Sunteți pe pagina 1din 117
aR Meare) Cn ee a a ee Dee Nett aN ne TT @i. Am simfit atunci in inima lucrarea Duhului ee ML eC eRe Cems arjpioarele unui fluturas care batea in sufletul Le in eee eT eM efor lucreazé, tu roaga-te"! Un timp mi-am finut ene ee aie nats eter ay Fae oe ee Re eer er Mr Leen Nae) eam C RTs Cee eT er contemporane cu fiecare din noi, cei de astézi O persoana care a facut ins pe viu experienta Taken Ne ect CM ame ec ea ay de noi - desi este si acolo - ci Dumnezeu este ete Nac eos Sige Nu eure ne eee ve tee ea aed Se eae ne een Do ea eur a el ern cosy Coa eer) cereal) JURNAL DUHOVNICESC yr Tas s Ges eee eee facuta lin si cu bucuria de a sti c& Tu, lisuse, ma vezi, ma auzi si astepti eee Re ep eee Maen oa TLD OUT Copyright ©: EDITURA BIZANTINA, ISBN 973-97934-4-4 CATRE CITITOR Aver in volumul din fata noastra un jural isihast. O bbuna erestina ortodoxa din Bucuresti, care din smerenie ru vrea sa ise cunoasca numele, practica de mai multa vreme, sub indrumarile unui parinte duhovnicese, "Rugaciunea lui lus", numita si "Rugaciunea mint" sau "Rugaciunea inimii": "Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine pacatosul (pacatoasa)" Deva lungul vreini, aceasta scurt si sfinta rugaciune fost practicata, cu multd ravna si cu bogate roade uhovnicest, in manastirile din Egipt, Sinai, Palestina, Grecig - Muntele Athos, Rusia, precum si in manastrile rominesti Rostita zilnic, de-multe ori, cw atentie, eu tiniste Jauntries si cu smereni, ragatorul simte in inima sa - de fapt, in centrul fiintei sale omenesti- 0 pace, o bucurie mai presus de orice bucurie pamanteasea; simte prezenta Mantuitorului nostra Tisus Heistos in inima sa. Simte aceasta prezenta printr-un tremur plicut in tot tupul, dndu-io stare de feriire in suflet si lacrimi de bucurie. Nu poste fi bucurie mai mare in lumea aceasta decat astfel de intalnii ale omului cu Dumnezeu, in inima sa! “Gand ma concentrez cu mintea in inima, atunei se petrece ceva divin in inima mea si sunt fericita! (..) Doamne, Te simt viu pretutindeni si in sufletul meu!” ‘Asemenea izbucniri de bucurie se intélnese de multe ori, de-a lungul marturisiii sale “Doamne, Ti-ai dat viata ca st avem noi pacdtosii viata! Cum sa-Ti multumim?" ‘Accasta femeie ii iubeste pe toti oamenii, pe care ti umeste "copiii lui Dumnezeu". Are o continua dorinta de a face bine altora. Si-a recapatat pacea launtrica, pe care n-0 poate inlocui cu nici o bogatie de pe pamént. "Doamne, da-mi har ca sii iubese pe oameni mai mult decat pe mine!" Dupa multi ani de viata obisnuita, cu grijile si accazurile inerente vieti, fara a bamui macar ¢& se poate ‘rai si altfal in lumea accasta, prin rugaciunea lui lisus si-a schimbat cursul viet, Rugaciunile pe care le facca inainte erau adesea formale, seci, fara constiinia c& se afla in fata Dumnezeului Celui viu, Acum, prin aceasta chemare a numelui Domnului in inima sa, intreaga viata i sea schimbat in bine. in raporturle cu semenii sti se poarta cuviincios, sincer, cu mult dragoste, ca inaintea lui Dumnezeu, care pentru ea este o autentica realitate si o prezenta absoluta ‘Aceasta nugatoare cu rugiciunea lui fisus iubeste pe Maica Domnului, pe care © roaga s-o apere de dusmani si -0 povatuiasca in chemarea numelui Domnului. Ti lubeste pe sfinti si citeste cu drag vietile lor. Ti place satura cu frumusetile ei, pe care le atribuic lui Dumnezeu, lubeste Biserica si sfintele slujbe. 7 Nu-e scutitt de boli side necazuri, precum nici de dusmania oamenilor rai, dar pe toate le biruieste, cu ajutorul Iui Dumnezeu, prin aceasta rugiciune.” De asemenea, cu acelasi ajutor, biruieste ispitele gi luptele uneltite-de cel viclean. Rugaciunea fi da o stare de odihna dulce si se roaga ‘cu mai multa usurinta, stiind c& Dumnezeu este viu gi prezent in viata sa Acest jumal isihast este, de fapt, marturisirea sincera a unei persoane contemporane cu fiecare din noi, cei de astazi. O persoana care a facut insa pe viu experienta intalnirii cu Dumnezeu Cel viu in inima sa. Pentru ca, Dumnezcu nu este undeva departe, dincolo de noi - desi este si acolo - ci Dumnezeu este pretutindeni, fiind prezent in viata intregului cosmos si in acelasi timp El ‘este prezent si in viata ficeAmiia dintre noi, eu deosebirea ca adesea ochii inimit noastre sunt inchisi; ei se pot deschide cu ajutorul Iui Dumnezeu, prin chemarea numelui Domnului nostra Tisus Hristos. Consider 4 0 asemenea carte este binevenita pentru crestinii nostri de astizi, ca sa aflam, prin rugaciune si viata cinstita, c& Dumnezeu nu este departe de noi; El este chiar in noi insine! Sa ne stradaim asadar si-L putem simti si vedea, implinind poruncile Lui. Athimandrit Sofian BOGHIU, Egumenul Sfintei Manastiit Antim NOTA ASUPRA EDITIEL Serierea pe care v-0 prezentim este 0 selectie din insemntrile pe care 0 femeie - care doreste sa ramana anonima - le facea, aproape zilnic, intr-un jural despre lucrarea sa duhovniceasca si mai ales despre rugtciune. Ea scria acest jumal “ca ‘ascultare" de povafuitorul sau duhovnicese, parintele V. Importanta scrieri este deter- minati de faptul e& autoarea acesteia - 0. credincioasa obisnuita din zilele noastre - a dobandit darul rugaciunii inimii dupa mai putin de opt luni de rostire a rugaciuni lui lisus. Ea a implinit de curand varsta de 80 de ani si locuieste acum impreuna cu una din ficele sale in Bucuresti, int-un apartament de bloc. Nu are studi teologice, iar pana la momentul inceperii Iuerarii rugaciunii lui Tisus, cunostinfele teologice erau minime. "Inainte de a descoperi rugdciunea tui lisus - ne-a marturisit autoarea jumalului -, refatia cw Dumnezeu cera prin Biserica, dar fara entuziasm. Aveam 0 credinta slabé, faré 0 cunoastere adanca, adevarata, a darurtior Tui Dumnezeu ‘pentru oameni, fara a cunoaste ca Dumnezeu este viu Iuerdtor in noi. Il credeam departe, in cer." Darul rugaciunii inimii, de care autoarea serierii s-a invrednieit intt-o perioada scurta de timp, in conditile inci vieti de familie in societatea contemporana, precumm si consemnarea amanunita a unor inalte trairi duhov- nicesti, ne permit st ‘afirmam c& publicarea acestui jurnal constituie un eveniment fara precedent pentru spiritualitatea romaneasca, iar daca ne referim la intreaga lume ortodoxa, scrierea de fata poate fi pusa, fir rezerve, alaturi de "Pelerinul rus" Tn cole ce urmeazd va vom prezenta céteva date despre viata si nevoinfa duhovniceasca a autoarei scricri, pentru a patrunde mai usor in atmosfera jumalului S-a nascut in iarna anului 1917, A ramas orfana inca in copilaric. Cand a venit vremea, s-a casdtorit, Are ddoua fiice (R. si C.), iar soful sau (C.) a trecut inte timp la cele vesnice. A avut totdeauna trupul firav si a fost grav bolnava in multe rinduri, motiv pentru care a si fost pensionata inainte de vreme, Accentuandu-se 0 boala de ‘cat, a inceput s& mearga mai des prin biserici pentru a se raga lui Dumnezeu sa 0 intireasca. Credea ci are cancer si c& va muri, Odata, into biserica, vazindu-i chipul slabit si trist, 0 batrana i-a spus ¢& "la Dumnezeu nu exist cancer!" si a indemnat-o 4 caute un om cu viata sfanta, ca sA mijloceasca pentru ea catre Dumnezeu si si primcascd tamaduire. A prins putind nadejde in urma acestei intémplari si sa rugat precum i-a spus batrana. in seurt imp, in anul 1968, a eunoseut pe parintele V., cel ce avea s-i devina dupa doi ani de zile povatuitor in lucrarea rugaciunii lui lisus. Périntele i descoperit aceasta lucrare si, prin ea, femeia a primit " ‘nu numai tamaduirea trupului, dar si insanatosire sufleteasca; a simtit - dupa cum maruriseste - ca "a devenit om nou", "cA a inva". Parintcle V. era diacon, Rostea rugiviunea lui lisus de la varsia de 17 ani si dobindise din tinerete darul rugaciunii neinectate a inimii. Avea cuvant putemic si frumos si tinea predic foarte frumoase, de o mare inaltime dduhovniceasea, In acca perioada, périmtele V. conducea si corul unei biserici din centrul Bucurestiului Majaritatea femeilor din cor erau foarte evlavioase si Iucrau rugaciunea lui Iisus sub indrumarea sa, Autoarea jurnalului a intrat si ea in acest cor in anul 1968 sia fost surprinsa de taria eredinte si de simtirea adanca pe care le vedea la parintele V., "care parea ca vorbeste cu Dumnezeu” A ineercat safle de la colegele sale de cor “surorile", cum ii plicea sa le numeasca - in ce consti tina unci luerari att de putemice. A aflat réspunsul abia dupa aproape doi ani, de la una din colege. Accasta ie pus c& parintele V. rosteste rugiciunea lui Tisus (aceasta era taina!) si ca si ele, cele din cor, fac aceasta Cu binccuvantarea parintelui V., cea care a'-a dezvaluit taina (Sora 1) a indemmat-o si pe ea s& rosteasca rugaciunea lui Iisus si -a imprumutat cartea "Pelerinul rus", Citind aceasta carte, autoarea ne-a marturisit: "Sea aprins in mine dorul de a face rugiciunea ca si pelerinul, pentru a simi in inima mea dulceata harului ‘Duhului Sfant". Astiel, la 10 decembrie 1970, incepe si rosteascd rugiciunea "Doamne lisuse Hristoase, niluieste-ma!", eu glas tare, cit mai des si aproape toata Ziua, La sfarsitul anului 1971, pe 29 ianuare, la céteva 2 zile dupa ce implinise varsta de 54 de ani, parintele V. i-a devenit povatuitor in lucrarea rugaciunii lui lisus; dat sfaturi si a indemnat-o sa-si fact un jurnal duhovnicese. eci, jumalul a fost inceput dupa aproape doua luni de practicare'a rugaciunii. Acesta este unul din motivele pentru care inca de la primele pagini ale acestei scricri ‘vom intalni 0 erestind care dobandise deja céteva din roadele rugaciunii, precum bucuria si pacea, gi care era ferm convinsi de importanta acestei lucrari pentru mantuirea sufletuli Din acest moment, urcusuil duhovnigese prin lucrarea rugiciunii lui lisus este foarte rapid. Dupa eéteva luni de rostire cu glas tare, rugaciunda a trecut de Ia sine in mminte si se rostea céteodata singura. De cele mai multe ori se trezea dimineata cu rugaciunea in minte. La indemnul parintelui V, a inceput s8 priveasca spre locul inimii atunci end se ruga si, dupa mai putin de doua luni, mintea a coborat in iniwa. Avea acum simtirea prezentei vii a Domnului lisus Hristos in adéneul inimi ragostea fata de El crestea iar bucuria si pacea ii amplean sufletul. Se ruga mult. Se straduia sa numere in fiecare 2i, in iniste, céte 3.000 de rugaciuni - ceca ce inseamna cel Putin tei ore de rugaciune. Depasea inst numarul de 10.000, socotind si rugaciunite pe care le facea in timpul altor Indeletniciri. Punea insa totdeauna slujirea sproapelui inaintea rugaciunii, chiar eu pretul cimplinirii numarului de rugdciuni propus. Asceza exterioara - postul, privegherea si celelalte - sunt putin B amintite in jurnal, dovada ca le situa pe un plan secundar. ‘Aver ins® cunostinfa cd redusese orele de somn - de la 16 ore pe 2, in perioada de inceput, cand boala de ficat ‘cerea mai multa odihna, pana la cinci ore pe zi De la jumatatea lunii martic a inceput si-si simta din cand in end bataile inimii, iar