Sunteți pe pagina 1din 24

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

1. DATE GENERALE :
1.1. Denumirea investititiei: Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului SC LIVPACK
SRL, PTA Govora Sat, confrom ATR nr. 1200039461/06.11.2015, loc. Mihaesti, sat
Gurisoara, judetul Valcea .
1.2. Elaborator documentatie: SC SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA, Grupa de Proiectare
Rm. Valcea, telefon: 0372 / 500370 , fax: 0372 / 500354.
1.3 Ordonatot principal de credite : SC CEZ DISTRIBUTIE SA, Str. Severinului nr.97, Mun.
Craiova, Jud. Dolj, tel. 0251/405002, fax. 0251/405004;
Sursa de finantare : Surse proprii.
1.4 Autoritatea contratanta : SC CEZ DISTRIBUTIE SA, Str. Severinului nr.97, Mun. Craiova,
Jud. Dolj, tel. 0251/405002, fax. 0251/405004;
- Subunitate gestionara SMAD Rm. Valcea;
- Cod/Denumire Tip Categorie CAPEX CEZ Distributie : O2 / Noi conectari;
1.5 Amplasamentul : Lucrarea se va executa in satul Gurisoara, com. Mihaesti, Jud. Valcea,
Jud. Valcea (conform plan de incadrare in zona - plansa nr.1).
1.6 Elementele care stau la baza intocmirii documentatiei :
Documente ce stau la baza elaborarii proiectului :
- ATR 1200039461/06.11.2015;
- Tema de proiectare nr. RO10/VL/34761/02.06.2016 ;
- Caiet de sarcini nr. RO10/VL/34767/02.06.2016 ;
- Contract de prestari servicii de proiectare si executie nr.60.1.DJ/35606/16.06.2016 ;
- Ordin de incepere nr. RO10/VL/38171/16.06.2016;
- Date culese de proiectant din teren ;
- NTE, legi, prescriptii, OG, etc prezentate in Declaratia proiectantului ;
- Studiul Tehnic nr. 26/2016 intocmit de SMAD Rm. Valcea;
- Aviz CTE Studiu Tehnic nr. 588/2016, emis de CEZ Distributie SA;
- Politicile Tehnice CEZ in vigoare.

CAPITOLUL II
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARII

2. FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII INVESTITIEI


2.1 Obiectivele documentatiei sunt:
Intarirea retelei electrice existente in amonte de punctul de racordare, pentru crearea
conditiilor tehnice in vederea racordarii de noi utilizatori (Exista o solicitare de racordare
in zona pe numele utilizatorului SC LIVPACK SRL, pentru care s-a emis ATR
1200039461/06.11.2015, in care s-a specificat necesitatea realizarii unei lucrari de
intarire retea in zona, pentru a se creea conditiile necesare de racordare);
Cresterea capacitatii / Imbunatatirea parametrilor tehnici de functionare;
Imbunatatirea masurilor de securitate si protectie in instalatii;
Asigurarea parametrilor nominali i calitativi ai energiei electrice n conformitate cu
prevederile Codului tehnic si Standardului de performan pentru serviciul de distribuie
a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2016;
Aducerea instalatiilor uzate fizic si moral la un nivel tehnic si functional corespunzator
cerintelor tehnice legale in vigoare.
2.2. Descrierea functionala si tehnologica a investitiilor existente.
2.2.1. Caracteristicile consumatorilor de energie electrica
Consumatorii de energie electrica sunt de tip casnici.

2.2.2. Situatia energetica existenta in zona :


In zona studiata exista circuitul nr. 2 (spre Baile Govora) al PTA Govora Sat, 20/0,4kV,
160 kVA (cod SAP:DS-TS-247379 -7001 -LV1), post din care se alimenteaza cu energie
electrica consumatorii din Govora Sat, com. Mihaesti prin doua circuite stradale. Acest PTA
este echipat cu CD tip cu 2-4 in care sunt racordate doua circuite stradale existente si
iluminatul public. Circuitul nr. 2 al PTA Govora Sat, 20/0,4kV, 160 kVA are un nr. de 31 stalpi de
retea (de tip SE si SC de sustinere si speciali), este realizat cu conductor clasic AL
50+3x50+35mmp intre PTA si st. nr. 19 , respectiv bransanent TYIR AL 2x16mmp pe derivatia
din st. 12 si alimenteaza 38 consumatori momofazati si 12 trifazati.
In zona unde exista cerere de racordare la RED a utilizatorului SC Telekom
Romania Mobile Comunications SA, pentru care s-a emis ATR nr. 1200039461/06.11.2015;,
reteaua de joasa tensiune este de fapt bransament trifazat realizata cu conductor de
bransanent TYIR AL 2x16mmp, conform plan de situatie existent anexat plansa nr.2.

CAPITOLUL III
CARACTERISTICILE INSTALATIILOR PROIECTATE

3.1. Detalierea solutiei propuse


Se proiecteaza si se executa lucrarile pentru intarirea retelei JT existenta, in amonte
de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice in vederea racordarii utilizatorului
SC LIVPACK SRL, conform solutiei stabilita prin ATR nr. 1200039461/06.11.2015.
In conformitate cu Studiul Tehnic nr. 26/2016, Tema de proiectare nr. RO10/VL /
34761/02.06.2016 si Caietul de Sarcini nr. RO10/VL/34767/02.06.2016 intocmite de CEZ
Distributie SMAD Valcea - se vor executa urmatoarele lucrari:
- Plantare st. 11 A tip SC10005 in ax LEA jt, circuit 2, la distanta de 18 m de st. 12
(intre stalpii nr. 11 si 12 ex), in amonte de acesta pe domeniul public, pe partea stanga a str.
Painii (st. 11 si 12 existenti sunt pe domeniu privat)
- Plantare st. 21 tip SC10005 cap retea pe domeniul public, pe partea stanga a str.
Painii
- Inlocuire st. 20 tip SE4 din racord existent cu st. No proiectata, tip SC10002
- Montare conductor T2X 95+3x95+2x25mmp in lungime de 100m intre st 11 A,
nou din ax circ 2 si st. 21 nou si racordare derivatie cu preluarea consumatorilor existenti 3
bransamente monofazate si 4 bransamente trifazate si repatizarea lor pe cele 3 faze
- La stalpul de nr. 11 A, tip SC 10005 proiectat (derivatie) se vor monta cuple de
scurtcircuitoare in vederea executarii lucrarilor pe linie, un set de descarcatoare de joasa
tensiune si o priza de pamant noua cu Rp10;
- La stalpul de nr. 21, tip SE 10005 proiectat (capat de retea) se va monta o priza
de pamant noua cu Rp10 si cuple de scurtcircuitoare in vederea executarii lucrarilor pe linie;
- Demontarea conductoarelor de bransament existente cu sectiunea de 16 si
25mmp pe o lungime de circa 100m din care sunt alimetati cu energie electrica cei 7 abonati de
pe aceasta portiune de retea (inclusiv consolele si legaturile) ;
- Se vor inscriptiona si numerota stalpii proiectati.
Lucrarile vor fi executate conform planului de situatie proiectat - plansa nr. 2.
Terenul pe care se afla amplasate instalatiile electrice apartine domeniului public al
Primariei com. Mihaesti, jud. Valcea.
Suprafata de teren ocupata de instalatiile proiectate este de circa 43 mp din care:
temporar 40 mp ocupati de culoarul LEA 0,4 kV proiectata si 3 mp de cele 3 fundatii ale stalpilor
noi proiectati.
Delimitarea instalatiilor si masura energiei electrice:
Nu este cazul. Instalatii existente in patrimoniu SC CEZ Distributie SA.
3.2. Exploatarea instalatiilor:
Exploatarea instalatiilor proiectate se va realiza de catre SC CEZ Distributie,
respectriv personalul SO al Centrului Exterior.
3.3. Caracteristicile amplasamentului:
3.3.1. Topografia terenului:
Lucrarea se va executa in satul Gurisoara, com. Mihaesti, Jud. Valcea (conform
planului de incadrare in zona - plansa nr.1).

3.3.2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei:


Obiectivul este amplasat in zona meteorologica A, caracterizata printr-un indice
cronokeraunic 167 ore 52 zile furtuna/an conform NTE 001/03/2000 Normativ privind
alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva
supratensiunilor.
Temperatura : +40C maxima
-30C minima
- 15C medie
Vant maxim : 22 m/s ;
Presiunea dinamica de baza p, la vant maxim nesimultan cu chiciura este de 30
daN/m2 si la vant simultan cu chiciura este de 15 daN/m 2, conform NTE 003/04/2000
Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V.
3.3.3. Trasarea lucrarilor:
Predarea amplasamentului catre executant se va face de catre proiectant in prezenta
beneficiarului, constructorului si dirigintelui de santier pe baza de proces verbal.

CAPITOLUL IV
REZULTATELE CALCULELOR DE DIMENSIONARE

4.1. Consideratii generale :


a. ncrcarea transformatorului
PTA Govora Sat, 20/0,4kV, 160kVA ex.
Situatia existenta,
Ptot= 30kW conform fisa de masuratori anexata;
(Ptot=Pcirc1+ Pcirc. 2+ Pcircil)
St=Ptot/cos=30/0,92=32,6 kVA
G%=St/Snx100=32,6/160x100=20,3%
In PTA Govora sat - transformatorul existent este de 160 kVA si este incarcat 20.3%
conform fisa de masuratori anexata (cu obs. ca masuratorile sunt din 2014);
Situatia proiectata,
Ppr=30+15=45 kW (conform ATR nr. 1200039461/06.11.2015)
St=Ppr./cos=45/0,92=49 kVA
G%=St/Snx100=49/160x100=30,5 %
In situatia proiectata PTA-ul va fi incarcat 30,5%, motiv pentru care se pastreaza
trafo existent (ciar este supradimensionat).
Incarcarea suplimentara produsa de noul consumator cu o putere de 15 kW
(conform ATR nr. 1200039461/06.11.2015) este neglijabila.
Intrucat intarirea retelei de JT pentru crearea conditiilor tehnice in vederea
racordarii de noi utilizatori se face numai pe circuitul 2 vom trata in aceasta doc. doar
cacest circuit.

b. Dimensionarea proteciilor corelate cu sarcina maxim i Iscm la capt de reea.


