Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE MEDIERE

Nr. din 200..

ncheiat ntre:
1. Denumirea formei de exercitare a
profesiei...nfiinat() prin decizia Consiliului de
Mediere ..nr. .din..cu sediul
n,str,nr,bl,sc
,ap,judetul .. avnd codul fiscal nr. .i codul
bancar n(ROL/EURO/Usd/etc)nr......deschis
la.. prin mediator
......avnd calitatea de.. pe de o parte,
2. Domnul/D-na.., domiciliat()
n,str,nr,bl,sc
ap,judetul..... n calitate de ..
i Domnul/D-na.., domiciliat()
n,str,nr,bl,sc
ap,judetul..... n calitate de , pe de alt parte.
2.Obiectul contractului:
2.1Obiectul contractului l reprezint (n mod obligatoriu trebuie trecut i
obiectul conflictului dintre pri)

3.Onorariul
3.1.Onorariul convenit este n sum de..ROL/EURO/USD/etc.
3.2 Prile n conflict au obligaia de a achita onorariul cuvenit
mediatorului(mediatorilor) precum i cheltuielile efectuate de acesta(acetia) pe
parcursul medierii n interesul prilor.
3.3. Dac pe parcursul procedurii de mediere apar cheltuieli neprevzute,
efectuate n interesul prilor n conflict i cu acordul acestora, se va ncheia o
anex la prezentul contract de mediere.
3.4. Modalitate de plat a onorariul i cheltuielilor aferente medierii este
urmtoarea ( se vor avea n vedere n mod obligatoriu modalitile de avansare i
de plat a acestor sume, inclusiv n caz de renunare la mediere sau de euare a
procedurii, precum i proporia care va fi suportat de ctre pri)

4.Clauze
4.1. Prile prezentului contract doresc declanarea medierii i sunt decise
s coopereze n acest scop.
4.2Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de
ctre prile n conflict cu titlu de onorariu.
4.3.Prile n conflict se angajeaz s respecte regulile aplicabile medierii
precum si principiile acesteia. In acest sens partile aflate in conflict si care
au apelat la mediere isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea
acestora cu toate consecintele ce pot decurge din aceasta.
4.4. Mediatorul este obligat s dea prilor explicaii cu privire la principiile
medierii, la efectele acesteia i la regulile aplicabile;
4.5. Prile prezentului contract au stabilit de comun acord ca medierea s
se desfoare n limba..
4.6. Pe parcursul procedurii de mediere, mediatorul trebuie s dea dovad
de confidenialitate, imparialitate i neutralitate .
4.7. Mediatorul este obligat s restituie nscrisurile ce i-au fost ncredinate
pe parcursul procedurii de mediere.
4.8. Neplata de ctre prile n conflict a onorariului cuvenit mediatorului
n cuantumul i la termenele fixate prin prezentul contract, precum i
neachitarea contravalorii cheltuielilor aferente procedurii de mediere dau
dreptul mediatorului s procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului
contract fr nici o alt formalitate i fr nici o alt procedur judiciar
sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de gradul IV i va produce
efectele de la data scadenei obligaiei neexecutate.
5. Alte clauze

6. Locul, data i ora desfurrii procedurii de mediere

.
7.Locul i data ncheierii contractului de mediere

8.Daca in afara de partile aflate in conflict la mediere mai participa si terte


persoane ,acestea vor avea obligatia sa semneze un acord de
confidentialitate prin care se obliga sa se supuna regulilor medierii precum
si principiilor acesteia.
9.Prezentul contract se incheie in .....exemplare originale ,cate unul pentru
fiecare parte contractanta.
Mediator (forma de exercitare a profesiei)

Semntura
Participanti la mediere

1. , actul de identitate
Semntura

2. , actul de identitate
Semntura

copyright 2008 ignat si sustac


www.lexignat.ro,www.medierea.ro
toate drepturile rezervate

S-ar putea să vă placă și