Sunteți pe pagina 1din 18

ANEXA nr.

SUBSTANE PERICULOASE
Substanele periculoase care intr sub incidena categoriilor de pericol prevzute n
lista din coloana 1, partea 1 a prezentei anexe fac obiectul cantitilor relevante pentru
ncadrare, stabilite n coloanele 2 i 3 din partea 1.
n situaia n care o substan periculoas intr sub incidena prii 1, din prezenta
anex i este de asemenea menionat n lista din partea 2, sunt aplicabile cantitile relevante
pentru ncadrare, stabilite n coloanele 2 i 3 din partea 2.

PARTEA 1

Categorii de substane periculoase

Prezenta parte include toate substanele periculoase care intr sub incidena categoriilor de
pericol enumerate n coloana 1:
Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3
Cantitile relevante (tone) de
substane periculoase astfel cum
Categorii de pericol n conformitate cu sunt menionate la art. 3 pct.27
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru ncadrarea
amplasamentelor de
nivel inferior nivel superior
Seciunea H PERICOLE PENTRU SNTATE
H1 TOXICITATE ACUT categoria 1, toate cile de expunere 5 20
H2 TOXICITATE ACUT
Categoria 2, toate cile de expunere 50 200
Categoria 3, ci de expunere prin inhalare (a se vedea nota 7)
H3 STOT TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN INT
SPECIFIC - EXPUNERE SINGULAR 50 200
STOT SE categoria 1
Seciunea P - PERICOLE FIZICE
P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)
- Explozivi instabili; sau
- Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6; sau
- Substane sau amestecuri avnd proprieti explozive n 10 50
conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008
(a se vedea nota 9) i care nu fac parte din clasele de pericol
peroxizi organici sau substane i amestecuri autoreactive
P1b EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)
50 200
Explozivi, Diviziunea 1.4 (a se vedea nota 10)
P2 GAZE INFLAMABILE
10 50
Gaze inflamabile, categoria 1 sau 2

1
Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3
Cantitile relevante (tone) de
substane periculoase astfel cum
Categorii de pericol n conformitate cu sunt menionate la art. 3 pct.27
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru ncadrarea
amplasamentelor de
nivel inferior nivel superior
P3a AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)
Aerosoli inflamabili categoria 1 sau 2, care conin gaze inflamabile 150 (net) 500 (net)
categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1
P3b AEROSOLI INFLAMABILI (a se vedea nota 11.1)
Aerosoli inflamabili categoria 1 sau 2, care nu conin gaze
5 000(net) 50 000(net)
inflamabile categoria 1 sau 2 sau lichide inflamabile categoria 1 (a se
vedea nota 11.2)
P4 GAZE OXIDANTE
50 200
Gaze oxidante, categoria 1
P5a LICHIDE INFLAMABILE
- Lichide inflamabile, categoria 1, sau
- Lichide inflamabile categoria 2 sau 3 meninute la o temperatur
10 50
superioar punctului de fierbere; sau
- Alte lichide cu punct de aprindere 60C, meninute la o
temperatur superioar punctului lor de fierbere (a se vedea nota 12)
P5b LICHIDE INFLAMABILE
- Lichide inflamabile de categoria 2 sau 3 n cazul crora anumite
condiii de procesare, cum ar fi presiune nalt sau temperatur
ridicat, pot crea pericole de accidente majore; sau 50 200
- Alte lichide cu punct de aprindere 60 C n cazul crora anumite
condiii de procesare, cum ar fi presiune nalt sau temperatur
ridicat, pot crea pericole de accidente majore (a se vedea nota 12)
P5c LICHIDE INFLAMABILE
Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse n P5a i 5 000 50 000
P5b
P6a SUBSTANE I AMESTECURI AUTOREACTIVE i
PEROXIZI ORGANICI
10 50
Substane i amestecuri autoreactive, tipul A sau B, sau peroxizi
organici, tipul A sau B
P6b SUBSTANE I AMESTECURI AUTOREACTIVE i
PEROXIZI ORGANICI
50 200
Substane i amestecuri autoreactive, tipul C, D, E sau F sau peroxizi
organici, tipul C, D, E sau F
P7 LICHIDE I SOLIDE PIROFORICE
Lichide piroforice, categoria 1 50 200
Solide piroforice, categoria 1
P8 LICHIDE I SOLIDE OXIDANTE
Lichide oxidante, categoria 1, 2 sau 3, sau 50 200
Solide oxidante, categoria 1, 2 sau 3
Seciunea E PERICOLE PENTRU MEDIU

2
Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3
Cantitile relevante (tone) de
substane periculoase astfel cum
Categorii de pericol n conformitate cu sunt menionate la art. 3 pct.27
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru ncadrarea
amplasamentelor de
nivel inferior nivel superior
E1 Periculoase pentru mediul acvatic n categoria
100 200
acut 1 sau cronic 1
E2 Periculoase pentru mediul acvatic n categoria
200 500
cronic 2
Seciunea O ALTE PERICOLE
O1 Substane sau amestecuri cu fraz de pericol EUH014 100 500
O2 Substane i amestecuri care n contact cu apa emit gaze
100 500
inflamabile, categoria 1
O3 Substane sau amestecuri cu fraz de pericol EUH029 50 200

