Sunteți pe pagina 1din 22

Manual utilizare Internet Banking

Meniul Conturi
Cuprins

Conturi ........................................................................................... 3
Informatii generale......................................................................................3
Autentificare ............................................................................................................................... 3
Selectarea clientului ................................................................................................................... 4
Descriere generala ecrane ...........................................................................6
Descriere optiuni .........................................................................................7
Editare alias ................................................................................................................................ 7
Vizualizare sold .......................................................................................................................... 8
Tranzactiile zilei ....................................................................................................................... 10
Vizualizare extras ..................................................................................................................... 12
Vizualizare tranzactii POS ...................................................................................................... 17
Iesirea din aplicatie ...................................................................................21
Anexa 1: Descrierea starilor......................................................... 22
Tranzactii initiate din cont curent .......................................................................................... 22

Accounts_RO_v4 2
Conturi

Informatii generale

Aplicatia este impartita pe un numar de module functionale si anume:


- modulul Conturi include activitatile legate de solduri, extrase de cont, tranzactii pe
diverse tipuri de conturi
- modulul Operatiuni include operatiunile pe care le poate initia un utilizator in aplicatie,
grupate pe tipuri (ordine de plata in lei sau valuta, diverse transferuri etc)
- modulul Credite include informatii despre creditele si cardurile credit detinute de client
- modulul Mobile Banking include informatii despre serviciul Mobile Banking si
posibilitatea activarii serviciului de catre client persoane fizice
- modulul Setari include o serie de setari pe care le poate efectua utilizatorul pentru
fiecare client

Modulul Conturi este dedicat utilizatorilor pentru:


- atasarea unui alias pentru conturi optiune disponibila pentru orice utilizator
- vizualizare solduri conturi optiune disponibila pentru orice utilizator daca a primit
drepturile de acces la sectiunea interogare sold
- vizualizare extras de cont optiune disponibila pentru orice utilizator daca a primit
drepturile de acces la sectiunea vizualizare extras de cont
- vizualizare tranzactiile zilei optiune disponibila pentru orice utilizator daca a primit
drepturile de acces la sectiunea interogare tranzactiile zilei

Pentru accesarea zonei de conturi, se urmeaza pasii:


- accesarea adresei de site
- autentificarea introducerea unui nume de utilizator si a unei parole valide
- selectarea contextului de lucru pentru utilizatorul autentificat selectarea clientului pentru
care doreste sa lucreze
- accesarea din meniu a tabului Conturi
Pentru accesarea oricarei optiuni din cadrul aplicatiei este necesara parcurgerea obligatorie a
urmatorilor pasi, descrisi mai jos.

Autentificare

Dupa accesarea sistemului, pentru a putea efectua una din actiunile asociate, utilizatorul trebuie sa
se autentifice, adica sa introduca in ecranul corespunzator numele si parola cu care este inregistrat in
sistem si care i-au fost atribuite de catre administratorul bancii.

Accounts_RO_v4 3
Fig. 1 Autentificare

Trebuie introdus numele de utilizator si parola corecta (case sensitive adica este important daca se
scrie cu majuscule). Daca sistemul a recunoscut numele de utilizator si parola este cea corecta,
utilizatorul are acces in aplicatie.

Selectarea clientului
Selectarea clientului este operatiunea de alegerea din lista a clientului pentru care utilizatorul curent
doreste sa lucreze acelasi utilizator poate sa fie asociat la mai multi clienti (persoane fizice sau
persoane juridice) si fiecare client poate avea propriile configurari si setari de securitate.

Accounts_RO_v4 4
Fig. 2 Lista cu clienti

De asemenea, utilizatorul poate modifica inclusiv limba in care se vor afisa etichetele campurilor si
mesajele din aplicatie. Se vor afisa in campul de limba toate limbile pentru care banca a asigurat
traducerile.

