Sunteți pe pagina 1din 513

NICOLAE

ESINENCU
COPILUL
TERIBIL
Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[
de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu
Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta:
Vladimir Zmeev
Ilustra\ii de Alex Ussow
Fotografii din arhivele editurii, autorului
=i a lui Nicolae R[ileanu

REFERIN|E ISTORICO-LITERARE:
Maria Spiridon Cassian,
Ion Gro=an, Mihai Cimpoi,
Vladimir Be=leag[,
Ion Ciocanu
Editura Litera Interna\ional
O. P. 61; C.P. 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia
tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro
str. B. P. Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u,
MD-2005, Republica Moldova
tel./fax (37322) 292 932, 294 110;
e-mail: litera@litera.ro

Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2004


]n versiune tip[rit[ =i electronic[
la Editura Litera Interna\ional.
Toate drepturile rezervate.

Editori: Vidra=cu =i fiii


Redactor: Andrei Grumeza
Tehnoredactare: Elena Dandara

Tiparul executat la Combinatul Poligrafic


din Chi=in[u.
Comanda nr. 41212
CZU 821.135.1(478)-1821.135.1(478)-3
E 77

Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii


Esinencu, Nicolae
Copilul teribil / Nicolae Esinencu; (Bibl. =colarului; serie nou[/ col. ini\.
=i coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir Zmeev;
nr. 470) B., Ch.: Litera Int., 2004 (Comb. Poligr.). 420 p.
ISBN 973 -675-139-2 ISBN 9975 -74 -785-X
821.135.1(478)-1821.135.1(478)-3

ISBN 973-675-139-2 LITERA INTERNA|IONAL, BUCURE+TI, 2004


ISBN 9975-74-785-X LITERA INTERNA|IONAL, CHI+IN{U, 2004
Nicolae
Esinencu
1940 1961-1963
La 13 august Se afl[ n rndurile pentru limba =i
(dup[ alte informa\ii armatei. cultura romn[.
13 ianuarie) n satul Se apuc[ serios de
Chi\cani, raionul
1963 scris. Public[ n
Telene=ti, ntr-o familie Intr[ la Universitatea ziarele =i revistele
de \[rani, se na=te de Stat din Moldova, timpului.
Nicolae Esinencu. de unde peste un
1968
an =i jum[tate este
1957 exmatriculat cu Debuteaz[ editorial
Viitorul scriitor scandal. cu Antene (versuri),
absolve=te =coala Editura Cartea
medie din satul natal.
1964 Moldoveneasc[,
Se c[s[tore=te cu Chi=in[u, =i Sacla
1960 Antonina Varfolomei, (povestiri), n aceea=i
Absolve=te Tehnicumul rusoaic[ de na\ionalitate, editur[. Este primit n
Moldovenesc Republican romnc[ autentic[ Uniunea Scriitorilor
de Cultur[ Fizic[ prin dragostea din Republica
din Chi=in[u. pentru so\, Moldova.

n vizit la tata
Nicolae Esinencu
MIC{ ENCICLOPEDIE
ILUSTRAT{ A SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
8

Moment de relaxare cu I.Dru


cu c[r\ile Sens
(versuri), Editura Cartea
Moldoveneasc[, Chi=in[u,
Pnza cerului (pentru
copii), =i Trompeta
(povestiri), Editura
Lumina, Chi=in[u.
1972
i apar c[r\ile Toi
(povestiri), Editura
Cartea Moldoveneasc[,
Chi=in[u, =i Harbuzul
Cu V.Iovi
lui Fnel (miniaturi
1970
pentru copii), Editura
Apare cartea Krupia Lumina, Chi=in[u.
jizni (O frm de via),
n limba rus[, Editura 1973
Lumina, Chi=in[u. Vede Absolve=te
lumina tiparului cartea Cursurile Superioare de
Portocala (povestiri), Literatur[ de pe lng[
Editura Lumina, Institutul M. Gorki
Chi=in[u. din Moscova.
1971 1974
Nicolae Esinencu Scoate volumul de
e prezent n libr[rii versuri Dealuri, Editura
Mama
Nicolae Esinencu
MIC{ ENCICLOPEDIE
9 ILUSTRAT{ A SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

n ospeie la M.Grecu, mpreun cu M.Sorescu i ali scriitori


Cartea Moldoveneasc[,
Chi=in[u.
1977
La Editura Lumina
(Chi=in[u) i apare
c[r\ulia pentru copii
Bun dimineaa.
1978
Public[, n ruse=te,
cartea Porog liubvi
(Pragul dragostei),
Editura Literatura
Artistic[, Chi=in[u.
1979
i apare Copilul teribil
(poezii), Editura
Literatura Artistic[,
Chi=in[u.
1980
Ptia readom
so mnoi (Pasrea
de lng mine), poezii,
Editura Literatura
Cu soia Antonina
Nicolae Esinencu
MIC{ ENCICLOPEDIE
ILUSTRAT{ A SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
10

Pe un drum de ar, cu P.Crare


1984
Idut muzkant (Vin
muzicanii, povestiri)
n limba rus[, Editura
Literatura Artistic[,
Chi=in[u. Roman
de dragoste (povestiri),
Editura Literatura
Artistic[, Chi=in[u.
1986
Cuvinte de chemat fetele
(versuri), Editura
Cu M.Grecu Literatura Artistic[,
Artistic[, Chi=in[u.
Chi=in[u. Veriovka v
Nunta (nuvele), nebo ili sovsem propacii
Editura Literatura (Frnghie la cer sau cu
Artistic[, Chi=in[u. totul pierdut), poezii,
Lumina alb a pinii, Editura Sovietskii pisateli,
Editura Literatura Moscova. Moja-poleb
Artistic[, Chi=in[u. (Pojar-doc), microroman,
1983 n limba estonian[,
Editura Loomingu,
Stai s-i mai spun Tallin. Fumuarul
(versuri). Editura (pies[), montat[ la
Literatura Artistic[, Teatrul Na\ional
Chi=in[u. din Chi=in[u.
O amintire cu L.Lari
Nicolae Esinencu
MIC{ ENCICLOPEDIE
11 ILUSTRAT{ A SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cu N.Sulac i I.Burghiu
1987
Moia semia i nai stariki
(Familia mea i btrnii
notri), povestiri, n limba
rus[, Editura Literatura
Artistic[, Chi=in[u.
1988
Lorange (Portocala),
pentru copii, n limbile
francez[ =i spaniol[,
Editura Literatura
Artistic[, Chi=in[u.
Tunul de lemn (nuvele),
Editura Literatura
Artistic[, Chi=in[u.
1989
Contraprob (versuri),
Editura Literatura
Artistic[, Chi=in[u.
Doc (microroman),
Editura Literatura
Artistic[, Chi=in[u.
1990
Ce facem cu cerul
(pentru copii), Editura
n mijlocul familiei
Nicolae Esinencu
MIC{ ENCICLOPEDIE
ILUSTRAT{ A SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
12
Literatura Artistic[, nuvele, Editura 1998
Chi=in[u. V ojidanii Hudojestvennaia De ce au murit dinozaurii
konia (n ateptarea literatura, Moscova. (versuri), EUS, Chi=in[u.
calului, poezii), n limba Devine laureat
rus[, Editura Literatura al Premiului 1999
Artistic[, Chi=in[u. Un de Stat al Republicii Scrieri alese, vol. 1-4,
moldovean la nchisoare Moldova, pentru Editura Prometeu,
(roman), Editura microromanul Doc. Chi=in[u.
Literatura Artistic[,
1993 1999
Chi=in[u. Este distins
cu titlul Om emerit Cu mortul n spate Frig (versuri) Editura
n art[ din Republica (poem), Editura Prometeu, Chi=in[u.
Moldova. i apare o Universitas, Chi=in[u. 2000
carte Povestiri Devine membru al
Uniunii Scriitorilor SRL Moldovanul (pies[),
n limba gruzin[,
din Romnia. Teatrul Satiricus,
n Editura Merani, Chi=in[u.
Tbilisi. 1995
2001
1991 Disciplina mondial
Doi saci cu moldoveni
Gaura (nuvele), (versuri), Editura Art & X,
(scenariu), regizor
Editura Hyperion, Chi=in[u.
A.Slonovschi, Tele-film,
Chi=in[u. Dereveannaia Chi=in[u.
1996
puka (nuvele), n limba
rus[, Editura Sovietskii E distins cu Ordinul 2003
pisateli, Moscova. Gloria Muncii. Scrieri alese, vol.5,
Devine membru n Editura Uniunii dramaturgie, Editura
al PEN-Clubului. Scriitorilor (Chi=in[u) Prometeu, Chi=in[u.
Premiul pentru cel mai i apare c[r\ulia de Premiul Uniunii
bun scenariu Tunul de versuri pentru copii Scriitorilor pentru
lemn, festivalul de film, Carul cu mere. dramaturgie.
Coste=ti, Rom`nia.
1997 2004
1992 Premiul pentru Scrisoare marealului
Derevo naei jizni literatur[ G. Bacovia, (nuvele) Editura Prut
(Copacul care ne unete), Bac[u, Rom`nia. Interna\ional, Chi=in[u.
POEZII
GOLURI

COPILUL
Cade mrul

TERIBIL
De pe ram
+i pe ram rmne un loc gol
Ct mrul de mare.

Cade omul
H
NICOLAE
ESINENCU
Din picioare
+i pe pmnt rmne un loc gol
Ct omul de mare.

%
NINSORI

+i-au s vin ninsorile.


Peste lunc
S m nvrteasc,
COPILUL
TERIBIL

S m duc
Tot spre tine,

H Fr drum, n noapte.
Tu la altul
Fugi-vei tot mai departe.
NICOLAE
ESINENCU

+i drumul ntre noi


Mereu are s creasc
+i-or s m duc ninsorile
& +i-or s m prpdeasc...
PARII

Putreze=te cte-un par n gard


+i \ranul face cte-un copil
n loc.

COPILUL
Unu.

TERIBIL
Doi.
Trei.
Patru.
Cinci.
+ase.
H
NICOLAE
ESINENCU
+apte.
Opt.

Opt pari a schimbat tata


n gardul familiei. '

|ine!
C{MA+{ DE V{DAN{

Vdana prinde cma=a


De sfoar.
COPILUL
TERIBIL

Cnd te ui\i,

H
Sfoara arde.

Vdana ntinde cma=a


Pe gard.
NICOLAE
ESINENCU

Cnd te ui\i,
Arde pmntul!

COPILUL
TALISMAN

TERIBIL
Am ntlnit piatra

H
Care mi-a julit genunchii
n copilrie.

Talisman!

NICOLAE
ESINENCU


TROLEIBUZELE
COPILUL
TERIBIL

Troleibuzele
Ajung pn
La marginea ora=ului,
H Se ncarc cu cer
+i iar gonesc,
Gonesc
NICOLAE
ESINENCU

Spre centru!...
LEG{MNT

Femeia =i-a trecut palma peste mas.


Femeia =i-a trecut palma peste geam.

COPILUL
TERIBIL
Femeia =i-a trecut palma peste =olduri...

H
Brbatul a trecut Atlanticul.
Brbatul a trecut Pacificul.
Brbatul a trecut Sahara...

NICOLAE
ESINENCU
Vine!

!
DRAGOSTE

Mi se usuc gura,
Mi se usuc ochii,
Ce lung e drumul tu,
Ce ncet te apropii!
Nu vezi, vin ninsorile?!
Nu vezi, cad zpezile?!
Vino pe de-a dreptul!
Taie drumurile,
Ogrzile!
COPILUL
TERIBIL

Noi nu putem fi deoparte,


Despr\irea de ce-o acceptm?

H Doar cum ne prindem singuri,


Din nou ne cutm!
Nu vezi, cad zpezile,
NICOLAE
ESINENCU

Peste zpezi cad zpezi!


+i prin zpezi urme...
Ale cui s fie?... Cum crezi?!
" Noi nu putem fi deoparte.
S nu ne mai despr\im.
O s ne despr\im o dat
+i n-o s ne mai gsim!
Mi se usuc gura,
Mi se usuc ochii,
Ce lung e drumul tu,
Ce ncet te apropii!
FRNGHIE LA CER

Cum mergeam a=a pe =es,


M trezesc n fa\ cu o frnghie
Prins de cer!
Nu s-a mai pomenit nicicnd a=a ceva!
mi ridic cu un deget plria mai pe ceaf
+i constat;
Jos, frnghia e ct piciorul de groas,
Iar n sus se tot sub\iaz, uite-o
E ca a\a,
E ca paingul,
Se pierde cu totul

COPILUL
TERIBIL
n nl\imi!
S-o fi cobort cineva din ceruri, m gndesc,
A cobort ori a urcat?!
Dac a cobort,
Ar trebui s se vad prin apropiere urme
H
NICOLAE
ESINENCU
Deprtndu-se de frnghie.
Pariez c s-a urcat careva
La cer!
Stai, mi zic, dac s-ar fi urcat,
#
Tot ar fi rmas un oarecare semn
Prin preajma frnghiei.
Este imposibil s te ca\ri la o a=a nl\ime
+i s nu-\i cad un pantof,
Cu\itul din buzunar,
Un muc de \igar
Sau, s zicem,
Banii!
+i atunci?!
S-mi fi ie=it oare norocul n cale,
S fiu oare primul din rudele mele
Care s-a urcat la cer?!
Amuzant, nu?! Ele, care mereu spuneau
C sunt un om de nimic,
+i, cnd colo, anume eu
S fiu primul la cer!
Extraordinar, m gndesc, ele s cread c-s
Pe undeva prin vecini,
Iar eu s le presar n cap praf de stele!
Ele s cread c dorm undeva prin cmp,
COPILUL
TERIBIL

Iar eu s fluier pe-o muchie de stea!


A= vrea acum, m gndesc,

H S-l aud pe socru-meu ce-o s cnte,


Zice c-s un somnoros =i mai mult nimic,
Zice c odat am s cad ntr-o rp,
NICOLAE
ESINENCU

Cum dorm din mers,


+i acolo am s rmn!
Dar tare a= vrea s mi-o aud =i pe soacra,
S-o aud ce ar avea atunci de zis?!
$ Ginerele ei printre stele!...
mi scot hainele, ghetele,
Mai trag un fum de \igar,
Chi=tocul l strivesc cu clciul n \rn,
Pachetul cu \igri o s vreau s fumez n drum
l iau n din\i
+i apuc de frnghie!
Ei, s-mi fie ntr-un ceas bun!...
Dac a= fi fost mai de=tept,
Nu lsam plria pe pmnt,
Uite cum mi arde scfrlia!
Acum s te ntorci ar fi o neghiobie,
De unde naiba am s adun puteri
Pentru a o lua de la nceput, cnd minile
Abia de mai strng frnghia n palme!
Nu-i nimic, m gndesc, se poate =i fr plrie,
Esen\ial acum e s nu m gndesc la nimic
La soare, la palmele care mi-au =i amor\it,

COPILUL
+i nici n sus s nu m uit, c ame\esc!

TERIBIL
+i gata!
ntr-o sptmn, dou, sau chiar n trei,
Tot dau cu capul de cer!
O mi=care,
H
}nc o mi=care,

NICOLAE
ESINENCU
A=a,
A=a...
E-he-he, unde au rmas norii!
E-he-he, ce mic e pmntul! %

Dar mi s-a prut


Sau cu adevrat s-a cltinat frnghia?!
Dumnezeule,
Cineva scutur de jos frnghia!
Are s m frig de Soare!
Are s m pocneasc cu capul de Lun!
Am =i scpat \igrile!
S fiu eu nu =tiu cine,
Dac nu-i iar so\ia mea
Cu dragostea ei mare pentru mine!
Mi-a dat din nou de urm!
Uite-a=a, cum vreau s fac
Ceva mai important,
D so\ia peste mine!
+i mi-am zis de mii de ori:
COPILUL
TERIBIL

Cnd ies din cas, s tai drumul din urma mea!


Dac nu lsam cu\itul acolo n hain,

H
Aveam acum cu ce tia de sub picioare frnghia
+i adio, nevast!...
Acum ns i =tiu bine caracterul
Dac a dat de haine,
NICOLAE
ESINENCU

Pn n-o s m scuture
De pe frnghie,
N-o s se lase!
& Uita\i-v, oameni buni, ce face cu frnghia!
Uita\i-v, oameni buni, ce face cu mine!
Ho, femeie,
Stai,
Opre=te-te,
Nu vezi,
Cobor!
BORCANE CU AER

La ce m gndesc eu cteodat:
Dac i scot cumnatului
Cravata,
Cade!
Ce-ar fi oare
S m iau la trnt
C-o ma=in?!
Ne tot gdil cineva

COPILUL
La clcie, altfel

TERIBIL
De ce tot cutm
S srim
n sus?!
Respirm benzin,
H
C ne-am sturat de aer!

NICOLAE
ESINENCU
Stingem luminile,
S ne lumineze
Snii nevestelor.
'
La ce m gndesc eu cteodat:
Icar
A-ncercat zborul,
C se luase
Dup nevast!
Ocheanul a fost nscocit atunci
Cnd, la o anchet atotpmnteasc,
S-a constatat
C nimeni nc nu l-a vzut
Pe dracul!
nti a fost
Soarele,
Pmntul,
Apoi
Nevast-mea!
Oi fi fcut eu mari trsni
Prin \ara materiei,
Dac s-a-ntmplat
S fiu nscut
COPILUL

n secolul XX!
TERIBIL

Pe o planet care se h\n

H
Ct se poate juca fotbal?
La ce m gndesc eu cteodat:
NICOLAE
ESINENCU

Cum naiba,
Zburm toat via\a
+i nu observm:
Minile ni-s aripi,
! Picioarele coad
+i-apoi capul, capul
Acest motor
n care zgomotul
Nu mai nceteaz
De veacuri!

Am s-mi prind casa


De coada unei rachete
Interplanetare!
Dac terminm
De gurit pmntul
l gurim pn n partea opus
N-o s se fac
Curent?!
Cei care n-ajung la stele
Ajung n pmnt.
La ce m gndesc eu cteodat:
Dac m-a= apuca
S-i scot lui Tilic

COPILUL
TERIBIL
Plria de pe cap,
A= da de-un chipiu.
Dac m-a= apuca
S-i trag chipiul,
A= da de-o cciul,
H
Dac i-a= smuci cciula,

NICOLAE
ESINENCU
A= da peste-o casc!
Dac i-a= smuci casca,
A= da de-o plrie,
+i tot a=a!...
!
Iarba, firicelul
Sparge asfaltul,
Dar cum s ocoleasc
Ma=inile?!
La ce m gndesc eu cteodat:
Hogeagul fumeaz.
Geamurile pndesc.
Dar ce face poarta
Nu cumva clefie aer?!
Am s-i fac tatei
Un monument
Cu sapa n mn,
Alergnd dup mine!
Dac sco\i gazul,
Petrolul
+i apa,
Nu se dezumfl
Pmntul?!
COPILUL
TERIBIL

La ce m gndesc eu cteodat:

H
M, Nic, m,
Mult n-am s te rabd
De cte ori treci
Pe lng geamurile mele,
NICOLAE
ESINENCU

De attea ori faci cu ochiul so\iei.


+i-n loc de lingur
Ea mi vr n mn spltorul!
Hai-hai, Nic,
!
Totul e pn la o vreme!...
S-nghit mai multe semin\e
+i-ntr-o primvar
S m prefac
ntr-un cuib
De iarb verde...
Dac am s vd cumva
nv\torul meu pe strad,
Am s sar de la etajul nou
+i-am s-i dau
Bun ziua!
La ce m gndesc eu cteodat:
Cum merele
n zilele noastre
Sunt att de mari,
Ar fi o mare nenorocire
S se a=eze
Pe sub copac
Vreun Newton!

COPILUL
TERIBIL
Cndva cocostrcul
Ne-a salvat
Strbunii
De la foame =i sete, H
Acum e rndul nostru,

NICOLAE
ESINENCU
Al strnepo\ilor,
S vedem
Ce putem face
Pentru cocostrc.
!!
La ce m gndesc eu cteodat:
Dac iepurelui, totu=i,
N-au s-i creasc aripi,
O s dea de dracul!
S zicem c ne c\rm
Unul peste altul,
Unul peste altul,
S zicem c eu m ag\ de Lun,
+i m urc
Dar restul?!
n ultima carte,
La ultima fil
Am s fiu gsit...
Dac o s vede\i
C nu mai sunt,
S v uita\i atunci
napoi: o s vede\i un copil
COPILUL
TERIBIL

C-o floare n mn
Venind spre voi,
Venind spre voi, zmbind!
H Ce-ar fi oare
S-mi fac o rezerv de aer?!
Umplu dou-trei sute
NICOLAE
ESINENCU

De borcane cu aer
+i le-ngrop
La talpa casei
Las' s fie!
!"

La ce m gndesc eu cteodat:
Dac a= rupe-o
Acum
La fug,
Oare m-ar ajunge
So\ia?!
IZGONIREA FEMEII

De mult \ineam s intru n iad.


Dar tot n-am avut cnd.
Am s m reped acum!

Ce mai face\i, m dracilor?!


Tabac ave\i?
Rachiu?
Femei?
Atunci ce naiba v foi\i att?!

COPILUL
TERIBIL
Ia astmpra\i-v ni\el
+i da\i-v mai aproape.

H
Vd c ru v-a speriat atunci Turbinc acela,
Uite cum i tremur celui mic coada!
|ine\i-i, m, odat drcu=orului coada
+i explica\i-i c nu-s Turbinc...

NICOLAE
ESINENCU
M, da nu-i prea mare piatra?!
S nu-i rup piatra coada!
Treaba voastr,
!#
Dar ziceam s v da\i cu to\ii mai aproape,
Hai-hai, nu v fie fric,
Pute\i chiar face o roat n jurul meu,
Mult n-am de gnd s v \in... a=a!
Lua\i tabac,
Lua\i rachiu,
Le-am adus tocmai de pe Pmnt.
Dac vi-i fric s nu v otrvesc,
Uita\i-v, beau primul!
Ba am s aprind =i o \igar,
Dac vi-i fric de explozie!...
Ptiu!
Ce mai putoare fumam pe Pmnt!
N-ave\i pe aici, prin iad, vreun tabac mai tare?!
Poate gsi\i =i pu\in votc de-a voastr, a?!
Uh, parc mi-a trecut un cu\it prin mruntaie!
M, chiar numai dracii s-o bea!
Dar sta\i, ce v-a\i pornit la dans n jurul meu,
C nu de aceea ce v nchipui\i voi am venit aici!
COPILUL
TERIBIL

Dar lega\i-i, zic, odat coada drcu=orului cela,


C nu-l pot vedea tremurnd!
+i v-am spus s-i explica\i:

H Eu nu-s Turbinc!
Na-v, am =i pa=aport!...
Am venit, m dracilor,
NICOLAE
ESINENCU

S-mi iau femeia napoi


Iat de ce am venit!
Sta\i, nu protesta\i, o cumpr pe bani grei
+tiu c v-a\i cheltuit cu dnsa,
!$ Nici aici, n iad, nu se hrne=te pe degeaba.
O fust a\i pus pe dnsa, un cercel...
Dar o cumpr... a fost ce-a fost ntre noi,
Adic ntre mine =i nevast,
Dar ce-a fost,
Am hotrt s dau uitrii.
De, mi-am zis,
Cte se-ntmpl ntr-o via\ pmnteasc!
Dormea noaptea cu ochii deschi=i,
Dar parc putea s fie un pcat,
Dac dormea cu ochii deschi=i?
+i-am alungat-o!
Dar acum, m dracilor, am iertat-o...
M-am gndit mai mult
+i-am conchis c o femeie nu poate fi alungat
n nici un caz din cas... =i-apoi v-a= spune,
M dracilor, c e trist =i pe Pmnt
Fr o femeie lng tine!
Faci o mmlig
N-ai cu cine mnca mmliga!
Pui capul pe pern

COPILUL
TERIBIL
Perna e din cuie!
La o petrecere te duci
+i te prinzi c chiui aiurea!
Ce mai tura-vura, am venit, m dracilor,
S-mi iau femeia napoi, H
+i gata.

NICOLAE
ESINENCU
Cum nu-i aici?!
Dac dormea cu ochii deschi=i.
Tot avea ea un pcat.
+i tot aici trebuia s vin!
Jura\i c nu-i n iad! !%
Ei, m dracilor, s nu-mi umbla\i cu oca mic,
C de m pornesc eu,
Sunt mai al naibii dect Ivan Turbinc!
Gura!
Unde mi-a\i ascuns nevasta?!
Tot acum s-mi scoate\i n fa\a mea
Toate muierile voastre!
Nu blondele!
Nu ro=catele astea!
Nu zmbre\ele astea!
+i ce-mi vr\i n fa\ tunsele astea?!
Femeia mea avea prul lung
Ca fumul de \igar!
Altele s-mi scoate\i
COPILUL

+i s-mi treac cte una prin fa\!


TERIBIL

+i nu le grbi\i!
Asta nu-i a mea!

H Asta nu-i a mea!


Nici asta nu-i a mea!
Dar asta s-a mai f\it o dat prin fa\a mea!
NICOLAE
ESINENCU

+i asta a trecut!
+i asta!...
Cum, adic, mai multe nu-s?!
+i nevasta mea, atunci, unde-i?
!&
Ia drcie,
Adic,
Tot pe Pmnt trebuie s-mi caut femeia?!
MOMEAL PENTRU FEMEI

Dintre femei,
Mi-am ales-o
Pe cea mai frumoas.
Am scos-o unde e mai mult lumin
+i-i zic:
Ce facem acum
Cas facem?!
Cas, se mir dumneaei,
Pentru ce-i trebuie unei femei frumoase
Cas?!

COPILUL
TERIBIL
Un gard, zic, facem?
S avem gardul nostru!
Gard, se mir dumneaei,
Pentru ce-i trebuie
H
NICOLAE
ESINENCU
Unei femei frumoase
Gard?!
Un par s batem, zic,
S =tim c lng parul sta ne-am iubit,
!'
Un par batem?!
Par, se mir dumneaei,
Pentru ce-i trebuie unei femei frumoase
Par?!
Dar un copil, zic,
Un copil, care s duc frumuse\ea ta
Mai departe,
Facem?!
Copil, se mir dumneaei,
Ce s fac cu un copil?!

Nu, zic, a=a nu-i bine,


Trebuie s ne despr\im
+i ne-am despr\it.
Dintre femei,
Mi-am ales-o pe cea mai de=teapt.
O apuc de mn =i-i zic:
COPILUL
TERIBIL

Cas facem?!
Cas? se mir dumneaei.

H Un gard, zic, facem,


Ca s avem n jurul nostru un gard?!
NICOLAE
ESINENCU

Gard? se mir dumneaei.


Un copil, zic,
Un copil
" Facem?!
Un copil? se mir dumneaei.
Dar un par, zic,
Un par pe pmntul acesta
Batem?!
Un par?! se mir dumneaei.
Nu, zic, a=a nu-i bine,
Trebuie s ne despr\im
+i ne-am despr\it...
Dintre femei,
Mi-am ales-o
Pe cea mai urt.
M uit la dnsa
+i-i zic:
Cas facem?

COPILUL
TERIBIL
Facem, zice.
+i vr minile pn la coate n lut.
Un gard, zic, facem? H
Facem, zice,

NICOLAE
ESINENCU
+i se-mplete=te ca nuiaua n gard.
O fntn, zic, facem?
Facem, zice, "
+i ncepe s sape pmntul cu minile.
Dar un copac, zic, sdim?
Sdim, zice,
Dar sdim unul pentru tine
+i unul pentru mine.
Dar un copil, zic, facem?!
Facem, zice.
+i se apuc s mpleteasc leagnul!...
COPILUL

Cas, azi, avem.


TERIBIL

Gard n jurul casei avem.


Fntn lng cas avem.

H Doi copaci lng fntn avem.


Un copil lng noi avem.
Cteva ginu=e avem.
NICOLAE
ESINENCU

O coad de purcel avem...


Totul avem!
Acum stm
+i ne gndim:
" Oare ce s mai facem, Doamne?
GELOZIE

Dac n-ai fi fost


Cine ai fost,
Poate \i-a= spune =i eu acum alte cuvinte,
Poate m-a= uita =i eu acum altfel la tine,
M-a= lua pe urma ta,
Dar a=a...
Ia s-mi spui:
Ce ai avut cu Shakespeare
De te-a numit tocmai Julieta?

COPILUL
TERIBIL
Pentru care merite ale tale
L-ai fcut s-\i potriveasc astfel numele?!
Sau poate n-am dreptate?!
Atunci s-mi spui:
H
NICOLAE
ESINENCU
Ce-ai cutat n budoarele lui Balzac?
Sau iar n-ai fost tu?!
Dumnezeule, dar cine a plns
Prin conacele lui Pu=kin, "!
Fcnd-o pe Tatiana,
Nefericit?!
Dar cine s-a despuiat
n atelierele lui Picasso?
n trupul cui
+i-a nmuiat pensulele
Rafael?!
Nici despre cel ce te a=tepta
Pe lng plopii fr so\
Nu vrei s-mi spui nimica?!
Atunci s-\i amintesc nc ceva:
De unul Lorca
Ai auzit?
De Gui de Maupassant
Ai auzit?
De unul Dreiser
COPILUL

Ai auzit?!
TERIBIL

De Verhaeren?!
+i-apoi cine l-a urmat pe Hemingway

H Prin savane,
Pe la coridele din Spania?!
|ie sau nu \ie
NICOLAE
ESINENCU

|i-a dedicat o carte ntreag de vise Stendhal?!


Tu sau nu tu
O fceai pe Ana Karenina
De, te-ndrgosteai de un tnr,
"" De, nu-\i mai plcea btrnul de lng tine!
Ai alergat
Cu Esenin
Pe sub mestecenii Rusiei!
El \i-a prins luna la ureche,
Sau poate nu el?!
Ca s nu mai vorbim
De zilele petrecute cu Gauguin
Sub soarele insulei,
Unde ai tot facut-o pe mulatra
ntins pe o frunz
De palmier.
Ca s nu mai vorbim de Epoca Rena=terii,
Despre acei cntre\i vesti\i ai antichit\ii
Care alergau

COPILUL
Cu ceata

TERIBIL
Pe urma ta!...

H
La c\i le-ai zmbit?
La c\i le-ai fcut copii?!
Acum se nvrte n jurul tu acesta,

NICOLAE
ESINENCU
Cum i zice...
Vieru!
Ro=e=ti?
Pleci ochii?!
"#
|i-am spus, femeie:
Dac n-ai fi fost
Cine ai fost,
Poate \i-a= spune =i eu acum alte cuvinte,
Poate m-a= uita =i eu acum altfel la tine,
Poate m-a= lua =i eu acum n urma ta,
Dar a=a...
COPILUL
TERIBIL

+tii ceva?
Of, dar stai!
Unde te duci?!

H Iar s te caut?!
Iar s n-am somn?!
Iar vrei s m-nnebune=ti?!
NICOLAE
ESINENCU

A=teapt, cel pu\in,


S-mi pun
Papucii!

"$
+I CUM PORNEAM LA DRUM...

Eram de-acum la u=
Cnd m-a strigat tata:
Chibrituri ai luat?
O can ai luat?
Un =tergar?
+i un codru de pine?
+i o lingur?
+i ni=te ncl\ri?

COPILUL
+i ni=te schimburi de noapte?

TERIBIL
+i plria?
+i un creion?
+i o hrtie?
+i un ac?
+i o a\?
H
NICOLAE
ESINENCU
+i un nasture?
+i o glug de ploaie?
+i un portret de-al mamei?
+i tutun?!
"%
Eram de-acum la poart
Cnd m-au nconjurat fra\ii
+i copiii mahalalei:
Cr\i ai luat?
Ierbarul ai luat?
Adresa ai luat?
Da ni=te jocuri?
Da ni=te cntece?
Jocul de-a chimia?
Jocul de-a v-a\i ascunselea?
Mingea?
Poarca?
Scrnciobul?
Ia =i scrnciobul!...

Eram de-acum pe deal,


Cnd mama m-a ajuns din urm:
Da mrul ista?
COPILUL
TERIBIL

Da pumnul ista de prune?


Da mna asta de gru?!...

H +i am ajuns
Acum triesc la ora=
+i cerc s le potrivesc pe toate:
NICOLAE
ESINENCU

+tergarul
L-am pus n cui ca, de cte ori l voi vedea,
S-mi amintesc de mama.
Papucii,
"& De=i nu mai au tlpi,
i pstrez,
C a=a ar fi fcut =i tata.
Plria
O mbrac de cte ori ies n strad,
S m vad to\i
Cum se poart prin pr\ile noastre
Plriile!
Cana, lingura, chibriturile, pinea
Le-am pus pe toate la loc de cinste.
De altfel,
Acolo am pus =i creionul,
+i cr\ile, =i ierbarul,
+i portretul mamei...
Ct prive=te jocurile,
Ct prive=te cntecele,
Mingea,
Poarta,

COPILUL
TERIBIL
Merele,
Prunele
Le-am mpr\it copiilor de prin cur\i...
Parc am gsit loc pentru toate,
Atta doar c nu =tiu nicidecum
H
NICOLAE
ESINENCU
Ce s fac cu mna asta de gru?!
Ies la balcon,
Cobor n curte,
Umblu pe strzi,
+i iar m ntorc n curte, "'
+i iar ies la balcon,
+i iar umblu pe strzi,
+i boabele de-acum mi ard palmele,
+i boabele mi desfac degetele!...
Abia azi mi dau seama:
Era cazul s-l ascult pe tata
Era cazul s iau cu mine mai mult
Tutun!
COPILUL TERIBIL

Mi-am pus capul subsuoar


+i am ie=it =i eu pe bulevard
S mai vd
Ce face
Lumea!

La scar,
Doi, trei copii au nceput
Pe loc
COPILUL

S m imite,
TERIBIL

Dar n-am rmas s-mi pun mintea cu ei,


Ie=isem doar s vd

H Lumea mare
+i mi-am cutat de drum.

Portarul, care taman cur\a fereastra,


NICOLAE
ESINENCU

nchide geamul, se repede la nevast


+i strig: nu l-am vzut, nu-l cunosc,
Dac vine mili\ianul, eu nu-s acas!
#
Tii! =i casc ochii nevasta portarului
+i o ia la fug naintea mea,
De mai mare dragul s-o urmre=ti.
n dou-trei clipe toate vecinele alergau
naintea mea, deschiznd u=ile
Celorlalte vecine,
Ducndu-se la vale ca ni=te motociclete,
Zbrnind =i lsnd n urma lor grozav fumraie,
nct nici picioarele nu li se vedeau!
Trebuie s v spun:
Amicii de la bufetul de pe bulevard,
Cu paharele ridicate,
M-au urmrit n tcere, pn n-a rmas nici pic de vin
Pe fundul paharelor,
Iar bufetierul era ct pe ce s nghit furtunul,
A srit ca ars de sub tejghea, unde se afla,
A trecut glonte pe lng mesele asaltate de clien\i
+i s-a aruncat drept la mine:
N-a= putea s-i ntorc datoria, banii?!
ntreab =i se uit cu groaz la capul meu.

COPILUL
Nu, i-am spus, =i-am mutat capul de sub bra\ul stng

TERIBIL
Sub cel drept,
Lsndu-l astfel =i mai ncurcat,
C n-o s-=i mai vad banii,
O dat ce capul meu =i-a fcut loc subsuoar! H
Mare tulburare

NICOLAE
ESINENCU
N-am vzut s produc nici
Printre vechile cuno=tin\e.
O face pe nebunul, am auzit pe unul din spate,
Duce capul subsuoar,
#
Ca s ne credem cu picioarele n sus,
Ne are de pro=ti!
Mili\ianul de la intersec\ie
A ridicat mna spre chipiu, s m salute,
Dar a rmas cu mna n aer,
A-n=fcat fluierul s-l duc la gur,
Dar mai s-l calce o ma=in =i s-a luat
Pe urma ma=inii!
S fiu al naibii c-mi placi,
Mi-a strigat de la o arunctur de b\,
n plin strad =i fr pic de ru=ine,
Ea, femeia pe care am iubit-o.
Uite numai, zice ea,
Cu frezura stai mai trist, \i cade n ochi, n rest,
+i cu capul subsuoar e=ti splendid!
I-am spus c asupra frezurii am s mai reflectez,
C acum m grbesc la fotograful meu!
Hop, zice acela, cnd m zre=te,
Stai a=a, nu te mi=ca,
+i face \anc! cu aparatul, face \anc, \anc, \anc!
COPILUL
TERIBIL

Acum, zice, pune capul la picioare.


Minunat, zice, \anc, \anc, \anc!

H
Dac po\i, zice, a=eaz-te pe cap.
A=a, \anc, \anc, \anc!
+i acum, zice, d-i un picior capului.
O! |anc, \anc, \anc!...
NICOLAE
ESINENCU

Dar, zice, n-a= putea s-mi fac o fotografie


Cu capul tu?!
Am sim\it c obosesc
#
+i am pornit ncet
Spre cas.
Dup asemenea promenad,
Mai trist
Mi s-a prut fa\a du=manilor mei,
Cu care am luptat de mic,
Fa\a du=manilor mei =i fa\a fotografului,
Care a rmas foarte ntristat cnd i-am spus
C nu-i pot lsa capul n atelier
S-mi fac,
Peste noapte,
Poate cea mai superb fotografie!
Dar =i mai trist mi s-a prut
Fa\a vechiului meu prieten
Care, cnd m-am ntors de la promenad,

COPILUL
TERIBIL
M a=tepta n prag.
S-a bucurat ca un copil cnd m-a vzut venind!
A aprins pe loc o \igar,
Apoi =i-a cerut scuze c n-a observat mai nainte
C-mi lunecase capul de pe umeri. H
Mi-a a=ezat napoi ntre umeri capul,

NICOLAE
ESINENCU
Apoi mi-a spus foarte ndurerat
C ieri, noaptea,
L-a lepdat nevasta!
Tii, #!
Dar uite ce face m\a ceea acolo, la geam
S =tii c mi-a mncat pe=tii
Din acvariu!
MELODRAM{

Of,
Bine c am scpat
+i de porcria asta cu melodramele!
Eu m uitam n ochii ti,
Tu nu te uitai n ochii mei.
Eu m apropiam de tine,
Tu nu te apropiai de mine.
Eu \i fceam cu ochiul,
Tu nu-mi fceai cu ochiul.
Eu puneam mna pe umrul tu,
COPILUL
TERIBIL

Tu nu puneai mna pe umrul meu.


Eu mi lipeam obrazul de obrazul tu,
Tu nu-\i lipeai obrazul de obrazul meu.

H Eu \i strngeam mijlocul,
Tu nu-mi strngeai mijlocul.
Eu clcam pe urmele tale,
NICOLAE
ESINENCU

Tu nu clci pe urmele mele.


Sau:
Tu te uitai la mine,
#" Eu nu m uitam la tine.
Tu mi fceai cu ochiul,
Eu nu-\i fceam cu ochiul.
Tu te apropiai de mine,
Eu nu m apropiam de tine.
Tu puneai mna pe umrul meu,
Eu nu puneam mna pe umrul tu.
Tu mi strngeai mijlocul,
Eu nu-\i strngeam mijlocul.
Tu \i lipeai obrazul de obrazul meu,
Eu nu-mi lipeam obrazul de obrazul tu.
Tu clcai pe urmele mele,
Eu nu clcam pe urmele tale...
Sau:
Eu m uitam n ochii ti,
Tu te uitai n ochii mei.
Eu m apropiam de tine,
Tu te apropiai de mine.
Tu mi puneai mn pe umr,
Eu \i puneam mna pe umr.

COPILUL
TERIBIL
Eu clcam pe urmele tale,
Tu clcai pe urmele mele.
Eu \i =opteam la ureche,
Tu mi =opteai la ureche.
Eu \i srutam gura, H
Tu mi srutai gura.

NICOLAE
ESINENCU
Eu \i strngeam mijlocul,
Tu mi strngeai mijlocul.
Eu \i scoteam haina,
Tu mi scoteai haina.
Dup tine alerga brbatul tu, ##
Dup mine alerga nevasta mea.
Dup tine plngeau copiii ti,
Dup mine plngeau copiii mei...
Of,
Am scpat =i de porcria asta!
Acum e mult mai u=or:
Eu nu m uit n ochii ti,
Tu nu te ui\i n ochii mei.
Tu nu-mi faci cu ochiul,
Eu nu-\i fac cu ochiul.
Tu nu te apropii de mine,
Eu nu m apropii de tine.
Eu nu-\i pun mna pe umr,
Tu nu-mi pui mna pe umr.
Eu nu-\i strng mijlocul,
Tu nu-mi strngi mijlocul.
Eu nu-mi lipesc obrazul de obrazul tu,
COPILUL
TERIBIL

Tu nu-\i lipe=ti obrazul de obrazul meu,


Eu nu calc pe urmele tale,
Tu nu calci pe urmele mele.
H Eu nu-\i srut gura,
Tu nu-mi sru\i gura.
Eu nu-\i scot haina,
NICOLAE
ESINENCU

Tu nu-mi sco\i haina.


Dup tine nu alearg brbatul tu,
Dup mine nu alearg nevasta mea.
Dup tine nu plng copiii ti,
#$ Dup mine nu plng copiii mei.
Tu nu m salu\i,
Eu nu te salut.
Tu nu m =tii,
Eu nu te =tiu.
+. a. m. d.
TELEVIZORUL

Am impresia c
Televizorul nghite totul.
Era o punte verde peste ru,
Soarele se ghilosea n ap
+i eu alergam descul\ pe punte,
Puntea alerga naintea mea,
Eu alergam dup punte,
Soarele alerga dup mine.

COPILUL
Nu mai este puntea.

TERIBIL
Am impresia
A-nghi\it-o televizorul!
Era un copac de alun
Lng fntna noastr.
H
Fntna da oamenilor ap,

NICOLAE
ESINENCU
Iar copacul alune.
O cldare de ap
+i un buzunar de alune.
Nu mai este lng fntn alunul.
#%
Am impresia
L-a-nghi\it televizorul!
Satul avea doi cocostrci
Veneau primvara
+i plecau toamna trziu,
Aduceau cu dn=ii primvara
+i lsau satului toamna
Cu ogrzile pline de copii.
De la un timp
Cocostrcii nu se mai arat
Deasupra satului nostru.
Am impresia
I-a-nghi\it televizorul!
n preajma satului
Totdeauna p=teau c\iva cai:
Un cal alb
+i un cal roib.
Albul ron\ia stele,
COPILUL
TERIBIL

Roibul ron\ia iarb...


Nu se mai vd pe nicieri caii.

H
Am impresia
I-a-nghi\it televizorul!
Lng mine tria nv\torul meu
NICOLAE
ESINENCU

+i avea el o fat
Cu care mereu vroiam s fac lec\iile.
Eu alergam spre dnsa,
Ea alerga spre mine
#& +i cnd, nop\ile, dormeam,
Tot unul spre altul alergam...
ntr-o zi, nv\torul meu
A plecat din sat
Cu familie cu tot
+i de-atunci nimic nu se mai aude despre ei.
Am impresia
I-a-nghi\it televizorul!
ntr-o zi, am plecat =i eu din sat,
Drumul m-a petrecut pn la =osea,
Mama =i tata.
Eu m-am urcat n autobuz,
Drumul s-a lipit de mama,
Mama s-a lipit de tata
+i to\i s-au repezit n urma mea.
Acum nu se mai vede drumul cela.
Am impresia
L-a-nghi\it televizorul!
Un timp,

COPILUL
TERIBIL
Primeam scrisori de la rude:
De la mama,

H
De la tata,
De la fra\i,
De la surori,
Pn =i copila vecinei mi scria.

NICOLAE
ESINENCU
mi scriau cnd a-nflorit liliacul,
mi scriau cnd se coceau cire=ele,
mi scriau cnd fierbea vinul...
Acum nu mai primesc scrisori. #'
Am impresia
Le-a-nghi\it televizorul!
Unul care a trecut pe la \ar
Mi-a comunicat
C izvorul de lng plop a secat.
A rmas doar o gaur
Prin care fluier vntul...
Am impresia
L-a-nghi\it televizorul!
mi fcusem
O mul\ime de prieteni n ora=,
La fiecare col\ de strad
M a=teptau cte doi-trei.
Cum am dormit, m-ntreba unul.
De ce-s palid, m-ntreba altul.
N-am nevoie de ceva, m-ntreba al treilea.
Acum la col\ul de strad
E doar frunza toamnei...
COPILUL

Am impresia
TERIBIL

I-a-nghi\it televizorul!
Trei feciori mi-a fcut so\ia.
H Cnd ea i \inea n bra\e,
Cnd eu i \ineam n bra\e,
Cnd ei se urcau n bra\ele noastre.
NICOLAE
ESINENCU

Feciorul mai mare acum


E mai mult pe la =coal.
Feciorul mijlociu zilnic
Se czne=te n ograd
$
S-ncalece o biciclet.
Feciorul mai mic
Tot vrea s deschid u=a, s ias afar...
Am impresia
C-i nghite televizorul!
Mai nainte so\ia mea,
Dac se rupea o clip de la buctrie,
Se arunca ndat napoi n camer.
Unde e=ti! Striga
+i m sruta.
Cteodat nici la buctrie nu vroia s se duc,
Se-ncle=ta de gtul meu

COPILUL
+i nici gnd s m elibereze.

TERIBIL
Am =i uitat cnd am fost srutat
Ultima oar...
Am impresia
O-nghite televizorul! H
Dac ntr-o zi

NICOLAE
ESINENCU
Ve\i auzi
C nici eu nu mai sunt,
S =ti\i
C m-a-nghi\it
$
Televizorul!
ROBOT

Cum s-a nscut,


A =i strigat la prin\i:
S nu v mai rsti\i la mine!
+i de ce v-a\i a=ezat?
Ia s-mi trage\i un cntec!
Ia slta\i-mi o hor!
Dar ce, nu pute\i ridica picioarele mai sus?!
Dar ce, nu pute\i deschide gurile mai tare?!
Tat, ia arat-i, mamei cum trebuie s danseze!
COPILUL
TERIBIL

Mam, ia arat-i, tatei cum trebuie s cnte!


A=a, tat!
A=a, mam!
H Hopa!
Acum la stnga!
Acum la dreapta!
NICOLAE
ESINENCU

Da unde vi-i zmbetul?!


Da unde vi-i chiotul?!
Ia s-mi mnca\i piatra ceea!
Ia s-mi roade\i b\ul sta!
$ Ia, tat, s-mi prinzi acum iepurele cela!
+i ce dac-i departe!
+i ce dac te doare piciorul!
+i ce dac n-ai prins iepuri niciodat!
Ai s-l prinzi acum!
Prinde-l!
Ba stai, c-l prinde mama!
Prinde, mam, iepurele cela!
Iar tu, tat, de ce-mi stai
Ia trnte=te-te cu stlpul cela!
Ia sparge cu capul
Zidul sta!
Ia pune o capcan n gaura din gard!
A=a, acum mai trnte=te-te o dat
Cu capul de grad
+i mai pune o capcan!
O s prindem acolo bunelul =i bunica!
Mi=c-te, c mai ai s ajungi ma=ina ceea!
Mi=c-te, c mai ai s prinzi trenul cela!

COPILUL
TERIBIL
Mi=c-te, c mai ai s prinzi avionul cela!
Ce =chioptezi, mam?
+i unde-i iepurele?
Cum, nu l-ai prins?!
Da cine s-l prind?!
H
Nu-mi trebuie iepure de cas!

NICOLAE
ESINENCU
Eu \i-am artat iepure de cmp!
E pe cellalt deal
Mai ncearc o dat!
Ia exemplu de la tata
Uite cum se \ine de coada avionului cela! $!
Las, tat, avionul,
C nu-mi trebuie!
D-\i drumul de-acolo!
+i ce dac e=ti la mare nl\ime?!
Ia minile de pe coada avionului
C-mi mu=c piciorul!
Numr pn la trei:
Unu, doi, trei!
Bravo! Acum s nu ndrzne=ti
S-mi cazi la pmnt!
+i ce dac n-ai aripi!
Desf bra\ele =i zboar!
Ia, mam, decoleaz =i tu!
+i ce dac n-ai zburat niciodat
Ai s zbori acum!
Nu-i ru,
Dar n-aud vuietul motoarelor!
S-mi vui\i n unison!
COPILUL
TERIBIL

Sunte\i avioane supersonice!


Cum nu,
Dac eu v spun c sunte\i!
H Ridica\i-v mai sus!
Eu v spun: mai sus!
+i-acum, cu toat viteza,
NICOLAE
ESINENCU

S-mi pupa\i pmntul!


A doua zi dup na=tere,
Cnd se trezesc prin\ii
$" Drdind de fric,
El, Robotul, de-acum st n fa\a lor:
Drep\i! strig el la tata.
Drep\i! strig el la mama.
Sare mama din pat,
Sare tata din pat,
Culcat! strig el la mama.
Culcat! strig el la tata.
Doi pa=i nainte! strig el la mama.
Doi pa=i nainte! strig el la tata.
Stnga-mprejur!
n coloan cte unul
nainte, mar=!
Unu-doi-trei!
Unu-doi-trei!
Dar n-aud cntec! strig copilul.
Unde vi-i bravura de o=tean?!

