Sunteți pe pagina 1din 33
Protos. NICODIM Mandita SUFLETUL 1A JUDECATA OD exe Cincccerintaree Pra Girfilala CALINIC Epiteopud Angesedlui Euitura "Orthodoxos Kypsoli” Tesalonie-Grecia 1996 “bem OWT Tipografia CONOR s.r. Sos, Pantelimon ni. 266 sector 2 Bucuresti Cuprins PreCUVEMLAE. nnn pag. 5 Moattea nnn po Despireasufleulide up. on Deo uneei dept mor nipreric qi peo Ting oat Sufletul, dupa icgirea din trup, mu moare, nu amo onneP.26 Sufletelerepauzailor dup moartea tropurilor Supravietulese tn ‘ma pln activitste dincolo de mormant 29 acai sults dav it tn AD adectapsticlard a sftlor in amin SE. Sxptr p49 deca particular cv Vile viedo i amine SE. Script Trai nn p58 ‘Vil irda in amin Tv con. S8 Sfanta Seripturd in adéncurile tnfelepelunii ei Dum- nezelegti, arata cd omul ereat de Dumnezeu dupa Chipul Sau, ldsindu-i putinta de a deveni prin osteneli zi lupte grele, dar bine chibeuite, gi dupd asemdnarea Sa. a fost Incununat cu marire #1 cu cinste, mai presus decdt toate creaturile lesite din Atofputernica luerare Dumnezeiasca in silele ereatie! Autorul PRECUVANTARE CCuAtputerisa i totlepiones parues Binet am cee: Taal Fils) Bahu lt, Treinen ce de o ins nedespart, toate a ct sse fc bane fos 3) Dap edere protopsrnilor ost vay Adu npc essa, omesieea-urmailor- mening cate stamosese, 0 piste ma Wicd a mers dps Dumaezc, fas to {ehiopiind Ceaak pat, pasta cea mi mare, caftundtin inurl doa, a vi, sil infereae o duboledeacor (us, 340. Omeite, sk buniori et, deepen patos, sau sali in Biserien Vechiu Nou Testament an cu uoapea ia Decembi,ca lumina cw interea, fn wremile costes de apo am view adesorlibind sentient rei, erin mul ‘vcd, favridnd enate apoclipied & afoul, Anti i prot mincaos ag 1:2, 19 Am wz vedem allie fovocindse: inden, teil nario Acce tind intdcauna amc vids fs omeaive rade cele ma tinefestoare ale Duhull Sfnt, as dragote, cari pace, indunga rabdare, bunitates, Facer de bine, crednja adevratblindeti, lor cat 229) E dept ie ‘Ot modern co ellonu pra cera Gr i vorbest asc ‘eae vont, cit predic mai dept peste mig pe eal rte & plist soars cu wasn pe pimin, pe aps, cu wparate rtoare in vizduh cial plo, serpteard cw chins ns retogiadaza po onmenilanrdivea lt viet al imal ps cera progrevsua nme lige. Tey deviate ceedings Te aseminare cu dbitoacle Gr de sul, a dps despayea de oop irk iver aboard vad vei, Aces @ adverete lnc dbo ele ard de mine pase ag) raed lor Ag sara ht Ag nea ot Slt eg aa ceo eee rnbuelor lors. 123 Peitr lace cumple josie pst sigh 6 smereu:"Zine ce ebm nina 2a ete arse! Scab uit ‘au fet um meses. se cele face bunts pn la (teases tate terete paar. 1,148.9 Seale se ‘lites unde predomiad itera ered Cu toul afl este unde predomindadeviraa ered minaoaee sfleeor. Crea predomiat de acs alin eur lain a na aces nce vitor, Ta tone vemurie, mute popoareeufundat niece! tari, pistrind ete o pica de credigsia Uni! Deze, credea ea un Suet ex ire vor tit dnclo de moradat. Este, Babloneni, vehi rec i Romani, Peri i Arabi, wnelepoposre Aticne gi Amercane {tu chipsavin atl redeau in nemurvea stl, ii ei in relungies vii dincola de mort Crea aceasta vzatsunbros in Hscrics Vechil Testament, stot clr, Tuminat, mai desing a Biren Noulu Testament dp fwvera tl ir, Hull vd din Nin La, a ltr Sao ‘emea monMEntitoruupeCrace sane. dineormsn, Aceasa © adeveree si mukimea mori avai de anus sf tn cura ‘etre apostolic patrsie. Hrs anit ov devs, des gl ‘oom nia cv adevirat Moatea nose scar aa ete pire: co ‘uecere la noma ‘SAp.Patelargumcateae sere tuon ir, de la pina pak Ja sitimul om mort pe mda, e pila seminelr smn zing: "Cece 3 scum viz em vo a (oS, 68). Gel senate ‘pind putreznd pseu ince nears coal gsrmenele- von plant Mente uacecadia carpal i ayereasereerea, Atel recum griumcearuacate in mln i putea rsa, crests wad in sine xclete plane idenice cu rSuncle rua pt, ptecese col; ste! came ingropsnduse i pzein in pmb, nia a Ivor obese, x prefa ange elem ins omenineenhaine ‘wopuri-spitual, ene ev ose eae av mor. Tai vor Bai ‘amen, dar: estes, nemartri, Ais st averescewiatele Apos toll “Pesum pina om: «Adat ve oan tay pri om 7 teste vei tier marr, Det prec Adan tol 98 “Hrs vor livia. On dint fot cel prdnts: Omilcal det doiee ste Donan err, Cfo el pase, ae cel pret rou ie cel carne 8 ne oe. Deck pec apart Chit ‘eh pdmdnese (Adan), aides 3d pura Chip Ce Corse (Hr ton) 18 228.4 (0 ova grote despre extent sulltelor mene dup mote, st: “Artareasfetlroamerior no di une cela, elor Wl de pe aint Cu ois lt Dunne deze 2 Dudmplt hana nowt rest asf moor tse rte oamenlr i dep pdt. Ace ra fet ncepind ex mai Poor Moi ii, area arta se sus dasa mani Tart Schinbara la at « orl, cnd au oti (0 E dese ei Lu in ga acast (oe 33, Suato mule de rit nd sft replace, in iad, a att elo ‘ide pe pint. Despre mull dia aeztea vo ait nae et, Privnd eu atic in univers, ne inert et vig oman se erwin sil pe pimint (cum asta nebuneyle mal etki), 6 se elastin ves, fa anes agi sr epasaul rar us Fibre ns pou ais nil un exempl, aii un indi, io dovadi de lies Vreunuiucr eitde ig otros caress prego one sig fare nu arate cepa Recare vk partclra ind ve pogo tn ‘opi ei mrmin, akinldedt ateraar i bund avec a a etna a mrs domes li nevi, pnt eairlgis se arate fn ‘sin oud uncori a bunds desir Soarele apse, peau cain nou sired Stell dpa dint, pntracei nog ia sara espa “Tmpurile se fires pseicepSuoctee care ince, avian eco lve se nmermnicu in mini ta ivoarePtreaga lume a lntlor moar oun rive pind Simo moar in pndat Si ivan eat sa cope, Viewncletrtor moae gi ni ripe tu, Via pasar ingroup Ino nes ty ata Dict creature inferioure se drag patra snout mor pentru oud ii apo onl oo corosea pets ogfinda ceri ces tae ia mortlnt num pentru aces ca serps in pulbere, mal 8 esd a vires, mai fh de rod deck gute de musta? cesta tate ne ries cla, 1) coum ries, supa ‘dups moarteatrupurior lor. Acciste neo adeverese foarte muri au plas Fu ul Durnee, scl eave vor ac vr. Vine cea ‘are cen momnint vores goal Fi i Dunnezn voce ce 4 fet cox buen ieee are ce a fuel vee Sade don 32:0. "Ea set Iver Vat. Cele Mine de rma a 90 cl eae sere a Mine, vr rea” Ge, 35. Dine aritat, ees ar Sues sumenilor Sta Seto sh {up moat tupuriar lr vies pares, Dos et fisus rises DunezeeOmul, crea imal ele cin pia i kd pes $a surat ci mide isha pls feel copi, dans cae av aunt 12 copa pln x fiir a 121 58 mula elegeeaibunele among reine ale corr yi asculitore secede, 6 foloeaslfndesuleze pe ics gp propel lr wemelae vet aru! nostra tus Hrisos, drags a Duro atl Ampityrea Sfnli Duh ie ech. Amit oe (Cel mal mic nt ers Monat ‘Neon Mandi Preto, “Ana 6 MOARTEA. ‘Nemurtoral Domnal Dunes ory dap eos reat p= prc oti Adarn Ev est ie eens ee pine i ein {H,cotuod asfel va sey prima wp ee vee sD refinance de pm fea Fauci raul omens, prin ae olin dia Vas aceasta mines nei in vei Aste, avem ite minut stir col deve uma de aka rina street vs den ain inl mcr nate dou sarees tak pe pid de cess, anise dean A ela saree ies a ei a erie alr, dpi cue eae poi dai ‘Al ok aver vig ral mao, i pe pnt 9 as dno de ‘wort Insnu mans ouste n-pecpith Damrey pear anes, Feema, cr mile en ames seca Despre ats nti ine ‘ice pin over epg penta ou manera pet via Ae in de sort, cre vB vei. Aj cam oe-m forma ia sa ‘lor oust, nei aga ein umca aca Agere ‘precum nea ori i fms aceasta treo, ptr ia of penta ‘akan fn veqnici fn ata de incolo de mormént in adoro Rl Thre isa aceasta vena Gia mentee gp pa ‘ceaveync cir om in prt aloe moatea, Moura este ees fare e inckde uj ve prezete 9 ne dese we oi vtoue, wa ‘Cavin moore” dps Dumaczeines Seip sia Kimbo masa reins, nsmocar:iegien dn tmnt 1. eerare seul inept ral rp. 2520; dspitra sults detrup, de oral pmdntese su de casa scious, raspatarea fa lumea eres asin de ma onenet M1 8 Fa 6 Ca epaZare In. 207 ap. 2.3, adore Dos (Uap 