Sunteți pe pagina 1din 22

NORMATIV PRIVIND IGIENA COMPOZITJ:EI

.AERULUI IN SPATH CU DIVERSE


DESTINATII, IN FUNCl'IE DE

l
ACTIVITATILE DESFA$URATE,
IN REGIM DE !ARNA-VARA 11
INDICATIV NP 008-97

88 89
,
NORMATIV PRIVIND IGIENA
CUPRINS COMPOZITIEI AERULUI iN $PATIi CU INDICATIV
DIVERSE DESTINATII, iN FUNCTIE DE NP 008-97
ACTIVITATILE DESFAURATE,
iN REGIM DE !ARNA-VARA
1 Generalitati ................................................................................... 91
2 Compozitia aerului exterior ................................................ 93 1. GENERALITATI
3 Compozitia aerului interior ................................................ 96
4 Metode de determinare a concentratiei de 1.1. Obiect
substante poluante ................ ,.............................................. 98 Prezentul normativ stabilef?te valorile parametrilor corespunza
4.1. Determinari experimentale ............................................... 98 tori cerintei privind "Igiena aerului" functie de destinatia con
4.2. Determinari prin calcul ..................................................... 99 structiilor sau a unitatHor functionale ce intra in componenta
5 Masuri tehnice recomandabile pentru realizarea acestora.
nivelurilor de performanta ................................................ 105 Nivelurile admise pentru parametrii ce definesc cerinta trebuie
5.1. Limitarea poluarii chimice f?i radioactive la sursa ... 105 asigurate din faza de proiectare f?i mentinute pe durata de exploa
5.2. Reglarea calitatii aerului prin tehnici de ventilare, tare a constructiei.
de filtrare sau de ebsorbtie ............................................ 105
5.3. Reglarea duratelor in care pot
fi recuperate spatiile ......................................................... 108
1.2. Luera.rile de constructii trebuie sa asigure un mediy.
5.4. Reglarea concentratiei de umiditate ............................. 108 sanatos pentru ocupanti, tinand seama de sursele poluante:
Anexa 1 produse metabolice (bioxid de carbon, vapori de apa, mirosuri
Tipuri de cladiri care fac obiectul prezentului normativ .. 110 ale corpului uman etc.);
Anexa 2 produse de ardere (oxid de carbon, bioxid de carbon, vapori
Terminologie ....................... .......................................................... 111 de apa, oxizi de azot, hidrocarburi etc.);
Anexa 3 furn de tigare;
Prescriptii tehnice conexe .......................................................... 113 compuf?i orgamc1 volatili (formaldehida, solventi etc.);
Anexa 4 particule in suspensie respirabile l?i nerespirabile;
Recomandari privind stabilirea debitului de noxe. micro-organisme (bacterii, viruf?i, mucegai etc.);
Exemple de calcul ....................................................................... 115 radon f?i substante radioactive;
a. Producerea de bioxd de carbon (CO 2) 115 particule sedimentabile.
b. Producerea de vapori de apa .......................................... 117 1.3. Poluantii ce pot altera calitatea aerului provin din:
c. Metode de calcul simplificat al necesarului de
materiale de constructii;
aer proaspatt, pentru asigurarea calita\ii
aerului interior 'incaperilor .............................................. 127
instalatii tehnice, inclusiv aparatura de ardere;
Anexa 5
- mobilier f?i echipamente;
Masa moleculara 1 densitatea pentru une\e substan\;e
'inta\nite curent 'in atmos\"era ....................................................131

00 91

S-ar putea să vă placă și