Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XIII, Nr. 3180, Vineri, 3 martie 2017, 16 pagini Preț 1 leu EDITAT DE
Anul XIII, Nr. 3180, Vineri, 3 martie 2017, 16 pagini Preț 1 leu
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU
DE TMT MEDIA INTERNATIONAL FONDATOR VALENTIN POPESCU pag. 5 pag. 5 Un relief din marmUră, exponatUl
DE TMT MEDIA INTERNATIONAL FONDATOR VALENTIN POPESCU pag. 5 pag. 5 Un relief din marmUră, exponatUl
pag. 5 pag. 5 Un relief din marmUră, exponatUl lUnii la mUzeUl din deva
pag.
5
pag. 5
Un relief din marmUră,
exponatUl lUnii la mUzeUl
din deva
„Val”de înscrieri la clasa pregătitoare, în județ aproape o mie de copii, cu vârsta de
„Val”de înscrieri la clasa
pregătitoare, în județ
aproape o mie de copii, cu vârsta de șase
ani, din județul Hunedoara, au fost în-
scriși la clasa pregătitoare, potrivit datelor
furnizate de reprezentanții Inspectoratului
Școlar Județean Hunedoara. părinții sau
tutorii legali ai micuților fie
s-au prezentat la unitățile
de învățământ pentru
care au optat și au depus
personal cererile, fie le-au
completat on-
line.
3
p
p
02 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

02

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Europarlamentarul hunedorean Iuliu Winkler:

„Dintre cele cinci scenarii despre viitorul Uniunii, eu cred în cel de-al șaselea: UE a cetățenilor”

„pentru a avea viitor, UE trebuie să recâștige încrederea cetățenilor ei”, a afirmat deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, ppE), cu prilejul dezbaterii de la Bruxelles, din plenul parlamentului Euro- pean (pE) generată de discursul președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la lansarea Cărții albe a viitorului UE. „Quo vadis Europa celor 27?”, a fost întrebarea lansată de preșe-

dintele comisiei, în plenul reunit în capitala Belgiei. ”prezentând Carta albă despre viitorul UE, președinte-

le Juncker a trecut în revistă cinci

scenarii posibile propuse dezbaterii

publice: de la o Uniune cât mai pro- fund integrată politic la varianta Europei cu două viteze, coșmarul

statelor din estul continentului, și până la o Uniune minimală, redusă

la statutul de zonă de comerț liber”,

a arătat europarlamentarul hune-

dorean Iuliu Winkler, în interven- ția sa scrisă prilejuită de dezbaterea din pE. potrivit acestuia, cele cinci scena- rii sunt atent formulate, iar limba- jul folosit este atent la sensibilitățile diverselor state membre și grupuri politice. În declarația sa, Winkler a subliniat faptul că dezbaterea pre- conizată pe marginea celor cinci versiuni privind viitorul UE este mai mult decât necesară. ”Cred că miza cea mai importantă este mo-

necesară. ”Cred că miza cea mai importantă este mo- bilizarea cetățenilor, motivarea lor de a participa

bilizarea cetățenilor, motivarea lor de a participa la consolidarea noii UE, care, pentru întâia oară în is- toria ei, își va vedea unul dintre membrii plecând. pentru a avea viitor, UE trebuie să recâștige în- crederea cetățenilor ei, proiectul european trebuie să redevină gene- rator de adeziune, speranță și chiar iubire. Dintre cele cinci scenarii, eu cred în materializarea celui de-al șaselea: Uniunea Europeană a ce- tățenilor ei”, a mai spus deputatul european al UDMR. Conform lui Iuliu Winkler, aceasta este o uni- une a regiunilor și comunităților. ”Reconstruită pe regiunile ei, UE va deveni mai eficientă și va fi ca- pabilă să pună în valoare econo-

miile locale. prețuind sincer toate comunitățile sale naționale, etnice și lingvistice, Europa comunităților

pUBLICITaTE

va pune cetățeanul cu adevărat în

centrul reconstrucției sale”, a preci- zat deputatul european al UDMR. Carta albă despre viitorul UE

a fost adusă în atenția publicu- lui european în contextul în care Jean-Claude Juncker declara că summit-ul european programat pentru 25 martie a.c., în capitala Italiei, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, ”nu va fi doar o aniversare,

ci nașterea UE cu 27 de state”, pen-

tru că atunci se va ”întoarce o pa- gină” în istoria blocului comunitar referindu-se la ieșirea Marii Brita- nii din UE și subliniind că, acum, trebuie găsite răspunsuri la vechea întrebare despre direcția în care se îndreaptă Uniunea.

Comunicat de presă din data de 02.03.2017 Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva

Comunicat de presă din data de 02.03.2017

Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva efectuea- ză lucrări de întreținere a spațiilor verzi în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 2 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi. Vă informăm că S.P.I.G.M. Deva se aproprie de finalizarea lucrărilor de

toaletare-corecție și întreținere a arborilor din municipiul Deva, lucrări efec- tuate pe baza cererilor primite din partea asociaților de locatari/proprietari. S.P.I.G.M. Deva a terminat lucrările de scoatere a rădăcinilor arborilor aflați în stare de degradare biologică, scoțându-se în total peste 200 de rădăcini. Totodată s-au efectuat lucrări de întreținere a următoarelor zone :

• nivelare a terenului zonei verzi de pe Drumul Național 7, între intersec- țiile DN7 – str. Mărăști si DN7 – str. Kogâlniceanu

• montare stâlpi delimitare a zonei pietonale pe strada Ion Creangă (Piața Agroalimentară)

• reparații și înlocuire semne de circulație rutieră pe raza municipiului Deva

• amenajare zona verde în fața Primăriei Municipiului Deva (împăștiere

scoarța decorativă ) Conform Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 508 din 2016, Serviciul Pu- blic de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva efectuează prestări ser- vicii conform anexei nr. 1 ( tăieri de corecție, defrișare mecanică, doborâre arbori, pregătire teren pentru plantat flori, cosire mecanică, tundere gard viu, plantare flori, etc. ) la persoane fizice și juridice din municipiul Deva. Pentru posibile informații suplimentare si comenzi de lucru ne puteți con- tacta la sediul S.P.I.G.M. situat în municipiul Deva, str. Axente Sever nr. 40 sau la numărul de telefon 0744.354.828. Vă reamintim că cetăţenii Municipiului Deva pot transmite Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva sugestii, propuneri sau opinii, la numărul de telefon 0254 233 588 inclusiv în perioada wee- kend-ului, la telefon 0744.354.828 (persoană de contact Ovidiu Oltean).

Întocmit, Responsabil Relații cu Publicul Oltean Ovidiu

DIRECTOR S.P.I.G.M. Coroiu Tiberiu

Autoturism, blocat între liniile de cale ferată

Un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul petroșani, a sărbă- torit 1 Martie, între liniile de cale ferată. Hunedoreanul s-a urcat la volanul unui autoturism, însă după ce a consumat băuturi alcoolice. „poliţia Municipiului petroșani a

fost sesizată cu privire la faptul că,

la trecerea de nivel cu calea ferată

de pe strada Cucului, din muni- cipiul petroșani, un autoturism a rămas blocat între liniile de cale ferată. În urma verificărilor efec- tuate, poliţiștii au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 43 de ani,

din municipiul petroșani, a condus autoturismul respectiv pe strada Cucului, din municipiul petroșani, fără a deține permis de conducere și aflându-se sub influenţa băutu- rilor alcoolice”, a precizat subco- misar Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de poliție Județean Hunedoara. În cazul băr- batului, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,89 mg/l, alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întoc- mit dosar de cercetare penală.

Petronela Tămaș

03 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

03

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Încă din prima zi, părinții s-au grăbit să își înregistreze copiii în sistem

„Val” de înscrieri la clasa pregătitoare, în județ. Aproape o mie de cereri au fost depuse deja

aproape o mie de copii, cu vârsta de șase ani, din județul Hunedoara, au fost înscriși la clasa pregătitoare, potrivit datelor furnizate de repre- zentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara. părinții sau tutorii legali ai micuți- lor fie s-au prezentat la unitățile de învățământ pentru care au optat și au depus personal ce- rerile, fie le-au completat online. Cert este că, doar în prima zi de înscrieri, la nivelul județului Hunedoara erau depuse deja 306 cereri pen- tru înscrierile la clasa zero. Numărul acestora s-a triplat până ieri du- pă-amiază. „până în acest moment (n.red. ieri după-amiază, în jurul orei 15:00), nu- mărul cererilor primite este de 979. pentru anul școlar 2017 -2018, la ni- velul județului, oferim un număr de 145,5 clase, care cuprind 3.043 de locuri”, a precizat Maria Ștefănie (foto mic), in- spector școlar general la IȘJ Hunedoara, contac- tată de „Servus Hunedoara”. Și Ministerul Educației Naționale a făcut o centralizare preliminară privind prima etapă a înscrierilor în învățământul primar. potrivit datelor înregistrate în sistem, în prima zi de în- scriere, luni, 27 februarie, până la ora 18:00, au

rește înscrierea copilului. Validarea cererilor-tip completate online se face zilnic, în intervalul orar 08:00 -
rește înscrierea copilului. Validarea cererilor-tip
completate online se face zilnic, în intervalul
orar 08:00 - 18:00 (luni-vineri), respectiv 9:00 -
13.00 (sâmbătă).
În zilele de 22 și 23 martie, vor fi afișate, atât în

fost completate la nivel naţional 17.721 de cereri, 306 de cereri primindu-se în județul Hunedoara. Dintre acestea, 284 au vizat co- piii cu vârsta de șase ani, împliniţi înainte de 1 septembrie 2017, iar restul, de 22, co- piii cu vârsta de șase ani împliniţi începând cu aceeași dată, de 1 septembrie 2017.

Înscrierile se mai pot face până în 16 martie, în prima etapă

părinții sau tutorii legali mai au la dispoziție aproximativ două săptămâni pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare. Înscrierile se pot face, în prima etapă, până în data de 16 martie, inclusiv. Cererile-tip se pot completa online sau la unitatea de învăţământ în care părintele do-

unităţile de învăţământ, cât și pe site-urile aces- tora și al inspectoratului școlar județean, candi-

daţii înmatriculaţi, informaţii privind numărul locurilor rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.