In cazul in care setarile de securitate pentru clientul selectat sunt modificate de catre manager (de
exemplu: lungimea minima a parolei este mai mare decit parola existenta), utilizatorul este
redirectionat catre o pagina in care trebuie sa isi modifice parola existenta. Se deschide un ecran ca
cel de mai jos:

Accounts_RO_v4 5
Fig. 3 Modificare parola schimbari setari de securitate

Descriere generala ecrane

Ecranele din cadrul aplicatiei au o structura comuna si anume:


- un header situata in partea dreapta sus, care contine:
o numele utilizatorului conectat
o clientul pentru care lucreaza utilizatorul conectat
- linia de tab-uri cu meniul principal cu optiunile:
o Pagina principala in care se afiseaza grupat stirile bancii, solduri conturi,
tranzactii, dobanzi sau cursuri valutare; de asemenea contine o serie de link-uri rapide
o Conturi in care sunt grupate activitati legate de conturile clientului (extras, sold,
etc)
o Operatiuni in care sunt grupate actiunile legate tranzactiile pe care le poate initia
un utilizator (ordine de plata in lei sau valuta, diverse transferuri etc)
o Credite in care sunt grupate actiuni legate de creditele si cardurile credit detinute
de client
o Mobile Banking in care sunt prezentate informatii despre serviciul Mobile
Banking si posibilitatea activarii serviciului de catre clientii persoane fizice
o Setari pentru personalizarea paginii principale si gestiunea parolei
o Logout optiunea de iesire din aplicatie
- bara cu titlul paginii curente
- zona de vizualizare contextual in functie de optiunea de meniu selectata si apoi de link-
urile/actiunile accesate
- bara de final (footer-ul paginii)

Accounts_RO_v4 6
Fig. 4 Model pagina aplicatie

Descriere optiuni
Editare alias
Aliasul unui cont reprezinta numele asociat de fiecare utilizator unui cont pentru a putea sa fie mai
usor utilizat in alte module ale aplicatiei (de exemplu, la completarea unui ordin de plata sa se poata
selecta cu usurinta contul din care se va efectua plata).
Utilizatorul va selecta din pagina de index sau din submeniu optiunea corespunzatoare.
Se va afisa utilizatorului lista de conturi ca in figura de mai jos:

Accounts_RO_v4 7
Fig. 5 Alias afisare conturi
Utilizatorul poate selecta oricare dintre conturile afisate, indiferent daca are sau nu un alias; apoi se
actioneaza butonul Editare din josul paginii. Se afiseaza ecranul cu detaliile contului selectat, ca in
figura de mai jos si in care campul cu noul alias este precompletat cu valoarea existenta:

Fig. 6 Alias editare alias cont


In ecranul de introducere a aliasului contului selectat, utilizatorul are la dispozitie urmatoarele:
- actiunile rapide care permit personalizarea paginii principale, respectiv initierea unei noi
tranzactii
- reintoarcerea la lista de conturi in vederea reluarii operatiunii curente, dar pentru un alt cont
- introducerea unui alias (cind nu exista) sau modificare pentru cazul in care a fost deja definit
anterior

Pentru salvarea valorii introduse in campul destinat introducerii numelui, trebuie actionat butonul de
salvare corespunzator, in caz contrar orice modificare este pierduta. Dupa actionare, modificarea
apare pe ecranul curent. Daca se introduce numele cu mai multe caractere decit numarul permis,
utilizatorul va primi un mesaj de avertizare.

Vizualizare sold
Operatia de vizualizare sold este permisa si accesibila doar utilizatorilor care au primit acest drept.
Un client poate defini ca anumite operatii sa fie permise numai anumitor utilizatori, in functie de
politica proprie de securitate a datelor.