35am 2 Ma 2 yap 001436 1. Ton 4b, ve note linet 35 sie dia ae Le 9) 1 a, 1. fg 7.6 Me 0 1.282618 sr 1m, despiritea de omenizea de pe pm (sr 8 “Tn 0, dedegae de Iepiture wapuli cp. liberate 2.2 smn teupese (p13 aceite vi eemcnce tncopeea vc esse, Fee din vat aeeasia octoure nearea in venice 12825. ‘nme wae morta Elucret pe om emir dS L2 2290, Moutea In ete 6 wmaze pct sees shores lo Damier, ent cx rita sa filemon fil ae bia hota, pina el are pn dn cae oot hatte ‘maint atlas prinplst moss. ela teel moar lt ‘amen petri: "lu paca ee moore (am, § i 3) Mots sees rps este despise dep, adi carpanerea ins ‘mene diel dus pi incre ere Teupel mene despa e sale, pip el de vg farce (dup eines Sei) ln care a fos Sea a rit in vias tare a Dunnezeu “or a dat pe of (he § ow $136 2856.7) Pind tavenirea, ntroprea iertTieeaMtutrui tote tel de 4a Abo, Adm pind a Stl ous BotezStorl ys pogora aad Chia sufetcle Silo elr ma mar Bieri Veoh Tetament sau popord in iad e329. Ral era inci tatoo 438, Prin Jef Moarca Minter, moarsa i ori elel sea Peru toatkpuerea supra sufletclurdrepior. Mourtey woe gra, “spinor i cumplts au ma xa. Ea a fos cts dead eo dssviyre de Minitru prin mourte Sa, Apo ull in pire oo mul bse moartca it nnd deaspe cpl imal bint “Thiwssamoanea de bist Unde este moos ld a? Unde ete ladle bina ta (oe, 1125.81 455, Mote pir deep undngeraliDumnszeu-ba, bd, lca dor inventories Ino. Chis pentru pts, oarea seus lagerbineitor isfcior, penta ci despiind sual do tp opreg ps om ma ‘eign fit or cn an it ml ot mun ala al 'SAINU NE INGRIJORAM DE STRICAREA CORTULLI anton PAMANTESC, Noi cryin dept-ceedacoyn ecb sne mie 008 elt ad pti oe fn Hp cea Bua, pena mle floase n tragem dese Stu ne fnristim de moat; numa sine cari suite de pleate La aceasta ne inbirbiteazt mult Sp Pavel lind Sud de seve sea caus noaur panies acon acest, ven side de rer, ca nefcit de mand veld cen Dap aceasta nos spin adeseo, dorado ne imbrcdm ealnos el din Ce ‘or $13). De ai, pulem vedea eit de folscor este af ai pepo a sacra baci diva ool lamin poporli al bac obese ‘Mild bur sar din aceasta clr ce auser, Atel windsaustind oma to afar se src, taste te Bucur, entra ‘prin acct actif nv ta acest cop na, veisjnge so ma ‘bun sis Viet Apostlalerbin de "see pardeanacareseaiind, ses, ne pe dat nape een cer. Pin supanuicea decor aca pimfotesc, se art ic neatatoriia vei omenet de pe pimint Ole chet pigonit? Ofte ei trupl tu alibi? One trap tse vlan? Ofer rule wes loge? Ones maine tuo cad rupture aes uta bia, cSnd ma Ses eutotl Ved eu nase Apottl caval dela cele ei or nou foutepreiose? De acces ali al mal oumese cr, ca Pndncasca sau trap, i,t “Spine me ibd I Toca mots el din cou. Despre exsetaacetr fur de les cere ale dren, ne adver lassi Mantitorl, cid: “hn ena Tai Meu sat toca. dws 63) Si al loc bumeste locul de dihnd al Stnilor “conan, “orl ele vegies 8). De care ort vorba aii? De trupul omenese eel nemuritor, nests, Droslvit, plorios, cu eare se vor fmbrica eet drepti In favierea ‘obsteasd, Atte fecare se va ima tanestriicive itn aemurie, Api el redincioyc i viur i crostini. Aceasta oadeverete [Apostlul in alt pate sicind: “Tot vom dvia tna fecare asa ridlala” si “Sunt ru ered sunt 5 rapa pada. Alta ete slave unl alae laa stele, cesta de tease deosebeste asa (coe 15.23,.040, elo cee at cor padi Ata ete a soar ala R Sniere aceasta obytess sos a obyteas cu vor F pent cists, ia pesrynecinw, Un vor iva pent Inptia Cease, iia pe od ina, emu, n-apregait pena plat Boter enya ieee, Acesteaglindile bine, clnd vedew «3 se sted “curl ent (cn nne.sraplat omen) 0 ne Inti, es ebucurm ‘ed 4 petwcind tn op sunt depana de Doni. Aad, mdi $2 binevoim ma bine sf depanay dep sd pce cu Dan UROSUL PUTREZIT PREAMAREA PE DUMNEZEU. Un prin etn into fark dept, snd 2p or nor flicloe 2 cel toruran a pleat avatars inst de ta ml ate’ ai Sibitnd pure seclare de pe des rer uly, dat auobserat'n dpastaro ea de ceri Fire dn vars ht eu cligele su de vindtoure dup ete un ce, pen a inn rn sa Indra pile spe el mai mare cers alr exis de vinioare Pe wemele li. Dups ctv tinp de lergare, piernd wet ceri jr pe trancia nu copa ea sae ihe ping per tage co rechea si vada coe eau fin tongs Cam lac 9 scaling efacordare deodat aun rw asl pink sing lsu nei cnt de minunat plu ite pica moi mult 2 eintare ingerease, devi umencasd, Vnduse traspirtal a jie fermecate ale acl ctr duels forte pea, prin sult a lectin dread unde sures esa ace cts, Dupe aerate limp reine pst pla, ele felis colar jan prope de 0 ent fn mini cta vrut snd pe obuarag un om alent eae fata minut. "Dorie ste ceinanc mate sata? Oulu este adr ail eure bu dpe cise goed yn Oe cr a ade te aa Ai mdr deem bing sa vadce minune ma ete aceasta” Acesca cutie pines Pomiinda, pind ins, inst ie om cls, Doda is abst © B putoare nest evened a oma areas, cae se eels entind Dean ‘Prin sos dia buranar rep © nant prfumat i punindo repedetanas + apropiatd intr ds tumlaetacle pantie jun aproape dee es va obi? Oma zlrenturos care cnt, peste tot corul lin de babe ea Tov 5 sracol Laci, despre ear ne ‘rises Srgtra Del upp late parlor ea namarane ingeinde i porioase, Prine rupture huisorzdreui, pein ‘it corpol itl om pli de din caecurgeau puri, imragind “in toate pile opotore neste. Prnulvizind petit on copie ceamaiacae mize, cntind cata dragonte transporte eu o bucurie inenplicai in ale Tumi msi bune, nmaipuindo-se spn, La ineebt ew mare mire choi "Omule pute devia cea naga zee, er nave edna ada ci cvs cut v acensta cups nr. ‘Omul intrerupindy-yi cimturen ion puns: “Ce ce mininedh domeiyrate?! Ceca eves la mine cura ead aie! Dumaezle fare lcreact in iccare advan rei ple, Pra Sf Burne tps th acest vas op de a camoardde mar pre Sl meu” eare 0 picid din Dunnesiva Lai, 0 ioana oe th cre se ogtindee Dannezcegile Fee: o Talat ¢ a Pall si « Sfonati Dut. Dip rinduita Dunmeziasc, cBnd vast acsa se va sca, flea! me brat focus dragons, ae va sbur a mere pent nan, wonie gi tare, mi ve cuvenea susp wdeseor dpa force tenis iar acu cd wd bine ed acest as det, adi tupul new a Ina tn pact, mi se cade 48d bucur cu mare bucwhe $4 Balt cu tou dixie fess, aul atu Craton men, re care tery tine ard wie” Acestearcind-e ae om, x comin jaedsi a linda cu mare faflicdrare pe Dunaczey, far prigal = tminundndu-se de esle ce vruse gi aus a plecat La palatal stu Indrptat i eifcatsuleteste “ EU NU MA TEM DE MOARTE. Un mare sipitor, nina creo grabnicavirsa singe oneness, te In pail i ipiriese ‘sft bin-rencos. a wr unr pr opt, conan 1 moar pees hn sft. Hegde piiarly 1 nunc eocamt a tem ‘Ad despre aceasta un bus piten osu einem ‘sngies-limbiritee. Cita inp vorbis numa despre sts, Mai lnsnte de ase despi,esinial woe int pristesh su: “Dag tens, fine iE a om de moar Fave ise ‘ass, ‘Una Slant Soboriceas Apne" a fed moe ‘adenine, eva i, i mare bine dep derp, pnd 2 0 wan. are daca ni dered nds hana dep ti, ie ne grain de aceasta? Nido, Asomenee eeu mowee pened Prt occas ne dexbricam de ain oie @ sf, add de ip, Tp ‘cst amen unui vegmant, ne acoper sua Acton de cen at aperig ‘nd se aprope wemea 38 debe vga ae’? Pe cind prices made azar ptr de rein, xin tin "Eeeimporin nd Bucur de aco propa pare den eorece wv ene nd de, etd ol nd ce wg dn row Ati ela nsec erin, rotate ris mai src gore lap ce ex nd ee de moar. Aste, aj Uc Be tot retin deepens. ret ots! bin vin acuta th bunS coding give reine ca siungia ise mite de mote REIAUZAREA PUSTNICE! KOMULA. In ors moi pustice Romuls, iors Sf Grigore Teolagl sa aita fn ae usr dou ora deingri. Cu et sft se aia a Ca, cntare acer ete de Ingorse zea din cel REPAUZAREA TARSILIEL, De o mie inpostanse Storia Si Grigore Teoloul, despre oso ttl su, La motes Tas aa se mea miu sa propria feu unde petreea vn, sa aot mun de femeisde hier isi. Muribunda sa cat mai ce malinea pindcs