Situatia existenta
In zona studiata exista circuitul nr. 2 (spre Baile Govora) al PTA Govora Sat, 20/0,4kV,
160 kVA (cod SAP:DS-TS-247379 -7001 -LV1), post din care se alimenteaza cu energie
electrica consumatorii din Govora Sat, com. Mihaesti prin doua circuite stradale. Acest PTA
este echipat cu CD tip cu 2-4 in care sunt racordate doua circuite stradale existente si
iluminatul public. Circuitul nr. 2 al PTA Govora Sat, 20/0,4kV, 160 kVA are un nr. de 31 stalpi de
retea (de tip SE si SC de sustinere si speciali), este realizat cu conductor clasic AL
50+3x50+35mmp intre PTA si st. nr. 19 , respectiv bransanent TYIR AL 2x16mmp pe derivatia
din st. 12 si alimenteaza 38 consumatori momofazati si 12 trifazati.
Caracteristicile instalatiilor existente ale acestui PTA, circuitul 2, sunt urmatoarele,
conform schemei monofilare a PTA Govora Sat, 20/0,4kV, 160kVA - situatia existenta, plansa
nr.5:
- Lungime totala circuit 0,4 kV : 783m ;
- Lungime maxima pe circuit 0,4 kV : 713 m;
- Consumatorii alimentati : 38 consumatori momofazati si 12 trifazati;
- Sectiuni conductoare clasice : 16, 35, 50 mm2;
- Cadere maxima de tensiune : 6,49 (circuitul nr. 2 stalpul nr.19);
- Curent minim de scurtcircuit : 228A (circuitul nr. 2 stalpul nr.19);
- Curent maxim de sarcina : 60,97 A (pe circuitul nr.2).
Curenii maxim admisibili n regim permanent pentru conductoarele izolate din aluminiu,
conform 1 RE Ip 45 90 au urmtoarele valori:
Conductor torsadat tip T2X
Seciune Curent maxim admisibil
16 mm2 90 A
2
25 mm 110 A
35 mm2 130 A
2
50 mm 165 A
70 mm2 205 A
2
95 mm 240 A
Situatia proiectata
Protectii
- Curent nominal trafo.: In=231A (Sn=160 kVA -proiectat); Iscmbare=8000A;
- Circuitul general este protejat cu sigurante MPR 250A, SIST 401 cu In=400A existente.
Circuite j.t. :
Circuitul nr. 2 (circuit proiectat si existent spre Baile Govora) are o lungime totala
de 783(Lmax = 713m) si alimenteaza un nr. de 38 consumatori momofazati si 13 trifazati ( unul
al utilizatorului SC LIVPACK SRL, conform solutiei stabilita prin ATR nr.
1200039461/06.11.2015). Pe circuitul 2 se va folosi conductor ex. clasic AL 50+3x50+35mmp
intre PTA si st. nr. 11A pr. si conductor proiectat T2X OLAL95+3x95+2x25 mm 2 pe o lungime de
cca 100ml intre stalpul nr. 11A pr tip SC 10005 si stalpul nr. 21 tip SC 10005 pr.
- Iscm=228A, Iabs=67,7A, U=7,29%;
Imax. cond. =165A
- Circuitul nr.2 este protejat cu sigurante MPR 80A, SIST 401 cu In=400A existente
existente;
Inrtucat curentul de scc. la capat de retea este mai mic de 400A, conform Politicilor CEZ la
stalpul unde Iscc>400A proiectantul recomanda montare unei cutii de sectionare care va fi
echipata obligatoriu cu intreruptoare automate de 250A, Ir=100A, Irt = (0,4-1)Ir, Irm=200A si o
temporizare de 0,2-0,3 secunde (recomandam stalpul nr 11A unde Iscc=470A) sau montarea
unor sigurante mai mici (50A) care sa satisfaca conditia de sensibilitate si anume:
-Ksens= Isc/Insig>3,5 pentru Insig 50A
-Ksens= Isc/Insig>5 pentru Insig 63A
Aceasta operatiune nu face obiectul acestei documentatii intrucat nu a fost prinsa in
contract (mentionam ca aceasta lucrare este pe contract cadru)
Circuitul nr. 1 si cel de iluminat ramane neschimbat (atat d.p.d.v.constructiv cat
si al incarcarii) astfel incat nu se mai detaliaza in aceasta doc.
Calculul caderilor de tensiune si ale curentilor de scurtcircuit in situatia existenta si
proiectata pentru intreg PTA Govora Sat sunt prezentate in schemele monofilare situatia
existenta si proiectata, plansele nr. 5, 6 si anexele 1.1-1.2. ; 2.1.
In punctul de racordare al cons. SC LIVPACK SRL (st. nr. 21 avem urmatoarele: Isc
= 430A, U=6,54% si Lmax=513m;) parametrii energiei electrice se incadreaza in limitele
standardului de performanta, la fel pe intrteg circuitul nr. 2. De asemenea reglajul
protectiilor este bun.

4.2. Alegerea sectiunii


Se va utiliza conductor de tip T2X OLAL 95+3x95+2x25 mm2 conform Tema de
proiectare nr. RO10/VL /34761/02.06.2016 si Caietul de Sarcini nr.
RO10/VL/34767/02.06.2016 .
4.3. Protectia transformatorului
Nu este cazul. Trafo existent. Incarcarea suplimentara a trafo determinata de
solicitarea consumatorului SC Livpack SRL nu influenteaza protectiile existente in acest sens.
4.4. Dimensionarea prizelor de pamant
Protecia mpotriva tensiunilor de atigere si de pas
Protectia retelelor se realizeaza prin legare la nul, astfel LEA JT este de tipul TNC-S.
Din postul de transformare pana la nivelul BMP M/T sunt de tipul TNC si de tipul TNS in aval de
BMPM/T.
La postul de transformare care are bara de nul din cutia de distributie izolata fata de
priza de pamant a postului de transformare, prima legatura la pamant a fiecarui circuit LEA JT
se realizeaza de regula la primul stalp al LEA situat la o distanta de minim 20m care sa asigure
separarea zonelor de influenta a prizeide pamant a LEA JT fata de priza de pamant a postului
de transformare.
Sistemul de legare la pamant a LEA JT trebuie sa asigure (in corelare cu sistemul de
protectie al acesteia) deconectarea circuitelor defecte in mai putin de 3 secunde si mentinerea
tensiunilor de pas si de atingere la valori mai mici decat cele periculoase.
Sistemul de legare la pamant este constituit din conductoarele de nul comun N si PE,
prizele de pamant naturale, prizele de pamant artificiale si legaturile dintre conductorul de nul si
prizele de pamant artificiale.
Prizele de pamant artificiale montate la bransamentele trifazate apartin instalatiei
interioare si nu sunt luate in considerare la calculul rezistentei echivalente a prizei de pamant a
retelei JT.
Dimensionarea sistemului de legare la pamant s-a realizat in conformitate cu
prevederile din SR HD 60364-4-41:2007 si a instructiunii 1 RE-Ip 30/04.
Legatura nulului retelei la priza de pamant a stalpilor de intindere in aliniament si
terminali prevazuti cu prize de pamant artificiale se va face atat la priza de pamant naturala a
stalpului, prin armatura stalpului, cat si la priza de pamant artificiala printr-un conductor separat
montat in acest scop.
De regula in LEA JT realizata cu conductoare torsadate nulul retelei se va lega la
pamant numai la stalpii prevazuti cu prize de pamant artificiale. In cazuri obligate de
rezistivitatea solului, constructorul poate prevedea legarea nulului la toate prizele naturale ale
stalpilor daca aceasta masura conduce la realizarea unei rezistente echivalente ale prizei de
pamant sub 4.
Din punct de vedere constructiv se vor utiliza prize de pamant liniare pentru asigurarea
unei distributii de potential nepericuloase in zona de influenta a fiecarei prize de pamant
proiectate.
Rezistena de dispersie Rpt limit maxim admis este
Rpt = 4 ohmi n cazul posturilor de transformare din zonele cu circulaie frecvent.
n cazul reelelor de joasa tensiune legate la pmnt, indiferent de rezultatul calculului
privind rezistena de dispersie a instalaiei de legare la pmnt, aceasta nu trebuie s
depeasc valoarea de 4 .
In conformitate cu STAS 12604/5-2005 se vor lega la conductorul de nul toate
elementele metalice ale stalpilor care pot fi atinse si care in mod normal nu sunt sub tensiune,
dar care in caz de defect pot ajunge la o tensiune periculoasa:
- armaturile metalice ale stalpilor ;
- console metalice;
- corpurile lampilor de iluminat;
- bratari de fixare.
Conform STAS 6616/92 in retelele de joasa tensiune torsadate se aplica solutia de
protectie prin legare la nul, astfel:
- nulul purtator se va lega la priza de pamint artificiala la toti stalpii speciali;
- nulul purtator se va lega la priza de pamint naturala la toti stalpii speciali;
-se va monta o priza artificiala de derijare a distributiei potentialelor de 4 ohmi la plecarea
din postul de transformare la o distanta de minim 21 m de priza de pamant a postului de
transformare
-se vor monta prize artificiale de derijare a distributiei potentialelor de 10 ohmi la
capetele retelei de joasa tensiune.
-se vor monta prize de pamant 10 ohmi la derivatii si la locul de montaj a
descarcatoarelor de joasa tensiune.
Toate armaturile vor fi legate la prizele de pamint artificiale, si pentru legarea la pamant si
in scurtcircuit a retelei de jt in cazul executarii de lucrari de mentenanta se vor monta cleme de
scurtcircuitoare la fiecare plecare, derivatie si la capatele retelei conform foilor de pichetaj si
planului de situatie, plansa nr. 3.
4.5. Dimensionarea mecanica a stalpilor si conductoarelor.
Se prezinta la calculul mecanic.
4.6. Dimensionarea fundatiilor
Detaliu fundatii tipizate.
4.7. Tabele de sageti (A se vedea tabelul de sageti).

