Sunteți pe pagina 1din 22

CER-GLASS 2002

CUVANT INAINTE

Cer-Glass se caracterizeaza printr-o complexitate care o situeaza la granita fragila dintre o manifestare
comerciala traditionala si o veritabila galerie de arta.

Masinile, echipamentele si tehnologiile pentru industria sticlei i confera latura concreta si pragmatica, n
timp ce produsele finite, rezultate din migala mesterilor sticlari, sunt adevarate bijuterii, cu pregnanta valenta
artistica.

Cer-Glass reprezinta mbinarea perfecta a celor doua componente clasice: util si placut, practic si estetic.
La cea de a cincea sa editie, expozitia reuneste firme de prestigiu din domeniul de referinta, iar oferta propusa de
expozanti pietei romnesti este deosebit de interesanta si, totodata atractiva. Oamenii de afaceri, specialistii,
comerciantii si vizitatorii vor avea, deopotriva de unde alege. Aceasta misiune se anunta, nsa dificila n
contextul varietatii si calitatii de exceptie a produselor.

Tuturor, le urez succes n afaceri!

George Cojocaru
Presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romniei
si a Municipiului Bucuresti
Presedinte director-general al ROMEXPO S.A.

CER GLASS 2002 - manifestare expozitionala de prestigiu


si traditie pe plan national si international

Ca manifestare specializata, reprezentativa pentru industria romneasca de sticla si ceramica fina,


expozitia anuala CER-GLASS 2002, organizata de ROMEXPO, a devenit o manifestare de traditie, cunoscuta n
tarile Europei si unele tari Afro-Asiatice.
Deja n programele internationale de promovare a sticlei si a ceramicei fine, aceasta manifestare si-a
cstigat locul cuvenit. Marile publicatii de specialitate au prezentat n programele expozitionale mondiale si
aceasta manifestare expozitionala deosebit de atractiva prin calitatea ei artistica si comerciala.
CER-GLASS atrage anual, n afara firmelor expozante, mai multi parteneri interesati n relatiile tehnice
si comerciale cu firme din Romnia si care agreaza contactele directe cu producatorii romni. Acest lucru este
dovedit de majoritatea firmelor expozante traditionale care si-au majorat an de an cifra de afaceri si datorita
contactelor fructuoase avute ca urmare a participarii la CER-GLASS.
In acest an, n afara de producatorii specializati n productia de sticlarie automata traditionala, se
prezinta o mare diversitate de producatori de sticlarie artistica, produsa n majoritate pe cale artizanala, suflata
manual. Se pune n evidenta talentul creator al artizanilor romni att n sticla ct si n ceramica. In acest tip de
productie Romnia are un bun prestigiu international si are cstigat un segment important de piata n tari cu
traditie. Pentru aceasta pledeaza cresterea continua din ultimi ani a exportului romnesc de sticla si ceramica
artistica, iar din exportul total de sticla al tarii noastre aproape 60% l reprezinta exportul de sticlarie artistica
produsa prin procedee manuale.
In premiera n acest an, n data de 1 iunie 2002, la Sala de Marmura ROMEXPO, ncepnd de la orele
10.00 va avea loc primul simposion tehnico-stiintific CER-GLASS 2002 organizat de ROMEXPO n colaborare
cu S.C. Institutul National de Sticla. Prin acest simposion se doreste prezentarea unor noutati tehnice ce
intereseaza o gama larga de producatori. Simposionul abordeaza o gama larga de teme si anume:
Reducerea consumului de combustibil prin introducerea de metode moderne de ardere cu oxigen a
combustibilului gazos. Cu concursul firmei Messer Romania gaz se vor prezenta avantajele acestei
tehnologii si aplicatia practica pentru un cuptor de topit sticla si menaj de mica capacitate.
In directia introducerii de tehnologii curate performate se vor prezenta de catre Institutul National de
Sticla doua cercetari de o deosebita actualitate privind producerea de sticla cristal fara plumb ceruta cu insistenta
pe piata mondiala si producerea de fire de sticla pentru armarea betoanelor.
In vederea cresterii eficientei micilor producatori de produse ceramice o societate de succes, CESTAR
Trnaveni, va prezenta din experienta proprie o expunere privind managementul de succes pentru mici
ntreprinzatori.
Nu trebuie uitata nici prezenta producatorilor de echipamente si dispozitive necesare acestor ramuri
industriale. Prin mai buna cunoastere a ofertei si a necesitatilor producatorilor si prin contactele directe ntre
cumparatori si ofertanti se poate contribui eficient la ridicarea productivitatii si la diversificarea productiei n
aceste subramuri.
Multumim pe aceasta cale acelora care au depus eforturi deosebite pentru realizarea cu succes a acestei
manifestari si ndeosebi S.C. ROMEXPO care an de an dovedeste preocupare si atasament fata de industria
autohtona de sticlarie si ceramica de menaj, contribuind din plin la cresterea prestigiului international a acestei
productii valoroase si artistice.
Dorim succes deplin acestei manifestari si i uram succes si n anii urmatori.
La revedere tuturor si o invitatie calduroasa si n anul 2003 cnd dorim ca aceasta manifestare sa se
bucure de prezenta dumneavoastra.

