Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa

AM E N DAM E N TE AD M I S E

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea i completarea
Legii energiei electrice i a gazelor naturale nr.123/2012

Nr. Legea nr. 123/2012 Forma adoptat de Senat / Amendamente Motivaia


crt. Text OUG 64/2016 propuse/autor
0 1 2 3
1. --------- LEGE
privind aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.64/2016
pentru modificarea i completarea
Legii energiei electrice i a gazelor
naturale nr.123/2012
2 --------- Articol unic. Se aprob Ordonana de Articol unic. Se aprob Ordonana de
urgen a Guvernului nr.64 din 5 urgen a Guvernului nr.64 din 5
octombrie 2016 pentru modificarea i octombrie 2016 pentru modificarea i
completarea Legii energiei electrice i a completarea Legii energiei electrice i a
gazelor naturale nr.123/2012, publicat n gazelor naturale nr.123/2012, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr.801 din 11 octombrie 2016 nr.801 din 11 octombrie 2016, cu
urmtoarele modificri i completri.
Autor: Comisia pentru industrii i servicii
Art. I - Legea energiei electrice i a
gazelor naturale nr. 123/2012, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificrile
i completrile ulterioare, se modific i
se completeaz dup cum urmeaz:

Art. 100: nelesul unor termeni i La articolul I, nainte de pct.1 se Completarea art.100
expresii introduce un nou punct, pct. 10 cu cu definiiile
n sensul prezentului titlu, urmtorii urmtorul cuprins: termenilor care se
termeni i expresii se definesc dup cum
10.La articolul 100, dup punctul 92 se regasesc in
urmeaz:
introduc 8 puncte noi, pct.93 - 100 cu propunerile de mai
urmtorul cuprins: jos
93. trader de gaze naturale - persoan
fizic sau juridic ce cumpr i vinde
gaze naturale exclusive pe piaa angro de
gaze naturale sau la import/export;
94. punct virtual de tranzacionare
(PVT) punct naional situat ntre
punctele de intrare n SNT i punctele de
ieire din SNT, echivalent n SNT ;
95.agent de transport (cru)
persoana fizic sau juridic care are
contract pentru transportul i/sau
distribuia gazelor naturale cu un operator
de sistem de transport/distribuie i
exercit dreptul de proprietate asupra
gazelor naturale vehiculate prin sistemul
de transport/distribuie de la punctele de
preluare la intrarea n sistem i pn la
punctele de predare la ieirea din sistem ;
96.componenta concurenial de pia
(CPC) - componenta de pia
concurenial, reprezentnd cantitatea de
gaze naturale achiziionat concurenial pe
platforma piaei centralizate pentru
achiziia gazelor naturale destinate
componentei de pia concurenial
(PCPC);
97. piaa pentru ziua urmtoare (PZU)
- piaa centralizat de gaze naturale n
punctul virtual de tranzacionare,
organizat i administrat de operatorul
pieei de gaze naturale pentru vnzarea i
cumprarea gazelor naturale n ziua de
livrare care urmeaz imediat dup ziua de
tranzacionare;
98.piaa intrazilnic de gaze naturale -
piaa centralizat de gaze naturale n
punctul virtual de tranzacionare,
organizat i administrat de operatorul
pieei de gaze naturale, care ofer
participanilor la pia posibilitatea de a-i
mbunti echilibrarea portofoliului
pentru o zi de livrare prin tranzacii
99.calendar de eliminare a tarifelor
reglementate - etapele de eliminare a
tarifelor reglementate la clienii finali i
procentele de achiziie din piaa
concurenial corespunztoare fiecrei
etape;
100.tarif CPC - pre pentru gazele
naturale achiziionate centralizat pe
platforma pieei centralizate pentru
achiziia gazelor naturale destinate
componentei de pia concurenial,
aplicat de furnizori clienilor finali care
beneficiaz de tarife reglementate
conform calendarului de eliminare a
acestora.