O a doua etapă de înscriere la clasa pregăti-

toare va avea loc în perioada 24 -30 martie, re- zultatele finale urmând să fie afișate în data de 6 aprilie. Între 7 - 13 aprilie, IȘJ Hunedoara va soluţiona toate cazurile nerezolvate după finali- zarea celei de-a doua etape de înscriere. Ramona Ștefan

Zeci de medicamente, care se acordau anterior cu viza comisiilor de experți, prescrise direct pacienților

Reprezentanții Casei Județeane de asigurări de Sănătate (CJaS) Hunedoara precizează că începând cu 1 martie, 51 de medicamente scumpe care anterior acestei date se acordau cu viza comisiilor de experți ale instituției, vor putea fi prescrise direct asiguraților. acest lucru se va putea realiza după com- pletarea formularelor specifice de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor

terapeutice pentru medicația re- spectivă. „Medicii prescriptori din județul Hunedoara vor avea obli- gația să completeze formularele pe care le vor transmite ulterior, prin mijloace electronice, către Casa de asigurări de Sănătate Hunedoa- ra, urmând ca, în termen scurt, transmiterea să se facă online către platforma Informatică a asigură- rilor de Sănătate (pIaS). atragem atenția că întreaga responsabilitate

(pIaS). atragem atenția că întreaga responsabilitate pentru prescrierea medicamente- lor menționate, precum și

pentru prescrierea medicamente- lor menționate, precum și pentru corectitudinea completării formu- larelor va reveni exclusiv medicilor prescriptori”, a declarat Nicoleta pârva, purtătorul de cuvânt al CJaS Hunedoara. Formularele vor constitui un sprijin pentru medicii prescriptori, deoarece reprezintă o modalita- te rapidă de verificare a încadrării pacientului în criteriile terapeutice

pUBLICITaTE

de prescriere a medicamentelor re- spective. Totodată, ele vor fi și un instrument de control al evoluției costurilor prescrierilor de medi- camente cu impact financiar sem- nificativ asupra bugetului CaS. Reglementarea formularelor este prevăzută în Ordinul CNaS nr. 141/2017, care poate fi consultat pe site-ul CaS Hunedoara.

Petronela Tămaș

Convocator

Consumcoop Brad – Societate Cooperativa convoaca AGOA si AGEA a membrilor cooperatori in data de 03.04.2017 ora 11.00 in sala de sedinta a SC Albalux SRL din Brad, str. Avram Iancu, Nr. 54. Ordinea de zi si materialele propuse pentru a fi dezbatute pot fi consultate la sediul societatii cooperative

Presedinte

Niaga Ionela

04 comunitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

04

comunitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Administrație rurală

La Baia de Criș taxele locale nu se majorează

Cum alocările bugetare pentru unitățile administrativ teritoriale întârzie, edilii din localitățile hu- nedorene nu prea pot să își pună în aplicare proiectele pentru anul în curs.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

Comuna Baia de Criș este una dintre așezările rurale mari hune- dorene, aici locuind peste 2.600 de oameni, iar reprezentanții adminis- trației publice din localitatea zără- ndeană așteaptă, ca și omologii lor din județ, alocările bugetare.

accent pe infrastructură

În această situație, edilii de aici își creionează doar câteva perspec- tive de viitor, lucrurile certe putând fi comunicate doar când banii vor fi virați în conturi. „pentru anul în curs este cert că vom avea nevoie de bani pentru investiții care vizează, în special, rețeaua de infrastructu- ră. Este vorba, în primul rând, de reabilitări și modernizări de dru- muri. O parte dintre drumurile din comună au fost afectate de inunda- țiile din vara anului trecut și s-au făcut reabilitări pe ele, dar operați- unile trebuie continuate și extinse și în alte locuri. De asemenea, am de- pus un proiect prin care solicităm finanțare guvernamentală, în baza Ordonanței 28, pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare.

pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare. Tubulatura este introdusă, sunt și stații de epurare, dar

Tubulatura este introdusă, sunt și stații de epurare, dar mai trebuie făcute și racordurile individuale, la un număr de peste 500 de gospodă- rii din satele Baia de Criș, Baldovin, Rișca și Rișculița. avem și o certitu- dine, în sensul că s-a decis ca taxele și impozitele locale pentru cetățe- nii comunei Baia de Criș să rămâ- nă neschimbate față de anul trecut. acestea nu au o valoare mare dar, totuși, înregistrăm și restanțieri, atât din partea persoanelor fizice, dar și a celor juridice. La acestea se mai adaugă, din păcate, și amenzi de circulație neplătite, iar astfel bu- getul local este încărcat cu o sumă de circa 200.000 de lei, care este, însă, neîncasată. Sunt convins că vom găsi soluțiile optime pentru a depăși aceste probleme”, a declarat Mihaiu Liviu gorcea, primarul co- munei Baia de Criș.

Mihaiu Liviu gorcea, primarul co- munei Baia de Criș. De pe Valea Mureșului Proiecte realiste ale

De pe Valea Mureșului

Proiecte realiste ale administrației din comuna Zam

Proiecte realiste ale administrației din comuna Zam pojoga, Sălciva și Zam, în baza unui proiect cu

pojoga, Sălciva și Zam, în baza unui proiect cu finanțare europea- nă, care a fost aprobat deja. Toto- dată, pe Ordonanța 28, am primit bani pentru lucrările efectuate pe drumul comunal (DC) 163, dintre Zam și almaș – Săliște, unul foarte important pentru comuna noastră, deconturile fiind la zi. Intenționăm ca în acest an să solicităm finanțări guvernamentale pentru două pro- iecte, fiind vorba despre reabilitare și extinderea rețelei de alimentare cu apă în centrul de comună și, re- spectiv, modernizarea de drumuri interioare în satele pojoga, Sălciva și Zam. De asemenea, în 2017 vom finaliza, cu siguranță, lucrările de reabilitare la drumurile afectate de ninsorile de la începutul sezonului rece din almaș – Săliște, Deleni, godinești și Valea, pe care acum se circulă în condiții de iarnă, operați- unile fiind începute anul trecut ”, a declarat Sorin Ionel Nistor, prima- rul comunei Zam.

Localitatea Zam, de pe Valea Mureșului, este situată pe Dru- mul Național (DN 7), o arteră rutieră extrem de circulată, la limita dintre judeţele Arad și Hunedoara.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

Comuna Zam are în componen- ţă 13 sate acestea fiind așezarea de reședinţă omonimă și localităţile aparţinătoare almaș – Săliște, al- mășel, Brășeu,Cerbia, Deleni, go- dinești, Micănești, pogănești, pojo- ga, Sălciva, Tămășești și Valea, aici trăind circa 1.800 de locuitori, pe o suprafaţă care se întinde pe mai mult de 160 de kilometri pătraţi.

de-ar fi și bugetul mai mare

Și reprezentanții administrației publice locale din comuna Zam, ca și alți edili din zonele rurale, nu doar din județul Hunedoara, ci și din întreaga țară, se confruntă cu delicata problemă a bugetului re- dus care, pentru acest an, încă nici nu a fost alocat. În atare condiții, edilii din Zam nu se hazardează în demararea unor investiții foar- te mari, ci preferă să marșeze pe investiții realiste, utile comunității locale. „Este sigur că se vor moder- niza drumurile de exploatație agri- colă din localitățile aparținătoare

locale. „Este sigur că se vor moder- niza drumurile de exploatație agri- colă din localitățile aparținătoare
05 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

05

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

„Alocările financiare se fac pe bază de proiecte, nu de simpatii”

Sevil Shhaideh, despre strategia de dezvoltare a județului Hunedoara

despre strategia de dezvoltare a județului Hunedoara lă, ca să distrugem un proiect sau o asociaţie,

lă, ca să distrugem un proiect sau o asociaţie, tocmai pentru că avem alte obiective în acest moment”, a declarat Sevil Shhaideh, adăugând că România își propune ca totalul sumelor rambursate de la Comisia Europeană, la finalul anului, să fie de 5,2 miliarde de euro.

„nimeni nu a discutat, până acum, cu adevărat cu primarii”

Întâlnirea de ieri a fost organizată ca răspuns la invitația autorităților publice locale, pentru o mai mare predictibilitate a măsurilor guver- namentale, pentru a intensifica di- alogul și colaborarea între nivelul

central și local din sistemul public. „Nimeni nu a discutat, până acum, cu adevărat cu primarii. Dacă s-ar fi făcut acest lucru, cel mai proba- bil rata de absorbție a fondurilor europene era mult mai mare. De acum înainte, nu va mai fi nevoie să vină primarii la București de fieca- re dată. Ori de câte ori este nevoie, reprezentanți ai ministerului vor fi prezenți în teritoriu. I-am rugat pe edili să stabilească ce probleme au în accesarea fondurilor europene sau guvernamentale, iar noi vom trimite echipe pentru deblocarea proiectelor. alocările financiare se fac pe bază de proiecte, nu de simpatii””, a mai adăugat ministrul Dezvoltării. Petronela Tămaș

Vicepremierul României, Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRA- PFE) a fost prezentă, ieri, la Deva, unde a discutat cu aleșii locali și județeni. Pe ordinea de zi s-au dezbătut priorităţile de gu- vernare, iar ministrul a ascultat și problemele pe care primarii și reprezentanții Consiliului Jude- țean Hunedoara le au.

Vicepremierul a prezentat, ieri, stadiul și perspectivele implemen- tării programului de guvernare și al programelor gestionate de MDRa- pFE. prioritare sunt, în special, proiectele pentru mediul rural și cele care vizează servicii în dome- niile sănătate, educație, apă – cana- lizare, energia termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/ drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport, programul Naţio- nal de Dezvoltare Locală (pNDL),

precum și absorbţia integrală a fon- durilor europene până în 2023. „În acest guvern suntem oameni care am lucrat în administrația publică locală. Știm ce înseamnă să imple- mentezi proiecte europene și, toc- mai de aceea, încercăm să îndrep- tăm lucrurile care nu au funcționat foarte bine în trecut. De aceea am luat și decizia de-a comasa Minis- terul Dezvoltării Regionale și ad- ministraţiei publice cu Ministerul Fondurilor Europene, tocmai pen- tru ca dumneavoastră să aveţi la în- demână toate sursele de finanţare, pe care să le puteţi accesa cu ușu- rinţă. am solicitat ca niciun proiect care are astăzi finanţare din fonduri europene, niciun primar să nu se retragă, să nu iasă din Masterplan sau din asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară. avem fonduri europene suficiente ca să finanţăm asemenea proiecte. Deci, nu ieșim din Masterplan și venim în progra- mul Naţional de Dezvoltare Loca-

Nistor, la cabinetul ministrului Culturii – despre cetățile dacice „Împreună cu doi parlamentari din județul

Nistor, la cabinetul ministrului Culturii – despre cetățile dacice

„Împreună cu doi parlamentari din județul Hunedoara vom merge, luni, la cabinetul lui Ionuț Vulpescu (ministrul Cultu- rii-n.red.), unde nu vom ceda nicio palmă din cetățile dacice. Vom merge pe aceeași idee, ca toate cetățile dacice să treacă în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Era la un moment dat o lege prost făcută, prin intermediul căreia să se înființeze o agenție la nivel național, care să adminis- treze cetățile. Nu putea face acest lucru”, a precizat Laurențiu Nistor, deputat PSD. În prezent doar Cetatea Sarmizegetusa Regia se află în administrarea CJ Hunedoara.

