Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Principiiicriteriideselecie Punctaj
crt.
1. Principiuldiversificriiactivitiiagricoleafermelorexistentectreactiviti 10p
nonagricole

1.1.Proiectecaresuntiniiatedeontreprindereexistent,careadesfurat 10p
nprincipalactivitatendomeniulagricoliintenioneazsidiversifice
activitateansectorulnonagricol.Activitateaagricoltrebuiesfierealizat
peperioadaacelpuin12lunideladatanfiinriiipnladatadepunerii
cereriidefinanare.

2. Principiulprioritizriisectoarelorcupotenialdecretere(Textileipielrie, Max.25p
Industriicreativeiculturaleinclusivmeteuguri6,Activitideserviciin
tehnologiainformaiei,agroturismetc.)

2.1.Proiectecevizeazactivitideproduciedinsectoarelecupotenialde 25p
cretere.
ProiectulvizeazactiviticonformcoduluiCAENaferentactivitiide
produciescorate.
2.2.Proiectecevizeazserviciidinsectoarelecupotenialdecretere. 20p
ProiectulvizeazprestareadeserviciiconformcoduluiCAENaferent
serviciuluiscorat.
3. Principiulstimulriiactivitilorturisticensensulprioritizriiactivitilor Max.20p
agroturisticedesfuratenzonelecupotenialturisticridicat/destinaii
ecoturistice/zonelecuariinaturaleprotejate.

3.1. Proiecte ce vizeaz investiii n agroturism (pensiuni agroturistice i/sau Max.10p


serviciideagrement7)nzonelecupotenialturisticridicat;

Vorfipunctateproiectelecaresedezvoltnzonecupotenialturisticridicat,
dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, n conformitate cu
Ordonana de Urgen nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a VIII a zone cu
resurse turistice, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a
metodologiei de acordare a punctajului total aferent potenialului de
dezvoltareturistic(evaluarefinal).

Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaz n funcie de amplasamentul


investiiei(comuna),nlocaliticuconcentrarefoartemarederesursein
localiticuconcentraremarederesurse.
n cazul UATurilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt)
punctajulvafidemax.5puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:

6
Activitateameteugreascesteapreciatdectreexpertpentrufiecareproiectnpartenfunciedeobiectivele/acivitilepropusede
solicitantnPlanuldeafaceri,nbazadefiniieicuprinsencap4.4DicionardetermenidinprezentulGhidinunfunciedecodulCAENpentru
caresesolicitfinanare(ntructoanumeactivitatesepoatedesfurafiemecanizatfiecameteug)
7Serviciileturisticedeagrementvorprimipunctajnumaiaceleservicii(carepotincludeidotri)obligatoriiderealizat,

conformclasificriiagropensiunii,nfuncienumruldemargarete(conformordinANT65/2013).

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.4 versiunea 02 11


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.
Cmrt*5/Punctajmax.Cmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not:PunctajulmaximalCmrtconformListeicomunelorcupotenialturistic
estede45depuncte.

ncazulUATurilorcuConcentrarefoartemarederesurseturistice(Cfmrt)
punctajulvafidemax.10puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:
Cfmrt*10/Punctajmax.Cfmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei comunelor cu potenial
turisticestede56,40depuncte.
Lista comunelor cu potenial turistic este ntocmit n conformitate cu
OrdonanadeUrgennr.142/2008privindaprobareaPlanuluideamenajare
a teritoriului naional Sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu
modificrileicompletrileulterioare,precumiametodologieideacordare
a punctajului total aferent potenialului de dezvoltare turistic (evaluare
final) http://www.mdrt.ro/studiidefundamentareprivindpatnsectiunea
aviazonecuresurseturistice.
3.2.Proiectecareincludactivitituristicedeagrement8 cevorfidesfurate 5p
nzonelecudestinaiiecoturistice.

3.3.Proiectecareincludactivitituristicedeagrementcevorfidesfurate 5p
nzonecuariinaturaleprotejate.

4. Principiul derulrii activitilor anterioare ca activitate general de Max.30p


managementafirmei,pentruomaibungestionareaactivitiieconomice;

4.1. ntreprindere activ fr ntrerupere cel puin 3 ani i cu profit 30p


operaionalnultimii2ani(pentruaseevideniabunagestionareaactivitii
economice)

4.2. ntreprindere activ fr ntrerupere cel puin 2 ani i cu profit 20p


operaional nultimul an (pentru a se evidenia bunagestionare a activitii
economice)

5. Principiullocalizriintregiiactivitiasolicitantuluinspaiulrural 15p

5.1.Proiectecaresuntiniiatedeontreprinderecarearentreagaactivitate 15p
localizatnspaiulrural

TOTAL 100p

Criteriiledeselecie1.1,4.1,4.2seconsiderndeplinitencazulncaresolicitaniintrunesccondiiala
datadepuneriiCereriideFinanare.Nuexistobligativitateamenineriiacestorcondiiipetoatperioada
devalabilitateaContractuluideFinanare.

8Activitatileturisticedeagrementvorprimipunctajnumaiaceleactivitidependentedeostructuradecazareagroturistic

darcarenufacpartedincriteriileobligatoriipentruclasificareaacesteiaconformOrdinuluinr.65/2013(ex.birdwatching,
echitaieetc).

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.4 versiunea 02 12


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

S-ar putea să vă placă și