Sunteți pe pagina 1din 14

CONTURI CONTURI VECHI

POTRIVIT REGLEMENTRILOR CONTABILE (prevzute n Planul de conturi general cuprins n


PRIVIND SITUAIILE FINANCIARE ANUALE Reglementrile contabile aprobate prin Ordinul ministrului
INDIVIDUALE I SITUAIILE FINANCIARE finanelor publice nr. 3.055/ 2009, cu modificrile i
ANUALE CONSOLIDATE completrile ulterioare)
Simbol Denumire cont Simbol Denumire cont
cont cont
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
GRUPA 10 - CAPITAL I REZERVE
101 Capital 101 Capital
1011 Capital subscris nevrsat 1011 Capital subscris nevrsat
1012 Capital subscris vrsat 1012 Capital subscris vrsat
1015 Patrimoniul regiei 1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public 1016 Patrimoniul public
1017 Patrimoniul privat CONT NOU
1018 Patrimoniul institutelor naionale de cercetare- 1018 Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-
dezvoltare dezvoltare
103 Alte elemente de capitaluri proprii CONT NOU
1031 Beneficii acordate angajailor sub forma 1068 Alte rezerve/analitic distinct
instrumentelor de capitaluri proprii
1033 Diferene de curs valutar n relaie cu investiia 1067 Rezerve din diferene de curs valutar n relaie cu
net ntr-o entitate strin investiia net ntr-o entitate strin
1038 Diferene din modificarea valorii juste a activelor 1064 Rezerve de valoare just
financiare disponibile n vederea vnzrii i alte
elemente de capitaluri proprii
104 Prime de capital 104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune 1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune/divizare 1042 Prime de fuziune/divizare
1043 Prime de aport 1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni 1044 Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni
105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
106 Rezerve 106 Rezerve
1061 Rezerve legale 1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale 1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve 1068 Alte rezerve/analitic distinct
107 Diferene de curs valutar din conversie 107 Rezerve din conversie
108 Interese care nu controleaz 108 Interese care nu controleaz
1081 Interese care nu controleaz - rezultatul exerciiului 1081 Interese care nu controleaz - rezultatul exerciiului
financiar financiar
1082 Interese care nu controleaz - alte capitaluri proprii 1082 Interese care nu controleaz - alte capitaluri proprii
109 Aciuni proprii 109 Aciuni proprii
1091 Aciuni proprii deinute pe termen scurt 1091 Aciuni proprii deinute pe termen scurt
1092 Aciuni proprii deinute pe termen lung 1092 Aciuni proprii deinute pe termen lung
1095 Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de 1095 Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de
societatea absorbit la societatea absorbant societatea absorbit la societatea absorbant
GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT
117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul 1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat
nerepartizat sau pierderea neacoperit sau pierderea neacoperit
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru
prima dat a IAS, mai puin IAS 29 prima dat a IAS, mai puin IAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din modificrile CONT NOU
politicilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
contabile contabile
1175 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat 1065 Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve
din rezerve din reevaluare din reevaluare
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
aplicarea reglementrilor contabile conforme cu Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a
directivele europene IV-a a Comunitilor Economice Europene
GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
121 Profit sau pierdere 121 Profit sau pierdere
129 Repartizarea profitului 129 Repartizarea profitului
GRUPA 14 - CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA,
VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE
CAPITALURI PROPRII
141 Ctiguri legate de vnzarea sau anularea 141 Ctiguri legate de vnzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii instrumentelor de capitaluri proprii
1411 Ctiguri legate de vnzarea instrumentelor de 141 Ctiguri legate de vnzarea sau anularea
capitaluri proprii instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct
1412 Ctiguri legate de anularea instrumentelor de 141 Ctiguri legate de vnzarea sau anularea
capitaluri proprii instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct
149 Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, 149 Pierderi legate de emiterea, rscumprarea,
vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii instrumentelor de capitaluri proprii
1491 Pierderi rezultate din vnzarea instrumentelor de 1495 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri
capitaluri proprii proprii/analitic distinct
1495 Pierderi rezultate din reorganizri, care sunt 1491 Pierderi rezultate din reorganizri i care sunt
determinate de anularea titlurilor deinute determinate de anularea titlurilor deinute
1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri 1495 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri
proprii proprii/analitic distinct
GRUPA 15 - PROVIZIOANE
151 Provizioane 151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii 1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanii acordate clienilor 1512 Provizioane pentru garanii acordate clienilor
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizri 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale
corporale i alte aciuni similare legate de acestea i alte aciuni similare legate de acestea
1514 Provizioane pentru restructurare 1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii i obligaii similare 1515 Provizioane pentru pensii i obligaii similare
1516 Provizioane pentru impozite 1516 Provizioane pentru impozite
1517 Provizioane pentru terminarea contractului de CONT NOU
munc
1518 Alte provizioane 1518 Alte provizioane
GRUPA 16 - MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
161 mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 161 mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
1614 mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni 1614 mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni
garantate de stat garantate de stat
1615 mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni 1615 mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni
garantate de bnci garantate de bnci
1617 mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni 1617 mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni
garantate de stat garantate de stat
1618 Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 1618 Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la
scaden scaden
1623 Credite externe guvernamentale 1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat 1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bnci 1625 Credite bancare externe garantate de bnci
1626 Credite de la trezoreria statului 1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat 1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii care privesc imobilizrile financiare 166 Datorii care privesc imobilizrile financiare
1661 Datorii fa de entitile afiliate 1661 Datorii fa de entitile afiliate
1663 Datorii fa de entitile asociate i entitile 1663 Datorii fa de entitile de care compania este legat
controlate n comun prin interese de participare
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor
asimilate asimilate
1681 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de 1681 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de
obligaiuni obligaiuni
1682 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1682 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate 1685 Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate
1686 Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile 1686 Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile de care
asociate i entitile controlate n comun compania este legat prin interese de participare
1687 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii 1687 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii
asimilate asimilate
169 Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor CONT NOU
datorii
1691 Prime privind rambursarea obligaiunilor 169 Prime privind rambursarea obligaiunilor
1692 Prime privind rambursarea altor datorii CONT NOU
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI
GRUPA 20 - IMOBILIZRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire 201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare 203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,
drepturi i active similare drepturi i active similare
206 Active necorporale de explorare i evaluare a CONT NOU
resurselor minerale
207 Fond comercial 207 Fond comercial
2071 Fond comercial pozitiv 2071 Fond comercial pozitiv
2075 Fond comercial negativ 2075 Fond comercial negativ
208 Alte imobilizri necorporale 208 Alte imobilizri necorporale
GRUPA 21 - IMOBILIZRI CORPORALE
211 Terenuri i amenajri de terenuri 211 Terenuri i amenajri de terenuri
2111 Terenuri 2111 Terenuri
2112 Amenajri de terenuri 2112 Amenajri de terenuri
212 Construcii 212 Construcii
213 Instalaii tehnice i mijloace de transport 213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i
plantaii
2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i 2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii
instalaii de lucru) de lucru)
2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare 2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
2133 Mijloace de transport 2133 Mijloace de transport
214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de 214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de
protecie a valorilor umane i materiale i alte protecie a valorilor umane i materiale i alte active
active corporale corporale
215 Investiii imobiliare CONT NOU
216 Active corporale de explorare i evaluare a CONT NOU
resurselor minerale
217 Active biologice productive 2134 Animale i plantaii
GRUPA 22 - IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE
223 Instalaii tehnice i mijloace de transport n curs de 223 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i
aprovizionare plantaii n curs de aprovizionare/analitic distinct
224 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de 224 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de
protecie a valorilor umane i materiale i alte protecie a valorilor umane i materiale i alte active
active corporale n curs de aprovizionare corporale n curs de aprovizionare
227 Active biologice productive n curs de Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i
aprovizionare plantaii n curs de aprovizionare/analitic distinct
GRUPA 23 - IMOBILIZRI N CURS
231 Imobilizri corporale n curs de execuie 231 Imobilizri corporale n curs de execuie
235 Investiii imobiliare n curs de execuie CONT NOU
GRUPA 26 - IMOBILIZRI FINANCIARE
261 Aciuni deinute la entitile afiliate 261 Aciuni deinute la entitile afiliate
262 Aciuni deinute la entiti asociate 263 Interese de participare/analitic distinct
263 Aciuni deinute la entiti controlate n comun 263 Interese de participare/analitic distinct
264 Titluri puse n echivalen 264 Titluri puse n echivalen
265 Alte titluri imobilizate 265 Alte titluri imobilizate
266 Certificate verzi amnate 266 Certificate verzi amnate
267 Creane imobilizate 267 Creane imobilizate
2671 Sume de ncasat de la entitile afiliate 2671 Sume datorate de entitile afiliate
2672 Dobnda aferent sumelor de ncasat de la 2672 Dobnda aferent sumelor datorate de entitile
entitile afiliate afiliate
2673 Creane fa de entitile asociate i entitile 2673 Creane legate de interesele de participare
controlate n comun
2674 Dobnda aferent creanelor fa de entitile 2674 Dobnda aferent creanelor legate de interesele de
asociate i entitile controlate n comun participare
2675 mprumuturi acordate pe termen lung 2675 mprumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe 2676 Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe
termen lung termen lung
2677 Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor 2677 Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor
efectuate de teri efectuate de teri
2678 Alte creane imobilizate 2678 Alte creane imobilizate
2679 Dobnzi aferente altor creane imobilizate 2679 Dobnzi aferente altor creane imobilizate
269 Vrsminte de efectuat pentru imobilizri 269 Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare
financiare
2691 Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la 2691 Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la
entitile afiliate entitile afiliate
2692 Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la 2692 Vrsminte de efectuat privind interesele de
entiti asociate participare/analitic distinct
2693 Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la 2692 Vrsminte de efectuat privind interesele de
entiti controlate n comun participare/analitic distinct
2695 Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri 2693 Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri
financiare financiare
GRUPA 28 - AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE
280 Amortizri privind imobilizrile necorporale 280 Amortizri privind imobilizrile necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor,
mrcilor comerciale, drepturilor i activelor mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare
similare
2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare i 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare/analitic
evaluare a resurselor minerale distinct
2807 Amortizarea fondului comercial 2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizri necorporale 2808 Amortizarea altor imobilizri necorporale
281 Amortizri privind imobilizrile corporale 281 Amortizri privind imobilizrile corporale
2811 Amortizarea amenajrilor de terenuri 2811 Amortizarea amenajrilor de terenuri
2812 Amortizarea construciilor 2812 Amortizarea construciilor
2813 Amortizarea instalaiilor i mijloacelor 2813 Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de transport,
de transport animalelor i plantaiilor/analitic distinct
2814 Amortizarea altor imobilizri corporale 2814 Amortizarea altor imobilizri corporale
2815 Amortizarea investiiilor imobiliare CONT NOU

2816 Amortizarea activelor corporale de explorare i CONT NOU


evaluare a resurselor minerale
2817 Amortizarea activelor biologice productive 2813 Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de transport,
animalelor i plantaiilor/analitic distinct
GRUPA 29 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A
IMOBILIZRILOR
290 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 290 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
necorporale necorporale
2903 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de 2903 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de
dezvoltare dezvoltare/analitic distinct
2905 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, 2905 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor,
brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale,
drepturilor i activelor similare drepturilor i activelor similare
2906 Ajustri pentru deprecierea activelor necorporale 2903 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de
de explorare i evaluare a resurselor minerale dezvoltare/analitic distinct
2908 Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri 2908 Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
necorporale necorporale
291 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 291 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale
corporale
2911 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i 2911 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i
amenajrilor de terenuri amenajrilor de terenuri
2912 Ajustri pentru deprecierea construciilor 2912 Ajustri pentru deprecierea construciilor
2913 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor i 2913 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor, mijloacelor
mijloacelor de transport de transport, animalelor i plantaiilor/analitic
distinct
2914 Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri 2914 Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
corporale corporale
2915 Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare CONT NOU
2916 Ajustri pentru deprecierea activelor corporale de CONT NOU
explorare i evaluare a resurselor minerale
2917 Ajustri pentru deprecierea activelor biologice 2913 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor, mijloacelor
productive de transport, animalelor i plantaiilor/analitic
distinct
293 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs 293 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de
de execuie execuie
2931 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 2931 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale
corporale n curs de execuie n curs de execuie
2935 Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare CONT NOU
n curs de execuie
296 Ajustri pentru pierderea de valoare a 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor
imobilizrilor financiare financiare
2961 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor 2961 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor
deinute la entitile afiliate deinute la entitile afiliate
2962 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor 2962 Ajustri pentru pierderea de valoare a intereselor de
deinute la entiti asociate i entiti controlate n participare
comun
2963 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri 2963 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri
imobilizate imobilizate
2964 Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor de 2964 Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor
ncasat de la entitile afiliate datorate de entitile afiliate
2965 Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor 2965 Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor
fa de entitile asociate i entitile controlate n legate de interesele de participare
comun
2966 Ajustri pentru pierderea de valoare a 2966 Ajustri pentru pierderea de valoare a
mprumuturilor acordate pe termen lung mprumuturilor acordate pe termen lung
2968 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane 2968 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane
imobilizate imobilizate
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE
301 Materii prime 301 Materii prime
302 Materiale consumabile 302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare 3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili 3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat 3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb 3024 Piese de schimb
