Sunteți pe pagina 1din 5
TNDRUMART OMILETICE, 645, DESPRE PSALTIRE CONTINUTUL, FRUMUSEJEA, VALOAREA EI PENTRU CREDINCIOSH. DIN ORICE TIMP, CARTE DE CULT intr-una din epistolele adresate credine'osilor, spre a-i determina la o viati de sfintenie si de vrednicie, Sfintul Apostol Pavel le da indem- nuri : «Vorhiti_intre voi in psalmi, in laude si in cintari duhovnicesti, laudind gi cintind in inima voastra Domnului» (Efes, V,_19). Cuvintele Apostolului ne pun in fata doua lucruri: pe de o parte marturia ca in Biserica veche crestinii cintau imne de slava lui Dumne- zeu, iar pe de alta, rolul deosebit al acestor imne religioase pentru inta- rirea credintei, sporirea evlaviei gi cimentarea legaturilor fratesti din- tre crestini. Dar, ce imne religioase cintau acesti crestini in adunarile lor, «ind se rugau lui Dumnezeu ? Pe ling’ unele creatii spontane ale sufle- 646 GLASUL BISERICII tului crestin, patruns de credinta in Hvistos, si ale inimii incdlzité de focul dragostei, primii crestini cintau si recitau la rugaciune acele imne religioase pe care nj le-a pastnat Sfinta Scriptura. Se recitau maj ales cei 150 psalmi alc&tuiti de barbati luminati de Sfintul Duh, care au dat cea mai vie expresie sentimentelor ce le invegmintau sufletul. Adunate Ja un loc, aceste imne au format Cartea Psalmilor sau Psaltirea, carte scrisi in majoritatea ei de proorocul David, despre care profetul Amos afirma ca a fost iscusit in arta poeziei si a muzicii (Amos. VI, 5) si pe care aghiograful il numeste «unsul lui Dumnezeu» si «dul- cele cintaret al lui Israel» (IJ Sam. XXII, 1), Pe cit de mare este numarul acestor iimne de lauda, tot pe atit de variat este gi cuprinsul lor gi tot pe atit de mareata este sj forma in care psalmistul a turnat toaté daru’rea imimii sale, toate sentimentele sublime care-i stapineau sufletul. Psalmii tmbracad, cu 2 _expresivitate ,s_cu_un lirism neegalat, tot_ceea H “a! ¢réa iiai maret, mai inalt si mai sublim. Caci ce ar p tra _un eredincios decit cugetarea fnaripat® care-i poarta sufletul spre Creatorul a toata. tura, in lauda de preamarire, precum este Scris