Sunteți pe pagina 1din 36

ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P.

Neamt - LEGIS

ORDIN nr. 1.284 din 8 august 2016


privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanilor/beneficiarilor privai pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrri finanate din fonduri europene
EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 12 august 2016
Data intrarii in vigoare : 12 august 2016

Forma actualizata valabila la data de : 22 august 2016


Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 august 2016 pana la data selectata

Avnd n vedere prevederile:


- art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice;
- art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
- Hotrrii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituional de coordonare i gestionare a
fondurilor europene structurale i de investiii i pentru asigurarea continuitii cadrului instituional de
coordonare i gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
- art. 11 alin. (6) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de
reorganizare n cadrul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 71/2013, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 8 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Fondurilor Europene, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprob Procedura competitiv aplicabil solicitanilor/beneficiarilor privai pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrri finanate din fonduri europene, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
ART. 2
Procedurile simplificate derulate de solicitanii/beneficiarii privai, aflate n curs de desfurare la data
intrrii n vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, se vor continua conform prevederilor n vigoare
la data publicrii anunului.
ART. 3

Pagina 1
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contractele de achiziie ncheiate de solicitanii/beneficiarii privai ca urmare a derulrii unei proceduri


simplificate vor respecta prevederile n vigoare la data publicrii anunului.
ART. 4
Achiziiile iniiate de ctre solicitanii/beneficiarii privai dup data intrrii n vigoare a Legii nr. 98/2016
i pn la emiterea prezentului ordin respect prevederile Legii nr. 98/2016, ghidul solicitantului sau alte
reglementri ale finanatorului, dup caz.
ART. 5
(1) Prezentul ordin se aplic pentru:
a) fondurile europene structurale i de investiii 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime;
b) mecanismele financiare SEE i norvegian;
c) Programul de cooperare elveiano-romn (PCER) viznd reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul
Uniunii Europene extinse - obiectivul 1 al ariei de concentrare 4 "mbuntirea mediului nconjurtor".
(2) Prezentul ordin nu se aplic pentru:
a) programele de cooperare teritorial european 2014-2020;
b) Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020;
c) Mecanismul pentru interconectarea Europei.
ART. 6
Autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene, respectiv autoritile de management/organismele
intermediare/operatorii de program/autoritatea de plat pentru PCER, au obligaia de a modifica procedurile
operaionale i orice alte reglementri incidente, n sensul conformrii acestora cu prevederile prezentului ordin, n
termen de 5 zile lucrtoare de la data intrrii sale n vigoare.
ART. 7
Autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene vor duce la ndeplinire prevederile prezentului
ordin.
ART. 8
n toate actele normative/ghidurile/instruciunile/ contractele de finanare/acordurile, precum i n orice alt
document relevant, trimiterile la actele normative abrogate privind achiziiile derulate de solicitani/beneficiarii
privai se interpreteaz ca trimiteri la prezentul ordin, cu respectarea dispoziiilor art. 2, 3 i 4.
ART. 9
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog:
a) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de
beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul "Convergen", precum i
n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrri, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
650 din 22 octombrie 2013;
b) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014 pentru aprobarea Instruciunii aferente Ordinului
ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii
privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul "Convergen", precum i n cadrul
proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,

Pagina 2
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

servicii sau lucrri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 855 din 24 noiembrie 2014;
c) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015 privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul
"Convergen", precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.
1.120/2013 i a Instruciunii aferente acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015;
d) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de
solicitanii privai de finanare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284 din 14 aprilie 2016.
ART. 10
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

p. Ministrul fondurilor europene,


Drago Cristian Dinu,
secretar de stat

Bucureti, 8 august 2016.


Nr. 1.284.

ANEX

PROCEDURA COMPETITIV
aplicabil solicitanilor/beneficiarilor privai
pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrri finanate din fonduri europene

CAP. 1
Domeniu de aplicare

1.1. Prezenta procedur descrie principiile i etapele minime pe care trebuie s le parcurg:
- solicitanii privai care achiziioneaz produse, servicii sau lucrri, n vederea depunerii cererii de
finanare/aplicaiei din fonduri europene, achiziii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior
n cadrul proiectului, n cazul n care pentru acesta se semneaz contractul de finanare/acordul;
- beneficiarii privai care achiziioneaz produse, servicii sau lucrri n cadrul proiectelor finanate din
fondurile europene.
1.2. Solicitanii/Beneficiarii privai care achiziioneaz servicii sau lucrri aplic prevederile Legii nr.
98/2016 privind achiziiile publice, denumit n continuare lege, dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile prevzute

Pagina 3
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

la art. 6 din lege.

*T*

Condiiile cumulative de la art. 6 coroborate cu cele de la art. 7 din


Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
I. Solicitanii/Beneficiarii privai respect prevederile legislaiei n
domeniul achiziiilor publice atunci cnd atribuie un contract de lucrri,
dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) contractul este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de
mai mult de 50% din valoarea acestuia, de ctre o autoritate contractant;
b) valoarea estimat, fr TVA, a contractului este egal cu sau mai mare
dect pragul de 23.227.215 lei;
c) contractul include una dintre urmtoarele activiti:
1. lucrri de geniu civil;
2. lucrri de construcie pentru spitale, faciliti destinate
activitilor sportive, recreative i de agrement, cldiri ale instituiilor
de nvmnt preuniversitar i universitar i cldiri de uz administrativ.
Dac cel puin una dintre condiiile de la pct. I nu este ndeplinit,
atunci solicitantul/beneficiarul privat aplic prevederile prezentei
proceduri.
II. Solicitanii/Beneficiarii privai respect prevederile legislaiei n
domeniul achiziiilor publice atunci cnd atribuie un contract de servicii,
dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) contractul este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de
mai mult de 50% din valoarea acestuia, de ctre o autoritate contractant;
b) valoarea estimat, fr TVA, a contractului este egal cu sau mai mare
dect pragul de 600.129 lei;
c) contractul este n legtur cu un contract de lucrri care face
obiectul pct. I.
Dac cel puin una dintre condiiile de la pct. II nu este ndeplinit,
atunci solicitantul/beneficiarul privat aplic prevederile prezentei
proceduri.
n situaiile prevzute la pct. I i II, autoritile contractante care
finaneaz/subvenioneaz aceste contracte au obligaia de a urmri
respectarea dispoziiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice i
atunci cnd contractul este atribuit de ctre un solicitant/beneficiar privat
sau atunci cnd autoritatea contractant atribuie contractul n numele i
pentru un solicitant/beneficiar privat.
Prevederile art. 8 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu

Pagina 4
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

privire la revizuirea pragurilor, se aplic n mod corespunztor.


Atenie!
Pentru atribuirea contractelor de furnizare solicitantul/beneficiarul
privat aplic prevederile prezentei proceduri, indiferent de valoarea
estimat.

*ST*

1.3. Dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la alin. (3) din lege,
solicitantul/beneficiarul privat va respecta n totalitate prevederile din legislaia privind achiziiile publice.
1.4. Sunt interzise divizarea n mai multe contracte de valoare mai mic, precum i utilizarea unor metode de
calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate, cu scopul de a se ncadra sub pragurile prevzute n lege
sau cu scopul de a evita aplicarea prezentei proceduri .
1.5. n cazul n care solicitanii/beneficiarii privai se asociaz cu o entitate care are calitatea de autoritate
contractant, n nelesul art. 4 alin. (1) lit. c) din lege, acetia au obligaia s aplice prevederile legii.

CAP. 2
Prevederi generale

2.1. Solicitantul/Beneficiarul privat va utiliza numai termenii i definiiile reglementate prin prezenta
procedur, n vederea evitrii unor confuzii fa de termenii utilizai de legislaia aferent domeniului achiziiilor
publice.
2.2. Toate documentele achiziiei trebuie s respecte prevederile din manualul de identitate vizual/alte
orientri specifice.
2.3. Toate documentele achiziiei (inclusiv clarificrile) vor fi redactate, respectiv publicate/transmise de
solicitantul/ beneficiarul privat n limba romn. Dac se consider necesar, documentele achiziiei pot fi traduse i
ntr-o alt limb de ctre solicitantul/beneficiarul privat. n aceast situaie solicitantul/beneficiarul privat se
va asigura c nu exist neconcordane ntre versiunea n limba romn i cealalt/celelalte versiune/versiuni. Dac
exist traduceri ntr-o alt limb, n cazul unui conflict ntre versiunea n limba romn i orice versiune ntr-o
alt limb, va prevala varianta n limba romn.
2.4. n cazul procedurilor competitive derulate de un solicitant privat, documentele achiziiei trebuie corelate
cu prevederile din Ghidul solicitantului sau alte reglementri ale finanatorului, dup caz.
2.5. n cazul procedurilor competitive derulate n cadrul unui proiect, beneficiarii privai trebuie s coreleze
documentele achiziiei cu clauzele contractelor de finanare/acordurilor semnate.

*T*

Atenie!
n situaia n care la nivelul contractului de finanare/acordului se
constat c dup semnarea unor contracte de achiziie se nregistreaz

Pagina 5
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

economii, acestea pot fi utilizate de beneficiarul privat n cadrul


proiectului aflat n implementare numai dup aprobarea autoritilor cu
competene n gestionarea fondurilor nerambursabile.
Modalitatea concret prin care se pot accesa aceste fonduri difer n
funcie de clauzele care guverneaz fiecare contract de finanare/acord n
parte.
Utilizarea economiilor trebuie s aib legtur direct cu scopul
contractului de finanare/acordului i s asigure, n primul rnd,
mbuntirea indicatorilor de rezultat asumai, la nivel de proiect i de
program.

