Sunteți pe pagina 1din 18

Entitatea public ............

Procedura operaional Ediia


privind procedura de Nr. de exemplare
Departamentul/Direcia .. achiziie public procedura
simplificat Revizia ..
Nr. de exemplare
COD P.O. .. Pagina din
Exemplar nr.

PROCEDURA OPERAIONAL PRIVIND


PROCEDURA DE ACHIZIIE PUBLIC PROCEDURA SIMPLIFICAT

COD: P.O. .
Ediia..
Revizia .

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei/a reviziei


n cadrul ediiei procedurii operaionale
Elemente privind Numele i Funcia Data Semntura
responsabilii prenumele
1.1 Elaborat/Revizuit Expert/Consilier/Referent
de specialitate
1.2 Verificat Director economic
1.3 Aprobat Ministrul, Preedinte,
Director

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Natura reviziilor Componenta reviziei Data de la care se aplic
prevederile ediiei sau
reviziei ediiei
2.1 Ediia 1 12.01
2.2 Revizia nr.1 Modificarea, completarea sau 12.03
abrogarea .

2.3 Revizia . Modificarea, completarea sau


abrogarea .
2.4 Revizia . Modificarea, completarea sau
abrogarea .
2.5 Ediia a II-a
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia/revizia procedurii
operaionale
Scopul Exemplar Compartiment Funcia Numele i Data Semntura
difuzrii nr. prenumele primirii
3.1 Aplicare Expert
3.2 Informare Expert
3.3 Eviden Consilier
3.4 Arhivare Expert
3.5 Alte Expert
scopuri

4. Scopul procedurii operaionale


Stabilirea modului de derularea a procedurii de atribuire a contractului de achiziie
public prin procedura simplificat;
Asigurarea cu privire la existena documentaiei adecvate pentru derularea activitii
privind procedura de atribuire a contractului de achiziie public prin procedura
simplificat;
Asigurarea continuitii activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
Sprijinirea auditului i/sau a altor organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control,
iar pe manager, n luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaionale


Se aplic n cadrul Compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor publice,
precum i n cadrul celorlalte compartimente pentru care se achiziioneaz produse, servicii sau
lucrri.

6. Reglementri de referin aplicabile activitii privind procedura cerere de oferte

O.A.N.R.M.A.P. nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-


verbal al edinei de deschidere a ofertelor i Raportului procedurii, aferente procedurilor
de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.

H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor


referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziiile publice;
O.A.N.R.M.A.P. nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la ncheierea contractului de
achiziie public/acordului-cadru;
O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitilor publice.

7. Descrierea procedurii operaionale


Procedura simplificat reprezint procedura de atribuire a contractului de achiziie
public de produse/servicii/lucrri la care orice operator economic interesat are dreptul de a
depune oferta.

Procedura simplificat se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de


participare nsoit de documentaia de atribuire aferent.
Anunul de participare simplificat conine urmtoarele informaii:
a) denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail ale autoritii
contractante;
b) tipul de contract i, dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un
acord-cadru;
c) denumirea produselor/serviciilor/lucrrilor care urmeaz s fie furnizate/prestate/
executate i codul/codurile CPV;
d) valoarea estimat;
e) cantitatea de produse care trebuie furnizat, dac este cazul;
f) sursa de finanare;
g) termenul-limit de primire a ofertelor;
h) adresa la care se transmit ofertele;
i) limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele;
j) perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil;
k) criteriul de atribuire a contractului de achiziie public/acordului-cadru.
Autoritatea contractant are obligaia de a aplica procedura simplificat numai n cazul n
care valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic dect:
600.129 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de produse i de
servicii;
1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse i de servicii, precum i pentru
concursurile de soluii;
23.227.215 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de lucrri i
contractele sectoriale de lucrri;