Accounts_RO_v4 8
De asemenea, pentru anumite operatiuni, clientul poate defini ca utilizatorii sa folosesca un
instrument suplimentar de autentificare, afisarea de sold fiind o astfel de operatie (in general la
operatiile de initiere de tranzactii, vizualizari de solduri, tranzactii si extrase se pot asocia modalitati
suplimentare de autentificare).
Utilizatorul va selecta din pagina de index sau din submeniu optiunea corespunzatoare.
Se va afisa utilizatorului lista de conturi, ca in figura de mai jos:

Fig. 7 Sold afisare conturi


Utilizatorul poate selecta oricare dintre conturile afisate; apoi se actioneaza butonul Selectati din
josul paginii. Se afiseaza ecranul cu detaliile contului selectat, ca in figura de mai jos:

Fig. 8 Sold vizualizare detalii sold

Accounts_RO_v4 9
In ecranul de afisare a soldului, utilizatorul are la dispozitie urmatoarele:
- actiunile rapide care permit personalizarea paginii principale respectiv initierea unei noi
tranzactii
- reintoarcerea la lista de conturi in vederea reluarii operatiunii curente, dar pentru un alt cont
- vizualizarea unui extras de cont automat se considera selectat contul din ecranul curent
- editarea aliasului contului curent
- vizualizarea tranzactiilor zilei pe contul selectat
Datele care sunt afisate au urmatoarea semnificatie:
- client numele clientului caruia ii apartine contul curent
- utilizator numele utilizatorului conectat la sistemul de internet banking
- nr cont este numarul de cont pentru care s-a afisat soldul (poate sa fie un cont IBAN sau un
alt tip)
- alias este numele asociat de catre user-ul curent pentru contul pe care s-a solicitat soldul
- descriere este descrierea contului, descriere furnizata de catre sistemul bancar (aceeasi
indiferent de limba pe care a selectat-o clientul pentru afisarea informatiilor din internet
banking)
- moneda acronimul valutei pe care este deschis contul
- sold disponibil soldul disponibil al contului
- sold contabil soldul contabil al contului
- sume blocate valoarea sumelor blocate
- sume necolectate - valoarea sumelor blocate
- data si ora soldului reprezinta data si ora la care se refera soldurile afisate (aceste solduri se
iau din sistemul bancar in timp real; daca insa din motive obiective nu se poate accesa, se vor
afisa valorile corespunzatoare de la o interogare anterioara).

Tranzactiile zilei
Operatia de afisare a tranzactiilor zilei permite utilizatorului sa vizualizeze in cel mai scurt timp
tranzactiile care s-au produs pe un anumit cont, indiferent daca aceste tranzactii s-au efectuat sau nu
prin internet banking.
De asemenea, pentru anumite operatiuni, clientul poate defini ca utilizatorii sa folosesca un
instrument suplimentar de autentificare, afisarea tranzactiilor zilei fiind o astfel de operatie (in
general la operatiile de initiere de tranzactii, vizualizari de solduri, tranzactii si extrase se pot asocia
modalitati suplimentare de autentificare). Utilizatorul va selecta din pagina de index sau din
submeniu optiunea corespunzatoare.
Se va afisa utilizatorului lista de conturi,ca in figura de mai jos:

Accounts_RO_v4 10
Fig. 9 Tranzactiile zilei afisare conturi

Utilizatorul poate selecta oricare dintre conturile afisate; apoi se actioneaza butonul din josul
paginii. Se afiseaza ecranul cu detaliile tranzactiilor, ca in figura de mai jos:

Fig. 10 Tranzactiile zilei afisare

Datele care sunt afisate au urmatoarea semnificatie:


- nr cont numarul de cont selectat pentru care s-a solicitat afisarea tranzactiilor zilei
- moneda acronimul valutei pe care a fost deschis contul
- alias numele contului pe care l-a dat utilizatorul curent logat in sistem
- tabelul cu informatiile despre lista de tranzactii
o data tranzactiei data cind s-a procesat tranzactia
o operatie, ref client, nr document explicatia care este data de catre banca si care
poate include tipul de operatie efectuata, o referinta interna, un numar de document
(numarul ordinului de plata de exemplu); de asemenea, indiferent de limba pe care
utilizatorul curent a selectat-o, acestea sunt trimise din sistemul bancar in mod unic
o sume creditate reprezinta sumele incasate
Accounts_RO_v4 11
o sume debitate reperezinta sumele platite
In cazul in care nu exista pe un anumit cont tranzactii, utilizatorul va primi in ecranul corespunzator,
in loc de tabelul cu lista de tranzactii, mesajul urmator:
Nu exista tranzactii in ziua curenta pentru contul selectat.