*ST*

2.6. Autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene trebuie s efectueze verificri ale
achiziiilor derulate de solicitanii/beneficiarii privai, n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului,
publicat n Jurnalul Oficial, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012, respectiv reglementrile specifice granturilor
SEE/norvegian i Elveia.
2.7. n cazul contractelor de finanare/acordurilor multianuale care se implementeaz pe o perioad mai mare de 1
an calendaristic, beneficiarul privat va alege modalitatea de achiziie innd cont de valoarea total a produselor,
serviciilor, lucrrilor care sunt considerate similare ori care se adreseaz operatorilor economici ce desfoar n
mod constant activiti ntr-o pia de profil relevant estimat pentru ntreaga perioad de implementare a
proiectului, fr obligativitatea derulrii unei singure proceduri/achiziii directe. Dac va organiza mai multe
proceduri/achiziii directe, beneficiarul privat se va asigura c aceste activiti nu vor genera costuri
administrative suplimentare n cadrul proiectului.
2.8. n cazul n care un beneficiar privat implementeaz mai multe contracte de finanare/acorduri n aceeai
perioad, pentru alegerea procedurii de achiziii n cadrul unui proiect, valorile estimate din respectivele contracte
de finanare/acorduri pentru acelai tip de produs/serviciu/lucrare nu se cumuleaz. Ele vor fi estimate distinct
pentru fiecare contract de finanare/acord n parte.

CAP. 3
Definiii

3.1. Procedura competitiv - etapele minime ce trebuie parcurse de solicitanii/beneficiarii privai n vederea
atribuirii unui contract de achiziie.
3.2. Beneficiar privat - entitate juridic fr calitate de autoritate contractant care a semnat un contract de
finanare/acord sau care are calitatea de partener n cadrul unui contract de finanare/acord.
3.3. Partener - entitate juridic care particip alturi de beneficiarul privat la desfurarea activitilor din
cadrul proiectului.

Pagina 6
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

3.4. Solicitant privat - entitate juridic fr calitate de autoritate contractant care poate depune o cerere de
finanare/aplicaie n cadrul programelor finanate din fonduri europene, devenind beneficiar privat ulterior semnrii
contractului de finanare/acordului.
3.5. Operator economic - orice persoan fizic sau juridic, de drept public ori de drept privat, sau grup ori
asociere de astfel de persoane, care ofer n mod licit pe pia executarea de lucrri i/sau a unei construcii,
furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporar format ntre dou ori mai multe
dintre aceste entiti.
3.6. Valoare estimat - o determinare valoric a obiectului unei achiziii care se stabilete pe baza calculrii
i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea obiectivului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului
de diverse i neprevzute, dup caz), fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare orice eventuale forme de
opiuni i prelungiri menionate n mod explicit n documentele achiziiei.
3.7. Specificaii tehnice - toate cerinele, inclusiv prescripii sau caracteristici de natur tehnic ce permit
fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, ntr-o manier corespunztoare ndeplinirii
necesitii solicitantului/beneficiarului privat.
3.8. Ofert - document prezentat de operatorul economic n cadrul procedurii competitive prin care i manifest
voina de a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un proces de achiziie i care conine informaii tehnice i
financiare despre produse/servicii/lucrri aflate pe pia.
3.9. Documentele achiziiei - toate documentele elaborate pentru o achiziie, att cele elaborate de
solicitantul/beneficiarul privat, ct i cele elaborate de operatorii economici, inclusiv documentele justificative
care atest plile/realitatea achiziiei.
3.10. Contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre un solicitant/beneficiar privat
i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect furnizarea de produse.
3.11. Contract de lucrri - contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre un solicitant/beneficiar privat i
unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect fie exclusiv execuia, fie att proiectarea, ct i execuia
de lucrri/construcii sau realizarea, prin orice mijloace, a unei construcii.
3.12. Contract de servicii - contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre un solicitant/beneficiar privat
i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect prestarea de servicii.

CAP. 4
Achiziia direct

4.1. Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic dect pragurile valorice prevzute de art. 7
alin. (5) din lege, solicitantul/beneficiarul privat achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri.

*T*

ACHIZIIA DIRECT

Achiziie de produse valoarea estimat este mai mic dect 132.519 lei,
exclusiv TVA

Pagina 7
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Achiziie de servicii valoarea estimat este mai mic dect 132.519 lei,
exclusiv TVA

Achiziie de lucrri valoarea estimat este mai mic dect 441.730 lei,
exclusiv TVA

*ST*

4.2. Achiziia se realizeaz pe baz de documente justificative (de exemplu: contract, dac este cazul, comand,
bon fiscal/ factur, ordin de plat, extras de cont, not de recepie, fi de cont, documente de transport sau
altele, dup caz).
4.3. Pentru achiziia direct nu este obligatorie semnarea unui contract. n cazul n care
solicitantul/beneficiarul privat consider c pentru predictibilitatea relaiilor comerciale are nevoie de clauze
contractuale clare, acesta poate semna un contract n acest sens.
4.4. Reguli aplicabile:
1. Principiile economicitii, eficienei i eficacitii trebuie respectate indiferent de valoarea estimat a
achiziiei. Solicitantul/Beneficiarul privat este obligat s ntreprind toate msurile pe care le consider necesare
n vederea respectrii acestor principii, incluse n principiului bunei gestionri financiare, pornind de la premisa
c procedeaz de o manier similar i n organizarea activitii proprii.

*T*

n cazul vizitei la faa locului se verific existena, funcionalitatea


i utilitatea produselor furnizate/lucrrilor executate (alte aspecte
specifice) sau dovada prestrii serviciilor (foi de prezen, procese-
verbale, livrabile etc.).

*ST*

2. Achiziia direct nu trebuie s respecte o procedur i reguli de publicitate, respectiv nu trebuie s se


publice anun pe pagina web www.fonduri-ue.ro/alte forme de publicitate prevzute de prezenta procedur.
3. Solicitantul/Beneficiarul privat, nainte de efectuarea achiziiei directe, va ntocmi o not privind
determinarea valorii estimate, care va include informaiile rezultate din cercetarea ofertelor din pia (oferte de
pre solicitate, cataloage de produse etc.).
4. Pentru achiziiile directe efectuate n cadrul unui proiect, beneficiarul privat determin valoarea estimat
pentru fiecare achiziie n parte nc de la momentul depunerii fiei de proiect/cererii de finanare/aplicaiei. n
cazul n care exist un interval de timp semnificativ ntre depunerea cererii de finanare/aplicaiei sau aprobarea
contractului de finanare/acordului i efectuarea achiziiei, se pot nregistra modificri (creteri/diminuri) de
preuri pe pia. Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziiei i, dac este cazul, se

Pagina 8
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

va actualiza aceast valoare, nainte de efectuarea achiziiei.


5. Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie s fac dovada realitii cheltuielii efectuate, inclusiv prin
nregistrri contabile. Realitatea cheltuielilor trebuie dovedit i n cazul vizitelor la faa locului efectuate de
ctre autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene/organismele cu competene n verificarea
fondurilor europene.
4.5. Dosarul achiziiei (pentru solicitantul/beneficiarul privat)

*T*

Documente care trebuie introduse n Contract de


dosarul achiziiei directe
lucrrifurnizareservicii

Nota privind determinarea valorii estimate v v v

Documentele justificative ale achiziiei (de


exemplu: comand, factur, bon fiscal, contract,
documentele de transport sau altele, dup caz) v v v

Documentele care dovedesc realizarea achiziiei,


respectiv furnizarea produselor/prestarea
serviciilor/execuia lucrrilor (de exemplu: ordine
de plat, extrase de cont, procese-verbale de
predare-primire, procese-verbale de recepie,
procese-verbale de punere n funciune/acceptan,
rapoarte de activitate sau altele, dup caz) v v v

*ST*

4.6. Verificri efectuate de autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene

*T*

Nr.
crt. Elemente de verificat Instruciuni

1.Valoarea estimat a achiziiei Se verific dac nota privind


este mai mic dect pragurile determinarea valorii estimate include
valorice prevzute n lege? informaiile rezultate din cercetarea
ofertelor din pia.

Pagina 9
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Se verific dac a fost necesar


actualizarea valorii estimate.
Valoarea estimat trebuie s fie mai
mic dect pragurile valorice prevzute
la art. 7 alin. (5) din lege.
Valoarea estimat/Valoarea estimat
actualizat, dup caz, trebuie s fie
corelat cu valoarea prevzut n
contractul de finanare/acord, n cazul
achiziiilor efectuate de beneficiarii
privai.
Sanciune
n cazul n care se divide achiziia
pentru a se evita aplicarea procedurii
competitive se aplic o corecie de 25%
din valoarea achiziiei, deoarece n
cazul procedurii competitive trebuiau
respectate cerinele de publicitate la
iniierea procedurii.

