Sunteți pe pagina 1din 8

CONTHIBUII LA GENEALOGIA FAMILIEI

LUI NICOLAUS OLAHUS

ANTON DORNER

Abordrile istoriografiei europene lega- pa 1, tefan Bezdechi 5 etc. Iniiativele


te de personalitatea lui Nicolaus Olahus ;espective au fost amplificate dup cel de
nu sunt de dat recent. Att cronl.cile, ct c.l doilea rzboi mondial, mai ales cu pri-
i literatura cu caracter religios din vencu-
lejul aniversrilor ocazionate de implini-
rea a 400 de ani de la trecerea sa n ne-
rile XVI--XVII nu nserat n coninutul
fiin (.
lor aspecte ce vizau vina i activitatea Se poate afirma 61 n momentul de fa;t
omului de cultur romn. 1 Adevrata re- principall'le prollleme vizfmd personali ta-
descoperire a valorii i semnificaiei operei tea lui Olahus sunt cunoscute n bun
umanistului ardelean se datoreaz perioa- msur<"t. Exist ns i anumite cnmpeie
dei iluministe, cnd o seam de autori s-au inedite care vor trebui elucidate de cer-
interesat ndeaproape de persoana i re- cetarea istori6i viitoare. Intre acestea figu-
valorificarea scrierilor sale. Aceast preo- reaz unele aspecte legate de genealogia
str{imoilor i de prezena acestora in
rupare ajunge la apogeu n secolul al XIX- Transilvania.
lea, dncl imaginea lui Olahus devine om- ln lucrarea sa istoric intitulat[t Hun-
niprezent n cri i studii de diferile garia, ca i n corespondena purtat cu
gt-nuri. 3 diferite somiti europene ale timpului,
Istoriografia romneasc a manifestat exist~-\ date bogate privitoare la descen-
!'a de Olahus o poziie aparte. Dac pn{, denta romneasc a autorului : "Manzilla
nu demult existena acestuia era puin din Arge, a avut ele la soia lui, Mariana,
cuncsrut, omisiunea a :1ceput s fie n-
sora aceluiai Iancu de Hunedoara, prin~
tre alii, doi ropii, unul se numea Stanciul,
liiturat treptat de o serie de istorici de
cruia i s-au nscut doi fii, Dan i Petru :
renume, precum Nicolae Iorga 3, Ioan Lt-
1 Ioan J ,upa., Doi umaniti romni n secolul
al Xl/1-lr~a. in AIIC, IV, 1926-1927, p. 337-
I Kosary Domokos, Bevezetes Magyarorszii~J
363; ldem, Nicolae Olalws. Conferin inut
trtenetenek forrasaiba es
irorlalmaba, I, Bud.l- la Bratislava n mai 193!l.
pesta, 1970, p. 219-220 ; idem, Bevezetes a ma- 5 tefan Bezclcchi, Incerctlri/c' poetice ale lui
gyar Wrtenelem forrasabia es irodalmaba, I, Nicolmu; O laii us, n Tran .. i! nmia, LIX, 1928.
Budap!?sta, 1951, p. 224-225 ; Andrei Veres.\, p. 118-181: Iclem, Nicolae Olal!us despre Jlo-
Bibliografia romna-maghiar, !-III, BucurPti, mui, n, TaHsiltmtia, LIX. 1928, p. 3,19-355 ,
1931-1935. Idem, Familia lui Nicolae Olahus, n, Alli\i, V.
2 Iosif Pervian, Ana Ciurdariu, Aurel Sasu, 1928-1930, p. 63-85; Iclem, Nicolae Olahus i
Romnii n periodicele germane din Transilva-
cultwu cLn. n Societatea ele Mine, \'. 1921!,
p. 176-1/IJ: irl..-m. Nico!cw 1"Glahul i Iira.-mu-,;
nia (1841-1860}, Bucure~ti, Hl83; p. 209 ; An-
de Jioterdmn, n, SocictGleu de Mine, V. 1D28,
drei Veress, op. cit., II-III. p. 144--l-17; Idem, Poeziile lui Nicolaus Olahus,
3 Nicolae lol"ga, Henegaii n trecutul rilor n Frailor Alexandru i Ion LapedG/u ICI im-
noastre i neamul romnesc, n Analele Aca- plinirea vurstei de 60 de oni, Bucureti, 1936,
demiei Homne. Memoriile seciei de istol"ie, p. 61-B l ; I dem, N icolau s Q[Clhus, primul uma-
seria a II-a, tom XXXIV, 1913-1914. nist de origine romn, Aninoasa- Gorj, (1939).