Autoritatea contractant are obligaia:


de a stabili perioada de depunere a ofertelor n funcie de complexitatea contractului de
achiziie public/acordului-cadru i de cerinele specifice, astfel nct operatorii
economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru
elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare i selecie, dac sunt
solicitate prin documentele achiziiei;
de a acorda oricrui operator economic interesat dreptul de a solicita clarificri privind
documentaia de atribuire;
de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice
clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, dou zile
lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic;
de a publica n SEAP rspunsul la solicitrile de clarificri fr a dezvlui identitatea
solicitanilor;
are dreptul de a prelungi prin publicarea unei anun de tip erat n SEAP perioada stabilit
pentru depunerea ofertelor, n cazul n care rspunsul la solicitrile de clarificri modific
documentaia de atribuire;
de a aplica procedura simplificat prin mijloace electronice, situaie n care numai
operatorii economici nregistrai n SEAP pot depune ofert;
prin excepie de la prevederea anterioar, autoritatea contractant nu utilizeaz
mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire simplificate atunci
cnd decide desfurarea procedurii simplificate n mai multe etape care presupun
att selecia candidailor, ct i negocierea i evaluare ofertelor;
Autoritatea contractant poate decide desfurarea procedurii simplificate:
1) fie ntr-o etap;
2) fie n mai multe etape care presupun att selecia candidailor, ct i negocierea i
evaluarea ofertelor.
1) desfurarea procedurii simplificate ntr-o etap;
Autoritatea contractant trebuie s aib n vedere c perioada minim ntre data transmiterii
anunului de participare la procedura simplificat i data limit de depunere a ofertelor este de
cel puin:
10 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui contract de achiziie public de
servicii sau produse;
6 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui contract de achiziie public de
produse de complexitate redus;
15 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui contract de achiziie public de
lucrri.
n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod corespunztor de ctre
autoritatea contractant, face imposibil de respectat perioadele prevzute anterior, autoritatea
contractant poate stabili o perioad redus pentru depunerea solicitrilor de participare/ofertelor,
care nu poate fi mai mic de:
6 zile de la data transmiterii spre publicare a anunului de participare, respectiv
transmiterii invitaiei de participare, n cazul atribuirii unui contract de achiziie public
de servicii sau produse;
9 zile, n cazul unui contract de achiziie public de lucrri.
Dac autoritatea contractant decide s solicite criterii de calificare i selecie, aceasta
poate solicita doar cerine privind:
a) motive de excludere, n conformitate cu capitolul IV, seciunea a 6-a, paragraful 2;
b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale, respectiv:
are dreptul de a solicita oricrui operator economic s prezinte documente relevante
care s dovedeasc forma de nregistrare i, dup caz, de atestare ori apartenen din
punct de vedere profesional, n conformitate cu cerinele legale din ara n care este
stabilit operatorul economic;
n procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public de servicii, n cazul n care
este necesar ca operatorii economici s dein o autorizaie special sau s fie membri ai
unei anumite organizaii pentru a putea presta serviciile n cauz n statul de origine,
autoritatea contractant are dreptul de a solicita acestora s demonstreze c dein o astfel
de autorizaie sau c sunt membri ai unei astfel de organizaii;
c) experiena similar, respectiv:
O list a lucrrilor realizate n cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 5 ani,
nsoit de certificate de bun execuie pentru lucrrile cele mai importante, atunci cnd
este necesar n scopul asigurrii unui nivel corespunztor de concuren, autoritatea
contractant poate stabili c sunt luate n considerare lucrri relevante realizate cu mai
mult de 5 ani n urm;
Lista principalelor livrri de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate n
cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor i a
beneficiarilor publici sau privai, atunci cnd este necesar n scopul asigurrii unui nivel
corespunztor de concuren, autoritatea contractant poate stabili c sunt luate n
considerare livrri de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai
mult de 3 ani n urm;
n cazul aplicrii procedurii simplificate, operatorul economic poate s invoce susinerea
unui/unor ter/teri pentru maximum 50% din cerina c) privind experiena similar.
n cazul n care exist liste oficiale ale operatorilor economici agreai sau modaliti de
certificare sau includere a acestora n astfel de liste, aprobate prin hotrre de guvern pentru
anumite domenii, autoritatea contractant are dreptul de a le utiliza atunci cnd aplic
procedura simplificat.
n cazul aplicrii procedurii simplificate, autoritatea contractant nu are dreptul s
solicite standarde de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu.
n conformitate cu prevederile legale, autoritatea contractant are obligaia:
- S introduc n SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se
demonstreaz ndeplinirea de ctre operatorii economici a criteriilor de calificare, precum i
termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare;

Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu


are dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic
i/sau desfurarea procedurii.
n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute
anterior, respectiv nclcri ale prevederilor legale afecteaz procedura de atribuire sau dac este
imposibil ncheierea contractului, autoritatea contractant are obligaia de a dispune
anularea procedurii de atribuire, n conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic are obligaia:
- de a se nregistra n SEAP;
- de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, n format electronic, numai
pn la data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare;
- de a depune solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa autoritii
contractante pn la data i ora-limit de depunere, prevzute n anunul de participare, numai
atunci cnd din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, nu poate s utilizeze mijloacele
electronice;
- de a semna cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele ncrcate n SEAP n seciunile
specifice disponibile n sistemul informatic;
- de a depune oferta i documentele nsoitoare ale acesteia la adresa prevzut n anunul
de participare pn la data i ora-limit de depunere a ofertelor.
Comisia de evaluare, are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate
n anunul de participare, organizndu-se n acest sens o edin de deschidere a ofertelor;
Orice ofertant are dreptul de a participa la edina de deschidere a ofertelor.
n cadrul edinei de deschidere a ofertelor nu este permis respingerea vreunei oferte, cu
excepia celor pentru care nu a fost prezentat dovada constituirii garaniei de participare.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei
de evaluare i de reprezentanii legali/mputernicii ai operatorilor economici prezeni la edin,
n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate
la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, inclusiv preul, consemnndu-
se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte.

Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal


tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, precum i de a-l ncrca n
SEAP, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni
la edina respectiv.
Orice decizie cu privire la calificarea ofertanilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea
ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de
deschidere a ofertelor.
Oferta depus dup data i ora-limit de depunere a ofertelor sau la o alt adres dect cea
precizat n anunul de participare se returneaz fr a fi deschis operatorului economic care a
depus-o.
Comisia de evaluare, are obligaia:
de a analiza i de a verifica fiecare ofert att din punctul de vedere al elementelor
tehnice propuse, ct i din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implic;
n urma finalizrii fiecreia dintre fazele de verificare prevzute, (tehnic i financiar) s
introduc n SEAP rezultatul admis/respins, s comunice motivele de respingere
ofertanilor respini, s deschid n SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor-
suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum i s acorde un
termen de rspuns;
(1) n situaia n care n urma demersurilor realizate de autoritatea contractant n baza art.
196 alin. (2) din Lege ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz n mod corespunztor
ndeplinirea integral a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractant solicit
ofertantului clasat pe locul urmtor s depun toate documentele justificative ca dovad a
informaiilor cuprinse n DUAE, n scopul verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie
public/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul urmtor, dac acesta ndeplinete toate criteriile
de calificare prevzute n anunul de participare i/sau n fia de date a achiziiei.
Comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante.
Raportul se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul
informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Dup aprobarea raportului, autoritatea contractant are obligaia informrii
ofertanilor cu respectarea prevederilor cap. IV, seciunea a 13-a din Lege.
n urma finalizrii procedurii simplificate, autoritatea contractant are obligaia de a
publica n SEAP un anun de atribuire n termen de 15 zile de la data ncheierii contractului de
achiziie public/acordului-cadru, precum i orice modificare a contractului/acordului-cadru.
2) desfurarea procedurii simplificate n mai multe etape care presupun att
selecia candidailor, ct i negocierea i evaluarea ofertelor.
Dup cum spune i titlul procedura se desfoar n minim 2 etape:
2.1 Selecia candidailor;
2.2 Evaluarea i negocierea ofertelor;
Autoritatea contractant nu utilizeaz mijloacele electronice pentru derularea
procedurii de atribuire simplificate atunci cnd aplic procedura simplificat n mai multe etape
care presupun att selecia candidailor, ct i negocierea i evaluarea ofertelor.
Dac autoritatea contractant decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor,
acest aspect l precizeaz n anunul de participare simplificat.
Autoritatea contractant trebuie s aib n vedere ca perioada minim ntre data
transmiterii n SEAP a anunului de participare la procedura simplificat i data limit de
depunere a ofertelor este cu cel puin 10 zile nainte de data limit pentru depunerea solicitrilor
de participare.
n cazul n care se are n vedere atribuirea unui contract de achiziie public de produse
de complexitate redus, perioada minim este de cel puin 6 zile.
n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod corespunztor de ctre
autoritatea contractant, face imposibil de respectat perioadele prevzute anterior, autoritatea
contractant poate stabili o perioad redus pentru depunerea solicitrilor de participare/ofertelor,
care nu poate fi mai mic de:
6 zile de la data transmiterii spre publicare a anunului de participare, respectiv
transmiterii invitaiei de participare, n cazul atribuirii unui contract de achiziie public
de servicii sau produse;
9 zile, n cazul unui contract de achiziie public de lucrri.
2.1 Selecia candidailor
n aceast prim etap, comisia de evaluare stabilete candidaii selectai, aplicnd n
acest scop numai criteriile de selecie prevzute n anunul de participare.
Dac autoritatea contractant decide s solicite criterii de calificare i selecie, aceasta
poate solicita, cerinele fiind aceleai cu cele de la etapa 1. desfurarea procedurii
simplificate ntr-o etap.
Dup finalizarea seleciei candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un
raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante;
Raportul intermediar se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul
informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat;
Dup aprobarea raportului intermediar, autoritatea contractant are obligaia de a
comunica candidailor rezultatul etapei de selecie;
Autoritatea contractant, are obligaia de a transmite simultan tuturor candidailor
selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
2.2 Evaluarea i negocierea ofertelor
Autoritatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa a doua un operator
economic care nu a depus o solicitare de participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile
de calificare i selecie.
Sistemul informatic permite doar candidailor selectai n etapa anterioar s depun
oferte n cadrul etapei a doua a procedurii.

Operatorul economic are obligaia de a transmite:


Valoarea total a propunerii financiare criptat n SEAP, numai dac nu desfoar i o
etap de negociere;
Valoarea total a propunerii financiare se stabilete prin rundele de negociere succesive
dac n anunul de participare se menioneaz negocierea ofertelor;
Toate documentele de fundamentare a valorii estimate se depun prin mijloace electronice,
fiind ncrcate ntr-o seciune dedicat a portalului SEAP, iar coninutul acestora este
vizibil comisiei de evaluare dup decriptarea propunerii financiare, sau se aduc la
sesiunea de negociere;
Toate documentele depuse n SEAP vor fi semnate cu semntur electronic extins,
bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
n condiiile legii i ncrcate n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul
informatic i numai de ctre operatorii economici nregistrai;
n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n
format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii
contractante n forma i utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu
respectarea prevederilor privind regulile de comunicare i transmitere a datelor;
Comisia de evaluare, are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate
n anunul de participare, organizndu-se n acest sens o edin de deschidere a ofertelor;
Orice ofertant are dreptul de a participa la edina de deschidere a ofertelor.
n cadrul edinei de deschidere a ofertelor nu este permis respingerea vreunei oferte, cu
excepia celor pentru care nu a fost prezentat dovada constituirii garaniei de participare.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei
de evaluare i de reprezentanii legali/mputernicii ai operatorilor economici prezeni la edin,
n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate
la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, inclusiv preul, consemnndu-
se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte.
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal
tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, precum i de a-l ncrca n
SEAP, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni
la edina respectiv.
Orice decizie cu privire la calificarea ofertanilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea
ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de
deschidere a ofertelor.
Oferta depus dup data i ora-limit de depunere a ofertelor sau la o alt adres dect cea
precizat n anunul de participare se returneaz fr a fi deschis operatorului economic care a
depus-o.
Comisia de evaluare, are obligaia:
De a analiza DUAE n conformitate cu prevederile cuprinse n cap. IV seciunea
a 8-a din Lege.
de a analiza i de a verifica fiecare ofert att din punctul de vedere al elementelor
tehnice propuse, ct i din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implic.
n urma finalizrii fiecreia dintre fazele de verificare prevzute, (tehnic i financiar) s
introduc n SEAP rezultatul admis/respins, s comunice motivele de respingere
ofertanilor respini, s deschid n SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor-
suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum i s acorde un
termen de rspuns.
(1) n situaia n care n urma demersurilor realizate de autoritatea contractant n baza art.
196 alin. (2) din Lege ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz n mod corespunztor
ndeplinirea integral a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractant solicit
ofertantului clasat pe locul urmtor s depun toate documentele justificative ca dovad a
informaiilor cuprinse n DUAE, n scopul verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie
public/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul urmtor, dac acesta ndeplinete toate criteriile
de calificare prevzute n anunul de participare i/sau n fia de date a achiziiei.
Comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante.
Raportul se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul
informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Dup aprobarea raportului, autoritatea contractant are obligaia informrii
ofertanilor cu respectarea prevederilor cap. IV seciunea a 13-a din Lege.
n urma finalizrii procedurii simplificate, autoritatea contractant are obligaia de a
publica n SEAP un anun de atribuire n termen de 15 zile de la data ncheierii contractului de
achiziie public/acordului-cadru, precum i orice modificare a contractului/acordului-cadru.
8. Documente utilizate n procedura de achiziie public prin procedura simplificat
Referatul de necesitate
Nota justificativ privind estimarea i alegerea procedurii de atribuire
Caietul de sarcini
Not justificativ privin cerinele minime de calificare
Not justificativ privind stabilirea criteriului de atribuire
Documentaia de atribuire
Anunul de participare
Adres rspuns pentru clarificri solicitate
Act administrativ de constituire a comisiei de evaluare a ofertelor
Not justificativ experi cooptai, dac este cazul
Declaraii de confidenialitate i imparialitate
Proces-verbal de deschidere a ofertelor
Procese-verbale intermediare
Raportul procedurii de atribuire sau rapoartele procedurii de atribuire
Comunicri privind rezultatul procedurii de atribuire
Anun de atribuire
Contractul de achiziie public
Documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor
contractuale de ctre contractant

Atenie!
Autoritatea contractant decide desfurarea procedurii simplificate ntr-o singur etap
sau n mai multe etape, cu obligaia menionrii n anunul de participare.
Autoritatea contractant nu utilizeaz mijloacele electronice pentru derularea
procedurii de atribuire simplificate atunci cnd decide desfurarea procedurii simplificate n mai
multe etape care presupun att selecia candidailor, ct i negocierea i evaluare ofertelor.
Dac nu utilizeaz mijloacele electronice, nu se aplic prevederile n care se specific
utilizarea SEAP-ului ca mijloc de comunicare n procesul de evaluare a ofertelor, se va utiliza
comunicarea prin fax, pot, e-mail etc., cu respectarea prevederilor privind regulile de
comunicare i transmitere a datelor.

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea procedurii simplificate

Timp
Pas Responsabil(i) Descriere Termen** Riscuri
alocat*

I. INIIEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE


Produsele, serviciile
Compartimentul Verific existena n
sau lucrrile nu sunt
intern specializat Programul anual al
prevzute n
1. n domeniul achiziiilor publice a
Programul anual al
achiziiilor achiziiei care urmeaz s
achiziiilor publice.
publice fie atribuit.
Estimarea valorii
Elaboreaz nota
Compartimentul contractului este
justificativ de estimare a
intern specializat incorect i, implicit,
valorii contractului de
2. n domeniul stabilirea procedurii
achiziie public, pentru
achiziiilor de atribuire e
stabilirea procedurii de
publice necorespunztoare.
atribuire.
Compartimentul Nu au fost alocate
Verific existena
intern specializat surse de finanare
surselor de finanare
3. n domeniul pentru achiziia
pentru achiziia
achiziiilor respectiv.
respectiv.
publice