2.Sunt depuse la dosar Se verific existena documentelor.


documentele achiziiei? Sanciune
Dac anumite cheltuieli din cadrul
unei achiziii nu se pot proba cu
documente justificative, se aplic
sanciunea prevzut la partea a 3-a
pct. 3 din anexa la Hotrrea Guvernului
nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor
aferente reducerilor procentuale/
coreciilor financiare aplicabile pentru
abaterile prevzute n anexa la
Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor
publice naionale aferente acestora,
denumit n continuare H.G.
nr. 519/2014.

Pagina 10
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Atenie!
n cazul n care realizarea obiectului achiziiei presupune o serie de
aprobri, avize, autorizaii sau alte formaliti stabilite de prevederi
legale incidente, solicitantul/beneficiarul privat trebuie s se asigure c
efectuarea cheltuielilor se realizeaz cu respectarea tuturor prevederilor
legale n vigoare.

*ST*

CAP. 5
Procedura competitiv

5.1. Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este egal cu sau mai mare dect pragurile valorice prevzute
de art. 7 alin. (5) din lege, atunci solicitanii/beneficiarii privai aplic procedura competitiv prevzut n
cadrul acestui capitol, respectiv:
a) n cazul contractelor de furnizare, aplic procedura competitiv fr s existe o limit valoric superioar de
la care s se aplice dispoziiile legii;
b) n cazul contractelor de servicii i lucrri, aplic procedura competitiv dac nu ndeplinesc cumulativ
condiiile prevzute la art. 6 alin. (1) sau (3) din lege.
5.2. ncadrarea contractelor care au ca obiect cel puin dou tipuri de achiziie, constnd n lucrri, servicii
sau produse, se stabilete n funcie de obiectul principal al contractului n cauz. Obiectul principal se determin
n funcie de cea mai mare dintre valorile estimate ale produselor, serviciilor sau lucrrilor respective.

*T*

Atenie!
Contractul care are ca obiect att furnizarea de produse, ct i
prestarea de servicii este considerat contract de servicii, dac valoarea
estimat a serviciilor este mai mare dect valoarea estimat a produselor
prevzute n contractul respectiv. Prin urmare, dac avem un contract n care
valoarea serviciilor depete valoarea produselor care se vor achiziiona,
se aplic prevederile art. 6 alin. (3) din lege, dac sunt ndeplinite n mod
cumulativ condiiile legiferate.
Contractul care are ca obiect produse i lucrri este considerat contract
de lucrri, dac valoarea estimat a lucrrilor este mai mare dect valoarea
estimat a produselor prevzute n contractul respectiv. Prin urmare, dac
avem un contract n care valoarea lucrrilor depete valoarea produselor
care se vor achiziiona, se aplic prevederile art. 6 alin. (1) i (2) din
lege, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ condiiile legiferate.

Pagina 11
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

*ST*

SECIUNEA 1
Principii aplicabile prezentei proceduri

1.1. Pe parcursul ntregului proces de achiziie prin procedur competitiv, la adoptarea oricrei decizii,
trebuie avute n vedere urmtoarele principii:
a) principiul transparenei;
b) principiul economicitii;
c) principiul eficienei;
d) principiul eficacitii.
1.2. Prin transparen se nelege aducerea la cunotina publicului a informaiilor referitoare la procedura
competitiv, astfel nct operatorii economici care opereaz pe pia s poat participa la competiie, asigurndu-se
prin aceasta promovarea concurenei. Avnd n vedere faptul c respectarea acestui principiu asigur premisele pentru
respectarea celorlalte 3 principii, sunt prevzute sanciuni pentru nerespectarea cerinelor de publicitate.
Cerine
I. Transparena la iniierea procedurii:
a) solicitanii privai trebuie s publice un anun ntr-un cotidian/ziar/publicaie/gazet naional() sau
regional(), format tiprit sau online, ori pe o pagin web dedicat serviciilor de publicitate, n aceeai zi cu
transmiterea de invitaii de participare;
b) beneficiarii privai trebuie s publice un anun nsoit de specificaiile tehnice aferente pe pagina web
https://www.fonduri-ue.ro.
Nerespectarea obligaiilor de mai sus atrage aplicarea unei corecii financiare n conformitate cu partea a 3-a
pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014.
II. Transparena la ncheierea procedurii:
a) solicitanii privai trebuie s comunice n scris tuturor ofertanilor rezultatul procedurii competitive, n
termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziie;
b) beneficiarii privai trebuie s completeze informaiile referitoare la ctigtorul contractului pe pagina web
https://www.fonduri-ue.ro, n termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului.
Nerespectarea obligaiilor de mai sus atrage dup sine aplicarea unei corecii financiare n conformitate cu
partea a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. nr. 519/2014
1.3. Principiul economicitii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoarea acestor rezultate.
1.4. Principiul eficienei presupune asigurarea unui raport optim ntre resursele utilizate i rezultatele
obinute.
1.5. Principiul eficacitii vizeaz gradul de ndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare
activitate planificat, n sensul obinerii rezultatelor scontate.

*T*

Pagina 12
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Atenie!
Solicitantul/Beneficiarul privat va ntreprinde toate msurile pe care le
consider necesare n vederea asigurrii unei bune gestiuni financiare, n
conformitate cu principiile economiei, eficienei i eficacitii, pornind
de la premisa c procedeaz ntr-o manier similar i n organizarea
activitii proprii.

*ST*

SECIUNEA a 2-a
Evitarea conflictului de interese

2.1. Solicitanii/Beneficiarii privai, persoane fizice/juridice, n aplicarea procedurilor competitive de


achiziie au obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui
conflict de interese.
2.2. Sunt aplicabile prevederile art. 13 i 14 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare O.U.G. nr. 66/2011, coroborate cu prevederile art. 8
din anexa la Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile
i completrile ulterioare, denumit n continuare H.G. nr. 875/2011.
2.3. Dac solicitantul/beneficiarul privat constat c se afl n una dintre situaiile menionate n O.U.G. nr.
66/2011, acesta va meniona n nota justificativ de atribuire motivele pentru care respinge oferta respectiv.
2.4. Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie s includ n dosarul achiziiei o declaraie pe propria rspundere
din care s rezulte c nu a nclcat prevederile referitoare la conflictul de interese, precum i declaraia
ofertantului ctigtor, conform modelului orientativ:

*T*

Formular nr. ........


SOLICITANT/BENEFICIAR/OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
........................
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. .... din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i

Pagina 13
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor


europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu
modificrile i completrile ulterioare

Subsemnatul(a), ....................., n calitate de ................,
referitor la procedura ........................................, declar pe
propria rspunde, sub sanciunea falsului n declaraii, aa cum este acesta
prevzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, c nu m ncadrez n ipotezele
descrise la art. ..... din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
Subsemnatul(a), ........................, declar c voi informa imediat
...................... dac vor interveni modificri n prezenta declaraie.
De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i neleg c ............................ are dreptul de a
solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiei, orice informaii
suplimentare.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu
realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale
privind falsul n declaraii.

...............................
(numele i funcia persoanei autorizate)
.........................
(semntura persoanei autorizate)

A se completa/particulariza .......

*ST*

2.5. Dispoziiile prezentei seciuni se completeaz corespunztor cu prevederile legislaiei naionale referitoare
la conflictul de interese.

SECIUNEA a 3-a
Elaborarea specificaiilor tehnice i determinarea valorii estimate

3.1. Elaborarea specificaiilor tehnice

Pagina 14
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

1. Solicitantul/Beneficiarul privat elaboreaz cerinele tehnice obiective ce descriu obiectul achiziiei pentru a
se asigura de ndeplinirea corespunztoare a scopului proiectului.

*T*

n situaia n care achiziia implic transferul unor drepturi de


proprietate intelectual, solicitantul/beneficiarul privat are obligaia ca
prin contractul de achiziie s se asigure c la finalizarea acestuia i se
vor transfera aceste drepturi (de exemplu, n domeniul IT - codul surs
etc.).

*ST*

2. Prin excepie de la regul, solicitantul/beneficiarul privat poate atribui contractul unui anumit operator
economic n urmtoarele situaii:
a) scopul achiziiei este crearea sau achiziionarea unei opere de art sau unei reprezentaii artistice unice;
b) concurena lipsete din motive tehnice;
c) protecia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectual;

*T*

Atenie!
Solicitantul/Beneficiarul privat poate aplica excepiile de la lit. a)-c)
numai dac nu exist o soluie alternativ rezonabil, cum ar fi utilizarea
unor canale de distribuie alternative pe teritoriul Romniei ori n afara
acestuia sau achiziia unor lucrri, produse sau servicii comparabile din
punct de vedere funcional, iar absena concurenei sau protecia drepturilor
exclusive nu este rezultatul unei restrngeri artificiale a parametrilor
achiziiei n vederea viitoarei proceduri competitive.
Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerine specifice
privind interoperabilitatea care trebuie ndeplinite pentru a asigura
funcionarea lucrrilor, produselor sau serviciilor care urmeaz a fi
achiziionate.
Solicitantul/Beneficiarul privat va descrie detaliat i motivat
specificaiile tehnice particulare.

