai pe mImi,
ca sa maninc poame. Atunci ni sc aduser cupele
dc but si catuile pline cu arome; i, dupe fuscram
parfumai cu aburi de tmIie i dd sthira,
gazela aceea Imi turn. cu miinile ci s beau, i
bau cu mine din aceeai cup, pIn cc ne ameiram
amIndoi. Atunci ca fcu un semn sciavebor,
care pierir toate i ne lusara singuri In sala.
Indata ma trase spre ca i ma iu in brate. Jar
cu, atunci, feui la feb. $i de fiecare data cInd o
231
strIngeam la piept, ma simteam ametit dc mireasma
de mosc i de ambr a trupului ci, i mi se
parea ca triesc un vis, sau c tin In brate vreo
hurie din ral.
Rmserlm Inhintuiti asa pIn dimineata ; atunci
ea Imi spuse c1 a venit vremea s p1cc; dar, mai
Inainte, ma Intreb unde locuiesc; i, cInd Ii spu
sei totul In aceast privint, ea Imi spuse c are
sami tritnit stire atunci cInd o mai fi vreun ceas
prielnic. Si imi dete o batist Impodobit cu aur
i cu argint, In care se afla ceva, innodat cu mai
multe noduri, spunIndu-mi:
Asta-i ca s ai cu cc s cumperi nutret pentru
mgarul tau.
5i ieii dc la ea, Intocmai aa cum a fi ieit
din rai.
Cind ajunsei la mtelria unde Imi aveam locuinta,
deznodai batista, spunIndumi: ,,O sa dau
de cinci bnuti de aram, cu care o smi pot elmpara
macar de-o cin. Or, care numi fu mirarea
cInd gsii acolo cincizeci de mitkali de aur. Ma
grbii s sap o groap i ii Ingropai in acea groapa,
pentru zile negre, jar pe doi bnuti Imi cumprai
pline i ceap, cu care imi Intocmii masa, i mIn
cai, stInd pe pragul matelarici mole i visInd la in
timplarea cc mi se IntImplase.
La cderea noptii, o roab micut veni sa ma
caute din partea colei care ma iubea; iar cu 0 urmai.
CInd ajunsei In sala In care ma atepta, srutai
pmintul dinaintea ci; ci ea ma ridic numaidecit,
so aez pe patul do bambus i do fi1dc., i
ma fcu s petroc o no.apte la fel do binecuvintat
ca i cea do dinainte. lar dimineaa Irni clrui alta
batist, In care se aflau, ca i In ajiin, cincizeci de
mitkali de aur. 5i trii aa mai departe opt zile
In ir, de fiecare data cu cite un osip vrjit i
232
deo parte i de cealalt, i cu cincizeci tie mitkali
tie aur pentru mine.
Or, Intr-o sear, ma dusesem la ea i ma aflam
pe pat gata s-mi racoresc arita, ca de obicei, cInd
deodat intr o sclav, Ii spuse iubitei mele cIteva
vorbe la ureche i ma scoase repede afar din sala,
ducInduma l.a un cat de deasupra, unde ma Incuie
cu cheia i plec. Tar eu auzii atunci un treapad
mare de cai In ulit, i prin fereastra ce da ctre
curte vzui intri.nd In cas un brbat tInr i frumos
ca luna, Insotit dc un mare alai de strjeri
i de robi. Intr In sala In care se afla huria mea
i petrecu toat noaptea cu ea. Tar eu auzeam t
ascultam totul i gIndeam In sufletul meu: ,,Pe
Allah! parc au pus pe patul br o tejghea de fierar.
Tar drugul de fier trebuie s fie. cald, dc geme
haul asa.

CInd povestea ajune aici, $eherezada vzu zorii mijini


, si:oaa, tcu.

Ci ntr-a trei sute optzeci i noua noapte

En urm:

Intr-un sfIrit, cInd se fcu diminea, huietul


conteni i 11 vzui pe brbatul acela tInr ieind
pe ua cea mare .i plecInd urmat dc alaiul Iui.
Nici flu plecase ci dc-a binelea, ca feticana i veni
la mine i Imi spuse
Pesemne c l-ai vzut pe tInrul care a piecat
acum!
Eu rspunsei:

233
Dc buni searnI!
Ea Imi spuse:
Este sotul meu! Ci am s-i povestese indata
cc s-a petrecut Intre noi i am s-ti imuresc
pricina care rn-a facut s te aleg pe tine. Afla,
dar, c Intr_o zi edeam iing ci In grdina, cInd
deodati sa ridicat i pornit ctre bucatarie. Am
socotit Intli c plecase dus de vrco nevoie grabnicii;
ci, dup trecere de un ceas, vzIncl ca nu se
mai Intoar.ce, ma dusei sai caut acolo unde gIncleam
Ca se afl, dar nu era acolo. Ma Intorsei
atunci Inrt i ma Indreptai etre bucatarie, ca
si ic Intreb pe slujnice de nu-i vzuser. CInd intrai
In bueatarie, II gsii cuicat pc-un pre cu cea
rnai grosolan dintre slujnice, cea care spla farf urule.
Vzlnd aa, ma trsei Indrt In mare grab
i ma legaicu jurmint Ca n-am s-1 mai primesc
In patul rneu, .pIn cc n-am s ma rzbun pe ci,
druindu-.m Ia rIndu-mi unui om de cea mai de
jos stare i de cea mai dezgusttoare Inftiare. 1i
Ineepui numaidecIt s strabat orau1 In cutarea
acelui om. Or, toernai se Impliniser patru zilc de
cInd strbteam ulitele cutIndu-i pe acel om,
atunci cInd am dat de tine, jar Inftiarea i dutioarea
ta rn-au hotrIt s te aleg. Acuma, c sa
petrecut cc sa petrecut, iar eu miam Indepiin
juram.Intul, Impacindu-ma Cu sotul meu, dupa cc
rn-am daruit tie, poti sa pleci, i s n-ai nici o in
doial c, dac sotul meu are s se mal Inhaiteze
cu vreUn dintre roabele lui, n-am s zabovese a
trimite s te cheme, ca s-i fac la fel.
i, Inainte ca cu s p1cc, Imi drui drept raspiata
aiti patru sute de mitkali.
Eu plecai atunci i veflil aici sa m rog lui Allah
sl ispiteasca Pc so sa se intoarca la slujnic,
pentrti ca sotia iui si trimit si m theme la ea,
i aceastai povestea mea, o, stpIne emir el-hagi
Auzind aceste cuvinte, ernirul el-hagi se mntoarse
ctre eel de fat i le spuse:
Sc cuvine s-i iertm omului acesuia vorbole
cele do oslndI, rostite la Kaaba; eci povestea
tulle Indrituiejtc.

Pe urrn, Sehcrcztda spuse

FRUMOASA PROSPETIMEA-OCHILUR

Amru ben-Mosseda povetea ur!ntoarea snoavL


lntro zi, AbuIssa, fiul lui Harun Al
zirind la ruda sa, Au, fiul liii IIearn, o sclav
tinir, numit ProspeimcaOchilor, so Indrigosti
nipraznic do ca. Abu-issa so s[.ridui s ascund
cu cea mai mare griji taina dragostei lul i s flu
lmprtcasc nimnuia simtmintele pe care k
tria ; fcu ins tot cci era cu putini sure a-i
hotrI cumva pe All sLii vInd sciava.
Dup o bun bueati do vreme, vizind (a toate
incercrile lui in aceast privintil rarnmeau zadar
nice, se hotrI s purcead aItfel. So duse Ia fratesu,
ealiful AlMamun, [jul lui AlRaid, sill rug
s mearg Impreun cu ci in ospetie la palatul lui
Au, ruda br. Califul so Invoi, porunci s se progteasc
pe data caii i plecara la iialtU1 hU All,
fiiil lui Heam.
CInd Au Ii vzu sosjnd. sruta pmIn1ul dinain
tea califulul i porunci sa so clesehida sala do
ospeie, in care ii pofti. Si intrar lntro sala minu
nat, cu stilpi i en perei do marmura do felurite
culori, cu Incrustri dupil moda grecease, cc alca235
tuiau nite zugrvcli plciite ochiului; jar podeaua
saul era acoperit cu un pre do India, peste care
era aternut un covor de Bassra, fcut numai dintr-o
bucata i acoperind toata intinderea slii si
In lung i In lat.
Jar Al-Marnun so opri mal intli un rstimp, ca
s se sature do privit tavanul, peretil i podoaua,
dup care spuse:
El bine, Au! ce-atepi dc nu ne d.ai st mmcam?

Pc data Au btu din palme i s(tavel{? intrart


incrcate cu o mii1ime do hueate do pui, do p0
rumbei i do fripturi do toate felurile, caldo si
reel ; i mai erau 5i tot soiul de alto buuiti, 5i do
cele lichide, si de cele solide, i mai ales o gramad
de vInat umplut cu stafide i cii migdale;
cad lui AlMamun Ii placea vInatul umplut cu
stafide i cu migdale. Cind sfirir de mInoat, so
aduse un yin grozav, stors din ciorehini a1ei bob
cu bob i fiert cu poame Inmiresmate i cu sim
bun plcut mirositori ; i vinul acela, turnat in
cupe de aur, do argint i de cIetar, fu servit do
ni.te biei ca nite lune, Imbrcati In haine din
pInzeturi uoare do Alexandria; jar baicii acetia,
In vreme cc Inminau oaspoiIor cupele, Ii stropeau
cu ap de trandafiri Inmiresmata cu mosc,
cu ajutorul unor pamatufuri Impodobite cu nestemate.

Califul fu atIt do IncIntat do to;a.te acestea, melt


imbrti pe gazda sa i Ii spuse
Pe Allah! o, Au, de azi Inainte n-am sa-i
mai spun Au, ci Pnintele-Frumuseii.
j Au, fiul lui Heam, care, In adevar, din ziua
accea a fost poreclit Abul-Jamal, srut mina ca
lifului, pe urm fcu un semn cmraului su.
Indat Se ridic o perdea mare, In fundul slii, i

236
se ivirl zece tinore cIntrete, Imbrcate In rntasc
neagr i frumoase ca un strat dc lion. Ele maintar
i venir de se aczar PC nite jiluri do aur,
pe care zece liarapi robi le aezar roati numaidecIt
in sal. Ele Incepur s cinte din stnunele
1ute1or cu o desvIrit pricepere, apoi ddurI
glas unui cintoc do iubirc. Atunci Al-Mamun o
privi pe aceca dintre cole zece fete care Ii tulburase
eel mai tare i o Intreb:
Cum to cheam?
Ea rspunsc:
Ma cheam Armonie, o, ernire al dreptcredincio
ilor
El spuse:
Binc ti se mai potrivcte numele, Armonie!
A vrea s te ascult numai pe tine cIntInd ceva!
Atuncj Armonje Isi struni luta i cInt:
Gin g.ia-mi
fuge de priviri straine;
inima-mi
se teme dc-once ochi vrjma.
Dan atunci cinci vine
dragul meu, cind vine,
tremur cle plcere,
ma topesc, i l-a
fereca de mine.
lns cinci se duce,
tremur doar, i tac,
ca gazela care-i
piercie puiul drag.
Al-Mamun, fermecat, Ii spuse:
Ai fost minunat, copilo! i cine a fcut
aceste versuni?
Ea rspunse:

237
Lea fcut Amrou Al-Zobaidi; jar muzic
ete de Mobed.
Califul goli cupa pe care o tinea in mIn, iar
fratele su, Abu-Issa, i Abul-Jamal fcur la fel.
Cinci Ii 1isar jos cupele, intrar alte zece cInt
irete, imbracate In mtase albastr i Incinse Cu
aluri d Yemen. Sc aezar in locul celor Zeec
clintli, care p1ecar, Ii strunir lutele i Incepur
s cinte toate cu deosebit iscusint.. Atunci califul
Ii ainti privirile la una dintre dc, care era ca un
c1ctar, i o Intrebi
Care este nurnele Uiu, 0, copilO?
Ea rIspiinse:
Cprioari, o, emire al dreptcredincioilor!
El spuse
Ei bine, Cprioaro, cInt-ne ceva.
Cind povestea ajunse aid, Scherezada vzu zorh mijind
i tcu sfioas.

Ci mntr-a trei sute nouzecea noapte

En urmi:

...cInt.-ne ceva.
Aturici fata care se numea Cprioar Ii struni
lut - cnt

Hurii slobode .i dulci,


RIdern, ce ne pas
De privirea iscodincl
Neagra, ticloas.
Sintern ca gazelele
Dc La Mecca sflnlui,
Uncle flu-z ingduit
NIci vinat, nici pinthi.

Cd moflnzi ne socotesc
Fete pctoase,
Pc ntru caveiii ochii dulci,
Vorbele frumoase,

Pentru Ca, rnzccincl Un old,


Ducem La pierzanii
i-abtem din calea br
Sfmnt rnttsulmanii.
Al-Mamun gisi tare dulce acest cIntec i 0 ifl
trcb pe feticani.:
Dc cine este?
Ea rspunse:
Versurile slut de Jarir, jar rnuzica estc do
lbn-Soraij.
Atunci, califul i ceilalt,i doi ii golir cupele, in
vreme Ce sciavele p1ec.art, spre a veni nurnaidecit
In locul br alte zece cIntirete, Imbrcate in ma
tase stacojie, Incinse cii a1uri stacojii, cu picteic
desfcute i unduind pe spate. i semanau aa, In
viluri1e acelea roii, cu nite pietre de rubin selFpind
din toate fetele. Se wiezari pe jilurile de aur
si eIntar laolalt, Insolindu-se ficare , ci.
j Al-Mamun se Intoarse catre cea care strlucea
ccl mai tare Intro tovarele ci i o Intrebi:
Cum te chearn?
Ea rspunse:
Ispita, o, ernire al dreptcrcdincioibor!
El spuse

239
Atunci, o, Ispito, grbetc-tc s ascu1tim numai
glasul tu.
j Ispita, Insoind u-se de hiut, cInt:
Nici diamante, nici rubine,
i nici atlazuri de mtase
Nu sint ca fetele fruinoase,
Cu ochit br de diamante,
Cu buzele br de rubine,
i restu-ntreg numal mitase.
Califul, fcrmecal cu totul, o intrcbi pe cInt

De Cin.e-i poemul acesta, o, Ispito?


Ea rspunse:
Este de Adi ben-Zeid; muzica Ins este
foarte veche, jar autorul ei flu se mai tie.
Al-Mamun, fratele su AbuIssa i Au ben-Heam
Ii golir cupele, i alte zece cIntarete, Imbrcate
In hairie de aur i cu mijiocul strIns cu centuri
de aur scInteind de nestemate, venir i luar
bc In jiluri i cIntar ca i cele de dinaintea br.
i califul o Intreb pe cea care avea mijiocelul
ccl mai ginga:
Numele tAu?
Ea spuse:
Stropde-Rou, o, emire al drcptcredincioibr!

El spuse
Ei bine, Strop-de-RouLI, ateptirn nitc versun
de Ia tine!
NumaidecIt ea cInt:

Bind vinul din obrajii lui,


Eu mir4ile mile pierdui..
Atunci, cloar in cma imbrct,
Cma,sa mea inmiresrnat
Cu ambr i cu arornate,
Pornii pe ulifrie toate
S spun iubirecj noastr minunatci,
Atunci, doar in cma Irnbrcta,
Crnaa mea inmiresrnat
Cu arnbr cu aromate...

CInd auzi aceste versuri, AlMamun strig:


Y.a Allah! ai fost minunat, o, StropdcRou
Mai zi o data versurile de la sfIrit.
i Strop-de-Rou, dup cc pic strunele lautei,
mai cint o data, pe un ton i mai pun de Simtire:
Pornil pe ulitele toate
S spun iubirea noastr minunat,
Atunci, doar in crna Imbrcat,
Cmaa mea inmiresmat
Cu ambr i cu aromate...
i calif ul o intreba:
Dc cine sint aceste versuri, o, Stropde--Rou
Ea spuse:
De Abu-Nuwas, o, emire al dreptcredincioibr;
lar muzica este de Isak.
CInd cele zece sclave Ii isprvir cIntecul, Califul
dete s Incheie osptul i s piece. Ci Au
ben-Heam Inaint i apuse:
0, emire al dreptcredincio.ilor, mai am o
sclav, pe care am curnprato pe zece mu de dinan
i pe care vreau s-o art califului; bine-.
voiete, dar, i mai zbovete o clipit. Dc ti-o
plcea, vei putea s-o pstrezi pentru tine; de flu
ti-o placea, am s-o las la pretuirea ta.
AlMamun spuse:
Adu-mi-o, atunci, pe sciava aceea!
tntr-o clipit se i ivi o fetican fara de asemuire,
o frumusete zveit i ginga., o ramur de

241
ban, Cu nite ochi do babilonianc plini do vraj,
en nite sprIncene ca arcul Indoit, 1 cu 0 piele ca
floarea de iasomie; avea fruntea Incununat cu
un diadem de aur i do mrgritare, pe care, in
irato in litere de diamant, stau sense aceste cuvinte
: ,,Vrifitorita crescut de ginni rnecte ml
? lc Cu sgei1e dintr-un arc fdr strttn.
Fata se apropie c1cInd cu pai domoli si veni
do so aez zImbind pe ji1ul do aur, anume adus
pentru ea. CI Abu-Issa, fratelo califulul, abia 0
vizu intrInd, ci i scipi cupa din min i so
schimb l.a fai atita do ingrijorltor incIt AlMa
mun biga de searn i 11 intrebi
Ceal ptit, frate, do te-ai schimbat aa
fat?
El rspunse
0, emire al dreptcredincioi1or, e numai urmarea
unei dureri din tauntru, caremi cuni
cIteodat.
CiAl-Mamun stirui i.Ii spuse
Nu cumva, din intImplare, o eunoti pe
aceast I at, i nu curnva al mai vazut-o piiii
acum?
El flu vroi sl tLigiiduiasc i spuse
Oare-i pe lume cineva, o, emire al drepteredincio
ilor, care s nu tie cum arati luna?
Califul se Intoarse atunci ctre fat i o lntrebi
Chi te cheam, copilo?
Ea rspunse:
RcoareaOchilor, o, emire al dreptcrcdincic
ilor I
El spuse
Ej bine, Ricoare-a-0chilor, cInt-ne ceva.
i ca cInt:

242
Cum ar putea s ctie ce-i iubirea
Acela care-o poart dour pe limb,
Jar in aclineul inimli o scliimb
Cu nepsarea ,si cit amtlgirea:?

Cum ar putea lubirea s-c cunoasc


Cel cu 0 inim cle piatr rece
i care dour pe faji Ii petrece
0 umbra de iuhire ca o masc?

l ml sa spus c numal desprirea


E leac la chinut clragostei amare..
Val, numal eu, Cu nici o vindecare
Nu mi-am putut inclupleca iubirea.

Mi-au spus atunci s-alerg ctre lubire.


Ci leacul nici aa n-avu priint,
Pentru c eel iubit cu suferint
Dc dragostea mea n-are nici o ctire.
Califul, fermecat de glasul ei, o intreb
i de cine-i acest cIntec, 0, Rcoare-a-0ehi-

Ea spuse:
Versurile sInt de E1-Kherzai, jar muzica este
de Zarzur.
Ci Abu-Issa, pe care tulburarea ii Innabuea,
spuse fratelui su:
1ngduie-mi s-i rspund, o, ernire al heptcredincio
i1or.
Califul ii dete Ingduina i Abu-Issa cInt:
Sub haina inca se zbate
Un trup, de doruri greu,
Si-o inima zclrobit
Suspind-n pieptul meu.
43
Dac iubesc at2ta
i ochil-mi n-o arat,
De tearn-i : s n-o supr
Pe luna mea, vreodat.
CInd All PLirintele-Frumusetii auzi acest rispuns,
Ine1ese c Abu-Issa o iubea dezndjduit pe
sciava lui, Rcoarea-Ochilor. Se ridic numaidQcit
si, temenindu-se dinaintea lui Abu-Issa, gri
0, oaspete al meu, flu so va putea spune ci a
fost rostit vreodat o dorin, fie i numai In
minte, de ctre cineva aflat In casa mea, fri ca
dorinta s I se Implineasc pe data. Daca, dar, califul
binevoiete s-mi Ingduiasc un dar, de fata
cu ci, Rcoarea-Ochilor este sciava ta.
i califul dIndui Ingduina, Abu-Issa o primi
pe fata.
Aa era darriicia cea fara de pereche a lui Au i
a celor de pe vremile lui.

...CInci elierezada sfIri de povestit aceast snoav,


spuse:

Si-accasta-i, o preafericitule rege, tot ce-mi pot


aminti din snoavele cuprinse in Florile hazului i In Grdma
snoavelor.