II. ELABORAREA DOCUMENTAIEI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Definirea n caietul
de sarcini a unor
specificaii tehnice
care indic o anumit
origine, surs,
producie, un
Compartimentul procedeu special, o
de specialitate Elaboreaz caietul de marc de fabric sau
1.
care solicit sarcini. de comer, un brevet
achiziia de invenie, o licen
de fabricaie, astfel
nct s fie favorizai
sau eliminai anumii
operatori economici
sau anumite produse.

Compartimentul Documentaia de
juridic/ atribuire nu prevede
Compartimentul informaii referitoare
Stabilete clauzele
2. intern specializat la clauzele
contractuale.
n domeniul contractuale
achiziiilor obligatorii.
publice
Documentaia de
atribuire nu prevede
Stabilete criteriile de
instruciuni
Compartimentul calificare i selecie
referitoare la modul
de specialitate referitoare la situaia
3. de elaborare i de
care solicit economic i financiar
prezentare a
achiziia sau la capacitatea tehnic
propunerii tehnice i
i/sau profesional.
financiare i/sau
profesionale.
Stabilete cuantumul
garaniei de participare,
Compartimentul
care nu poate depi 2%
intern specializat Fia de date a
din valoarea estimat a
4. n domeniul achiziiei nu cuprinde
contractului.
achiziiilor toate informaiile.
publice
Completeaz fia de date
a achiziiei.
Compartimentul
intern specializat Stabilete formularele i Documentaia de
n domeniul modelele care vor fi atribuire nu are
5.
achiziiilor ataate documentaiei de ataate toate
publice atribuire. formularele.

III. PUBLICAREA INVITAIEI DE PARTICIPARE


Transmite ctre SEAP pentru
publicare anunul de participare la
procedura simplificat i data limit
de depunere a ofertelor este de cel
puin:
10 zile, n cazul n care se
are n vedere atribuirea unui
contract de achiziie public
de servicii sau produse;
6 zile, n cazul n care se are
n vedere atribuirea unui
contract de achiziie public
de produse de complexitate
redus;
15 zile, n cazul n care se
are n vedere atribuirea unui
contract de achiziie public
de produse de complexitate
Compartimentul redus.
Invitaia de
intern specializat
1. Transmite n SEAP, dac este cazul, participare nu este
n domeniul
unei situaii de urgen publicat.
achiziiilor
demonstrat n mod
corespunztor imposibilitatea
respectrii perioadelor prevzute
anterior, autoritatea stabilind o
perioad redus pentru depunerea
solicitrilor de
participarea/ofertelor, care nu poate
fi mai mic de:
6 zile de la data transmiterii
spre publicare a anunului
de participare, respective
transmiterii invitaiei de
participare, n cazul
atribuirii unui contract de
achiziie public de servicii
sau produse;
9 zile, n cazul unui contract
de achiziie de public de
lucrri.
Transmite n SEAP documentaia
de atribuire i declaraia pe propria
Documentaia de
Compartimentul rspundere a reprezentantului legal
atribuire nu este pus
intern specializat ce va conine datele de identificare
2. la dispoziia tuturor
n domeniul ale persoanelor ce dein funcii de
operatorilor
achiziiilor decizie n cadrul autoritii
economici interesai.
contractante. Acest document nu
are caracter de document public.
Nu sunt transmise,
operatorului
Compartimentul Transmite, operatorului economic, economic,
intern specializat informaiile suplimentare cu privire informaiile
3.
n domeniul la solicitrile de clarificare privind suplimentare
achiziiilor documentaia de atribuire. solicitate cu privire
la documentaia de
atribuire.
IV. CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE
Comisia de evaluare
Emite actul administrativ nu include specialiti
Conductorul de constituire a Comisiei n domeniul
1. autoritii de evaluare a ofertelor i obiectului
contractante stabilirea atribuiilor contractului care
comisiei de evaluare. urmeaz s fie
atribuit.
Omiterea ntocmirii
ntocmete Nota
Comisia de Notei justificative
justificativ privind
2. evaluare a privind cooptarea de
cooptarea de experi
ofertelor experi externi
externi, dac este cazul.
V. DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE EVALUARE A OFERTELOR
i declar
confidenialitatea i
imparialitatea, pentru
evitarea conflictul de
interese.