COPILUL
Cnta\i!

TERIBIL
A-ta-cm!!!
Pune\i mna pe bunel!
Pune\i mna pe bunic!
Trage\i cu tunul n ei!
n=fca\i sora!
H
NICOLAE
ESINENCU
Fuge bunelul!
Fuge bunica!
Se zbate sora!
Rde, hohote=te, $#
Se trnte=te cu fundul de pmnt
Copilul-robot,
Nscut de o mam-robot
+i de un tat
Robot!
VI| DE VIE
Poem

Am ntrebat vntul:
Ce =tii, vntule, despre Moldova?
Am ntrebat Luna:
Ce =tii, Lun, despre Moldova?
Am ntrebat stelele:
Ce =ti\i voi, stelelor, despre Moldova?
Moldovenii nc de demult
COPILUL
TERIBIL

=i legau opincile
Cu vi\ de vie.

H Moldovenii nc de demult
=i legau por\ile
Cu vi\ de vie.
NICOLAE
ESINENCU

Moldovenii nc de demult
=i legau dragostea
Cu vi\ de vie.
$$
Moldovenii nc de demult
+i-au legat via\a
Cu vi\ de vie.

***
Venim spre var
+i lumina verde a vi\ei de vie
ncepe s urce spre cer.
Mergi un kilometru
Vi\ de vie.
Mergi doi kilometri
Vi\ de vie.
Mergi zeci de kilometri
Vi\ de vie.
Ridicat n aer,
La nl\imea zborului contemporan,
Aceea=i panoram te surprinde
Vi\ de vie.

COPILUL
Iat, de mii de ani

TERIBIL
|in =i trag moldovenii vi\a de vie
Pe sub aceste dealuri
Care se cheam Moldova!
H
***

NICOLAE
ESINENCU
Se fac =i spturi arheologice:
La un metru
Urme de vi\ de vie.
La doi metri $%
Urme de vi\ de vie.
La sute de metri
Urme de vi\ de vie.
+i cea mai veche din urme
S-a dovedit a fi rdcina
Gsit la Naslavcea,
n nordul Moldovei.
Se trie, se zice, spre noi,
Spre lumin[,
Din strfunduri,
Mai bine de 25 milioane de ani
+i nu se pierde!
n jurul vi\ei de vie
Ne nghesuim
Ca la un foc!
Cum trec drume\ii,
Tot se abat din cale
+i tot spre focurile noastre!
+i n jurul nostru sunt numai dealuri:
Dealul Ioanei, dealul lui Ion,
Dealul Mriei, dealul lui Prslea...
COPILUL
TERIBIL

A=a cum de secole au czut


|ranii prin brazde,
A=a se ridic dealurile.
H +i toate aceste dealuri
Au crescut n \ar.
NICOLAE
ESINENCU

Trec printre vii


Tulburat de lumin!
Pe vi rurile noastre,
Care ne dau ap[
$&
Pentru via\a noastr:
Sub tufe, frumos ca pasrea,
C`nt[ izvorul.
Ape albastre
Ca cerul albastru
De deasupra \rii noastre.
Cnd obosesc podgorenii,
Bat n grab pari tari,
Anin vi\a de vie
+i, ct aceea se zbate,
Ei mai au timp s trag
Cte o \igar!...
+i atunci n deprtare
Se vd venind nevestele:
Ana, Maria, Ioana,
Ileana, +tefana, Andra...
+i cum ele tot urc dealul, strig:
Ioane, +tefane, Tudore,
Mihaile, Simioane...

COPILUL
Brbate!

TERIBIL
+i cum =i-aud numele,
Dintre vii se ridic brba\ii:
Ion, Trofim, +tefan, Constantin,
Radu, Tudor, Mircea...
nal\i
H
NICOLAE
ESINENCU
+i lumina\i
De dor!
Suntem o vi\ de vie!
Uita\i-v la snii fecioarelor noastre $'
Struguri grei
Din coard grea
De vi\
De vie!
Strbunelul taman punea temelia casei,
Cnd deodat, dup poart, se auzi: Turcul!
Rmase casa bunelului n temelie.
Ctre primvar
Se dezleag cerul
+i pe deasupra plaiului nostru
Trec cocoarele.
Barz pe cas
Copil n cas!
+i cum tot zboar cocoarele,
Se tot coboar[
Pe casa lui Ion,
Pe casa lui Gheorghe,
Pe casa Mariei.
+i cum se coboar[,
COPILUL

Din cas \=nesc copiii:


TERIBIL

Copiii lui Ion,


Copiii lui Gheorghe...

H Nene Ioane, unde te-ai nscut?


n deal la vie.
Nene Trofim, unde te-ai nscut?
NICOLAE
ESINENCU

n deal la vie.
Nene Tudor, unde te-ai nscut?
n deal la vie.
Nene Ioane, unde e feciorul matale?
% n deal la vie.
Nene Ioane, unde e fiica matale?
n deal la vie.
Nene Ioane, unde e nevasta matale?
n deal la vie.
Nene Ioane, unde te duci?
n deal la vie.
Dealurile Moldovei
Butoaiele Moldovei.
Butoaie de lumin!
ntre izvor =i frunz
Dorul moldoveanului,
ntre so\ie =i copii
Pacea moldoveanului.
ntre deal =i deal
Ve=nicia moldoveanului.
Bunelul punea taman pere\ii casei,
Cnd deodat la poart se auzi iar: Turcul!
A=a a =i rmas casa bunelului
Cu pere\ii neridica\i.

COPILUL
TERIBIL
Pe un deal vi\ de vie,
+i pe alt deal vi\ de vie.
Pe o vale vi\ de vie,
+i pe alt vale vi\ de vie.
H
NICOLAE
ESINENCU
De la un orizont la altul
Doar vi\ de vie!
De la un capt la altul
Doar lumin!
%
De mai multe secole
Tragem vi\a de vie
De sub aceste dealuri,
Care se cheam Moldova.
+i de mai multe secole
Biruim!
Ce-i drept,
Odat ne-a fost greu
Era s pierdem vi\a de vie.
Du=manii au nghesuit strbunelul
+i bunica n cetate,
Sge\i! strigau strmo=ii mei.
Ba=ibuzucii tot veneau,
Dar ei nu mai aveau sge\i.
Suli\i! strigau strmo=ii mei.
Ba=ibuzucii tot veneau,
Dar ei nu mai aveau suli\i.
Hran! strigau ei.
Ba=ibuzucii tot veneau,
COPILUL
TERIBIL

Dar ei nu mai aveau hran.


Ap! strigau ei.
Ba=ibuzucii tot veneau,

H Dar ei nu mai aveau ap.


Sge\i n-aveau,
NICOLAE
ESINENCU

Dar cetatea se \inea.


Suli\i n-aveau,
Dar cetatea se \inea.
Hran nu mai aveau,
% Dar cetatea se \inea.
Acum n-aveau nici ap!
+i ba=ibuzucii tot veneau!
+i ba=ibuzucii tot veneau!
+i ba=ibuzucii tot veneau!
+i-atunci cineva strig: cocostrcul!
Deasupra lor, deasupra cet\ii
Apru un cocostrc cu un strugure
}n cioc! Cocostrcul arunc strugurele,
Strbuneii mei =i potolir setea
Cu poame
+i iar se ridicar la lupt
Biruir!
Cocostrcul a rmas s fie
Pe vecie
Simbolul moldoveanului!
Vi\a de vie
Via\a moldoveanului!
Cei care \in zi =i noapte
Vi\a de vie
Au palmele arse

COPILUL
TERIBIL
De lumin!
|ara mea e mic,
Dar dac o iube=ti
Margini n-are! H
NICOLAE
ESINENCU
***
ntr-o zi, demult,
Tata m-a luat =i pe mine la vie.
Mi-a pus vi\a de vie n palme %!
+i, cnd a vzut c vi\a
mi arde palmele =i fa\a,
A strigat: \ine-o!
|ineam vi\a de vie n palme,
Vi\a mi ardea palmele =i fa\a,
Strigam =i-l urmream pe tata
Cum se deprta,
Tot mai departe =i mai departe,
Tot mai mic =i mai mic se fcea
Tata se ducea s lupte cu neam\ul!

***
E nevoie de o nou for\
n lupta cu vi\a de vie
+i \ranii
Mereu =i trimit feciorii
La carte.
Tu, Ioane,
Zice tata la despr\ire feciorului,
COPILUL
TERIBIL

Fii atent,
Ascult oamenii,
Scoate nv\minte,

H Prinde carte,
F pe-acolo la ora= ce vei face
+i grbe=te-te ncoace.
NICOLAE
ESINENCU

Copiii podgorenilor se duc n ora=e,


Plini de dor de cas,
Studiaz la universit\i,
%" Rod pinea studen\easc patru, cinci, =ase ani.
+i-ntr-o bun zi
Se-ntorc la para vi\ei de vie.
Peste dealurile Moldovei
Tot vi\ de vie.
Se leagn vile
De atta lumin!
Acum important e, zice tata,
S ridicm vi\a spre soare!
Cic, arcurile strmo=ilor no=tri
Erau fcute din vi\ de vie!
Vi\a de vie pe care tata o trage din pmnt,
Seara, o aduce acas,
Leag poarta cu ea,
Gardul leag,
Prinde acoperi=ul casei,
}mplete=te panere
+i o arunc n cuptor,
Unde n vatra focului,
Ct covat de mare,

COPILUL
Se coace

TERIBIL
Pinea familiei!

***
Tata fumeaz.
H
Cnd a nceput rzboiul, zice,

NICOLAE
ESINENCU
Iat aici stteam, pe acoperi=.
Eu aici stteam, zice,
Nevasta sttea colo
+i cnd
%#
Tata arat bttura casei
Puneam acoperi=ul casei,
Iar nevasta mi ddea de jos olane,
Deodat auzim un rcnet:
Neam\ul!...
Iat cum se ntmpl,
Zice tata,
Taman cnd s ne iubim,
A trebuit s m lupt cu neam\ul!
Tu, femeie, nu mai plnge!
Tata ia olanul din mna mamei
+i-l pune pe acoperi=.
Iat cum se-ntmpl,
Zice mama,
Cnd taman s ne iubim,
Tu te-ai dus s lup\i cu neam\ul.
Tu, brbate, nu mai plnge!
Mama ia olanul =i-l ntinde tatei...
Tata a plecat la rzboi
+i vi\a familiei noastre
COPILUL
TERIBIL

A rmas s-o \in mama.


Eu nu =tiam cnd avea s se-ntoarc

H brbatul,
Zice mama,
Dar =tiam c, dac nu se stinge focul nostru,
NICOLAE
ESINENCU

El se va ntoarce!
|ineam vi\a de vie,
Cu palmele o \ineam,
Cu gura o \ineam,
%$ Cu picioarele o \ineam,
}n genunchi o \ineam,
}n lacrimi o \ineam,
Pe frig o \ineam,
Pe ploaie o \ineam...
Trebuia s ard focul casei noastre,
S[ ard[!
S[ ard[!
Cnd s-a ntors tata din rzboi,
A gsit ograda,
A gsit vi\a,
+i a gsit-o pe mama,
Alb
Ca zpada!
Pune tata olane pe cas,
Cre=te acoperi=ul!
Dar toate femeile
}=i a=teptau brba\ii.

COPILUL
TERIBIL
Poate nu face s-l mai a=tep\i, Dumitro?
Cum s nu vin, femeie!
Poate nu face s-l mai a=tep\i, Sofico!
Cum s nu vin, surato?!
Poate nu face s-l mai a=tep\i, Anico! H
Cum s nu vin, Ioane,

NICOLAE
ESINENCU
Iubea att de mult vi\a de vie!

***
Tata zice: %%
Cnd pui parul n pmnt,
S-l ba\i astfel nct
Vntul s nu ia casa.
Tata zice:
Cnd pui piatra n perete,
S-o a=ezi astfel nct
Apa s n-o ia.
Tata zice:
Cnd ridici acoperi=ul casei,
Leag-l astfel nct
Timpul s nu ia casa.
Pune tata olane pe cas!

***
Ne a=ezm casele pe dealuri,
Astfel s ne putem vedea mai bine.
+i strigm de pe deal:
Bun ziua, lele Mari\!
COPILUL
TERIBIL

Bun ziua, nene Ioane!


Pofti\i la nunta noastr, lele Mari\!
Pofti\i la nunta noastr, nene Ion!

H +i de pe cellalt deal:
Bun ziua, lele Sofic!
NICOLAE
ESINENCU

Bun ziua, nene Nic!


Pofti\i la cumtria noastr, lele Sofic!
Pofti\i la cumtria noastr, nene Nic!
%& +i de pe alt deal:
Nene Ioane =i lele Marie,
Da\i-mi fata de so\ie!
Se uit nenea Ion la fat.
Se uit lelea Mria la flcu.
|ranul mai nti
Ar vrea s =tie cui d fata.
Copila lui
A fost crescut cum trebuie, pzit,
Taman bun acum s fie iubit.
Att c ar vrea s =tie
Cui ncredin\eaz fata.
Iar ct prive=te nunta, el, mirele,
S nu-=i fac griji,
Mesele vor fi ncrcate cu pine =i vin.
Oaspe\i vor fi satele din mprejurimi.
Att c acum ar vrea s =tie
Cui druie=te fata.
Mirele rde, ia fata

COPILUL
TERIBIL
+i i spune socrului =i soacrei
S nu-=i bat capul,
Cci totul e gata.
+i masa e ncrcat de bucate,
+i oaspe\ii sunt n drum,
H
Att doar c mireasa

NICOLAE
ESINENCU
S mai aib ceva de spus.
Nu, mireasa n-are nimic de spus.
Mireasa pleac ochii!
%'
***
Prietenul tatei s-a ntors
Din rzboiul cu neam\ul
Numai cu un picior.
Tata coboar dealul,
Trece valea,
Urc dealul,
+i se opre=te lng tufa de vie,
Unde se czne=te fostul su camarad de arme,
Anton-invalidul,
+i-i ia vi\a din mini:
Antoane, mai odihne=te-te, frate!
Eu nu =tiam cnd
Avea s se ntoarc brbatul,
Zice mama,
Dar =tiam: dac nu se va stinge
Focul nostru,
El se va ntoarce!
COPILUL

|ineam vi\a de vie!


TERIBIL

Cu palmele o \ineam,
Cu gura o \ineam,

H Cu picioarele o \ineam,
}n genunchi o \ineam,
}n lacrimi o \ineam,
NICOLAE
ESINENCU

Pe frig o \ineam,
Pe ploaie o \ineam...
Trebuia s ard
+i el focul casei noastre!
& Ardea!
Arde!
Femei ale acestui pmnt,
S ard
Focurile caselor noastre!
+i ele ard!
***
Stelele de deasupra noastr
Sunt =i ele ni=te capete de vi\ de vie,
Tiate =i scpate n cer...
Ce de-a risip!
Ne-am nconjurat cu vie
Ca stupul cu albine.
Ne-am nconjurat cu vie
Ca Luna cu stele!

COPILUL
TERIBIL
A=a l vd pe tatl meu:
Cu o mn \ine vi\a de vie,
Cu genunchii ulciorul,
Cu alt mn m ajut pe mine
S \in vi\a mea de vie! H
NICOLAE
ESINENCU
Cu ncetul
Ne-am contopit de nu ne mai cunoa=tem:
Ion, Mria, Gheorghe, Alexandra,
Frunz, vi\, rvac, cep, deal, Ileana,
Tudor, Petre, Vieru, vie, harag, Constantin, &
Dumitra, Ilinca, coard, bobi\, strugure...

***
Vecinul
+i prietenul tatei
S-a apucat =i el s-=i ridice cas.
Ce vrei s faci, Antoane? ntreab tata.
+i cum ntreab, se treze=te crnd piatr.
Ce vrei s faci, Antoane? ntreab mama.
+i cum ntreab, se treze=te
Crnd lut
n bttura casei lui Anton.
Trebuie ajutat omul.
Trebuie s ne ajutm.
Ne ajutm.

***
COPILUL
TERIBIL

Pe =tergarele noastre
Se vd rndurile de vie.
H }n viile noastre
Se vd rndurile
NICOLAE
ESINENCU

De pe =tergarele noastre!
Pe por\ile noastre
Sunt tiate n lemn
&
Dou inimi.
Dou inimi
Un destin.
Inima lui Ion =i inima Mariei.
Inima lui Tudor =i inima Ioanei.
Inima lui Anton =i inima Ilinci.
Inimi.
***
Pragul
Locul unde se topesc
Toate dorurile noastre.
Casa cea mare
Speran\a noastr.
Femeile noastre
Au n\eles de mult
Brba\ii lor fr pine =i iubire
Nu vor putea tri.

COPILUL
TERIBIL
Femeile noastre
Coc pine pe frunz de vie
+i, luminate ca pinea,
Mereu a=teapt ntoarcerea H
Brba\ilor!

NICOLAE
ESINENCU
Copiii no=tri
Sunt legna\i =i crescu\i
Pe vi\ de vie:
Se leag dou vi\e de doi copaci &!
+i la mijloc
Se pune
O frunz de vie!
Punem vie.
Pe deal punem vie.
Pe vale punem vie.
La poart punem vie.
Lng prag punem vie.
Punem vie.
Memoriza\i cele mai fenomenale
Soiuri de vi\ ale acestui pmnt:
Busuioac, Cuderc, Rar neagr. Coarn, Feteasc.
Memoriza\i vinurile noastre:
Ciumai, Cabernet, Ro=u de Purcari,
Negru de Purcari, Primvara, Feteasca,
Muscat, Risling, Lidia...
COPILUL
TERIBIL

Acum memoriza\i =i localit\ile


Care au grij
De aceast mare avu\ie na\ional:
H Orhei, Nisporeni, Telene=ti,
Ungheni, Clra=i, Hnce=ti,
Cimi=lia, Cahul, Vulcne=ti =i altele.
NICOLAE
ESINENCU

***
Fierberea vinului
&" E ca na=terea la femei.
Brba\i ncrca\i de pmnt =i soare
A=teapt cu fruntea n palme
Fierberea vinului.
O zi a=teapt, dou,
Trei, patru,
Cinci a=teapt...
A fiert!
Auzi\i, a fiert vinul!
Gospodarul
Cu o cldare de vin neumblat
+i cu o cn\uie n mn
St[ lng poart.
Gusta\i!
Ioane, cum e vinul meu?!
Scridoane, cum e vinul meu?!
Filimoane, cum e vinul meu?!
+i lumea gust.
Vecinii gust.
Stenii gust.
Oaspe\ii gust.

COPILUL
TERIBIL
Gusta\i!
Se zice c =i regina Angliei
Se-nfrupt din vinul nostru.
S se-nfrupte! H
Toat lumea s se-nfrupte!

NICOLAE
ESINENCU
Din toate \rile
+i de pe toate continentele!
}n galeriile subterane,
}n pivni\ele din Cricova, &#
Sunt rezervele noastre de vin.
Gusta\i, oameni buni!
Tot neamul nostru
Poart
Semnul vi\ei de vie
Artere,
Cum le-ar spune savan\ii.
}n casele noastre,
}n strat de lumin,
Se pstreaz
Scrisul nostru Neculce, Negruzzi,
Alecsandri, Creang, Eminescu,
Peste care se pun noi straturi de lumin...
Din vi n vi,
De pe dealuri pe dealuri,
Cu baladele =i doinele n traist
Am ajuns pn azi!
Cntm vi\a de vie.
COPILUL
TERIBIL

=i prinde podgoreanul vi\a de bra\,


Pune capul pe o frunz
H +i cnd ncepe a cnta,
Lumineaz luna,
Lumineaz soarele,
NICOLAE
ESINENCU

Se aprind stelele!
S-a vestit c eu caut o fat
Printre fetele podgorenilor.
&$ Fetele podgorenilor rd.
Fug, se ascund pe dup tufe,
De unde ies cu snii
Mai grei dect strugurii.
M clatin de lumina fe\elor lor!
Nimeni din neamul meu n-a =tiut carte
+i acum, ntors acas,
Caut o fat printre fetele podgorenilor.
Acum, iubita mea, intr n casa noastr,
S-\i prezint prin\ii mei:
Acesta-i tatl meu,
Aceasta-i mama mea,
Ace=tia-s fra\ii
+i acestea-s surorile mele.
Tat, asta este mireasa mea.
Mam, asta este mireasa mea.
Fra\i =i surori,
Asta este cumnata voastr[!

COPILUL
Ridic[ privirile, drag[,

TERIBIL
Asta este casa ta!

H
Stau n genunchi lng tufa de vie,
Tu cazi n genunchi, alturi, jurm:
Ochii mei s nu cunoasc al\i ochi,
Gura mea s nu cunoasc alt gur.

NICOLAE
ESINENCU
Gura mea n-o s cunoasc alt gur[,
Ochii mei n-or s cunoasc al\i ochi!
Pune\i vi\ de vie,
Ct mai mult vi\ de vie! &%

Esen\ialul e
S nu scpm vi\a de vie
napoi
n pmnt!
Ct buneii se odihnesc,
Vi\a trece n minile ta\ilor.
Cnd obosesc ta\ii,
Vi\a trece n minile noastre,
Ale copiilor!
Batem pari tari
+i ridicm vi\a de vie,
Tot mai sus =i mai sus.
Se leagn sub soare
Vi\a de vie!
COPILUL

Ca poama s fie mai dulce,


TERIBIL

Cutm s punem via


Cu fa\a la soare.

H Ca poama s fie =i mai dulce,


Cutm s-ntoarcem dealurile
Cu fa\a spre soare.
NICOLAE
ESINENCU

Nu-i deal n Moldova, zic,


Pe care nu cre=te vi\a de vie.
+i punem pretutindeni vie.
&& Pe dealul Ioanei,
Pe dealul Galben,
Pe dealul lui Sturza...
+i strugurii se fac
Ct copiii,
+i copiii se fac
Ct dealurile.
***
Eram pe frontul de asfin\it, zice tata,
Era ultimul atac, stteam ntr-o tran=ee,
Laolalt cu al\i osta=i de pe alte meleaguri,
Cnd am visat c se fcuse primvar, iar acolo,
Acas, n-avea cine s cur[\e vi\a de vie!
+i atunci, zice tata, am n\eles
C voi scpa
+i din atacul cela!
Vi\a de vie
Lcrima

COPILUL
TERIBIL
n a=teptarea tatei.
Ai, mi ard palmele,
Strig fecioara lui Dominte,
+i se face c scap vi\a.
Sare feciorul Mariei,
H
NICOLAE
ESINENCU
Cu o mn i ia vi\a,
Cu alta
De mijloc o prinde!
Femeilor noastre
&'
Le plac inelele,
+i brba\ii
Ziua ntreag
Fac inele
Din vi\ de vie,
Pentru ele:
Inel pe deget,
Inel pe glezn,
Inel pe bra\e,
Pe sni inel
+i, la fel,
Pe mijloc
Inel!
Sora mea mai mic
Se duce la tufa de vie
+i-=i ncarc poala cu struguri
De lumin.
Biatul mai mic al mhleanului,
Tic de-i zice,
Caut struguri mari =i cop\i
COPILUL
TERIBIL

+i, cum i gse=te,


i tot clde=te
Surorii n poal.
H Din neamul lui Gheorghe |apu
A rmas numai un fiu,
Hncu!
NICOLAE
ESINENCU

|inea Hncu vi\a de vie


+i striga.

' Sora mea mai mare i-a auzit strigtul


+i-a alergat n deal la vie.
Mai albe=te o cas pe deal!
Unde se nimere=te
Cte o vi\
Greu de tras din adncuri,
Acolo se adun n grab
Mai mult lume,
Acolo apar mai trziu
Case.
Cas lng cas,
Cas lng cas,
Cas lng cas
Sat moldovenesc.
Sat lng sat,
Sat lng sat,
Sat lng sat

COPILUL
Ve=nicie.

TERIBIL
Vnturile
N-o s ne mi=te din loc.
Ploile
N-o s ne mi=te din loc.
Timpurile
H
NICOLAE
ESINENCU
N-o s ne mi=te din loc.
Sate!
Punem vi\ de vie.
Pe deal punem vie. '
Pe vale punem vie.
La poart punem vie.
Lng gard punem vie.
Lng prag punem vie.
n asfalt punem vie.
Punem vie.
***
O, iubita mea,
Nu m ntreba
Cu ce m ocup,
Cnd lipsesc atta timp
De lng tine.
Adun frunz de vie
S fac din ea foi de carte,
Rup vi\a de vie
+i fac rnduri de carte!
COPILUL
TERIBIL

M trezesc diminea\a
+i trimit copilul mai mare la vie,
H M trezesc diminea\a
+i trimit copilul mai mic la vie.
NICOLAE
ESINENCU

+i pornesc =i eu la vie.
To\i spre vie!
Bunica punea
'
Pe mormntul strabunelului
Flori.
Pe mormntul turcului
Arunca foc!
Mama arunc
Pe mormntul neam\ului
Foc.
Pe mormntul bunelului
Pune flori!
Seara coborm de pe dealuri
Spre casele
Unde cu u=ile deschise
Ne a=teapt nevestele noastre.
U=a de lumin
+tergarul de lumin.
Masa de lumin.
Patul de lumin.
Cm=ile de lumin.
Mama de lumin.
Totul e de lumin!

COPILUL
TERIBIL
O, dar asear peste plai
S-a auzit un rcnet.
Asta nseamn:
Cuiva i-a lunecat vi\a din mini.
H
NICOLAE
ESINENCU
O, femei ale acestui pmnt,
Va trebui s mai na=te\i!

***
'!
Teascul acest urs
Care strnge poama la piept
Ca pe-o femeie!
Dar mai nainte de teasc,
Avem grij de butoi,
Mai multe zile n =ir
Cutm stejarul bun
Prin desi=ul codrului.
Cnd l gsim,
l hituim ca pe un lup cu strigte
+i-l tragem din codru
Ca pe-o fiar ucis.
Acum o s-l \inem la soare,
De soare s se sature,
l \inem la soare,
Pn vine me=terul =i pune palma pe el.
Din doage iese apoi
O mic planet
Planeta Butoi!
COPILUL
TERIBIL

***
Drumurile

H Sunt =i ele vi\[ de vie.


De la Ion duc la Gheorghe,
De la Gheorghe duc la Costache,
NICOLAE
ESINENCU

De la Costache duc la Xenofont,


De la Xenofont duc la +tefan,
De la +tefan duce la Tudor,
+i tot a=a duc
'" De la om
La om,
De la prag
La prag,
De la cas
La cas,
Pe dup garduri,
Pe dup fntni,
P`n[ ies din sat.
+i cum ies din sat
Se reped la alt sat.
+i tot a=a.
De pe deal,
Pe vale,
De pe vale
Pe deal
Alearg
Drumurile
Prin care curg
Vie\ile noastre,
Ca seva

COPILUL
TERIBIL
Prin vi\a de vie!
Fi\i aten\i
+i ve\i observa
C toate drumurile ncep H
n ograda \ranului!

NICOLAE
ESINENCU
Lung e ct drumul
Rndul de vi\ de vie.
Rndul de vi\ de vie
E lung '#
Ct gndul!
Femeile zic:
Dac n-ar fi brba\ii,
Nu =tim cum ar fi viile noastre.
Brba\ii zic:
Dac n-ar fi femeile,
Nu =tim cum ar fi viile noastre!
Prietenul de rzboi, Anton,
Face ce face =i iar vine la tata.
Noi, Gavrile, zice el,
Am scpat cu via\,
Dar mul\i nu s-au ntors,
+i se uit la noi prietenul tatei.
O, zice el, mcar ei s nu =tie
Ce ]nseamn[ rzboi! +i cnd zice ei,
Prietenul tatei
Se uit la noi,
Copiii!
COPILUL
TERIBIL

***
Cnd la noi se na=te un copil,

H El este stropit
Cu o lacrim
Din lumina
NICOLAE
ESINENCU

Vi\ei de vie!
l stropim cu lumin
Vi\ei de vie,
'$ l ridicm deasupra capului
+i-i strigm numele:
Ion, Marie...
Se zice c =i cet\ile strmo=ilor
Erau legate cu vi\ de vie!
Au rezistat
Cetatea Soroca,
Cetatea Bender,
Cetatea Hotin!
De mult au n\eles un lucru moldovenii
+i nu-l uit nici pentru o clip:
Ori noi tragem vi\a de vie din pmnt,
Ori vi\a ne trage pe noi!
Ca s nu uitm gustul pinii,
Printre planta\iile de vii
Semnm gru.
Printre lanurile de gru
Punem meri,
Ca s nu uitm
Copacul din noi!

COPILUL
TERIBIL
Dac te-ai rtcit
n lumea asta mare,
Nu te ntrista.
Apuc-te de o vi\ de vie
+i ea neaprat
H
NICOLAE
ESINENCU
Te va duce
n pragul
Casei printe=ti!
Am ntlnit moldoveni
'%
n stepele Kazahstanului.
Ce face\i? i-am ntrebat.
Cre=tem vi\[ de vie, mi-au rspuns.
Am ntlnit moldoveni
n deprtatul Altai.
Ce face\i? i-am ntrebat.
Cre=tem vi\[ de vie, mi-au rspuns.
Am ntlnit moldoveni
n vnturile albe ale Sahalinului.
Ce face\i? i-am ntrebat.
Cre=tem vi\[ de vie, mi-au rspuns.
Am ntlnit moldoveni
Rtci\i n strintate.
Ce face\i? am ntrebat.
Cre=tem vi\a de vie, mi-au rspuns.
Sunt legat
De vi\a de vie
Care vine din pmnt
COPILUL
TERIBIL

+i trece
Prin tot corpul meu,

H
De la talp
Pn la cre=tet.
Vinurile noastre
NICOLAE
ESINENCU

Reflect
Caracteristicile noastre:
Culoare, consisten\, gust,
Miros =i, n sfr=it,
'& Caracter.
M uit la dealurile Moldovei
+i acolo vd
Podgorenii!
Cas lng cas
Sat,
Sat lng sat
Ve=nicie.
Se gse=te cte unul
Care arunc vi\a de vie
+i porne=te
}n lume.
Nimeni
Pn astzi
Nu-i =tie
De urm,
De nume!
+tiu: dac mor eu,
Moare =i vi\a de vie.

COPILUL
TERIBIL
+tiu: dac moare Vi\a,
Nu mai sunt nici eu!
Suntem vi\ de vie.
Ne fotografiem:
H
NICOLAE
ESINENCU
Lng poala dealului,
Lng tufa de vie,
Lng teasc,
Lng butoi,
n fa\a casei, ''
n fa\a por\ii,
Lng fntn
+i a=a rmnem
Lng poalele dealului,
Lng tufa de vie,
Lng teasc,
Lng butoi,
n fa\a casei,
n fa\a por\ii,
Lng fntn;
Mire =i mireas,
Tat =i mam,
Bunel =i bunic,
Mam =i fiu,
Tat =i fiic.
Ne fotografiem.
Vier
nviere.
COPILUL
TERIBIL

Ne statornicim pe dealuri,
Iar dealurile le ncolcim strns
Cu vi\ de vie.
H Stm pe dealuri
+i de pe dealuri
NICOLAE
ESINENCU

Ne cntm
Nemurirea.
Intrm n toamn

+i plaiul se leagn de lumin.
n pragul casei noastre,
De pretutindeni, ncep s se adune
Oaspe\i, neamurile noastre,
Cu cimburel n bra\e, cu ment, cu crizanteme,
Cu struguri grei...
+i, cum vin,
Tot intr pe poart
+i ograda noastr se lumineaz
Tot mai tare
+i mai tare!
O, mam, arde ceva acolo pe deal!
Vi\a de vie, fiule.
O, mam, arde ceva n mine!
Vi\a de vie, fiule!
Diminea\a =i seara,
Ziua =i noaptea,

COPILUL
Pe deal =i pe vale,

TERIBIL
Aproape =i departe
Numai focuri.
Focurile Moldovei!
Ne cltin[m
H
De lumin.

NICOLAE
ESINENCU
+i uite c s-a terminat culesul,
Mic =i mare,
Fete =i flci,
Btrn =i btrn, 
Ridicm pe umeri
Co=uri ncrcate cu lumin
+i coborm n vi.
+i tot a=a,
Din an n an,
De-o ve=nicie!
CLTORIE RATAT{

Clar,
O sptmn pe Lun
l-ar prinde bine so\iei,
Dar nu-mi spune
+i pace.
E suprat
Se-ntoarce cu fa\a spre Lun.
E obosit
Se-ntoarce cu fa\a spre Lun.
O chem s facem dragoste
COPILUL
TERIBIL

Se-ntoarce cu fa\a spre Lun.


O-n\eleg,
Vrea s se odihneasc =i ea

H Mcar cteva zile


Departe de noi, pe Lun.
S-a sturat =i ea
NICOLAE
ESINENCU

S[ fac[ mmlig zilnic,


Pentru =ase guri sparte.
Ce mai
Are nevoie de ntremare.

Vznd c nu se poate hotr
S-mi spun dorin\a,
O iau prin surprindere:
Pleac mine, i spun.
Chiar mine? se mir ea.
Atunci poimine, zic eu.
Bine, zice, plec poimine.
+i ne spal cu iarb,
Ne freac cu nisip.
N-ar putea sta pe Lun, zice ea,
Fr s ne =tie cura\i ca osul.
Spal hainele de pe noi,
Apoi ne lustruie=te
Ghetele,
Ne coase bumbii la haine,
Ne face =apte mmligu\e
S le avem pentru =apte zile,
Calde, nvelite
n frunze de bostan.
Ne mai =i tunde
Ca s ne poat de pe Lun, zice,

COPILUL
TERIBIL
Deosebi de tufari,
+i tot a=a.

H
A venit =i ziua fixat[.
Azi pleci? o ntreb.
Chiar azi? se mir.

NICOLAE
ESINENCU
Atunci mine, zic.
Bine, plec mine, zice.
+i mtur ograda,
Aduce un ciubr cu ap, !
S ne ghilosim, zice,
Dac o fi cald
+i ne-a coace soarele.
Culege =i o poal
De prune,
Asta ca s nu umblm prin copaci,
Gse=te =i o a\,
S-avem cu ce tia
Mmligu\ele.
Pe scurt,
Minile nu-i stau
Pn nu se lumineaz iar.
Gata, azi pleci, zic,
Avem de toate: pleac.
Singur? se sperie ea.
Se uit ngrozit la Lun.
Fr mine, =tiu,
N-o s plece pe Lun,
O s-i fie trist
COPILUL
TERIBIL

N-o s aib cu cine se certa.


Bine, zic, merg =i eu.

H
Atunci s-\i croiesc
O cma=, sare so\ia.
Pentru ce-mi trebuie mie
Cma= pe Lun?
NICOLAE
ESINENCU

D-apoi lumea ntreag


O s ne priveasc de jos.
Eu nu m duc pe Lun
S m[ priveasc[ lumea,
"
O s stm
O sptmn dup o piatr lunar,
O s ne bronzm cu pielea goal, zic.
Dar dac ncep vnturile lunare?
M \ine din scurt
So\ia.
Sptmna asta
Nu se prevd... Mergem!
Mergem, zice so\ia,
Dar mi pune n geamantan
O cma= nou,
Ba dou,
+i dou perechi de pantofi,
+i patru cravate,
+i dou plrii,
+i crem de ghete,
Ro=ie =i neagr,
Past de din\i,
Periu\,
Ap de colonie,

COPILUL
TERIBIL
+tergar pentru fa\,
+tergar pentru picioare.

H
Nu ncape
Totul ntr-un geamantan,
Mai scoate un geamantan,
Apoi ]nc[ un geamantan,

NICOLAE
ESINENCU
+i ]nc[ un geamantan.
Parc suntem gata de plecare.
Dar pe cel mic, zice deodat so\ia, #
}l lsm cu ceilal\i?!
l lsm.
Dar dac o s-i fie sete?
O s-i dea
Ceilal\i s bea, c-s mari.
+i dac o s fac n pantaloni?
Nu se las so\ia.
S fac.
+i dac o s plng dup mine?
Bine, zic, l lum,
Numai s plecm mai repede.
Atunci
S lum =i pentru dnsul ceva,
Zice so\ia
+i mai trage
Un geamantan de sub pat.
+i numaidect
S nu uite biberonul.
+i numaidect
COPILUL
TERIBIL

S nu uite oala de noapte,


+i numaidect
S nu uite ptucul,
H +i cruciorul,
+i scrnciobul,
+i capra!
NICOLAE
ESINENCU

Care capr? sar eu ars.


D-apoi lapte
Proaspt
$ De unde o s lum
Ca s-l hrnim pe cel mic?
O s triasc
Copilul, rcnesc eu,
O sptmn =i fr lapte.
O sptmn?
Fr lapte? se uit so\ia
Cu ochi mari la mine.
Are dreptate, mi zic,
Va trebui
S lum =i capra pe Lun,
Un copil mic o sptmn
Fr lapte,
Nu-i glum.
Bine, lum =i capra,
Dar plecm imediat, strig,
+i m-ncarc cu geamantane.
Plecm imediat, zice so\ia,
Dar s lum =i coteiul cu noi.

COPILUL
TERIBIL
La ce-\i trebuie
+i coteiul pe Lun?
M strofolesc eu.
S v spun drept,
Glgia nerbdarea n mine. H
Apoi el, coteiul,

NICOLAE
ESINENCU
Duce la pscut Capra.
Cine va pa=te capra pe Lun?
Clar,
Eu nu m duc %
S pasc capra pe Lun
+i nici so\ia n-o s-o pasc.
Lum =i coteiul pe Lun, zic,
C alt ie=ire nu am.
Dar tot eu zic:
+i ceilal\i doi copii
S rmn singuri?
Fr capr,
Nepzi\i de cotei?
La asta
M gndeam =i eu, zice so\ia,
Noi s stm pe Lun,
Iar ei, srmanii,
S =ad aici
Singurei, pe Pmnt,
S se tot ca=te
Cum ne odihnim noi pe Lun?!
Ce-o s zic lumea?!
COPILUL
TERIBIL

Ce-o s cread copiii despre noi?


+i-apoi odihn
O s avem noi pe Lun,
H Cnd
O s =tim c[ pe P[m`nt
Au r[mas copiii?!
NICOLAE
ESINENCU

O s faci ce-o s faci,


+i tot o s te zgie=ti la Pmnt.
Dar
Va trebui, zic eu atunci,
&
S mai lum =i alte bulendre.
+i alte bulendre, zice so\ia,
+i alte paturi,
+i alte saltele,
Cel pu\in, patru paturi
+i patru perne,
+i-apoi cr\ile s nu uitm,
Vacan\-vacan\,
Dar n-ar strica
S mai punem bie\ii
S repete materia.
Da, zic eu,
Atunci va trebui s lum
+i paturile,
+i pernele,
+i bicicletele bie\ilor,
+i ceaunul.
+i ceaunul, zice so\ia.
D-apoi cum altfel,
Acum

COPILUL
O s fim cu to\ii pe Lun!

TERIBIL
+i-mi tot spune so\ia
Ce s mai lum,
Ce s nu uitm,
Ce s mai punem n geamantane,
+i ceea, =i ceea, =i cealalt.
H
NICOLAE
ESINENCU
Da, zic eu, ai dreptate,
Ai dreptate, ai dreptate.
Tot zic,
Dar simt c mai am
+i eu de spus ceva. '
Prind momentul cnd so\ia
=i trage pu\in rsuflarea
+i trntesc:
Draga mea,
Acum ascult ce-\i spun eu:
Se anuleaz cltoria
Pe lun
Gata!
VNTOAREA

Totul e foarte simplu.


Iei pu=ca din cui,
Iei punga cu pulbere
Uscat de pe sob,
Iei punga cu alice din cufr,
Iei cutia cu cartu=e,
Pui cantitatea
Necesar de pulbere n cartu=e,
Pui cantitatea
COPILUL

Necesar de alice n cartu=e,


TERIBIL

Iei hulude\ul sau creionul


Cu care te scobe=ti n urechi,

H nde=i bine
n cartu=e pulberea =i alicele,
Pui peste pulbere =i alice carton,
NICOLAE
ESINENCU

Pe care la fel
l presezi ndesat
Cu hulude\ul sau creionul
Cu care te scobe=ti n urechi,
 Vri cartu=ele pe rnd
n cartu=ier,
\i prinzi la bru cartu=iera,
mpingi cu degetul arttor
Un cartu= n \eava pu=tii,
Ie=i afar n prag,
Vezi vrabia ciugulind psat,
Ridici pu=ca
+i tragi.
Totul e foarte simplu.
Sufli n \eava pu=tii,
Sco\i alt cartu= din cartu=ier,
Bagi cartu=ul
La fel cu degetul n \eav[,
Ridici vrabia sfrtecat,
O prinzi la cingtoare
+i mergi mai departe.
Calci peste ppdie,
Te urinezi peste fluturele
Care dormiteaz

COPILUL
TERIBIL
Pe frunza de podbal,
Arunci mucul aprins de \igar
}n cuibul pitpalacului,
Dai n parcela cu morcovi
De un iepure speriat,
H
Cu botul nro=it de morcovi,

NICOLAE
ESINENCU
Ridici pu=ca
+i tragi.
Totul e foarte simplu.

Sufli n \eava pu=tii,
Sco\i alt cartu=
Din cartu=ier,
l mpingi cu degetul
Pe \eava pu=tii,
Ridici urecheatul
Cu \easta zdrobit,
l prinzi la cingtoare
+i mergi mai departe.
Calci peste un ou de =oprl[,
Strive=ti
Alt[ movil de crti\[,
Despici n dou tufa de mce=,
Pisezi cochilia melcului,
Scuipi
n scorbura goal a pupezei,
Arunci
Cu un broscoi ntr-o broasc,
Dai
n balt peste un cocostrc
COPILUL

Cu aripa rupt,
TERIBIL

Ridici pu=ca,
i vri \eava pe gt

H +i tragi.
Totul e foarte simplu.
NICOLAE
ESINENCU

Sufli
n \eav[,
Sco\i
Alt cartu= din cartu=ier,
 mpingi
La fel cu degetul cartu=ul
n \eava pu=tii,
Ridici
Cocostrcul,
l prinzi la cingtoare
+i mergi mai departe.
n gaura de \i=tar
Tragi dou focuri,
n vizuina vulpii
Tragi patru focuri,
Descarci aproape toate cartu=ele.
n pltica
Care plute=te la suprafa\a apei.
Crapi cu patul pu=tii
Capul bursucului,
Puii de potrniche
i ucizi
Cu picioarele,
Strngi vnatul

COPILUL
(Vulpea, pltica, bursucul, potrnichea),

TERIBIL
l prinzi la cingtoare
+i te ntorci fluiernd
Spre cas.
Treci un deal,
Treci o vale,
H
NICOLAE
ESINENCU
Mai treci un deal,
Mai treci o vale,
Deschizi poarta casei tale,
Deschizi u=a,
Arunci la picioarele so\iei vnatul, !
\i pupi copiii pe rnd,
Ridici pu=ca,
Ape=i \eava pe tmpl,
Tragi.
Pui pu=ca n cui
+i cazi.
Totul e foarte simplu.
MUZEUL VIITORULUI

Mi-a fost totdeauna,


Mare team
C n-o s nimeresc
}n muzeu.
Am nimerit.
Iat[-m[ n muzeu.
Sunt fosil.
Crocodili n jur nu-s.
COPILUL
TERIBIL

Elefan\i nu-s.
Iepuri nu-s.
+oareci nu-s.
H Gini nu-s.
Mce=ul nu se vede.
NICOLAE
ESINENCU

Barba-caprei nu se vede.
Albstreaua nu se vede.
Sulfina nu se vede.

" Pe poli\e numai oameni.


Mai mari =i mai mici.
Pe timpuri,
Parc eram cu to\ii mari,
Aici ns, pe poli\e,
Nu se =tie de ce,
Suntem cu to\ii mici,
Mici =i clasa\i pe poli\e.
Cumnatul st[ la volan.
+i socrul st[ la volan,
Fra\ii mei =i ei
Stau la volan.
Numai
Mama st c-o scrisoare n mn, iar
Tata rcne=te sub o roat
De ma=in de mare tonaj.
Nu-mi vd so\ia alturi
+i nici copiii.

COPILUL
TERIBIL
Fie c ei n-au dorit
S fie exponate de muzeu,
Fie c nc n-au fost descoperi\i,
Fie c au fost descoperi\i,
Dar s-a constatat H
C-s prea mul\i

NICOLAE
ESINENCU
+i n-o s-ncap n muzeu.
Pcat, erau exemplare rare.
Ar fi putut doar nfrumuse\a
Muzeul.
+i-apoi =i eu m-a= fi sim\it #
Mai altfel n anturajul acesta
Unde, pe poli\e, vezi numai tipi
+i to\i st`nd la volan.
Volane,
Ghidoane,
Man=e,
Coarbe,
Ma=ini,
Avioane,
Motociclete,
Rachete.
To\i sunt n mi=care,
De=i nimeni nu se mi=c,
Vaszic, au ajuns.
Am ajuns.
Fazani nu se vd nicieri.
Prepeli\e nu se vd nicieri.
COPILUL
TERIBIL

Ciocrlii nu se vd nicieri.
Pitulicea nu se vede nicieri.

H Oameni n ma=ini.
+i printre noi
NICOLAE
ESINENCU

Ni=te fiin\e se mi=c.


N-ai zice c-s oameni,
Seamn cu oamenii,
Rsufl.
$ Ghidul
}i tot poart printre poli\e,
Dar turi=tii fac ce fac
+i iar rmn n urm.
Ba ici, ba colo pipie volanele,
Ba chiar se =i urc
n cte o ma=in, strng volanul
ntre genunchi =i-ncep s drdie.
Lng socru-meu ghidul nu se opre=te,
Prea ncruntat e fruntea socrului
+i prea tare strnge n mini
Volanul. Ghidul l las n pace
Nu vrea s-l sustrag,
S nu-l bage
n accident.
Turi=tii dispar, apoi iar apar,
Ghidul le explic cte ceva,
Dar majoritatea, cum am spus,
Rmn n urma ghidului,

COPILUL
TERIBIL
Se abat pe lng volanele exponatelor
De pe poli\e.
Se urc =i ei pe poli\e,
n ma=ini, smucesc
Din minile stpnilor H
Volanele,

NICOLAE
ESINENCU
ncep s drdie.
Dintre to\i turi=tii,
Un tip revine zilnic n muzeu,
+i cnd nu e nimeni n preajm %
Se apropie de mine,
M[ prive=te lung,
mi trece cu degetul pe ochi,
Pe nas, gur, piept.
E vreun strnepot?
E vreun rs-rs-strnepot?
Vreun rs-rs-rs-strnepot?
Vrea s-mi comunice ceva?
Vrea s-i comunic ceva?
i dau peste mn,
El =i-o retrage,
Dar iar o duce la ochii mei,
La nasul meu,
COPILUL

La buzele mele.
TERIBIL

Nu cumva are de gnd


S m fure?
H S nu-ndrzneasc,
C rcnesc!
NICOLAE
ESINENCU

Socrul, uite-l,
Se =i bate cu unul
Care vrea s-i smuceasc din mn
& Volanul!
Poftim, =i lng alte volane
Se d lupt nver=unat.
Spre sear se ridic n muzeu
Un asemenea trboi,
nct aproape totdeauna,
Pe nea=teptate, ncepe s bat
Pripit toaca paznicului
De la ie=irea din muzeu,

COPILUL
TERIBIL
Anun\nd astfel
C excursia a luat sfr=it.
Turi=tii dispar n grab,
+i noi iar rmnem singuri
Pe poli\e =i la volane, H
Lini=ti\i =i bucuro=i

NICOLAE
ESINENCU
C-am ajuns
n muzeu.
Mai greu, mi se pare,
i vine tatei, '
Care rcne=te sub roata ceea
De automobil de mare tonaj.
VIZIT

M-am sturat
S tot primim oaspe\i,
Ia s ne mai ducem =i noi
La cineva n vizit[.
Te-ai mbrcat?
De ce degeaba te-ai mbrcat?
S n-avem, adic,
La cine ne duce?
Ia d lista ceea de cuno=tin\e.
COPILUL
TERIBIL

A=a, s-i lum la rnd.


La A, ai dreptate,
H Nu ne putem duce.
Ace=tia toat ziua
Stau cu ochiul n vizor
NICOLAE
ESINENCU

+i deschid u=a numai copiilor lor.


+i la B nu ne putem duce.
Ace=tia, cum vd c intrm,
  ncep s se bat.
+i la L nu ne putem duce.
De cte ori treci pe la el,
De-attea ori \i cere bani.
+i P nu-s de noi.
Cum te vd, te roag
S le aju\i s se despart.
La |, de cte ori am trecut,
De attea ori erau bolnavi,
Cum apari, cum se-ntind n pat.
La U nu ne putem duce.
La ace=tia, de cte ori
Intri n cas,
De attea ori
i gse=ti gata de plecare.
La S, de=i nc nimic
N-a ie=it din minile lui,

COPILUL
TERIBIL
De cte ori vii,
Totdeauna e ocupat.
Nici la E nu ne putem duce.
Cum intri, cum \i-arat H
Linguri\ele =i furculi\ele de aur.