CAPITOLUL V
SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE

5.1. Regimul juridic al terenurilor pe care se amplaseaza instalatiile noi proiectate:


Conform Certificat de Urbanism nr. 142/ 18.07.2016 emis de Primaria Com.
Mihaesti avem:
Regimul juridic.
- Teren situat in intravilanul comunei Mihaesti judetul Valcea, si
apartine domeniului public al comunai Mihaesti. Terenul nu este situat in zona de
interes public, zona protejata sau zona cu interdictii de construire;
Regimul economic
- Categoria de folosinta curti constructii;
- Reglemantari PUG: zona pentru constructii;
Regimul tehnic
- conform solutiei stabilita prin ATR nr. 1200039461/06.11.2015,
amplasament pe teren curti constructii, situat in intravilanul comunei Mihaesti,
judetul Valcea, conform PUG.
In Certificatul de Urbanism s-au solicitat urmatoarele avize :
- Mediu;
- Alimentare cu energie electrica;
- Alimentare cu apa;
- Gaze naturale;

CAPITOLUL VI
CONSTRUCTII INSTALATII

6.1. PTA Govora Sat, 20/0,4kV, 160kVA (circuitul 2 , St. Nr. 11A pr. - st. nr . 21 pr.):

Capacitatile fizice principale pentru montari sunt :


T2X OLAL95+AL3x95+2x25 mm2 =100 m;
Cuple de scurtcircuit = 12 buc ;
Descarcatori de joasa tensiune = 1 set (4 buc);
Legaturi terminala = 2 buc ;
Legaturi de derivatie = 1 buc ;
Legaturi de sustinere in aliniament = 1buc ;
Conectori universali 250A = 20 buc.
Priza de pamant cu Rp10. = 2 buc;
Calitatea in constructii, conform Legii 10 / 1995.
Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija lucratorului,
in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.
La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor,
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator.
La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se
vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele pentru care exista
agremente tehnice corespunzatoare.
Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre
investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.
Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care
participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si
masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.
Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor, prin personal propriu si resonsabili tehnici cu executia atestati, precum
si printr-un sistem propriu conceput si realizat.
Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor
nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea
tehnica a constructiilor.
Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare
la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda
proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze, si sa o completeze la zi ; prevederile
din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si
utilizator.
Receptia constructiilor se face de catre investitor proprietar, in prezenta proiectantului
si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a
acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare si masuri specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Interventiile la
constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii care se fac numai pe baza de proiect avizat
de proiectantul initial, sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si se
semneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.

CAPITOLUL VII
ORGANIZAREA DE SANTIER
7.1. Cai de acces
Accesul la lucrare se va face din caile de acces ale zonei (DN 67 si drumul de acces in
Statiunea Baile Govora).
7.2. Servicii sanitare, curatenie in santier:
Problema serviciilor sanitare si a curateniei in santier cade in grija constructorului.
7.3. Depozitarea materialelor si echipamentelor
Se va avea grija ca depozitarea materialelor sa se faca in deplina siguranta, astfel
incat sa nu fie stingherita circulatia rutiera si pietonala. Terenul aferent depozitarii materialelor
trebuie sa fie plan,usor accesibil pentru mijloacele de transport, iar in perioadele ploioase sa
permita scurgerea apei.Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala. Alegerea
locatiilor pentru organizare de santier trebuie realizata astfel incat sa elimine impactul negativ
asupra zonei (nu este cazul).
CAPITOLUL VIII
PROGRAM DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Executia lucrarilor se va face pe baza unui program de lucru ce se va intocmi de


comun acord de catre executantul lucrarii si reprezentantii CEZ Distributie Centru Exterior
Rm. Valcea.
Programul va fi etapizat pe termene si durate de executie cu specificatia perioadelor
de scoatere a retelelor de sub tensiune, care vor trebui respectate in totalitate si va cuprinde
masurile tehnico-organizatorice necesare executarii lucrarilor de montaj ce fac obiectul
prezentului proiect.
In timpul si la terminarea lucrarilor se vor face verificari, incercari , probe , verificarea
certificatelor de calitate ale materialelor ce se folosesc la executia lucrarii, operatii repartizate pe
faze determinante stabilite in planul calitatii intocmit de responsabilul tehnic cu executia atestat
de M.E.C.
La terminarea lucrarilor prevazute in documentatie se vor face probele obligatorii
cuprinse in normativul de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice PE 116 /
1994.

CAPITOLUL IX
MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PSI SI PROTECTIA MEDIULUI

9.1. Reglementrile privind legislatia de protecia mediului


Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in
vigoare. Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poluare si
nu sunt afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate.
Se va avea grija ca in timpul executiei lucrarilor sa nu fie afectata vegetatia.
La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii:
- Strategia nationala de protectie a mediului.
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.
- OUG 195/2005 privind protectia mediului.
- HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice si private..
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseurilor periculoase.
- HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 426/2001. Modificata prin OG
83/2000, OUG 43/20002, Legea 161/2003, Legea 521/2004, OUG 124/2005.
- Ordin 102/2015 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public;
- HGR 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor provenite din ambalaje.
- HGR 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HGR 188/2002 privind condtiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001 si 002).
- HGR 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore.
- Regulamentul CE 1907/2006 aprobat de HGR 882/2007.
- HGR 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase.
- Legea 325/2002 OG 29/2000 privind reabilitarea termica.
- OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.
- Ordin 462/1993 privind Conditiile tehnice si Normele metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici.
- OMMG 860/2002 privind aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
- Legea 107/1996 legea apelor modificata prin OUG 107/2002, Legea 404/2003, Legea
310/2004 si 112/2006.
- Ordinul MSF 235/2002 privind aprobarea normelor de igiena.
- Legea 645/2002 pentru aprobarea OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul
integrat al poluarii.
- Hotararea 349/2005 privind depozitarea deseurilor.
- Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor.
- Decretul 237/1978 privind regimul LEA care trec prin paduri si terenuri agricole.
- Legea 18/1991 legea fondului funciar.
- Legea 123/2012 Legea energiei electrice;

9.1.1. Surse de poluani i protecia factorilor de mediu


- Protecia calitii apelor;
Instalaiile electrice proiectate nu produc ageni poluani ai pnzei freatice.
- Protecia aerului;
Instalaiile proiectate nu produc ageni poluani ai aerului.
- Protecia mpotriva zgomotelor si vibraiilor;
Instalaiile elctrice proiectate nu reprezint surse de zgomot sau de vibraii.
- Protecia mpotriva radiaiilor: Instalaiile electrice proiectate nu reprezinta sursa de radiaii.
- Protecia solului i subsolului;
Instalaiile elctrice proiectate nu afecteaz solul i subsolul.
- Protecia ecosistemelor terestre sau acvatice;
Nu sunt afectate ecosistemele terestre sau aeriene.
- Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public;
La posturile de transformare si LEA JT sunt prevzute prize artificiale de pmnt la care se
leag toate elementele metalice ce pot ajunge sub tensiune .
- Gospodarirea deeurilor;
Nu este cazul.
- Gospodrirea substanelor toxice i periculoase;
Nu se folosesc substane toxice i periculoase i nu este necesar o protecie special a
factorilor de mediu. Nu exist transformatoare sau condensatoare care s conin binefoli
policlorurai (PCB).
9.1.2. Lucrri de reconstrucie ecologic.
Nu sunt afectai factorii de mediu, deci nu sunt necesare lucrri de reconstrucie ecologic.
9.1.3. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Posturile de transformare si LEA 0,4kV nu produc emisii de poluani i nu sunt necesare dotri
i msuri pentru controlul emisiilor de poluani n mediu.
Dup terminarea lucrrilor nu rmn resturi de materiale care s degradeze sau s polueze
zona.
9.2. Modul n care este afectat mediul nconjurtor :
9.2.1. Modul n care este afectat mediul nconjurtor nainte de nceperea lucrrilor.
Posturile de transformare nu afecteaz mediul nconjurator nainte de nceperea lucrrilor.
9.2.2. Modul n care este afectat mediul nconjurator n timpul lucrrilor.
Nu este necesar executarea vreunui drum de acces, PTA - ul fiind n aproierea strazilor.
Dup executarea lucrrilor amplasamentul va fi adus la starea iniial.
9.2.3. Modul n care urmeaz a fi afectat mediul nconjurtor dup finalizarea lucrrilor i
modul n care acesta a fost readus la parametrii apropiai de cei iniiali;
Dup finalizarea lucrrilor, instalaia n exploatare nu afecteaz mediul inconjurator.
Nota: Acest capitol este detaliat in Planul de Management al Mediului anexat prezentei
documentatii.

