Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DE SOLICITARE DE INFORMATII PUBLICE

Conform Anexei Nr. 1 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

CERERE-TIP
Ctre
Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti

Calea Victoriei Nr. 194, Bucureti


Telefon: (021) 212 5439; (021) 212 5440
Fax: (021) 212 5443

Data

Stimate domnule / Stimat doamn .......................................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public. Doresc s primesc cte o copie de pe urmtoarele documente:
(petentul va enumera ct mai concret documentele sau informaiile solicitate)

........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................ .
Doresc ca informaiile solicitate s mi fie furnizate, n format electronic,la urmtoarea
adres de e-mail (opional): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V mulumesc pentru solicitudine,

...............................
(semntura petentului)

Numele / Prenume
Adresa
Telefon
Fax

Timp completare: 5 minute