109

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
t:el.:-tlalt Stoian, adic tefan. Acesta m-'l sit fie pentru Vlad Dracul n, fie pentru
nscut pe mine i pe Matei ca fii, pe Ursu- Vlad 'epe. 13 Oricum reanalizarea sem-
la i pe Elena ca fiice. Deci, dup ce Dr nului de egalitate pus n istoriografia ro-
culec. (Dragula), punnd mna pe putere, mneasc ntre Drculea i Vlad epe
l-a prins n curs pe unchiul meu Stan- se impune. 1:;
cilil i l-a ucis cu securea. Dar tefan, :\partenena la amintita familie a fost
copil inci't, scpnd de tirania acestuia, :::u contestat de unii biografi ai scriitorului.
ajutorul lui Dumnezeu, a fugit la regele Adepii teoriei dup care Olahus i-ar avea
Matei". c obria n ramura Dnetilor, fac referire
Geneza domneasc apare indiscutabil, la aceeai surs numit, Hungaria; ntr-un
toate sursele o .confirm. Unele dintre ele, pasaj din cadrul aceluiai capitol citat
printre care i diploma de rennobilare a mai sus, se afirma printre altele : "Cu
lui Kicobe, coboar n timp pn la Mir- timpul va fi ales domn Mihnea, brbat
cea cel Btrn. 7 Identificarea lui Drcu detept i puternic, care este strns legat
lea fcut n enumerarea strbunilor, cu de noi prin rudenia de snge, nscut din
domnitorul Vlad epe ns, a creat anu- neamul Dnetilor". 14 Raporturile de ru-
mite confuzii de datare, chiar erori de denie cu Mihnea cel Ru, fostul domn al
cono:;trucie genealogic. S-a minimi:Llizat rii Romneti, se reflect i ntr-o scri-
faptul c acest nume a fost purtat i de soare din 1533 adresat lui Cornelius
ali reprezentani ai familiei, ncepnd cu Scepper, n care se fac multe referiri la
Vlad al II-lea, cel care a fost nvestit cu realiti ale inuturilor de peste Carpai,
ordinul dragonului de ctre suveranul unde se scriu urmtoarele : "Myhne vay-
Sigismund al Ungariei. B Desigur, cel mdi voda Transalpinus, patris mei, si bene me-
cunoscut in plan european a fost Vlad al mini, patruus". W Dar Mihnea a fost fiul
V-lea (epe) care att n cronicile tur- lui vlad epe, 17 deci, tot un membru al
ceti u, ct i n actele diplomatice ale familiei Dr{tculetilor, element prin care
timpului apare amintit de cele mai multe- cele scrise sunt din capul locului anulate.
ori, doar sub forma de Dracula 10, form In favoarea aceleeai descendente pledea-
sub care ns au fost menionai att p z diploma de rennobilare dat de m-
rintele, ct i Radu, fratele s;1u. 11 Chiar pratul Ferdinand I i n care printre pre-
i n izvoarele documentare cele mai re- cursori este amintit i Mircea ; Vlad Dra-
cente, denumirea de Drculea este folo- cul ns, era fiul natural al acestuia. ltl
Din cele prezentate rezult c arborele ge-
nealogie al Olahilor are la baz totui fa-
~ Nicolaus Olahus, Hungaria et Atila sive de milia Drculetilor. Nu putem nelege :-t
originibus gentis, regni Hungariae sitv, habitv, virtutea crui temei istoric a afirmat Wag-
opportvnitatibvs et rebus bello paccqve ab Atila ner ideea apartenenei la neamul Dne
gestit, (n contuniare, prescurtat, Hungaria),
Vindobonae. 17fi3, p. 56. tilor, JY preluat ulterior i de ali istorici
7 Arhiva Naional Maghiar Budapesta. Fon-
dul personal Olahus (R. 313) ; "ab ipsis vetustis-
12 Documenta Romaniae Htstorica (n conti-
simis gentis Valachorum Principibus orginem
ducert", patre natus Stephano Olaho vira pra- nuare D.R.H.), B. ara Romneasc, 1, Bucu-
reti, 1966, p. 546.
estanti, cujus etimaetate aliquot tua in fami- n D.R.H., D. Relaiile ntre Trile Romdne,
lia, Datiae Transalpinae, quae nunc Valacho- I, Bucureti, 197'7, p. 471.
rum Patria est, Principes nempe Draculya, H Lucrarea de fa nu i-a propus elucidarea
Miclmiae, et Mirche Vayorlae fuerunt. ~ problcmaticii din cauza inaccesibilitii unor
c Wertner M6r, Az elso havasalfOldi rajdk. '>Urse bibliografice i de arhiv" rezumndu-se
in. S;dizculok, XXXV, 1901, p. 689. mai mult la prezentarea unor materiale public-
~ In cronicile turceti de epoc apare suu eate.
forma de Drakul-oglu Kazikli ( =epe), vezi 1:. Hungaria, p. 56.
Thury .J6zsef, Tort tortenetook, I, Budapesta, 16 i\. Ipolyi, Nicolai Olah { ... ] codex episto-
1893. p. 27. lal'is, 1526-1530, Budapesta, 18'76, p. 310-311.
10 In legtur cu familia Drcule~tilor, vezi
17 Grieore G. Conduratu, Relaiunile Terii-Ro-
Grigur C. Conduratu, Michael Beheims Gedicht maneti i Molfiovei cu Ungaria pan' la anul
iiber dcn Woiwoden lllad Il Drakul, Bucure~ti. 1526, Bucureti,1898, p. 21!:J.
190:1. p. 57-100. 18 J.C. Engel. Geschichte der Moldau uni
11 Karscaony Janos, Az olhorszgi rHavas- Walachey, I, Halle, 1804, p. 167.
helyi) vajdk csaldfja, n, Sz,izadok, XLIV, 19 Carolus Wagner, Collectanea genealogico-
1910. p. 188. historica illustrium Hungariae familiarum quae