Vizualizare extras
Operatia de vizualizare extras permite utilizatorului sa vizualizeze extrasul de cont.
De asemenea, pentru anumite operatiuni, clientul poate defini ca utilizatorii sa folosesca un
instrument suplimentar de autentificare, extrasul de cont fiind o astfel de operatie (in general la
operatiile de initiere de tranzactii, vizualizari de solduri, tranzactii si extrase se pot asocia modalitati
suplimentare de autentificare). Utilizatorul va selecta din pagina de index sau din submeniu optiunea
corespunzatoare.
Se va afisa utilizatorului lista de conturi, ca in figura de mai jos:

Fig. 11 Extras de cont afisare conturi

Utilizatorul poate selecta oricare dintre conturile afisate; apoi se actioneaza butonul Selectati din
josul paginii pentru a trece la pasul urmator, de selectare a perioadei extrasului de cont. Se afiseaza
ecranul, ca in figurile de mai jos

Fig. 12 Extras de cont selectare interval cont curent

Accounts_RO_v4 12
Pe langa perioada de selectie a extrasului se poate decide daca extrasul de cont sa se obtina si in
fisier de tip text, pdf, HTML sau MT940; pentru acest lucru trebuie bifata optiunea Fisier si
formatul dorit.
De asemenea, din pasul curent se poate face intorcerea in pasul initial de selectare a unui alt cont
prin accesarea link-ului modifica. Sunt de asemenea afisate detalii despre contul selectat, si
anume:
- numarul de cont
- aliasul contului daca exista
- clientul caruia ii apartine contul
- utilizatorul care solicita extrasul de cont (utilizatorul autentificat in sistem)
- moneda pe care a fost deschis contul pentru care se solicita extrasul de cont
In mod implicit, datele extrasului sunt completate pentru un extras pe ultima luna; daca se doreste alt
interval, prin accesarea imaginilor pentru fiecare data (de la sau la) se poate seta o alta valoare (prin
selectarea dintr-un calendar).
Pentru selectarea unei alte date se actioneaza butonul . Se va lansa imaginea unui calendar, ca
mai jos:

Implicit este afisata luna curenta si este selectata ziua curenta, insa utilizatorul poate selecta orice zi
din calendar; daca se apasa butonul ? din stinga casetei, se afiseaza o caseta de informare cu
modalitatile de navigare. De asemenea, in bara din partea de jos a casetei se afiseaza mesaje
diferentiat cind se trece cu mouse-ul pe deasupra elementelor casetei.
Dupa completarea datelor cu valorile corespunzatoare, pentru afisarea extrasului propriu-zis se va
actiona butonul Selectati din josul paginii.

Dupa procesarea cererii, utilizatorului si se va afisa un ecran ca mai jos, in functie de optiunile
selectate in pasii initiali de selectare cont si perioada extras.