NICOLAE
ESINENCU
|i le tot arat pn ame\e=ti de foame.
+i nici la I n-ai ce cuta.
Ace=tia, cnd te v[d,
Spun c mnnc europene=te,  
Te servesc c-un sfert de felie de pine,
C-un sfert din por\ia de unt,
C-un sfert din coada de pe=te,
De=i, cnd vin la tine,
Mnnc \rne=te.
S ne ducem la G,
Ace=tia iar o s spun c a=teapt oaspe\i.
Dac[ ne ducem la M,
O s-o pun pe nepo\ica lor
Iar s ne cnte p`n ne-or ie=i ochii.
S ne ducem atunci la D,
Dar =i acesta ]\i d[
Attea ziare s cite=ti, nct
O iei singur la fug.
COPILUL
TERIBIL

La rudele tale, drag so\ie,


Nu ne ducem, c nu ne cheam,

H Iar la rudele mele nu ne putem duce,


C ne fugresc.
Deci, ntr-adevr
NICOLAE
ESINENCU

N-avem unde merge ]n vizit[.


Am mai putea merge doar la V,
Dar =i acela, cum apari,
}\i propune s ne ducem

La cineva n vizit[.
+i asta, mi se pare, e toat lista.
Ba nu, mai sunt =i pe verso c\iva.
La Z nu-i chip s mergem.
De cte ori te duci la el,
De-attea ori te pune
S-i speli podelele.
Dar cine mai e acest N?
A, mi-l amintesc, e cel cu zece copii
Care, cum te vede,

COPILUL
TERIBIL
Pune copiii s \i se uite n urechi.
Mai rmn T =i O.
La O nu m duc nici n ruptul capului.
Cum apari la el, ochiul beteag
H
i fuge n fundul capului,

NICOLAE
ESINENCU
De unde te urmre=te, te urmre=te.
+i tot =i sufl nasul.
Dar iat la T ne-am putea duce.
Numai vezi mai nti  !
Cine sun la u=.
Nu mai spune: T?!
PTRANIE

Ptr=el e foc!
A\i mai auzit a=a treab
Vecinii lui se bat,
La dnsul n ograd!
Bine, bre,
Dar pentru ce exist[ drum?
Bine, bre,
Dar pentru ce este o toloac?!
COPILUL
TERIBIL

Bine, bre,
Dar pentru ce este un vrf de deal?!
Dar pentru ce sunt pustiurile?!
H +esurile?!
Pdurile?!
A, drumul e strmt pentru btaie?!
NICOLAE
ESINENCU

Toloaca e arat?!
n pustiu v e fric?!
A=a vaszic?!
 " Ptr=el e foc!
Ce, bre, el e tunsul-felegunsul
Ca s dea toate peste dnsul?!
Cnd era la prin\i de-o =chioap,
Vecinii s-au luat la btaie
+i l-a clcat vaca!
Apoi, cnd i-a murit tatl
+i el a alergat n sat,
Lsnd n cmp plugul,
Vecinii s-au luat din nou la btaie
+i i-au rsturnat
Co=ciugul!
Apoi, cnd a chitit =i el
O fat bun de nsurtoare,
Vecinii lui iar s-au luat la btaie
+i i-au fcut de rs
Apoi, cnd s-au apucat cu nevasta
S fac =i ei n jurul lor un gard,

COPILUL
TERIBIL
O porti\,
Vecinii lui iar se iau
La btaie
+i-i fac gardul, poarta
Chisli\!
H
NICOLAE
ESINENCU
Dar ce s mai vorbim despre un pom?!
Dar ce s mai vorbim
Despre un castravete?!
Cum i vd
n ograda lui Ptr=el n floare,  #
Vecinii se ncaier
+i d-i btaie, biete!
Bine, bre,
Dar pentru ce este un drum?!
Bine, bre,
Dar pentru ce este o toloac?!
Bine, bre,
Dar pentru ce
Este un vrf de deal?!
Dar pentru ce sunt pustiurile?!
+esurile?!
Pdurile?!
A, drumul e strmt pentru btaie?!
Toloaca e arat?!
n pustiuri v e fric?!
COPILUL
TERIBIL

A=a vaszic!
Dar de ce
Nu v-a\i bate la voi n ograd,
H La o adic?!
Unde s-=i caute acum capra?!
Unde s-=i caute acum ginile?!
NICOLAE
ESINENCU

Unde s-=i caute acum copiii?!


Dar nevasta?!
Ca s nu mai vorbim de ograd
Toat-i neagr!
 $ Ce, bre, Ptr=el e tunsul-felegunsul
Ca s dea toate peste dnsul?!
Uite unde e capra n copac!
Femeia, de fric,
St ascuns n poiat[!
Ie=i, femeie, de acolo odat!...
Nu, frate.
A=a nu se mai poate,
+i-a zis ieri Ptr=el,
Nu mai las Ptr=el nimic

COPILUL
TERIBIL
S treac de la el!
+i-a zis c se va tr pe mini,
Dar va gsi o lege
+i pentru vecini!...
+i azi Ptr=el iar e foc!
H
NICOLAE
ESINENCU
A\i mai auzit a=a o treab?!
Iar s-au luat la btaie vecinii
+i iar se bat
La Ptr=el
 %
}n ograd!
PARALE

M trezesc,
Iar grebla,
Greblez de trei-patru ori
Prin agrad
+i adun dou-trei cpi\e de parale.
M pun pe prisp
S-mi mai fac o \igar,
Iar nevasta se a=az alturi
S ppu=easc banii,
COPILUL

Cnd iar se aude vecinul Grigore.


TERIBIL

Bun diminea\a, zice,


V-a\i trezit de-acum?!

H N-a\i putea
S-mi da\i ni=te parale?!
Parale, zic, de ce nu, poftim,
NICOLAE
ESINENCU

Ia grebla =i trage pe colo,


Pe lng poart, ai s aduni...
D-ar nai putea, zice vecinul,
S greblez dumneta?
 & Pe mine,
+tii,
Palmele m gdil,
Cnd m ating de grebl...
Vroiam s fac o \igar, zic,
Dar dac pe dumneata
Te gdil palma, zic,
Am s greblez eu, de ce nu, se poate.
Las la o parte ziarul =i tutunul,
+i iar iau grebla,
+i iar m pun pe greblat parale,
Cnd iar se aude la poart cineva
E un car cu boi:
Un omulean se apuc s dejuge boii,
Iar altul arunc drugii din car!
Aici e, zice cel ce dejug boii,
+i ncepe a bate cu resteul n poart!
Dar n-a\i mai fost? i ntreb eu.
Noi?! se mir omulenii,

COPILUL
TERIBIL
S chiorm, zic ei.
Jur, dar vd bine:
Opalca e plin cu parale;
Sacul pe care au =ezut n car e
Plin cu parale. H
M uit la ro\i

NICOLAE
ESINENCU
Din parale sunt ro\ile carului,
Ro\ile =i ncl\rile drume\ilor...
Au mai fost, dar le deschid,
C iat,
S-au apropiat de gard acum  '
+i ni=te codane:
A= vrea s-mi fac
O fust din parale,
Zice una robust,
O fust cum e acum la mod,
O fust
Ct o para de mare!
Dar cum stai
Cu sutienul? zic =i m[ uit
Drept ]n ochii ei.
Ea nu pleac[ ochii.
Cu sutienul? ]ntreab[ dumneaei
+i =i potrive=te cu palmele snii,
De fapt, zice,
Port mrimea opt,
Ai putea
S gse=ti o para a=a de mare?!
So\ia ppu=e=te,
COPILUL
TERIBIL

Iar eu pun mna pe grebl


+i m dau pe dup cas,

H
Pe unde paraua e mai mare.
Am s mai trec,
Zice codana, robusta.
mi face cu ochiul
NICOLAE
ESINENCU

+i =i caut de drum...
Dumnezeule, dar iar vin fra\ii,
Fra\ii mei =i fra\ii so\iei mele,
Surorile mele
!
+i surorile so\iei mele,
Rudele apropiate
+i rudele ndeprtate
+i to\i au saci,
To\i au buzunare
Gurite!
To\i ]=i poart[ privirile
Prin ograda mea!
Se uit[
Numai la geamul casei mele!
+i to\i o \in mor\i=:
Grebleaz tu, zic, c e=ti
Mai u=or la mn!
+i pe deasupra m[ =i fur!
Fratele mai mare m \ine
De vorb la poart,
Iar copiii lui, n spatele casei,
Smulg parale
Din strea=in[, le bag n sn!
Sora so\iei, care parc vrea

COPILUL
TERIBIL
S-=i jeleasc sora
Pentru munca ei att de migloas,

H
Vr pe ascuns,
Cu degetul mare de la picior,
Parale n sandale!
Celelalte rude vin

NICOLAE
ESINENCU
Cu acelea=i rugmin\i,
Rugmin\i de ieri,
De alaltieri,
De ani: !
Dac s-ar putea s[ le dea
Ni=te ruble
Mai mari!
Dac s-ar putea
+i ni=te mrun\i=!
Dac nu mi-i cu suprare,
Au s mai vin!
Dac nu mi-i cu suprare,
Au s mai trimit copilul,
Dup ce a veni de la =coal,
Dac n-a= putea
S dau
Ceva
Parale
+i pentru cutare!
+i dac n-a= putea
S le duc sacul cu parale
Pn acas!...
+i eu tot greblez:
COPILUL
TERIBIL

Prin fa\a casei,


Pe dup cas,
Pe l`ng poart,

H Pe sub gard...
Dumnezeule,
Dar iat c drume\ii ceia cu carul,
NICOLAE
ESINENCU

Codanele
+i cteve ma=ini,
+i nc vreo c\iva
Pe care nc nu i-am vzut,
! +i vecinul iar vin!
Trag cu greble =i pe acoperi=ul casei,
Greblez =i pragul,
Desfac baloturile!
Na! zic.
Na! zic.
Na! zic.
Fratelui mai mare i-arunc =i grebla.
Nu-\i va mai trebui? m-ntreab.
Neaprat
}mi va trebui, zic,
+i m reped
La so\ia care st[ pe prisp,

COPILUL
TERIBIL
i smucesc sforile
+i paralele din mn
+i arunc totul n urma rudelor:
Lua\i-le! strig,
+i le mai arunc =i baloturile.
H
Lua\i-le! strig,

NICOLAE
ESINENCU
Strig =i m ntorc acum
Destul de leni=tit
Ctre so\ia
Glbejit, de munc.
M ntorc ctre dnsa =i-i zic: !!
Hai, nevast, s ne iubim!
FRNGHIA DE AUR

Ca s nu-l scape pe tata


n btrne\e,
Ca s n-o scape pe mama
n tinere\e,
Mama =i tata
S-au legat cu o frnghie.
Du-te dup[ ap,
l trimite mama pe tata la fntn,
+i-l \ine de frnghie.
Du-te la pr=it, i spune mama tatei,
COPILUL
TERIBIL

+i-l \ine de frnghie.


Am poft de pe=te, zice mama,

H +i-l \ine de frnghie.


Tata ajunge la fntn,
Scoate ap, dar i se face dor
NICOLAE
ESINENCU

+i de-o \igar,
ns l zgl\ie frghia mamei.
Tata ajunge ]n c`mp,
Pr=e=te ct pr=e=te,
!" Dar i se mai face poft
+i de un pui de somn,
ns frnghia mamei l zgl\ie.
Intr tata n ru,
Prinde pe=te,
Dar ar vrea s-=i scoat din adnc
+i piatra scpat pe c`nd era copil,
Dar frnghia mamei l zgl\ie.
Tata se-ntoarce foc acas.
Trei zile goge=te pe prisp,
Apoi o ia pe mama la
Trei parale.
Vreau s m duc
S-mi cumpr o cma= nou,
Zice mama,
Dar tata o \ine de frnghie.
Ciorapii mi s-au rupt, zice mama,
Dar tata o \ine de frnghie.
La magazin, zice mama,
Au adus sandale albe,

COPILUL
TERIBIL
Tata ]ns[ chicote=te
+i nu slbe=te frnghia.

H
Pn la urm, mama se lini=te=te,
Dar spre tata
ncepe s duhneasc btrne\ea
+i el scoate \igara.

NICOLAE
ESINENCU
Du-te dup[ ap, i spune mama,
Dar nu slbe=te frnghia,
+i tot a=a.
Se ntmpl c !#
Se mai rupe frnghia.
Cazuri rare, dar se-ntmpl.
De exemplu,
Cnd ntre mama =i tata
A trecut
Un tractor,
O ma=in,
Un diavol de copil
Pe-o biciclet.
Ce mai vorb,
Cte o femeie,
Cte un brbat,
S-a-ntmplat doar.
Ce mai rcnete a scos mama,
Ce mai njurturi a trntit tata,
Dar a srit la timp mama,
+i a srit la timp tata,
Au aninat capetele fr`nghiei,
COPILUL
TERIBIL

Le-au nnodat strns, au cercat


Nodul
Cu din\ii,
H Dac \ine,
+i iar au rsuflat u=ura\i.
Dac mor, chicote=te tata,
NICOLAE
ESINENCU

n mormnt,
Dar tot trag o \igar.
Mama ns
Nici nu vrea s-l aud pe tata,
!$ Apuc mai bine frnghia n mn[
+i-i spune
S-=i ia pofta de la asemenea gnduri.
+tiu c rmn fr cma=, zice mama,
Dar nu las frnghia din mn,
Numai s vd c iese fum din pmnt!...
Fumeaz-m pe mine, zice mama,
+i nu d[ drumul la frnghie.
Cineva zice
C ntr-adevr ntr-o zi cineva
La vzut pe tata
|innd-o pe mama ntre degete
Ca pe-o \igar

COPILUL
TERIBIL
+i, cic, mama
Nu zicea nici un cuvnt.
Uite-i a=a,
Lega\i c-o frnghie,
Au ridicat o cas,
H
NICOLAE
ESINENCU
Au crescut zece copii
+i-nc se mai \in
Strs
Lega\i cu frnghia!
!%
GNDACUL

De dou zile
Lupt cu un gndac
Aprut nu se =tie cum
Tocmai la etajul nou.
De unde ai venit, frumosule,
l ntreb, dar el nici nu se uit la mine,
Urc n grab
Pe piciorul scaunului,
n grab urc pe piciorul mesei,
La fuguli\a pe lingur
COPILUL
TERIBIL

+i se a=az naintea mea la mas.


D-te, pocitanie, jos

H
C te trsnesc, zic,
Dar el nici nu se uit la mine,
Se grozve=te o dat
NICOLAE
ESINENCU

La mine
+i se apuc lacom
De bucate:
}n=fac din pine,
!& Leorpie=te din bor=,
Iar se avnt spre pine,
Nu se las de farfurie.
La un moment dat
l vd c ridic farfuria
La gur,
nct abia de-am putut
Sri la o parte
S-mi salvez costumul.
Cu bor=ul, mi-am zis, m-am lmurit.
Trec la msu\a mic
S-mi sorb cafelu\a
+i s rsfoiesc n voie ziarele.
Ehe, zic, cnd mi-l vd
Pe nepoftitul musafir
Cobornd n grab
Pe piciorul mesei mari,
Alergnd spre msu\a mic,
Ehe, zic, dac mi te atingi
De cafelu\,
Ai =i srit n aer.

COPILUL
TERIBIL
Pe dracul,
Gndacul, aprut nu se =tie cum
Tocmai la etajul nou,
Trece fulgertor pe podele,
Se apuc[
H
NICOLAE
ESINENCU
De picioarele msu\ei mici
+i ct ai clipi
E pe msu\, naintea mea:
Bea cafelu\,
Sloboade fum din \igar !'
+i rsfoie=te ziare.
l distrug, zic,
+i m iau dup dnsul.
Dar la nceput caut
Un ciocan sau altceva
De altoit, sntos.
M fra\ilor,
Dar tot atunci
}l =i zresc
Pe ticlosul negru
Venind fulgertor
Cu ciocanul spre mine.
Dac nu sream ntr-o parte,
Azi eram mort.
M enervez att de tare,
nct mi pierd vocea.
n loc s rcnesc la el,
M prind blbindu-m,
Rugndu-l s se duc
COPILUL
TERIBIL

De unde a venit.
Dar crezi c ai cui spune!

H Eu i vorbesc,l implor,
Cad =i n genunchi,
Dar el nici nu se uit la mine
NICOLAE
ESINENCU

Cum s-a a=ezat la msu\a mic,


Soarbe cafelu\[,
Trage din \igara mea
+i rsfoie=te ziarele.
" +i s vede\i, le rsfoie=te
Nemul\umit,
Le-arunc cnd n stnga,
Cnd n dreapta,
Le trnte=te,
Fosie suprat
+i iar buchise=te
Ici =i colo.
El buchise=te, iar eu tremur
Lng u=, n picioare:
S-o =terg din cas,
Sau s mai a=tept?!
A=a am dus-o ieri toat ziua.
Am vrut s nchid geamul
Venea o furtun.
Eu nchid geamul,
Iar el l deschide;
M apuc s deretic prin cas,

COPILUL
TERIBIL
Strng gunoiul, de, mi zic,
Mcar atta lucru s fac =i eu
Pn se ntoarce so\ia.
Eu strng gunoiul,
+i el, pctosul negru, H
l arunc, nadins

NICOLAE
ESINENCU
l mpr=tie.
}mbrac pijamaua mea,
Trie ciupicii mei,
Fumeaz \igrile mele.
Poart cravata mea. "
Culmea a fost,
Cnd s-a lsat noaptea.
So\ia se ]ntinde n pat
+i eu vreau s m culc lng ea,
Dau s m culc lng so\ie,
Iar el sare la mine,
Se ridic n dou picioru=e
+i m[ \inte=te,
COPILUL
TERIBIL

Nu-mi d voie
S m apropii de pat.
Toat noaptea am dormit afar,
H La balcon.
Azi i-am declarat so\iei:
Dac nu-l scoate
NICOLAE
ESINENCU

}n decurs de trei zile


Afar, divor\[m,
Gata!

"
DRUMUL CAILOR

Am alungat caii pe Lun.


Caii pasc n voie
n vgunile Lunii,
Eu mi-am pus
O bucat de Lun
Sub cap
+i nchipui o scrisoare
So\iei.

COPILUL
TERIBIL
Nevast drag,
Am ajuns pe Lun.

H
Pe Dealul Galben
N-am putut urca,
Pe Dealul Ro=u
N-am putut sui.

NICOLAE
ESINENCU
Pn la deal caii au mers,
Dar mai departe
Au prins a da napoi.
I-am btut cu frnghia, "!
I-am btut cu prjina,
n zadar.
Iapa cea blaie
Din satul
Din cmpie
A czut chiar
Sub poalele Dealului Galben.
Am rugat-o,
Am btut-o,
I-am dat pine
Din pinea coapt de tine,
S-a uitat ]nl[crimat[ n ochii mei,
S-a uitat lung
+i-a spus c nu vrea nimic
dect s moar pe Pmnt.
Dar o s gsim iarb, i-am spus,
Pe Lun e mult iarb, i-am spus,
Iarb[ pn la burta calului, i-am spus,
COPILUL

Dar ea a zis
TERIBIL

C e trziu de-acum s mai


Caute iarb

H +i a nchis ochii.
Am luat-o cu ceilal\i cai
Mai departe.
NICOLAE
ESINENCU

Trebuie s fie un urcu= la cer,


Mi-am zis, trebuie s fie
Pe undeva un urcu=.
+i i-am mnat spre muntele Ararat.
"" I-am mnat
Pe apa unui ru,
Altfel
Nu mai ajungem la trec[toare.
M-am udat pn la piele.
Plria =i traista
Mi le-au luat apele,
Ba =i prjina
Mi-au luat-o apele,
Dar nu ma-m lsat,
Cu ct m urcam mai sus,
Cu att rul se fcea mai sub\ire,
Cu att cerul mi prea
Mai departe.
Caii,
Ce s-\i spun de cai,
Vroiau s urce,
Dar cum?!
Vroiau s ajung la cer,
Dar cum?

COPILUL
TERIBIL
Pe care am putut
L-am mpins din urm,
Pe unde cu umrul,
Pe unde cu genunchiul,
Dar mai mult cu pumnii. H
Ai avut dreptate

NICOLAE
ESINENCU
Am nceput s blestem:
De ce, anume eu,
M-am apucat
S salvez caii.
Noroc c-ntr-o noapte, "#
A=a cum nu-i mai puteam mpinge,
Deodat vd Luna
Trecnd foarte aproape de munte.
S fi vzut, drag nevast,
Cum s-au ncurajat caii,
Au zrit o paji=te verde pe Lun
+i s-au repezit nainte,
Mai s m arunce n vale...
Drag nevast,
Am ajuns pe Lun,
Dar am rmas
Cu douzeci de cai,
Din satul nostru
N-a rmas nici unul.
Se vede c i-am pierdut
Pe Ararat.
mi pare ru, nevast,
Satul nostru
N-o s mai aib nici un cal.
Dar de ce-\i scriu?
COPILUL
TERIBIL

A, mi-am amintit,
Vroiam s-\i spun c-am ajuns,
Dar nici nu prea este iarb,

H Pentru o sptmn-dou dac ajunge


+i ne ducem mai departe.
n noaptea asta
NICOLAE
ESINENCU

M-am uitat spre Jupiter.


+tii, de pe Pmnt nu se z[re=te,
Dar de aici se vede bine:
O planet verde-verde se vede,
"$ Cred c-i acoperit[ de iarb.
\i spun, mai =ed o sptmn, dou,
Ct o s g[sim iarb pe Lun,
+i o lum mai departe.
Spune-le oamenilor
De prin satele din jur
S n-aib nici o grij,
Caii lor se simt bine
+i cred c-o s se simt =i mai bine.
Pe aici ma=ini nu-s,
Trenuri nu-s,
Am vzut o bucat de rachet,
Dar am aruncat-o jos,
N-a czut cumva
Pe casa noastr?...
Pe scurt,
Am s m duc tot nainte.
Pn nu gsesc iarb ndeajuns,

COPILUL
Nu m opresc.

TERIBIL
Tu, cum \i-am spus,
Deocamdat
Nu po\i veni dup mine,
+ezi =i pze=te
Casa,
H
NICOLAE
ESINENCU
Iar dac-i vrea s-mi trimi\i scrisoare,
Scrie-mi pe adresa:
Drumul cailor.
|i-a= mai scrie,
Dar mi se pare "%
C-n noaptea asta
O s fete o iap.
M duc, cci necheaz.
Al tu pe vecie.
Caii pasc n voie pe Lun.
POEMELE SNILOR

Dac te prind nc o dat


C-\i faci loc n troleibuz
Cu snii
Chem mili\ia!
Pardon,
Am vrut s spun:
M iau la palme!
COPILUL
TERIBIL

Un sn mi face
Cu ochiul,
Iar altul

H mi arat limba.
Palma
NICOLAE
ESINENCU

Mi s-a cu=it
De la sni.
Vecina din dreapta
Mi-a spart peretele
"&
Cu snii.
Din petale
De lumin[
Se arat
Pui de sni.
Umbl
S-i spun bie\ii
Minciuni,
Ca s-i creasc
Snii.
Mai scoate, so\ie,
Snul cela
S-mi aprind
O \igar.

COPILUL
n cu=ul mare

TERIBIL
Al minii
Ca doi pui
Tremur snii.

Cnd ne certm,
H
NICOLAE
ESINENCU
i tot spun so\iei:
S nu-\i zgie=ti
}n clipa asta s`nii
M dezarmeaz!
"'
S-a cunoscut
+i asemenea fapt:
Cnd s-au revoltat odat
Snii nu =tiu crei mprtese,
A =i zburat capul
mpratului.
S-a constatat c sunt
Mai multe categorii de sni:
Sni diplom,
Sni apartament,
Sni ma=in,
Sni blan,
Sni pantofi,
Sni cizme,
Sni ciorapi...
COPILUL
TERIBIL

Mai este
+i alt ipotez.
Se zice c nisipul de la mare
H Este mrun\it
De snii femeilor.
NICOLAE
ESINENCU

Cel de vede, se zice,


Sn de copil,
i ard ochii.
Bre, =i ne pzim
# Al naibii ochii!
+i tot se ivesc
+i tot se uit
Snii ace=tia la mine,
Se tot zgiesc
Bau! Bau!
ROATA

La o parte!
La o parte!
La o parte!
Da\i-mi voie s fug!
Am s v spun mai ncolo
Ce se ntmpl!
Acum nu pot, nu vede\i
O roat alearg dup mine!
+i i-am spus nevestei,

COPILUL
TERIBIL
+i le-am spus copiilor:
Lua\i seama,
O roat se-nvrte
Prin pr\ile noastre,
O roat, le spun, a fost vzut
H
NICOLAE
ESINENCU
Ba pe un drum, ba pe alt drum,
Ba ntr-o ograd,
Ba n alt ograd,
Sare gardurile, le spun,
+i piseaz totul n cale! #
Le-am mai spus c,
Am vzut-o =i eu,
Atunci
Cnd m ridicasem la Polul Nord
S respir pu\in,
Pe acolo am vzut-o,
Ba chiar am =i aruncat-o de pe planet.
+i acum a aprut din nou,
Se-nvrte,
Cic,
Prin mprejurimi!
Mi, fi\i aten\i, le spun,
Mi, fi\i cu ochii n patru
Nu umb ea a bine!
+i, uite-o, s-a luat dup mine!
Dormeam, adic
mi strngeam so\ia n bra\e,
COPILUL
TERIBIL

Cnd am auzit
prituri n gardul ogrzii mele!
Cine-i, strig,

H Dar nu mai reu=esc s strig,


Trosc! Crap pere\ii casei n dou
+i se arat
NICOLAE
ESINENCU

Roata!
Arunc nevasta din bra\e
+i-o iau la fug!
La nceput am crezut c-i o glum:
# Are s alerge roata
Din urma mea, ct are s alerge,
mi zic, =i se va stura.
Dar de unde!
Eu alerg n jurul casei
+i roata dup mine!
Eu alerg ]n jurul ogr[zii
+i roata dup[ mine!
M ascund dup fnfn
Ea doboar fntna!
|=nesc atunci din sat
+i-o iau la sntoasa:
Peste cmpuri,
Peste vi,
Peste dealuri...
Ce \i-am fcut, roato, zic,
Poate m-ai ncurcat cu cineva, zic,
ndur-te,

COPILUL
TERIBIL
Am copil =i nevasta nc mi-i tnr!
Zic =i fug, c roata nu se opre=te!
Alearg dup mine!
Am trecut
+i pe la ni=te neamuri de-ale mele, H
Gndeam, poate cineva s m salveze!

NICOLAE
ESINENCU
Sri\i, oameni buni, strig,
Dar nimeni nu se poate apropia,
+i roata se \ine de mine!
Am trecut =i pe la ni=te cirezi de vite,
Gndeam, #!
Se va lua afurisita dup vreun buhai!
Aiurea!
M scoate dintr-un sat
+i m alung n altul!
+i n satul cutare am fost,
+i n satul cutare am fost,
+i n satul cutare;
Nu-i ora=
Prin care s nu m fi fugrit.
Am trecut de vreo sut de ori
Oceanul Atlantic,
Gndeam, n ap s scap de ea,
De unde se \ine de mine!
Am urcat
De vrea mie de ori mun\ii Himalaia,
Fr ghete de alpinist, descul\!
COPILUL

Nu-i col\ de pmnt


TERIBIL

Unde s nu fi clcat
Piciorul meu,

H +i roata nu se las
+i eu puteri nu mai am.
Nici tu s te a=ezi,
NICOLAE
ESINENCU

Nici tu s rsufli,
Nici s mnnci,
Nici s bei,
Ca s nu mai zic
#" S-mi vd nevasta,
Copiii...
Iat-o, iar m ajunge!
La o parte!
La o parte!
La o parte, oameni buni,
Da\i-mi voie s fug!
TESTAMENT

Fiule, dup cum vezi,


Am murit.
Te-am a=teptat, te-am a=teptat,
Dar se fcea noaptea
+i nicicum nu vroiam s mor noaptea,
Am luat =i am murit.
Nu m cotrobi
Prin buzunare,
Buzunarele mi-s rupte.
Nu-mi cuta punga,

COPILUL
TERIBIL
Pung n-am avut
Niciodat.
Las n pace geamantanul,
C n-are fund dublu.
H
NICOLAE
ESINENCU
Nu rsfoi cr\ile,
C le-am rsfoit eu
ndeajuns.
Mama ta nu punea banii
Prin cr\i. ##
Nu roade n zadar ceaunul,
\i strici din\ii,
Ceaunul e de font.
Las oalele n pace,
Lingura de bor=
Ce strlucea
Pe fundul oalei
Am mncat-o eu.
Mi se fcuse, nu =tiu cum,
nainte de moarte foame
+i n-am vrut s mor flmnd.
Nu bocni
Pere\ii casei,
Sunt de brn,
De-atta sun a gol.
La mormntul mamei
Nu te gndi,
Mama ta n-a purtat
Niciodat
Din\i de aur.
COPILUL
TERIBIL

Nu te uita lung
C acoperi=ul casei e gurit,

H Va trebui s-l repari.


+i gardul
Va trebui s-l repari,
NICOLAE
ESINENCU

Dac vrei s nu te boldeasc


Baistrucii satului,
Printre gard,
#$
Cu be\ele n fund.
N-a=tepta ajutor
De la vecini
M-am sfdit
Cu to\i.
+i nu da cu piciorul
n m\.
M\ nu poart
Nici o vin.
Caut-\i o femeie
Care s nu munceasc
Pentru tine,
Ci pentru care
S munce=ti tu.
+i n-alerga prin sat
Cu sicriul meu n spate
Spre cimitir,
Mergi la pas
S nu rd lumea.

COPILUL
Dac n-ai de ce plnge

TERIBIL
n urma mea,
Fluier.
Tot mai omene=te o s fie.
Stai,
H
Arunc de-acum

NICOLAE
ESINENCU
+i ni=te \rn
Peste mine.
+i nu uita,
nfige =i un b\ #%
(Dac n-ai un copcel)
Lng mormnt,
Ca semn,
S nu ui\i
C-ai avut =i tu odat
Tat.
Adio.
|INE-TE, EUROPA

Un \ran
Umbl cu vaca
Prin Europa.
Domn' general!
Domn' procuror!
Domn' ministru!
Avioanele supersonice
I-au supt vaca.
S-a ros curmeiul vacii
COPILUL
TERIBIL

De atta umblet.
Sngereaz tlpile \ranului

H
De atta umblet.
Domn' ministru!
Domn' general!
NICOLAE
ESINENCU

Domn' procuror!
Vaca avea lapte.
S-a fcut ns aerodrom
#& Lng casa \ranului
+i supersonicele
I-au speriat laptele.
Ce s fac acum \ranul
Fr lapte?
Ce s fac acum \ranul
Fr vcu\?
Avea o csu\
+i o vcu\!
Aghiotantul generalului
E mai indulgent.
+i tata lui are o vcu\, spune.
+i n preajma casei lor, spune,
Se construie=te n grab
Un aerodrom.
ntr-o zi, spune,
Ar putea =i vaca lor s rmn
Fr lapte.
Aghiotantul generalului
Ar vrea s ajute \ranul,
Dar nu =tie cum.

COPILUL
TERIBIL
Vino mai spre amiaz, i spune.
Vino mai spre sear, i spune.
Vino diminea\a, i spune.
Acum generalul ia masa, i spune.
Acum generalul doarme, i spune.
H
Acum generalul, i spune,

NICOLAE
ESINENCU
St aplecat deasupra h[r\ii.
Acum generalul e cu generleasa, i spune,
Dar mai trece\i.
Aghiotantul i mai spune =i altele.
Chestii care n-ar trebui #'
S le =tie chiar to\i.
I le spune la ureche:
Generalul e cu amanta n Filipine:
Generalul e cu amanta
n Africa.
Generalul =i amanta se plimb
Pe Mississippi.
Nici vorb c[ se va ]ntoarce luna asta.
Mai degrab l gse=ti pe la sfr=itul verii.
+i-apoi ncep manevrele de toamn.
+i-apoi ncep manevrele de iarn.
+i \ranul nu =tie ce s fac:
S se duc cu vaca n Filipine?
S se duc cu vaca n Africa?
S se duc cu vaca
Pe Mississippi?
Ar putea, desigur, sta de vorb
Cu generleasa,
Dar cu ce-l poate ajuta ea?
COPILUL
TERIBIL

+i-apoi de cnd vaca s-a u=urat


Drept n fa\a generlesei,

H Aceea nici nu vrea s aud


De \ran.
La nceput l mai asculta,
NICOLAE
ESINENCU

Chiar l comptimea.
Dar cine ar fi prev[zut cazul cu balega?
|ranul, clar, =i-a cerut scuze,
A probozit vaca
$ +i pe loc s-a apucat s =tearg
Rochia generlesei,
Rochia =i pere\ii casei generalului,
Dar ce-a ie=it?
Rcnetele generlesei
L-au trezit pe general.
Generalul a \=nit n prag
Ro=u ca racul:
Iar tu cu vaca, strig,
Eu sunt general, strig,
Eu mi bat capul numai de pilo\i, strig,
De pilo\i =i avioane.
Mar=! strig.
C nu-i patriot, strig,
Pune pre\ pe-o vac de c\iva franci,
Pe cnd un pilot de-al lui
+tie \ranul ct cost?
ntre\inerea unui pilot cost[
C`t ntre\inerea a o mie de oameni!
Despre care vac vorbe=ti, strig generalul,

COPILUL
Despre care lapte vorbe=ti, strig generalul,

TERIBIL
Eu m supun
Numai ministrului for\elor armate!
Mar=!
+i ca s-l scoat mai repede pe \ran
Cu vac cu tot din curte,
H
NICOLAE
ESINENCU
Generalul d drumul la cei patru cini
Dresa\i!
Dac nu se apuca \ranul de coada vacii,
Poate nici azi nu mai ie=ea
$
Din curtea generalului.
A ie=it, dar unde s se duc?
Spusa \ranului e simpl:
Vaca ddea cte o cldare de lapte.
Diminea\a o cldare de lapte.
La amiaz o cldare de lapte.
Seara o cldare de lapte.
Dar cum s-a f[cut aerodrom n grdina lui,
Vaca a ncetat s mai dea pic de lapte.
Avioanele i-au speriat laptele.
+i el alt vac n-are!
Asta-i vcu\a care l-a scos din rzboi!
Asta-i vcu\a care i-a scpat copiii
De la foametea de dup rzboi.
Domn' ministru!
Domn' procuror!
Domn' general!
+i tot a=a.
COPILUL
TERIBIL

C vaca se u=ureaz n locuri publice


|ranul plte=te amend.
C vaca bea ap n locuri publice

H |ranul plte=te amend.


C vaca pa=te n locuri publice
|ranul plte=te amend.
NICOLAE
ESINENCU

C vaca doarme n locuri publice


|ranul plte=te amend.
C vaca rage n locuri publice
Plte=te, Hans, amend!
$
Domn' ministru!
Domn' general!
Domn' procuror!
Procurorul l sftuie
S se \in de general.
Generalul l sftuie
S se \in de ministru.
Ministrul l sftuie
S se \ine de procuror.
Procurorul l sftuie
S se \in de ministru.
Dar adjunctul ministrului for\elor armate
Nu poate s-i arate \ranului
Ordinea de zi a ministrului:
Pentru sptmna viitoare
+i pentru luna viitoare,
Program foarte ncrcat.
Nici o crptur
Unde ai putea vr unghia,
Apoi s vri piciorul,

COPILUL
TERIBIL
Apoi s vri capul,
Apoi Hans s vre vaca =i problema vacii.
Totu=i, =i zice \ranul,
Ar fi foarte bine s se ntlneasc personal
H
Cu ministrul for\elor armate.

NICOLAE
ESINENCU
Poate s se duc cu vaca dup el
La poligon?
Poate s se duc dup ministrul plecat
La vntoarea de potrnichi?
$!
|ranul cu vaca
A nimerit =i pe un stadion,
La un meci interna\ional de fotbal.
Vaca a mai pscut pe gazon, la pauz[,
Dar, n fond, e scandal.
Televiziunea
A ar[tat vaca pe ecran.
Ziarele au publicat
Imaginea vacii pe primele pagini,
Trmbi\`nd n toate limbile lumii:
Un \ran se judec cu statul!
Statul se judec cu o vac!
Generalul care a supt o vac!
n curtea ministerului for\elor armate
Rage o vac!
Vaca care nu va mai hrni copii!
O generleasc se bate cu un \ran!
Hans =i apr cu ciomagul vaca de atacul
avioanelor supersonice!
Rachete intercontinentale
COPILUL
TERIBIL

Atac vaca lui Hans!


Domn' general!

H Domn' procuror!
Domn' ministru!
Un grup de terori=ti
NICOLAE
ESINENCU

Era s-i arunce lui Hans vaca n aer.


Terori=tii vroiau s scape de procurorul,
Dar cum nu gseau nici o ie=ire,
$"
Au strecurat n traista \ranului o bomb.
Intr \ranul cu vaca =i cu bomba la procuror,
St de vorb cu acesta
+i deodat poc! explodeaz
Traista \ranului.
Procurorul,
Cnd vede prin ochiul din poart
C iar vine \ranul cu vaca,
ncuie poarta.
Procurorul,
Cnd vede c[ \ranul vrea s sar
Cu vac gardul,
Sare prin geamul din spatele casei
+i fuge.
St \ranul n mijlocul pie\ei ora=ului
+i hrne=te vaca din plrie cu o buc\ic
De pine.
Doamnele de la balcoane
nchid obloanele, c pute a vac.

COPILUL
TERIBIL
Poli\istul, care e pus
S urmreasc pas cu pas \ranul cu vaca,

H
Nu mai rabd
Spune \ranului s-=i ia vaca
+i s se duc de unde a venit.
Vr-o ntr-un tramvai, i strig,

NICOLAE
ESINENCU
+i scoate-o ndat din ora=.
Dac n-o po\i pune ntr-o ma=in, strig,
Ia-o n spinare =i tule=te-o din ora=!
Domn' ministru! $#
Domn' general!
Domn' procuror!
Am avut o vcu\, strig \ranul,
Vaca a avut lapte, strig.
Avioanele, strig,
Mi-au supt vaca!
Ministrul for\elor armate
S-a enervat att de tare,
nct pe loc a chemat un corp ntreg de armat,
Ba mai cheam =i o unitate motorizat,
Una dintre cele cinci divizii de elit,
+i mai ridic n aer
O escadril ntreag de avioane,
S atace din aer \ranul =i vaca.
La urma urmei,
i pus n mi=care =i for\a rachetar.
COPILUL

Ziarele de diminea\ scriu:


TERIBIL

Ieri, la 4.00,
Printr-o lovitur nea=teptat,

H Una din diviziile de tancuri


A reu=it s scoat
|ranul cu vaca n afara
NICOLAE
ESINENCU

Ora=ului...
Ziarele de sear scriu:
Azi, pe la orele cinci diminea\a,
|ranul a intrat din nou cu vaca n ora=.
$$ Mai e cu el =i bbu\a.
Mai sunt cu el =i nepo\eii.
Domn' procuror!
Domn' general!
Domn' ministru!
Nu te lsa, |rane!
|ine-te, Europa!
COMOARA

Cnd am atlat
C pe un vrf de munte,
Peste mri =i \ri,
Se afl o comoar,
Ne-am grbit mai mul\i s-o cutm.
Pornit la drum,
Vecinul din dreapta a luat cu dnsul
Calul, cru\a, un topor, un sac, o frnghie.
Vecinul din stnga a luat

COPILUL
TERIBIL
Un cal, o cru\, un topor, un sac =i o frnghie.
Vecinul din fa\a casei mele a fcut ceea
Ce-au fcut ceilal\i.
Eu am luat cu mine
Femeia iubit. H
NICOLAE
ESINENCU
Cnd am ajuns la prima ap,
Ca s putem trece mai departe,
A trebuit s aruncm cte ceva
Din cele luate la drum.
Vecinul din dreapta a lsat cru\a $%
+i a luat
Peste ap
Numai calul, sacul, toporul =i frnghia.
Vecinul din stnga a lsat cru\a
+i a luat cu dnsul
Numai calul, toporul, sacul =i frnghia.
Vecinul din spatele casei
A lsat cru\a
+i a luat cu dnsul,
S duc mai departe,
Calul, toporul, sacul =i frnghia.
Vecinul din fa\a casei a fcut
Ceea ce-au fcut ceilal\i.
Eu am luat cu mine
Femeia iubit.
Cnd am ajuns la alt[ ap,
Ca s putem trece mai departe,
A trebuit s mai aruncm cte ceva.
Vecinul din dreapta a lsat calul
COPILUL

+i a luat cu dnsul,
TERIBIL

S duc mai departe,


Toporul, sacul =i frnghia.

H Vecinul din stnga a lsat calul


+i a luat cu dnsul
Toporul, sacul =i frnghia.
NICOLAE
ESINENCU

Vecinul din spatele casei a lsat calul


+i a luat cu dnsul,
S duc mai departe,
Toporul, sacul =i frnghia.
$& Vecinul din fa\a casei a fcut
Ceea ce-au fcut =i ceilal\i.
Eu am luat cu mine
Femeia iubit.
Cnd am ajuns la alt[ ap,
Ca s putem merge mai departe,
A trebuit s mai aruncm cte ceva.
Vecinul din dreapta a aruncat toporul
+i a luat cu dnsul numai sacul =i frnghia.
Vecinul din stnga a aruncat toporul
+i a luat cu dnsul numai sacul =i frnghia.
Vecinul din spatele casei a aruncat toporul
+i a luat cu dnsul numai sacul
+i frnghia.
Vecinul din fa\a casei mele a fcut
Ceea ce-au fcut =i ceilal\i.
Eu am luat cu mine
Femeia iubit.

COPILUL
Cnd am ajuns la poalele muntelui,

TERIBIL
Pe vrful cruia se ascundea comoara,
A trebuit s mai aruncm cte ceva,
Ca s putem urca muntele.
Vecinul din dreapta a aruncat sacul
H
NICOLAE
ESINENCU
+i a luat cu dnsul numai frnghia.
Vecinul din st`nga a aruncat sacul
+i a luat cu dnsul numai frnghia.
Vecinul din spatele casei mele
A aruncat sacul $'
+i a luat cu dnsul numai frnghia.
Vecinul din fa\a casei mele a fcut
Ceea ce-au fcut =i ceilal\i.
Eu am luat cu mine
Femeia iubit.
Cnd am ajuns la poalele muntelui,
Unde trebuia s fie comoara mult dorit,
Am gsit, n loc de comoar,
O groap
Goal.
Ne-am uitat speria\i unul la altul
+i am constatat:
COPILUL
TERIBIL

Vecinul din dreapta


S-a ales din toat povestea

H
Cu o frnghie.
Vecinul din stnga
S-a ales din toat povestea
Cu o frnghie.
NICOLAE
ESINENCU

Vecinul din spatele casei mele


S-a ales din toat povestea
Cu o frnghie.
%
Vecinul din fata casei mele
S-a ales cu ce s-au ales =i ceilal\i.
Eu m-am ales
Cu iubita!
SONDAJ

Din patru sute de btrni


Care au fost ]ntreba\i
Ce-i aceea dragoste,
209 au surs n barb,
50 mi-au ntors spatele,
43 =i-au aprins pe loc \igrile,
30 mi-au spus s-mi triesc traiul
+i-atunci o s vd ce-i aceea dragoste,
30 s-au uitat speria\i n jur,
19 n-au vrut s-mi rspund,

COPILUL
TERIBIL
5 au spus c-au s dea drumul cinelui,
Dac nu prsesc imediat ograda lor,
4 au chemat babele lor,
Ele s-mi explice ce =i cum,
3 au rs cu poft,
H
3 au spus c-n cr\i e spus totul,

NICOLAE
ESINENCU
2 m-au scuipat,
2 =i-au luat pe loc
La btaie so\iile.
Din patru sute de femei %
Care au fost ]ntrebate
Ce-i aceea dragoste,
301 au izbucnit n plns,
40 au rs cu poft,
25 s-au dezln\uit n dans,
13 au nceput s cnte,
6 mi-au trntit u=a n fa\,
1 =i-a scuipat brbatul.
NESOMN

Ce mai visuri
Se-ntmpl s avem
Cteodat!
Mai ieri visez:
Femeile
S-au sturat de brba\i
+i-au fugit de la noi.
Pur =i simplu,
Au luat-o la fug,
Fug =i nici nu se uit napoi.
COPILUL
TERIBIL

Fr femei e trist
+i-am luat-o dup femei.

H Alergm dup femei =i tot strigm:


Mai mult n-o s bem,
Mai mult n-o s fumm,
NICOLAE
ESINENCU

Mai mult n-o s-ntrziem


De la serviciu,
Mai mult n-o s v batem!
Mai mult n-o s ascundem
% Nici un ban din salariu!
Dar femeile
Nici nu vor s aud.
Trec mun\ii
+i nici nu se uit napoi.
Unele mai cad prin prpstii,
Dar fug mai departe.
Nu ne lsm nici noi.
Alergm dup ele
+i tot strigm:
N-o s mai scoate\i sfecl,
N-o s mai tia\i lemne,
N-o s mai njunghia\i porcii,
N-o s mai lucra\i pe tractoare,
N-o s mai scoate\i crbuni din mine,
N-o s mai sparge\i asfaltul,
N-o s mai,
N-o s mai!...
Dar femeile alearg mai departe.
Au trecut pe jos pustiul,

COPILUL
TERIBIL
Dar nici una nu se uit napoi.
Unele din ele au fost nghi\ite

H
De nisipurile mi=ctoare,
Dar alearg mai departe.
Nu ne lsm nici noi,

NICOLAE
ESINENCU
C alt ie=ire n-avem.
E nemaipomenit de trist
Fr femei.
+i alergm,
Alergm n urma lor %!
+i tot strigm:
N-o s mai divor\m,
O s mai cre=tem =i noi copiii,
O s-aducem tot salariul acas,
Noi o s muncim
+i voi o s citi\i gazete,
Noi o s facem mncare
+i voi o s bate\i
Cu pumnul n mas,
Noi o s splm podelele
+i voi o s privi\i televizorul,
Noi o s ducem gunoiul
+i voi o s sta\i ntinse n pat,
Noi o s trm de la pia\
Cte patru plase
n mn =i voi o s merge\i alturi
Fumnd,
Voi o s ne pune\i bor=ul n cap,
Cnd bor=ul nu-i gustos,
+i noi o s facem alt bor=.
COPILUL
TERIBIL

Voi o s veni\i trziu acas


+i noi o s v a=teptm
}n prag cu masa ntins!
H +i tot a=a strigm.
Dar femeile
NICOLAE
ESINENCU

Au =i trecut apele,
Multe se neac,
Dar alearg mai departe,
Nici nu cat napoi.
%" Au ajuns la captul pmntului
+i fug mai departe,
Se nal\,
Multe se prbu=esc n abisuri,
Dar fug mai departe,
Se mpr=tie pe bolt,
Se ca\r pe stele
+i iar fug mai departe,
Mai departe.
Noi strigm,
Dar ele nici nu cat napoi,
Fug, abia le mai strlucesc
Clciele.
Poftim,
Le-am =i pierdut din vedere,
Au =i disprut,
Nu-s.
Acum unde s le gse=ti?

Unul spune
C-a dat de urma lor.

COPILUL
TERIBIL
S-au adunat toate
Pe o planet foarte ndeprtat

H
+i foarte dosit.
Acolo =i-au fcut patria lor.
Triesc singure

NICOLAE
ESINENCU
Prin copaci.

Pe o creang e Ioana lui Prlea,


Pe alt creang
Aiurita lui Scrb,
%#
Mai ncolo
Cele patru so\ii
Ale lui Briciu.
Pe fiecare frunz
O femeie.
Stau ntinse pe frunze
+i, ca frunzele, ziua ntreag
Viseaz cu fa\a la soare.
Triesc cu soare,
Cu lumin,
Cu aer,
+i nu se mai =tie cu ce...
Cum s ne apropiem de ele?
COPILUL
TERIBIL

Cum s le ntoarcem napoi?


Dac le superi,
Se duc =i mai departe.
H Clar,
Va trebui s le ademenim,
NICOLAE
ESINENCU

+i ct mai repede,
Ct nc n-au uitat
Cu totul de noi!
Oricum, mi fra\ilor-brba\ilor,
%$ Pentru nceput.
S ne radem!
+APTE PE-O BICICLET

Mi-am revzut copilria.


+edea la un col\ de pod,
Dndu-mi de n\eles c m a=teapt acolo
De cnd e copilria.
Cnd m-a zrit,
S-a bucurat mai ceva dect un copil.
Hai s alergm, zice,
+i pe loc o ia la fug.