110

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ai veacului trecut, precum Engel 10 , Mi- fi chiar devansat cu un deceniu. Cunos-
ke :!t etc. cutul arhlvist al veacului trecut, Mike
Oricum, eroarea - dac ea exist cu Sandor, cu ample preocupri legate de is-
adevrat - svrit de Olahus nu poate toria familiilor nobiliare din Transilvania,
fi socotit major i nu denot necunoa :1 ntocmit i genealogia Olahilor, unde
terea sistemului de nrudire din ara Ro- face urmtoarea conotaie n dreptul nu-
mneasc din perioada nceputului de vea'' melui lui Mnzil : "acesta, mpreun cu
XV. 22 Din contr, textul ce precede datele fraii si, dup ce Dracula a ajuns voievod
cu privire la strmoii si confirm aser- al Valachiei (1431) au fost expulzai n
iunea : "In aceast provincie, ncepnd Transilvania.'' 29 Cronicile bizantine con-
cu cele mai vechi timpuri i pn asU'tzi firm disputele pentru p~tere din acel an,
au fost dou neamuri domneti ... , care soldate cu victoria lui Vlad Dracul :JO, n
iniial au provenit din aceeai familie ("il' contextul tulburrilor desfurate n Mun-
initio ex eadem domo ortae") : unul al tenia n timpul crora sunt amintii dom-
Drculetilor de la Dracula... In timpul nitori, care au trecut Dunrea la turci .<~i
lui Iancu de Hunedoara, voievodul Tran- apoi n Transilvania n tabra ungureasc.
silvaniei i mai trziu guvernator al Un- Datorit i represaliilor nvingtor-ului
gariei, voievodul Dracula pe cei ce i-au chiar i mpotriva propriei sale familii pen-
tras originea din Dneti, n parte i-a tru a nltura concurena, putem lesne
omort, n parte i-a alungat, prelund pu- bnui c mezinul Drculetilor s-a refu-
terea n ar" 23. giat peste muni pentru a-i salva viaa.
Cotextul mai sus creionat, ar putea elu- Primirea bun de care s-a bucurat aici
cida problema momentului trecerii Olahi- trebuie pus n legtur cu struinele
lor n Transilvania. Este cel puin discuta- regilor maghiari de a avea n preajma lor
bil ideea dup care aceasta s-ar fi petre- reprezentani "de vi domneasc", ce df
cut In timpul domniei lui Mathia Cor- fi putut ndeprta in caz de nevoie de pe
vin.2'~ n afirmaia sa, Olahus face referiri tronul Trii Romneti pe exponenii boic
la sursele utilizate n acest sens "aa cum rimi fidele Porii. Astfel se explicii c
am auzit chiar de la tatl meu, ca i Ioan s~ttoria lui Mnzil cu Mariana, sora lui
Bornemissza i contele maghiar Ambro- Iancu de Hunedoara, eveniment ce s-a pe-
zie Sarkany, care au slujit n oastea rege- trecut ntre anii 1439--1441. 3t Raporturile
lui alturi de printele meu." 25 Cu toate dintre Vlad Dracul i Iancu au fost ex-
c, la prima vedere, informaia pare ina-- trem de ncordate pe ntreaga perioad a
tacabil construcia posibilitilor de iden- domniei sale, soldndu-se pn la urm
tificare a membrilor familiei i cronologia cu o intervenie militar a lui Iancu i
acestora a determinat o serie de calcule ndeprtarea de la tron a Drculetilor. :l:.!
greite 26. Intr-o reevaluarc mai recent, In scrierile istorice de la nceputul veu-
Aurelian Sacerdoeanu, a emis ipoteza c cului figureaz i numele fugarilor mun-
stabilirea familiei Olahus n spaiul tran- teni ceea ce completeaz imaginea prezen-
silvnean ar fi putut avea loc n 1442 sau tat de Olahus n lucrarea istoric Hun-
1446 27, oricum naintea datei propuse de garia. Acetia erau Dan, Vlad i Mnzi-
tefan Bezdechi. 28 Aceast datare ar putea l. :n tim cu certitudine c cel puin unul
dintre ei, Vlad, s-a stabilit n Ortie 3',
jam interciderunt, I, Posonii, Pestini et Lipsiae, unde in 1452 ocupa funcia de jude scu-
1802, p. 112-114.
~ J. C. Engel, op. cit., p. 16U.
21 Mike Sandor, Collectio Genealogicae Nobi- 2<J Mike Simclor, Colectio Genealoyicae j:r...
Lttatis Transsilvanicae, B 2 (Mss A 422 in ca- "Mamzilla iste una cum fratribus suis post quem
drul Filialei Bibliotecii Academiei Cluj). Dracula Iuetus e~t Wajvoda Walachiae (1431)
22 tefan Bazdechi, Nicolaus Olahus, primul una cum fratribus sui~ expultat fuit in Tran-
umanist de origine romdn, p. 41. silvaniam'.
lJ Hungaria, p. 55-56. 'J3 A. D. Xenopol, Istoria Homnilor elin Va-
24 tefan Bezdechi, Nicolaus Olahus, p. 45. eia Traian, III, Bucureti. HJ14, p. 129.
25 Hungaria, p. 56. . ~ 1 Aurelian Sacerdoeanu, op. cit., p. 12.
26 tefan Bezdechi, Nicolaus Olahus, p. 43-45. :J'l A. D. Xenopol, op. cit., p. 134-13~.
TT Aurelian Sacerdoeanu, Stema lui Dan al :n J. C. Engel, op. dt., p. Hi9.
II-lea in legtur cu familiile Huniade i Olah, :!-l Fridrich Schuller, Zur lteren Geschichte
n, RevMuz, 1, V, 1968, p. 12. der Konigsrichter ton Broos, n, Korrespon-
28 tefan Bezdechi, Nicolaus Olahus, p. 43-44. denz:blatt, IV. 5, p. 50.