Sarmizegetusa Regia se află în administrarea CJ Hunedoara. Un relief din marmură, reprezentându-l pe zeul Silvanus,

Un relief din marmură, reprezentându-l pe zeul Silvanus, exponatul lunii la muzeul din Deva

Vizitatorii care vor trece, luna aceasta, pra- gul Muzeului Civilizației Dacice și Romane (MCDR) din Deva, vor putea admira o altă piesă deosebită. Este vorba despre un relief din marmură, reprezentându-l pe zeul Silvanus, ve- che divinitate romană protectoare a pădurilor și câmpurilor. piesa a fost expusă într-un spațiu special amenajat la intrarea în palatul Magna Curia, fiind prezentat în cadrul acțiunii „Expo- natul lunii”.

descoperit în 1976

Relieful de marmură face parte din colecția secției de la Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) a

MCDR și a fost descoperit în campania din vara anului 1976, între sanctuarul zeilor aesculapius și Hygia și zidul de nord al orașului. piesa, căreia îi lipsește colţul din stânga jos, are dimensiunile 17 × 32 × 3,3 centimetri și redă zece personaje. „În partea din stânga, Silvanus este figurat fron- tal, bărbos și pletos, cu căciulă frigiană, tunică scurtă și „chlamys” (mantia), prins pe umărul drept cu o fibulă. Ţine cosorul în mâna dreaptă adusă la piept, iar în cea stângă un toiag lung. Silvanele ocupă cea mai mare parte a reliefului. În număr de nouă, ele sunt figurate cvasi-iden- tic”, spun specialiștii muzeului devean. potrivit acestora, Silvanus a fost un zeu po- pular și în Dacia, cultul său fiind documentat

un zeu po- pular și în Dacia, cultul său fiind documentat cu precădere în Colonia Ulpia

cu precădere în Colonia Ulpia Traiana augusta Dacica Sarmizegetusa, unde este posibil să i se fi ridicat un templu. piesa poate fi admirată, la muzeul din Deva, până la sfârșitul lunii martie.

Ramona Ștefan

06 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

06

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

APIA în dosarul șpăgilor de la Teamnet SA

punerea sub control judiciar a di- rectorului general Teamnet Inter- național Sa, aduce la rampă apIa, așa cum ne arată referatul DNa:

„In perioada 2007 — 2014, ghită Sebastian aurelian, în mod direct,

a pretins de la reprezentanții S.C.

) (

de la aceștia suma de 22.872.321,21

lei

24.620.988,85 lei (

unor proceduri de subcontractare

și simularea unor relații comerci-

S.R.L. București

și S.C. Teamnet Internațional S.a.

), (

exercita influența asupra factorilor

în vederea deblocă-

rii unor plăti pentru contracte deja existențe, încheierea unor contrac-

te și acte adiționale, dar și pentru alocarea unor fonduri bănești pen- tru viitoare contracte în domeniul

IT, cu referire la contracte încheiate

SĂ cu agenția pentru

plăţi și Intervenții în agricultură ”. ancheta se poate extinde și în ‚ri- publică’, am zice noi. În Republica Moldova unde Teamnet este abo- nată probabil și aici la banul public. Dar să revenim la apIa. În data de 12 august 2012, apIa solicita în Sistemul Electronic de achiziții publice(SEap), o firmă care să-i facă servicii de dezvoltare, modificare, extindere și adaptare a sistemului informatic al agenției de plăți și Intervenție pentru agri- cultură. Veneau alegerile parlamentare iar prietenul lui ghiță, Victor ponta, avea să devină prim-ministru. Valoarea estimată a contractului era de 5.331.380 RON și se solicita prestarea de ‚servicii de dezvoltare, modificare, extindere și adaptare a sistemului informatic al agenției de plăți și Intervenție pentru agri- cultură, servicii care constau în dezvoltarea de noi funcționalități specifice în cadrul sistemului in- formatic deținut de către instituție. prin implementarea acestui pro- iect, se dorește extinderea servicii- lor de dezvoltare a sistemului infor- matic specific activităților pe care le desfășoară autoritatea contractantă în vederea gestionarii fondurilor europene și naționale destinate sprijinirii agriculturii.’ Ca un făcut, în data de 24 no- iembrie 2012, Teamnet câștigă li- citația cu prețul de 5.230.000 RON

de

decizionali (

ale între S.C. (

)

prin folosirea

respectiv suma de

S.a. și a primit, în mod indirect

(

),

),

promițând în schimb că își va

),

SC

(

)

și subcontracteaza 65% din pro- iect lui SIVECO, în baza contrac- tului de subcontractare nr. QRC 2623/02.11.2012, cedând suma de 3.399.500 RON. SIVECO, cu patroana condam- nată cu executare la doi ani pentru mită, presta aceleași servicii. Dar apIa, după cum se vede, i-a fă- cut unpic de loc și sărmanei firme Teamnet, ‘să mănâncă și gura ei ceva’ firimituri din banul public. Comisia de licitație a fost alcă- tuită din : gheorghe Dorel Benu, Melinda Kerekes, alexandru Stan- cu, alexandru Constantinescu, Florentin Constantin, Cornelia Lazarescu, Dorina Stancu, adriana Chirea, Sabina Budurescu, Cristi- na gavrilă, Dumitra Mihaila, Ele- na Deaconu, Oana Enciu, adrian Hiru, Roxana pandaru, Valeriu po- pescu , george Zlotea. persoanele de contact au fost Cristina gavrilă și Dumitra Mihaila . Despre gheorghe Dorel Benu și Melinda Kerekes, fost dir. gen., respectiv dir. gen. adj.apIa, se cu- noaște faptul că au fost suspendați, având dosare penale. Cei doi se află încă în sistem, primul este dir. exec. adj. la apIa Ilfov iar a doua este dir. Direcție Economică în apIa Central. Cristina gavrilă, fostă avghe- rinos și recrutată de fosta securi- tate, a avut numele conspirativ de Teodor popescu. CNSaS a zis că nu poate fi încadrată la colabora- tor. Dar turnătoarea, persoană de contact în mai toate licitațiile agen- ției, a primit ‚di papa’ conducând actualmente, din poziția de direc- tor, Direcția patrimoniu, achiziții publice și administrativ(Dpapa) -apIa. De observat prezența în toate licitațiile a lui alexandru Con- stantinescu, uns director Direcție IT apIa. Tipul este provenit din MaDR și transferat la apIa încă de la debutul agenției . ‚Tânarul’ IT- ist în vârstă de 64 ani, știe de toa- te și pentru toți: cum se blochează calculatoarele din unele județe că să nu crape, atunci când vine auditul extern în alte județe, cum se con- figurează o rețea care se blochează, dacă numărul utilizatorilor-func- ționari apIa este prea mare, cum se rezolvă litigiile referitoare la blocarea softurilor făcute de către SIVECO și Teamnet, cum se SeTe-

făcute de către SIVECO și Teamnet, cum se SeTe- Sește rețeaua Intranet, ș.a.m.d. Cel mai spectaculos

Sește rețeaua Intranet, ș.a.m.d. Cel mai spectaculos contract ob- ținut de asocierea SIVECO-Team- net, pentru care DNa a făcut vi- zite dese la apIa, este cel anunțat fain-frumos și legal în data de 12 iunie 2013, în varoare estimată în euro de, țineți-va bine, 30.546.367 Euro. apIa solicita de data aceasta o firmă care să-i facă servicii de men- tenanță, extindere și dezvoltare a Sistemului Informatic al agenției de plăți și Intervenție pentru agri- cultura. altă extindere, altă dezvoltare din bani publici. Comisia de licitație a fost con- stituită din gheorghe Dorel Benu, Melinda Kerekes, aurel până, Cor- nelia Lazarescu, Elena Mierlea, Ni- colae Horumba, adriana Chirea, Ungureanu (Marinescu) Felicia, alexandru Constantinescu, Floren- tin Constantin, Valeriu popescu, Traian Crainic, george Zlotea, ale- xandru Stancu, Cristina gavrilă, Dumitra Mihaila, Elena Deaconu, Oana Enciu, adrian Hiru, Roxana pandaru. aceeași Cristina gavrilă la per- soane de contact. Un personaj nou trebuie remar- cat în comisia de licitaţie și anu- me aurel pană. acesta, prezent în comisia de licitație în postura de al doilea dir. gen. adj. apIa, a fost condandamnat ulterior la șapte ani cu executare pentru luare de mită. În data de 2 februaie 2014 con- tractul a fost atribuit asocierii din- tre Siveco și Teamnet și negociat la valoarea de 28.884.500 EUR. Contractul cadru semnat de apIa cu asocierea respectivă pre- vedea: ‚Serviciile care se propun a fi achiziționate constau, pe de o par- te, în realizarea de servicii de dez- voltare software pentru realizarea de noi funcționalități ale Sistemu- lui IT sau de extindere a celor exis- tențe, iar pe de altă parte constau în prestarea de servicii cu caracter de

regularitate, respectiv, servicii de suport tehnic, mentenanța corecti- vă și administrare pentru sistemul informatic, prestate în vederea re- zolvării eventualelor disfuncțio- nalități care pot apare în operarea sistemului’. Din cauza acestui ultim contract, Campania 2015 de la apIa a fost prelungită atât în privința datei de închidere a depunerilor de cereri, datei de demarare a plăților genera- le cât și datei de încheiere a plăților. Toata lumea, in frunte cu cu achim Irimescu, a dat vina pe ve- chiul șef MaDR, Daniel Constan- tin, pentru că nu dispus la timp urgentarea executării contractului cadru, ținând cont de paC 2014- 2015. apoi Irimescu dat vina pe Siveco și Teamnet. presat de asociațiile de fermieri si uns cu toate alifiile, Irimescu a acuzat apoi apIa, cu functionarii ei nepriceputi. Cu timpul, asocierea Sive- co-Teamnet a fost scoasă de pe lista vinovaţilor pentru întârzierile din Campania 2015 apIa. apIa fost și ea scoasă de pe lista neagră(bla- ck list) prin declarația lui Irimescu, aceea că agenția nu este firmă de consultanţă , mascând în fond ne- priceperea funcţionarilor în gesti- onarea softurilor impementate de asocierea Siveco-Teamnet. La final, ca într-un film cu proști , a apărut unul din alt secol la con- ducerea MaDR, care început cu planificările și raportările ca pe vremea împușcatului, promițând fermierilor bani cu găleata . Schimbarea legii funcționarului public este o necesitate. Numai ast- fel DNa va putea face curățenie în administrația de stat. altfel ne vom trezi citind la ne- sfârșit referate DNa în loc de rechi- zitorii.

Antoniu Poienaru

07 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

07

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Cel mai îndrăgit concurs de cultură generală, organizat de biblioteca județeană

„Citești și câștigi!”, confruntări între cei mai buni elevi din județ. Ce licee s-au calificat până acum?

