Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICRI SI NCERCARI PE PARCURSUL EXECUIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.

LUCRAREA: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA, JUD. IASI

Nr. Categorii de lucrari, Determinari (verificari) Reglementarea tehnica de Inregistrari Responsabil cine
crt. controale si verificari sau caracteristici ce se Tolerante admisibile referinta Frecventa determinarilor documente ce se efectueaza controlul Obs.
prevazute in caietele controleaza intocmesc / verificarea
de sarcini
0 1 2 3 4 5 6 7 8

F. STRAT DE BALAST STABILIZAT CU LIANTI HIDRAULICI SPECIALI - INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR
0. Receptie strat Conform caiet de Conform caiet de Conform caiet Conform caiet de Conform Conform
anterior sarcini sarcini de sarcini sarcini caiet de caiet de
sarcini sarcini
- MATERIALE
1 Lianti Examinare conf. conditii SR EN 13282- La fiecare transport PV RC Comisie
hidraulici documente de tehnice 1:13 receptie,
rutieri transport si datele SPL
din declaratiile de
performanta
Stabilitatea 10mm SR EN 196-3+A1 :09 1 determinare /lot Raport Laborator
Timpul de priza 90 min de max 100to incercare SPL
Finete reziduu in % 15% SR EN 196-6:10
de masa 90m
Rezistente Conf clasei de SREN 196-1:06 1 determinare /
mecanice la 7 si 28 rezistenta max 100to sau la
zile fiecare siloz in care
s-a depozitat lotul
Prelevarea de -verificari in caz de SR EN 13282- la fiecare lot
contraprobe litigiu 1:13 aprov.in pungi sau
(pastrate 45 zile) cutii care se
sigileaza
-starea de CS SR EN 13282- -inainte de utilizare
conservare (daca s- 1:13 2 probe pe
a depasit termenul siloz( sus si jos)
de depozitare sau
au intervenit factori
de alterare )
2 Agregate examinarea datelor constatarea SR EN 13242+ la fiecare lot PV RC Comisie
inscrise in garantarii A1:08 aprovizionat receptie,
declaratia de calitatii de catre SPL
performanta de la furnizor
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICRI SI NCERCARI PE PARCURSUL EXECUIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)

LUCRAREA: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA, JUD. IASI

Nr. Categorii de lucrari, Determinari (verificari) Reglementarea tehnica de Inregistrari Responsabil cine
crt. controale si verificari sau caracteristici ce se Tolerante admisibile referinta Frecventa determinarilor documente ce se efectueaza controlul Obs.
prevazute in caietele controleaza intocmesc / verificarea
de sarcini
0 1 2 3 4 5 6 7 8

furnizor
- granulozitate Continua SR EN 13242+ -1 determinare le Raport Laborator
(Conf Tabel 3 din A1:08 si CS fiecare lot incercare SPL
CS) SR 933-1:12 aprovizionat pentru agregate
- coeficient de CS fiecare sort si sursa
neuniformi- 8 STAS 10473-1:87
tate (Un) minim
- echivalent de nisip SR EN 933-8:12
(En) minim 30
- uzura cu masina SR EN 1097-2:10
tip Los Angeles (LA) 35
maxim SR EN 1097-5:08 1 proba /schimb si
-umiditatea in functie de cdt
meteo
3 Emulsie examinarea datelor constatarea SR 8877/1-2007 la fiecare lot PV RC Comisie
bituminoasa
inscrise in garantarii CS aprovizionat receptie,
declaratia de calitatii de catre SPL
performanta de la furnizor
furnizor
4 Apa Din reteaua publica limpede,fara SR EN 1008:03 1 proba la Bulletin SPL
sau din alte surse suspensii conf SR CS incepere lucrare analiza
Limpede, fara EN 1008:2003 ptr. fiecare sursa
particule in de apa
suspensie
- STABILIRE COMPOZITIE AMESTEC
5 Compozitie - curba Conf STAS 10473- Conf STAS Conf STAS 10473- Reteta balast Constructor
amestec granulometrica 2:86 , STAS 10473- 10473-2:86 , 2:86 , STAS 10473- stabilizat
-dozaj de liant 1:87 STAS 10473-1:87 1:87 emisa de un
- cantitate de apa CS CS CS laborator
-densitate in stare autorizat Beneficiar
uscata de referinta Aprobare Proiectant
(caracteristici de reteta
compactare)
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICRI SI NCERCARI PE PARCURSUL EXECUIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)

LUCRAREA: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA, JUD. IASI

Nr. Categorii de lucrari, Determinari (verificari) Reglementarea tehnica de Inregistrari Responsabil cine
crt. controale si verificari sau caracteristici ce se Tolerante admisibile referinta Frecventa determinarilor documente ce se efectueaza controlul Obs.
prevazute in caietele controleaza intocmesc / verificarea
de sarcini
0 1 2 3 4 5 6 7 8

6 Caracterisici Rezistenta la Comf CS Conf STAS 10473-


mecanice si de compresiune la: 2:86 , STAS 10473-
comportare la -7 zile 1,2...1,8 N/mm2 1:87
imersie in apa -28 zile 1,8...3,0 N/mm2 CS
si la inghet Stabilitatea la apa Max 25%
-scaderea
rezistentei la
compresiuen Rci 5
-umflarea volumica 10
UI
-absorbtia de apa Ai
Pierdere de masa 10
%max 10
-saturare-uscare Psu
-inghet dezghet Pid
- IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR
7 Parametri de -asternere agregate CS CS CS PV SPL, RTE,
compactare naturale CQ,
Tronson -adaugare liant
experimental -omogenizare
de min 30m -profilare Constructor
-compactare Beneficiar
- verificarea - respectarea -permanent Aprobare
caracteristicilor parametrilor de atelier
tehnice ale utilajelor compactare compactare
de compactare
(greutate, viteza,
frecventa de vibrare Registrul de
- determinarea - respectarea SR EN 1097-5:08 -zilnic si la santier
umiditatii de umiditati PT + CS schimbarea cdt. (consemnar
compactare optime de tronson meteorologice e)
- verificarea cmpactare experimental
respectarii - permanent
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICRI SI NCERCARI PE PARCURSUL EXECUIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)