incl din um na mal 18 Inti ochi nus, aot strigat ew pce: apa de 0 pane, dat de 0 par vn lis? imei yi dat sll, De ealitatea est art Ta us eid ft a Tren da fat ein eas deodald snd unmiros foarte sc, tepind eu tol atu ine ete Cs ce ‘ads aot mire (Omi 29- NU VA MAI RUGAT! MOARTEA, Aces unul da pcatle pos ieonte din ocr ‘Odinioas un moyeag venea del pure spre ean, sarin de weasutin spot Srna deel! Era bled, fi utr. Porc Simin remuras, Dot cpa ort pips de oume goltat, 6 tinea plngind dupi el sri ereav de mlacare. Lcuna ea depute Drumul era oho, Sibicianes i greuatca seacuir pe deo pas plinsl nepeelr Timing pe de ak prt, eopleyeu pe bit itn Denia te ari sii cad spate ng o ata ev ap rs. A tin, Incepe ase Ung ihnd: “OF OF O! Tare mal sunt amar 3 abanogit OF 00! Dear ei odd moan ace md ere a situa deat stabanogie, psu amar sch? Nu pct bine os sb Termine evant dent ca i soni, api nite io mail wrt, tm schelet format din case de ut mort, poazi dearer, eu cous ‘dev tat pln cu eure ue (soc. tnspate, area “Taaomat ai webu de mine? Poin ce ma chenat™ Mosssag {nfienat grazie pn io va oatelor,remurtind de ct Of Moar Moat. tea chyna md au 38 3p Os poe orcng ata de eas ca i cas. Neat hema pein oe ner mori ecw vet. nyneugl std di gre ub aria din spte, pgst ura pe Toul st, dovind de a mst od ‘Via aceatapmatcassl neat datdde Dumnezsusdofolasin bine, ‘tw buni-reincioyeisiqur xegtiacase, pena redone tt sec fevce ia eran, Crepnicare lore aemulusine eer mous, Bun, iatisteacd pe ingrul lor plo, stbinogse fetal $ bers pe diavoli. Acca nefind pregiti pena ittarea in vey, = nat, ca # mosneapa de Infiooen25groazai end le spare moat 6 care vor, Adcvrai retin mice mote, Ela vce near Sa rimejie pun genunei rte Is pm, So rosg int ni Dum ez nuh ade, le dea stor, pee iinlepiue de sue 3 ‘0.264764 1020, Dusneze ind de fain eat vremea sa ot local stipinii Sale, aude, primeste segue gi vrst aru Siu ew Iimbelyugae pesteceicese asp. iimpuercest i lumineza tei nd se soa de a rgiciune, lp lots cea bun, bree ncacl ‘rimeiagastel xe fncumunes. fe fla acta bacurd pe Damneeey, ‘eselesep ngerl ptr, fortes sult slsbinagese pe divol ctstgh Impiritia Cerurilor si devia fit i fieele Iai Dumnerew Atotitor. Aces oadeverese Inset Mintitorl nose Hses Hei os, Dumnezv-Omul, cid "Cet ce bint a mote tote, Eu ve ft Iai Dunne ¥0 fie fa sa cage 2.) -Acestastndile, ne slima devel as iin: insted sibuni vitor cst, pene sein a vei ngeral mri ata Pete ii din trap, a rece prin aiotle vm le Weduhal, me resents ex fo Seiad a achinae iit I Damen a ‘0-2 ine gia sta pia Cra burnd e purer in Dein i ib %) ” DESPARTIREA SUFLETULULDE TRUP scsi doctoria medica Andree Jackson Davis, cares descr ‘ucopal murbunao, sind odatslapatuluneibarine core muea esr roc mort vzut de el afl “Am wut ern de come nar nape mks ore exec oie dated pivepapina: One Cop pire eon spar fla core esi. Sisal muscular pts conterscapacete sa locomotor. item nero se Tip 8 conserve inci cir ea flze elie contin. Cn lle pared ami care sien cn sc inp eb 0.6 espa una de tal pour denna “Aces dfcatit inerionre se radacea per gril ron nt tn fel de chin. Dar sun norco foc am conse acest, eniment ser semma dre lao, a teu de a [prt pen ttdemna vn 04d came, Cap eainconjat de © ‘emosfrt deo famosa turin eb i acl np an wat erie ‘onde ln pe lr conve fri prope lor fant Itanice. An ober apo ed cee pane cereale se satura de fd ‘lal mapa ita are aparieau orgncorubaeme. Cron pn deodad de ee oni mapa da acc cori bund are, Acet foo pred ela sparati pid Procesu moti incepse, Cri rae ae puncte pn Pia vial lier pi alco ita tinp cereale sdceauercienprea Clariant. A visit aces duce fet pace mana din one marbundei cur se forma ile exeroare nde le wn a op ‘um acs pct pu, ede, cu a sft edo $compac, yard ipa pine. Peed aes cop ea ena goat eas opal tri ede cw aonsfe hina, care emanadn apo animate onan api pe mad ce nul cap devenea a tins mai pect aman vaoare ipa pup cite pti Pl demure rsp obsewan exe miserio eame,caeae och ib chim Mali nid far cf ume pip 18 arg oanomul omenese. Sinjcam de aseronca calle spirale ae ond com inp ce ve devote aces ap pita, copa pnd ‘manifesta eae simprome de dure tn ota posoancoy peste, Aces sen ea ielatoare ee deterninas nun de depairc id vi dn membre baci creer dn erin nul ergs rtd Aca cpl pia, sia verti despa cap coral par Dar Insite de mpc defo a legur ar renie aces dowd cop a ‘inp de ajanumers an am vzut cee fare pou un fui de unin de lero sala to-o ve migar cae mera del op finns pan pica corpua! pial ae ea ancl via Toate sete, mau me ee ee mamege oan mee dco ager seb lao nd it po sar anal etre Conn spinal inase tx poesanes de one cr x cere ses crespundean acelar a corp pies, dariaobilate stones Ace co pil act sda, el dad ft a pete ar fi ut ase ar fs sig Bie, dara aed de foo vane (Cem schinbta tin! Aces vansfomare dase dou oe jt dar te desig ich © uaa precisa pra mane. fra de hain 6 obec, ‘tment areotncnjrny,desclive da cult a ie penge desi camere inde fuses alt de mu inp edt bona. Ca ru ved gh fesrele deschise, am vu cwn iat cn pin Ea merge pi er rocma ew meres ol pe pd, ek din eas, dowd spe ance © id spar tng cr. even in tare nom, loc de tnd famosa forme pe care ‘vdzasem pardn, veda cadaord nets ce, chris de nde $fluurclesbowse.. ba moure, eupal viii devine inet phd ase, ma) dncompins iar eu vibpleacd cond a ea une spiritual SUFLETUL STUDENTULUI SE ARATA INSPECTORDLU ACADEMIEL ‘a visga mee -orzee Minypoitad Paton ecutrtor Sis ar vz oda wba nl om, ap dep, cn vd vd au pe unneavoasra. Accasta a fst banal 1830 pe cd eran tspctr a 19 Acad spit in Pees. Pre sade Academic er wn fan ele dn seminars din Oro, pe are eahoteam ned dep tonpl end rem acolo profes: Dans aa bngr avec condi un geraun but el de puta pon coli hi Oat vei amie ace pain ‘tin infemean da- vnbndcam son, cea cacao Sind hart mai bng 2 ain poate termina te cd een “Trcclvatinp lami fart caeu sd mal nd cea despre acest. Ne qn mi sper nimi. Ot, p cd dean eu th ode cu 0 tae ndnd, pe Krlow stnd ines ie gine id line Fata camvisu-o4jadelimpede ca cum va v4dpe dararenoatra acu Conlin, ra oarecun extra nor, euro cae Stu et statu nine ma, carnal xa bam pen din ede. Dela eee had fontma Jando migcre de epi, dp prin foasva. Pe ‘nd cuprns defor Once, md pondeam la coe ce wzuser,deodatd aud and asa era gardinal dea flere caren, ise: "Suen Kron a dats “Demat” neta enn neuer. “Devo ‘ini mina nda a pec "Poti dedelga acest tana alte Amipovtons,adrsénduseaxcudaoror To td au te. Toate csc, cnchise dic ne ade 8 reno guftle morior ed lepdird mistooesa" 04 Vac p22) ‘PRINTUL VLADIMIR REDEVENI CREDINCIOS DUPA ARATAREA ‘SUFLETULUIFRATELULSAU. Episcopal Heemoghonstorseste inca "Consolare morta clorce ne sun seumpl iain’, spe apaita vou sulle ele osstre: Comal rat, principle Vludimie Sergei ogra ind ambssador la cates prosian sub donna i Frederik tle, fo infestat de spiral Hberor-eugetitor de ate. Principle Pets Serghicvck fatel iu find informa despre aceasta, serie mai mute seisor, in cress ll convngh of rain lice, es _Alviat redingna poatefiferce pe pm, cea este indipensabia pata vst vitoare sa mai depate. Too nsf n ada. Cufundat Inteeturacrflor hi Vols, «lat D'Afimed ale lor, el idea depose del ale eta 20 In 2 intend in plat isin fone obo, se User abd earned pe pt dor nda, Deol ns sine tighnduse perdeaua paul su. Cina ne peop dec O na ross tng de» ssi ro sting, El privet, reemoate pe Katee su 1 ae iad: "Orde! cnt de acest Wits estes, el voite ose ance fo bral sca si, ns vein dispar, Eire slg pe unde int fratclesinjasicirispundedavesitsimencs. Ate rinse sate a secominge ci ceon cea vzut nv era deci ou ua is, oss ewe "Cd! risa a wrece ag didn rps, rnp ins va, ra pds min apart, pi cardnd sowstea atl i, principle Pe Serb mur oom aca Inaczeaisinaclagnina Deans} n ceytnavesicalnce