Echipe formate din câte cinci elevi de la colegiile „Decebal”, „Transilvania” și liceul „Sigismund Toduță”, toate din Deva, dar și de la colegiul „Mihai Eminescu” din Petroșani au fost protagonistele primei etape de calificări în cadrul concursului de cultură generală „Citești și câștigi!”, organizat, și anul acesta, de Biblio- teca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara din Deva.

Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro

Liceenii s-au întrecut în a răspunde unor între- bări din cinci domenii, de la științe, până la artă și sport, literatură, geografie și istorie. La finalul competiţiei, echipa cu cele mai multe răspunsuri corecte a fost declarată câștigătoarea confruntă- rii. astfel, prima etapă de calificări, ce a avut loc miercuri, a fost câștigată de Colegiul Național „Decebal” care a învins, cu 3-0, echipa Liceului de arte „Sigismund Toduță”. În timp ce, liceenii de la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Deva „au încasat-o”, cu același scor, de la colegii lor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din petro- șani. În cadrul aceluiași concurs, ieri, au avut loc alte confruntări între elevi, de data aceasta între cei de la Colegiul Național „I.C. Brătianu” din Hațeg și „energeticienii” de la „Dragomir Hurmuzescu”

pUBLICITaTE

din Deva, primii fiind declarați câș- tigători. Tot ieri, s-au „duelat” în competiția de cultură generală, or- ganizată de biblioteca județeană, și liceenii de la „Nicolaus Olahus” din Orăștie cu cei de la „grigore Moisil” din Deva, cei din urmă ieșind învin- gători.

Moisil” din Deva, cei din urmă ieșind învin- gători. elevilor”, a declarat Sebastian Bara, managerul Bi-

elevilor”, a declarat Sebastian Bara, managerul Bi- bliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara -Deva. anul acesta, în concurs s-au înscris elevi de la 22 de colegii și licee din mai multe localități ale județului. Competiția se va desfășura pe parcur- sul mai multor luni, perioadă în care, săptămâ- nal, au loc confruntări captivante, transmise în direct, marea finală având loc în data de 31 mai. premiile „puse la bătaie” sunt, și în 2017, deosebit de atractive, locul I – opt laptopuri, locul II – opt biciclete, locul III – opt dispozitive Kindle, cărți, trofee, diplome și premii surpriză), toate acestea fiind oferite câștigătorilor prin generozitatea unor sponsori.

Un concurs cu premii tentante

„Citești și câștigi!” este unul dintre cele mai inedite, dar și îndrăgite con- cursuri de cultură generală, destinat elevilor de liceu din județul Hune- doara. acesta a fost inițiat, în urmă cu câțiva ani, de biblioteca județeană din Deva, fiind organizat de către instituția culturală, cu sprijinul Consiliu- lui Județean (CJ) Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara. „am inițiat și organizat acest concurs de mare anvergură pentru a stimula gustul pentru lectu- ră și cunoaștere în rândul elevilor, pentru a-i face pe aceștia să depășească paginile manualelor și să caute în permanență noi surse de informație, să-și

formeze o solidă cultură generală. (

) Întrebările

sunt formulate în așa fel încât să fie testate atât cunoștințele dobândite în școală, cât și informați- ile obținute din lectura bibliografiei, din lecturile

A N U N Ț

privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui spațiu din clădirea „Birouri”

Primăria comunei Băița cu sediul în localitatea Băița nr.110, Tel/fax 0254/683110, CUI 4374024 aduce la cunostinta publică, organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru închirierea unui spațiu format dintr-o singură cameră, situat în clădirea „Birouri” amplasată în satul centru de comună Băița, în suprafață de 10 mp, pentru desfășurarea unor activități de birou, sediu firmă. Licitația va avea loc la data de 15 martie 2017, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Băița. Nivelul minim de pornire a licitației este de 9 lei/mp/lună. Depunerea cererii de înscriere la licitație însoțită de actul care dovedește calitatea de persoană juridică sau persoană fizică au- torizată, se face pana la data de 13 martie 2017 ora 1600, intr-un exemplar, la sediul Primăriei Băița, compartimentul secretariat. Taxa de participare în cuantum de 50 lei se depune la caseria primăriei odată cu depunerea ofertei sau cel mai târziu în preziua licitației. Relații suplimentare se pot obține la Tel.fix/fax.0254683110. E-mail: prim.baita@yahoo.com. Persoana de contact Nicșa Ni- colae, consilier al primarului.

PRIMAR,

Damian Diniș

Secția de Împrumut Carte pentru Copii, a bibliotecii județene, închisă pentru inventariere

Secția de Împrumut Carte pentru Copii a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara din Deva va fi închisă temporar pentru public, înce- pând de luni, 6 martie, au informat reprezen- tanții instituției cultu- rale. potrivit prevederilor legale în vigoare, bibli- oteca județeană, având un fond de unități biblioteconomice cu- prins între 100.001 și 1.000.000 documente, are obligativitatea de a efectua inventarierea fondului o dată la 10

ani. Din acest motiv, s-a luat decizia închi- derii temporare a sec- ției mai sus amintite a instituției culturale. aceasta va fi redeschi- să la sfârșitul lunii vi- itoare. „După data de 28 aprilie 2017, Secția de Împrumut Carte pentru Copii a Bibli-

otecii Județene își aș- teaptă publicul căruia

îi va oferi servicii de

calitate, cu prompti-

tudine și competență”,

a anunțat conducerea

Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara din Deva.

Ramona Ștefan

și competență”, a anunțat conducerea Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara din Deva. Ramona Ștefan
08 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

08

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Partide restante

Echipele din Liga a V-a revin pe stadioane

Așteptarea microbiștilor hunedo- reni se apropie de sfârșit, în acest week-end urmând a se desfășura, pe stadioanele din județ, primele meciuri oficiale ale anului.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

Opt echipe hunedorene ar trebui să se înfrunte în primele meciuri oficiale de seniori ale lui 2017 care vor avcea loc pe terenurile din ju- deț.

din patru meciuri, doar unul e sigur

aceste meciuri, patru la număr, sunt partide restante, care nu s-au disputat la finele anului trecut, și contează pentru ultima etapă a turului de campionat, a XV-a, din Liga a V-a de fotbal Hunedoara, iar starul lor va fi dat duminică, 5 martie, cu începere de la ora 11.30, dar este sigur că nu se vor disputa toate jocurile programate. Ocupan- ta poziției a treia, Dacia Orăștie, va câștiga cu 3-0 jocul cu Dacia Dacia Boșorod, formație care a anunțat că se retrage din campionat, și va urca

care a anunțat că se retrage din campionat, și va urca pe treapta secundă, la două

pe treapta secundă, la două punc- te în spatele liderului Măgura pui. apoi aS Sântămăria Orlea are pri- ma șansă în jocul de acasă cu Cerna Lunca Cernii, locul 12, și își poate consolida poziția a cincea în clasa- ment, acest meci fiind singurul care se va disputa cu siguranță. Un meci echilibrat se anunța cel dintre ocu- pantele locurilor nouă și opt, CSM Vulcan și CS ghelari, cei din Vale având cu două puncte mai puțin decât echipa din pădurenime, dar, din cauza terenului impracticabil

din municipiul din sudul jude- țului, partida a fost amânată, din nou, pentru 15 aprilie, în sâmbăta paștelui, singura dată rămasă dis- ponibilă în calendar, atunci când se va disputa și ultimul meci restant, cel dintre Cerna Lunca Cernii și ponorul Vața. În fine, ultima clasa- tă, Santos Boz, care este cu minus în clasament, în urma celor nouă puncte de penalizare, ar trebui să întâlnească, pe teren propriu, pe Sargeția Bretea Rpmână, locul 11. Desfășurarea acestei partide încă

nu este certă, cei de la Boz nachi- tându-și, până joi, taxele la asoci- ația Județeană de Fotbal (aJF) Hu- nedoara. Dacă Santos nu va plăti taxele la aJF va fi exclusă din cam- pionat și va pierde toate meciurile din retur cu scorul de 3-0, așa cum se va întâmpla și în cazul celor de la Dacia Boșorod, retrași deja din competiție, așa cum arătam mai sus. Startul oficial al returului Li- gii a V-a de fotbal Hunedoara se va da pe 12 martie, când se va disputa etapa a XVI-a.

n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt n Ştiri pe scurt

Se apropie de final perioada de transferuri

asociația Județeană de Fotbal Hunedoara anunță că perioada de transferuri de iarnă se în- ceie cu 48 de ore înaintea de începerea returului campionatului 2016 – 2017 pentru Liga a IV-a seniori, Liga a V-a și la juniori. astfel, la junmi- ori C, D și E perioada de transferuri se încheie astăzi, 3 martie, la Liga a V-a în 10 martie, iar la Liga a IV-a seniori, precum și la juniori a1 și B1 termenul limită este 24 martie 2017.

echipa lui mircea rednic, tot pe ultimul loc

Excel Mouscron, echipă antrenată de hunedo- reanul Mircea Rednic, continuă să rămână pe ultimul loc în prima ligă de fotbal din Belgia, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat. În etapa a XXVIII-a, echipa antrenată de fostul jucător al Corvinului Hunedoara a pierdut, în deplasare, cu 3-1, pe terenul celei de-a șaptea clasate, gent. În urma acestei înfrângeri trupa

ex-internaționalului român păstrează “lanterna roșie” și este la patru puncte de următoarea cla- sată, Westerlo, care a pierdut acasă, cu 4-0, de la Oostende, locul patru. Mâine, în penultima etapă a sezonului regulat din Belgia, Mouscron va juca acasă cu a noua clasată Standard Liege, fosta echipă a lui Rednic, iar Westerlo va evolua în deplasare, la Waregem, locul al treilea. Din prima ligă belgiană retrogradează direct în divi- zia secundă ultima clasată de la finalul sezonului regulat.

lucescu rămâne la zenit măcar până în vară

După eliminarea de către anderlecht din Eu- ropa League, Mircea Lucescu a fost confirmat în funcție de către conducerea lui Zenit Sankt pe- tersburg, după ce presa din Rusia anunța că fos- tul antrenor și jucător al Corvinului Hunedoara va fi concediat. Oficialii de la Zenit au anunțat că antrenorul român va rămâne pe bancă, cel puțin, până la finalul sezonului. Mircea Lucescu va rămâne la Zenit și din vară, în cazul în care

va rămâne la Zenit și din vară, în cazul în care echipa din St petersburg va

echipa din St petersburg va câștiga campionatul. În acest moment, aceasta ocupă locul secund în prima divizie rusă, după 17 etape, la cinci punc- te în urma liderului Spartak Moscova și la trei în fața ocupantei ultimei trepte a podiumului, CSKa Moscova, cu care va juca în campionat în acest week-end. Campionatul a rămas ultimul obiectiv al fostului corvinist în acest sezon, după ce echipa a fost eliminată atât din Cupa Rusiei, de către anzhi Makhachkala, cât și din Europa League.