COPILUL
TERIBIL
Sare o piatr,
Face o tumb peste un mu=uroi de furnici,
Trece printr-un gard,
Prinde o m\ de coad,
H
D un bobrnac unui copil

NICOLAE
ESINENCU
Care pe loc ncepe a plnge,
Se ca\r pe un copac
+i-mi strig:
Hai s culegem cire=e.
Strig =i sare de pe crac pe crac. %%
Cu o mn vr cire=e n gur,
Cu alta ticse=te cire=e n sn.
Cnd i se pare c cire=ele-s mai bune
n copacul de alturi,
Sare dintr-un copac n altul,
Ajunge n vrful copacului
+i se ntinde pe o frunz la soare.
De ce stai, strig,
Hai s ajungem ma=ina ceea.
+i sare din copac,
Se ia dup ma=ina care nici gnd n-are
S se opreasc.
Colbul e ct casa n urma ma=inii,
Dar copilria mea nu se las.
Zre=te un iepure =i se ia dup iepure.
COPILUL

Cnd e gata s-l prind,


TERIBIL

Zre=te o vulpe
+i se ia dup d`nsa.

H Cnd e gata s-o prind,


Zre=te un fluture
+i se ia dup el.
NICOLAE
ESINENCU

Ca s-l prind mai u=or,


=i scoate cma=a,
Vrea s-l prind cu haina,
n sfr=it, arunc haina
%& +i alearg dup fluture
S-l prind cu gura.
Se-mpiedic, cade,
Dar nu se las.
De ce stai, mi strig,
Hai s alergm la lutrie,
+tiu un cuib cu pui de lstuni.
Strig =i o ia la fug aiurea.
Se-ntoarce cu nasul zdrelit,
Dar nu se las.

COPILUL
De ce stai, mi strig,

TERIBIL
Hai s ne aruncm de pe pod n ap, zice,
Sau hai s scoatem raci din bulboane,
Sau hai s ne-ntindem pe ap cu fa\a n sus
+i n trei zile, gata,
Suntem la mare.
H
NICOLAE
ESINENCU
Sau cel mai bine ar fi, strig,
S aruncm clo=ca Irinei de pe ou
+i s clocim noi oule!

Dar de ce stai, strig, %'


Chiar nimic nu po\i?!
EXTRAORDINAR

S am iertare,
Dar mi se pare
C v-am mai vzut undeva!
O, da, mi-am amintit
Fcea\i coad la alimentar;
Cineva v-a clcat pe picior,
+i dumneavoastr v-a\i cerut scuze;
Cineva v-a scpat
O sticl cu lapte n cap,
+i dumneavoastr
V-a\i scuturat plria;
COPILUL
TERIBIL

Careva =i-a =ters


Minile de cravata dumneavoastr,

H
+i dumneavoastr i-a\i mul\umit;
Cineva a spus c locul dumneavoastr
E locul lui, =i dumneavoastr
L-a\i cedat
NICOLAE
ESINENCU

+i-a\i plecat.
Deci acela sunte\i?!
Dintr-o dat v-am recunoscut.
Cum adic nu sunte\i dumneavoastr?
&
Bine, dar purta aceea=i plrie!
+i mai purta aceea=i hain!
Bine, dar avea aceea=i fa\!
Bine, dar avea acelea=i priviri!
Extraordinar!
Parc pot fi doi oameni identici?!
Atunci mi cer scuze,
mi ridic plria
+i nu v supra\i pentru deranj...
Istorie penibil, nu?!
+i mi-am zis de sute de ori:
Dac ies la aer,
N-am dect s trag
Mai mult aer n mine.
M ntorc n cas
+i iar m apuc de lucru.
La ce-mi trebuie s intru mereu
n istorii neplcute!

Deunzi
Am zrit unul alergnd pe strad

COPILUL
TERIBIL
Din rsputeri =i eu,
n loc s m apuc s trag n mine
Cantitatea necesar
De aer curat,
M pune naiba H
S m iau dup tipul cela, s vd

NICOLAE
ESINENCU
ncotro alearg!
Alearg s ajung pe cineva sau alearg
S scape de cineva?!
Pe dracul! &
A alergat
Pn a ie=it din ora=,
Iar cum
S-a vzut ntr-un lan cu gru,
S-a trntit cu fa\a n sus
+i hai s fac gimnastic!
Am scuipat
+i-am plecat.
+i, uite, azi
Iar am intrat ntr-o istorie:
La ce mi-a trebuit
S casc ochii la tipul cela
Care a fost scoc din rnd?!
+i-apoi la ce
Mi-a trebuit s-l opresc pe istlalt
Care seamn leit cu cellalt,
Dar n-a recunoscut c-i el.
Ei, drag, uite-l,
Iar mi l-a scos soarta-n cale!
COPILUL

E acela=i, l recunosc.
TERIBIL

Are aceea=i hain.


Acelea=i priviri,

H Aceea=i fa\
+i mersul e acela=i.
Dar cum se face c o clip n urm
NICOLAE
ESINENCU

Cerca s urce n troleibuz,


Iar acum st n fa\a mea?
S am iertare,
Dar mi se pare
&
C v-am mai vzut undeva!
n\eleg,
Nu-i frumos
Din partea mea
S insist,
Dar explica\i-mi, v rog:
Dumneavoastr era\i
Acela cu care am vorbit
Adineaori?!
Nu sunte\i acela?!
Bine, dar nu mai n\eleg nimic!
Doar am vorbit,
V-am ntrebat acela=i lucru:
Dac sunte\i cel de fcea coad?!
+tiu,
Mi-a\i spus c nu sunte\i acela,
Dar acum,
Cel pu\in,
Recunoa=te\i
C sunte\i acel de adineaori!
A\i vorbit cu mine,

COPILUL
TERIBIL
Apoi a\i vrut
S urca\i n troleibuz,
Dar cineva din urm
V-a trntit cu fa\a la pmnt,
Lumea v clca
H
}n picioare

NICOLAE
ESINENCU
+i dumneavoastr striga\i dedesubt
S n-aib nimeni nici o grij,
V sim\i\i bine!
Apoi
&!
Cineva v-a scuipat n serviet
+i a aruncat-o
Din troleibuz.
Dumneavoastr era\i
Sau nu dumneavoastr?!
Nu mai n\eleg nimic!
Nu mai pricep nimic!
Doar ave\i aceea=i fa\!
Doar ave\i aceea=i hain!
Doar ave\i acelea=i priviri!...
Hm, iar am dat
Cu nasu-n bar!
COPILUL
TERIBIL

+i-mi tot zic,


mi tot jur

H S nu m mai amestec...
Uite-l, uite-l,
E la cellalt capt de strad!
NICOLAE
ESINENCU

Cineva i-a pus un sac n spinare


+i el l trie!
Extraordinar!
&"
NL|AREA FEMEII

Tot drgostindu-m cu so\ia,


Tot cutnd s-o distrez cumva,
Am tot aruncat-o n sus
Pn, din gre=eal,
Am zvrlit-o pe un nor.
A=a-mi trebuie,
Dac am vrut
S nal\ so\ia
Mai sus dect mine.

COPILUL
Acum ea sade pe un nor,

TERIBIL
Afundat pn la gt
}n puful norului,
Ron\ie acadele,
Se hlize=te
+i tot blbne=te din picioare,
H
NICOLAE
ESINENCU
Iar eu tot alerg dup nor.
D-te, femeie, jos,
Ia seama c-o s cazi, femeie,
Trage-\i, fa, cel pu\in,
&#
Rochia peste genunchi,
C te vede lumea!
So\ia se face c n-aude.
Ron\ie acadele,
Se hlize=te,
Blbne=te din picioare
+i norul se duce,
+i norul o duce.
+i eu alerg dup nor.
Dup mine alearg copiii
+i rcnesc:
Tat, ce-o s fie cu mama?
Tat, d-o jos pe mama!
Tat, noi vrem la mama!
Tat, mama o s cad!
Tce\i, strig,
N-o s cad
Nu vede\i c se hlize=te!?
+i norul se duce!
COPILUL
TERIBIL

D-te, nevast, jos.


Dac te temi cumva
S sari de acolo,

H Pun o pern numai sari!


Te prind n bra\e
Numai sari!
NICOLAE
ESINENCU

Sau a=teapt
S cosesc pu\in iarb,
S fac un stog de fn
Pe care ai putea sri.
&$
M auzi, fa,
Cu tine vorbesc!
+i pune o zdrean\ de nor
Peste genunchi!
So\ia se hlize=te,
Ron\ie acadele,
+i norul se duce,
+i norul o duce.
Ce te hlize=ti, bre,
Al lui Scndur?
Dac-\i azvrleai tu din gre=eal
So\ia, acum \i prea bine?
S-\i pui nevasta pe un nor
+i numai atunci
S te zgie=ti ct \i pofte=te inima
La picioare de femeie!
+i tu, bre, al lui Suru,
De ce nu te-ai csca
La picioarele strmbe
Ale strmbei tale?!

COPILUL
TERIBIL
Nevast, m auzi,
D-te, fa, jos,
C to\i prpdi\ii
Se uit la tine.
Pn =i al lui Blndu,
H
NICOLAE
ESINENCU
Care =i-a ngropat so\ia mai ieri,
+i-a aprins o \igar.
D-o ncolo de treab,
Suntem oameni maturi
+i mai avem =i copii mari. &%
Am glumit.
Te-am aruncat n sus,
Am vrut s vd cum \i =ade
Cnd e=ti mai sus dect mine,
+i ce-a ie=it din asta?!
Vorbi\i-i voi, oameni buni!
Spune\i-i c soarele se ridic
+i lumea de mult e la munc!
Vorbe=te-i tu, fa Inimoaso,
C e=ti de la sindicate
Spune-i, fa, c ai s-o discu\i
La sindicate!
E mam a patru copii,
+i o mam cu patru copii nu poate
S se poarte att de u=uratic!
Strig, Inimoaso,
C nu pltesc degeaba
Cotiza\ie!
+i norul se duce,
COPILUL
TERIBIL

+i norul o duce.
Auzi, nevast, nu glumi,
H C[ uite unde a rmas casa noastr!
C a-ncepe s[ bat[ un vnt
+i-ai dat de dracul!
NICOLAE
ESINENCU

Coboar ct e cu bini=orul
Dac porne=te un vnt,
Nimere=ti la capitali=ti,
+i cu capitali=tii nu te joci!
&& O s te exploateze
De-o s-\i ias ochii!
Capitalistul, fa, te pune la munc
De-ai s ui\i =i cum te cheam!
Coboar, fa, c nici pa=aport nu ai!
+i nici limbi strine nu =tii!
Vine vntul =i te duce
Naiba =tie unde!
Mine te po\i trezi
Chiar n Africa,
La canibali pe mas,
S m ier\i pe foc!
Fa, ai s le cazi de pe nor
Drept n gur!
Ascult-m ce-\i spun,

COPILUL
TERIBIL
Ziarul de azi scrie:
Vnt variabil!
+i
+i
norul se duce,
norul o duce, H
+i so\ia sade pe nor

NICOLAE
ESINENCU
+i ron\ia acadele.
Cine, Doamne, m-a pus
S[-mi distrez so\ia!
&'
Poftim,
A =i nceput s[ bat[
Un vntule\!
CUVINTE DE CHEMAT FETELE

Libelulo!
Ochioaso!
Pu=toaico!
S por\i numai cercei
Din cire=e!
COPILUL
TERIBIL

Cnd vei ie=i din cas,


S cazi drept n bra\ele
Lui Ft-Frumos.
H S ai atta dragoste,
nct s nu =tii cnd e ziu
NICOLAE
ESINENCU

+i cnd e noapte!
Unde-i clca,
S-\i rsar
'
O puzderie de copii!
S-\i fie patul
Din palmele brbatului!
S-\i fie mama
Numai din dor!
Pe ce-i pune mna
S se prefac n dragoste.
Flcii s se bat
Zi =i noapte
La poarta ta!
Eu am s stau n pragul tu
Pn am s m prefac
}ntr-un stlp de dragoste.

COPILUL
TERIBIL
Patru cai care te-a=teapt la prag
Sunt caii mei.
Patru stele de argint
Sunt ro\ile de la trsura de aur
Cu care vreau s te fur.
H
NICOLAE
ESINENCU
Deschide geamul
+i vei zbura ca o pasre
Pe umrul meu.
'
Las-i mamei scrisoare
C te-ai dus s faci plaj
Pe Marte.
Las-i tatei cuvnt
C-ai s culegi cp=une
Pe Venus.
Pe crarea pe care am s te duc eu,
N-o s te duc nimeni.
Am s-\i fac rochii
Din fir de pianjen
+i din respira\ia melcului.
Am s-\i cumpr ncl\ri
Din floare de crin.
Am s-\i strng mijlocul
COPILUL
TERIBIL

Cu o raz de lumin.
Am s te hrnesc

H Din palm.
Am s-\i potolesc setea
NICOLAE
ESINENCU

Cu gura.
Ce-am s-\i spun eu la ureche,
N-o s-\i spun nimeni.
' Am s-\i deschei bumbii de la bluz
Cu limba.
Am s-\i trag cma=a
Cu suflarea.
Vaszic,
Nu vrei s ie=i?!
M refuzi?!
Ur`to!
Cioaro!
Zgrip\uroaico!
S te iubeasc
Numai Ft-Frumos!
S nu ie=i niciodat
Din cas.

COPILUL
TERIBIL
Nimeni s nu te a=tepte la prag
Cu patru cai albi

H
}nhma\i la o trsur
Cu ro\i de argint.
Nimeni s nu se prefac

NICOLAE
ESINENCU
La pragul tu
ntr-un stlp de dragoste.
Niciodat s nu =tii
Ce-i aceea cma= din petale. '!

Niciodat s nu por\i pantofi


Din lumini=ul dintre crini.
Sunt att de urt
nct, la vederea mea,
O s te prefaci ntr-o cioar.
S n-ajungi
S te mai strige
+i altcineva afar.
S te culci =i s te scoli
Numai cu numele meu.
S m ai n vis
Numai pe mine.
COPILUL
TERIBIL

S ie=i din cas


Numai cnd voi spune eu.
H Ur\enie!
Prpdenie!
NICOLAE
ESINENCU

Muma dracului!
Vezi, n-ai rbdat,
Ai ie=it!
'" Dar =tii, c[ru\a
E f[r[ cai!
Am s m nham eu.
Urc!
ZILE NEGRE

Mi-am ntlnit fo=tii du=mani.


I-am gsit care =i unde, to\i ns
ndeplinind una =i aceea=i func\ie
+edeau =i =i tot ddeau cu o piatr n cap.
Ce-i cu voi? m mir eu,
Iar ei tac =i =i tot dau

COPILUL
Cu piatra-n cap.

TERIBIL
A\i uitat ceva? i ntreb,

H
Ei tac =i =i tot dau
Cu piatra-n cap.
A\i pierdut femeile?

NICOLAE
ESINENCU
Ei tac =i =i tot dau
Cu piatra-n cap.
A\i pierdut banii?
Ei tac =i =i tot dau '#
Cu piatra-n cap.
A\i furat prea mult statul?
Ei tac =i =i tot dau
Cu piatra-n cap.
A\i furat prea pu\in statul?
Ei tac =i =i tot dau
Cu piatra-n cap.
A\i rmas fr prieteni?
Ei tac =i =i tot dau
Cu piatra-n cap.
COPILUL

Nu mai ave\i cu cine v bate?


TERIBIL

Ei tac =i =i tot dau


Cu piatra-n cap.

H V-au scos din =efie?


Ei tac =i =i tot dau
Cu piatra-n cap.
NICOLAE
ESINENCU

V pare ru
C v-ati nscut n secolul sta?
Ei tac =i =i tot dau
'$ Cu piatra-n cap.
V pare ru c nu m-a\i distrus la timp?
Ei tac =i =i tot dau
Cu piatra-n cap.
LA IARB VERDE

A\i auzit?!
A\i auzit?!
S-a gsit un petic de iarb!
S-a gsit un petic de iarb!
La iarb verde!
Ma=in n ma=in.
Ma=in n ma=in.
Ma=in n ma=in.

COPILUL
TERIBIL
naintea mea
Merge so\ia,
naintea so\iei merg
Copiii mei. H
naintea copiilor mei

NICOLAE
ESINENCU
Buneii no=tri.
naintea buneilor no=tri
Merg surorile so\iei cu brba\ii,
naintea surorilor so\iei merg
Fra\ii mei cu nevestele, '%
naintea lor
Copiii lor,
+i tot a=a.
n urma mea vine
Vecina din dreapta,
n urma vecinei din dreapta vin
Prin\ii vecinilor.
n urma prin\ilor vecinilor vin
Vecinii vecinilor,
Copiii lor,
Nevestele lor,
Brba\ii lor,
Prin\ii lor,
+i tot a=a.
Coloan fr sfr=it!
Zeci de kilometri n fa\,
Sute de kilometri n spate.
COPILUL
TERIBIL

Ne mi=cm.
Ieri am fcut un pas,
H Azi jumtate,
Mine nu se =tie ce va fi mine!
NICOLAE
ESINENCU

Ne mi=cm.
Dac ne mi=cm cu aceea=i vitez,
Spre sfr=itul verii
Sperm s fim la iarb verde!
'&
Mi=ca\i-v!
Ma=in n ma=in.
Ma=in n ma=in.
Ma=in n ma=in.
Mi=ca\i-v!
Ei tu, cel cu ziarul,
Nu, nu, nu dumneata,
Cel dinaintea fra\ilor mei!
Da, da, dumneata!
Filaret!?
Nevast, uite cine e naintea noastr!
Nu-l cuno=ti?!
Uit-te mai bine!
Ne face semn cu mna!
El e!
L-ai cunoscut?

COPILUL
TERIBIL
Ei, Filaret, noroc!
Vaszic, tu nc n-ai ajuns?!
Auzi, nevast,
Filaret de dou luni a ie=it din cas
+i-i tot la kilometrul =apte! H
Cum, nu se poate,

NICOLAE
ESINENCU
Dac omul spune cu gura lui!
Ei, Filaret, m auzi,
Dar cine e naintea ta?!
Chio=carul?!
+i el pleac la iarb verde?! ''
Cu chio=c cu tot?
+i naintea lui cine-i?
Frizerul?!
+i el e cu nevasta?
Nu mai spune!
+i naintea nevestei lui cine-i?!
|ibirel-taxistul?!
Dar al cui e copilul
Din bra\ele lui?!
Da?!
Auzi, nevast,
Nevasta taxistului din curtea vecin
Mai are un copil,
A nscut din mers!
|ibirel, auzi,
Vaszic, la tine cnt orchestra,
Faci botez, nu?!
Ieri ai botezat copilul?!
Dar la cine cnt fanfara?!
COPILUL
TERIBIL

Fanfara cnt la unul


Care face nunt?!

H
Nunt-n drum?!
+i unde-i asta, c nu vd?!
+i unde-s corturile?!
La kilometrul zece se face
NICOLAE
ESINENCU

Nunt?!
+i mese au pus?!
Dar cine-s ei?!
Un director de =coal

Se nsoar c-o elev?!
Auzi, Filaret, nevasta mea nu crede
C fac nunt n drum!
A mai fost o nunt?!
+i acela pornise la iarb verde?!
Nemaipomenit!
Ei fac nunt.
Iar noi ne ardem sub soare!
Ne mi=cm.
Alaltieri am fcut un kilometru.
Ieri jumtate de kilometru,
Azi nc nu se =tie ce va fi azi.
Auzi, nevast,
+i de ce te-ai apucat
S tunzi iar copilul?
L-a tuns ieri frizerul!
Iar i cre=te prul
Prin plrie?!

COPILUL
TERIBIL
Aoleu, d-apoi ia uit-te
+i la micu
Parc-i un arici!
+i nu-n\eleg
De ce nu-i la =coal! H
Cum, nu =tie unde-i =coala,

NICOLAE
ESINENCU
Pi, nu a pornit
+i =coala
La iarba verde?!
Colo-n fa\
Se aude clopo\elul, nu?! 
Ia tce\i!
Se aude ceva!
Tunde-i =i mar= la =coal!
Ah, dar tu, femeie,
Ai nsurit cu totul!
Mi=ca\i-v!
Ah, =i ma=inile astea!
Ma=in n ma=in!
+i toate se mi=c
Mai ncet dect noi!
Coloan!
Mi=ca\i-v!
De ce nu ne mi=cm?
Alaltieri am stat pe loc,
Ieri am stat pe loc,
Azi stm pe loc.
COPILUL

+i nu m ghionti din spate!


TERIBIL

+i nu m clca pe clcie!
Du-te tu =i vezi

H Ce se face nainte!
Cum, iar popas?
De ce iar popas?
NICOLAE
ESINENCU

Ct o s tot facem popas?!


Cine s-a dezbrcat?
Cel care a ajuns la iarb verde?
+i de ce s-a dezbrcat?
 A ajuns la peticul cela de iarb
+i s-a-ntins la soare?!
+i ce dac-i rndul lui?!
Ultimul e ]n urm[
Cu vreo sut[ de kilometri,
Iar el s-a ntins n iarb la soare?!
Nu vede c lumea cade din picioare?!
Doar =i noi ne-am pornit
La iarb verde?!
Doar =i noi facem coad?!
Iaca, so\ia lui Filaret
Iar e gravid!
+i tu, femeie, e=ti gravid?!
mi iau lumea-n cap!
Oameni buni,
Ce face acel care s-a dezbrcat n

COPILUL
TERIBIL
iarb?!
Cum =i pune iarb la plrie?!
Cum, adic, se fotografiaz n iarb?!
Cum, adic, =i umple
Buzunarele cu iarb?! H
+i cum arat[, oameni buni,

NICOLAE
ESINENCU
Peticul cela de iarb verde?!
Nu mai spune
Ct o cciul?!
A\i auzit? !
Mi=ca\i-v!
Mi=ca\i-v!
Mi=ca\i-v!
EXCURSIE }N SAT

Domnilor turi=ti,
S trecem la cealalt cas,
+i n ea au locuit oameni.
Stpnii ei au fost
Ion =i Maria.
Sper
S v plac, cci,
S recunoa=tem, nu-i cas,
Ci adevrat palat.
Tot ce vede\i
Este construit de Ion =i Maria.
COPILUL
TERIBIL

Lutul n vatr
E pus de mna Mariei.

H
Piatra n cuptorul acesta
E fixat de minile lui Ion.
+i acum urmri\i geamurile.
Aceste rame-bijuterii din lemn de nuc
NICOLAE
ESINENCU

Le-a me=te=ugit chiar Ion cu mna lui.


El a tiat nucul, el l-a despicat,
Apoi doi ani a a=teptat
"
S se usuce.
Trei ani a lucrat la ferestre, la u=i,
La u=ori =i, n genere,
Tot ce-i din lemn n cas
Este opera lui Ion.
Mai harnic om, n satul sta se zice, n-a fost
Ca Ion dulap, pervaz, scaun, podele,
Tavan, polonic, covat, sit, strachin,
Lingur, albie,
Budlu, =i-apoi aceste leagne
Aninate de pod chiar de Ion.
Recunoa=te\i, mult stima\i turi=ti, c
Asemenea leagne n-o s ntlne=ti
Oriunde.
Asemenea leagne puteau fi vzute
Doar pe timpuri.
C\i copii au avut?
Nu, copii n-au avut,
Cincisprezece ani au lucrat la cas,
De unde s aib copii?!
Mai nti, =i ziceau, s-=i fac gardul
Au fcut gardul.

COPILUL
Apoi, =i ziceau, s pun temelia casei

TERIBIL
+i-au pus temelia casei.
Apoi, =i ziceau, s ridice pere\ii casei
+i-au ridicat pere\ii casei.
Apoi, =i ziceau, s-=i vad nti acoperi=ul
+i =i-au tras acoperi=ul pe cap.
H
NICOLAE
ESINENCU
Dar cnd au terminat casa,
Altele au aprut.
Apoi s-au gndit la beci.
Apoi s-au gndit la garaj.
#
Apoi s-au gndit la ma=in,
+i tot a=a.
Pentru a face un beci ca acesta
Trebuie s lucrezi mcar doi ani,
+i s lucrezi bine. Pipi\i pere\ii
Sunt cptu=i\i cu acela=i lemn de nuc,
+i-i aceea=i lucrtur.
+i la un asemenea garaj
Tot trebuie s munce=ti vreun an,
Dac nu chiar trei.
+i-apoi uita\i-v =i la =ura aceasta
Mai mare dect o cas!
Uita\i-v =i n =ur:
Covoarele de pe jos,
Covoarele de pe pere\i,
Cliturile de perne
De pe fiecare pat,
Dulapurile de nuc,
Pe scurt, tot ce vede\i
Este rodul muncii lui Ion =i al Mariei
COPILUL
TERIBIL

Cnd aveau s fac copii?!


Acum m ntreba\i de cnd pustie=te casa?
V rspund mai bine de zece ani.
H Pe unde umbl stpnii, m ntreba\i?
V rspund pe unde umbl =i ceilal\i
consteni.
NICOLAE
ESINENCU

Pe unde umbl ceilal\i consteni,


M ntreba\i?
Cine =tie?
Umbl prin lume!
$
Dar, domnilor,
S trecem peste drum,
La alt cas.
+i v rog s v grbi\i,
N-o s reu=im pn desear
n sat sunt peste o sut cincizeci de
Case pustii!
COPILUL
TERIBIL
ECHILIBRU

H
Unde, bre, te nghesui,
Nu vezi
Cad

NICOLAE
ESINENCU
De pe planet!

%
ATEN|IE

Am pus ni=te femei prin cr\i


+i le-am uitat acolo,
}ntre pagini.
Mare ns mi-a fost mirarea
Cnd zilele acestea,
Rscolind biblioteca,
COPILUL
TERIBIL

Le-am gsit
Tot acolo,

H
Printre foi.
+i erau
Cum le-am pus:
NICOLAE
ESINENCU

Drgla=e, triste,
Ochioase, =irete,
Zmbitoare.

& Una
mi face cu ochiul,
Alta m prive=te cu triste\e,
A treia se uit la mine =iret,
A patra e gata s-mi scoat ochii,
+i tot a=a.
+i cam de ce
Scriu toate acestea,

COPILUL
O s m ntreba\i.

TERIBIL
Scriu
Ca s v previn
S fi\i aten\i
Citind cr\ile mele. H
Nu le borfi\i,

NICOLAE
ESINENCU
Nu le arunca\i,
S-ar putea
S-mi pierde\i femeile!...

'
SE FCEA

I
SE FCEA: era noapte
+i cineva rcnea afar.
Am aprins lumina =i-am ie=it.
Unde e=ti, omule?
Ce-i cu tine, omule?
|i-i foame, omule?
COPILUL

|i-i sete, omule?


TERIBIL

Te doare, omule?
Am o bucat de pine.

H O can cu ap.
Un pat.
Unde e=ti, omule?
NICOLAE
ESINENCU

Ce-i cu tine, omule?


Dac e=ti du=manul meu,
Arat-te n lumin
S-ncruci=m sbiile!

Nu rspunde nimeni.
+i se fcea: timpul trece:
Dar eu nu mai am somn.
Unde e=ti, omule?
Ce-i cu tine, omule?
IV
SE FCEA: tata mulgea la stn
Oaia noastr,
Alturi, n iarb,
Fratele mai mic
Lupta n umbr cu cldura,
Cnd oaia lovi cu copita gleata,
+i gata
A spart-o.
Laptele \=ni din \\a oii,
Pe tata-l npdi ura

COPILUL
+i tbr asupra fratelui:

TERIBIL
Pune gura!
La fa\ ntunecat,
Tata alerg n sat...
Ah, =i fratele mai mititel
H
A supt lapte de oaie

NICOLAE
ESINENCU
Pn s-a prefcut n miel.
Cnd tata s-a ]ntors,
Era stul de lapte,
Zburda

Cu al\i miei
Pe toloac,
Miei
Brumrii ca el!
+i-a plns tata,
Dar n-a =tia ce s fac
Pe fratele meu mai mic
S-l prefac din miel
Iar n biat
Mic =i frumu=el.
A plns tata p`n seara,
Ascuns dup stn.
A chemat mieii pe rnd la el,
Le-a vorbit,
I-a hrnit
Din mn.
Mieii l ascultau,
Cu iarb se-ndopau,
Se-ndopau =i iar se-ntorceau
Behind pe toloac.
COPILUL
TERIBIL

Plnge tata,
Cheam =i strig,
H Soarele se las...
O, ce-o s zic mama!
NICOLAE
ESINENCU

Fratele meu nu mai este.


Mieii se-adun cu oile.
E ultima lun de toamn.
Vin ploile.

Tata n-are ie=ire,
E frnt de desperare:
Pe care miel s-l ia acas?
Care e fiul oare?...
Plnge tata cu durere,
Nu-i om mai desperat
Ia un miel la ntmplare
+i se-ntoarce-n sat.
Atunci strig mama
Cu lacrimi ct ploile,
S cumpere tata to\i mieii satului,
Mieii =i oile.
Dar de unde s ia tata
Atta bnet?!
A adunat el ct a adunat,
Dar a putut s cumpere
Numai jumtate din mieii din sat.
n sat pornir nun\ile.
Se tiau oile, mieii...
Ah, cum mai rcnea mama!

COPILUL
TERIBIL
Cum mai chiuiau vorniceii!...
Miel-mielu\,

H
Frate drgu\,
Dac mai e=ti,
Dac mai trie=ti,

NICOLAE
ESINENCU
Afl c n lume
Ai avut nume,
Nume =i cas,
Mam frumoas,
Fra\i iubitori, !
Fra\i =i surori.
+i dac mai e=ti,
+i dac mai trie=ti,
Vino ]n casa noastr
S te pzeasc
mpreun cu noi
De vnturi =i ploi.
Miel-mielu\,
Frate drgu\,
Nu mai ntrzia,
C nu putem a=tepta,
Mama de dor
Se usuc-nceti=or,
Tata de necaz
A murit chiar azi!

VII
SE FCEA: eu aveam ochii lega\i,
Buneii st[teau ascun=i dup stoguri,
+i lng poart toamna.
COPILUL
TERIBIL

A \ipat cucuveaua
+i mi-am smuls de pe ochi basmaua,
Dup stoguri era toamna.

H Or fi buneii mei n sarai, ascun=i, mi-am zis,


Dar n sarai era toamna.
NICOLAE
ESINENCU

Or fi ascun=i n cas, sub lai\, mi-am zis,


Dar n cas era toamna.
Or fi n pod, mi-am zis,
Dar n pod era toamna.
"
Am ie=it n ograd,
Dar n ograd era toamna...
SE FCEA: astzi, cum cnt cucuveaua,
Alerg prin ograd,
Pe dup fiecare stog,
Strig =i plng
S ias buneii,
S nu se mai ascund,
C nu m mai joc,
C nu m mai joc!

IX
SE FCEA: crpa pmntul,
Dar n nava cosmic
Nu-ncpea toat lumea
+i cineva striga
S-i lum pe to\i,
Dar toat lumea nu-ncpea.

COPILUL
TERIBIL
Arunca\i peste bord animalele!
Acum toat lumea ncpea n nav,
Dar nava nu se putea desprinde
De la pmnt
H
NICOLAE
ESINENCU
+i pmntul crpa tot mai tare.
Arunca\i proviziile!
Dar nava nu se desprindea
De la pmnt! #

Arunca\i rezervele de ap!


Dar nava nu se desprindea
De la pmnt!
Banii, strigar mai mul\i,
Care naiba a luat cu el
Bani?!
Dar nava nu se desprindea
De la pmnt!
+i-atunci cineva strig:
Dorurile!
Arunca\i dorurile!
COPILUL
TERIBIL

+i s-au rostogolit din nav,


Ca ni=te mere rscoapte,

H Dorurile pmnte=ti...
S-a pornit, s-a dus nava!
NICOLAE
ESINENCU

X
SE FCEA: m\a era acas,
Dar lipsea stpna.
$
Am hrnit m\a cu cuvinte dulci
+i i-am spus s-mi caute stpna.
Dup ce-a mncat cuvintele,
M\a s-a lins pe bot
+i a mai cerut.
Nu puteam s fiu zgrcit pentru stpn
+i-am mai scos cuvinte dulci.
Cnd a vzut

COPILUL
TERIBIL
C le-am terminat,
Mi-a lunecat printre degete,
Prin crptura u=ii,
+i-a disprut,
ntocmai H
Ca stpna...

NICOLAE
ESINENCU
XI
SE FCEA: poe\ii au fost bga\i la ]nchisoare,
Atunci ]n nchisoare s-a fcut lumin, %
Iar ]n \ar ntuneric!
MA+INA DE CALCUL

Ieri
Am fost la centrul de calcul
S vd dac sunt programat
Pentru secolul urmtor.
M-au pipit,
M-au pus s las totul de pe mine,
Pn =i unghiile m-au pus s le tai,
Ca s nu mai vorbim de chic.
M-am revoltat.
COPILUL
TERIBIL

Dar bine, zic, haine


Nu se cuvin n secolul urmtor?

H
Bine, zic, unghiile =i chica
Nu vor cre=te n secolul urmtor?
Dac vreau s folosesc
NICOLAE
ESINENCU

Ma=ina de calcul,
Dac vreau s aflu: sunt sau nu
Programat pentru secolul urmtor,
Mi s-a repetat, s las totul de pe mine
& S[ expir chiar
Aerul!
Dar dragostea, strig,
Cum s-o las, c mi iubesc
Stra=nic so\ia, cum s-o scot din inim?!
Sau, vre\i s spune\i,
Nu mi se cuvine s[ ai so\ie
n secolul urmtor?!
+i de nervi s m lepd?
+i de gnduri?
Trebuie s v spun
C-am fost, pur =i simplu, despuiat
+i vrt cu for\a n ma=ina
De calcul.
}n cele din urm, nchipui\i-v,
Ei trntesc: ma=ina
N-arat nimic!
Cum, sar eu, n-arat[ nimic?
Vre\i s spune\i c eu
Nu-s programat

COPILUL
TERIBIL
Pentru secolul urmtor?!
Cine a nscocit ma=ina asta?!
+i dac ma=ina gre=e=te?!
+i dac am fost programat,
Dar ma=ina nu =tie?!
H
NICOLAE
ESINENCU
Am dat cu piciorul n ma=in
}nfuriat,
+i m-am bgat singur, din nou,
n ma=in!
'
Am ie=it =i iar am tras
Cu piciorul n ea,
+i iar am intrat n ma=in[.
Stau n ma=ina de calcul =i strig:
Ce-i acolo, oameni buni,
Ce-arat?!
Sunt programat pentru secolul urmtor
Sau nu?!
Nu, rspund cei
De la centrul de calcul.
Ei, dac e a=a, declar atunci,
Nu ies din ma=in[
COPILUL

Pn nu arat c-s programat =i eu


TERIBIL

Pentru secolul urmtor!


+i stau acolo!
H Dac vre\i s =ti\i,
De acolo, din ma=ina de calcul,
NICOLAE
ESINENCU

V scriu povestea asta.


Obrznicie, domnilor,
Eu s nu fiu
 Programat
Pentru secolulu urmtor!
CU MORTUL N SPATE

I
n fiecare diminea\
mi iau feciorul de mn,
l duc la poalele apelor
+i-i art: iat, fiule,
Acolo, peste ape,
E a doua jumtate
A Patriei tale.

COPILUL
+i-i spun: cnd e nsetat

TERIBIL
Cealalt jumtate
A Patriei tale,
Ast[ jumtat geme =i se zbate.
Cnd e nfometat ast jumtate,
Geme =i se zbate
H
NICOLAE
ESINENCU
Cealalt jumtate
A Patriei tale.
Cnd e btut
Cealalt jumtate

A Patriei tale,
Ast[ jumtate geme =i se zbate.
Cnd e btut ast[ jumtate,
Geme =i se zbate
Cealalt jumtate
Al Patriei tale.
+i-i spun: antihristul ne-a tiat
n dou.
+i-i spun: aceste dou jumt\i
Ale Patriei noastre
Nu pot exista separat
Sngereaz, sngerm
Ele pot respira
Doar mpreun
+i numai mpreun.
Uit-te, i spun,
+i nu uita: acolo, peste ape,
E a doua jumtate
A Patriei tale!
COPILUL
TERIBIL

II

H Cnd trebuie s fac un scaun,


Fac dou scaune.
NICOLAE
ESINENCU

Cnd trebuie s fac o mas,


Fac dou mese.
Cnd trebuie s arunc un bob n \arin,
Arunc doi bobi.
Cnd trebuie s face\i o roat,
Face\i dou ro\i.
Cnd trebuie s face\i o fntn,
Face\i dou fntni.
Cnd trebuie s face\i o cas,
Face\i dou case.
VI
Lua\i-v copiii de mn,
Duce\i-i la poalele apelor
+i arta\i-le: iat, fiilor,
Acolo peste ape,
E a doua jum[tate
A Patriei voastre.
Spune\i-le: cnd e nsetat
Cealalt jumtate
A Patriei voastre,

COPILUL
TERIBIL
Ast jumtate geme =i se sbate.
Cnd e nfometat ast jumtate,
Se zbate =i geme cealalt jumtate
A Patriei voastre.
H
Cnd e btut cealalt jumtate

NICOLAE
ESINENCU
A Patriei voastre,
Se zbate =i geme ast jumtate
A Patriei voastre.
Spune\i-le: antihri=tii ne-au tiat !
n dou.
Sngeram.
Spune\i-le: dar aceste dou jumt\i
A Patriei noastre
Nu pot exista separat,
Ele pot respira doar mpreun
+i numai mpreun.
Uita\i-v, spune\i,
+i nu uita\i: acolo, peste ape,
E a doua parte
A Patriei voastre!

XII
Noi dormim prin subterane
Ei dorm n patul nostru.
Noi dormim prin gri
Ei dorm n patul nostru.
COPILUL

Sngerm.
TERIBIL

Doamne, de ce tac

H
Cei din Parlament?
Doamne de ce tac
Cei din Guvern?
NICOLAE
ESINENCU

Doamne, de ce tace
Pre=edintele?
Doamne, de ce tace
" Premierul?
Doamne, de ce tac
Mini=trii?
Doamne, de ce tac
Scriitorii?
Doamne, de ce tac
Arti=tii?
Doamne, de ce tac
Academicienii?
Doamne, de ce tac
Pictorii?
Unde-s studen\ii?
Unde-s profesorii?
De ce tace
Partea cealalt[ de pmnt?
De ce tace
Partea asta de pmnt?
Bate\i n por\i!
Bate\i n u=i!

COPILUL
TERIBIL
Bate\i n geamuri!

H
XIII
Merg cu mortul n spate.
Trec de la o poart la alta.

NICOLAE
ESINENCU
Trec de la o u= la alta.
Trec de la un sat la altul.
Toate aceste dealuri =i vi
Sunt roase de tlpile mele,
#
Care trec
Dintr-un col\ n altul
Al acestui pmnt,
Mereu ngnnd printre lacrimi
Unul =i acela=i gnd:
Numai s nu adormim,
Numai s nu uitm de unde venim,
Numai s nu uitm ncotro mergem!
XV
Iau feciorul de mn,
l a=ez n fa\a televizorului
+i-i spun: vezi, fiule, nenea acesta
E din Parlament
El nu vrea ca tu s mai ajungi s vezi
A doua parte
A Patriei tale.
l vezi, fiule, pe nenea acesta care tace?
E din Guvern.
COPILUL

El nu vrea ca tu s mai ajungi s vezi


TERIBIL

A doua parte
A Patriei tale.

H l vezi, fiule, pe nenea care


St n prezidiu ascuns
NICOLAE
ESINENCU

n spatele celorlal\i?
Nenea acesta nu vrea ca tu s ajungi
S vezi a doua parte
A Patriei tale.
$
Nu-i uita.
S nu-i uitm.
Ia un creion =i o hrtie, fiule,
+i scrie:
Nenea acesta nu vrea ca noi
S mai ajungem s vedem
A doua jumtate
A Patriei noastre.
Nenea acesta nu vrea ca noi
S vedem a doua parte
A Patriei noastre.
Nenea acesta nu vrea ca noi
S mai ajungem
S vedem a doua parte
A Patriei noastre.
Lua\i-v copiii de mn
+i a=eza\i-i n fa\a televizorului
+i spune\i-le: vede\i, fiilor, nenea acesta
E din Parlament.

COPILUL
TERIBIL
El nu vrea ca voi s vede\i
A doua parte

H
A Patriei voastre.
Vede\i, fiilor, nenea acesta
E ministru.

NICOLAE
ESINENCU
El nu vrea ca voi s vede\i
A doua parte
A Patriei voastre.
Vede\i, copii, scriitorul acesta? %
El nu vrea ca voi s vede\i
A doua parte
A Patriei voastre.
Lua\i condeiele =i scrie\i:
Nenea acesta n-a vrut
Ca noi s vedem
A doua parte
A Patriei noastre.
Nenea acesta n-a vrut ca noi
S vedem
A doua parte
A Patriei noastre.
Nenea acesta n-a vrut ca noi
S vedem
A doua parte
A Patriei noastre.
Sngerm.
Sngerm.
COPILUL

XXVII
TERIBIL

Nu permite\i du=manului

H
S-=i fac drum
Drumurile fcute de du=man
Duc la poarta du=manului.
S ne facem drumuri,
NICOLAE
ESINENCU

S ne facem case,
S ne facem copii.
Ct mai mul\i copii.
&
Pe prag copilul tu.
Pe prisp copilul tu.
Pe vatr copilul tu.
n mahala copilul tu.
n satul vecin copiii ti.
Copiii ti =i casele copiilor ti.
Drumurile tale =i drumurile copiilor ti.
Repeta\i: antihri=tii
Vor s doarm n patul meu.
Repeta\i: antihri=tii
Vor s doarm cu mama mea.
Nu adormi\i.
Bate\i n por\i.
Bate\i n u=i.
Bate\i n geamuri.
De ce nu se bate n u=i?
De ce nu se bate n geamuri?
Dac crede\i c ei dorm,
V n=ela\i

COPILUL
TERIBIL
V urmresc.
Dac crede\i c ei nu-s,
V n=ela\i
V urmresc. H
Ei se prefac c dorm,

NICOLAE
ESINENCU
Ei se prefac c nu-s,
Ei se prefac c nu vd.
Ei s-au prefcut c dorm n
|rile baltice '
Dormeau n tunuri.
Ei s-au prefcut c dorm
n Cehoslovacia
Dormeau n tancuri.
Ei s-au prefcut c dorm
n Gruzia
Dormeau n tancuri.
Ei dorm n tancuri.
Ei dorm n tunuri.
Ei dorm n rachete!
Desf-\i pragul
Ai s gse=ti un antihrist.
Desf-\i talpa bocancului
Ai s gse=ti un antihrist.
Desfa-\i limba din gur
Ai s gse=ti un antihrist.
Scoate\i-i din pat.
COPILUL
TERIBIL

Scoate\i-i din pern.


Scoate\i-i din guler.

H
Scoate\i-i din tunuri.
De ce nu-i scoate\i din tancuri?
De ce nu-i scoate\i din tunuri?
NICOLAE
ESINENCU

De ce tac acei de peste ape?


De ce tac acei de peste ape?
De ce tac acei de peste ape?
!
De ce tac =colile?
De ce tace Academia?
De ce tace Primria?

XXXII
+i asear a mai czut cineva.
Nu mai cde\i
Au czut de ajuns de-ai no=tri.
Nu mai muri\i
Au murit de ajuns de-ai no=tri.
Trece\i pe la fra\i
+i spune\i-le ce se afl peste ape.
Trece\i pe la surori
+i spune\i-le ce se afl peste ape.
Strbuneii, de sub pmnt,
Urmresc ce facem.
Buneii, de sub pmnt,
Urmresc ce facem.

COPILUL
TERIBIL
Treze=te-te, vecine!
Peste ape se afl
Partea a doua
A Patriei tale. H
Dac azi nu trecem apa

NICOLAE
ESINENCU
N-o mai trecem niciodat.
Dac azi nu trecem mun\ii
Nu-i mai trecem niciodat!
!
Ministrul n-are nevoie de unire,
Ministrul e unit cu antihristul.
Taci, mi spun unii amici de-ai mei,
Ei sunt mai mul\i.
Uite, zic ei, cei care n-au tcut
Azi nu mai sunt.
Taci, zic unii amici de-ai mei,
Ei sunt mai tari.
Uite, zic, cei care n-au tcut
Azi nu mai sunt.
Eu rcnesc de aici
Din Basarabia!
Eu plng aici
}n Basarabia.
Trec mai departe.
Cu trupul prietenului meu n spate,
P=esc,
Strig,
Plng,
COPILUL
TERIBIL

Trec de la cas la cas,


Trec de la sat la sat,
De pe deal pe vale,
H De pe deal pe vale.
Nu dormi\i!
NICOLAE
ESINENCU

Cnta\i!
Ridica\i crucea!
Ridica\i drapelul nostru!
Ridica\i speran\ele noastre!
! Ridica\i dorurile noastre!
Nu se poate s nu fie
Crare peste ape.
Cuta\i-o!
S-o cutm!
C[ci mai departe
Ne a=teapt
A doua jumtate
A Patriei noastre!
VIITORUL

Din dou n dou zile


M urc pe cas

COPILUL
TERIBIL
S vd de unde vine
Viitorul.
Trebue s v spun:
Viitorul vine H
De pretutindeni.

NICOLAE
ESINENCU
Cnd, ntr-o noapte,
Ai s auzi
C-\i prie pere\ii,
S =tii c vine Viitorul. !!
MORI+CA

Luni m uit
Cum se nvrte=te mori=ca.
Matr\i m uit
Cum se nvrte=te mori=ca.
COPILUL
TERIBIL

Miercuri m uit
Cum se nvrte=te mori=ca.

H Joi m uit
Cum se nvrte=te mori=ca.
NICOLAE
ESINENCU

Vineri m uit
Cum se nvrte=te mori=ca.
Smbt m uit
!" Cum se nvrte=te mori=ca.
Duminic m uit
Cum se nvrte=te mori=ca.
BISERICA

Cioburile bisericii ruinate


S-au mpr=tiat
Ca un ochi spart.
Construie=ti biserica
P`n[ c`nd clopotni\a ei
Se apuc de cer.
Biserica este
Clopotul cerului.

COPILUL
TERIBIL
Ultima legtur a mor\ii
Cu pmntul
Se face prin clopotni\a bisericii.
Mor\ii se adun n clopotni\
H
+i, cnd prind s bat clopotele,

NICOLAE
ESINENCU
Ei ncep urcarea la cer.
Ultima ta legtur cu pmntul
Se va face
Prin clopotni\. !#
Vor bate clopotele
+i tu ncet
Vei urca la cer...
Cioburile bisericii ruinate
S-au mpr=tiat
Ca un ochi spart.
ORA DE GEOGRAFIE

Profesorii plng la ora de geografie.


Vede\i copacul acela, spun ei,
Copacul acela a fost al nostru,
Dar nu v-am vorbit despre asta.
Profesorii plng la ora de geografie.
COPILUL
TERIBIL

Vede\i rul acela, spun ei,


Rul acela a fost al nostru,
Dar nu v-am vorbit despre asta.

H Profesorii plng la ora de geografie.


Vede\i marea aceea, spun ei,
NICOLAE
ESINENCU

Marea aceea a fost a noastr,


Dar nu v-am vorbit despre ast.
Profesorii plng la ora de geografie.
!$
Vede\i mun\ii aceia, spun ei,
Mun\ii aceia au fost ai no=tri,
Dar nu v-am vorbit despre asta.
Profesorii plng la ora de geografie.
COLOANA

Bre, ce fac cei din frunte?


Merg.
Bre, ce fac cei din frunte?

COPILUL
TERIBIL
Merg.
Bre, ce fac cei din frunte?
Merg.
Bre, ce fac cei din frunte?
H
S-au oprit.

NICOLAE
ESINENCU
Bre, ce fac cei din frunte?
Stau.
Bre, ce fac cei din frunte? !%
Fug napoi.
DOAMNE
COPILUL
TERIBIL

Doamne, s-mi fie cu iertare,


Tu ai pipit primul femeia,
Tu ai modelat-o cu palmele
H +i suflarea ta.
+i atunci, Doamne,
NICOLAE
ESINENCU

De ce mi-o propui?

!&
DOAMNE FERE+TE

COPILUL
TERIBIL
Doamne fere=te
S te na=ti
Mori.
Doamne fere=te H
S mori

NICOLAE
ESINENCU
Nu te mai na=ti.

!'
CAZ DE STRAD

Din curiozit\ile de ieri


Am memorizat
Doi \rani
Care bteau cu ciomegele
Un nger
Pe strad:
De unde-ai venit?
De ce-ai venit?
Cu cine-ai venit?
De cnd ai venit?
COPILUL

C\i a\i venit?


TERIBIL

Pe unde-a\i venit?
Mai =tie cineva?

H Mai vine cineva?


De ce vin?
C\i vin?
NICOLAE
ESINENCU

Tot pe acolo vin?


Cu aceea=i problem vin?
Ai venit ca s te ntorci?
Cnd te ntorci?
" Te a=teapt pe acolo cineva?
De ce te a=teapt?
De cnd te a=teapt?
Doi \rani bat cu ciomegele
Un nger pe strad,
+i lumea se tot d la o parte.
|ranii l mn de trei zile.
A czut n lanul lor de porumb, zic,
A frmat trei strujeni.
De trei zile l poart din sat n sat.
Diminea\a au ajuns n ora=
i cer s recunoasc cine este.
L-au dus pe un deal,
l ntreab:
Pe aici ai venit?
Pe aici \i-i gaura la cer?
L-au dus pe o vale:
Pe aici ai venit? l ntreab.

