Sunteți pe pagina 1din 4

Denumirea Tipul Disponibil Finanator Bug Bug Bug

programului finan prin et et et


rii mln mln mln
USD EUR MDL
SUBVENIONAREA Granturi / Agenia Bugetul Public 900,0
ACTIVITILOR Subvenii pentru Naional mln
PRODUCTORILOR Intervenii i
AGRICOLI Pli n
Agricultur
(AIPA)
...
PROGRAMUL RURAL DE Granturi / BC Fondul 12,7
REZILIEN ECONOMICO- Subvenii, "Moldova- Internaional mln
CLIMATIC INCLUZIV Credite Agroindbank pentru
COMPONENTA PENTRU prefereni S.A. Dezvoltarea
TINERII ANTREPRENORI ale Agricol (IFAD)
BC
(PRRECI IFAD VI)
"Fincombank"
S.A.
...
PROGRAMUL Leasing Unitatea Uniunea 24,9
DEZVOLTRII prefereni de Implementare European mln
SISTEMELOR DE IRIGARE al i Administrare a
LA SCAR MIC Proiectului
Creterii
Produciei
Alimentare
(UIAPCPA)
...
PROGRAMUL DE VNZRI Leasing Unitatea Guvernul SUA 4,6
N RATE 2KR N prefereni de Implementare mln
AGRICULTURA al i Administrare a
PERFORMANT IRIGAT Proiectului
Creterii
Produciei
Alimentare
(UIAPCPA)
...
PROIECTUL ENERGIE I Leasing Unitatea UNDP 0,4
BIOMAS N MOLDOVA prefereni de Implementare Moldova, mln
(PCCF/PEBM-PNUD) al i Administrare a Uniunea
Proiectului European
Creterii
Produciei
Alimentare
(UIAPCPA)
...
PROIECTUL SECURITII Leasing Unitatea Guvernul 157,9
ALIMENTARE PENTRU prefereni de Implementare Japoniei mln
FERMIERII al i Administrare a
NEPRIVILEGIAI Proiectului
Creterii
Produciei
Alimentare
(UIAPCPA)
...
PROIECTUL Granturi / Unitatea Asociaia 3,0
AMEILIORAREA Subvenii de Implementare Internaional mln
COMPETITIVITII: PAC-2 a proiectului de Dezvoltare
(componenta de granturi Bncii Mondiale (AID)
de cofinantare) de Ameliorare a
Competitivitii
(UIPAC)
...
PROIECTUL AGRICULTURA Granturi / Agenia Banca 3,0
COMPETITIV (MAC-P): Subvenii pentru Mondial, mln
"Sporirea productivitii Intervenii i Fondul Global
solurilor prin intermediul Pli n de Mediu
managementului durabil Agricultur
al terenurilor (MDT)
(AIPA)
...
PROGRAMUL DE Granturi / Agenia Uniunea
COMERCIALIZARE A Subvenii pentru Eficien European
CAZANELOR PE BIOMAS Energetic
...
DEZVOLTAREA Granturi / PNUD Ministerul 1,6
AFACERILOR INOVATOARE Subvenii Moldova (UNDP Afacerilor mln
PENTRU O CRETERE Moldova) Externe al
ECONOMIC DURABIL ... Norvegiei
LA NIVEL LOCAL
CREDIT DE ASISTEN Credite Agenia Guvernul 100,0
OFERIT DE GUVERNUL prefereni pentru Poloniei mln
POLONEZ ale Intervenii i
Pli n
Agricultur
(AIPA)
PROIECTUL DE Credite BC Banca 29,4
AMELIORARE A prefereni "Fincombank" Mondial mln
COMPETITIVITII, FAZA ale S.A.
II (PAC 2), LINIA DE BC
CREDIT
"COMERBANK"
S.A.
...
PROGRAMUL RURAL DE Granturi / UCIP-IFAD Fondul 3,8
REZILIEN ECONOMICO- Subvenii ... Internaional mln
CLIMATIC INCLUZIV pentru
(IFAD VI) - Dezvoltarea
INFRASTRUCTUR Agricol (IFAD)
PROGRAMUL RURAL DE Credite BC Fondul 4,8
REZILIEN ECONOMICO- prefereni "Moldova- Internaional mln
CLIMATIC INCLUZIV ale Agroindbank pentru
(IFAD VI) PENTRU MM S.A. Dezvoltarea
BC Agricol
"Fincombank" (IFAD),
S.A. Guvernul
... Republicii
Moldova
PROGRAMUL RURAL DE Credite Asociaii Fondul 3,7
REZILIEN ECONOMICO- prefereni de economii i Internaional mln