la inceputul luni iulie a simait cum inima fi batea in ritmul rugaciunii rostte cu rmintea, Acestea erau semne ale darului ce avea si vind nu dupa multa vreme. Intro dimineata, la tezire, a simi inima rugandu-se in ritmul batailor ei si lucrarea Dubului Sfant "ca 0 mangdiere catfelata, ca aripioarele unui fluturas care ‘atea" in inima ei. Era rugaciunca inimi, "migcata" de Duhul Sfant. Nu trecusera inca opt luni de la momentul inceperii rostrii rugaciunii tui lisus. Lupta duhovniceasca nua incetat ins, ci parca s-a inteit. Trebuia sa dobindeasca despatimirea, dragostea desavarsita de Dumnezeu si de aproapele, desavarsire. ‘Aceast experienja duhovniceasea deosebita se atoreaza in mare parte indrumérii pe care parintele V. i-a acordat-o autoarei jurnaluluj. Parintele V. era un om cu o personalitate puternica. Avea darul de a intari sufletele in credinfa cu numai cateva cuvinte. Era iscusit in lucrarea rugaciunii lui lisus si a povatuit mii de uucenici in aceasta, Spunea ca “cele doua aripi ale rugaciunii sunt isihia si trezvia, adica linistea si atentia”. Citam”in -continuare céteva cuvinte ale pifintelui V., pentru a ilustra astiel importanta pe care 0 acorda rugaciunii, Spunea parintele V.: "Vrei sa te nasti din nou? Lucreazd, roaga-te neincetat. Nu lucrezi 4 rugéciune, totul este in zadar; n-ai sA vezi niciodata lumina lui Dumnezeu' “In fiecare luereaza Dubul Sfint, daca se roaga; acd mu se roaga, lucreazd dul cel raw" sta botezul apei: prin Duh si apd. Exista si sotezul harului, si acesta creste si se desavarseste prin srugaciune” Despre {elul vietii crestine spunea: "Toatd viata crestinului este 0 lupta pentru unirea lui eu Dumnezeu’ Parintele V. se'intélnca cu ucenici sai la biserica de patru-cinci ori pe siptamind, uncori chiar zilnie, pentru sficierea sfintelor slujbe. La sfasit, tinea predici patrun- zatoare, cu. mesaje asemindtoare citatelor mentionate anterior. Indrumarea mai detaliatd in Iuerarea rugtciuni lui Tisus nu putea insa sa 0 fact in biserica, din cauza cenzuriiregimului ateu de atunei. Din acest motiv, avea intalniriaproape séptaminale cu ucenicii sai, la cdte unul din acestia acas8. Cu acesteprilejur, le vorbea cate teci-patru ore si apoi se ruga pe matanii impreuns eu ci “oti acestia aveau jurnale duhovnicest. Seriau pe caicte. Cand terminau cate un caiet , parintele il citea si seria cbservatii si sfaturi (pe pagina din stinga a caictului, lisata liberal tocmai in acest scop). in grupuri mai mici, de eateva persoane, ucenicii parintelui V. tsi impartaseau experientele personale, se sfatuiau in Iuererea celor uhovnicesti si ficcau schimb de jumale. Aflam, din serierea de fata c& cel putin inca dou ucenice aveau rugiciunea inimii, In acea perioada era mare lipsa de carte duhov- riceasea, pentru cd cenzura comunista nu ingaduia 1s publicarea unor astfel de cart. Din aceste motive, ucenicii parintelui V., cu binecuvantarea acestuia, au inceput sa imprumute jurnalele lor si rudelor sau prictenilor. in ‘acest fel a inceput s4 fie citit si jumalul de fata de un nnumar fot mai mare de credinciosi. Asa am cunoscut si noi trairea duhovniceasca deosebita a uneia dintre cele mai daruite ueenice ale périntelui V,, céreia ti multumim pentru faptul c& ne-a ingiduit s& publicam o parte din insemnarile sale. Intregul jurnal contine 21 de caiete si acopera perioada 1971-1989. In acest volum este prezentata 0 selectie din primele patru caiete ale jumalului, care cuprind perioada 1971-1974. Au fost incluse si o parte din observatile si staturile parintelui V., sub forma de note de subsol. ‘Avem nadejdea c& prin lectura acestu jurnal, cititorii vor dobindi bucurii duhovnicesti si se vor intari in lucrarea rugtciunii lui Tisus. Jurnal duhovnicese ™Bucuraf-va pururea, Rugafi-va neincetat, Dati mulumire pentru toate, caci aceasta este voia lui Dumnezeu, intru lisus Hristos, pentru voi." (Tes. 5, 16-19) 19 29 ianuarie 1971, Bucuresti ‘M-am rugat si bunul Dumnézeu, Mantuitorul meu, ascultat rugaciunea si mare bucuric am simfit in suflet cand am aflat cum trebuie si ma rog si si lucrez pentru mantuire!. ‘Am cunoscut e& fotul vine de la Tine, Doamne Tisuse, ccind parintele V. a venit sa. ma cerceteze in imprejurri grele, cand sufletal meu dorea mai mult sa stic cum s8 se roage. Ca simi pot controla zilnic starea sufleteasea si s-mi pot da seama daca Iuerez sau nu cum trebuie, voi serie acest jural? zilnic. Voi putea vedea astfel cat si ‘cum am lucrat, Doamne lisuse, de cand Ti-am auzit euvintete prin glasul parintelui V., am stiut ca singura eale pe care 0 voi urma de astizi inainte va fi rugaciunea. ‘Am alergat ani de zile si Te-am cautat, Doamne lisuse, iar acum Te simt in sufleral si in trupul meu, pretutindeni de fata Doamne, acum stiu c& de Te voi chema, vei fi scéparea mea, si cu rugaciunea Ta cea sfaintd voi birui orice ru gi rnimic mu ma va mai putea atinge. ‘Nu stiam s4 Te iubese, Doamne. Acum am pace in suflet, ma bucur din inima sinu stiu cum s4-Ti multumese 1, Dana ragaciun une ne ibaveste de orice rau. Cel ce mse roa amine in 2, Sti jaralul duhovai. Sa sei since rice bine $ rie cere in ru, Sa restest png pen cele rele it uci lava ui Durmezeu peniru cele rele 20 pentru bunatatea Ta cea mare si pentru tot ce ai facut pentru mine si céte mi-ai descoperit O singura chemare si Te simt in inima si in tot trupul meu! Doamne Tisuse, blindule Tisuse, Dumnezeul si Méantuitorul sufletului meu, ma rog s&-mi dai Duhul uteri si al nde i si nu mai cad in deznadejde din cauza celor rai, Nu las pe cel viclean si-mi facd rau mie sau celor dragi ai mei, ca st-si rida de noi c& ne-a biruit, ca liberi s8 fim st ne bucurim si tofi copiii Tai s8-Ti putem aduce laude impreuna si céntari de slaval 30 ianuarie 1971 ‘M-am trezit din somn cu rugiciunea Domnutui lisus ‘in minte si m-am simit foarte fercita M-am intristat si astizi pentru aproapele meu si dubul iotristarii Fam purtat cu greu. Doamne lisuse, seapi-ne Tu, da-ne linistea si pacea Ta! Seara, la Vecernie, m-am rugat céntind si sa dus, am uitat tot. Alta incercare cu E. Avem nevoie de Tine, Doamne, in ficcare clips. Da-ne intelepciune, lisuse, ca s& mu gresim. Descopera-ne adevarul, ca st avem liniste. De la starea sufleteasca ridicata in cea mai minunata bucurie, de ce tare si ne stricim pacea suflenului? it bese pe tot copiii Tai, ii imbratisez cu dragoste u privirea si cu sufletul, Ce pacat c& nu putem fi feriiti deplin! Vin incercari, dar stiu c@ toate sunt ingaduite pentru | a1 smerenie, indelunga rabdare si sunt numai pentru man- tuirea noastra. Atunei trebuie sa le primim eu bucurie. Muitumim, Doamne, pentru tot si toate. Am indragit mataniile, ‘Am lucrat mult si am scris, ca pentrs Dumnezeul si Mantuitorul nostru lisus Hristos. Fiecare suflet doreste la un moment dat sa cunoasca cate ceva din tainele si minunile Domnului. *Vietile Sfintilor” m-au impresionat intotdeauna si am fost influentata de acestea inca din tinerete. Le gasesc ca pe cecle mai bune exemple pentru intarire in eredinté. De aceea le dau cu drag oricui doreste sa le citeasca. Dorese ca fiecare clip’ din viata mea s-o inchin lucrarii si cugetirii pentru méntuire, rugéciunii lui lisus. ‘Am foarte mult de lueru, Doamne lisuse,Intareste-ma ca sa le pot implini cu bine, s& fie cu totii multumiti, ea sa fie pace in sufletele tuturor. Nimeni si nimic s8 nu-mi poata schimba dorinta mea arzatoare de a lucra pentru mantuire si de a urma rostirea neincetata a rugdciunit lui Tisus Stiu 4 nu sunt singura; esti cu mine, Doamne, si Iti ‘multumese pentru tot cc am cépatat ca din mana Ta si nu dorese sa-mi schimb viata, pacea pe care o am si pe care atat de greu si de tarziu am gasit-o, cu nici o bogatie de pe pamant ‘Nuemi pot ardta bucuria deplina in fata atatorsuferinte care exista in lume, ins incerc s® nu treaca mict 0 71 fara s& pot face un eat de mie bine pentru alinare si intarire, ‘Tu ma conduci, Doamne, Tu faci totul, eu nu pot nimic; ba de multe or, in dorinfa aceasta, ma grabesc si in loc 2 st fac bine vad c& gresesc. Cand reusesc ceva bun, adorm fericita! Doresc sa fiu unealta Ta, Doamne, cu ‘care s& lucrezi si si ma porti acolo unde stii Tu; simt nevoia sa fac bine si port mare bucurie in suflet, Ajuta-mi, Doamne lisuse, sa fac voia Ta, sa implinesc poruncile Tale sfinte; trimite-ma unde voiesti $i voi fi neobosita, ca sluga credincioas’ a Ta, Da-mi, Doamne lisuse, dar de rugaciune, Tu sa fii ew adevarat in inima mea, cu pacea si-cu linistea pe care numa Tu stii sa le dai, s& pot indeparta toate gandurile care navalese in mintea mea, ca si nu deznadajduiese, ‘caci nimeni nu ma poate ajuta afara de Tine! Linisteste-i pe cei ce vor sa-mi faca rau, lumineaza-i si miluieste-i Am numarat 2,00 de rugiciun,restul Iuernd in gan 31 ianuarie 1971 M-am trezit cu bucurie in suflet cu gindul c& astazi voi asculta Sfanta Liturghie. ‘M-am rugat in sfinta biserica linistita si am simit prezenta dumnezeiascal Acasa am citit cu bucurie din Sfintul Ioan Scararul Doamne, ce frumos; cuvintele Tale sunt! Ai dat daruri ‘minunate parintelui V. Ajuta-ne, Doamne, si ne fie de folos! Toata nadejdea ¢ la ‘Tine; lucreaza Tu, Doamne Tisuse, Dumnezeul nostru, pentra copiti Tai, nu ne incerca ‘mai mult, Iarta-ne, Doamne, si fii cu noi, ca sa nu ne imprastiem. 2B Seara am fost la R. (fica). Ce copil minunat mi-ai dat, Doamne! Ce bine Te cunoaste si eate stie despre Tine! Sunt fericita si liistta in privinfa ei sia sotului ef pe altacale, cu atfel de lucrare, tot spre Tine! De n-ai fi fost Tu in ajutorul lor la timp, n-ar fi putut rezista, in starea grea in care se aflau sie. Stu si spun mereu e8 i-ai sustinut Iti mulqumim, Doamne, pentru tot si iartd-ne, ca suntem gresti inaintea Tal. Usureaza sufletele noastre, caci fara-de Tine suntem pierdusi, morti pe veci. ‘Am numarat 2.000 de rugaciuni; restul ~ luerand, rmergind. Noaptea am simi din nou prezenta dumne- zeiasca! Doamne lisuse, ce deosebire dé starea noastra per-manenta! Rugaciune sfanta a lui Tisus, ce dulce esti pentru cei ce te iubesc! Lucrez in fiecare zi; si noaptea de-ar fi zi si nar trebui sa dorm, si tot nu mi-ar ajunge timpul. Lucrez ea pentru Tine, Doamne. ‘Am numarat 400 de rugaciuni Da-mi putere, Doamne Tisuse! 