COPILUL
TERIBIL
L-au urcat pe un copac:
Zboar! i spun.
L-au urcat pe un cal:
Zboar! i spun.
H
NICOLAE
ESINENCU
Au pus cini pe urma lui:
Zboar! i strig.
L-au lsat singur
Pe un ima=: "
Zboar! i strig.
L-au aruncat ntr-un r`u:
Zboar! i strig.
I-au uscat aripile:
Zboar! rcnesc.
L-au fugrit cu ma=ina:
Zboar! insist.
I-au dat rachiu:
Zboar! l mboldesc.
I-au vrt o \igar ntre din\i:
Zboar! l poruncesc.
L-au tras pe roat:
Zboar! l ndeamn.
COPILUL
TERIBIL

I-au dat foc aripilor:


Zboar! scr=nesc.

H Din curiozit\ile de ieri


Am memorizat
Doi \rani care ciomgeau
NICOLAE
ESINENCU

Un nger pe strad:
Pe unde ai venit? i strig.
Cum s cazi din cer?
Cine cade din cer?
"
De ce-ai czut n lanul nostru?
Mi=c-te!
De ce te-ai uitat la dreapta?
De ce te-ai uitat la stnga?
Pe cine-ai vzut?
E tot de-al tu?
E tot din cer?
Or=enii se grm[desc
S vad ce fac \ranii.
|ranii las ngerul
+i tot dau cu ciomegele n pietoni.
Sunte\i cu dnsul? ntreab.
Cnd a\i cobort?
De ce a\i cobort?
Cei din jur sunt de-ai vo=tri?
De ce v-a\i adunat grmad?
De ce n-ave\i =i voi aripi?
Unde v-a\i ascuns aripile?

COPILUL
TERIBIL
Mar= la gaur!
Mar= la cer!
Doi \rani n plin strad
Bat cu ciomegele un nger: H
De ce tu ai aripi =i ei n-au aripi?

NICOLAE
ESINENCU
+i arat spre or=eni.
Spune-le s-=i scoat aripile,
S-=i scoat aripile =i s spun
Pe unde a\i venit,
Pe unde a\i venit =i cnd a\i venit? "!
+i cnd v duce\i?
+i dac v duce\i,
V duce\i mpreun?
+i dac lsa\i pe cineva pe pmnt,
De ce-l lsa\i?
+i tot prin ppu=oiul nostru
O s v duce\i?
+i scncesc \ranii:
Avem copii,
Foarte mul\i copii.
A\i rupt trei strujeni
+i ei nu =tiu
+i nici so\iile nu =tiu.
Ultimul grunte
L-au mncat alaltieri,
Iar ppu=oii drma\i
Sunt nc n mtase
COPILUL
TERIBIL

Nu mai avem mmlig.


+i de mult nu mai plou,
+i de mult nu mai cresc
H Ppu=oii pe pmnt.
Dac spui c e=ti nger
+i te-a trimis Dumnezeu,
NICOLAE
ESINENCU

De ce ai drmat ppu=oii?
Doi \rani
Bat n plin strad
"" Cu ciomegele
Un nger
+i nu-l slbesc:
De ce-ai venit?
Pe unde ai venit?
Zboar!
MOLDOVEANUL

Cum vede pe undeva un jug,


Vr capul.
Ce stai, m, l ntrebi,
Cu capul n jug?
Poate, zice, mi anin cineva
Un car din urm.
De obicei, se gse=te cineva care

COPILUL
TERIBIL
i anin un car din urm.
Ce stai, m? l ntrebi.
Poate, zice, ncarc cineva ceva
n car. H
NICOLAE
ESINENCU
De obicei, se gse=te cineva care
ncarc =i carul.
Ce stai? l ntrebi.
Poate, zice, mi spune cineva
"#
ncotro s trag carul.
Hai, m, d-o n m[-sa de treab,
Spune\i-i careva
ncotro s duc
Carul.
Clar, se gse=te cineva
Care i spune
COPILUL
TERIBIL

ncotro s trag[ carul.


Trage carul
H +i cum vede iar un jug gol,
Vr capul n jug,
+i a=teapt.
NICOLAE
ESINENCU

Ce a=tep\i,
M, boule?!

"$
CALUL

Am scris un poem

COPILUL
TERIBIL
Despre iarb.
Noaptea, cum rsare luna,
Vine un cal la mine,
Intr n poem
+i pa=te.
H
NICOLAE
ESINENCU
n zori dispare,
Ca n noaptea urmtoare
Iar s apar,
La pscut.
"%
SEX

Cineva poate s-mi repro=eze


C mi-am consumat via\a
Lenevind n pat
Cu cte o carte.
COPILUL
TERIBIL

C am rsfoit cr\ile
Ca pe femei.

H A=a-i.
A= vrea s mai adaug
C-am fost adesea dezamgit.
NICOLAE
ESINENCU

Asta s-a ntmplat atunci


Cnd am dat peste cte o carte
Ce se asemna cu femeia
Care, despuiat,
"&
Descoperi uluit,
N-are
Sex.
ARMATA NA|IONAL (II)

Avem, n sfr=it,
+i armata noastr na\ional
O arm, o casc
+i un avion.
Arma e la un paznic de harbuzrie.
Casca se afl[ la un pompier.

COPILUL
TERIBIL
Avionul nu ncape n republic.
Ro\ile sunt la noi,
Dar coada =i aripile
Se g[sesc n strintate.
+i naiba =tie cum o s-l folosim:
H
NICOLAE
ESINENCU
Cum decoleaz,
Te pomene=ti n alt \ar.
Violare de frontier,
+i gata!
"'
Mai e =i altceva la mijloc
Cum porne=ti motorul
Nu se mai opre=te.
+i dac l opre=ti
Nu se mai porne=te!
SCARA

Scara e \inut
De Dumnezeu.
Sus o \ine Dumnezeu,
Jos o zgl\ie Dracul.
Ori urci la Dumnezeu,
Ori cobori la Dracul.
COPILUL
TERIBIL

Cu ct mai urci sus,


Cu att mai tare,

H
Dumnezeu \ine scara,
Cu att mai tare Dracul scutur
Scara.
NICOLAE
ESINENCU

Urc.
Cnd ajungi Sus,
Dumnezeu trage scara la cer
# Asta ca s nu po\i cumva
Cobor
La Dracul.
Urc.
TREBUIE

Dac nimere=ti n sat,


Nu mai ie=i.
Ca s nu po\i gsi
Drumul napoi,

COPILUL
|ranii seamn n jurul tu gru,

TERIBIL
Seamn secar,
Seamn floarea-soarelui,
Sdesc livezi,
Ridic mereu case,
Te leag cu vorba,
H
NICOLAE
ESINENCU
Te \in cu cntecul,
}\i scot n cale femei
+i doar din cnd n cnd
}\i arat soarele =i luna,
#
Ca s-\i spun:
Trebuie s arm,
Trebuie s semnm,
Trebuie s cosim!
RECLAM
COPILUL
TERIBIL

Am aprins lumina
+i am gsit la buctrie
Un nger.

H Mnca din ceaun.


La noi, n cer,
NICOLAE
ESINENCU

+i-a cerut scuze ngerul,


N-a rodit n anul sta
Fasolea.
#
DISLOCARE

A trecut o gin
n zbor
Pe deasupra ora=ului.
Acolo, la \ar,
I s-a cerut s fac[ acum
Cte trei ou pe zi,

COPILUL
TERIBIL
De aceea, indiferent[,
+i-a luat zborul.
A trecut o vac
n zbor H
Pe deasupra ora=ului.

NICOLAE
ESINENCU
Acolo, la \ar,
I s-a cerut s dea acum
Cte zece tone de lapte pe zi,
De aceea, indifirent[, #!
+i-a luat zborul.
Diminea\a a trecut n zbor
Pe deasupra ora=ului
Un \ran!
ZBORUL

Desfac bra\ele
+i decolez
De cte ori simt
Nevoia s zbor.
Privi\i!
De la nl\imea zborului meu,
COPILUL
TERIBIL

Fra\ilor, nu exista\i.
Sunte\i de nen\eles.
Cu ce v ocupa\i mereu, stupid,
H Acolo jos, printre ma=ini =i gini?
Unica imagine demn de nregistrat,
Acum o or, a fost
NICOLAE
ESINENCU

O fat cu picioarele =i minile desfcute,


ntins ntr-un lan de secar.
Privea din adnca ei lini=te
Zborul meu necesar.
#" Pentru cteva clipe sim\ii
O sf=ietoare dorin\
S aterizez
Direct pe ea.
Dar zburam.
PUIUL DE VNT

Ora 10.
Iar a ]nceput s[ bat[ vntule\ul.
Iscat de pe nu se =tie unde,
A srit gardul vilei mele
+i s-a pitit
n tufi=ul de zmeur,
+i tace.
Ce face acolo?
Ora 11.

COPILUL
TERIBIL
Mnnc zmeur?
Ora 12.
A a\ipit?
Ora 13.
H
Mediteaz?

NICOLAE
ESINENCU
S-a rtcit?
De unde vine, cnd pleac?
Are vreo copil?
S-a rtcit de mam?
E orfan? ##
Caut un loc s moar?
E un mic criminal?...
Ora 14.
S-a mi=cat tufi=ul.
Se duce?
Se zbenguie
Prin livada mea.
Alearg de la copac la copac,
Sare de pe creang pe creang,
Se d hu\a-hu\a-hu\a,
Se anin cu coada de cte o cirea=
+i miorlie de fericire.
+i-a gsit mama?
A descoperit c mai are un fr\ior?
+i-a fcut un prieten?
De ce a venit din nou n livada mea?
S nu fie un loc mai minunat n lume?
A descoperit c totu=i, aici,
n livada mea, pe locul acesta,
COPILUL
TERIBIL

A fost ba=tin str-str-strbuneilor lui?


De asta se zbenguie?
Sau altul e motivul?
H Iar o fi fcut pe undeva o trsnaie?
O fi rsturnat pe undeva vreun stog de fn?
O fi scos vreo =tachet
NICOLAE
ESINENCU

Din gard?
S-o fi vrt la vreo pu=toaic n sn?
Se zbenguie ca s uite de amar?
A venit ca s nu mai plece?
#$ Se zbenguie c se duce?
Alearg dup o albin.
S-a ag\at de coad coteiului.
Coteiul s-a prins de coada vntule\ului.
Mrie unul la altul.
Se \in cu din\ii de coad
+i se rostogolesc prin ograd.
Au s-mi scoale vecinii.
Poftim, au =i trezit ginile vecinului.
Trec ncolo =i napoi,
Un du-te-vino
Printre =tachetele gardului.
Vntule\ul trece u=or,
Coteiul =i jule=te coastele.
Poftim, s-a =i suprat coteiul,
A =i intrat n cu=c,
Nu mai vrea s se joace.
Puiul de vnt se d hu\a pe crac,
Se d hu\a pe crac.
Se d hu\a pe crac,
i slbe=te coada =i cade,

COPILUL
TERIBIL
Zdup! din copac,
Drept n cap.
Nu se mai aude.
Plnge?
l doare?
H
Iar =i-a amintit de prin\i?

NICOLAE
ESINENCU
+i-a amintit c n-are pe nimeni
Pe lumea aceasta?
De ce tot umbl singur?
A avut cas =i prin\i
+i i-a nghi\it oceanul? #%
Atlanticul?
Pacificul?
De acolo se tot ntoarce
n livada mea?
Sau poate prin\ii lui au fost
Mistui\i de pustiuri?
Sahara?
Podi=ul Tibet?
Ori s-au necat cu mii de ani n urm
}n Marea Sarmatic?
Marea care a vlurat pe pmnturile acestea?
Deci pe undeva pe aici?
Poate simte c se ntoarce marea
+i a=teapt s apar =i prin\ii?
Dar cnd o s se ntoarc marea?
Scnce=te.
Se \ine cu mna de cucuiul din cap
+i se duce.
COPILUL
TERIBIL

Definitiv?
Sare gardul =i se deprteaz.

H
O s-l mai vd?...
De patru zile
Vntule\ul nu mai d pe la mine.
NICOLAE
ESINENCU

S-a mbolnvit?
S-a rtcit?
L-a strivit pe undeva un copac?
E foarte departe =i e foarte obosit?
#& A uitat drumul spre vila mea?
A hotrt s nu se mai ntoarc pe aici?
+tie c Marea Sarmatic
N-o s se mai ntoarc?
Vntule\ule.
Vntu-le-\u-leeeee!...
Te nfiez!!!
OBOSEAL

S ne fie clar
Suntem ni=te poe\i colbi\i,
Suntem ni=te poe\i crpi\i,

COPILUL
TERIBIL
Suntem ni=te poe\i obosi\i.
Poe\i care se vnd mpreun cu varza,

H
mpreun cu cartofii,
Cu fasolele.
S ne fie clar

NICOLAE
ESINENCU
Avem o Republica colbit,
O Republic ponosit,
O Republic crpit
+i obosit.
Vrea s doarm. #'
Vrea s moar.
LINIA DREAPT

Am probleme
Cu linia dreapt.
Unde duce?
+i ce interes are
S te duc drept?
Te duce repede, direct,
La captul pmntului?
+i mai departe unde?
COPILUL

n spa\iu?
TERIBIL

+i pn unde?
Pn acolo?

H +i apoi?
+i cu linia curb
Am probleme.
NICOLAE
ESINENCU

Cam de ce s-ar f\i atta?


Umbl n sus =i n jos,
n jos =i n sus,
C dac te-ai gndi,
$
Pn la urm,
Tot la captul pmntului
Ajunge.
Chiar mai departe.
Pn unde?
Pn acolo?
+i apoi?
+i cu cercul
Am probleme.

COPILUL
De ce se nvrte a=a?

TERIBIL
Cam ce interes are
S m poarte roat?
+i dac cad n
Interiorul cercului?
+i dac cad n
H
NICOLAE
ESINENCU
Exteriorul cercului?

$
NUVELE
COPACUL CARE NE UNE+TE

Prin sat e purtat fotografia fratelui. Ieri a murit. Noaptea


a fost adus fotografia lui n sat. Mine va fi adus =i el.
l cunoa=te\i?
O feti\[ poart[ fotografia. Nu se =tie a cui e feti\a, precum
nu se =tie nici cine a adus fotografia n sat. Dar e dus de la
poart la poart.
A trecut pe la poarta lui Cucut, acum s-a oprit la poarta
lui |ang. La Cucut nu era nimeni acas, la |ang, ca totdea-

COPILUL
TERIBIL
una, e vdana =i copiii care se joac pe undeva pe dup
cas. Ea se apropie speriat de poart. Izbucne=te n plns.
Plnge.
+i-al cui e srmanul?
Al lui... rspunde lini=tit feti\a. H
Ion?!

NICOLAE
ESINENCU
Nu, clatin din cap feti\a.
Andrei?!
Nu.
Micu, c nici nu =tiu cum l cheam?!
Nu. $#
Sfinte! din nou izbucne=te n plns vdana. Boce=te =i
strig la copii:
Drgla=ii mamei, veni\i ncoace c nu mai vd nimic.
Copiii se apropie, sfio=i. Dou feti\e =i un bie\el. Feti\ele
s aib vreo zece-doisprezece ani, bie\elul vreo =apte.
Copiii se uit la fotografie =i tac.
De ce tce\i, puilor?! l cunoa=te\i?
Copiii clatin din cap. Sunt prea mici ca s-l cunoasc pe
fratele meu. Tac.
Dac nu-l cunoa=tem, nu-l cunoa=tem... se cineaz, plnge
vdana. Pe to\i i cunosc, dar pe aista... of, al cui zici c e?!
Al lui... spune lini=tit feti\a.
+i ce-o s fac acum femeia ceea, mam-sa, c o cunosc
tare bine...
S nu-l uita\i, zice feti\a =i trece cu fotografia fratelui mai
departe.
N-o s-l uitm, drgu\o, strig, boce=te vdana lui
|ang, strngndu-=i copiii la piept, nici eu n-o s-l uit, nici
copiii mei, ct vor tri... s-i fie \rna u=oar!...
Feti\a cu fotografia se opre=te la poarta lui Bachiu. Acesta
are nenorocirea lui. Acum o lun i-a murit fiul. Unicul. S-a
rsturnat cu tractorul. Se zice, era la moar, ncrca ni=te saci
cu fin. A pus ct a pus n remorc, dar cnd a mai rmas un
sac al nu =tiu cui, fiul lui sare la volan =i hai s-o ia din loc.
Lumea strig.
COPILUL

Srghi, d-apoi a mai rmas un sac!


TERIBIL

S rmn!
I-al lui +ipu=or =i-i tot din satul nostru!

H S fie mcar =i-al lui... de ce nu-i legat?!


l legm ndat... Stai, bre, c are omul copii!
Dar el n-a a=teptat. A apsat pe accelerator =i-a smucit-o
NICOLAE
ESINENCU

din loc. Constenii nici n-au mai reu=it s se urce. Au rmas


n ora=, s vin de-acum cu autobuzul. Nu s-au suprat. Dar
cnd au ajuns n sat, au aflat de nenorocire. Undeva pe la o
crnitur, biatul a vrut s dep=easc un camion, l-a dep=it,
dar s-a =i rsturnat n aceea=i clip. De trei ori s-a rostogolit
$$
tractorul, =i a patra oar, se zice, a trecut peste biat. Acum
Bachiu e nenorocit. E nenorocit de dou ori. Peste o spt-
mn dup nmormntarea fiului i nimere=te n spital so\ia.
+i-i pe moarte. S vezi =i s nu crezi. Se zice, trecuse o
sptmn de la nmormntarea fiului, de acum se deprin-
seser cu durerea, ce-i dus nu se mai ntoarce, cnd n dup
o ameaz so\ia-i intr dup te miri ce n =ur =i mai s moar
pe loc. n fa\a ei era fiul mbrcat a=a cum fusese nmor-
mntat nu demult: costum negru, pantofi negri, chic lins
pa cap. Att doar c sttea cu spinarea spre dnsa =i fcea
ceva aplecat deasupra unuia din cei patru saci pe care i
\ineau dezlega\i ca s nu se aprind fina. Cnd l-a zrit, n
prima clip era s moar, dar se stpni =i i vorbi poate cea
mai lini=tit voce de mam:
Srghi, tu e=ti?
Eu, mam, cic i rspunse fiul, dar fa\a nu =i-o ntoarse
spre dnsa.
D-apoi ce faci acolo, Srghi?
Leg sacul ista, mam.
+i de ce-l legi, mamii?
S-l pun n remorc.
+i de ce s-l pui n remorc?
S-l duc lui +ipu=or, mam.
Care +ipu=or, scumpule? rcni atunci ea, nct pe loc
adun jumtate de sat la poarta lor. Srghi! Bachiu! Srghi...

COPILUL
mai strig ea, dar cnd n pragul =urii =i fcu apari\ia nne-

TERIBIL
bunit de groaz Bachiu, so\ul ei, nu mai gsi pe nimeni n
=ur. So\ia lui sttea ruinat la pmnt =i bolborosea ceva...
A=a au dus-o la spital... Totu=i, e ceva n toat istoria asta,
ceva care te pune pe gnduri. Se zice c dup ce Bachiu =i-a
dus nevasta la spital, s-a aruncat n =ur, la cei patru saci de
H
NICOLAE
ESINENCU
fin, =i mare, cic, i-a fost mirarea cnd a gsit unul din cei
patru saci legat. A=a, se zice, a fost, dar dac[ e adevrat, nu
=tie nimeni. Oricum, Bachiu are durerea lui acum.
l cunoa=te\i? ridic feti\a fotografia fratelui meu.
Bachiu las lucrul pr=ea ni=te cartofi n grdin , se
$%
apropie de poart, =i scoate plria, srut fotografia fratelui,
=i pune plria =i se ntoarce ]n gr[din[. nainte de-a ridica
sapa, =i =terge ochii. Pr=e=te.
La al lui Ocheanu feti\a cu fotografia fratelui nu gse=te
pe nimeni. Oamenii sunt n cmp. Feti\a sare gardul, se ridic
pe o prisp, pe alta, ridic n fa\a unui geam fotografia fratelui,
o lipe=te de geam, o \ine o clip-dou, apoi face acela=i lucru
=i la geamurile din spatele casei, sare gardul =i se-ndreapt
spre alt poart.
La poarta lui Srbu feti\a cu fotografia fratelui este a=tep-
tat de trei femei: Srboaica bunic[, Srboaica femeia
lui Srbu =i Srboaica nor[. }n timp ce fata se-ndreapt spre
ele, acestea vorbesc ncet. Despre fratele meu Vologhi\ vorbesc.
Al cui zice\i c-o murit?! ntreab a nu =tiu cta oar
S`rboaica-bunic[.
Of, mam, \i-am spus, o repede u=or Srboaica, femeia
lui Srbu. Al lui... =i vorbe=te ncet.
De-acum el n-o s se mai apropie... se a=az mai bine
Srboaica-bunic[ pe piatra din fa\a por\ii.
El n-o s se mai apropie, dar fotografia lui se apropie =i
asta-i ca =i cum el s-ar apropia.
Srboaica-nor[ se pare c =tie ceva despre cum a murit
fratele meu Vologhi\. O las pe Srboaica-soacr s-o
potoleasc pe Srboaica-bunic[ =i repet, de altfel, ceea ce
a repetat poate de sute de ori azi. I-a spus soacrei, i-a spus
COPILUL

Srboaici-bunic[, strinilor cu care s-a ntlnit, la fntn,


TERIBIL

la magazin, brbatului, desigur, socrului, =i iar Srboaicei-


soacr[, S`rboaicei-bunic[ =i tot a=a. Acum, cnd fotografia

H se apropie de poarta lor, iar spune ce-a mai spus:


...Se zice, a murit alergnd pe strad. Alerga nu =tiu unde,
=i cum alerga, deodat s-a oprit brusc, a-ntors capul napoi
NICOLAE
ESINENCU

=i-a rcnit la fra\i ct l \ineau baierele: Andrei, Ion, Nicolae,


Alexandru mor!. A strigat, a czut =i mort a fost.
D-apoi Alexandru e tot la Chi=inu?
D-apoi ei s to\i la Chi=inu, mam-soacr. Aici au rmas
numai btrnii mama =i tata lor.
$&
Pe ceilal\i nici nu-i prea cunosc bine... de mult sunt pleca\i
din sat. Da pe dnsul, pe Vologhi\, l cuno=team destul de bine.
Apoi el venea des prin sat. Una-dou, l vedeai alergnd
la mama. Ba c-o ma=in de lemne, ba c-o ma=in de crbuni...
Ce-o s fac acum srmana femeie... Of, ce-o s fac?!
De ajutat, or ajuta-o ceilal\i...
De ajutat, or ajuta-o ceilal\i, dar ce-o s fac fr Volo-
ghi\? Vologhi\ era Vologhi\... cnd zici c-a murit?!
Cnd zici c-a murit? ntreab din nou =i Srboaica-bunic[,
dar nu mai a=teapt[ rspuns, c-o repede Srboaica, femeia
lui Srbu.
Of, mam, de cte ori s-\i spun?! +i taci c iat fata-i
aproape. +i tot ea intr prima n vorb cu feti\a care poart[
fotografia fratelui meu. Puic-drag, ce s-a nt`mplat, puic-
drag, ntreab, dar nu l[crimeaz[. E pu\in speriat, ncurcat
la vederea fotografiei fratelui.
l cunoa=te\i?
Cum s nu, puic-drag?! rspunde Srboaica, femeia
lui Srbu.
Cum s nu! rspunde =i Srboaica-nor[.
De-acum n-o s-l mai cunoasc nimeni, intr pe fir =i
Srboaica-bunic[.
Of, mam, c numai prostii ies din gura matale... se
strofole=te Srboaica, femeia lui Srbu. Mai bine, mam, s
m ierte Cel de Sus, nchideai matale ochii, c ai optzeci de

COPILUL
ani!

TERIBIL
Ce vorbi\i, mam-soacr, nu v certa\i, c nu e frumos,
sare nora ]n ochii c[reia se pare c[ izvor[=te o lacrim[. Se
uit la fotografia fratelui Vologhi\ =i-=i astup gura cu
bsmlu\a. Se zice, a murit alergnd pe strad. Alerga nu
=tiu unde =i deodat a-ntors brusc capul napoi =i a-nceput
H
NICOLAE
ESINENCU
s rcneasc la fra\i: Andrei, Ion, Nicolae, Alexandru mor!
Dar fra\ii nu erau cu dnsul? ntreab, poate a zecea
oar, Srboaica-soacr[.
Nu... El era singur pe strad =i deodat... Srmanul a
murit fr s-i mai vad... $'
Ce-ave\i de spus? ntreab feti\a =i ridic pu\in fotografia
ca s fie vzut bine.
Da ce s spunem, ce avem de spus, se vaicr Srboaica,
femeia lui Srbu. Ce avem de spus! Nu ne-a fcut nici un ru.
Ne-nt`lneam. Bun ziua Bun ziua. Se spune c ultima
dat a fost n sat acum o lun.
Acum o jumtate de an au fost cu to\ii, to\i fra\ii, explic
Srboaica-nor[, dar =i noutatea asta i-a mai spus-o nu o
dat soacrei, care parc tot uit:
Iaca de asta n-am =tiut, se vaicr Srboaica-soacr,
cred c tare s-a mai bucurat mama lor, cnd i-a vzut mpreun.
+i-acum tot mpreun o s-i vad, se vr pe fir Srboai-
ca-bunic[, numai c unul dintre ei e mort.
Of, mam, c mai bine mureai matale...
Feti\a cu fotografia fratelui se duce mai departe, iar Sr-
boaicele rmn s se certe. Srboaica, femeia lui Srbu, pare
s se fi suprat tare pe Srboaica-bunic[:
Da de ce =ezi, mam, =i tot rozi piatra asta de la poart
=i tot ba\i apa-n piu?! Cnd ai de gnd s alegi pstile celea?
C tu numai psti ai n cap... Nu vezi cum se duce
lumea?! se uit Srboaica-bunic[ ]n urma feti\ei cu fotografia
fratelui, se uit, dar n-o mai vede.
Apoi tocmai de aceea trebuie s faci ce ai de fcut...
zu c un an ntreg ai s alegi co=ul cela de psti!
Las, mam-soacr, c-am s-i ajut =i eu, i ia aprarea
COPILUL

Sboaica-nor[, dar Srboaica-soacr[ n-are ndurare. Ia nora


TERIBIL

la trei parale:
Da tu cnd ai s termini vruitul prispei? Nu vezi unde-i

H
soarele?! C dac vine brbatul, iar ai s te plngi c te
ciomge=te degeaba!... Hai, la munc!...
NICOLAE
ESINENCU

II

Prin sat este purtat[ fotografia fratelui. A murit ieri. Noaptea


a fost adus fotografia lui n sat. Mine va fi adus =i el. +i mama
% nc nu =tie nimic. Lum un capt de vorb, l lsm, ne prin-
dem de altul, ne abatem, cutm altul =i nu =tim ce s facem.
Fratele nostru Vologhi\ e mort. Ieri a murit. Pe la dou de
noapte am alergat n sat, acum e opt diminea\a =i noi nc nu
=tim cum s-i spunem adevrul mamei. Noaptea, cnd mer-
geam cu ma=ina spre satul nostru, ni se prea c[ aveam =i
cuvinte cu care s-o alin[m pe mama, s-i spunem despre
nenorocirea care a plit-o, care ne-a plit. De=i dac-\i
aminte=ti drumul...
Cum o s reziste mama? se tot ntreab ]nghi\ind noduri
fratele Andrei. E a=a de btrn! Tata poate va suporta nenoro-
cirea, a luptat pe front, a ndurat mai multe, dar mama...
Mama... vireaz u=or la stnga fratele Ion, dep=e=te o
ma=in =i iar iese pe ntinsul =oselei. Ne grbim, dar fiecare
din noi =i d seama c prea repede mergem.
A= vrea s-i spun fratelui Ion s nu mne ma=ina a=a de
repede, m-nvluie ceva, ceva mi se ridic n gt, a=tept,
poate o s-i spun Andrei. Dar Andrei tace. A=tept, poate o s
izbucneasc unul din ei n plns, atunci =i eu o s dau drumul
lacrimilor. Nodul mi se ridic n gt, m-nbu=. nc nici
unul din noi n-a plns pn acum. A nceput s rcneasc
so\ia mea, cnd a venit la noi fratele Andrei cu vestea, =i att.
Vestea a fost att de ne=teptat, nct, m gndesc, nc nici
nu ne dm seama ce s-a ntmplat. Am s plng, =tiu, mult
mai trziu. De fapt plng =i acum. Lacrimile se sting n mine.
Nodul se ridic, m nbu=, cade, =i iar se ridic.

COPILUL
Cum o s suporte mama nenorocirea?! se vaicr pe

TERIBIL
bancheta din fa\ fratele Andrei.
Cum o s suportm noi nenorocirea? O via\ ne-am =tiut
cinci, =i acum...
Dintre to\i fra\ii, n drum spre mama =i tata, mai lini=tit mi
s-a prut Ion. Ba ne-a spus =i cteva anecdote. Pentru o clip
H
NICOLAE
ESINENCU
am sim\it c-l ursc. Am vrut s-i strig s tac, s nu glu-
measc[, dar ochelarii lui aruncau spre bancheta din urm o
lumin stranie =i mi-am zis c =i lui i este greu, poate mai
greu dect nou, ncearc ns s glumeasc, s ne abat...
Mai mare e Andrei, numai c Ion, de cnd l =tim, este mai
%
ra\ional. Glume=te, mi-am zis, vrea s-mi u=ureze durerea,
pentru c-s cel mai mic. Dar mie lacrimile mi se ridic tot mai
sus, m-nbu= =i-s gata s sar din ma=in. mi zic, uite-a=a
=i eu ntr-o bun zi am s mor, =i fratele meu Ion, foarte lini=tit,
o s conduc ma=ina spre sat s aduc vestea mamei =i tatei,
ba chiar o s spun =i anecdote. Totu=i m[ calmeaz[ anume
vorba lui Ion. El potrivi volanul, ntoarse capul spre bancheta
din spate =i m ]ntreb:
Cum te sim\i, Nicolae?
}n clipa aceea sim\eam c-i iubesc la nebunie pe Ion, pe
fratele Andrei, pe to\i fra\ii, pe toate neamurile mele, =i dac
mi-ar fi cerut cineva, a= fi pus capul pentru primul din ei fr
s m gndesc.
Am rsturnat capul pe bancheta din spate =i am lsat s-mi
curg lacrimile n voie. Auzeam vorbele fra\ilor Ion =i Andrei
ajungeau ca de pe alt lume. Plngeam moartea lui Vologhi\,
vorbele ns nu m deranjau. Preau att de fire=ti =i calde
pentru atmosfera din ma=in, nct fr s vreau mi-am zis
s ascult lini=tit dialogul fra\ilor.
O s-l ngropm unde o s zic mama...
Nu, Andrei, srii eu, nici nu mi-am dat seama cum am
nceput s-i zgl\i pe Ion, pe Andrei. Acas o s-l ngropm,
n sat, n sat, auzi\i?!
D-apoi eu ce zic?... lini=tit, fratele Andrei se ntoarse
spre mine, ca =i cum ar fi vrut s-mi pun mna pe cap. O s
COPILUL

facem cum o s zic mama. Va zice s-l ngropm ]n ora=, ]n


TERIBIL

ora=, va zice...
Nu, rcnii din nou, sunt sigur, o s vrea s fie lng dnsa,

H acolo unde ne-am nscut, acolo unde... =i m-am rsturnat


din nou pe bancheta din spate. Acum lacrimile mi curgeau =i
mai tare. +i dac s-ar fi ntors fra\ii cu fa\a spre mine, nu
NICOLAE
ESINENCU

mi-ar fi fost ru=ine. Plngeam de-a binelea. Vaszic, m


gndesc, ne ntoarcem n sat s auzim hotrrea mamei. Unde
ea va zice s-l ngropm pe fratele nostru Vologhi\, acolo l
vom ngropa... Vologhi\, ce-ai fcut, Vologhi\?!
+i eu cred c mama o s vrea s[-l ]ngrop[m n sat...
%
vine ca de peste perete vocea lini=tit a fratelui Ion. Revin cu
gndul =i cu privirea la fra\i. Ei se afl[ n fa\a mea. Trei suntem.
Lipse=te al patrulea, Alexandru.
Da Alexandru, surorile, =tiu? ntreab a nu =tiu cta oar
fratele Ion.
Despre moartea fratelui nostru Vologhi\ a aflat mai nti
fratele mai mare, Andrei. El a alergat la mine. Ce fceam eu
cnd a venit la mine? Am auzit soneria, cineva insista s
r[spundem, apoi so\ia deschise u=a.
Andrei?
+i tot ea, dar ngrozit:
Ce s-a-ntmplat?!
Nici nu =tiu cum s v spun, l auzii pe fratele Andrei.
Vocea i era speriat, strin.
Am aruncat cartea pe care o citeam =i m-am repezit la
u=.
Vologhi\ a murit, spune fratele Andrei =i se uit speriat
la mine.
Instinctiv, ]n clipa ceea amndoi am sim\it un singur lucru
s ne adunm cu to\ii c\i suntem la Chi=inu, ct mai repede,
s fim mpreun. Patru fra\i =i dou surori. Fratele Ion, fratele
Alexandru, sora Vera, sora Maria, Andrei =i eu.
Dar nu =tiu unde trie=te fratele Alexandru! m-am trezit
urlnd.
Cum nu =tii?! se uit la mine nucit fratele Andrei.

COPILUL
N-am fost nc niciodat la dnsul...

TERIBIL
Ne scoase din amor\eal so\ia:
Lsa\i, nu v certa\i, alerga\i la Ion, el are ma=in, pe
ceilal\i i informeaz Danu, fiul... Fugi\i n sat la mama...
Srmanii!
Mai mult nu-mi amintesc nimic. +tiu c l-am gsit pe Ion,
H
NICOLAE
ESINENCU
apoi am urcat n ma=in...
Alexandru cu surorile trebuie s fi ajuns de acum n sat,
zic eu calm.
Nu se poate, fratele Ion mre=te brusc viteza ma=inii.
Noi trebuie s ajungem primii! zice =i iar apas pe accelerator.
%!
Da, noi trebuie s ajungem primii, zice =i fratele Andrei.
Principalul acum e s ajungem primii n sat, Ion mre=te
din nou viteza, dar cum o mre=te, observm c[ pe loc o redu-
ce. Dep=e=te o ma=in, se aliniaz ncet pe partea dreapt
=i m`n[ ncet nainte. Nimeni ns nu-ndrzne=te s-i spun[
s accelereze.
Am ajuns primii. Era trziu, dou de noapte, satul dormea
lini=tit cnd fratele Ion a parcat ncet ma=ina n apropierea
casei noastre, sub un gard de-al vecinilor. A stins farurile =i
am rmas cu to\ii n ma=in, ]n ntuneric. Nimeni nu vroia s
coboare...
Stm cu to\ii n jurul mamei =i nu =tim ce s facem. Au
trecut =ase ore, s-a fcut diminea\a, prin sat umbl fotografia
fratelui, iar mama nc nu =tie nimic. +i e la fel bucuroas ca
n clipa cnd ne-a vzut intrnd n cas. Ne tot pune bucate
pe mas, ne tot ndeamn s mncm, ne tot spune de tata
c tot mai prost =i mai prost aude, vede\i, doarme =i acum,
nici nu =tie c voi v-a\i ntors.
Scoal, mi! strig mama, l bolde=te pe tata care mai
doarme. l bolde=te =i iar ne-ndeamn s lum din bucate,
dar cine poate s mnnce? Vorbim despre una, despre alta,
=i iar ne privim pe furi=. Fratele Ion st n fa\a mamei, Andrei
n partea dreapt, eu ceva mai n stnga, de aceea mamei
i vine mai greu s m vad. Lum un capt de vorb, l
uitm, lum altul, l pierdem, cutm s ne ag\m de al
COPILUL

treilea... Soarele se ridic, e sus de acum, din nou ne uitm


TERIBIL

unul la altul. Poate ncepi tu, Ioane? Poate ncepi tu, Andrei?
Dar n privirile lui Ion vd aceea=i ntrebare: poate ncepi tu,

H Nicolae?! Poate ncepi tu, Andrei? +i n ochii lui Andrei, de=i


e cel mai mare dintre noi, se ascund acelea=i ntrebri: poate
ncepi tu, Ioane? Poate ncepi tu, Nicolae?! Am ie=it noaptea
NICOLAE
ESINENCU

de mai multe ori afar, cnd eu cu Ion, cnd Andrei cu Ion,


cnd eu cu Andrei.
S a=tept[m s se lumineze, s-au n\eles Andrei =i Ion,
iar Ion mi-a comunicat =i mie hotrrea. i prea btrn =i,
noaptea, inima n-o s reziste...
%"

Poate o s vin =i ceilal\i, am hotrt eu =i Andrei, apoi


Andrei i comunic =i lui Ion care e de acord.
Oricum, zice Ion, trebuie s-mi mai odihnesc ochii, sunt
prea obosit ca s conduc napoi ma=ina, mai a=teptm.
Umbl[ fotografia fratelui prin sat. Cineva a adus-o n alt
ma=in, poate pu\in naintea noastr, de obicei, altcineva
aduce fotografia fratelui n sat =i, cum se lumineaz[ de ziu,
o poart[ pe la case.
Oare cine s fi murit? se mir deodat mama, auzind
bocete ba colo, ba colo.
De unde s =tim, mam... ne uitm noi unul la altul.
Apoi da, de unde s =ti\i, c voi tri\i la Chi=inu... S-a
auzi mai ncolo...
S-a auzi, zicem noi =i iar ne uitm unul la altul: poate ncepi
tu, Ioane? Poate ncepi tu, Andrei? Poate ncepi tu, Nicolae?!
Iaca =i tata s-a sculat, sare bucuroas mama =i se apuc
s strng a=ternutul de pe prisp.
Tata s-a trezit, ne-a zrit =i acum vine zmbind direct spre noi.
+i eu nu mai pot rbda:
Mam, Vologhi\ a murit!...

III

Prin sat umbl fotografia fratelui. A murit ieri. Noaptea a

COPILUL
TERIBIL
fost adus fotografia lui n sat. Mine va fi adus =i el.
Fotografia s-a oprit la poarta lui Felioar.
l cunoa=te\i?!
Despre moartea fratelui s-a aflat deja n tot satul. Toat
lumea =tie. Acum a rmas doar ca s treac pe la case fata
cu fotografia, fiecare s-l cineze sau s-l huleasc. Cei crora
H
NICOLAE
ESINENCU
nu le-a fcut nici un ru, s scape o lacrim, cei crora le-a
fcut vreun ru s-l blesteme, ori s-l ierte.
Ce-ave\i de spus? insist fata cu fotografia la poarta lui
Felioar.
Poate dac era viu, aveam ce-i spune... %#
+i acum pute\i spune...
Pentru ce?
A=a e obiceiul trebuie s zicem cu to\ii ce-avem de
zis... mata ce spui?!
Niciodat n-o s =tim ce-a avut Felioar s-i spun fratelui.
Felioar locuie=te tocmai n captul opus al satului, nu-mi
amintesc s-i fi fcut vreun ru fratele. Dar omul zice c ar
avea s[-i spun[ ceva =i nu-i spune, c nu-i viu. Posibil c[ n
copilrie s-a ntmplat ceva ntre dn=ii. Ai lui Felioar au
venit n satul nostru de la sud =i cei veni\i erau nt`lni\i cu ochi
nu prea buni. Dac cel venit avea un b[iat, de obicei, flcii
satului l ciomgeau bine la sosire, cum spuneau ei, s-i ia
apele, s-l spele de cele rele. Dac cel venit avea o fat, o
ocoleau, n-o scoteau la joc, i ungeau poarta cu dohot, dar
pn la urm tot unul dintre flcii satului o lua n cstorie.
Ce-ar fi putut, m ntreb, s-i fac fratele meu lui Felioar?
Copii acesta n-a avut, flci cu att mai mult. A venit cu
so\ia n satul nostru ntr-o toamn, s-au aciuat la o margine
ntr-o colib, apoi =i-au ridicat cas... M rog, Felioar zice
c i-ar spune ceva fratelui, dac ar fi viu.
I-a= fi spus s mai triasc... zice deodat Felioar.
Atunci m duc mai departe, zice fata =i se deprteaz
de poarta lui Felioar. Totu=i, parc mai avea s-i spun fratelui,
altceva ]ns[ nu i-a spus.
La poarta celor =apte nurori ale lui Depe=u feti\a cu fotogra-
COPILUL

fia e nevoit s a=tepte mai mult. Nurorile se ceart. De vreo


TERIBIL

trei zile se ceart =i nicicum n-o pot scoate la capt. S-a-ntm-


plat ceva n familia mare a lui Depe=u =i acest ceva nicicum

H nu poate fi descurcat. Dac ar vorbi nora mai mic, se zice,


povestea s-ar termina mai repede, dar aceea tace. Lucreaz
prin cas, prin ograd, celelalte nurori se \in de dnsa, o
NICOLAE
ESINENCU

mustr, dar ea =i caut de lucru, pleac ochii =i lucreaz.


Spune ce \i-a spus? i tot strig cumnata mai mare, spune-ne,
c pn nu te descoasem, nu te lsm n pace, c\eao! strig
cumnata mai mare =i o n=fac de pr.
Ai!
%$
Te doare? +i pe noi ne doare. Spune!
Dac a= avea ce s v spun, v-a= spune...
Noi =tim, dar vrem s auzim din gura ta ce =i cum, c\eao!
Acum trei zile ploua cu gleata. Ziua plouase, noaptea
plouase =i spre diminea\ parc s nceteze ploaia, cnd ]n
poarta lui Depe=u s-au auzit bti grbite.
Cine-i?! ridic Depe=u-btr`nul capul de pe cuptorul
pe care doarme nop\ile, ntreb, nu se ddu jos.
Un om bun! veni de la poart rspunsul.
Ia deschide\i-i! porunci Depe=u =i, cum mai era pn n
ziu, puse din nou capul pe pern =i iar adormi.
n casa lui Depe=u triesc doar nurorile. Ele se culc ultimele,
ele se scoal primele. Cei =apte brba\i ai lor dorm ntr-o
camer mare, cum au dormit n copilrie, a=a dorm =i acum,
mpreun. Nurorile dorm n alt camer, la fel mpreun. Rar
cnd se schimb ordinea, cnd, s zicem, un brbat n-o s
doarm ntre ceilal\i =ase brba\i =i o nor n-o s doarm
ntre celelalte =ase cumnate. Poate o dat, de dou ori pe
lun se-ntmpl ca una din nurori s nu doarm ntre alte
nurori. Asta se ntmpl atunci cnd brbatul ei =i aminte=te
c e cstorit. Se ridic acela noaptea, trece din camera br-
ba\ilor n camera femeilor, pipie prin ntuneric =i, gsindu-=i
nevasta dormind, i face semn. Aceea se scoal fr s zic
nimic =i mpreun ies afar la patul dintre copacii de dup
cas. +i att. n rest femeile dorm. +i brba\ii dorm. n

COPILUL
noaptea aceea plouase, parc se lumina de zi cnd nurorile

TERIBIL
auziser vocea socrului. S-au trezit brusc. Au srit, =i-au pus
rochiile =i nu-=i mai amintesc care prima deschise u=a, poarta.
Dar asta, zic ele acum, nu conteaz[. Poarta a deschis-o una
din ele =i a deschis-o la porunca socrului. +i s-au pomenit n
pragul casei cu un brbat ud leoarc, a=a de ud, ]nc`t se
H
NICOLAE
ESINENCU
p[rea c[ abia ie=ise din ap. Drdia din cap pn n picioare
=i limba abia de i se mi=ca n gur, abia de putea spune c
s-a rtcit, umbl de cu sear prin coclauri =i tare ar vrea s
se nclzeasc. Brba\ii nurorilor dormeau, socrul adormi din
nou pe prisp =i femeilor acum nu le rmnea dect s caute
%%
ele de strin.
Ce s-a ntmplat? se auzi n ntunericul din tind vocea
somnoroas a unuia din cei =apte brba\i.
Ia un nenorocit, i rspunse nu =tiu care din cumnate.
Hrni\i-l... mri brbatul =i, dup ce csc, dispru iar n
camera brba\ilor. Nu era chiar a=a de devreme, cum se prea.
Ploaia ncetase, dar p`n ]n ziu mai era, se mai putea dormi.
Brbatul cela se-ntoarse n pat, iar cumnatele se ocupar
de oaspete. n primul rnd, l poftir n cas.
Dac o s-mi da\i o ptur s m nvelesc, am s v fiu
foarte recunosctor, rspunse strinul.
S-a gsi, intr. Nurorile l-au lsat s intre n camera lor
=i au aprins lumina.
Era un brbat nalt, chipe=, dar nebrbierit.
M dor ochii, duse strinul mna la ochi, ceea ce le fcu
pe nurori pe loc s sting lumina.
Trebuie s-i dm alte haine, ziser nurorile =i fiecare se
apuc s scotoceasc prin hainele brbatului su. I-aruncar
la picioare pe rnd: pantaloni, cma= de noapte, cma=
pe deasupra, chilo\i, =tergar, pieptene.
E=ti flmnd?! l ntrebar femeile dup ce-l vzur
mbrcat, curat =i uscat.
Dac e=ti flmnd, te hrnim...
Nu, nu, se grbi brbatul s rspund... tare a= vrea s
dorm.
COPILUL

Azi, cnd nurorile =i povestesc una alteia cum s-a-ntmplat,


TERIBIL

fiecare spune c ultimele cuvinte le-a auzit prin somn.


Deci ultimele cuvinte le auzir ca prin vis, spun ele. +i

H cumnata mai mare, =i restul, cu excep\ia cumnatei mai mici,


toate afirm c la captul cuvintelor trgnate, nepoftitul
deodat fcu c\iva pa=i, trecu printre cumnate, se aplec =i
NICOLAE
ESINENCU

=opti ceva la ureche cumnatei mai mici.


Ce \i-a =optit?! o ]ntreb[ a treia zi cumnatele pe cea mai
mic, desigur, fr s aud brba\ii.
Nu =tiu, se tot opune cumnata mai mic.
L-ai cunoscut?!
%&
Prima dat l vd...
C\eao, o s te spunem la brbat... nu-i slbe=te g\a
cumnata mai mare. Spune!
Una din cumnate a observat feti\a cu fotografia fratelui la
poart. Caut s le struneasc pe surate.
Mai ncet, a murit cineva...
S moar! zice cumnata mai mare =i-=i nfige =i mai tare
minile n prul cumnatei mai mici. Vorbe=ti, sau te dau cu
capul de perete?! zice =i i suce=te capul la spate.
Nu, nu l-am cunoscut pn atunci, suspin cumnata
mai mic.
Ce \i-a spus la ureche?
Voi n-a\i auzit?!
Spune, c\eao, odat!
Mi-a spus c e flmnd...
Att?
Att. S-a aplecat la urechea mea, a\i vzut doar, =i mi-a
spus c e fl[m`nd ca un lup.
Noi n-am auzit, rcne=te cumnata mai mare, =i de ce,
m rog, anume \ie s-\i spun c-i este tare foame?! +i-apoi
de ce \i-a spus la ureche?!
Nu =tiu dac mi-a spus la ureche. Stam a=a cum sttea\i
=i voi n jur, cnd am auzit c-mi spune c-i este foame. La
ureche mi-a spus?
La ureche! strig toate cele =ase cumnate. +i de ce anume

COPILUL
\ie s-\i spun?! De ce anume pe tine te-a ales din toate?!

TERIBIL
De unde s =tiu, se frmnt cumnata mai mic, dar
cumnata mai mare nu-i slbe=te p[rul. O strnge mai tare de
mo\oc, i suce=te gtul ca aceea s vorbeasc, =i gata.
De unde s =tiu de ce anume pe mine m-a ales... =i-apoi
cu ce-s eu de vin?!
H
NICOLAE
ESINENCU
+i ce-a fost mai apoi?!
Dar ce putea s fie... voi nu v aminti\i?!
+tim, dar vrem s auzim din gura ta!
Voi mi-a\i spus s m duc s-l hrnesc.
Noi am spus?!
%'
Da, voi. Eu m-am opus, v-am ntrebat de ce anume eu,
dar voi a\i nceput a v retrage spre paturi, zicnd c[ anume
eu s m duc s-l hrnesc... L-am dus la buctrie =i l-am
hrnit...
Att?
Att.
+i de ce diminea\a dormea n patul de dup cas?!
Dar unde aveam s-l culc?! +i zice\i c[ dormea diminea\
n patul de dup cas?!
Las' c mai stm noi de vorb, o amenin\ cu degetul
cumnata mai mare =i-i d drumul.Apoi se ]ntoarce spre poart,
unde se afl feti\a cu fotografia fratelui. +i cum se-ntoarce, ncepe
s boceasc. Boce=te. +i altele bocesc. Plnge =i cumnata
mai mic. Toate plng. Dar cum fata cu fotografia se depr-
teaz, toate se-ntorc spre nora mai mic, o-nghesuie n cas
=i, cnd o vd n mijlocul camerei, iar strig[:
Ori spui, ori te dm pe mna brbatului!...
Familia Scridonu\ este o rud[ de-a noastr[. Cum apare
feti\a cu fotografia la poart, se aude:
Du-te, fato, la alte por\i, zice Alexandra Scridonu\ =i por-
ne=te spre noi, spre casa noastr, bocind de rsun mpre-
jurimile. Of, Vologhi\, Vologhi\!!! Ruda noastr frumoas,
cum s ne prse=ti?! Ajunge la poarta noastr, se apuc de
parii din poart, boce=te, dar v[z`nd c nimeni n-o ia n
seam, =i =terge lacrimile, intr n ograd, se uit s vad
COPILUL

cine a venit =i cine nu. Da bie\ii de la Chi=inu au venit?!