slistorse adescor cea api t 5. We 21 DECE UNEORI DREPTH MOR NAPRAZNIC SUPACATOSII MOR LINISTITT Creator atate aise pe ui cami eu 0 inuat traci ls adevitta credincioy, int mai bincreiacot crest Piso Pisorg-a epauzat a inpul ogi. Aga SE. Sf Poicar se rugs in fajaruguli pear aon ars 29Fr) Mall Sf pst au os aa ‘morn genonchila raphe. AS aafiat SE. Antone cel Mare pet (Cu. Pael Tie Agdorea a fost allt SE Mucaic Mahasapers 30. [Aco ppt on Vira Shae 2”Menee Ua fin na de repnvare vee in cerariledeeve pe esas! Dummer (V2 Dec F An 18 7,59, Al psn vedcay mime de ingei de Sit ar, pecitedeveslrepauzarea depo pe att decumpliestemoarten leitosilor 38 2, Sunt fs yer cari clad dept av moare ipranid inlcoyts 3 uni psa! a mur soars pews malt Sts: Pentru ear lor saflete de ai wast de Intimplar: tir mona shan norte J. tans ct Ma cl prin minal sale tna a pstiecu wn uci a su. Se aplasia din ae mie went aon Ai esis el a tngpre prec aea oa an a fra id de Duns, anf wena vu pomp cere at ‘amore smn de popr care pare pnd a monn cea min tomar x are cnt pore saci Thorens ceil Cia pt pe fan fait de fant static Inds nce pling x aarp bar se ast Dunner sien Downe, de ce aetna fan avo moan oi ecu, fins de ard pe Od pf org ot ‘ert omoare ait debs tamomidnarefamoasa? Pecénd pling el ise niga tat Dureza ce eta Inge Doral cre zie: "De pling pe bain? Ace! psec a ato fpta buna gi de aceea a Tred deo aya framoasdInmorantare dep recompens dar dpa recerea un cea iat nt ae cena expt, decd eondarmnarea to 2 Did amar. Dar spina! au, venerable, del «ip via Durezeuin ote a feu fe buns, ton como on yo md Peco um pct pe cre 3 spa prin acasts moan ond ca cu cult aa ciate destin” Pa 2 te, ‘Sideacivedemes ued hi Dumnszcusul alae nepStrse Ae mina nowt omnes. Uncorivedem pc ui pits pee spr alai vedem ali pit buses ps. Ag de pil: Du exe pedepsp Cala pe Faraone Supe Avesalom, pe Nabuhadonouor Sipeali mali pete Pe dea prt ved pep erboam, Avia ‘alr picito, ch au mura pce, Prvnd ia ames depor vedo pe uni ers ype i nti Ase ‘vedem pels tind pe tom impitss, mi mae pate Ein pe lav “iclod pla de bube pe gunsile ett, Vedem pe Dad na pe ron Iimpiraes pe Teremia aruneat in groapa ane ou nora, Vodem pe Daniel enti de Nabucodonosor gi pe Miheu bite ala peste baz de Sedechia, cipetenia poorer miasinoy Asa et dnc neep- shui a Dances, car peat le crt le lace ne foarte 1.0mm fumble nota. Nise space ak Dummer ‘vom sc ajutorl Las remelsie gees ise oat, INTELEPTIDIN VECHIME CUGETAU ADESEORI LA MOARTE, remurie stave exten cugta out desu wore Cid ee ‘spi, adea i puneat ta mica vaselr ds pe sau chip de en opt zag, ere prea fei morta, Chip mori puns ia lou! oui, ea to casei fe eumpat a mincare yi biwora Irypratl Flip, tal eprtalat Alexandru Maced, pounds se ‘orl sna spune las, dines sear, umstoace ente"Dar ul meu ad amit cn. Plane, inp gpl, cd sedea lamas, servtorl ales un cea d om ocr pea ma ‘indus Aa ate mia a curd ei fg et septal nmin, its citial &aduce pra pts de crite alors cea: “lnyarate,artasne dn care dep a iin mannan” 2B ln Roma ves, cad se alope nul pup edu te ci pe care srdinintea ures saat aces. Loa Milos, Paral Constntnopolai incepta moral fd 9 er chive cele wart stlaste, pompoase, arbitra olin then gtatspune "Parte, momndntal cd evil Pose Setennine edi i ceasal edn va ven moar ‘St Vasile cel Maree pune ek: “Aderat flo ete ute lo maar 51.85 Cokes cet desta moarieseinwedsionse deo motte tans ar ce mo cuget a morte ct tress, ead ia mare cali MOARTEA DREPTILOR. Meste dep, cu ttl adel fa de mosres pst, Dre up tn vat oe pleases pee a gon ct mak mul cred vue mal cra erevncasc dup ‘i plcerea Dornuli Ese aoc namin! wage a mintire pe Semen lo. E simp ca hrs bucusie fa aa aceasta end reyes pune incepa bun de indeptars, poi vie tn fine. Dre impto mare bucte fn pov ole sine sa vs despre Dum, despre poral g via Li at petrocind-y fata ereincioi, in palm prema gic, isn ce it tii dove ieugetrinLepex Dome 13 1. 26C 41, ‘Else inp cu tml fie ease se apropi mul Je Dunne sa seu El, Dorese aseod ase Usp chide up pentru a merge Dumnezco 2 © uni cu El wet puruca cv Ea. Sus Rap 8a, Tnacestscopdreseaf spd tap, canemsiavindicc spite, esi materia porit pitas, pot i preunsi ev ai muh Fndemnare i Dune, roan cu toler Sf Lai co 2. fe 1.2026 Age 881777 24 9. 4 Aco est ver Tew Inge oi Dumacreu ce 335%, Dupes din up 9 despre de fumes mater, deeele psn, seta omens tnde sf se dena Ia miso vrsch pln Ii Heston due. «1.6, Capul Bier La upto viunitare 42,050.17 21638, a4 Rom. a8 et 36 $2895 1 28 C0613). 24 St: Meare Alexandrina om ne adeereste dup descoperies Inger. sll drepflor nda dupe lor din typar at ise fn prime de ing lumina pie yds i npr ui Dance, a suflecledepilorconucreszs prea cw lgeri desi de pe pam ‘Acrastaoadeverest si SE Elem il +3, nd: "Drei i mona unis buc vn vemeateilr dip, ada nai cor ceding {ptt lorbure, pier, pst, rage s lcriite de ocd. Sifter sinpto mare bur df coat 8 isd i p98 ne le rpaasuir vie ‘Awa ise, conor de pis ia jurassic apaape se mare Atane dood rac sen oar ai lap Ae Antonie. ena proms. it ete Apso ad iu eit ‘mia drm otf st usd ma pesies pun. Bee psc Suis Nvatcutdsdiepodi, Parte’ Barua "Cradevwut rn ta eminecz amps epurbu’, Acesea azote puso cinoscit het desig Aue dcodat i lain faa ml soarl it tot sania sgt ia nou: Yt Donnie ine’ Rowind ace cai a dat stl El cu cau ager tot esa (eat pa pct eam cree (S62 He bags, Ste drei ssf, doi erste din rp sua ae de sri rete pia ve vndabuli es opal, rin Raita, aon sai ant aezte dup hota Domne in lode oa, bac feriire Pe enti evict SI Serptur, dod: "Feet ce mor in Darul (161 'MOAETEA PACRKTOSILOR, Mote koi, se cmp 3, 2,0 sociated france, ptroea at-un pala spas pe Gp oe ‘clu mare dia Moscova, Flr se apropiaflritor pe ead ee ny ania se la desta unt depot cu pa de pused Saow meres gon ato putin aaa sslonla Lauria soit sig “Td une" nega soca resanjca cone in mb, Da, end nica snag dant sau, jeas cui pind nemaeon Fa tein rst, dedaté 0 grosmics deniers de enplociepuse eat eke ysl: Plt fu roca ne ours ng pet cl. om Por ls fuel wor cumple ale pity, Sf. Maarc ‘Alexanil pune "CBnd slept ese di op © mare ‘mutime nde deol pte eco, conoat pe fet de inden ou een iv de ces, dere pedo Sit pe pamant tea dat acta a fete denon. “Tae elcadinputcren lormalma deta at occ p Spires menace’ IECARE OM TREBUIE SX SE GRUEASCA DE MOARTE. Ces mctep, pind sro la ele me de pe md ll se pews de ‘Rove Gaius tnt qa forte inert sie le, preci i mgient dente soe ay su St Berich pe fect rst pind ald ai ae pnd 0 Cont eptemart Sia rot 912 apota art Eno tat Sen eo ‘Tm Cnn oa 10a tse Mate ca 85 dan apt sr tae et 92d an apt ait El a 38 ‘ua Ouowctn Maal, at a an pte Lach 733 ‘ent ante murs Noga tt 80d ep aur” e414 17 Siinnctean Cale asec ua apa o debi Inpro O posta de wovd sted an pals sntinapere ‘Murat Amin ra pscatlau gu impale aa ‘chim pact unten del Adam Cues termingsjdatceamalong Saat Co moar Si posto morte co a males eu ct lng Tule deplete indica pega nnd pci oghcnsachinbe yea, spree inal Contin a bnart ae ome sae gee de mated ee ‘Keele septa ase rego mje pen sepa de id ‘iSuc hears purchase St Spr: eee mat dpe Mo a le pl ae. 6 SUFLETUL, DUPA IESIREA DIN TRUP. NU MOARE, NU-LAMORTIT. ‘Ont, dups mosses tape, wa purara ca sulle Aces sinunal pte principal om aie "Slee puree i, act, veghstor,asmuritr. Oumeni trp pink dino de midaa osc, necredicig animal, ear rede if a gnc ia anu spect de et saninl, pis lamsimu satin ela im fel ic dal ‘x moates pul ci lr ea tt penrw tatdeauna. Acces wo age in paren agra cit, inciooe i cigior de cameni ic. 2,280, kr 4), Uni ert, ms pin anni, eeu, tai g ine rest cl seu are ali ca teupl een aia pod ia ‘ua veri obetimpreua ev rapa. suis sltl st ia esingie cs teupul i mort. Oarecare crea arab, neprioepl Fnterprtiod grit note loci din St Srp a Vebi