Sunteți pe pagina 1din 4

F.POAPR071Anexa7.

APROBAT,AVIZAT,
Coordonator(Manager)Resp.ec.financiar,contabilitate,
___________________________________
(nume,prenume,semntur)(nume,prenume,semntur)

NECESARDEAPROVIZIONARE

Contract/PNCDI:______________________/___________________

Comanda/etapa:___________________/______________________

Condiii
de
Produs, calitate
Condiii
serviciu, Termen impuse
Cantitate Pre Valoare Furnizori impuse
Nr. lucrare, de pentru
deaprov. unitar total poteniali pentru
crt. materialetc. aproviz. material,
furnizori
deaprovizionat produs,
serviciu,
lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Resp.ec.financiar,contabilitate,Director/Responsabildeproiect,
_____________________________________
(nume,prenume,semntur)(nume,prenume,semntur)
F.POAPR072Anexa7.2

APROBAT,AVIZAT,
Coordonator(Manager)Resp.ec.financiar,contabilitate,
___________________________________
(nume,prenume,semntur)(nume,prenume,semntur)

Denumireproiect/serviciu:____________________________________________
________________________________________________________________
Contract:__________/Program:____________;Comandaintern:_________
Etapa/Faza:________/______
Poziie:(materiale/colaborri/dotri):_______________________________

REFERATPENTRUEFECTUAREDECHELTUIELI

Produs,serviciu,
Cantitate Valoare
Nr. lucrare,materialetc. Observatii
deaprov. total
crt. deaprovizionat

0 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sesolicitavanslei:
Sesolicitplatafacturiiproformaanexateiavizatedenoi,nr.
Sepoatesuportaprovizoriu,curecuperarelancasareafacturii,din
contul:
NTOCMIT,
Directorproiect/Responsabildecontract:________________________
(nume,prenume,semntur)
F.POAPR073Anexa7.3

APROBAT,AVIZAT,
Coordonator(Manager)Resp.ec.financiar,contabilitate,
___________________________________
(nume,prenume,semntur)(nume,prenume,semntur)

Denumireproiect/serviciu:____________________________________________
________________________________________________________________
Contract:__________/Program:____________;Comandaintern:_________
Etapa/Faza:________/______
Poziie:(materiale/colaborri/dotri):_______________________________

REFERATPENTRUDECONTAREDECHELTUIELI

Nr.crt.
Document (produs,serviciu,
justificativ lucrare,materialetc.
Valoare
Nr. (facturafiscal, deaprovizionat) Valoare
Furnizor fara TVA Observatii
crt. chitanfiscal, Conformreferatului totala
TVA
bonfiscal,nr.) pt.efectuarede
cheltuielii

0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

TOTAL(lei):

1.Avansncasat:.............................................(lei)

2.Diferen:

Deprimit:...............................................(lei)
Derestituit:..........................................(lei)

NTOCMIT,
Directorproiect/Responsabildecontract:________________________
(nume,prenume,semntur)