TERIBIL

ntreab deodat.
Fra\ii?!

H D-apoi =tiu c nu-ntreb de strini!


Ei au adus vestea... Dar au plecat napoi, s-l aduc...
A rmas numai unul din ei, Nicolae...
NICOLAE
ESINENCU

+i cum ruda deprtat aude c-am rmas numai eu, se


porne=te bocind s m gseasc printre oameni.
Ruda mea, Vologhi\, ce-ai fcut?!
Femeia care st cu mama =i cearc cumva s-i potoleasc
bocetul, e o vecin creia nu demult i-a fost dat s ngroape
&
patru feciori. O cuprinde pe mama de dup umeri =i plnge
mpreun de se sting.
Femeie, te-a atins =i pe tine para...
Stau cuprinse =i bocesc mpreun:
Vologhi\!!!

IV

Nu mai cunosc satul. Aproape c l-am uitat. }nl[crimat[,


mama mi-a zis c groparii ar trebui s fie rude de-ale noastre,
dar pe unde locuiesc rudele?! Bunica, bunelul au murit demult.
Sunt nousprezece ani de cnd am plecat din sat. Veneam
s-mi vd mama =i tata =i iar plecam napoi, adesea era noaptea,
adesea nici nu zboveam mai mult de-o or. Am uitat satul.
Mai aveam =i alte rude. Nepo\ii mamei acum o fi avnd familii,
o fi fiind brba\i n toat firea... dar unde-i gsesc?!
Alearg la Tburceanu! mi vine n ajutor vecina din
spatele casei noastre, care, cum a auzit vestea, ba fuge acas,
ba apare la noi n ograd. Car oale, castroane, avem mort
=i gata.
La care Tburceanu?! ntreb eu =i ntorc fa\a ca s nu-mi
vad lacrimile.
Mama boce=te =i mai tare:
Vologhi\, scumpul meu Vologhi\!...
Of, face vecina, cum s-\i ui\i rudele?! Vladimir Tbur-

COPILUL
ceanu locuie=te lng =osea! E ruda voastr!

TERIBIL
A, da, cum s-l uit. Chiar =tiu =i unde locuie=te. E vrul
meu, cel mai mare dintre veri=orii no=tri. A luptat, s-a ntors
din rzboi f[r[ o mn, av`nd grad de sergent poate primul
gradat din satul nostru. De=i avea pu\in carte, se purta ca
un om cult ct l-am =tiut dup ce s-a ntors din rzboi, a
H
umblat curat, splat, brbierit, tuns =i parfumat. Al\ii, cum s-au

NICOLAE
ESINENCU
vzut acas, au aruncat hainele cazone, le-au mbrcat pe
cele vechi, au pus mna pe sape, pe pluguri, r[m`n`nd \[ranii
din via\a lor de pn la rzboi. Au rmas aceia=i. Veri=orul
meu ns s-a pricopsit din nenorocirea asta cu ceva cultur.
&
Nu l-am v[zut de mai bine... de cnd? L-am ]nt`lnit mcar n
ultimii nousprezece ani?! Desigur, e cstorit. Are =i copii.
Am auzit c are mul\i urma=i.
Mi-e ru=ine. N-am fost niciodat n casa acestui om, a
acestui veri=or =i acum, poftim, am ajuns la el. Mai =tii, nici n-o
s m cunoasc. Are fete sau bie\i?
Trei fete am =i doi flci, mi spune. Cel mai mare e
nsurat, prin Siberia. Dar a=az-te, ce s-a ntmplat?
Veri=orul meu e tot a=a cum l =tiam cu ani n urm. Nici
un pic nu s-a schimbat. Nici fa\a, nici ctturile. Se brbierea.
Aceea=i fa\ ca de intelectual pe care am =tiut-o de copil. mi
cer ]nc[ o dat scuze c n-am intrat de at\ia ani pe la dnsul,
dar dumnealui mi spune c nu-i nimic. Fiica lui e mritat, zice,
aici n sat, =i nu vine pe la tata, a=a c...
Are de-acum copiii ei, a=a-i via\a...
St[ ]n fa\a oglinzii, =i cere scuze c trebuie s se
brbiereasc. Ct am fost n sat, pe c`nd eram copil, n-am
avut, sau poate am avut, dar am uitat, prilejul s vd cum se
brbiere=te cu o mn vrul meu Vladimir Tburceanu. Dac
m-ar fi ntrebat cineva dac[ se brbiere=te cu o m`n, a= fi
spus c-l brbiere=te nevasta. Nu, nevasta lui =i caut de lucru
prin cas. A-ntrebat dac vrem un pahar de vin, brbatul a
spus c[ aduce el, el vrea s coboare n beci, ba chiar o s
coboare, a zis, =i veri=orul, s vad ce beci am, a zis, =i nevasta
a rmas s-=i caute de lucru, mi se pare c t[ia pine. Veri=orul
COPILUL
TERIBIL

se brbiere=te. C-o mn se brbiere=te =i n mi=crile lui nu


se simte nici un pic de stngcie. Cu o mn nmoaie
pmtuful n spum, cu aceea=i mn ridic briciul =i-l trece
H peste cureaua care are un capt aninat de perete, iar alt
acp[t e ]ntre genunchii veri=orului. Trece o dat, de dou ori
briciul peste curea, las cureaua =i ridic briciul spre fa\.
NICOLAE
ESINENCU

Vladimir Mihailovici, zic, altfel nu mi s-ar da limba s-i


zic. Vladimir nu, nu i-a= putea zice, e cu vreo douzeci de ani
mai mare, veri=or s-i zic nici atta. i spun ce s-a ntmplat.
Hopa! face dumnealui =i las briciul pe marginea mesei,
& se-ntoarce spre nevast. Avem c=tig, ai auzit?! zice =i pe loc
mi explic. A=a se spune n ultimul timp la noi n sat cnd
moare cineva din rude. Am auzit, zice, bocete, dar nici prin
cap s-mi treac c avem c=tig... Dar Ion, Andrei unde-s?!
Au fost, i explic, au fost, am aflat unde dore=te mama
s-l ngropm =i s-au dus s-l aduc.
Mda... +i ce-a spus mama?
Ce s spun mama? Plnge, boce=te... a zis c[ aici s-l
nmormntm, lng dnsa.
Apoi to\i s fim grmad, zice veri=orul Vladimir =i se-ncrun-
t, chibzuie=te ceva. +i unde zici c-s fra\ii?
Au plecat s-l aduc. Dup[ ce mama a spus unde s-l
ngropm, am mpr\it ntre noi ce avem de fcut. Ei au plecat
s-l aduc la ora= au s fac sicriu, obelisc, au s-i cumpere
haine, tot ce se cere pentru nmormntare, iar eu am r[mas
s dau o mn de ajutor aici. Dar ce s fac, m ierta\i, habar
n-am, n-am nmormntat nc pe nimeni...
Da noi aici i-am ngropat pe mul\i... bunelul, bunica,
fata lui... mda.
Se zice c mai nti e nevoie de gropari.
+tii ce, zice veri=orul meu =i mai trece o dat, de dou
ori briciul peste obraz, dar de-acum n fug, iaca am terminat,
pun briciul pe mas, so\ia o s spele toate astea. Strig la
so\ie: nu-i a=a, Irin?! Iar noi, zice ntorc`ndu-se spre mine,
ne ducem ndat la fratele meu Ion, s nu-l scpm la munc,

COPILUL
TERIBIL
c =i el noaptea a fost la botez... beciul l lsm pe alt dat[...
Nicic`nd nu l-a= fi gsit, i spun n drum spre veri=orul
Ion, care e mai mic dect Vladimir =i locuie=te undeva n
cellalt capt de sat. nainte, pare-se, pe aici se termina satul...
|i se pare... E-he, am trecut de mult casa care pe timpuri H
era la marginea satului. Ai avut n vedere casa lui...?!

NICOLAE
ESINENCU
Guzun, mi se pare, nu?!
Pi de cnd am trecut-o...
Captul satului nc nu se arat. Case noi, case noi, fe\e
necunoscute la fiecare poart, la fiecare gard. Dar, se vede,
pe aici de acum a trecut fotografia fratelui. Ba ici, ba colo &!
lumea =opte=te:
Aista care s fie cel mijlociu sau cel mai mic?!
Unii rspund c-s cel mijlociu, rspunsul altora nu-l aud...
Nici stenii nu m cunosc bine, nici eu nu-i prea cunosc. Am
plecat de mult =i-am uitat satul. Am pierdut satul =i-am cptat
ce?! Ah, dar alung gndurile astea, rspund la ntrebrile
veri=orului care m duce spre cellalt veri=or, rspund la ntre-
bri =i explic ce a spus mama c trebuie pentru nmormntare.
Mama cere s fie nmormntat cu colaci, cu pop... cu
muzican\i =i pop.
Mda, cu pop e mai greu... zice vrul Vladimir.
Plnge =i spune c d totul, numai s fie ngropat ca
nimeni altul... Dar cine are nevoie de banii ei?! De-ar tri
Vologhi\... zic eu =i simt c m[ nboiesc iar lacrimile. Da,
nu-l mai avem pe Vologhi\!
Vrul meu Vladimir a trecut prin rzboi, a vzut multe, i
sunt recunosctor c nu-mi rspnde nimic. M las s merg
plngnd n voie =i numai cnd ajunge la o poart mare, se-ntoar-
ce =i zice:
Pi iaca aici locuie=te fratele Ion... dar pn la marginea
satului mai este... =i-acum dac l-am gsi acas! se apuc =i
bate-n poart.
Da, sigur c =i acest omule\ din fa\a mea e rud de-a
noastr. Mi-l amintesc. Seamn mult cu fratele su Vladimir,
COPILUL

dar nu e att de zdravn, arat[ ca un \[ran.


TERIBIL

Avem c=tig, i spune fratele Vladimir, =i veri=orul meu

H Ion, care ne-a deschis poarta, mi-a zmbit v[z`ndu-m[,


s-a-ntors mirat spre mine. Cnd s-a-ntmplat?!
Cnd s-a-ntmplat? S-a-ntmplat, rsufl adnc fratele
NICOLAE
ESINENCU

lui Vladimir, iat ce se cere acum: ai s fii unul din gropari,


dar tot tu ai s-i gse=ti pe ceilal\i trei.
Mama a spus c[ e nevoie de opt gropari, intervin eu.
Aha, face veri=orul Vladimir, atunci o s gse=ti opt...
auzi, Ioane?! Nicolae nu prea =tie lumea din sat, a=a c...
&"
cuno=ti rudele noastre, d-i drumul... mine, =i groapa trebuie
s-o ncepe\i azi! Eu, zice vrul Vladimir, am s am grij de
muzican\i...
Veri=orul Ion rmne s se mbrace, s dea fuga pe la
ceilal\i gropari, veri=orul Vladimir se-ntoarce =i o ia spre crmuire
s se n\eleag n privin\a muzican\ilor, eu o iau de unul singur
spre cas. Merg pe drum =i pentru prima oar mi dau seama
c-am fcut ru r[m`n`nd n sat s m ocup de cele necesare.
Trebuia s plec la Chi=inu, iar n sat ar fi trebuit s rmn
unul din fra\ii mai mari, Andrei, s zicem. N-o mai pot auzi
pe mama bocind.
Vologhi\! se repede, se smuce=te din minile rudelor
mama, cnd m vede intrnd n ograd, se arunc spre mine.
Mamii, unde-i Vologhi\?! Cum de l-a\i pierdut, mamii?!

Prin sat umbl fotografia fratelui. A murit ieri. Noaptea a


fost adus fotografia lui n sat. Mine va fi adus =i el.
l cunoa=te\i?
l cunoa=tem.
Cei care au rspuns sunt ni=te copii. Copiii lui Amu=. Patru
la numr. Unul mai mic dect altul. P[rin\ii lor au plecat ]n
zori la munc, acas[ r[m`n`nd numai ei.
Ce-ave\i de spus?

COPILUL
TERIBIL
Mama a spus s-l plngem.
Atunci plnge\i-l.
Copiii se uit unul la altul, se ghiontesc, se dau mai spre
poart =i iar se ghiontesc.
Mama a spus s-ncepi tu, Veronic, zic fr\iorii c[tre
surioar[.
H
NICOLAE
ESINENCU
Eu?! Mama mi-a spus s v spun s cnta\i... to\i s
cntm, s plngem! ncepem!
Dar o s ne dea bomboane?!
La mort copiilor li se dau bomboane. +i prjituri. +i struguri,
dac-i toamn[. +i mere. Printre altele, fra\ii mi-au lsat lista &#
cumprturilor pe care trebuie s le fac n lipsa lor. Bomboane
zece kilograme. Mere avem, vratice. Struguri acum nu se gsesc.
O s primi\i bomboane.
+i prjituri?
+i prjituri.
Atunci s plngem, se hotr=te bie\elul, care a vrut s
afle dac va primi ceea ce se d pe la nmormntri, =i ncepe
deodat, de unul singur, s plng, s-l boceasc pe fratele
meu Vologhi\. Izbucnesc ]n pl`ns =i ceilal\i copii. Bocesc.
De=i soarele e sus de tot, cnd feti\a cu fotografia apare
la poarta lui Ardei, mai gse=te familia aceluia dormind pe
acoperi=ul casei. Aici e nevasta, aici sunt cele dou fete de
mritat. Dorm ghemuite ca ni=te gini pe copaci. Lumea le
vede, nu rde, nainte oamenii rdeau, dar s-au obi=nuit.
Cine nu-l cunoa=te pe Ardei! Ardei =i be\iile lui! Ct a but
Ardei pn n prezent, se vorbe=te n sat, ar face un lac, ba
nu, o mare, chiar un ocean de alcool. A fost dus de vreo trei-
patru ori la tratament, cu for\a, amendat, arestat pe termen
de cincisprezece zile, dar n zadar bea de zvnt. +i cnd
bea, nimeni nu se mai poate apropia de cas. Alung copiii,
so\ia, care nu mai =tiu unde s se doseasc; pn la urm se
urc pe acoperi=. Diminea\a Ardei le vede, dar nu mai este
att de beat ca s fac glgie, strig la ele s se coboare,
le bolde=te cu prjina, dar ntruct, spuneam, nu mai este
att de beat ca s poat rcni din nou, arunc prjina =i,
COPILUL

aplec`nd capul, iese din ograd fie c se duce iar la bufet,


TERIBIL

fie c-o ia spre primul om care mai are vin de anul trecut.
n diminea\a asta Ardei mai doarme. +i fetele lui dorm pe

H acoperi= n btaia cldu\ a soarelui, el doarme unde s-a


nimerit n mijlocul ogrzii, cu bra\ele desfcute =i fa\a spre
cer, parc-ar fi ucis.
NICOLAE
ESINENCU

l cunoa=te\i?
Feti\a arunc cu un bulgre pe acoperi=ul casei. O nimere=te
pe fata mai mare, dar sare din somn mama. Se uit rtcit
n jur, =i vede fetele =i ncepe s boceasc fr a z[ri bine
fotografia fratelui la poart. Plnge pe acoperi=, de necazul
&$
ei:
Fetele mamei... dragile mamei... cum o s tri\i voi?!
Cum o s tri\i, cine o s v ia de neveste cu un asemenea
tat?!
Ardei rmne nemi=cat. Se vede, e cri\. Cnd bea grozav,
rmne cte dou zile ntins n mijlocul ogrzii.
Ave\i ceva de spus?
La poarta lui Oproiu, fotografia st mai mult. Oproiu e
fostul prieten al bunelului nostru, care a murit demult, iar
Oproiu mai trie=te. E foarte, foarte btr`n, aproape c nu
se mi=c de pe prisp, dar de vorb nu se las, ca pe timpuri.
...a=a-i omul, trie=te ct i cnt coco=ul... Coco=ul meu,
iaca, a rgu=it, dar eu m mai \in. Coco=ul meu mai cnt,
dar ntr-o bun zi simt c-o s moar =i el, eu ns o s mai
rmn... Al cui zici c e tnrul?
Feti\a i spune, Oproiu ]ns[ n-o ascult[, c tot nu =i-ar
mai aminti al cui e tnrul din fotografie.
...iaca nv\a\ii de azi caut s afle dac mai este =i alt
via\ dect asta de pe pmnt... zice el, strig: Este! Mult
timp lumea n-a crezut n alt[ va\, dar s v spun eu ce-au
descoperit nu demult savan\ii americani. La radio s-a transmis...
Mo=ul spune ceva vecinilor, vocea i se pierde, apoi iar r[-
sun[.
Da, da, da! strig =i nu-l poate opri nimeni pe Oproiu.
Lng satul nostru se mai afl[ un sat, numai c nu to\i l vd.

COPILUL
TERIBIL
Satul ista este cunoscut, dar acela nu se vede. Cei care mor
trec n satul care nu se vede, cei care se nasc, vin n satul n
care trim noi... spune multe =i ncurcate Oproiu. Deodat
ncepe s strige =i s arate cu mna spre panta dealului din
fa\a satului. Iat-l! Iat-l! +ede =i surde! strig spre pant, la H
fratele nostru, pe care Oproiu zice c-l vede. Mi biete,

NICOLAE
ESINENCU
mi! M-auzi, bunelul tu e pe acolo, cat-l, o s fi\i mpreun...
=i dezndjduit, Oproiu se las[ pe prisp. Eu strig la dnsul,
dar el surde... De-acum a=a o s =ad, pn n-o s se mute
neamul lui acolo... al cui zici c-i tnrul?!
&%

VI

Intru n cas, ies, m-nvrt prin ograd fr s vd, s


aud ceva =i iar intru n cas, =i iar ies, mereu punndu-mi
una =i aceea=i ntrebare, stupid, poate, dar mereu una =i
aceea=i: oare am s te mai vd vreodat, Vologhi\?!
M scoate din tulburare so\ia veri=orului Ion, care a =i
sosit, comand celelalte femei de prin mahala. i cad n cale
=i ea m scoate din tulburare.
De ce te-nvr\i ncolo =i ncoace... groparii trebuie hrni\i!
M uit la ea buimcit. Abia acum observ pe prispa noastr
mai mul\i brba\i. Pe trei-patru din ei i cunosc, ba pe =ase sau
=apte i cunosc, pe al optulea nu-l =tiu.
Ace=tia-s groparii, mi explic so\ia veri=orului Ion, =i
trebuie hrni\i, c-i trziu de-acum!
Au =i fcut groapa?! m mir eu.
Of, Doamne, ofteaz ruda mea, e att de mpovrat
de problemele nmormntrii, nct s-a oprit n fa\a mea cu o
oal n mn, se uit la mine, la oal. Iaca vroiam s fac
ceva cu oala asta =i parc mi-am pierdut min\ile!...
O scoate din amor\eal alt femeie.
Surato, trebuia s speli oala ceea, ai uitat?!
Of, c m-am tulburat cu totul! zice ruda mea, toarn o
cldare de ap n oal =i hai s-o spele, dar nici de mine nu se
COPILUL
TERIBIL

las.
Cum, biete, s fie gata groapa, dac[ groparii nc nici
n-au fost pu=i la mas. +i continu[ suprat: A\i plecat ]n

H ora=ul cela =i a\i uitat cum se nmormnteaz un om... Apoi


adaug: Mai ]nt`i, groparii vin n ograda mortului, sunt pofti\i
la mas =i numai dup aceea se duc s fac groapa... Hai,
NICOLAE
ESINENCU

pune-i la mas, c-i seara...


Dar de ce eu s-i pun la mas?! m-aud ntrebnd, ceea
ce o supr =i mai tare pe rud.
Doamne, m iart, chiar nimic nu =tii... Uite colo sub
&& copaci e masa, dar la mas i pune o rud apropiat a mortului...
nu e=ti ruda cea mai apropiat a mortului?!
Se vr pe fir =i veri=orul Ion, care pn acum a stat lini=tit
cu ceilal\i gropari pe marginea prispei.
Hai, Nicolae, c-ntrziem cu totul,groapa trebuie nce-
put azi...
mi mai amintesc n clipa ceea =i de tata. Dar unde-i tata?
El ar putea s-i pun la mas, m[ g`ndesc tublurat, dar tot
atunci m lini=tesc, m mpac cu gndul c eu, totu=i, trebuie
s pun groparii la mas. Tata a adus iar dou cldri cu ap,
s-a a=ezat pe marginea prispei, vrea s-=i suceasc o \igar,
surde. Mai mult ca sigur c tata nc nu =tie cu adevrat ce
s-a ntmplat. Aude att de prost, nct ori de cte ori s-a intere-
sat ce e cu lumea asta =i de ce rcne=te mama, surde mai
departe. Se uit din cnd n cnd la mine, cred c se bucur
de ntoarcerea mea, a celorlal\i feciori, pe care acum nu-i
vede, dar o dat ce se pregte=te atta mncare, bnuie=te
c ei au s se ntoarc =i o s facem o mare petrecere. mi
scutur fruntea =i poftesc la mas groparii.
V rog, pofti\i...
Dac noi ne-am =i a=ezat, rde groparul pe care nu-l
cunosc. Restul sunt veri=orii Ion, Petre, Savunea, vecinii
Dumitrachi, Ionic, Scridon, Anton... dar pe cel care vorbe=te
nu-l cunosc.
Ce trebuie s fac? m aud ntrebnd, c s m a=ez la
mas, nu se cade, dar pe ei i-am poftit.
Dac ai s ne torni cte un pahar de vin, o s-l bem cu

COPILUL
TERIBIL
plcere, spune groparul necunoscut. Nu m cunoa=te\i?
Chiar nu v cunosc.

H
Apoi nu \i-i ru=ine?! sare cu gura la mine femeia care
adineaori ]i spunea so\iei veri=orului Ion s spele oala ceea.
E brbatul meu!
Da, mi-i ru=ine. Nu-l cunosc =i gata. Dar nici pe ea n-o

NICOLAE
ESINENCU
cunosc. +i mi se face =i mai ru=ine. Torn cte un pahar de vin,
dar so\ia veri=orului Ion, care, se vede, urmre=te ce se face
la masa la care mnnc groparii, strig:
Of, mi biete, la mort se serve=te cu un singur pahar...
=i tot atunci strig =i la gropari: Da voi nu =ti\i?! Dac v-ar &'
pune omul =i c`te o cad n fa\, a\i tcea, c =tiu c nu sunte\i
la nunt!...
Nu se supr nimeni. Ba chiar s-au nveselit groparii. S-au
fcut parc mai ndemnatici, trag mai aproape farfuriile,
mnnc, dar nici de pahar nu uit mereu trag cu coada
ochiului s vad pe unde se afl... Am dat un pahar de vin lui
Anton, acum umplu din nou paharul =i-l ntind lui Ionic,
vecinul din dreapta casei noastre.
Ia, Ionic, un pahar de vin ntru pomenirea fratelui...
S fie pomenit, ridic Ionic paharul, l duce la gur
fr mult vorb. L-a =i but.
Mi Ionic, mai ncet, bre, rde groparul necunoscut.
Mai ncet, bre, c mai avem de spat groapa.
Ionic parc a ro=it pu\in, ceilal\i au izbucnit n rs. Rd
ca =i cum nu s-ar afla la nmormntare. Dar nu rd din rutate,
ci rd c-s oameni. Rd, mnnc, dar tot cu grij[ la groap.
Chiar dac o spm azi numai pn la genunchi, tot
bine, zice veri=orul Ion.
Chiar =i de-o palm dac o facem, tot nu-i ru.
Adic? face groparul necunoscut =i mai umbl cu furculi\a
n farfuria cu rcituri.
Azi o ncepem, c a=a-i obiceiul, de terminat o putem
termina =i mine. Pn va fi adus mortul... Dar cnd va fi
adus mortul?
Eu nu =tiu ce s rspund.
COPILUL

Da eu cred, zice groparul necunoscut pun`nd furculi\a


TERIBIL

pe mas =i lu`nd paharul, c[ chiar dac facem groapa numai


de-o palm, nu se-ntmpl nimic. Crede\i-m. Am ngropat

H numai n anul ista nou =i-nc nici unul n-a ie=it napoi...
Gluma groparului necunoscut ]i ]nveselesc pe to\i, groparii
au pufnit ]n r`s, dar se vede c =i-au dat seama c eu sunt lng
NICOLAE
ESINENCU

dn=ii, de aceea s-au st[p`nit. Se-ndeamn unul pe altul.


Hai, bre, ia paharul cela c ne ducem...
Iau paharul de la groparul necunoscut =i-i torn veri=orului
Petre.
ntru pomenirea...
'
S fie pomenit... nu m-am mai gndit niciodat c eu o
s-i sap groap[ veri=orului Vologhi\.
mi dau lacrimile, dar tot atunci o aud pe mama bocind. Un
timp n-o auzisem, acum iar se aude.
Of, Doamne, sare so\ia veri=orului Ion, se repede undeva
n fundul grdinii. I-am spus s fie cu ochii pe ea...
mi lmuresc alte femei, care, nu =tiu de ce, deodat au lsat
poriala =i s-au ridicat n picioare, pornind spre col\ul casei.
Au dus-o pe maic-ta la vecina Zinovia, s se odihneasc
oleac, s nu fie acas cnd vor aprea fiicele... =i-au
scpat-o!
Vin surorile?! ntreb ca un zpcit, dar pe loc mi dau
seama, m rsucesc pe clcie, cu fa\a spre poart, =i abia
acum aud =i alt bocet.
Dinspre fntn vin bocind surorile Vera, Maria... ]n urma
lor se vede fratele nostru mai mic Alexandru. Deci, ei abia
acum au ajuns acas!
Pe mama n-o mai poate opri nimeni. Femeile s-au dat la
o parte, fiicele s-au aruncat la mama, care a czut n bra\ele
lor...
Vologhi\, Vologhi\!... bocesc surorile mele.
Nu, nu... Nu se poate!... rcne=te mama =i, ca s nu
asist la aceast ntlnire, las sticla =i o iau aiurea n grdin,
dar vocea so\iei veri=orului Ion m ajunge din urm. Orice s-ar
ntmpla n ograd, ea rmne treaz, strig la mine:

COPILUL
Mi biete, unde ai apucat-o... groparii =tia trebuie

TERIBIL
du=i la \intirim.
De ce eu?! zic, dar pe loc tac. Dac am s duc groparii
la \intirim, n-am s mai aud rcnetele mamei. De aceea accept
sfatul rudei.
Groparii =tiu unde-i \intirimul, dar locul unde va fi s[pat[
H
NICOLAE
ESINENCU
groapa trebuie s-l arate una din rude... S-au =i pornit,
ajunge-i din urm... Stai, ia =i o sticl de vin cu tine. Ai s le
dai c`te un pahar de vin nainte de-a ncepe groapa. A=a-i
obiceiul.
Cineva mi pune sticla cu vin n mn, paharul... dovedesc
'
s-l zresc pe tata, care adineaori pe marginea prispei se
cznea surznd s-=i fac o \igar. Mi se pare c a priceput
ceva din cele ce se ntmpl n jur. A lsat \igara, s-a ridicat
n picioare, fa\a i-a devenit serioas... se uit la mama care e
nconjurat de fiicele ce bocesc de nu le mai poate opri nimeni.
Tat, Vologhi\ a murit!! strig eu =i o iau dup[ gropari.
Intru pe poarta \intirimului =i pe loc inima mi se strnge.
N-am fost aici de mic copil. Arunc o privire =i primul lucru pe
care l descopr e pomul care st de veghe la mormintele
rudelor noastre. n \intirim sunt mul\i copaci, dar p[rul nostru
se vede de la o po=t. Simt c m-nbu=, dar n acela=i timp
parc se lumineaz ceva n mine. S fie oare, m gndesc,
copacul care ne une=te, nu ne las s ne pierdem n timp?!
Groparii m-au a=teptat la poarta \intirimului, acum stau ]n
jurul meu, dar eu nu-i vd, nu-i simt. Calc direct spre copacul
care ne une=te =i sunt gata s-l cuprind. Aici sunt ngropa\i
strbunica, strbunelul, bunica, bunelul, foarte multe neamuri
de-ale noastre, fra\i, surori, copii de =coal =i prunci, care
nc n-au apucat s pronun\e cuvntul mam =i tot aici va
fi ngropat =i fratele Vologhi\.
ncepem? m treze=te vocea unuia dintre gropari.
Nu =tiu cine =i unde-i ngropat. Mormintele sunt aproape
nivelate, doar unu-i mai proaspt, m mir.
E fiica mea, face veri=orul Ion =i-=i scoate plria.
Era de douzeci =i doi de ani, mi explic un gropar.
Fr s vreau, simt cum durerea mea trece la veri=orul Ion. l
COPILUL
TERIBIL

privesc, mi se face mil de el.


De ce a murit?

H
A murit =i gata... zice el =i pe loc ]ntoarce vorba. i facem
lui Vologhi\ groap[ alturi?! Aici sunt to\i ai no=tri...
Ne vine n ajutor pe nea=teptate veri=orul Vladimir. nc
de departe mi spune c s-a mpcat cu muzican\ii, vor fi
NICOLAE
ESINENCU

mine pe la ora dousprezece. i torn =i lui un pahar de vin,


el bea =i, cum i flutur mneca goal n vntule\ul cald, m
prinde cu privirea asupra pomului care ne une=te. mi ghice=te,
bnuiesc, =i gndurile.
' Nimeni nu =tie c\i ani are copacul ista, dar lng el tot
ngropm de zeci de ani neamul nostru. Eu s, cum s-ar spune,
dintre to\i veri=orii, cel mai mare =i am apucat ce spunea =i
tata, =i bunelul. Bunelul spunea c =i strbunelul a apucat
copacul aici. Dar nici acela nu =tia cine =i cnd l-a sdit.
Nimeni din noi nu =tie cnd a fost pus, dar c ne adun aici
grmjoar, e un lucru =tiut. Oriunde =i-ar gsi ai no=tri
moartea, sunt adu=i aici =i ngropa\i lng tulpina lui. Bunelul,
avea un frate, +tefan. +tii unde a murit? Tocmai la Podul Mare,
l-au cspit turcii n car. Dou sptmni, se zice, a umblat
bunelul prin pduri pn a gsit carul rtcit cu fiul cspit,
dar l-a gsit =i tot aici l-a ngropat...
Auzi, Vologhi\, acum pe tine o s te ngropm aici!
Iat =i tata. Srmanul, se vede c abia acum a n\eles ce =i
cum... Vine pe de-a dreptul prin \intirim, direct spre noi. }n
urma lui se vede fratele mai mic Alexandru. Fa\a lui e ca =i a
tatei, speriat. Se apropie, ncepe s-mi vorbeasc. Zice c
feciorul meu Danu i-a anun\at, dar deocamdat[ n-au putut
veni, deoarece nu s-au gsit u=or unul pe altul. Pe Veru\a au
gsit-o ndat, dar Maria era prin ora= =i unde s-o cau\i ntr-un
ora= att de mare? Au gsit-o, totu=i, =i s-au pornit, noaptea,
desigur, era ora dousprezece. De unde ns s[ gse=ti o
ma=in? +tii, mi spune, ne-am pornit pe jos. Desigur, e o
nebunie s te porne=ti pe jos la a=a o deprtare. Dar ce-aveam
s facem, mi spune. Ne-am pornit pe jos, c nu puteam
a=tepta cnd ne-a cdea o ma=in. +tii c acum, mi spune

COPILUL
el, nu se permite ca noaptea =i n zile de srbtoare s circule

TERIBIL
liber ma=inile. Trebuie s a=tep\i autobuzul, dar autobuzele
pornesc abia la cinci diminea\a, zice. Am mers pe jos. Vreo
trei autoturisme n-au vrut s se opreasc. Poate dac stopau,
explicam ce =i cum, ne luau, cte pe unul, ajungeam mai
devreme. A=a ns... Am mers pn s-a luminat, pn au
H
NICOLAE
ESINENCU
pornit autobuzele, dar aici d alta peste noi. Nici autobuzele
nu ne iau, c[ci acum =oferul n-are dreptul s ia pasageri n
drum. }mbarcarea se face n gar. Chiar dac are trei-patru
pasageri, autobuzul porne=te, dar n drum nu se opre=te. Spre
ziu, mi explic, pe la =ase, au ]nceput s[ circule grosul
'!
ma=inilor. S-ar prea c trebuia, totu=i, s ne ia vreo ma=in,
dar de unde! +oferii nu opresc =i gata. +uier pe lng tine.
Pn nu ne-am pus de-a latul =oselei, nu s-a oprit nici o
ma=in. Ne-a luat un camion, spune fratele, fie c a vzut
fe\ele noastre plnse, fie naiba =tie ce, dar ne-a luat. Pe drum
ns altceva d peste noi. Autocamionul are o pan =i dou
ore ncheiate stm pe marginea =oselei. Ajungem n sfr=it la
Orhei. Aici poli\istul i re\ine actele. Plngem, spune fratele, i
explicm c n fond noi suntem de vin, nu =oferul, i spunem
despre nenorocirea noastr, dar el nici nu vrea s discute cu
noi. Zice, condolean\ele mele, dar vreau s stau de vorb cu
=oferul care a nclcat legea. Am cobort =i am mers pe jos
pn la autogara din Orhei. Acolo am mai stat o or. De-acum
era ora zece, cnd ne-am urcat n autobuzul de Telene=ti.
Ajungem la intersec\ie, coborm, dar aici scpm autobuzul
care vine n sat. Pe cel de la dousprezece l-am scpat. Cel
de la ora unu =i cincizeci de minute n-a venit azi nu se =tie de
ce. Spun oamenii c cel de la unu nu vine n sat, c nu prea
are c[l[tori. Se vede c nici azi n-a prea avut, zice fratele. L-am
a=teptat pe cel de la ora patru. Dar acela s-a defectat, cum s-a
oprit la intersec\ie, acolo a rmas. A stopat un autoturism =i,
cum eram mai mul\i, spune fratele, am nvlit cu to\ii, dar
=oferul ne-a luat numai pe noi. Se vede c aflase, zice, despre
nenorocirea noastr.
Am ntrziat foarte mult, spune fratele, dar eu nu-l mai
COPILUL

ascult. M uit la pomul care ne une=te =i m gndesc la fratele


TERIBIL

meu Alexandru, fratele de alturi. Cnd l-am vzut pentru


ultima oar? Trim ntr-un ora=, umblm pe acelea=i strzi,

H dar cnd l-am vzut ultima oar? Dar pe fratele Andrei? Cnd
l-am vzut pentru ultima oar? Striga ieri la mine c nu =tiu
unde trie=te Alex... dar el cnd a fost ultima dat la mine?
NICOLAE
ESINENCU

Ieri, cnd mi-a adus vestea?! Dar mai nainte? +i pe fratele


Ion cnd l-am vzut ultima oar?! Tot ieri ori mai nainte?...
Dar pe fratele care nu mai este, fratele Vologhi\, cnd l-am
vzut ultima oar?! M clatin. Pe Vologhi\ l-am vzut ultima
oar acum =ase luni. +i atunci datorit lui. Mai bine de zece
'"
ani, ba se poate spune, chiar de cnd am plecat cu to\ii din
satul ista, el s-a tot \inut, a insistat s ne adune pe to\i aici, la
prin\i, acas. N-a fost chip. Ba unul a lipsit, ba altul. Unul
nu putea s prseasc serviciul, altuia nevasta i era la
maternitate, =i tot a=a. Veneau c\iva, dar cineva dintre noi
tot lipsea. El a fost totdeauna. Cu noi =i fr noi. Acum era n
sat, acum era la Chi=inu. Venea n sat =i spunea ce-i la
Chi=inu, venea la Chi=inu =i spunea ce-i n sat, binen\eles,
dac ne gsea pe noi, fra\ii. Toate informa\iile, nout\ile, le
aflam prin so\ia mea sau prin feciori, deoarece, cnd venea
fratele Vologhi\, aproape niciodat nu m gsea acas.
Spunea so\iei, copiilor ce mai e nou prin sat, ce face mama,
tata =i disprea ca s apar iar peste un timp... Ultima dat l-am
ntlnit... Acum =ase luni venise de cteva ori la mine, nu m
gsise, dar insistase, transmisese prin so\ie, prin copii, c are
nevoie, mare nevoie de mine. }n sfr=it, ne-am ntlnit. Mi-a
ntins mna nc de departe surz`nd sfinte, ce surs molip-
sitor avea!
nc de departe mi spune:
Nicolae, smbt mergem acas! +tiu, zice, tu niciodat
n-ai timp, dar acum ai s mergi, c mergem cu to\ii, n sfr=it,
pe to\i i-am convins! I-am =i transmis mamei c venim!
Vologhi\ avea poate cea mai pu\in[ carte dintre noi =i
acum cred c[ poate asta =i-l lega mai mult de satul n care
ne-am nscut, l lega de mama =i tata. Fra\ii =i surorile care

COPILUL
au terminat institute, aveau alte probleme, el avea o singur

TERIBIL
problem: s alerge la mama, s alerge la tata, la ei, apoi
iar la noi =i, cnd ie=ea de la noi, vedea c n-are unde se
duce dect la prin\i. Abia acum mi dau seama c[ s-a zbtut
singuratic ntre noi =i prin\i pn s-a pierdut... Cnd l-am
vzut ultima oar?
H
NICOLAE
ESINENCU
Vologhi\, spun, ntr-adevr de data asta nu pot.
Po\i. Am fost la serviciu la tine, m-am interesat, nu se
prevede nimic important. Am vorbit, zice, =i cu =eful. Mi-a
spus c e=ti liber, cu att mai mult cu ct e vorba de smbt
=i duminic... Att c plecm vineri... Ce zici, a?! Te rog,
'#
Nicolae!
Sursul nu-i lipsea de pe fa\, dar nici din ochii lui alba=tri.
Bine, i-am spus, ]ns[ cu o condi\ie: s mergem cu to\ii!
S-a bucurat ca un copil.
To\i =tiu! Le-am spus c =i tu mergi! M iart, eram sigur
c ai s mergi... Ce-o s se mai bucure mama =i tata!
Binen\eles, iar n-am fost cu to\ii. Din cei =apte fra\i =i surori,
c\i suntem la Chi=inu, ne-am adunat doar patru, patru fra\i.
Eu, Ion, Andrei =i el. Dar, sfinte, bucuria lui n-avea margini.
n primul rnd, c ne-am adunat, =i-apoi n componen\a asta
n-am fost niciodat mpreun la prin\i, din momentul plecrii
noastre din sat. Eram cei patru fra\i mai mari mpreun =i
Vologhi\ \opia ca un coco=. n primul rnd, cum sosisem
noaptea, trziu, ne-am culcat s dormim, dar el nu s-a culcat,
toat noaptea a sporovit, a fost la pe=te, a tiat lemne, i-a
ajutat mamei s coac, nct, trezindu-ne, ne a=tepta o mas
cum nu s-a mai pomenit. +i iar el, Vologhi\, neobositul,
alearg n jurul nostru, n jurul mesei, n jurul prin\ilor =i iar
n jurul nostru. Avea =i program pentru toat ziua, ba chiar =i
pentru a doua zi. Cum terminam masa, trebuia s ne ducem,
zicea el, s vedem rul. Avea acolo etrele aruncate, spunea
c a=a pe=te n-o s vedem c`t vom tr[i. Apoi zicea c apa ]n
r`u este at`t de limpede ]nc`t nici marea, la care mereu
alergam verile, nu f[cea o para chioar. Urma s vedem
viile, apoi =coala, stadionul. Dup[ o mas copioas erau
COPILUL

programate ntlniri cu vechile noastre cuno=tin\e, pe care


TERIBIL

eu, recunosc, abia-abia de mi le aminteam. Sigur, ne-am


lsat du=i la ru, n vii, la =coal, la stadion. Vologhi\ jubila.

H Mereu cu ochii alba=tri sclipind, mereu cu zmbetul molipsitor


fluturndu-i pe buze. Am petrecut dou zile minunate. Am
rs, am glumit, am fcut sport, am lenevit, ne-am scldat =i
NICOLAE
ESINENCU

iar am lenevit. M-am sim\it poate cum nu m-am sim\it niciodat


nicieri n lume. Dar dac m ntorc acum cu gndul =i cu
sufletul la cele de atunci, mi dau seama c, totu=i, ochii lui
erau tri=ti. Zmbea, rdea, se juca cu noi, dar pn la urm
rmnea trist parc avea s ne spun ceva. Vroia oare s
'$
ne spun dac moare, s-l ngropm aici, unde s-a nscut,
lng apele rului, lng vii, lng mama =i tata?! Asta ai vrut,
Vologhi\, s ne spui?! De aceea ai insistat atunci, Vologhi\
drag, s venim cu to\ii aici?! +i de aceea repetai mereu cu
triste\e c-\i pare foarte ru c n-au venit =i cellalt frate =i
surorile?!
Vologhi\, ce-ai fcut, Vologhi\?!
l cunoa=te\i?
Cum s nu-l cunoa=tem?!
Ce-ave\i de spus?
Se zice c-au venit =i surorile lui.
Trebuiau s vin.
Se zice c-au chemat doctorul la mam-sa... srmana!...
Ce-ave\i de spus?!
Umblu prin ograd =i toate mi se nvrtesc n cap fraze,
comenzi, bocete =i iar fraze.
Bomboane =i biscui\i avem?
S-au cumprat.
Cine a cumprat?
Nicolae a fost la magazin.
Nicolae s-a dus cu groparii la \intirim.
Nu-l vezi c st la col\ul casei?
Dac s-au cumprat biscui\i =i bomboane, e bine... dar
cum rmne cu scaunele?
Care scaune?

COPILUL
Of, c parc n-ai mai nmormntat pe nimeni... scaunele

TERIBIL
de la masa la care se d de poman.
Apoi de scaune s-o ntrebm pe \aca Ecaterina, s ne
spun ea.
S-o lsa\i pe \aca acum... of, c ne-a auzit!
C[uta\i cele mai bune scaune =i mas. Vologhi\, ce-ai
H
NICOLAE
ESINENCU
fcut, Vologhi\?! Unde am s te mai vd acum, Vologhi\?!
Plnge nbu=it mama.
Veri=orul meu cel scump!... Vologhi\, Vologhi\...
Da cine-i, fa, asta care-l boce=te pe veri=orul ei scump,
c dup glas n-o cunosc, =i boce=te n cas!
'%
Apoi e a lui Miron... mama ei e sor cu \aca Ecaterina...
E Anica.
Vologhi\, Vologhi\, mamii...
Veri=orul meu cel scump...
Scoate\i-o pe Anica afar!... +i spune\i-i s-nchid gura...
nu vede c o porne=te mai ru pe \aca?!
Anica!
Nu striga, du-te =i scoate-o afar!
Ce rcne=ti, fa Anic, ca o proast?! N-ai ce face? Cine
crezi c-o s fac pomu=orii?!
D-apoi eu nu fac pomu=ori?! Ce crezi c fceam n cas?!
Nu =tiu ce fceai n cas, te-auzeam c boceai... S nu
mai boce=ti!
Femeilor, s-a muiat bulgurul pentru glu=te?!
Vleu, d-apoi nc nu s-a cumprat orez.
S-a cumprat, n-ai vzut c s-au adus biscui\i, bomboane
=i orez?! Nicolae a adus.
P[i, Nicolae e la \intirim cu groparii... Of, c-am mai
spus o dat prostia asta... nici nu mai =tiu ce s fac... nu eu
am muiat adineaori bulgurul?!
Veru\a, Maria, sunte\i fiicele mamei, cuta\i de mama!...
Vologhi\, ce-ai fcut, Vologhi\!...
De ce te amesteci, Anic, le-ai pornit =i pe dnsele...
Valerian! Da\i valerian!
Mam! Mam!
COPILUL

Strig Veru\a, boce=te Maria... A venit doctorul din sat. S-a


TERIBIL

aplecat asupra mamei, d lumea la o parte =i lmure=te c


nu-i nimic. i d s miroase amoniac =i porunce=te s fie dus

H n cas. M ofer s-o ajut pe mama, dar femeile m dau la o


parte... M-ntorc =i-l vd pe tata venind de la fntn cu
dou cldri de ap. Mereu car ap cu dou cldri. Aduce
NICOLAE
ESINENCU

cldrile, femeile le de=art prin oale =i din nou se duce la


fntn. C`nd p[=e=te, se leagn. M zre=te =i tresare. I
s-o fi nzrit c-i Vologhi\. S-a buimcit. Se uit n st`nga,
n dreapta, caut parc un loc unde ar putea disp[rea, vede
cldrile de=arte, le-n=fac, iese pe poart. Vreau s-o iau =i
'&
eu n grdin, dar vecina m apuc de mn.
Colacii, ce se aude cu colacii?!
nc diminea\ am fcut comand, zic, fiindc ntr-adevr
mi-amintesc c[ am comandat colaci? Am camandat sau numai
mi se pare?! Colaci la brutria din satul nostru nu se coc,
pine se gse=te, dar colaci va trebui s comandm la Negureni,
peste ru. E vorba de peste o sut de colaci, =i pn mine e
tare greu s-i coci. Mama a spus s facem ce vrem, c ea nu
mai poate coace, dar vecinele =i rudele au zis c ar putea ele
s coac, dar tot mai bine ar fi dac s-ar comanda la Negu-
reni. Ele s-ar ocupa de rcituri, sarmale, dar colacii ar fi bine
s fie comanda\i la Negureni. mi amintesc... Ah, am
comandat, mi-am amintit. La \intirim mi-a adus aminte veri=orul
Vladimir. Vorbea nu =tiu despre ce =i deodat m-ntreab
ce-i cu colacii. +i-am luat-o de-acolo drept peste ru. Doamne,
parc de un an s-au petrecut toate. +i ce ni s-a spus la Negu-
reni?!
Of, dragul mtu=ii, ave\i grij[ de colaci, c noi, femeile,
n-avem cnd... Dac v-a\i apucat voi, \ine\i-v, se cineaz
femeia care m-a ntrebat de colaci.
S-a fcut comand, totul va fi bine. Mine diminea\, n
zori, trebuie s ne ducem s-i lum.
Cum s-i lua\i, d-apoi nu-i aduc ei?! Au ma=in! Cnd
au murit ai lui Bachiu, i-au adus ei cu ma=ina.
Ba ei i aduc, va trebui doar s ne ducem ]n zori s

COPILUL
pltim.

TERIBIL
D-apoi nu i-a\i pltit acum?! +tiu c se plte=te cnd se
face comanda?!
Brusc mi amintesc c[ la poarta brutriei am fost opri\i.
Ce cuta\i? ne-a ie=it un mo= n poart, ridicnd degetul
arttor spre un anun\. Dac vre\i colaci, nu se mai fac.
H
NICOLAE
ESINENCU
Avem nevoie de =efa brutriei... Cine \i-a spus c pentru
colaci am venit... se rste=te veri=orul. Este?!
Raionul a interzis. Nu striga\i la mine. Nu dovedim s
coacem pine =i ni s-a spus: s se fac colaci numai dac[ ei
ne dau voie... +efa este, trece\i.
''
+tiu de nenorocirea dumneavoastr, speriat, =efa bru-
triei se uit la mine, la veri=orul Vladimir =i iar la mine. Eu
n-o cunosc, satele noastre sunt despr\ite numai de apele
rului, dar eu n-o cunosc. I-am uitat pe ai mei, dar mite pe
cei de peste ru... Dumneaei ns mi lmure=te c nu-i din
Negureni, dar l cunoa=te pe Vologhi\. Pe mine nu m
cunoa=te, dar pe Vologhi\ l-a cunoscut. Ea e din centrul
raional, din Telene=ti, =i-l \ine minte pe Vologhi\ nc de pe
cnd era ]n sat =i venea cu echipa de fotbal la competi\iile
raionale. Echipa dumneavoastr era cea mai bun, zice ea,
Vologhi\ era portarul echipei.
Nici s crezi, o femeie de patruzeci de ani mi vorbe=te
despre fotbal... Oricum, se ofer s ne fac colaci.
n\elege\i, ne explic dumneaei, ni s-a interzis categoric
s mai coacem colaci, dar pentru Vologhi\ am s fac... Nu,
nu plti\i. Veni\i mine n zori =i atunci o s plti\i. Plti\i =i ma=ina
vi-i aduce...
I-am pltit, i mai spun o dat vecinei, care m-a-ntrebat
unde-s colacii.
Vecina mai spune ceva, dar vocea ei se pierde din cauza
bocetului mamei.
Vologhi\, dragul mamii...
Of, =i copiii i=tia ai \aci au carte, dar au uitat s dea
telegram Elenei =i-acum \aca =i-a amintit c aceea nici nu
=tie =i iar boce=te.
COPILUL
TERIBIL

D-apoi cine-i Elena?!