M. Nestor
Institutul National de Sticla
FOREWORD

CER-GLASS features some complexity that is placed on the very fragile border line between a traditional
commercial event and a genuine gallery of art.

The machines, equipment and technologies used in the glass industry confer this exhibition a palpable and
pragmatic characteristic, whereas the finite products, resulting from the hard work of glass makers, are real
jewels imbued with artistic values.

CER-GLASS stands out as a perfect mixture of those two classic components: useful and pleasant, practical and
aesthetic. At its fifth edition, this exhibition has brought together prestigious companies in this field of activity,
while the offer presented by the exhibitors looks highly interesting and attractive as well.

Businessmen, professionals, traders and visitors will surely have what to select from. This task seems, however,
to be rather hard if we consider the vast variety and exceptional quality of the products.

May success in business always attend you all!

George Cojocaru
President of the Chamber of Commerce and Industry of Romania and Bucharest
President Director-General of ROMEXPO S.A.

CER-GLASS 2002 - A Prestigious and Traditional Exhibition Event at National and International Level

Being a specialized event, representative for the Romanian Glass and Fine Ceramics industry, the CER-GLASS
2002 annual exhibition staged by ROMEXPO SA, has grown into a traditional event, well known in the
European countries and in some African-Asian countries.

This event has already occupied its place among the international promotion programs for glass and fine
ceramics.Outstanding professional publications have presented this exhibition event, so very much attractive
from the point of view of the artistic and commercial qualities, in their world exhibition programs.

CER-GLASS 2002 keeps on attracting, besides the exhibiting companies, a lot of parteners interested in the
technical and commercial relations with Romanian companies and who prefer direct contacts with the Romanian
producers. This is evidenced first by the increase in the turnover of most of the traditional exhibiting companies
and by the fruitful business contacts triggered by CER-GLASS 2002.

This year, besides traditional professional manufacturers of glassware, a large number of artistic glass
independent designers, handicraftsmen who use hand blowing procedures, are present. The creativity of the
Romanian handicraftsmen, both in glass and ceramics, is highlighted. Romanian handicraftsmen have been
internationally renowned, so that they have penetrated an outstanding market segment in countries with tradition
in this field. The increase in Romanian exported artistic glass and fine ceramic items for the last years proves it;
out of the total export of glass and ceramics items almost 60% constitute the handblown and handmade artistic
objects.

For the first time, on June 1, 2002, 10.00 a.m., the first technical-scientific symposium CER-GLASS, organized
by ROMEXPO SA, together with the National Institute for Glass, is to commence its proceedings in the Marble
Hall - ROMEXPO .
This symposium wants to present technical novelties in this field which are of interest for a large number of
producers.
The symposium approaches a wide range of subjects:
Fuel consumption reduction through implementing uptodate methods for oxygen burning of gas. The advantages
of this technology and a practical application for a small-size household glass melting kiln is to be presented by
Messer Romania gas company.
The National Institute for Glass will present two research studies:
leadfree crystalglass production, that is required by the world markets and fibreglass for concrete reinforcement

To increase the productivity of short-run cearamic products, the CESTAR Trnaveni company will present data
on the successful management of small-sized companies, based on real facts.

Producers of equipment and devices specific to this industry will also present some facts.

The comprehensive knowledge of the supply and the needs of producers may contribute to the efficient
improvement of productivity and product range diversification.

I am happy to congratulate all those specialists whose remarcable efforts towards the proper staging of this
exhibition, mainly ROMEXPO SA, who do prove , year after year, their concern and committment to our
domestic household glass and ceramics industry, thus contributing to the improvement of the international
prestige of this valuable and artistic type of production.

May success accompany this event and even more success in the years to come.

A warm invitation to, and hopes of a larger number of exhibitors and visitors at the 2003 edition.

M. Nestor
National Institute for Glass
TEMATICA EXPOZITIEI / LIST OF EXHIBITS

1. Materii prime in industria ceramicii, sticlei si portelanului


/ Row materials for ceramic, glass and porcelain industry

2. Produse din sticla, ceramica, portelan


/ Glass, ceramic and porcelain products

2.1. Sticlarie de menaj si pentru decoratiuni/ Household and decorative glassware


2.2. Ceramica de menaj si pentru decoratiuni/ Household and decorative ceramicsware
2.3. Portelan pentru menaj si decoratiuni/ Household and decorative porcelaineware
2.4. Ambalaje si containere din sticla/ Glass packagings & conteiners
2.5. Geamuri si produse tehnice din sticla/ Technical glass and glass products
2.5.1. Sticlarie tehnica de laborator/ Technical and laboratory glass
2.5.2. Produse optice, lentile si prisme din sticla/ Optical glass, lenses and prisms
2.5.3. Geamuri si sticlarie pentru iluminat/ Illumination glass
2.5.4. Tuburi din sticla/ Glass tubes
2.5.5. Produse din fibra de sticla/ Glass-fibre products
2.5.6. Componente industriale din sticla/ Glass components for the glass industry
2.5.7. Geamuri laminate si materiale compozite pe baza de sticla/ Glass laminated and
composite materials
2.5.8. Tuburi si tevi din sticla laminata. Rezervoare laminate/ Laminated glass tubes and pipes.
Laminated glass tanks
2.5.9. Geamuri laminate, trase si speciale/ Laminated, drawn and special-purpose glass-sheets
2.6 Produse tehnice din ceramica si portelan/ Technical ceramic and porcelain products
2.6.1 Ceramica industriala/ Engineering ceramics
2.6.2. Articole din ceramica pentru taiere si polisare/ Cutting ceramics
2.6.3. Ceramica armata cu fibre industriale/ Industrial fibre reinforced ceramics
2.6.4. Ceramica pentru industria electronica si aparatura electronica/ Ceramics for the electronic
industry and products
2.6.5. Componente din ceramica si portelan/ Ceramic and porcelain components
2.7. Mobilier din sticla/ Glass furniture