gt Nous ‘Testament, nvijau cf silt ups aren tral ind into soa role, incostem,nestvtat, amore, motte, Mout. or anal avi sal, rypul Aa sma yin ej pte wt, Sei sinesorenivremurilornoasrecedsiafemicisuetulomesesenu moat, ‘ar annela ot ipl dee rare top pn evr ion ‘nvr de dt, oto are de amon, itn soma ae, sires inelgero in caren ae niko canon sie, ‘Sooate acca ec a fot vino de ansbapi de acinus care Lgbies SI. Treime i Divniatea Mtutrtl de alte eae sect protean. Armen code alr de prroel Ie Praciata Fecoara Mara, Maica Domnul, tf eit) mori seu Hnt-un oe son, afi de locas coree us dorm mers slopéad ia oa mare a jaded (Cmca, “aaa Daa Ace eee tee ‘Acar (ru 9, p pra Ahab prince 0 de roca 2.13% tha 6, Ip Solomon pin emi lar ip 2.235 BE a Jada cata rin ihr pt Gas TEM 0) pinnate rae pe mg 38, Naiiepertinip cen creem mires ‘nflorasmenca on piu Sega sa din rap cpaurarca sau morta 3, dup fptle ‘stele uneac eu igeri ebantin imprint anc, ‘erin iad, Adoiel acess adevergte deta de ar Mi ‘SUFLETUL REPAUZATULL, AJUTA PE BINEFACATORUL TRUPULLT SSAUMORT, Un mags fost ini euo sole inpariteasl Metgind el pecale agi us mort ira cod gol Finda se mis saga “a call ier pn nite”. Dap acca mage pogriadss, a echt din una dn ail sl, «poo peste oe mort ya dx Dups ‘tvs tinpafostvinisarty ovo soi lead af cea Sar act ‘de pe cal haf un iso, Dain samen a cara, up cx tai chin, Door elma ingest p ck Dupin ela innegit ace! pcr. Doctor vik aceasta, ou hott si tse» dau 2 ico casi mv ptceer tot corp, Maga intigindse de Acasa e mio foarte tre i plngea ct amar de wea prin Ia ‘mariah, sins putes doamd Toad nogpcauseaaptreut ‘trae lumina candle din camer vet ella mezlnopic se pogra tm om pe freatra cede sit ae. Acsla enn std Lng ns is"De ce pn? De cee rede” El spus:"Doarne, cum aplng cca rn pilin in doco. esha 1 is “Artspan” Arndale a aria 2s "Sco tumble: Magra: "Doane, poe es rn’. Aes ai tresnlirisiSpiaye-te deine’ Mageulspiinduse asl {emerson apo airy clce ait ot ea fe nd Deck cudnt oat nasa’. Ape’ va vostit pnt mis: teniewmioarl inte: "Zira Donut ere ce ited aca ori. Mil ae Laud sive ude udectd fra mis face 8 a ci ce ma fit mil. elec aceon, Dp scea in 2s i "Mantes Magli "Te de?” Ala Cera viet daca eat vind” Magistal1farg "Pourn Danica ear te Dns une cin il?” Cel ce atl pum: "Cas a nin: Duce a tal aceloas;"Camog hina cea pecare pon” Mogisrelaic"Da, Doane se mea’. Acla asia“ st aoa poco Fat ut or nic dria cope haat, Durmexcaaris asd vind, Dei; mule eden al Dunner’. Acta cid fa sit it pe Freseaaces, prio cae inet, 9 feat meant Magi viind-e vindecat#auindacstes, a incta a lu Wi mnezea fds otsauna din desl sre din eco ea (ha ‘oy lad ide sk rn esl de cla stl dp iia dia trup ‘te viuath,veghetor estar, epliior bine seman me mori, of mort cu sain rboxte ceeding dei dea dena rein eens obi a vehi alt » SUFLETELE REPAUZATILOR DUPA MOARTEA TRUPURILOR SUPRAVIETUIESC IN MAI PLINA ACTIVITATE DINCOLO DE MORMANT. Duph isn seta din top, supul mare, emine neta esimtr x patesitr Despre up ace ir sult nie dou, ‘horns pn lave cent che mont Sufulask dope ee dn tp ‘uc cnttlafel dedt tmp cre a de=p pcre apis eta {dopa ce sets in trope, ot unde sa, I als ah supra, ghee, Elva frcunoseu de sult Snir, {avin Judea wnbersl hiar 9d pts, Acsaa eo adeerste ‘St Seri, Ane ip ie dn rp fect paral, dre scum adrenal nite celr ce pion a spre ‘veel Sle. Evin! evo eure x cap id ge vr muna deca mn dep vor eels iia lr gen inaiiovare di lo "Acena este pe care ancam aia dad debatoowd ob de oar Nebunl de nt Am sso veo cpa i moore it ‘ate $id ew a os soca Dumneze pate re ‘Shin aay am ci el eae adel bina eel uct po no nod some nea rt Neva a de ee arden te piri mtb psy newbs, farcles Dae hit nam cwoveuro, Cefolor new adus na? Late nea sit bg 3 oot fale? Tote cesta teitco uma lea vee cae ses pe ae eal wut a fel eu coabia care rsbate mae Ivo gcc Dc On apd mt po ro mai pte 9 tcl eoupseo oral Sat So ca psdrea ce zor ae care cori as il wn Tne eo bid ow ale Nil el usr dpi eva poms ate aap ier tn ar dp ese Mi rats pene are Sa fl eget car board spr oa serait tar acral pe care basa se grein aoe poi sma gee 30 ost woe. Toa a means ct ar ips aa sma pat 8 tend Semn de fap Dan, 8 nea pO rotates noaso Theradest najida ol ele ex ca pra pe car pulbed vn lecepicle me pecoe lpn form pe cored nfs aes {on ominnea cae ve derma awa apt deo sing ant cel dept rf i neacu veut srasplaa ors a Dunne Cel Aptenic rp dest. Deptaceaprini-ordnndna Domania seumuna ea sacar el Ei vu er eu Dreapa Sa cu Br Su ‘tomentosa acoper (a 5 03 inate serpy dinatelemate, res crcl defor Si ale ptoslor dops despnizea de tuple fo, suntv, conte veghetoar,raonbie, ezsour, cancer, auctor, couture, ‘nce in Riad cele rept Ferree pitas in china, “Unearemumar de mult aii nsepaing ra scot ce Cipia ne vor pi aco ss olin compact mrad de cece ut dja puta nmr oder cares de nna Ly, vr bl (en ont noaud spre ane ves a ne foc o bund pin. Ce ens ‘cure grea enn po pra nt! Cd deo Marc 12 Side sic ces cd suet epsizaflor dup moare nepali Sho Hsostom aespune ek dupdeceeanoasibcusueuldiesto de orm in vse, on canoe poi pec am vray pe ‘ce mum viel, "Nu nual vm ecu pe ce ra euoscl pe scat tame i vam vedea chiar pe ee ce ma va faa nota er none lt a at ilodat pe Aaa, nip a, nc pe pov ic pe Aposo, nei pe Mace, dar xn te ace! mare gi ‘mina un geert vel sige Ace sunt Avra, laa 4 1aeod i cella Pavoni. Ace sunt: Pt, Pave 91 Apoaoi. Ace eae David ect sunt Sf lun Botezstond, Sf San dat Mace. 4 ad ur numar mare de Sf.” St de aie reese e suetle dopa fmoamea nupuritr lr supranigii: Sl Ambroze sei: "Care al gen mn, taser iu atin cin, rate mult hit Spr epariea now maf dug Ti ‘asd pin gc tle, po chem deb cl ieee aaa care 3 ru dort aces ipso 2 fe brat In mesccane x mrtont cst fc bat ener! (Opera aba Me 9) St (Ge aie reiee arc sfleteleeepauzaflor dup ieyca din ypu lor po Temes Sn i a Fe emerapenrenieaieeneemebiee “4, 0, Paint vor wedea pe copill ar si copii pe part lor, fra, swrorte, Se an cai Ce rete fn aan 32 ‘en oer Sima depart ce: Tanz anes Mare Tiara pli deta cea de (es buna decd stati bl cor era il ane Tu ase ac aa celorceseticlese, veri uur ero odin cereaes, vedere Saved urezcea mal mut deed tate, slave cell mal cua ele ‘mai perfect on de carte imundeer Pree Sa Trent ce mse ma ripe spall, etl acestanemaifind leat dss de sigur, poate ri pipe cu tou Trimen Cae sducetesufetel nowt cu sore Divino Tate bac detoate bari aero eatingean dja (de pe pnt spe ists sincere ae epiaint f e(VRap 29) Side actreise ed suletle epauzaior dup moarte supaveise DinimscueSSrpur Trad yom: Suet omen dap ‘ejrealor dn tupurspeaiies ries eps nmartaz pa See or sora crestor dup conlycrarea Dunoezi Pe .2282 ‘2. fp. 17.202 Stele omenes ne aman pine i ramitoe te a ia ect excine sau iprcteit cote aur tinp lottery or camavenlacra Ee sunt dp cosets, sit bine i cai insane, ove neteicen, dap ll fateh vite in Sata pide Le 1.231 ge 41¢ 0507.94 Dain Alntroperidesprrea deel lees taste cue dre, wg {Wincipa, Conina fer or nfo car site dpi fl celine ‘su isle de pe pd ae sit Bucur, sa sre, erie ssugiows ‘SUFLETELE BATRANILOR DIN CERSE RUGAU PENTRU CEI VIL DDE PE PAMANT. Pav dal au pris are digi a cova tran sulle npreun in veacl ace air peewee ale in cer ovine ot ca vor een flr Tal eu Cale exe nce ‘Aas redness ptreocauanevoing, Seinen pate. Cl ‘lijea colori a tsbinellor. tampa ase dol ate as mi 3 fn Hristos¢ sa das Isle de ons, Csi dia rims pe pm: cial unl di x ese intau. Din asia engul, ecicl ‘itn cure. Atunc sa descoperit nua din bra vztol eu mies, [held care en sve erga lk Dormer penta face er, cind"Dape fates mandnce de lus de at fa, spline pact svn oc aes cars nol 9 Nn fore roast, Des eens lorcet dea aseaareas, Lina pe lunleu cinta amore. Aceteale-a canoes nach ise descopeise gil stes tu la ugne, ugindse hi Dumas ptr