111

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nal. :::, Persoana trebuie s fi fost una i tiei din componena celor apte scaune
aceeai cu Ladislau Wolachus, n favoarea sseti i anexarea ei la comitatul Hune-
cruia intervine Iancu n 1447 pe lng doara. 42 Din cauza minimelor izvoare is-
oficialitile oraului Braov preciznd c torice referitoare la acest moment, nu se
"ruda noastr are de gnd s se ndrepte pot face afirmaii categorice n legtur
i s se duc din ara Romneasc cu toate cu motivul care l-a determinat s ntre-
lucrurile i bunurile sale n regatul Un- prind aciunea :n cauz. Oricum reacia
gariei." :lG Demnitatea pe care o ndepli- conducerii de la Sibiu a fost prompt. Se
nete, c<t i numele sub care apare (La- face apel la suveran solicitndu-i reme-
clisl::nt) demonstreaz trecerea lui la cato- dierea nclcrii privilegiilor seculare, re-
licism i convieuirea sa timp mai nde- feritoare la teritoriul cuprins ntre Or
lungat n mediul' ssesc local. Este o cer- tie i Baraolt. Mathia Corvin adreseaz n
titudine c Vlad (Ladislau) la acea dat a 1459 o scrisoare sailor, prin care confir-
renunat definitiv la ideea reintoarcerii n m trecerea din nou a scaunului Ortie
ara Romneasc. Prezena unui romn sub jurisdicia Sibiului. t,::
ales ntr-o funcie ad~strativ att de Ladislau continu sCt dein funcia su-
nalt denot spiritul de ran, de bun prem scunal ~i dup evenimentele men-
convieuire, ce domnea pe cuprinsul scatl- ionate, dar trebuie s fac fa unor pre:-
nului la mijlocul veacului al XV -lea. Fap- siuni mari din partea ctorva familii no-
tul nu avea nimic ieit din comun. n sine, biliare din comitatul vecin, care i rvneau
ntruct contrar legislaiei generale tran- demnitatea, ncerc<ind chiar acapararea
sil v;~mene, in perimetrul scunal, locuilo- puterii prin for, aa cum fcuser deja
rii romftni participau cu drepturi depline anterior n 1441. 41 Acestor struine li se
la deciziile din cadrul congregaiilor ordi- opun tocmai ortienii, atunci cnd n con-
nare :>i'. Poate i acestui fapt i se datoreaz t:regaia scunal elin anul 1464, cei pre-
consemnarea unei emigraii romneti pu- zeni au afirmat r[tspicat c nu mai vo;
ternice n satele din imediata vecintate sub nici o form un nobil n fruntea lor.~:;
a Ortiei printre ei aflndu-se boieri d,~ Mai mult, cu aceeai ocazie, 1-au ales ca
rang inalt, logofei :Js i vornici :N. jude regal pe fiul lui Ladislau Olahus,