3
PARTEA 2
Denumirea substanelor periculoase
Coloana 1 Numrul Coloana 2 Coloana 3
CAS1 Cantitile relevante (n tone) ale
Substane periculoase substanelor pentru ncadrarea
amplasamentelor de
nivel inferior nivel superior
1. Azotat de amoniu (a se vedea nota 13) - 5 000 10 000
2. Azotat de amoniu (a se vedea nota 14) - 1 250 5 000
3. Azotat de amoniu (a se vedea nota 15) - 350 2 500
4. Azotat de amoniu (a se vedea nota 16) - 10 50
5. Azotat de potasiu (a se vedea nota 17) - 5 000 10 000
6. Azotat de potasiu (a se vedea nota 18) - 1 250 5 000
7. Pentaoxid de arsen, acid arsenic (V) i / sau srurile 1303-28-2
1 2
lor
8. Trioxid de arsen, acid arsenos (III) i / sau srurile 1327-53-3
0,1
lor
9. Brom 7726-95-6 20 100
10. Clor 7782-50-5 10 25
11. Compui de nichel sub form de pudr inhalabil:
monoxid de nichel, dioxid de nichel, sulfur de nichel, - 1
disulfur de trinichel, trioxid de dinichel
12. Etilenamin 151-56-4 10 20
13. Fluor 7782-41-4 10 20
14. Formaldehid (concentraie 90 %) 50-00-0 5 50
15. Hidrogen 1333-74-0 5 50
16. Acid clorhidric (gaz lichefiat) 7647-01-0 25 250
17. Alchili de plumb - 5 50
18. Gaze lichefiate inflamabile, categoria 1 sau 2
- 50 200
(inclusiv GPL) i gaz natural (a se vedea nota 19)
19. Acetilen 74-86-2 5 50
20. Oxid de etilen 75-21-8 5 50
21. Oxid de propilen 75-56-9 5 50
22. Metanol 67-56-1 500 5000
23. 4, 4'-Metilen-bis (2-cloranilin) i / sau sruri, sub 101-14-4
0,01
form de pudr
24. Metilizocianat 624-83-9 0,15
25. Oxigen 7782-44-7 200 2000
26. 2,4-Toluen di-izocianat 584-84-9
10 100
2,6-Toluen di-izocianat 91-08-7
27. Diclorur de carbonil (fosgen) 75-44-5 0,3 0,75
28. Arsin (hidrogen arsenios) 7784-42-1 0,2 1
29. Fosfin (hidrogen fosforat) 7803-51-2 0,2 1

1 Numrul CAS este menionat doar indicativ.

4
Coloana 1 Numrul Coloana 2 Coloana 3
CAS1 Cantitile relevante (n tone) ale
Substane periculoase substanelor pentru ncadrarea
amplasamentelor de
nivel inferior nivel superior
30. Diclorur de sulf 10545-99-0 1
31. Trioxid de sulf 7446-11-9 15 75
32. Policlordibenzofurani i policlordibenzodioxine
(inclusiv TCDD), calculate n echivaleni TCDD (a se 0,001
-
vedea nota 20)
33. Urmtoarele substane cancerigene sau
amestecurile care conin urmtorii ageni cancerigeni
n concentraii de peste 5% n greutate:
4-Aminodifenil i / sau srurile acestuia,
Benzotriclorur, benzidin i / sau srurile acesteia,
di(clormetil)eter, clormetil-metil-eter, 1,2-dibrometan, - 0,5
2
sulfat de dietil, sulfat de dimetil, clorur de dimetil-
carbonil, 1,2-dibrom-3- clorpropan, 1,2-dimetil-
hidrazin, dimetil-nitrozamin, triamid hexametil
fosforic, hidrazin, 2 - naftilamin i / sau srurile
acesteia, 4-nitrodifenil i 1,3 propansulton
34. Produse petroliere i carburani alternativi
(a) benzine i nafte,
(b) kerosen (inclusiv carburani pentru avioane),
(c) distilate de petrol exclusiv fracia grea (inclusiv
motorin, combustibil gazos pentru nclzirea
locuinelor i amestecurile de combustibili gazoi) - 2 500 25 000
(d) pcur
(e) carburani alternativi utilizai n aceleai scopuri i
avnd proprieti similare n ceea ce privete
inflamabilitatea i pericolele pentru mediu ca
produsele menionate la literele (a)-(d)
35. Amoniac anhidru 7664-41-7 50 200
36. Trifluorur de bor 7637-07-2 5 20
37. Acid sulfhidric 7783-06-4 5 20
38. Piperidin 110-89-4 50 200
39. Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin 3030-47-5 50 200
40. 3-(2-Etil-hexiloxi) propilamin 5397-31-9 50 200
41. Amestecurile (*) de hipoclorit de sodiu clasificate
ca periculoase pentru mediul acvatic pericol acut,
categoria 1 [H400] care conin mai puin de 5 % clor
activ i neclasificate n niciuna dintre celelalte
categorii de pericole din partea 1 din anexa nr. 1. 200 500
_______________
(*) Cu condiia ca amestecul, n absena hipocloritului de sodiu,
s nu fie clasificat ca periculos pentru mediul acvatic - pericol
acut, categoria 1 [H400].