Amarildo Szekely

09 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

09

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Fotbal
Fotbal
3180 Vineri, 3 martie 2017 www.servuspress.ro Fotbal CNS Cetate Deva începe returul cu gândul la promovare
3180 Vineri, 3 martie 2017 www.servuspress.ro Fotbal CNS Cetate Deva începe returul cu gândul la promovare
3180 Vineri, 3 martie 2017 www.servuspress.ro Fotbal CNS Cetate Deva începe returul cu gândul la promovare
3180 Vineri, 3 martie 2017 www.servuspress.ro Fotbal CNS Cetate Deva începe returul cu gândul la promovare

CNS Cetate Deva începe returul cu gândul la promovare

Echipa de fotbal de Liga a III-a CNS Cetate se pregătește de înce- perea returului campionatului 2016

– 2017, în care are gânduri mari. Jucătorii și staff-ul tehnic și ad- ministrativ al celor de la CNS Ceta- te sunt pregătiți de a intra în lupta pentru revenirea în Liga a II-a de fotbal.

au imn oficial

pentru revenirea în Liga a II-a de fotbal. au imn oficial Joi la prânz, pe Cetatea
pentru revenirea în Liga a II-a de fotbal. au imn oficial Joi la prânz, pe Cetatea
pentru revenirea în Liga a II-a de fotbal. au imn oficial Joi la prânz, pe Cetatea
pentru revenirea în Liga a II-a de fotbal. au imn oficial Joi la prânz, pe Cetatea

Joi la prânz, pe Cetatea Devei, a avut loc prezentarea oficială a lotu- lui echipei din reședința de județ, singura echipă hunedoreană parti- cipantă în Liga a III-a de fotbal. La debutul prezentării oficiale a lotu- lui, organizată în mod profesionist,

a avut loc și prima audiție a imnului

echipei, o premieră pentru fotbalul devean, piesa aparținându-i frate- lui vitreg al cunoscutului cantautor Ovidiu Komornik, Florin Mureșan, pe versurile soției sale, Valentina. apoi, în prezența primarului Mir- cia Muntean, precum și a staff-ului tehnic și administrativ, compus din directorul Colegiului Național Sportiv (CNS) Cetate, adrian Liga, președintele clubului, Cristian Bo- bar, organizatorul de competiții Cristian petren, trezorierul amalia Catană, antrenorul principal Vio- rel Tănase, secundul Tudorel pelin,

respoonsabilul cu pregătirea porta- rilor petre Clep, maseurul Ioan Ră- făilă și magazionerul Ioan avram, a fost anun țat lotul de 23 de jucători cu care se va începe returul de cam- pionat.

a fost legitimat nogo și este așteptat n'doye

De la reunirea lotului a lipsit cele- brul Ousmane N'Doye, care este în Senegal, urmând a reveni la Deva după ce va primi viza pentru Ro- mânia, exact așa cum s-a întâmplat și în turul de campionat, dar cei din conducerea clubului au dat asigu- rări că valorosul mijlocaș va veni la echipăîn curând. au fost prezentate și noile achiziții, în frunte cu fostul jucător de Liga I Szabolcs Szekely, mijlocaș de 31 de ani, care a jucat, printre altele, la Bistrița, alba Iu- lia, Urziceni, Curtea de argeș, Ti-

Baschetbaliștii de la CS Viitorul Deva, la București

Tinerii baschetbaliști de la CS Viitorul Deva vor evolua, în acest sfârșit de săptămână, la un turneu amical la București. După ce au participat, împreună, la un reușit stagiu de pregătire, “Bas- ketball Camp Borsec 2017”, echipierii de la CS Viitorul Deva (antre- nor alexandru pihodi), CS Vilis București (antrenor Lenuș Saru) și CSȘ 6 Dinamo București (antre- nori Nicoleta Constantin și David Ciubăncan), se vor confrunta, din nou, într-un turneu amical, în Ca- pitală. pentru deveni această între-

amical, în Ca- pitală. pentru deveni această între- cere reprezintă o importantă etapă de pregătire pentru

cere reprezintă o importantă etapă de pregătire pentru competițiile ce vor urma în perioda urmă- toare, cei de la CS Viitorul urmând a organiza, pe propriul teren, mai multe compe- tiții ale sportului de sub panou dedicate copiilor, cadeților și juniorilor, fiind vorba despre „Cupa primăverii”, “Memorialul Stelian popescu” la streetball (com- petiție de 3 la 3, la un singur coș, n. Red.), precum și Campionatul Ju- dețean Hunedoara la baschet. Amarildo Szekely

mișoara și arad, venind la Deva de la colega de serie performanța Ighiu. De asemenea, a fost prezen- tată și ultima mutare surpriză din lotul Devei, valorosul apărător Salif Nogo, internațional din Bourkina Fasso, dar care a obținut, între timp cetățenia română, fundașul african de 30 de ani venind la CNS Ceta- te de la FC Zalău după ce, anterior, din 2006 încoace, a mai evoluat, în țara noastră, printre altele, la ga- lați, la astra și la Jiul, cu o trecere și prin Franța, la Troyes.

optimism

Toți cei prezenți s-au declarat foarte optimiști în ceea ce privește

promovarea devenilor în Liga a II- a, subliniind faptul că municipiul de la poalele Cetății merită o echi- pă în eșalonul fotbalisticsecund din România. La sfârșitul turului, CNS Cetate este pe locul al șaselea în se- ria a IV-a a Ligiui a III-a de fotbal, cu 22 de puncte, cu cinci mai puține decât liderul Național Sebiș. Între Deva și Sebiș mai sunt clasate Șco- lar Reșița (25 de puncte), Ripensia Timișoara (23), Industria galda și CSM Lugoj (ambele 22, dar cu go- laveraj mai bun ca Deva). În primul meci din retur Deva va evolua în deplasare, la Industria galda, par- tida urmând a se juca sâmbătă, cu începere de la ora 15.00. Amarildo Szekely

în deplasare, la Industria galda, par- tida urmând a se juca sâmbătă, cu începere de la
10 publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

10

publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Vând casă în Deva, str. Horea, nr. 187, ocupabilă imediat, dotată cu toate utilităţile. Tel. 0733.289.267.

Vând casă în sat Barbura, nr. 68, cu 1,37 hectare pământ și un hectar pădure. Tel. 0733.289.267.

Vând casă situată în Tg-Jiu str. george Coșbuc Nr. 2 construită în anul 2000. Casa cuprinde beci, parter cu terasă, etaj cu balcon și pod pretabil pentru mansardare. Casa este termoizolată inclusiv placa podului și este compusă atât la parter cât și la etaj din două holuri, living spațios și luminos, două dormitoare, baie și bucătărie spațioasă. are posibilitatea compartimentării și creierii a două apartamente cu intrări separate. Dispune de un garaj dublu pentru autoturisme. Suprafață teren

total 850 mp cu deschidere la stradă de 45 metri liniari. Toate facilitățile: apă, ca- nalizare, gaze. Zonă foarte liniștită. preț negociabil. Telefon pentru alte informații:

0727874449.

vand/SCHimB + diferenta *Schimb cu casa in deva, zona zavoi + diferenta

OCaZIE: Casa complet renova- ta in 2015, aprox 2800mp casa + teren + anexe:

renova- ta in 2015, aprox 2800mp casa + teren + anexe: casa living 3 dormitoare, baie

casa living 3 dormitoare, baie cu jacuzzi, anexa camera+hol+ba- ie+bucatarie, garaj si bucatarie de vara, camere supraveghere+ alarma, incalzire prin podea de granit, perete caramida 60cm grosime, geam termopan an- tiefractie, centrala, front 90m, toate utilitatile, internet+wirelessc aer Conditionat 3 - in fiecare camera. Zona Castelul Corvinilor. Ofera o priveliste extraordinara, la doar 50 m de Castel, 5 minute de centrul municipiului, 16km de municipiul Deva. Ocazie perfecta pentru casa de vacanta, casa de locuit, loc de a ridica un mini cartier rezidential sau oportunitate de a dezvolta o afacere in zona Castelului (zona turistica deosebita). Terenul se poate parcela. Oferit de proprietar, Camere - 4 sau mai multe Suprafata utila - 2 800 m2 Locuinta mobilata / utilata complet preț - 220.000 euro

anUnț
anUnț

Societate de asigurare recrutează consilieri și manageri asigurări de viață și non-viață pentru județul Hunedoara. Cerințe: studii medii (diplomă de Bacalaureat) sau superioare. venit fix în funcție de performanță, comision din vânzări, bonu- suri lunare, trimestriale și anuale și traininguri și programe de dezvoltare performante. telefon: 0731 494 920.

anunț public

SpITaLUL DE pSIHIaTRIE ZaM cu sediul în localitatea Zam, str.princi- pală, nr.270, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului faza paC „Construcții și Instalații la Clădiriele existente din incinta spitalului de psihiatrie Zam ”, în localitatea Zam și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul apM Hunedoara, Deva, str.a.Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00. Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul apM Hunedoara în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț. apartament Hunedoara, Zona OM, parter inalt, 70mp,
de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț. apartament Hunedoara, Zona OM, parter inalt, 70mp,

apartament Hunedoara, Zona OM, parter inalt, 70mp, boxa beci, ca- nalizare separat, geam termopan, sistem alarma, buton panica, camere CCTV, aer conditionat, cabina dus hidromasaj, instalatie electrica noua, izolatie termica, centrala termica Hunedoara, Bd 1848 Bl9 parter 30.000 euro. 0753 083 333

Vând vilă la roșu amplasată ultracentral, str Ciprian porumbescu nr. 5, suprafață utilă (desfășurată): 353.31 mp, p+e+m, suprafață teren exclu- siv: 499 mp, suprafață construită (amprentă la sol): 183.68 mp preț: 100.000 euro+TVa dacă aplicabil. Telefon: 0740.30.69.38

Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter director marketing - Petronela Tămaș Ionuț Onu Departament DTP
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
director marketing -
Petronela Tămaș
Ionuț Onu
Departament DTP
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
DEVA
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori
director vânzări
Telefon/Fax:
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Antoniu Poenaru
Alin Ștefan Onu
Sorin Vrăjitoru
Valentin Muntean
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
Secretariat - Int. 11
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
11 publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

11

publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

SC pomponio Srl

angajeaza:

operator stație beton, agent vânzări materiale de construcții

tel 0737.991.771

email: alina.popa@pomponio.ro

liBrăria emia, str. mareŞal avereSCU, 20, lângă sediul ServUS HUnedoara, vă așteaptă cu reduceri de 30%

la raionul cadouri (bijuterii pietre semipreţioase,artizanat, suveniruri) , în perioada 1 - 20 martie.

editura emia angajează teHnoredaCtor. informaţii la tel 0254 230246

angajăm șoferi

profesioniști pentru

transportor

autoturisme

de 8-10 poziții.