3. Masini si echipamente pentru industria sticlei, ceramicii si portelanului


/ Machinery & equipment for glass, ceramic and porcelain industry

3.1. Masini si echipamente pentru industria sticlei/ Machinery and equipment for the glass industry
3.1.1. Tehnologii de incalzire si fluidizare a sticlei/ Glow technologies glass melting
3.1.1.1. Cuptoare si rezervoare pentru sticla fluida/ Glass furnaces and tanks
3.1.1.2. Sisteme de aprindere si ardere pentru industria sticlei/ Burner systems for the
glass industry
3.1.2. Matrite pentru modelarea sticlei. Tehnologii de modelare si matritare a sticlei fluide/
Glass moulds. Glass moulding technologies
3.1.3. Tehnologii de racire a sticlei fluide/ Glass cooling technology
3.1.3.1. Racitoare pentru industria sticlei/ Cooling furnaces for the glass industry
3.1.3.2. Sisteme de transport a sticlei fluide spre racitoare/ Systems for materials
transport into cooling furnaces
3.1.4. Materiale refractare pentru industria sticlei/ Refractory materials for the glass industry
3.1.5. Alte tehnologii in industria sticlei/ Other technologies in the glass industry
3.1.5.1. Tehnologii pentru protectia mediului in industria sticlei/ Environment protection
technology in the glass industry
3.1.5.2. Echipament de prelucrare si slefuire a sticlei/ Glass processing and finishing
equipment
3.1.5.3. Echipament pentru verificarea, transportul, manipularea si depozitarea
produselor din sticla/ Equipment for checking, transport, handling and storing of glass products
3.1.5.4. Tehnologii de calibrare, control, decorare slefuire in industria sticlei/
Measuring, control and decoration technology in the glass industry
3.1.5.5. Masini pentru taiere, sectionare, polisare, slefuire si perforare in industria sticlei/
Sawing, cutting, grinding and drilling machinery in the glass industry
3.1.6. Proiectarea si constructia obiectivelor complexe pentru productia sticlei/ Designing and
construction of complete turn-key glass manufacturing projects
3.2. Tehnologii pentru prelucrarea si slefuirea calcarului, cimentului, caramizilor si ceramicii/
Glow technologies for line, cement, bricks and ceramics
3.2.1. Componente si accesorii pentru echipamentele de uscare/ Components and accessories
for drying equipment
3.2.1.1. Uscatoare pentru industria sticlei si ceramicii/ Dryiers for the ceramics & glass
industry
3.2.1.2. Tehnologii de calibrare, reglare si control pentru uscatoare/ Measuring,
regulation and control technology for dryiers
3.2.2. Cuptoare de incalzire si ardere/ Burning furnaces
3.2.2.1. Cuptoare cu functionare intermitenta/ Periodic burning furnaces
3.2.2.2. Cuptoare cu functionare continua/ Continuous burning furnaces
3.2.2.3. Cuptoare de incalzire si ardere rapide/ Fast burning furnaces
3.2.2.4. Cuptoare de ardere tip Bell/ Bell burning furnaces
3.2.2.5. Cuptoare rotative de ardere/ Rotary burning furnaces
3.2.2.6. Cuptoare cu reglare mecanica a duratei de ardere/ Shaft burning furnaces
3.2.2.7. Cuptoare speciale de ardere/ Special burning furnaces
3.2.3. Dispozitive si aparate de ardere/ Burning furnishings
3.2.4. Sisteme de arzatoare si incalzitoare pentru cuptoare/ Furnace burners and heating systems
3.2.5. Vagoneti si sisteme de transport pentru cuptoare/ Furnace carriages and transport
systems
3.2.6. Materiale refractare/ Refractory materials
3.2.7. Instrumente de control tehnologic pentru sistemele de ardere/ Control technology
instrumentation for firing
3.2.8. Echipament tehnologic pentru neutralizarea deseurilor si substantelor poluante/
Technological equipment for neutralization of environmentally-undesirable substances
3.2.9. Alte masini pentru slefuire/ Other machinery for the glow technology
3.2.10. Alte tehnologii pentru industria ceramicii/ Other technologies for the ceramic industry
3.3. Masini si echipamente pentru blocuri, placi si pardoseli prefabricate din sticla si ceramica/
Machinery and equipment for prefabricated glass and ceramic blocks, tiles & slabs
3.4. Masini si echipamente pentru fabricarea articolelor de menaj din ceramica, sticla si portelan/
Machinery and equipment for the manufacture of household, ceramics, glassware and porcelain
3.5. Masini si echipamente pentru fabricarea produselor tehnice din sticla si ceramica si a
geamurilor/ Machinery & equipment for the manufacture of technical glass, glass-sheets & ceramics
3.6. Masini si echipamente pentru fabricarea articolelor sanitare din ceramica/ Machinery &
equipment for manufacture of sanitary ceramics
3.7. Sisteme CAD (proiectare asistata pe calculator), CAM(productie si prelucrare asistate pe
calculator), CIM(productie si livrare asistate pe calculator) pentru materiale din sticla si ceramica/
CAD, CAM, CIMfor glass and ceramic materials
3.8. Consultanta pentru produse din sticla si ceramica/ Consultancy for glass & ceramic products
3.9. Proiectare si inginerie pentru industriile sticlei si ceramicii/ Designing & engineering for the
glass & ceramic industries
3.10. Service si reparatii la masinile pentru industria sticlei si ceramicii/ Service & repairs of
machinery for the glass and ceramic industries
3.11. Alte tehnologii, echipamente si masini pentru industria sticlei/ Other technologies, equipment
& machinery for glass industry