9.3 Gestionarea deseurilor rezultate din lucrare-conform PO-08-04-02#01 a SC CEZ


Tipurile de deseuri si modul de eliminare/valorificare a deseurilor generate in cadrul
lucrarilor de constructii prevazute sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Denumire deseu Cod deseu Eliminare\valorificare deseu
Ambalaje de hartie si carton 15.01.01 Valorificare prin societati atestate
Materiale plastice (ambalaje,
17.02.03 Valorificare prin societati atestate
tuburi PVC)
Eliminare la groapa de gunoi a localitatii,
Beton / moloz rezultat din
17.01.01 sau in alte locuri stabilite de comun acord cu
spargeri trotuare, strazi
Primaria
Materiale ceramice, sticla,
17.01.03 Valorificare prin societati atestate
portelan
Aluminiu 17.04.02 Valorificare prin societati atestate
Fier, fonta, otel 17.04.05 Valorificare prin societati atestate
Cabluri de energie electrica 17.04.11 Valorificare prin societati atestate
Eliminare la groapa de gunoi a localitatii,
Pamant si pietre 17.05.04 sau in alte locuri stabilite de comun acord cu
Primaria.
Lemn ( stalpi de lemn
17.02.01 Valorificare prin societati atestate.
demontati)
Tabelul cu cantitatile de materiale/deseuri este anexata la prezenta documentatie.
Este interzisa arderea/neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, sau in alte
locuri neautorizate acestui scop.
Transportul deseurilor se va face in conditii de securitate corespunzatoare la depozitele
specializate sau la depozitele de deseuri inerte ale localitatilor.
Incarcarea deseurilor (colaci de conductoare, stalpi, etc.) se va face de catre constructor.
Pentru gospodarirea deseurilor constructorul, dirigintele de santier si beneficiarul au
urmatoarele obligatii (conform procedurii operationale PO-08-04-02#01 a CEZ):
Constructorul :
- Va asigura colectarea selectiva a deseurilor;
- Intocmeste PV de constatare a materialelor sau echipamentelor rezultate din
demontarea sau dezmembrarea instalatiei;
- Depoziteaza materialele rezultate din demontari;
- Instiinteaza Dirigintele de santier despre locatia, data si ora la care se cantaresc
materialele rezultate din dezmembrari/demontari;
Dirigintele de santier:
- Asista la cantarirea materialelor de catre constructor;
- Intocmeste si semneaza cu constructorul Nota de predare in magazia virtuala a
deseurilor;
- Pe baza notei de predare, inregistreaza in SAP deseurile primite in magazia virtuala.
- Tine evidenta deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare si procedurile
operationale;
- Completeaza fisa de evidenta deseu;
- Instinteaza CEZ-SDTAA despre cantitatiile de deseuri aflate in custodie si locatia
unde se afla deseurile (adresa exacta).
- Verifica daca sunt indeplinite toate conditiile din contract privind ridicarea deseurilor;
- Va stabili impreuna cu constructorul si autoritatile locale (Primaria) locul in care vor fi
transportate deseurile nerecuperabile (pamant ramas in urma sapaturii fundatiilor,
sparturi de betoane, stalpi, etc.).
- Participa impreuna cu constructorul si firma ce colecteaza deseurile la receptia
cantitativa si calitativa a deseurilor ce sunt ridicate.
- Intocmeste Aviz de expeditie pentru cantitatile de deseuri livrate.
- Completeaza fisa de evidenta deseu si formularele de transport deseuri.
- Transmite catre SDTAA o copie dupa avizul de expeditie care sa contina si codurile
- de marfa si codurile de material pentru deseurile livrate.

Beneficiarul (CEZ D SMAD):


- Instiinteaza firma cu care s-a incheiat contractul de colectare/valorificare deseuri in
vederea ridicarii acestora de la locatia indicata;
Opereaza in SAP comanda de vanzare si factura
9.4. Msuri de protecie a muncii.
La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii:
Legea 53 /2003 Codul muncii
Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2009
modificata si actualizata de HG 955/2010
HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratorii a echipamentelor de munca
HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca
HG 1051/2006 privind cerintele minime de decuritate si sanatate la
manipularea manuala a maselor
HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile
HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca
HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
ISPM 1/2007 - Instructiunea proprie de securitatea muncii CEZ Distributie

Se vor respecta cu strictee Instruciunile proprii de securitate a muncii pentru


instalaiile electrice din exploatare aprobate cu PV 564/2007 ale SC CEZ DISTRIBUIE SA,
astfel :
Cap. 2.1. Condiii pe care trebuie s le ndeplineasc electricienii care i desfoar
activitatea n instalaiile electrice.
Cap. 2.2. Autorizarea electricienilor din punctul de vedere al proteciei muncii, pentru
desfurarea activitii n instalaiile electrice din exploatare.
Cap. 2.3. Executarea lucrrilor n instalaiile electrice din exploatare, de ctre personalul
delegat.
Cap. 3.1. Msuri tehnice de protecie a muncii la executarea lucrrilor, n instalaiile
electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune.
Cap.3.2.1. Executarea lucrrilor n baza autorizaiilor de lucru .
Cap. 4. Mijloace de protecie .
Cap. 5.1. Condtii tehnice pe care trebuie s le ndeplineasca mediul de munc, din
punctul de vedere al proteciei muncii, de la proiectare, construcii montaj i pe parcursul
exploatrii.
Cap. 5.1.1. Din proiectare s-au respectat art. 242 alin. 1,2,3,4, 243, art. 244, alin.a),c),e).
Cap 5.1.2. La montaj se vor respecta art. 262, 263.
Cap. 5.3. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene.
Cap. 5.7. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor cu aparate portabile.
Cap. 5.12. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile de
alimentare electrica a consumatorilor.
In documentatie se va indica locul si tipul inscriptionarilor de avertizare impotriva
accidentelor de natura electrica si in devize se vor prevedea resursele financiare de realizare.
Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda conditiile pentru realizarea/
executarea constructiilor si instalatiilor, tehnologii si solutii conforme prevederilor legale in
vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala
Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprind Planul de securitate si sanatate
adaptat coninutului documentatiei, in conformitate cu HG nr.300/2006 Art.14 si care va avea in
continut cel puin prevederile stipulate in Art.19 i 20 din aceeai hotarare.
Toate instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate sa satisfaca prevederile legislatiei de
securitate i sanatate in munca in vigoare, normativele tehnice si prescriptiile energetice in
vigoare astfel incat sa previna accidentarea personalului de specialitate cat si a celui neavizat.
9.5. Msuri P.S.I.
Privind paza contra incendiilor constructorul va respecta cu strictee urmtoarele :
- Ordinul 163/28.02.2007 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.
- DGPSI 003/2001- Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor,
instalatiilor cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ;
- DGPSI 005/2001- Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare
impotriva incendiilor.-
- Legea 307/2006.
- Ordinul MAI 130/2007.
- Legea 10/1995.
- HG 766/1997.
- HG 622/2004.
- Ordinul ANRE nr. 4/2007 privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta.
- Ordinul MAI 163/2007 privind eleborarea planurilor de depozitare si evacuare.
9.6. Msuri contra polurii mediului .
Au fost prevzute n devizul general fonduri financiare pentru protecia mediului.
Se vor executa lucrri de reparai i reabilitare a elemntelor componente ale LEA (stlpi,
conductoare, izolaii, etc.).
Se va urmri: respectarea ncadrarii n normele de protecie a mediului la organizarea de
antier; lucrrile de limitare a impactului vizual (construcii i arhitecturi zvelte i compacte,
vopsirea adecvata, etc.); activiti de refacere a terenurilor afectate de lucrri efectuate pe
traseele LEA i chiar pe cele afectate de organizrile de antier temporare.
ntreinerea i repararea LEA 0,4kV se va face astfel nct s nu se distrug mediul
nconjurator s nu-l polueze.
Personalul care execut operaiile de executare a LEA 0,4kV, trebuie s dispun de
urmtoarele echipamente: casc de protecie, bocanci i salopete dintr-un material rezistent.
Dupa terminarea lucrrilor terenul se va aduce la starea iniial. Dup punerea n
funciune,instalaiile electrice nu impun luarea de masuri pentru protectia mediului ambiant.
9.7. Planul de sntate i securitate :
Informaii de ordin administrativ:
- Adresa obiectivului: satul Gurisoara, com. Mihaesti, Jud. Valcea;
- Beneficiarul lucrrii: SC CEZ Distributie SA;
- Durata estimativ a lucrrilor pe antier: 15 zile; A se vedea graficul de executie.
- Numrul maxim de lucrtori estimat pe antier/zi: 1 echipa a cte 6 oameni.
Riscuri reprezentate de executarea urmatoarelor activitati :
- Executarea lucrarilor prin asigurarea zonelor de lucru si protectia impotriva
electrocutarilor.
- Lucrri de montare i demontare a elementelor prefabricate grele.
- Lucrri care expun lucrtorii la riscul de a cdea de la nltime, datorit naturii activitii
desfurate, procedeelor folosite sau mediul nconjurator al locului de munc.
- Executarea lucrarilor prin asigurarea zonelor de lucru si protectia impotriva
electrocutarilor.
Cerine minime generale pentru locurile de munc la acest gen de lucrari :
- Angajatorul trebuie s foloseasca personal calificat pentru acest gen de lucrari ;
- Personalul trebuie s aiba efectuat la zi, instructajul de protectie a muncii pentru acest
gen de lucrari ;
- Angajatorul trebuie s asigure echipament de lucru si echipament de protectie pentru
personalul care desfasoara activitati la acest gen de lucrari;
- Materialele, echipamentele i n general orice element care la o deplasare oarecare,
poate afecta securitatea i sntatea lucrtorilor, trebuie fixate ntr-un mod adecvat i
sigur;
- Cile i ieirile de urgen trebuie s fie n permanen libere i s conduc n modul cel
mai direct posibil ntr-o zon de securitate;
- n caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s poata fi evacuate rapid i n condii
de securitate maxim pentru lucrtori;
- Numrul, amplasarea i dimensiunile cilor i ieirilor de urgen se determin n funcie
de utilizare, de echipament, de dimensiunile antierului, ale ncperilor, precum i de
numrul maxim de persoane care pot fi prezente;
- Cile i ieirile de urgen trebuie semnalizate n conformitate cu prevederile din
legislaia naional care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare
trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent i s fie amplasate n locuri
corespunzatoare;
- Pentru a putea fi utilizate n orice moment, fr dificultate, cile i ieirile de urgen,
precum i cile de circulaie nu trebuie blocate cu obiecte;
Dizpozitive pentru stingerea incendiilor necesare in zonele de lucru :
stingtor cu spum chimic 2 buc.
stingtor cu praf si CO2 1 buc.
lad de nisip 1 buc.
panou de incendiu tip D 1 buc.
dulap de materiale PSI 1 buc.
lopei cu coad 2 buc.
trnacoape cu coad 2 buc.
- Dispozitivele de stingere a incendiului trebuie sa aiba verificarile la zi si sa fie intretinute.
La intervale periodice trebuie s se efectueze ncercari i exercitii adecvate
(ntreruptoare de linie i general), astfel ncat s se evite producerea de incendii datorate
instalaiei electrice .
- Instalaiile proiectate au fost astfel dimensionate i dotate cu dispozitive de protecie
(ntreruptoare de linie si general), astfel nct s se evite producerea de incendii datorate
instalaiei electrice;
- Trebuie luate msuri pentru a asigura evacuarea, pentru ngrijiri medicale, a lucrtorilor
accidentai sau victime ale unei mbolnaviri neateptate;
- Un panou de semnalizare amplasat n loc vizibil trebuie s indice clar adresa i numrul
de telefon ale serviciului de urgen;
- n apropierea posturilor de lucru, a ncperilor de odihn lucratorii trebuie s dispun de
locuri speciale, dotate cu un numr suficient de WC-uri, utiliti care s asigure
nepoluarea mediului nconjurator, de regul ecologice;
- Intrrile i perimetrul antierului trebuie s fie semnalizate astfel nct s fie vizibile i
identificate n mod clar;
- Lucrtorii trebuie s dispun de ap potabil pe antier , n cantiti suficiente, att n
ncperile pe care le ocup, ct i n vecintatea posturilor de lucru;
- Lucrtorii trebuie s dispun de condiii pentru a lua masa n mod corespunztor i, dac
este cazul, s dispun de faciliti pentru a-i pregti masa n condii corespunztoare;
n conformitate cu prevederile HG 1146/2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc,
echipamentele utilizate la realizarea lucrrilor de modernizare a reelelor de joas i
medie tensiune, precum i a branamentelor, trebuie s ndeplineasca urmtoarele
cerine minime:
- Mijloacele i echipamentele de protecie trebuie s fie verificate, n conformitate cu
prevederile reglementrilor i regulilor tehnice aplicabile nainte de utilizare, la punerea n
funciune, dupa reparai sau modificri i apoi periodic, (n exploatare).
- Automacaralele care lucreaz n apropierea liniilor electrice aeriene trebuie sa fie
echipate cu dispozitive de semnalizare a intrrii braului n zona de influen a acestora;
La instalaiile sau echipamentele de munc electrice este interzis s se aduca
modificri fa de proiect n timpul exploatrii, intreinerii i repunerii n funciune a acestora. n
cazuri speciale, se admit modificri doar cu acordul proiectantului instalaiilor i echipamentelor
de munc electrice respective.
NOTA
In urma executiei acestei lucrari nu se va schimba peisagistica terenului. Dupa
terminarea tuturor lucrarilor care fac obiectul proiectului, terenul se va curata, nivela si se va
aduce la starea initiala.
Instalatiile proiectate nu impun luare de masuri speciale pentru protectia mediului.
Pentru operatiunile de demontare s-au prevazut cheltuieli pentru protectia mediului in
devizul general.
CAPITOLUL VIII
AVIZE SI ACORDURI