1 februarie 1971 M-am trezit linistita, cu ganduri spre bine - ce voi lucra, ce voi termina astizi, Doresc din toata inima s8 fac rhumat vora a in tat ce gandese, in tot ce lucrez; vreau sa stiu c lucrez pentru Tine si cu Tine. iti mulumese c& ma aperi in fiecare zi de cei rai si, 0, Doamne, vad cum Tu fi ‘opresti cu puterea Ta, c& nu-mi pot face rau, 24 Rugaciunea lui lisus mi sa aratat mie in imprejurari grcl... Micam dat seama ca puterea ci este asa de mare, inedt fi preface pe lupii infuriati in miei blanzi Simt prezenta Ta, Doamne, in sufletul meu si in trupul ‘meu, care se bucurd. E bine, stau linistta, Tu Iucrezi Pentru mine, furtuna se potolest, ma sprijin in puterea Ta si nu cad, La Vecemic, s-a citat frumos cu parintele nostr Cte suflete fericite! Azi, o 2i fart incctcari, Ce bucurie vem in suflet! Cand vine parintele V. spre noi, sufletele noastre devin mai simjitoare; ¢ ca in cer. Asta-seara S-a coborit mina Ta asupra tuturor, prin predica patintelui V. iti mulumim, Tisuse! Cu cata dragoste reversi asupra copiilor Tai darurile Tale si umpli sufletele noastre de fercire dumnezeiasca, neinjcleasa, de nidejde si dragoste duhovniceasca! Ma simt a in cer! Sunt usoara ca un fulg; Tu, Doamne, ma port! Unde este oboseala? N-as mai pleca din biserica! Dorese singuratate numai cu Dumnezeu si rugaciunea Ini lisus. Am impresia ¢4 nu voi putea lucra si cd nu Iucrez destul. Dorese s& plee dintre cei ce ma chinuiese Siu €& ma agoperi si mi-adisparut eama, Am simtit in vis iarasi prezenja lui Dumnezeu. Ma rog cu credinta si cu dragoste, stiu c& esti viu si prezent pretutindeni. "Doamne lisuse Hristoase, milu- ieste-ma" va fi permanent in mintea mea, ca cea mai divina muzica; va fi lumina, ntdejdea si scaparea mea! Seara am numarat 400 de rugdciuni; restul le-am facut luerdnd. Voi adormi rugindu-ma. 25 2 februarie 1971 M-am trezit cu bucurie in suflet. Astizi strbatorim fntimpinarea Domnului. Am céntat rugandu-ma. Ce frumos si minunat ¢ cu parintele V.! Ce va fi cerul eu stralucirea si maretia lui Dumnezeu, daca aici, unde avem asa putina luring, ni se umple sufletul de bucurie si fericire! ‘Amo tcama, stiu c8 ma urmareste si nu trebuie s& stie ce lucrez. Tu ma acoperi, Doamne, in fiecare zi! M-am culeat cu rugiciunea in’ minte, Am numarat 4400 de rugaciuni pe matani, iar restl le-am facut luernd, 3 februarie 1971 M-am trezit din somn rostind rugiciunea lui fisus si am continuat mai departe pe matani, Am lucrat et bbucuric si linistita, cu rugaciunea in minte incontinwy. ‘Voi mari numarul de rugiciuni, caci nu pot sta de vorba cu parintele s8-1 intreb si st ma sfBtyiasca in privinta rugiciunii lui Tisus. C. (oul) nervos, vorbeste singur, infuriat pe toata Jumea, cu grou il linistese. Ma rog pentru pacea lui, Ce voi face cu el, nu sti. Doamne lisuse Hristoase, rug- ciunea Ta e minunata: in gind o rostese si se linisteste. ‘Am ascultat predica parintelui V. Iti multumese, Doamne, pentru bucuria pe care o simt cind ffi aud cuvintele prin glasul parintelui nostru. Voia Ta se* ‘mplineste, Doamne, sil ascult ca pe trimisul Tau! %6 Ajutd-mi, Doamne Dumnezeule, st-Ti implinese Boruncile! ‘Am lucrat si m-am rugat cu trei surori- I, G. si E. Ce bine a fost! Tu, Doamne, esti in mijlocul nostra. As fi fericita sa cadem in genunchi la picioarele Tale, mii si milioane de suflete, sa-Ti cantim int-un singur cor si sa Te vedem in slava! Uneste-ne, Doamne, pe toti! Sa fim ‘asa cum ai zis: "O turma si un Pastor"! 4 martie 1971 Cum mam culeat, asa m-am trezit, rugindy-ma; are s-a rugat duhul meu tot timpul eat eu am dormit? Ce bucurie simt in suflet cénd imi aud glasul in duh vorbind aceleasi cuvinte pe care eu le rostese toata ziua: “Doamne lisuse Hristoase, miluieste-ma"! Ce bun esti eu mine, Doamne Tisuse, si eu drag imi raspuinzi; cata fericire imi dai! Cum sa-Ti multumese pentru e& mi-ai dat asa un povautor, care nu fine dinarul Tau ascuns?! ‘Si cum voi putea multumi vreodata parintelui V. pentru tot? Oare merit sa fiu fereita cu Tine, Doamne lisuse? ‘Am lucrat destul? Nu! Te-am cautat destul? Ce am ficut cc sf fii asa de bun cu mine, 0 pacatoasa? Dar Tu le sti toate, Doamne lisuse drag! Simt o putere in trapul meu de la primul cuvant (nu pot exprima ce simt); zie "Doamne" si parca nu vorbese eu; simt ca un cutremur 3 Pazeste mirgaritarele ui Dummezeuce au fost intent, fines scumpe, Pazestecomoara pe eae ai prima. 21 (ceva putemic, cao vibrare, ca o lucrare vie si dulce); Ta esti, Doamne! Simt ceva, nu stiu ce, ceva dumnezciese, supranatural® ‘Ma rog cu bucurie 4 Te sti prezent in inima mea si in tot trupul meu si pretutindeni de fata, cum spune parintele nostr, Eu n-am cuvinte de exprimare, dar ered 8 cei ce se roaga si au rugaciunea Iu Tisus in inima stiu ce simt eu, Nu dorese mai mult decét sa fii mereu eu ‘mine, Tisuse! Dorese s& fiu linistita; daca m-ar lasa cei din jurul ‘meu in pace! Dar ar fi prea usor! ‘Ajula-mi, Doamne lisuse, ca prin virtuti si faptele Virtuti sA ma mantuies, ca sé fu vrednica de a ma numi copilul Tau! Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara, roaga-te Fiului tau si Dumnezeului meu sa ma ajute si sa ma conduca pe calea adevarului viet, Maica Preacurata, miluicste-ma, ocroteste-ma pe mine, care aresese si nu stiu nici sma port nici sa m8 rog. Cu acoperamantul tau acoperd-ma de vrajmasi, care acum. ‘maj mult c@ oricénd au navalit asupra mea; s& nu-mi posta incurca hotarivea mea de @ urma rugaciunea Fiului ‘FTotoa,weboe st expici mai cla.) “Auta urna expic np€@ a og cu gScnes lu lis, cu ftenie fubire,eugetind et Manttorl lis Hestos este vi in suet Siintrupal mei vin Incr de bie. Sm prezenta Sa printrunremur Fa placat tn tpl nen carer dh tr pleut de fret in uf, sind ch El Ireszd in fare ella In liste ane dulce, sbia Dereptibil Ibis mea penta Erste, as dail dea sim din ce in ‘ema ml, Aceast stare mi-aadusinsfleto stare de feiiecumalta ma 28 ‘Tau lisus Hristos. Tu esti ocrotitoarea orfanilor, pe tine fe am maica si nu pot spune nimanui suferinele mele sufletesti. Suf’r cu bucurie. Stiu cd asa trebuie pentru umilinta si indelunga rabdare. Sa nu poata face rau celor dragi ai mei, Vrajmasul e viclean, s& nu ma. descopere unde merg si ce lucre2, Am numarat 400 de rugaciuni, Restul ~ lucrand, ‘mergind, toata ziua. (..)° Scara adorm cu mataniile mele dragi, ca niste margaritare. Fiecare boaba este 0 lacrima de fericire Pentru descoperirea rugaciunii, Sunt daruite cu dragoste de I. , dupa ce i-am spus c-mi plac atat de mult, Cred e& are suflet curat, si sigur c& nu gresese. Cei ce au rugiciunea inimii socot ca sunt sfintiti prin prezenta Duhului Sfint in inima lor. Doamne, sd nu fiu dezamagital Celelalte doua surori, E. si G, la fel sunt. Cred 4 due o viata sfanta intre oameni - traire duhovniceasca, linistita, infeleptita de blandul Tisus, cu ajutorul parintelui nostra V. Ma simt intarita si pot indura necazurile vietii cu mai ‘multa usurinta. fl chem pe Domanul lisus Hristos si uit de necaztti, Stiu cd ma va ajuta intr-un chip minunat, rostind rugaciunea Lui fn ficcare zi trebuie sa fiu atenta in jurul meu, s8 nu pierd pacea si bucuria. Am numarat 3.000 de rugaciun 5 februatic 1971 Azi ¢ vineri, zi de post, draga mie, M-am trezit fericita ca azi voi lucta mai mult pentru méntuire, 29 Ma rog mai usr siam ocazia st fac mult bine. Dragoste sfint, cu tine it birui pe tof, cu adevarat! ‘Am stare buna, pe care as dori-o tuturor; in minte, nici un gand care st-mitulbure linistea. imi sim sufletul urificat i eat e de bine! psrs, Vere. Sfnele crt ni nal sel ccatre Dumnezeu Cel atotputeric si bun. Ma cuprinde emotia si ma rog eu bucurie, cu frica si cu nadejdea ca ‘vom fi mantuititofi cei ce alergam spre El ‘Am numarat 2.000 de rugiciuni, restul facandu-le lucrind, Seara am terminat rugaciunie. 6 februarie 1971 M-am trezit cu gandul Ja rugéciune. Am numarat lucrind. Pe Doamne lisuse, ma auzi! Nu ma lasa in mana celui ru, goneste gandurile lor rele, linisteste-i, Miluieste-i si pe ci si pe mine! Tot timpul am dorinta sa cad la picioarele Tale sfinte sa-Ti multumese si sa ma rog. Lumineaza-mi mintca, sa , ru gresese si sd cad sub povara amenintirior. fi dau in arija Ta, Ai mila de ci, ©& ma oprese din lueru, ‘Am mult de tera, dar fac totul eu drag. Chemarea numelui Celui care aduce pacea cea adevarata ma Tinisteste ca s4 pot fucra. 7 Tu, Doamne lisuse, esti bucuria mea, fericirea sufletului meu si caut permanent si meditez 8 esti prezent pretutindeni, si in sufletul si trupul meu. 30 Descopera-le, Doamne Iisuse, tainele Tale dumne- zeiesti tuturor celor ce doresc s4 Te cunoasc& pe Tine viu si adevarat. Asa cum eu am alergat ca Marta si Maria si ‘Te-am simfit viu, prezent in suflet, in trup, in toata fiinta mea, da-le tuturor simtirea aceasta, Suflete al meu, bucurd-te, nu mai dormi! ‘Am numarat 400 de rugiciuni, restul - tot timpul, lucrand, 12 februarie 1971 Ce s-a intimplat, n-am scris nimic cinci zile si nu mai stiu sa scriu ce am simit... Cand m-am hotarat sa luerez ‘mai mult, mi-au pus cu toi piedici. M-au incurcat, Ce vor de la mine cu totii, deodata? Nu ma mai pot planifica. ‘Am rostit rugaciunile tot timpul, dar n-am avut timp sa scritt nimic. Cred ca nu sunt buna de nimie, c&ci nu le pot birui pe toate’. Ziua e prea mica. Cam trag la somn, Doamne lisuse, nu ma parasi! Si fa-i si-si scada pretentiile, ajuta-ma si nu cad. Dubul intristarii m-a cuprins si suport cu greu. Vreau, Iucrez, dar obosese uusor. Poate este ispita? Pierd mult din rugaciuni. Am ‘obosit rau. - Cu ajutorul Tau, Doamne, imi voi face alt program. Rugaciunile sunt pufine si slabe, Sunt foarte obosité, Am Iucrat putin si prost astazi si rugaciunile se intrerup ‘mercu. Doamne lisuse Hristoase, Preasfanta Fecioara si 5, Hrstos ozs “Indrani. Ev am bi lume (Loan 16,33) 31 sfintilor buni, ajutati-ma! Fara ajutorul Tau, Doamne, nu pot nimic, darul Tau este; nu ma lasa! Trebuie sa termin totul si nu pot. M-am intristat si mi-e greu, ‘Nu sunt mulfumita. Cu parintele nu pot vorbi, nici mu stie ca eu luerez. Nu vreau sa-l-intristez; cate necazuri ‘mai grele are dansul de rezolvat! Cand va trece totul cu bine, fi voi spune. ‘Am numarat 2.000 de rugaciuni. | 13 februarie 1971 Mam trezit mai odihnita si cu gndul la rugaciune “rebuie sa reusesc ce micam propus - rugiciunile mai indi, Am numarat linitita, Dupa eéteva ore, iar am ‘obosit; trap neputineios, s@ te cule Doamne lisuse Hristoase, miluieste-ma! Daemi somn odinitor, ea s& pot iuera, Nu mai am timp. Am dormit putin si sunt mai in putere; ma pot ra in pace, cu usurinta, lucrind. Am numarat 2.000 de rugaciuni. iti multumesc, Doamne lisuse! Maine va fi duminica. Astept cu bucurie Sfanta Liturghie. In timp ce ma rog ma odihnese. 15 februarie 1971 M-am trezit fortat; sper s& pot lucra, Alt incercare. Fie voia Ta! Nu-mi mai fac probleme nici pentru viata ‘mea. Ce voiesti Tu, Doamne! La operatie nu mai ma duc. 32 Trebuie s8 tucrez mai mult. Primese cu bucurie tot ceea ce-mi dai, Doamne lisuse! Nu vreau sa deznadajduiese; poate in acest chip voi fi mantuita, prin suferinta®, Tu ne tii in viald pe pamant cat Ti-e voia Ta! ‘Am lueratcu spor, dar parca nu mai am timp s@ termin, totul; in fond, cine ma forteaza aga? Parintele spune: "Vesnicia e mare; fit Linisiti, lcrat lnistii"; si eu ce fac? ‘Am mumarat 400 de rugaciuni. 