Amendamente propuse de E.ON i Engie


3 Art. 124: Obligaiile i drepturile
productorului de gaze natural
(1) Obligaiile principale ale
productorului de gaze naturale sunt: 1. La articolul 124 alineatul (1), litera e) La articolul 124 alineatul (1), litera e) se
se modific i va avea urmatorul cuprins: modific i va avea urmatorul cuprins:

e) s pun cu prioritate la dispoziia e) pn la data de 31 martie 2017, s e) pn la data de 30 iunie 2021, s pun Corelare cu
furnizorilor cantitile de gaze naturale pun cu prioritate la dispoziia furnizorilor cu prioritate la dispoziia furnizorilor calendarul de
rezultate din activitatea de producie, cantitile de gaze naturale rezultate din cantitile de gaze naturale rezultate din liberalizare stabilit
necesare acoperirii consumului clienilor activitatea de producie, necesare activitatea de producie, necesare pentru clientii
casnici, inclusiv cantitile destinate acoperirii consumului clienilor casnici, acoperirii consumului clienilor casnici, casnici i
productorilor de energie termic, numai inclusiv cantitile destinate inclusiv cantitile destinate productorii de
pentru cantitile de gaze naturale utilizate productorilor de energie termic, numai productorilor de energie termic, numai energie termic
la producerea de energie termic n pentru cantitile de gaze naturale utilizate pentru cantitile de gaze naturale utilizate
centralele de cogenerare i n centralele la producerea de energie termic n la producerea de energie termic n
termice destinate consumului populaiei, centralele de cogenerare i n centralele centralele de cogenerare i n centralele
n conformitate cu reglementrile ANRE termice destinate consumului populaiei, termice destinate consumului populaiei,
i cu respectarea graficului de liberalizare n conformitate cu reglementrile ANRE astfel nct s asigure necesarul de
a preurilor i de asigurare a gazelor i cu respectarea graficului de liberalizare consum pentru componenta
naturale pentru acetia; furnizorii i a preurilor i de asigurare a gazelor reglementat, cu respectarea graficului
clienii noncasnici care beneficiaz de naturale pentru acetia; furnizorii i de liberalizare a preurilor i de asigurare
aceste cantiti au obligaia respectrii clienii noncasnici care beneficiaz de a gazelor naturale pentru acetia;
destinaiei acestor cantiti de gaze aceste cantiti au obligaia respectrii furnizorii i clienii noncasnici care
naturale; restul produciei proprii realizate destinaiei acestor cantiti de gaze beneficiaz de aceste cantiti au obligaia
de productori, mai puin cantitatea de naturale; restul produciei proprii realizate respectrii destinaiei acestor cantiti de
gaze naturale aferent consumului de productori, mai puin cantitatea de gaze naturale; restul produciei proprii
tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi gaze naturale aferent consumului realizate de productori, mai puin
pus la dispoziia pieei concureniale; tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi cantitatea de gaze naturale aferent
pus la dispoziia pieei concureniale; consumului tehnologic definit la art. 100
pct. 35, va fi pus la dispoziia pieei
concureniale;"

Amendamente propuse de E.ON i Engie


4 Art. 143: Obligaiile i drepturile
furnizorului de gaze naturale Nemodificat
(1) Furnizorul de gaze naturale are, n
principal, urmtoarele obligaii:
----- 2. La articol 143 alineatul (1), dup litera
a) se introduce o nou liter, lit. a1), cu
urmtorul cuprins:

a1 ) s achiziioneze gazele naturale pe


care le funizez clienilor casnici, n
condiii de minimizare a costului
resurselor alocate, pe baza unor proceduri
care s asigure caracterul transparent al
procesului de achiziie al gazelor naturale
i, n acelai timp, tratamentul egal i
nediscriminatoriu al persoanelor care
particip la procedura de achiziie a
gazelor naturale, n calitate de ofertani.

Art. 175: Funcionarea pieei La articolul I, dup punctul 2 se Pentru a crea cadrul
reglementate de gaze naturale introduce un nou punct, pct.21 cu legislativ secundar
urmtorul cuprins: pentru liberalizarea
treptat pentru
21.Dup alineatul (5) al articolului 175 se
clientii casnici,
introduce un nou alineat, alin.(6) cu similar pietei de
urmtorul cuprins: energie electric

(6)Pentru a asigura funcionarea pieei


reglementate, ANRE trebuie:
a) s implementeze calendarul de
eliminare a tarifelor reglementate prin
creterea ponderii CPC cu cte 10%
semestrial n intervalul 1 iulie 2017 30
iunie 2021;
b) s implementeze platforma PCPC i s
stabileasc tarifele CPC ncepnd cu 1
iulie 2017.