3025 Semine i materiale de plantat 3025 Semine i materiale de plantat
3026 Furaje 3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile 3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferene de pre la materii prime i materiale 308 Diferene de pre la materii prime i materiale
GRUPA 32 - STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE
321 Materii prime n curs de aprovizionare 321 Materii prime n curs de aprovizionare
322 Materiale consumabile n curs de aprovizionare 322 Materiale consumabile n curs de aprovizionare
323 Materiale de natura obiectelor de inventar n curs 323 Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de
de aprovizionare aprovizionare
326 Active biologice de natura stocurilor n curs de 326 Animale n curs de aprovizionare
aprovizionare
327 Mrfuri n curs de aprovizionare 327 Mrfuri n curs de aprovizionare
328 Ambalaje n curs de aprovizionare 328 Ambalaje n curs de aprovizionare
GRUPA 33 - PRODUCIE N CURS DE
EXECUIE
331 Produse n curs de execuie 331 Produse n curs de execuie
332 Servicii n curs de execuie 332 Servicii n curs de execuie
GRUPA 34 - PRODUSE
341 Semifabricate 341 Semifabricate
345 Produse finite 345 Produse finite
346 Produse reziduale 346 Produse reziduale
347 Produse agricole CONT NOU
348 Diferene de pre la produse 348 Diferene de pre la produse
GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERI
351 Materii i materiale aflate la teri 351 Materii i materiale aflate la teri
354 Produse aflate la teri 354 Produse aflate la teri
356 Active biologice de natura stocurilor aflate la teri 356 Animale aflate la teri
357 Mrfuri aflate la teri 357 Mrfuri aflate la teri
358 Ambalaje aflate la teri 358 Ambalaje aflate la teri
GRUPA 36 - ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR
361 Active biologice de natura stocurilor 361 Animale i psri
368 Diferene de pre la active biologice de natura 368 Diferene de pre la animale i psri
stocurilor
GRUPA 37 - MRFURI
371 Mrfuri 371 Mrfuri
378 Diferene de pre la mrfuri 378 Diferene de pre la mrfuri
GRUPA 38 - AMBALAJE
381 Ambalaje 381 Ambalaje
388 Diferene de pre la ambalaje 388 Diferene de pre la ambalaje
GRUPA 39 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE
EXECUIE
391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime 391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustri pentru deprecierea materialelor 392 Ajustri pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustri pentru deprecierea materialelor 3921 Ajustri pentru deprecierea materialelor
consumabile consumabile
3922 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura 3922 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura
obiectelor de inventar obiectelor de inventar
393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de 393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de
execuie execuie
394 Ajustri pentru deprecierea produselor 394 Ajustri pentru deprecierea produselor
3941 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor 3941 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor
3945 Ajustri pentru deprecierea produselor finite 3945 Ajustri pentru deprecierea produselor finite
3946 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale 3946 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
3947 Ajustri pentru deprecierea produselor agricole CONT NOU
395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri 395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri
3951 Ajustri pentru deprecierea materiilor i 3951 Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor
materialelor aflate la teri aflate la teri
3952 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate 3952 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la
la teri teri
3953 Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate 3953 Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la
la teri teri
3954 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale 3954 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
aflate la teri aflate la teri
3955 Ajustri pentru deprecierea produselor agricole CONT NOU
aflate la teri
3956 Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de 3956 Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri
natura stocurilor aflate la teri
3957 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri 3957 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri
3958 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la 3958 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri
teri
396 Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de 396 Ajustri pentru deprecierea animalelor
natura stocurilor
397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor 398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
CLASA 4 - CONTURI DE TERI
GRUPA 40 - FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori 401 Furnizori
403 Efecte de pltit 403 Efecte de pltit
404 Furnizori de imobilizri 404 Furnizori de imobilizri
405 Efecte de pltit pentru imobilizri 405 Efecte de pltit pentru imobilizri
408 Furnizori - facturi nesosite 408 Furnizori - facturi nesosite
409 Furnizori - debitori 409 Furnizori - debitori
4091 Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de 4091 Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de
natura stocurilor natura stocurilor
4092 Furnizori - debitori pentru prestri de servicii 4092 Furnizori - debitori pentru prestri de servicii
4093 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale 232 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale
4094 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale 234 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale
GRUPA 41 - CLIENI I CONTURI ASIMILATE
411 Clieni 411 Clieni
4111 Clieni 4111 Clieni
4118 Clieni inceri sau n litigiu 4118 Clieni inceri sau n litigiu
413 Efecte de primit de la clieni 413 Efecte de primit de la clieni
418 Clieni - facturi de ntocmit 418 Clieni - facturi de ntocmit
419 Clieni - creditori 419 Clieni - creditori
GRUPA 42 - PERSONAL I CONTURI ASIMILATE
421 Personal - salarii datorate 421 Personal - salarii datorate