5
Coloana 1 Numrul Coloana 2 Coloana 3
CAS1 Cantitile relevante (n tone) ale
Substane periculoase substanelor pentru ncadrarea
amplasamentelor de
nivel inferior nivel superior
42. Propilamin (a se vedea nota 21) 107-10-8 500 2 000
43. Acrilat de ter-butil (a se vedea nota 21) 1663-39-4 200 500
44. 2-Metil-3-butenonitril (a se vedea nota 21) 16529-56-9 500 2 000
45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5,-tiadiazin-2-tion 533-74-4
100 200
(dazomet) (a se vedea nota 21)
46. Acrilat de metil (a se vedea nota 21) 96-33-3 500 2000
47. 3-Metilpiridin (a se vedea nota 21) 108-99-6 500 2000
48. 1-Bromo-3-cloropropan (a se vedea nota 21) 109-70-6 500 2000
(1) Numrul CAS este menionat doar indicativ.

NOTE la Anexa nr. 1


1. Substanele i amestecurile sunt clasificate n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008.
2. Amestecurile se trateaz n acelai mod ca substanele pure, cu condiia ca acestea s
rmn n limitele de concentraie stabilite conform proprietilor lor n temeiul
Regulamentului (CE) nr 1272/2008, sau al ultimei sale adaptri la progresul tehnic, cu
excepia situaiei n care este precizat, n mod special, un procentaj din compoziia lor sau
este dat o alt descriere.
3. Cantitile relevante pentru ncadrare stabilite mai sus se refer la fiecare amplasament n
parte.
Cantitile care trebuie luate n considerare pentru aplicarea articolelor relevante sunt
cantitile maxime prezente sau care ar putea exista/ar putea fi prezente la un moment dat.
Substanele periculoase care se gsesc n cadrul unui amplasament doar n cantiti egale
cu sau mai mici de 2% din cantitatea relevant pentru ncadrare nu sunt luate n
considerare la calcularea cantitii totale existente dac localizarea lor n cadrul
amplasamentului este de aa natur nct s nu poat provoca/iniia un accident major n
alt zon a amplasamentului respectiv.
4. Se aplic, dac este cazul, urmtoarele reguli care reglementeaz nsumarea de substane
periculoase sau de categorii de substane periculoase:
n situaia unui amplasament n care nici o substan periculoas individual nu este
prezent ntr-o cantitate mai mare sau egal cu cantitile relevante pentru ncadrare, se
aplic urmtoarea regul pentru a se stabili dac amplasamentul intr sub incidena
cerinelor relevante din prezenta lege.

Prezenta lege se aplic amplasamentelor de nivel superior dac suma:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +..... este mai mare sau egal cu 1,

unde qx = cantitatea de substan periculoas x (sau categoria de substane periculoase)


inclus n partea 1 sau n partea 2 din prezenta anex,
iar QUX = cantitatea relevant pentru ncadrare pentru substana periculoas sau categoria
x din coloana 3, partea 1 sau din coloana 3 partea 2, din prezenta anex.

6
Prezenta lege se aplic amplasamentelor de nivel inferior dac suma:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +..... este mai mare sau egal cu 1,

unde qx = cantitatea de substan periculoas x (sau categoria de substane periculoase)


inclus n partea 1 sau n partea 2 din prezenta anex,
iar QLX = cantitatea relevant pentru ncadrare pentru substana periculoas sau
categoria x din coloana 2, partea 1 sau din coloana 2, partea 2 din prezenta anex.

Aceast regul se utilizeaz pentru evaluarea pericolelor pentru sntate, pericolele


fizice i pericolele pentru mediu. Prin urmare, ea trebuie aplicat de trei ori:

(a) pentru nsumarea substanelor periculoase enumerate n partea 2, care se ncadreaz n


categoriile de toxicitate acut 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau STOT SE categoria 1,
mpreun cu substanele periculoase care se ncadreaz n seciunea H, rubricile de la
H1 la H3 din partea 1;

(b) pentru nsumarea substanelor periculoase enumerate n partea 2, care sunt explozivi,
gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide inflamabile, substane i
amestecuri autoreactive, peroxizi organici, lichide i solide piroforice, lichide i solide
oxidante, mpreun cu substanele periculoase care se ncadreaz la seciunea P,
rubricile de la P1 la P8 din partea 1;
(c) pentru nsumarea substanelor periculoase enumerate n partea 2, care sunt ncadrate ca
periculoase pentru mediul acvatic toxicitate acut categoria 1, toxicitate cronic
categoria 1 sau 2, mpreun cu substanele periculoase care se ncadreaz la seciunea
E, rubricile de la E1 la E2 din partea 1.

Dispoziiile relevante din prezenta lege se aplic dac oricare dintre sumele obinute
prin calculele menionate la litera (a), (b) sau (c) este mai mare sau egal cu 1.

5. n situaia substanelor periculoase care nu intr sub incidena Regulamentului (CE) nr.
1272/2008, inclusiv deeuri, dar care totui sunt prezente, sau sunt susceptibile de a fi
prezente, ntr-un amplasament i care au sau ar putea avea, n condiiile constatate n
amplasament, proprieti echivalente n ceea ce privete potenialul de accidente majore,
acestea sunt, n mod provizoriu, atribuite categoriei sau substanei periculoase
nominalizate similare, care intr n domeniul de aplicare a prezentei legi.
6. n situaia substanelor periculoase cu proprieti care pot conduce la mai multe clasificri,
n scopurile prezentei legi, se aplic cantitile relevante cele mai mici, pentru ncadrare.
Cu toate acestea, n vederea aplicrii regulii de la nota 4, trebuie utilizat cantitatea
relevant pentru ncadrare, cea mai redus, pentru fiecare grup din categoriile de la nota 4
literele (a), (b) i (c) corespunztoare clasificrii respective.
7. Substanele periculoase care se ncadreaz n Toxicitate acut, categoria 3 pe cale oral (H
301) vor fi nscrise la rubrica H2 TOXICITATE ACUT, n situaia n care nici
clasificarea de toxicitate acut prin inhalare, nici clasificarea de toxicitate acut pe cale
cutanat nu pot fi stabilite, de exemplu din cauza lipsei de date concludente privind
toxicitatea prin inhalare i pe cale cutanat.
8. Clasa de pericol explozivi include produse explozive [a se vedea seciunea 2.1 din
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008]. n situaia n care cantitatea de substan