*ST*

d) atunci cnd produsele care fac obiectul achiziiei sunt fabricate exclusiv n scop de cercetare tiinific,
experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziie nu prevede producia n serie a unor cantiti

Pagina 15
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ale produsului n vederea stabilirii viabilitii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare i
dezvoltare;
e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la contractantul iniial desemnat ca urmare a derulrii unei
proceduri competitive pentru atribuirea unui contract de furnizare/servicii/lucrri a unor cantiti suplimentare de
produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii produselor ori instalaiilor existente i numai dac schimbarea
contractantului iniial ar pune solicitantul/beneficiarul privat n situaia de a achiziiona produse cu
caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificulti tehnice
disproporionate de utilizare i ntreinere;
f) pentru cumprarea de produse sau servicii (care ndeplinesc cerinele tehnice necesare) n condiii speciale
avantajoase de la un operator economic care nceteaz definitiv activitile comerciale sau care se afl ntr-o
procedur de faliment, de concordat preventiv sau ntr-o procedur similar.
3. Specificaiile tehnice trebuie s cuprind toate cerinele necesare pentru elaborarea ofertei.
Solicitantul/Beneficiarul trebuie s elaboreze aceste specificaii ntr-o manier obiectiv/clar/detaliat pentru a
se asigura de ndeplinirea corespunztoare a scopului proiectului.
4. Definirea unor cerine care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric
sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care pot avea ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici ori a anumitor produse, nu reprezint o bun practic. Se admite o astfel de indicaie n
situaia n care nu se pot descrie obiectiv specificaiile i numai nsoit de meniunea "sau echivalent".
5. n cazul beneficiarilor privai, specificaiile tehnice prezentate generic n cererea de finanare/aplicaie
trebuie detaliate n documentele achiziiei.
6. n cazul n care se constat c specificaiile tehnice menionate n cererea de finanare/aplicaie nu mai sunt
actuale, beneficiarul privat trebuie s comunice aceste aspecte autoritii cu competene n gestionarea fondurilor
europene nainte de lansarea procedurii competitive, pentru a evalua din timp, mpreun cu reprezentanii acestor
instituii, un eventual impact asupra clauzelor din contractul de finanare/acord i pentru a lua msurile care se
impun.
7. n cadrul documentului "Specificaii tehnice" se vor prezenta, n ordinea prioritii, elementele de
departajare a ofertelor, dac este cazul.
8. Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie s solicite prin documentul "Specificaii tehnice" o declaraia pe
propria rspundere din partea ofertanilor din care s rezulte c acetia nu se afl n conflict de interese, conform
art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011. La finalul procedurii ofertantul ctigtor va rennoi aceast declaraie, dac este
cazul.
De reinut:
- Prezenta procedur nu reglementeaz noiunea "fi de date". Solicitantul/Beneficiarul privat nu are obligaia
de a structura informaiile din procedura competitiv prin utilizarea "fiei de date".
- Prezenta procedur nu reglementeaz noiunea "criterii de calificare/selecie". Stabilirea acestora nu este
obligatorie i nu reprezint o regul. Dac solicitantul/beneficiarul consider c pentru ndeplinirea obligaiilor
din contractul ce urmeaz a fi implementat este nevoie de o anumit capacitate financiar, experien similar
anterioar, un anumit tip de personal sau alte cerine, atunci acesta poate include astfel de cerine, dar trebuie s
le justifice ntr-un document separat. n aceast situaie solicitantul/beneficiarul privat nu va putea renuna n
etapa de analiz a ofertelor la cerinele scrise. Solicitantul/Beneficiarul privat nu trebuie s ngrdeasc dreptul

Pagina 16
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ofertantului de a dovedi ndeplinirea cerinelor menionate prin orice tip de mijloace verificabile.

*T*

Atenie!
Nu se recomand utilizarea modelelor standard de documentaii de
atribuire, specifice achiziiilor publice.
Utilizarea acestor modele poate conduce la erori, deoarece pot cuprinde
cerine care nu se justific n cazul solicitanilor/beneficiarilor privai.

*ST*

- Prezenta procedur nu reglementeaz noiunile "garanie de participare/garania de bun execuie/depozite


valorice". Nu se impune solicitarea de garanii de natura celor menionate mai sus, n cazul achiziiilor private,
deoarece constituirea de astfel de garanii presupune costuri suplimentare care pot ngreuna participarea la procedura
competitiv i care se vor reflecta n preul ofertat de operatorii economici. Pentru a se asigura de ndeplinirea
corespunztoare a obligaiilor contractuale, solicitantul/beneficiarul privat poate include n contract clauze care s
garanteze implementarea n bune condiii a contractului (de exemplu penaliti, verificri la anumite intervale
prestabilite etc.).
- Prezenta procedur nu reglementeaz noiunea "criteriu de atribuire". n vederea respectrii principiilor
economicitii, eficienei i eficacitii, solicitantul/beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe
avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului proiect. De asemenea, n nota justificativ de atribuire se
vor prezenta avantajele tehnice i financiare care motiveaz alegerea, raportat la cerinele solicitate. Avantajele
tehnice i financiare care motiveaz alegerea se raporteaz exclusiv la informaiile prezentate n ofert/rspunsurile
la clarificrile solicitate.

3.2. Determinarea valorii estimate


1. Valoarea estimat a achiziiei se determin nainte de iniierea procedurii competitive i trebuie s fie
valabil la momentul iniierii procedurii.
2. Valoarea estimat a achiziiei se determin pe baza ofertelor de pre existente pe pia
(primite/solicitate/obinute prin studiu de pia etc.) sau pe baza unor informaii din achiziiile/contractele
anterioare recente, n scopul asigurrii rezonabilitii costurilor estimate, i va ntocmi n acest scop nota
justificativ privind determinarea valorii estimate.
3. n determinarea valorii estimate, solicitantul/beneficiarul privat are obligaia s se raporteze la valoarea
estimat cumulat a produselor, serviciilor sau lucrrilor care sunt considerate similare, respectiv care au acelai
obiect, sau sunt destinate utilizrii identice ori similare ori care se adreseaz operatorilor economici ce desfoar
constant activiti ntr-o pia de profil relevant.
4. Prin excepie de la pct. 3, achiziiile efectuate nainte de aprobarea contractului de finanare de ctre
solicitani nu se cumuleaz cu cele efectuate n timpul derulrii contractului de finanare.
5. Pentru achiziiile efectuate n cadrul unui proiect, beneficiarul privat determin valoarea estimat pentru

Pagina 17
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

fiecare achiziie n parte nc de la momentul depunerii fiei de proiect/cererii de finanare/aplicaiei. n cazul n


care exist un interval de timp semnificativ ntre depunerea cererii de finanare/aplicaiei sau aprobarea
contractului de finanare/acordului i efectuarea achiziiei, se pot nregistra modificri (creteri/diminuri) de
preuri pe pia. Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziiei i, dac este cazul, se
va actualiza aceast valoare. Verificarea actualitii valorii estimate se va realiza nainte de publicare, deoarece,
n caz contrar, exist riscul depunerii de oferte necorespunztoare.

*T*

Atenie!
Dac n urma elaborrii specificaiilor tehnice se constat c valoarea
estimat la momentul demarrii achiziiei depete valoarea prevzut n
contractul de finanare/acord, beneficiarul privat poate suplimenta aceast
valoare fie din bugetul proiectului, fie din bugetul propriu, respectiv:
- Beneficiarul privat poate suplimenta aceast valoare din bugetul
proiectului, cu respectarea clauzelor contractului de finanare/acordului i
numai dac suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea aplicrii
prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile
stabilite prin lege sau la nerespectarea prevederilor prezentului capitol.
- n cazul n care suplimentarea valorii estimate se realizeaz din
bugetul propriu al beneficiarului privat, fr a apela la realocri n cadrul
contractului de finanare/acordului, acesta poate efectua modificarea de
buget fr aprobarea autoritii cu competene n gestionarea fondurilor
europene, dac suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea
aplicrii prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de
stat/pragurile stabilite prin lege sau la nerespectarea prevederilor
prezentei proceduri.
Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziie cu o valoare
mai mare dect valoarea estimat prin suplimentarea acesteia din bugetul
propriu, n condiiile descrise mai sus, dac justific decizia n nota
justificativ de atribuire.
La momentul lansrii procedurii competitive se verific ntotdeauna dac
valoarea estimat se situeaz n continuare peste pragurile prevzute la
art. 7 alin. (5) din lege, dar sub pragurile valorice prevzute la art. 7
alin. (1) din lege.

*ST*

SECIUNEA a 4-a
Derularea procedurii competitive

Pagina 18
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

4.1. Prospectarea pieei


I. Publicarea anunului n cazul solicitanilor privai
1. Solicitantul privat are obligaia de a publica un anun ntr-un cotidian/ziar/publicaie/gazet naional() sau
regional(), format tiprit sau online, ori pe pagina web dedicat serviciilor de publicitate (nu este vorba despre
pagina web proprie a solicitantului/beneficiarului privat).
2. Publicarea anunului nu este obligatorie n situaiile de excepie descrise la seciunea a 3-a pct. 3.1 subpct.
2.

*T*

Atenie!
Motivarea acestor situaii trebuie s fie atent elaborat.

