Sunteți pe pagina 1din 16

FRISAROM ENGINEERING S.A.

SMC SR EN ISO 9001:2000


Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Denumirea lucrrii : Reabilitarea termica a blocului nr.24 C,


Str. Baba Novac, nr. 22, sector 3, Bucuresti

Beneficiar : Primaria sectorului 3, Bucuresti

Proiect: P 1176/2009 Vol.4

Faza : P.Th. + C.S. +D.E.

-1-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Foaie de gard

Denumirea lucrrii : Reabilitarea termica a blocului nr.24 C,


Str. Baba Novac, nr. 22, sector 3, Bucuresti

Beneficiar : Primaria sectorului 3, Bucuresti

Proiect : P 1176/2009 Vol. 4

Faza : P.Th. + C.S. + D.E.

List de semnturi

Director FRISAROM : ing. G. Craciun

Proiectanti: arh. A. Marcusi

arh. I. Badoiu

ing. E. Bran

ing. A. Stoica

Verificator de specialitate
Atestat MCCPN arh. Dan I. Turcu

-2-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Borderou

A. Piese scrise

1. Foaie de gard i lista de semnturi


2. Borderou
3. Memoriu tehnic de arhitectura (inclusiv programul de urmarire pe santier a calitatii executiei
lucrarilor de arhiectura-finisaje)
4. Caiete de sarcini
5. Lista cantitatilor de lucrari

B. Piese desenate Plansa nr.

RELEVEU
1. Plan de incadrare in zona
2. Plan de situatie A 01
3. Plan subsol A 02
4. Plan parter A 03
5. Plan etaj curent A 04
6. Plan terasa A 05
7. Fatada principala A 06
8. Fatada posterioara A 07
9. Fatada laterala dreapta A 08
10. Fatada laterala stanga A 09
11. Sectiune caracteristica A 10

PROPUNERE
12. Plan subsol A 11
13. Plan parter A 12
14. Plan etaj current A 13
15. Plan terasa A 14
16. Fatada principala A 15

-3-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

17. Fatada posterioara A 16


18. Fatada laterala dreapta A 17
19. Fatada laterala stanga A 18
20. sectiune caracteristica A 19
21. Tablou de tamplarie

-4-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

I. DATE GENERALE

I.1. OBIECTUL PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investitii:


Reabilitarea termica a blocului nr.24C
Amplasament:
Str. Baba Novac, nr. 22, sectorul 3, Bucuresti
Beneficiarul investitiei:
Primaria sectorului 3, Bucuresti
Elaboratorul proiectului:
S.C. Frisarom Engineering S.A. si S.C.PRO CONS XXI S.R.L.

I.2. Caracteristicile amplasamentului

Constructia este amplasata pe un teren relativ plan in sectorul 3, intr-un ansamblu de constructii cu
regim de inaltime P+10, P+14.
Din punct de vedere al actiunii vantului, conform indicativ NP 082-2004 presiunea de referinta a
vantului mediata pe 10 minute, la 10m deasupra terenului este q ref = 0,50 KN/m2 i viteza caracteristic a
vntului avnd intervalul de recurent IMR=50ani este de 28.9 m/s. pozitia fata de vanturile dominante este
amplasament mediu adapostit.
Din punct de vedere al incarcarii cu zapada, conform indicativ CR-1-1-3-2005, valoarea
caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este So,k=2KN/mp, pentru o perioada de revenire de 50 ani.
Greutatea specifica a zapezii y se considera egala cu 2KN/mc.
Din punct de vedere macroseismic,conform normativului P100/1-2006 pentru zona considerata,
avem urmtoarele caracteristici: perioada de col Tc = 1.6 sec i acceleraia de proiectare ag = 0.24g,
pentru un interval mediu de recuren IMR = 100 de ani.
UTILITATI
Imobilul beneficiaza de toate utilitatile necesare locuirii.
In urma efectuarii Documentatiei de Audit Energetic se vor efectua lucrari de imbunatatire a sistemului de
instalatii interioare (vezi memoriul de instalatii anexat).

