Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE

SI MEDICINA VETERINARA

ION IONESCU DE LA BRAD

IASI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECT LA DISCIPLINA

,,NUTRIIE I ALIMENTAIE ANIMAL

Coordonatori:

Prof. dr. Ioan Mircea POP

Asist. dr. Cristina RADU-RUSU

Student:

Lupu Razvan-Constantin

ANUL III, gr. 290

2016
~Tema proiectului~

,,Stabilirea necesarului de nutreturi si a eficientei


utilizarii lor pentru o exploatatie zootehnica
CUPRINS

*INTRODUCERE

1.Definirea exploatatiei

2.Norme de hrana

3.Caracteristicile nutritive ale nutreturilor utilizate

4.Ratii de hrana pentru vaci de lapte

5.Amestec de nutreturi concentrate utilizate in alimentatia

monogastricelor

6.Stabilirea necesarului de nutreturi pentru vacile de lapte

7.Stabilirea necesarului de nutreturi concentrate pentru monogastrice

8.Aspecte privind eficienta economica a utilizarii nutreturilor

*CONSIDERATII PROPRII

Introducere
Exploatatia zootehnica S.C.VACUTA S.R.L. isi are sediul in lunca raului Prut, in localitatea
Prisacani, la o distanta de 35 km de judetul Iasi. Mai exact, ferma este situata la marginea estica a
localitatii, avand iesire la drumul judetean 229DJ.

Ferma dispune de un efectiv de 85 de vaci de lapte, din rasa Baltata cu Negru Romaneasca
(BNR). Greutatea medie a unei vacute din aceasta rasa este de 550 kg. In ceea ce priveste productia de
lapte, in anul precedent o vaca a avut in medie o productie de lapte/ zi de 25 kg si un procent al grasimii
de 4%. Vacile sunt intretinute liber in adopost, beneficiind de cele mai bune conditii. Adopostul este bine
delimitat, acesta dispunand de zona de furajare, alee de furajare, paturi de odihna, zona de adapare, sala
de muls, etc..

Exploatatia zootehnica mai detine in patrimoniul ei si un numar de 800 porci la ingrasat. Acestia
sunt intretinuti intr-un adapost cu conditii de climatizare. In momentul cand porcii ating greutatea de
100-120 Kg sunt livrati catre abator.

Laptele obtinut este livrat catre procesatorii din judetul Iasi. Procesatorii colecteaza laptele in
fiecare zi. Livram zilnic aproximativ 1800 L lapte, la pretul de 1.5 lei.

Ferma mai are in patrimoniul ei si ha pajiste naturala , ..ha porumb pentru sizol si ha porumb
pentru boabe.
2.Norme de hrana

Tab. 2.1 Norme de hrana pentru taurine


Categoria de animale UFL PDI(g) Ca P SU UIDL
(g) (g) (Kg)
Vaca de lapte 15.7 1570 127 68 17.25 16.5
Vaca gestanta 6.6 530 52 32 12 12

Tab. 2.2 Norme de hrana pentru porci la ingrasat

SPECIFICARE Purcei intarcati Purcei in crestere Purcei la finisare


10-25 Kg 25-60 Kg 60-100 Kg
25-90 zile 90-130 zile 130-180 zile
STARTER GROWER FINISHER
EM(Kcal) 3200-3325 3050-3100 3050-3100
PB% 18-19 15-17 13-15
LIZ% 1,2 0,8 0,7
M+C % 0,65 0,5 0,42
Ca % 1,05 0,95 0,85
P% 0,75 0,6 0,5
Sare (%) 0,3 0,4 0,4
Premix (%) 1 1 1
SMZ (g) 300-500 600-800 700-800
I.C. (kg nutret/kg spor) 2.4 3.2-3.4 4-4.2
Nr. Nutreturi SU Valoarea Valoarea Valoarea de Constituienti Pret
crt g/Kg energetic/ azotata incarcare digestiva minerali pe Kg
kg SU g/kg SU g/kg SU
UFL UFC PDIN PDIE UIO UIL UIB Ca P
1 Fan 0.850 0.73 0.65 67 68 1.49 1.16 1.19 9.5 3 0.2 lei
natural
2 Siloz 0.300 0.90 0.80 52 66 1.32 1.13 1.13 3.5 2.5 0.15
porumb lei
3 Porumb 0.860 1.27 1.29 82 120 - - - 3.5 0.3 0.6 lei
boabe
4 Srot soia 0.872 1.14 1.12 348 241 - - - 3.4 7 1.9 lei
5 Fosfat 0.950 - - - - - - - 240 185 1 lei
dicalcic
6 Creta 0.980 - - - - - - - 390 - 1 lei
furajera
3.Caracteristicile nutritive ale nutreturilor utilizate