4. Literatura, carti, publicatii de specialitate pentru produse din sticla, ceramica si portelan/
Literature, books, publications for glass, ceramic and porcelaine products
LISTA PARTICIPANTILOR / EXHIBITOR LIST

Firma Pavilion Stand


ADRIAN SISTEMSRL 17 15
ARTANA ATELIER DE STICLARIE SRL 17 29b
ARTIREX S.R.L. 17 18
ATICA SRL 17 14
AVIROMGROUP 17 32
AXA PORCELAINE SRL 17 01
BELROMDECOMET SRL 17 19
BEVERAGE TRADING COMPANY 17 02
CAR-MET SPA ITALIA 17 35
CESTAR SRL 17 26
COOPERATIVA ARTA DECORATIVA 17 10
CRISTAL STIL 17 29b
DAS COMINPEX SRL 17 30
DEGUSSA METALS CATALYSTS CERDEC AG-GERMANIA 17 35
DUKAMAR SERV SRL 17 36
ELI'S IMPEX SRL 17 07
ELIMAR S.R.L. 16 13
FABRICA DE STICLA S.A. 17 32
GES S.A. 17 29
GLASS PORCELAIN MANUFACTURERS DEBELLY SRL 17 23-24
INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA 17 28
ION ART GLASS SRL 17 17
MATROS'94 IMP.EXP.SA 17 31
MENNICA PANSTWOWA SA 17 08
MILLEFIORI SRL 17 16
NAUMCONSALT SOFTWARE 17 12
NIOB SPOL S.R.O. 17 31
NOVA GLASS S.R.L. 17 13
NOVOART SRL 17 04
OBAL ROZKOS JINDRICHUV HRADEC S.R.O. 17 31
PORA S.R.L. 17 20
PORTELANUL S.A. 17 09
PRISMA SRL 17 22
RAMI DACIA 17 21
ROM-BLAST SRL 17 03
ROMART GLASS & CO SRL 17 11
ROMATISS COMSRL 17 05
ROMTRADE BELMONDO SRL 17 35
STIBORG SRL 17 32
STICLA TURDA SA 17 06
STIF S.A. 17 25
STIROMSA 17 34
STORAD EXIMS.R.L. 17 27
TOPI NEWGLASS DESIGN SRL 17 37
VETROPACK 17 31
Firma Pavilion Stand
VRD - EUROPA, GERMANIA 17 35
LISTA ALFABETICA A EXPOZANTILOR / ALPHABETICAL EXHIBITORS LIST
ADRIAN SISTEM
B-dul Th. Pallady, 47; sector 3
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/345.10.02
Fax: 01/345.08.50
Mobil: 094/636.294
E-mail: glass@fx.ro

- Sticlarie de menaj si decoratiuni: pahare, sfesnice, vaze


- Household and decorative glassware: glasses, candlesticks, vases

ARTANA AT. DE STICLARIE


Str. M. Eminescu, 1
RO3351 C. Turzii Romania
Telefon: 064/36.53.63
Fax: 064/36.53.63
Mobil: 094/648.710
E-mail: nagyam@hotmail.com

- Producator de sticlarie decorativa realizata manual: serii de pahare, obiecte decorative, vitralii, piese
unicat
- Producer of hand-made ornamental glass items: glass series, decorative objects, stained glass, one-off
items

ARTIREX S.R.L.
Str. Alexandru Donici, 30; sector 2
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/210.18.10, 210.63.64
Fax: 01/210.63.64

- Obiecte decorative unicate din sticla si metal


- One-off decorative glass and metal items

ATICA S.R.L.
Str. Cazanesti, 202
RO1000 Ramnicu Valcea Romania
Telefon: 050/73.67.42
Fax: 050/70.29.57
Mobil: 094/619.504
E-mail: aticach@onix.ro

- Productie si comercializare articole de sticlarie manuala decorativa si de uz casnic


- Producer and trader of hande made (blown) decorative and household glassware products

AVIROMGroup S.R.L.
Str. Calea Mosilor, 258, bl. 4 bis, et. 8, ap. 29
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/211.31.74
Fax: 01/212.38.77
Mobil: 094/363.636
E-mail: avirom@xnet.ro

- Distribuitor in Romania al Fabricii de sticla din Chisinau


Comercializam o gama larga de ambalaje de sticla pentru conserve si bauturi
- Distributor in Romania for the Glass Works in Chisinau
Trader in a wide range of glass containers for preserves and drinks

Subexpozant/Sub-exhibitor:
STIBORG S.R.L.