Ascensiunea lui Ladislau Olahus In ie- magistrul Matei, probabil una i aceeai
rarhiile oreneti n anii imediat urm persoan cu fostul student al universit
tori continu, sprijinit cu siguran i d~ ii din Viena din perioada anilor 1<159-
ruda sa Iancu, ce ndeplinea la acea dat 1462. t.ti Alegerea se pare c n-a fost con-
o functie extrem de influent n cadrul firmat de autoritile sibiene, sau poate
regatului maghiar. Mai mult, Ladislau a numai pentru o durat foarte scurt, ele
ncercat odat cu investirea de jude re- un an ' 1 ntrucf1t Laclislau mai purta tit-
gal primitC1 n 143iJ, 10 s transforme dem- lul de jucle regal al aezrii cu prilejul
nitatea n una de familiei, ereditar.~~ rscoalei sailor din Transilvania mpo-
Intreprinde apoi o serie de aciuni de for- triva regelui Mathia Corvin din 1467. 'I!l
ce au dus n final la desprinderea Or- Participarea sa la conflict l-a costat via-
a, fiind una dintre victimele represaliilor,
3.> Gmtav Giindisch, Urkundenbuch zur Gcs-
rhichte der Deutschen 'ilt Sicbenbiirgen (n con- 42 Ferdinand Bauman, Dic Erbgrafen des Un-
tinnvare, U B}, V, Bucureti, 1975, p. 349, 350. tencalds, in. Programm des evange/ischcn Un-
~"_;
D.R.H .. , D. 1, p. 392 ; Nicolae Iorga n Do- tcrgymnasittms und der damit verbundenen Lc-
cu~nentl' privitoare la istoria Romnilor, I. hrmutalten in Muhlbach am Schlusse des Schul-
Bucureti, iflll, p. 34. il identific pe ace~t La- jallres 11167 /X. Sibiu, 18fi8. p. 24.
dislau \Vulachu-; cu \' l..Hi 'fcpe. 13fi B, VI, p. 4-!.
::! L' 11, VI, p. liHI. +l U B, \', p. 79-80.
::L J. Cav. cte Pucariu, Dau~ istorice pridloarf' 45 U B, VI, p. 189.
la familiile nobile romne, Sibiu, 1892, p. 127. 46 Tonk Sandor, Erdelyiek egyetemjarcisa a
::;[l Albert Amlacher. Urlwndenbuch zur Ges- kozeplcorban, Bucureti, 1979, p. 20!J.
chie.'lle der Staei/ und des Sttthles Broos bi.; ' 7 Exist un caz similar n 1485 cnd fiul lui
zum U eber.CJang Siebenbiirgens unter Erbfii.rsten tefan Kroner il nlocuie~te pe perioada de un
aus dem Hause Oesterreich (1690) (n conti- an pe printele siiu, vezi, UB, Vlll, p. 387-380.
nuan, Amlacha), in, ..-tVSL, XV, 1, 1Bi9. p. 48 K. G. Glindisch, Participarea sailor la 1'(iZ-
225--22fi. vrtirea din mml 1467 a transilvnenilor mpo-
4Q U B, V, p. 552. triva lui Matia Corvin, n, Studia. Scries His-
41 AV SL, 1, 1843, p. 125. toria, XVII, 2, 1972, p. 26.