17 februarie® 1971 Linistita, mi-am facut rugaciunile cu drag. Mataniile imi sunt dragi, c&ci imi adue aminte incontinuu s& zic rugaciunea si-mi adue aminte si de I, care mi le-a daruit si ma indrumat cu dragoste. Copii buni ai Tai, Doamne, sica siG.;au suflete curate, are. iti mulfumese, Doamne, cca mi le-ai descoperit pe ele si pe parintele V., cAruia ti multumese din suflet pentru increderea pe care mi acordat-o. are voi putea rezista st ies cu bine din situatia familiala grea in care ma aflu? De ce se ocupa acum mai mult de mine? ‘Doamne lisuse, Maica lui Dumnezeu, cu darul Vostra, ajutati-mi! Da-le, Doamne, liste, intelegere, s4.nu poatd {inst crcea st ne- purtim cu demntate,c8 doar o duce alatur de no si Hristos, El, personal, vu, ne jut B face rau nimanui. Ocroteste-ne, fii cu noi! Lucreaza, Doamne, Tu pentru noi, ca sa avem liniste. Goneste tot, raul eu puterea Ta cea mare. ‘Am ramas in urma cu toate, Am numarat 400 de rugaciuni, 18 februari 1971 Astazi am Iucrat cu multa pace in suflet. Voi purta crucea mea asa cum mi-ai dat-o Tu, Doamne! iti multumesc; cu darul Tau si cu ajutorul sfintci Tale rugaciuni, am reusit si -am impacat pe tot spite, incereari grele pentru starea mea. Nu sunt restabilté dupa operatic. Ajuti-mi, Doane, dorese din tot sufletul sf luerez eu Tine pentru mantuirea mea. Nu ma lasa s& deznadajduiese, nu vreau st-i fac voia celui rau si vielean, ca sa se bucure ea eu pling, Intareste-ma, sterge-mi lacimile, ca st pot teee usor si s4 seap din situatia grea in care ma afl’. ‘As plecaintr-unloe singurati®, s& nu mai stie nimeni cc exist, st nu se mai ocupe de mine. As fi ferieta eu ruigiciunea lui Tisus 7, Ver i resabith, Vel ita ofa fost operat. Cin Doctor Hrstos ndecs, per Boala st din wup gi dn suet 5 Vee haste, usin: "Itai cAmara ta (in nima ts) i inchinind ug, roagate Taal Tay, care est in ascuns, si Tata TB, care vede In scins, i va spl ie" (Mate 6, 6). “Auioare raspunde: Asa am ginit la inceputul rugiciunl fag din ume. Sots, a lume eramisiunesslucrateapentrurmanuiteasufetuls 34 Acum stiu de ce multi din Sfintii Parinti au fugit prin pusti, departe de oameni, cdci vrajmagul Iucreaza cu Putere si musi usor de doborat. Cu mare greutate, cu Butoral deagostel adevarate de oameni si cu rugaciune, Se mai potleste rl penta un timp. "Tti suntem copit Tai, Doainne! Infelepteste-i sa rursi mai fac ru unl alta, De ce inte nu se ocupau de mine, iar acum ma urmarese?(.) 22 februarie 1971 (© zi mai inigtita, dupa mult timp in care zi de zi am petrecut numa in incercri. Prin tacerea mea sirugaciunea Jui Tisus, i-am biruit. Au incercat in fel si chip st ma provoace, dar au vazut ca este in zadar si si-au schimbat singuri atitudinea?. Se uité mirati cum rabd si tac, nu ca in trecut, 24 februari 1971 Doamne Tisuse, ce frumos am lucrat; somn Tinistit, nici un gind rau nu m-a mai tulburat, cu toate greutatile pe care le intimpin, Nu mai aud bine ce se vorbeste in jurul meu. Eu ma sim fericita si ei nici nu-si dau scama, ‘Am numarat 3.000 de rugiciuni, Vis frumos! Efectul meditatilor si rugaciunitor? 9, Dummezes lereaza! Roagtte sti dea putereacredinei vi 35 25 februaric 1971 M-am trezit cu rugaciunea in minte, asa cum m-am culeat. Toata ziua am lucrat linistita. Am fost la R. E greu, dar luerez, ma rog, nu vreau sa mai rémin in urma. Am numarat 3,000 de ragaciuni; restul -Iucrand, mergind. 28 februarie 1971 Azi c duminicd; Sfanta Liturghie. Sunt linistita, ma rog avand prezenta Mantuitorului permanent in inima si in suflenal meu, Sunt fericta, gandurite nu-mi mai tifbura ‘mintea cand ma aflu in sfinta bisericd. Pacea gi linistea coboara in suflet. Ma simt mai puternica, oboseala sa dus. (..) | martie 1971 inceputul postului cu bucurie, Dorese s& ma impartasesc cu Sfintele Taine. Doamne, ajuta-mi s4 fiu vrednica! Da-mi rabdare pentru toti, smerenie curata si sfanta S-a facut repetitie cu parintele V. Ce fericite suntem toate surorile, care venim cu bucurie st-i cdntam slava Ini Dumnezeut Am numarat 2.000 de rugaciuni si m-am rugat tot timpul lucrand, 36 5 martic 1971 M-am sculat greu, gripatd, am dureri de cap. Nu vreau sd-mi fie scuza, ca s& nu lucrez. ‘Am numarat 2.500 de rugaciuni. Simt din cand in deapt, “Trebuiesiubim in ordine:adorim pe Durmnezea,supravenerim pe Maca Donn, veneram pe stn ingen i pe ft stint, iobim pe oamens admiram animalele, vegealee, minetalele dips necesit, cei oul stapinl bunurilor, nu rbul lo. 25.4 te poo inseam a ert i anu mai ges 7 83 19 iunie 1971 M-am trezit cu gndul la rgaciune. M-am rugat usor sicu multa bucuric, simtind prezenta Domnului in suflet si pretutindeni. Vreau s& traiese permanent in pace desavarsita si in bucuria pe care Tu, Doamne, mi-ai dat. imi dau seama de neputinta mea si stiu c8 fara de Tine nu pot face nimic, nici rugaciunea, edt trebuie si cum trebuie. Dorese ca din incercarile prin care am trecut si tree SA ma invat $4 iubesc cel mai mult dintre toate virtujile puterea smerenici. Ajuta-mi, Mintuitorule, fii cu mine! Toata ziua am Iucrat bine ca pentru Tine, Doamne; Tu ma ajuti! Ai mila de mine, cugetul meu se indreapta aproape permanent spre Tine! ‘Am avut mare bucurie, Sfantul Mina mica descoperit cartea si caietul. ffi multumese, Sfinte Mina; n-au trecut decat 24 de ore si m-ai si ajutat, Mi-ai redat linistea, Cat de bun si de mare facétor de minuni esti! Te-ai rugat Domnului pentru mine, care n-am nici un merit, edci nimie nu fac cum trebuie. Mi-ai dat incredere. {ti mulfumese, Sunt fericita. Am facut rugaciunile eu si mai mult credinga si putere Doamne lisuse, Tu toate mi le implinesti, si eu ce fac ‘oare pentru Tine? ‘Térziu scara, am fost la Foisor si a fost bine; s-au linistit. Seara am adormit cu rugaciunea in minte 84 21 iunie 1971 ‘Am fost la R. Sunt foarte obosita. Nu mi-am facut rele de somn si toata ziua am fucrat fara bucurie, M-am rugat slab, ins m-am odihnit cand am sosit acasa si apoi ‘m-am rugat si am lucrat cu bucuric, Doamne Tisuse, am nevoie de ajutorul Tau! fnta- reste-mi trupul si sufletul, ca sé pot implini totul la timp si cu drag. Gandurile mele cugetd aproape tot timpul spre Dumnezeu. Nu mai pot fica inainte de incercarea cu E, Le sarutam pe toate surorile cu o fericire si o bucurie ‘pe care nu le mai simt acum; cu dragoste adevarata. Mi-a Iuat clanul si o data cu el bucuria pe care o simtcam iubind oamenii Este adevarat ce spune Sfantul Apostol Petru, ca iavolul umbla, récnind ca un leu, edutind pe cine sa inghita" (I Petru 5, 8). fntareste, Doamne, credinta si nadejdea mea, ca nu ‘cumva s@ pierd mantuirea din cauza luptei pe care o due eu duhurile raului Cu rugaciunea tui Tisus, pe care o spun necontenit, am nadejde ca voi fi huminata sa stiu ce trebuie sa fac ca si fiu vrednica de bunatatile fagaduite. Eu nu pot face nimic; numai daca El, Domnul si Mantuitorul, voieste ca pentru lacrimile mele sa se milostiveasca de sufletul meu! Faptele mele nu inseamna nimic, pentru c4 mu eu le fac, ci Elcu mine. Eu sunt nimie. Sufletu, pentru el mi-e teama sd nu pateasca ceva, ‘Ajuta-ma, lisuse drag, st nu mai gresese; cdnd vorbese da-mi intelepeiune, ca s& nu implinese voia celui rau, 85 ficand pe cineva sd sufere din cauza mea, din cauza nestiinfei mele. Doane lisuse, binecuvinteaza-i pe tofi cei cema vorbese de rau sima nedreptatese si luminea22-, ca si nu pateasca ceva din ceuza mea. In toti oamenii vad pe copiit Tai, Doamne, si trebuie sti iubese,c&ci i Tu i iubesti. Dar’ pentru aceasta ajuta-ma st-i iubese pi fapte - nu cu vorbe, caci tot ce fae sti c& pentru Tine si prin Tine fac, ca sa Te marese si sa Te slavesc pe Tine, Dumnezeul nostru! Dorese sa fiu pururea cu Tine py rugiciune curata si mintea mea s8 fie departe de orice pcat si gura mea si se deschida spre bine si spre Iauda Tain veci. Seara termin rugaciunile si adorm rugandu-ma. 22 iunie. 1971 Astazi m-am rugat usor si am lucrat cu bucurie, Seara ‘am fost la Vecemic. E. a vorbit céteva cuvinte eu mine. bariera usoara ne desparte inca. Ce bine ea Te am pe Tine, lisuse! Nu-mi pun nadejdea in oameni. Ajuta-ma sa inteleg smerenia, ca Tu sa vii cu Duhul Tau Cel Sfant in inima mea si eu sé Te primese. Cu frica si cu nadejde, ca 6 sluga credincioas sa implinese numai voia Ta si st cuget neincetat la darul Tau si si-Ti multumese de-a ururea. Seara adorm rugéndu-ma, 86 23 iunie 1971 Astizi am avut mare bucurie in rugaciune. Am fost la biserica. Am primit mustrare pentru nestiinta mea indi- rect, de la parintele V. Iti muljumese, lisuse. M-am hotarat s& uit tot ce-i rau si s& vad numai binele in toti copiti Tai, ca st-mi recapat increderea. Nu cunose nimic din tainele Tale. M-am descurajat la o mic& incercare. lisuse drag, trimite ingerii Tai buni din nou spre sufletul ‘meu, ca st ma bucure si si ma faca s@ infeleg cu adevarat cA spre binele meu a fost tot raul si spre mantuire si telegere duhovniceascé mai adnca. Ma voi stradui in rugaciune si voi birui totul. Doamne, ai mila de noi! 24 iunie 1971 ‘Méam trezit cu gandul la rugaciune, Exercitile si rugaciunile merg usor, cu pace si cu. bucuri ‘Am fost la Patriarhie. Sfantul Dimitrie mi-a dat miros ccu buna mireasma duhovniceasca. {ti multumese, Sfinte Dimitie; roaga-te Domnului pentru mine. ‘Am fost apoi la Sfintul Mina, st-i adue multumire pentru ci m-a ajutat. Am lucrat si m-am rugat fericita, 27 iunie 1971 ‘M-am rugat in sfanta biseriea cu nadejdea ca bunul Dumnezeu poarta grija si de mine, Am mare dor de 87 ccunostinte si stu c& de voi cauta si ma voi sili, El bun si-mi va dat Meditez la intelepeiunea lui Dumnezeu si nu dorese decit st am pacea si bucuria cea vesnica si adevarata Scara ma rog s& ma invete cum sA ma og, cdc nu stiu nici att, Adorm rugindu-ma cu rugiciunea lui lisus. 28 junie 1971 Mam trezit dintr-un vis frumos. Citeam ceva seris cu litere mari de tipar, ca un tilu: "Rugaciunea necontenita, cu respiratii, cu prezenta lui Dumnezeu", Doamne Tisuse Hristoase, ajuta-mi sa ajung s& pot face asa: rugaciune necontenita si st Te am prezent in inima si in sufletul meu si pretutindeni de fata prezent, viu si adevarat. Vreau st Te iubese mult, Tisuse drag, ca sa trdiesc viata cea adevarata cu Tine si prin Tine. Ca 0 flacara vie s4-arda in inima mea dragostea pentru Tine! Seara am fost la Vecemnie. M-am pregatit pentru Sfanta. Impartasanic. Doemne, Mantuitoral sufletului meu, nu te uita la gresalele mele si mA curafa cu preacurat Trupul Tau si rma spalA cu scump Sangele Tau pe care Iai varsat pentru noi toti in grele patimi, ca sd ma bucur de mantuite sis fiu vrednica de vista vegnica feriita, pe care ai fagaduit-o copiilor Tai! 88 29 iunie 1971 La Sfinta Liturghic din ziua Sfintilor Petru si Pavel m-am impartasit eu preacuratele Taine ale Domnului Tisus si ma simt ea un fulg. Sunt fericitt, Mulfumese Domnului rugdndu-ma. Dorese sa nu uit nici o clipa ea tot lucrul il fac in prezenta tui Dumnezeu. ‘Am fost la R. si am citt si am scris, ca s@ infeleg din taincle nevazute ale Domnului, pentru folosul sufletuli Citese din "Prietenul divin", in care se spune, inte atatea fraze minunate: "Sfintenia este un ideal obliga- toriu"; "Fit desavarsti, precum Tatal vostru Cel cerese desavarsit este". $i chiar de-ai putea s&-ti astupi urechil la cuvintele lui Tisus, tot nu vei putea inabusi glasul inimii tale. Tisus nu-t Jasa in voia soartei pe sarmanul ‘muritor care-si intinde spre El bratele rugatoare. El a ‘murit pentru iubirea de oameni, Cerul si iadul au ochii atintiti asupra mea, iscodind toate miscarile inimii mele, ca sa stic daca ea bate pentru Tisus sau pentru dusmanul Sau, satana, Daca lucrarea ‘mea nui pentru lisus, ea este pierduta pentru El pe veci. Ingerii si sfintii se intristeaza. Daca insa lucrarea’ mea este pentru El, fi produc mare bucurie si-L vad aplecandu-Se spre mine cu o miscare plina de mulfumire, cu chipul bland si surdzator. Eu fl vad, fl simt si sunt atunci nespus de fericita ca Tisus e mulfumit, Vreau s8-L Iubese pe lisus cum fl iubeau Apostoli si sfinti, pana la uitare de mine insami. Nazuiese spre sfintenie $i eu. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, binecuvinteaza aceasta nazuin{a a mea! Vreau s& traiesc o viala noua. 89 Tubirea dumnezciasca sa domneasca in inima mea si in suflerul meu sa fie lisus. Dorese s4-I dau Iu lisus sufletul si trupul meu, toate gandurile mele, simtamintele mele si tot ce-mi apartine. Eu sa pastrez doar grija de a-L iubi si de a implini voia Sa cea sfinta! Las s patrunda in mine sentimentul de nadejde in Dumnezeul Cel atotputemic in lucrarea desavarsirii, Voi lucra totul prin iubire™ 30 iunie 1971 Mam trezit odihnita si cu gindul et azi voi putea lucra mai mult pentru suflet. M-am rugat cu bucurie si am simtit in timpul rugiciunii ceva sublim, ceva ca o plutire pe 0.apa linistit, si m-am bucurat ca un copil. ‘Am lacrat cu spor, in liniste; nimi nu ma mai tulbura. ‘Am sufletul usor. 1 iulie 1971 © zi minunata, Am fost la sora mea cu parintele V. Ce exemplu de bunatate si rabdare, Doamne lisse! Cum sa ccapat si cu putin din aceste daruri? Nu dorese nimie altceva pe acest pamant decat si-Ti urmez Tie, lisuse, i nimic din ceea ce se petrece in jurul men s& nu ma mai tulbure. Dorese sa ma lepad de mine, st-mi port cu tarie 24, Nu ita cea sci i ‘int pretieimparateasca f ius nospes dite ee ce sunt "eam 90 cerucea, asa cum am primit-o de la Ziditorul meu, cu bucurie adevarata, spre a putea implini totul, pentru Curdtirea de greseli si pacate si pentru a fi mantuita, $a lucrez necontenit pentru ca sufletul meu sa se inalfe spre frumusctile nevazute si sa traiasca in bucurie cu Tisus aici pe pamant, precum si in viata viitoare. M-am rugat cu mai multa putere si usurinfa, Cum "ep fugaciunea lui lisus, imediat incepe’si inima sa bata in ritmul rugaciunii. O ascult eu atentie si ma ro dupa bataile ei, dar dupa un timp se opreste si atunci ma tog mai departe numai cu mintea, Cateodata fine cinci minute, alteori mai mult’. Ma simt foarte fericita, ‘Adorm rugindu-ma, 3 iulie 1971 Bate vantul si norialearga pe cer cu vitezA. Nu placut, ¢ frig, furtuna parca vrea s4 ne arunce jos, in gol. Nori de raf se ridica, alergind si intunecdnd cerul si pamantul Te-ai suparat pe noi, Doamne, ne ariti c& suntem vinovati inaintea Ta! Strigam catre Tine cerindu-Ti mereu, dar noi nu-Ti dam nimic in schimb. Suntem obisnuiti ca Tu sa le implinesti pe toate, chiar daca noi nu Te ascultam. Lumineaza-ne, Doamne, ca sane vedem as cum suntem: nerecunoscdtori pentru bunatajile cu care ue acopert spe care neincetat ni le daruiesti, fara s& meritar, Slava Gi mulfumire Sfintei Trio! pentru toate daruriteprimite ‘rostemare pin la pamin si atepies& a peri ceca cea cst, . 1 fi rezenta lui Dumnezeu. ‘Ma rog cugetind tot timpul la prezenta ‘Numele ui Tisus este prezent incontinu in rmintea mea. ‘Trebuie sa lupt ca sa fiu vrednica de bucuria pe care jai dat-o, Tisuse, si de care nu ma mai pot despart rugiciunea ‘Ta cea putemnict. Por cu usurint si et ‘bucurie greutatile si nu uit ca toate sunt de la Tine, si cele une si cele rele. orS irs ini fac exectile gi rugaciunie gi adorm eu rugiciunea in minte. 5 iulie 1971 Meam tito. M-am agate bua Doane Tisuse, {ti multumese pentru bucuria, pacea, nites, are buna, frcea pe care mile tom in ut in ‘impal mgsioni sin mpl uri Reva, Doane, bunitaie Tae cre spre noi tote cae Te eum cu sirguinga! Ajuta-m8 s implinese voia Ta, c&ci TMpcafinty Naotoae de Damnezeu si purr Fecioara Maria, roaga-te pentru noi si ne miluiest! Mi-am terminat rugaciunile scara tarziu si am adormit rugandu-ms. 6 iulie 1971 ‘Azi m-am rugat lucrind mai tot timpul. Seara m-am rugat cu atentic si iubire pentru lisus, pe matanii, o snumarand in ritmul batailorinimii, si am simit o ealdura dulce. Cand incep rugaciunea incepe si inima sa bata, Atentia mea coboara in inima si simt c& Mantuitorul via in inima mea. Cate 10-15 minute o aud cum bate si ma rog dupa bataile ei zicdnd: "Doamne Iisuse Hristoase, riluieste-mat"?®, Dupa un timp n-o mai aud si n-o mai sim. Imi sunt dragi camenii din ce in ce mai mult si ma bbucur cu tot sufletul cind sunt ferciti, pling cu ei si caut sti ajut cand sunt nefericti. Dorese ca Dumnezeu si ine in sufletul meu cu harul Sau, ca sub indrumarea Lui ‘sé lucrez pentru binele aproapelui meu, Stiu e@ Tisus nti piriseste niciodata pe cei ce se roaga cu credinta si implinese voia Sa. Ma simt foarte linistta si traiese in bucurie, cu rugaciunea Tui lisus in minte si in inima, stiind e& once fac si oriunde merg El merge eu mine, ma apara si nu-mi este teama de nimeni side nici ointamplare, ca in trecut. Fac rugaciunile cu usuringa, in liniste si cu rare bucurie. Simt prezenta Domnului lisus, Care este pretutindeni de fafa, ma vede si ma aude. 7 iulie 1971 Azi, la Vecemie, m-am rugat usor si mi-am simi ini- ra cum se roaga ritmic. Sunt bucuroasa pentru aceasta. 26,0, ce verte minanata In nia losnei se ard, (Ca Sa nscut Prune, Prune din Dubul fin. 93 Cobor mintea in inima si ma rog in ritmul ei. Cat timp sunt atenta, bate si ea. Apoi, daca ceva ma intrerupe, se ‘opreste. Am pace si dor de cunostinfa side a lucra eat mai mult. fmi pare rau de timpul pierdut, cand n-am lucrat decat foarte putin pentru suflet, iar acum m-a cuprins un dor nestavilit. Nu mai am rabdare sa le euprind pe toate ‘te mi-a daruit bunul Dumnezeu. O data cu rugaciunea Iui fisus am prins acest dor. Am redus orele de soma, cai altfel nu mai reuseam, gi astfel luni de zile m-am luptat ‘cu somnul, caci nu dormeam cat trebuie. Am vrut sa ma obisnuiese st dorm mai putin, si timp de sapte luni de zile am redus somnul cu patru ore zilnic™”. Aceste ore au fost rezervate pentru lucrare sfinta. Nu aveam de unde sa fur timp, caci viata isi urmeaza cursul si datoriile celelalte, ale familie, raman aceleasi $i totusi, cred c& nu fac eat ar trebui. Am incercat sa dorm si mai putin, dar devin obosita si nu lucrez nimi bun, 8 iulie 1971 ‘M-am trezit dintr-un vis frumos. Citeam: "blandetea". Doamne, stu si cunost ca de la Tine este totul. Cu blan- dete reusesc sa fac binele, cu blindefe si cu milostivire trebuie sa lucrez; asa € voia Ta! Da-mni, Doamne, nédejde si dragoste, ca asa s4 implinese poruncile Tale. fi mul- fumese cu lacrimt pentru toate darurile cu care imi bbucuri sufletul cum n-a avut el parte niciodata. 27, Atentie la rezstenta tropa 94 ‘M-am rugat cu cAldura. Simt c& se incalzeste inima; parca ardc in jurul ei sie bine. Linistea si pacea din suflet sunt foarte adénci. Cateodata parca privese cu mintea infinital, unde intrezaresc si patrund ceva din taincle adevarului. In cer i pe pamant e liniste mare si aceasta coboara si in sufletul meu. Nu mi mai tulburd nici un gand. Nu mai aud, caci nu vreau si mai aud vociferarile ceelor din jur, fiindca nu ma intereseaza, si e departe de mine dorinta de a intra in discutie, Sunt foarte departe de {In timpul rugaciunii simt cdteodata un tremur usor si @,putere mai mare in trupul meu. Doamne lisuse, Tu esti cu mine gi eu Te sitnt in trupul sin inima mea, cu Duhul ‘Tau Cel Sfant, bun si dulee! Din ultima incercare m-am mai infeleptit. Sunt mai tent la vorba, la purtare si la orice as putea gresi fata de aproapele meu. Cred c& din nou voi avea incredere in foameni si nu voi parasi pe nimeni, caci cu Tine merg, Tisuse, si Tu vei face total ca s& fie bine. Intai Te voi intreba pe Tine ce ai face in locul meu, si apoi voi ccunoaste ce-Ti place Tie si ce nu. Esti linga mine. Vreau a Te simt mereu! Ajuta-ma sa fac numai bine, sna irdiese lenevind. Am mult de luera- de seis, citt, nvatat - si vreau cu adevarat si vad c& lucrez Cricea mea mi se pare usoara acum, de cand Te stiu cA esti cu mine. Pentru putinul pe care Iam lucrat in numele Tau, Doamne, m-ai rasplatit prea mult, din cale afara de mult fata de cat meritam. Cat esti de bun, lisuse, noi nici nu cunoastem bunatatea Ta; 0 comparim cu franturile noastre de bunavoinfa si zicem ca suntem si 98 noi buni. Afard de Tine nimeni nu © bun, nici drept; dreptatca noastra omencasc este vesnic in ispita si nu ‘este deplina niciodata. Ne silim sa cunoastem ceva din tainele bunatati, ale dreptatii, ca st me putem lupta cu tofi cei ce vor sa ne ia pacea Ta, bucuria Ta; s uptam cu puterea Duhului Tau Cel Sfint! Da-mi?*, Doamne, si mic putin din darurile Tale sfinte, ca s& pot fi si eu printre cei pe care-i luminezi {ti mulrumesc, Tisuse Dumnezeule, pentru fericire pe care o simt in suflet cand vorbesc cu Tine, eu, care sunt un nimic in fata Ta! Ma minunez.cum de Te wit si la mine! Totusi, Tu, din dragostea Ta cea mare, ai venit pe pamant pentru noi, camenii pacatosi! Cred c& esti viu langa mine si astept eu rabdare si nadejde. De cdnd am inceput rugdciunea Ta cca sfinta ma simt mai puternica decat oricand®. Nici in tinerete n-am avut atita putere de a lucra, de a gandi si de a avea atta pace si bucurie. ‘MA gindese ca am varsta la care ar trebui sa Iucrez mai putin, s& merg mai putin, si ma odihnesc mai mult, iar eu, in schimb, fac acum treburile mai cu putere, cu bucurie si din ce in ce mai multe, fara teama, din iubire! Eu ma rog si Tu, lisuse, revarsd asupra sufletului meu harul Tau. Implineste Tu in mine totul cu bunatajile Tale cele ceresti! Seara termin 3.000 de rugaciuni 28. Naat, chiar stun cn fac rugciune de cerere, ca pentrano vias ‘inseam "a aves, ca 29. ate inseam "a8"! 