Amendamente propuse de E.ON i Engie


5 Art. 177: Funcionarea pieei Propunem inlocuirea
termenului de piata
concureniale de gaze naturale centralizata existent
(2)Piaa concurenial angro funcioneaz numai in Romania, cu
pe baz de: cel de piata
organizata, mai comun
pietei europene a
b)tranzacii pe piee centralizate, b)tranzacii pe piee centralizate, gazelor, in sensul de
gas trading hub sau
administrate de ctre operatorul pieei de administrate de ctre operatorul pieei de
platforma de
gaze naturale sau operatorul pieei de gaze naturale sau operatorul pieei de tranzactionare fizica
echilibrare, dup caz; echilibrare, dup caz, precum i si/sau financiara a
gazelor. Termenul de
tranzacii desfurate pe alte piee piata organizata se
organizate, prin intermediul unor regaseste in
platforme de tranzacionare documentele pe care
1 3 REMIT le-a pus in spre
3. Alineatele (3 ) - (3 ) ale articolului 177 recunoscute de REMIT; consultare publica (List
se modific i vor avea urmtorul cuprins: of organised market
places). Acest
Amendament propus de WIEE
amendament este de
natura sa reflecte rolul
(31) ncepnd cu data de 15 iulie 2014 i (31) n perioada 15 iulie 2014 - 30 Nemodificat pe care il va juca
Romania pe piata
pn la 31 decembrie 2018, productorii noiembrie 2016, productorii de gaze regionala si central
de gaze naturale din Romnia sau afiliaii naturale din Romnia sau afiliaii europeana a gazelor
acestora, dup caz, au obligaia s ncheie acestora, dup caz, au obligaia s ncheie naturale, din perspectiva
proiectului BRUA.
tranzacii pe pieele centralizate din tranzacii pe pieele centralizate din
Romnia, transparent i nediscriminatoriu, Romnia, transparent i nediscriminatoriu,
pentru vnzarea unei cantiti minime de pentru vnzarea unei cantiti minime de
gaze naturale din producia proprie, gaze naturale din producia proprie,
destinat consumului intern, n destinat consumului intern, n
conformitate cu reglementrile emise de conformitate cu reglementrile emise de
Autoritatea Naional de Reglementare ANRE.
n Domeniul Energiei.

(32) ncepnd cu data de 1 martie 2015 (32) n perioada 1 ianuarie 2015 - 30 (32) n perioada 1 ianuarie 2015 - 30
i pn la 31 decembrie 2018, furnizorii noiembrie 2016, furnizorii liceniai au noiembrie 2016, furnizorii liceniai au
liceniai au obligaia s ncheie tranzacii obligaia s ncheie tranzacii pe piee obligaia s ncheie tranzacii pe piee
pe piee centralizate, transparent i centralizate, transparent i organizate, transparent i
nediscriminatoriu, pentru nediscriminatoriu, pentru nediscriminatoriu, pentru
vnzarea/cumprarea unei cantiti vnzarea/cumprarea unei cantiti vnzarea/cumprarea unei cantiti
minime de gaze naturale, n conformitate minime de gaze naturale, n conformitate minime de gaze naturale, n conformitate
cu reglementrile emise de Autoritatea cu reglementrile emise de ANRE. cu reglementrile emise de ANRE.
Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei. Amendament propus de WIEE