CLIMATIC INCLUZIV ale mprumut pentru
(IFAD VI) FINANARE ... Dezvoltarea
RURAL INCLUZIV Agricol (IFAD)
PROGRAMUL RURAL DE Granturi / UCIP-IFAD Fondul 4,6
REZILIEN ECONOMICO- Subvenii ... Internaional mln
CLIMATIC INCLUZIV pentru
(IFAD VI) AGRICULTUR Dezvoltarea
CONSERVATIV I Agricol (IFAD)
LANURI VALORICE Fondul Global
de Mediu
(GEF)
PROGRAMUL DE STAT DE Granturi / Organiza Bugetul Public
STIMULARE A Subvenii ia pentru Naional
PARTICIPRII LA TRGURI Dezvoltarea
I EXPOZIII ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
(ODIMM)
...
PROGRAMUL HORIZON- Granturi / Aplicare Uniunea 80,0
2020 AL UNIUNII Subvenii online European mln
EUROPENE ...
PROGRAMUL COSME AL Granturi / Aplicare Uniunea 2,3
UNIUNII EUROPENE Subvenii online European mln
...
ECHIPA DE SUSINERE A Granturi / Banca Guvernul
MICULUI BUSINESS Subvenii European Suediei,
MOLDOVA pentru Uniunea
Reconstrucie i European
Dezvoltare,
oficiul Chiinu
...
PROGRAMUL DE Granturi / Biroul Agenia
PARTENERIATE DE Subvenii Ageniei Austriac
AFACERI PUBLIC-PRIVATE Austriece pentru pentru
Dezvoltare n RM Dezvoltare
...
CONCURSUL Granturi / Agenia Academia de 10,0
PROIECTELOR DE Subvenii pentru Inovaii i tiine a mln
TRANSFER TEHNOLOGIC Transfer Moldovei (din
Tehnologic Bugetul Public
... Naional)
PROIECTUL PENTRU Granturi / Agenia Banca 7,0
COMPETITIVITATEA Subvenii pentru Mondial, mln
AGRICULTURII N Intervenii i Guvernul
MOLDOVA SECTORUL Pli n Suediei
HORTICOL Agricultur
(AIPA)
...
PROIECTUL PENTRU Granturi / Agenia Fondul Global 3,0
COMPETITIVITATEA Subvenii pentru de Mediu, mln
AGRICULTURII N Intervenii i Banca
MOLDOVA PRACTICI Pli n Mondial
CONSERVATIVE Agricultur
(AIPA)
...
PROGRAMUL DE Leasing B.C. Banca 75,0
RESTRUCTURARE A prefereni Mobiasbanc European de mln
SECTORULUI VITIVINICOL al, Groupe Societe Investiii
"Filiera Vinului" Credite Generale -
prefereni Mobias LEASING
ale I.C.S. "
Raiffeisen
Leasing " S.R.L.
...
PROGRAMUL DE Granturi / Organiza Bugetul Public 85,6
ATRAGERE A Subvenii ia pentru Naional, mln
REMITENELOR N Dezvoltarea Uniunea
ECONOMIE - PARE 1+1 ntreprinderilor European
Mici i Mijlocii
(ODIMM)
...
FONDUL DE GARANTARE Garanii BC Bugetul Public 47,8
A CREDITELOR financiare "Moldova- Naional, mln
Agroindbank Uniunea
S.A. European
BC
"Fincombank"
S.A.
...
LINIA DE FINANARE Granturi / BC Banca 42,0
PENTRU EFICIEN Subvenii, "Mobiasbanca" European mln
ENERGETIC N Credite S.A. Groupe pentru
REPUBLICA MOLDOVA - prefereni Societe Generale Reconstrucie
MOSEFF ale ... i Dezvoltare,
Uniunea
European
FACILITATEA DE Granturi / BC Banca 35,0
FINANARE PENTRU Subvenii, "Mobiasbanca" European mln
EFICIEN ENERGETIC Credite S.A. Groupe pentru
N SECTORUL prefereni Societe Generale Reconstrucie
REZIDENIAL N ale ... i Dezvoltare,
REPUBLICA MOLDOVA - Uniunea
MOREEFF European,
Guvernul
Suediei
CREDITE PENTRU Credite MoldCredi Ministerul 5,6 5,6 320,6
SCOPURI prefereni t SRL Finanelor | mln mln mln
INVESTIIONALE (DLC - ale BC DLC
REFLOW)
Banca de
Economii S.A.
...
86, 340 154
8 ,3 6,9
Sursa: http://finantare.gov.md/