tle eas. mince lel nda tt el acl ip di Pi care acum se ver, raga i Dunaeen ind: "Rape Te Sting cad se mndne de feu 5 vie prea eu nol fereea acest gnldecum nu acu, Sf, ce ce rap Te de pe pamdn. Bitlis n cia sac ri era i Dumoczu eu asl cash iis rec siseihlveasch delew And Dunacicvascutal rican tena ai oker ex rancor." ptt ee asa po cela, vo ai sult loin bindu de ude oon ir cel ete host oxtenle pul pol upd ex duu Perr ceca ow dptat etc eti 8 dau Daa”. Aoi wa dpi el de Inf, ewe vesodin cls, at pe irda inl plingind peu dial El poweslstoae ces aumpla gmat pi pica pcre, eancng ci Dunc la mit pe el In pain ene a pos weit snisura cadet oenndaseimpran cuban Dypiccesausdoraie sis Atuncsadecopertitrinali cei vastor cumin ecg zt lula car up fig ele eins le Domains Tis Hest (a © ep. 2.1 Side all reise suletce repuzaloe supraveuise dps monte ruparae or SUFLETELE STRAMOSILOR, PATRIARIILOR, PROOROCILOR \VOREEAU IN AD. Dupinverea Dou ose us Hesse Tropa Avimateea.Acolo au gist pe itn Simeon pe csimpreuicu int din oq, procum le pases Tosi Toi et roan i sratadse unc al, au mers eu dng tn Terai si au dus fn Bsr. Aclo En Inckirind sea psn miloc legs lor eaves nace 1 lai in or Athieel iadi "Vt cud jut pe Dunes! re ja 8 nespune ade Cine va iat evel dn mari” Acestea az ‘re ceitmn at Sut po fee lor Semml Cini Crt aus tre [AhiersiDajne nowd hii cemcls vst’. aducindele au yer tuna dineng i aris acesta:"Doanns, fuse Hriloae Cece ex Tira ita i ne noue Don Tu, ead poresininverea Tag minnie Tal pe carla feu nia Dup acca au ada Not tee eum elitnecor pend aie in weacadonni Pela opi nc cet uncate de aco a svat ond mal pate dct mina sore Tot near ina 3 any sat wal cua Amel namaidet Paint nots Arar, pend cu ati Poooc, tunplina-e de bu, as wn ctr ali “Acces nina et de a Marl Lomino. Prooroel sis ind defi a "Lumina acest exe ede Ta i Dll Sf pence am pore eu ne nig in Tic fel "Pama Zabuonal pnt Netainudlnorod ee fe edeate inne a whet ind me, Dap zea a venta loc tu dp vedere usa 9 atehiodul Patria cin este, eLa spun “Ea 0 Toon fil Poorer, cream foe! need ee il tl Duress am proposal noradelarpoca spre ietarea pacar “Avni ui Darnez vei ce ine pe care de depare ard am {ise sor“ Mit i Duras Ct epee ai’ ‘nina ea Lam bosecat pe Dia! eu odana. Acne am zt pe ‘aul Sib chip de panumb vind peste Dina am aut gas de a Diane Tat sina Ace ee ial Meucelub ha carcam bier Pe acesa sil ase Peir aceasta ma wns gee va ca sd wd ropoaivies: Vine Fal ad Duroc sca cl ce va rede fsa! urea ve iia saeco vepnica, Aci ee abel venea posing ar lida mo vor mai. SE Toan pe celia, atzind fel dnd striogul Adam ze el cue Sl apne ‘nd team wine fled ex nc aa oan ce sp gel?” Sta yun "Tat new Adon ond arecdnd ie bola, aprope des m8 trinks fac mace prope de ule Rau cxf poe prin age 35 {a copcul ion i nln dining bung pe tat men cd se saa dr bald. up ce mame dg am fc ip cum bas toa et eit ager Domma mi :“Udlemn pe care ce i cop miei acesta mse often, men sone tad duped ese vor npn dea ea trl S08 an, ate va pogo Ura Nasu Filta Durneen se va true acl ta wep el eu aste de nie care va ide de toad boa ve td. Acuna ns foceaceata ete cx neu. Acctes ticind Si, Adam srimoyal ‘spans cre tf srimori, Paar, Prooroct “Socters,o fil, acre mile cans a sox, de oe scote pet di” Atzind acetate bora, impreun atti eb lr {in acest tac a lor vent Sota, motes netic 2 Indhbis“Atowemdnctonde nso! Asus cane mel: Oarcare ia "Durnezen sei St. loan Dsmsschia prin aonvce Sa va dtd {Sapura nano Sas fad de sfetle di muna dnd cesar ie a pda devia ering, pent care pre stg acpenet idea pret rait pe panes desea. Osment huni de Dunne ne Incredineet a cea dep sma sfc aon ates singe ‘eum. 1). Dace paca dep ied pe cou og uf ee pra ‘atin jel 2)- Das annus pre carpe st dopo unc fg il i Dunne capi ie )-Dace carina pleco spe pare sg darn al, ia din pine pu. Aen ele el jue le Darul: judecau dee, judo wna ja mln 8), Cind opt coer pec cup ra at paca sna, juts eam dopa ott hore dpa pte. Dupaaceastjudecadpancuarineparaceca dupa dnp, 1 haan eft, lal pin, Btn nd pf tee obeoeaJudecata Universo SUPCETUL REPAUZATULUL SE AJUTA PRIN MILOSTENI IN (CELE PATRUZECI DE ZILE. St Atenas, streams, ordnace a Tamoute ca sro dia mntes ei dea un esp sacri pul ‘ror purzel dele dup mortasa adic fas milosteiicia eke Ttrued de ede la moarea Seats suo is, inden ‘uma ain de 10 ie porunca steer. Accs noe vechean pe repauzaé din cal lune. Ease ard, de dogs ea kor or le coma ilsie:"Pence na uot odlemel $9 had cd momen one date sdracior pot fle repeat i ‘inpal celor 40 dele apa moore, fe obnbdni mani hi Dureza, Daca syftle pave sum pela de pea, Dumaczen lander cd suf rant dpe, infec ta url lor ree la mitre cloacae fa, hla” (V1 Age Ps). ‘TRENUIE A NE GRU DE SUFLETELE REPAUZATILOR $1 DUPK PATRUZECH DE ZILE. Bieri, Mais nuns duboicesss, einai to exept - oc repvaiel evi spe pm fran 0 sdunate,o Bieri, u copa ria ap este Histo lave meet cli ict repaurai este minut lout stad gitar, au cum ete fre sll si ral omensc. aie noi $f repaza aie @ ‘omunicare ve oy cum et inte membel corp oneness vi Tate, ‘sa cumede fare; oamen fail rodent priten canon ate comune, ore, judee, popoare st. Aste! uni repazatadeseor sung de ‘ie: Proorou! Irena gi Arbre! Ona care alata ada Macabea imbiebtinds! apt ipsa wesjimaor se 151.768 oguaptrecszt din Sf. Evangel care ga pe Avram si iit pe Lenin csa ai suc spun color cnc el a ish tndropne ‘sa ts vin gn ind fest in ere se umes el Lt 23, Pott datior een constuilor Apostle, sa Ket din ‘sechme pin prevent: Liturgy pomeni peewwaa 9 gla de ile’ il 6 ni 1, 39875 (a Apa CVU ap.) seria cunostnd greuites dea ara reps gem navy = tifacepomeni pent cryin paul i uratoarale ie: 1 liaiecaresmbit din spina nds petrusceastubialaere arepauzaior, 48 ta isu see de carne der) S.linsimbte ells ala i atVa, a fa Morel Pat 6 fa tunea sau marea siptimini SF Ap. Tom, cind se invitt repauzai la bucuria mare a nvr Domai “7. Smita Ruse gd) 9, Atderca inate sSbete edn cream lark de Duminit side linsatle Panto lpi 49 JUDECATA PARTICULARA A SUFLETELOR IN LUMINA SFINTEI SCRIPTURI, ‘Morte rupease a mull nu aduce cue moar stl si cum presi susin ml vii de a deep cog restnase el mal raul eliberare a sult din arera peli oie din va awasta Pimdntesse,oinrare in venice (1.10). ‘upd icra din trp si desprtiea de el ads moarteatrpuh, salle omenes este: nemusio, vs, deli, conten iat, Toate uteri min aca pe care l- vit in i ismai bere ma rosusate, msi demote, semen nt price oar af dn oli sa prin eda, ‘Dp ieicu Suet dar simoartes pull oneness, wea penta sult juat dose de uderta Univeral cat fae dps sirgullumi.Accasta ext judeat patil, Pv aceasta ml eal: "Cn face adeata ace partir Aca face meat supa moore fecandoDuvese- ares St Sepa -v deca pe el pt pe celle. Ev ude ote fp ante: fbn fe ees Uarest i Durnezeu ua sf defect om ape a. Ratatea cea ea fae tare dats ftom se vor descoper ei. $1211 Se 1.2829, Sdecataparclars Geir Sut oda dp ies dn trop, Mic nda dupa moartca tupu, ne adeerte Mittra pia ogatl emis srucuu Lvs, prin Cvitle: “A nt svcd “Lasagne sia Asean oni ogi abrogate ‘Siti find tava pe Laz sa Avan. 282 Vee? Indaté dup ieiea dn cup mous ypu, jade carta parte, Laz, care serie cu rabare cores fda pra ‘4 edndit de Drepul Judcdtor in lea de pict feria bgt ete s sealant moc in ia, Assist jude puters neo adore car Miantral pe Crus in, sc tbr sig 3h poetic dn dreapa Sa "A vl feu Ras 28.4, ai nd 50 ups moar ise vfs judecta geval: port curd pate dept $ESt, sv trace da moat ni eed (eon, 23. "Si ree Apostll-c@desevastlea casa noarra cea pamantesc ley acetate tamer seas tea etna dup Jndeatapotalrd sie dls Dunieze, até nefeut dena vegied In conv t Cor 52) SE AP. gi Ex loan ace: Lames tece cu poftle (Govt, dar eo ce ace voia ut Dunmeze peace eae (Vo 2. 