(33) n vederea asigurrii nediscriminrii (33) n vederea asigurrii nediscriminrii


ntre aceleai categorii de consumatori, ntre aceleai categorii de consumatori, Nemodificat
pn la sfritul perioadei de pn la data de 31 martie 2017, clienii
reglementare, clienii casnici i casnici i productorii de energie termic,
productorii de energie termic, numai numai pentru cantitile de gaze naturale
pentru cantitile de gaze naturale utilizate utilizate la producerea de energie termic
la producerea de energie termic n n centralele de cogenerare i n centralele
centralele de cogenerare i n centralele termice destinate consumului populaiei
termice destinate consumului populaiei au acelai tratament din punctul de vedere
au acelai tratament din punctul de vedere al asigurrii cantitilor i preului de
al asigurrii cantitilor i preului de vnzare al gazelor naturale consumate,
vnzare al gazelor naturale consumate, indiferent dac au ales s fie eligibili sau
indiferent dac au ales s fie eligibili sau reglementai.
reglementai.
6 Art. 177: Funcionarea pieei La articolul I, punctul 4 se modific i Pentru
concureniale de gaze naturale va avea urmtorul cuprins: coerenta reglementarii
se impune evitarea
----- 4. Dup alineatul (3 ) al articolului 177 4. La articolului 177, dup alineatul (33)
3
folosirii unor termeni
se introduc unsprezece noi alineate, se introduc aisprezece noi alineate, ambigui, de aceea
alin. (34) - (314), cu urmtorul cuprins: alineatele (34)-(319), cu urmtorul propunem sa se
cuprins: mentina in tot textul
referirea la furnizorii
licentiati.
(34) n perioada 1 decembrie 2016 - 31 (34) n perioada 1 decembrie 2016 30
decembrie 2017, fiecare productor de iunie 2017, fiecare productor de gaze
gaze naturale, n msura n care naturale, n msura n care contracteaz De asemenea,
contracteaz vnzarea de gaze naturale, tot
vnzarea de gaze naturale, are obligaia s in scopul
mentinerii unei
are obligaia s ncheie contracte pe ncheie contracte pe pieele centralizate
coerente de
pieele centralizate din Romnia, din Romnia, transparent i
reglementare in
transparent i nediscriminatoriu, n nediscriminatoriu, n conformitate cu sectorul electricitatii si
conformitate cu reglementrile emise de reglementrile emise de ANRE, pentru al gazelor naturale si
evitarii atragerii unor
ANRE, pentru vnzarea unei cantiti vnzarea unei cantiti minime de gaze consecinte
minime de gaze naturale din producia naturale din producia proprie, care nuanticoncurentiale
proprie, care nu poate fi mai mic dect propunem inlaturarea
poate fi mai mic dect cea reprezentat
referirii la piata
cea reprezentat de o cot procentual, de o cot procentual, stabilit prin
centralizata din
stabilit prin hotrre a Guvernului, din hotrre a Guvernului, din cantitatea de
Romania. Art 23 din
cantitatea de gaze naturale pentru care gaze naturale pentru care ncheie Legea 123/2012 care
ncheie contracte de vnzare - cumprare, contracte de vnzare - cumprare, n reglementeaza
functionarea pietei
n perioada respectiv, n calitate de perioada respectiv, n calitate de
concurentiale a
vnztor. vnztor, contracte cu livrare n intervalul
electricitatii contine o
1 decembrie 2016 31 decembrie 2021. serie de cerine de
transparen,
Amendamente propuse de Eon i Engie publicitate i
nediscriminare prin
Amendament propuse de FPPG realizarea tranzaciilor
prin intermediul unei
(3 ) n perioada 1 decembrie 2016 - 31 (3 ) n perioada 1 decembrie 2016 - 30 piee. Ele nu conin
5 5