96 9 julie 1971 ‘Am fost la Patrirhie, Sféntul Dimitrie ma cheama parca mercu. Las tot lucrul si merg si stau putin in ‘genunchi Kinga sfinta lui racla, Sfinte Dimitri, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi tofi ca sa fim curati si pregatiti in fata judecati, ca tofi sa fim méntuti Ganduri ceresti ma cuprind si dorese 8 fiu tuminata cu mintea, ca prin fapte st am pacea vesnica, Port it suflet o mare fericire, ma bucur ea un copil care a primit © juctrie noua. Am ginduri nespus de frumoase si {ndltatoare despre Dumnezeu, despre sfinii Lui ingeri si despre tot sfinfii care-I cinta in slava! Dorese s8 fiu eat mai mult timp singurd si s4 pot cugeta in liniste la bunul Dumnezeu. Dorese 4 am inima si cugetul curate, ca sa am parte de Duhul Sfint. Dorese s& fit. ca un mort pentru lume si 8 fiu numai cu lisus Dumnezeu, s8 cunose si st fac voia Lui cea sfanta Rugaciunile merg usor, cu drag, si in fiecare seara adorm rugandu-ma, 11 julie 1971 ‘Azi, la Sfanta Liturghie, m-am rugat céntind, Sufletul meu se bucura si se inal cdtre frumusetile cele nepraite si mintea mi se lumineazA de cunostinte dumnezeiesti. Rugaciunile merg usor, cu bucurie si pace. M-am trezit dintr-un vis frumos. larciteam:"VIATA", cu litere mari de tipar. Viata in Hristos o aver. Traind ” viata in lisus Hristos, cu El, tate dorinfeleni se implinese. Frumuseti negraite ni se descopera. Tisuse, lumina si odihna sufletului meu, uneste-ma cu sfintii Ta, sa pot lucra sicu cum Iucrau ei sis& sufar si eu cum sufereau ei pentru credinta puternicd in Tine! Lucreaza cu darul Tau, al Duhului Tau Cel Sfint, gi ingelepteste-ma, ca s& cunose tainele Tale si voia Ta! 13 iulie 1971 © zi buna. Am fost cu M. la Mantstirea Cernica, Sfantul Calinic are 0 mireasma minunata. Am fost binecuvantate de parintele N., apoi am pomnit fericita spre casa si nu m-am tulburat pentru incerearea pe care fam avut-o. Domnul este scaparea si nadejdea mea! In timpul rugiciunii simt ca plutesc ca pe o apa lina spre cunostinta vie, adevarata. Simt curdtia sufletului, care se inalta usor spre infelegerea tainelor minunate, nevazute, figiduite, de viaja adevarata, fericita, cum a fost la inceput. Seara adorm rugandu-ma, 14 julie 1971 Dimineata m-am sculat greu; sunt racita, Seara, la Vecemie, parintele V. a tinut © predica frumoast. (..) : Hand sufleteasca am destuld, numai sd implinese 30, Dad te unesi cu Hristos seu pace Lui, eth tu fini Lu, 98 voia lui Dumnezeu, ca sa pot avea parte de bunatatile fagaduite de Dumnezeu; in El imi pun nAdejdea.Chiar de sunt pedepsita, eu tot la Tine strig, Doamne, si mi iert. Tu esti bun, si cu toate ca eu nu merit imi trimit,Tisuse drag, tot ccea ce dorese pentru ca st ma pot apropia de Tine! Ma hranesc si caut ca si alti copii ai Tai st se bucure, daruindu-le si eu, mai departe, celor ce sunt insetati dupa cunoasterea adevarului. Iti mulfumesc, Doamne! 15 julie 1971 Astizi m-am rugat cu usurint, pe drum, luernd. Am. fost la R. Am umblat mult si am obosit. ‘Cam des vad in jurnalul meu "sunt obosita", “obosita’, "am obosit"; ma tot vait. Sufletul meu zice trupului meu ‘cam asa: "M-am cam saturat de tine, trup neputincios, prea multe ore vrei st pierd pentru odihna ta, siew nu mai am timp". Adevarul e c& am redus perioada de somn eu 3-4 ore fata de anii trecuti. Anul acesta am vrut sa-mi impun o reducere, altel n-am de unde lua timp si pentra bietul meu suflet. Sufletl zice mai departe trupului: "Eu ‘vreau s4 ma inalf ct mai sus, catre Creatorul meu, si tu ima tragi in jos cat poti mai mult. Vreau sa asculfi mai ‘mult tu de mine, nu eu de tine, Eu dorese cu totulaltceva, si deci na ne impactm. Tu vrei si mandnci de toate si repede siti fac poftele; vei st dormi prea mult, cdnd eu vreau s@ fiu treaz, caci am mult de lucru; si eéte mai vrei tu... Eu nu sunt de acord cu tine! As vrea edteodata s& 99 scap de tine si st ma cliberez, cdci imi pui piedici ca sa ‘nu pot zbura repede in bucurie". Tar trupul meu fi raspunde sufletului cam asa: "Crezi tu, suflete al meu, c& mie nu-mi place ce-ti place si tie? ‘Si eu vreau sa simt c& zbor, ca tine, vreau si eu s8 fu framos si curat ca tine, asa cum m-a creat si pe mine Domnul Dumnezeul nostru. Ai uitat ca sieu sunt plamadit de mainile Lui? Tu, suflete, ai puteri nemaipomenite; eu nu le pot vedea cu ochii mei, dar tu le vezi. Si vazandule si stiind 4 daca fi ceri Tatalui, Creatorului, El tic ti le daruieste, cere si penta mine putere. Vreau si eu st lucrez eu tine, s& ma bucur gi eu de ecea ce luerezi ta si de frumusetea cu care am fost inzestrat. Vreau s8 m& port frumos in lume, nu si ma umflu doar cu mancare si s& ma cocosez inainte de vreme si multe altele; s& stiu nensru ce am fost creat. Cu puterile pe care le ai, tine-ma drept si iti promit ca de acum vreau sa te ascult eu pe tine, caci fara de tine mi-am dat seama ca ma fac urt la vedere, cad sinusmi place nici mie. Tu esti dator st ma veri in ce stare sunt, Uitte bine dacd-fi plac: eum ma port, cum merg, ‘cum manne, cum ma imbrac; pe seurt, cum ma prezint fn tot locul, Daca sunt cumpatat in orice, daca chipul mi-e intunecat, Vreau si-ti fiu si tie drag si Creatorului, ca $4 ne bucuram impreuna, céci puteri nemaipomenite ne poate da Ziditorul amandurora, Sa ne infelegem si sa lucrim impreuna, s& ne bucurim, cact pentru bucurie am fost creatt de EI™, Termin rugiciunile tarziu si adorm rugéndu-ma. ‘SI Bie oh termina disctia acest cu trp, care ete temp Sfiotulut Dub. Ma Bucur ed ai cut de aco. 100 16 iulie 1971 G. a reusit la examen. Multumim, Doamne! | G. siN. au plecat la Dobra. Sper s& lucrez. mai bine si ‘mai mult. lar am fost trista, Doamne lisuse, numai Tu ai amas cu mine. Tu mA cunosti. Oamenii sunt asa de schimbatori! Ajutd-ma si nu-mi pierd increderea in copiii Tai, Asta cred ct este slabiciune. Totus eu nu ered nimi rau despre copili Tai pe care-i sti si-isimt c8 sunt curati. Nu pot fi fajamnica si nici mu pot s& mai fac ce ‘eau eu, end tt timpul Te am pe Tine, lsuse, in fata mea, Fac ceea ce ai face Tu in locul meu. $i judceata a Ta este. Cred prea usor c& anumiti oameni fac bine, siin fond fac raul, poate fara voia lor. Eu n-am voie s& judec, departe de mine. Ma judec pe mine. La grele incereari fi ‘supune cel rau pe cei mai buni dintre copiii lui Dumnezeu! Cu mila si ajutorul Tau insA, vor iesi din toate, ‘Nu judee, cael de fapt ce sunt eu? Sunt vierme? Prea ‘mare ma ered! Sunt firul de nisip? Tot prea mare ma cred! Sunt firul de praf? Tot prea mare! Atunci ce sunt eu in tuniversul acesta nesfarsit? Nu sunt nimic, Sunt totusi o fina ce face parte din creaia Tatalui cerese, Creatorul nostra, El a pus in sufletul meu o mica scénteie din amantul si pacea lui Dumnezeu coboara asupra lor. ‘Mandstirea este zidit din piatra masiva, Picturile sunt foarte vechi, inst bine intetinute, Aici se afla depus capul lui Mihai Viteazul, pastrat intr-o racla de argint tunde arde permanent o candel8. De jur-imprejurul manastirii sunt chilii, unde se vvedeau calugéri smeriti cu capetele pleeate, rugandu-se pe matin ‘Am intrat si in pidurea din jural manastirii, pana a vvenit masina cu care trebuia sa pornim spre Targoviste, in linistea,pidurii m-am simfit atat de aproape de Dumnezeul si Creatorul nostru, incdt eram usoara ca un future. Sufletul imi era plin de frumusetca side parfusnul ppe care numai padurea le are. M-am rugat acolo timp de ‘zece minute si m-a cuprins infiorarea ei plicuta, si bbucuria pe care am simtit-o imi ramane in amintie, ci sunt 20 de ani de cénd a-am mai intrat intro padure. Fste atta liniste gi pace inca, inet f-o transmite chiar si fara voia ta. . ‘A. venit masina si cu regret in sufled am pardsit padurea cu linistea ei. in aceste zece minute am trait us cat o vesnicie in fericee si in prezenta lui Dumnezeu. Tot pamantul Te lauda, Doamne, pentru frumusetile cu care Iai inzestrat! Toate le-ai facut dupa marea Ta infelepciune si din marca Ta bundtate s iubire de oamen Deschide-ne, Doamne, ochii, ca s4 Te putem vedea in toate sist Te cunoastem prin tot ce ai creat! Tu stralucest si luminezi toata natura, TMi o improspatezi eu plosia bineficatoare si faci ca st rodeasca toate bunattile Pentru viata trupului nostra, in timpul calorie lui acest pamant. 7 ‘Adorm rugandu-ma si multumese Domn toteeam simitin clara meas Pen 7 august 1971 Mam tecit din somn ruganl rugindu-ma si am continuat eu dragoste pentru Domnul si Dumnezeul nostri Hristos! a Pomind inapoi spre comuna Dob i muna Dobra, n-am incetat a 1a niga, contemplind din nou natura vie si farmecul ei nespus, Azi am invatat-o pe mama I © pe mama lui N. si rosteasea rugiciunea lui fisus. Are 85 de ani. Am vazuteo prin — cum numiara si se inchina. [-am spus: "Cheama, io nunc Dn i ve mal ame de nimenis nici de oameni si nici de moarte, c4 Elva fi atunci de fat". Am simvito usuratasufleteste si mult ste de surat sufletete si mult Dupa-masa am pornit spre Bucuresti 116 8 august 1971 Sfanta Liturghie, Am ascultat si m-am rugat feriita {in timpul slujbei. M-am intalnit din nou eu surorile din cor si ne-am imbratisat cu bucuric pentru revedere ‘Am citit din meditatiile parintclui V. (..). Spune dansul: *Vreau st ma iinpartasese de adevarul lui Dumnezeu. Dorese si am multa dragoste fata de aproapele, care este ca o oglinda a chipului Lui". O, Doamne, si eu dorese acest lucru si ma rog din toata inima sa ma ajusi pentru implinirea iubirii de aproapele, care este cea mai mare porunca, asemenca acelcia de a Te iubi pe Tine. ‘M-am rugat cu multé atentie; simt inima cum se roaga linistta, Am stare bund in timpul rugaciuni 9 august 1971 ‘Azi am fost la sora G. cu parintele nostru si ne-am rugat impreuna pentru ea si pentru casuta in care Jocuicyte. Bunul Dumnezeu s-o binecuvanteze. (..) ‘Am citit "Sceretul doctorului Hénigberger'. Am jeles ca omul, prin vointa sa proprie, poate ajunge foarte aproape de Dumnezeu, insa fara ajutorul Lui viu nu sie niciodara daca « facut totul bine, si poate foarte usor si rataceasca drumul spre EL E bine ca tinta noastra s fie Tisus, Care este raseum- paratorul nostru din pacat. Vom vedea prin El, pentru ct Sufletul find acoperit de tind, ne ingelam zi de zi, 17 ‘ocupandu-ne numai de trup, Ni ‘oi, cu puterea Duhului Sin, rin rugaciune, putem vedea eu ochilsuetuli adevarul care ne-a fost deseoperit de Domnul sus _Tinta mea va fi lisus. Traiese si Iuerez cu atentie, ma og cu iubire, cu smerenie, cu sarguinta, si tot ecea ce fac este spre slava Tatalui cerese, 10 august 1971 () Duinnezew uereaz8 in oi, ins tebuie 98 zenunjam la voinja noastra proprie. Sa trdim pen Dunnczeu, in Dumcze spin voi hl Dunes, ne jertfim viata accasta irecatoare pentru viala cea vesniea, unde vom putea sa ne bucurém pentru lupta pe Gare am duo aii pe paint dup voi fui Dumnezc, Care neve rasplati cu dreprate pentru toate cele bune sau 11 august 1971 M-am rugat lnistta si cu bueuri a a ie toata ziua, lcraind, Astizi, la Vecemnic, meditati ae ic, meditatia parintelui nostru a fost ao a limped, cre prin puterea si dragotea eu care vorbevtespala sufletle noate de tos necurdia, __A vorbit despre “iubirea de aproapele”. Totul mia inaljat suflew) catre taincle nevazute ale Tatalui nostra cerese. Inte altele, spunea parintele: "De-ar fi aproapele us tau taratura cea mai mare, sil iubesti egal, fir deosebire, ca pe tine insuti. $i daca sti s te iubest pe tine, vei putea sti daca jubesti bine si pe aproapele”. Ne-a dat ca exemplu doi pomi pe care vantul nu i-a putut smulge din pamant, radacinile lor fiind bine incolacite intre ele. Aceasta este prietenia, ‘Avand iubire, dreptate, oamenii se imbratiseazs si amin neclintti in fata clevetiilor. Nici un crivat mu poate sivi desparta, Vantul clevetirilor zboara, ca prie- tenul fi ia apararea. Exemple sunt prictenia dintre Sf. Grigore Teologul si Sf. Vasile cel Mare si altele, ale multor sfinti care au lucrat raiul pe pimant. ‘Am inteles c& prin ratiune omul trebuie sA-si ingrijeasca trupul hrinindu-l, imbracindu-1 si dindu-i tot ceea ce-i trebuie pentru a viefui. Dar sufletul nu se poate hrani cu astfel