AXA PORCELAIN S.R.L


Str. T. Vladimirescu, 14
RO2500 Alba Iulia Romania
Telefon: 058/81.89.01, 81.89.00
Fax: 058/81.89.01, 81.89.00
E-mail: axaporcelain@xnet.ro

- Productie articole portelan decorativ si uz gospodaresc


- Production of decorative and household porcelain articles

BELROMDECOMET S.R.L.
Str. Dezrobirii, 13
RO4300 Tg. Mures Romania
Telefon: 065/25.30.56
Fax: 065/25.28.97
Mobil: 095/605.244
E-mail: decomet@orizont.net

- Articole sticlarie artizanat ; Lumanari decorative ; Articole metal forjat


- Handicraft glass articles ; Decorative candles ; Wrought iron articles

BEVERAGE TRADING COMPANY


Sos. Cernica, 7
ROComuna Pantelimon Romania
Telefon: 01/255.35.56, 255.35.57
Fax: 01/255.35.58, 255.68.19
E-mail: btc-glass@fx.ro
- Gama noastra de articole contine urmatoarele linii de produse decorative: articole de bucatarie, de
iluminat, cadouri, produse promotionale, personalizate, articole de decor interior
Agent exclusiv in Romania pentru sticle decorative pentru bauturi din Italia
Agent exclusiv in Romania pentru echipamente si utilaje din Germania pentru industria
sticlariei
- Our range of products contains the following lines of decorative items: tableware, kitchenware,
lighting articles, stratified glassware, giftware, promotional and personalized items, interior decorations
Agent in Romania for decoration bottles from Italia
Agent in Romania for glass industries equipment from Germany

BUSINESS MEETING POINT


B-dul Marasti, 65-67; sector 1
C.P. 32-3
RO71331 Bucuresti Romania
Telefon/Fax: 01/224.19.36
E-mail: expomark@ccir.ro

- Un serviciu gratuit pentru realizarea unui program de intalniri prestabilite intre vizitatorii profesionisti
si firmele participante la targuri si expozitii. Acces gratuit Internet
Relatii suplimentare: ROMEXPO S.A., Departament marketing, tel./fax: 01/2241936
- Arranges business contacts between professional visitors and exhibitors before and during the
exhibitions; Free Internet access.
Inquiries: ROMEXPO S.A., Marketing Department, phone/fax: 01/2241936

CAR MET S.p.A. ITALIA


Via Cavour, 7
I31010 Cimetta di Codogne Italia
Telefon: 0039/0438/794784
Fax: 0039/0438/795320
E-mail: carmettv@tin.it, carmetit@tin.it

- Cuptoare de recoacere ; Cuptoare de ars decor ; Cuptoare cu banda dubla ; Cuptoare pentru utilizare
speciala ; Cuptoare pentru preincalzirea formelor
- Annealirg lehrs ; Decorating lehrs ; Double belt lehrs ; Lehrs for special use ; Moulds pre-heating
ovens

CESTAR S.R.L.
Str. AvramIancu, 200
RO3225 Tarnaveni Romania
Telefon: 065/44.06.04
Fax: 065/44.61.04
Mobil: 094/637.106
E-mail: sc_cestar_srl@yahoo.com

- Firma noastra produce articole din portelan: Cosuri impletite ; Bibelouri si flori din portelan ; Cesti de
lapte, cesti de cafea si farfurii de ceai si cafea
- Our firm produce porcelain articles: Porcelain baskets ; Kinck-knacks and porcelain flowers ; Milk
cups, tea and coffee cups and saucers

COOPERATIVA ARTA DECORATIVA


Str. Stefan O. Iosif, 1-3
RO3400 Cluj Napoca Romania
Telefon: 064/19.19.53
Fax: 064/19.74.13
Mobil: 092/700.441

- Fabricarea produselor ceramice: ghivece pentru plante si flori din ceramica teracot
- We are a manufacturing company of pottery (terracotta) items, flower pots and vases for flower
arrangements

CRISTAL STIL
Str. Simion Barnutiu, 3
RO3350 Turda Romania
Telefon: 064/31.59.97
Fax: 064/31.59.97
Mobil: 094/558.992
E-mail: cristal_stil@easynet.ro

- Productia si comercializarea de sticlarie fina suflata la teava si prelucrata complet manual


- Manufacture and sales of mouth blown and completely handmade glassware

DAS COMIMPEX S.R.L.