-5-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

I.3. Caracteristicile constructiei existente

Constructia a fost executata in anul 1977 avand destinatia de locuinte. Regimul de inaltime al cladirii
este S + P + 14E +E tehnic.
Gabaritul general al cladirii este 32,30x 25,40m.

Suprafata utila = 8625,00mp.

Suprafata desfasurata = 10320,00mp.

Conform indicativ P100/1-2006, clasa de importanta si expunere la cutremur a constructiei este III.

Conform H.G. 766/97, categoria de importanta a constructiei este C (constructie de importanta


normala).

Conform normativului P118-1999, constructia are gradul II de rezistenta la foc.

II. DESCRIEREA FUNCTIONALA

Cladirea are un tronson, cu o scara, cu 118 apartamente cu cate doua si trei camere. Accesul pe verticala
se asigura pe scara de beton armat prefabricat, intr-o singura rampa. Acoperirea esta de tip terasa
necirculabila.
Subsolul are destinatie tehnica si cuprinde boxe, camere motor lift etc
La parter, sunt amplasate: cele doua accese , camera ghenei de gunoi, casa scarii si doua lifturi, cinci
unitati locative
Nivelul curent are in componenta: casa scarii cu circulatiile comune, casele lifturilor, camera ghenei de
gunoi si sapte unitati locative cu una doua sau trei camere. Fiecare apartament dispune de balcon sau
logie
Ultimul nivel (partial) al imobilului este ocupat de spatii tehnice (casa scarii si camera troliului). Etajul tehnic
are legatura directa cu terasa necirculabila a imobilului.
Conformarea planimetrica a imobilului este compacta, cu un hol principal de distributie catre cele 7
apartamente existente pe nivel. Holul principal de distributie cuprinde scara din beton armat, camera
ghenei de gunoi si lifturile pentru locatari.

-6-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

III. DESCRIRE CONSTRUCTIVA SI DE FINISAJ

Cladirea are sistem structural cu cadre si diafragme de beton armat, cu inchideri exterioare de zidarii de
caramida Peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit. Planseele sunt din beton armat de 13cm
grosime, cu zone in consola (la balcoane) pe care reazema parapeti plini din zidarie si balustrade
metalice cu panouri de sticla armata. Scara de acces pe verticala este, de asemenea, din beton armat
Fatadele sunt finisate cu tencuieli decorative si placaje de, kleinmozaik.

Acoperirea este realizata sub forma de terasa necirculabila termo si hidroizolata.

IV. STAREA ACTUALA A CLADIRII

Cladirea este bine intretinuta, nu are defectiuni majore, apartamentele in mare parte avand finisajele
refacute si imbunatatiri la nivelul tamplariei, numeroase balcoane fiind deja inchise.
In decursul exploatarii s-au semnalat urmatoarele tipuri principale de degradari:
- fenomene de condens interior, in unele cazuri conducand la aparitia mucegaiului;
- diminuarea in timp a rezistentei termice a elementelor de inchidere;
- infiltratii mari de aer prin rosturile neetanse ale ferestrelor;
- degradari partiale ale tencuielilor exterioare;
- degradarea straturilor la terasa necirculabila la terasa (reparatii succesive prin suprapunere de
straturi, fara indepartarea celor vechi
Degradarea tencuielii exterioare s-a manifestat prin desprinderea sau patarea fatadelor cauzata de
acumularea, in spatele stratului de finisaj exterior, a apei provenite din condensarea vaporilor de apa care
au trecut prin structura peretelui si care nu au putut fi evacuati in atmosfera exterioara din cauza finisajului
impermeabil la vapori.
Exploatarea cladirii s-a facut in general in mod corespunzator, locatarii efectuand reparatii in cadrul
apartamentelor. Diminuarea in timp a rezistentei termice a elementelor de inchidere este posibil sa fi avut
loc in principal datorita umezirii materialului termoizolant vata minerala situatie in care aerul din porii
materialului a fost inlocuit cu apa (provenita din condensarea vaporilor in structura peretelui) si datorita
inghetului apei din porii materialului termoizolant.
Etanseitatea tamplariei s-a realizat initial prin profilul tocului si cercevelelor, iar etanseitatea
geamurilor prin intermediul chitului de geam sau prin baghete de lemn. La tamplaria metalica, etanseitatea
tamplariei si a geamurilor s-a realizat prin garnituri de cauciuc.