Accounts_RO_v4 13
1. Afisare extras cont curent fara selectare in fisier

Fig. 13 Extras de cont cont curent fara selectare in fisier

Pagina in care se afiseaza extrasul este structurata in doua parti:


- partea stanga in care se afiseaza sumarul selectiilor din pasii anteriori
o la pasul 1 sunt afisate detaliile despre contul selectat; se poate modifica, accesind
linkul modifica
o la pasul 2 sunt afisate detaliile legate de perioada extrasului
o link-ul care permite afisarea tuturor tranzactiilor extrasului pe o singura pagina, in
vederea tiparirii; in mod implicit, se face afisarea primei zile din periada selectata
pentru care exista tranzactii; dupa afisarea tuturor tranzactiilor, utilizatorul are afisat
in partea stinga link-ul care-i permite sa comute pe versiunea paginata (adica se
afiseaza doar tranzactiile unei singure zile) precum si posibilitatea de tiparire a
extrasului de cont
- partea dreapta in care se afiseaza extrasul propriu-zis, contine un header cu urmatoarele
date:
o Intervalul pentru care s-a solicitat extrasul de cont
o Numele clientului
o Identificatorul legal al clientului
o Numarul contului pentru care s-a solicitat extrasul
o Acronimul valutei pe care a fost deschis contul

Accounts_RO_v4 14
o Numele contului care a fost definit de utilizatorul curent care a soliciat extrasul
o afisarea, in forma tabelara, a detaliilor primei zile din perioada selectata pentru care
exista cel putin o tranzactie
Sold disponibil precedent este soldul disponibil de la inchiderea de zi
precedenta
Sold contabil precedent - este soldul contabil de la inchiderea de zi precedenta
Lista cu tranzactii:
Data operatiei data cind s-a operat tranzactia
Operatie descrierea tranzactiei. Este un text trimis din sistemul
bancar, astfel incit indiferent de limba selectata de utilizator pentru
vizualizare, informatia este aceeasi.
Suma tranzactiei
Total rulaje sunt rulajele zilei curente, pe debit si pe credit
Sold disponibil final este soldul disponibil de la inchiderea de zi curenta;
Sold contabil final - este soldul contabil de la inchiderea de zi curenta; poate
sa fie debitor sau creditor
Sume blocate valoarea sumelor blocate pe ziua curenta;
Sume necolectate - valoarea sumelor necolectate pe ziua curenta;
Lista de zile pentru care exista cel putin o tranzactie; exista link pe fiecare din
zile, mai putin ziua curent afisata, astfel incit utilizatorul poate vizualiza
detaliile fiecarei zile in parte; totdeauna ziua curent afisata nu are link si este
marcata corespunzator

Accounts_RO_v4 15
2. Afisare extras cont curent cu selectare in fisier

Fig. 14 Extras de cont cont curent cu selectare in fisier

Structura ecranului care se afiseaza este similara cu cea in cazul in care nu s-a selectat si generarea
extras in fisier, cu urmatoarele diferente:
- implicit se afiseaza extrasul de cont in forma extinsa, adica sunt afisate toate zilele in care
exista tranzactii
- in zona din partea stinga apar informatiile suplimentare:
o tipareste permite utilizatorului sa tipareasca extrasul curent
o descarcare fisier permite utilzatorului sa salveze local fisierul in care s-a generat
extrasul de cont; se afiseaza fereastra standard care permite utilizatorului una din
optiuni: vizualizarea fisierului sau salvarea local sau anularea operatiei.

Accounts_RO_v4 16
Fig. 15 Fereastra vizualizare/salvare fisier

3. Afisare extras in cazul in care nu exista tranzactii pentru contul si perioada solicitate

In cazul in care pentru contul selectat si perioada dorita nu exista tranzactii, utilizatorul va primi un
mesaj corespunzator:
Nu exista tranzactii conform criteriilor selectate.

Vizualizare tranzactii POS


Sectiunea de vizualizare tranzactii POS permite clientilor persoane juridice care desfasoara activitati
de acceptare a cardurilor la plata in colaborare cu banca, sa vizualizeze tranzactiile efectuate la
terminalele proprii (POS-uri si imprintere).
Utilizatorul va selecta din pagina de index sau din submeniu optiunea corespunzatoare.
Se va afisa utilizatorului lista de conturi ca in figura de mai jos:

Accounts_RO_v4 17
Fig. 16 Tranzactii POS Pasul 1

Prin accesarea link-ului existent pe numar cont, utilizatorul poate vizualiza toate locatiile clientului.

