Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE LECIE

Data: 07.03. 2017


Instituia de nvmnt: Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci
Clasa: a XI-a F
Profesor: Manole Laura
Unitatea de nvare: Sisteme de ecuaii liniare
Tema leciei: Forma matriceal a unui sistem liniar. Rezolvarea matriceal
Tipul leciei: Dobndire de noi cunotine.
Durata leciei: 45 minute
Locul de desfurare: Sala de clasa

Obiective operaionale :

O1 s cunoasc definiia unui sistem de ecuaii liniare;

O2 s scrie matricea coeficienilor, matricea extins, matricea necunoscutelor i


matricea termenilot liberi a sistemului;

O3 - s transpun un sistem de ecuaii liniare sub form matriceal;

O4 s obin soluia sistemului unui sistem liniar, folosind metoda matriceal de


rezolvare;
O5 s cunoasc tipurile de sisteme;
O6 s exemplifice notiunile dobndite;

Strategii didactice :

Metode i procedee : expunerea, exercitiul, analiza, concluzia

Mijloace i materiale didactice: manual, culegeri, fi de lucru, tabla, creta

Forme de organizare: frontal, individual.


Bibliografie :

1
Desfurarea leciei
Evenimentele Continutul lectiei Metode si
lectiei mijloace de
invatare
1. Moment Asigurarea conditiilor optime de desfasurare a lectiei. Verificarea Conversatia
organizatoric. prezentei elevilor.
2. Captarea Verificarea temei si rezolvarea eventualelor neclaritati / nelamuriri Conversatia
atentiei. intalnite.
3. Anuntarea
temei si a Forma matriceal a unui sistem liniar. Rezolvarea matriceal
obiectivelor
Def: Un sistem in care fiecare ecuatie este de gardul I cu una
sau mai multe necunoscute se numeste sistem liniar de ecuatii
liniare.
Forma generala a unui sistem cu m ecuatii si n necunoscute
4. Continutul x1, x2,..., xn este:
lectiei
a11 x1 a12 x 2 ... a1n x n b1
a x a x ... a x b Explicatia
21 1 22 2 2n n 2
m, n N (1)
..............................................
a m1 x1 a m 2 x 2 ... a mn x n bn

Sistemului i se pot asocia doua matrice:


- matricea A a coeficientilor sistemului:
a11 a12 ... a1n

a 21 a 22 ... a2n
A
... ... .. ...

a am2 ... a mn
m1

- matricea A extinsa a sistemului, care se obtine
adaugand
la matricea coeficientilor sistemului coloana formata din termenii
liberi a sistemului.
a11 a12 ... a1n b1
Conversatia
a 21 a 22 ... b21 b2
A=
... ... ... ... ...

a am2 ... a mn bn
m1

2
x1 b1

x2 b2
Notam X= matricea necunoscutelor sistemului si cu B=
... ...

x bm
n
matricea termenilor liberi.
Folosind aceste notatii si matricea coeficientilor, atunci sistemul (1)
se mai poate scrie sub forma A X B . Aceasta ecuatie matriceala
se numeste si forma matriceala a sistemului liniar dat.
Solutia sistemului de m ecuatii cu n necunoscute reprezinta o
pereche ordonata de n numere care atribuite necunoscutelor x 1,
x2,...,xn verifica cele m ecuatii ale sistemului.
Def. Un sistem se numeste compatibil daca are cel putin o
solutie. Daca sistemul are o singura solutie, atunci acesta este
compatibil determinat iar daca are mai multe solutii sistemul este
compatibil nedeterminat.
Un sistem care nu are solutii se numeste sistem incompatibil.
Daca toti termenii liberi ai sistemului sunt nuli, sistemul este Exercitiul
omogen.
Aplicatii.
2 x1 3x2 x3 0