-7-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Infiltratiile de aer s-au semnalat in zona elementelor de tamplarie exterioara. Aceste infiltratii au ca
efect scaderea confortului termic interior, in special in zonele din vecinatatea ferestrelor sau usilor
exterioare. O cauza a acestora o constitue neetansarea cu material termoizolant a spatiului de aer creat
prin diferenta de dimensiuni intre tocul tamplariei si cercevele sau imbatranirii cordonului de chit, a
garniturilor de etansare si datorita neexecutarii lucrarilor de intretinere.

V. OBIECTIVELE URMARITE

Proiectul s-a intocmit avand la baza Documentatia de Audit Energetic, a Documentatiei de atribuire emisa
de Primaria Sector 3 Bucuresti precum si prevederile legislstive in vigoare ce sustin Programul National de
reabilitare Termica a blocurilor de locuit :
-Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 29/30. 01.2000;
-Legea nr. 199/13.11.2000;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 180 din 19nnoiembrie 2008;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 18 din 4martie 2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte
Documentatia aferenta proiectului tehnic este intocmita in conformitate cu prevederile
Instructiunilor de aplicare a H.G. nr. 28/2008, privind continutul cadru al Proiectului tehnic.
Se vor supune verificarilor tehnice de catre specialisti atestati pentru domeniile de arhitectura si
constructii, cerintele B1, C, D, E, F si pentru instalatii IT.
Beneficiarul propune reabilitarea termica a cladirii, constand in urmatoarele tipuri de lucrari:
- termoizolare pereti exteriori (inclusiv soclu);
- termoizolare intrados planseu subsol;
- termoizolare planseu terasa (refacerea straturilor termo si hidroizolante ale terasei cu intoarcerea
acestora si pe atic);
- inlocuire tamplarie din lemn cu tamplarie de aluminiu si geamuri termoizolante;
- Inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie de aluminiu si geamuri termoizolante

VI. ACTIVITATI CARE SE VOR EFECTUA PENTRU ASIGURAREA EXECUTIEI OPTIME


A LUCRARILOR

VI.1. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

In vederea realizarii obiectivelor propuse lucrarile care trebuiesc efectuate vor fi urmatoarele:
-8-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

