Sunteți pe pagina 1din 5

R O M N I A

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN
BUZU

FIA DE EVALUARE
pentru ierarhizarea candidailor participani la etapele micrii personalului didactic pentru anul colar 2017-2018

NUMELE I PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC____________________________________________________________


UNITATEA COLAR CU PERSONALITATE JURIDIC N CARE ESTE NCADRAT________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DISCIPLINA POSTULUI_________________________________________________________________________________
PUNCTAJ AUTOEVALUARE____________________________________________________________________________
PUNCTAJ ACORDAT DE COMISIE_______________________________________________________________________
PUNCTAJ ACORDAT DUP CONTESTAII_________________________________________________________________
Pag. la care se Punctaj Punctaj Puncaj
Criterii de punctaj afl maxim Autoev. Acordat
documentul
I Nivelul studiilor
A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu 6p
diplom/certificat de absolvire.
B. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai 8
colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt
durat.
C. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai 8,50p
colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt
durat care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare.
D. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu 9p
diplom/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i studii universitare
de lung durat sau ciclul I de studii universitare de licen sau ciclul II de studii universitare de
masterat.
E. Profesori de instruire practic/maitri-instructori, absolveni de coal postliceal/coal de maitri 5p
cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale.
F. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului
pedagogic cu durata de 3 ani cu diplom de absolvire.. 8p
G. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului 8,5p
pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat studiile conform art. 149
alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
H. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen. 9p
I. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu studii 9,5 p
postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre.
J. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat cu diplom de licen sau ai 10 p
ciclului II de studii universitare de masterat.
K. Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau ai ciclului II
de studii universitare de masterat i cu:
K1. o alt licen; (4p);
K2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre (3p);
K3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre (3p);
K4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre; (2,5p);
K5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt masterat n cadrul ciclului II de studii de studii
universitare (3p);
K6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre; ((2p);
K7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3
semestre; (2p);
K8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic
de 3 semestre (1p).
NOT: .
1.Pentru profesorii pentru nvatamntul prescolar/primar care solicita trecerea prin transfer pentru restrngere de
activitate/pretransfer n specializarea dobndita ulterior prin studii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/ciclului I de studii universitare de
licenta/ciclului II de studii universitare de masterat ..
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera K punctele 1-8.
II Grade didactice Pag. la care se Punctaj Punctaj Puncaj
afl maxim Autoev. Acordat
documentul
(1) Gradul didactic: 14p
a) Definitivat - 4 p;
b) Gradul didactic II - 7 p;
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;
d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul
specializrii/specializrilor nscrise pe diploma de licen - 14 p.
(2) Categorii pentru antrenori: 10p
a) Categoria a IV-a - 4 p;
b) Categoriile a II-a i a III-a - 7 p;
c) Categoria I - 10 p.
(3) Media de absolvire pentru debutani (0 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:. 3p
Media 10 - 3 p;
Media 9 - 9,99 - 2,5 p;
Media 8 - 8,99 - 2 p;
Media 7 - 7,99 - 1,5 p;
Media 6 - 6,99 - 1 p;
Bonificaie - cte dou puncte pentru fiecare grad didactictic obinut cu 10 6p
1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz.
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit.
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10.
III Rezultatele obinute n activitatea didactic Pag. la care se Media Media Media
afl documentul punctajelor punctajelor punctajelor
(max)
Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2014/2015 i 2015/2016) i
echivalentul acestora n puncte:
- Foarte bine - 10 p;
- Bine - 7 p;
- Satisfctor - 2 p; 10p
- Nesatisfctor - 0 p.
NOT:
a) Pentru absolventii promotiei 2016 si debutantii aflati n primul an de activitate se ia n considerare calificativul partial din anul
scolar 2016-2017.
b) Pentru absolventii promotiei 2015 si debutantii aflati n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul
scolar 2015-2016 si calificativul partial din anul scolar 2016-2017.
c) n cazul ntreruperii activitatii la catedra, n perioada ultimilor doi ani scolari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii
doi ani scolari n care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
d) n cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).

