Sunteți pe pagina 1din 2

Etapele unui Studiu de Piata

http://www.studii-piata.ro/etape.htm
Cele patru etape ale unui studiu de piata: incadrarea studiului, colectarea informatiilor, analiza
informatiilor, redactarea raportului studiului.

1/ Incadrarea studiului:

Este vorba de transformarea problemei initiale in intrebarile studiului. Aceasta cere in mod
frecvent o reflectie de marketing prealabila, inainte de a elabora proiectul studiului. Alegerea
tehnicilor rezulta din problema de marketing identificata.

2/ Colectarea informatiilor:

Pentru un studiu cantitativ se constituie un plan de sondaj, apoi se realizeaza si se


administreaza un chestionar.
Pentru un studiu calitativ, informatiile sunt furnizate in urma interviurilor individuale si in
urma focus-grupurilor.

3/ Analiza informatiilor:

Datele cantitative si calitative sunt analizate in profunzime de catre experti. Exista diferite
tehnici de extragere a datelor. Alegerea tehnicilor de extragere a datelor depinde in principal
de variabilele studiate dar si de programele de extragere utilizate .

4/ Redactarea raportului studiului:

Concluziile se iau pe baza rezultatelor esentiale aduse la zi in urma prelucrarii datelor. Acestea
raspund eficient problemei puse la inceput. In majoritatea cazurilor, raportul este prezentat si
oral. Adesea concluziile se prelungesc cu o recomandare in ceea ce priveste urmatoarea
actiune de marketing.