Conform Certificat de Urbanism nr. 142/ 18.07.2016 emis de Primaria Com.


Mihaesti avem:
Regimul juridic.
- Teren situat in intravilanul comunei Mihaesti judetul Valcea, si
apartine domeniului public al comunai Mihaesti. Terenul nu este situat in zona de
interes public, zona protejata sau zona cu interdictii de construire;
Regimul economic
- Categoria de folosinta curti constructii;
- Reglemantari PUG: zona pentru constructii;
Regimul tehnic
- conform solutiei stabilita prin ATR nr. 1200039461/06.11.2015,
amplasament pe teren curti constructii, situat in intravilanul comunei Mihaesti,
judetul Valcea, conform PUG.
In Certificatul de Urbanism s-au solicitat urmatoarele avize :
- Mediu;
- Alimentare cu energie electrica;
- Alimentare cu apa;
- Gaze naturale;

- Notificare - Agentia pentru Protectia Mediului Valcea nr. 2340 din data de
02.08.2016; in care A.P.M. Valcea decide : clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se
supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.
- Aviz SC Apavil SA Valcea -
- Aviz SC Distrigaz Sud Retele SA Valcea -
- Aviz tehnic de Racordare - nr. 001200039461 din 15.10.2015.

CAPITOLUL VIII
TOPO SI GIS

Dupa finalizarea executiei lucrarii (as-built), constructorul are obligatia de a intocmi


documentatia specifica G.I.S. (Sistem Informational Geografic) aferenta lucrarii conform
Politicilor CEZ Metodologie pentru ridicarea topografica si Anexe si de a o transmite
Serviciului G.I.S. din cadrul SC CEZ Distributie SA pentru a fi validata. Contravaloarea
serviciului de intocmire documentatie specifica G.I.S. de catre constructor este tarifata separat
in partea economica;

Proiectant,
Ing. Istrate Emil
CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL I
DATE GENERALE

1. DATE GENERALE :
1.1. Denumirea investititiei: Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului SC
LIVPACK SRL, PTA Govora Sat, confrom ATR nr. 1200039461/06.11.2015, loc. Mihaesti,
sat Gurisoara, judetul Valcea
1.2. Elaborator documentatie: SC SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA, Grupa de
Proiectare Rm. Valcea, telefon: 0372 / 500370 , fax: 0372 / 500354.
1.3 Ordonatot principal de credite : SC CEZ DISTRIBUTIE SA, Str. Severinului nr.97,
Mun. Craiova, Jud. Dolj, tel. 0251/405002, fax. 0251/405004;
Sursa de finantare : Surse proprii.
1.4 Autoritatea contratanta : SC CEZ DISTRIBUTIE SA, Str. Severinului nr.97, Mun.
Craiova, Jud. Dolj, tel. 0251/405002, fax. 0251/405004;
- Subunitate gestionara SMAD Rm. Valcea
1.5 Amplasamentul : Lucrarea se va executa satul Gurisoara, com. Mihaesti, jud.
Valcea (conform planului de incadrare in zona - plansa nr.1).

