Sunteți pe pagina 1din 5

JUDETUL ILFOV si MUNICIPIUL BUCURESTI

SCURTA PREZENTARE

Suprafata aferent A.B.A.A-V : 1295 kmp

Lungime cursuri de apa : 475,45 km

Prezentarea capitalei
Municipiul Bucuresti, capitala Romaniei, principal centru politic si administrativ, economic si comercial
al tarii, este prin cele peste doua milioane de locuitori cel mai mare oras al tarii .

Coordonatele geografice ale centrului Capitalei marcat de km 0 national in Piata Sf.Gheorghe


-sunt : 4402550 latitudine nordica si 2600450 longitudine estica .

Intinzandu-se pe o suprafata de 240 kmp, repartizata in 6 sectoare , orasul masoara aproximativ 22


km intre extremitatea nordica (Straulesti ) si cea sudica (IMGB Berceni ) , aproape 20 km intre
extremitatea vestica (Militari ) si cea estica ( spre satul Caldararu ).

Situat in partea de sud a tarii, in cadrul intinsei campii cunoscuta sub numele de Campia Romana si
anume intr-un compartiment al acesteia numit Campia Vlasiei, inregistreaza altitudini absolute
cuprinse intre 90 mdMN si 70 mdMN .Terasele locale ,versantii , luncile si vaile de pe teritoriu
alcatuiesc un relief variat, erodat de factorii climatici si modificat de interventia omului pentru
sistematizarea urbana si lucrari de regularizare , drenare sau asanare a unor rauri sau lacuri ,
umplerea unor crovuri din vatra orasului .

Clima este temperat-continentala, usor excesiva , cu 4 anotimpuri . Media temperaturii de vara este
de 20 0 25 0 C , maxima de 350-40 0 C , iar pentru iarna medii lunare de 2,7 0- 20 0 C , cu zapezi si
viscole .
Reteaua stradala , prin orientarea sa , ca si pozitia si dimensiunile cladirilor influenteaza si ele
frecventa si intensitatea unor directii ale vantului . Calmul atmosferic are medii anuale de 36,5% in
centrul capitalei si sub 20 % la periferie .
Subliniind caracterul continental al climei ,cantitatile anuale de precipitatii depasesc 500 mm si local
chiar 550 mm , avand valori maxime in lunile mai si iunie. In cadrul acestor aspecte generale trebuie
mentionate ploile cu caracter torential ,care pot da nastere unor viituri importante cu efecte negative,
in special in zona capitalei.

Populatia capitalei este de 1931838 locuitori.

Prezentarea judetului Ilfov


Judetul Ilfov este situat in partea centrala a Campiei Romane, in campiile Vlasiei si Ialomitei, intre
coordonatele 4417 - 4446 latitudine nordica si 2552 - 2627 longitudine estica.

Clima este temperat continentala, usor excesiva, caracterizata prin veri foarte calduroase, cu
precipitatii reduse cantitativ si ierni geroase, cu zapezi si viscole; cantitatile medii de precipitatii
inregistrate anual sunt cuprinse intre 460 500 mm.

Lungimea retelei hidrografice este de 522 km, din care 288 km in bazinul Arges, 208 km in cel al
raului Ialomita si 12 km in bazinul Mostistea; Teritoriul judetului este strabatut de urmatoarele cursuri
de apa : Dambovita, Colentina, Ilfov, Calnau, Valea Saulei, Valea Pasarea, Sindrilita, Ialomita,
Snagov, Gruiu, Valea Sticlariei, Cociovalistea, Vlasia, Mostistea, Colceag si Belciugatele.