Fig. 17 Tranzactii POS Vizualizare locatii

Pentru a vizualiza tranzactiile, utilizatorul poate selecta oricare dintre conturile afisate; apoi se
actioneaza butonul din josul paginii pentru a trece la pasul urmator, de selectare a perioadei de
vizualizare tranzactii. Se afiseaza ecranul, ca in figurile de mai jos:

Accounts_RO_v4 18
Fig. 18 Tranzactii POS selectare interval

Pe langa perioada de selectie se poate decide daca tranzactiile vor fi incluse si in fisier de tip text sau
MT940; pentru acest lucru trebuie bifata optiunea Fisier si formatul dorit.
De asemenea, din pasul curent se poate face intorcerea in pasul initial de selectare a unui alt cont
prin accesarea link-ului modifica. Sunt deasemenea afisate detalii despre contul selectat, si anume:
- tip cont
- numar cont
- alias
- clientul caruia ii apartine contul
- utilizatorul care solicita vizualizarea tranzactiilor (utilizatorul autentificat in sistem)
- moneda pe care a fost deschis contul
In mod implicit, este selectata o perioada de o luna calendaristica; daca se doreste alt interval,
prin accesarea imaginilor pentru fiecare data (de la sau la) se poate seta o alta valoare (prin
selectarea dintr-un calendar).
Pentru selectarea unei alte date se actioneaza butonul . Se va lansa imaginea unui calendar, ca
mai jos:

Accounts_RO_v4 19
Implicit este afisata luna curenta si este selectata ziua curenta, insa utilizatorul poate selecta orice zi
din calendar; daca se apasa butonul ? din stanga casetei, se afiseaza o caseta de informare cu
modalitatile de navigare. De asemenea, in bara din partea de jos a casetei se afiseaza mesaje
diferentiat cind se trece cu mouse-ul pe deasupra elementelor casetei.
Dupa completarea datelor cu valorile corespunzatoare, pentru afisarea tranzactiilor se va actiona
butonul din josul paginii.

Dupa procesarea cererii, utilizatorului si se va afisa un ecran ca mai jos, in functie de optiunile
selectate in pasii initiali de selectare cont si perioada.

Afisare tranzactii POS

Fig. 19 Tranzactii POS- vizualizarea tranzactiilor

Pagina in care se afiseaza tranzactiile este compusa din doua parti:


- partea stinga in care se afiseaza sumarul selectiilor din pasii anteriori
o la pasul 1 sunt detaliile despre contul selectat; se poate modifica, accesind linkul
corespunzator modifica
o la pasul 2 sunt detaliile legate de perioada selectata
o link-ul care permite afisarea tuturor tranzactiilor pe o singura pagina, in vederea
tiparirii; in mod implicit, se face afisarea primei zile din periada selectata pentru care
exista tranzactii; dupa afisarea tuturor tranzactiilor, utilizatorul are afisat in partea
stinga link-ul care-i permite sa comute pe versiunea paginata (adica se afiseaza doar
tranzactiile unei singure zile) precum si posibilitatea de tiparire a tranzactiilor
o tipareste permite utilizatorului sa tipareasca tranzactiile