112

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tbnsedn a nfrngerii. O soart mai fe- tele i devotamentul su fa de suvera-
ricit a avut fiul su Matei, care a parti- nul l\fathia, acesta a vrut s-1 instaleze pe
cipat la evenimente mpreun cu tatl su, tronul 'Prii Romneti. "Dar tatl meu -
n favoarea lui plednd mai multe persoa- scrie Olahus - vznd c tulburrile ce
ne influente ale timpului, care i-au salvat se ntmpl~ acolo din pricina domniei sunt
viaa, dar nu i funcia. li9 primejdioase, a socotit mai bine [ ... ] s
Dup o perioad de mai bine de trei duc o via particular, dect s ajung
decenii, dregtoria a fost revendicat de domn i s fie expus la numeroase pli-
un alt reprezentant al familiei Olahus, mejdii i s fie ucis ca strmoii siii." 57
tefan 50, printele umanistului Nicolaus. La Sibiu, tefan se ocup, printre altele
Acesta se afla n 1504 ntr-o disput apri- i cu activitatea comercial. Dan, unul
g cu ali doi reprezentani de origine dintre oamenii si de ncredere face re-
nobiliar : Toma Neme i tefan Vini, petate drumuri n ara Romneasc pen-
pe care a reuit s-i nfrng i s ocupe tru diferite afaceri cu animale 58 sau arti-
demnitatea. cole de mbrcminte. 59 In jurul anului
La acea dat, tefan Olahus era deja un l490 acesta se cstorete cu Barbara
personaj cunoscut n cercurile conduc Huszar. 6ll fiica unui membru al patricia-
toare maghiare. El s-a strmutat n Tran- tultii local 6 1 care era nrudit cu alte dou
silvania copil fiind, la nceputul domniei familii de vaz ale Transilvaniei, Gcrndi
lui Mathia Corvin. 51 O prim faz a re- i Bogathi. 62 De aici se poate presupune
fugiului su a fost Sibiul, locul de predi- i nchegarea unui sistem de relaii care
lecie al fugarilor munteni. Registrele de va conduce pn la urm la obinerea
socoteli ale oraului i surprind prezena funciei de jude al Ortiei.
aici relativ trziu, cu ncepere din anul Intr-adevr, n anul 1504, tefan era
1492 52 Lipsa de informaii pe o durat angrenat n disputele pentru putere ce
mai mare poate fi suplinit parial i prin frmntau aceast aezare. La 26 iulie ac-
scrierile lui Olahus, care afirm c pii- tele timpului l atest pe Thoma Neme ca
rintele su a fost un timp mai ndelungat noul jude al oraului. ti:! In aceast calitate
in serviciul militar al regelui maghiar.':> se deplaseaz la Buda pentru a reglementa
Cu prilejul cstoriei lui Mathia cu eate- disputele cu adversarul su tefan. De
rina, fiica regelui Boemiei, tefan face lipsa lor profit un al treilea reprezentant
parte din cei desmnai s strng vitele implicat, tefan Winczi, care n luna au-
din prile secuieti, obligaie pe care lo- gust ajunge n fruntea oraului. 64 Aceas-
cuitorii de aici ns o refuz. A scpat cu t numire s-<1 fcut probabil cu complici-
greutate din conflictul deschis care a ur- tatea autoritilor din Sibiu i a locuito-
mat. 54 Intre funciile importante pe care rilor din Ortie, care se arat la nceput
le-a deinut a fost i cea de prefect al sa- foarte reinui n ceea ce privete preten-
linelor ("prefectus salinarum") din Tran- iile lui Olahus. 65 Pn la urm, ctig de
silvania 55, atribuie n care erau implicai cauz a avut romnul, care n 1505 purta
i ali membri ai familiei 56. Pentru meri- deja titlul de jude regal cu prilejul reu-
niunii sailor din Media. 66 El ndeplinete
49 Amlacher, p. 196. funcia pn n 1522, cnd la ntocmirea
50 Ferdinand Bauman, op. cit., p. 24 i AVSL, testamentului su, dei foarte btrn, mai
I, p. 125 emit ipoteza dup care tefan Olahm purta aceast calitate. 67
ar putea fi un fiu al lui Matei.
5 Hu.ngaria, p. 56.
52 Qu.ellen zur Geschichte Siebenburgens au.s 57 Hu.ngaria, p. 56.
schsischen Archiven, I. Rechnu.ngen aus dem 58 Rechnungen, p. 272.
.tlrchiv der Stadt Hermannstadt u.nd der schsis so Rechnungen, p. 290 .
chen Nation (in contnuare Rechnu.ngen) I c.o Szemes J6zsef. Olcih Miklos, Esztergom.
Sibiu, 1880, p. 133. ' ' ' 1936, p. 4.
5.J Hu.ngaria, p. 56. 6! AVSTJ, XLVII, 1924, p. 18.
54
Hunfalvy Pl, Az olhok tortenete, II, Bu- 62 AI. Tonk, op, cit., p. 17.
dapesta, 1894, p. 276. 63 Rechnunqen, p. 416.
55
Al. Tonk, Diplomele de nnobilare ale lui "' Amlacher, p. 241.
Nicolaus Olahus, in, Revista arhivelor, XII, 1, ti5 Ibiciem, p. 240.
1969, p. 23. 66 Ibidem, p. 243.
56 Cltori strini despre Trile Romne I OT Egyhztortenelmi emlekek a magyarorszagz
BucurEM?ti, 1968, p. 285. ' ' hitujitas korbol, I, Budapesta, 1902, p. 55-56.

