Sunteți pe pagina 1din 2

1 Aplicatii ale numerelor complexe n probleme de geometrie

1.1 C
ateva propriet
ati si formule utile
Vom folosi conventia ca afixul unui punct s
a fie notat cu litera mica corespunzatoare notatiei punctului(care va fi notat
cu liter
a mare).

Propozitie 1.1. Au loc urm atoarele propriet ati:


1) Distanta dintre punctele A si B este |a b|.
2) M \ este arg( ca ).
asura n radiani a unghiului orientat BAC ba
ab ac
3) A, B, C sunt coliniare ab = ac .
4) Ecuatia dreptei AB este z = ab abba
ab z + ab .
5) Ecuatia unei drepte d are forma z = z + , cu || = 1 si arg() = 2 (Ox, [d), unde (Ox, [d) este unghiul
orientat dintre dreapta numerelor reale si dreapta d.
6) Daca d1 , d2 au ecuatiile z = 1 z + 1 , respectiv z = 2 z + 2 , cu |1 | = |2 | = 1, atunci d1 k d2 1 = 2 .
AB k CD ab cd
ab = cd .
7) Daca d1 , d2 au ecuatiile z = 1 z + 1 , respectiv z = 2 z + 2 , cu |1 | = |2 | = 1, atunci d1 d2 1 + 2 = 0.
AB CD ab cd
ab + cd = 0.
AM
8) Raportul n care un punct M AB mparte segmentul orientat AB este r = M B
= ma
bm .
a+rb
9) Afixul punctului M AB care mparte AB n raportul r 6= 1 este m = 1+r .
10) A, B, C, D sunt conciclice ac ad
bc : bd R.
ab kl
11) Triunghiurile ABC si KLM sunt asemenea ac = km (daca triunghiurile au aceeasi orientare), respectiv
ab kl
ac = km
(dac
a triunghiurile au orient
ari contrare).
12) Afixul centrului de greutate G al unui triunghi ABC este g = a+b+c 3 .
13) Afixele ortocentrului H si al centrului O al cercului circumscris unui triunghi ABC verifica relatia h+2o = a+b+c.
14) Aria orientata a unui triunghi ABC este dat a de

1 a a
1  1
aria[ABC] = ab + bc + ca ab bc ca = 1 b b .
4i 4i
1 c c
Propozitie 1.2. Dac a A, B, C, D sunt puncte de pe cercul unitate, atunci
1) Ecuatia dreptei AB este z = ab z + a + b.
Tangenta n A la cercul unitate are ecuatia z = a2 z + 2a.
2) Ortocentrul H al triunghiului ABC are afixul h = a + b + c.
3) Intersectia dreptelor AB si CD are afixul p = ab(c+d)cd(a+b)
abcd .
2ab
Intersectia tangentelor n A si B la cercul unitate are afixul p = a+b .

1.2 Probleme
a ABCD este un patrulater oarecare, atunci AC BD AB CD + AD BC, cu egalitate dac
Problema 1. Dac a si
numai dac
a ABCD este inscriptibil.
Problema 2. Dac a A1 A2 . . . An este un poligon regulat nscris ntr-un cerc de centru O si de raza R, atunci pentru
n
M A2k = n(R2 + OM 2 ).
P
orice punct M din plan are loc egalitatea
k=1
Problema 3. Dac a A1 A2 . . . An este un poligon oarecare cu centrul de greutate G, atunci pentru orice punct M din
n
plan are loc egalitatea n2 M G2 = n M A2i Ai A2j .
P P
i=1 1i<jn

Problema 4. Un triunghi ABC este echilateral daca si numai daca are loc una dintre urmatoarele relatii echivalente:
a) |a b| = |a c| = |b c|.
b) a2 + b2 + c2 = ab + ac + bc.
c) (a + b + c 2 )(a + b 2 + c) = 0, unde este o radacina cubica a unitatii.

1
Problema 5. Dac a OAB, OCD, OEF sunt triunghiuri echilaterale cu aceeasi orientare, iar M, N, P sunt mijloacele
segmenetelor [BC], [DE], [F A], atunci triunghiul M N P este echilateral.
Problema 6. Pe laturile triunghiului ABC se construiesc n exterior(sau n interior) triunghiurile echilaterale BCM ,
CAN , ABP , cu centrele de greutate G1 , G2 , G3 . Aratati ca triunghiul G1 G2 G3 este echilateral.
Problema 7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil, iar H, H2 , H3 , H4 ortocentrele triunghiurilor BCD, CDA, DAB,
ABC. Ar
atati c
a patrulaterul H1 H2 H3 H4 este congruent cu ABCD.

Problema 8. Fie ABCD un p atrat si M un punct n interiorul patratului ABCD cu proprietatea ca m(M
\ AB) =

m(M
\ BA) = 15 . Ar
atati c
a triunghiul M CD este echilateral.

a a, b, c sunt numere complexe distincte cu |a| = |b| = |c| = R, atunci mintR |tb + (1 t)c a| =
Problema 9. Dac
|ab||ac|
2R .

Problema 10. Fie ABC un triunghi, D [AB] mijlocul laturii [AB], P Int(ABC), cu proprietatea ca P[ AC
P BC, iar M [BC] si N [AC] proiectiile punctului P pe laturile [BC] si [AC]. Aratati ca [DM ] [DN ].
\

Problema 11. Fie ABC un triunghi, iar K, L, M P astfel ncat KBC LCA M AB. Aratati ca triunghiurile
ABC si KLM au acelasi centru de greutate.

Problema 12. Fie ABC un triunghi. In exteriorul triunghiului se construiesc triunghiurile BCP , CAQ si ABR,
astfel nc
at m(ABR) [ = 15 , m(CAQ)
[ = m(BAR) [ = m(CBP \) = 45 , m(ACQ) [ = m(BCP \) = 30 . Ar atati c
a
[RP ] [RQ] si RP RQ.
Problema 13. S a se determine afixul proiectiei unui punct P pe o dreapta d de ecuatie d : z = z + , unde C,
|| = 1, precum si distanta dist(P, d).

Problema 14. Fie ABC un triunghi, [AD] naltimea din A, iar M [AD]. Aratati ca proiectiile punctului D pe
AB, AC, BM , CM sunt patru puncte conciclice.
Problema 15. Fie ABC un triunghi, iar M, N BC, astfel ncat [AM ] si [AN ] sunt doua ceviene izogonale. Ar
atati
c
a  2
BM BN AB
= .
MC NC AC
Problema 16. Fie ABCD un patrulater convex cu diagonalele AC si BD perpendiculare, iar E [AC] [BD].
Ar
atati c
a simetricele punctului E fat
a de laturile patrulaterului sunt patru puncte conciclice.
Problema 17. Fie ABC un triunghi. Ar
atati c
a tangentele n B si C la cercul circumscris triunghiului se intersecteaz
a
pe simediana din v
arful A.

Problema 18. Fie ABC un triunghi, H ortocentrul sau, iar M un punct de pe cercul circumscris triunghiului ABC.
Ar
atati c
a simetricele punctului M fat
a de laturile triunghiului si H sunt patru puncte coliniare.
Problema 19. Fie ABCD un patrulater inscriptibil, E AC BD, F AD B, iar M si N mijloacele laturilor
[AB] si [CD]. Ar
atati c
a
MN 1 AB CD
= .
EF 2 CD AB
Problema 20. Fie ABCD un patrulater circumscriptibil, iar M , N , P , Q punctele de tangenta ale laturilor [AB],
[BC], [CD], [DA] cu cercul nscris. Ar
atati c
a dreptele AC, BD, M P si N Q sunt concurente.

S-ar putea să vă placă și