de mancare Poli hrani si imbrica pe aproapele tau pentru ca sufletul tau sé se sature si sé fie feriit, eaci daca sufletul nu ¢ feriet, nici trupul nu are putere. Astfel iubindu-ti aproapele, ajutindu-! si aparandu-l in timpul clevetiilor, sufletul tau va fi cel mai fericit. ‘Am plecat acas cugetind la aceasta iubire sfinta a ui Dumnezeu. Cat de fericiti am putea fi daca am implini cea mai mare si facttoare de minuni virtute: dragostea lui Dumnezeu! Doamne lisuse, cu credint& ma rog ca s8 ne unesti cu dragostea Ta cea mare pe toti cei care suntem adunati in rnumele Tau in Biserica Ta, sa ne putem iubi curat, divin, ca st putem fi cu totii vrednici de iubirea Tal Cat de mult doresie sufletul meu sa fie pace si bucurie intre noi tot! 19 Aver exemple chiar povatuitorul nostru, Ajuta-ne, lisuse, s tucrim dupa vointa Ta, ca sa putem capata si noi aceste daruri scumpe, ca 8 putem ‘rai din mila Ta prin iubire si cu iubire pentru aproapele nostru, copilul Tau, Seara amt terminat 3.000 de rugaciut ire noi, pe parintele si 12 august 1971 ‘Am adormit rugindu-ma si m-am trezit Ia fel. Am continuat eu bucurie. Ma rog in liniste, cu atentic in inima, unind rugaciunea lui lisus cu respiratia. Foarte des incepe si inima o data cu rugiciunea si respiratia. Doamne lisuse, fi multumese cu lacrimi de bucurie Pentru aceasta! Te simt viu in inima mea. Tu pleci, insa iardsi revii in timp ce ma rog cu luare aminte, ‘Am fost la Vecernie, Cat de fercit este sufletul meu cand ma pot ruga Tie, Doamne Tisuse! ‘Am primit sfaturi, Sa nu cadem in méndrie in timpul rugaciunit lui lisus Nu ne lisa, lisuse, st etdem in aceasta ispita, cdc ‘maindria este pacat de moarte. Vesnic vreau sa Te simt in inima mea si prezent linga mine! Te vad, Te simt si nu ma ‘mai mahnese sau deznadaiduiese, S-ar putes ca int-0 71 s8 se pomeasca asupra mea cu invinuiri nedrepte 0 ceata inteaga si sa fie dintre cei pe care fi iubese eu mai mult sii socotese curati inst de-acum voi cunoaste 8 acestea vor fi pentru ca s& invat smerenia si pentru purificarea 120 sufletului meu. Atunci Te voi iubi si Te voi chema mai mul, lisuse, cfeci voi sti c& Tu vei fi Langa mine. Port crucea mea asa cum mi-ai dat-o, cu greutaile si ecazurile ei, fara parere de rau, ficénd tot ce-t place Domnului dupa puterile fiintei mete, wand pilde si exemple din vietle Sfintilor Apostoli, ale preotilor, Sfintilor Parinfi, pustnicilor, mucenicilor si ale celor credinciosi care au placut tui Dumnezeu dupa timpul i care au trait fiecare si dupa puterea credintei lor, deschizind usile inimii lor ca sa intre Mantuitorul, Care a purtat cea mai grea cruce pe acest pamant, incepand de la nastere, ednd nu a fost primit decd int-un simplu staul de vite; El, care era Durnnezcu! Crucea mea ¢ atat de usoara, caci eu sunt un nimi in tuniversul acesta mare si in fata lui Dummnezeu stau cu fica si umilinga, Cunoscénd bunatatea Lui cea mare am nadejde c& voi fi mantuita, asa cum ne-a fagaduit Tatal nostru Cel cerese. Ma rog cu credinfa c& Dumnezeu imi aude si gindul, Rugiciunea Tui lisus este rugiciunea Sfintilor Apostoli si a altor Sfinti Parinti si multumese Domnului mereu pentru descoperirea ei minunsta. Cu ‘mintea sunt in inima si ma rog stand inaintea Ta, Doamne, ‘cu dragoste si zdrobire de inima pentru pacatele mele si gresalcle stinte si nestiute de mine. 14 august 1971 Toata ziua m-am rugat pentru bucuria de a Te sti in inima si in sufletul meu, lisuse; luerand, mergind, in 11 iste, din toata inima, eu dor si dragoste pentru Tine si aproapele. Seara tarziu termin 3.000 de rugaciuni 15 august 1971 ‘M-am trezit rugdndu-ma, asa cum m-am culeat, si ‘ma rog in continuare. Am stiri minunate in timpul rugaciunii ‘Azi € praznicul Adormirit Maicii Domnului, M-am ‘ugat plingind cu lacrimi amare de pocAinta in timpul Sfintei Liturghii. Dupa Sfanta impartasanie, m-a cuprins © bucurie nespusa; ma simteam usoara si foarte fericita Nu vedcam in jur decat tot ce e frumos si bun, ‘Am pomnit Spre eas parca zburénd si rugandu-ma. Rugaciunea o simt ca pe o apa inistta gi limpede. Imi sim inima in piept cum bate de bucurie in timpul eat ma rog, o aud cum se roaga sie in timp ce ria fog cu mintea si parca ma forteaza sé zie rugaciunea in ritmul batailor ci si sa nu ma opresc. Tot trupul il simt cuprins de putere noua, necunoscuta. (..) Ma rog cu nadejde, dotind sa fiu treaza mereu pentru rugaciune curaté, Tot ce lucrez vreau s& fie spre slava Domnului. Contemplu tot ce este in jurul meu, laudand pe Dumnezeu pentni toate binefacerile Lui si pling de fericire pentrs toate frumusetile, bunatatile si stralucirile pe care le revarsa ea o ploaie din belsug peste noi, Ma og ci umilinta si recunostinta pentru bucuria de a-L putea numi Tata pe Domnul si Mantuitorul sufletelor noastre. 2 17 august 1971 M-am trezit rostind rugaciunea lui sus. Am fost la V. simi-a daruitun caiet cuextrase din "Convertitii secolului al XX-lea", Am gasit in el vietile unor oameni minunali, adevarati, care si-au consumat energiile, infelepciunea, sacrificandu-si viata pana la ultima picatura de singe pentru binele omenirii, socotind aceasta ca misiune data de Dumnezeu si stiind c& pentru aceasta au fost creat Fiecare crestin are 0 misiune pe acest pamant si ¢ dator a o indeplini pentru Creatorul nostru, ca sa nu fim blestemati de EL Extrag céteva din cugetarile lor infelepte: "Nu te poti dirui Domnului decd in intregime, nu partial” "Adevarata realitate nu este cea a materici, ci accea a spirituluis universul spiritual se reflecta in figuri materiale", "A fi sincer cu tine insuti este prima conditie de a fi salvat". "Adevaratul Dub este iubire vie si Iueratoare”. (..) Doamne lisuse, cum s2-Ti multumese si cum sa te slavese pentru bunatatea Ta cea mare!? Sufletal meu este acum avid mai mult ea oriednd (si aceasta o spun si cred c4 este datorita rugaciunii Tale sfinte) de cunostinte duhovnicesti si vad clar cum mi Ie descoperi una cate tuna, Te iubese sicu lacrimi de recunostint Ii multumese, bbunule! Te caut, Te am, Te simtcu mine! Ce fericiré poate fi mai mare pe acest pamant, unde traiese ca un calator? Dorese sa fac voia Ta! Ajuta-ma s- cunose in orice 123 clipa. imi pare nespus de rau de timpul pe care Lam Pierdut si n-am adunat din tinerefe si n-am lucrat mai ‘mult pentru suflet, Te-am cAutat,ins& abia acum vad ca si Tuma cauti pe mine. Abia acum m-ai primiteu adevarat in ceata celot ce se lupta pentru slava Tal Acum imi dai din belsug tot ce-Ti cer, ea si ma satur de bunatatea Ta, sa simt ce inseamna viata adevarata. Sufletal meu ¢ fericit si pentru aceasta ma rog aproape neincetat cu atata dor $i iubie, orice lucru a5 face. ‘Te simt cénd inima imi bate in piept, ca 0 dulceata negrita. in timpul rugaciunii Tale simt cum ma invalui cu lumina Ta in putere nevazut. Privese cerul si vad zeci de culori minunate ce’ se desprind din imparatia Ta, aratindu-mi ceva din frumusetca minunata a locasurilor sfintlor Tai, cre-Ti pot privi fata! Inima imi salta si se bucura pentru tot ce-i daruiest sufletului meu. Dorese caldura inimii; pentru aceasta sufletal ma indeamna si marog necontenit. Lumineaza,lsuse, mintea si sufletul meu, ca vesnic s8 Te pot privi in stralucire si si Te slavese pentru bunatatea Ta cea mare, ‘Am terminat 3.000 de rugaciuni si voi adormi rugindu-ma, 18 august 1971 ‘Am ucratusor, cu bucurie. fn timpul rugtciunii simt CL iubese pe Tisus tot mai-mult, penta bundtatea si jertfa Sa pentru noi pacatosi, Sufletul meu se inalta spre ruga- ciunea curata si fercit cheama numele Domnului lisus haa 19 august 1971 Sunt foarte ocupata. M-am rugat dupa respiratii. Am setis foarte putin, Voi adormi cu rugaciunea in minte. 20 august 1971 (..) Citese din "Convertitii secolului al XX-lea". Ce oameni minunati! Noi (oti crestinii ar trebui sa lueram astfel pentru binele aproapelui, pentru salvarca sufletclor lor, ca nimeni s4 nu plece nemantuit de pe acest pamant! Henry G. spune, printre altele: "Adevaratul Dub nu este cel de parada si de filozofie deyarta, ci este iubire vie si lucratoare. Nu este destul a crede, a avea credinta, ci tebuic sf ne supunem, sa ne plecam viata, in ficcare dimincaya din nou, si s& Ineepem cu cura} scoaterca victii noastre din stricaciune, Sinceritatea cu noi insine, aceasta ne cura. (..) 21 august 1971 (..) In timpul rugteiunii cu atente, aud eum imi bate inima din ce in ee mai tare, in ritmul cuvintelor, si parca mma obliga sa 1ostese in continuare. Simt gi ma rog eu mare bueurie pentru aceasta, Din cand in cand, inima tmi salt in piept asa de duios, placut si dulce gi simt ceva ca © mangaiere de catfea pind la gat. Este atat de minunat, incat nu pot descrie aceasta simire. Aceasta ma indeamna 125 si mai mult la rugaciunea neincetata,simtind iubire din cin ce mai mare pentru lisus. Am siguranta ca Dumnezeu € viu in inima mea si ma asculta in timp ce ma rog. Cu rugiciunea Ta, Tisuse drag, triese in pace si bucurie si in frica de Dumnezeu 22 august 1971 ‘Azi la Sfinta Liturghie m-am rugat céntand in sfénta biserica, si inima mea se ruga in timp ce eu rosteam rugaciunea cu mintea, Simt o mare bucurie cénd 0 aud si B ascult; astfel ma rog mai usor, in ritmul ei, O liniste ‘minunata mi cuprinde Ti iubesc pe toti copiti Tai, Doamne, si ma rog cu credinta pentru mantuirea sufletelor noastre. ‘Acasi am scris si m-am rugat usor. Am citit din Suvintele parintelui nostru si-mi hranese sufletul insetat de cunostinte. Acestea sunt mereu no; pentru mine si le prefuiese pentru frumusetca si puterea pe care 0 au int intarirea credintei. Doamne lisuse, iti multumesc! 23 august 1971 M-am rugat si am seris toat& ziua linigtita si simt inima cum se roaga si ca. Doamne, ma rog Tie si ne dai intelepciune s& putem ‘n inima, se opreste gi n-o mai aud. ‘Foata ziua m-am rugat cu mintea lucrind, mergind, pana seara, cand termin 3.000 de rugaciuni. Singura mea bucurie este rugaciunea lui Tisus., 31 august 1971 Ma rog eu usurinta. Citese din "Converttii secotului al XX-lea", Extrag céteva cugetéri minunate: ‘5a Oare clad vor incleye cx caren inteleg ea ruteiunes este bucurie ie vat 1 cari uma ete nesta, relia? 129 Alexis Carrel spunea: "Placerea intelectuala a credintei s& nu predomine, ci ‘8 se transforme in jubire de oameni". "Singurul fel de a tri este de a trai int-o lume plina de prezenta lui Dumnezeu’. A apartine lui Dumnezeu inseamna a fi liber” 'Nu exista decat o trstete: aceea de a nu fi sfinti". 'Viata nu const in «a infelegen, ci in «a iubi», «a ajuta pe alti», «a te ruga neineetat», «a munci»”. Cartel a revenit Ia credinta copilariei datorita vindecdrii unei fete orfane de catre Maica Domnului la Lourdes. Doamne lisuse, ai mila de sufletul meu sa nu fie prea tirziu, Aratd-mi daca ceca ce fac este placut Tie. Viata ‘mea Ti-o inchin Tie, Indreapta pasii mei pe calea cea ingusta a celor ce Te iubese. Trimite peste mine harul luminié Tale, ca sé nu fiu socotita cu cei orbi si surzi, despre care ai vorbit si este scris in Evanghelia Ta! Vreau s&-Ti slujese cu umilinta si adanc& smerenie. in cantarile sfinte, vreau st-Ti arat iubirea pe care Ti-o port si aceasta sa fie bine primita de Tine (..) 