Primete ofertele depuse


de operatorii economici.

Deschide ofertele depuse,


le examineaz i le Membrii comisiei de
evalueaz, pentru evaluare a ofertelor
stabilirea ofertei nu i-au declarat
Comisia de ctigtoare. confidenialitatea i
1. evaluare a imparialitatea.
ofertelor Stabilete oferta
ctigtoare n termen de Nu sunt nregistrate
25 de zile de la data i datate toate
deschiderii ofertelor, pe ofertele primite.
baza criteriului de
atribuire precizat n
invitaia de participare i
n documentaia de
atribuire.

ntocmete procesul-
verbal de deschidere a
ofertelor.

VI. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC


Rezultatul nu este
Notific rezultatul
Compartimentul transmis tuturor
evalurii ofertelor, ctre
intern specializat participanilor
1. toi participanii care au
n domeniul (operatori
depus oferte.
achiziiilor economici).

Consiliul Naional
Nu a fost transmis
de Soluionare a Soluioneaz
2. decizia pronunat de
Contestaiilor contestaiile.
CNSC.
(CNSC)
Semneaz contractul de
achiziie public numai
Conductorul dup ce a fost avizat de Operatorul economic
3. autoritii compartimentul juridic i ctigtor nu vine s
contractante dup ce a primit viza de ncheie contractul.
control financiar
preventiv.
Transmite spre publicare
anunul de atribuire, n
cel mult 15 zile dup ce a
Compartimentul
finalizat procedura de
intern specializat Anunul de atribuire
5. atribuire.
n domeniul nu este publicat.
achiziiilor
Supune aprobrii
Raportul procedurii de
atribuire.
VII. DERULAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC
Cuantumul garaniei
de bun execuie a
Constituie garania de
Operatorul contractului a fost
1. bun execuie a
economic stabilit peste 10 %
contractului.
din preul
contractului.
Compartimentul
de specialitate Nerealizarea
Urmrete ndeplinirea
care a solicitat analizelor privind
obligaiilor asumate i
2. achiziia i care ndeplinirea
efectueaz recepiile
urmrete obligaiilor asumate
pariale.
derularea prin contract
contractului
VIII. FINALIZAREA CONTRACTULUI
Garania de bun
Elibereaz garania de execuie este
Compartimentul
1. bun execuie a eliberat nainte de
financiar-contabil
contractului. finalizarea
contractului.
ntocmete, n 3
exemplare, documentul
constatator care conine
informaii referitoare la
ndeplinirea obligaiilor
contractuale de ctre
contractant i:
eliberez un
exemplar
operatorului
economic;
depune un
exemplar la dosarul
achiziiei publice;
Compartimentul transmite un
intern specializat exemplar Ageniei
2.
n domeniul Naionale pentru
achiziiilor Achiziii Publice, S nu se pstreze 5
n cel mult 14 zile ani dosarul de
de la data expirrii achiziie public.
termenelor.

ntocmete dosarul
achiziiei publice,
arhivnd toate
documentele care au
condus la atribuirea
contractului de achiziie
public i l pred
secretariatului spre
pstrare 5 ani de la
finalizarea contractului.

* Timpul alocat operaiunii l stabilete fiecare instituie public, n funcie de specificul


instituiei.

** Termenul pentru realizarea operaiunii se stabilete de fiecare instituie public, n funcie de


specificul instituiei.

S-ar putea să vă placă și