1. Desigurimine el dup judecata particulars cu Durnezeu a Cir vie a ‘eu, ne dap rupli rcs, penta cl acetate cu ue, c opi all hi nomaritoe ‘Supra sulle tm frice, orn osind, dup judeata particular, ne-o adectete Bseria scind "Dupd moat fice 0 tot ipa fp sal” Dey inte de juecataceade pe um it ‘rep abi pti primes 0 deplind risplat a fpr lor, yo ‘se afloat ufltle una aera stare, se it nae ode tices evident ch acts ns fatnplnsntdejudecsiaceade pours, fa de juocata putea, ‘a Sfleteleselor oun cre anda In grat ai Dummer es in len aceasta fm poctings penta picatcle ivr, a Toe! lr fa nie Dance, ‘Safes aoslora cre tee de ais wpe de Durnece iin di peared loca deen al ais us Dumnezeu Acasa ins se fade soi sar, stl xlordep esse afta cer, toa a ate dejudeeata ce de pe uri au eis spire una) dplind (Pu bm ha ap 7.9, De asemenea sulle clr eset no sir muncé deplini, ci dup judccata ea de pe arma. Suttle, ‘pneu eu compar or vor primis eununa dpi a mi a. 8 ts munca dep 04.2. 1). Agere in pit, Pas, Or. at 1 tin to prvi acess toa Creder ca suit celor pane pee feo te unc, dup pee lor. Eletre dat ua despa tor de cop nto bur, ola vere tare de fe ele na snes nie dep rc, wc deplind moun, eldepina fee, sou maned va pono SI fare dpa tire generat, cn atl 8 ngrna tp e cu ‘ara ve mpreun, fn bine, or" (4.0... ‘mor A ceastjudecat patil ne-oamiatye Sp. Pave, sich hah vrei d mount ai apr ws ee ‘ste 5 meat aude 9,2. ‘3 SFINTIL SE INGROZEAU DE JUDECATA PARTICULARA. Marcle psi, roorc i lprat Das, pind ta jodeet,adeseoe ties ingrcit ‘Dew vel tla frat, Dare Doorn, cine vse. owe, be a ude rob tu” (9,3 1,3), Are rept lov cel avi ora icesadeseoriuilindyse:"Ce ma face cu nd Durmeze eva iia? $c apa fivol da pts) nd va proces la crcetare?. rac samt uence {sd fa wis: dar sun napa deteama chiro ml nd inc Ta ns ‘ma el soa nevinva on, 169.2728, SE Cv. Eliem Siu, aguindus, sce: "Pot at sie 4 pling eso ce asomenea mi! nficopt eae ee sua det Tl, oars cn se vor descopen tele peat De aceeaworur eu sid ‘puesta el pete mel oie mas O Mitive Banal, pont miei Taian (oie). SU Ou. Arai el Mare, mse roar al impair Arca nore i impiratuiTeodos ot Maze + ees dn inert la pus Inbolnvind-se grey, avea 0 mare ean de jude, Pe cd xe spropia ‘i moar, pivot raid pling, baci *Gum se fce Avvo Arnie tt de moate®” Bit passe rspunse co lacsimiin och: adetr, ew atacare acu x ming am art fia ‘mea de 0 dean di ua care mam fea cap" dete pe de 1a Cas td Bonne $i daca dpa aia se mange! Oar ev pal eco (ee 7.3 Acestea cn a adorn i Donal ‘Awa Agaton, care te aa i o pst ng pet ae depend stacy, era foarteutorimampusiteatutror stu, Clad-4 april ema ase despli! de up, elle a ima cu oh desc emia lune pring ait mie, ‘Ave Aptoane unde ei” El le espns asics deci st” Ea $0 ttmpte? Da 2 le isp el adevrt 0 mam si pa patra mea ca 8 pste pone Dune” rains "Dara nadie dhe tte dp Bnneze” Bites Nu nade, dem dudmpina pe Darna, ct ats ete useota eu Durneze ata @ amen "Gnd Mele ice Doms prin roar! SH - 1st capac sore le Molen sunt ce le oostve. Pe edt de depane cen de pain 29 de daar nt ile Mele de eal woos age Mele de ‘ug ose 83, Ved psi si mal nthe alent lea i “Face dot gin ai ai acne min clam wee Sind sSvigl co mare cue oc pe.29, “Prtor tiga Sh. Vase cel Mare taturor crete sd ne tome de mar eden sn coy. Stn ee foe gee tse vee. Sa ne tome de oe, pers cet nets Sane teen dear (enp cd mse bnpdnayete de cata 4 eee de nner em ae par de ind Son tmen devin cdi sun ft de moune Sane nen, (eng ee dudes pcan 3 goa, on cu nes ti Val glamor ie pour eT, Doz, bg ir nu tesco ‘et me O! Sule! Depareaz-e de aot spucdcunea $d a ae Tuna ele purrs Val mie pent Loved Ta bare vcr pe Sr Dahan sci Drees ere judecee Tae pein pot i, de dear Raia g de Iara Cera mad lps gi ma despite fr de mare md omc, Pour dete peas foci voi da, Drape Suet Dam Tigh Da abit pe mine gaa fi adic drt iar eu ajocorcem, Ago wel tcepe a ral dct (eva Ixpla ma nite de pectin ete despa oma de tp. De nese de ghend ila hnpaa esd, Nine ist aba ala unex eeata det pe Dunne. Ml gi tote ceo ile, np oad vee Panna aceasta ave drone cae 18 me acorn anes pletelor Ponce ema nae ea naar eines et degtes (01 Cepuereminnatzete dager eu nbn! O! Cpe ete donee es nomi! Nic a ete mare edt reese, in em mint Acct Sint drape copl x optetorbune.Dragoeaete 3 seu oad apa buna. Drestea ee arco ote banal Devotee toate fe mba se mileives, dagen ple, dragon mu 18 eet ms nf; ma pour cu nein a ead ae sale na 38 anv nu nda nil mse us de eet civ bcd de nnir raga tote lesen, toate ered, owe endl, toatl aba Drupal cade" (Ca 1.48 Dragnsaestclmpniealg Acetate Aces sta Parks, dried pe soos pi, Aces ita Proreck Acca ba et pe Dai aw fat Dah Acs a tet pe oe Dat ea gimme? Aca pe Fil i Damaeou dn carla cL pope. Par acesta tt eralbun att Perl pt na nuteas vom iad ari 9 Ada ao. rin drags Inger ew ami ou fet © turn Prin dragose Raal-adeschis Pear prin drags ipsa Cros propo, Asia aarttpusisle eget. Acta pe psc :ainlet. Aces aia pitty pe Femei cas umble pe ca a tn eu ste. Da acne esitl despre dapat? Nis ingzino pots spas drapatl Dragits adtoue tat dul cel bun, Feist exe aml aes cave afl draguten ca adorei rele, Mai mare drags dot cea advert Span -imenca rare ua inva spun "lea pon arogple (a figs Pom 783 oe can 1 280, ‘Acct deagoste avd Pavel posi: "Drtea fcr aproape mu rast nani ie penne rx, nck lever pene eve. Aces deaost an, pe i woul nye tree eu ved, ive iti i i ve wri pe tel cad, $n mal eacia care te abes eiabi gp avi coe use pe ine Aesth Sint dragote avind-, Kin nul Mucenic gi Aico Stefan, pena ci eel wesw pel ex piste, se raga Io Duman, ind "Doane e scot for pda oct Perc ee onal cela crema aie de toate vo aca srt an. Pa acest eee ae lee Aces pecan, Peaceatingei feces. Delaaceta Duonnee icioinoa me despare, Dannez exe drags. Ase cel 4 ce pace mdagoste,petece in Dumeses sf Durnzeu buns. rin trot tote sunt afar." et Stan ‘St esl din weme a ne isi adevrata drag, care acopere uke de pats, pena ne mat ga bind Ras ‘SI NOL CRESTINIL- PASTORI SI PASTORITT - NE INGROZIM DE. “IVA JUDECATH Cai Prooresl Dai soi oi Dumnezes: ow, lvem Sind Arie, Agaton, Vaile ee! Mar, loan Gur Aura Ingrosim je etremarm oi cid eagtin fa rept jude Ii Duannerc, Aceast ror new ait nov iiatea i Dumneze sia cavintle rg descr cin ce: "Doarn. tt, ropa ace Irae iad moat etd ft. De judecata Ta, Doorn, tem side munca eo fled de srg ara face na mal cntnee Pe Tine Doral Dunsezad meu pancea Te mani pe Pre Cwata Maice Ta pe ote puter cee ie fale pion me. $i Doe mun Irene deus Ta decane ci vedi dot stad simanca, Ci pit, Doane. mnt ips mulinea unatt Tal, c de wei ‘dna pce dp redo hu mare de wee cl cart a ese ict ominune cst edn de ia Te spre mine pan sae nT. Im acesta series Ta de oan ce 58 utindasated vce p canned Butte Mitre aT, rec oie mete pent mis ter 3s JUDECATA PARTICULARK ‘CU VAMILE VAZDUHULUL IN LUMINA SFINTELOR SCRIPTURI SUTRADITHL Minuoatajodcet particulars sulleelor eins legitur cave ied. Existeaja vm e fatomciatd pe Sta Trade conform cu Dumnezsiasca Seripturd dia vem foarte vei vind la bz tradi [Apotalic8 D.0 Tom S685 V-R p28) Mal fteabs nedumeri “Oo cum of efoma of fcnd Jeceta eceeaparilnd? Acetic rin cele 24 devin sautibnale ‘mari afezate dino locsusa vada nce sufetelor, xen vir © afi cam umbrosin Durnin Sari mal mint fa Trade Dias - Lacfr- alr cing angen cu cevetiea {rae or de nero nepiea drags de Dunczeu sabe lr, ‘au alunga din cera, Accista no- adevtyle Demncrnes Seite “Cand mare dracon, are wo dav, stan os anccat da car eps impr ex ge gas putea ain ce "Acum a ‘eit ties, teens peta Dumpezelat nos stairs Hristo La, penta ci foe ara ceetitorl (al ws fri nog cate leet inpotriva lor inintea Dunner nostra ava maapten(Ape 2.1 Marcle Peooroc Isai prising sub inpiatia Diving a elderea Leciferai gin erro adinel ial ce ido: Cum acura dn ‘cen se srbctoae eral dnd Car ft erat a pd Inblnetor denen! Te cares cael "Rina cor 1 mal press de elle Dureza Celt Puen vol aed met Ia ntl ctf vo pan ll i ta fori al ele de maa roa Su-mit-ok deus nitro aserenee Cel Pratl’: $1 ‘cn cob ele las ele pad" 128. 