Accounts_RO_v4 20
o descarcare fisier permite utilzatorului sa salveze local fisierul in care s-au generat
tranzactiile; se afiseaza fereastra standard care permite utilizatorului una din optiuni:
vizualizarea fisierului sau salvarea local sau anularea operatiei.
- partea dreapta in care se afiseaza tranzactiile propriu-zise, se afiseaza un header cu
urmatoarele date:
o Intervalul pentru care s-a solicitat afisarea tranzactiilor
o Numele clientului
o Identificatorul legal al clientului
o Numarul contului
o Acronimul valutei pe care a fost deschis contul
o Tipul de produs
o Numele contului care a fost definit de utilizatorul curent
o afisarea, in forma tabelara, a detaliilor primei zile din perioada selectata pentru care
exista cel putin o tranzactie
Lista cu tranzactii:
Data operatiei data cind s-a operat tranzactia
Operatie descrierea tranzactiei. Este un text unic trimis din sistemul
bancar, fiind afisat in acelasi format indiferent de limba selectata de
utilizator pentru vizualizare. In descriere sunt incluse urmatoarele
informatii: tip operatiune, tip card, numar card mascat, data postarii
tranzactiei, id-ul locatiei, TID (terminal ID) si ID-ul tranzactiei. Pentru
anumite tipuri de tranzactii, anumite informatii nu sunt disponibile.
Suma tranzactiei
Total rulaje sunt rulajele zilei curente, pe debit si pe credit
Lista de zile pentru care exista cel putin o tranzactie; exista link pe fiecare din
zile, mai putin ziua curent afisata, astfel incit utilizatorul poate vizualiza
detaliile fiecarei zile in parte; totdeauna ziua curent afisata nu are link si este
marcata corespunzator

Iesirea din aplicatie


Pentru a incheia lucrul curent din aplicatie, este recomandat sa se actioneze optiunea logout,
ultimul tab din meniul principal.

Accounts_RO_v4 21
Anexa 1: Descrierea starilor

Tranzactii initiate din cont curent


Pentru orice tranzactie care se initiaza in aplicatie din contul curent fluxul starilor este urmatorul:
- initiat orice tranzactie initiata de utilizator si care nu a primit nici o aprobare din partea
unui alt utilizator cu drepturi de aprobare
- partial aprobat este o stare intermediara pentru tranzactiile clientilor care necesita doua
semnaturi (cu sau fara niveluri de aprobare) pentru ca tranzactia sa fie considerata finalizata
din punct de vedere al clientului; starea este primita atunci cind tranzactia a primit semnatura
unuia dintre cei doi aprobatori ai clientului.
- aprobat de client este starea tranzactiei prin care clientul instiinteaza banca de faptul ca
acea tranzactie poate sa intre in procesul de validare in sistemul bancar si sa fie operata sau
respinsa; in aceasta stare trece orice tranzactie care:
o a fost semnata de un aprobator pentru clientii la care exista o singura semnatura
o a fost semnata de doi aprobatori pentru clientii care au definite doua semnaturi
pentru aprobarea unei tranzactii
o a fost semnata de superaprobator pentru clientii care au definite doua semnaturi
pentru aprobarea unei tranzactii si a fost semnata de acel utilizator cu drepturi
suplimentare, prin care se considera tranzactia aprobata si cu o singura semnatura
- respins de client este starea unei tranzactii prin care clientul informeaza banca sa nu mai
proceseze tranzactia curenta; este posibil sa se respinga o tranzactie de catre un utilizator cu
drepturi de aprobator sau superaprobator, astfel:
o o tranzactie initiata si care nu se doreste modificata
o o tranzactie partial aprobata si pentru care se doreste sa fie scoasa din fluxul de
aprobare al clientului
- revocat de client este starea in care un client poate trece o tranzactie initiata si aprobata,
dar care nu a fost exportata spre procesare catre sistemul bancar.
- preluat de banca este starea unei tranzactii care a fost preluata spre procesare in sistemul
bancar; orice tranzactie care a fost aprobata de client, se va exporta catre sistemul bancar in
vederea operarii
- aprobat de banca este starea unei tranzactii exportate catre sistemul bancar si care a fost
operata cu succes in sistemul bancar.
- respins de banca este starea prin care banca instiinteaza clientii ca o tranzactie initiata in
aplicatie a fost respinsa la procesarea in sistemul bancar; la fiecare astfel de tranzactie, exista
si mesajul detaliat legat de cauza refuzului.

Accounts_RO_v4 22