CAPITOLUL II
EXECUTIA LUCRARILOR

2.1. Conditii climatice : Au fost mentionate la faza PT.


2.2. Conditii de sistem
Instalatiile la care se efectueaza lucrarile functioneaza la tensiunea 0,4 kV (tensiune
de lucru), factor de putere cos = 0,92.
2.3.Conditiile de calitate a executiei lucrarilor
2.3.1.Masuri privind depozitarea si transportul pe santier a subansamblelor,
pieselor si materialelor.
- depozite si subdepozite de materiale (balast, nisip, piatra, beton etc.), in cazul cand
acestea nu pot fi descarcate chiar la locurile de lucru ; vor fi amenajate in locuri care sa nu
stinghereasca circulatia, dar care sa asigure transporturi intermediare scurte si vor fi
imprejmuite cu panouri ;
-magazii (demontabile) pentru depozitarea cimentului sau sculelor si uneltelor ;dupa caz
pot fi inlocuite cu corturi sau lazi speciale ;
-statia de preparare a amestecurilor asfaltice sau betonului, amplasata dupa aceleasi
criterii ca si depozitele ;
-rigolele si gurile de scurgere a apelor de ploaie vor fi lasate libere si curate ;
-se vor stabili cele mai potrivite drumuri de acces pentru transportul materialelor si mai
ales al tamburelor de cabluri ;
-transportul cablurilor, infasurate pe tambur se face in vagoane, autocamioane, tractoare
cu remorci sau sanii in functie de distanta, starea drumurilor, destinatie si posibilitati ;
-manevrarea tamburilor la incarcare si descarcare se face de catre muncitori instruiti si
sub supravegherea unei persoane competente, utilizand rampe sau planuri inclinate, special
concepute sau macarale; in ultimul caz, pe teava (de diametru corespunzator) introdusa pe
tambur, se vor prinde laturile ce se vor introduce in carligul macaralei. Cand se utilizeaza planul
inclinat, rostogolirea tamburului trebuie sa se faca in sensul sagetii indicatoare de pe discul
tamburului, pentru evitarea desfasurarii cablului ;
-incarcarea tamburilor se face cu discurile in pozitie perpendiculara pe platforma
vehiculului, iar amplasarea trebuie sa asigure o repartitie uniforma sau centrala a sarcinii ;
pentru asigurarea stabilitatii in timpul transportului, tamburul se fixeaza cu pene, contrafise si
ancore, de caroseria vehicolului.
-la descarcare este interzisa aruncarea acestora sau utilizarea de planuri inclinate
improvizate.
-in depozite sau la locurile de lucru este admisa rostogolirea , daca :
1.distanta de deplasare nu depaseste 10m ;
2.calea de rostogolire este neteda si curata ;
3.tamburele sunt in buna stare, rezistente si imbracate cu scanduri de protectie pe
suprafata laterala ;
4.spirele cablurilor sunt bine stranse si utimul strat lasa liber deasupra lui, pana la
scandurile de protectie min. 200mm ;
5.rostogolirea se face in sensul sagetii de derulare marcate pe tambur.
-cablurile se depoziteaza in aer liber (cu exceptia celor a caror pozare in aer liber si sub
actiunea directa a razelor solare este interzisa) pe platforme plane, cu scurgeri si drenaje
corespunzatoare si sa asigure capacitatea necesara depozitarii (pentru un tambur-circa 7m 2),
precum si mecanizarea completa a operatiilor de incarcare-descarcare.
Suprafata de teren din jurul stalpilor pe care se monteaza echipament electric si caile de
acces de la locul unde este depozitat aparatajul trebuie sa fie degajate si curatate, astfel incat
sa existe posibilitatea deplasarii, transportarii si efectuarii operatiilor tehnologice fara pericolul
producerii accidentelor sau avariilor.
2.3.2. Organizarea santierului
Organizarea locurilor de munca trebuie facuta astfel, incat fiecare echipa de lucru
sa poata realiza sarcinile in mod independent, in conditii de calitate si de productivitate
corespunzatoare.
In vederea inceperii lucrarilor, responsabilul tehnic cu executia trebuie sa aiba
asigurate, sau sa asigure el insusi urmatoarele:
Documentatia tehnica si economica a lucrarii;
Fisele tehnologice de executie ;
Echpamentul de perotectie si de lucru pt. muncitori ;
Preluarea traseului dev la beneficiar, respectiv proiectant impreuna cu
autorizatiile de executie ;
Efectuarea de sondaje la traversari si in zonele aglomerate cu lucrari
edilitare ;
Scule si utilaje necesare ;
Luarea de masuri dpdv NPM si de paza contra incendiilor ;
Stabilirea locurilor de depozitare a materialelor, atat a celor necesare
executiei cat si acelor rezultate din sapaturi si demontari ;
Aprovizionarea ritmica si asortata a locurilor de munca ;
Stabilirea drumurilor de acces ;
Iluminatul pe timp de noapte ;
Mentinerea curateniei permanente la locurile de munca ;
Asigurarea circulatiei rutiere si a pietonilor in zona lucrarilor ;
2.3.3.Descrierea operatiilor tehnologie ;conditii tehnice
a) LEA J.T.
Lucrarile din prezenta documentatie s-au efectuat in conformitate cu normativele in si
legislatia in vigoare.
Fixarea traseului in cazul liniilor pe stalpi.
Executarea liniilor de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate pe stalpi se face
cu respectarea traseului stabilit in proiect.
Acest traseu trebuie sa tina seama de particularitatile specifice din teren, pentru ca
funia sa nu fie expusa si sa fie accesibila lucrarilor de exploatare si intretinere.
In mod practic, traseul pentru liniile cu conductoare torsadate pe stalpi trebuie ales in
lungul partii necarosabile a drumului. Stalpii nu trebuie sa impiedice accesul in cladiri, intrarea
in ganguri, ridicarea schelelor pentru lucrari de reparatii sau de constructii.
La intretinerea strazilor, stalpii trebuie sa fie instalati astfel incat sa gaseasca la punctul
de intalnire al traseelor liniilor de pe ambele strazi.
Executarea fundatiilor.
Fundatiile din beton se prevad la stalpii speciali (stalpi de intindere, terminali, de
derivatie).
Operatiile principale la executia fundatiilor din beton sunt:
trasarea gropilor;
saparea gropilor si sprijinirea peretilor;
executia radierului si cofrarea fundatiilor;
prepararea si turnarea betonului;
decofrarea;
completarile de beton dupa ridicarea stalpilor (caciuli, tencuieli, scliviseli);
imprastierea pamantului
NOTA: executia fundatiilor de beton a stalpilor proiectati se va face cu beton deja
preparat la unitati specializate (Statie de betoane) si transportat cu auto CIFA si se va prezenta
la executia lucrarii Certificat de calitate beton;
Echiparea si plantarea stalpilor.
Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stalpului din pozitia culcat in
care a fost lasat de echipa de transport, in pozitie verticala, fixat definitiv in fundatie in locul si cu
orientarea necesara, sunt urmatoarele:
a. Pregatirea stalpilor
Inainte de inceperea echiparii stalpilor, seful de echipa trebuie sa verifice daca stalpii
transportati sunt de tipul si dimensiunile prevazute in proiect.
De asemenea, trebuie verficat daca starea tehnica si calitatea stalpilor este
corespunzatoare.
b. Echiparea stalpilor
Echiparea stalpifor folositi in liniile de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate
trebuie sa se faca inainte de a se ridica stalpul in pozitia de functionare.
Echiparea stalpilor cuprinde montarea la partea lor superioara a armaturilor,
corespunzatoare rolului stalpului in linie.
c. Plantarea stalpilor
Plantarea stalpilor cuprinde toate operatiile prin care stalpul este adus din pozitia in
care se gaseste pe teren dupa transport si echipare, in pozitia verticala, fixat in fundatie.
Ea comporta urmatoarele operatii tehnologice:
ridicarea stalpului;
alinierea si verificarea verticalitatii stalpului;
fixarea stalpului in fundatie;
ancorarea stalpului (acolo unde este cazul).
d. Alinierea stalpilor
Aducerea stalpului in pozitia corecta este urmarita chiar din momentul in care incepe
coborarea in groapa fundatiei si se continua atata vreme cat stalpul este suspendat, prin
actionarea corespunzatoare pichetului. Pozitia corecta este verticala prin masurarea distantelor
de la stalp la cei patru tarusi la control.
e. Fixarea stalpilor
Daca stalpul are fundatie turnata, el se fixeaza provizoriu in golul fundatiei in patru
puncte cu pene din lemn tare, dupa care macaraua este eliberata.
Umplerea golului in jurul stalpului poate fi executata in continuare sau cel mai tarziu a
doua zi dupa ridicare. Umplerea se face cu beton B200. Pe masura introducerii betonului,
acesta se indeasa in straturi de 20 cm. Penele de lemn se scot numai dupa aproximativ sase
ore de la turnarea umpluturii.
Montarea fasciculelor de conductoare torsadate.
Montarea fasciculelor de conductoare se executa dupa ce au fost plantati toti stalpii,
sau dupa ce au fost montate armaturile necesare pe cladiri.
Pentru operatiile de montare a fasciculului de conductoare se aduc in locul de montaj
tamburele cu conductoarele de tipul si sectiunea corespunzatoare proiectului de executie.
Tamburele se distribuie pe teren, tinandu-se seama de lungimea conductoarelor indicata pe
tambur si de lungimea panourilor liniei, in scopul reducerii numarului de innadiri si de capete de
deseu.
Desfasurarea si intinderea fasciculului.
Desfasurarea fasciculului se face prin rotirea tamburului ridicat si sustinut pe doua
suporturi de derulare (cricuri sau capra de derulare).
Amplasamentul suporturilor sau caprei de derulare va fi ales in afara panoului in care
urmeaza sa se faca desfasurarea fascicolului, in prelungirea aliniamentului, la o distanta de
circa 20 m de stalpul de intindere de la care se incepe desfasurarea.
Montarea fasciculului de conductoare torsadate pe tirnp friguros.
Desfasurarea si montarea fasciculului de conductoare torsadate nu sunt permise daca
temperatura mediului ambiant a scazut in cursul ultimelor 24 ore inainte de pozare (chiar numai
pentru un timp scurt) sub valoare de + 5 C. Se admite pozarea fasciculelor si la temperaturi
mai mici de +5 C dupa o incalzire prealabila a tamburului cu conductoare, intr-o incapere
inchisa.
Intinderea fasciculului de conductoare la sageata.
Operatia de intindere a fasciculului la sageata se executa la stalpul terminal de la
celalalt capat al panoului, opus stalpului terminal de la care s-a fixat fasciculul pe stalp.
Masurarea sagetii se executa prin una din urmatoarele metode :
- vizarea la sageata ;
- dispozitivul pentru verificarea sagetilor.
Innadirea conductoarelor
Montarea clemei de intindere retea.
Clema de intindere retea se compune dintr-o clema amagnetica de intindere CLAMI.
Executarea legaturilor conductoarelor in punctele speciale ale liniei.
Aceste lucrari se refera la legaturile terminale, legatura de intindere si legatura de
derivatie pentru retelele intinse pe stalpi. Legaturile speciale ale retelei se executa dupa ce a
fost montat fasciculul de conductoare, in toate panourile retelei.
Executarea legaturilor terminale.
se monteaza pe stalpul terminal al retelei ansamblul de prindere pe stalp cu
bratara si prelungitorul sau intinzatorul de retea;
se monteaza clema amagnetica de intindere retea CLAMI;
se fixeaza fasciculul de conductoare pe stalp, cu ajutorul a doua sau trei
bratari pentru fixarea pe stalp;
se taie conductoarele la lungimea necesara, astfel incat sa poata fi
introduse in cutia de distributie a postului;
se dezizoleaza capetele conductoarelor pe o portiune de 4-5 cm;
se monteaza papucii corespunzatori sectiunii conductoarelor;
se executa legaturile conductoarelor de faza si de iluminat public in cutia de
distribute;
se leaga conductorul de nul direct la borna de nul a transformatorului.
Executarea legaturilor de derivatie.
In acest caz se executa urmatoarele operatii:
se taie capetele libere ale conductoarelor fasciculelor la o lungime
corespunzatoare executarii legaturii;
se monteaza clemele de derivatie retea conform fisei tehnice
Executarea legaturilor la posturi .
nu este cazul
LES J.T.
Nu este cazul;
2.3.4. Legarea la pamant.
Pentru montarea prizei de pamint se vor executa urmatoarele operatii:
- se traseaza zona santului necesar montarii platbandei (electrozilor orizontali), se
marcheaza locul de pozare al electrozilor verticali. Santul cu forma trapezoidala va avea
adincimea de 80 cm , baza inferioara de 40-50 cm, baza superioara de 50-55
cm.Pamantul rezultat din sapatura va fi depozitat de aceeasi parte a santului la o
distanta de cel putin 0,5m de marginea acestuia. In zona montarii electrozilor verticali
santul se va largi corespunzator pentru a realiza imbinarea intre electrodul orizontal si cel
vertical. In cazul montarii electrozilor verticali direct in sol, groapa va avea dimensiunea
electrozilor verticali +20 cm in raport cu diametrul electrozilor verticali;
- Pentru montarea electrozilor verticali se monteaza dopul de batere in capul acestora
dupa care se realizeaza montarea acestuia prin batere ( percutie) cu ajutorul ciocanului
de 8-10 kg;
- Electrodul orizontal se va executa din platbanda zincata. Imbinarile electrozilor
(orizontali si cei verticali) se vor efectua prin sudura electrica de catre sudori autorizati
cu electrozi inveliti (protectie anticoroziva conform EN 1600), tinindu-se cont de
urmatoarele cerinte :
zona de imbinare va fi curatata de orice impuritati (oxizi, grasimi sau strat de protectie) pe o
portiune de minim 40 mm de o parte si de alta a imbinarilor sudate.
parametrii de sudare (curent de sudare si tensiune arc) vor fi alesi astfel incit sa se obtina o
imbinare uniforma, cu patrundere la radacina si o continuare a zonei imbinate.
- Protectia anticoroziva a zonelor de imbinare se face astfel :
se vor indeparta bavurile, se va curata imbinarea sudata de zgura si oxizi
zona de imbinare se va proteja conform prevederilor procedurii Vopsire cu grund bogat in
zinc. Legatura dintre centura de pamant si conductorul principal se face printr-un racord de
platbanda zincata 40x4mm. Imbinarea dintre acest racord si conductorul principal se face prin
suruburi.
- Dupa finalizarea pozarii instalatiilor de legare la pamint se intocmeste procesul verbal de
lucrari ascunse, dupa care se trece la astuparea santurilor si a gropilor cu electrozii verticali.
Astuparea santurilor se face tinindu-se cont ca la fiecare 30 cm de material depus sa se
realizeze o compactare usoara prin tasare.
La linile electrice aeriene pentru legarea conductorului de nul la pamant, se vor
prevedea prize de pamant la capetele liniei principale si ale linilor ce se ramifica din acestea
(locul de montare a prizelor de pamant si valoarea lor a fost specificata in memoriu). Nu se
admite gaurirea prizei de pamint cu sudura sau prin lovire cu dornul ci se va face numai prin
gaurire cu burghiul. La stalpii LEA, conductorul de nul se leaga la armatura metalica a fiecarui
stalp, atat pentru protectia impotriva atingerilor indirecte la stalpul respectiv, cat si pentru
folosirea prizei de pamant naturale a stalpului. Pentru legarea la nul, stalpii trebuie sa fie dotati
din fabricatie cu piese de legare la instalatia de protectie. Se vor lega la conductorul de nul
toate elementele metalice ale stalpilor ce pot intra accidental sub tensiune : armaturile metalice
ale stalpilor, consolele metalice, bratarile de fixare pe stalpi, armaturile corpurilor de iluminat
public, ancorele, etc.
2.3.5. Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe, teste, etc
Se vor prezenta certificatele de calitate pentru toate materialele folosite la lucrare,
inclusiv pentru betoane.
Stalpii utilizai la lucrare sunt stalpi de beton; nu se admit fisuri sau sprturi pe
suprafaa stalpilor.
Constructorul va comunica beneficiarului perioadele de execuie a lucrrilor ascunse,
pentru ca acesta s poat fi prezent la lucrare n vederea ntocmirii formalitailor necesare (a se
vedea programul de control al executiei in faze determinante).