7
exploziv sau de amestec coninut n produs este cunoscut, aceast cantitate este luat n
considerare n sensul prezentei legi. n situaia n care cantitatea de substan sau de
amestec exploziv coninut n produs nu este cunoscut, atunci, n sensul prezentei legi,
ntreg produsul este considerat a fi exploziv.
9. Testarea proprietilor explozive ale substanelor i amestecurilor este necesar doar n
situaia n care procedura de depistare, n conformitate cu prevederile de la apendicele 6
partea 3 a Recomandrilor ONU privind transportul mrfurilor periculoase, Manual de
teste i criterii (Manualul ONU de teste i criterii))(1), identific substana sau amestecul ca
putnd avea proprieti explozive.
10. n situaia n care explozivii cuprini n diviziunea 1.4 sunt neambalai sau reambalai,
acetia sunt inclui n categoria P1a, cu excepia situaiei n care se arat c pericolele
corespund nc diviziunii 1.4, n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
11.1. Aerosolii inflamabili se clasific n conformitate cu Directiva 75/324/CEE a Consiliului
din 20 mai 1975 privind apropierea legislaiilor statelor membre referitoare la
generatoarele de aerosoli2 ("Directiva referitoare la generatoarele de aerosoli"). Aerosolii
extrem de inflamabili i inflamabili din Directiva 75/324/CEE corespund aerosolilor
inflamabili din categoria 1 sau, respectiv 2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
11.2. Pentru a utiliza aceast categorie, trebuie s se dovedeasc prin documentaie c
generatorul de aerosoli nu conine gaze inflamabile din categoria 1 sau 2 i nici lichide
inflamabile din categoria 1.
12. Conform prevederilor de la punctul 2.6.4.5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr.
1272/2008, lichidele cu un punct de aprindere de peste 35C, nu este necesar s fie
clasificate n categoria 3 dac s-au obinut rezultate negative la testul susinut de
combustibilitate L.2., partea III, seciunea 32 din Manualul ONU de teste i criterii. Acest
lucru nu este valabil n condiii aparte, cum ar fi temperaturi sau presiuni ridicate i, prin
urmare, astfel de lichide sunt incluse la aceast categorie.
13. Azotat de amoniu (5000/10000): ngrminte capabile de o descompunere autontreinut
Se aplic ngrmintelor complexe/compuse pe baz de azotat de amoniu (ngrmintele
complexe/compuse conin amestecuri de azotat de amoniu cu fosfat i/sau potas) care sunt
capabile de descompunere auto-ntreinut conform testului Trough al ONU (a se vedea
Manualul ONU de teste i criterii, partea III, subseciunea 38.2) i n care coninutul de
azot datorat azotatului de amoniu este :

- cuprins ntre 15,75 %3 i 24,5 %4 din greutate, i cu cel mult de 0,4 % din totalul de
materii combustibile/organice sau care ndeplinesc cerinele din anexa III-2 la
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 13
octombrie 2003 privind ngrmintele5;

1
Mai multe orientri cu privire la renunarea la testare pot fi gsite n descrierea metodei A.14, a se vedea
Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare n temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind nregistrarea,
evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1)
2
JO L 147, 9.6.1975, p. 40.
3
Un coninut de azot de 15,75 % din greutate datorat azotatului de amoniu corespunde unui procent de 45 % de
azotat de amoniu.
4
Un coninut de azot de 24,5 % din greutate datorat azotatului de amoniu corespunde unui procent de 70 % de
azotat de amoniu.
5
JO L 304, 21.11.2003, p. 1.

8
- 15,75 % din greutate sau mai puin i fr limite de concentraie pentru materialele
combustibile.
14. Azotat de amoniu (1 250/5 000): calitatea de ngrmnt
Se aplic ngrmintelor strict pe baz de azotat de amoniu i ngrmintelor
complexe/compuse pe baz de azotat de amoniu care ndeplinesc cerinele din anexa
III-2 la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 i n care coninutul de azot datorat
azotatului de amoniu este :

- peste 24,5 % din greutate, cu excepia amestecurilor de ngrminte strict pe baz de


azotat de amoniu, cu dolomit, calcar i/sau carbonat de calciu cu o puritate de
minimum 90 %;

- peste 15,75 % din greutate pentru amestecurile de azotat de amoniu i sulfat de


amoniu;

- peste 28 %1 din greutate, pentru amestecurile de ngrminte strict pe baz de azotat


de amoniu, cu dolomit, calcar i/sau carbonat de calciu cu o puritate de minimum
90%;
15. Azotat de amoniu (350/2500): calitate tehnic
Se aplic azotatului de amoniu i amestecurilor de azotat de amoniu, n care coninutul
de azot, datorat azotatului de amoniu este :

- ntre 24,5% i 28% din greutate, i care nu conin mai mult de 0,4% substane
combustibile;

- peste 28% din greutate, i care nu conin mai mult de 0,2% substane combustibile.

