Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la Comerţ


Maiştri instructori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


1. Negocierea vânzării, respectiv procesul de vânzare-cumpărare, se bazează pe relaţia ce se
stabileşte între vânzător şi cumpărători. Răspundeţi, în scris, la următoarele cerinţe:
a. Enumeraţi etapele negocierii vânzării (procesului de vânzare-cumpărare );
b. Caracterizaţi etapa din procesul de vânzare-cumpărare: „Sugerarea unor produse
suplimentare”.
(10 p)

2. Produsele cosmetice sunt articole destinate pentru curăţirea, întreţinerea, înfrumuseţarea şi


modificarea aspectului individual. Răspundeţi, în scris, la următoarele cerinţe:
a. Indicaţi două grupe de mărfuri cosmetice după rolul principal pe care îl îndeplinesc.
b. Prezentaţi verificarea organoleptică a săpunului.
(10 p)

3. Carnea prezintă importanţă alimentară determinată de faptul că are în compoziţie toate


substanţele din care este format organismul uman. Răspundeţi, în scris, la următoarele cerinţe:
a. Prezentaţi sortimentul de carne de vită.
b. Definiţi carnea refrigerată.
c. Descrieţi transformările care au loc în carnea în urma refrigerării.

(10 p)

SUBIECTUL II (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu titlul „Vinul şi importanţa lui în alimentaţie” după urătoarea structură:
a. Descrieţi bolile şi defectele vinului.
b. Clasificaţi sortimentul de vinuri.
c. Prezentaţi ambalarea , marcarea, transportul şi depozitarea vinului.

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la Comerţ Maiştri instructori Varianta 5


1