B-dul N. Balcescu, bl. Crinul Alb, ap. 21
RO5100 Buzau Romania
Telefon: 038/71.05.69
Fax: 038/71.05.69
Mobil: 092/595.501
E-mail: das@fx.ro

- Produse din sticla decorate manual


- Hand decorated glass items

DUKAMAR S.R.L.
Str. Gh. Doja, bl. 35 A, ap. 12
RO2000 Ploiesti Romania
Fax: 044/17.56.11
Mobil: 092/624.442
E-mail: marianduca@xnet.ro

- Productie de sticla suflata manual, artizanat, sticla cu fier forjat


- Production of handblown glass, handicrafts, glass and wrought iron articles

ELIMAR S.R.L.
Str. Metalurgiei, 1-3
RO2400 Sibiu Romania
Telefon: 069/23.16.32
E-mail: elimar@rdslink.ro
Internet: www.gameurope.fr

- Producator de sticlarie fina de menaj avand o gama diversificata de produse: carafe, pahare, fructiere,
vaze, sfesnice, abajoare, windlichturi
- Producer of a wide range of fine household glassware: decanters, glasses, fruit dishes, vases,
candlesticks, lampshades, lanterns

ELIS IMPEX S.R.L.


Str. Unirii, 10
RO5100 Buzau Romania
Telefon: 038/71.71.74
Fax: 038/71.71.74
Mobil: 094/270.249
- Gall ; Daum Nancy ; Sticlarie decorativa
- Gall ; Daum Nancy ; Ornamental glass

FERRO GmbH GERMANIA


Gutleutstrasse, 215
D60327 Frankfurt Am Main Germania
Telefon: 0049/69/27116293
Fax: 0049/69/27116614
E-mail: christelherkert@eu.ferro.com

- Diverse produse pentru decorarea articolelor din sticla, faianta, portelan, ceramica, bone-china:
Preparate din metale pretioase ; Lustere standard sau de efect ; Culori (pigmenti) ; Auxiliare pentru
decorare
- Different products for decorating glass, earthenware, porcelain, ceramic, bone-china items: Precious
metal preparations ; Standard or effect lustres ; Colours (pigments) ; Decorating auxiliares

GES S.A.
Aleea Fabricii, 1
RO2085 Boldesti Scaieni Romania
Telefon: 044/21.19.44
Fax: 044/51.44.22

- Geamuri si produse din geam


- Glass panes and glass pane objects

GLASS PORCELAIN
MANUFACTURERS DEBELLY S.R.L.
Str. Livezilor, 43A
RO6850 Dorohoi Romania
Telefon: 031/61.00.53, 61.00.49, 61.00.50
Fax: 031/61.00.23
Mobil: 093/556.050
E-mail: debelly@pchouse.quatt.ro

- Producerea articolelor de sticlarie si portelan, inclusiv combinarea acestora cu metal si mase plastice:
servicii de masa, ceai, cafea, seturi de pahare de apa, vin, lichior, sampanie, citro, articole decorative
cu livrare pe piata interna si la export, direct sau prin comision
- Produces handmade glass and porcelain items, articles in glass-porcelain combination with metal and
plastic: table sets, tea and coffee sets, sets of water, wine, liqueur, juice, champagne glasses, decorative
items with delivery to export and the domestic market directly and through comission agents

INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA


B-dul T. Palady, 47; sector 3
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/345.10.80, 345.25.10
Fax: 01/345.10.80
Mobil: 093/256.146
E-mail: insrom@sunu.rnc.ro

- Cercetare proiectare si microproductie in industria sticlei


Produce: lusteri, sticla optica, micromobile, microfibre din sticla, hartie filtranta, sticle colorate
si sticle tehnice
- R+D small scale production in the glass industry: lusters, optical glass, glass microfibre paper for
fibre-glass, colour glass and technical glass

INTER DEKOR S.R.L.


Str. Beclean, 122
RO4150 Odorheiu Secuiesc Romania
Telefon: 066/21.83.65
Fax: 066/21.83.65
Mobil: 094/629.265

- Import articole sticlarie de menaj ; Import materiale pentru artisti plastici si culori HOBBY ; Comert
cu ridicata de articole de menaj
- Import of household glassware ; Import of materials and HOBBY colours for artists ; Wholesale of
household items

ION ART GLASS S.R.L.


Str. Stadionului, DN1
RO2428 Selimbar Romania
Telefon: 069/56.02.12, 56.00.25
Fax: 069/56.04.43
E-mail: office@tamaian-art-glass.ro

- Obiecte artistice din sticla, utilitar-decorative, unicat si serie scurta creatia artistului plastic Ion
Tamaian
- Artistic glass, decorative household, one-off and short-run items, all designed by Ion Tamaian, artist

MATROS 94 IMPORT EXPORT S.A.


Str. Timotei Cipariu, 33
RO3700 Oradea Romania
Telefon: 059/47.00.97
Fax: 059/47.00.96

- S.C. MATROS 94 IMPORT EXPORT S.A. este reprezentant al firmei VETROPACK Moravia Glass
a.s. din Cehia, producator de ambalaje de sticla, si al firmei OBAL ROZKOS Jindrichuv Hradec s.r.o.
din Cehia, producator de capace pentru ambalaje din sticla si ambalaje metalice, si este de asemenea
reprezentant unic in Romania al firmei NIOB SPOL s.r.o. din Cehia, producator de armaturi din oteluri
inoxidabile pentru industria alimentara, chimica si farmaceutica
- S.C. MATROS 94 IMPORT EXPORT S.A. is the agent of VETROPACK Moravia Glass a.s.
company from the Czech Republic, a manufacturer of glass packages, and of OBAL ROZKOS
Jindrichuv Hradec s.r.o. fromthe Czech Republic, a manufacturer of caps for glass and metal packages,
also being the exclusive representative in Romania of NIOB SPOL s.r.o. from the Czech Republic, a
manufacturer of stainless steel reinforcements for the food, chemical and pharmaceutical industries
Subexpozanti/Sub-exhibitors:
NIOB SPOL s.r.o.
OBAL ROZKOS JINDRICHUV HRADEC s.r.o.
VETROPACK MORAVIA GLASS

MENNICA PANSTWOWA S.A.


