Sunteți pe pagina 1din 20

CutremurulMorganHill1984

1. Dategenerale

CutremuruldelaMorganHillceaavutlocindatade24aprilie1984,aavutomagnitudine
Mw=6.2,afectandsudulzoneidegolfaSanFranciscoului,California.Epicentrulafostlocalizat
langa muntele Hamiltonla16kmdeorasulSanJose,iarpagubele materiale sauridicat la
aproximativ7milioaneUSDlavremearespectiva,faraapunelasocotealapagubelesuferitede
fabriciledeinaltatehnologie.

sursa:www.wikipedia.org
CutremurulsaprodusdealungulfalieiCalaveras,laoadancimedefocarde8km.Ruptura
falieisapropagatSEpeodistantadeaproximativ25km,panaaproapedeorasulSanMartin.

Sursa:http://earthquake.usgs.gov

Acestaafostresimtitpeoariedepeste120000km 2,orasulMorganHillfiindcelmai
afectat. Un numar important de case prefabricate sau desprins de pe fundatii, iar pagube
moderateausuferitcatevacasedinzidarie.InjudetulSantaClarapeste550decladiriausuferit
pagube.
2. Statiiseismicanalizate.Variabilitateavalorilordevarfinfunctiede
distantacaracteristicasursaamplasament
Concluziiasupraefectuluidistanteilavaloriledevarf(tendintade
variabilitate)

Caracteristicile undelor (amplitudinea, lungimea de unda, perioada de vibraie) depind


de caracteristicile mediilor prin care se propaga.
De la focar spre suprafa undele seismice prezint:
-reducere a vitezelor de propagare cu distana epicentral datorit reducerii modulului
de elasticitate G la deformaii transversale;
-reducere a amplitudinilor micrii datorit amortizrii mediului de propagare (mai ales
pentru undele secundare)
Ca exemplu, se poate observa diferenta dintre valorile de varf PGA pentru statiile
aflate la distante mari fata de sursa si statiile apropiate de sursa.

3.Istoriileintimpaleacceleratiilor,vitezelorsideplasarilor

(ATH,VTH,DTH)
4.ReprezentareaspectrelorFourierdeamplitudiniale
acceleratiilor,vitezelorsideplasarilorpentruprimele10componentecu
valorilePGAdescrescator(componenteorizontalesiverticale)10celemai
puternice
5.Reprezentareaspectrelorderaspunsorizontalesiverticalale
acceleratiilorabsolutenormalizatepentru5%amortizare.Reprezentarea
spectruluimediansispectrulmedian+/abatereastandard.Reprezentarea
spectruluimedianinipotezadereprezentarelognormalasispectrelecu
84%si90%probabilitatededepasire.
6.Dependentadintrevaloriledevarfsiconditiilelocaledeteren(clasade
teren)reprezentareapeclase
7.Efectulconditiilorlocaledeteren(clasedeteren)asupraspectrelorde
raspunsnormalizate.Grupareapeclasedeterenaspectrelorderaspuns
normalizate

Parteateoretica

Subiect 8.Relatia intre SFA si spectrul de raspuns al vitezelor relative


Se considera raspunsul seismic instantaneu exprimat in viteze relative. Se neglijeaza
amoritzarea (=0).

Se observa ca:

pentru t=t max.

t max = momentul de timp corespunzator atingerii maximului extreme absolut;

t= t max | 0 < t max tr

A()|SFA = |A(i)| Sv(;0)

Spectrul de raspuns al vitezelor relative determinate pentru fractiunea din amortizarea critica
(=0) este o margine superioara a spectrului Fourier de amplitudini, fiind o reprezentare care
descrie continutul de frecvente al miscarii seismice a terenului.

Cand t max = tr Sv(k;0) PSV(n;0)

-se poate admite ca A()<PSV(n;0)

Intensitati spectrale

IH(Hudson)=

=0.05(5%) , se considera ca T1=0.1s si T2=2.5s


Cu acest parametru, se caracterizeaza energia cinetica

Ecinmax=

IH = intensitate spectrala Hudson

Intensitate spectrala medie

IHmed =

IS,a=

Pentru caracteristicile continutului de frecvente(de perioade) a compozitiei spectrale, se


utilizeaza diferiti parametrii obtinuti din spectrul de raspuns Fourier.