56 svi Ia cderes din cru a Lear strc orbs St Prooroc- Pest Izeciel su inspira Diving id: “Ae ace Doma Dunnezee "Ta et pce dso, dpa ieelepeian canna rar at af Eden, iin i Pure, nl al er lmpodabitec tt fei de ple sump: cu mbine, lope i damant, eu Ins os 3 asl cf sera, arbre a ote er pre eat cuneate br cbt pepe tine 2a fei tale Tajo yom 3 fi Hers cas bre Ex tar rnd ports cesta Tate fel pe muntlece Sf a al Dino umblaloed Peer corde foc Fos fr piano ie ae dn av face tes ‘ind a meubot fie nln. Din pica nde nego Tanta aga de nda i pda Een non pe te evil ce umblator dia pele elector, sca anes in ‘mantle Mi Dunes, ope we neu. Div prin fama tle 4 dnd a penn fa ta alpine: De wee an rca pint te ot its lor pre Bjxu. Pin nine nei ae, vt neg Np a ping ator alg Ex roseat in cul ta fo caret gis ite vo profane pe pdr Dante ocilr ttre aor cee To el ee eux ae opoare sar min deine, ve ange ooze vc mv mae Min itorl ara eidereaingror eetio a ar for de nga trai sul npr oi Darosze, ick "Vac-am pe sana co i er znd din cer" 1.183% ror ln cSdera in lin a or fags’ Sp. Petr me pune ei ‘uoneznn ert niip ne aew pacc eat e langile mera ica wu re wp pd a a jade rsa.) Acsuta gaeversite 9 SC Ap. id, zi Pe agen care a lat drape to Duns) ride cel ma lei elor Tn ribusica lor din corr geri care a eat iad iin ape it ii in wad, Aes zl a ae ome mile vidal so jms 37 Anvaatura acest despre vin - ne fcresiged mel dogmas P S.Macatie- serving praia apnea. Asa eden pe Sp. Pavel sumese weduhul regione sptcler rele § pe dom lor "pnpee sea na meeps - porn mpage ‘inparva ceptor sa donor astpaitl inner vac cesta impoviva dri ri ele cee (Es Ags vein espe oameni most in edd leg in pats, aa "ea unblat pa veoc ani eesti, pd domnalstpnin vd ace acum crea yi nese” (E213) Sind cece spit ele fimprcund cu pinul lor se ssc ep, face au sane impeica horulin nail cera la oss Dunner bani, Apostle sft, ind" ate une i Dune, esd put 8 npoiva dali eae taeda sta mu, La jadecata aceasta patil prin iil wsdl nsolese pe salle: Inger ban care ara atte base alecsptinu demi vr ero ent, 2 1 a ara fap ele oil ui Dumacze ‘eve ote precy judestoate arte dey Despre esata sescor SE Seripuri fearon induce eae, ite tind {nin ade vse nln ale. Mar ile ile up eae oc ti dar ges po tote ace Dunne fv dice lajudecate 50-1.) Din toate ace ner scripts, eae ei "Dunne ve judo oat fade ascanseseiominre fe bir” 2.1, Aga, xt ou avira jodecats puta, bund ete in are se sa aduce sa judsea Gecare om dap fp i 58 VAMILE VAZDUHULUL IN LUMINA INVATATURILOR SFINTILOR PARINTI. pid at derek el mal anti a sits ec viet ort Naa Doo TENE ithe ures ete p cen 4 Fab wt ns prt St our np Mepinte resis pre onan ep nF Pentti ro gue se dsp gto ei eho lace iS dcop ors sc Snares ise mon ce Mae eveune mate cs ids foal avi Onan Sttunes on st pindent hi Dunne s- esopee eto fa cuore. ire nap de mei #8 cee nn stn dno i’ il aoe te seme hina onto ot ‘appt ttdp pte pd denna vr ma na db oo sa cl po nt it bond 0 pei - Che treceau de la msiinite hung aceluia se mdr gi vecdndl de geoto erecta oa Ceecatoern denial en a namritha Gncpedermagepcptcoe sh cen epee ceca eam etc em jo re ane fot 9 sane cecet ppc ea sarge ptr coe aie gi cs # ey Tenet a a re pnd pc io pe semesters po wt! De essed wh gn ddl op 7 i ind oie ep ne eee a Tee utr nica fl vie non or 39 salle pldtslr le inca I el dar er sb spe prinde sll Stn. ‘Alt aS. Antonie se vizu inn ld ids ce, Demon ie ames end incl niet opr deanna Aton ‘ei ingerigcerecars cau ipods, Demon se vir li escopere peat i Antonie din copii (Ppa). Si Antonie el Mare buat pe wai spt, e mina vzind ck Iimpotria multe ingeriri wem a we lta multe sng gi osene iat uebue eres - Paso pst - ponte a tee da acest. Acetea «tea el sunt elec ee Apa "Sunt spa de damn tpi aera (e2,2 a wSed aeemalace tpire {nase opt sin spi cas opreasc satel cae re pe sono Ponta aceasta sfitla Apostlal pe eres lesa, sind: “Lut toad farmatra tai Dunner” (Ee 6 13, c4 sie #50 eal wma (eso) la ni, sh se eainze. Acstea invndwns, ae arage hares aint a Apostle ce: "O i up, oat de rp Dumnesen ge’ Paelpinslvalreieasereariitsi dupe aac smnnate, car i slobod omal a rie pogoit Gx. 1.25). A509h Sf. Antonie zt in et Ret (capa een vino) (1 cons Privo la Vig judecata particular St Elem Sel seie ase "Cind se oop puter tpniooy, nd Dunellen pee sas nip, cn cule iba Doi, be le prin, 58 tb ea eum sar extrem pod cdma. Cu ttl se Infcoena se caina cao rua bua de vn, a0 pare cd ede pe dione Cute cara se hpainanewt axing, hinuilesdne ole ingelr neni: wit, simone, monstuoae Inco, expe, poser peer nda av. Ex evi pcnd fens naa ved, wade st cape, apa soe pero nae A paral te i are ra sul Acca in nc flo onsen sb, cos mht lcatlesoitetnc aa lor pct since ae hard pate slecoe deve edi de ek cxf cx cial Aca ete fick o cues nicopat po be suf, consrngre nedescist ce eble Motndareceta dela nenumndnai sa rajmas care onoar thas. spr alin de 6a cr dee ayeza in amen el vy de @ In rego sit iin ne os. lian fin homina efor bre bipartite ns ud afte cet i i ea ee bp Du" a ‘sce mms Tom 319, “Toran Psi, prs te me sre ale ale, rat opivea de ‘umepit vidublst gb ordndiven de jodecata particular a sufetcor Pilon ind: "Mid prin dee care se ade pe sing cd ud pends penn nc Eisen Ax doar suet mau ‘dec tot mea? Unde afloat tamea wf se. Far deo toe ce Sunt ew bun? Sma Gules descumdat de ote banat vee ct pecan ve foots hme, if fe" Apo mplnnd- shor ise gee sap gins, edn sf cco Splat din vce Vin de wu braa ue vin oe tau pe ca (Fal pop, Ap isk rare cle veselore ae vii seetl care se pea ev desta vai pe des, tas de geil Fay In lca cel de munci. Aci rk ose corer cba fa 15. me privet citi neo incl, vind fal nu poate, Amos grouric. Nfericul sft wind cm x pin fa, 3 seapede rnc een cine mei ea de acc ced pings mari, ering, dspra Aw ingori c o ia a etr e: "Ce te em save? Cee ular, ceteris pete? Cee tcoe edn dele? Ce tour toute Ta tao (oa pat lcal wea Tse ama, ee ce emanat Ai ect pet mance ee ficcgate dcle ,ieca “Unde tes acolo vf “Ae ema? Net singe. Ma ehioptek. Nae poten dca Unde esterase, scot atgtApei ‘nein va eeu lobo! gassing raga ps cece vor sta inant jas rouge entre sa dahadease mica pots ‘ih. Fgerit mens, care duc lati ispund ns poi ex 61 mii "Ce rg? dood au ma bun dct tout lm? Unde ee ‘ota nen acolo et gu prcun asi." (Cn ps magn Tom 951:7.0,0.79) (oe nse pe 3 pea ‘SEMacariecel Mare itl (00 2a "Der eke dod str ale celor eeu past iat cra ve "Cindi omen les dn corp esse omar and Daca enna pat vin te demote, nei cela! pete nic care gcd pe fle aces 0g para tr. Sr ese de are areata. Onl ae iin ed mea cea, 4 spas dat de bund red a fle ‘ar simal mu sept sup lr cn i ia uma acest? Ce td ale etc cea mai bund pew oareton ai ins Sin seritn 2 ut Dumneze se aft act vit aceat Ingr spite carte ear fh Iconian pies s ypraveheas. Cid nen! wena in wc pleat atu Donne parses con, cle girl prime ‘milo orl $- oeafel lsDorinal (0.0 8 Inu-o convorbir aS Macariel Mare cu lager nce ale Irimislcerese i deseopere cov gi despre vile vzdubul,rcind “Asc Paint Sel. Det pod pd acest ana oa tac sft ot de avo care se ceama vey pace fl se despa de up. cineca ame atin nae iy set easel ‘care sumac dei totpcatlesivrte del ican bgion nd “nate nade il ale leet a fc etre tarp a sud oar, a vrbt de a pnd ra aap ar oamen ars de nee, a mdniat pe cnera a avs cleat pene dna fur cuni a bestema pe cinerea mais, lit cla uonneze adie Sle Sept. alse axl a defination Ble. Aten pe a, craton pct car sap Bisoe,careadece anda hn face mut paca, fsa exaifleloc a Bce bad, fncareai gato ceo dt Sao fc oi pat, pate ‘

S-ar putea să vă placă și