*ST*

3. Nepublicarea anunului, cu excepia situaiilor expres reglementate de prezenta procedur, atrage o corecie de
25% din valoarea contractului de achiziie.
4. Anunul va conine, n mod obligatoriu, cel puin urmtoarele elemente:
- informaii generale privind solicitantul (denumirea solicitantului, adresa, datele de contact, mijloacele de
comunicare etc.);
- denumirea/obiectul i locul de livrare a produselor/ execuie a lucrrilor/prestare a serviciilor, dup caz;
- tipul i durata contractului;
- valoarea estimat (se menioneaz dac se poate ajusta preul contractului);
- data, locul i ora-limit de depunere a ofertelor;
- eventuale formaliti care trebuie ndeplinite de operatorii economici n legtur cu participarea la procedur.
5. Mijloacele de comunicare stabilite n anun nu pot fi modificate ulterior (exemple de mijloace de comunicare:
e-mail, fax, pot etc.).
6. Nu este obligatorie publicarea specificaiilor tehnice mpreun cu anunul. n cazul nepublicrii
specificaiilor tehnice, solicitantul privat are obligaia de a meniona n anun adresa de la care acestea se pot
obine i de a asigura, la cerere, accesul imediat i nengrdit la aceste informaii. Totodat solicitantul privat
are obligaia de a menine o eviden clar a operatorilor economici care au solicitat specificaiile tehnice, cu
precizarea datelor de identificare a acestora i data la care au ridicat aceste specificaii. Acest document trebuie
pus la dispoziia autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor europene/organismelor cu competene n
verificarea fondurilor europene.
7. Pentru a asigura o publicitate suplimentar, solicitantul privat va transmite obligatoriu, n aceeai zi cu
publicarea anunului, i invitaia de participare la procedura competitiv ctre cel puin doi poteniali ofertani,
care activeaz pe piaa relevant, concomitent cu publicarea acesteia pe pagina de internet a solicitantului, dac
exist. Invitaia de participare va fi nsoit de specificaiile tehnice i trebuie s conin cel puin informaiile
din anun.

Pagina 19
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

8. n anun/invitaie se acord un termen pentru elaborarea i prezentarea ofertei, lund n considerare


complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice de la
publicarea anunului/transmiterea invitaiei, iar pentru contractele de servicii i lucrri se acord minimum 10 zile
calendaristice de la publicarea anunului/transmiterea invitaiei.
9. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau n calcul ziua de publicare/transmitere a
anunului/invitaiei i ziua n care se depun ofertele.
10. n cazul n care exist solicitri de clarificare din partea operatorilor economici, rspunsurile vor fi aduse
la cunotina tuturor operatorilor economici interesai, respectiv prin trimiterea rspunsului ctre operatorii care
au solicitat specificaiile tehnice i ctre cei crora li s-a transmis invitaie de participare, dup caz (aceste
clarificri nu se public, dac solicitantul a ales s aplice prevederile pct. 6).
11. n situaia n care intervin solicitri de clarificare care pot duce la modificri/ajustri ale
specificaiilor tehnice, solicitantul poate s prelungeasc termenul de depunere a ofertelor, astfel nct s asigure
timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiiilor de comunicare prevzute la pct. 10.
12. La finalul procedurii, n termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziie,
solicitantul privat va comunica tuturor ofertanilor, n scris, rezultatul procedurii competitive.
13. n cazul n care solicitantul privat nu comunic rezultatul procedurii competitive, cu excepia situaiilor
expres reglementate de prezenta procedur, se aplic o corecie de 5% din valoarea contractului de achiziie. Termenul
este exprimat n zile calendaristice i se calculeaz din ziua imediat urmtoare semnrii contractului. Dac termenul
se mplinete ntr-o zi nelucrtoare, acesta se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare.

*T*

n cazul n care se va crea o pagin web dedicat publicitii pentru


achiziiile efectuate de solicitani sau dac solicitanii vor primi drept
de acces pe pagina web dedicat beneficiarilor privai, atunci acetia vor
respecta regulile de la pct. II, de la data de la care se va putea accesa
pagina web, pentru achiziiile iniiate dup data respectiv.

*ST*

II. Publicarea anunului n cazul beneficiarilor privai


1. Beneficiarul privat are obligaia de a publica un anun pe pagina web www.fonduri-ue.ro, seciunea "Achiziii
privai", nsoit de specificaiile tehnice.
2. Publicarea anunului pe pagina web www.fonduri-ue.ro este asigurat gratuit de Ministerul Fondurilor Europene.
3. Publicarea anunului i a specificaiilor tehnice nu este obligatorie n situaiile de excepie descrise la
seciunea a 3-a pct. 3.1 subpct. 2.

*T*

Atenie!

Pagina 20
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Motivarea acestor excepii trebuie s fie atent elaborat.

*ST*

4. Nepublicarea anunului pe pagina web www.fonduri-ue.ro nsoit de specificaiile tehnice, cu excepia


situaiilor expres reglementate de prezenta procedur, atrage o corecie de 25% din valoarea contractului de
achiziie. Nu este suficient s se menioneze adresa de la care se pot obine specificaiile. Trebuie s se asigure
accesul nengrdit la aceste informaii.
5. Aspecte tehnice
Accesarea paginii web
- n vederea obinerii dreptului de publicare, beneficiarul privat va solicita autoritii cu competene n
gestionarea fondurilor europene emiterea "codului de acces i parolei", care vor fi utilizate de acesta n vederea
publicrii anunului.

*T*

Aplicaia pentru publicarea procedurilor are un caracter particular, prin


urmare pentru a nelege modul de operare al aplicaiei i modalitatea
corect de publicare trebuie parcurse urmtoarele etape:
- Pentru a crea un cont, se acceseaz butonul "Nu am utilizator" din
meniul principal al site-ului.
- Aplicaia redirecioneaz beneficiarul ctre lista persoanelor de
contact din cadrul autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor
europene cu care s-a semnat contractul de finanare/acordul i care sunt
abilitate s genereze denumirea utilizatorului i parola beneficiarului.
- Se va studia documentul denumit "Manual de utilizare" descrcabil n
format pdf., din interiorul contului de utilizator, accesnd seciunea
(tabel) "Anunuri-Proceduri/Procedurile mele".

*ST*

- Lista persoanelor de contact din cadrul autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor europene poate fi
consultat la adresa: https//www.fonduri-ue/info/lista-contact.
Limita actual pentru dimensiunea fiierului ataat anunului este de 10 MB. Pentru fiierele de modificri i
clarificri anexate ulterior publicrii, pn la data de expirare a procedurii, este de 2 MB.
n cazul n care dimensiunea fiierelor ataate anunului depete valorile menionate mai sus i
specificaiile tehnice nu pot fi publicate, beneficiarul privat are obligaia de a meniona n anun adresa de la care
acestea se pot obine i de a asigura, la cerere, accesul imediat i nengrdit la aceste informaii.

*T*

Pagina 21
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Atenie!
Aspecte tehnice privind publicarea sunt disponibile - Manual de utilizare
a aplicaiei web "Achiziii Beneficiari Privai".

*ST*

6. Pentru a asigura o publicitate suplimentar, beneficiarul privat poate transmite n aceeai zi cu publicarea
anunului i invitaii de participare la procedura competitiv. n acest caz, informaiile publicate trebuie s fie
identice cu cele cuprinse n invitaiile de participare. Transmiterea de invitaii nu este obligatorie. Beneficiarul
privat poate transmite potenialilor ofertani invitaiile prin intermediul mijloacelor de comunicare: fax, e-mail,
pot etc.

*T*

Atenie!
Transmiterea invitaiilor de participare nu exclude obligaia publicrii
pe site a anunului.

*ST*

7. n anun/invitaie se acord un termen pentru elaborarea i prezentarea ofertei, lund n considerare


complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice de la
publicarea anunului, iar pentru contractele de servicii i lucrri se acord minimum 10 zile calendaristice de la
publicarea anunului. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau n calcul ziua de publicare/transmitere a
anunului/invitaiei i ziua n care se depun ofertele.
8. n caz de clarificri/modificri, n anun se va bifa cmpul care anun operatorii economici c s-au adus
clarificri/modificri la informaiile iniiale.
9. n situaia n care intervin solicitri de clarificare care pot duce la modificri/ajustri ale specificaiilor
tehnice, beneficiarul privat poate s prelungeasc termenul de depunere a ofertelor, astfel nct s asigure timpul
necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiiilor de publicitate.
10. La finalul procedurii, n termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziie, se va
completa anunul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaii despre ctigtorul contractului.
11. n cazul n care beneficiarul privat nu completeaz informaiile menionate la pct. 10, cu excepia
situaiilor expres reglementate de prezenta procedur, se aplic o corecie de 5% din valoarea contractului de
achiziie. Termenul este exprimat n zile calendaristice i se calculeaz din ziua imediat urmtoare semnrii
contractului. Dac termenul se mplinete ntr-o zi nelucrtoare, acesta se ncheie la expirarea ultimei ore a
urmtoarei zile lucrtoare. Dovada respectrii acestor cerine de publicitate se poate prezenta sub form de print
screen (captur de ecran nregistrat n registrul intern al firmei). Informaiile pot fi vizualizate permanent pe
pagina web https://www.fonduri-ue.ro.