IMPORTANT :
Daca pe parcursul executiei se vor inregistra abateri de la situatia proiectata,
constructorul va reface planurile de situatie format DVG compatibile GIS conform situatiei din
teren;
Constructorul va completa Anexa 5 din metodologia GIS referitoare la
caracteristicile echipamentelor din proiect (fise - caracteristici tehnice echipamente);
Constructorul va predata (cu 10 zile inainte de receptia lucrarii) prin SGS la
responsabilul GIS din teritoriu un CD ce va contine:
Schema (detail - d) - este compusa din toate echlpamentele energetice din teren,
care au rol electric, reprezentate printr-un simbol caracteristic fiecarui obiect. Toate obiectele
pozitionate in acest fisier respecta coordonatele geografice. Practic este schema monofilara
care respecta pozitionarea geografica. De exemplu Linia electrica nu va mai fi reprezentata
printr-o linie dreapta ci ea va respecta coordonatele geografice, lungimea;
Traseu (s) - este o reflecare topografica a retelelor, vor fi reprezentate toate
obiectele care ocupa teren. Stalpii vor fi reprezentati printr-un simbol predefinit iar statiile si
posturile de transformare vor avea reprezentata toata suprafata;
Anexa 1 aferenta metodologiei GIS - Tabelul 1.1 cu tipuri de echipamente
energetice si libraria cu blocuri;
Anexa 2 aferenta metodologiei GIS - Registrul de coordinate;
Anexa 3 aferenta metodologiei GIS - Informatii tehnice pentru ridicarea
topografica for the Surveying.
Anexa 4 aferenta metodologiei GIS - Fisieml DWT (fise - caracteristici tehnice
echipamente);
Documentatia foto a retelei executate (vezi metodologie) - se face cu ajutorul unui
aparat de fotografiat digital, in scopul de a colecta informatii cu privire la toate facilitate
(obiectele), de a identifica rapid o parte a proprietatilor din imaginile care vor fi arhivate si vor
completa catalogul si documentatia foto a GIS;
Convocarea receptiei lucrarii se va face numai dupa obtinerea validarii documentatiei
de catre responsabilul GIS din teritoriu.

CAPITOLUL III
INSCRIPTIONAREA INSTALATIILOR ELECTRICE

3. INSCRIPTIONAREA INSTALATIILOR ELECTRICE


Inscriptionarea instalatiilor electrice se va face conform Instructiunii de lucru a CEZ
Distributie`` i-po-01-02-02#02#02 Inscriptionare RED_rev 04 , cap. 6.3 Inscriptionarea LEA JT si
cuprinde:
I. inscriptionarea de identificare permite recunoasterea instalatiilor si a elementelor
componente
II. inscriptionarea de securitate avertizeaza persoanele straine de pericolul atingerii
stalpilor si elemeritelor instalatiei.
Inscriptionarile se fac inainte de punerea in functiune a instalatiei si se refac periodic, ori
de cate ori este necesar, in cazul in care s-au deteriorat.
I. Inscriptionarea de identificare
Inscriptionarea de identificare a instalatiilor electrice se face prin montarea pe elementele
retelei a unor indicatoare realizate conform Instructiunii de lucru a CEZ Distributie`` i-po-01-02-
02#02#02 Inscriptionare RED_rev 04 , cap. 6.3.2 A Identificarea circuitelor, cap. 6.3.2 B
Identificarea stalpilor si cap. 6.3.2 C continutul minimal al schemei monofilare LEA JT, respectiv
6.5 Inscriptionarea PTA, PTCZ, PA, PTAB etc.