423 Personal - ajutoare materiale datorate 423 Personal - ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentnd participarea personalului la 424 Prime reprezentnd participarea personalului la
profit profit
425 Avansuri acordate personalului 425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate 426 Drepturi de personal neridicate
427 Reineri din salarii datorate terilor 427 Reineri din salarii datorate terilor
428 Alte datorii i creane n legtur cu personalul 428 Alte datorii i creane n legtur cu personalul
4281 Alte datorii n legtur cu personalul 4281 Alte datorii n legtur cu personalul
4282 Alte creane n legtur cu personalul 4282 Alte creane n legtur cu personalul
GRUPA 43 - ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE
431 Asigurri sociale 431 Asigurri sociale
4311 Contribuia unitii la asigurrile sociale 4311 Contribuia unitii la asigurrile sociale
4312 Contribuia personalului la asigurrile sociale 4312 Contribuia personalului la asigurrile sociale
4313 Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale 4313 Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale
de sntate de sntate
4314 Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de 4314 Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de
sntate sntate
437 Ajutor de omaj 437 Ajutor de omaj
4371 Contribuia unitii la fondul de omaj 4371 Contribuia unitii la fondul de omaj
4372 Contribuia personalului la fondul de omaj 4372 Contribuia personalului la fondul de omaj
438 Alte datorii i creane sociale 438 Alte datorii i creane sociale
4381 Alte datorii sociale 4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creane sociale 4382 Alte creane sociale
GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE
441 Impozitul pe profit/venit 441 Impozitul pe profit/venit
4411 Impozitul pe profit 4411 Impozitul pe profit
4418 Impozitul pe venit 4418 Impozitul pe venit
442 Taxa pe valoarea adugat 442 Taxa pe valoarea adugat
4423 TVA de plat 4423 TVA de plat
4424 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibil 4426 TVA deductibil
4427 TVA colectat 4427 TVA colectat
4428 TVA neexigibil 4428 TVA neexigibil
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
445 Subvenii 445 Subvenii
4451 Subvenii guvernamentale 4451 Subvenii guvernamentale
4452 mprumuturi nerambursabile cu caracter de 4452 mprumuturi nerambursabile cu caracter de
subvenii subvenii
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenii
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
447 Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate 447 Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate
448 Alte datorii i creane cu bugetul statului 448 Alte datorii i creane cu bugetul statului
4481 Alte datorii fa de bugetul statului 4481 Alte datorii fa de bugetul statului
4482 Alte creane privind bugetul statului 4482 Alte creane privind bugetul statului
GRUPA 45 - GRUP I ACIONARI/ASOCIAI
451 Decontri ntre entitile afiliate 451 Decontri ntre entitile afiliate
4511 Decontri ntre entitile afiliate 4511 Decontri ntre entitile afiliate
4518 Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile 4518 Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile afiliate
afiliate
453 Decontri cu entitile asociate i entitile 453 Decontri privind interesele de participare
controlate n comun
4531 Decontri cu entitile asociate i entitile 4531 Decontri privind interesele de participare
controlate n comun
4538 Dobnzi aferente decontrilor cu entitile asociate 4538 Dobnzi aferente decontrilor privind interesele de
i entitile controlate n comun participare
455 Sume datorate acionarilor/asociailor 455 Sume datorate acionarilor/asociailor
4551 Acionari/asociai - conturi curente 4551 Acionari/asociai - conturi curente
4558 Acionari/asociai - dobnzi la conturi curente 4558 Acionari/asociai - dobnzi la conturi curente
456 Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul 456 Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul
457 Dividende de plat 457 Dividende de plat
458 Decontri din operaiuni n participaie 458 Decontri din operaii n participaie
4581 Decontri din operaiuni n participaie - pasiv 4581 Decontri din operaii n participaie - pasiv
4582 Decontri din operaiuni n participaie - activ 4582 Decontri din operaii n participaie - activ
GRUPA 46 - DEBITORI I CREDITORI DIVERI
461 Debitori diveri 461 Debitori diveri
462 Creditori diveri 462 Creditori diveri
GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENII, REGULARIZARE I ASIMILATE
471 Cheltuieli nregistrate n avans 471 Cheltuieli nregistrate n avans
472 Venituri nregistrate n avans 472 Venituri nregistrate n avans
473 Decontri din operaiuni n curs de clarificare 473 Decontri din operaii n curs de clarificare
475 Subvenii pentru investiii 475 Subvenii pentru investiii
4751 Subvenii guvernamentale pentru investiii 4751 Subvenii guvernamentale pentru investiii
4752 mprumuturi nerambursabile cu caracter de 4752 mprumuturi nerambursabile cu caracter de
subvenii pentru investiii subvenii pentru investiii
4753 Donaii pentru investiii 4753 Donaii pentru investiii
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizrilor 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizrilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru 4758 Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru
investiii investiii
478 Venituri n avans aferente activelor primite prin 478 Venituri n avans aferente activelor primite prin
transfer de la clieni transfer de la clieni
GRUPA 48 - DECONTRI N CADRUL UNITII
481 Decontri ntre unitate i subuniti 481 Decontri ntre unitate i subuniti
482 Decontri ntre subuniti 482 Decontri ntre subuniti
GRUPA 49 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR
491 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni 491 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni
495 Ajustri pentru deprecierea creanelor - decontri 495 Ajustri pentru deprecierea creanelor - decontri n
n cadrul grupului i cu acionarii/asociaii cadrul grupului i cu acionarii/asociaii
496 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori 496 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori
diveri diveri
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
GRUPA 50 - INVESTIII PE TERMEN SCURT
501 Aciuni deinute la entitile afiliate 501 Aciuni deinute la entitile afiliate
