Sunteți pe pagina 1din 4

CERCETARI SECTORIALE

CODURI CAEN: 2110;2120


Romania 2008-2015

PRODUCTIE
PRODUSE
FARMACEUTICE 2016

Disclaimer
www.manageranticriza.ro Studiul a fost realizat de SC Business Management Technologies SRL si este proprietatea exclusiva a firmei. Societatea a depus toate eforturile pentru a
asigura culegerea si prelucarea datelor dar nu isi asuma in nici un fel responsabilitatea pentru eventuale consecinte negative sau pierderi cauzate de luarea
anumitor decizii de catre beneficiari in baza rezultatelor acestui document. Continutul materialului nu poate fi copiat, diseminat, modificat sau publicat fara
acordul scris al reprezentatului legal al firmei.
Metodologie utilizata: desk research - baze de date nationale si internationale, companii, institute de statistica, EUROSTAT etc.
Format: PDF
Nr. pagini: 5
Nr. grafice: 15 In completarea studiului Productia si comercializarea de medicamente Platforma Manageranticriza
a realizat o radiografiere detaliata a domeniului prin analiza companiilor care desfasoara activitate pe
Perioada: 2008-2015
aceasta piata (coduri CAEN analizate: 2110; 2120). Pentru o abordare segmentata a domeniului
Nr. companii 2015: 164 companiile au fost organizate pe 12 grupe de marime.

Materialul este structurat astfel:

I. Prezentarea si interpretarea urmatoarelor categorii de indicatori:


de evolutie variatie anuala:
1. cifra de afaceri
2. profit
3. numar de salariati
4. numar de companii
de profitabilitate si performanta
1. marja de profit net
2. cifra de afaceri/angajat
3. profit/angajat
4. cifra de afaceri/companie
5. profit/companie
de gestiune
1. viteza de rotatie a stocurilor
2. viteza de rotatie a activelor
3. viteza de incasare a creantelor
de indatorare gradul de indatorare (Total datorii/Total active)
II. Prezentarea modului de formare a profitului net in sector - prin
contributia neta a diverselor clase de marime a companiilor.
Indicatorii calculati pentru perioada 2008-2015 ofera o evaluare
extensiva si aprofundata a dezvoltarilor si influentelor resimtite pe
piata si reprezinta un barometru exact practic si competent care se
adreseaza deopotriva managerilor firmelor din domeniu cat si firmelor
de consultanta, audit, cercetare de piata etc.

CONTACT: Pentru analize aprofundate aplicate domeniului de interes se poate realiza (la cerere) orice
vanzari@manageranticriza.ro ! grupare a companiilor pe coduri CAEN.

www.manageranticriza.ro
DESPRE NOI
ManagerAnticriza in cifre Servicii ManagerAnticriza
Elaborarea strategiei de reorganizare/dezvoltare a afacerii,
40 studii de piata nationale, 13 studii de 1
prioritizarea initiativelor strategice
piata regionale, 50 cercetari sectoriale,
1 cu detaliere la nivelul a 182 subsectoare Implementarea PMS (sistem de management al performantei
2 angajatilor)
componente (pe grupe de marime ale
cifrei de afaceri) Definirea de centre de profit si de cost; organizarea
Referinta informationala in peste 100 3 cheltuielilor pe centre de cost/profit si proiectarea sistemelor
pentru monitorizarea continua a profitabilitatii
articole publicate in presa; 30 analize
2 de piata si 15 topuri publicate in Ziarul 4 Elaborarea de planuri de afaceri adaptate modelului de
Financiar (Corporate) business, specificului sectorului si strategiei companiei
Proiectarea (instrumente si proceduri) si implementarea PMO
5 pentru optimizarea planificarii, organizarii, comunicarii si
Sistem de peste 500 KPI, grupati pe 10 gestionarii resurselor implicate
arii functionale si 35 de industrii Furnizarea de competenta externalizata pe durata determinata
3 Sistem de ~60 rapoarte de management 6 pentru roluri manageriale; co management; membru in board
pentru monitorizarea activitatii in toate Proiectarea si implementarea unui sistem de KPI, pentru
ariile functionale ale unei companii 7 monitorizarea performantei pe arii functionale/ angajati
Indicatori de benchmarking pentru cele Evaluarea riscurilor afacerii si a pozitiei concurentiale in cadrul
mai importante 160.000 companii din 8 sectorului economic de apartenenta; recalibrare strategica
4 Romania, pentru perioada 2008 2015, Proiectarea si implementarea Rapoartelor de management si a
grupate pe domenii de activitate si
9 Tablourilor de bord la nivel de afacere/arie functionala a
intervale de marime a cifrei de afaceri companiei, inclusiv a procedurilor de raportare aferente
RAPOARTE DISPONIBILE

Nr. ROMANIA Nr. ROMANIA Nr. ROMANIA NO. STUDII REGIONALE

1 Imobiliare 14 IT 27 Bunuri de lux 1 Cereale

2 Industria bauturilor 15 Materiale de constructii 28 Servicii juridice 2 Turism

3 Energie electrica 16 Asigurari 29 Telecomunicatii 3 Transport marfa si pers.

4 Farma distributie 17 Constructii 30 Tutun 4 Lapte

5 Farma productie 18 Jocuri de noroc 31 Prod & prel. carne 5 Carne

6 Food & Beverage 19 Cereale 32 Publishing 6 Textile

7 Media 20 Mobila 33 Recrutare de personal 7 IT

8 Publicitate 21 Retail auto 34 Retail 8 Telecomunicatii

9 Industria textila 22 Distributie de carburanti 35 Servicii medicale private 9 Constructii

10 Transport de marfuri 23 Piata tipografiilor 36 Training de personal 10 Servicii medicale private

11 Transport de persoane 24 Prod & procesare lapte 37 Contabilitate si audit 11 Distributie farma

12 Turism 25 Leasing 38 Consultanta de mgmt 12 Retail

13 Infrastructura 26 Legume si fructe 39 Comert electronic 13 Mobila