IV Activitate metodic 1 Pag. la care se Media Media Media


afl documentul punctajelor punctajelor punctajelor
(max)
IV 1a.) La nivelul unitii colare (Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari Max 6p
ncheiai(*) (2014/2015 i 2015/2016)
Responsabil comisie metodic/ coordonator/membru comisii permanente la nivelul unitii conform 1,25p
art.79 alin.2 din ROFUIP -(0,25p/membru);
Membru comisii paritare la nivel de unitate / responsabil/membru alte comisii definite prin ROFUIP
/membru n asociaii profesionale ale cadrelor didactice -0,15 p/an/responsabilitate;
Lecie demonstrativ comisie metodic - 0,25p / lecie
Referat, informare, recenzie etc - 0,10p/fiecare 0,75p
Implicarea n organizarea olimpiadei de specialitate / concursurilor colare avizate MENC. / I.S.J. la
nivel local (etapa premergtoare fazelor judeene), conform deciziei de numire a comisiei 1p
(organizator-0,25p/evaluator-0,25p/supraveghetor-0,10p)
Implicarea n organizarea i desfurarea altor activiti metodico/tiinifice (amenajare cabinet/col 0,75p
metodic, simpozion, cercuri tematice, pregtire loturi elevi pentru participare la olimpiade/concursuri
nivel local, pregtirea examenelor naionale etc) - 0,15 /an/activitate
Premii la faza local (etapa premergtoare fazei judeene) a olimpiadelor / concursurilor colare n 1,75 p
specialitate avizate MENC / I.S.J. - premiul I-0,25p; premiul II-0,20p; premiul III- 0,15p;meniune-
0,10p
Membru / observator n Consiliul de Administraie - 0,25p/an 0,50p
IV 1b.)La nivelul judetului(Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai(*) Max. 8p
(2014/2015 i 2015/2016)
Metodist al inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti/Casei Corpului Didactic, membru n 1p
consiliul consultativ/membru al comisiei consultative pe discipline, /membru n asociaii profesionale
ale cadrelor didactice/ responsabil/coordonator cerc pedagogic -0,25 / an / formator
local/judetean(adeverin eliberat de CCD sau de furnizorul programului de formare ca a sustinut
curs in calitate de formator ) - 0,25 / curs susinut
Lecie demonstrativ comisie cerc pedagogic - 0,50p 0,50p
Referat, informare, recenzie etc - 0,25p
Organizator simpozion, coordonator/membru colectiv redacie reviste judeene cu ISSN, expoziii, 0,50p
proiecte, alte activiti metodico-tiinifice la nivel judeean-0,15p/activitate
Membru/observator /reprezentant al ISJ n comisii de organizare i desfurare a concursurilor 1,25 p
naionale/judeene/la nivel de unitate pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate; membru n
comisie de definitivat/ concursuri director/director adjunct -0,25p/activitate
Membru/observator CA al ISJ, Membru Comisii paritare ISJ-0,25p/an
Implicarea n organizarea olimpiadei de specialitate / a concursurilor colare de specialitate avizate 1,25 p
MENC. / ISJ (organizator/elaborare subiecte/evaluator-0,25p/activitate; nsoitor, supraveghetor-
0,10p)
Pregtirea loturilor pentru faze judeene / interjudeene ale olimpiadelor i concursurilor colare, 0,50p
dovedite prin participarea elevilor; 0,10p/ activitate
Premii olimpiade colare faza judeean i zonal 3p
(I - 0,75p, II - 0,50p, III - 0,25p, meniune - 0,20p)
Premii concursuri judeene i interjudeene avizate MENC / I.S.J.
(I - 0,50p, II - 0,35p, III - 0,20p, meniune - 0,15p)
IV 1.c)La nivel naional(Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai(*) Max. 10
(2014/2015 i 2015/2016) p
Olimpiade nationale : 3,50 p
(I -1,5p; II 1.25p; III 1 p; meniune/premiu special - 0,5p)
Concursuri colare naionale avizate MENC.:
(I -1 p; II 0.75p; III - 0,5p; meniune - 0,25p)
Formator naional (adeverin eliberat de CCD sau de furnizorul programului de formare ca a 1p
sustinut curs in calitate de formator ) -0,5p/program de formare
Comisii naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naionale menionate n Legea nr. 1/2011 cu 0,5 p
modificrile i completrile ulterioare / evaluator manuale - 0,5p / activitate
Organizator simpozion naional n specialitate / Implicarea n organizarea olimpiadei naionale de 1p
specialitate / a concursurilor naionale colare avizate MENC - 0,5p / simpozion / concurs
Susinere referat la simpozioane naionale de specialitate sub egida MENC sau a unor universitati- 1p
0,5p/referat
Membru n comisii de evaluare concursuri naionale avizate MENC/pregtirea loturilor - 0,5p / 1,5 p
activitate; nsoitor participani 0,25p/activitate;
Indrumtor coordonator reviste avizate de MENCS-0,5p/an;membru n colectivul de redacie-0,25p 1p
Programe de documentare / programe de cercetare / schimb de experien n specialitate la nivel 0,5p
naional avizate de MENC - 0,25p/an
IV 1.d) La nivel internaional(Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai(*) (2014/2015 Max. 12p
i 2015/2016)
Olimpiade / Concursuri colare internaionale cu avizul MENC (cu participani din cel puin 5 ri) I 7p
- 3p; II - 2,5p; III - 2p; Mentiune -1,5p; participare - 1p;
Organizare simpozion/congres/conferin/seminar internaional(cel puin 5 ri participante) / 1p
olimpiad internaional/concurs internaional cu avizul MENC
Comisii de evaluare la olimpiade i concursuri internaionale cu avizul MENC (cu participani din cel 2p
puin 5 ri) 1p / activitate
Susinere de referate , comunicri la simpozioane / sesiuni de comunicri / conferine /seminarii/ 2p
colocvii / congrese internaionale (sub egida unor universiti, institute de cercetare etc)(1p/activitate).
Punctaj suplimentar-se acord la nivelul colii n situaia prevzut n Not, la punctul c). 1p
(*)Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani
colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n
nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani
colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.
a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2015-2016.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul
special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari ncheiai, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n
care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
Activitate metodic 2: Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative Pag. la care se Media Media Media
afl documentul punctajelor punctajelor punctajelor
viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (max)
(la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):
IV.2.a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de MENCS(participarea n colective de elaborare) 6p
(2p/metodologie, regulament, instruciune, max. 6 p pentru toate actele normative)
IV 2.b )programe colare, aprobate de MENCS (participare n colective de elaborare) 4p
(1 p/program colar, max. 4 p pentru toate programele)
IV 2.c)manuale colare aprobate de MENCS (7p / manual/ mprite la numrul de autori)
IV 2.d)monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN 10p
(5 p/lucrare/monografie/mprite la numrul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrrile)
IV 2.e)ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin 4p
(1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/ mprite la numrul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate
ghidurile/auxiliare curriculare)
IV 2.f)articole de specialitate / studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate la nivel judeean / naional 3p(art)
nregistrate cu ISSN (0,5 p/articol/mprite la numrul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate
articolele 4p(stud)
1 p/studiu/mprit la numrul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile)
IV 2.g)cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din domeniu (5 p 10p
pentru fiecare carte publicat/mprite la numrul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate crile).
IV 2.h)mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice (max. 5 5p
p/mprite la numrul de autori)
Activitate metodic(3) Activiti desfurate n cadrul programelor de reform Pag. la care se Media Media Media
afl documentul punctajelor punctajelor punctajelor
coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice n ultimii 5 (cinci) (max)
ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):
Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Naionale Educaiei i 5p
Cercetrii tiinifice n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):
formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig,
Arion, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune) altele dect cele punctate anterior. (1
p/program sau proiect, max. 5 p)
Activitate metodic(4) Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de 6p
Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la
inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent:
IV 4.a Program de lung durat ( minimum 90 credite)/(0,1p/3credite)