Fa, parc-ai tri pe alt lume, e fiica ei care e prin Siberia...
fiica mai mare.
H Vleu, c-aceea n-a avut unde s se mrite mai aproape...
d-apoi cum s uite ei s-o anun\e!
Da tce\i odat, c a fost anun\at fata... Veru\a i-a
NICOLAE
ESINENCU

trimis telegram, zice, nc ieri i-a trimis. Cum a aflat, a alergat


la po=t, a=a spune.
i sunt recunosctor Veru\ei c i-a trmis telegram surorii
Elena. Eu am uitat cu totul de sora cea din Siberia. i mul\umesc
! n gnd Veru\ei, dar nu m las pn n-o gsesc prin cas =i o
ntreb.
Am trimis, Nicolae... =i plnge. Am trimis, dar degeaba.
Crezi c-o s reu=easc s vin pn mine diminea\[? Vreo
cinci zile de drum trebuie s[ fac[ =i-apoi acum, vara, aero-
grile sunt ticsite de turi=ti... Vologhi\, fratele meu cel scump,
Vologhi\!...
M deprtez, m prind c nnopteaz =i cineva strig de
mai multe ori la mine, iar eu stau la col\ul casei.
Hrni\i, oameni buni, groparii i=tia, c mai bine de o
or stau =i a=teapt.
ntorc privirea =i descopr pe marginea prispei groparii.
S-au ntors de-acum. De=i e trziu, mi se pare c n-a trecut
un sfert de or de cnd ne-am despr\it la \intirim.
Am spat, spune nu =tiu care din ei. Am spat groapa,
am lsat numai dou rnduri de hrle\e pentru mine... Ne
sculm de diminea\ =i p`n l aduc, o dm gata... pe la
zece l aduc?!
Ar trebui s-l aduc... lua\i un pahar ntru pomenirea
fratelui Vologhi\.
S-i fie \rna u=oar...
S-i fie... lua\i un pahar ntru pomenirea fratelui Vologhi\.
S-i fie \rna u=oar.
S-i fie... Lua\i un pahar... =i nu mai termin fraza. Mi-amin-
tesc cum am ie=it ieri din cas, lsnd so\ia bocind nconjurat

COPILUL
TERIBIL
de cei patru copii ai mei, =i nu m-am mai ntors, iar mine e
nmormntarea. Cum au s vin ei? Cu ce? To\i l-au iubit pe
Vologhi\. Vr sticla =i paharul n mna veri=orului Ion =i-o
iau spre poart, dar m-ntorc.
Veru\a, Maria, eu plec la Chi=inu, dar le spun ncet, s H
n-aud nimeni.

NICOLAE
ESINENCU
La Chi=inu?!
M duc s-mi aduc so\ia =i copiii. So\ia n-o s-mi ierte
dac n-o s fie mine aici... A \inut foarte mult la Vologhi\ =i
nici nu =tiu dac are bani de drum.
+i ce vrei de la noi? m mustr privirile surorilor. !
Nimic. V spun ca s =ti\i. Parc totul e gata, scot
carne\elul n care am scris mpreun cu fra\ii cam ce ar trebui
s fac rmnnd n sat. Citesc: Muzican\i s-a fcut; colaci
s-a fcut; gropari s-a fcut... Stop, mine diminea\ n zori
cineva trebuie s se duc dup colaci.
Spune ce ai de spus lui Alexandru, zci surorile, ce ne
spui nou, nu vezi cum arat mama?!
Mamei s nu-i spune\i unde-am plecat. Pn la nou-
zece diminea\a apar =i eu cu ai mei... Dar unde-i Alexandru,
c nu-l vd?!
De unde s =tim?!
ntr-adevr, de unde s =tie surorile, ele sunt distruse. Cum
o vd pe mama, izbucnesc n bocete. Se cuprind n trei =i nu
le poate opri nimeni.
Vologhi\, ce-ai fcut, Vologhi\?!
Alexandru, cine =tie unde-i Alexandru?
Car mese de prin sat.
Pentru ce mese?
D-apoi lumea unde o s ia masa?!
Abia acum descopr n grdin, printre copaci, dou
rnduri de mese de cte douzeci de metri, =i ]nc[ jum[tate
de rnd ... A, iat =i fratele Alexandru aduc`nd cu nu =tiu cine
o mas. l iau la o parte =i i explic ce-i cu colacii.
Vai, de ce anume eu s m ocup de... exclam fratele,
COPILUL

am nc attea de fcut n noaptea asta... poate nu te duci...


TERIBIL

ai ti au s vin cu Ion =i Andrei!


n primul rnd, n-o s-ncap n ma=in, n al doilea

H
rnd, crezi c Ion =i Andrei au numai at`ta pe cap? Nu uita
c mai sunt =i nevestele lor!
Poate au s comande mpreun un autobuz?!
+i dac nu?! De unde s[ =tiu eu ce se face acolo... Cum
NICOLAE
ESINENCU

am ie=it ieri din cas, nu mai am nici o veste, ei nici nu =tiu


cnd va avea loc nmormntarea.
Despre ce e vorba? se vr pe fir veri=orul Vladimir. Eu
m duc m`ine diminea\ dup colaci.
!

VIII

So\ia plnge, rcne=te:


Cum de-ai ndrznit s m la=i singur... stau ca o
proast aici =i nu =tiu nimic... cnd e-nmormntarea?
Mine, adic, azi... ct e ora?
De unde s =tiu? Ieri-noapte n-am nchis un ochi, te-am
tot a=teptat, nimeni nu intr, nimeni nu-mi spune nimic... Ce
pot face cu patru copii... cu copil de \\... E trei de noapte,
=tii?!
Azi va fi nmormntat =i-am venit dup voi...
Cum a=a, tat, s nu te-ar\i dou zile, m proboze=te
=i fiul mai mare, =i noi vrem s-l vedem pentru ultima dat pe
unchiul Volodea.
Zice, dar maic-sa l repede pe loc:
N-ai auzit c tat-tu a venit s ne ia?! =i se-ntoarce
spre mine. Bine ai fcut c-ai venit, nu =tiu dac am fi putut
veni fr tine. +tii c[ la serviciu \i s-a dat o ma=in, o Latvia?
Au venit, mi-au spus c m`ine, ptiu, adic azi ma=ina pleac
n sat dup tine!
So\ia vorbe=te =i le-ncurc pe toate.
Dup mine n sat?!
Te miri?! +i eu m-am mirat cnd am auzit, dar tovar=ul
care m-a informat a spus c el nu =tie nimic. A venit asear

COPILUL
TERIBIL
pe la opt =i mi-a spus c a=a =i a=a, totul e organizat. Ei au
n\eles c ai nevoie de ma=in ca s te aduc de acolo... Tu
le-ai spus?!
Eu?! =i deodat mi amintesc. A, da... a fost a=a ceva,
dar nu le-am spus s-mi trimit ma=in n sat. Cnd Andrei =i H
Ion s-au pornit ncoace, le-am spus s telefoneze la mine la

NICOLAE
ESINENCU
serviciu...
A=a spuneau =i ei, c le-a telefonat cineva =i le-a spus
c e=ti n sat =i ai nevoie de ma=in... =i i-au spus =oferului s
se duc azi din zori spre sat.
+i voi? !!
Ce noi?
Acum unde s-l gsesc?!
Asta m ntreb =i eu de asear: unde s-l gsesc?! La
serviciu era trziu s-l mai caut, tovar=ul nu =tia unde locuie=te
=oferul...
Eu =tiu unde locuie=te!
Stai, unde te duci? Mama cum se simte?!
n fine, mergem spre sat, mai bine zis, am urcat n ma=in
=i pornim la drum. Cum am cutat =oferul, cum l-am gsit,
cum am cutat paznicul de la garaj, cum l-am gsit, beat
turt =i fr chei, c el cnd are de gnd s se-mbete, ascunde
cheile, iar cnd se treze=te, trei zile nu le poate gsi... Ascunde
cheile ca s nu se urce n vreo ma=in, apoi... despre toate
astea acum n-are rost s-mi mai amintesc. Am pornit, n sfr=it,
la drum =i gata.
Stai, dar pe la Ion =i Andrei nu intrm?! ntreab deodat so\ia.
Ce s facem?! Nu vezi c[ se lumineaz.
S aflm, poate au probleme aici, =tii cum e la morg...
De unde s =tiu eu... =tii tu?!
M iart... dar ar trebui s intrm pe la ei, s aflm cel
pu\in dac[ merg =i nevestele lor, s-au pornit sau nu... poate
lum pe cineva n ma=ina asta...
Nici nu =tiu ce s fac. mi sfrie mintea. Sigur c ar trebui
s intru s aflu ce au fcut fra\ii, cnd se pornesc... Dar ct e
COPILUL

ora?! Opt?!
TERIBIL

Bine, dar o s ntrziem... +i-apoi nici nu =tiu unde


locuie=te Ion!

H Danu =tie.
Tat, eu =tiu... L-am ajutat cnd a primit apartament.
Asta-i bun, el =tie, eu nu!
NICOLAE
ESINENCU

Nu v certa\i, se aude vocea mpciuitoare a =oferului.


Alt dat ar fi fost foc c l-am ridicat noaptea, acum ns e
foarte n\elegtor. l cunosc. M prive=te cu comptimire =i
zice: O s ajungem la timp n sat... Spune\i unde locuie=te
fratele, fra\ii.
!"
Ne av`nt[m la Ion u=a e-ncuiat, nu rspunde nimeni.
Zbur[m la Andrei, ntre casele lor e o distan\ mare: unul
locuie=te la un capt de ora=, altul n cellalt capt. E vorba
iar de-o or pierdut. Oricum, ne repezim napoi, spre ie=irea
din ora=, stopm la fratele Andrei, la Grtie=ti.
Au plecat de vreo or =i ceva... ne rspunde o vecin
de-a fratelui.
S-au =i pornit, anun\ so\ia =i m-ntorc spre =ofer. Mn,
drag! Asta-mi mai lipse=te acum, s ntrzii la nmormntarea
fratelui.
Dar poate nc n-au ie=it din ora=?! zice =oferul.
Crezi c-s la morg?! Asta nseamn iar s ne ntoarcem,
nseamn nc o or pierdut... =i-n genere, ce s aflm?!
Dac s-au pornit, nseamn c s-au pornit... mn!
Ma=ina alearg, copacii de pe marginea =oselei zboar
n urm, so\ia st[ ndurerat ntre copiii care tac n\elegtori,
iar gndurile mele zboar[ spre Vologhi\. Pe alt drum sau
poate tot pe acesta, poate pu\in mai nainte, sau pu\in mai n
urm, vine =i ma=ina n care este acum dus spre satul copilriei
noastre fratele Vologhi\, mort. Eu plec n sat ca s m ntorc,
el este dus ca s nu se mai ntoarc niciodat.
M uit la lacrimile so\iei care i curg n lini=te pe obraji =i
caut s-mi amintesc de cte ori m-am ntlnit cu Vologhi\ n
ora=ul ista.
Dac nu-l lsa\i singur... plnge ncet. Fraza asta am

COPILUL
mai auzit-o. Mama, mi se pare, a aruncat-o, mama sau cineva

TERIBIL
dintre ruderostit-o, ieri a rostit-o ]n ograd[.
Dac nu-l lsa\i singur...
A, vorbeau femeiele care f[ceau sarmalele. Careva spunea
alteia:
To\i s nv\a\i, da el n-avea carte... iat c s-a rtcit de
H
NICOLAE
ESINENCU
ei!
mi mu=c buzele.
Prostie, prostie, prostie! Ce are cartea cu moartea?! Parc
moartea te-ntreab ct carte ai?!
Ei erau ocupa\i... n-au ctat de dnsul, iar el, srmanul,
!#
dac era tot singur, s-o fi dat =i cu paharul...
Crezi c de be\ie a murit?
De inim, dar putea =i din be\ie s i se trag... Dac l
cutau fra\ii...
Vologhi\ alerga de la unul la altul. Alerga la Andrei
Andrei era la lec\ii. Alerga la Ion Ion era la consftuire.
Alerga la mine eu eram prin ora=. Se ducea. De cte ori a
fost? De cte ori ne-am ntlnit, am stat de vorb?! Chiar de
cte ori?! Se poate numra... Ne-am ntlnit... Cnd?! Mi-l
amintesc clar o singur dat. Asta s-a ntmplat cnd am decis
s m cstoresc. Eram cu ea =i l-am ntlnit n plin strad.
Ochii i s-au fcut =i mai alba=tri, venea direct spre noi, mi-a
]ntins mna.
Am auzit c te cstore=ti, Nicolae?
Asta-i, i-o prezint pe viitoarea =i actuala mea so\ie.
I-a ntins mna =i ei. I-a zmbit la fel. Doamne, ce zmbet!
S nu face\i prostii... ne-a rugat pe amndoi, dar ca s-mi
fie mai clar, a adugat, ca Ion.
Ion a mai fost o dat cstorit, s-au despr\it. Asta avea
n vedere fratele, scumpul meu frate Vologhi\ pe care... am
s-l mai vd oare vreodat?!
Ma=ina gone=te, dar mintea mea repet una =i aceea=i:
Vologhi\ a obosit alergnd de la unul la altul. A alergat, a alergat,
a alergat, a tot vrut s ne vad, s ne adune =i-a obosit...
Dac a\i fi fost tot timpul mpreun... aud vocea so\iei.
COPILUL

Dac to\i ar fi fost tot timpul mpreun aud vocea femeilor


TERIBIL

din ograd.
Mamii, cum de l-a\i pierdut?!

H
Andrei, Ion, Alexandru, fra\ilor =i surorilor, l-am pierdut
pe Vologhi\[, auzi\i?!
Am ajuns, frneaz ncet =oferul lng fntna de lng
gardul nostru =i abia acum vd toat ograda, mai bine de
NICOLAE
ESINENCU

jumtate de sat, adunat[ n jurul casei noastre, se ridic,


se-ndreapt ncet spre ma=ina noastr. Pe fa\a =oferului au =i
aprut broboane de sudoare. Ne-au luat drept ma=ina cu
mortul... zice el.
!$
Dar lumea se apropie =i trece pe alturi.
Sar din ma=in =i abia atunci observ c la spatele nostru
s-a oprit =i alt ma=in. Ma=ina cu Vologhi\ ne-a ajuns din
urm.
Vologhi\, mamii!...

IX

Toat via\a mama a a=teptat s ne vad pe to\i cei cinci


fra\i intrnd mpreun pe poart =i acum noi patru l ducem
pe al cincilea n sicriu.
Nu vd pe unde calc, n-aud nimic, doar frnturi de fraze,
bocete, printre care un glas deosebesc mai mult glasul uneia
din surori, dar nu =tiu care. Apoi totul se-ncurc n capul meu
=i nu mai re\in nimic dect o singur fraz care mi sfredele=te
capul. M prind c stau pe o scndur n fundul grdinii,
fanfara cnt, iar fraza mi sfredele=te mintea. Nu =tiu cine a
spus-o, dar poate nici n-a spus nimeni nimic?! Caut s-o alung,
ns ia persist. Nu, a spus-o cineva, unul din oamenii rezema\i
de gard, anume o femeie a spus-o. Intram cu sicriul pe poart
=i cineva a rostit fraza pe care vreau s-o uit, dar nu pot =i mi-i
ru=ine. Din ct nenorocire e n ograda copilriei mele, nu
re\in nimic dec`t fraza care mi sfredele=te mintea.
M ridic. Caut s-mi gsesc ceva de lucru, dar simt c
picioarele n-au s m \in =i m a=ez. M zre=te, se vede,

COPILUL
fratele mai mic, Alexandru, care se apropie =i, fr s se a=eze,

TERIBIL
mi spune c totul e aranjat. Tot ce trebuia s se fac n lipsa
mea, s-a fcut. Totu-i gata de nmormntare.
Colacii s-au adus, groparii au fost hrni\i =i acum s la
\intirim. Au s vin cnd va fi adus mortul... trebuie s vin =i
ei.
H
NICOLAE
ESINENCU
Fraza ceea mi sfredele=te mintea. +i n-are nimic cu tot ce
se ntmpl n jur, dar n-o pot uita. Se apropie =i ceilal\i fra\i.
Dup ce am dus sicriul n cas, fra\ii s-au retras care =i unde.
Au ie=it afar, dar n ograd nu-=i pot gsi loc e strmt nu
=tiu cum. Rudele, lumea s-a-nghesuit n cas, acolo unde st
!%
ntins fratele Vologhi\, iar ei, ca =i mine, nu =tiu ce s fac.
Aud vocile lor ca prin vis. Fratele Ion =i Andrei povestesc fratelui
mai mic despre drumul fcut ncoace. S-au re\inut din cauza c
morga n-au prevzut asta lucreaz de la nou diminea\a.
Au crezut c-au s-l ia n zori, cnd colo, morga lucreaz de
la nou =i pn s-a deschis, ei au njurat la u=a ei. Ieri au
pregtit tot ce se cere pentru mort acte, haine, sicriu, dar cnd
s-l ia pacoste pe capul lor. Spun c foarte, foarte greu au
scos actele. Ieri toat ziua s-au vnzolit. Niciodat n-au bnuit
c moartea unui om poate s creeze attea probleme. Acte,
acte, acte, acte...
Fra\ii vorbesc, dar eu nu-mi pot scoate din cap fraza aceea
blestemat[. Fratele Andrei m ntreab ceva, eu ns nu-l
aud. Mi se pare c[ se intereseaz cum stau lucrurile aici, n
sat, vrea s =tie dac s-a fcut totul pentru nmormntare.
Fratele mai mic ]i spune c eu noaptea am fost la Chi=inu,
c-am venit abia cu o secund naintea lor, ma=ina care s-a
oprit n fa\a lor era ma=ina n care am venit eu cu familia, i
mai spune c totul e gata pentru ]nmorm`ntare m`ncarea,
groapa, colacii, mesele, muzican\ii.
Simt: dac n-am s scap de fraza blestemat, o s-mi
plesneasc timpanele.
M ridic =i o iau aiurea printre oamenii din fa\a casei. Ei
mi fac loc, se =u=otesc din urma mea, unii spun c-s cutare,
al\ii zic c-s unul din fra\i. De mult nu vin prin sat =i lumea a
nceput s m confunde. Trec aiurea dintr-o parte n alta, m
COPILUL
TERIBIL

prind c vreau s urc pragul casei, mi dau seama la timp, o


iau ]n alt[ parte =i iar aud fraza de adineaori, dar acum o

H
aud din gura vecinei:
Of, Doamne, c =i directorul ista taman acum trebuia s
vin aici...
Exact fraza asta am auzit-o adineaori, n-are nimic enervant,
NICOLAE
ESINENCU

e o fraz ca toate frazele, dar mi-a intrat adnc n gnd,


dac n-o scot, simt c-am s-nnebunesc. Nu rabd =i opresc
vecina, m aplec spre ea =i-o ntreb n =oapt:
De ce, m rog, nu v place c-a venit directorul =colii la
!& nmormntare?
Numai el lipsea aici! Nu vezi, copiii satului =ed numai n
jurul lui =i chicotesc?!
De ce chicotesc?! ntreb =i m uit s vd pe unde e
directorul. Nu-l cunosc, nu-i din satul nostru, =i-apoi nu vd
de ce ar trebui ni=te copii s chicoteasc n jurul directorului.
A, iat acolo ni=te copii se zgiesc la... cred c acela-i
directorul. +i de ce chicotesc copiii?
D-apoi cine nu =tie: peruca!
Prul de pe cap nu e al lui?
De unde! +i noi am crezut a=a, dar cnd s-a aflat... =tii
c nu-i din satul nostru.
Am auzit.
Apoi iat, dac era om de treab, nu se apuca s fac
diminea\a gimnastic cu copiii. Au mai fost directori n satul
ista, dar nu ei fceau gimnastic[, ci profesorul de sport, dar
aista i mai htru, hai s fac el. Are o plnie =i strig n
fiecare diminea\ de r[sun[ =coala. Dar cred c n-o s mai
pun mna pe ea.
De ce?
Pentru c[ mai deunzi copiii l-au b[gat n boale... cu
peruca lui. Credeam cu to\ii c a=a i-i prul, frumos, dar mai
deunzi, cum rcnea diminea\a n plnie, se st`rne=te, ca din
senin, un vnt =i-i smulge peruca de pe cap... Au fugit, drag,
copiii de-au crpat. N-are nici un fir de pr pe cap. Pe urm
copiii =i-au dat seama, s-au ntors =i rd =i azi de se

COPILUL
prpdesc... Fantomas i zic... De ce-a trebuit s vin aici!

TERIBIL
Prostia ]mi iese din cap, lucrurile ncep s se limpezeasc[,
m simt mai u=or, observ ce se face n jur, dar n jur to\i umbl
ncolo =i ncoace =i nimeni nu =tie de ce s se apuce. De
altfel, nici eu nu =tiu ce s[ fac. Tot vecina m scoate din
amor\ire.
H
NICOLAE
ESINENCU
De ce =ede\i, bie\i, repro=eaz ea. +i de ce a\i ntrziat
att?! +ti\i ct e ora?! +i mul\umi\i-i lui Dumnezeu, c se putea
s n-ave\i acum nici un om n ograd.
Simt c iar mi fierbe capul. Fratele e mort, dar eu ascult
naiba =tie ce. Dac nu arunc din cap ceea ce spune vecina,
!'
am s turbez. O ntreb frontal, obraznic:
Dar de ce, m rog, s nu vin[ lumea?

N-ai auzit, iar a aprut monumentul cela n iaz!


Care monument?! +i-n care iaz?
Am vrea s =tim =i noi... =tii iazul de la Blteni?
Cum s nu... dar e la Blteni.
Apoi iaca de la o vreme acolo tot apare din ap un
monument.
mi duc mnile la tmple. Alexandru, fratele mai mic, care
noaptea a rmas n sat, se apuc s-mi explice:
Naiba =tie ce se-ntmpl pe aici. Se spune c-n iazul de
la Blteni, de la o vreme, cum scad apele, apare un
monument. Azi-diminea\ cineva a adus vestea c iar scad
apele n iaz =i toat lumea a alergat acolo...
+i-al cui e monumentul?!
D-apoi cine s =tie!
Nu l-a vzut nimeni?!
L-au vzut, dar cum l-au vzut... de fric, se zice, nici ei
nu =tiu bine c l-au vzut. Cred c-\i dai seama, =ezi pe mal
=i deodat vezi c din ap se arat un cap, un chipiu!
Monumentul are chipiu n cap?
A=a se spune... c acei care l-au vzut prima dat au
fugit de le-au plesnit inima... iar unii cred c nici nu exist
monument n iaz.
COPILUL

Dar lumea presupune c l-o fi aruncat cineva acolo...


TERIBIL

iar acum, cnd scad apele... Azi-diminea\ lumea s-a n=elat.


Apele n-au sczut. Dimpotriv, au nceput s creasc. Se vede

H c undeva a plouat, iar cuiva i s-a prut... =i lumea s-a ntors


]n sat.
Hai, dragul mtu=ii, cinsti\i oamenii, sunte\i at\ia fra\i =i
NICOLAE
ESINENCU

nimeni nu toarn un pahar de vin, ne proboze=te vecina.


Noi trebuie s turnm? m mir eu.
D-apoi cine, fra\ii, rudele cele mai apropiate toarn c`te
un pahar de vin... Hai c-i timpul s scoatem mortul... Nu se
vd groparii?
!

Cnd mortul apare n sat, dispare feti\a cu fotografia. +i


nimeni nu mai =tie unde pleac[, nimeni nu o mai vede.
Acum toat lumea-i n ograda noastr. Pn =i Oproiu s-a
trt nu =tiu cum. Dac nu cnt muzican\ii, numai gura lui
se aude.
...materia e totul. +i ct este materia o s fim =i noi. n
natur nimic nu se pierde... Iaca, s lum mrul ista l
mnnc, l-am mncat. Nu-i? Este! n mine este. Sucul lui
este, miezul. +i c`t sunt eu, este =i mrul. Mor eu rmne
mrul. Unde? n energia de dup moartea mea. Care energie?
Pe care o are n sine fiecare fiin\. Tu, tu, tu to\i avem putere,
=i puterea nu se pierde! Zice\i de nepo\elul prietenului meu
de rzboi... s nu-l plnge\i...
Of, de ce oare n-ar tcea mcar Oproiu? Lumea
munce=te, da el ascult radio =i cite=te ziare... ofteaz cineva,
dar asta l ntre=te, l nt`rt =i mai mult pe btrn.
S tac, zici?! Zici fiindc e=ti chioar! Cei care mor nu
se pierd. Eu =tiu ce spun! Satul, care l vede\i acum n jurul
vostru, nu-i unic mai este un sat ca aista, numai c voi nu-l
vede\i, dar este. E satul celor mor\i. De altfel, nc nu se =tie
cine-s mor\i ei sau noi. Uita\i-v pe dealul din fa\a satului...
=i cum zice ncepe s strige, se ridic =i ncepe din nou s

COPILUL
strige spre panta dealului, mai sus de \intirim, ceea ce face s

TERIBIL
r[sune de bocete ograda. Asta ns nu-l opre=te pe Oproiu,
care strig:
Iat-l, iat-l! Mi biete, mi!... Iaca strig la el, da el
sur`de. Noi plngem, da el surde... i el, Vologhi\, l cunosc!
Vologhi\a, zice\i, c-a murit?!...
H
NICOLAE
ESINENCU
Ca s nu izbucnesc =i eu n hohote de plns, iau un ulcior
=i intru n cas s cinstesc oamenii care stau n jurul sicriului,
l privesc pe fratele pe care n-au s-l mai vad. Acolo m
ntlne=te fratele Andrei.
Eu s aici, tu du-te afar...
!
Las-m =i pe mine un pic aici, m rog, du-te tu afar.
Andrei e mai mare =i n\elege starea mea. Nu zice nimic.
Ia ulciorul, ia paharul cu care a cinstit oamenii din cas =i
iese. Torn vin =i-ntind paharul celor care a venit s-l vad
pentru ultima dat pe fratele nostru Vologhi\.
Lua\i ntru pomenirea fratelui...
S fie pomenit...
S fie...
Lua\i ntru pomenirea fratelui...
S fie pomenit...
S fie...
Abia acum aud vocea printelui. Nici nu =tiam c[ a venit
=i printele. {sta s fie printele?! Un omulean ras pe cap,
crunt, aproape de v`rsta tatei. Fr ras, fr... St[ la o
mas =i cite=te n psaltire... Caut s-l ascult. Nu, nu pot prinde.
n primul r`nd, c cite=te n psaltire cu o voce stins. }n afar
de asta, cite=te un r`nd-dou =i cum vede pe cineva intr`nd
n camera unde se afl sicriul, las cititul =i-l ntreab:
Al cui e=ti?
Al...
+i prime=ti pensie?
Cel ntrebat spune ceva, n-aud ce spune, dar spune ceva,
pleac apoi fruntea n fa\a sicriului =i ia paharul din mna mea.
Lua\i ntru pomenirea fratelui.
S fie pomenit...
COPILUL

n spate iar se aude vocea printelui:


TERIBIL

Al cui e=ti?
D-apoi nu m cuno=ti, Ilie?

H Tu, Scridonu\?
Eu.
+i prime=ti pensie?...
NICOLAE
ESINENCU

Fr s vreau ntorc capul din nou spre printe. Are o fa\


palid, ochi adnci\i. De pe unde se trage?
Veri=orul Vladimir, care a prins privirea mea, se apleac,
mi spune la ureche:
N-am gsit printele... i bolnav... dar face treab[ =i
!
btrnul Ilie.
Nu-l cunosc.
E de la Negureni.
E dascl?
Nu... =tie a citi psaltirea, =i cnd nu-i pop, oamenii l
aduc pe el...
Vologhi\, mamii...
A ap[rut mama. Surorile, care pn acum boceau ncet
deasupra sicriului, se-arunc spre mama, se cuprind =i bocesc
mpreun, de nu le mai poate opri nimeni.
Mam, Vologhi\ nu mai este, mam...
Dau s ies afar, de unde se aud vorbele lui Oproiu:
...S =ti\i, totdeauna au murit cei mai buni. Dar de ce
mor? Pentru c =i acolo trebuie s munceasc. +i acolo trebuie
construit satul, cellalt sat. Mor cei mai buni, fiindc ei se duc
s pregteasc locul pentru ceilal\i care au s vin din urm.
Iat, s lum oamenii i=tia necji\i. Tata =i mama sunt foarte
btr`ni, dar cum puteau ei s moar nti? Cine avea s le
pregteasc acolo casa? Unde aveau ei s locuiasc[ dac
mureau primii?! Nu, natura =tie ce face, l ia pe cel mai bun,
mai harnic. Cine era cel mai harnic dintre to\i copiii Ecaterinei?
Biatul ista care a murit. S v mai spun, el n-a murit s-a
dus s pregteasc locul pentru al\ii... Iat zmbe=te pe deal...
A=teapt. Caterino, pe tine te a=teapt, pe tine, Gavril!... strig
Oproiu la tata =i mama.
Ca s nu mai aud nimic, iau ulciorul de=ert =i m-ndrept

COPILUL
TERIBIL
spre beci. Am s mai scot vin. Trec printre oameni fr s
simt c-i ating, fr s-i vd. mi fac loc cu respect, unii mi
exprim condolean\e, =tia o fi fiind prietenii mei de copilrie,
dar eu trec mai departe. Dar cine s fi ncuiat u=a beciului?
M-ntorc, ajung la pragul casei, dar nu ndrznesc s intru:
H
n cas i Vologhi\. Nici s m mai ntorc nu pot. n spate

NICOLAE
ESINENCU
toate privirile satului, =i toate se unesc ntr-o singur privire grea:
Bie\i, de ce l-a\i pierdut pe Vologhi\?!
Plec ochii, rmn cu capul plecat =i ulciorul gol n mn.
M treze=te vorba veri=orului, spus la ureche, n treact:
Du-te =i mai ad vin... !!
Da, da... zic =i-i mul\umesc n gnd c m-a fcut s m
mi=c, s scap de privirea grea a stenilor.
Trec printre oameni, dar acum vd pe unde calc, vd cine
mi face loc =i aud ce se vorbe=te n jur.
Srmanii fra\i...
Tot satul se mndrea cu familia asta... cinci fra\i.
Tata lor plnge la vecini, nici nu vrea s vin... se spune
c abia a aflat ... dac-i btrn!
Nicolae...
Ridic privirea =i n ochi nboiesc lacrimile. n fa\ e un
prieten de copilrie al fratelui.
Alexei... zic =i, ca s nu izbucnesc n hohote, ntorc capul,
mi amintesc de vin, m-ndrept hotrt spre beci. Deschid u=a,
fac un pas pe scar =i-ncremenesc. Mam, vreau s rcnesc,
dar mi mu=c buzele. Nu se poate, zic, doar e mort, e n cas,
n sicriu. Vologhi\ st cu spatele la mine, scurge vin din butoi.
Vologhi\, tu? murmur eu.
Eu, zice, dar nu ntoarce capul.
Ce faci aici, frate?
Alexei a venit, n-ai vzut?... Vreau s-i dau un pahar de vin...
Nu se poate, mi =terg fruntea, iar mi =terg fruntea. Doar
u=a era ncuiat, cutam cheile, cum atunci am intrat ]n beci?!
Vreau s vd unde m aflu, ]ntorc capul s vd dac este
lactul n u=. Trosne=te ceva la spate. Brusc, privesc spre
butoi: nu mai este nimeni. Dar era! Era el, fratele meu scump,
Vologhi\!
COPILUL
TERIBIL

Ca s nu rcnesc, am mu=cat buza ulciorului. Strng buza


ulciorului ntre din\i, ceva trosne=te, ceva fierbinte mi se
prelinge pe barb =i aud o voce:
H Groparii! Au venit groparii s-l ia...
...Ma=ina alearg, iar noi ne uitm n tcere spre satul
care rmne n urm, spre panta verde a dealului, spre \intirim,
NICOLAE
ESINENCU

spre pomul care de azi nainte mereu ne va aduna.


1979

!"
DOC

Copiilor mei Dan, +tefan, Octav, Nicoleta.


I

Am cincisprezece ani, lumea ]mi spune Doc =i, trebuie s[


recunosc, nu m-am acoperit ]nc[ de glorie.
Ziarele nu-mi public[ numele cu litere de-o =chioap[;
televiziunea nu-mi prezint[ mutra pe ecranul azuriu; la
s[rb[tori directorul =colii ]mi tot scap[ numele; la competi\iile
sportive florile sunt oferite celui de al[turi =i tot a=a. Pot fi z[rit
adesea =terg`nd tabla, mereu pocit ]n gazeta de perete a
=colii, Ariciul, =i zilnic stau dus pe g`nduri la col\ul str[zii:

COPILUL
TERIBIL
oare ]ncotro s[ apuc?
Cam at`t despre mine.
Mai pot spune c[ azi, 13 octombrie, la ora 6.57, respir,
mai am speran\a c[ mama peste vreo trei minute o s[-=i amin-
teasc[ c[ exist: Nu e=ti ]nc[ la =coal[?! H
Deocamdat[ stau ]n pat, \in ochii ]nchi=i, ca s[ nu-mi v[d

NICOLAE
ESINENCU
viitorul, =i prind cu urechea dialogul vie\ii conjugale a iubi\ilor
mei p[rin\i.
Am s[ iau odat[ fierul ista de c[lcat =i-am s[ \i-l tr`ntesc
]n cap...
Mama: !#
Da ce, m[ rog, s-a ]nt`mplat?
Tata:
Vino ]ncoace =i-am s[-\i ar[t!
Ia s[ m[ mai r[re=ti... caut[ s[ se dezbare tata.
Dialog de-o secund[.
+i tot atunci mama schimb[ tema:
Laptele! strig[, zboar[ spre buc[t[rie. Laptele d[ ]n foc!
E mare calmul cu care tata ]nt`mpin[ disperarea mamei.
Astfel pe oricine po\i scoate din balamale.
Arunc[ ceaunul afar[, o sf[tuie printre altele tata, =i rezultatul
e pe loc.
Sfinte, ce-am f[cut: l-am op[rit pe cineva!
Bandajeaz[-l... ]i r[spunde tata cu acela=i calm.
Ce-ai spus? n-aude mama de spaim[, iese de la
buc[t[rie.
Strope=te-l cu ap[ rece, zic... r[m`ne indiferent tata.
M`nia mamei n-are margini:
Tu =i numai tu m[-nnebune=ti! se \ine ea, prin camere,
din urma tatei. Tu ai spus s[ arunc ceaunul afar[!
Eu?!
Da cine?!
Mai arunc[ atunci =i m[m[liga.
Care m[m[lig[?
Cea din cui.
Aaa... ]\i ba\i joc de mine!
COPILUL

Oare chiar a aruncat mama ceaunul peste balcon?!


TERIBIL

S[ fiu nu =tiu cine: cineva c`nt[ afar[. Mi-ar pl[cea s[-i fi


c[zut aceluia ceaunul cu lapte fierbinte ]n cap, iar el s[ c`nte!

H Aoleu, mi-a ars rochia! mama a =i schimbat tema. A


uitat de lapte, de ceaun... =i-a amintit de fierul de c[lcat.
Pot sta lini=tit ]nc[ dou[ minute =i cincizeci =i opt de
NICOLAE
ESINENCU

secunde. Acum tata o s[ ias[ la balcon s[-=i trag[ \igara, iar


mama va r[scoli dulapul.
Asta-i rochie?! Asta-i bluz[?!... Toate femeile au o hain[,
numai eu, proasta... Ilarion!
Ilarion e numele tat[lui meu. +i c`nd mama strig[ Ilarion,
!$
e ca =i cum ar striga Pojar!.
Ilarion!
Pojar.
Ia s[ m[ mai r[re=ti! vine de la balcon glasul lini=tit al
tatei.
Ce-o s[-mbrac?
Scafandru.
Iar ]ncepi?
Dac[ m[-ntrebi... Cojocul!
A nins?! se arunc[ mama buim[cit[ la geam. A uitat de
tata, de rochii.
S-a proptit prostit[-n geam.
Afar[-i mijlocul verii, desigur.
Sfinte! Sfinte! Sfinte!
R[cnetele mamei nu mai ]ncap ]n cas[.
Da ce vrei s[-mbrac?
Tata r[m`ne pe culmile sale.
Mama ]ns[ s-a =i dezl[n\uit:
S[ vede\i c[ o s[-nt`rzii!
}n vocea ei e spaim[, ]ngrijorare, amenin\are, explozie.
La naiba... arunc[ tata \igara =i, dac[ n-o s[ intre ]n
baie, o s[ mearg[ la veceu.
Bine]n\eles, dac[ acolo nu va fi fr[\iorul meu mai mic.
Ie=i! smuce=te tata u=a de la veceu.
Aha, e acolo, l-au sc[pat, vas[zic[.

COPILUL
Ie=i, c[ te scot cu u=[ cu tot!

TERIBIL
Fr[\iorul meu are o sl[biciune, dar poate c[ nici nu e
sl[biciune, ci fericire. Unde se a=az[, acolo adoarme. +i imit[
tot ce fac al\ii. Vede c[ lumea merge merge =i el. S-a oprit
lumea se opre=te =i el. +i tot a=a. Vede un copil juc`ndu-se
la poart[ se las[ ]n pirostrii l`ng[ copil =i r[m`ne s[ se
H
NICOLAE
ESINENCU
joace. Vede, s[ zicem, la televizor pe cineva c`nt`nd se
a=az[ ]n fa\a televizorului =i hai s[ c`nte =i el. +i c`nt[. Sau
defileaz[. E foate u=or s[-l pierzi pe strad[. Mereu trebuie
s[-l \ii de m`n[. }l la=i pentru o secund[ nu-l mai g[se=ti.
Odat[ am ie=it cu d`nsul ]n ora= =i-apoi l-am c[utat tustrei
!%
dou[ zile. El nici azi nu =tie unde a fost. Mult mai t`rziu m-am
dumerit cum s-a-nt`mplat s[-l pierd. }nt`lnisem un coleg, m-am
oprit s[ mai flec[resc cu acela =i, c`nd m[ uit, nu-i. Dau
]ncolo, dau ]ncoace nu-i =i gata. Cineva ]mi spune c[ pe
al[turi a trecut o gr[dini\[ de copii. S-a luat cu copiii, ]mi
spun. Calc[ ]n pas cu copiii pe undeva. Dac[ aceia se duc
c`nt`nd, =i el se duce c`nt`nd. +ti\i, ne explica educatoarea
de la gr[dini\a la care l-am g[sit, e foarte cuminte, ca =i ai
no=tri, de aceea nici n-am observat cum s-a al[turat la grupul
nostru. Am fost, spunea ea, cu copiii la lac, la circ =i nic[ieri
n-am b[gat de seam[ c[ avem un copil ]n plus. L-am fi putut
descoperi seara, mai zicea ea, la culcare, c[ n-avem paturi
]n plus, dar de unde, e un copil foate-foarte cuminte, ca =i ai
no=tri. Cum am spus la culcare, s-a culcat =i el l`ng[ primul
copil =i a adormit. E un b[ie\el educat. Bine, dar ceilal\i
copii cum de n-au f[cut g[l[gie? s-a mirat mama. Cum s[
fac[? s-a mirat =i educatoarea, copiii no=tri sunt foarte-foarte
educa\i. Dac[ n-ave\i cumva unde-l da, aduce\i-l la noi, ne
oferi ea cu mult[ sinceritate un loc la gr[dini\[, numai c[ noi
n-am putut accepta, motiv`nd c[ fr[\iorul meu terminase deja
gr[dini\a, avea =apte ani, peste o s[pt[m`n[ urma s[ plece
la =coal[. E de =coal[? exclam[ atunci educatoarea. Nici
n-o s[ spui.
Istorioara s-a ]nt`mplat, de altfel, vara asta, acum o lun[
=i ceva. Ultima isprav[, cum s-ar spune, a fr[\iorului meu.
COPILUL

Deci, el face ce face toat[ lumea =i unde se a=az[, adoarme.


TERIBIL

Toate i se trag, cred eu, de la gr[dini\a de copii pe care a


frecventat-o p`n[ la =apte ani =i unde p[rin\ii l-au \inut cu

H s[pt[m`nile. M-am =i certat din cauza asta cu p[rin\ii. Eu am


mers la gr[dini\[ zilnic, pe fr[\iorul meu ]ns[, nu se =tie de
ce, p[rin\ii ]l duceau lunea =i ]l aduceau s`mb[t[ seara. Ba
NICOLAE
ESINENCU

c`teodat[ ]l \ineau cu lunile la gr[dini\[. Se-nt`mpla ca p[rin\ii


s[ plece duminica, s[ zicem, ]n vizit[, sau la un spectacol, un
film =i atunci la ce s[-l mai aduc[ s`mb[ta acas[, s[ le fac[
probleme. }l l[sau la gr[dini\[. O duminic[, apoi alt[
duminic[, apoi ]nc[ una.
!&
Vinde\i-l! le-am propus odat[, v[z`nd c[ propriul lor fiu
le-a devenit povar[.
Tata n-a auzit, dar mama, care mereu e cu g`ndul la
serviciu, nici n-a ]n\eles despre ce-i vorba.
Crezi, zice, c[ l-ar cump[ra cineva?!
Da\i-l mai ieftin, zic atunci.
Cu c`t mai ieftin? zice mama =i pe loc se lumineaz[:
despre ce vorbe=ti?!
Despre fr[\ior vorbesc.
Despre fr[\ior?!
Despre fr[\ior. Zic s[-l vinde\i, dac[ v[ ]mpiedic[.
+i c`nd s-a pornit mama!
+i c`nd s-a pornit tata!
Cum de-ndr[zne=ti? \ip[ mama.
+tii c[ el e fratele t[u?! tr`nte=te talpa ]n podele tata.
+i c`nd s-a pornit fr[\iorul meu!
Nu vreau s[ m[ vinde\i, nu vreau! url[ fr[\iorul, se zbate,
se apuc[ de poala mamei, de picioarele tatei, pl`nge. Nu
m[ vinde\i!
N-a= zice c[ m-am speriat. Ba, dimpotriv[, am continuat
s[ meditez lini=tit, ]n glas, f[r[ ocoli=uri:
Dac[ nu vre\i s[-l vinde\i, atunci da\i-l la orfelinat!
Am m`ncat o palm[ de la tata =i mai multe de la mama.
Dar din ziua aceea, fie c[ li s-a f[cut =i lor mil[ de fr[\ior, fie
c[ mi-au v[zut mahna, nu l-au mai l[sat duminicile la

COPILUL
gr[dini\[. S[pt[m`na ]ntreag[ da, ]l \ineau la gr[dini\[,

TERIBIL
dar s`mb[ta neap[rat era adus acas[. Deprinderile ]ns[ i s-
au p[strat. Poftim, eu =ed, m[ fr[m`nt ]n a=teptarea strig[-
tului mamei, da el doarme la veceu f[r[ grij[. +i-apoi cine
=tie dac[ doarme. S-ar putea s[ citeasc[. Are =i sl[biciunea
asta. +tie a buchisi =i, cum ]i cade o c[r\ulie ]n m`n[, se
H
NICOLAE
ESINENCU
]nchide ]n veceu =i nu iese p`n[ nu sparge cineva u=a. C`nd
fr[\iorul silabise=te, s[ tragi cu tunul n-aude. Din cauza lui
s-au scris pe u=a de la veceu dou[ lozinci: Las[ cartea! =i
Ie=i! Las[ cartea! e scris pe partea din fa\[ a u=ii. Ie=i!
pe partea din dos. Material didactic. Adic[, las[ cartea, apoi
!'
intr[ la veceu =i ie=i ]ndat[, c[ n-ai de ce sta acolo. Dar, cum
vede\i, lozincile nu prea ajut[ iar l-au sc[pat =i, cred, iar e
cu cartea, deoarece tata tot mai strig[, iar el nici c`r nu zice.
Ce-o fi silabisind acolo? }i plac istoriile despre partizani,
spioni... Dac[ a pus m`na pe volumul R[zboiul al treilea
mondial, mult timp n-o s[ intre nimeni ]n veceu.
Num[r p`n[ la trei: dac[ nu ie=i, te scot cu tot cu u=[,
cu carte =i cu oal[ cu tot! r[cne=te tata.
La cine strigi?
Mama.
La tine!
Tata.
+i-apoi de ce m[ cau\i la veceu?
Mama.
Ca s[-\i str`ng m`na.
Tata.
+tii ce...
Ia s[ m[ mai r[re=ti... Ie=i!
Mda, nu voi putea s[ urm[resc ]n continuare lupta dintre
tata =i fr[\iorul meu, mi-a mai r[mas s[ =ed ]ntins ]n pat doar
o secund[. Acu=i trebuie s[ apar[ ]n camera mea mama. Poftim,
iat-o, m-a =i z[rit.
}nc[ nu e=ti la =coal[?! a strigat.
Se agit[ prin camer[.
Oare ce caut[?
COPILUL

S[ vezi c-o s[ ]nt`rzii!... Am s[-nt`rzii!... S[ vezi c-o s[-nt`r-


TERIBIL

zii!...
S[ vede\i c-o s[-nt`rzii.

H O s[ ]nt`rzie! Asta-i problema. Nu-=i bate capul c[ =i eu,


fratele, tata am putea s[ ]nt`rziem!
Unde te gr[be=ti, mam[?!
NICOLAE
ESINENCU

Te scoli, s[ vezi c-o s[-nt`rzii!


Te a=ezi la mas[, s[ vezi c-o s[-nt`rzii!
Urci ]n troleibuz, s[ vezi c-o s[-nt`rzii!
+i tot a=a. +i c`nd ajunge la serviciu, la o frizerie ]n care
clientul e o raritate, se a=az[ pe scaun, st[ =i se uit[ prin
! 
geam: poate vreun nesp[lat se va abate pe la frizeria lor.
+i dac[ nu se abate?
M-a pus doar s[-i aduc b[ie\ii din clas[ ca s[-i tund[, numai
s[-=i fac[ planul?!
Mam[, doar ]s fete!
Ei =i, dac[-s fete?
Vrei s[ le tunzi chilug?
N-o s[ le fie nimic, mai u=or au s[ se spele.
Numai s[ tund[, numai s[-i ias[ planul. Vai de capul meu
c`nd se-nt`mpl[ s[ nu ]ndeplineasc[ planul la sf`r=it de lun[.
}ntr-o zi m-a tuns de trei ori. M-a tuns, apoi mi-a sp[lat capul
=i, ca s[ ]ndeplineasc[ banul, m-a =i ras pe cap. +i asta pentru
ca =efa s[ vad[ c[ ea nu e o oarecare, ci o frizeri\[
responsabil[ care, lupt[ pentru onoarea frizeriei.
Mam[, cu pre\ul acesta vrei s[ ]ndepline=ti planul?!
Dac[ a=a-i moda azi tinerii prefet[ s[ poarte plete lungi,
nu \i-i ru=ine s[ te cer\i cu ei ]n strad[ c[ nu se tund?!
Asta \i-i graba, mam[?
Oare m-ai observat vreodat[ cu adev[rat?!
+tii cum tr[iesc?!
}\i aminte=ti ce te-am rugat asear[?!
Nu, n-am s[ m[ ridic...
Mama se agit[ prin cas[ n-aude, nu vede.
Mai mult nu strig la voi, v[ pun masa =i fug!... Ilarion!
+i-a amintit iar de Ilarion.
+i ce zice Ilarion?

COPILUL
TERIBIL
La naiba!... Nu vezi c[ stau la mas[... Ce strigi?!
Frumoas[ priveli=te, n-ai ce zice: eu stau ]ntins ]n pat, mama
v`ntur[ casa, fr[\iorul e la veceu, iar tata ia masa.
P[i da, strig[ mama, p`n[ nu-\i pun eu, nu te a=ezi!
Tata r[m`ne calm.
H
De azi ]nainte, am s[ iau masa ]n picioare.