De asemenea, se aplic la soluiile apoase de azotat de amoniu n care concentraia de


azotat de amoniu este de peste 80% din greutate.
16. Azotat de amoniu (10/50): materii neconforme cu specificaiile i ngrminte care
nu trec testul de detonare

Se aplic:

- materiilor refuzate n procesul de fabricaie i azotatului de amoniu i amestecurilor


de azotat de amoniu, ngrmintelor strict pe baz de azotat de amoniu i
ngrmintelor complexe/compuse pe baz de azotat de amoniu menionate n notele
14 i 15 care sunt napoiate sau au fost napoiate de utilizatorul final unui fabricant,
unei instalaii de depozitare temporar sau de reprelucrare pentru refabricare, reciclare
sau tratare n scopul utilizrii n condiii de securitate, deoarece nu mai ndeplinesc
specificaiile din notele 14 i 15;

- ngrmintelor prevzute n nota 13, prima liniu, i n nota 14 la prezenta anex,


care nu ndeplinesc cerinele din anexa III-2 la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003.

1Un coninut de azot de 28 % din greutate datorat azotatului de amoniu corespunde unui procent de 80 % de
azotat de amoniu.

9
17. Azotat de potasiu (5 000 / 10 000)
Se aplic acelor ngrminte compuse pe baz de azotat de potasiu (sub form perlat
/ de granule), care au aceleai proprieti periculoase ca i azotatul de potasiu pur.
18. Azotat de potasiu (1 250/5 000):
Se aplic acelor ngrminte compuse pe baz de azotat de potasiu (sub form
cristalin) care au aceleai proprieti periculoase ca i azotat de potasiu pur.
19. Biogaz mbogit
n scopul aplicrii prezentei legi, biogazul mbogit poate fi clasificat la rubrica 18
din anexa nr. 1, partea 2, atunci cnd a fost prelucrat n conformitate cu standardele
aplicabile biogazului purificat i mbogit, asigurnd o calitate echivalent cu cea a
gazului natural, inclusiv n ceea ce privete coninutul de metan, i care are o cantitate
maxim de oxigen de 1%.

20. Policlordibenzofurani i policlordibenzodioxine


Cantitile de policlordibenzofurani i de policlordibenzodioxine se calculeaz
folosind urmtorii factori:

OMS 2005 TEF


2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1

OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01


1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,0003
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

Referin - Van den Berg et al: Reevaluarea factorilor de echivalen toxic


pentru oameni i mamifere ai dioxinelor i compuilor de tipul dioxinelor a
Organizaiei Mondiale a Sntii din 2005

21. n situaia n care aceast substan periculoas se ncadreaz la categoria P5a lichide
inflamabile sau P5b lichide inflamabile, se aplic cele mai reduse cantiti relevante
pentru ncadrare, n sensul prezentei legi.

10
ANEXA nr. 2

DATE I INFORMAII MINIME CE TREBUIE CUPRINSE N DOCUMENTUL


CARE PREZINT PUNEREA N APLICARE A POLITICII DE PREVENIRE A
ACCIDENTELOR MAJORE (PPAM) MENIONAT LA ART. 8

PPAM trebuie s fie elaborat astfel nct s asigure un nivel ridicat de protecie a
sntii umane i a mediului, s fie proporional cu pericolele de accidente majore
prezente pe amplasament i trebuie s cuprind cel puin urmtoarele:

1. Politica, principii de aciune i obiective globale ale operatorului privind prevenirea


accidentelor majore;

2. Informaii asupra sistemului de management i asupra organizrii amplasamentului n


vederea prevenirii accidentelor majore, conform anexei nr. 4;

3. Prezentarea mediului n care este localizat amplasamentul;


4. Descrierea instalaiilor relevante, activitilor, proceselor i substanelor prezente pe
amplasament;

5. Identificarea i analiza riscurilor de accidente i metodele de prevenire;

6. Msuri de protecie i de intervenie pentru limitarea consecinelor unui accident


major.

ANEXA nr. 3

DATE I INFORMAII MINIME CE TREBUIE CUPRINSE N RAPORTUL DE


SECURITATE MENIONAT LA ART. 10
1. Informaii asupra sistemului de management i asupra organizrii amplasamentului n
vederea prevenirii accidentelor majore.

Aceste informaii trebuie s cuprind elementele indicate n anexa nr. 2 i anexa nr. 4.

2. Prezentarea mediului n care este localizat amplasamentul:

a. descrierea amplasamentului i a mediului n care acesta este situat, inclusiv localizarea


geografic, condiiile meteorologice, geologice, hidrografice i, dac este necesar,
istoricul acestuia;
b. identificarea instalaiilor i a altor activiti de pe amplasament care ar putea prezenta
un pericol de accident major;
c. pe baza informaiilor disponibile, identificarea amplasamentelor nvecinate, precum i
a siturilor care nu intr n domeniul de aplicare a prezentei legi, zone i amenajri care
ar putea genera sau crete riscul sau consecinele unui accident major i ale unor efecte
domino;
d. descrierea zonelor n care poate avea loc un accident major.