113
15 - Revista Bistrlei

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Temerile ortienilor nu au fost lipsite cstorit cu o persoan originar dintr-o
de temei. Din documentele vremii reiese lccalitate cu numele de Jodgia. 76
c tefan Olahus n-a avut de fel o fire El a continuat s ntrein legturi cu
prea panic, aa cum il creionau unii din- boierii munteni stabilii la Sibiu. Astfel
tre biografii si 68 sau cum st scris n se explic i prezena sa n anturajul lui
diploma de nnobilare a familiei. 69 Chiar Mihnea Vod aflat n refugiu, fiind chiar
primele acte care l menioneaz sunt de de fa n momentul asasinrii din 1510. n
natur juridic, el fiind acuzat in instan- De menionat de asemenea c propriet
a din Alba Iulia de ocuparea unor culmi ile sale din Sibiu n-au fost vndute odat
muntoase care fceau parte din proprie- c strmutarea la Ortie, el pltind pe
tile Beatricei de Frangepan, 70 vduva mai departe impozitul cuvenit pe anii
lui Ioan Corvin, deci ruda sa. Ceva mai 1507 78, 1501:119, 1509 80.
devTeme fusese deja in atenia forurilor Din analiza surselor documentare se con-
judectoreti din Sibiu. 71 Peste un dece- stat c pe parcUrsul anilor, ortienii
niu va aciona cu succes in legtur cu o s-au mpcat cu judele lor, urmele unor
poriune de pmnt litigios aflat de mult conflicte n afara celui din 1506, nefiind
vreme n disput ntre sfatul din Ortie consemnate. Drept unnare, la moartea lui,
i comunitatea din Vinul de Jos. 72 saii il nmorrnnteaz n biserica Sfntul
In tot acest timp va continua ca i pn Nicolae, situat n incinta cetii din cen-
acum s ia parte la diferite aciuni in fa- trul aezrii.
voarea curii regale. Astfel, va participa Inc n via fiind, tefan, a ncercat
alturi de Paulus Tomoraeus la strnge- s impun n funcia scunal suprem
rea de boi, pe care, n virtutea unui vechi pe fiul su Matei. Dorina i-a fost spriji-
obicei, secuii i datorau suveranului, ex- nit de o serie de personaliti de prim
pediie soldat cu un eec total, printre rang ale lumii politice i religioase ale
victi~'?e fiind i trei soldai de-ai lui te timpului, precum Ludovic al II-lea, regele
fan. 3 Ungariei, 8 1 Ioan Zpolya voievodul Tran-
In 1514 problemele sale ajung i n aten- silvaniei, 8:.! episcopul Georgius din Pecs. 83
ia voievodului Transilvaniei Ioan Zpo- Nu dispunem de informaii documenta-
lya. Acesta cere autoritilor din Sibiu re certe asupra existenei sale pn la
s investigheze o plngere fcut de Bar- acea dat. S-a nscut i el la Sibiu, 84 fiind
bara Zarka, al crui fiu ar fi fost omort crescut ntr-un spirit german. 85 Aici i
de judectorul ortian. 74 Peste doi ani petrece i o parte din copilrie. Educaia
se afl n conflict cu un locuitor din Or i-o ncepe la Ortie, dup care l-a urmat,
tie, Nagy Ioan, care a adus acuze grave probabil, pe fratele su Nicolae la Ora-
n public la adresa soiei sale, pentru care dea, pentru a studia la reputata coal de
fapt l reclam la legatul papal, cazul ne- acolo. 86 Oricum el n-a pit pe calea n-
fiind acceptat de Universitatea din Sibiu vturii, ci a ales politica, domeniu n
i nici de forurile bisericeti sseti. 75 Nu care i-a fcut multe relatii. Cu toate aces-
tim dac se refer la numita Barbara sau tea, demnitatea scunal a obinut-o difi-
la noua sa soie, ntruct n 1516 s-a re- dl. In anul 1522, cnd printele su i-a
intocmit testamentul el se mai intitula
jude regal al Ortiei, prin urmare Sibiul,
ti8 I. Lupa., op. cit., p. 2.
fii Al. Tonk, op. cit., p. 27 : "Patre natus Step- 76 Arhiva Naional Maghiar Budapesta. Dl.
hano, vira praestanti, [ ...] quod animus eius ab 89160.
omni ambitioso certarnine abhorruerit, quie- 77 Hungaria, p. 57.
tisque pacis et securitatis fuerit appetentissimus ;e llechnungen, p. 550, 551.
dentia praeditum". ;g Ibidem, p. 552-554.
[...J virum singulari animi moderatione et pru- &> Ibidem, p. 555, 556.
tO Amlacher, p. 247-249. Bl Amlacher, p. 260.
71 Filiala Arhivelor Statului Sibiu (in conti- Bl 1btdem, p. 260-261.
nuare A.S.S.), Fondul de documente medievale 83 lbtdem, p. 261-262.
(U.) Nr. 1217. &l I. S. Firu, Corneliu Albu, Um::mistul Nico-
72 Amlacher, p. 258. Zaus Olahu.s (Nicolae Romnul), Bucureti, 1968,
73 li1mgaria, p. 196-1S7. p. 51.
74 Amlacher, p. 254. 85 Al. Tonk, op. cit., p. 30 : "egregii quondam
10 Arhiva Naional Maghiar Budapesta. Dl. Matthei, germani fratris tui".
89068. Boi tefan Bezdechi, Nicolaeus Olahus, p. 53.