[IH]SI = cm
Se defineste perioada medie patratica:

Tms = ,fk [0.25Hz;20Hz]; f=(fk-fk+1)0.05Hz

Pe de alta parte, o perioada medie T0

T0= ; =0.05(5%) spectrele sunt pentru amortizare de 5 %

T0 = ; (Tk) = =

Se foloseste spectrul normalizat in locul celui pentru acceleratii absolute

Tmediu= ; 0.05sTk4s; T0.05s


T*central =

Tcen=

Se mai definesc perioadele de control pentru formele spectrale TB,TC,TD

T = perioada caracteristica Tcaract

Tcaract = 2 relatie folosita in anii 80 pentru proiectarea centralelor nucleare


Subiect 9.Spectre de raspuns pentru proiectare.Parametrii
care influenteaza configuratia spectrelor de raspuns
seismic.Modele de predictie pentru ordonatele spectrelor
de raspuns.Model lognormal pentru spectrele de raspuns

Configuratia spectrelor de raspuns seismic este influentata de urmatorii parametrii:

-parametrii sursei seismice

-parametrii mediului de propagare

-parametrii din conditiile locale de teren

Parametrii sursei seismice sunt urmatorii:

-magnitudinea seismica: in functie de scara de magnitudine seismica poate fi


ML(magnitudinea locala),Ms(magnitudinea undelor de suprafata),Mb(magnitudinea
undelor de volum), MG-R (magnitudinea Gutenberg- Richter),Mw(magnitudinea
moment),MD(magnitudinea de durata),ME(magnitudini echivalente),M JMA (Japanese
Meteorological Agency).

-adancimea focarului hF(Km)


- natura ruperii in sursa: plan de rupere(tipul de falie),dimensiunile planului de
rupere,natura radiatiilor de energie din sursa,macanismul de falie(directivitate)

Parametrii mediului de propagare:

-distantele caracteristice :R(distanta hipocentrala),D(distanta epicentrala)

-stratificatie

-fenomene de atenuare(reflexie,refractie,dispersie)

Parametrii din conditii locale de teren:

- Clasa de teren din amplasament


-vs(m/s) viteza de propagare a undelor secundare (unde de
forfecare).Cu cat terenul este mai tare cu atat vs este mai mare.
-grosimi(z),densitati(),fractiuni din amortizarea critica(),modul de
elasticitate transversal(G)
-topografia locala

Fie un parametru seismic Y exprimat prin PGA,PGV,SA(T),SFA(f)

Y=g(M,Hf,R,Vs)

Modele de predictie(ecuatii) pentru parametrii miscarilor seismice puternice ale


terenului

Aceste modele se obtin din analiza datelor seismice inregistrate in diferite statii
seismice in urma producerii unor evenimente seismice semnificative.

Exemple de cutremure:

Se inregistreaza pentru fiecare cutremur:

1. M1, h F1
2. M2,h F2
3. ..

Pentru orice cutremur pot exista mai multe statii seismic S1,S2,.,S ns care
inregistreaza caracteristicile seismului PGA,SA(T)

Modelul predictiv frecvent utilizat este urmatorul:

ln Y=C1+C2*M+C3 *lnR+C4*R+C5*S+C6*h F

unde M(magnitudine),R(distanta hipocentrala),S(viteza undelor secundare),h


F(adancimea focarului) C1,C2,C3,C4,C5,C6(coeficienti ce se determina prin analize
de regresie multipla a datelor seismice inregistrate)
Prelucrarea datelor spectrale de raspuns

Pentru spectrele de raspuns seismic liniar se pot grupa spectrele pe clase de teren
si pe componentele verticale(V) si orizontale(H).

Pentru mai multe spectre de raspuns seismic 1(T),2(T),..,n(T) se poate obtine :

-media aritmetica m(T)

-abaterea standard (T)

-coeficientul de variatie CV(T)= (T)/ m(T)

A doua abordare este urmatoarea : se fixeaza variabila aleatoare T LN(mln,ln)


si se obtine
p(T)=e^(mln+zp*ln) unde zp provine de la v.a standard
z N(0,1)

Fie p=probabilitatea de nedepasire ,p este cuantila(fractilul) asociata acestei


probabilitati

P(<p)=p atunci probabilitatea de depasire este 1-p

Se lucreaza cu p=0.5 (50%) cu riscul de depasire 50%

p=0.84(84%) cu riscul de depasire de 16%

P=0.90(90%) cu riscul de depasire de 10%

EXEMPLU

In normele romanesti(P100-1/2013) spectrul normalizat de raspuns elastic


are urmatoarele reprezentari
BIBLIOGRAFIE

1. Curs de Inginerie seismica ,prof. univ. dr. ing. S. Demetriu


2. Seminar de Inginerie seismica ,prof. univ. dr. ing. S. Demetriu
3. www. peer.berkeley.edu
4. www. wikipedia.org