1) Rezolvati sistemul x1 5 x 2 x3 3 folosind metoda
3x 4 x 2 x 7
1 2 3
matriceala.
Rezolvare
Sistemul dat este format din 3 ecuatii cu 3 necunoscute.
Matricele asociate sistemului sunt:
2 3 1

o matricea coeficientilor sistemului: A= 1 5 1
3 4 2

2 3 1 0

o matricea extinsa este: A 1 5 1 3
3 3 2 7

x1

o matricea necunoscutelor: X= x 2
x
3
0

o matricea termenilor liberi B= 3
7

Forma matriceala a sistemului este A X B X A 1 B

3
1
Calculam A 1 A
det A
2 3 1
detA= 1 5 1 20 4 9 15 8 6 44 0 A
3 4 2
inversabila.
A11 A21 A31


A A12 A22 A32
A A33
13 A23
5 1 Exercitiul
A11 1
11
10 4 14
4 2
1 1 1 5
A12 1 1; A13 1
1 2 1 3
19;
3 2 3 4
3 1 2 2 2 1
A21 1 10; A22 1
2 1
7
4 2 3 2
2 3 31 3 1
A23 1 1; A31 1
2 3
2
3 4 5 1
2 1 33 2 3
A32 1 3; A33 1
3 2
13
1 1 1 5
14 10 2
1 1
A 1 7 3
44
19 1 13
14 10 2 0 44 1
11 1
X= A B 1 7 3 3 0 X 0
44 44
19 1 13 7 88
2

x1 1 x1 1

X x2 0 x 2 0 solutia sistemului. Cum solutia sistemului este

x 2 x 2
3 3
unica, rezulta sistemul este compatibil determinat.
Verificare
2 1 3 0 2 0
1 50 2 3
Explicatia
3 1 4 0 2 2 7

x 2y 5
2) Sa se rezolve sistemul .
3x 6 y 15
Rezolvare Problematizarea
Sistemul este un sistem liniar de 2 ecuatii cu 2 necunoscute.
1 2 1 2 5 x 5
A= ; A ; X= ; B=
3 6 3 6 15 y 15
det A=0 A nu este inversabila.

4
Sistemul este compatibil nedeterminat, deoarece el poate avea o
infinitate de solutii

x

5 , R .
y 2
5
Verificam daca perechea , este solutie a sistemului
2
5
2 5
2
5
3 6 15
3

5
S= , / R
2

x1 x2 x3 1
3. Sa se rezolve sistemul
2 x1 2 x2 2 x3 2
Inmultim prima ecuatie a sistemului cu 2 si obtinem

2 x1 2 x2 2 x3 3 Problematizarea

contradictie, 2=3 sistemul nu are solutie sau


2 x1 2 x2 2 x3 2
sistemul este incompatibil

5.Tema pentru acas : Se propune spre rezolvare ca tem


exercitiile de pe fisa.
6.Aprecieri: se noteaza elevii care s-au evideniat n timpul orei

5
Tema pentru acasa

m 3 x 2 y 13
, m, n R
5 x 2 n 3 y 4
1. Fie sistemul

x3
Determinati m,n astfel incat solutia sistemului este
y 1
2. Folosind metoda matriceala sa se rezolve urmatoarele sisteme de ecuatii liniare:

2 x1 3x2 5
a)
10 x1 7 x2 3

3x 5 y 8
b)
x 2 y 1
x1 2 x2 x3 0

c) 3 x1 x3 1
2x 2x x 1
1 2 3
x y y 0

d) 3 x 2 y 2 z 6
2 x 3z 8

6
x y 2z 0

e) 3x y 4 z 0
2 x 3 y 3z 4

x 2y z 5

f) 2 x 3 y z 8
3x 6 y 2 z 14

3. Se comsidera sistemele:

x1 3x2 0
x 2y 5
(S ): 2 x1 x 2 0 si (S ):
1 2

3x 2 x 0 3x 6 y 15
1 2
Sa se arate ca sistemul (S1) este compatibil determinat iar sistemul (S2) este incompatibil.