decembrie 2017, fiecare furnizor de gaze iunie 2017, fiecare furnizor liceniat de nicio referire la
naturale, care nu are i calitatea de gaze naturale, care nu are i calitatea de teritoriul Romniei.
productor, n msura n care contracteaz productor, n msura n care contracteaz
vnzarea/cumprarea de gaze naturale, are vnzarea/cumprarea de gaze naturale, are
Prin Raportul
obligaia s ncheie contracte pe pieele obligaia s ncheie contracte pe piee privind rezultatele
centralizate din Romnia, transparent i organizate, transparent i investigaiei sectoriale
nediscriminatoriu, n conformitate cu nediscriminatoriu, n conformitate cu pe piaa energiei
reglementrile emise de ANRE, pentru: reglementrile emise de ANRE, pentru: electrice din luna
ianuarie 2014,
autoritatea de
Amendamente propuse de WIEE concuren sustine
Amendamente propuse de Eon i Engie acest punct de vedere
aratand ca orice alta
interpretare restrictiva
a) cumprarea unei cantiti minime de a) cumprarea unei cantiti minime de in sensul ca textul ar
gaze naturale care nu poate fi mai mic gaze naturale care nu poate fi mai mic urma sa faca referire
dect cea reprezentat de o cot dect cea reprezentat de o cot la piata din Romania
procentual, stabilit prin hotrre a procentual, stabilit prin hotrre a este de natura sa
contravina
Guvernului, din cantitatea de gaze Guvernului, din cantitatea de gaze reglementarilor
naturale pentru care ncheie contracte de naturale pentru care ncheie contracte de europene, creand
vnzare - cumprare, n perioada vnzare - cumprare, n perioada discriminari intre
producatorii si/sau
respectiv, n calitate de cumprtor; respectiv, n calitate de cumprtor pe
furnizorii romani si
piaa concurenial; cei operand pe alte
Amendament propus de WIEE piete europene.
Aceasta
b) vnzarea unei cantiti minime de b) vnzarea unei cantiti minime de contravine art 35 si 36
gaze naturale, ctre clienii angro, care nu gaze naturale, ctre clienii angro, care nu din TFUE.
poate fi mai mic dect cea reprezentat poate fi mai mic dect cea reprezentat Exceptiile de
de o cot procentual, stabilit prin de o cot procentual, stabilit prin la aplicarea alineatelor
hotrre a Guvernului, din cantitatea de hotrre a Guvernului, din cantitatea de (32), (35) i ale alin.
(37) sunt necesare
gaze naturale pentru care ncheie gaze naturale pentru care ncheie pentru a nu afecta
contracte de vnzare - cumprare, n contracte de vnzare - cumprare, n comertul
perioada respectiv, cu clienii angro, n perioada respectiv, cu clienii angro, n transfrontalier
calitate de vnztor. calitate de vnztor pe piaa respectiv securitatea
circuitului civil.
concurenial.
Amendament propus de WIEE
Cantitatile de
(36) n perioada 1 iulie 2017 - 31 gaze livrate in afara
decembrie 2018, fiecare productor de teritoriului Romaniei,
gaze naturale are obligaia de a vinde/ a precum si cele aflate
livra pe pieele centralizate din in tranzitare prin
Romnia, transparent i Romania, fara a intra
in balanta de raportare
nediscriminatoriu, n conformitate cu
a Transgaz, trebuie sa
reglementrile emise de ANRE. fie exceptate intrucat
Cantitatea astfel vandut/livrat nu furnizorul din aceste
poate fi mai mic dect cantitatea contracte suporta toate
rezultat prin aplicarea unei cote riscurile de livrare
procentuale, stabilit prin hotrre a pana la momentul
Guvernului, aplicat la producia livrarii fizice catre
efectiv realizat n perioada de beneficiarul final
(inaintea granitei
referin.
romane in primul caz,
(37) n perioada 1 iulie 2017 - 31 respectiv dupa
decembrie 2018, fiecare furnizor de trecerea granitei
gaze naturale, are obligaia de a romane, in al doilea
cumpara/ a prelua, transparent i caz). Gazele destinate
nediscriminatoriu, o cantitate minim circuitului
de gaze naturale de pe pieele transfrontalier nu pot
fi deturnate prin
centralizate din Romnia, n
obligatii de piata
conformitate cu reglementrile emise
stabilite de legislatiile
de ANRE. Cantitatea astfel cumprat/ nationale ale tarilor de
preluat nu poate fi mai mic dect tranzit fara a afecta
cantitatea rezultat prin aplicarea unei securitatea furnizarii
cote procentuale, stabilit prin hotrre pe piata europeana a
a Guvernului, aplicat la cantitatea gazelor .
vndut clienilor finali din portofoliu
n perioada de referin.
De asemenea,
(38) n perioada 1 iulie 2017 - 31
decembrie 2018, fiecare furnizor i pentru a asigura
trader de gaze naturale, are obligaia de securitatea circuitului
a tranzaciona, transparent i civil, este necesara
excluderea obligatiilor
nediscriminatoriu, o cantitate minim
contractuale asumate
de gaze naturale de pe pieele
de furnizori anterior
centralizate din Romnia, n intrarii in vigoare a
conformitate cu reglementrile emise ordonantei, asa cum
de ANRE. Cantitatea astfel acest lucru a fost
tranzacionat nu poate fi mai mic reglementat si in
dect cantitatea rezultat prin trecut, prin Ordinul
aplicarea unei cote procentuale, ANRE 118/2004 (art 4
alin 3) dat pentru
stabilit prin hotrre a Guvernului,
aplicarea OUG
aplicat la cantitatea tranzacionat n 35/2014.
PVT n perioada de referin.

Amendamente propuse de Eon i Engie

(36) n perioada 1 ianuarie 2018 - 31 (39) n perioada 1 ianuarie 2019 - 31


decembrie 2021, fiecare productor de decembrie 2021, fiecare productor de
gaze naturale, n msura n care gaze naturale are obligaia de a vinde/ a
contracteaz vnzarea de gaze livra n fiecare an calendaristic pe pieele
naturale, ntr-un an calendaristic, are centralizate din Romnia, transparent i
obligaia s ncheie, n acel an nediscriminatoriu, n conformitate cu
calendaristic, contracte pe pieele reglementrile emise de ANRE.
centralizate din Romnia, transparent i Cantitatea astfel vanduta/livrata nu
nediscriminatoriu, n conformitate cu poate fi mai mic dect cantitatea
reglementrile emise de ANRE, pentru rezultata prin aplicarea unei cotei
vnzarea unei cantiti minime de gaze procentuale, stabilit prin hotrre a
naturale din producia proprie care nu Guvernului, aplicat la producia
poate fi mai mic dect cea efectiv realizat n perioada de
reprezentat de o cot procentual, referin.
stabilit prin hotrre a Guvernului,
din cantitatea de gaze naturale pentru Amendamente propuse de Eon i Engie
care ncheie contracte de vnzare -
cumprare, n anul calendaristic
respectiv, n calitate de vnztor.