Tab 3.1 Caracteristicile nutritive ale nutreturilor utilizate in alimentatia vacilor de lapte

Tab 3.2 Caracteristicile nutritive ale materiilor prime folosite in alimentatia porcilor la
ingrasat

Tab. 3.1 Caracteristicile nutritive ale nutreturilor utilizate in alimentatia vacilor de lapte
Tab 3.2 Caracteristicile nutritive ale materiilor prime folosite in alimentatia porcilor la ingrasat

Materii prime Energie metabolizabila PB% LIZ % Met+Cis % CB% Ca% P% Pret pe Kg
EM Kcal/Kg (PORC)
Porumb 3315 9 0.25 0.39 2.2 0.01 0.27

Orz 2890 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.36

Srot soia 44 3135 43 2.7 1.27 7.4 0.30 0.69

L-lizina 4250 95.6 78.4 - - - - 12 lei

DL-metionina 5280 58.7 - 99 - - - 12 lei

Sare - - - - - - - 0.35 lei

Creta furajera - - - - - 39 - 0.2 lei

Fosfat - - - - - 24 18.5 2.5 lei

Ulei soia 3945 37 2.35 1.15 5.9 0.25 0.57

Premix 3.5 lei


4.Ratii de hrana pentru vaci de lapte

Ratie de hrana pentru o vaca de 550 Kg, productia de 25 kg lapte, Grasime 4%

Kg Valoarea nutritiva anutretului(g/kg SU) Pret NUTRET Kg Norme de hrana


SU lei/kg brut 17.2 15.7 15701570 12 68 16.5 Cost
5 7 lei
UFL PDIN PDIE Ca P UIDL Kg UFL PDIN PDIE Ca P UID
SU g g g g L
0.850 0.73 67 68 9.5 3 1.16 0.2 Fan 5.3 4.5 3.3 301 306 43 14 5.2 1.06
natural
0.300 0.90 52 66 3.5 2.5 1.13 0.15 Siloz 22.5 6.75 6 351 446 24 17 7.6 3.38
porumb
0.860 1.27 82 120 3.5 0.3 - 0.6 Porumb 4.9 4.2 5 344 504 15 1 - 2.94
boabe
0.872 1.14 348 241 3.4 7 - 1.9 Srot soia 2.06 1.8 2 626 434 7 13 - 3.91
TOTAL 17.2 16.3 1622 1690 89 45 12.8
5
RH-NH - +0.6 +52 +120 -31 -23 -3.7
0.860 1.27 82 120 3.5 0.3 - 0.6 Porumb 4.3 3.7 4.7 303 444 13 1 - 2.58
boabe
TOTAL 16.7 16 1581 1630 87 45 12.8
5
RH-NH -0.5 +0.3 +11 +60 -33 -23 -3.7
0.950 24 18 1 Fosfat 0.13 0.13 - - - 31 24 - 0.13
0 5 dicalcic
0.980 39 1 Creta 0.005 0.00 - - - 2 - - 0.005
0 furajera 5
TOTAL 34.3 16.8 16 1581 1630 12 69 12.8 11.07
9 7

