Sunteți pe pagina 1din 2

I. II. III.

MINISTERUL JUSTIIEI Formular nr. 1


CERERE
OFICIUL REGISTRULUI Nr. intrare: ...........................................
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL verificare disponibilitate firm Data : ...................................................
..................... rezervare denumire firm
Stabilirea firmei se face la opiunea i pe rspunderea solicitantului cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare i innd seama de
criteriile prevzute n Normele metodologice privind modul de inere a registrelor comerului, de efectuare a nregistrrilor i de eliberare
a informaiilor; oficiul registrului comerului rspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.
IV.
1. Subsemnat (ul/a) ...........................................................................................................................................................................
domiciliat n ........................................... str. .............................................................................................................. nr. ............
bloc. ............. scara. ........ etaj ........ ap. ....... jude/sector .................................................... telefon .........................................
act identitate ....................... seria ............ nr. ....................... eliberat de .....................................................................................
la data ..........................CNP/NIF ......................................................... n calitate de ..................................................................
prin .....................................................................................................................................................................................................
conform ........................................................................................................................................................................................ .
2. pentru firma(1) ..............................................................................................................................................................................
avnd numrul de ordine n registrul comerului(1) ................................................, CUI(1) ......................................................... .
3. solicit verificare disponibilitate i / sau rezervare firm(2) pentru :
autorizare i nmatriculare prelungire rezervare denumire firm
schimbare denumire schimbare sediu n alt jude schimbare sediu din alt jude
4. menionez c, n perioada ................................................, dreptul de folosin exclusiv asupra denumirii solicitate a
aparinut ....................................................................................................................., avnd CUI ......................................... .

V. VI.
Nr. Validare ORCT
Denumiri propuse n ordinea preferinelor
crt. (admis/respins)

1.

2.

3.

(nume, prenume, semntur)

VII. n vederea obinerii acordului prevzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, solicit naintarea documentaiei la:
Secretariatul General al Guvernului Prefectura ......................................... .
Not : (1) Se completeaz n situaia n care firma este nmatriculat n registrul comerului;
(2) Dovada rezervrii firmei este valabil trei luni de la data emiterii acesteia.
cod : 11-10-181 Pag. 1
CERERE VERIFICARE DISPONIBILITATE I/SAU REZERVARE FIRM Nr. intrare : ............................. data : ..............................

VIII. 1. Solicit(1) lista tiprit cu firmele similare denumirii rezervate

2. n situaia n care firma nu ndeplinete condiiile pentru a fi rezervat, solicit(1) lista tiprit cu firmele
identice sau similare

IX. OPIS DOCUMENTE DEPUSE

Nr. Denumirea actului Nr. Nr. Denumirea actului Nr.


crt. file crt. file
Dovad taxe disponibilitate plus
1. 4.
rezervare
2. Dovad tarif list firme(2) 5.

3. Total file :

X. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare(3) :

1. Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ .

2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .................................................................................................

nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector.....................................................................

cod potal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ............................................................ .

3. Solicit comunicarea dovezii care atest efectuarea rezervrii firmei n registrul comerului prin:
pot e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei

ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte, precum i svrirea de acte de
concuren neloial sunt pedepsite conform legii.

Data : ............................................ Semntura .....................................

Datele cu caracter personal cuprinse n prezenta cerere i n actele doveditoare sunt supuse prelucrrii, n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001 i Legea nr. 26/1990.

Not: (1) Pentru eliberarea listei tiprite se vor achita tarifele de furnizare informaii corespunztoare;
(2) Se depune numai dac se solicit lista tiprit cu firmele similare sau identice denumirii rezervate (VIII);
(3) Rubricile din caset se completeaz numai n cazul n care persoana difer de solicitantul cererii.

Pag. 2