(37) n perioada 1 ianuarie 2018 - 31 (310) n perioada 1 ianuarie 2019 - 31


decembrie 2021, fiecare furnizor de gaze decembrie 2021, fiecare furnizor liceniat
naturale, care nu are i calitatea de de gaze naturale, are obligaia de a
productor, n msura n care cumpra/ a prelua n fiecare an
contracteaz vnzarea/cumprarea de calendaristic, transparent i
gaze naturale, ntr-un an calendaristic, nediscriminatoriu, o cantitate minima
are obligaia s ncheie, n acel an de gaze naturale de pe pieele
calendaristic, contracte pe pieele organizate din Romnia, n conformitate
centralizate din Romnia, transparent i cu reglementarile emise de ANRE.
nediscriminatoriu, n conformitate cu Cantitatea astfel cumparat / preluat
reglementrile emise de ANRE, pentru: nu poate fi mai mic dect cantitatea
a) cumprarea unei cantiti minime rezultat prin aplicarea unei cote
de gaze naturale care nu poate fi mai procentuale, stabilit prin hotrre a
mic dect cea reprezentat de o cot Guvernului, aplicat la cantitatea
procentual, stabilit prin hotrre a vndut clienilor finali din portofoliu
Guvernului, din cantitatea de gaze n perioada de referin.
naturale pentru care ncheie contracte
de vnzare - cumprare gaze naturale, Amendamente propuse de WIEE
n anul calendaristic respectiv, n Amendamente propuse de Eon i Engie
calitate de cumprtor;
b) vnzarea unei cantiti minime de
gaze naturale, ctre clienii angro, care
nu poate fi mai mic dect cea
reprezentata de o cot procentual,
stabilit prin hotrre a Guvernului,
din cantitatea de gaze naturale pentru
care ncheie contracte de vnzare
cumprare gaze naturale, n anul
calendaristic respectiv, cu clienii
angro, n calitate de vnztor.

(311) n perioada 1 ianuarie 2019 - 31


decembrie 2021, fiecare furnizor i
trader de gaze naturale, are obligaia de
a tranzaciona n fiecare an
calendaristic, transparent i
nediscriminatoriu, o cantitate minim
de gaze naturale de pe pieele
centralizate din Romnia, n
conformitate cu reglementrile emise
de ANRE. Cantitatea astfel
tranzacionat nu poate fi mai mic
dect cantitatea rezultat prin
aplicarea unei cote procentuale,
stabilit prin hotrre a Guvernului,
aplicat la cantitatea tranzacionat n
PVT n perioada de referin.

Amendament propus de Eon i Engie

(38) Prevederile alin. (34) i alin. (35) nu (312) Prevederile alin. (34) - (311) nu sunt
sunt aplicabile cantitilor de gaze aplicabile cantitilor de gaze naturale
naturale furnizate, pn la data de 31 furnizate pentru consumul clienilor
martie 2017, n conformitate cu casnici i productorilor de energie
prevederile art. 124 alin. (1) lit. e). termic, numai pentru cantitatea de
gaze naturale utilizat la producerea de
energie termic n centralele de
cogenerare i n centralele termice
destinat consumului populaiei.
Amendament propus de Eon i Engie
(39) Prevederile alin. (34) i alin. (36) nu (313) Prevederile alin. (34), (36) i alin. (39)
sunt aplicabile cantitilor de gaze nu sunt aplicabile cantitilor de gaze
naturale pentru care productorul transfer naturale pentru care productorul transfer
proprietatea, indiferent sub ce form, ctre proprietatea, indiferent sub ce form, ctre
un afiliat, care are calitatea de furnizor, un afiliat, care are calitatea de furnizor,
fr a avea i calitatea de productor, cu fr a avea i calitatea de productor, cu
condiia ca aceste cantiti s fie condiia ca aceste cantiti s fie
tranzacionate de afiliat n condiiile i cu tranzacionate de afiliat n condiiile i cu
respectarea limitelor cantitative stabilite respectarea limitelor cantitative stabilite
prin alin. (34) i alin. (36), n sarcina prin alin. (34), (36) i alin. (39) n sarcina
productorului. productorului.
Amendament propus de Eon i Engie

(39) Prevederile alin. (34), (35), (36) i alin.