Pagina 22
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

12. Dac la momentul publicrii anunului aferent unei proceduri cu mai multe loturi beneficiarul privat
previzioneaz faptul c pentru anumite loturi contractele de achiziie vor fi semnate la intervale de timp mai mari de
5 zile calendaristice (de exemplu: urgena n executarea unui contract n raport cu celelalte contracte, respectarea
unui termen asumat legat de proiect etc.), n scopul evitrii coreciei de 5% pentru nepublicarea informaiilor
privind ctigtorii tuturor contractelor, beneficiarul privat poate publica cte un anun de achiziie pentru fiecare
lot n parte, situaie n care pentru fiecare lot sistemul electronic va vizualiza o procedur distinct. Urmnd
aceast cale, anunul nu va mai fi condiionat de semnarea contractelor aferente celorlalte loturi.
13. n situaia n care la momentul publicrii anunului aferent unei proceduri cu mai multe loturi beneficiarul
privat nu a previzionat semnarea contractelor aferente loturilor la momente diferite, dar se afl n situaia n care
contractele se semneaz la intervale de timp mai mari de 5 zile calendaristice, pentru a evita aplicarea coreciei de
5%, acesta va salva i imprima un print screen (captur de ecran nregistrat n registrul intern al firmei) cu care
va justifica i va dovedi faptul c a publicat anunurile privind ctigtorul contractului aferent fiecrui lot, n
termen. De asemenea, va elabora o not justificativ cu privire la motivele care au condus la decalarea datelor de
semnare. Publicarea unor anunuri diferite pentru loturi nu este considerat divizare artificial a procedurii, dac
se aplic pentru fiecare lot o procedur competitiv.

4.2. Analiza ofertelor i elaborarea notei justificative de atribuire


1. Solicitantul/Beneficiarul privat compar ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinele publicate i
alege oferta care ndeplinete cerinele tehnice i prezint avantaje fa de acestea, la un raport calitate/pre
competitiv.
2. n situaia n care nu se depune nicio ofert, procedura competitiv se poate relua cu respectarea tuturor
prevederilor procedurale aferente, dup o analiz a cauzelor care au condus la anularea procedurii.
3. Dac se depun numai oferte care nu respect prevederile de la subseciunea "Specificaii", procedura se va
anula. n acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii competitive),
dup o analiz a cauzelor care au condus la aceast situaie.
4. Dac se primete o singur ofert, solicitantul/beneficiarul privat poate s o analizeze i s procedeze la
atribuirea contractului de achiziie dac oferta respect specificaiile tehnice elaborate.
5. Prezenta procedur nu stabilete obligativitatea constituirii unei comisii de evaluare. Prin urmare, se poate
desemna o persoan de specialitate care va ntocmi i semna nota justificativ de atribuire.
6. Solicitantul/Beneficiarul privat nu evalueaz ofertele care sunt transmise dup data de expirare (data i ora
din anun). Acestea se vor returna nedeschise.
7. Solicitantul/Beneficiarul privat are obligaia de a pune la dispoziia reprezentanilor autoritii cu
competene n gestionarea fondurilor europene/organismelor cu competene n verificarea fondurilor europene, cu
prilejul vizitelor la faa locului, documentele justificative ale procedurii competitive, inclusiv cele care confirm
data i ora la care au fost primite ofertele.
8. Pentru a asigura o justificare corespunztoare n alegerea ofertei pentru contractare, se elaboreaz nota
justificativ de atribuire, pornind de la cerinele solicitate, detaliind avantajele i dezavantajele ofertelor
primite n raport cu fiecare specificaie n parte/celelalte oferte. De asemenea, avnd n vedere c scopul procedurii
este realizarea optim a obiectivelor proiectului finanat, este recomandat ca n not s se detalieze modalitatea n
care avantajul din ofert contribuie la realizarea proiectului.

Pagina 23
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Modelul notei justificative de atribuire (orientativ)

*T*

NOT JUSTIFICATIV DE ATRIBUIRE

Cerinele OFERT JUSTIFICARE


solicitate

Conformitatea
ofertei cu Avantaje Dezavantaje
specificaiile
tehnice

....... ............ ......... .......... ..........

*ST*

9. n analiza ofertelor se ine cont de toate cerinele pe care le-a menionat solicitantul/beneficiarul privat n
documentele achiziiei. Dac n coninutul documentului "Specificaii tehnice" sunt menionate i cerine care in de
verificarea capacitii tehnice/financiare a operatorilor economici sau alt tip de cerine, acestea vor face obiectul
analizei.
10. n analiza ofertelor nu se pot aduga alte cerine i nu se poate renuna la specificaiile deja enunate n
anun/specificaii/clarificri/modificri.
11. Dac solicitantul/beneficiarul privat identific erori de fond n documentele achiziiei care nu au fost
clarificate nainte de data de expirare a anunului, procedura nu se va ncheia cu atribuirea contractului. n acest
caz procedura se va anula, se vor corecta erorile identificate i se va relua procedura.

4.3. Contestarea
n situaia n care un operator economic este nemulumit de modul n care s-a desfurat procedura competitiv,
acesta se poate adresa instanelor de judecat competente pentru soluionarea cauzei.

*T*

Atenie!
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor nu are competene
privind soluionarea contestaiilor n contextul derulrii procedurii
competitive, definite n cadrul prezentei proceduri.

Pagina 24
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

*ST*

SECIUNEA a 5-a
Contractul de achiziie

5.1. Semnarea contractului de achiziie


1. Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativ de atribuire.
2. Contractul trebuie s menioneze datele de identificare ale celor dou pri semnatare, obiectul, valoarea i
durata contractului. Vor fi prevzute n mod expres condiii referitoare la prestarea serviciilor, execuia
lucrrilor, livrare, montaj, punere n funciune, recepie, standarde de calitate, service, garanii, posibilitatea de
acordare a unui avans etc., dup caz, conform prevederilor legale aplicabile.
3. Specificaiile tehnice, clarificrile i oferta aleas vor fi parte integrant din contract, sub form de
anexe.
4. Nu se pot modifica prin contract specificaiile tehnice i oferta ctigtoare care au stat la baza atribuirii
contractului.
5. Orice contract semnat n condiiile legislaiei naionale n vigoare ncepe s produc efecte din momentul
semnrii acestuia de ctre ambele pri. Anterior semnrii contractului nu pot fi furnizate produse/prestate
servicii/executate lucrri i nu pot fi efectuate pli. Acelai principiu este aplicabil i actelor adiionale la
aceste contracte.

5.2. Implementarea contractului de achiziie


1. Se vor respecta ntocmai clauzele contractuale asumate.
2. Orice modificare a contractului se consemneaz printr-un act adiional.
3. Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de obiectul contractului iniial.
4. Modificri la contract se pot face doar n perioada de execuie a contractului.
5. Specificaiile tehnice/Oferta, care au/a stat la baza semnrii contractului de finanare/acordului, se
pot/poate modifica n cazul produselor, dac ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializeaz n mod curent pe pia (cu
prezentarea unei dovezi n acest sens) i dac produsele se nlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau
superioare din punct de vedere tehnic care nu ridic probleme de compatibilitate, fr modificarea preului, cu
respectarea prevederilor Ghidului solicitantului i ale contractului de finanare/acordului.
6. Orice modificare ce prelungete durata de execuie a contractului trebuie efectuat astfel nct implementarea
s fie realizat naintea expirrii contractului de finanare/acordului n cauz, iar plile s fie realizate conform
regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanare/acord. n cazul n care durata de execuie a
constituit un avantaj decisiv n alegerea ofertei ctigtoare, este permis prelungirea duratei de execuie dac nu
este afectat avantajul ofertantului ctigtor fa de urmtorul clasat. Dac este afectat acest avantaj, beneficiarul
i asum aplicarea principiului proporionalitii de la cap. 6.
7. Aplicarea unei clauze contractuale de revizuire clare, precise i fr echivoc, care a fost menionat de
solicitantul/beneficiarul privat n documentele achiziiei, nu constituie o modificare contractual.
8. Solicitantul/Beneficiarul privat nu are dreptul de a efectua una sau mai multe modificri succesive ale
contractului de achiziie care cumulate au ca efect:

Pagina 25
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- neaplicarea prezentei proceduri (de exemplu: mai multe achiziii directe cu acelai obiect care nsumate ca
valoare conduceau la obligativitatea aplicrii unei proceduri competitive);
- favorizarea ofertantului ctigtor (de exemplu: acordarea unui avans care nu a fost prevzut de
solicitantul/beneficiarul privat n documentele achiziiei);
- neaplicarea prevederilor din domeniul achiziiilor publice (de exemplu: prin modificarea/modificrile
efectuat/efectuate, noua situaie creat ndeplinete condiiile cumulative din lege).
9. Este interzis modificarea contractului dac aceasta conduce la modificri substaniale. Sunt considerate
modificri substaniale modificrile care:
- schimb elementele ofertei sau ale achiziiei, inclusiv ale necesitilor i cerinelor stabilite prin anun sau
specificaiile tehnice;
- afecteaz concurena existent ca urmare a aplicrii procedurii competitive (modificarea introduce condiii
care, dac ar fi fost incluse n procedura iniial, ar fi permis acceptarea unei alte oferte dect cea acceptat
iniial sau ar fi atras i ali participani la procedur);
- schimb natura contractului (de exemplu: se modific obiectul contractului prin creterea ponderii serviciilor
n raport cu produsele, astfel nct devin aplicabile prevederile legii prin ndeplinirea cumulativ a condiiilor).