3 septembrie 1971 Credinta mi s-a intarit, nadejdea mea a erescut, iar jubirea mea © Dumnezeu. Neincetat simt prezenta Lui. Cum incep rugiciunea, incepe si inima s& se roage. Daca incetez atentia, atunci inceteaza si ea. Ma rog simplu, usor, cu pace, avand mintea linistta, fara ganduri 130 ‘Am mult de lucru, ins eu privese ca si cum as avea putin, LLucrez totul cu mare bucurie si imi pare din ee in ce mai usor. Lucrez mai bine, mai frumos si atat cat pot ea s8 mu ‘ma tulbur, [n sfanta biserica ma rog cu bucuria de a sti c& ‘Domnul lisus, Maicuta Lui stot sfini pe care-i chemam, precum si sfinfiingeri, sunt in jurul nostra si, impreuna cu ei, li céntam cintari de slava lui Dumnezeu, Tat8l nostru Cel din cerur! 4 septembrie 1971 ‘Aci nu sunt mulumita pentru cit mam rugat. Am ~ugravit. Ma rog asa cum pot si pe unde pot.) ‘Lupta mea este st implinese voia Domnului, céci daca o voi calea cu buna stiina, in zadar ma voi ruga, cack nu ma va mai asculta. (..) Te iubese, Tisuse, si Te slavese si nu stiu cum s&-Ti rmulfumese pentru toate bucuriile si bunatatile pe care mmile-ai daruit. Mi-ai descoperit din tainele Tale nevazute si cu putere nemasurata ma invalui negra, divin, Cu puterea Duhului Tau Cel Sfant imi luminezi intelegerea in 2i in 21 mai mult LLucre2 totul in liniste si cu bucutie Nori albi, minunaji se vad pe cer, unindu-se despirjindu-se ca nigte fiinte vii pnrtate de mini nevazulte, si sufletul meu zboard spre frumusetile negraite ale raiului cerese 131 5 septembrie 1971 In timpul Sfintei Liturghii m-am rugat eu I le unin tora, Care eat de ben cumin ajuta cu bratul Sau tare s due usor erucea mea. Simt aceasta de cind ma silese sd-1 chem numele neincetat Seara sunt foarte obosita,ins@ linstta. Am terminat Zugravitul. Adorm rugandu-ma, ea $4 ma trezese la fl. 6 septembrie 1971 ‘Am cam rimas in urma cu rugiciunea, si sunt trista pentru aceasta, 8 septembrie 1971 La Sfinta Liturghie am edntat cu mult evlavie si bucurie pentru Nasterea Maicufei Domnului si pururea Fecioarci Maria. Cugetul mi se indreapta mereu spre blandul lisus, pe Care-L iubese din ce in ce mai mult, Ma rog luerand, mergind, scriind, citind sau orice as face. 10 septembrie 1971 Doamne, da-mi har s4-i pot iubi mai mult pi le oameni decat pe mine, far Tu sta gt de min in timp ce eu vl avea Bria de aproapele me, Revs peste sulle ‘utr oameniorplosie de har, ast hu mal resi, 132 Sa fiu gata de a-i servi pe cei ce nu-mi sunt pe plac. Sa sufar in tacere orice, Para a spune necazul meu alteuiva si chipul meu sa fie vesel chiar atunci cdnd sufletul imi este intristat, Crucea st-mi pard usoara, stind c& Tu 0 porti vesnic cu mine. Cénd ajut pe aproapele meu, s8 am constiinfa c& pe Tine Te slujesc, si s& nu vad pacatele lui, stiind ca sunt inselarile diavolului care-1 chinuie, iar el personal nu € vinovat Neavind mainile liere, m-am rugat dupa respiati, lucrénd. Rugindu-ma cu mintea, simt inima cum imi salta in piept, cao mangiiere de flori catifelate in sufletul mew, ‘Am scris pina tirziu, Adorm cu rugaciunile neter- inate. 11 septembrie 1971 M-am trezit cu bucurie in suflet. M-am rugat cu lacrimi de pocainfa si totodata de bucurie si recunostinta pentru bunatatea Domnului, Care din dragostea Lui cca mare, fir. a fi vrednic8, imi ingaduie sa ma apropii de El si md lasd si astem la picioarele Lui lacrimile mele. Mulfumese pentru bucuriile pe care mi le-a daruit si pentru simfirea pe care o am. Il simt cum nevazut ma Invaluie de peste tot. MA rog eu atentie gi ma simt ccrotita sf fericita. As plange incontinuu cu lacrimi de bbucurie pentru accasta stare. As cénta vesnic si m-a$ ruga vesnic, cdci imi simt sufletul plin de Dumnezeu si toate cele din jur le-am uitat. 133 in sfanta biserica ma simt ca in cer! Ea m-a unit cu Dumnezeu. Acolo, din copilarie Te-am intilnt, lisuse, rastignit pe eruce, si de-atunci toata viaja am alergat la picioarele Tale si, ingenunchiata, am plans cu poc: si cu dragoste. Nimeni n-a suferit ca Tine pe pamant pentru iubirea de oameni. Suferim pentru pacatele noastre iar Tu, Cel mai bun, Cel mai bland si nevinovat, ai suferit fra cartire pentru noi, pentru pacatele noastre. Noi nu facem decat foarte putin. Timpul ne este furat pe nesimtite pentru nevoile trupului, iar pentru suflet nu ramén decat farimiturile. Ajuté-ne, Tisuse, indeamna sufletul nostra ca s& conduca el acest trup neputincios si st-1 scoata din noroiul pacatelor si, prin Tine, sa ajungem in unire cu Tata cerese Pe strada am vazut un orb. Cu bastonul isi controla ccirarea. Am zis: Fericit esti tu, orbule! Viata ta este sigur in mana lui Dumnezeu situ mergi sigur alaturicu Hristos. ‘Am zis aceasta stind c& prin suferinjele de aici scapam de cele de dincolo. (..) Tarta-ma, lisuse, pentru nestiinja mea. Invaja-ma Tu sa cunose adevarul. Stiu cd viata cu Tine e fericire chiar aici pe pamant. Am gustat $i cu o picatura din aceasta, Doamne, i-am simit duleeata, si dorul de a fi cu Tine a crescut, 13 septembrie 1971 (..) Primeste-ma, Tisuse, s8-Ti slujese numai Tie in ‘umilinga si lumineaza-ma, curafeste-ma gi infelepteste-ma 134 cast cunose voia Ta, Nu te uita la gresalele mele. Vreau 8 Te stiu si s& Te simt permanent in trupul meu si in sufletul meu. Sa stiu 8 de la Tine sunt cele bun, iar cele rele sunt ingaduite de tine. Vreau sa traiese viata mea prin Tine, cu Tine. Prin faptele mele vreau si-Ti arat c8 Te iubese nespus de mult. Ma stiu ocrotita si condusa de mana Ta Dorul dupa cunostinte este in folosul mantuirii sufletului meu, Stiu ca smerenia este cel mai mare dar, si stiu c& Tu Ti iubesti pe cei smeriti! In smerenie ma pot apropia usor si fara teama cu rugaciuni catre Tine. Nu-Ti pot mulfumi pentru aceasta bucurie decat ajutand cu devotament, cu rabdare si cu mila pe aproapele meu ca ‘8 simta gi el fericirea si st cunoasca bucuria de a Te ‘cunoaste si de a Te simfi prezent, asa cum Te simt si eu, datorita rugaciunit c&tre Tine. ‘Anil tre in zbor si zilele se apropie de sfarsit pe acest pamént. Nu mi-am trait deloc viata in bucuric si in Tiniste, asa cum L-ar fi placut Domnului fisus. Abia acum singura mea fericire este de ami preda sufletul pentru curatirea lui, Ma tem sa nu fie prea tarziu, c&ci am lucrat tat de putin pentru binele lui, incét poate ¢ fara valoare fn fala Domnului. Din tinerete am fost Iuata cu asalt ‘erozav de mare, incat am uitat de suflet, c&ci nevoile ‘rupului m-au fortat sa lucrez pentru el. ‘Doamne, cu umilinjS si poctintd cad le picioarele Tale sfinte si m& rog Tie ca s8 m& primesti si pe mine acum, in ceasul al unsprezecelea, in ceata eelor ce sunt vvrednici de a-Ti sluji cu credinta, nadejde si dragoste pentru slava Ta! FA ca in ceasul morti sa vad lumina pe 135 care 0 iubese gio caut neincetat de cand Te-am cunoscut si Te-am simfitviu in sufletul meu. Stiuca din mila Ta cea mare pentru noi pacttosii, cei ce eu eredin{a ne rugam Tie, nu respingi cererile sufletelor care dorese s8 vind la Tine! ‘Adorm cu rugiciunea in minte si in inima. 14 septembrie 1971 M-am trezit cu rugaciunea lui Tisus in minte si in inima si am simito fericite si o bucurie nespusa pornind exact din inima, care apoi s-a deplasat in toata regiunea rmarelui.simpatic Doamne Tisuse, cat esti de bun si cat-de fericiti ar putea fi oamenii de Te-ar cauta cat de putin! Azi este praznicul {naltarii Sfintei Cruci. La Sfainta Liturghie m-am rugat cu lacrimi de pocainta pentru suferinjele negraite pe care le-aiindurat, lisuse Doamne, din mare iubire de oameni. Cum Iti vom putea mulfumni pentru e& putem vorbi cui Tine noi, pacatosii si nevred- nicii? Minunea minunilor este iubirea pe care ne-o port! Din jubirea Ta ne-ai daruit si noua si cu ea putem birui si topi inimile cetor care ne vor raul, ins numai atunci cand ca este curata si sincera. Credinta mea ¢ puterca sufletului meu. implinirea poruncilor Tale se lucreaza cu ajutorul Tau, cAci in neputinte Tu ne ajuti pentru a implini voia Ta! (..) Fac rugaciunea in liniste, pace si bucurie. Simfirea prezentei Domnului, pe care o am in timpul rugaciunii 136 din ce in ce mai des, ¢ adevarata, reald. Inima se roaga. Unind rugaciunea cu respiratile si cu bataile inimii, simt 0 mare fericire mingaietoare in inima, care nu se poate asemana cu nic o bucurie de pe pamant si care se ‘ntinde in toa regiunea pieptului si apoi spre gat. 15 septembrie 1971 M-am trezit cu rugiciunea in minte si in inima. Iti multumese, Doamne, pentru bundtatea Ta si pentru mila pe care o ai pentru mine, ‘Am mult de lueru si lucrez cu mare bucuric, rugandu-ma neincetat; inima imi salta de bucurie si ma simt fericita stiind c& acolo este pre7ent Domnul lisus eu Duhul Sau Cel Sfant, lucrand neincetat pentru sufletul si trupul meu. Fericirea si bucuria mingaietoare pe care le simt in inima sunt vii, adevarate, ctci le trdiese. Cred ct este particica din ecea ce poate fi in casa Tatalui nostru cerese. E 0 mare mangaiere, ca petala une flori catifelate, nespus de dulce, care vine pana la gat. E semnul bunatai Tale, Doamne isuse! ‘Astizi am simfit cum inima mi se incalzeste din ce in ce mai tare si rugiciunea inimii era acum simita asa de pplacut, c& a5 dori st nu inceteze niciodata. Ma rog, Doomne lisuse, s8 n-0 mai pierd, dar fie voia Ta! Ev cer, ‘Tw imi dai cénd gi cat voiest. Iti multumese ca Te cunose ica Te simt viu. ‘Imi pare rau cA trebuie s@ fiu mai rezervata fata de E. Simte schimbarea, insA pentru binele tuturor surorilor 137 din cor nu este altd solutie. Pe mine m& poate barfi cit doreste, inst ma tem ca fra voia ei sa nu faca rau celorlalti. Citese din Sfinta Scriptura pe care mi-a impru- ‘mutat-o L, cAci nu am Noul Testament. (..) Pentru starea buna pe care mi-o da rugaciunea lui Tisus adorm rugindu-ma, gindindu-ma ca s-ar putea ca ‘maine 8 nu mai vad lumina zie, Suit pregatita cu oare? Sigur c& nu, Am nAdejde insd in Mantuitorul c& nu ma va [asa si mor neméntuit, eaci dorese din toata inima ca sufletul meu s& fie dincolo in lumina, intr-un colt cat de mic, de-unde s& pot contempla vesnic frumusetile raiului. (..) ‘Mintuitoral este fotul pentru mine. ‘Ma rog, Doamne lisuse, méngaiere si frumusete si Lumina, d3-mi har ea s8 pot intretine neincetat caldura si nugaciunea inimii, Pentru aceasta primese s& platesc aici pe pamant, ispasind pentru iertarea pacatelor si gresalelor mele, ca si ma pot araia in-fata Domnului fira teama. Dar cine poate sti cum voi fi judecata? Eu na pot sti niciodata edt m-am curatit, ins ma silese zi cu zi sa devin un om cu totul nou, cu ajutorul Domnului, Ta ma chemi, Doamne Tisuse, eu Te aud si caut calea spre Tine! Vreau s vad chipul Tau bland in clipa mortii mele si si ma primesti si st-mi aperi sufletul de viclenii diavoli care s-au repezit si-1 opreasca din zborul spre lumina Ta! ‘Adorm rugandu-ma, Ce bucurie simt in timpul rugiciunii!

S-ar putea să vă placă și