detalii la telefon:

0740945245

angajăm șoferi profesioniști pentru transportor autoturisme de 8-10 poziții. detalii la telefon: 0740945245

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci

Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

Nume și prenume:

Strada

Cod poștal Județ număr data

Localitate Posesor B.I./C.I. seria Eliberat de

Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

Data apariției

Rubrica

declar că toatele datele complectate sunt reale

Semnătura

n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. acestea revin per- soanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n Editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

angajare

SC automotive investment Corporation Srl, service autorizat în reparații camioane și semiremorci, angajează:

n mecanici auto; n electricieni auto. CV-urile se depun la adresa de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317

de email: service.deva@cefin.com Telefon: 0751.292.317 Vând casă, garaj, atelier, suprafață 2.100mp, în

Vând casă, garaj, atelier, suprafață 2.100mp, în Certeju de Sus. preț 47.000 Euro. Telefon:0720.156.907

Vând Mixer Vermona 1222 stare foarte bună și amplificator cu mixer - club foarte buna. Telefon 0734.309.377

Cumpăr cărți, hărți, documente, globuri geografice vechi, în limba română, maghiară, latină sau orice altă limbă. Telefon 0745700486

Cumpăr obiecte tehnice din alamă, teodolite, microscoape, aparate laborator școlar fizică, chimie,mulaje biologie. Telefon 0745700486

anunțuri agenția imobiliară evrika

1. Se vinde urgent ap.2 camere, zona Mărăști, cu vederea la stradă, bloc de cărămida, et.3, decomandat, hol central, dotat cu

centrala termică, instalație pe Cu, termopane, baie cu geam, ca- mere cu parchet de stejar. apartamentul este bine întreținut și nu a suferit modificări interioare. preț 27000 Euro. Tel 0745.253.662;

0723.660.160

2. Se vinde în Sântandrei vilă noua, 3 nivele, la parter garaj mare, bucătărie, cameră și baie, la etaj 3 dormitoare mari+baie, iar mansarda este finisată,dar necompartimentată. Teren 900 mp, poziția este aproape de centrul satului. In curte se mai găsește o casă mai veche, dar din cărămidă, 2 camere, hol și beci mare. Ideală pentru 2 familii. preț 110.000 Euro. Tel 0723.660.160;

0745.253.662

3. Se oferă spre vânzare teren intravilan in zona Bălcescu, ST 500

mp, FS 25 m, ideal pentru construcție bloc de locuințe, maga- zin, sediu firmă, cabinet medical. preț 33.000 Euro neg. ușor. Tel 0723.660.160; 0745.253.662

4. Se vând mai multe parcele de teren în zona 700, pen-

tru construcții de case.prețuri incepând cu 10 Euro/mp. Tel

0723.660.160

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180 12 REȚETE Vineri, 3 martie 2017 www.servuspress.ro mod de preparare rețetă
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180
12 REȚETE
Vineri, 3 martie 2017
www.servuspress.ro
mod de preparare
rețetă
mod
de preparare
Mod de preparare:
Cel mai rapid desert de
Orezul se lasă cu apa fierbinte 10mi-
nute apoi se spală bine. Se călește ceapa
post/vegan. Cel mai gustos și
ușor desert de post, pe care îl
tăiată mărunt în uleiul de măsline și se
adaugă orezul; se lasă la foc mic 5 minute.
Ardei
umpluți
12
ardei
căni
orez
roșie
morcovi
de de
ceapă
linguri
frunză
de
pătrunjel
linguri
de
frunză
mentă
2 3 1 4 1 verde condiment verde 2 1 foi coriandru, 3
mixt:
cuișoare,
cardamom,
scorțișoară
FANTEZIE
de
dafin,
ghimbir
de Delikat
nucșoară
DE
ANANAS
lingurițe
vegeta
sau
10
legume
3 2 linguri
de măsline
ulei după
de
sare
căni și bulion
piper
gust
g
ananas
în
suc de
roșii
de de zdrobit cocos/frișcă
g
lapte
2 1/4 1-2 foaie cocos 390 propriu 570
de
plăcintă
fiole
esență
de ulei vanilie
de
linguriță
sare
linguri
stevie
3 extract
opțional
linguri
virgin
de
cocos

poți servi chiar și în timpul cure- lor de slăbit, deoarece nu conține zahăr. Îți ia doar 5 minute să îl faci, după pașii de mai jos. Coace foile de plăcintă conform instrucțiunilor de aici.

1. Într-un bol mare, amestecă toate ingredientele și mixează-le bine

până obții o cremă mătăsoasă și omogenă.

2. Toarnă totul uniform peste foile de plăcintă și dă la frigider pentru

2-4 ore (în funcție de cât de tare îngheață frigiderul tău și de cum vrei să

fie consistența finală a plăcintei). poți decora cu fructe proaspete, fulgi de migdale, de cocos etc.

sursa: www.unica.ro

fulgi de migdale, de cocos etc. sursa: www.unica.ro Se lasă să se răcească orezul apoi se

Se lasă să se răcească orezul apoi se adau- gă roșia tăiată mărunt, nucșoara rasă, frun- za de pătrunjel și menta tocată mărunt, condimentele, o linguriță de vegeta și 1 și ½ lingurițe de sare. Se spală ardeii și se curăță de codițe și nervuri. Se umplu ardeii cu orezul cca ¾ și se pune un căpacel pentru a nu ieși umplutura în timpul fierberii. Se pun la fiert în apă cu o linguriță de sare, 2 lingurițe vegeta și bulionul de roșii. Morcovii se spală, se curăță de coajă; 1 morcov se taie rondele și ceilalți 2 se taie julien; se adaugă la supă. Când supa a început să fiarbă se reduce focul, se acopera și se lasă la fiert 45-50 de minute.

a început să fiarbă se reduce focul, se acopera și se lasă la fiert 45-50 de

pUBLICITaTE

Sursa: www.gustos.ro

a început să fiarbă se reduce focul, se acopera și se lasă la fiert 45-50 de
a început să fiarbă se reduce focul, se acopera și se lasă la fiert 45-50 de
13 turism SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

13

turism

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Parcul Naţional Retezat. Tărâmul fermecat, cu ochi albaștri

o lUme a lacurilor presărate printre piscuri semeţe a genţianelor, smirdarului și a altor mii
o lUme a lacurilor presărate printre piscuri semeţe
a genţianelor, smirdarului și a altor mii de plante
a sprintenelor capre negre căţărate pe stânci
a ursului mormăitor, ascuns prin zmeuriș
a lupului sfios și grijuliu cu puii lui
a marmotelor gălăgioase și jucăușe
o lUme fremătÂnd de viaŢă
parcul Naţional Retezat, un colţ de rai care merită să fie vizitat și protejat
de ce merită să fie protejat?
- pentru că este un loc unde natura a avut mai puţin de suferit din cauza
intervenţiei oamenilor;
- pentru că aici pot fi găsite 1.190 de specii de plante- peste o treime de
speciile de plante din România;
- pentru că aici există 90 de specii de plante endemice, care nu mai pot
fi văzute nicăieri;
- pentru că multe plante rare sau aflate în pericol, încă mai pot fi admi-
rate în Retezat;
pentru că animalele își găsesc casă bună în pădurile și jnepeni-
șurile muntelui;
-
Casacada Lolaia
de ce este retezatul un loc special?
- pentru că există un echilibru între carnivo-
- fiindcă
are 80 de ochi albaștri- cele 80 de
re și ierbivore, astfel încât în Retezat pot fi văzuţi
urși, lupi și râși dar și capre negre, cerbi, căprioa-
lacuri și tăuri în care se oglindește albastrul ce-
rului;
re, mistreţi, iepuri și multe alte vieţuitoare ;
Sursa foto: photomaniacs.ro
- fiindcă
cel mai întins lac glaciar din Ro-
- pentru că 185 de specii de păsări trăiesc în Re-
tezat;
mânia- lacul Bucura- se găsește în mijlocul Re-
tezatului;
pentru că
trebuie ca și urmașii noștri să poată
- fiindcă
și cel mai adânc lac glaciar din
vedea toate acestea.
România- lacul Zănoaga- se găsește tot în Re-
tezat;
- fiindcă
sunt peste 20 de vârfuri mai înalte
de 2.000 de metri;
- fiindcă
este locul care te provoacă să descifrezi misterul care învăluie
vârful gugu sau să deslușești de unde vine „aerul” straniu al Tăului dintre
Brazi;
- fiindcă
e ciudat ca în același masiv să găsești un relief tipic glaciar,
cu văi, lacuri și circuri glaciare, dar și calcare împânzite de chei, peșteri
și avene;
- fiindcă
locul este izvorul multor legende și povești fascinante despre
flăcăi viteji, domniţe suave, haiduci cu milă faţă de cei oropsiţi, zmei îna-
ripaţi și
dinozauri pitici
Diversitatea mare a faunei din parcul Național Retezat dovedește încă o
dată existența unor habitate naturale puțin afectate de activitatea umană.
Frumusețea peisajelor și „sălbăticia” zonei atrag anual numeroși turiști
dintre care 30% sunt străini. Munții Retezat sunt traversați de multe po-
teci turistice marcate pentru amatorii de drumeții, dar și câteva trasee de
cățărare.
Tăul dintre Brazi. Sursa foto: blogspot.com
surse: www.retezat.ro

pUBLICITaTE

TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ SIMPLU ANUNȚ ÎN CHENAR ANUNȚ PE FUNDAL (maximum 25 de
TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ SIMPLU
ANUNȚ ÎN CHENAR
ANUNȚ PE FUNDAL
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 35 de cuvinte)
5
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
Anunțurile se preiau la sediul redacției din Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, parter
LEI
GRATUIT postarea anunțurilor pe pagina on-line www.servuspress.ro
10
LEI
25
LEI
14 PROGRAM TV SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

14

PROGRAM TV

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

07:00 Telejurnal matinal 07:50 Sport 08:00 Telejurnal matinal 08:45 Sport 08:50 Eurovision. 09:05 a doua
07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Eurovision.
09:05 a doua emigrare
09:30 Teleshopping
09:50 Vorbește corect!
10:00 Ediţie specială
12:00 Teleshopping
12:30 parlamentul României
13:00 M.a.I. aproape de tine
13:30 amintiri despre infern
14:00 Telejurnal
15:10 Fără etichetă
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:25 Eurovision.
18:40 perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediţie specială
21:45 Ediţie specială
22:20 Eurovision.
07:00 Teleshopping
08:00 pofticioși, la cratiţă!
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinţesei Ok-
Nyeo
09:50 Eurovision.
10:10 Femei de 10, bărbați
de 10
11:25 Carpaţii, plămânul
Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minorităţilor
14:30 D’ale lu’ Mitică
15:20 Eurovision.
15:40 Ieri-azi-Mâine
17:30 Destinul prinţesei Ok-
Nyeo
18:38 Eurovision.
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Un soț în plus
21:50 5 minute de istorie
22:00 gala Umorului
07:00 Știrile pro Tv
08:00 Neatza cu Răzvan și
07:00 Știrile Kanal D
07:45 Teleshopping
Dani
10:30 Vorbește lumea
11:15 Mireasă pentru fiul meu
07:00 Teleshopping
07:15 Trăsniți
09:00 Focus din inima Ro-
mâniei
09:30 Teleshopping
10:00 Focus
11:00 Teleshopping
11:30 Casa: construcţie și
design
12:00 Teleshopping
13:00 Trăsniți
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
15:30 Mama mea gătește mai
bine
16:30 Focus
17:00 La TV
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește mai
bine
20:30 B.D. intră în acțiune
23:00 Trăsniți
08:15 Testul de rezistenţă
10:55 Teleshopping
13:00 Știrile pro Tv
09:15 Teleshopping
14:00 Lecţii de viaţă
09:45 Dila
13:00 Observator
12:00 Știrile Kanal D
15:00 La Maruţă
14:00 Mireasă pentru fiul meu
13:00 Te vreau lângă mine
17:00 Știrile pro Tv
15:00 Teo Show
16:00 Observator
18:00 Ce spun românii
16:30 Bravo, ai stil!
17:00 acces direct
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile pro Tv
19:00 Observator
19:00 Știrile Kanal D
20:30 Românii au talent
20:30 Rambo III
20:00 Furtună pe Bosfor
23:30 Bun venit în junglă
22:30 Omul din interior
22:30 Sabbagh în acţiune
07:35 Furtună Extremă
09:30 Un tren numit Darjeeling
11:00 Înainte de Crăciun
12:40 atlantida
14:15 Dragoste vindecătoare
15:45 Liza, zâna-vulpe
17:25 Filme și vedete
18:00 Furtună Extremă
20:00 Șase
20:45 Focus
22:30 Tinerețe
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
14:00 Ora exacta in sport
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
20:00 Rezumate UEFa
21:00 Stiri Sport.ro
21:05 Familia Bundy
22:00 Îngerii lui Charlie
07:00 Îngeri păzitori
08:00 Singură pe lume
09:15 Totul pentru tine
10:30 Intrigi in paradis
11:30 petale de singurătate
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut
15:00 Îngeri păzitori
16:00 Singură pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in paradis
19:00 petale de singurătate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimă de frate
Program TV Vineri, 3 martie 2017
g.i. joe: represalii Sâmbătă, ora 20:30 pe pro tv De această dată, soldații g.I. JOE

g.i. joe: represalii Sâmbătă, ora 20:30 pe pro tv

De această dată, soldații g.I. JOE se luptă nu numai cu dușmanul lor de moarte, Cobra, ci sunt forțați să înfrunte și amenințările care vin din interiorul guvernului, care le pun în pericol viața. Filmul îi are în distribuție pe Dwayne Johnson, Bruce Willis și Channing Tatum, alături de D.J. Cotrona, Byung-hun Lee, adrianne palicki, Ray park, Jonathan pryce.

misiune: imposibila duminică, ora 22:45 pe pro tv Un agent american, sub false suspiciuni de

misiune: imposibila duminică, ora 22:45 pe pro tv

Un agent american, sub false suspiciuni de neloialitate, trebuie sa-l descopere pe adevaratul spion. Ethan Hunt este un spion profesionist a carui misiune este sa previna furtul unor informatii dintr-un computer al CIa, mai precis lista cu numele de cod ale tuturor spionilor dublii americani, care continea si adevarata lor identitate.

07:00 Întrebări și răspunderi 07:50 Europa mea 08:45 La bani mărunţi 09:20 Elicopterele Fortelor Navale
07:00 Întrebări și răspunderi
07:50 Europa mea
08:45 La bani mărunţi
09:20 Elicopterele Fortelor
Navale
10:15 Vizitaţi Coreea de Sud!
12:00 Ediţie specială
13:00 Oameni cu minte
13:30 Lumea azi
14:00 Telejurnal
14:30 adevăruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbește corect!
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbește corect!
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 55 de secunde
22:00 Folclor
23:00 profesioniștii
07:00 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°
09:00 Lassie
09:50 Eurovision.
10:00 Mic dejun cu un
campion
11:00 polo
12:20 Jurnal de secol
12:30 Legile afacerilor
13:00 gala Umorului
14:10 goana dupa aur
15:45 Filler
15:50 5 minute de istorie
16:00 Memorialul Durerii
17:00 arte, carte și capricii
18:00 Legea lui Doyle
18:48 Eurovision.
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Muzica e viaţa mea
21:50 poate nu știai
22:10 g.I. Jane
10:00 I Like IT
09:00 Cleopatra
07:00 Teleshopping
07:00 Știrile Kanal D
07:30 Trăsniți
08:00 Teleshopping
10:30 Superspeed la pro TV
11:00 Vise americane
08:45 Secrete de stil
08:45 pastila de râs
09:30 Teleshopping
09:15 Yaman
11:00 Fete rele
13:00 Observator
10:00 Focus Magazin
10:30 Mama mea gătește mai
11:30 Teleshopping
13:00 Jocuri de celebritate
14:00 Mireasă pentru fiul meu
bine
12:00 Știrile Kanal D
11:30 Cu lumea-n
13:00 Sport, dietă și o vedetă
14:00 Vocea României Junior
16:00 Observator
12:00 Teleshopping
13:30 Vacanţa Mare
13:00 Focus
14:00 Roata norocului
16:00 Românii au talent
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
14:00 Romeo si Julieta
15:30 B.D. intră în acțiune
16:00 Te vreau lângă mine
19:00 Știrile pro Tv
19:00 Observator
18:00 Focus
18:45 Știrea zilei
19:30 Mama mea gătește mai
19:00 Știrile Kanal D
20:30 g.I. Joe: Represalii
20:00 Te cunosc de undeva
bine
20:00 Bravo, ai stil!
20:30 Femeile din Dagenham
22:45 Non-Stop
23:15 Vise americane
22:30 Citește și arde
23:00 asta-i România!
07:15 Santa’s Little Helper
08:45 Kung Fu panda 3
10:20 Misterul din florărie
11:45 Tinerețe
13:50 Muntele magic
15:20 Tinker Bell
16:35 pan: aventuri în Țara de
Nicăieri
18:25 Kung Fu panda 3
20:00 Sentimente care vindeca
21:30 Marțianul
23:50 The Revenant
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Superspeed la pROTV
10:45 Stiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFa Champions
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 apropo TV
15:00 Ridiculousness
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
21:00 Stiri Sport.ro
21:05 Familia Bundy
22:00 Îngerii lui Charlie
07:00 Îngeri păzitori
08:00 Singură pe lume
09:15 Totul pentru tine
10:30 Intrigi in paradis
11:30 petale de singurătate
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut
15:00 Îngeri păzitori
16:00 Singură pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 Terenul dragostei
22:00 Inimă de frate
Program TV Sâmbătă, 4 martie 2017
15 PROGRAM TV SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

15

PROGRAM TV

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

HOROSCOP

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec

21.03 - 20.04

Veţi simţi că nu puteţi sta locului, aţi pleca oriunde. Încercaţi totuși să folosiţi acest exces de energie pentru lucrurile serioase.

Balanță

22.09 - 22.10

Vă așteaptă multe bucurii mărunte. Toate vă vor reda sau vor consolida buna dispoziţie și vă vor transforma într-o companie agreabilă.

taur

Scorpion

21.04

- 21.05

23.10

- 21.11

Calculele pe care vi le faceţi în aceste zile au foarte puţine șanse să iasă așa cum vă doriţi, mai ales sub aspect sentimental.

gemeni

22.05 - 21.06

puteţi să câștigaţi mulţi bani în această perioadă și toate energiile se vor canaliza în această direcţie. astrele favorizează investiţiile.

Se pare că viaţa socială va fi plină si

interesantă: veţi avea multe ocazii să

vă distraţi și să străluciţi, veţi primi

invitaţii la diverse evenimente.

Săgetător

22.11 - 20.12

O săptămână mai bună decât cea

precedentă. Financiar, lucrurile par

să se redreseze, iar la serviciu, veți fi

capabili să le depășiți cu bine.

rac

Capricorn

22.06

- 22.07

21.12

- 19.01

aveţi posibilitatea să vă depășiţi li- mitele, veţi întâlni oameni deosebiţi și interesanţi, de a căror companie ar fi indicat să profitaţi din plin.

Săptămâna care urmează va fi una foarte benefică. Se întrevăd unele schimbări de plan în ultimul moment.

leu

vărsător

23.07

- 22.08

20.01

- 18.02

Veţi fi prinși cu multe afaceri de familie. acum veţi putea demonstra că sânteţi persoane de bază și veţi câștiga respectul familiei.

Sânteți nevoiți să vă descurcați sin- guri în situațiile mai puțin plăcute. În plan familial și sentimental, lucrurile merg bine.

fecioară

pești

23.08

- 21.09

19.02

- 20.03

Domeniul carierei este bine aspectat. Este posibil să primiți o promovare sau o mărire de salariu, dar care presupune însă și un efort dublu.

această săptămână va fi dedicată as- pectelor sentimentale ale existenţei:

relaţia de cuplu, familia, prietenii apropiaţi.

METEO BRaD DEVa ORĂȘTIE HUNEDOaRa HaȚEg pETROȘaNI
METEO
BRaD
DEVa
ORĂȘTIE
HUNEDOaRa
HaȚEg
pETROȘaNI

Deva: min. 7, max. 15 Hunedoara: min. 5, max. 15

Orăștie: min. 6, max. 15

Brad: min. 4, max. 15 Hațeg: min. 4, max. 16 Petroșani: min. 4, max. 15

15 Hațeg: min. 4, max. 16 Petroșani: min. 4, max. 15 Ortodox: Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic
Ortodox: Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc Romano-catolic: Ss. Cunegunda, împ.; Marin Greco-catolic: Sf.

Ortodox:

Sfinții Mucenici Eutropiu,

Cleonic și Vasilisc

Romano-catolic:

Ss. Cunegunda, împ.; Marin

Greco-catolic:

Sf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc.

Curs valutar EuRO 4,5218 RON uSD 4,2940 RON GBP 5,2705 RON CHF 4,2492 RON
Curs valutar
EuRO
4,5218 RON
uSD
4,2940 RON
GBP
5,2705 RON
CHF
4,2492 RON

BANCURI

Un nebun vine în cabinetul psihiatrului și scoate tot timpul un sunet ciudat:

- Hâști, hâști!

- Ce faceți acolo? întreabă doctorul

- Gonesc elefanții.

- Bine dar aici nu sunt elefanți?

- Vedeți!?

Omul de pe targă către infirmieri:

- Unde mă duceți ?

- La morgă.

- Dar încă n-ammurit !