(POLISH STATE MINT)
21, Pereca Street
PL00958 Warsaw Polonia
Telefon: 0048/22/6564000
Fax: 0048/22/6205222
E-mail: mennica@mennica.com.pl

- Diverse tipuri de monede, medalii, insigne, echipament de laborator, vopsele din metale pretioase
pentru decorarea obiectelor din sticla, portelan si a placilor ceramice, site de captare pentru industria
producatoare de acid azotic
- All kinds of coins, medals, badges, laboratory equipment, precious metal paints for porcelain, glass
and ceramic tiles decorating, catchment gauzes for the nitric industry

MILLEFIORI S.R.L.
Calea Timisorii, 53
RO2900 Arad Romania
Telefon: 057/27.84.04
Fax: 057/27.84.04
Mobil: 093/255.225
E-mail: millefiori@xnet.ro

- Coliere si produse decorative din sticla de Murano cu aur si argint


- Creation of decorative glass objects and Murano mosaics

NAUMCONSALT SOFTWARE S.R.L.


Str. Esarfei, 87-91; sector 3
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/346.89.44, 346.89.47
Fax: 094/739.190
Mobil: 094/499.190
E-mail: ncs@rdsnet.ro

- Sisteme informatice integrate


- Computer integration systems

NIOB SPOL s.r.o.


Dolni Mlyn, 225
CZ68725 Illuk Cehia

- Producator de armaturi din oteluri inoxidabile pentru industria alimentara, chimica si farmaceutica
- Manufacturer of stainless steel reinforcements for the food, chemical and pharmaceutical industries

NOVA GLASS S.R.L.


Str. Unirii, bl. B15, ap. 27
RO5100 Buzau Romania
Telefon: 038/71.36.00
Fax: 038/71.36.00
Mobil: 092/216.058
E-mail: nova_glass@yahoo.com
- Producerea si comercializarea obiectelor din sticla decorativa ; Vaze, lampi semnate tip Gall, Muller,
Charder, Schneider
- Produce and delivered decorative glassware ; Vases and lampes type Gall, Muller, Charder,
Schneider

NOVOART S.R.L.
Comuna Schela, sat Arsuri
ROSchela Romania
Telefon: 01/311.22.01
Fax: 01/311.22.01
Mobil: 092/631.961
E-mail: dacris@fx.ro, novoart@novoart.ro
Internet: www.novoart.ro

- Productie sticlarie artistica pictata manual, metalizare cu argint pe sticla ; Suporturi metalice pentru
articole decorative din sticla ; Lampi tip Tiffany ; Vitralii
- Production of hand painted artistic glassware with metal ornaments ; Metal stands for glass decorative
items ; Tiffany type lamps ; Stained glass

OBAL ROZKOS JINDRICHUV HRADEC s.r.o.


Strizovice, 67
CZ37853 Strmilov Cehia

- Producator de capace pentru ambalaje de sticla si ambalaje metalice


- Manufacturer of caps for glass and metal packages

PORA S.R.L.
Str. Livezii, 35
RO2500 Alba Iulia Romania
Telefon: 058/81.58.86
Fax: 058/81.93.69

- Portelan, bibelouri
- Porcelain, knick-knacks

PORTELANUL S.A.
Str. Drochia, 456
RO6850 Dorohoi Romania
Telefon: 031/61.02.08, 61.58.05
Fax: 031/61.00.18
Mobil: 094/613.976
E-mail: portelan@pchouse.quatt.ro

- Produce articole menaj si decorative: Diferite marimi de farfurii ; Cesti: lapte, ceai, capuccino, cafea ;
Decorative
- Producers of household and decorative items: Various plate sizes ; Milk, tea, coffee and capuccino
cups ; Decorative items

PRISMA S.R.L.
Str. Calea Poplacii, 21/B
RO2400 Sibiu Romania
Telefon: 069/24.27.43
Fax: 069/21.61.86
E-mail: prisma@rdolink.ro

- Vitralii ; Componente din geamfatetat pentru vitralii ; Oglinzi decorative


- Leaded glass panels ; Bevelled glass clusters ; Decorative mirrors

RAMI DACIA
B-dul Timisoara, 5; sector 6
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/410.09.73, 410.60.00
Fax: 01/410.01.66
Mobil: 095/342.446
E-mail: office@ramidacia.ro

- Diamante sintetice ; Scule diamantate


- Synthetic diamonds ; Diamond tools

ROMART GLASS & CO. S.R.L.


