Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

Numele si prenumele:
Functia publica: INSPECTOR GRADUL PROFESIONAL
Data ultimei promovari: 01.04.2015
Perioada evaluata: de la 01.01.2015 la 31.12.2015
Studii: SUPERIOARE
Programe de pregatire profesionala:_-

Nr. Obiective % din Termen de Realizat Notare


crt. timp realizare
1 Intocmirea si verificarea dosarelor beneficiarilor 10% permanent 100%
Legii nr.416/2001, recalcularea fiselor de calcul 5
conform modificarilor,intocmirea statelor de plata
.
2 Intocmirea dosarelor, anchetelor sociale si 10% permanent 100%
transmiterea acestora la D.G.A.S.P.C.- 5
,verificarea in teren a activitatii
asistentilor personali .
3 Intocmirea dosarelor pt.alocatiile de stat,de 15% permanent 100%
sustinere,indemnizatii.de nastere ,indemniz.
pt.cresterea copilului conf. O.U.148/2005 , 5
intocmirea borderourilor si transmiterea acestora
la A.J.P.S .
Efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.
4 Efectuarea de anchete sociale la interval de 15% Cind este 100%
6 luni la beneficiarii .OUG 70/2011 si a cazul 5
beneficiarilor de ajutor social .
5 Efectuarea de anchete sociale si solutionarea Cand este 100%
cererilor personalor cu handicap si intocmirea 15% cazul 5
referatelor catre Comisia de expertiza medicala-
si D.P.P.D.C- si din alte
judete.
6 Solutionarea adreselor cu privire la efectuarea de 10% Cand este 100%
anchete sociale solicitate de Judecatoria Focsani cazul
sau din alte localitati din tara,sau de la alte 5
institutii publice.

7. Intocmirea borderourilor si statelor de plata cu 10% Lunar 100%


privire la asist.sociala si a situatiilor lunare ,
trimestriale ,semestriale si transmiterea acestora 5
la termenele stabilite.

Intocmirea situatiilor centralizatoare si a


raportului statistic cu privire la beneficiarii
O.U.G.nr.5/2003,cu modificarile si completarile
ulterioare si transmiterea acestora la termen la 10% periodic 100% 5
8. A.J.P.S.-
Nota pentru indeplinirea obiectivelor:____5____

Criterii de performanta: Note: Comentarii

1. Adaptabilitate 5
2. Asumarea responsabilitatilor 5
3. Capacitatea de a rezolva problemele 5
4. Capacitatea de implementare 4
5. Capacitatea de autoperfectionare si de 5
valorificare a experientei dobandite
6. Creativitate si spirit de initiativa 4
7. Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 4
8. Capacitatea de a comunica 4
9. Capacitatea de a lucra in echipa 4
10. Capacitatea de utilizare a resurselor materiale si
financiare alocate,fara a aduce prejudicii institutiei 5
11. Competenta in redactare 5
12. Abilitati in utilizarea calculatoarelor
si a altor echipamente informatice 5
13. Respectul fata de lege si loialitatea fata
de interesele institutiei 5
14. Conduita in timpul serviciului 5

Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta:__4,64____

Nota finala a evaluarii:____4,82_____


Calificativ final al evaluarii:____FOARTE BINE._____

Referat:
A obtinut rezultate foarte bune in activitatea de efectuarea de anchete sociale,
intocmirea referatelor sociale si a dosarelor de alocatii,intocmirea borderourilor de
alocatii de stat sau de de sustinere,a dosarelor si statelor de plata,beneficiarilor Legii
416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea activitatii asistentilor
personali,si a ajutorului pentru incalzirea locuintei.A inaintat lunar la termenele stabilite
situatia alocatiilor,indemnizatiei pentru cresterea copilului conf.O.U. 148/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare,a ajutorului social, la A.J.P.I.S.- si
A.J..F.P.-,a situatiei asistentilor personali si indemnizatiilor de insotitor la
D.G.A.S.P.C.- ,a situatiilor trimestriale si semestriale la Prefectura
, Consiliul Judetean ,D.G.A.S.P.C.,A.J.P.I.S.-
.
A efectuat anchete sociale si a dat raspuns la adresele primite de la diferite institutii
publice din judet (Judecatoria ,Judecatoria ,Serviciul de
Probatiune de pe linga Tribunalul ,) I.J.P. ,Postul de politie
si alte institutii din tara si le-a inaintat in termen.
Cu privire la activitatea de asistenta sociala nu au fost sesizari din partea
institutiilor sau a persoanelor,intrucit actele au fost corect intocmite si la termenele
stabilite.
Obiective pentru urmatoarea perioada: 01.01.2012 la 31.12.2016

1. Intocmirea dosarelor de alocatii.


2. Efectuarea de anchete sociale si intocmirea referatelor sociale si inaintarea lor catre
institutiile publice.
3. Intocmirea si verificarea dosarelor beneficiarilor Legii 416/2001 si O.U.G.70/2011,si
recalcularea acestora ori de cite ori este nevoie.
4. Intocmirea anchetelor sociale ,conform prevederilor legale sau ori de cate ori este
nevoie beneficiarilor Legii 416/2001 si a statelor de plata.
5. Intocmirea lunara a borderourilor de alocatii si inaintarea lor catre A.J.P.I.S.
la termenele stabilite
6. Intocmirea dosarelor si anchetelor sociale asistentilor personali si verificarea
activitatii acestora.
7. Solutionarea adreselor primite de la institutiile publice cu privire la efectuarea de
anchete sociale.
8. Intocmirea si evidenta dosarelor privind sustinerea familiei in vederea cresterii
copilului,conform prevederilor O.U.148/2005,cu modificarile si completarile
ulterioare,intocmirea borderourilor si transmiterea lunara ,la termenele stabilite la
A.J.P.S.-.

Programe de instruire recomandate sa fie urmate:


- Programe de perfectionare organizate de ANFP Bucuresti
- Programe de perfectionare organizate de D.G.A.S.P.C.-
si A,J.P.S.-.

Comentarii ale funct.public evaluat:


Consider ca s-a apreciat corect activitatea desfasurata de subsemnata in decursul anului
2015.

Semnatura functionarului public evaluat:_________


Data: 15.01.2016

Semnatura evaluatorului:..
Secretar comuna

Semnatura conducatorului unitatii:___________


Primar :

S-ar putea să vă placă și