Tat regele $ahriar spuse:


- Intr-adevr, eherezada, snoavele acestea rn-au
ncIntat peste msur i acuma ma fac s doresc a auzi
o poveste ca acelea pe care mi ic-al povestit mai Inainte!
Seherezada rspunsc:
Tocmai aa gmndeam i eut
i numaidecit spuse:

244
CALIFTJL CEL CIUDAT

Se povestete c Intr-o noapte califul Harun Al


Raid, cuprins de nesomn, a trimis dup vizirul
Giafar A1-B.armaki i i-a spus:
Mi-e inima grea i a vrea s fac o plimbare
pe strzile Bagdadului i s ma due pn la Tigru,
spre-a Incerca s ma veselese In noaptea asta.
Giafar rspunse Ca ascult d Ca se supune, i se
Imbrc numaidecIt In haine de negutor, dup cc
ma Intli Ii ajut pe calif s se Imbrace Ia fel. i II
chem i pe Massrur, gealatul, s-i Insotease, Imbrcat
Ia fel ca ci. Pe urm ieir din palat pe
poarta cea tainic i pornir sa strbat domol
ulitele Bagdadului, tcute la ceasul acela, i aa
ajunser la tarmul fluviului. Acolo vzur Intr-o
luntre legat la mal un luntra btrIn cc se pregtea
s se Inveleasc In ptura liii ca s se culce.
Se apropiar de ci i, dup salamalekurile de Cu
viin, 11 Intrebara:
0, eicule, am don, cu Ingc!uinta ta, s ne
jei, dac binevoieti, In luntre, i s ne plimbi
oleaca pe riu, acuma, cInd vremea este racoroasa i

245
adierea vIntului plIcuti. $i iat un dinar pentru
osteneala ta.
El rpunse, cu spaim In glas
Au ce-mi ccrei, domniile voastre? PU nu
tii c flu iie este Ingiduit una ca asta? Si mi yedeti
venind ctre nol corabia pe care se afiLi (a] iful
nostru cu intreg alaiul lui ?
El intrebar, tulburati foarte
Eti Incredintat di pe corabia accea cc vine
dItre nol se afI Insui califul?
El rspunse:
Pc Allah ! dapoi erne din Bagdad nu Cu
poate chipul stpInului nostru califul ? EsLe chiar
ci, domniile voastre, cu vizirul lui, Giafar, i Cu
sptarul Massrur! $i, Impreuni cu ci. uite i mame
ucii i clntretele. Ascultati cc strig crainicul
stInd In picioare la prov: ,,Este oprit i celor
marl i celor mici, i tinerilor i btriniIor, i oa
menilor de seam i oarnenilor de rInd sii Se plimbe
pe fluviu. Cine nu se supune acestei porunci va fi
desdiplnat on v.a fl spIuzurat dc (atargul cola
bid!

CInd povestea aj anse a ici, Scherezada Izti zoiii mu in d


i tieu sfioas.

Ci Intr-a trei sute nouzeci si patra noapte


Ea urn:

Auzind aceste cuvinte, A1-Raid fu peste ma


sur de uluit, cci nu dduse niciodati o asemenea
porunc i, de mai bine de un an, flu se mai plimbase
PC fluviu. fl privi, aadar, pe Giafar i Ii In-
246
treb din ochi despre Intelesul intImplrii acelela.
Giafar ins, tot atit de uluit ca i califul, se Intoarse
ctre btrInul 1untra i Ii spuse:
0, eicule, ia de colea doi dinari. Numal grbe
te-tc i ne suie In luntrea ta i ne ascunde sub
una dintre tufriurile celea boltite ce se afI pe
ap, doar ca si putern, fr a fi vzuti i inhtati,
s privim i noi trecerea califului i a alaiului san.
Luntraul, Inca ovind, primi pIna la urm s
fac aa i, luIndu-i pe tustrei In luntrea lui, Ii
duse sub un adapost boltit, i aternu peste ei o
patura, ca s fie i mai bine dositi.
Nici flu se adipostiser ei bine acolo, Ca i vazura
apropiindu-se corabia luminat de lumina tortelor
i a fcjiilor pe care le atItau cu lemn de aloe
nite robi tineri, Imbracati in satin rou, Cu umerii
acoperii cu rnantii galbene i cu capu-mpodobit
cu muselini alb. Unii stteau la prov, altii la
pupa, i toi ridicau tortele i fcliile strigInd, din
vrerne In vreme, poruncile cu pricina. Mai vazura
i dou sute de mamelucj In picioare, Inirati de-a
lungul marginilor corbiei i InconjurInd c podeal
rnai Inalt, aezat la mijioc, unde, pe un jet
de aur, sta un tInr Imbrcat Intr-o mantie de Cubare
neagr, cum purta.u abbassizii, i strlucea
din toate broderiile-i de aur. lar de-a dreapta lul
se afla un om semnInd uimitor cu vizirul Giafar,
jar de-a stInga-i sta un altul, cu spada in mIna, SemnInd
aidoma cu Massrur, In vreme ce, in josul
podelei, stateau rInduiti frumos douzeci de cInt
reti i de lutari.
CInd vzu aa, Al-Raid strig:
Giafar!
Vizirul raspunse
La poruncile tale, o, emire al dreptcredincio
ilor!

247
Al-Raid spuse:
Dc bun seamli c trebule s fie vreunul din
tre fiji notri, poate c Al-Mamun, poate ci AlAmin.
Jar cci doi care stau In picioare lIng ci seamn
unul cu tine i altul cu sptarul meu Massrur.
i toti cci cc stau in josul podelei searnimn nemaipornemt
cu cIntretii mei obinuiti. Ce crezi de
toate astea? Eu simt ca-mi pierd mintile.
Giafar rspunse:
i eu tot aa, o, emire al dreptcredincioilor,
pe Allah!
Ci corabia cea luminata se i Incleprtase din
ochii lot, iar bitrInu1 Iuntra, uurat de temerile
lui, strig
Gata! acuma am scpat. Nu ne-a vzut nimenea.

i iesi de sub frunzi i-i duse la trm pe cci


trei cltori. Dup cc coborIr din luntre, califul
se Intoarse ctre el j II Intreb:
0, eicu1e, spui Ca aa vine califul In fiecare
rioapte sa se plirnbe in corabia luminat astf ci?
El riIspunse
Da, domnia ta, i-asta de un an i mai bine.
El spuse:
Q, eicu1e, noi sIntem nite strini ctlatori
i ne place s ne bucurm de once privelite Si
sa ne plimbam peste tot pe unde se afl ucruri
frumoase de vazut. Vrei, dar, s primeti aceti
zece dinari ,i s ne atepi tot aici, mIme, la acelai
ceas?
El raspunse:
Vreau, i ma simt Indatorat.
Atunci, califul i cci doi Insotitori ai si Ii luar
rmas-bun de la ci i se Intoarsera la seral, vorbind
Intre ci despre acea IntImplare eiudat.

248
A doua zi, ealiful ezu toat ziua la divan, pri
mindu-i pe viziril, pe dregtorii, pe emirii i pe
loctiitorii lui, i descurcInd treburile Impriei,
judecInd ji osIndind i iertInd, dup care se Intoarse
In iatacurile sale, unde se dezbrc de halnele
cele domneti, se imbrc In straje de negut
tor i porni cu Giafar i cu Massrur pe acelai
drum ca i In ajun, ajungInd In curInd Ia fluviu,
unde ii atepta btrInul 1untra. CoborIr In luntre
i se duser s se aseund sub bolta de frunze unde
ateptar sosirea corbiei luminate.
N-avur vreme fliCj s-i piard rbdarea, cci,
flu peste mult, corabia, In zvoan de alute, se ivi
pe a$, Incununat de fclii. Si Ii zrir iari Pc
toti cci din ajun, cu tot atItia mameluci i tot atitia
oapeti, lar in mijiocul br, pe podea, Intre ciudatul
Giafar i ciudatul Massrur, sta califul eel ciudat.
Vzind acestea, A1-Rasid spuse ctre Giafar:
0, vizire, vd un lucru pe care niciodat flu
l-a fi crezut, de-ar fi venit careva s mi-I povesteasc.

Pc urmi, Ii spuseluntraului:
0, eicule, mai ia i aceti zece dinari, i
du-ne pe urma corbiei br; i nu te speria deboc,
cci n-au cum s ne vad, de vreme ce ci stau In
lumin, jar noi sIntern In negur. Dorinta noastrA-i
s ne bucurm de privelitea frumoas a acestor
lurnini pe ap.
Luntrau1 primi cci zece dinari i, macar c tremura
de spairn, Incepu s vIsleasc fr zgornot
pe dira lsat de corabie, ferindu-se s intre In
cercul de lumina...

CInd povestea ajunse aici, Seherczada vzu zorii mijind


i tcu sficas.

249
Ci Intr-ct trei sute nouzeci i cincea
noapte

Ea urrntL

.Ferinduse s intre In cercul de lumin, pin cc


ajunseri la o grdin cc cobora pc povIrniu1 malului
pIn la fluviu, i unde corabia trase Ia trm.
Califul eel ciudat i Intregul lui alai coborIr de
pe corabie i, In sunetul de ]liute, intrr in grdinii.

Dupit cc corabia so Indeprti, batrinul eic


trase luntrea in umbra la mal, ca s le Ingduie
celor trei ealatori s coboare si ci Ia rindu-le.
Odata pe pmInt, se duser s se amestece In multimea
de ini cc tineau fcliilc i mergeau In jurul
califului ccl ciudat.
Or, pe cind ci urmau aa alaiul, deodat furi
bgai de seam de citiva mameluci i dai In vileag.
Si pe data fur Inhtati i dui Inaintea aceIui
birbat tInr, care Ii Intreh
Cum ati facut deati ajuns aici, i pent
care pricin ati venit?
Ei rspunserii
0, maria ta, sIntem nite neguiitori strini
de aceasta tar. Numaj astzi am sosit si--am trecut
s no plimbm pe-aici, frEi a ti c flu este
SloIx)d a intra in aceast grdin. 5i mergeam Iini.
titi, atunci cInd am fost Infcai de oamcnii
domniilor voastre i adud dinainte-va, fara ca noi
s ne putem da seama de greala ce-am savIrit.
El le spuse
Fiti, dar, fr team, de vreme cc sInteti str
mi de Bagdad. De n-ati fi fost strini de Bagdad,
a fi pus numaidecIt s vi so reteze capetele.

250
Pc urm se intoarse citre vizirul siu i ii spuse:
Lasi s vin cu noi. SInt oaspeii notri, In
seara aceasta.
El insolir atunci alalul i ajunser aa Ia un pa-S
lat cc flu se putea asemul ca mretie decIt Cu pa
latul emirului dreptcredincioilor. Pc poarta acelui
palat crau spate stihurile urmtoare:
In palatul acesta In care
Ori.dce oaspete-i binevenit,
7irnpul, cu strlucita lui cu1oar
Marl frumuseti a pus i-a 7isipU;
DesdvIrita artelor splendoare
La luminat .i i-a impodobit;
Jar ddrnicia frd-asernnare
A clarnicului ci stpmn sldvit
E-a sufletuizil dzzlce desftare.
Intrar atunci lntro sail mlrea1i, Cu podeaua
acoperit de covoare de rntase galben, jar califul
eel ciudat, aezIndu-se pe un jet de aur, le Ingdui
tuturor celorialti s so aeze Imprejul-ul lui. Se ln
tinse Indat masa pentru zaiafet; mIncar i-apoi
so splar pe mImi; pe urm, dup ce bauturile
fur rinduite pe mas, baur pe sturatele din
acci cup pe rInd. Dar cInd veni rIndul califu
lui Harun Al-Raid, acesta flu vroi s ben. Atunci
califul eel ciudat so Intoarse ctre Giafar i 11 intreb:

Pentru cc flu vrea si ben prietenul tu?


Giafar rspunse:
Dc mult vreme, o, maria ta, ci nu mai ben.
Celalalt spuse:
Atunci, s poruncesc s-i dea aitceva.
$i numaidecIt dete poruric unuia dintre mameIucii
lui, care se grbi s aduc un borcan pun cu

251
sorbet de mere i 11 In1ti lui Al-Raid care, de
data aceasta, primi i Incepu s bea cu mult
poft.
CInd butura Ii Implini rostul asupra minilor
br, califul eel ciudat, tinInd In mIn o vergelu
de aur, btu de trei on cu vergelua In mas, i
numaidecIt cele dou canaturi ale unei ui marl se
deschiser In fundul slii, lsInd s intre doi harapi
cc purtau pe umerii br un je de fi1de In
care edea o tInr roab alb, cu fata ca soarele.
Puser jeul jos dinaintea stpinului ion i pe urm
rImaser in picioare In spatele lul, stind nernicati.
Atunci fata lu o lut indieneasc, ii potrivi strunele
i Incepu s cinte, pe rind, pe douzeci i
patru de moduri felurite, cu o mestrie cc fermeca
sufletul asculttorilor. Pc urm Se. Intoarse la modul
dintli i cint:
Czzm poi tu, fr mine, si departe,
S mai trieti, cind inimami suspina
De lipsa ta?
Ak, qrea soart-i clesparte
Pe-ndrgostii, s pling fr vin,
i-n pustzire
las
trista cas
Ce rsuna de cint i fericire.
CInd califul eel ciudat auzi aceste versuri cIntate,
scoase un tipt amarnic, Ii sfIie frumoasa-i
mantie Instelat CU diamante, i cmaa, i toate
hainele de pe ci, i CZU jos fr de sirntire. NumaidecIt
mamelucii se repezir i aruncar peste
ci o ptur de mtase, ci nu chiar atIt de repede
ncIt califul Ai-Raid, Giafar i Massrur s flu aib
vreme sA bage de seam Ca trupul tInarului era
tot InvrIstat de urme de bovituri de vergi i de
bice.

252
VzInd acestea, califul spuse Iui Giafar:
Pc Aflah ! cc pcat c tInrul acesta, atIt de
frumos, poaiUi pe trup semne ce dovedesc urnpede
ci avcm dc-a face cu cine tie tIlhar on cu
vrcun uciga prirnejdios, scpat din temnit.
Ci marnelucii ii i Imbrcaser pe stpInul br
Intro abti mairiie, mai frumoas decIt cea dintli;
i tInrul Sc aeza Ia locul Iui In jet, de parc nimic
nu s-ar fi intImplat. Ti vzu aturici pe cci trei
oaspe ai sal vorbinduii In oapt i be spuse:
Pentru ce v artati uirniti i cc tot opotii
acobo?
Giafar rspunse:
Tovar5ul acesta al meu Imi spunea c a
strbtut toate trile i a fost oaspete Ia rnuli dregtori
i la multi regi, dar niciodat flu i-a fost
dat s vad pe cineva rnai mrinirnos decIt gazda
noastr de-acurn. Se minuna, In adevar, vzIndu-te
curn sflii o mantie care de bun seam c pretu
iete pe pufin zece mu de dinari. Si Imi recita
aceste stihuri Intru lauda ta...

CInd povcstea ajunse aici, eherezada vzu zorii mijin)


i, sfioas, tcu.

Ci intr-a trei sute nouici i asea noapte

Ea urm:

..Imj recita aceste stihuri Intru lauda ta

233
In palma ta, inireaa cIrnicie
Ziditu-i-a lca. cu ternelie.

lar dac drnicicz, Intr-o zi,


Deodati portile i-ar zvori,
Ah, inina ta, curn alta-n lurne flu e,
S-ar face ckeie, ca si ne-o descuie.
Auzind aceste versuri, tInru1 so art tare mul1
umit i porunci s i so dea lui Giafar o mie do
dinari i o mantic tot atIt do frumoas ca mantia
pe care o sfIiase ci, i so apuci iar s bea i si
so veseleasc. Ci A1-Raid, care nu-i putea gsi
tihna de cInd vzuse urmele do lovituri do pe trupul
tInrului, spuse lui Giafar:
Cere-i s-i lmureasc pricina.
Giafar rspunse:
Mai bine-ar fl s mai avem oieaci de rihdare
i s nu ne artrn prea sIclitori.
Ai-.Raid spuse:
Pc capul meu i po capul iui Abbas! dac
nu-1 Intrebi numaidecIt, o, Giafar, sufletul tu
n-are s mai fie al tu, atunci cInd vom ajunge Ia
palat.
Or, tInrul, mtorcIndu-se ctre ci, Ii vzu uo
tind i ii Intreb:
Ce lucru aa de seam aveti s Va spuncti,
de tot uotiti acolo tainic?
Giafar rspunse:
Numai do bine!
Calif ul eel ciudat grl
Rogu-te, pentru numele lui Allah, sa-mi spui
ce uotii, fara a-mi ascunde nimic.

254
Giafar spuse:
Tovarul mcu a bgat do seam pe trupul
tu, o, maria ta, nite urme do lovituri do vergi i
do bice. i a rmas uimit peste miisuri. si-ar
don fierbinte s ale do pe urma crei IntImp1ni
stpInul nostru califul a suferit asemenea pedeaps
, atit do putin potrivita cu cinul i cu Pu
tenile sale.
La cuvintele acestea, tInrul zImbi i spuse :
Fie! am s v art, do vrerne cc sInteti strimi,
care-i pricina. i-apoi, povestea mea este aa
do uluitoare c, do-ar ii scnis cu acul In coltul din
iuntru al ochiului, ar sluji de Invtitur oricui ar
cIntiri-o cu luare arninte.
Pc urm spuse:
Aflati, domniile voastre, ci cu flu sInt fliCi
decum emirul dreptcrcdincioi1or, ci sint nurnai
fiul starostelui giuvaergiilor din Bagdad. MLI
cheami Mohamrnad-Ali. Taicmeu, cInd a inunit,
mi-a tasat ca motenire grmezi de aur, do argint,
do mrgnitare, do rubine, do smaralde, do giuvacruri
i do podoabe do argintar; i mi-a mal lsat,
pc deasupra, case, pmIntuni, livezi, grdini,
prvlii i hambare; i rn-a lsat stpIn peste
acest palat i peste tot cc so afl In ci, sciavi i
sciave, paznici i slugi, flci i fete. Or, Intr-o zi,
cum stam In prviia mea, intre. robii mel zoriIi
s-mi Indeplincasc poruncile, vzui oprindu-se Ia
u i coborInd do pe un catIn Impodobit cu fotaze,
o tInr Insotit de alte trei fete, frurnoase tustrele
ca nite lune. Intr In pnvlia mea i se
aez, In vreme cc eu ma ridicai In cinstea ci; pe
urm Intreb:

255
Tu eti, flu-i aa, Mohammad-Ali giuvaer-
giul?
Eu rspunsei
Ba da, o, stpIna mea, i sInt sciavul tu,
gata s te asculte.
Ea Imi spuse:
Ai cumva vreun giuvaer cu adevrat frumos,
care-ar putea si-mi plac?
Eu Ii spusei
0, stpIna mea, am s aduc tot cc am mai
frumos In prvlia mea i am sn-ti dau totul In
mIn. Dac, din ceea cc am si aduc, s-o nimeri ceva
care s-ti p1ac, nimenea nu s-ar socoti mai fericit
decIt robul tu ; i, dac nimic nu ti-ar putea
opri privirile, mi-a plInge nenorocul dc-a lungul
vietii mele-ntregi.
Or, eu aveam In prv1ia mea o sut de gherdane
scumpe, minunat lucrate, pc care ma grbii
s le aduc i s le Inir dinainte-i. Ea le Incerc
i le cercetli Indelung, unul cite unul, cu mai
multa pricepere decIt a fi dovedit eu Insumi In
locul ei; pe urm Imi spuse:
A fi vrut ceva mai bun.
M gIndii atunci la un gherdna pe care taicmeu
Ii cumprase cIndva, pe o sut de mu de di.nan,
i pe care ii pastram, Inchis singur Intr-o
cutie de pre, ferit de once pnivire. Ma ridicai i,
domol, adusei cutia aceea, cu mare gnij, i o deschisei
cu dichis dinaintea fetei spunIndu-i:
Nu cred ca acesta s aib ereche la vreun
rege on la vreun sultan, la vreun am de rInd on
la vreunul de seam.
Cind fata arunc a ochiad repede spre gherdan,
scoase un strigt de bucurie i Se minun
Uite ce mi-am tot dorit zadarnic toat viata
Pc urm Irni spuse:
Cit costa?
Eu raspunsei
Pretul pe care I-a cumparat raposatul taicameu
a fost de o sut de mu de dinari In cap.
Dac Iti place, o, stpin a mea, a fi peste misur
do fericit s ti-i druiesc pe d:egeaba.
Ea ma privI, zImbi uor i Imi spuse:
La preui pe care mi i-ai spus, adaug cinci
mu de dinari, ca dobInd la banii Inchii In ci, i
gherdanul este al meu.
Eu raspunsei:
0, stpIn a mea, i ghcrdanul i stpInul lui
sInt bunurile tale i se afl In mIinile tale. Nu mai
am nimic do adugat.
Ea zImbi iar i rspunse
Tar eu, de asemenca, am hotIrIt pretul.
Adaug c, prin aceasta, sInt datornica ta ca mu!tumire.

i, spunind cuvintele acestea, se ridica sprinten,


siri cu mare u.urint pe catIr, fr ajutorul
color cc o urmau i, plecInd, Imi spuse:
0, stpIne al meu, vrei s ma Insoteti numaidecIt
spre a-mi aduce gherdanui i a veni la
mine acas sa-ti primeti banii? Crede-m ca,
In adevar, ziua accasta, datorit tie, este pentru
mine ca laptele.
Nu vrusei s strui mai mult, do team s n-o
supr, poruncii slugilor s Inchid prvlia, i o
urmai pe fata, Incetior, pIn acasa la ea.
Cinci povestea ajunse aici, Seherezada vzu zorii miJinJ
si tuicu sfioasi.

17 0 mte 1 una de nopti 257


Ci ntr-a trel sute nouzeci i aptea
noapte

E;i urrnLi i

...o urmai pe fat, Incoti.ur, pIn aeas la ca.