(37) nu sunt aplicabile cantitilor de gaze
naturale pentru care productorul transfer
proprietatea, indiferent sub ce form, i
obligaia aferent de a ncheia contracte
pe pieele centralizate din Romnia , ctre
un afiliat, care are calitatea de furnizor,
fr a avea i calitatea de productor, cu
condiia ca iar aceste cantiti s fie vor fi
tranzacionate de afiliat n condiiile i cu
respectarea limitelor cantitative stabilite
prin alin. (34) i (34), n sarcina
productorului.

Amendamente propuse de FPPG


(310) Prevederile alin. (35) lit. b) i ale
alin. (37) lit. b) nu sunt aplicabile Abrogare - Amendament propus de Eon i
furnizorilor care nu ncheie contracte Engie
de vnzare - cumprare, cu clienii
angro, n calitate de vnztor. (310) Prevederile alin. (32), ale alin. (35)
i ale alin. (37) nu sunt aplicabile
cantitilor de gaze naturale vndute
respectiv cumprate la puncte de
livrare aflate n afara teritoriului
Romniei i nici cantitilor de gaze
naturale vndute respectiv cumprate
la punctele de interconectare cu sisteme
de transport adiacente ctre respectiv
de ctre parteneri externi.
De asemenea, sunt exceptate cantitile
de gaze ce fac obiectul unor obligaii
contractuale asumate anterior intrrii
n vigoare a prezentei ordonane de
urgen i care produc efecte i dup
intrarea n vigoare a acesteia.
Prevederile alin. (35) lit. b) i ale alin. (37)
lit. b) nu sunt aplicabile furnizorilor care
nu ncheie contracte de vnzare
-cumprare cu clienii angro, n calitate de
vnztor.
Amendament propus de WIEE

(311) Pn la data de 30 noiembrie 2016, (314) Pn la data de 30 noiembrie 2016,


ANRE va aproba, cu avizul Consiliului ANRE va aproba, cu avizul Consiliului
Concurenei, regulile specifice care vor fi Concurenei, regulile specifice care vor fi
aplicate pe pieele centralizate de gaze aplicate pe pieele organizate de gaze
naturale, n scopul tranzacionrii gazelor naturale, n scopul tranzacionrii gazelor
naturale, n condiii concureniale i n naturale, n condiii concureniale i n
mod transparent, public i mod transparent, public i
nediscriminatoriu. nediscriminatoriu.
Amendament propus de WIEE

(312) Pn la data de 30 noiembrie 2016, (315) Pn la data de 30 noiembrie 2016,


ANRE va emite, cu avizul Consiliului ANRE va emite, cu avizul Consiliului
Concurenei, reglementrile necesare Concurenei, reglementrile necesare
pentru aplicarea prevederilor prezentului pentru aplicarea prevederilor prezentului
articol, astfel nct s fie asigurate articol, astfel nct s fie asigurate
condiiile de concuren i de acces condiiile de concuren i de acces
transparent i nediscriminatoriu al transparent i nediscriminatoriu al
cumprtorilor, la cantitile de gaze cumprtorilor, la cantitile de gaze
naturale ofertate pe piaa naturale ofertate pe piaa
concurential. concurential.

(316) Pn la data de 30 aprilie 2017,


ANRE va aproba, cu avizul Consiliului
Concurenei, reglementarile specifice
mentionate de la alin (36) - (311).
Articol nou propus de Eon i Engie

(313) Cotele procentuale prevzute la alin. (317) Cotele procentuale prevzute la alin.
(34) i (35) vor fi stabilite de Guvern, la (34) i (35) vor fi stabilite de Guvern, la
propunerea ministerului de resort, pn propunerea ministerului de resort, pn
cel trziu n data de 15 octombrie 2016. cel trziu n data de 15 octombrie 2016.

(318) Cotele procentuale prevzute la


alin. (36) - (38) vor fi stabilite de
Guvern, la propunerea ministerului de
resort, pn cel trziu n data de 15 mai
2017.
Articol nou propus de Eon i Engie

(314) Cotele procentuale prevzute la alin. (319) Cotele procentuale prevzute la alin.
(36) i alin. (37) vor fi stabilite de Guvern, (39) - (311) vor fi stabilite de Guvern, la
la propunerea ministerului de resort, pn propunerea ministerului de resort, pn
cel trziu n data de 31 august a fiecrui cel trziu n data de 31 august a fiecrui
an calendaristic anterior anului an calendaristic anterior anului
calendaristic pentru care se instituie calendaristic pentru care se instituie
obligaia de tranzacionare pe pieele obligaia de tranzacionare pe pieele
centralizate a cantitilor minime de gaze centralizate a cantitilor minime de gaze
naturale. naturale.
Amendamente propuse de Eon i Engie