- se vor desface toate straturile terasei necirculabile de la nivelul etajului tehnic si a celei necirculabile
de peste nivelul tehnic;
- se va desface sortul de tabla de pe atic;
- se vor verifica si repara tencuielile existente
- se va verifica si repara tencuiala interioara a peretilor caselor de scari, camere de gunoi si in alte
spatii neincalzite adiacente camerelor de locuit, in vederea aplicarii termoizolatiei;
- se vor demonta glafurile interioare si exterioare la ferestre;
- se va demonta tamplaria exterioara din lemn si metal (inclusiv la balcoane);
Toate aceste lucrari se vor executa in majoritate pe exteriorul cladirii, astfel incat locatarii sa fie deranjati
cat mai putin. Se va monta in acest scop o schela metalica.
VI.2 SOLUTII PENTRU REABILITAREA ENERGETICA A ANVELOPEI
Reabilitarea termica a acestei cladiri se va realiza tinand cont de faptul ca blocul de locuinte
24 C este considerat o cladire inalta, pentru ca are peste P + 11 niveluri supraterane.
Inchiderile perimetrale exterioare ale cladirilor inalteva trebui sa fie astfel realizate incat sa
limiteze transmiterea incendiilor de la un nivel la altul, adica sunt realizate din elemente CO (CA1)
rezistente la foc minimum 15 minute. Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe fatade se vor
prevedea separari de cel putin 1,20 m., etanse la foc minimum 30 minute, intre suprafetele vitrate, si
se va utiliza tamplarie exterioara C0 (CA1). Prin urmare, pentru blocul de locuinte 24 C se
propune:
-Placi rigide din vata bazaltica pentru toate suprafetele,exterioare si interioare, ce urmeaza a fi
placate cu termoizolatie;
- Tamplarie din aluminiu emailat si geam termoizolant pentru suprafetele vitrate:
Reabilitarea termica a anvelopei cladirii consta in aplicarea unui termosistem pe suprafetele exterioare si
pe unele interioare, si refacerea termoizolatiei terasei, dupa cum urmeaza:
- soclul cladirii va fi placat pe toata inaltimea (inclusiv 30cm sub cota trotuarului existent, in prealabil
decopertat) cu vata bazaltica rigida de 5cm grosime;
- termoizolarea peretilor exteriori la spatiile incalzite cu 10 cm de vata bazaltica in panouri rigide2;
- termoizolarea parapetilor plini ai balcoanelor cu vata bazaltica in panouri rigide de 10cm grosime;
- acolo unde la balcoane exista parapeti metalici (balustrade), acestia se vor pastra pentru a constitui
structura de sustinere pentru placile pe baza de ciment ce se vor monta la exterior, urmand ca la interior
sa se faca inchiderea cu placi din gips-carton de interior si cu vata minerala de 10 cm intre placi si la
exterior se va prevedea termosistem cu stratul de termoizolare de 3 cm.;

-9-
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

- spaletii exterior ai golurilor (la usi si ferestre) se vor placa pe tot conturul cu vata bazaltica in placi rigide
de 3cm grosime;
- balcoanele si logiile vor fi inchise cu tamplarie din aluminiu emailat cu geam termoizolant;
- peretii apartamentelor dinspre spatiile neincalzite (acces si ghena) se vor placa cu panouri rigide de vata
bazaltica de 10cm grosime;
- termoizolarea si hidroizolarea planseului de terasa se va face cu placi rigide de vata bazaltica de15 cm si
doua membrane bituminoase peste ele;
- aticul va fi placat in intregime pe exterior, cu placi din vata bazaltica rigida, de 10cm, atat pe exterior cat
si pe interior; de asemena aticul va fi protejat cu sort de tabla.
- intradosul planseului de la parter, cota + 0.00, peste subsol,va fi placat cu placi rigide din vata bazaltica, in
grosime de 5 cm.
Dupa verificarea si repararea tencuielii exterioare, pe suportul existent se aplica adezivul pentru spaclu
pulverulent pe baza de ciment pentru lipirea si spacluirea placilor termoizolante de fatada. Se aplica placile
de vata minerala, bazaltica, la exterior de 10 cm grosime, avand conductivitatea termica = 0,04 W/mk,
care se fixeaza cu dibluri cu cui metalic de 155 mm.Deasupra se aplica plasa din fibra de sticla la mediul
alcalin, peste care se aplica grundul gata preparat folosit ca amorsa sau egalizare. Ultimul strat de finisaj
este tencuiala decorativa, cf. specificatiilor din proiect.
Placile de vata bazaltica termoizolante au abateri reduse de planeitate, fara contractii, ignifugate, rezistente
la factori climatici.
La confluenta dintre soclu si peretele vertical se va folosi o plasa de ramare suplimentara si o banda de
etansare rosturi.
Inchiderea balcoanelor se va realiza unitar, cu tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant si se va
monta pe parapetii de zidarie existenti.
Inainte de a se realiza inchiderea balcoanelor se va verifica starea parapetilor de balcon existenti si se vor
reface prinderile necorespunzatoare prin refacerea sudurilor (daca este cazul).
Toti parapetii plini se vor termoizola cu placi din vata bazaltica, semirigidade 10cm grosime.
Tamplaria din aluminiu emailat. se va prinde pe contur de elementele de beton armat existente (placi,
pereti) cu elemente de legatura de tip conexpand.
Rosturile (de dilatatie, tasare etc) care lucreaza se vor realiza si in sistemul termoizolant.