Punct de lucru/Workshop:
Str. Hangarului, 4 (depozitele Federal Coop.)
RO5100 Buzau Romania
Telefon: 038/71.61.06
Fax: 038/71.61.06
Mobil: 092/368.949
E-mail: romartglass@xnet.ro

- Productie sticlarie ; Sticlarie decorativa tip Gall ; Pahare


- Manufacturer of glassware ; Decorative Gall type glassware ; Wine, brandy, etc. glasses

ROMATISS COMS.R.L.
Str. Invingatorilor, 13; sector 3
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/323.12.74
Fax: 01/326.10.51
Mobil: 094/318.382

- Producator mobilier din sticla: Masute color (negru, gri, albastru, auriu) ; Geamuri sablate decorativ ;
Vitrine comerciale ; Tablouri ; Oglinda sablata ; Oglinzi decorative ; Componente din sticla pentru
industria mobilei (usi, polite)
- Manufacturer of glass furniture: Coloured glass tables (black, grey, blue, golden) ; Decorative
sandblast flat glass ; Commercial show cases ; Pictures ; Sandblast mirrors ; Decorative mirrors ; Glass
components for the furniture industry (doors, shelves)

ROMBLAST
Comuna Paulesti, 301
ROPaulesti Romania
Telefon: 044/51.59.78
Fax: 044/22.03.32
Mobil: 092/378.317
E-mail: romblast@romblast.ro

- Producerea si comercializarea articolelor de sticla decorata (sticla cu depunere de metal, articole de


gradina, articole Gall)
- Production and trade in decorated glass items (metal ornamented glass, garden articles, Gall articles)

ROMTRADE BELMONDO S.R.L.


Str. Olari, 35; sector 2
RO70317 Bucuresti Romania
Telefon: 01/252.77.64, 252.77.74
Fax: 01/252.77.61
Mobil: 095/119.450
E-mail: bancilam@hades.ro

- Diverse materiale de decorare a articolelor din sticla, portelan, faianta ; Cuptoare pentru topit sticla,
cuptoare de ars decor pentru sticlarie ; Diverse articole din sticla
- Different materials for decorating glass, porcelain, ceramic ; Kilns for melting glass, for firing
decoration for glassware ; Different glass products

Subexpozanti/Sub-exhibitors:
CAR-MET S.p.A. ITALIA
FERRO GmbH GERMANIA
VRD GLAS GERMANIA

STIBORG S.R.L.
Str. Rosiori, 12, bl. G2, ap. 31
RO6200 Galati Romania
Telefon: 036/46.40.39
Fax: 036/46.40.39
Mobil: 093/632.828

- Distribuitor in Romania a Fabricii de sticla din Chisinau


Comercializam o gama larga de ambalaje de sticla pentru conserve si bauturi
- Distributor in Romania for the Glass Works in Chisinau
Trader in a wide range of glass containes for preserves and drinks

STICLA TURDA S.A.


Str. Fabricii, 71
RO3350 Turda Romania
Telefon: 064/31.70.76, 31.55.91
Fax: 064/31.70.74

- Produce articole de menaj si corpuri de iluminat


- Producer of household articles and lighting fixtures

STIF S.A.
Str. Armatei, 13
RO5750 Falticeni Romania
Telefon: 030/54.43.61
Fax: 030/54.43.60
Mobil: 094/152.668
E-mail: stif@assist.ro

- Producerea si comercializrea sticlariei artistice de menaj suflata la teava si decorata manual


- Handblown, handstained artistic and household glassware manufacturer

STIROMS.A.
B-dul Theodor Pallady, 43-45; sector 3
ROBucuresti Romania
Telefon: 01/345.17.13, 345.17.17
Fax: 01/345.10.23
E-mail: stirom@dnt.ro

- Sticlarie de menaj executata automat ; Sticlarie de ambalaj executata automat ; Flacoane


- Machinemade household glassware ; Machinemade container glassware ; Ampoules

STORAD EXIMS.R.L.
Str. Mihai Bravu FN
RO2000 Ploiesti Romania
Telefon/Fax: 044/51.98.81
Mobil: 092/249.020
E-mail: baro@globtel.ro

- Oglinzi prelucrate (fazetate) ; Geam prelucrat

TOPI NEWGLASS DESIGN S.R.L.


Str. Unirii, 92C
RO1400 Targu-Jiu Romania
Telefon: 053/21.91.79
Fax: 053/21.68.56
Mobil: 092/393.890
E-mail: topescu@xnet.ro

- Produse de sticlarie artistica si decorativa (bowluri, vaze, platouri, obiecte pentru decoratiuni
interioare)
- Artistic and decorative glass products (bowls, vases, plates, interior decoration objects)

VETROPACK MORAVIA GLASS


Havlickova, 180
CZ69729 Kyjov Cehia

- Producator de amabalaje de sticla


- Glass container producer

VRD GLAS GERMANIA


Abraham Lincoln Str. 1
D65189 Wiesbaden Germania
P.O. Box 2025
D65010 Wiesbaden Germania
Telefon: 0049/611/2365297
Fax: 0049/611/2365535
E-mail: glas@vrd-glas.com
Internet: www.vrd-glas.com

- Vana de topit sticla colorata ; Vana de topit sticla alba ; Suprastructura pentru cuptor de topit sticla ;
Vana si suprastructura pentru fibre de sticla ; Regeneratoare
- Melting tank for coloured glass ; Melting tank for flint glass ; Superstructure for melting furnace ;
Melting tank and superstructure for fiber glass ; Regenerators