114

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
amna mereu rspunsul, n pofida tuturor Cu toate c luptau in tabere diferite,
recomandrilor excelente de care dispu- Nicolaus fiind un susintor al lui Ferdi-
nea. Numirea a sosit pn la urm, dup nand, umanistul romn s-a interesat ade-
moartea lui tefan. In 1524 va prezenta sea de soarta fratelui su Matei, n special
Universitii Sseti, censul Sfntului Mar- prin intermediul rudei lor Gerendy Nico-
tin al Ortiei, in noua ipostaz. 87 Func- lae, viitor episcop al Transilvaniei. Rei
ia o va deine cu ntreruperi pn la de- nem dintr-o scrisoare din anul 1534 : "pen-
cesul survenit n 1536. tru tirile ce mi le dai privitoare la ru-
Cu privire la viaa i activitatea sa de dele mele din Transilvania, ai recunotin
mai bine de un deceniu nu s-au pstrat ii. venic. Pe fratele meu Matei nu l pot
dect date sporadice. In diploma de n- renega, cci mi este frate. Dac lucreaz
nobilare a lui Nicolae exist o reprezen- impotriva noastr fa partidei lui" Ferdi.:.
tare a familiei fratelui su Matei n earc nand 1 ru face. Dac scrisorile pe care i
i apare chipul alturi de al soiei sale, le-am trimis lui prin Sidonius i-au fost
Elisabeta, i a celor trei copii : Thomas, rPmise, va fi neles c mie nu-mi plac
Anna ~i ::.\1.ichael. &> Cu toate c n 1527 faptele lui. Cu toate acestea mi este frate
primete o donaie din partea lui Ferdi- i nc singurul la a crui mntuire in
nancl de Habsburg, H!-1 el a fost un aderent ca i la a mea i de aceea necazurile [sale l
al partidului lui Ioan Zapolya n disputele nu le ascult cu plcere f ... ] Apr-1 deci
pentru ocuparea tronului Ungariei din de- s<:1 nu i se ntcmple vreun ru." 9'j
~eniul al treilea al veacului XVI. Luptele Matei moare relativ tnr, n ziua de
I-au fcut de multe ori s fie departe de 4 iunie 15:~6. !JG Dispariia neateptat Il
meleagurile sale, iar atribuiile s fie greu va marca pe Nicolaus aflat la Bruxelles
de ndeplinit. Nu a fost niciodat n ca- El a redactat un epitaf impresionant, care
liLate oficial la Sibiu In anii 1525-1529, reflect ntreaga sa suferin. m Acestor
registrele oraului neconsemnndu-1. 90 In versuri li se altur multe altele din par-
schimb apar atestai juzii regali in func- tea unor umaniti apuseni cunoscui ai
ie, precum Johannes Buday, !H alturi de timpului, care au ncercat s-1 consoleze
alii ce nu sunt nominalizai. Desele ntre- pe Nicolaus n pierderea suferit. Brusc,
ruperi n exercitarea conducerii Ortiei, sfritul judelui din Ortie a ajuns cu-
precum i timpul ndelungat ateptat pen- noscut pe plan european cu toate c des-
tru numirea n funcie, infirm afirmaia pre viaa acestuia puini tiau. Totodat,
lui Nicolaus potrivit creia demnitatea le-a aceast dispariie a nsemnat i stingerea
fost conferit ereditar familiei. 92 Oricum unei familii romneti, stabilit pc me-
diploma lui Ferdinand I vorbete n ter- leagurile transilvane. Pn la sfritul se-
meni elogioi, att de activitatea lui ca colului al XVI-lea, Olahii s-au contopit
jude, ct i ca prefect al ocnelor de sare cu o serie de ramuri reprezentative din
din Transilvania. 9:l Aceleai cuvinte lau- Ungaria, precum Liszthy, Maytheny, Hor-
dative reies i din cuprinsul unui act din vath sau Eszterhazy. Intreaga familie a
1532, pe timpul n care era din nou con- prsit Transilvania cu ajutorul episcopu-
semnat n calitate de jude al aezrii. 94 lui Nicolae i s-au ncadrat sferei nobl-
limii maghiare, nvc:nd descendeni pe li-
nie feminin chiar pn n secolul actual.
s; A.S.S. Socoteli consulare, Nr. 36, 1. 14.
88 Kovacs Andrei, Diplomele de nnobilare i

iconografia lui Nicolaeus Olahus, n, RevMu;:, ~5 Arnoldus Ipolyi, op. cit., p. 461-462.
:t, 1969, p. 102. 96 Nagy Ivn, Magyarorsz6g csaladai czime-
a<l Egyhaztortenelmi emlekelc, I, p. 348-34fJ. rel-.:kel ee nPmzekrendi toblakkal, VIII, Pesta,
9il A.S.S., Socoteli consulare, Nr. 37-43.
1861, p. 214.
91 A.S.S., Socoteli consulare, Nr. 37, f. 10.
ffl tefan Bezdechi, Nicolaus Olahus, p. 112-
92 Hungaria, p. 67.
113.
i!J AL Tonk, op. cit., p. 30.
!M Amlacher, p. 270-271.

115

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CONTHIBUTIONS TO TIIB GENEAT.OGY OF THE FAMILY NICOLAU OLAHUS

- Sumrnary-

A few educated people !rom Europe of tlw them first, there are some aspects concerning
past centuries were elaimed by more national the genealogical table of his ancestors and se-
eultures the wily elaimed by more national eul- cond, to clarify the moment of their passing
tuns the way Nicolaus Olahus is. Owing tn from Wallachia to Transilvania.
the historiographical studies of those people, it In this study we tried to outline the transil-
can be stated, that now the main problems vanian branch of the family of Nicolaus Ola-
conccrning Olahus persona!ity are known to a hus as it follows from the documentary and
ifl'eat extent. narrativc sources preserved.
Some unknown things stiU exist, that futun~
historical research have to clear up. AmQng

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro