Sunteți pe pagina 1din 2

Calcul algebric ____________

http://sorinborodi.ro
selectii de pe "100 de variante"

@ Dac a = 4 15 + 4 + 15 , atunci a 2 este egal cu: ..........


x y
@ Fie numerele reale diferite de zero: x = a 2 + a , y = a 1 i z = a 2 1 . Calculnd
@ se ob!ine: ..........
z
@ Fie num rul A = 4 n 5 2 n + 1 2 2 n 25 n , unde n N.
a) Ar ta!i c num rul natural A este p trat perfect, pentru orice n N.
b) Determina!i valoarea num rului n pentru care A nu se divide cu 10.
2 2
@ Calculnd ( ) (
2 1 1 2 ) se ob ine: ..........

@ Produsul numerelor a = 2 3 i b= 3 + 2 este egal cu: ..........


2 2
@ Dac a b = 12 !i a + b = 3 , atunci a b este egal cu: ..........

@ Fie expresia E ( x) = (2 x + 3)2 (2 x 3) 2 . Efectund calculele, se ob ine: ..........


@ a) Scrie i toate numerele de forma xy , n baza zece, care sunt p!trate perfecte.
b) Determina i cel mai mic num!r de forma ab , scris n baza zece, pentru care ab + ba este un
num!r natural.
2 2
@ a) Calcula i ( 90 40 .
10 90 : 50 ) ( )
b) Calcula i valoarea sumei: s = 1 1 ! + 1 1 ! + 1 1 ! + ... + 1 1 ! 1 + 1 + 2 + 3 + ... + 2006 ! .
" # " # " # " # " #
$ 2% $ 3% $ 4% $ 2007 % $ 1 2 3 4 2007 %
2
@ Valoarea expresiei E ( x ) = x 4 1 + x 2 + 1 ( ) pentru x = 3 este: ..........
2
@ Media geometric a numerelor a = (1 + 2 ) !i b = 1 2 este egal cu: ..........

@ Calculnd suma S = 4 + 5 + 6 + 7 + ... + 100 se ob ine: ..........


1 1
@ Calculnd + se ob ine: ..........
2+ 5 2 5

@ Dac x y = 1, atunci valoarea expresiei ( x y ) ( x + y ) 2 y este egal cu: ..........


2
@ a) Efectua i: (1 2 ) 2. b) Ar!ta i c! num!rul 9n 2 + 6n + 1 este p!trat perfect, pentru orice n N.
c) Determina i valoarea minim! a expresiei E = x 2 6 x + 9 + 9 y 2 + 6 y + 10 , pentru orice x "i y numere reale.

@ Media geometric a numerelor a = 10 3 !i b = 10 + 3 este egal cu: ..........


3 3 1
@ Calculnd , se ob ine: ..........
2 3 +1
@ Rezultatul calculului ( )( )
3 + 1 1 3 + 6 este egal cu: ..........
2
@ Fie expresia E ( a ) = ( a 3) + a 1 + 2 a . Valoarea expresiei pentru a = 1 este: ..........

(
@ Calculnd 2 5 2 + 5 se ob ine: .......... )
2
1 2x
@ Fie expresia F ( x) =
x2 + 1
. Calculnd F 2 se ob ine: .......... ( )
@ Dac b + c = 5 !i b 2 c 2 = 45, atunci valoarea expresiei 5c 5b este egal cu: ..........

@Se consider numerele x = 7 n 11 + 3 ( 1)n +1 !i y = 7 n + 18 3 ( 1)n , unde n este num r ntreg.


a) Pentru n = 0, calcula"i valoarea diferen"ei x y . b) Determina"i numerele ntregi n pentru care x divide y.
@Calculnd media aritmetic a numerelor a = 2 3 + 8 !i b = 6 4 2 , se ob"ine: .......... ( )
x ! x ! 2 4
@ Efectund
4!
: 2 ! , unde x i y sunt numere reale diferite de zero, se ob!ine: ..........

" y # " y #
@ Se consider num rul A = 30 + 31 + 32 + ... + 32007 . Ar ta!i c : a) A este num r natural par. b) A este divizibil cu 10.
3 x
@ Fie expresia E ( x) = . Efectund calculul E ( 2 + 1) + E (1 2) se ob ine: ..........
2
@ Calculnd valoarea expresiei E ( x ) = x 1 + 3 x 2 , pentru x = 1 , se ob ine: ..........
@
a) Pentru a = 10 , determina i valoarea num!rului 2a 2 20 .
@ Fie num!rul real x = 3 5 + 3 + 5 . b) Ar!ta i c! x 2 = 10 . c) Calcula i ( ) 2007 .
10 x 1
1
@ Rezultatul calculului
3 2
( )
3 2 este: ..........

@ Dac a = 6 !i b = 3 2 , atunci b 2 + 2a este egal cu: ..........


1 1
@ Dac x+ = 2 , atunci x 2 + 2 este egal cu: ..........
x x
@ Rezultatul calculului ( 2+ 5 ) (
2
2 5 )
2
este egal cu: ..........
% 2 "
@ Calculnd 15 ## + 5 108 se ob ine: ..........
$ 5 !
@ Dac a c = 3 !i b = 5, atunci valoarea expresiei 3a + 2b 3c este egal cu: ..........

@ Se dau numerele x = 4 7 i y = 4 + 7 . a) Calcula!i valoarea produsului x y.


2 x y
b) Calcula!i valoarea num"rului ( x y ) . c) Ar"ta!i c" este un num"r ntreg negativ.
2
@ Expresia E ( x ) = 4 ( 3 x 1) 3 ( 2 x + 5 ) este egal cu: ..........

@ Fie numerele x = 5 2 7 i y = 5 2 + 7 . a) Calcula!i media geometric" a numerelor x i y.


1 1 1
b) Demonstra!i c" x < . c) Demonstra!i c" 4 + 4 este un num"r natural.
14 x y
@ Valoarea expresiei ( x + y 1) 2007 pentru x = 1 a i y = 1 + a este egal! cu:
@ Dac x y = 6, y z = 12 !i z t = 20, atunci valoarea produsului x t este egal cu: ..........

@ Fie numerele a = 2 2 i b = 2 + 2 . a) Calcula!i valoarea produsului a b


b
b) Calcula!i valoarea num"rului (a + b) 2 c) Ar "ta!i c" num"rul a 2 este ra!ional.
2
@ Fie expresia E ( x ) = ( x + 2 ) ( x + 1)( x 1) . Efectnd calculele se ob ine: ..........
2
(
@ Calculnd 2 3 ) ( 4 + 5 ) se ob ine: ..........
@Media geometric a numerelor a = 5 6 5 2 !i b = 5 6 + 5 2 este egal cu: ..........
1 1 1 1 a) C!i termeni are suma S ? 3
@ Se consider suma: S = + + + ... + . b) Ar ta!i c S < .
44 45 46 103 2
476 1 1 1 1 1 4
@ Fie numerele a = ; b= + + + + i c = 0, ( 5 ) 1 .
238 4+ 5 5+ 6 6+ 7 7+ 8 8+ 9 5
a) Ar!ta"i c! num!rul a + c este ntreg. b) Ar!ta"i c! a + b + c = 0.

@ Rezultatul calculului 3 1 1 3 este egal cu: ..........

@ Calculnd media geometric a numerelor a = ( )(


2 1 )
5 + 1 !i b = ( )(
2 +1 )
5 1 se ob"ine: ..........
2
@ Se consider expresia E (x) = x + 2x 35, unde x este num r ntreg.
a) Rezolva!i ecua!ia x 2 + 2 x 35 = 0 . b) Determina!i numerele ntregi n astfel nct E (n ) s
fie un num r natural prim. c) Ar ta!i c , dac E (x) se divide cu 3, atunci E (x) se divide cu 9.

@ a) Ar ta!i c num rul 5n + 2 este ira!ional, pentru orice n N.


5n + 7
b) Ar ta!i c , pentru orice n N, frac!ia este ireductibil .
3n + 4
@ a) Ar ta!i c num rul x3 x5 + 1 este p trat perfect, oricare ar fi x cifr n baza zece diferit de zero.
b) Numerele ab scrise n baza zece, cu a "i b diferite de zero, ndeplinesc condi!ia: ab ba = a b a.
Determina!i toate numerele ab care ndeplinesc condi!ia dat .