- Păi,încă n-amajuns !

Doi tineri, pe o bancă în parc, într-o

noapte cu lună.

- A căzut o stea, zice ea. Pune-ți o dorință.

- Mi-ampus.

- Și ce mai aștepți ?

SUDOKU

SUDOKU Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9,

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de

la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de

la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie-

care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât

o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 Teleenciclopedia 07:00 Știrile pro Tv 09:30 Te cunosc de undeva 07:00 Teleshopping 07:00 Știrile
07:00 Teleenciclopedia
07:00 Știrile pro Tv
09:30 Te cunosc de undeva
07:00 Teleshopping
07:00 Știrile Kanal D
08:10 Universul credinţei
07:30 Trăsniți
08:00 Teleshopping
10:00 Ce se întâmplă doctore ?
09:30 pro patria
13:00 Observator
08:15 La TV
08:45 Sport, dietă și o vedetă
10:00 În grădina Danei
08:45 Casa: construcţie și
10:30 arena bucătarilor
13:15 Next Star
10:35 Viaţa satului
design
09:15 Yaman
11:50 Minutul de agricultură
11:00 Masterchef
09:20 Teleshopping
16:00 Observator
11:30 Teleshopping
12:00 Viaţa satului
10:00 Mama mea gătește mai
13:00 Jocuri de celebritate
13:00 Tezaur folcloric
12:00 Știrile Kanal D
bine
17:00 Uniplay Show
14:00 Telejurnal
14:00 prietenul prietenei mele
12:00 Teleshopping
13:00 Vacanţa Mare
14:30 Ultima ediţie
19:00 Observator
13:00 Focus
15:00 politică și delicateţuri
13:30 Bravo, ai stil!
15:45 Ce zi minunată!
14:00 Banc show
16:00 Handbal feminin
07:00 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°
09:00 Ferma
10:00 pescar hoinar
10:30 Natură și aventură
11:00 polo
12:20 5 minute de istorie
12:30 Charlot sef de raion
13:00 Cap compas
13:30 Natură și sănătate
14:10 gioconda fără surâs
16:00 Duelul pianelor
17:00 D’ale lu’ Mitică
18:00 Legea lui Doyle
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 În fiecare zi mi-e dor
de tine
21:50 5 minute de istorie
22:10 Fructe de pădure
20:00 Băieţi de oraș
16:45 asta-i România!
16:00 Cronica cârcotașilor
17:45 Lozul cel mare
18:00 România, te iubesc!
18:00 Focus
18:45 Știrea zilei
18:30 Între cer și mare
20:30 iUmor
19:00 Știrile pro Tv
19:30 Mama mea gătește mai
19:00 Ochiul magic
19:00 Știrile Kanal D
bine
20:00 Telejurnal
22:30 prieteni model
20:30 Vocea României Junior
20:00 Roata norocului
20:30 Eurovision.
20:30 Schimb de mame
23:00 Eurovision.
22:30 Misiune: Imposibila
00:30 Misiune în linia întâi
22:30 Romeo și Julieta
22:00 Ochii din umbră
07:20 Muppet
08:50 În căutarea lui Dory
10:30 alice în Țara Minunilor
12:20 Sentimente care vindeca
13:50 Marțianul
16:10 O poveste încâlcită
17:55 The Walk
20:00 În căutarea lui Dory
21:40 Marile minciuni nevinovate
22:45 Viciu inerent
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Superspeed la pROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal UEFa Europa
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriasilor
14:30 Magazin UEFa
15:00 Ridiculousness
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Familia Bundy
22:00 Îngerii lui Charlie
08:00 07:00 puterea Îngeri păzitori destinului
09:15 08:00 Regina Singură inimilor pe lume
11:30 08:45 pana Teleshopping la capatul lumii
13:30 09:15 Teleshopping Totul pentru tine
14:00 10:30 Clona Senora
15:00 12:30 Soț Teleshopping de închiriat
16:00 13:00 pentru Terenul că dragostei te iubesc
17:00 15:00 In Îngeri asteptarea păzitori dragostei
18:00 16:00 Intrigi Singură in pe paradis lume
19:00 17:00 Vieţi Totul schimbate pentru tine
20:00 18:00 Stadiul Senora relatiei
22:00 20:00 puterea O iubire destinului perfectă
23:00 22:00 State Inimă de de Romania frate
Program TV Duminică 5 martie 2016
16 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

16

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3180

Vineri, 3 martie 2017

www.servuspress.ro

Remember

40 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977

Mâine se împlinesc patru decenii de când România a fost lovită de o foarte puternică mișcare seismică, care a avut efecte de- vastatoare.

În seara zilei de 4 martie 1977, la ora 21:22, un cutremur a zguduit puternic întreaga Românie. Seis- mul, care a durat 55 de secunde,

a avut efecte dezastruoase pentru

ţară: peste 1.500 de morţi și circa

11.300 de răniţi, la care se adaugă și aproximativ 35.000 de locuinţe distruse.

a făcut victime și în Bulgaria

Cutremurul care a lovit România în 4 martie 1977 a avut o magnitu-

dine de 7,2 grade pe scara Richter.

a fost al treilea cutremur ca inten-

sitate înregistrat în țara noastră, după cele din 10 noiembrie 1940 (7,4 grade pe csara Richter) și cel din 23 ianuarie 1838 (7,3), dar a fost seismul cu efectele cele mai devastatoare. După cutremur au fost mai multe replici, așa cum se întâmplă în astfel de cazuri, dar, din fericire, acestea nu au a avut o intensitate puternică, cea mai mare fiind de 4,9. Cele mai afectate zone au fost Bucureștiul și județele Te- leorman, în care orașul Zimnicea a fost ras de pe fața pământului, dar

și în Dolj, Iași, Vaslui, Buzău, Vran-

cea, prahova și Mehedinți. Cutre- murul a fost simțit în tot sud-estul Europei, dar și în fosta URSS. Mai mult, cutremurul din martie 1977, care a avut epicentrul în zona Vran- cei, a făcut victime și în Bulgaria, în orașul Sviștov, unde și-au pierdut viața atunci mai mult de o sută de

oameni.

Cât zece bombe atomice

Specialiștii din domeniu sus-

țin

că energia distructivă eliberată

de

seism a fost egală cu cea emisă

de

10 bombe atomice de tipul ce-

lei

aruncate asupra Hiroshimei, în

1945. Situația din țară era una hao-

tică, Nicolae Ceaușescu fiind plecat într-o vizită oficială în Nigeria, pe care a întrerupt-o după aflarea te- ribilei vești. S-a dus o muncă enor-

mă pentru scoaterea victimelor de

sub dărâmături, dar s-au întâm- plat și miracole, precum găsirea unui supraviețuitor la 11 zile de la cutremur. printre cei dispăruți la 4 martie 1977 s-au găsit și nume celebre, precum Toma Caragiu și Eliza petrăchescu, regizorul ale- xandru Bocăneţ, scriitorii Veronica porumbacu, a. E. Bakonsky, ale- xandru Ivasiuc sau Mihai gafiţa și mulţi alţii.

atunci am pierdut-o pe doina Badea

și mulţi alţii. atunci am pierdut-o pe doina Badea unui concurs, este angajată la tea- trul

unui concurs, este angajată la tea- trul devean, unde va evolua timp de trei stagiuni, perioadă în care începe să se afirme. posesoare a unei voci extraordinare, care i-a și adus supranumele de Dalida, a fost repede remarcată de public, dar și de profesioniștii bucureșteni care lucrau în domeniu. așa se face că Doina Badea, care, în primele două stagiuni în care a jucat la Deva, a avut numele de scenă de Retta Marga, a plecat, în 1963, la Teatrul “Constan- tin Tănase” din București. Cântăreaţa a plecat la București la insistenţele lui Vasile Veselovschi, unul dintre cei mai cu- noscuţi compozitori de muzică ușoară din Româ- nia, și a lui Mihai Maximilian, soţul Stelei popescu, renumit textier, cei doi colaborând cu teatrul devean. La București a cunoscut adevărata consacrare, câștigând numeroase premii și având o mulţime de apa- riţii televizate și radiofonice, dat tot acolo și-a găsit și sfârșitul. Doina Badea a murit, în teribilul cutre- mur din 4 martie 1977, la numai 37 de ani, alături de soţul său și cei doi copilași pe care îi aveau…

nefericitul eveniment. În Deva, cel mai tare au simţit seismul cei care locuiau la etajele superioare ale blocurilor turn din cartierul Mi- cro 15, dar și cei din imobilele mai înalte din alte zone ale orașului. Cei care au trăit acele momente își amintesc, și acum, cum au început să se miște lucrurile prin case, cum s-a auzit un vuiet neobișnuit ori cum s-a întrerupt emisia televizi- unii, care difuza un film bulgăresc, intitulat „Dulce și amar”. În judeţul Hunedoara cel din urmă seism care s-a înregistrat a fost cel din 8 sep- tembrie 2013, care a avut epicen- trul chiar în Ţara Haţegului. acum trei ani și jumătate au fost chiar două cutremure unul după altul, la un interval de 20 de minute, primul având o magnitudine de 4,1 grade pe scara Richter, replica sa fiind mai puternică, de 4,7. Cele două cutremure, produse la o adâncime de trei kilometri magnitudine, au fost resimţite, destul de serios, în satele și comunele din zonă, dar și în orașele Haţeg, Hunedoara, Deva, Simeria și Uricani.În judeţul Hu- nedoara, comparativ cu alte judeţe sau cu Capitala, întâlnim un caz fe- ricit, nefiind înregistrate clădiri cu risc seismic ridicat, sau „marcate cu bulină roșie, așa cum mai sunt acestea cunoscute. În plus, în ca- drul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” există o echipă specializată în inte- venţii la cutremure, care este dotată cu aparatura specific, precum și un câine dresat pentru a căuta printre dărâmături.

Amarildo Szekely

pentru a căuta printre dărâmături. Amarildo Szekely printre victimele cunoscute ale tra- gediei din 4 martie

printre victimele cunoscute ale tra- gediei din 4 martie 1977 s-a numărat și

cântăreaţa de muzică ușoară Doina Badea, supranumită “Dalida

a României”.

Badea s-a lansat, în ca- riera artistică, de la Teatru Muzical din Deva. Născută pe 6 ianuarie 1940, la Craiova, marea artistă a absolvit Școala populară de artă din localitatea sa natală și a cola- borat cu corul Filarmonicii de Stat

din Bănie. În vara lui 1960, în urma

Doina

de Stat din Bănie. În vara lui 1960, în urma Doina la noi nu s-a prea

la noi nu s-a prea simțit

Din fericire, în județele de peste Carpați, cutremurul din 4 martie 1977 nu s-a simțit foarte puternic. Seismul nu a produs victime sau pagube materiale, dar cei care au trăit acele momente și le mai rea- mintesc și acum, la 40 de ani de la