II. Inscriptionarea de securitate


Inscriptionarea de securitate se realizeaza prin montarea pe toti stalpii LEA 0,4kV a unui
indicator de securitate confectionat conform HGR 971/2006 in vigoare si Instructiunii de lucru a
CEZ Distributie`` i-po-01-02-02#02#02, Inscriptionare RED_rev 04 , fig 3.
Inscriptionarea este prezentata in plansele nr. 22 si 23.
CAPITOLUL IV
MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La folosirea automacaralei pentru operatiile de inarcat descarcat si transport talpile de


calare trebuie sa se sprijine pe teren sanatos.
Se va evita balansarea sarcinii la ridicarea si coborarea ei.
Nu se va stationa in zona de actionare a macaralei
In timpul derularii si desfasurarii cablurilor, executantii trebuie sa isi protejeze mainile,
utilizand manusi sau palmare.
Aceste masuri sunt numai orientative.Diversitatea situatiilor intalnite in teren se vor trata
conform legilor in vigoare, specifice activitatilor desfasurate in domeniul electric.
Executarea si exploatarea lucrarilor prevazute in proiect nu necesita dotarea cu mijloace
suplimentare de protectie, lucrarile se pot realiza respectindu-se Instruciunile proprii de
securitatea muncii pentru instalatiile electrice in exploatare ale SC CEZ DISTRIBUTIE S.A -
IPS 1/ 2007 .De asemenea se vor respecta toate prescriptiile in vigoare, care garanteaza
securitatea muncii la lucrarile de constructii si montaj electroenergetice.
Intrucat lucrarile prevazute se vor executa in instalatii electrice din exploatare, masurile
tehnice pentru executarea lucrarilor se realizeaza in conformitate cu IPS / 2007 iar atentia va
trebui sa fie maxima. Admiterea la lucru a echipelor se va face conform prevederilor din
IPS/2007, pe baza autorizatiei de lucru .
La inceperea lucrarilor, executantul va verifica daca prevederile proiectului corespund cu
situatia din teren la data respectiva si in caz de neconcordanta vor solicita sprijinul unitatii de
proiectare.
In timpul executiei lucrarii, la toate lucrarile in instalatiile existente si in apropierea
acestora se va lucra cu reteaua scoasa de sub tensiune, se va verifica lipsa tensiunii si se vor
lega instalatiile la pamnt, realizandu-se zona protejata si zona de lucru, conform normelor in
vigoare.Toti muncitorii vor purta obligatoriu echipamentul de lucru si protectie corespunzator
locului de munca.
In zonele locuite, de-a lungul cailor de circulatie la executarea lucrarilor seful de echipa
va lua masuri atat pentru evitarea accidentarii pietonilor sau autovehiculelor cat si pentru
evitarea accidentarii muncitorilor de catre vehicule. Se vor lua urmatoarele masuri:
- zona periclitata va fi delimitata si imprejmuita;
- se vor instala placute avertizoare;
- racordarea instalatiilor noi la cele existente se va face numai dupa ce instalatiile
existente au fost scoase de sub tensiune si s-a verificat lipsa acesteia;
- nu vor fi neglijate precizarile privind pericolele de natura neelectrica.
Utilajele, uneltele, sculele, aparatele de masura trebuie sa fie verificate conform
normativelor.
Intregul personal angajat la executarea lucrarilor trebuie sa fie instruit si verificat asupra
cunostintelor de protectia muncii, in general si la locul de munca, in special.
Masuri pentru perioada de punere in functiune
Inainte de efectuarea tuturor lucrarilor de incercare se va controla daca toate lucrarile au
fost terminate si oamenii evacuati de la locul de munca. Pentru intreaga perioada de punere in
functiune si exploatare de proba, se intocmeste de catre unitatea de exploatare si constructor
un grafic desfasurator pe parti a lucrarii cu precizarea tuturor operatiilor, masuratorilor de
protectia muncii si a probelor ce se efectueaza. In perioada de punere in functiune si exploatare
de proba raspund pentru aplicarea normelor de protectia muncii, comisiile indicate in
regulamentul de exploatare.
Verificarile se vor realiza in conformitate cu fisele tehnologice si cu instructiunile
fabricantului, precum si cu prevederile cuprinse in PE 003/79.

CAPITOLUL V
NORMATIVE, INSTRUCTIUNI DE PROIECTARE , FISE TEHNOLOGICE, STAS-uri,
ETC. UTILIZATE LA INTOCMIREA PROIECTULUI.
La intocmirea documentatiei lucrarii sus mentionate s-au utilizat urmatoarele :
5.1. NTE, HGR, PE, Ordine, Legi, STAS-uri, etc :
- Potiticile tehnice ale CEZ Distributie in vigoare ;
- NTE 003/04/00 - Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de energie
electrica cu tensiuni peste 1000V;
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
electrice ;
- NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a
conductoarelor in instalatii electrice de distributie de 1-110kV;
- HGR nr. 28/29.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico- economice si a devizului general + Ord. 863/2008 pentru aprobarea instructiunilor
de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008;
- HGR nr. 300 /02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;
- HG 525/1996 Regulament General de Urbanism completat prin Hotararea
490/2011;
- HGR nr. 1146/30.08.2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
- PE 003/84 republicat in 1997 Normativ de verificari, incercari si probe privind
montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice;
- PE 102 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si
distributie cu tensiuni pana la 1000V c.a. in unitatile energetice ;
- PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executia LEA de joasa tensiune;
- PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice;
- PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica;
- Ordinul 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de
distributie a energiei electrice;
- Ordinul ANRE 49/2007 privind modificarea si completarea Normei tehnice privind
delimitarea zonelor de protecte si de siguranta aferente capactatilor energetice in vigoare;
- Ordinul nr. 102/2015 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele
electrice de interes public ;
- Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii ;
- Legea 50/1991 actualizata privind autorizarea constructiilor;
- Legea 90/1996 Legea protectiei muncii;
- Legea 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;
- Legea nr. 307/12.07.2006 - Apararea impotriva incendilor.;
- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
- STAS 7221/90 si STAS 7222/90 Protectie anticoroziva prin zincare.
- STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor instalatii fixe ;
- I7/2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.
- 1 RE Ip 30-90 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la
pamant;
- Instructiuni proprii de sanatate si securitate IPSM 1 din 2007 ale CEZ Distributie ;
- Regulamentele, normele tehnice, prescriptiile si fisele tehnice listate/validate in
catalogul ANRE in vigoare ;
- Indicatoare de norme de deviz seria 1999 - W1M, W2M;
- Alte prevederi legate utilizabile;
- Manualul calitatii SC Servicii Energetice Oltenia SA;
- Procedurile sistemului calitatii Proiectare si Executie.

CAPITOLUL VI
PROBE, INCERCARI SI VERIFICARI
(vezi anexa incercari, probe si verificari)
6.1.Pentru LEA 0,4kV
La inceputul, in timpul si la terminarea lucrarilor (PIF)
verificarea certificatelor de calitate ale stalpilor, conductoarelor, clemelor,
armaturilor sau altor elemente constructive ce s-au folosit la executarea retelelor aeriene;
verificarea proceselor verbale de lucrari ascunse, cuprinzand indeosebi
date de executie ale prizelor de legare la pamant si ale fundatiilor.
verificarea stalpilor din punctual de vedere al starii lor, verticalitatii, functiei
si modului de realizare a fundatiilor
verificarea clemelor de legatura electrica la conductoarele active si la
prizele de pamant
verificarea sagetii conductoarelor
verificarea inscriptionarilor de pe stalpi privind identificarea liniei, a stalpilor
si avertizarea pericolului prezentat de instalatie
verificarea rezultatelor masurarilor la prizele de legare la pamant.
Volumul de ncercri i msuratori necesare, cuprinse n Caietul de sarcini de fa,
sunt minimale. Ele trebuie completate, pentru fiecare echipament n parte, cu prevederile
specifice ale fabricantului sau cu altele, rezultate ca necesare din activitatea curenta.
6.2. Pentru instalatii de legare la pamant
masurarea rezistentei prizei si centurii de punere la pamant;
verificarea tensiunilor de atingere si de pas;
verificarea continuitatii centurilor si a prizelor.
6.3.Controlul final pentru confirmarea realizarii lucrarilor
Conditiile de receptie :
Cerinte :
Materialele si utilajele tehnologice folosite la executia lucrarii sa fie insotite de :
- Declaratii(sau certificate) de conformitate, emise de Constructor/Producator
(conform SR-urilor si Fiselor Tehnologice, aflate in vigoare);
- Cartea tehnica si instructiuni de utilizare (pentru materialele si utilajele
folosite la executia lucrarii) in limba romana ;
- Toate produsele folosite la executia lucrarii sa fie omologate conform
reglementarilor in vigoare nationale sau internationale (conform Ordonana 20/2010 si
HGR622/2004);
- Toate produsele folosite la executia lucrarii sa respecte FISELE TEHNICE
SPECIFICE Elaborate de SC CEZ DISTRIBUTIE SA.
- Instructiuni tehnice privind exploatarea, intretinerea si reparatiile instalatiilor
Se vor respecta prescriptiile din PE 016/2001 - Reglementari privind lucrarile de
exploatare, mentenanta la instalatiile de distributie .
Receptia instalatiilor se efectueaza in doua etape:
receptia preliminara - dupa terminarea lucrarilor de constructii montaj;
receptia finala - care se efectueaza dupa perioada de garantie a lucrarilor.

CAPITOLUL VII
SPECIFICATIA TEHNICA

7.1. Schema electrica


In plansa nr. 4 se prezinta schema de incadrare in sistemul energetic zonal.
In plansele nr. 5 si 6 se prezinta schemele monofilare ale PTA Govora Sat cu caderi
de tensiune si curenti de scurtcircuit.
In plansele nr. 7 se prezinta schema monofilara a CD 2-3 ex - PTA Govora Sat,
situatia existenta + racord 20kV si PTA.

7.2. Solutii constructive:


In plansa nr. 1 se prezinta planul de incadrare in zona.
In plansa nr. 2 se prezinta planul de situatie in situatia existenta.
In plansa nr. 3 se prezinta planul de situatie cu solutia proiectata.

7.3. Echiparea electrica


Echiparea electrica se va face conform documentatiei tehnice.
In plansele nr. 8 - 23 se prezinta detalii si inscriptionari, etc., utilizate in
documentatie. .
Orice modificare mentionata se va aduce la cunostinta proiectantului care va
analiza impactul ei asupra proiectului si va elabora alta solutie tehnica, cu aprobarea
beneficiarului.

Proiectant,
Ing. Istrate Emil

S-ar putea să vă placă și