Sunteți pe pagina 1din 4
trecerile sale misionare, pe jos, prin satele de sub poatele ‘muntlor cu desagile pline de cart ~ Puterea Rugéc uni - in pate, fie prin norotul si zapada ternit sau zaduful veri Personal am fost impresionat de viata duhovniceasca atdt de inaltd $i de bogardi a acestui simplu fdran, de vede- mile sale, edcl are mai multe. Traind in legdturd necurma ‘dicu Donmul in fiecare an are céte 0 noud vedenie. Am fost impresionat de zelul su adevarat apostolic pentru lucrul ‘misionar si de viafa sa curat in rugaciume neinirerupt Pentru aceasta recomand aceasta carte a sa, tuturor celor dornici de imbundhdjire sufleteascd, cu toata incre- derea (Pr. Petre Popescu. Aceastéi vedenie a fost tipdritd inttia oar’ de céitre ‘Sfinta Episcopie de Arges in 12.000 exemplare. Apoi a ‘fost tipdrta a doua oar’ de cdire "Asociatia Patriarkul “Miron”, nu insi in forma ei prescurtata a edie’ dinainte 1 in ntregime, Jn aml 1994 ea a fost tiparita a treia cart de care Editura Biserici Ortodoxe din Moldova, or. Orhei, st. ¥. Lupu,intr-un tiraj de 30,000 exemplare, ‘Cu ajutorul Bunului Dumnezeu sicu sprijinul material al unor buni crestini, aceasta carte vede acum lumina tipa- ‘uli a patra oara cu binecuntarea Preasfnjtuli Parinte GALACTION, Episcopul Alexandriei si Teleormanui. Fie ca cei ce vor citi aceasta carte, sd ia inden ne- biruit de a-L wma pe Domnul nosiru lisus Hristos prin Iucrarea rugacivaii smerite, cu post gi cu metanit Editura "Lumina din Lumina" Va doreste viagd lind (1 Tim. 2, 2). O frumoasa vedenie cereasca in iarma anului 1920, luna Decembrie, m-am pomenit cuprins de-o boal grea, de tifos §i dupa'o zacere de tei sipeimani, am chemat preotul, care mea spovedit 31 mea Impartdgit erestineste. In ziva aceca, stand culeat in rca, cum eram grav bolnav, a aparuto lumina puternica in ¢as8, de care eu m-am speriat. Am vzut in grinda casei un Inger luminat care tinea in mana dreapta un bucket de flori si in mana stinga un pahar. Invarteaflorile spre mine $i Lita crunt in cchii mei, parc vtea sé-mi vorbeascd. fi fricogat de ce vedeam, am zis sotiei mele: "Aducmi lumi narea ci cu plec si va las pe voi. Am fost pBcdtos in kame, am ficut multe fapte rele dar nu stu ce fapte bune am FScut 4 Domnul mica trimis 9 moarte blind’ si mingaitoare ‘Am in fata mea un Inger mingdetor, care ma priveste bind, dar sunt supérat c& mu vorbeste nimic cu mine!" Femeia, la cuvintele mele, a plecat s& ia luménaci din pivnita, dar odatd cu plecarea, a dat riului zicdnd: "Fi-ti-ar moartea". La aceasti huld eu m-am inristat cu amar stam plans zicind, imi piere acum ingerul Dupi ce sotia s-a reintors cu iunvinarea in east, eu am certat-o ziénd, de ce ai dat riului? La vorbele mele pline eu lacrimi, ea rispunse e& nu e inger ci e boala mea. Eu jam rispuns cu voce indrizneata. "Nu e boala, Inger ceresc toatl casa-ipusd in lumina situ ai sa at mare pedeapsa c8 ai dat riului Ingerul Domnului". Am pus pe fetiqa ce aveam mai mare inte sase copii mic. care mi aprins lumdnarea yi ma dato jn mana. Tinea lumi narea in mand si cand priveam Ingerul, ma bucuram de lui, iar cénd vedeam copii c& pling lang ‘mine, ma intristam cu amar mangaindu-i cu vorbele:ticeti 8 eu mu mor acum ‘A mai stat Ingerul in grinda casei ct a tinut luménarea fin mana mea. in clipa cind era gata si se sfirgeasca lumanarea, a piert Ingerul si lumina ‘Am rimas singur in lumina 2ilei cu toat cunostinfa. ‘Am plans cu amar pana seara. Seara culedndu-ma pe patul ‘meu, ingrijorat de ce vazusem, ficindu-mi rugdciunea, am adormit. M-am pomenit intr-o vedenie minunata: Zouram pe 0 cémpie frumos inverziti, iar de mana