Populatia judetului Ilfov este de 243722 locuitori


Lucrari de gospodarirea apelor existente pe teritoriul judetului Ilfov si mun. Bucuresti :

Lacuri de acumulare Nr. 47


-permanente / Nr/ 47 /
volum la NNR mii mc 30 257
-nepermanente / Nr/ -
volum total mii mc
Derivatii, canale aductiune
- lungime Nr /
km
Prize de apa si NH Nr / 7/
- Qi mc/s 183
Indiguiri Nr /km 19 / 26,3
Loc.ap/ob.ind. 1 /1
Lucrari de protectii albii si Nr /km 14 / 74,206
maluri (aparari, Loc.ap/ob.ind. 12 / 25
regularizari)
SITUATIA BARAJELOR

Nr. crt. Lucrare / amplasament Caracteristici


I. A.B.A. Arge Vedea
Judeul Ilfov + Municipiul Bucureti
1 Lac Rosu / r. Dambovita HNNR = 86,00 mdMN
VNNR = 1,5 mil mc
HNME = 87,50 mdMN
VNME = 2,5 mil mc
2 Lacul Morii / r. Dambovita HNNR = 85,00 mdMN
VNNR = 14,70 mil mc
HNME = 87,00 mdMN
VNME = 19,41 mil mc
3 Buftea / r. Colentina HNNR = 105,00 mdMN
VNNR = 6,74 mil mc
HNME = 106,75 mdMN
VNME = 10,20 mil mc
4 Buciumeni / r. Colentina HNNR = 95,85 mdMN
VNNR = 0,8 mil mc
HNME = 97,43 mdMN
VNME = 0,82 mil mc
5 Chitila / r. Colentina HNNR = 89,00 mdMN
VNNR = 0,70 mil mc
6 Plumbuita / r. Colentina HNNR = 69,00 mdMN
VNNR = 1,5 mil mc
HNME = 70,04 mdMN
VNME = 2,19 mil mc
7 Fundeni / r. Colentina HNNR = 65,50 mdMN
VNNR = 0,84 mil mc
HNME = 66,33 mdMN
VNME = 1,15 mil mc
8 Pantelimon I / r. Colentina HNNR = 64,00 mdMN
VNNR = 2,50 mil mc
9 Tunari 2 / Valea Pasarea HNNR = 83,50 mdMN
VNNR = 0,375 mil mc
10 Snagov / r. Snagov HNNR = 86,25 mdMN
VNNR = 22,70 mil mc
HNME = 87,75 mdMN
VNME = 32,20 mil mc
11 Cldruani / r. Cociovalistea HNNR = 72,30 mdMN
VNNR = 13,20 mil mc
HNME = 74,10 mdMN
VNME = 21,50 mil mc
12 Vadul lui Mos / Valea Mamina HNNR = 56,80 mdMN
VNNR = 0,228 mil mc
HNME = 58,30 mdMN
VNME = 0,450 mil mc
13 Berceni I / Valea Mamina HNNR = 54,50 mdMN
VNNR = 0,115 mil mc
HNME = 56,10 mdMN
VNME = 0,219 mil mc
14 La Gropi / Valea Mamina HNNR = 53,40 mdMN
VNNR = 0,7 mil mc
HNME = 54,90 mdMN
VNME = 1,264 mil mc
II In administrarea altor detinatori(consilii 96 baraje
locale,agenti economici) Vtotal= 24,140 mil. mc
APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR

INVENTARUL PRINCIPALELOR LUCRARI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR AFLATE


IN ADMINISTRAREA DAAV PITESTI

A. Lacuri de acumulare
Nr. Denumire Curs HNNR VNNR HNME VNME Vaten
Crt. lac de apa (mdM ) ( mil.mc) (mdM ) (mil.mc) (mil.mc)
Jud Ilfov + Municipiul Bucureti
1 Lac Rosu Dambovita 86,0 1,5 87,50 2,5 1,0
2 Lacul Morii Dambovita 85,0 14,7 87,0 19,41 4,71
3 Buftea Colentina 105,00 6,74 106,75 10,20 3,46
4 Buciumeni Colentina 95,85 0,8 97,43 0,82 0,02
5 Chitila Colentina 89,00 0,70 - - -
6 Plumbuita Colentina 69,00 1,5 70,04 2,19 0,69
7 Fundeni Colentina 65,50 0,84 66,33 1,15 0,31
8 Pantelimon I Colentina 64,00 2,50 - - -
9 Tunari 2 Valea Pasarea 83,50 0,375 - 0,98 0,605
10 Snagov Snagov 86,25 22,70 87,75 32,20 9,50
11 Cldruani Cociovalitea 72,30 13,20 74,10 21,50 8,30
12 Polder Dambovita - - 93,50 4,55 4,55
Dragomireti
13 Polder Giuleti Dambovita - - 84,00 5,64 5,64
14 Vadul lui Mos V.Mamina 56,80 0,228 58,30 0,450 0,222
15 Berceni I V.Mamina 54,50 0,115 56,10 0,219 0,104
16 La Gropi V.Mamina 53,40 0,7 54,90 1,264 0,564
TOTAL ILFOV +BUCURETI 16 66,598 103,073 36,475
B. Regularizari cursuri de apa

Nr. Denumire Curs de apa Lungime


crt. (km)
Jud. Ilfov + Mun. Bucureti
1 Regularizare ntre NH Dragomireti i pod Rou Dmbovia 5,475
2 Regularizare canal St Rou Lacul Morii Dmbovia 1,5
3 Regularizare ntre Lacul Morii i Glina Dmbovia 16,442
4 Regularizare canal Plumbuita Fundeni Colentina 0,7
5 Regularizare Valea Ilfov la Dragomieti Vale Ilfov 2,12
6 Regularizare ntre Bcu i NH Dragomireti Dmbovia 7,1
7 Regularizare Glina Tanganu Dmbovia 7,54
8 Regularizare valea Snagov la Gruiu Snagov 1,5
9 Regularizare canal Snagov Ialomia Snagov 2,5
10 Regularizare valea Vlasiei Vlasia 14,8
11 Regularizare canal Cldruani Ialomia Cociovalitea 4,5
12 Regularizare r. Pasrea amonte ac. Tunari II Pasrea 2,5
TOTAL JUD. Ilfov + Mun. Bucureti 12 66,67

C. Derivatii

Nr. Denumire Curs de apa Curs de apa in Lungime Q


crt derivat care se deriva (km) (mc/s)
Jud. Ilfov + Mun. Bucureti
1 Derivaia Bilciureti Ghimpai Ialomia Colentina 9,2 8
2 Derivaia Cocani Drza Crevedia Cociovalitea 12,5 6,5
3 Derivaia Snagov Ialomia Snagov Ialomia 2,5 50
4 Canal aductiune priza Jilava Sabar 1.0
TOTAL JUD. ILFOV 4 25,2
D. Indiguiri
Nr. Denumire Curs de Lungime mal Lungime mal Qmax
crt apa drept sting (mc/s)
(km) (km)
Jud. Ilfov + Mun. Bucureti
1 ndiguire r. Dmbovia (NH Dambovita 25 - -
Tanganu Budeti)
2 Dig Ialomia - Silitea Ialomia 0,4 - 800
TOTAL JUD. ILFOV + MUN. BUCURETI 2 25,4 -

E. Aparari si consolidari de mal

Nr. Denumire Curs de apa Lungime Lungime Qmax (mc/s)


crt. mal dr. mal st.
(km) (km)
Jud. Ilfov + Mun. Bucuresti
1 Aprare mal Piscu, Ciolpani, Ialomia 0,4 - -
Ialomia
2 Aprare mal Lipia Ialomita Ialomia 0,5 - -
3 Aprare mal Snagov - Palat Snagov 1,1 - -
4 Aprare mal Ciorogarla Ciorogarla - 0.230 250
5 Aprare mal drept Vidra Sabar 0.170 - 200
6 Aprare mal drept Clinceni Sabar 0.05 - 200
TOTAL JUD. ILFOV + MUN. BUCURESTI 6 2,22 0,23