Ratie de hrana pentru o vaca gestanta in luna a 8-a

Kg Valoarea nutritiva anutretului(g/kg SU) Pret NUTRET Kg Norme de hrana


SU lei/kg brut 12 6.6 530 530 52 32 12 Cost
lei
UFL PDIN PDIE Ca P UID Kg UFL PDI PDIE Ca P UID
L SU N g g g L
g
0.850 0.73 67 68 9.5 3 1.16 0.2 Fan natural 7 5.95 4.34 398 404 56 18 7 1.4
0.300 0.90 52 66 3.5 2.5 1.13 0.15 Siloz 12 3.6 3.42 187 237 12.6 9 4 1.8
porumb
TOTAL 19 9.55 7.58 585 641 65.6 27 11
RH-NH -2.45 +0.98 +55 +111 +16.6 -5 -1
0.950 240 185 Fosfat 0.03 0.03 7.2 5.5 0.03
dicalcic
TOTAL 19.03 5.95 7.58 585 641 75.8 32.5 11 3.23
5.Amestec de nutreturi concentrate utilizate in alimentatia
monogastricelor
6.Stabilirea necesarului de nutreturi pentru vacile de lapte
Categoria de EM EN NZ Alte nutreturi Nutreturi uscate Nutreturi murate Nutreturi concentrate
nimale P Z AF

C
t
h
(
Creta furajera Fosfat Fan natural Siloz porumb Porumb Srot soia
dicalcic boabe
R N R N R N R N R N R N R N R N

Vaci in U 85 305 259 0.005 129 0.13 337 5.3 137402 22.5 583312. 4.9 127032 2.0 53405
lactatie 25 .63 0.25 .5 5 .5 6 .5

Vaci U 85 60 510 7 35700 12 61200


gestante 0

NECESAR TOTAL (KG) 0.005 129 0.13 337 12.3 173102 34.5 644512. 4.9 127032 2.0 53405
.63 0.25 .5 5 .5 6 .5

COST NUTRET /kg 1 1 0.2 0.15 0.6 1.9

total 129.63 3370.25 27480.5 87496.9 76219.5 101470.45 2


6
Tab 6.1

E.M.P.=efectivul mediu pe perioada Cost/total-costul nutretului pe kg

N.Z.P.=numarul de zile din perioada Cost total nutret=necesar total (kg) x cost/kg

I=iarna 210 zile

V=vara 155 zile

N.Z.A.F.=numar zile animale furajate=EMPxNZP

R=kg brut din ratie

N=kg brut necesar pe periaoada

N=Rx NZAF

Necesar total(kg) se stabileste insumanad N pentru fiecare nutret in parte

Tab 6.2 Planificarea suprafetei de teren alocata culturilor furajere si calculul cheltuielilor de productie a acestor culturi

Cultura Necesar(tone) Productivitatea Suprafata Cost productie Cheltuieli (lei)


t/ha necesata ha /tona (lei)

Fan natural 173.1

Siloz porumb 644.51


Srot soia 53.4

Porumb boabe 127.03

TOTAL

Tab. 6.3 Planul de cumparaturi pentru nutreturi

Nutret Necesar (tone) Cost(lei/tona) Cheltuieli(lei)


Porumb
Srot soia
Fosfat dicalcic
Creta furajeara

7. Stabilirea necesarului de nutreturi pentru monogastrice


Tab. 7.1 Necesar nutreturi si cheltuieli cu nutreturile la porcii in crestere si ingrasare

Specificare Greut.intrare Greut. Spor total I.C. Consum/porc Efectiv Necesar Pret/kg n.c. Cheltuieli
kg finala kg Kg kg porci nutreturi kg cu
kg nutret/kg nutreturile
spor lei
STARTER
GROWER
FINISHER
TOTAL

8.Aspecte privindeficienta economica a utilizarii nutreturilor


Tab.8.1 eficienta economica a utilizarii nutreturilor la diferite categorii de animale

Categoria Cheltuieli cu nutreturile Cheltuieli totale(lei) Venituri (lei) Rezultat economic


Profit/Pierdere

lei %
Vaci de lapte

Porci la ingrasat

CONSIDERATII PROPRII ( 1xPAGINA)

S-ar putea să vă placă și