- 10 -
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

CARACTERISTICILE PE CARE TREBUIESC SA LE INDEPLINEASCA MATERIALELE FOLOSITE


Indicarea tipului de tamplarie din aluminiu emailat, care va fi folosit si a caracteristicilor
constructive si functionale ale acesteia (numar de camere, indicele de transfer termic pentru rama
Ur, numar de cicluri inchidere-deschidere pentru care este garantata etc)
Sistemul de tamplarie este compus din profile aluminiu emailat, pentacamerale, de culoare alba, avand
urmatoarele caracteristici:
- adancimea de constructie a profilelor folosite este de 62mm;
- etansarea se realizeaza cu un sistem de dubla garnitura din cauciuc, rezistent la caldura si
intemperii;
- muchii rotunjite la cercevele si baghete; clasa de combustie C2-greu inflamabil;
- toata tamplaria va fi prevazuta cu sistem de ventilare controlata a aerului (canat mobil);
- coeficientul de transfer termic Ur = 1,3 W/mk .
- coeficientul de reducere fonica a combinatiilor de profile folosite este Rwp =34 dB
- profilele sunt realizate dintr-un material antistatic, emailat si se intretin foarte usor.
Intreg sistemul folosit, constand in tocuri, cercevele, montanti verticali si orizontali, mansete si cuplaje
statice de legatura dintre elementele de tamplarie sunt armate cu otel zincat de minim 1,5 mm.
Fenoreria:
- prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se realizeaza cu 4 suruburi pentru ca montarea acestora
sa asigure o rigiditate ridicata, iar balamaua inferioara de pe cercevea in min. 6 suruburi pe doua
directii
- feroneria folosita este prevazuta cu sisteme suplimentare de securitate fiind prevazute cu coltare
pentru o inchidere etansa
- intreaga feronerie este alba, in ton cu albul profilelor, iar capacele aferente acesteia sunt albe
- toate seturile de feronerie, atat cele oscilante cat si oscilo-batante asigura o manevrare usoara
- feroneria folosita este garantata la minim 15.000 cicluri inchis-deschis
Indicarea tipului de geam termoizolant care va fi folosit (grosimea si tipul foilor de geam,
caracteristicile termice si fonice ale acestora)
- geamul termoizolant are o grosime totala de 24 mm fiind de tipul 4-16-4, format la
exterior dintr-o foaie de sticla float de 4 mm, iar in interior dintr-o foaie de sticla LOW-E
de 4 mm. Intre cele 2 foi de sticla se introduce un gaz inert-argon;
- coeficientul de transfer termic al geamului termoizolant K< 1,5W/mpxk;
- coeficientul de reducere fonica al geamului folosit este Rwg = 32 dB;

- 11 -
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

VII. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 10/1995)

Cerinele de calitate corespunztoare nivelului minim de performan conform Legii 10/95 i H.G. 731/91
este :
- B1 sigurana n exploatare a construciei - Cerinta este asigurata prin toate masurile de amenajare si
finisare conform normelor in vigoare. Finisajele sunt prevazute din materiale rezistente la uzura si usor de
intretinut.
Spatiile beneficiaza de iluminat natural in timpul zilei, si de iluminat artificial in timpul noptii.
Pentru evitarea patrunderii insectelor in locuinta toate ferestrele vor fi prevazute cu plase contra insectelor.
- C securitatea la incendiu