505 Obligaiuni emise i rscumprate 505 Obligaiuni emise i rscumprate
506 Obligaiuni 506 Obligaiuni
507 Certificate verzi primite 507 Certificate verzi acordate
508 Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate 508 Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate
5081 Alte titluri de plasament 5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament 5088 Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament
509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe 509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen
termen scurt scurt
5091 Vrsminte de efectuat pentru aciunile deinute la 5091 Vrsminte de efectuat pentru aciunile deinute la
entitile afiliate entitile afiliate
5092 Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe 5092 Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe
termen scurt termen scurt
GRUPA 51 - CONTURI LA BNCI
511 Valori de ncasat 511 Valori de ncasat
5112 Cecuri de ncasat 5112 Cecuri de ncasat
5113 Efecte de ncasat 5113 Efecte de ncasat
5114 Efecte remise spre scontare 5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la bnci 512 Conturi curente la bnci
5121 Conturi la bnci n lei 5121 Conturi la bnci n lei
5124 Conturi la bnci n valut 5124 Conturi la bnci n valut
5125 Sume n curs de decontare 5125 Sume n curs de decontare
518 Dobnzi 518 Dobnzi
5186 Dobnzi de pltit 5186 Dobnzi de pltit
5187 Dobnzi de ncasat 5187 Dobnzi de ncasat
519 Credite bancare pe termen scurt 519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la
scaden scaden
5193 Credite externe guvernamentale 5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat 5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bnci 5195 Credite externe garantate de bnci
5196 Credite de la trezoreria statului 5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat 5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen 5198 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
scurt
GRUPA 53 - CASA
531 Casa 531 Casa
5311 Casa n lei 5311 Casa n lei
5314 Casa n valut 5314 Casa n valut
532 Alte valori 532 Alte valori
5321 Timbre fiscale i potale 5321 Timbre fiscale i potale
5322 Bilete de tratament i odihn 5322 Bilete de tratament i odihn
5323 Tichete i bilete de cltorie 5323 Tichete i bilete de cltorie
5328 Alte valori 5324 Alte valori
GRUPA 54 - ACREDITIVE
541 Acreditive 541 Acreditive
5411 Acreditive n lei 5411 Acreditive n lei
5414 Acreditive n valut 5412 Acreditive n valut
542 Avansuri de trezorerie 542 Avansuri de trezorerie
GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne 581 Viramente interne
GRUPA 59 - AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor 591 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor
deinute la entitile afiliate deinute la entitile afiliate
595 Ajustri pentru pierderea de valoare a 595 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor
obligaiunilor emise i rscumprate emise i rscumprate
596 Ajustri pentru pierderea de valoare a 596 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor
obligaiunilor
598 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor 598 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investiii
investiii pe termen scurt i creane asimilate pe termen scurt i creane asimilate
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilii 6022 Cheltuieli privind combustibilii
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminele i materialele de 6025 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
plantat
6026 Cheltuieli privind furajele 6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
de inventar inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia i apa 605 Cheltuieli privind energia i apa
606 Cheltuieli privind activele biologice de natura 606 Cheltuieli privind animalele i psrile
stocurilor
607 Cheltuieli privind mrfurile 607 Cheltuieli privind mrfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite 609 Reduceri comerciale primite
GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERI
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i 612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i
chiriile chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile 614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile
615 Cheltuieli cu pregtirea personalului CONT NOU
GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI
621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
625 Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 625 Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte 635 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
asimilate
GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu avantajele n natur i tichetele CONT NOU
acordate salariailor
6421 Cheltuieli cu avantajele n natur acordate CONT NOU
salariailor
6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariailor 642 Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salariailor
643 Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de 644 Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de
capitaluri proprii capitaluri proprii
644 Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea 643 Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea
personalului la profit personalului la profit
645 Cheltuieli privind asigurrile i protecia social 645 Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
6451 Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile 6451 Contribuia unitii la asigurrile sociale
sociale
6452 Cheltuieli privind contribuia unitii pentru 6452 Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
ajutorul de omaj
6453 Cheltuieli privind contribuia angajatorului pentru 6453 Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale
asigurrile sociale de sntate de sntate
6455 Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile 6455 Contribuia unitii la asigurrile de via
de via
6456 Cheltuieli privind contribuia unitii la fondurile 6456 Contribuia unitii la fondurile de pensii facultative
de pensii facultative
6457 Cheltuieli privind contribuia unitii la primele de 6457 Contribuia unitii la primele de asigurare voluntar
asigurare voluntar de sntate de sntate
6458 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia 6458 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
social
GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652 Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor 652 Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor
654 Pierderi din creane i debitori diveri 654 Pierderi din creane i debitori diveri
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale CONT NOU
658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despgubiri, amenzi i penaliti 6581 Despgubiri, amenzi i penaliti
6582 Donaii acordate 6582 Donaii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaiuni 6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de
de capital capital
6586 Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii CONT NOU
datorate n baza unor acte normative speciale
6587 Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente 671 Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente
similare extraordinare
6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Alte cheltuieli de exploatare
GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creane legate de participaii 663 Pierderi din creane legate de participaii
664 Cheltuieli privind investiiile financiare cedate 664 Cheltuieli privind investiiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate
6642 Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate 6642 Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
6651 Diferene nefavorabile de curs valutar legate de CONT NOU
elementele monetare exprimate n valut
6652 Diferene nefavorabile de curs valutar din CONT NOU
evaluarea elementelor monetare care fac parte din
investiia net ntr-o entitate strin
666 Cheltuieli privind dobnzile 666 Cheltuieli privind dobnzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare 668 Alte cheltuieli financiare
GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizrile,
provizioanele i ajustrile pentru depreciere provizioanele i ajustrile pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizrilor imobilizrilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru
deprecierea imobilizrilor deprecierea imobilizrilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru
deprecierea activelor circulante deprecierea activelor circulante
6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru CONT NOU
deprecierea fondului comercial
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, 686 Cheltuieli financiare privind amortizrile i
provizioanele i ajustrile pentru pierdere de ajustrile pentru pierdere de valoare
valoare
6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor CONT NOU
6863 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru 6863 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru
pierderea de valoare a imobilizrilor financiare pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru 6864 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru
pierderea de valoare a activelor circulante pierderea de valoare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
de rambursare a obligaiunilor i a altor datorii rambursare a obligaiunilor
GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite
care nu apar n elementele de mai sus care nu apar n elementele de mai sus
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NET
701 Venituri din vnzarea produselor finite, produselor
agricole i a activelor biologice de natura stocurilor
7015 Venituri din vnzarea produselor finite 701 Venituri din vnzarea produselor finite
7017 Venituri din vnzarea produselor agricole CONT NOU
7018 Venituri din vnzarea activelor biologice de natura CONT NOU
stocurilor
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor 702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale 703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate 704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii i cercetri 705 Venituri din studii i cercetri
706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii 706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
707 Venituri din vnzarea mrfurilor 707 Venituri din vnzarea mrfurilor
708 Venituri din activiti diverse 708 Venituri din activiti diverse
709 Reduceri comerciale acordate 709 Reduceri comerciale acordate
GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI N CURS DE EXECUIE
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de 712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de
execuie execuie
GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI
721 Venituri din producia de imobilizri necorporale 721 Venituri din producia de imobilizri necorporale
722 Venituri din producia de imobilizri corporale 722 Venituri din producia de imobilizri corporale
725 Venituri din producia de investiii imobiliare CONT NOU
GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subvenii de exploatare 741 Venituri din subvenii de exploatare
7411 Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei 7411 Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei
de afaceri de afaceri
7412 Venituri din subvenii de exploatare pentru materii 7412 Venituri din subvenii de exploatare pentru materii
prime i materiale prime i materiale consumabile
7413 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte 7413 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte
cheltuieli externe cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenii de exploatare pentru plata 7414 Venituri din subvenii de exploatare pentru plata
personalului personalului
7415 Venituri din subvenii de exploatare pentru 7415 Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri
asigurri i protecie social i protecie social
7416 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte 7416 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte
cheltuieli de exploatare cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenii de exploatare n caz de 771 Venituri din subvenii pentru evenimente
calamiti i alte evenimente similare extraordinare i altele similare
7418 Venituri din subvenii de exploatare pentru 7418 Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda
dobnda datorat datorat
7419 Venituri din subvenii de exploatare aferente altor 7417 Venituri din subvenii de exploatare aferente altor
venituri venituri
GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754 Venituri din creane reactivate i debitori diveri 754 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
755 Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale CONT NOU
758 Alte venituri din exploatare 758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti 7581 Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti
7582 Venituri din donaii primite 7582 Venituri din donaii primite
7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaiuni de 7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de
capital capital
7584 Venituri din subvenii pentru investiii 7584 Venituri din subvenii pentru investiii
7588 Alte venituri din exploatare 7588 Alte venituri din exploatare
GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizri financiare 761 Venituri din imobilizri financiare
7611 Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate 7611 Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate
7612 Venituri din aciuni deinute la entiti asociate 7613 Venituri din interese de participare/analitic distinct
7613 Venituri din aciuni deinute la entiti controlate n 7613 Venituri din interese de participare/analitic distinct
comun
7615 Venituri din alte imobilizri financiare CONT NOU
762 Venituri din investiii financiare pe termen scurt 762 Venituri din investiii financiare pe termen scurt
764 Venituri din investiii financiare cedate 764 Venituri din investiii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizri financiare cedate 7641 Venituri din imobilizri financiare cedate
7642 Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate 7642 Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferene de curs valutar 765 Venituri din diferene de curs valutar
7651 Diferene favorabile de curs valutar legate de CONT NOU
elementele monetare exprimate n valut
7652 Diferene favorabile de curs valutar din evaluarea CONT NOU
elementelor monetare care fac parte din investiia
net ntr-o entitate strin
766 Venituri din dobnzi 766 Venituri din dobnzi
763 Venituri din creane imobilizate
766 Venituri din dobnzi
767 Venituri din sconturi obinute 767 Venituri din sconturi obinute
768 Alte venituri financiare 768 Alte venituri financiare
GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE
DE VALOARE
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru 781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere
depreciere privind activitatea de exploatare privind activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane 7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustri pentru deprecierea 7813 Venituri din ajustri pentru deprecierea
imobilizrilor imobilizrilor
7814 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor 7814 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor
circulante circulante
7815 Venituri din fondul comercial negativ 7815 Venituri din fondul comercial negativ
786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de 786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de
valoare valoare
7863 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea 7863 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de
de valoare a imobilizrilor financiare valoare a imobilizrilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea 864 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de
de valoare a activelor circulante valoare a activelor circulante
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
GRUPA 80 - CONTURI N AFARA BILANULUI
801 Angajamente acordate 801 Angajamente acordate
8011 Giruri i garanii acordate 8011 Giruri i garanii acordate
8018 Alte angajamente acordate 8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite 802 Angajamente primite
8021 Giruri i garanii primite 8021 Giruri i garanii primite
8028 Alte angajamente primite 8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi n afara bilanului 803 Alte conturi n afara bilanului
8031 Imobilizri corporale luate cu chirie 8031 Imobilizri corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
reparare
8033 Valori materiale primite n pstrare sau custodie 8033 Valori materiale primite n pstrare sau custodie
8034 Debitori scoi din activ, urmrii n continuare 8034 Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date n 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date n
folosin folosin
8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii
asimilate asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scaden 8037 Efecte scontate neajunse la scaden
8038 Bunuri primite n administrare, concesiune i cu 8038 Bunuri publice primite n administrare, concesiune
chirie i cu chirie
8039 Alte valori n afara bilanului 8039 Alte valori n afara bilanului
805 Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor 805 Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor
contracte asimilate, neajunse la scaden contracte asimilate, neajunse la scaden
8051 Dobnzi de pltit 8051 Dobnzi de pltit
8052 Dobnzi de ncasat 8052 Dobnzi de ncasat
806 Certificate de emisii de gaze cu efect de ser 806 Certificate de emisii de gaze cu efect de ser
807 Active contingente 807 Active contingente
808 Datorii contingente 808 Datorii contingente
809 Creane preluate prin cesionare 809 Creane preluate prin cesionare
GRUPA 89 - BILAN
891 Bilan de deschidere 891 Bilan de deschidere
892 Bilan de nchidere 892 Bilan de nchidere
CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE
GRUPA 90 - DECONTRI INTERNE
901 Decontri interne privind cheltuielile 901 Decontri interne privind cheltuielile
902 Decontri interne privind producia obinut 902 Decontri interne privind producia obinut
903 Decontri interne privind diferenele de pre 903 Decontri interne privind diferenele de pre
GRUPA 92 - CONTURI DE CALCULAIE
921 Cheltuielile activitii de baz 921 Cheltuielile activitii de baz
922 Cheltuielile activitilor auxiliare 922 Cheltuielile activitilor auxiliare
923 Cheltuieli indirecte de producie 923 Cheltuieli indirecte de producie
924 Cheltuieli generale de administraie 924 Cheltuieli generale de administraie
925 Cheltuieli de desfacere 925 Cheltuieli de desfacere
GRUPA 93 - COSTUL PRODUCIEI
931 Costul produciei obinute 931 Costul produciei obinute
933 Costul produciei n curs de execuie 933 Costul produciei n curs de execuie