Acolo, Ii inmInai gherdanul, jar ea intr In ia
tacul ei, up cc mi rug s ian bc pe lavita de
la intrare i s atept acolo venirca zarafului cc
trebuia si-rni p1iteasc cci o sut de mu do clinari
cj dobInda br.
Pe cInd stem pe acea lavit de la intrare, vizui
venind o slujnic tInr care Imi spuse:
0, stpIne al rneu, hinevoiete i intr in
sala de intrare a casei, cici ederea la u flu este
lucru potrivit cu un om do seaina ta.
Ma ridicaj atunci si intrai In sate do intrare unde
ma aezai pe nil scauna captuit cu catifea verde,
ateptInd aa o bueat de vreme. Atunci vzui intrInd
o alt slujnic tInara care Imi spuse:
0, stpIne al mcu, te roag stpIna mea s
intri In sale do primire, undo dorete s te odihne
ti pIna cc are s soseasca zaraful.
Nu pregetai s ma supun i o urmai pe fat In
sala de primire. Nici nu ma aezai bine, ca Sc i
dete la o parte o perdea mare din fundul slii .i
patru tinere selave intrar aducInd un jet do aur
pe care edea tInara br stepIna, cu chipu-i Ca
tuna i en gherdanul eel frumos la git.
CInd Ii vazui obrazul aa, fr iamae, .i descopent
Intru totu], sirntii ci mi Sc niSipCSc mintile i
c bti1e inirnii mole se intutese. Ci ea ft ficu
sernn sciavelor sale sa piece, Inaintt catre IfliflO i
Imi spuse:
0, lumma a ochilor mel, oare once fptur
frumoas trebuie, a.a curn faci tu, s. so poarte
atIta do crud fat de aceca care o iubete?
Eu Ii rspunsei
Tntreaga frumusete este In tine, jar eea ce
a mal rmas din ea, dac a mat rirnas ceva. a fost
Imprtit celorlalti oameni.
Ea Imi spuse:
0, giuvaergiule Mohammad-Ali, af1 Ca to iU
bose i c flu rn-am folosit de mijiocul de care
rn-am folosit decIt spre a te hotarl s vii In casa
mea!
i, rostind aceste cuvinte, so piec ginga spre
mine i ma trase spre ea, sorbindu-m cu ochii-i
galei. .Atunci eu, tulburat cu totul, ii luai In mIi
nile mole capul, In vreme cc ea Imi Intorcea srutarile
fara s Se zgIrceasca, i m strIngea la
pioptul ci, pe care 11 sirntearn ca de piatra, apsat
pe pieptul meu. Atunci pricepui Ca nu so cade s
dau Indrt i vrusei sa fac ceea ce tinea de vrednicia
mea s fac. Ci In clipa cInd tocmai dam
sa-mi Implinese gIndul, fata spuse:
Ce vrei sa faci, o, stpIne al meu?
Eu rispunsei
S ascund eea cc trebuic s. ascund.
Ea Imi spuse:
Ta seama c la mine nu poi s aseunzi ecea
cc vrei s ascunzi, cci casa mea nu este desehis..
Ar trebui mat Intli s deschizi usa. Or, afla c sInt
neprihnit. $i-apoi, do socoti cumva c ai do-a
face en vreo fat do rInd on cu cine tie cc lepdatura
de prin Bagdad, schimba-ti degraba gIndurile.
S tii, In adovar, o, Mohammad-Ali, ca, aa

239
cum mI vezi, Cu slut sora rnarelui vizir Giafar; i
sInt fiica lui Yahia ben-Khalcd Al-Barmaki.
Auzind cuvinteic acestea, o, stplnii mci, deodat
simii lnf1crarea mea potolindu-se cu totul
i In1clesei cit d urIt fusese din parte-mi c ascultasem
do Indemnurile-mi tainice i Ca vroisern si
ml le sting cu ajutorul fetei. Ci tot Ii spusei
Pe Allah! o, stpln a mea, nu-i vina mea
daa am vrut sa ma folosesc do prilejul pe care mi
l-ai dat. Ci tu ai vrut s te dovede.ti marinimoasa
fat de mine, aratIndu-mi calea ctre uile descluse
ale bunvointei tale
Ea Imi raspunse
Nu ai pentru cc sa to ceri, ba diinpotriv!
Si poti s ajungi acolo unde vrei s ajungi, dac
vrei, ci numai pe caile cele legluite. Cu voia lui
Allah, totul se poate Implini. Cci slut stapIni pe
faptele mdc i nimeni flu are a ml le opri. M1
vroi tu, dar, ca sotie legiuita?
Eu raspunsei:
Dc buna seamui!
NumaidecIt, trimise si vin cadiul i martorii,
i le spuse
Iati-l pe Mohammad-Ali, fiul lui Au, rIposatul
staroste. M cere In casatorie i Imi aduce ca
zestre gherdanul acesta pe care mi 1-a druit. Eu
primesc i mi supun.
Numaidelt fu scris senetul nostru de casatorie
i, odata Incheiat, no lasara singuri. Sciavele aduser
bauturi, cupe i laute, i amIndoi bauram,
pIna cc sufletele noastre lncepur sa strluceasc.
Ea lull atunci Illuta i cIntll:
1)e trupul tu nalt, sub j2re,
De mersul tu legrititor,
Ak, jur Ca sujr, din iubire,
i desprjirUe ma dor.
StpIne, fie4i indurare
De-o inimci fdr noroc,
Ce arcie pururea i moare
Intr-al iubirii tale foc.

Dc am cupa-i ce-mi aprincle


Al sufletului crunt po jar,
Cu amintirea ta fierbinte
In ginclul meu intoars far.

Cum floarea cea dc miTt sclipete


Intr-un bucket cle tranclafiri,
Asa mereu Imi strluceste
lubirea ta Intre lubiri.

CInd sfIri de cIntat, luai i cu la rIndu-mi


hiuta i, dup cc dovedii c tiam s scot din ea
sunete i mai frumoase, spusei aceste versuri ale
poetului, acompaniindu-m In surdin:
Minuneo! VCZ pe chipu4i vrjitor
Contrariile cum se-mpereckeazl:
Vd i rcoarea apel cle izvor,
i flacra cu pnrpuria-i raz.

far inimij ce-mi tremur de cior


Rcicoare-i eti, ci foe ce arde-n par.
Ak, sufletnlzii meu tremuruitor,
Ce dulce-i cti meren, i cc amarui!
Dup ce isprvirm de cmntat, vzurm ci era
vremea si ne gIndim Ia eulcare. 0 ridicai pe bratele
mele i o intinsei pe bogatul pat cc nii pre
guitiser roabeic.

Cmnd povestea ajunse aic. Sehcreza& vzu zorii rnijind


d tticu sfioasL

261
Ci intr-a trei sute nouzeC i opta flOcLpte

Ja urm

o Intinsci pe bogatul pat cc ni-I pregtiser


roabele.
Atunci, dczbrIcInd-o, putui s ma incredinez
c era ca un margritar neprihanit. M bucurai
tare mult i, pe deasupra, v pot Incredinta c,
pmn dimineata, o tinui strIns do mine, aa cum
un porumbel inut Intr-o mIn st cu aripioarele
strInse.
Or, flu numai o noapte petrecui aa, ci o lun
Intreag, fr contenire. j-mj uitai i treburile,
i prvlia, i bunurile toate, pIn ce, Intr-o zi, i
anume in cea dintli zi din cea de-a doua lun, ea
Imi spuse:
SInt nevoita s lipsese cIteva ceasuri, numai
atIta cIt s ma due la hammam i s mi Intorc.
Tu, te rog fierbinte, s flu te dal jos din pat i s
stai aa pInli cc ma Intorc eu. si-am s m-ntorc
Ia tine do la hammam cu totul frageda, i uoar,
i parfurnat.
Re urma, ca s fie ji mai Incredintat de mdcplinirea
accstei porunci, ma puse s fac juramInt
c n-am sa ma misc din pat. Dupa care, Insotita do
dou sciave, cc luar tergare1e i legturile Cu
haine, plec la hammam Impreun cu ole.
Or, o, stapInii mci, nici flu ieise ea bine din
casa, cmnd VZUi, pe Allah! Ca ua so deschide i
In Incpere intr o femeie btrIn, care Irni spuse,
dup salamalekurile de cuviint:
0, stpIne Mohammad, soia emirului drept
credincioilor, Sett Zobeida, ma trimite Ia tine ca
2$2
si te rog si mcrgi Ia seral, unde ea doreLe s t
vad i uncle to ateapt cad I sa povestii cu:
vorbe do mare Iaud despre purtrile tale alese,
despre buna ta cretere i despre glasul tu frumos,
melt sa simlit tare dornici s te eunoasea.
Eu rispunsei:
Pe Allah! 0, mtu, Sctt Zobeida Imi face
mare cinste poftindu-rn si flu oaspete; lns nu
pot sa parasese casa Inainte cle a se Intoarce solia
mea, care s-a dus la hammam.
Btrina Imi spuse:
Copilul meu, te sftuiesc, spre binele tan,
nu zboveti o clip a merge acolo unde eti
as2teptat, dc flu vrei ca Sett Zobeida S-ti fie dumana!
Cci, poate ci nu tii, neprietenia stplnei
Sett Zobeida este tare primejdioas. Ridic-te, dar,
i du-te la ea. Pc urma, n-al decit s to Intorci
acasa cit mai grabnic.
Cuvintele acestea ma hottrir. sa ma due, In
ciuda juramlntului ce-I facusem sotiei mole, i o
urmal pe btrIna care mergea Inaintea mea, 5i
ma duse la serai, undo intrai fr de nici o suprare.

CInd Sett Zobeida ma vzu intrInd, Irni zimbi,


ma cherna lInga ca i Imi spuse:
0, lumin a ochilor ! tu eti draguul suroril
rnarelui vizir?
Eu raSpUnSei
SInt robul i sluga ta
Ea Imi spuse
In adevr, cci cc mi-au zugrvit purtrile
tale fermec-toare i felul tau ales de a vorbi flu
ti-au Ingroat harurile. Dorearn s te vad i s to
cunosc, ca sa judec cu ochii mci alegerea i gustul
surorii lui Giafar. Acuma-s multumit. Ci rn-al
face sa ma simt peste masura de bucuroasa, de-ai
263
binevoi sirni dai prilejul ati auzi glasul, cIntIndu-m
ceva.

Eu rspunsci
Cu plicerc i Cu cinste!
i luai o hiut, pe care mi-o aduse o sclav, i,
dupii cc Ii potrivii strunele, Incepui Incetior i
cIntai vreo doui-trei strofe despre dragostea irnp
rtiiti.
CInd contenii din cIntat, Sett Zobeida Imi spuse:
Allah Implineasc-i harul ficIndu-te i mai
desivIrit, o, tinere IncInttor! Ip multumesc Ca
at venit si mi vezi. Acuma, grbete i te-ntoarce
aeasi Inainte de sosirea sotici tale, ca flu cumva
si-i Inchipuie ci vreau s te rpesc de la inima
ei.

Eu atunci srutai pammntul dinaintea ei i ieii


din serai, tot pe poarta pe unde intrasem.
Cmnd ajunsei aeas, o gsii pe sotia mea, sosita
Inainte-mi, culcat In pat. Dormea, i nu fcu nici
o mi.care de trezire. Ma culcai atunci la picioarele
ci i, binhor, Ineepul s-o mIngIi pe picioare. Ci
dcodat ea deschise ochii i Imi dete mInioas o
lovitura de picior drept In coasta, rostogolindu-ma
jos din pat, i Imi strig:
0, Inehitorule! o, aperjurule! Ti-ai calcat
jurimIntul i te-ai dus la Sett Zobeida. Pc Allah!
de nu mi-ar fi team s n-ajung de oCar i s-mi
afle lumea necazurile, m-a duce chiar In clipa
aceasta la Sett Zobeida, s-i arat eu cit costa a-i
deda la dezmat pe Soii altor femei. Ci, pIn una
alta, a1 s plteti tu i pentru ea, i pentru tine.
j bt din palme i striga:
Ya Sauab!
NumaidecIt se ivi capetenia hadImbilor ci, un
harap care totdcauna ma privise ponci, i ii
spuse:

264
- Taie-i pe dati gItulne1torului, mincinosului
i sperjurului istuia!
flarapul Ii fulgerl pe data sabia, tie un colt din
poala mantiei mi i ma lega Ia ochi Cu fIia de
pInz pe care o dobIndise astfel. Pe urm Imi zie:
F-ti marturisirea de credin!
51 so pregtea s-mi tale gItuL
In acea clip, 1nst, intrara toate roabele, fata de
care totdeauna ma purtasem darnic, i man i mici,
i tinere l batrine...
CInd povestea ajunse aid, eherezada vAzu zorii mijind
i, sioas, tcu

Ci Intr-a trei .cute nouzeci noua noapte

En urrn:

.i marl i mid, i tinere i batrIne, i spusera:


0, stpIn a noastr, te rugam fierbinte s-l
ierti, din pnicin ca n-a tiut ce grea greeal s
vlrete. Nu tia ca nimica flu te putea supara mai
tare, decIt s se duc la Sett Zobeida, durnanca
ta. El habar n-avea de vrajmia ce Lputea fi Intre
voi dou. Iart-l, o, stapIna a noastr!
Ea rspunse:
Fie! binevoiesc s-i iert viata, Insi doresc
s-i las o amintire de neters a grealei lui!
51 ii fcu semn lul Sauab s lase sabia i s ia
vergile. 5i harapul lu numaidecIt o varga, cumput
de mladioasa, 1 Incepu s-mi care la lovituni

263
ir. locurile cele rnai simtitoare ale trupului men.
DupI care lu biciul i Imi trase cinci sute de piesnituri,
alduite crunt pe prile mdc ccle mai ginga
e i pe coaste. Asta Va lmurete, domniile
voastre, CCi CU dungile pe care le-ati putut bga
de seama adineaori pe truipul meu.
Dupi cc fusei pedepsit asa, sotia mea porunci s
flu luat do acolo i aruncat in drum, ca o galeata
CU lturi

Eu, atunci, ma adunai de pe jos cum putui i ma


tini pIn Ia casa mea, insingerat tot, i, cum ajunsci
in oclaia mea, pe care o parasisem de-atIta vreme,
cuj leinat, cIt cram de lung.
CInd, dup lung timp, Imi venil In simtiri din leinul
meu, trimesei dup un vraci cu rnin uoar,
priceput la Ingrijirea vatamaturilor, care Irni unse
binior ranile i, cu ajutorul baisamurilor i al allfiilor,
izbuti sa m tmduiasc. Ci tot ezui s zac
neputincios, vreme do dou luni ; jar cind ajunsei
in stare sa pot iei, ma dusei mai Intli Ia hammam;
i. dup cc ma spaiai, plecai la pravalia mea. Acolo,
vIndui degraba la mozat tot cc aveam mai de pret,
dobindli tot cc putui dobmndi i, cu suma adunat,
cumprai patru sute de marneluci tineri pe care Ii
imbracai strlucit, i corabia pe care m-ati vazut
In noaptea aceasta Insotit de ci. Dintre ei, 1-am
ales pe unul cc seamn cu Giafar, ca s mi-i pun
ca tovar de-a dreapta, i un altul ca sa-i dau
siujba de gealat, dup pilda emiruiui dreptcrcdin
cioilor. i, gindind sil uit de suferintele mdc, ma
Imbrcai i eu in haine ca ale caiifuiui i luai obiceiul
de a ma plimba In fiecare noapte pe fluviu, In
corabia mea, Inconjurat de lumini, i de cIntece, i
de zvon do lute. i-aa Imi petrec viata, de un an
Incoace, facIndu-mi nlucirea nebun c sInt califul,
IncercInd sa-mi alung din minte amarul care
a pus stpInire pe mine din ziua dud sotia noa
rn-a osIndit atIta do crunt, ca s-i multumeasd
vrjmia pe care i Sett Zobeida i ea o nutrese
una fat de cealalt! i numai eu, netiutor de
nimica, am suferit urmrile acestei vrajbc muicre
ti. Or, aceasta-i jalnica mea poveste, o, stipln
mci! i flu mai am decit s v mulj;umes ca aIi
binevoit si veniti Cu flOl ca Sa no petrecem noaptea
aceasta prietenejte.
CInd califul ilarun AlRasid auzi acasIi strisire,
strig
Laud lui Allah, care a lsat ca fiecare 1-u
s aib o pricin!
Pe un-na se ridic ii ceru tmnrului Ingduina
s piece laolaita en tovarii si. Tinrul le dote
1ngaduina; i A1Raid plec do acolo i so intoarse
la serai, ehihzuind cum s Indrepte nedreptatea
svIrsit do cole doua femei fata do acc1 tinr.
Tar Giafar, din parte-i, so arnra cumplit .
sora lui fusese pricina unei Intimplari ca aceea, menitii
acum s fie cunoscut do Intregul plat.
A doua zi, califul, Impodohit cu toate Insemnek
puterii sale, stInd intro emirii i curtenii Iui, spuso
ctre Giafar:
S fie adus la mine tIr-iru] care nea g
duire asnoapte!
i Giafar iei Indat, ca sa se Intoarc fr do
zbavi cu tInrui cc saruta pmIntul dinaintea califuiui
i, dup salamalekul de cuviin, ii spuo
o Iaud In versuni. A1-Raid, IncIntat, 11 ehcm
1Ing ci, ii pofti s ad i Ii spuse:
0, Mohammad-Ali, am trimis dup tine ca s
aud din gura ta istorisirea pe care ai povestit-c
len color trei negutori. Cci este minunata i
plin do Invtminte folositoare.

267
TInrul, tulburat cu totul, sjpuse:
N-as putea gri, o, emire al dreptcredincioibr,
mnainte ca tu smi dai nframa ocrotirii.
Califul Ii arunc numaidecIt n!rama, ca semn
de ocrotire, i tInrul istorisi inc o data povestea
lul, fr a ocoli nici un amanunt. CInd sfIri, AlRa
id Ii spuse
5i-acum, ti-ar placea s-o vezi pe sotia ta intoreIndu-se
la tine, In ciuda greeliior cc ic-a svIr
it Impotriva ta?
El raspunse:
Once mi-ar veni din mIna califului ar Ii
binevenit; cci degetele stpInului nostru sInt chc
ile hinefacerii, jar faptele lui sint salbe scumpe,
bune de purtat ca podoab La gIt.
Atunci califul spuse ctre Giafar:
- Adu-o la mine, o, Giafar, pe sora ta, I iica
emirului Yahia!
Si Giafar o aduse numaidecIt pe sor-sa; jar
calif ul o Intrebi:
Spunemi, o, fiic a credinciosului nost
Yahia ! ii cuncti pe acest tInr?
Ea rispunsc:
0, emire al drepterec1incioi1or, do cIncl au
capatat femeile Invatul s cunoasc brbati?
A1-Raid zImbi i spuse
Ei bine! am s-ti spun numele lui. Se nu
rnete Mohammad-Ali, fiul rposatului staroste
al giuvaergiiior. Tot ceea cc s-a petrecut s-a petrecut,
i acuma vreau sa ti-i dau ca sot.
Ea rspunse:
Darul stapInului nostru este ca viata i ca
ochij riotri.
Califul porunci numaidecit s vin cadiul i mar
toni, .i-i puse s scnie, cum cere legea, senetul de
casLitonie <C-j lega de data aceasta pe cei doi ti
neri Intr-un chip neclitinat3 spre Lericirca br,
care fu desvIritA. i hotrI s1 opreasc In
preajma lui pe Mohammad-Ali, spre a i-1 face
sfetnic pIni Ia sfIritul ziiebor Iui.
i uite-aa tia Al-Raid s-i faci plcere Imperechind
ceea cc era desperecheat i McIndu-i
fericiti pe CCI pe care soarta Ii amgise.
Dar s1 flu socoU curnva, o, preafericitule rege, spuse
mai departe e1ierezada, Ca povestea aceasta, pe care flu
ti-am istorist-o decit anunie ca s aduc o schimbare
fapi de snoavele cele scurte de niai Inainte, s-ar putea
asernui cit de cIt cu minunata poveste a frumoasei Floarede_Trandafir
.i a Iui DesfatulLumul
Li: e1ierezac1n Ii spuse regelul Sahriar

POVESTEA
FRUMOASET FLOARE-DE-TRANDAFI R

Se povestete Ca a lost odat, in vechirnea vremilor


i in trecutul anilor i al lurnilor, un rege
de neam foarte mare, plin de putere i do s1avL
Si-avea un vizir pe nume Ibrahim, care avca o
fat, minuno do gingie i de rumusete, mai prosus
de once ca strlucire i ca desvIrire, i dAruit
cu o minte fara do pereche cu purtani
noasemuit do alese. Fe deasupra, Ii plceau peste
masuia petrecenile Inveselitoare i vinul eel dttor
de voioie, nesfiindu-se s Indrageasca obrazele
rumoasc, stihurile In coca cc au ole mai iscusit,
i povctile cele minunate. i-atItea gingae plceri
Inchidea In sinei, melt atrgea ctre ea iubirea
sufietelor i a inimilor, aa cum de aitminteti
a i spus unul dintre poei care au cIntato i
M-a fermecat ferrnectoarea fat.
A turcilor i-arabilor ispit,
Cea care tie slova lcgi toatd
i-a scrierii sintax nesmintit
7-CtUflCj ejud stm cle vurbi.i rnpreurii
i)c.pre acestea toate, uneori,
Ii rnccpe ea doiriol snii spuu,
Thuitucioasa CU glas rpitor :

slut agent pasiv, iar tu, 1st4,


V rc sd ma pui la cazul indirect.
I)c I J4ult rnai ci.iniritcar fi san
Cii in sant1ebifl.?4Czi ifl mod (OleCt,

lnl.otdeauna Ia acuzatit,
f-iegirnul ti, cum cere Icgea stti iii,
Cci roizil liii este a fi activ,
Dar ritzi z7ztoarC( sprc s(nlTlZIl iuctru.

Eu ii rspund : ,,IVu doar rcqiinul nvt


fli aparinc, o, ipmna mea,
Ci viata inca, i sufletu-mi, mercu
A[umai, te rug, nu te mcii iw iw

Dc inverscl7ea cc jiarn artat


A rolurilor ?lOaStre, nendoios
(ad vremurile astzi sau schimbat
i lucrririle s-au Intors pe dos.

lar daca-n ciuda celor cite4t spun,


fPu nu vrei totusi s acoizi crezare
Vorbelor mdc, este oportun,
Spre-a-i dovedi aceast iniersare,

sa flu mai soviecti, ci sa privesti


Regimul meu, s vezi fiir tdgaclil
Ca nodu-acestor tilcuri 0 ndejd
e afla a.ezat exact la coacl L
Or, fata aceasta era atIt de fermecitoare, atit de
dulce i do o frurnusete atIt de strlucitoare, melt
so numea Floare-de Trandafir.

Cind poveslea ajimse aici, Scherezada vzu zorit mijind


i, sfioas, tcu.

Ci Intr-a patru suta noapte

La u.unL

se numea Floare-de-Trandafir.
lar regelui ii pleea tare mult s-c aibi pe 1lng
ci la ospete, atIt de druit era ca cu minte iscu
siti i aleas. Si regele avea obicciul s dea, in
fiecare an, serbri man, Cu acel prilej, s Se
bucuic de venirea la palatul lui a celor mai de
seam oameni din lmprie, spre a so Intrece cu
ci in jocunile cu mingea i cu ghioaga, atIt pe
jos, cit i dc-a c1are.
5i venind ziua cInd oaspctii regelui se strln
Ser Ia asemenea oCuri, Floare-de-Trandafir so
aez la fereastra ci, ca si so bucure de Intrecere.
Iti curind, jocul Incepu s so lnsufleteasc, i fiica
vizirului, urmrind jocul i luInd seama la juctori,
zni printre ci un tInr nespus do frumos, cu
chip formector, cu dinti strlucitori, cu mijioc
subtire l cu umeri largi. $i simti o asemenea
p1Icere vzIndu-1, c flu se mai putea stura s-i
tot priveasc, nici flu se mai putea Irnpiedica sn-i
arunce ochiade galee. $i, pln Ia urm, o chcm
pe (loiCa ci i o intrebi:
Cunoti tu cumva nurnele acelui tmn?ir forme.c
itor, atit de mIndru, cc se affli cob, In mijiocul
juctorilor?
Doica Ii rspunse:
0, fata mea, sInt frumoi toti. Aa cL flu
vid despre care dintre ci vorbeti.
Ea spuse:
- Atunci ateapt. Am si i-l arit!
Si lu pe data un mar sill arunca In tInirul
acela, care so Intoarse i ridic privirile ctre fercastr.
$i-o vzu atunci pe Floare-de-Trandafir,
zImbitoare i frumoas ca luna plina luminind
peste neguri; i, deodat, mai nainte dc-a avea
macar ragazul sI-i Intoarc privirea, so simi
peste masura tulburat de iubire; i reciti aceste
Versuri ale poetului
Ce-mi strapunse, oare, inima deoclat?
Ochii tdi, sau numai acjera sgeat?

Ager sgeatl, cine te trimisc?


Lupttorii aprigi sau, aa cum mi se

Pare, nurnai arcul Cu strun miastrd


Dinti-un ochi ce-mi ride ctulce Ia fereastr?

Floare-de-Trandafir o Intrebii atunci pe doica ci:


- Siacurn, Intrun sfIrit, poi tu s
nurnele tInlrului ?
Ea rspunsc:
Sc numete Desfatul-Lumif.
Auzind accte cuvinte, fiica vizirului c1atini
capul de pleere i do tulburare, se tolani divan,
gemu diii strfundul inimli i ticlui aceste
stihuri

273
N-are de ce sfl-i par ru
Celul cc-a nscocit nurnele tu,
Desft-al-Lumii, o, tu, care-anume
Cuprinzi tot ce e rnai ginga pe lume
i tot ceea cc e inai strlucit!
0, lunti plinti-n ceas cle rtistirit!
0, chip ce lumineazti lumea toatti
Cu strtilucirca lul ftirti de patti,
Tn dintre tot cc dti luminti vietii
EtI singurul sultan al frumisetii!
i am temejun pentru cite spun:
iVti este oare ca lilera nun
Sprinceana ta, scristi frumos?
Jar, ochiu-ti ca migdala, hirninos,
Nu seamtmnti cu litera sad, oare,
Aa cum a fost scristi cu mirare
Dc clegetul Indrtigostit
Al celui care totu-a ztimislit?
Iar mijiocul Itin nui un ram subire
i mltidios cum altul nu-i in fire?
0, dacti nenfricata-ti vitejie
I-a znftecut pe to cci mal Vlt(jl
Din cii in juru4i freamtitti-a ur gie
.i se rotesc In luptti val-virtej,
Ce stI mai spun cle-aleasa-ti semetie
i dc-ale frumuseii tale mreji?
SfIrindu-i stiliuirea, Floare-de-Trandafir iu o
toaie do hIrtie i sense frumos versurile pe ea.
Impturi apol hIrtia i o puse Intr-o pungu do
mtitase brodat cu aur, pe care o aseunse sub
perna de pe divan.
Or, btrina doic, biigInd de searn toate acestea,
Ineepu sn-i povesteasc ba una, ba alta, pin Ce
o adormi. Atunci, trase binior foaia do hIrte de

274
sub pern i, ucrcdinIndu-se astfcl do diagostea
FioareideTrandaiir, puse hirtia mndrt la loct
ci. Pc urm, cind fata so detept, spuse:
0, stpIna mea, eu sInt cea mal burt 1 cea
rnai duke sftuitoare a ta! Tin, dar, s-ti spun
cit do amamic este patirna dragostei i s-i
atrag luarea aminte c, atuncea cInd patima
aceasta se strInge Intr-o inim frLi a so putea
revrsa, do-ar Li inima aceca i din otel fcut,
tot o topete i prilejuiete multe boli ii beteuguri
trupului. Dimpotriv, dac ccl cc sufer cle riu1
dragostei mrturisete i aitcuiva suferintele lui
nu va avea s simt decIt uurare!
Auzind cuvintele acestea ale doicil sale. Floarele
Trandafir spuso:
0, doici, an tii tu care-i kacul dragostei?
Ea rspunsc:
- Stiu. Este s to bucuri do ce care i-e drag
Fata Intrebi:
Si cc poti face ca s to bucuri de 0 astfel de
phicere?
Doica spuso:
- 0, shipina mea, pentru aceasta, la inceput,
nu ai decIt de schimbat nite scrisori pline de
cuvinte drgue, de saluhiri i de complimenturi
cd ccl mai bun mijioc pe care ii au clot Indrgostiti
de a se IntIlni acesta-i, i tot acesta-i i cel
dintli lucru do fcut pentru a trece piedicile 1
a ocoli Incurcturile. Dac, dar..,

CInd povestea ajurise aid, $eherezacla vazu zorii mijind


i, sfioas, tacit.

27i5
Ci ntra patru sute i una noapte

Ea ui.n

...Daci, dar, o, stipIn a mea, ai vreun lu.cru


ascuns in inim, flu te sfii s mii Incredinezi;
cci, cladi ai vreo taina, eu am s-o pistrez neatins
do niCi o ureche strin i nimenea n-are s so
priceapi s te siujeascI mai bine ca mine, cu
o.chii i cu capul, pentru a-ti Indeplini pmn i
dorintele cole inai mrunte i a-ti duce tainic
biletelele!
Cmnd Floare-de-Trandafir auzi cuvintele acestea
ale doicii sale, Ii simti mintile rpite de bucurie;
ci ii stpIni sufletul de la once vorb nechibzu
iti, de team si nu-i dea In vileag tulburarea
ce-o frimlnta, zicIndu-i In sine: ,,Nimeni nu-mi
tie Inc taina; i-i mai bine pentru linitea inca
si flu i-o spun nici femeii acesteia, decIt dup cc
Imi va da dovezi do netigduit credint. Ci doica
i adugi:
0, copila mea, asnoapte am vzut un om
care ml s-a artat In vis i mi-a spus : ,,Afl c
tinira ta stpIni i Desftui-Lumii sInt Indrgosti
i unul de altul, i ci tu ai s Inlesneti IntImplarea,
InsrcinIndu-te cu scrisorile br i fcIndu-le
tot felul do Inlesnini, in mare tain, de vrei
si to bucuni nesmintit do o multime do foloase !
Or eu, o, stpIn a inca, flu-ti povestcsc decIt cc
mi s-a artat! Acum, hotrte tu!
Floare-de-Trandafir rspunse:
- 0, doie, to simti tu cu adevrat in stare
s-m.i pstrezi taina?

276
Ea spuse:
Au cum de poti sLi te mai Indoieti fie i-O
c1ipI, cInd eu slut ca o mireasm a miresmelor
inimilor alese?
Fata atunci flu mai ovi, Ii art hIrtia pe
care scrisese versurile i i-o InmIn, spunIndu-i
Grbete-te i du-i-o Desftului-Lumii, i
adu-mi rspunsul lui!
Doica Se ridic numaidecIt si se duse la Desftul-Lumii,
Ii srut mai Intli mIna, pe urmA
ii cop1ei cu cele mai dulci i mai mgulitoare
laude. Dup care ii lnmln biletul.
Desftul-Lumii desfcu hIrtia i o citi. Pe urm,
cInd mntelese bine tilcul cuprinsului, sense pe
spatele foii versurile urmtoare:
Mi-e inima aprins de iubire
i ptima bate-n pieptul men.
MI-ascunci zaclarnic apriga simtire
Ce-mi chinuie.te sufletul mereu.

CIncl lacrimile-mi umplu ochii, grele,


Spun celor cc m-ntreab: ,,Sint bolnav
Dc ocki, pentru ca taina vietii mele
S-o-nchid in mine, ca pc-un vis suav.

len incY, cram liber! Niciodat


In sufletul meu tInr i senin
lubirea n-apucase s rzbat.
Si-acnm, deoclat, ma trezesc in chin.

Va povestesc, deci, dorul meu, si-mi tingu


lubirea ce-a pornit in piept s-mi ard,
Ca s Va fie mit cit de-adIncu-i
Amarzd celui pedepsit de soart.
277
i scriu cu lacrimi i cu vis suspinul
Din sufletul meu, s Va dovedesc
Ce mare este, cc amarnic chinul
Jubirii dulci en care v iubesc.

Allah s ltimineze totdeauna


Obrazul vostru, scris en frumusete,
In faa cruia se-nchin luna,
i stelele robite-i clau binete.

?lu-i frumuseje alta, ca a voastr,


Jar dc La trupul vostru mldclios
Ia rarrtu-nvattura lui mlastr
Dc a se legdna in vlnt frumos.

Cutez, de flu v e cu suprare,


S v rog s venli la mine-ndat.
0, dac ai verti, nu tiu mal mare,
Mai fericita plat i rsplaUi.

I1l vostru-i sujietu-mi de ergai.


In faa-va, lnchinindu-vl-l, cad.
Venirea voastrd ml s-ar prea rai.,
Ref uzul vostru ml s-ar prea iad!
Dupli cc sense acestea, Ithptuni foaia, o srut
i i-o dete doicii, spunindu-i:
Malc, mu bizui pe bunutatea ta, ca s Inclini
spre partea mea bunuvointa stupInei tale I
Ea ruspunse:
Ascult i ma supun!
Lua apoi biletul i se grbi si sc ducu Ia stp
mn1-sa s i-i dea.
Floare-de-Trandafir, lumnd biletul, II duse la
buze, pe urn-ia la frunte, 11 desfLicu i 11 citi. Dup

278
ce ii mne1ese binc tikul, sense dedcsubt versuriJ.
unritoare:

0, lu, a crui inim iubecte


/1 noastr frumusete incuiiiu
lubirea care sufletu-ti aprinde
Cu a rbdthii ferecati strun?i!
Aceasta-i poate singura ctirare
Dc-a ne vedea vreoc1ati Impreun

Cind am vizut c dulcea ta iubire,


Pe cit a de curat i fierbinte,
Pe-atIt de mare e, ca i a noastrI,
i-aceea,si suferir4 me cuprinde,
Cinci am vizut Ca inima ta bate
Ca i a noastri, i c mu mc mute,

i noz am t7esirit, La fel ca Line,


Dc-a dorului neistouit vraj
.Si de a ne vedca cumva-mprezzn.
Dar teama de cci cc me stau de strajd
Ne-a-mpzedzcat Sd ne-mplinirn dorii4a
Dc a ne arunca-n vrdjita inreajd

Sd tii ed noaptea, end asupra uoastrd


Coboard hairLa-i neagrd i-nstelatd,
In pieptul nostru se aprinde, pared,
Atita tremur, melt dintr-oclatd
Fdptura noastrd-ncepe-ac1inc sd ardd
i-i un pojar fiirqa noastrd toatd,
Ctimplitul chin al clorului de tine
Nc-alungd somnul dimprejur departe,
i peste trupul nostru 10 aterne
Velinta care ca un foe ne arde,

Ci sd mu uiti cd-ntiia datorie


Si cea rnai sfIntd, a acelui care
lube ste, e ca pururi s pistreze
lubirea ca pc-o taind foarte mare.
Fere.te-te s tragi vreodat viui
Ce-ascunde al iubirii noastre soare!

Ah, a striga c-ntreaga mea fpturi


i cd Intreaga-mi inima, nebuna,
E plin de-a iubirii strtiiucire,
Iubete Un flcdu frumos calunaJ
0, pentru cc flu vrea ci sa rammu
In preajma noastr pentrU totdeauna?
CInd povesta ajunse aici, eherezada vzu zorli mijinci
i, sfioas, tcu.

Ci Intr-a patru sute doua noapte

Ea urni

Dupi cc isprvi de scris acese versuri, Impturi


hIrtia i 1-0 dete doicii, care o lu i ici din palat.
Ci soarta vroi ca btrina s se mntIlnease chiar cu
eiimrau1 vizirului, tatl Floarei-de--Trandafir,
care o Intreb:
Unde-ai plecat aa, la vremea asta?
La cuvintele acestea, doica fu cuprinsi de un
tremur nestipInit i rspunse:
L hammam!
i Ii vzu de drum ]nai departe, ci atIta de tulburat
Inelt, fr ca s bage de seam, scp pe jos
biletul pe care Ii dosise cam fiecum la brIu. i-atita
cu Ca!
Ci biletul, czut pe jos lIng poarta palatului, fu
gsit de un eunuc care-I duse nurnaidecIt viziruhui.
Or, vizirul tocmai ieise din liaremui su i yenise
In sala de primire ca s se mntintl pe un divan.
i, pe cInd sta ci aa, toInit In tihn, hadimbul se
apropie tunInd In mIn biletul cu pricina i ii spuse:
StpIne, am gsit pe jos, In cas,. biletul
acesta, pe care rn-am grbit s-i ridic.
Vizirul i-i iu din mIn, ii desfcu i gsi sense
pe ci versunile cu pricina. Le citi i, cInd le InteJese
tulcul, cercet scriitura, care i se pru a fi fr
de tgad cea a fiicei lui, Floare-de-Trandafir.
VzInd aa, so nidic i so duse la soia lui, mama
tinerel fete, plIngInd cu atIta spor mncIt barba I se
fJecii toatI. i so1ia Ii Intreb:
Dc cc plIngi aa, o, stpIne al mcii?
El rspunse
Tine hIrtia asta i vezi cc cuprinde!
Ea 1uI hIrtia, o citi i vzu c era o scrisoare mntro
fiica sa Floare-de-Trandafir ,i Desftui-Lumii.
Cind vizu aa, lacrimile li npidir in ochi. Ci Ii
stipIni sufletul, Ii curmli lacrimile i spuse vizi
rului
0, stpIne al rneu, lacrimile flu pot fi de nici
un fobs; singurul lucnu bun ar fi s ne gIndim
cum s no scpm cinstea i cum s ascundem ru
inea fetei tale !
si-i mInglie mai departe, uurIndu-i amrciuflea.
El Ii rspunse:
Tare mi tern din pricina patimii acesteia a
filed mele! Au tu flu tii Ca suitanul nutrete o
dragoste foarte mare ia de Floarede-Trandafir?
Aa c teama mea In aceast Incurcatura tine do
doua pricini: cea dintli ma privete pe mine, cad
este vorba de fata mea; cea do a doua, esto in

281
Iegatuia cu sultanul, I-arLurne ci Floare-de-Tran.
clafir este Indrigit do sultan, i s-ar putea ca
de-aici s ias nite urmiri rele ! Tu cum socoti ?
Ea riispunse:
Ateapt oleaca, dIndu-mi rgaz st-mi fac
Rugiciunea-de-Iuat-o-1iotrIre!
i-ndati so aezi s so roage, dup datin i dup
Sunna, indeplinirid cuvioascle temenele cerute In
asernenea Imprejurare.
Cind sfIri rugiciunea, ii SUSC soWlui ci:
Af1 c, in mijiocul marl care so numcte
Rahr A1Konu, so afhl un munte numit mun
Lob ]V[umeicare-i-a-pierdutcopi1u1. Nirnenea n
poate s ajung la rmul acela, decIt cu anevointi
fri de seaman. To sftuiesc, dar, s aei acolo
locuinla fetei tale.
Vizirul, gInd Ta gInd Cu sotia lui, IiotarI s pun
si se zideasc pe muntele-Mumei-care-i-a-pier-dut-copilul,
un palat Ta care nimenea s flu poat
ajunge i undo s-o Inchid pe Floare-de-Trandafir,
ci Ingrijinduse SO Indestuleze Cu hran c
s-i ajung pentru un an, iar Ta Inceputul anului
urmtor sai trimit alta, dIndui i slugi care s
ie de tovrie i s-o s1ujeasct
Odat Tuat aceast hotrIre, vizirul strInse me
tori tImplari i zidari ii trimise la acel munte,
undo acetia flu pregetar s zideasc palatul forecat,
cum altul asemenea nu so mai vlizuse pe lume
vreodatii.
Atunci vizirul puse sa so pregateasca hrana do
drum, orIndui caravana i, in toiul nopii, intra la
fiica mi I ii porunci s se pregateasca de plecare.
La porunca aceasta, Floare-de-Trandafir simi du
rerilo cole amarnice ale despririi .i, cInd fu
scoasa din palat i cInd baga do seam pregatirile
282
de piecare, nu se mai putu opri s flu plIng Cu
lacrimi grele. Atunci, spre a-i vesti pe DesftulLumii
despre cele cc se petreceau in sufictul ci din
pricina focului dragostei, atIt de nipraznic IncIt
fcea si i se Infioare carnea, s se topeasc pietrele
cele mai tan i s curg lacrimile, ii veni in gind
sui serie pe poarUi versurile urmtoare:
0, cas! dac mine dimineata
lubitul men va trece pe la tine,
Cu pas sfios, cum tree Indrgostiii,
S te st1rute-aa cum se cuvine,

Tu d-i din partea noastrai-o srutare


Ca o mireasmai fraged si diilce,
Cci nu tiin uride-amara noastr soart
In noaptea asta are s ne culce.

Nu stiin ursita noastn cltoare


Spre care zri durerea grea ne-o min,
Cad iat1 cum p1ecim in mare grabd
Cu hainele risteiior pe mmn.

Doar paslirea cea nevizut-a nopii


Sc tInguie-n desisul ci, mihnit,
Dind tire despre trista noastr soarta
i despre calea cc ne-a fost menit.

Suspin-n graiui ci: ,,0, cc durere,


Ce crud jale e dud se desparte
Ccl cc iubete de cci pentru care
i iniina i sufietul ii arde !

CInd ale desprii negre ctpe


Ne-au fost aduse-acum intuia oara,
i soarta ic-a umplut s nile dde
Eu am privit licoarea br amar

233
i am but-o pInla fund pe toat,
Cu cea rnai umiliUi reseinnare.
Ci resemnarea, vai! vd, niciodati
Nu-mi va acluce pace i ultare!
Dupi cc Inir pe poart aceste versurL..
Cirid povestea ajunse aici, eherezada vzu zorli mijin
i tcu S[iO1Si.

Ci ntr-a patru sute treia noapte

En urnii

...Dup cc Indr pe poart aceste versuri, Iu be


In palanchinul su, i caravana p0mb la drum.
Strbtur ogoare i pustieti, cImpii i munti
pripIstioi, i ajunseri aa la marea A1-Konuz,
unde ridicar PC mal corturile; intocmir apoi o
corabie mare, in care o duseri pe tinra fat cu
alaiul ci.
Or, cum vizirul detese porunci cpeteniiIor caravanei
s flu care cumva, dup cc fata va fi Inchis
In palatul de pe vIrful muntelui, s no se
intoarci pe tirm d s flu sfarme corabia, ci se grb
b.iri s se dovedeasc asculttori i Indep1inirEi Intru
totul porunca cc le fusese data, ca sa se intoarca
apoi la vizir, plingInd do toate astea. i-atia
cu ci!
Ci In ceea cc ii privete pe Desfatul-Lumii. cInd
so de.5tepta, a doua zi, nu preget sii fac rugi
ciunea do dirnineai i s Incalece pe cal ca s so
duci, aa curn avea obicciul, in slujba la sukan. i
curn tocmai trecea prin faa porii vizirului, bg
do seam versurile InscrIse pe poart, i era cIt
pe-aci, vzIndu-1e, s-i piard mintile; i focul
se aprinse In iuntrurile lui tulburate. Se Intoarse
atunci acasi, undo, prad chinului, ingrijoririi i
zbuciurnului, flu izbuti s stea o clip locului. Pa
urm, IntrucIt so lsa noaptea i se temea s nu-i
dea In vileag starea fat do slugile din cas, se
gribi sit iasit, nituc i buimac, hoinitrind pa drumuri
aiurea.
Morse aa toatit noaptea i o parte din dimineata
zilel urmittoare, plnit cc aria cumplitit i setea
cliinuitoare 11 shirt sit so hodineascit oleact. Or,
tocrnai ajunsese pe malul unui izvor adumbrit de
un copac, unde ezu i luit apt in cituul mIinilor
ca sit boa. Ci, ducInd apa aceea la buze, vitzu cit
nu are riici un gust; totoclatit, sirnti cit obrazul II
era schimbat i tare Ingitibenit; Ii vitzu apol picioarele
urn flate do umblet i de ostenealit. Atunci
Incepu sit plingit amarnic i, cu lacrimile curgIn
du-i pe obraji, Ii recitit aceste versuri:
IndritgosWul se zrnbata
Do patima din pieptul lui,
Si dorzi.l de iubitit-l face
Mai beat curn altu-u ulme flu-i.

Pormete-apoi sit rittitceascit,


Dus dea iubirii nebunie,
51 nici odilinit mu inai af lit,
Nici gustul hranei mui mai tie.
Cad cum ar mal putea vreodata
De bucurii s aibit porte,
Cind dat ii este sit tritiascit

23
Dc ceea ce-i e (hag (leparte
Ar fi minune jr seaman
Sdi thLca viata mal departe

Ca-n flctcari arc?, de cind iubirea


In mine ii fiiczi slas.
Potop de lacrirni vars ochii-mi,
i-mi curg aprinse pe obraji.

Oh. ! cind a7n sinii iiai vu.1 2nbiLa


San pe vrezi.n om din neamiii ci,
Sd-mi potolese nidcar oleaca
Pojaru-n care ?dmhisei ?
Dup Ce sfirsi de rostit aceste versuri, Desftul
Lumii so puse pe un puns de ud pmIntul sub el;
pe urrn, se ridic i so Indcpirt din acele locuri.
Pc cInd, dezndjduit, rtcea aa prin cImpii i
pustiuri, vzu deodat dinaintca lui un lou cu
coama Infricotoare, cu capul mare cit o bolt, Cu
gura mai larg ca o poart i cu dinii cit nito
co1I.i do elefant, VzIndu-1, nu se mai Indoi o clip
de picirca lui, so Intoarse cu faa ctre Mecca, rosti
rnirt.urisirea de credint .i se pregti de moarte.
Deodati, Ii aduse aminte, chiar In clipa aceea, c
citise cIndva in crtile veclii c leul este simtitor
la dulcoata cuvintelor, cit gitsete plitcere In laude
.i cit In felul acesta se lasit lesne domolit. Incepu,
aadar, sit-i spunit:
0, lou al pitdurilor, o, lou al cImpillor, o, leu
curajos, o, citpetenie temutit do viteji, o, sullan al
animalelor, vezi Iriaintea stritlucirii tale un biet in
dritgostit zdrobit do despitriro, Cu capul tulburata
pe care dragostea 1-a Impresurat de pretutindeni.
Ascult cuvintele mdc i fie-4i mil de tulburarea
i de durerea mea!
CInd leul auzi cuvintele acestea, se trase Indrt
cIIiva pai, se aez sprijinit In coad, ridic ochii
ctre Desftul-Lumii i incepu s bat din coad
i din labele de dinainte. VzInd aceste micri ale
Ieului, Desftul-Lumii recit urmtoarele versuri i
0, leule-al pustiel, al s ma lel in glieare
Nainte de-a gsi-o pe-aceea pentru care
Cu inima pLerduti pornii in lumea mare?.

Nu-s un vinat de prep, 0, flu! vezi bine


Cit sInt cle slab ! Jar carnea de pe mine
S-a rnistuit dc dor, sau nwnai chin e!

Ce vrei sil faci CU-Un mort cc giulghil ioar


Mu i i-a tras deasupra-i, i amar
Suspin ars de-al patimei po jar.

0, leu neInfricat in bdtlie,


Dc-al sa ma rupi fIie cu flsie,
Pizrnacii-mi doar avea-vor bucurie.

Eu nfl-s decIt un- biet lnclrgostit,


De lacrimi ci mihnire coplecit,
Zdrobit de lipsa celel cea iubit!

Ci urtde-i ea? 0, triste gInduri gre1


Din noptile de jale ale mele!
Iat caI azi nici macar nu mai tiu
Dcs mort clemult, sau Inca rriai sint viu.

mncl povestea ajunse aid, Seherezada vzu zorif rnijn


i tcu sfloas.

27
Ci intr-ct patru sute patra noapte

La umi

Dup cc leul ascu1t aceste versuri, se ridici si,


cu ocliii plini de lacrirni, se apropie cu mult duio.
ie de Desftul-Lumii i Incepu s-i iing picioarele
i mIinile. Dupi care ii fcu semn st-1 urmeze
I porrii InaiLtea lui. DcsftulLumii Sc lu dupi
icu i amIndoi merseril aa o bucat do vreme.
Dup cc trecur culmea unu munte i coborIr
pe coasta cea1alL, vzur dc-a lungul cImpiei urmele
lsate de caravan. Atunci Desftu1-Lumii
Incepu s mearg pe aceste urme cu luare aminte,
jar leul, vzIndu-1 astfel pe calea cea buns, 11 1si
s-si urmeze singur cutrile mai departe, iar ci
fcu cale Intoars, duclndu-se In drumul lui.
lar DesThtul-Lumii morse mai departe, zi i
noapte, pe urmele caravanci, i aa ajunse pe trmul
mIrii vuind din vaiurile-i zI)uciumate, undo
paii se pierdeau la marginea apelor. 1ne1ese
atunci c muit cutata caravan se suise pe corabie
i Ii urmase drumul pe mare, i pieidu once n
dejde de a o mai gisi vreodat pe iubita lui. Atunci
ls lacrimile-i s curgI i rocit aceste versuri
AtIta-i de departe
lubita mea, acum,
C-ntreaga mea rThdare
Se face furn i scrurn.

Cucin s mal rnerg de-acuma


Spre ea, in largul zrii?
Cum sii mnf runt, sar?nanui,
Genuuecz oarb&a rnccrzi?,

288
liar CU7fl s stau, cinc?. totd
In m2nc-i foc Ce ardc,
Cnd somiiwl de pe gencm
Dernult fug2 departe?

Dc cIncl ea a fost c1usi.


Cit noaptea, dintre flOi,
Mi-c inima in flilcri.
Ah, f/cr marl, vjl.vo1!

0, fluvti mart I Scikune,


Geikt.ne, Euf rate
Curg iacriinile mete
Ca voi, n.emisura1e !

Sc vars neoprite.
Ca un puhot dc ape,
Cta ?Ute plot cumpith,
Ca nitc mart. potoape.

Jar plcoapelc-ni bat itte


Dc cUu jale-mi plInqe,
Slut roii, parcti ocki-mi
Fling lacrimi cloar de singe.
I szifletu-mi, dc-at Ita
Aniarnica urgie,
I)e flciiri se aprinse,
ArZIfld ca o fclie.

V2n hoardele de paUmi


5i de dorinje grele,
Lovesc ea-ntr-o cetate
Ziclul iniinii mete.

tar oastca mea. sdrmand


$2 fi de putere
89
19 C) 1flC U1R tie riotYti
1nfrintii e, i genie,
i fuge-acum, i piere.
Eu, fir preget, viata
J-ain druit-o ei.
Ci darul mi-e zadarnic
i fr de temei
Allah, numi cia osInclci
Cu-am czitezat cInclva
S-nalt i cu privirea,
Indrtigostit, spre cci,

i mi-am lIsat s ardu,


Vai, inima, nebuna,
De-ntreaga-i fruinusee
Mai ?izindra clecIt luna.

Vai, ina zdrobit ! In pieptu- na


o ploaie dc sgei
Mi s-au infipt din arcul
Ochilor ci scinei.

]vIanfrint initIdia via jui


A-nt.reqii sale fin,
Cnn-i nui nici ramul vercic
Al slciei szthtiri.

Cu iniina rpvs
Dc cloruni, 0 implor
Sinii clean mihnireami (rud
Un pic de ajutor.

Ci ea, ispita dulce,


Ea e aceea care
M-mpinse-n clipa sfInt
La neagra inca pierzare.
Va2, n zina2 ca, frzuuoasa,
Cu thilcea e privire,
M-aduse dintr-odat
.(a c1i7)a (IC peire.
(md sfIri do rostit aceste stthuri, Iticepu si
p1Ing atIta, Incit se prbui fir de simtire i namase
mitt vreme In aceast stare. Ci, do cum so
rezi diii icinu1 lui, mntoarse capul i la dreapta i
a stinga i, vzIndu-se Intr-o pustic goa1, I se
lacu o I dc mare si niajung prad fiarelor, i
poim si urce un munte malt i, cInd ajunse in
virf auzi venind dintro poter nite sunete de
glas omenese. Ascult cu hiare aminte acel glas
j mnfelese ci era glasul unul sciumnic cc prsisc
lumea i se dIruise cvlaviei. Sc apropie do peter
i bliu do trci on Ia u, fr a cptta nici un
vispuns din partea scliimnicului i fr aI vedea
eind, Atunci, suspini adInc i recit aceste ver

0. cloruri ale mdc,


Vei mal aju.ngeodat
La telul ctre care
V?I zbuciumati mereu ?.
0, suflete, uita-vei
IVflhinirile, necazul,
Ve inal ulta ainarul
(c te apas gren?

J?Jjastele.azj dat mzna


/Isupraini, Cu dulumul,
Ca sa-mi iinbtitrineasci
Al inimii avint,
capzzl s?lmi czlbeasc
Din prima tineietc,
i s mi lase singur
in lacriini pe pliinint.

Nu am de nicierea
Un ajutor, o riil,
S-mi domoleasc doru
Dc care ma topesc;
Nici un prieten, care
S-mi spulbcre povara
Ce sufletul miapas,
In lume flU qasese.

Vai, cine poate spune


Tot zbuciumul din mine,
Acuma, cInd ursita
S.antors In contra inca?
0, mila pentu bietul
Indrgostit cc geme
Bind din potir tuistetea
In stn.gurarn, grea

Cit foe cn bietumi suflet


Mic inima, surmana,
Topit dc mihnirea
Ce ina Impresu?at.
Jar ruintea, cliinuitti
I)e neagra desparire,
?dri si m mal .tie,
S-a dus si in-a ldsat.

Nam cunoscut in viauI


0 zi mai blestemati
Ca ziua-aceea-n care,
Venind Ia casa ci,
Pc poarta incIrgiti
Ci.Lii intlia oar
Rvaul scris in versur
Dc tristul ci condei.

Oh, in.ziit an l)liflS, SUTilWflfll


Din tacri a.-rii fierbinle
Icd atunci pthnIntzil,
Insetoat, s bea.
Dar taina am pstrat-o
i nimeni n-a tiut-o
Strein.i on ciragi pnieteni
C-c stau in pneajina mea.

0. sckivnice, tu, care


Ti-ai cutat ref uciu
In petera accasta
In care tc-ai Incliis,
Pentru ca nicioclat
S nu ma.i vezi anarul
Cu care soarta luin.ii
Din veac de veac s-a scris,

Poate i tu vrcodat,
Cuiutva, cleinult, gustatatal
Inbirea, ca i mine,
i mzrLtea Ia, la fel,
Va fi zburat cieparte
Dc tine, rlcit,
Vei fi umblat pi2inintzil
Minat c1e-acelai tel!

Ci en, cu bate CLIC


11712 inclunat .indni,.
Cu bate cIte soarta
ivia biciuje la drum.
Dcun voi ajunge clzi!
hul vol uita aniarul,
lvii vol uUa obtda
i patiin.a deaezun.
Dup cc sfiri do rostit aceste stihuil, \;zu (leO
data ua peterii desdizindu-se i auzi p czwva
grind
1\Iila lie cu tine

(md povesivi JU flS. Cfli. Sieriada tzu i:.1 it


i U(U ShO.tSa.

Cz imtr-a patru sute cincea nocipte

lEa irmi

Atunci ci intr po ui i ii ur bun pace schirn.


nicului, care ii ur i ella fel i ii mntreba
Care-i numele t1u?
El raspunse
Numele men este DesThtul-Lurnii
Schimnicul ii Intreb:
Care-i prkina venirii tale aici
El Ii istorisi atunci toat povestea lul, do Ia inceput
pin la sfIrit, precum i tot cc I so mai In
tImplase. Tar schimnicul Incepu, si plinga i-i
spuse
0, i)esf1uiLurnii, iat-s douzeci de ani d
cInd siliiIuiesc pe aceste locuri, i n-am vzut pe
nirnenea, niciodat, afara doar do ion. Am auzit, In
adevir, nite plInsete i o zarv, i, uitIndu-mii
dincotro voneau acele glasuri, am vizut o multime
de oameni i nitc cort un nidicate pe rm. Pc
U rina, i-am vzut pe oamenii aceia Intocmind o
cnrabie pe care s-au suit i au pierit spre largul
mirii. Nu peste muit vreme s-au Intors, dar erau
ma puini decit Ia pkcare, au fcut nc1ri cora
bia i s-au dus In calea br pe unde veniser. Si
ehibuIese c cci cc sau dus i nu sau mai Intor
aceia- do buna seam cei pe care-i caui tu, o,
i)esftL!Lumii ! Pnicep, dar, amarul chinulul tiu
ft icrt Ci s tii c mci un Indrgostit nu poate
t nclneercat do chinurile iubinii
$ sc1drnnicu1 reciti aceste versuri
I)esftalLuinii, tu ma crezi, pesomne,
Un sufiet fra patimi i ciureri,
nzt i.2i cc frmint si ce obicla
.1nt ch.hznie sihast rele tUceri.

.A?n (z nosciit .i en adhic in birea,


/tm citnoscut cznnplita ci urgie.
i-a it czinoscn t d we rca vrjitoa ic
Dit cca mai frage&i copilare.

Gnstatu -iam indeaju ns ?iureasn ia


52 miutu fcut din asta faim mare.
De-a s-o intrebi, are sa-ti povesteaseti
n1rcaqa noastrii tunga-mbratisare.

en golUam cit pele iubirii,


Mam imbdtat cti-cnnara btiuturti;
i trupul mezi a ars In suferintai,
Dc-i zimbrti-acn in Intrcaga mea fdptur.

Pnternic cram en ccl incoara ;


Acum viii utcami toattii fzim vInt.
5i armia puteru melentreagti
Sub spadele privirii ci s-a filnt.
295
Cl nu so poate-ajunge la labhe
Fri snduri at soartel dim pribeag.
Contrarlile doar, pe-aceastd lume,
Din vrerni btrlne tiin ci se at rag.

Jar dragostea a hotrit cle-a pururi


Ca, pentru eel ce sint cu-adevi rat
inthdgostii, uitarea-i bias feinie
.>i e ca Un eres de nelertat.
i vInci. schimnicul sfIri dc rostit versurile, Se
apropIe do DcsfiltulLumii i 11 strinse In braie ; i
amIncloi atIta plInserI laolaltii, c rhsunau mur4ii
do vaictele br, i pIn cc amIndoi czur leinai.
Cind Ii venir jar in simiri, 1i jurar unul
altuia s se socoteasc de-aci nainte ca frati Intru
Allah (preamirit fie ci!); jar schimnicu]. ii spuse
liii DesftulLumii
Eu am s ma rog In noaptea aceasta i am sI
cer sfatul lui Allah despre cc ai hi do Mcut.
DesftulLumii riispunse:
Ascult i mu supun!
Si-atita despre ci!
CIt despre Floarede-Trandafir, ialii:
Cind slugile care o lnsoieau o dusor pe Muntele
MumeicareiapierdutcopiluI, i eln
palatul acela pregtit pentru ea,- II cercot Cu luare
aminte i vzu cc frunios era orInduit; pe urmi,
mncepu s plInga i strigIl:
0, palatule ! pe Allah ! eti minunat, ci din
tre zidurile talc lipse.tc eel cc mi-c drag!
Pc urmiI, bagind do seam Ca insula era pliniI dc
pusan, porunci Inso1itorilor ci sii Intind aturi ca
s le prind i, pe msur ce Ic p.iind, s le PUL
in colivii i si Ic aeze apoi In palat. Si porunca Ci
fu Indepliii pe daUi. Atunci, Floarc-de-Trandafir
I.i sprijin: coatele pe fercastr i Ii IiSI gin
durjlc si zboarc PC calca arnintirilor. 5i SC trezirZi
iarisi in sufletul ci ariteie trecute, dorintele fier
bini i visele, .i o ficur s verse lacrimlie pare
rilor do ru, In vremc cc i so Intorceau in micte
versurile acestea pe care Ic recit:

Ctre cine indrepta-vol


TInguirea inca ci clorul
Care inIma-mi cuprins-au
Dip eel cc mi-este drag?
CclIre cine mndrepta-voi
Clilnul caren pieptnm arde
De dmud fr ci pe litme
Plmnje sufletu-mi pribeag?

S inlascun,d adInc niihnirea,


Cad strjerii-s fara mild!
Trupu-mi s-a sfirit de jale
Ca o achie uscatd,
lar de greul patinuru
Carnea-rni arsd se topete,
tn suspine lungi .in lacrinzi
Necurinate presckimbatd.

Uncles ochii mi, iubitii,


Ca sd vadd in cc stare
l?dtdcitd ma aduse
Dorzii dupd cci cc nu-i?
/1 Ii, au liii recut nidsura
Cind rn-au surghi unit departe,
Uncle nu rnai pot ajunge
Niciodat paii lui.

Diti sruturile mele,


0, Lu soare,-n zori, i seam?
Du-le celui dray, a Cunti
FrzLmuSee de nespus
l7aee s Sc ruincze
Lvna plin! i rnUicliu-i.
.Ah, 2mldiu ii este trupui,
Decit ranitd inai presus

Daci trandafiiii ro,siiar


Vrca sa fie ca obrazu-i,
Tranciafirilor ie-a,s spune r
,,tn zadar Va e necaz!
N-o s fii ca ci vreodat,
Dciar dc fl-ye-ti i vol cunwa
iVunai Lrandafirii-i, poate,
De pc celilalt obraz !

Cu licoarea gurui clitice


Ar pzitea s rcoreasc
Pmna i pojarul celui
Mai amarnic foc aprins.
Cinn s-l uit, cind ci n-e viata,
Sufletul, durerea, chinul,
.Doctoria? Curn putea-vol
&I-l rnai ult cu dinadins?

Dar cind se apropie noaptea C- negurile ci, F1oa


re-cle-Trandafir simti sporind tria dorurilor sate...
nd povesea ajunse aid, eherezada vzu zorii mijind
i Ulcu s[ioasi,

298
Ci Intr-a patru sute asea noapte

F.a uini i

...simti sporind tria dorurilor i aItindu-se


iarLi amintirea dogorItoare a patirnilor eL Atunci
reeit versurile acestea;

iati noaptea ce-mi aduce


Pc-ale negurilor unde
Patinia cle-amaruri grele
Care sufletu-mi patrunde.
Dorul ca pojaru-n mine
Fieciiri gmnd riispunde.

Jalea clespririi-mi umple


Inima! i numai chin e
Gindul! Visul ma ucide!
Doru-i viscol .i suspine!
Lacrimile-mi clau pe fafI
Taina care-o port in mine.

Doborita de iubire,
Numai sint demult in stare
Suferinfrt cc ma fringe
S-i mai alu cZezlegare
Nu mat stiu s scap din lanu.
Suferinelor amare.

laclul care-i port in mne


Tot mat nendurat se face:
Tot mat crincen ma loveste
Soarta cu-ale ci girbace,
i-n vtipaia far cumpat
Rana Inimii Se coace!

299
Eu, in ziua desprjdr2i,
La intunecatul ceaS,
Nam putut in graba trist
S-rni ian mCcar bunrmiar
Dc la ccl iubit. C), citi
Jaie-a trcbuit s-i las!

T?cctoruie PC cale,
.Spunci celui drag, sl tic,
Cite chinuri, cit jale
Mi-au fost haruzite mic.
(\1u-i Icalarn sa fie-n stare
Toate citendui s scrk.

Pc Allah ! Jur: voi riimIize


Creclincioas i cuininte
Celui cc rni-e ci rag, pe care-I
Port ifl inim ci-n minte!
Jar in pravila in birii
Ji i rinin.teie slut sf2 nte !

() Lu, noaptentiinecaiil
Dui srutul inezt de jeic.
52 sui spui cami 0, nocipte,
Toate chinurile grele.
Ca cti martora dc tain
11. rzesom1nJ71or rn dc

UiL.e-aa sc tInguia Floare-de-Trandaiii.


CIt clespre DesftulLumii, iact : s&hinuiicul i
spuse:
Coboar In vale i adu-mi o grmac1i cIt pc)i
de mare de viie de palmier.
DesftulLurnii coborI In vale i se intoarse pe
urma cu vitele cerute ; i schimnicul Ic iua 1 1
tocm din dc tin .fel de co, asemenea en couri1e
In care se car Paick ; pe urm, ii spuse lui Des
fLtul-Lumii:
Afl c In adIncul vii crete Un soi do dovicac
care, odat copt, se usuc i so desprinde de
po vrejul iui. CoboarIi do strInge o grmad de
dovieci de-acetia uscati, leagi de couI acesta,
i arunc totul pe mare. Tu nu pregeta curnva s
c sul deasupra, iatunci Ias valurile si te duc
spre largul mirii i s te ajute s rzbai Ia inta
dorurilor tale. 5i s flu care curnva si uiti Ca firi
a Infrunta primcjdiile flu razbaii niciodaht Ia linta
pe care tiai pus-o!
DesRitulLurnii rispun.sc
Ascult i ma supUfi!
Si, dupi cc scliimnicul ii ur noroc, ii 1ui ramas
bun de Ia ci i coborl in vale, undo nu. preget si
faca aa cum fusose sftuit.
CInd ajunse, dus pe coul Cu dovieci uscai, In
mijiocul rniirii, un vint so stIrni spornic i 11 Im
pinse degraba, facmndu-l si piara din ochii schimn.icului.
51 morse leganat aa do ape, cind ridicat
pe culmea valurilor, cInd cufundat In haul br
iolbat, juciirie a frmIntului mar11, vrcmc de trci
i1e i trei nopi, pIn cc fu aruncat do soart Ia
poalcie Muntelui Mumei-care-i-a-pierdut-copiIul.
Ajunse pe trm, in starea unui pui luat de vIrtej,
chinuit de foame i de sete; ci gasi repede, nu doparte
de acolo, nite izvoarc cu apa Jimpede, sub
ciripit de pshIri i printre pomi plini de ciorchini
do roada ; i aa putu sa-i potolcasca foamea, mm
cInd acele poame, i s-i sting setea, bind acea
ap curat. Dup care, so indrepUi ctre luntrul
nsu1ci i zuiri do departe ceva aib, de care so apro301
pie; i vtzu di era un palat mre, Cu ziduri Inalte,
i so Indrept ctre poarta pe care o gsi Inchis.
Atunci se aez acolo i riu so mai clinti vreme do
trel zile, cInd vzu, Intr-un sfirit, poarta deschizIndu-se
i icind un liadImb care 11 Intrebi:
Dc undo vii ? i cum ai fcut deai ajun
aici?
El rspunse
Vin do Ia Ispahan. C1torearn pc mare cu
mrluriic mole, cInd corabia po care ma aflam s-a
rupt i vakuile rn-au. aruncat pe insula aceasta!
La cuvintele acestea, sciavul Incepu si plInga, pe
urma so arunca do gItui lui DcsfatulLumii si ii
spuse
Allah pastreze-ti zilele, o, chip drag! Isp
hanul este tara mea de batin si acolo tria i
thea rnoului meu, cea pe care am Indragtt-o din
eopilria mea dintli i do care cram peste masura
de legat. Ci, intr-o zi, a nvllt peste noi un trib
rnai tare decit al nostru, care a luat robi o mare
parte dintre ai notri; i-am fost i en luat ca
prada de rzboi. Cum pe-atuncea cram Inca un
copil, mi-au taiat ouoarcle, ca s-mi sporease
prc1ul, i rn-au vIndut ca eunuc. 51 iatI, asta-i starca
In care ma vezi tu acuma!
Pc urma, eunucul, dup cc Ii rnai nra o data
bun venit mi DesfatulLumhi, 11 pofti In curtea
cea mare a palatului.
51 DesftulLumii vazu atunci un hiavuz minti
nat, Imprejmuit de pomi Cu crengi dese, printre
care psri Inchise In colivii de argint, Cu uite do
aur, ciripeau plcut, binecuvIntIndu-l PC Atoatefctorul.
Se apropie de cea dintli colivie, o cercet
cu luare aminte i vzu c In ea se afla o turturea,
care Indat scoase un gungurit cc vroia sa spun:
,,O, preabunule! 51 Desftul-Lumii, auzind acel
gungurit, se prabu.51 la pmInt ; pe urrnii, venin
du-d in I ire..
CInd povestci ajunse nici, $eh.crezathi vizu zOili ml md
i, sfiu, tu..

Ci intrci patru sutc apt(a naut

Fa urxn

...venindu-i in fire, SCOaSO nite suspine din


adInc i reeit aceste versuri
7rturici trlst, i Lu pUngi ca ?ntflC ?
i. Lu 9Ufl9Url, oaie, grelele SUSpIJ-LC

*i?lu1tin(7ui ruga blmnd spre JIllak,


Ca ,si mine4i tin gui clorul : ,,Vai ,si au ?1
Cine-ar ti s spun dac-n un u-ti cint
Ride voiosia sau doar geme-un gind?

Poate plIngi de clorul ceui ce s-a dus


i de multa jale care te-a rpus?

Dc-i asa, suspin-ti plInsut rn,ai deparfe


i iubirea care inima ti- arde.

Eu iiiI rag de bunul lumllor pirinte


S-o ptIstreze-n viat pe cea mal cuminte,

Pe cea mal frumoas, cea pe care eu


Pururi vol iubio, suferincu mereu.

3o3
L m. leq cau sufict ca o sini rmirzti
Clziar atN.nc dud. trzipn1?u so seI?1nb
tU?iiW.

Dup cc rosti aceste versuri, incepu si plIng


pint cc cizu leinat. Jar cInd Ii veni in siinliri, se
duse la cea de a doua coilvie, in care era un p0-
rumbel care, vzindu1, Incepu s cInte, spunlud
,,O, veniculc ! te prcamresc ! Atunci :Dcsftui
Lumli suspin lung i recit aceste versuri
0, porziinbel care suspni niercu
,ui1lak. ic preainIresc .iti c!dnzil grcn. !
eu la mila Cdlui-flird-nioaTte
fladajduieSc s-mi facd-odat parte
Cu cea care mi-c scump s in-aciun.
Peacest rneleacj al 1:ristului surglLiu?z

Dc cite or, din neguri de ab?s,


Nzi mi sa ardtat ca cunirun vis.
Cu bnzelci dc n2Lerennlucsnlatct...
Si rna Idsat en nz,intca tulburata

in limp ccn fldcdri sufletul men. arde,


sin serum se schiinbd viselemi dearIe,
Cu lacrimi ca de singe plIng amar
imi spdi obrajUn iacrimi, i striq iar

,,1\rL(.i 0 f(mplUTa, tiu, flU se ci2lele


Decit pri.n clte-n.clurd vitejeste !

i cu rni-ntmpin soarta dald:


(n. suflel dirz ci nimi birbatd
ar dact va vroi Allah cIlva
S ma-mpreune Cu stdpIna inca,
F(IIIUdVWSC S( (lam? tot cc am,
S( c1cvz (tVercavu ioat dc luirain.
Sprca ospi4i pe Cd dIn tribizl s$nt,
mci rucyost jt ca inine pe pamrnt

1 SiO1)OZi-V()i pasarzlc toate


Cite-s prn cot ivil intemnit ate,
i-apo. in clipa-aCCc?a fericit?.i,
Sd-mi zviri a jalci Izatna ponosii!
Cmnci sf1 rcji do spus aceste versuri, so apropie de
cea do a treia colivie i vzu c1 in ea so afia o pri
vighcoare care, Indat ce-I zri, Incepu si dote.
1\uz IdC). I)csftulLumii reciti aceste versuri
Priviqhetoare dulce
), j1as?1l iau
(illil sealndlla. Cu (710.51(1
(eloi ( S( u.bccc I

Avej4 717110 dc hic4ii


Indr(njoStqi I Ce vise.
In 710 pitc. icr trist.e.
(ii chin .i at can sini sense

Ati tas de cu?npiite


JVIilinirjjc ion toate,
melt pare cd, ulte,
I)c jateci peste poatc,
1\1I lfldjj (71 fl()SC, Sarnla 12
flU ?1l0i (LZ 171 VU4Q,
Dccli. ipti farti tihud
;1h di?ni??eatd !

in, dc cinci. cmi vazutc


Pc ceo care 7111C (Ira 90,
(071 ian ui-i mi Sc par(.
1/ w(za ?1?P(7 lilt iCCIQd ;
5iastfel, ii 1arturi grele,
mu pare culil cu zaic
1)e lanturi nesfiiiIe
1)hz ochiiini eurg Cu jale.

5i st rig : ,,Din ochiiin, latti


C1um zale grele curg,
51 cwn deatitea lai4uit
legat urn p1 it nwfl CU JC

5i-aceste la?ttZLrL, toate,


SIn t d ragostea din in tue.
Si-a despartirit jale
In lantul ei ma JLne.
Comorile-ndurril
1)1 pie ptu-mi s-au sfuiit;
Puterea mea Intreagi
Dc muTt s-a istovit.

1k, dae ai fi dreapt


Arnara-mi soartu rca,
M-ar aduna odat2i
LIng?i iubita inca

1llah, inviliiiete
In vlurile-ti sfinte
Schiloacla mea faptura,
S pot, cIncl clinainte
1-01 sta iubitei meTe,
Sti-mi clezvelesc fIptura,
S vacl i iubita
(Zum chinul i arsura
MI-au supt puterea toata,
51 cumus, de mIhnire,
Dc clor, de ateptare,
l)e. lunga desp?2rire!
Sfirind dc spus aeste versuri, se duse Ia cea
de a patra colivie, i vzu in ca un biulbiuli, care
nurnaidecIt incepu s moduleze cIteva triluri pung
toare. lar Desftul-Lurnii, la cIntecul acesta, SuS
pir adinc i rcciti aceste versuri
Bulbiuliu-n zori de zu
Inimii indrgostI e
Farinecul iubiriii (ifltU7
Tiiturile 1u Vra2zle.

0, Desft-al-Lumii, jalnie
Stzn trista4i tinguzre,
i fiina ta intreaga
E lopUd c/c utbrc.

Pdsthile-nduio,cafe
ItI repetd neagra lIng,
Ca cle jalea Ia amari
S-ar topi i fer ci slinc.

Uite curn plutete iind


Alba diininetii boare,
Peste razuri de cImpie,
Prin chilimnri largi de floare.

0,0,voiLu,
cinteceboare-nrniresmat,
cle psdri In senina dimineat!
Scris cu mmmi pe fajd !

0, aleanuri clulci ci vise,


Ce v deteptai in mine,
Amintinclumi de iubita
Ce s-a c/us ci mi rnai vine !.
301
Ploi de lacrjnie, uvoaie,
Curg atunci din ockii ine,
siun pojar saprinde-n s1tt
Inteit de dorul ei.

Ci va face, pinla uiin,,


Bunul ceruluz pirinte,
S-si gseasc-ndrgostituI
Iericirea dinainte!

Cci flu celui cc iube.te


! se i cuvine, oare,
Mal presus de-orLce pe 1um,
MIngIiere nc1urare?.

I?ii Lncredir4z4i c astfe


Mi se vantImpla i mie!
ii menu : Indrilgostiii
S1i ghiceascI ce-o si fie!
Pc irma, sflrjind de recitat aceste versur Des
ftul-Lurnii tnai merse...

Cind povestea ajunse ni, e1ierezada vizu zoril mijin


i, sfioaI, ta(:U.

Ci ntra patru sute opkt noapte

&ia iiiniii

...Desfljtul-Lumjj mal merse oleac Si QZU 0


colivie nnnun ate, mult mai frumoasa decIt toate
t1e1a1te Ia On be. In colivia aceca era mnchis un
porumbel slbatic, care avea la git o salb de mar
glritare minunale. i Dcsfitu1Lumii, vizIndu1 p
acci porumbel, vestit pentru cIntcl iui tingulos
i duice, Itemiiiat acuma in colivia aceca in care
sta eu o Inftiarc nespus de trist i do Ingindu
rat.i, incepu s1 suspine d rccit aeste versuri
Poru?nbcl de codru.
Frate cu eel care
Sc iubesc primete
Trista mea-nehinare!

0 gazeU blincl
Mi-c i mie drag,
Care cu-o privire
Dulce, ca-ntr-o a9lI.
Inimami stripunse,
Ca un iungh dc fier.
Dc-am rlrnass singer
Pc p(unin.t, .stingker.

Die qostea irni circle


InimuI l gInd;
Tru pumi ca dc baIt
Zaec suspinind.

l deamar Te vreme.
Dc cinci plIng pustiu.
iVzz nai tzi. cci somnzd,
J-ia.scz ?Z-O ma-i tiu..

Lini.tea cUrt suf let


rqia f?Iat CiC7)a7t(
NiJTnQ.Z dc CIU?YrC
Anz pe Ivrn C parte

301
Curn putea-voi, oare,
Fdrd ea, de-acum,
l3ucuria vieii
So mai aflu, cum?.

Nziniai ea-i nddejclea


Sufletului meu,
Inima mea, clorul,
Viselemi, mereu

CInd porumbelul auzi aceste versuri spuse de


DcsfdtulLumii, se de5tepUi din tristetea Iui i in
cepu si Ingurluic i s suspine atit de jalnic i de
duios, IncIt piirca Cd se fo1osete de grai omenese
i, pe limba lui, pared spunea asemenea versuri
0, tinere Indrdgostit, tu vii
Sd-mi aminteti pierduta tinerefr,
Cirtd cea dintIi pe care o lubli,
Cea numai gingdie i blIndete,
Cea care din atItea bucurli
Mu-mi mai 1usd clecit o grea tristee,
Md inrobecz cu ochil ei nurlii
c clesavirita-i frumusete.

lar glasul ei, prin ramuri verzi de cring,


Suna undultor peste coline,
Si-n cmntecu-i pdrea cd se rdsf ring
Gurluituri de flaute blaji-ne.
Ci Intr-o zi,pe-a1 clealului oblinc,
o prinse-un vmndtor. Printre suspine,
Striga iubita: ,,Dupd tine pling,
o fericire! md despart de tine I

Ndddjduiam cd asprul vindtor,


De-atit amar de lacrbni obidite,
Se va-nd ura sd-i dea jar drumu-n zhor.
Ci nu aa fdcu ci, pasd-mi-Ic!
lar jalea mea i crincenut men dora
In mine arci i azi neostoite,
1i fdrd ca pe lume simt Cd mor,
I?dpus dcat itea chinuri pdtimte.
21k! apere-i Allah pe toti acei
Cc suferd ca mine din iubire!
Si poate cd vreunul dintre ci,
Vdzind nealinata inea miknre
i-ainarul scris cu foe in ockli met,
Se va-nclura sd-mi deie stobozire
Din colivia-n care zac sub chei,
Sd-mi caut iar pierduta fericire
Atunci, Desftul-Lurnii se Intoarse ctre prieenul
sdu, eunucul din Ispahan, i Ii Intrebd
Ce palat este acesta? Cine 1ocuietc In ci?
i cine 1-a zidit?
Eunucul rspunse:
Vizirul regelui Cutare 1a zidit, pentru Iiica
ml, ca s-o scape de IntImplrile vremilor l de
nprazne1e soarei ! $1a surgliiunito aici, cu s
gile i cu alaiui ci. Aa c aici nu Se deschid porli1e
clccit o data la un an, In ziua cInd nI se trimite
brana!
La cuvintele acestea, Desftul-Lumii gindi in sufletul
Jul : ,,Miam ajuns tinta ! Ci mii tare gre
sii atept atIta vreme s-o vdd! $i-atIta despre ci.
Cit despre Floare-de-Trandafir, iact:
Dc cInd intrase in acel palat, nu mai putuse
gusta plcerea dc-a mInca sau dc-a bea, flici pe
aceea dc-a se hodini on dc-a dormi; dimpotriv!
Simtea sporind In sufletul ci chinurile dorurilor
ptimaje; i Ii trecea vremea strbtInd Intregul
palat, In cutarea vreunei iciri. Ci degeaba. $i-fl311
ro zi, nernaiputmnd, izbun.i In suspine i recit
aecste versuri

Ca s ma pedepseasca-anuine
Mau dvs departe Lie eel drag,
in teziinii fr dc nime
M-au sug1nurizt, aici, sii zac.
Dc focul patirnii amare
Srinan inima mea arcie,
Cad in-au gonit fara crufare
J)e ochil mndragiji departe.
NI-au ferccat in turnuri nalte,
idUcntre prapastit crunte,
1)e peste tot impresurate
Cu htnil apelor carunte.
Oare-au vroit astfel calaii
&i rnii Imbete cu uitarea?
Ci ciragostea-mi flu .tiu ei, rii,
Ct a spout CU depfrtarea!
i cum s uit cind tot ce-a mine
Sa zatuslzt dzntro prIVZ?4?
Spre chipul de lumini senine,
M-a inrobit cu-a lul iubire?
In clilnuri tree zilele mdc,
si-mi tree noptile pe rind,
In focul gIn.durilor grele
Tot suspinincl, tot ateptinc1.
Ci i aa, fr iubirea
Celui ce nu e lingti mine,
Tot imi rmIne amintirea
Singurtatea s-mi aline.
SfIiind de spus aceste versuri, Floare-de-Tran-.
dafir Sc SU1 pe terasa palatuluL..
Cind povestea ajuns aic, Scherczadr vu orii rnjin
i, sfi, (WIJ.
Ci intr.a patru sute noua noapte

Ea urnI

...se sui pe terasa palaWlui i, cu ajutorul unor


pmnzeturi tan de Baalbek, pe. care le leg stranie
Intro ele, Ii dete drumul binior In jos, do pe vIrful
zidurilor, pin Ia pimInt. Si, Imbricati aa cum
so afla, In cole mai frumoase haine ale ei, i cu
gitul Impodobit de un gherdan de nestemate, str
btu cimpiile pustii dimprejurul palatulul i ajunse
Ia trmul mrii.
Acolo, zri un pescar, plecat Ia pescuit cu luntrea
lui, i pe care vIntul din lang II aruncase pe
coasta accea. Pescarul o ziri .i ci pe Floare-dcTrandafir
i, socotind c-o Ii Intruparea vreunui
efnit, I so fcu o fric mare i Incepu s vIsleasc,
spre a se Indepirta do acolo cit mai grabnic.
Atunci, Floare-de-Trandafir ii strig do mai mu)te
on i, tot ficIndu-i o sumedenie do semne, ii recit
versurile acestea:

Pescarule, a1ungii-i spaima,


Priveste-md .i vezi cd sint
0 biat fiint omensascd
Rticitoarc PC ptimnt.

Riispunde rugdiiiii4ii mdc


Nu4i cer decU s-asculi si lu
Povesteami tristtI curn nu-i alta,
A soartei care ma btu.

Dc mine fie4i miW, biata,


iiillak eel pururi fdrd moaite
Pc va fcri (Ic 1(1(11.1 (?llC(fl
In care iithna mea wdc,

.141unci ciiid () SU i senitinpie


5i tic, loate, iitro zi,
Sarztnci pirrea spr( un prieten
Cc fr inil 14i va fi.

TnLlrijotitii srzt dczn tnr


Cn chip atU (Ic .lzinunos,
.I.nct; i soarele i tuna
Pdcsc nairitea ha, .sfw,s.

Pni .i qingaa gaze/u,


Privind la eel carei pierclui,
Striga cuprinsa ca de-o vraj
,,Sint sciava frurnusetii iui !

Pc frzinteai clrag, frnnzn.ceea


71. slove cie ne.t.ers a scrzs
Aceste slihuri minzinalc
i pUnc (Ic un tile preci.

,,Oiicinc ii p?iV(t.en via ja


Ca pe-o fticiie a i1thirii,
Accla nendolos pe,ste
Pc calea (lreaptua inintuiiii ;

Dar eel cc se 2ndeprtcazI


Dc chipzil ltd stiluminat,
Acela, bietul, svITeste
o grea gieea!a, i-un pIcat!

Pescarnie, dcmi clai un sprijin


&)I ma ajuf;i s-/ regsesc,
Ak, cit voi fi (Ic fericil
Si cznn am s(I te rtispl(desc

314
ii-a da grmez de nestemate,
i scunzpe giuvaeruri rare,
Sodoin de lucruri preioae,
i proaspc te mwgwitare.

Dcar vrea Allah sim.i vd lubitul,


Smi implinesc amarul dor !...
/1k, inline mi se topete,
4Vi-n lunge asteptare mor.
CInd pescarul auzi aceste versuri, plInse, gemu
se tIngui, anmintindui i ci de: zilele tinereii
sale, cInci era topit de dragoste, chinuit de atep
tan, btut de vise i de doruri, ars de flcrile patimilor
iubirii. i Incepu s recite aceste versuni
E vclit, nendoleinLe,
Crunta patiinii ardoare
Tritp uscat, potop de lacrimi,
Ochi topii de veghi amare,
Inim scdprtoare
Precum piatra de amnare.

A inbirli grea npasUi


Data-i fiedirei vieti!
$i eu o czinosc din anii
Primei nele tinerea,
si-am gztslat i eu odata
V1incinoaselei duleeti.

Dc aceea-s gala, ulte,


S pureed neabtut
s-a jut la regsirea
Cehil drag cc sa pierdut,
Ch.iar dcar fi sami picrd viaa
Cdut.ind cc nam avut.

313
Ci ndejde trag sd capdt
La sfIr.it o liunti plat,
Ciici, so .tie nclrgost4ii
N-au ndrav, in lurnea toatI,
S piecnpeteasc pr4ul
Dragostel br, niciodat.
L)e-ndati cc pescarul sfIri de rostit aceste veruri.
so apropic do tirm Cu luntrea lui i ii spuse
fctci
Siiie in hintre. (aci sInt gata, uitc. s to due
ori(lricle ai vrca
Atunci F1oaredeTranda.fir so sui in luntre
pescarul so Indeprt do trm cu btiii spornice
do vIsl.
(tInd so aflar la oarecare depIrtarc, so stirni
un vint ce Impinse luntrea din spate atIt do re
pede melt In curInd pierdur din vedere pmin
tuL iar pescarul flu mai tiu undo se afi)i. Ci peste
trci zile furtuna so potoli, vIntul conteni i, cu
ingduina iui AlLah (prearnirIt fie @1!), luntrea
ajunse la un ora aezat pe trrnui rnrii.
Or. tocniai In clipa cInd luntrea pcscarului trLi
gea Ia Irm, regele orau1ui. care se numea re-gob
Derbas, sta aczat cu fuui su in palat, Ia o
:[ereastr ce ddea ctrc mare; i vzu luntrea
pcscarului truigInd Ia trm, i o zri i pe f.ata
aceca frumoas ca luna piini in mnaitul cerului
semn, purtInd La urechi ccrcei de rubin strilucitori
i la gIt o salb do nestomate minunate.
Atunci ci Ineiese Ca trebuic sa fie o fat de rege
on de Irnparat i, urmat de fiul iui, coborl din palat
i so lnclrept ctrc term, ieind pe poarta cc
cbidea spre m?rc.
In ciipa aceca, luntrea I usese legate la rn&, iar
tinra clormea 1initit.
.Aiunei regole so propie do ca i o pi.hi indc
Jung. Jar ea, dendat cc deschise ochii, Incepu s
plIng. b51 regele o Intrcbi:
Do uncle vii ? A Clii fjic esti ? Si care-i y
cin.a venirii tale ak-i ?
.I)a riispunse
SInt :fiiea lui ibrahirn, vizirul regelui Sa
mikh. lar pricina venirii mole aici este tin 1i
fr seaman i o IntIrnplarc tare eiudati!
Pc urrn, ii istorisi regolui Loata povestea ei,
do l.a inceput pint la sfirit, fari a-i ascunde ni-mic.
Dup care, scotind suspine adInci, JS
Jacrimi amare .i recit aceste versuii
Dc cit ptihoi de lacrimi punsam,
Imi CUrg( singe dc sth pleoape.
Ainare chinuri sint izvorul
Acestor (utncene potoape !

Pricirza sufciinii crunte


!i-a lacrim.ilor cci dc fiere
E o fiinti jir seaintIn
Pc care inima-mi o core,

Cu care inca nicioc7at


1u nam putut s&mi stinzpw dornl,
Nici setea care arclen mine,
Nici tisurile, nici fiorul

Si-alit do lurninos i-c chipul,


5i-atit cri. totul de frumos,
(-au fata frumuseii sale
5i lurci i-arabi sint mcii pro jos.

VIzmndu-l, soarele i luna


Cu clragoste i so incliinti,

317
Dc karurile mi robitc,
Dc othitoarea mi lttniiniL

Din vriIjitoarea mi privire,


Sub arcul ochilor serneti,
\T11j ni?nU sa flo strupunga
Uci1 oarele-i szgeji

0, tu, acela cube care


Ma p1mg acurn ca la 0 slea
i-ji povestesc tie cUe szifar,
Ai mil (le clizrerea inca

.111 inzlu dco Indrgostit


Ajunsu, biata, ca un Joe
in mna soartel fr inil
si-al dragostlor nenoroc!

V&, nuinai clrajostea amaru


TTaclnsen ara La, pUngin(1,
$i nit ?nai am nici o nadejd
Decit in tine pe paniint

Tn, bunule, Lu, carei aperi


Pc cci cc gem rpui dc dor
Si crora mntotcleauna
te slai cu drag ocrotitor,

0, Lu, nudejdea mea, Intinde


Al ocrotirii tale cort
5i peste dragostea mea mare,
i peste chinul care-i port,

i peste tribul celor care,


lndr?Igostij;i, suspini greu,
i-ajut&nLi s-rni gtisesc hibitut,
0, tu, sttIpirte lmn al meu!

(mnd povcstea njunse aici, 3eIierc,adu vzu zor5 rni:iJ


i tIcu sIioas.

Ci ntr-ct patru sute zecea noapte

a urrn

i, Indatt ce recit aceste versuri, ii povesii ree1ui


alte cIteva arnnunte, apol izbucni in 1acri
i ticlul versurile urmtoare:
De via j s ma bucur am putut
Doar pmn-n ziua cnd, intlia datI,
A clrajostei minune-am cunoscut!

Ca luna dc Regeb, netulburat,


Iubitztltii meu, ccl dernult pierciut,
Aa s-i fie pururi viata toai!

Ci rnie-n ziua negru.lui surghiim,


Cinci au venit, haini, cle rn-au luat,
Un fapt ca o rnznune-ntrc minurti

Atunci, n ceasul ru, ml s-a-ntImplat


Mi s-a pcrut ca-n sufletu-mi nebun
Potopu-aniar dc lacrimi, zbuciuinat,

Cu chinu-mi tot, trecut prin aspre muncf,


S-a presclthnbat Intr-un nolan de foe
Ce ma arclea cu flacarile-i lungi.
3i
i. dintiodat?l, (CL la tifl ScYrOC,
Din toate lacriniilc ineleaUzncj
Man p101 do sncjcau izbucnii po ZOo.

[i sin gob cwjca p fata inca,


Jar cind vroiarn sdmi .tcrg obrazil nd,
JVframa (imtr-odatd se-nrosea,

lnet, privindo, j1 sar fi parut


(a ci ctin2aa lui losif, cinclra,
S1datdn SI?Zf70 do la inccpuL.
Cnd .regoe LUL/I CI1Vifl tdc FloareidcTraiidaf
nu so mai mndoi o clIp de cit do adInc cia boalu
el din iubirc i i so fdcu mil do ca ii spuse
Si fluti fie nici teams, nici spaim ai ajuns
la capt! Cci gata-s, iatdrnd, s to ajul s-ajungi
(a dorul tIu i si ti-i adLic pe eel pe care It
cauti ! Incredete in mine, aadar. ascuWi
aceste citova cuvinte
$1 nurnaidecIt regeic Ii rcciti aueste versun
0, In, fHcda unu neam. de sol,
Ajmisai la iirnar4ni ccl (borlt.
Cu Inicurie tii vestese. La nol
Gdsi-vei sprijin. Dcci: binc-az venit

5i chiar de asttizi, uiie,am. sd ridic


Grdrnezi do boidjii fdrd cie prc.
Sd le trimitem regeiui ainik1i,
Sub pazd de viteji i cLlTheU.

Ii vcnn trunete sipele Cu inosc,


5i szdnri de atlazuri strdiiicind,
Si, ca Sd vadd cd vreau sd-I cttflOSC,
Add zijavom azir .i arl,int.
A,a VOil . face ! 5i, ca S( ce stze, Intro scrisoarc-apoi avem s&i SC7im
Cd VTL7fl 73C VCCi prwtcn sd lie
i V7Ci fllL?fl(lLCtecit. SU flCflCUSCrIlfl.

Dcci, cluar de astazt, tot cc pot VOL face


S-ti v2n cit mai degrabii-n ajutor
Z X(il (LdLLC fiLji Z(ibaVuflCOacC
Pacela cizipu arc arzi de !or.
[ubiru iam gust.a1 j eu amarul.,
i de atirnci tizt cILinul ci intrc9,
S-l pling pe cci cc beau plingind. paharm
Arnrdciunii ci, ii injelcg.
SfIrind do rostit aceste versuri, regeic .ie:i clinaintea
nstai1or lui I, c1iernmnc1ui vizirul, ii
)USO s pregteascii poveri fri dc riiunir, CUpflnzind
darurik, trebui n c oase, ii dete OfWLCi
si porneascui el nsui la drum, sprea merge si
I e duc regelui ani1d. unchiul FloaitideTr
dafir, i ii spuse
Pc cleasupra, trehuie sirni aduci en tine,
butut, d4aco1o, unul care se numcte Desfitul
Iurnhi. $i si SL1i regelui : ,,StIpInui meu dorete
sii egt prietenie cu tine, .i 1egrnintu dintre tine ii
ci va Li casatoria C( Sd V Inchea Intre supusa ta i
1.)esftidLumii, un.ul dintre cci din alaiul tu. rCr(_
buic, dar, si miI Incredinezi pe acel tInir, ca s
cluc rugeiui I)rbas, prritru ca in fata mi s se in
c:hcie senetu I de (iSatOriC
1)upi care ce1u DerbaS sense o scrisoare in
aceast?i pnivin!i r2gelui 5amikIi, o InniIni vizIru
lui sin. nui spiinIndi1 o data pOTUfl(IIC C1eSI)(
Desfiitiil Ltirnii, i aduiugmnci
la hint amintc (, data flU fluI aclu
mazalese din slujba

321
Vizirul rspunse i
- Ascult i ma supun!
Si pleca numaidecIt la drum cu darurile, eitr
melcagurile regelui 5amikh.
Cind ajunse ]a regele 5amikh, Ii rosti salama
Ickul din partea regelui Derbas i ii InmIn scri.
soarea i darurile ce le adusese.
VizInd darurile acelea i citind scrisoarca, In
(are I so spunea despre Desftul-Lumii, regele 5a-
rnikh vrsi un potop do lacrimi i gral catre Vml
regelul Derbas:
Vai, vai! Undo este acum Desftul.-Lumii?
A pierit! i deloc flu .5tim In cc bc so afllfl De
mi 1-al putea aduce tu Indarat, o, vizirube-crainic,
ti-as da de dou on mai multe daruri decIt rni-ai
adus tu!
5i regebe, spunInd aceste cuvinte, Incepu s
plIng in hohote, si geama, s so jelulasca i s
suspine. Pc urma rcciti aceste versuni
Dati-mi inddrt flctiul,
Scump cci .ufletul din mine

Vu rzvnesc mrgritare,
Nic cornoczr dc rubine.

El mi-era ca luna plin


Pc u cer flhr de nor.

El imi bucura privirea,


Chipul lui strtilucitor.

Mci gazela cea uoar


Nu era la mers cci el.

Mijlocu-i era cci ramul


TInIr tras ca prin inl.

322
laptete4 ecu ca rodut
Duice-al arboreiui ban.

CI a pornului podoab
Ne putea, $-ar ft In van,
Cu tntrcaga.4 frurnusefr
Tlncreasc4.-a roadel Iui,
Nictodatl d rdpeascil
Judecata nimdnut.

Larn crescut din unit-f fragezi,


Dc pe chad era un prunc,
In rdsfd$uri $afl atfnturfi,
Sxutfndu4 7*14 thng.

latd-acusn,rpus de fate
PUng de dorul liii rnercu

$iha sufletuemi se zbate


Chinul despdrfrll greu.
ThipA care so Intoarse ctre vizirul trimis, ce-I
adusese darurile l nisoarea, q14 spuse:
Du-te Ia stApinul tu 0 spuno-i: ,,DesfdtuiLunifi
a piecat de mat bine dc-un an, I regeie,
stplnul hal, flu qtle cc s-a filcut en ci I
Vizirul rspunse:
0, doamne al mcii, stilplnui meu mi-a spus:
,,De nu ant-i aduct pe Desftui-Lumil, to mazliesc
din vizirlo, I n-al si mat put piciorul niciodatA in
cetatea inca P Cum, dar, aq cuteza ii ml Intorc
fad acel UnIt?

$23
Atunci regele Samikh so Intoarse ctre vizirul
siu Ibrahim, tatl Floarei-de-Trandafir, i ii spuse:
Ai si-l Insoteti pe vizirul trimis, luInd cu
tine o pazi puternic1; i aa s-1 ajui s facii
toate cercetirile cele de trebuint, prin toate o
curile, ca sl giseasc PC DesftulLumii
El rspunse:
Ascult i ma supun!
$i numaideelt poruncI si fie mnsotit de 0 naste
de strjeri i, laolalt1 cu vizirul trimis, plec si-l
caute pe Desftul-Lumii.
C1i1toriri aa vreme lunga, i, de fiecare data
cmnd treceau Pc lIng niscaiva beduini on pe lIng
vreo caravan, Intrebau do flu cumva tie careva
ceva despre Desfatul-Lumii, spunind:
N-ati vizut cumva trecInd careva, pe nume
Cutare, i avmnd Inftiarea cutare i cutare?
i oamenii raspundeau:
Cind povestea ajunse aie. ehercza&t vizu zorii mijin4
i iiku sfioasd.

Ci Intr-a pcttrv sute unsprezecect noapte

ila urrn

.Si oameriii iispundeau


Nam vazut!
i tot aa mntrebara mai departe, i prin sate i
prin orae, i cercetara cImpiile i pmInturile
prdpasti.oase, ogoarele .i pustiurile, pIn cc ajunsend
]a tdrmu] mdnii. Aco]o, so suird pe puntea unci

324
eorabii i piecari pe mare, spre a trage la rm.
lnt.r() ZI, lmga Mufltele Murneicare--iap
copilul.
Vizirul regelui T)erbas spuse atunci viziruiui re
geui amikh
Pentru care pricin1 i sa dat acest num
niunteiw ?
Viz.i rul regeiui amu1di rspunse
Am s-4i povestesc Indat! Afli, dar, c i
vrernurile do demult, o ginnie, do neamul ginnibr
chthezi, a coborit pe muntele acesta. Or, s-a
IntImpiat ca, Intro Zi, pe cInd so plimba ca aa
pe pimInt, s IntIineasc un om .i s so Indrgos
teasc do ci cu o dragoste nemisurat. Ci, terainduse
do mInia ginnilor din neamul su, Impotriva
ci, daei s-ar fi aflat cumva Intimpiarea, so apuci,
ncrnaiputIndui stipIni arita doririe1or, s aute
vreun co1ior singuratic undo SI-.i ascundI iubitul
do ocliii ginnilor, nearnurilo ci i, pIn la urmI,
gasi murtteie acesta, netiut nici do oamem, nici do
ginni, cici nu so afla pe nici until dintre drumuriie
strbtute de unii on do a1ii. Ea 11 ha atunci pe
iuhitul ci .i II aduse pnin vzduliuri pina po insula
aceasta, undo locui Impreun cu ci. i ca nu hipsea
niciodat do lInga ci mal mult decit atit cit litre
buia ca s so duc din cind In cmnd s-o mai vad rudole,
.i grabnic SC Intorcea numaidecit iIng driguui
ci, in ascunztoare. i-aa, dup o bucat de
vreme do asemenea vial, rmase InsrcinatI In
mai mute rInduri i aduse pe lume, In acest
munto, o multime do copii. Or, do fiecare data cInd
ncguatoru Ce cltoreau pe lIng coasta acoata
Cu COralMde br trcceau mai pe-aproape de acest
rnunt(, auzoan ipcte1e copiilor, cc semnau grozav
eu ip(-te1e do jale ale mci mame bocind use, i ii
zieeau ,Tk muntele acesta trebuic s fie vrec

25
biat mum care i-a pierciut copiii! i aceasta-i
pricina numelui acestuia.
Auzind cuvintele acestea, vizirul regelui Derbas
rirnase peste msur de uimit.
Ci i coborIseri i ajunseser la palat, unde ha
tur In poarta. Poarta so deschise Indat i so ivi
un badImb care, cunoscIndu-l nurnaidecIt pe stapInul
sau, vizirul Ibrahim, tatl Floarei-de-Trandafir,
indata Ii saruta mIna ..i ii pofti in palat, i pe
el, i pe tovaru1 liii, Cu Intregul alai.
Viziriil Ibrahim, ajungind In curtea palatuiui,
zri printre slujitori un om jalnic la Inftiare pe
care nu-l cunoscu, i care nu era altul decIt Des
fatul-Lumli. Aa IncIt Intreb slugile:
Dc unde a venit acesta?
Ei raspunsera:
Ete un biet negutor care ia pierdut intr-u
Inec toate marl urile si n-a izbutit s
scape decIt eL Do altminterca-i om panic, un
sfIn.t pururea rLipit de Larmecele rugciunii!
Vizirul flu mai strui i intr In palat.
Se Indrept ctre latacul fiicei sale i, cInd
ajunse, n--o gsi acolo pe fat. Le Intreb atunci pe
tinerele roabe ale acesteia, care se aflau prin
preajm, i ole Ii rspunser:
Nu .tim cind a plecat de-aici! Tot cc putem
s-ti spunem este c n-a stat aici CU riOt decIt purina
vreme; PC: Urm a pierit
La cuvintele acestea, vizirul varsa potop do Iacrimi
i ticlui aceste versuri:
0, cas tu,. pe care-n mu de graiur
Atitea psri te-au cintat cIndva,
i-a crei frumusete ca de raiuri
A stralucit ca-n noaptea neagr-o stea,
326
In ziua cinct renea cu ctinre vtse
Indrugostita suspinind dc clor,
o ateptai cu porjile cleschtse
Suli (alec l)liflda prajztl 1)rflflitor

Oh, cine care va puteci sdnil spun


Pc unde sa pzerclzit comoara inca.
Stdpi ii a luminoasd, dulce, bund.
Dc part ucum. pustic fdrd. ca?

Aid, cindva, curteni cu multd fald


Trdiau in fericire i-n kuzur,
i peste tot, in fiecare said,
Atiazuri strdluceau jur-imprejur.

Spuneji-m, daT, curn an putut sd piard


Atitca citeacuma s-au pierciut?
Vai, unde sint cei de odinioard?
Vai, unde sint sidpiuil din trecut?
Pc urm, sfIrind do spus acesto versuri, vizirul
Ibrahim Incepu jar s plIng i S Sc tIngule i
2ise:

Nu po scpa dc coca cc a hotrIt Allah. nici


st abati coca ce i-e scris do mai nainte!
Pe urm, Sc SU pe tcrasa palatului i gsi pinzc-le
de l3aalhekh, legate cu un capt do creasta zidului
i spinzurmnd pInI la poalele paiatului. Atunci pricepu
c fiica sa fugise in felul acela i, tulburat do
patim i Innebunjt do durere, se pierduse In
lume. Totodat zdri dou psri man, una un corb,
jar cealalt o bufnit; i, ncmaiavInd nici o Indo
ial ci ole n-ar fi semn do neagr prevestire, iz
bueni in hohote de plIns i recit aceste versuri:

a27
Am venit ca-u zbor Ia casa
Celel care mi-este drag,
Cu ndejdea Ca, vzinclo,
fPoat jalea o sa-nu treadi,
Tot pojarul desprrii
Cu durerca inca intreag.

Cl-n zadar cutreier casa


Din odaie in odaie.
Nimeni nui care smi sting
Crunta inimu vpaie.
Nu mi Sc ain in cale,
J)oar Un CO1) i-o duclJ vate.

Triste psri mohorite!


Le privesc .imi spurt in mine :
,,Tu ai prigont slbatic,
Tu al despart, haine,
Dou suflet:e curate,
Dcal lubirli soare pline !

Iat-acuma, vine rIndul


S4i lipeti ci tu de buze
Cupa-n care chinul negru
ill n?ldejdior rpuse
i-a lsat pe veci arsura
Neeurmnateioi lul spuze.

Ti-a venit i ie rIndul


S te ehinui, bind paharul
VeUi fr bucurie,
Cu suspinul i amarul
Lacrimilor fl ecurate
Care curg i arci ca jarul !
Dup care, coborl de pe tcras pThgInd...
Cind poves{ca ajunse aid, $eiierczada vizu zorii mijind
i te.u sfioas.

Ci tntr-a patru sute dousprezccea noapte

E urin

...coborI do pe toras plIngInd i dote porunc robilor


s piece pe munte, s-o caute peste tot pe un
de-o fi do trebuin, ca s-o gseasc pe stpIna br.
Jar robu in(lepllrnra porunca. Ci n-o giisir pe st
pIna br. iatIta despre ci!
Cit despre DcsflitulLumii, iaciUi
Cind tinru1 cipti Incredintarea eli Floare-de
Trandafir fugise, scoase un ipt amarnic .i clizu
beinat Ia plirnInt. Cum sta Intins aa, flirli ai mai
veni in fire, oarnenii din palat gindir cli este rpit
do vraja rngeiunii i Ca sufletul lui este eufundat
in farmecul S lintel or vedenii ale ccl ui prom alt.
iatita despre ci!
CIt dospre vizirul rcgelui Derbas, cind vlizu c?i
vizirub Jbraliirn piorduse once nlidejdc do a--i mai
glisi pe inca sa i pe DesffitulLumii, i en inima lu
era tare grou amrItli de toate astea. hotlinI sli so
intoarca la cetatea rege]ui I)erbas, :frlI a fi izbodit
in solia cu care fusso mnslircinat. Ii buli, aadar,
bun rimas do la vizirul Ibrahim, atld Floareicle
Trandafir, i Ii spuse, arlitindui pe srrnanul
fliiciu
- Tare-as vrea s-1 iau cu mine pe omul acesta
sfinL Poate c, pentru sfintpnia liii, binecuvititarea
CCIUi Atotputernic 0 coborI i asuprane, i poate
c Allah (preamrit ftc ci!) Va Induioa inima re
geiui, stpmnui meu, i nu1 va Lisa s1 ma ahmge
din slujb 1 Tar cu, pe urm, n-am s ])regel. a-i
trimite PC omul acesta sfint Ia Ispahan, cetat.oa liii,
care nu-i departe de tara noastr.
Vizirul lbraliim ii rispunse
F cum vrei!
Pc urmi, cci dci viziri so desprir i hecare Iu
calea Intoars ct:re tara sa, vizirul regclui I)erbas
avind grija mai IntIi sa1 ia cu sine pe DusfatulLumu
pe care era departe do a banui cine osLo, data
fund starea do Ieiu statornic in care acesta Sc
afla. Starea aucea do 1cin mai imt IncI trei zilo,
de-a lungul ciliitorici, i Desftul-LumH !iabar
navea de nimic din cIte se petrcceau Irnprejuru.I
liii. PIn la urma. SC trezi din icin i Intrcl)a
Unde sInt?
I so rspunsc:
Eti In toviria vizirului rcgelui Derbas
Pc urm, careva alerg Indat sri-I vesteasca pe
vizir c omul cci sfInt sa trozi t din somnu I Iui.
Atunci vizirul Ii trimise apa do trandafiri indu1citi
Cu zahr, pe care i-n deteri s-o bea i izbutira sa-l
adudi Ia via dc-a binclea. Dup care, calitoria
urm mai departe i ajunser Ia cetatea regelul
Derhas.
Numaideclt, regeic Derbas trimise si i so spuni
rjzjruluj sau
Dac DesfIitul-Lumii flu este cu tine, ia seama
bine si nu carceumva s1 to arti dinaintea inca!
Primind porunca accasta, nenorocitul dc vizir nu
rnai tia Incotro s-o ia. In adevir, ci habar navea
cii Floarede-Trandafir sc aflil lIngii rege, nici pen-
tnt cc dorete regele s1 gseasu pe 1)es11ttu-Lu-
mU i si se irriprieteneasc CU ci; i, Cot aa, liabar
navea ca DesftulLumii era acolo, cu ci, c er
tinlrui acela aLit de inclelung vreme eazut in
lein. La rIndui, Desfitullumii nici ci hab
navca unde Ii duceau, i aid ci vizirul fusese tn
mis anome in cutarea lui.
Or, dad vizirul vzu e DesftulLurnii Ii venise
In simtiri, ii spuse
0, sfintule Intru Allah, a vrea s m ajui
cu sfaturile tale in arnarn lea Incurctur In care
ma zbat. Al ia c regele, stpInu1 meu, rn-a trimis
intro solie pe care nam izbutit nicicurn S
deplinese. $iacurna, cInd a aflat e rnam intors
mia trimis o scrisoare in care Imi spune : ,,1)ac
nai izbindit in solia ta, nu care cumva sii intni 111
(etatea mea
DesfdtulLumii. Ii Intreb
i care era solia aceca?
\iizirui Ii istorisi atunc.i toata povestea, i Desf
tulLurnii ii spuse
Si nu te terni de nimic ! Doto Ia rege
ia-ma cu tine. i iau asupra-mi rIspuncierea
mntoarcerii lui 1)esftulLumii
Vizirul se bucur peste poate i spuse
Adevirat vorbesti?
El rispunse
Dc buna seam!
Atunci vizirul Inclec pe cal, ii Iut pe flacau i
se duse cu ella rege.
CInd so Inftiari dinaintea regeiui, regele 11
Intreb pe vizir:
Undo este DesfEitulLumii ?
Atunci ornul ccl sfInt mnaint i rLispunso
0, rege prcamarit, tiu eu undo so aflil DesfatulLuin

Hegele ii fcu semn sI se apropie mai. molt i


331
i intreb, tulburat peste misur
lJnde se afl?
El rspunsc
tntrun bc foarte aproapc do aki ! Ci, mai
intli, spune-mi cc vrei Cu ci, jar cu rn si-J fac s
vini numaidccit dinaintea ta.
ilegele spuse:
iioUirit ! am sti spun cu plcere i ca o d
tone; ci Imprejurarea cere si fim singuri!
$i indati Ic porunci oarnerulor Jul sa se Inc1epir
teze, ii duse pe tInir int.r-o Incpere tainic si
ii istorisi povestea, do Ia Inceput pIn Ia sfiriL
Atunci Desftu1Lumii Ii spuse rcgelui
Porwmcete s mi se aduci haine frumoase i
d-mi-Ie s1 Ic Imbrac. si-am siI fac pe L)esflitulLumli
s vini intr-o c1ip!
Regeic porunci numaideelt si se aduci o mantie
str1lucitoarc, jar DesffitulLurnii Sc ImI.r1ci in ea
i strig:
Eu sInt Desf.ltu1 -L imii, dcznicJej den piz
mailor!
i, la cuvintele acestea, sagetmd inimile Cu fru
trioaseie liii pnivini, ticlu.i versurile urmitoare..Cinci
PQVCStCa UJl1flS( II1C!. eLierciac1ct V7U zoiii miji nd
i teii soas1.

CL ntr pa.tru svie iresprczecect -noa pie

i:a :.rm

ii inintiiea ((1C2 can.


i11e ca sufletul de cliagii
Pretutindeni inu-nsoteie
In sngurtatea mea,
$t CU irune-ntotdeauna
duioas mI dezleag
De amarul deprtri
i cle suferinta-i grea.

Nu am alt izvor pe lume


Ba-mi adp cumplita sete,
Decit lacrimile mele,
Lacthnile mdc dour.
Ci izvorul br eel vecnic,
Care curge pendelete,
$etea nu rni-o pot ote.,cte,
1arun ph3pt m-l las jar.

41i, nZiprasnicii-i arswa


ilarul doruribor mdc
iVu are usemture
Cu nzmc de pe pmInt,
Nu s-a pomenit vreoda1,
Nici sub soare, nci sub stele,
0 lubire-ailt de inure
?fl (10? atU dc sfint.

Crunte tree nopilc mole,


Fr somri, nealinate,
Tot cu pleoapele deschise,
Tot in plinset fr grai!
Sufletu-mi (IC neocJihna
Thagostei ml se tot zbatc
i .sliimnana viatntrcagai?n
Czirje iiitre lad i rai.
Dac am avut putere
&I-4 inclur cInciva povara,
N-o mai am acum; pierthites
Toatc cIte-avut-am ieri.
Doar zn bun imi inai ruimase
Din iubirea mea, ainara
Jalea care ?J1U usuc
i de cure am s pier.

7ru put ?fll SC stovete,


Mi sc tztlbur privirca
De durerea despririi
.$i de plinsetui in van.
Oeliii-mi sIngcr de taerimi,
Dar nurn pot opri pieirea!
Lacrimilor cc m-neac
Nit le pot gsi alean.

Vai, mmic flu sint in stares


Nu mai am 7UCZ a pzdere.
Inima-.mi, de ekinuri inulte,
S-a topit i s-a pierdut.
Vai, in pieptut meu seadun
Valuri-.valurZ de clurere
Chum ri multc peste chinuri
Vin potop neabatut.

Azi .d iniinami capumi.


Chinuite laola1t,
Au Incruntit asemeni
i-au imbtrInit aa,
Dc cind si-au pierdut iubita
Cea mai bun, cea mai caldd,
Cum flu-i alta mal frumoas.I
S sc-asemuie en ea.

334
Fdrd voia ci, sdrmana,
Aim fost despartiti pe Iuiiu
iar acum, de bund seamd,
Are doar un singur gind:
Man si dri s tot strdbatd,
!Fara 71U1flC sau cu mime,
Sd md caute pe mine
Pretutindeni pe pdmnt.

Cinc nsd-ar ,sti sd spund,


Dupd-atit amai cle vreme
i atita despdrire,
Dacd-al soartei noastre drum
Va voi sd-mi dea iubita
Pentru care pieptu-mi geme,
Cine stie dacd soarta-ini
Va voi sd-nchiciti-acum
Cartea despdrttrii noastre,
Dc atita timp rthnasd
La aee1ai toe deschisd,
Cine stie de mi-c dat
Sd se curme despdrirea
Care sufletul ne-apasd
i sd-nceapd-al regdsirii
Timp frumos uilnniresrnat?

Cine ctie dacd ntllne


Am s-c vdd aca iard
Pc jubita mea fruenoasa,
Luminindu-mi vis ,si dcir?.
Cine tie dacd jalea
Care astdzi ma oinoard
N-are sd se scliirnbe mime
In desfdturi fdrd nor?
CInd Desfdtul-Lumii sfIri de rostit aceste ver
uri, regele Derbas ii spuse:

335
Pc Allah vid bloc actirna ci vol amindol
vi iubifi la fel de curat ji la Id do p1tirna. In
adevr, voi sIntei pe cerul fcurnuSetii Ca doui
stole str1ueitoare ! Povestea voastr este fii de
ascmuiro i mntImpilirile prin care ati trocut slot
fr dc pereche
Pc urni, regele Ii jstmisi Cu duarnilnuntul po
r(st( Floarc.-duTranda fir. $1 Dcs fj.tu1Lumii
Intreba
Pot lu sarn SpUi a(UIfl. 0, ege al Vr(fllurib
undo so af1 ca ?
II rispunse
Se aflfi In palatul moo
51 Indat porunci s vini cadiul i martorii i I.t
puse si Intocrnoasci senetul do c1torie dintre
i Dcsfitul-Lurnii. Dup care,
ii cop1ei CU cinstiri i cu binefaceri, i trimise
numaidecit un aol sil vesteasc pe regele $amikh
(Ie to8te cite Ii se IntImplascri DesfituluiLuinij i
FloarcideTrandafir.
(1incI iegclo $amikli afl vestea, se bucur. cum
no so mai poate i trimise r(YgOIUI Derbas o scri
Sc>are in care ii spunea:
Do vremo cc senetul de cIsitorie s-a i intoc
mit, dorese ca sirbtorirca 0 Untli i petrecerca si
aibil bc in palatul men
5i Indati porunci s Sc pregteasci i camue
i CLi i oamcni, i trimisc sii aduc-Li pe proas-p(
ii casatoriti.
La sosirea scrisorii i a alaiului, regele Derbas
Ic danii proaspedor cisi.toriti o grm.ac11 do bani,
porunc si lie urinati do un alai rnireI i .Ii ma
rilmas bun do la ci. $i dl plecarI.
Or, ziua in care ci au sosit in ara mi, in mijin
cul orau1 ui Ixpahan, undo (lomnca regele $amikh,
a fos o zi de neuitat. Niciodati nu sa mai vizut
o zi mai frumoas1 on mIcar asemenea Cu zlua
accea!
Regele 5amikh, in adovir, ca sLi srbftoicasci
acca sirbtoare, a adunat po toti cIntreu i a dat
man ospete. Si petrecerile au tinut trel zile in ir,
dc-a 1ungu cirora regele a Impirit bunuri multe
norodulul i a diru.it o sumedenie de mantii strlucitoare.

CIt despre tinenli cstoniti, iact! Dcsfitu1-


Lumil, odat ospu1 sfIrit, din cea dintui noapte,
a intrat in odaia do nunt a Fkarei-de-Trandafir;
i amindol s-au aruncat unul In brae1c celuilalL
cTtci in clipa accea puteau i ci, Intr-un sfirit, s
so priveasci, do cInd se IntI1niseri; i-atIta cle voio
i i-atIta do fericii so simirii, cii potopi
plInsuL lar Floare-deTrandafir ticlul aceste Vonsun

Ven.i i bucuria,
Vcn, Intrun sfirit,
Sti risipeasc jalea,
mprtie imhnirea,
i iaid-ne-rnprcimd
i1a cum am clorit.
Piznzailor, de ciuclI,
Li sarn.pIcli.t privirca.

Zefliul fenicirii
Intoarse .t-flspre ?iOi
In n2ircsnz atui zirribet
Do viat &tdtor.
i nn?nanrzazu,
i t7upuflticcj apoi.
sin suf Ut e iwnin
$1 S9c.jre orbilor.

337
4Z revederii soare
Pc chip ni s-a aprins.
dur-Imprejur rasuna
Cntrj cle bucurie.
Tamburele dau veste
Jntreguiui cuprins
CLI SiIt ciii iar alturi,
Purtati cii cle-o beie.

IVu leerimi dc mihmrc


Din ochii notri curg
Nu lacriini de tristete
Ne scald fata iarI!
Dc fericre pun gem,
Ca uat-s lii amurg
Mihnirea noastr lung?i,
Tristetea noatrCiamar.

Ce chinuri, cc ntipaste
thu i fruntat thn 9Tc2U !
i iat-le pe toate
Deodat ristpite.
Cu citci Indirjire
Am mdunat mereu
Potop dc suferirite,
Cu mimi neclmtite !

In neagra pribegie
Nimic nu ne-a supus,
MIcar c aib ni-e parul
De-a chunului furtunrL
Ci iata, intr-o clip,
Ca fumun vint sau clus
Durerilc L jaiea,
Vzindu-ne-mpreun

338
SfIrindu-si ticluirea, Se Imbriar i stitur
unul In bratele celuilalt, strins inliuntuii, pin Ce
czuri doboriti do plcere i de fericire.
Cind povestea ajunse aici. eherzadi vzu zorli mijind
i, sfioas, ticu.

Ci intr-a patru sute patrusprezecea noapte

4.a urin

Odat deteptai din visarea icr, Desftu1-Lurnii


ticli versurile urmlitoare:

0, nopt Indelung visate,


0, clulci nopi do jericire.
Cu iubitul nzeu aldturi
Petrecute in uetire,
Nopi frumoasc, poleite
In visare i-n iubire!

(at-n.e pe tot deanna


Laoialtd, pinLa moarte,
Dupd lunga pribegie!
Sint sfiirrnate-acum ci spait
Lanturile ferecate
Care ne neau cleparte.

Soarta, dupd negro valuri


Cite ne-a stirnit in cole,
Ne zirrthcteacnm i nou
Risipinci curnplita jale,

339
ne cWruie comoara
Scump-a harurilor sale.

Fericirea-n cinstea noastri


Steagurile i clesprinde,
.i zimbzizdune voioas
Dulcea-i cup ne mntinde
A placerilor licoare
S-o gusUin de-aci-nainte.

In sfirit, dup noian.ul


Suferzntelor trecutc,
Skz; s povestim alturi
Drnnvurile strbtute,
J\Topjfle ftIr de tihnii
In suspine petrecute.

0, StpIne, d-ne hand


Fr de aseniinare,
D-ne-n mila ta deplind
Ilarul dc-a Idsa s zhoare
Sufletele noastre-m slava
Lurninat dc tiitare.

A h, cc cittlce este viata,


Cc frumoa. e, ce buna!
i eurn stain rpiti de vraj,
Min-n mIw, ImpreUna,
I?aza veriicd-a iubirii
Inlinile ncncununa.

Dup cc Dcsfatul-Lumii rosti aceste versuri, eel


doi Indrgostii so strInser iariii in brae i, pr
1)UifldU-Se pe patul br do nunt, se In1Iintuir In
cele mai des1vIr5ite desftri; i Sc alintar, ,,i Se
I)ucurar1 hIrjonindu-se, pIn cc so cufundari cu
totul In marea zbuciumat. a iubirii. i alinturile,
34()
iningliorile, foricirile, p1icerik i bucuillie icr erau
atIta do arztoare, inct so scurseri apte zile i
apto nopti :firi ca ci s-i Li dat seama do fuga
timpului i do schirnbIrilc de-afari. de parc edo
apto zile n-ar fi fost decit o singuri zi. Nurriai
elncl vzur sosind emntrctii mndeser e so afiau
la sfiritu1 cold do a aptoa zile a icr do csuto
rio. .Aa ci Floare-do-Trandafir, peste rnisuri do
iiiiiti, tielui po daUl versurile acestea
Prin dureri ncinilrginift,
i pciziIII, i-alungati,
Tot am izbutit, iubitc,
S te string Ia. Jneptu-nl?, iati.

Pc atlaz CU zarafi.re.
Si pe sciLnzpe catifele,
Anzctitas cle iubir
C?A? rzsuTiI C fl (?ie.

Pc saitca dc pielc inoale


i de puf de pdsdri rare,
SorI pe bnza. gnrii tale
Draqostea, ea pC-O lcoa.rc.

Care aitd bdntvr?i


Peale sil md mal imbie,
Cnd dc pe frumoasati gur
.Sor1 l.tcoarea cau hejie ?

Peniru flOi, acum, Irecuin I


5i prezentul sint tot una.
()aTe-aa e inceputul
Ierici riiniotdcau7za ?
Nu. > oare de inirare
Cazi treciit In zbor, dea ii ndul.,
apLe nopt cantro uitare,
Zborul br nepricepinduI ?

Au venit, In cinstea noastr?,


Dup?i daUni, 1n,i31eUn,
Urtorii Ia feieas1r,
In a aptea zi, s-mi xpunhi:

,,Pururea .s dinuiasc
Dragostea ta, si-ti fw
Scut Allah, s teiceasc
Dulcea ta edstorie !

Dup ce ea reciti aceste versuri, Desftu1Lumli


o Irnbrti de nenumrate on, PC urm ticlui. i. e
.irrnitoare1e stihuni

Iat zina fericirii


si-a urIrilor de bine!
NT-a clcsferecat iubita
J)in clureri i din suspine

F ca 0 i)etie raril
I)uicea ci apropwre.
i-i c CCL 0 ?7aj graiui
Pare uzmuzat in miere.

Mi-a adus s beau sorbetu


Frumusetii ei fecloare,
.i siinjirea ni-a purtato
Peste-a lumibor hotare.

Fericifi am. slat alturi,


A Beti (IC vis i de iubire,

342
Pc atlazLlrile sea ?npe.
Tot CI?ltfld ca In nstire.

iri beta feii(irii


/liii uitat c rrciizea ZbOCtl(Z,
Prima zi ori cea din nrrndi,
f\Tetjind clcs zori, sa.t scar.

Totcicauna sii ne fie


Dragostea la fel (IC (llilC(,
lar iubirea lingu mine
Dorun L,rateini sd siI enice

A ultat ea dcacurna
Zilele de ckin.uri pline.
Blind, Allah a ocrotit-o
pa ca, ca i pe nune.
Dup cc recitli accstu versu ri, amindoi so ridi
car, ieir din iatacul. do nuntri i Impriri tuturor
oamcnilor din. palat sumedenie do bani, haine
do mare pret, plocoane i daruri. Dupii care,
Floare-de-Trandafir porunci roabelor s progiteasc
numal pentru ca hammamul din palat i ii
spuse apol Dusfitu1uiLii mu
0, rIcoare a ochilor mci, acum vrcau si to
vlid, Intrtin sfIrdt, l.a hammam, ca s :firn nurnai
fbi doi, singuri In toaili vola
Si ajuns, In clipa accea, dincoto do marginile
fericirii, ticiui acesto versur
iubttule. doat Ita timp, inereu,
Std pine dulceal suflctuizd inca.

(Nit vreau acum sdti zrzai ethic aiinte


Dc cIteam putimit mai inainte),

343
0, tu, iuWiul meu, ccl fii care
Eu nici s mai triesc ma. fi En stare,

Ta, cel pe care cu nici iza putea


Sal schimb en altul in inirna inca,

Hai La liainmam en mine Em prcun,


0, tii, lunzinaa ockivlui men, bzLIza

4i acolo, ifl iac1l aburincl,


Cu .fttri do ral s to cuprincl.

Jiroine tan, do ,iard i do aloe


3Cc arclci ci, zeselintht flC ifl VOV_,

Aiireasma ioi ha?TLIflQiflnl sal strubat a,


S no siiiijiin ca intrun CiS deodat.:t

Pc UTTiU, nest avornic 1 ursite


ii voni. wrta greeHle rum p1 lIe,

Si jercr4i ii v;n sldii apol


Pe (Ci cc priVegIwazcL 1Wte noi !

Jar en, prizindutc, do ertche


If ()j iO7)jj (fl ()Q7)t.C din nefiie

,,Acoastu bale, ciragul men, sifi Jie


Desfttoare ca o l)UCU7W !
Oc1ati aeste versuri recitate, eel doi indragos
tii so iidicar i so disora Ia hammain, undo pu
turi sh so bucure do clipe tare pideute. i)up
care, SC intoarsera la palat, undo ii petrecurc
data in cole rnai dcsdvIrite feniciri, pin in
clipa cinci veni sIi caute Sfrmtoarea tuturor
p1iceri1or i DesprItoarea celor cc Se au dragi!
Mrire celul venic, Pururea-neschimbItor,
(itre carele rji flintele i lucrurile curg!
Ci nu carecumva s socoti, o, preafericitule rege,
spuse rnai departe eherczada, ci povestea aceasta s-ar
asernui cu Povestea fcrrnccat a calulul de abanos!
1 regeic Sahriar spuse:
M-au fermecaL, o, ehcrczada, versurile pe care i
e recitau cci doi 1ndrgostii credincioi! Aa c1 iat-rn-s
gata si te-ascult povestindu-mi i aceastii povcste fcrmcat
, pe care cu n-o cunosc!
IOVESTE.1 CELO)? 4dSE FETI4CA NE IiCAJ?E
I)&J ALT FEL 5
P0 VESTEd 0RAULUI-DE-ARAMA , .
POVESTIREA LUI IflN AL-MANSUR DESPRE
1)OUA FETE .

POVESTEA REGIPVEI YAMLIKA, DOMNITA DE


SUB PAMINT

POVESTEA FRUMOSTJLUI FLACAU TRIST 131


FLORILE HAZULUI I GRADINA SNOAVELOI? 172
Al-Raid ,i eicu1 ccl cu ochil bolnavi 172
Copilandrul i (lascalul su 175
Sacul nzdrvan

Co si alegi ? Un Wtc1u llnr san un bIrbat


copt? .....,... 182
Prcu1 castravetI]or 185
lctc1e albe 188
Incurctura escurcat . * 189

349
Abu-Nuwas sjI bala lui Sutt Zobeida . .
AbuNuwas faCifld st.ihuri 195
Mgaru1 :199
Sctt Zobeida prins cu orarn . 202
13irbat sau fernele? 205
1mpareaIa . . 20S
t)ascUu1 de coal(L io
Sti1turiic de pe o cinaa
SUhurile de pe o cupi .
Calif ul in co . 216
Spi1itorul do nu4e 227
Frurnoasa Prospetimea-Ochilor 235
AfJF(TI CJ3L CIUDAT 245
POVST.EA FRUMQASEI FLOAR1-DE-TRANDA -
FIR. . . 270
Lector: NICOLAE TEICA
Tehnoredactor: ELENA CALUGARU

Aparut 1972. Tiraj 100 160 ex. bro?ate. HIrte


zar do 30 U/rn!. Format 700X920/32. CoiL ed.
14,39. CoU tipar Ii. A. nr. 2233/1972. C.Z. pentru
bibtiotecRe marL L mieL 8931=39.

Tiparul executat sub comanda nr


20 433 la Combinatul Poligrafic ,,Casa
ScInteii Piata Scinteii nr. 1 Bucuret
Repubilca Soeta1isti Romirnia

S-ar putea să vă placă și