IV 4.b Program durat medie ( minimum 60p credite) /(0,1p/3credite)

IV 4c. Program de scurt durat (minimum 30 credite)- 1p)/(0,1p/3credite)

IV 4c. Program cu mai puin de 30 credite)/(0,1p/3credite)

Activitate metodic (5) 5p


Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu
aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice sau alte instituii abilitate (Institutul Francez,
British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la
inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
( 0,1 p /10 ore curs, dar nu mai mult de 5 p).
NOT:
Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul n alt specializare se evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea
postului didactic/catedrei solicitate.
Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.
V Vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei Pag. la care se Media Media Media
afl punctajelor punctajelor punctaje
documentul (max) lor
Numr de ani ____________x 0,3p pentru un an ntreg n nvmnt=

Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.

Punctaj Autoevaluare Evaluare n comisie Evaluare contestaii


Punctaj I
Punctaj II
Punctaj III
Punctaj IV
Punctaj V
Punctaj TOTAL
NOT.
Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, n urmtoarea ordine:
a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate;
b) so (soie) cu domiciliul n localitate;
c) prini cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc);
e) soul/soia s lucreze n nvmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).

DIRECTOR/ PRESEDINTE COMISIE/ INSPECTOR SCOLAR CADRUL DIDACTIC EVALUAT


Numele __________________________
Numele ___________________
Semntura
Semntura
L. S.

Data depunere dosar

Contestaiile la punctajul acordat se depun conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2017-2018.
.