7 Art. 181: Stabilirea structurilor de amestec


5. Alineatul (5) al articolului 181se
modific i va avea urmtorul cuprins:

(5) Preul de achiziie a gazelor naturale (5) Pn la data de 31 martie 2017, nemodificat
din producia intern pentru clienii preul de achiziie a gazelor naturale din
casnici i productorii de energie termic, producia intern pentru clienii casnici i
numai pentru cantitile de gaze naturale pentru productorii de energie termic,
utilizate la producerea de energie termic numai pentru cantitile de gaze naturale
n centralele de cogenerare i n centralele utilizate la producerea de energie termic
termice destinate consumului populaiei se n centralele de cogenerare i n centralele
stabilete prin hotrre a Guvernului, la termice destinate consumului populaiei se
propunerea ministerului de resort, n stabilete prin hotrre a Guvernului, la
concordan cu prevederile propunerea ministerului de resort.
Calendarului de eliminare treptat a
preurilor reglementate pentru clienii
finali.

6.La articolul I, dup punctul 5 se


introduce un nou punct, pct.51 cu
urmtorul cuprins:
_____ 51.La articolul 181, dup alin.(5) se
introduce un nou alineat, alin. (51) cu
urmtorul cuprins:
(51) Dup expirarea termenului
prevzut la alin. (5), ANRE va
determina anual preul produciei
interne de gaze naturale pentru
cantitile destinate consumului
clienilor casnici i productorilor de
energie termic, numai pentru
cantitatea de gaze naturale utilizat la
producerea de energie termic n
centralele de cogenerare i n centralele
termice destinat consumului
populaiei, cu excepia cantitilor
destinate CPC, astfel nct n intervalul
1 iulie 2017 30 iunie 2021 s asigure
convergena preului produciei interne
cu preul rezultat din tranzaciile pe
PCPC n trane anuale egale.

Amendamente propuse de Eon i Engie


8 Art. 194: Contravenii
6. La articolul 194, punctul 351 se La articolul I pct.6, punctul 351 al
modific i va avea urmtorul cuprins: articolului 194 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
351. nendeplinirea i/sau ndeplinirea 35 . nendeplinirea de ctre productori 351. nendeplinirea de ctre productori Corelare cu alin.nou
1

necorespunztoare de ctre productorii sau afiliaii acestora, dup caz, precum i sau afiliaii acestora, dup caz, precum i introduse
de gaze naturale din Romnia, afiliaii de ctre furnizorii liceniai a obligaiilor de ctre furnizorii liceniai a obligaiilor
acestora, precum i furnizorii liceniai a prevzute la art. 177 alin. (31), (32) i (34) - prevzute la art. 177, alin. (31), (32) i (34)
obligaiilor prevzute la art. 177 alin. (31) (37). - (311).
i (32);
9 Art. 195: Sanciuni
(1) Contraveniile prevzute la art. 194 se
sancioneaz astfel:
2.n cazul n care au fost svrite de ctre
persoane juridice:
7. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, La articolul I pct.7, litera f) a articolului
litera f) se modific i va avea urmtorul 195 alin.(1) punctul 2 se modific i va
cuprins: avea urmtorul cuprins:
f) cu amend cuprins de la 50.000 lei la f) cu amend cuprins de la 50.000 lei la f) cu amend cuprins de la 50.000 lei la
1
100.000 lei, cea de la pct. 35 . 100.000 lei pentru nendeplinirea de 100.000 lei pentru nendeplinirea de ctre
ctre productori sau afiliaii acestora, productori sau afiliaii acestora, dup
dup caz, precum i de ctre furnizorii caz, precum i de ctre furnizorii liceniai
liceniai a obligaiilor prevzute la art. a obligaiilor prevzute la art. 177, alin.
177 alin. (31) i (32) i cu amend (31) i (32) i cu amend cuprins ntre
cuprins ntre 0,2% i 1% din cifra de 50.000 lei i 1.000.000 lei pentru
afaceri anual pentru nendeplinirea de nendeplinirea de ctre productori sau
ctre productori sau afiliaii acestora, afiliaii acestora, dup caz, precum i de
dup caz, precum i de ctre furnizorii ctre furnizorii liceniai a obligaiilor
liceniai a obligaiilor prevzute la art. prevzute la art. 177 alin. (34) - (311).
177 alin. (34)- (37).
Amendamente propuse de Eon i Engie

10 Art.II.- Prevederile art. 1 pct. 7 intr n Nemodificat


vigoare la 30 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei ordonane de urgen.