5.3. Ajustarea preului


1. Pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie, preul poate fi ajustat numai n urmtoarele situaii:
a) au avut loc modificri legislative, modificri ale normelor tehnice sau au fost emise de ctre autoritile
publice locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite
locale, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul
contractului de achiziie;
b) pe pia au aprut anumite condiii n urma crora s-a constatat creterea/diminuarea indicilor de pre pentru
elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a
fundamentat preul contractului de achiziie.
2. Posibilitatea de ajustare a preului trebuie s fie precizat att n anun, ct i n contractul ncheiat,
prin clauze speciale n acest sens.
3. Solicitantul/Beneficiarul privat are obligaia de a preciza totodat, att n anun, ct i n contractul
ncheiat, i modul concret de ajustare a preului, indicii care vor fi utilizai, precum i sursa informaiilor cu
privire la evoluia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri. Lipsa, modificarea
sau completarea respectivelor informaii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea
de ajustare a preului contractului de achiziie, suplimentarea preului contractului putnd fi asigurat n acest caz
din bugetul propriu, fr a depi pragurile valorice prevzute de lege.
4. n orice situaie, preul contractului nu poate fi ajustat dect n msura strict necesar pentru acoperirea
creterii costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului.
5. Modul de ajustare a preului contractului de achiziie nu trebuie s conduc n niciun caz la depirea
pragurilor prevzute n lege sau la anularea/diminuarea avantajelor competitive menionate n nota justificativ de
atribuire, cu excepia cazului prevzut la pct. 1 lit. a).

SECIUNEA a 6-a

Pagina 26
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Dosarul achiziiei

6.1. La finalul procedurii se va ntocmi dosarul de achiziie care va conine urmtoarele documente:

*T*

Nr. Documente care trebuie introduse n Contract de


crt. dosarul achiziiei
lucrrifurnizareservicii

1.Specificaiile tehnice v v v

2.Nota privind determinarea valorii estimate v v v

3.Dovada anunului/invitaiilor/clarificrilor/
comunicrilor rezultatului (dup caz) v v v

4.Nota justificativ de atribuire v v v

5.Nota justificativ privind decalarea datelor


de semnare a contractelor (dup caz) - pentru
loturi v v v

6.Declaraii pe propria rspundere din care


rezult c ofertantul ctigtor/solicitantul/
beneficiarul privat nu a nclcat prevederile
referitoare la conflictul de interese v v v

7.Ofertele originale i clarificrile (dup caz) v v v

8.Contractul de achiziie v v v

9.Actele adiionale (dup caz) v v v

10.Alte documente relevante, inclusiv documentele


care dovedesc realizarea achiziiei (de
exemplu: procese-verbale de recepie servicii
i lucrri, livrabile, procese-verbale de
predare primire etc.) v v v

Pagina 27
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

11.Contestaiile (dup caz) v v v

*ST*

SECIUNEA a 7-a
Lista de verificare

Pentru procedura competitiv autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene verific urmtoarele
elemente:

*T*

Nr.
crt. Elemente de verificat Instruciuni

Elaborarea specificaiilor tehnice i determinarea valorii estimate

1.Au fost motivate detaliat n cazul n care nu exist o motivare care


excepiile de la publicarea/ s justifice ncadrarea n excepiile
transmiterea specificaiilor? prevzute, specificaiile trebuie s fie
obiective i s se asigure accesul imediat
i nengrdit la acestea.
Se verific dac s-au motivat detaliat
specificaiile tehnice particulare (dac
este cazul) pentru ncadrarea n
excepiile prevzute la nivelul prezentei
proceduri.
Se verific scopul achiziiei.
Sanciune procedur solicitant privat
- Nepublicarea anunului ntr-un cotidian/
ziar/publicaie/gazet naional() sau
regional(), format tiprit sau online,
ori pagina web de publicitate, concomitent
cu transmiterea de invitaii de
participare - corecie de 25% din valoarea
contractului de achiziie
- Specificaii tehnice care nu au un
caracter obiectiv/renunarea pe parcursul
evalurii la anumite specificaii tehnice
comunicate - corecie proporional cu

Pagina 28
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

prejudiciul
Sanciune procedur beneficiar privat
- Nepublicarea anunului pe pagina web
https://www.fonduri-ue.ro, nsoit de
specificaiile tehnice - corecie de 25%
din valoarea contractului de achiziie
(partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G.
nr. 519/2014)
- Publicarea unor specificaii tehnice
care nu au un caracter obiectiv/Renunarea
pe parcursul evalurii la anumite
specificaii tehnice publicate - corecie
proporional cu prejudiciul (partea a 3-a
pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014)

2.a) Valoarea estimat a 1. Se verific dac valoarea menionat n


contractului este mai mic nota privind valoarea estimat este mai
dect pragurile valorice mic dect pragurile valorice prevzute la
prevzute n lege? art. 7 alin. (1) din lege.
2. Se verific dac valoarea estimat
corespunde cu valoarea din contractul de
finanare/acord, dup caz.

b) Contractul nu a fost Se verific dac contractul nu a fost
divizat n mai multe contractedivizat, avnd n vedere scopul i/sau
distincte de valoare mai mic obiectul achiziiei, prin raportare la
cu scopul de a evita aplicareaplanul de achiziii al proiectului, dup
prevederilor art. 6 i art. 7 caz.
alin. (1) din lege/prevede-
rilor prezentei proceduri?

c) Solicitantul/Beneficiarul Se verific dac s-a ales corect procedura
privat a ales corect procedurapornind de la valoarea estimat. Dac
aplicabil? valoarea estimat depete pragul valoric
prevzut de art. 7 alin. (5) din lege i
nu se ncadreaz n prevederile art. 6 din
lege, solicitantul/beneficiarul privat
trebuia s aplice procedura competitiv.

Sanciune pentru lit. a), b) i c)

Pagina 29
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

1. Dac solicitantul/beneficiarul privat trebuia s aplice prevederile


legii i a aplicat prevederile prezentei proceduri, se vor aplica
sanciunile prevzute n anexa la H.G. nr. 519/2014 (Partea 1 - Achiziii
publice).
2. Dac solicitantul/beneficiarul privat trebuia s aplice procedura
competitiv i a ales s achiziioneze direct, fr publicarea unui
anun, se va aplica o corecie de 25% din valoarea contractului de
achiziie, ca urmare a nepublicrii anunului. La fel se va proceda dac
motivarea ncadrrii pe excepiile de la publicare nu este corect.

Prospectarea pieei

1.S-a publicat anunul? n cazul beneficiarilor privai se


verific dac anunul este postat pe
pagina web - https://www.fonduri-ue.ro.
n cazul solicitanilor privai se
verific:
- dac anunul este publicat ntr-un
cotidian/ziar/publicaie/gazet
naional() sau regional(), format
tiprit sau online, ori pe pagina web de
publicitate;
- dac anunul conine elementele
obligatorii prevzute n prezenta
procedur.
Sanciune
- Corecie de 25% din valoarea
contractului de achiziie (partea a 3-a
pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014)

2.S-a asigurat accesul Nu trebuie s existe obstacole n


nengrdit la specificaiile vizualizarea/comunicarea specificaiilor
tehnice? tehnice.
n cazul beneficiarilor privai se
verific dac anunul nsoit de
specificaiile tehnice este postat pe
pagina web - https://www.fonduri-ue.ro.
n cazul solicitanilor privai, unde
publicarea specificaiilor nu este
obligatorie, se verific:

Pagina 30
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

- dac s-a menionat n anun adresa de la


care acestea se pot obine;
- dac s-a asigurat, la cerere, accesul
imediat i nengrdit la aceste informaii
(se verific solicitrile de clarificare/
eventualele contestaii etc.).
Se verific dac pentru contractele de
furnizare s-a acordat un termen pentru
elaborarea i prezentarea ofertei de
minimum 6 zile calendaristice, iar pentru
contractele de servicii i lucrri de
minimum 10 zile calendaristice.

3.S-a elaborat corespunztor Nota justificativ de atribuire a fost


nota justificativ de completat corespunztor, n sensul c au
atribuire? fost prezentate avantajele tehnice i
financiare care motiveaz alegerea ofertei
pentru contractare n raport cu celelalte
oferte primite/specificaiile tehnice.
n situaiile de excepie cnd publicarea
anunului i a specificaiilor tehnice nu
este obligatorie, nota justificativ
trebuie motivat prin raportare la
specificaiile tehnice particulare/scopul
achiziiei.
Sanciune
- n cazul n care sunt identificate
specificaii tehnice ofertate care nu
corespund specificaiilor tehnice
solicitate se aplic o corecie conform
prii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G.
nr. 519/2014 (proporional).

Semnarea contractului de achiziie

1.Contractul a fost semnat cu Se compar cele dou documente.


ofertantul menionat n nota Sanciune
justificativ de atribuire? - Dac se schimb ctigtorul desemnat
i, implicit, oferta ctigtoare
aferent, se va aplica sanciunea

Pagina 31
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

prevzut n partea a 3-a pct. 3 din


anexa la H.G. nr. 519/2014.

2.S-a comunicat ctigtorul? n cazul beneficiarilor privai se


verific publicarea anunului pe pagina
web https://www.fonduri-ue.ro.
n cazul solicitanilor privai se
verific dac s-a transmis comunicarea.
Sanciune
- Dac n termen de 5 zile calendaristice
de la semnarea contractului de achiziie
nu s-a asigurat transparena rezultatului
procedurii, se aplic o corecie de 5% din
valoarea contractului de achiziie (partea
a 3-a pct. 2 din anexa la H.G.
nr. 519/2014).
Nu se aplic corecie financiar n cazul
erorilor de tehnoredactare justificate.