11
3. Descrierea instalaiei:

a. descrierea activitilor i a produselor principale ale acelor pri ale amplasamentului


care sunt importante din punctul de vedere al securitii, al surselor de risc de accident
major i al condiiilor n care un astfel de accident major poate surveni, alturi de o
descriere a msurilor preventive propuse;

b. descrierea proceselor, n special a metodelor de operare, lund n considerare, atunci


cnd este cazul, informaiile disponibile privind cele mai bune practici;

c. descrierea substanelor periculoase:


i. inventarul substanelor periculoase care s cuprind:
identificarea substanelor periculoase: denumire chimic, numr CAS,
denumirea conform nomenclatorului IUPAC,
cantitatea maxim de substane periculoase prezente sau posibil a fi
prezente pe amplasament;
ii. caracteristicile fizice, chimice, toxicologice i menionarea pericolelor, att
imediate ct i pe termen lung pentru sntatea uman i pentru mediu;
iii. comportamentul fizic i chimic n condiii normale de utilizare sau n condiii
previzibile de accident.

4. Identificarea i analiza riscurilor de accidente i metodele de prevenire:

a. descrierea detaliat a scenariilor posibile de accidente majore i probabilitatea


producerii acestora, condiiile n care acestea se produc, inclusiv un rezumat al
evenimentelor care pot juca un rol n declanarea fiecruia dintre aceste scenarii, fie c
aceste cauze sunt interne sau externe instalaiei, incluzand n special:
i. cauze operaionale;
ii. cauze externe, precum cele legate de efectele domino, de situri care nu intr n
domeniul de aplicare a prezentei legi, de zone i amenajri care ar putea genera
sau crete riscul sau consecinele unui accident major;
iii. cauze naturale de exemplu cutremure, inundaii, etc;

b. evaluarea amplitudinii i a gravitii consecinelor accidentelor majore identificate,


inclusiv hri, imagini i, dac este cazul, descrieri echivalente care prezint zonele
care ar putea fi afectate de astfel de accidente generate n cadrul amplasamentului;

c. analiza accidentelor i incidentelor din trecut (analiza istoric), cu aceleai substane i


procese utilizate, luarea n considerare a experienei acumulate, precum i referina
explicit la msurile specifice luate pentru a preveni astfel de accidente;

d. descrierea parametrilor tehnici i a echipamentului utilizat pentru securitatea


instalaiilor.

5. Msuri de protecie i de intervenie pentru limitarea consecinelor unui accident major:

a. descrierea echipamentului instalat n cadrul amplasamentului pentru limitarea


consecinelor accidentelor majore pentru sntatea uman i mediu, care include, de
exemplu, sisteme de detecie/de protecie, dispozitive tehnice pentru limitarea

12
volumului emisiilor accidentale, inclusiv pulverizatoare de ap, perdele de vapori,
cuve de retenie de urgen sau vase de colectare, ventile de blocare, sisteme de
inertizare, amenajri pentru reinerea apei de incendiu;

b. organizarea alertrii i a interveniei;

c. descrierea resurselor interne sau externe care pot fi mobilizate;

d. descrierea tuturor msurilor tehnice i netehnice relevante pentru reducerea impactului


unui accident major.

ANEXA nr. 4

INFORMAIILE PREVZUTE LA ART. 8 ALIN. (6) I ART. 10 PRIVIND


SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITII I ORGANIZAREA
AMPLASAMENTELOR N VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE
n scopul punerii n aplicare a sistemului de management al securitii operatorului, se
ine seama de urmtoarele elemente:
a) sistemul de management al securitii trebuie s fie proporional cu pericolele, activitile
industriale i complexitatea organizrii n cadrul amplasamentului i s se bazeze pe
evaluarea riscurilor. Acesta ar trebui s includ partea din sistemul de management
general care conine structura organizatoric, responsabilitile, practicile, procedurile,
procesele i resursele pentru stabilirea i punerea n aplicare a politicii de prevenire a
accidentelor majore (PPAM).
b) n cadrul sistemului de management al securitii sunt abordate urmtoarele aspecte:

i. organizare i personal rolurile i responsabilitile personalului implicat n


managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizaiei, mpreun cu
msurile luate pentru sensibilizare n ceea ce privete necesitatea unei mbuntiri
permanente. Identificarea nevoilor de instruire ale acestui personal i furnizarea
instruirii astfel identificate. Implicarea angajailor i a personalului subcontractat
care lucreaz n cadrul amplasamentului care prezint importan din punctul de
vedere al securitii;

ii. identificarea i evaluarea pericolelor majore adoptarea i punerea n aplicare a unor


proceduri care permit identificarea sistematic a pericolelor majore care decurg din
operarea normal i anormal, inclusiv pentru activitile subcontractate, atunci cnd
este cazul, precum i evaluarea probabilitii producerii i a severitii acestora;

iii. controlul operaional adoptarea i punerea n aplicare de proceduri i instruciuni


pentru exploatarea n condiii de securitate, inclusiv ntreinerea instalaiei, a
proceselor, a echipamentului, i pentru gestionarea alarmelor i opririlor temporare;
luarea n considerare a informaiilor disponibile privind cele mai bune practici de
monitorizare i control, n scopul reducerii riscului de defectare a sistemului;
gestionarea i controlul riscurilor legate de echipamentul nvechit aflat n cadrul
amplasamentului i de coroziune; inventarierea echipamentului din cadrul

13
amplasamentului, strategia i metodologia de monitorizare i control al strii
echipamentului, aciuni ulterioare corespunztoare i orice msur necesar de
soluionare a problemelor;

iv. managementul schimbrilor/modificrilor adoptarea i punerea n aplicare a


procedurilor de planificare a modificrilor aduse unor instalaii, procese sau
suprafee/spaii de depozitare sau a proiectrii de noi instalaii, procese sau
suprafee/spaii de depozitare;

v. planificarea pentru situaii de urgen:


adoptarea i punerea n aplicare a procedurilor viznd identificarea urgenelor
previzibile prin analiz sistematic;
pregtirea, testarea i revizuirea planurilor de urgen;
asigurarea instruirii specifice pentru ntregul personal care lucreaz n cadrul
amplasamentului (inclusiv personalului subcontractat relevant);

vi. monitorizarea performanelor adoptarea i punerea n aplicare de proceduri pentru


o evaluare permanent a conformitii cu obiectivele stabilite de operator n cadrul
PPAM i al sistemului su de management al securitii i aplicarea unor mecanisme
de investigare i de corecie n caz de neconformitate. Procedurile trebuie s vizeze
sistemul operatorului de raportare a accidentelor majore sau a evenimentelor la
limita de producere a unui accident, n special cele care implic eecul msurilor de
protecie, precum i investigarea acestora i monitorizarea pe baza experienei
acumulate. Procedurile ar putea include, de asemenea, indicatori de performan,
cum ar fi indicatori de performan n domeniul securitii (SPI) i/sau ali indicatori
relevani;

vii. audit i revizuire adoptarea i punerea n aplicare a unor proceduri de evaluare


sistematic i periodic a PPAM i a eficacitii i caracterului adecvat al sistemului
de management al securitii; examinarea documentat a performanei politicii i
sistemului de management al securitii i actualizarea acestuia de ctre conducere,
inclusiv luarea n considerare i ncorporarea modificrilor necesare indicate n urma
auditului i revizuirii.

14
ANEXA nr. 5
DATE I INFORMAII CE TREBUIE INCLUSE N PLANURILE DE
URGEN MENIONATE LA ART. 12
1. Planurile de urgen interne:
a) Numele sau funciile persoanelor autorizate s declaneze proceduri de urgen i
persoana responsabil pentru coordonarea la faa locului a aciunii de atenuare a efectelor;
b) Numele sau funcia persoanei care are responsabilitatea de a menine legtura cu
autoritatea responsabil pentru planul de urgen extern;
c) n cazul condiiilor sau al evenimentelor previzibile care ar putea avea o contribuie
semnificativ la declanarea unui accident major, o descriere a aciunilor care trebuie
ntreprinse pentru a menine sub control aceste condiii sau evenimente i pentru a limita
consecinele acestora, inclusiv o descriere a echipamentului de protecie/ siguran i a
resurselor disponibile;
d) Msuri n vederea limitrii riscurilor pentru persoanele aflate n cadrul amplasamentului,
inclusiv informaii despre modul n care se face avertizarea, precum i aciunile pe care
trebuie s le ntreprind personalul dup avertizare;
e) Msuri de avertizare rapid/ alarmare timpurie cu privire la incident a autoritii
responsabile pentru punerea n aplicare a planului de urgen extern, tipul de informaii
care trebuie cuprinse n avertizarea iniial i msurile pentru furnizarea unor informaii
mai detaliate de ndat ce acestea devin disponibile;
f) Atunci cnd este necesar, msuri pentru formarea personalului cu privire la sarcinile pe
care va trebui s le ndeplineasc i, dac este cazul, pentru coordonarea acestora cu
serviciile de urgen din afara amplasamentului;
g) Msuri pentru acordarea de sprijin prin aciuni de atenuare a efectelor n exteriorul
amplasamentului.
2. Planurile de urgen externe:

a) Numele sau funciile persoanelor autorizate s declaneze proceduri de urgen i ale


persoanelor autorizate pentru conducerea i coordonarea aciunilor n exteriorul
amplasamentului;
b) Msuri pentru primirea unor avertizri /alarmri timpurii cu privire la incidente, precum
i pentru procedurile de alert i de intervenie;
c) Msuri pentru coordonarea resurselor necesare pentru punerea n aplicare a planului de
urgen extern;
d) Msuri pentru acordarea de sprijin prin aciuni de atenuare a efectelor n interiorul
amplasamentului;
e) Msuri pentru aciuni de atenuare a efectelor n exteriorul amplasamentului, inclusiv
rspunsurile la scenarii de accidente majore astfel cum sunt prevzute n raportul de
securitate, i lund n considerare posibilele efecte domino, inclusiv ale celor cu impact
asupra mediului;
f) Msuri pentru punerea la dispoziia publicului, precum i a oricror amplasamente
nvecinate sau situri care nu intr n domeniul de aplicare a prezentei legi, n conformitate
cu art. 9, de informaii specifice referitoare la accident i la conduita care ar trebui s fie
adoptat;
g) Msuri pentru furnizarea de informaii ctre serviciile de urgen ale altor state membre,
n situaia n care se produce un accident major cu posibile consecine transfrontaliere.

15
ANEXA nr. 6
ELEMENTE DE INFORMAII CE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI
CONFORM DISPOZIIILOR ART. 14 ALIN. (1)
I ALE ART. 14 ALIN. (2) LIT. (a)
PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intr sub incidena prezentei legi:
1) Numele sau denumirea comercial a operatorului i adresa complet a amplasamentului
respectiv;

2) Confirmarea faptului c amplasamentul intr sub incidena reglementrilor i/sau a


dispoziiilor administrative de punere n aplicare a prezentei legi i c notificarea
prevzut la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevzut la art. 10 alin. (1) au fost
naintate autoritii competente;

3) Explicarea, n termeni simpli, a activitii sau a activitilor desfurate n cadrul


amplasamentului;

4) Denumirile comune sau, n cazul substanelor periculoase cuprinse n partea 1 a anexei nr.
1, denumirile generice sau categoria general de periculozitate a substanelor periculoase
relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicndu-
se n termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase;

5) Informaii generale cu privire la modalitile de avertizare a publicului interesat, dac este


necesar; informaii adecvate cu privire la conduita potrivit n situaia unui accident major
sau indicarea locului n care informaiile respective pot fi accesate electronic;

6) Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, n conformitate cu art. 20 alin. (6), sau
indicarea locului n care informaiile respective pot fi accesate electronic; informaii cu
privire la locul unde este posibil s se obin, la cerere, informaii mai detaliate despre
inspecie i planul de inspecie, sub rezerva dispoziiilor art. 22;

7) Detalii privind sursele de unde se pot obine mai multe informaii relevante, sub rezerva
cerinelor de la art. 22.
PARTEA 2
Pentru amplasamentele de nivel superior, n plus fa de informaiile menionate n partea 1
din prezenta anex:

1) Informaii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la


efectele lor poteniale asupra sntii umane i asupra mediului i detalii succinte privind
principalele tipuri de scenarii de accidente majore i msurile de control pentru
gestionarea acestora.

2) Confirmarea faptului c operatorul are obligaia de a lua msuri adecvate n cadrul


amplasamentului, n special meninerea legturii cu serviciile de intervenie n caz de
urgen, pentru a aciona n situaia accidentelor majore i pentru a minimaliza efectele
acestora.

16
3) Informaii corespunztoare din planul de urgen extern elaborat pentru a face fa
oricror efecte n afara amplasamentului, n urma unui accident. Acestea ar trebui s
includ recomandarea de a se urma toate instruciunile i de a se rspunde la toate
solicitrile din partea serviciilor de intervenie n caz de urgen n timpul unui accident.

4) Acolo unde este cazul, se indic dac amplasamentul se afl n apropierea teritoriului unui
alt stat membru i dac exist posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere
n conformitate cu Convenia Comisiei Economice a Organizaiei Naiunilor Unite pentru
Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

ANEXA nr. 7

CRITERII DE NOTIFICARE A UNUI ACCIDENT MAJOR CTRE COMISIA


EUROPEAN CONFORM DISPOZIIILOR ART. 18 ALIN. (1)

I. Orice accident major care intr sub incidena prevederilor de la puncutul (1) sau care
are cel puin una dintre consecinele descrise la punctele 2 5 din prezenta anex trebuie
notificat Comisiei Europene.
1. Substanele periculoase implicate

Orice incendiu sau explozie sau evacuare accidental a unei substane periculoase care
implic o cantitate de cel puin 5 % din cantitatea relevant pentru ncadrare stabilit n
coloana 3 din partea 1 sau n coloana 3 din partea 2 a anexei nr. 1.

2. Vtmarea persoanelor sau daune asupra proprietii imobiliare:

(a) un deces;

(b) rnirea a ase persoane din interiorul amplasamentului i spitalizarea acestora pentru cel
puin 24 de ore;

(c) spitalizarea unei persoane din afara amplasamentului pentru cel puin 24 de ore;

(d) locuin(e) din afara amplasamentului deteriorat(e) i inutilizabil(e) ca urmare a


accidentului;

(e) evacuarea sau izolarea unor persoane pentru mai mult de 2 ore (persoane x ore): valoarea
trebuie s fie de minimum 500;

(f) ntreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricitii, gazului sau


telecomunicaiilor pentru mai mult de dou ore (persoane x ore): valoarea trebuie s fie de
minimum 1 000.

3. Efecte duntoare imediate asupra mediului:

17
(a) daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre:

(i) 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologic sau de conservare,
protejat prin lege;

(ii) 10 ha sau mai mult dintr-un habitat mai extins, incluznd teren agricol;

(b) daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de ap curgtoare sau marine:

(i)10 km sau mai mult dintr-un ru sau canal;

(ii) 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz;

(iii) 2 ha sau mai mult dintr-o delt;

(iv) 2 ha sau mai mult dintr-o zon de coast sau din mare,

(c) daune semnificative asupra unui acvifer sau asupra apelor subterane:

1 ha sau mai mult.

4. Daune asupra proprietii:

(a) daune asupra proprietii din interiorul amplasamentului: cel puin 2 000 000 EUR;

(b) daune asupra proprietii din afara amplasamentului: cel puin 500 000 EUR.

5. Daune transfrontaliere

Orice accident major care implic n mod direct o substan periculoas care conduce
la efecte n afara teritoriului statului membru respectiv.

II. Accidente sau evenimente la limita de producere a unui accident pe care statele
membre le consider ca prezentnd un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor
majore i pentru limitarea consecinelor acestora i care nu ndeplinesc criteriile cantitative de
mai sus ar trebui s fie notificate Comisiei Europene.

18