Sunteți pe pagina 1din 122

NORME DE PREVENIRE $1 STINGERE A 5\C\

.. INCENDIILOR SPECIFICE ACTIVITATILOR '


co 't>DIN OOMENIUl; LUCRARILOR PUBLICE, a.
t--
11.,
TRANSPORTURILOR - $1 LOCUINTEI. "'"'"sc
'3V\Ul10'3e.
.5ECT,._1,v(fJ'iif\PREVEDERI GENERALE "' scmon a\j
.:--- ' )rqd,! INDICATIV NP-073-02 1
Sl [JUtr,

182 183
0 1 3
Timpul de dislocare al
fof1elor i mijloacelor de
interven\ie - intervalul
14 cuprins intre momentul T14 ,I[;' T14 = T3 +T13
. alertarii fof1elor de
interven\ie i inapoierea
I
acestora la sediu (remiza).

424