Prin conformarea si detalierea solutiei , folosirea materialelor, conceptie si masuri generale constructia are
gradul II de rezisten la foc (cf. Normativ P118 SI Ordin MI si MLPAT nr.318/1219/HC 1994)) i se
ncadreaz n categoria de risc mic de pericol de incendiu (capitol 2.1.2 P118 99) .
Solutiile prevazute corespund exigentei:
Evacuarea persoanelor in caz de incendiu se face pe scarile interioare si holurile existente, pana la nivelul
solului.
Desfumarea se face prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrelor si prin intermediul usilor.
La ntocmirea lucrrii s-au respectat normele PSI n vigoare cuprinse n:
- Normativ MI 775/1998 privind prevenirea si stingerea incendiilor;
- Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea focului indicativ P
118 / 99;
- Ordinul MI nr. 731 / 02.09.1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare
privind prevenirea i stingerea incendiilor.
- D - igiena, sanatate si protectia mediului
Sistemul termoizolant are o permeabilitate ridicata la vapori ceea ce permite reglarea umiditatii interioare
prin asigurarea schimbului de umiditate intre perete si mediul interior.
Materialele folosite sunt ecologice, agrementate tehnic.
Toate finisajele vor fi aditivate corespunzator contra mucegaiurilor si ciupercilor.

- 12 -
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Plasa de protectie a fatadelor pe parcursul punerii in opera a sistemelor pe care le furnizeaza, asigura
protectia mediului inconjurator, protectia zonelor de aplicare impotriva factorilor climatici excesivi, precum si
un aspect civilizat al lucrarilor in executie.
Profilele folosite la tamplarie vor fi realizate din material antistatic, satinate si se vor intretine usor.
Lucrarile se vor desfasura acordand o atentie deosebita activitatilior specifice cu implicatii legate de
protectia muncii, prevenirea poluarii , colectarea selectiva si eliminarea desaurilor, educarea ,
constientizarea si instruirea personalului.
Executantul va respecta in totalitate obligatiile ce ii revin, legate de protectia mediului, de diminuarea
efectelor asupra mediului,in ce priveste:
-pulberile degajate;
-zgomotul generet de utilajele de constructie;

-procesul de gestionare a deseurilor

-evacuarea apelor uzate;


-identificarea materialelor de costructii periculoase;
-aplicarea normelor de protectie a mediului prin respectarea normelor de protectie a muncii.
Pentru prevenirea impactului de mediu(mirosuri neplacute, pericol de incendiu, pericol de explozie,
imbolnaviri), datorate emisiilor de VOC, se vor respecta cu strictete normele SSM si PSI pe lucrare si
prescriptiile din Fisa de securitate a produselor utilizate.
La executia lucrarilor de buceardare a tencuielilor, pentru prevenirea impactului de mediu (pericol de
imbolnaviri, iritari cutanate sau oftalmice), se vor respecta cu strictete normele de SSM.
Materialele utilizate in lucrare, cu caracter inflamabil, nociv la inhalare si iritant al cailor respiratorii, ochilor
si a pielii, se vor manipula in conditii de siguranata si se vor depozita in spatii special amenajate, conform
instructiunilor furnizorului, in ambalaje originale, fara sa puna in pericol siguranta personalului si calitatea
mediului.
Ambalajele golite vor fi inchise etans, depozitate pe platforme special betonate , destinate acestui scop,
pana la colectarea si evacuarea acestora.
Deseurile se colecteaza pe categorii:
-deseuri valorificabile (lemn, hartie si carton, metalice , plastice)
-deseuri nevalorificabile
-deseuri menajere.

- 13 -
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Colectarea se realizeaza in containere etans cu capac si inscriptionate cu etichete .


Deseurile colectate se evacueaza periodic, de firme specializate, pe baza de contract, la centre de
valorificare sau la depozite de deseuri inerte.
Nu se deverseaza in sistemele de canalizare ale apelor uzate menajere din incinta, produse petrolire sau
organice folosite la lucrare.
Eventualele urme de produse (rasini, lacuri, vopsele) vor fi indepartate cu materiale absorbante, iar
acestea, dupa utilizare, vor fi gestionate ca reziduri, colectate in containere etanse, acoperite si
inscriptionate.
Organizarea pe santier va fi echipata cu facilitati sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluarii cu
ape uzate.
- E izolaie termic i hidrofug
Prin masurile de protectie termica prevazute la constructie, s-au respectat conditiile impuse de
Documentatia de Audit Energetic.
- F protectia la zgomot -cladirea respecta masurile luate in mod curent la constructiile de locuinte
colective.
Protecia la zgomot este stipulat ca cerin (exigen) esenial n Directiva Consiliului Europei nr.
89/106/CEE i Documentele Interpretative aprobate la 30 noiembrie 1993. i este definit dup cum
urmeaz:
Construcia trebuie proiectat i executat astfel nct zgomotul perceput de utilizatori sau
persoanele aflate n apropiere s fie meninut la un nivel care s nu afecteze sntatea acestora i
s le permit s doarm, s se odihneasc i s lucreze n condiii satisfctoare.
Cerina presupune deci crearea unor condiii de confort care pot fi completate cu asigurarea intimitii n
sensul non-inteligibilitii vorbirii ntre locuine.

VIII. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier va fi astfel conceputa si exploatata incat sa se limiteze la spatiul disponibil din
incinta, fara a afecta zonele adiacente, in special zonele de protectie sanitara existente in zona.
La capitolul spatii de lucru pentru personal se prevad o magazie si o platforma de lucru pentru diverse
confectii.
Organizarea de santier cuprinde spatii de lucru pentru personalul santierului , precum si spatii de
depozitare a materialelor ce vor fi puse in opera.

- 14 -
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Lucrarile executate si materialele utilizate se vor proteja prin mijloace si resurse proprii executantului ,in
conf. cu prevederile Normativului NE 012/1999.
Pentru acces si comunicatie se vor utiliza reteraua stradala (cu mentinerea acesteia in permanenta
functionalitate) si caile de acces din incinta beneficiarului.
Executantul va asigura permanent, pana la inchiderea organizarii de santier , curatenia corespunzatoare si
nu va stanjeni activitatile ce se pot desfasura in vecinatate.
Pentru depozitarea deseurilor de orice natura se vor utilizacontainere inchise, evacuarea deseurilor
facandu-se la o groapa de gunoi autorizata.
Pe toata durata desfasurarii activitatilor executantului , in spatiile si pe teritoriul beneficiarului, personalul de
conducere si executie al executantului , va fi obligat sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine
Interioara al beneficiarului.
IX. ACTE, NORME TEHNICE, NORMATIVE CARE AU FOST RESPECTATE PE
PARCURSUL ELABORARII PREZENTEI DOCUMENTATIEI TEHNICE

- H.G.R. nr. 28/2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico economice aferente
investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
investitii si lucrari de interventii.
- Ordin nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008
- S.C. 007 2002 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei cladirii de
locuit (Buletinul Constructiilor nr.18 2003)
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
- SR ISO 6240 1998 Standarde de performanta in cladiri
- SR ISO 6241 1998 Standarde de performanta in cladiri
- SR EN ISO 12524 Materiale si produse pentru constructii, proprietati higrotermice
- STAS 6221 1989 Cladiri civile, industriale. Iluminat natural al incaperilor
- STAS 7908 1985 Cladiri civile, industriale. Arii si volume conventionale
- C 56 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor
aferente acestora
- Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, completat cu
Ordonanta de urgenta nr. 214 din 4 decembrie 2008
- H.G. nr. 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si constructiilor
- Ordinul M.L.PT.L. nr. 777/2003 Indrumaror pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor

- 15 -
FRISAROM ENGINEERING S.A. SMC SR EN ISO 9001:2000
Hristo Botev 10, ap. 5, sect. 3, Bucureti Certif. nr. 19110902002/17.02.2009
Tel/Fax: 0040.21.315.63.23 CF RO398829 SMM SR EN ISO 14001:2005
E mail: scfrisarom@yahoo.com ; Certif. nr. M320.0.0.0.0.0 / 14.04.2008
www.frisarom.ro SMSSO OHSAS 18001:2004
Certif. nr. S.098.0.0.0.0.0 / 14.04.2009
P1176/2009

Verificat, Intocmit ,
arh.Ioana Badoiu arh.AngeliusMarcusi

- 16 -