Sunteți pe pagina 1din 2

Lila

Copiilor ce nu au aceasta( copila(rie...

Lila a apa(rut �ntre noi din m�na unchiului Petre. Mica(, ga(la(gioasa(,
pl�ng�ndu-s,i soarta pribeaga(� S,i ur�ta(.
De unde Lila? N-am sa( s,tiu niciodata(, timpul �ngrop�ndu-mi istoria botezului
�ntr-un colt, ascuns al memoriei. Probabil, la cei trei-patru ani ai nos,tri i-am
pocit rasa p�na( la �nvierea unui nume�
Ne-a crescut �n buzunare, �n pantofi, m�nc�nd ciocolata( s,i p�ine cu unt s,i
dulceat,a(� C�nd se mulgeau vacile dimineat,a, obis,nuiam sa( stau l�nga( tanti
Paulina s,i sa beau laptele direct din ga(leata(. Lila ma( acompania, ud�ndu-s,i
ciocul lat s,i ros,u �n aceeas,i cana(. Era sora mea de lapte.
Rat,ele les,es,ti nu sunt ga(la(gioase, chiar ai impresia ca( sunt fa(ra( de voce�
Lila, �n schimb, era guraliva(� Obis,nuia sa( doarma( ascunz�ndu-s,i capul prin
cutele hainelor noastre sau, �ntr-o joaca(, sa( ne ciugule pa(rul �despa(duchindu-
ne� ma(mos. Tot timpul spunea c�te ceva, mai ales c�nd era numai cu noi� avea
intonat,ii diferite, semn ca( �ntr-adeva(r ne vorbea: daca( ne ciugulea piuia
�ntr-un mod �n care n-am auzit-o fa(c�nd dec�t cu bobocii ei, daca( plecam s,i ea
ra(m�nea �nchisa( �n curte, striga ra(gus,it s,i aproape va(ica(ret,� mult ne
vorbea Lila�
Era pajul nostru. Ca(ci noi eram o adeva(rata( fra(t,ie cavalereasca(: aveam
caleas,ca( s,i sanie - uitate �n s,opron din alte vremi date trecutului acum, �n
care ca(la(toream peste munt,i s,i va(i, �nha(m�nd la ele caii focos,i ai
imaginat,iei bogat alimentate de poves,tile nopt,ilor� S,i-aveam sa(bii s,i bice
din alunii oferit,i cu generozitate de dealurile fa(ra( de secrete noua(� S,i-
aveam steag �n s,tergar t,esut de bunica, de �nger cu aripi protectoare �ntr-o
permanenta( �pofta( buna(�� S,i aveam paznic de na(dejde noua(, celor trei
cavaleri � eu, Carmen s,i Lulut,a( � pe Rex, alsacian negru s,i fioros altora, dar
at�t de copilaros s,i bl�nd noua(, p�na( la transformarea �n motocicleta(, �n
vremi de cavalcada( moderna(� Iar Lila ne era paj, �nsot,indu-ne lega(nat �ntr-o
�nchidere a s,irului indian �n care ba(team satul s,i dealurile �n �aventuri�� Un
paj ta(cut, �ntr-o permanenta( amintire a �mi-a zis mama ca( mi-o da /...doua(
rat,e cra(ca(nate��
Niciodata( nu s-a amestecat ga(ina(retului s,i g�sca(retului din curtea
animalelor. Niciodata( n-a avut casa( acolo, ci pe pe pragul casei noastre, ori,
de era frig, �n hol, pe un pled. �n zilele reci sau ploioase, c�nd eram �nchis,i
�n casa(, Lila ne devenea manechin � o �mbra(cam �n toate petecele posibile -
mas,ina(, avion� Eiii, dar s,i c�nd avea momentele ei de ra(zvra(tire, nu ne era
us,or� Avea ciocul puternic s,i ne punea us,or la punct, semnele educat,iei
fiindu-ne v�na(ta(ile�
Ne urma peste tot linis,tita(, lumea cunosc�nd-o s,i accept�nd-o. O data( sau de
doua( ori ne-a urmat p�na( �n biserica( � drum noua( de fiece duminica(, �n
cumint,ire s,i educare a noastra( de bunica s,i ma(tus,i. Degeaba o alungai:
�nfoia aripile, se ot,a(ra toata( s,i ra(m�nea locului. Ea era Lila, nu o rat,a(
les,easca( oarecare. Nici nu �nt,elegea apelativele folosite de obicei chema(rii
rat,elor; ea �s,i s,tia numele s,i numai atunci ra(spundea. De unde, de neunde
era, o vedeai venind lega(n�ndu-se greoi, �ntr-un balans echilibrat de m�inile-n
s,olduri s,i bomba(nind �nfundat� �i mai spuneam Maria Chioara, dintr-o asema(nare
perfecta( �n gra(sime, pas,i s,i bombaneala( celei de la care �mprumutase porecla.
S,i-am pierdut-o pe Lila c�nd a fost adus Lilu. M�ndru ra(t,oi, pereche Lilei.
Sa(lbatic, nu umanizat, ca ea. Ne ciupea, o apa(ra. Orice �ncercare a noastra( de
a-i separa a fost fa(ra( de s,ansa(. Nici ra(zvra(tirea, nici asmut,irile, fa(ra(
s,anse, de altfel, ale lui Rex �mpotriva lui Lilu� nimic nu ne-a mai adus-o
�napoi. Mai venea din c�nd �n c�nd, m�nca gemul cu p�ine din m�na(, dar nu ne mai
urma, nu ne mai striga� Iar primii ei boboci au fost strigat,i �lilieci��
Lila a apa(rut �ntre noi din m�na unchiului Petre s,i a ra(mas copila(riei �ntr-o
lega(nare a g�ndului spre povestire altor copila(rii