LUCRAREA: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA, JUD. IASI

Nr. Categorii de lucrari, Determinari (verificari) Reglementarea tehnica de Inregistrari Responsabil cine
crt. controale si verificari sau caracteristici ce se Tolerante admisibile referinta Frecventa determinarilor documente ce se efectueaza controlul Obs.
prevazute in caietele controleaza intocmesc / verificarea
de sarcini
0 1 2 3 4 5 6 7 8

tehnologiei de - conform STAS 2914-84


executie tehnologiei de CS + PT - permanent
- determinarea executie
grosimii stratului de < grosime
compactare maximala a STAS 1913/15-75
Ha = stratului elementar
HoxD / 100 x d max (gr. opt.de
compact.)
dafinat
-determinarea Conf pct 15.1 din
gradului de CS
compactare
8 Controlul - incercarea Proctor greut. volumetrica STAS1913/13-83 -min 1proba la BA
calitatii modificata max. in stare uscata PT +CS fiecare reteta Incercare
compactarii - determinarea max +/- 2% Wopt.PM SR EN 1097-5:08 - zilnic si ori de Proctor
balastului umiditatii de cate ori este
stabilizat cu compactare necesar Beneficiar,
lianti hidraulici - determinarea < grosimea maxima CQ,
speciali grosimii stratului a stratului de balast PT + CS -minim la 200m Registru de RTEL, SPL
compactat conform tronson drum santier Beneficiar
- verificarea experimental (consemnare Laborator,
realizarii intensitatii -zilnic ) CQ
de compactare min.100% in cel STAS 1913/15-75 Aprobare
- determinarea putin 95% din STAS 10473/2:86 utilaje Laborator,
gradului de punctele de -minim 2 puncte la BA - det. CQ
2
compactare prin masurre si min 98% fiecare 1500m de grad Constructor
det. greut. in cel mult 5% din strat asternut compactare Beneficiar
volumetrice in stare punctele de
uscata masurare P.V.R.F.
9 Caracteristici - Rezistenta la Conf STAS 10473- STAS 10473-1:87 -min cate 3 Rapoarte SPL
fizico compresiune 7si 28 1:87 si CS STAS 10473- epruvete la incercare Laborator
mecanice zile 2:86 CS 1500mp
10 Capacitate Determinare cu Conf CD31:2002 si CD31-2002 Conf CD31:2002 si BA- Laborator
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICRI SI NCERCARI PE PARCURSUL EXECUIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)

LUCRAREA: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA, JUD. IASI

Nr. Categorii de lucrari, Determinari (verificari) Reglementarea tehnica de Inregistrari Responsabil cine
crt. controale si verificari sau caracteristici ce se Tolerante admisibile referinta Frecventa determinarilor documente ce se efectueaza controlul Obs.
prevazute in caietele controleaza intocmesc / verificarea
de sarcini
0 1 2 3 4 5 6 7 8

portanta deflectometru cu CS(pct 13.2 min CS capacitate CQ, SPL


parghie 200(1/100)mm, portanta RTE
coef. de variatie <
40%)
11 Protejare strat Conf CS Nisip 1.5-3 cm STAS 10473-1:87 Min 7 zile dupa PV Constructor
balast mentinut umed sau turnare si nu se da Beneficiar
stabilizat cu materiale de in circulatie
lianti protectie
hidraulici
- LA TERMINAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
12 Verificarea - grosimea stratului - 10 mm....+20mm CS+PT -la fiecare 200m Buletin Topo, RTE,
elementelor PT-profile masuratori CQ, SPL
geometrice - panta transversala Conf PT si CS transversale -in dreptul
- latime 2cm conform PT profilelor
-cote 10mm transversale din PT P.V.R.F. B+C+P
13 Caracteristicile - denivelari in profil 10mm STAS 6400-84 -in axul ficarei
suprafetei longitudinal benzi de ciculatie
stratului de - denivelari in profil 9mm PT + CS -in dreptul profile-
balast transversal lor transversale
stabilizat cu PT+ CS aratate in PT
lianti hidraulici
(masuri sub
lata de 3m)
S.P.L. ef punct lucru
C.Q. controlor calitate
R.T.E. responsabil tehnic cu execuia
P.V.R.F. proces verbal de receptie pe faza
P.V.R.C. proces verbal de receptie calitativa
P.V.F.D. proces verbal faza determinanta
CS Caiet de sarcini
PT Proiect tehnic
I Inspectorat
B Beneficiar
P Proiectant
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICRI SI NCERCARI PE PARCURSUL EXECUIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I.)

LUCRAREA: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA, JUD. IASI

Nr. Categorii de lucrari, Determinari (verificari) Reglementarea tehnica de Inregistrari Responsabil cine
crt. controale si verificari sau caracteristici ce se Tolerante admisibile referinta Frecventa determinarilor documente ce se efectueaza controlul Obs.
prevazute in caietele controleaza intocmesc / verificarea
de sarcini
0 1 2 3 4 5 6 7 8

C Constructor