Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2017


Proba E. d)
Logic, argumentare i comunicare

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE


Model

Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i specializrile din
filiera vocaional, cu excepia profilului militar

Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. cte 2 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel:


1-b, 2-d, 3-b, 4-c, 5-b, 6-a, 7-c, 8-d, 9-b, 10-a 10x2p= 20 puncte
B.
1. reprezentarea corect, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagram comun, a raporturilor
logice dintre cei patru termeni 4 puncte
2. cte 1 punct pentru fiecare rspuns corect, astfel:
a-F, b-F, c-A, d-A, e-F, f-A 6x1p= 6 puncte

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)


A. cte 1 punct pentru precizarea formulelor logice corespunztoare propoziiilor date: 1-SeP, 2-SiP
2x1p= 2 puncte
B. - cte 1 punct pentru construirea, n limbaj formal, subalternei propoziiei 1 (SoP), contradictoriei
propoziiei 2 (SeP), contrararei propoziiei 3 (SeP), i a subcontrarei propoziiei 4 (SiP)
4x1p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru construirea, n limbaj natural, a subalternei propoziiei 1, contradictoriei
propoziiei 2, contrarei propoziiei 3, i a subcontrarei propoziiei 4x1p= 4 puncte
C. - cte 1 punct pentru aplicarea explicit a operaiilor de conversiune i obversiune, pentru a
deriva conversa i obversa corecte ale fiecreia dintre propoziiile 1 i 2, n limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a conversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 2
2x1p= 2 puncte
- cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a obversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 2
2x1p= 2 puncte
D. - construirea, n limbaj formal, a obversei conversei propoziiei 3 (Po~S) 2 puncte
- construirea, n limbaj natural, a obversei conversei propoziiei 3 2 puncte
E. a. cte 2 puncte pentru scrierea, n limbaj formal, a fiecreia dintre opiniile celor doi elevi (X:
SaPPaS, respectiv Y: SiPPiS) 2x2p= 4 puncte
b. cte 2 puncte pentru explicarea corectitudinii logice a fiecruia dintre celor dou
raionamente (de exemplu, X: SaPPaS conversiune nevalid, se ncalc legea distribuirii
termenilor; Y: SiPPiS conversiune valid, se respect legea distribuirii termenilor)
2x2p= 4 puncte

Prob scris la logic, argumentare i comunicare Model


Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A.
1. - cte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele dou
moduri silogistice date, astfel:
MeP PaM
SiM MeS
SoP SeP 2x2p= 4 puncte
- construirea, n limbaj natural, a unui silogism care s corespund oricreia dintre cele dou
scheme de inferen 4 puncte
2. - cte 2 puncte pentru reprezentarea corespunztoare, prin intermediul diagramelor Venn, a
fiecruia dintre cele dou moduri silogistice date 2x2p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecrui mod silogistic reprezentat
grafic: eio-1 - mod silogistic valid, aee-4 - mod silogistic valid 2x1p= 2 puncte
B.
- construirea, n limbaj formal, a silogismului valid care s justifice propoziia dat 3 puncte
- construirea, n limbaj natural, a silogismului valid care s justifice propoziia dat 3 puncte
C.
a. precizarea termenului mediu al silogismului dat (M-adolesceni) 2 puncte
b. menionarea, n limbaj natural, premisei minore a silogismului dat (Unii oameni nu sunt
adolesceni) 2 puncte
D.
a. precizarea oricrei reguli de corectitudine pe care o ncalc definiia dat 2 puncte
b. - numirea oricrei alte reguli de corectitudine a definirii, diferit de regula de la punctul a.
2 puncte
- construirea definiiei cerute, avnd ca definit termenul triunghi 2 puncte

Prob scris la logic, argumentare i comunicare Model


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2