3.Contractul este nsoit de Se verific existena declaraiilor


declaraia pe propria (declaraia beneficiarului privat/
rspundere din care rezult cofertantului ctigtor).
nu s-au nclcat prevederile
referitoare la conflictul de
interese?

Implementarea contractului de achiziie

1.Modificrile clauzelor Se verific respectarea regulilor


contractuale respect prevzute. Se verific, de asemenea,
prevederile prezentei impactul modificrilor efectuate (valoarea
proceduri? modificrilor se va determina pe baza
valorii cumulate a modificrilor
succesive, dac este cazul).
Sanciune
- Se aplic o corecie conform prii a
3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014
(proporional).

2.Ajustarea preului s-a Se verific respectarea regulilor cu

Pagina 32
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

realizat cu respectarea privire la ajustare.


prevederilor prezentei Sanciune
proceduri? - Dac nu s-au respectat prevederile, se
aplic o corecie conform prii a 3-a
pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014
(proporional cu prejudiciul).

Atenie!
n cazul n care realizarea obiectului achiziiei presupune o serie de
aprobri, avize, autorizaii sau alte formaliti stabilite de prevederi
legale incidente, solicitantul/beneficiarul privat trebuie s se asigure c
efectuarea cheltuielilor se realizeaz cu respectarea tuturor prevederilor
legale n vigoare.

*ST*

CAP. 6
Aplicarea principiului proporionalitii

SECIUNEA 1
Principiul proporionalitii n legislaia aplicabil

1.1. Conform art. 2 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 66/2011, principiul proporionalitii presupune c orice
msur administrativ ce se adopt trebuie s fie adecvat, necesar i corespunztoare scopului urmrit, att n ceea
ce privete resursele angajate n constatarea neregulilor, ct i n ceea ce privete stabilirea creanelor bugetare
rezultate din nereguli, innd seama de natura i frecvena neregulilor constatate i de impactul financiar al
acestora asupra proiectului/programului respectiv.
1.2. Art. 17 din O.U.G. nr. 66/2011 precizeaz c orice aciune ntreprins n sensul constatrii unei nereguli i
al stabilirii creanelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaz cu aplicarea principiului proporionalitii,
innd-se seama de natura i de gravitatea neregulii constatate, precum i de amploarea i de implicaiile financiare
ale acesteia.
1.3. Conform prii a 3-a, pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014, aplicarea principiului proporionalitii se
realizeaz lund n considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil s fie provocat fondurilor
europene i fondurilor publice naionale aferente acestora.
1.4. Pentru aplicarea principiului proporionalitii trebuie ndeplinite cumulativ dou elemente: primul este
determinarea gravitii abaterii i cel de al doilea se refer la prejudiciul provocat sau posibil s fie provocat. n
funcie de aceste dou elemente se pot ntlni mai multe situaii:
1. n funcie de gravitatea abaterii exist:

Pagina 33
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a) abateri cu grad mic de impact;


b) abateri cu grad mediu de impact;
c) abateri cu grad mare de impact.
n acest caz se menioneaz actul normativ nerespectat i descrierea gravitii abaterii.
2. Referitor la prejudiciu, acesta poate fi:
a) prejudiciu provocat - calcularea cuantumului (valoarea efectiv) rezultat n urma abaterii de la prevederile
actului normativ;
b) prejudiciu posibil s fie provocat - estimarea valorii ce ar fi rezultat n urma abaterii de la prevederile
actului normativ;
c) imposibilitatea de a estima valoarea prejudiciului rezultat n urma abaterii de la prevederile actului
normativ.

SECIUNEA a 2-a
ndrumri privind aplicarea unitar a principiului proporionalitii*1)

*1) Cu excepia cazurilor de constatare a neregulii i/sau fraudei, situaie n care se vor aplica direct
prevederile actelor normative din domeniul neregulilor/fraudelor.

2.1. n cazul n care se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat
din abaterea de la prevederile actului normativ, valoarea rezultat reprezint cheltuial neeligibil/debit. n
aceast situaie a cuantificrii efective a prejudiciului/posibilului prejudiciu nu este relevant gravitatea
abaterii.
Exemple:
- diferena de pre dintre oferta ce ar fi fost ctigtoare i oferta declarat ctigtoare (de exemplu: oferta
1 - 100 lei i oferta 2 - 120 lei, se declar greit ctigtoare oferta 2 - rezult valoarea prejudiciului 20 lei,
aceasta fiind i cuantumul coreciei);
- semnarea unor acte adiionale, fr justificare, care mresc valoarea contractului [de exemplu: pre contract
100 lei mrit (fr apariia unor situaii care se ncadreaz n regulile de modificare) la 115 lei prin actul
adiional - rezult valoarea prejudiciului 15 lei, acesta fiind i cuantumul coreciei].
2.2. n cazul n care nu se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu
rezultat din abaterea de la actul normativ, atunci valoarea prejudiciului se va calcula prin aplicarea unei
corecii/reduceri procentuale care se va determina innd seama de gravitatea abaterii. Cuantumul
coreciilor/reducerilor procentuale se va determina, n funcie de gravitate, dup cum urmeaz:
a) ntre 1% i 5% din valoarea contractului n cauz, n situaia n care abaterea este cu grad mic de impact;
b) ntre 6% i 10% din valoarea contractului n cauz, n situaia n care abaterea este cu grad mediu de impact;
c) ntre 11% i 15% din valoarea contractului n cauz, n situaia n care abaterea este cu grad mare de impact.
Exemple:
- exist oferte ce respect toate specificaiile tehnice, care se ncadreaz n valoarea estimat, dar
beneficiarul/solicitantul privat alege o ofert cu caracteristici tehnice inferioare - suntem n situaia unei abateri

Pagina 34
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

cu grad mare de impact i se va aplica o corecie/reducere procentual de 15% din valoarea contractului n cauz;
- exist oferte care respect toate specificaiile tehnice, dintre care numai unele depesc valoarea estimat,
dar beneficiarul/solicitantul privat alege o ofert cu caracteristici tehnice corespunztoare, ns cu o valoare mai
mare dect a altor oferte care au caracteristici tehnice similare sau superioare cu cele solicitate i care se
ncadreaz i n valoarea estimat - suntem n situaia unei abateri cu grad mare de impact i se va aplica o
corecie/reducere procentual de 15% din valoarea contractului n cauz (dac diferena nu este pltit din bugetul
propriu);
- exist oferte ce respect toate specificaiile tehnice, care depesc valoarea estimat, dar
beneficiarul/solicitantul privat alege o ofert cu caracteristici tehnice inferioare, care nu depete valoarea
estimat - suntem n situaia unei abateri cu grad mediu de impact i se va aplica o corecie/reducere procentual de
10% din valoarea contractului n cauz;
- nu exist nicio ofert care respect toate specificaiile tehnice, dar aceste oferte nu depesc valoarea
estimat i beneficiarul/solicitantul privat alege oferta care respect majoritatea specificaiilor tehnice - suntem
n situaia unei abateri cu grad mic de impact i se va aplica o corecie/reducere procentual de 5% din valoarea
contractului n cauz;
- exist oferte care respect toate specificaiile tehnice, dar care depesc valoarea estimat i
beneficiarul/solicitantul privat alege o ofert care respect toate specificaiile tehnice, dar depete valoarea
estimat - suntem n situaia unei abateri cu grad mic de impact i se va aplica o corecie/reducere procentual de 5%
din valoarea contractului n cauz (dac diferena nu este pltit din bugetul propriu);
- modificarea nejustificat a ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor fa de cea publicat
de solicitantul/beneficiarul privat n documentele achiziiei, situaie care determin alegerea unei alte oferte
ctigtoare dect cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniiale - suntem n situaia unei
abateri cu grad mare de impact i se va aplica o corecie/reducere procentual de 15% din valoarea contractului n
cauz;
- modificarea justificat a ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor fa de cea publicat
de solicitantul/beneficiarul privat n documentele achiziiei, situaie care determin alegerea unei alte oferte
ctigtoare dect cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniiale - suntem n situaia unei
abateri cu grad mediu de impact i se va aplica o corecie/reducere procentual de 10% din valoarea contractului n
cauz;
- modificarea ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor, situaie care nu determin alegerea
unei alte oferte ctigtoare dect cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniiale - suntem n
situaia unei abateri cu grad mic de impact i se va aplica o corecie/reducere procentual de 5% din valoarea
contractului n cauz.
2.3. n situaia unor abateri deosebit de grave, autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene pot
aplica corecii/reduceri procentuale cuprinse ntre 16% i 25%, justificnd nencadrarea n situaiile de la pct. 2.2.
Exemplu:
- n situaiile exceptate de la procedura competitiv (concurena lipsete din motive tehnice) se constat c
justificarea excepiei nu este susinut de o documentare adecvat (exist n mod evident soluii alternative) -
suntem n situaia unei abateri deosebit de grave i se va aplica o corecie/reducere procentual de pn la 25% din
valoarea contractului n cauz.

Pagina 35
ORDIN 1284 08/08/2016 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

-----

Pagina 36