NICOLAE
ESINENCU
Ce-ai spus?
Azi la col\ se va vinde timp.
+i c`\i litri vrei s[ iei?! ]ntreab[ z[p[cit[ mama, dar pe
loc se de=teapt[: Sfinte! Sfinte! Sfinte!... S[ vezi c-o s[-nt`rzii!
Mda, va trebui s[ m[ scol... dac[ nu m[ ridic, ce c`=tig? ! 
M[ scol.
O, uite c[ m-a v[zut =i tata, ]=i ridic[ fulger[tor c[ma=a
=i se ]ntoarce cu spatele la mine. Ia f[-mi oleac[ de masaj la
spinare!
}nceta\i! strig[ mama.
Da ce s-a ]nt`mplat? zice uluit tata.
P[c[to=ilor, sunte\i la mas[... s[ vezi c-o s[-nt`rzii!
Tata nu =tie ce s-a ]nt`mplat.
}=i las[ c[ma=a, v[dit nemul\umit c[ nu i-a mers.
A naibii deprindere mai are =i el. Cum d[ cu ochii de
mine, ]=i ridic[ c[ma=a, se-ntinde pe unde apuc[ pe podele,
divan, scaun, mas[ =i hai s[-i masez spinarea. }i place s[-i
fac masaj, =i gata. C`teodat[ exerci\iul [sta dureaz[ ore ]n
=ir. Eu ]l masez, iar el dormiteaz[. Fratele mai mic nu are voie
s[ se apropie de spinarea tatei.
Odat[ tata l-a pus =i pe el s[-i maseze spinarea, iar acela,
cum este pornit numai ]ntr-o singur[ direc\ie, sco\`nd-o la cap[t
cu spinarea, s-a apucat de cap. +i nu-l masa ]ncet, cu buricele
degetelor, ci cu palma, cu pumnii, ba la un moment dat s-a
apucat s[-l pi=te. Sare tata, fuge. Iar fr[\iorul dup[ d`nsul!
Stai c[ mai am oleac[! strig[ fr[\iorul.
Te ucid! url[ tata =i \`=ne=te ]n baie.
S-a ]nchis ]n baie, dar fr[\iorul vrea s[-l mai maseze.
Tat[, mai ai mult de stat acolo?! ]ntreb[ fr[\iorul =i bate
]nceti=or ]n u=[.
COPILUL

Fugi, c[ dac[ ies...


TERIBIL

Bine, te a=tept...
Z[u c[ odat[ =i odat[ am s[ fac =i eu ceva, ]nc`t tata n-o s[

H
m[ oblige s[-i fac masaj. Am s[ iau ceva ]n m`n[, o m`\[,
de-o vorb[, =i cum o s[ =ad[ a=a ]ntins =i tulburat de pl[cere,
z[u... dar =tiu c-o s[ scap odat[ pentru totdeauna de masaj.
Astea-s planuri, visuri, deocamdat[. P`n[ una-alta, ia s[
NICOLAE
ESINENCU

iau masa... Lingur[ am?


Pe unde umbli?! vrea tata s[ =tie, e nemul\umit c[ nu
i-am f[cut masaj, dar mama-i taie pofta de vorb[.
S[ vezi c-o s[-nt`rzii! S[ vezi c-o s[-nt`rzii!... Ce-a=tep\i?
!
Da ce s[ facem? ]ntreab[ tata.
M`nca\i sau nu?
Eu am m`ncat!...
C`nd ai m`ncat?!

II

Am cincisprezece ani, lumea-mi spune Doc =i, trebuie s[


recunosc, nu m-am acoperit ]nc[ de glorie. N-am aruncat
grenade ]n ambrazura inamicului; nu am ]nh[\at, ca Lionea
Golikov, geanta vestitului general neam\; nu l-am demascat
pe tata, care ascundea p`nea ce urma s[ fie dat[ statului, =i
nici alte fapte viteje=ti nu-mi amintesc s[ fi s[v`r=it.
La ora asta, se poate spune, am scos-o la cap[t cu micul dejun.
Acum ]n casa noastr[ v`nzoleala cap[t[ propor\ii neobi=-
nuite.
Timp este berechet, dar to\i alearg[ ]n toate p[r\ile. Chiar
=i tata se ]nvioreaz[. N-ai zice c[ se mi=c[ mai iute ca de
obicei, comenzile lui pic[ ]n ordinea obi=nuit[, dar anume
asta face s[ par[ c[ =i el strig[ ca =i mama.
Cravata.
Ia-o! i-o arunc[ mama.
Acul de la cravat[.
|i l-am dat! strig[ mama.
Pantofii!

COPILUL
Pantofii! r[cne=te mama f[r[ adres[, =i faptul ar trebui

TERIBIL
s[ ne mi=te, strig[tul ne-a fost adresat nou[, copiilor, ]n fond
mie. Dar cum s[ te mi=ti, c`nd nimeni nu se uit[ la tine?
Care pantofi? ]ntreb =i eu ]ntr-o doar[.
Care pantofi? ]ntreab[ mama.
Negri, zice tata.
H
NICOLAE
ESINENCU
Negri! strig[ mama.
O! zice tata c`nd m[ vede cu pantofii ]n m`n[ =i, brusc,
vrea s[-=i scoat[ iar c[ma=a, dar pe loc cedeaz[, mama e prin
apropiere =i n-o s[-i pot face masaj.
Ei, cum ]mi =ade? se leag[n[ mama de pe un picior pe altul.
! !
Parc[-i alta de-acum. C`nd ]mbrac[ ceva nou, mama
parc[-i alta.
Cum arat[ rochia?
Ia s[ m[ mai... e nemul\umit tata c[ iar a fost ab[tut de
la idee, doar te ui\i ]n oglind[!
Ratatule, oglinda n-are gur[ s[-mi spun[...
Mam[, cum vorbe=ti?!
Tat[, ce-i cu dumneata?
Cine mai vorbe=te ]n curtea noastr[ a=a?!
C`nd o s[ v[ da\i seama, mam[, tat[, c[ al[turi sunt eu,
suntem noi, copiii vo=tri?!
Vii =i azi s[ te tund? a schimbat mama tema discu\iei, =i
inima nu-mi mai ]ncape ]n piept. Asear[ am rugat-o s[ m[
tund[, dar ea ]l cheam[ pe tata la frizerie.
Mam[, dar pe mine c`nd m[ tunzi?
|i-am spus: e=ti ]n rezerv[.
Ce fel de rezerv[, mam[, uite ce coam[ am!
|i-am spus: e=ti rezerva mea. Se poate ]nt`mpla s[ nu
fac planul nici luna asta =i atunci te tund. Am s[-\i scurtez
p[rul c`nd va fi nevoie. Las[ s[-\i creasc[ c`t mai mare!
Mam[, dar profesoara nu m[ prime=te la lec\ii! +i-apoi,
a\i uitat ce v-am rugat asear[?!
Iar ]ncepi cu alt[ =coal[?!
Dar, mam[...
Mama ]ns[ s-a =i ]ntors spre tata.
COPILUL

Vii azi s[ te tund? ]ntreab[. Cu tata problema e =i mai


TERIBIL

complicat[: mama ]l tunde de =apte ori pe s[pt[m`n[. Nimeni


la frizerie nu =tie c[ tata e b[rbatul mamei, =i mama grozav

H se mai bucur[. }n ochii celorlalte frizeri\e, ]ndeosebi ai =efei,


mama se deosebe=te, deoarece zilnic are clien\i.
Dac[ te mai tund, nu stric[... nu se las[ mama.
NICOLAE
ESINENCU

Tunde-\i =efa.
Ce-ai spus?!
+efa s[ \i-o tunzi, strig[ tata, mama ]ns[ e de-acum cu
g`ndul ]n alt[ parte.
N-ai bani de troleibuz?
! "
Port vreodat[ bani cu mine? arunc[ tata ]nfuriat cravata,
c[ci ]n casa noastr[ banii sunt o tem[ deschis[. Mai este
vreo cravat[ ]n casa asta?
Mama las[ s[-i treac[ pe l`ng[ urechi ]ntrebarea tatei,
]ns[ \ine s[-l preseze:
Mai ]nt`i trebuie s[ faci bani, apoi s[-i por\i!
Da?! r[m`ne tata prostit, c[, ]n fond, dup[ cum v[d, n-are
ce-i r[spunde.
Mama ]ns[ r[m`ne tare.
Ia ]ntoarce buzunarele...
...
Unde-i leafa?
...
C`t ai dat pe stiloul [sta?!
...
+i ce-i cu guma asta de mestecat ]n buzunare?! Mesteci
gum[ pe ascuns?!
Am uitat s[ v[ spun: tata-i doctor. De aici mi se trage
numele, mai bine zis porecla: Doc. Doc, doctor, prescurtat.
+i naiba =tie de unde s-a aflat =i ]n =coala nou[ c[ tat[l meu
e doctor ziua ]ntreag[ to\i m[ declin[ Doc!
Doc, treci =i-\i prive=te mutra care ]nfrumuse\eaz[ =i de
data asta ultimul num[r al gazetei de perete Ariciul!
Doc, e timpul s[ =tergi tabla ceea!
+i tot a=a. Cum m[ strig[ colegii, a=a =i profesorii. Mate-

COPILUL
TERIBIL
maticianul nici c[ =tie alt[ vorb[.
Doc, =terge asta... =i asta. Doc... =i asta, Doc... asta,
Doc, nu trebuia s[ =tergi... da, da, mai departe =terge totul.
Z[u c[ am s[-l tuflesc pe cineva cu c`rpa ceea, s[ nu mi
se mai spun[ Doc! Auzi\i?! H
Dar despre altceva e vorba. Ziceam c[ tata e doctor. +i

NICOLAE
ESINENCU
aduce o sum[ bunicic[ acas[, at`t de bunicic[, ]nc`t, dup[
socotelile tatei, pe care nu o dat[ le roste=te ]n glas, mama
ar putea s[ nu lucreze, =i noi, copiii, s[ ar[t[m mai altfel.
Ocup[-te de copii, ]i spune nu o dat[ tata, =i o s[ avem
mai mare c`=tig. ! #
+i vecinii de la palier o sf[tuiesc la fel.
Ai s[ vezi c-o s[-nt`rzii, acesta-i r[spunsul mamei, =i gata.
Tata aduce bani grei, care, nimerind ]n m`inile mamei, se
prefac ]n b[nu\i care zilnic se duc pentru ]ndeplinirea planului
la frizeria unde lucreaz[ mama. }l tunde pe tata, iar pentru
tunsoare pl[te=te mama. M[ tunde pe mine, c`nd arde planul,
=i pentru tunsoare pl[te=te mama, =i tot din banii tatei!
Las[ lucrul =i o s[ ar[t[m altfel! o tot sf[tuie=te tata.
Crezi? ]ntreab[ mama.
Nu cred, ci a=a este. Nu =tiu dac[ am o c[ma=[ cu bumbi!
Eu vrei s[ \i-i cos?
D-apoi cine, ]mi e=ti so\ie!
+i cu stagiul cum r[m`ne?!
Ce folos c-o s[ ai stagiu, dar n-o s[ ai familie? +i-apoi
stagiu pe banii mei... s[ m[ ier\i!
Chiar vrei s[ las serviciul?!
E-he-he!, =i tata nu vrea s[ discute mai mult. Asta
]nseamn[ c[ gata, =i-a amintit din nou c[ odat[ mama, de
dragul stagiului, a pl[tit pentru trei floco=i, doar ca aceia s[
fie tun=i ]n ziua c`nd s-a pus problema ]nchiderii frizeriei. +i
]nc[ de ceva =i-a amintit. Banii mamei se mai duc =i pe lozincile
pe care le afi=eaz[ zilnic pe u=a =i geamurile frizeriei.
Cine poart[ p[r zb`rlit, fetele nu l-au iubit!
Ai p[r mare, e=ti flocos, vino =i \i-l d[m noi jos!
Omul tuns =i ras pe cap, tuturora este drag!
COPILUL
TERIBIL

+i tot a=a. Aiureli n[scocite de mama =i scrise de pictori


pe bani ghea\[.

H
A=a c[ tata niciodat[ n-are bani de cheltuial[, dar nici el
nu se pierde cu firea. Cum fac trei pa=i pe scar[, aud vocea
lui din urm[: Ia stai!
Ce vrei?
NICOLAE
ESINENCU

Scoate b[nu\ii.
Care b[nu\i? ]ntreb.
Cei pe care \i i-a dat mama.
A=a procedeaz[ ]n fiecare diminea\[. +i cum s[ nu-i scot,
! $ dac[ tata-i cere? Mama ]mi d[ b[nu\i pentru o cafea cu lapte
la recrea\ia mare tata mi-i ia. Odat[ m-am pl`ns mamei.
Cum \i-i ia? s-a mirat mama.
Eu \i-i iau? s-a mirat tata.
M[ rog, problema familiei noastre ]n diminea\a asta este,
dup[ cum vede\i, iar banii care, dup[ cum socoate mama,
sunt sensul vie\ii:
Mai ]nt`i trebuie s[ aduci bani, apoi s[-i por\i...
Eu n-aduc bani?! se-nvesele=te tata, c[ mama vrea cu
orice pre\ s[-i tulbure calmul.
Dac[ ai aduce... \i-am spus: ]nva\[-te a scoate din\i!
Totdeauna se g[se=te un dinte care trebiue scos!
Vrei s[ spui c-ar trebui s[ le scot oamenilor =i din\ii buni?!
|i-am spus: totdeauna, dac[ vrei, se g[se=te ]n gura
omului un dinte care trebiuie scos!
E-he-he!...
Asta ]l face pe tata s[ refuze orice cravat[, pantofi, c[ma=[.
Se duce ]n odaia de al[turi, acolo, ]nfuriat, ]=i scoate costumul
cel nou =i apare ]n costumul lui de toate zilele, c-o gaur[ la
genunchi =i una la fund, descheiat la g`t =i ]nc[l\at ]n pantofi
deforma\i. }n halul acesta niciodat[ n-o s[ spui c[-i doctor.
M[ duc, zice =i se uit[ s[ vad[ pe unde e mama: dac[ ]l
vede, ce are de zis despre ]mbr[c[mintea lui.
Degeaba se str[duie=te mama are g`ndurile ei.
Mama cu g`ndurile ei, tata cu g`ndurile lui, eu...
Aoleu, da unde-i copilul cela?! strig[ mama deodat[, m[

COPILUL
face s[-mi zic: oare mama n-a uitat cu totul de noi.

TERIBIL
Care? o face tata pe prostul, c[ci, dac[ la ora asta s-a
adus vorba despre bani, nu mai vrea nimic.
Micu, zice mama.
D-apoi n-a fost cu noi la mas[?!
Pe dracul! tun[ mama, =i toate cad pe capul meu.
H
NICOLAE
ESINENCU
C`nd Micu se ridic[ de la mas[, eu trebuie s[-l ]mbrac,
s[-l ]ncal\, apoi neap[rat s[-l duc p`n[ la =coala ]n care ]nva\[
=i abia dup[ aceea s[ c`rnesc spre =coala mea. +coala
num[rul 4 ]n care ]nva\[ Micu se studiaz[ franceza. La ce
le-a trebuit p[rin\ilor s[-l dea la francez[, nu pricep. Lui Micu
! %
po\i s[-i predai =i chineza i-i totuna. Dac[ ]nt`rzie la lec\ii,
c`nt[ pe la por\i, umbl[ pe la gr[dini\e, alearg[ dup[ biciclete
=i tot a=a. P`n[ la =apte ani, l-am tot dus la gr[dini\[, acum
am s[-l duc zece ani la =coal[. De la =coal[ vine cu un copil
din curte, care ]nva\[ ]n aceea=i clas[. Dup[ ce se termin[
lec\iile, acela ]l apuc[ pe Micu de m`n[ =i nu-l sl[be=te p`n[
acas[. Pentru asta mama ]i d[ o ciocolat[ c`t palma de mare,
cump[rat[ tot din banii tatei =i pe care, z[u, a= m`nca-o =i
eu cu poft[.
De ce, femeie, ]i dai at`ta ciocolat[? ]ntreb[ de fiecare
dat[ tata, c[ci e vorba de bani cheltui\i aiurea.
D-apoi ]l aduce pe Micu de la =coal[... se ap[r[ mama.
De ce nu-l aduci tu?
Eu?! mama face ni=te ochii c`t cepele. S[ vezi c-o s[-nt`rzii!
O s[-nt`rzii, o s[-nt`rzii, o s[-nt`rzii!
Azi ]nc[ n-am ajuns la ciocolat[.
Sfinte, scoate mama un r[cnet de s[-\i cad[ limba din
gur[ de fric[. Biberonul nu-i!
Care biberon?! nout[\i de astea ]l sperie =i pe tata. Doar
eu l-am aruncat alalt[ieri, zice.
Mai era unul! \ip[ mama =i scotoce=te mai departe ]n
dul[piorul de la buc[t[rie. Iat[, aici l-am pus, cu m`na mea!
Cobor`t de pe crestele calmului, tata se-nfurie r[u, e gata
s[ lase geanta din m`n[. Acum se pare c[ o s[ ia h[\urile-n
m`n[, strig[:
COPILUL

Dar de ce l-ai pus acolo?! Nu \i-am spus s[ nu v[d urm[


TERIBIL

de biberon ]n cas[?!
L-am aruncat! De ce strigi la mine?! L-am aruncat, explic[

H mama. Mai era un biberon. Naiba =tie unde l-a g[sit, ieri l-am
prins c[-l sugea pe ascuns sub plapum[. I l-am luat =i l-am
aruncat aici, ]n dulap!
NICOLAE
ESINENCU

Mda, fr[\iorul meu mai are o deprindere proast[. +i anume,


ziua-ntreag[ suge biberoane. Deprinderea asta vine tot de la
gr[dini\a de copii. Ca s[ nu pl`ng[ ziua-ntreag[, educa-
toarele ]l \ineau cu biberonul ]n gur[. Dac[ un copil pl`nge
c[ vrea la mama, ele ]i dau un biberon ]n gur[. Sc`nce=te altul
! &
c[ vrea o bomboan[ un biberon ]n gur[. Boce=te altul c[ vrea
acas[ un bibron ]n gur[. +i tot a=a. Toat[ ziua cu \uflicul ]n
gur[. Azi a=a, mine a=a, p`n[...
Prima zi de =coal[ a fost o mare ru=ine pentru noi =i o mare
veselie pentru =coala num[rul 4. Se zice, cum st[tea mama
a=a m`ndr[ =i asculta mesajul derectorului, rostit cu ocazia
noului an de ]nv[\[m`nt, deodat[ aude o voce:
Aoleu, dragul mamei, d-apoi se poate s[ stai cu biberonul
]n gur[ la =coal[?
Mama, la ]nceput, n-a priceput cine vorbe=te =i despre
cine se vorbe=te. Asculta mai departe cuv`ntarea ]nfl[c[rat[
a directorului, dar c`nd vocea aceea a mai r[sunat o dat[,
mustr`ndu-mi fr[\iorul, mama a-ntors capul, dar era t]rziu deja.
Uita\i-v[, uita\i-v[! s-au adunat =i mic, =i mare ]n jurul
mamei =i al fr[\iorului.
R`sete, strig[te.
Da\i-i s[ sug[ un deget!
Da\i-i s[ sug[ un b[\!
Au izbucnit ]n r`s =i profesorii. To\i arat[ spre fr[\iorul meu,
iar el \ine biberonul ]n gur[ =i-l suge f[r[ de grij[. Nici m[car
nu pricepe de ce se ]nghesuie=te lumea ]n jurul lui, de ce-l
arat[ cu degetul.
Mama a le=inat.
Nici ea, s[ vezi, nu observase c[ fr[\iorul luase biberonul
la =coal[. Mai bine zis, luase ]nc[ un bibron la =coal[, c[ci

COPILUL
mama ]i smulse unul din gur[ pe drum. I-l tr[sese din gur[

TERIBIL
=i-l aruncase c`t colo, explic`ndu-i cum trebuie s[ se poarte
un copil care de-acum nu mai era mic, ci se num[ra printre
elevii unei frumoase =coli, pe care din clip[ ]n clip[ avea s-o
vad[. }i aruncase biberonul, dar fr[\iorul meu, s[ vezi, mama
n-a observat, a scos alt biberon din buzunar =i l-a v`r`t ]n
H
NICOLAE
ESINENCU
gur[.
Mama a le=inat, dar cum putea, se fr[suia ea mai t`rziu,
cum putea s[ stea le=inat[, c`nd =tia c[ el, fr[\iorul meu,
al[turi \oc[ia biberonul ]n lini=te. A s[rit fript[, =i aproape cu
nas cu tot, i-a smuls biberonul din gur[. Dar hohotul a fost =i
! '
mai mare. Acum r`dea =i lumea de pe strad[.
Al cui e acela, bre?
Aduce\i-i o vac[!
Iu-hu-hu! chiui careva, c[ci lumea r`dea =i-=i b[tea joc
c`nd...
Adev[rul era c[ fr[\iorul meu nu s-a prea pierdut cu firea.
V[z`nd c[ mama i-a smucit biberonul din gur[, el a b[gat
m`na ]n buzunar =i a scos alt biberon, al treilea, =i acum
lumea hohotea de s[ plesneasc[... De-atunci cred c[ fiecare
]=i d[ seama c[ ne str[duim cu to\ii s[ nu se mai repete o
scen[ asem[n[toare. }n primul r`nd, am aruncat biberoanele
din cas[. Le-am aruncat, dar cazul s-a repetat. Deci, mai
r[m[seser[ biberoane! +i iar le-am m[turat, dup[ ce am
cotrob[it orice col\ al casei. Ah, sfinte, de unde a luat el alt
biberon? Pariez c[ l-a luat ieri, ]n troleibuz, din gura vreunui
copil. Doar a f[cut-o =i pe asta. Te urci cu el ]n troleibuz, ]l
a=ezi pe un loc liber =i adesea se ]nt`mpl[ s[-l a=ezi al[turi
de o mam[ cu un copil sugaci =i, c`nd cobori, vezi c[ fr[\iorul
\ine ]n gur[ un biberon. C`nd i l-a scos, cum i l-a luat, cred,
nici el nu =tie. Adev[ru-i c[ scoate biberoane din gura copiilor,
]n troleibuz sau ]n curte.
Dar ieri a fost undeva? ]ntreb.
Conteaz[?! ]ntreb[ tata.
Da, nu m[ las nici eu. Eu sunt de vin[ de c`te se ]nt`m-
pl[ ]n casa asta.
COPILUL

L-am dus ieri p`n[ la frizeria mea =i l-am tuns, se dest[i-


TERIBIL

nuie=te mama.
+i iar pe banii mei?! constat[ tata. +i iar te-ai urcat ]n

H troleibuz?! De c`te ori s[ spun: nimeni, niciodat[ s[ nu se


urce cu el ]n troleibuz!
Ai fi vrut s[-nt`rzii? face mama.
NICOLAE
ESINENCU

Las[ dul[piorul! strig[ tata. Vezi pe unde-i copilul!


E la veceu! se face acum lumin[ ]n capul mamei. Sau ai
uitat?
Nu-i! ]i ]ntunic[ min\ile din nou tata. L-am scos!
S[ =ti\i c[ suge biberonul pe undeva sub pat, acesta-i
!!
ultimul cuv`nt al mamei.
Ia s[ m[ mai lase ei. Micu nici la mas[ n-a fost... ei n-au
v[zut?
Am spus s[ te ui\i sub pat! \ip[ mama.
Sub patul meu nu-i, spun eu ]ntr-o doar[.
Vezi pe sub celelalte paturi.
Nici pe acolo nu-i, spun =i m[ g`ndesc: c`t de bine ar fi
dac[ mama nu s-ar gr[bi niciodat[. Diminea\a s[ se scoale
lini=tit[, =i primul lucru pe care ar trebui s[-l fac[ s[ caute
de fr[\iorul meu, de mine. M[car de fr[\ior.
Atunci e ]n dulap! se r[ste=te mama.
Vocea tatei, care vine de la geam, ne \intuie=te pe loc.
Iat[-l! Iat[-l! E la intersec\ie... se duce spre =coal[! Ce
v-am spus! E cu biberonul ]n gur[!
Eu =i mama nu ne mau repezim spre geam, ci o zbughim
pe u=[. Trebuie s[-l ajungem, s[-i smulgem la timp biberonul
din gur[.
C`t[ ru=ine trag din cauza fr[\iorului ista... Cred c[ lumea
care ]l vede ]=i face cruce: elev cu geanta ]n spinare =i cu
biberonul ]n gur[.
A= putea s-o-ntrec pe mama, dar nu vreau. Mereu se
gr[be=te, alearg[ la serviciu, s[ alerge =i acum dup[ fr[\iorul
meu, s-alerge ]naintea mea.
Vezi c[ la mas[ nu avea biberon! g`f`e mama.
Ba nici n-a fost la mas[, spun =i a=tept reac\ia mamei, dar

COPILUL
mai bine t[ceam.

TERIBIL
Cum n-a fost?! se cruce=te mama, ]nc`t to\i locatarii
scot capetele s[ vad[ ce se ]nt`mpl[. Cum n-a fost la mas[,
dac[ eu l-am hr[nit?! Se opre=te, se uit[ cu ochi mari la mine.
Mam[, ce-i cu tine, mam[?!
M[ ai =i de proast[?! r[cne=te mama, nu se las[. Vezi
H
NICOLAE
ESINENCU
c[ el nu-i nici la cel[lalt col\ de strad[?!
Iat[-l, ]l descop[r eu deodat[.
L-am ajuns la sta\ia de troleibuz. Da, avea biberon ]n gur[.
C`nd ne-a z[rit, nu s-a mirat. Ne-a fixat doar cu privirea =i a
r[mas s[ sug[ mai departe biberonul. Mama strig[, s-a pus
!!
chiar s[ stoarc[ =i o lacrim[, el ]ns[ ]=i caut[ de treab[ =i a=teapt[
lini=tit! C`nd se opre=te troleibuzul, vrea s[ urce, parc[ n-am
fi =i noi al[turi, parc[ nici n-am fi alergat dup[ d`nsul.
Stai, unde te duci?! boce=te mama, ]l apuc[, eu ]ns[ nu
m[ amestec, o las s[ se descurce.
Mai ai biberoane? ]ntreab[ mama, ]i pip[ie buzunarele.
Ai sau nu?
Nu, m`r`ie fr[\iorul.
Nu te cred, ]ntoarce buzunarele!... Aista ce-i, de unde
l-ai mai luat?! +i unde \i-i prietenul? strig[ mama, calc[ bibe-
ronul ]n picioare.
Eu m[ dep[rtez.
Care prieten? se aude vocea fr[\iorului.
Cel care ar trebui s[ te duc[ diminea\a la =coal[... Doar
]i dau zilnic ciocolat[!

III

Ai s[ vezi c-o s[-nt`rzii! cu fraza asta mama s-a sculat,


a strigat la mine, a pus masa, cu fraza asta a alergat dup[
frate-meu, l-a dus la =coal[ =i... poftim, cu aceea=i fraz[ o s[
ne piseze, ba chiar ne piseaz[ ]n aceste minute care au mai
r[mas p`n[ la opt. Mai avem zece minute p`n[ c`nd vom
ie=i din cas[, =i mama ne piseaz[ cum ]i vine mai bine.
Am s[ iau odat[ fierul ista de c[lcat =i-am s[ \i-l tr`ntesc
COPILUL
TERIBIL

]n cap!
Da ce, m[ rog, s-a mai ]nt`mplat? se intereseaz[ tata
din camera lui, pe unde, se vede, ]=i caut[ ]nc[ p[l[ria.

H Vino ]ncoace =i am s[-\i ar[t... ]i r[spunde mama.


Ia s[ m[ mai r[re=ti...
Ilarion!
NICOLAE
ESINENCU

Da.
Spuneai c[-n luna asta ave\i prim[!
Dou[ o s[ avem.
Dou[?!
!! Poate chiar trei.
Ai s[ vezi c-o s[-nt`rzii!... Mi-ai aprins =i mie o \igar[?
Cu cinci-=ase minute ]nainte de plecare mama =i tata ]=i
aprind totdeauna c`te o \igar[ =i fumeaz[, cum s-ar spune,
]n duet, din mers, prin cas[. Mama fumeaz[ de c`nd lucreaz[
la frizerie. Zice: ]i dai clientului o \igar[, =i el nu te uit[, mai vine
s[-l tunzi.
Mama ]=i mai potrive=te o dat[ coafura, rochia =i fumeaz[.
Tata ]=i mai arunc[ o dat[ privirea ]n oglind[, mai verific[
]nc[ o dat[ con\inutul gen\ii =i ]n acest r[stimp fumeaz[.
Constat: mama pare un b[rb[toi cu \igara ]n gur[.
De unde-ai luat \ig[rile? se intereseaz[ mama pe nea=teptate.
Conteaz[? sloboade tata fum.
De c`te ori s[-\i spun: nu lua \ig[ri de prin chio=curi, sunt
carbonizate de soare =i praf... Aprinde-mi-o, c[ iar s-a stins!
Nu vezi chibriturile?!
Era vorba s[ v[ aduc[ la serviciu portocale... cum
r[m`ne?!
Cum a fost.
Da cum a fost?
Cum se vorbea...
Deci r[m`ne s[ aduc[?!
+i pe loc:
Ah, dac[ a= avea azi noroc de clien\i! Mi-ai tot promis
c[-ntr-o zi ]mi aduci o duzin[ de doctori s[ \i-i tund.
Las[, s-au tuns!

COPILUL
Lumea ar trebui s[ fie tuns[ dup[ liste alc[tuite ]n =coli,

TERIBIL
]n ]ntreprinderi, ]n mod organizat... |i-am spus, intereseaz[-
te, poate vin la clinic[ =i-\i tund pacien\ii. P`n[ ]i tratezi eu
\i-i tund. Ar trebui s[ ac\ion[m ]n comun. Dac[ a= fi eu mai
mare pe ora=ul ista, =tiu ce-a= face! A= alerga cu ma=ina
dup[ cei floco=i. Unde s-a mai v[zut, Doamne, din fa=[ ]=i
H
NICOLAE
ESINENCU
las[ barb[!
Nici nu caut[ spre mine, nici nu m[ ]ntreab[ de s[n[tate,
de lec\ii. A strigat la =apte s[ m[ ridic at`t. E poate unica
adresare direct c[tre mine ]ntr-o zi a=a de mare. }n rest f[
ce vrei.
!!!
Pariez c[ ei nici nu-=i dau seama c[ sunt =i eu ]n cas[.
Dac[ le spun acum la revedere =i ies pe u=[, r[m`n nev[zut.
Poate o s[-mi r[spund[ tata, care e atent s[ nu m[ scape
]nainte de-a m[ scutura de b[nu\i pe sc[ri , dar se prea poate
nici el s[ nu observe ]ndat[ plecarea mea.
Ei, unde v[ gr[bi\i, mam[ =i tat[?!
C`nd m-a\i privit ]n ochi ultima dat[?!
+ti\i m[car culoarea ochilor mei?!
De ce nu m-a\i ]ntreba: vreau s[ m[ duc azi la =coal[ sau
nu!
+ti\i voi oare c[-n =coala ]n care am fost trecut m[ ]n[bu=?
M-a\i ]ntrebat m[car o dat[ ]n aceste opt-nou[ luni de
c`nd ]nv[\ ]n alt[ =coal[: ]mi place =coala nou[ sau nu, mi-am
f[cut prieteni sau nu, stimez profesorii, ]n care banc[ =ed, cu
cine =ed... Te-ai interesat vreodat[, tat[, de toate astea? Iar
tu mam[? Poftim, am ]nceput un nou an de ]nv[\[m`nt, azi
suntem ]n a doua lun[ de =coal[... A\i ]n\eles m[car de ce
am pl`ns asear[?!
Mam[!
Tat[!
Zici c[ azi vii s[ te tund? mama ]l fixeaz[ pe tata, trage
din \igar[.
S[ m[ razi! trage tata din \igar[.
Brut[!... Ai s[ vezi c-o s[-nt`rzii!
Mam[, tat[, ]ntoarce\i-v[ cu fa\a la mine, doar pentru o
COPILUL

clip[. Eu sunt aici, la spatele vostru. Vreau s[ ies, s[ m[ duc


TERIBIL

la =coal[, ]ntoarce\i-v[ =i spune\i-mi ceva la plecare... Sunt


fiul vostru doar!

H Mam[, tat[, pe Gec, fostul meu coleg de banc[ din fosta


mea =coal[, chiar =i atunci c`nd intr[ ]n veceu, mama ]l ]n-
treab[ unde se duce. Ca s[ nu mai vorbim de mas[ =i a=a
NICOLAE
ESINENCU

mai departe. Am fost odat[ poftit s[ iau masa ]n familia lor.


Mam[, tat[, c`t am stat la mas[, p[rin\ii nu l-au mai sl[bit
cu ]ntreb[rile. Un sfert de or[ Gec a fost cople=it de aten\ie.
O s[ m[n`nci omlet[, Gec?
Gec, s[-\i mai ung o hrinc[ de p`ine cu unt?
!!"
Gec, cafelu\[ cald[ sau fierbinte?
E gustos, Gec?
Mam[, =i mie mi-au pus zeci de ]ntreb[ri, fiind tratat cu
aten\ie =i dragoste de p[rin\ii lui Gec.
Poate tu, Doc, nu m[n`nci omlet[?
Vrei s[-\i fac ochiuri, Doc?
Doc, s[-\i presor c`teva cozi de ceap[ verde peste
omlet[?
Dar de ce am vorbi de Gec, c`nd foarte u=or pute\i asculta
ce se face la vecinii de deasupra noastr[ la aceast[ or[.
Asculta\i cum ]=i petrec vecinii fiica la =coal[.
Albinu\[, stai.
Da, mam[.
Condei, creion, lam[ ai luat?
Da, mam[, m[ duc, mam[.
Albinu\[, stai.
Da, mam[!
Fundi\[ \i-ai pus?
Da, mam[, m[ duc.
Stai, Albinu\[!
Da, mam[!
Nu te doare capul?... Burta?... Ochii?
Nu, mam[, m[ simt bine, m[ duc.
Ei, hai, puica mamei, du-te, fii atent[ c`nd treci strada.
Ridic[ m`na la lec\ii, c[ mama pentru tine se ostene=te. Stai

COPILUL
TERIBIL
s[ te s[rut... Pantofii nu te str`ng?! Aoleu, te str`ng!...
Mam[, mi-ai pus m[car o dat[ ]n via\[ asemenea ]ntre-
b[ri? Printre altele, =i mama Albinu\ei lucreaz[, =i nu la frizerie,
ci la uzin[, =i cred c[ =i ea are plan.
Dar tu, tat[? H
Mam[, tat[, chiar dac[ mi-a= aprinde =i eu acum o \igar[,

NICOLAE
ESINENCU
voi tot nu m-a\i observa! Pentru voi, eu, pur =i simplu, nu
exist. Dac[ vre\i, v[ demonstrez! +tiu c[ elevul nu trebuie s[
fumeze, =tiu c[ nu-i bine =i a=a mai departe, dar vreau s[ v[
demonstrez c[ n-o s[ m[ lua\i ]n seam[ nici chiar dac[ voi
fuma. Tr[i\i doar pentru voi... !!#
Ai s[ vezi c-o s[-nt`rzii!...
Stai, mam[, s[-mi aprind...
Poate nu trebuia s-o opresc, ]ntr-adev[r se gr[be=te, dar
nu mai pot. O dat[ ce-am tras din pachetul de pe mas[ o
\igar[, merg mai departe, trebuie s-o aprind.
Pun \igara ]n gur[ =i m[ aplec spre \igara mamei.
D[-mi s-aprind \igara.
Ce vrei, iaca tata, eu ]nt`rzii! zice mama f[r[ s[ ]n\eleag[
bine ce doresc.
Ce s[-i faci, va trebui s[ m[ adresez tatei.
Potrivesc mai bine \igara ]ntre degete.
Tat[, d[ s[-mi aprind \igara!
Ce! sare tata. Cum ceva: tat[, tat[!... Chibriturile sunt
pe mas[!
El nici n-a v[zut m[car c[ \in o \igar[.
M[-ntorc spre mama.
D[ s-aprind \igara, c[ tata se sup[r[...
Numai ia seama s[ nu mi-o stingi... m[ previne mama,
=i at`t. +i deodat[: Ce?!
}n sf`r=it, m-a obsevat =i scumpa mea mam[. Gura
c[scat[, ochii c`t cepele. Eu am s-o fac mai departe pe
nebunul. Chiar de se va aduna lumea. Am s[ fumez.
Trag un fum de \igar[, a=a cum am v[zut c[ trage c`te-
odat[ tata, =i-l slobod lini=tit ]n fa\a mamei. Ba m[ a=ez pe
COPILUL

primul scaun ce-mi cade ]n cale, pun picior peste picior, scot
TERIBIL

fum, trag fum.


S-a-nt`mplat ceva?! m[ uit foarte lini=tit ]n ochii mamei,

H care ]ntre timp s-au m[rit.


Ilarion! explodeaz[ ea, d[ din m`ini =i v[d c[ nu-i mai
ajunge aer, se-n[bu=[. Ilarion!
NICOLAE
ESINENCU

+i de c`nd fumezi? m[ ]ntreab[ tata lini=tit.


Parc[ ar sta de vorb[ doi fum[tori de for\[. Tata se uit[ la
mine, eu la tata. Tata sloboade fum, =i eu slobod fum.
Demult, zic.
De c`nd?
!!$
N-a\i obsevat? culeg o moned[ din punga de pe frigider,
din care ]mi este ]ng[duit s[ iau zilnic c`te cincizeci de b[nu\i
pentru cafea. Hm, cere zilnic \ig[ri de la mine =i nu =tie de
c`nd fumez!
Ilarion! mama trage aer =i iar d[ ochii peste cap, dar
tata o ]nfrunt[, e gata, mi se pare, s[ coboare pu\in de pe
culmile calmului s[u.
S[-nchizi gura! strig[ tata =i m[ ia =i mai din scurt.
Concret, de c`nd fumezi?!
S[ vezi c[ nu-i indiferent. Vrea s[ =tie data... anchetator =i
gata. Stai c[ nici eu nu m[ las. Trebuia mai ]nainte, drag[
tat[, s[ fii atent. +i-apoi, curios lucru, pentru ce-\i trebuie s[
=tii de c`nd am ]nceput s[ fumez!
De c`nd m-am ]ntors din America! tr`ntesc =i trag lini=tit
din \igar[.
+tiu, acum va fi scandal, dar nu mai conteaz[. Vorbesc a=a
cum vorbesc ei.
Mai trag un fum, ]mi iau lini=tit geanta, mi-o salt pe um[r
=i deschid u=a. Nu m[ intereseaz[ nici \ipetele mamei, nici
urletele tatei.
Mama e cu totul z[p[cit[.
Ai auzit, Ilarion, el a fost =i-n America!?
}n America, ]n Anglia =i m`ine plec ]n Tanganica... mai
declar eu =i ies.
Tanganica! se mir[ mama.

COPILUL
Tata e ]nfocat de-a binelea, r[cne=te c`t poate la mama.

TERIBIL
Taci! Taci! }nchide gura, nu vezi c[ ]=i bate joc de noi?!

IV

Fac un pas pe scar[, =i o fierbin\eal[ ]mi aprinde fa\a.


H
NICOLAE
ESINENCU
Desigur, m[ g`ndesc, Nicoleta a auzit tot t[r[boiul de
adineaori, c`nd eu =i mama alergam ca apuca\i dup[ fr[\ior.
Ea locuie=te cu un etaj mai jos =i dac[ nu ne-a auzit alerg`nd
pe sc[ri, atunci ne-a v[zut alerg`nd prin curte. Bunica ei =ade
mereu cu fruntea lipit[ de geam, =i nop\ile se uit[ afar[, a=a !!%
c[ neap[rat i-o fi ar[tat Nicoletei.
Treci =i-\i vezi z[p[citul.
Bunico, de c`te ori te-am rugat s[ nu-i zici a=a...
Sau:
Care z[p[cit?
Sau:
S[ se duc[ pe pustii z[p[citul...
Mi s-au aprins obrajii.
Mai fac un pas, =i g`ndurile ]mi fug la prima ]nt`lnire cu Nicoleta.
St[team coco\at pe g[rducianul din fa\a blocului nostru,
de paz[, urm[ream din c`nd ]n c`nd joaca fr[\iorului meu,
ca nu cumva s[-l pierd, c`nd, pe nea=teptate, sim\ii c[ cineva
]mi pune pe um[r m`na. M[ ]ntorc =i v[d la un pas de mine
o feti=can[.
E=ti din blocul nostru? m[-ntreab[ ea.
Da, zic =i a=tept s[ v[d ce-o intereseaz[. Habar n-aveam
cine-i.
Vrei s[-mi faci un serviciu?
Nu-mi amintesc s[ m[ fi rugat vreo fat[ s[-i fac un serviciu.
+i-apoi o fat[ cu ochi a=a de mari, care a=tepta doar la un
pas de mine. Am s[rit ]ndat[ de pe gard, =terg`ndu-mi cu un
gest nepotrivit dosul pantalonilor.
Da, desigur... m-am gr[bit s[-i r[spund.
Urmeaz[-m[ atunci, zice feti=cana =i, spre marea mea
mirare, =i nu numai a mea, ci a ]ntregii cur\i, c[ci mai era
COPILUL

lume afar[, o ia ]nainte spre poart[, =i eu, vr`nd-nevr`nd, m[


TERIBIL

\in de ea.
Unde ne ducem? ]ntreb, c[ci nu-mi palce s[-mi porun-

H ceasc[ o fat[. O pu=toaic[!


Ai spus c[-mi faci un serviciu! m[ privi ea peste um[r. +i
nu po\i merge mai repede?
NICOLAE
ESINENCU

Acum o vedeam foarte bine. Era poate cu o =chioap[ mai


joas[ dec`t mine, avea un mers drept, pas m[runt, pantofi
pe tocuri ]nalte =i fusti\[ verde, care abia-i ajungea p`n[ la
genunchi. Nu mai mersesem dup[ o fat[ care m[ ducea nu
se =tie unde =i unde mai pui c[ nu o v[zusem niciodat[ ]n
!!&
via\[. Faptul m-a amuzat.
Dac[ nu spui ]ncotro ne ducem, nu merg, strig ]nveselit.
+tii unde-i libr[ria?
La libr[rie ne ducem?
Ce te ui\i a=a la mine?
Fiindc[ nu te cunosc.
Nu m[ cuno=ti? m[ prive=te ea uluit[. Sunt locatara cea
nou[!
A, auzisem c[ avem un vecin nou, dar c[ acela avea =i o
fat[ care s[-mi comande la tot pasul... Sur`d.
Nu =tiam, dar s[ facem cuno=tin\[... Doc, zic =i-i ]ntind m`na.
Puteam s[ m[ prezint cu numele adev[rat, dar f[r[ rost
totuna a doua zi avea s[-mi zic[ a=a cum m[ numea curtea:
Doc.
Nicoleta, ]mi ]ntinde m`na ea.
Foarte bucuros... =i-ncotro, zici?
+tiut c[ n-o s[ m[ duc singur[ la libr[rie!...
Mi-am amintit de fr[\ior =i pe loc mi-am dat seama ]n ce
situa\ie stupid[ m[ aflam. Ea vroia s[-=i procure literatur[
artistic[, iar eu puteam s[-mi pierd fr[\iorul. +i st[team ]n
cump[n[.
Mi=c[-te odat[! porunce=te ea =i merge mai departe.
C`nd iese din libr[rie, iau c[r\ile s[-i cunosc gustul. Erau
volumele Partida de biliard de la ora opt =i jum[tate de Boll
=i De veghe-n lanul de secar[ de Salinger.

COPILUL
TERIBIL
A=teapt[-m[ aici, ]mi porunce=te =i dispare.
}h]... i-am promis eu cu ochii la c[r\ile pe care le consi-
deram foarte interesante.
N-am mai ridicat privirea s[ v[d ]ncotro a luat-o, m-am
g`ndit ]ns[ c[ vrea s[ intre =i ]n alt magazin. H
R[sfoiesc, deci, un timp c[r\ile, ba chiar citesc la repezeal[

NICOLAE
ESINENCU
trei-patru pagini din Boll, ridic privirea =i ]n aceea=i clip[
izbucnesc ]n hohote. R`d, dar simt c[ nu mi-i a r`de. A=a
ceva nu mi s-a mai ]nt`mplat nici atunci c`nd am fost ]ncon-
jurat numai de b[ie\i, de la care, se =tie, fiind n[zb`tio=i, te
po\i a=tepta la orice. !!'
Vas[zic[, ridic privirea =i ce s[ v[d? Stau ]n fa\a cafenelei
de pe strada Frunz[, iar Nicoleta, care mi-a cerut s[-i acord
un sfert de or[, din care cauza mi-am l[sat fr[\iorul f[r[ supra-
veghere ]n curte, =ade la una din mesele de dincolo de geam
=i m[n`nc[ lini=tit[ ]nghe\at[.
Primul lucru pe care am vrut s[-l ]ntreprind a fost s[-i tr`n-
tesc c[r\ile pe asfalt, apoi m-am g`ndit s[-i trag o palm[,
de=i ]n via\a mea n-am ridicat m`na la o fat[. M-am g`ndit
c-ar trebui s[ mai fac ceva, dar nimic nu-mi venea ]n cap =i
=tiu de ce: mi se p[rea c[ toat[ lumea care trecea pe strad[,
precum =i cei de la mesele din cafenea se uitau la mine =i
a=teptau s[ vad[ ce voi face.
Mi-am dat seama c[ mult n-a= putea sta a=a, dar tot atunci
mi-am amintit c[ fata a venit nu demult ]n ora=. E o necioplit[,
mi-am zis, dar m-am hot[r`t s[ n-o p[r[sesc. Ba chiar am s-o
a=tept, s[ v[d p`n[ la urm[ ce fel de tipes[ mai este =i asta.
}=i va cere scuze, la ]ntoarcere, sau nu?
Pe naiba! Vine, =terg`ndu-=i cu o b[sm[lu\[ rozovie
degetele, ]=i ia c[r\ile =i porne=te ]naintea mea.
Negru =i ro=u ]naintea ochilor.
C`nd am ajuns ]n ograd[, era ]ntuneric, fr[\iorul meu
st[tea singur ]n mijlocul cur\ii, cu un biberon ]n gur[, ne=tiind
]ncotro s-o ia. Cum m-a v[zut, s-a dat spre mine.
Ce-i cu d`nsul? m[ ]ntreab[ ea, ar[t`nd cu m`na la fr[\ior,
COPILUL

la biberon.
TERIBIL

E fratele meu, m[ b`lb`ii.


Da? se mir[ ea, totu=i, ]nainte de a ne desp[r\i, nu uit[

H s[-mi mul\umeasc[.
Ne-am ]nt`lnit =i a doua zi. La fel era pe ]nserate, la fel
st[team de paz[ ]n preajma fr[\iorului, c`nd am sim\it o m`n[
NICOLAE
ESINENCU

u=oar[ pe um[r. Am ghicit c[-i m`na Nicoletei. Am tr[it un


fior nea=teptat. Nu inten\ionasem, dar cred c[ undeva ]n
ad`ncul sufletului visam s-o rev[d. }ntorc privirea spre ea.
Poart[ o fusti\[ alb[, bluz[ albastr[ ]ncheiat[ doar la un bumb,
]mi vorbe=te ceva, dar n-o aud. M[ uit ]n ochii ei care acum
!"
]mi par =i mai mari.
E=ti surd? m[ ]ntreab[, m[ fixeaz[ cu privirea.
Ce s-a ]nt`mplat? zic gr[bit, dezmeticindu-m[, dar pe loc
]mi dau seama c-o fac lat[ =i ]ntorc vorba. Nu, adic[, cum
s[-\i spun... m[ iart[, n-am auzit ce-mi vorbeai!
Te-am ]ntrebat: e=ti un derbedeu?
Am sim\it c[ m[ trec sudorile. Curtea-mi zice derbedeu.
Derbedeu =i z[p[cit.
Cine \i-a spus?! sar de pe gard, pun`nd ]ns[ astfel ]ntre-
barea, ]ntr-un fel am =i recunoscut c[ sunt un derbedeu...
Am plecat privirea...
Lumea spune c[ tot umbli din =coal[ ]n =coal[... E
adev[rat?
V`r m`inile ]n buzunare =i m[ dep[rtez. Fluier.
Ce s[-i mai spun c`nd le =tie, v[d, pe toate?
Da, am ]nv[\at la =coala nr. 10, apoi la nr. 1, acum ]nv[\
la =coala nr. 17. Dar ce vin[ am c[ am devenit o pas[re
c[l[toare?
Doc! strig[ Nicoleta ]n urma mea. Stai, condu-m[ la
terenul de tenis!
M[ dep[rtez =i abia acum observ c[, vecinii de pretutindeni
m[ urm[resc hlizindu-se, a=teapt[ s[ vad[ ce va mai spune.
+tiu, nu-mi iart[ c[ le-am jucat festa cu cei cinci lei. Da, eu
am legat cu o a\[ bancnota ceea de cinci. Da, eu am l[sat-o
]n ograd[ =i m-am ascuns cu a\a-n m`n[ dup[ gard. Da,

COPILUL
recunosc, e o fapt[ ur`t[. Dar eu sunt de vin[ c[ unii tovar[=i

TERIBIL
din curtea noastr[ nu-s chiar a=a tovar[=i cum vor s[ par[?
Cine e de vin[ c[ unii din ei sunt ni=te sec[turi lacome? +i-apoi
nu trebuie s[ m[ fac[ la tot pasul derbedeu! Da, sunt o pas[re
migratoare, dar nu-s de vin[. De ce nu s-au interesat de ce
umblu din =coal[ ]n =coal[? Hm, derbedeu. Se-nt`mpl[ ceva
H
NICOLAE
ESINENCU
]n curte cine-i vinovat? Derbedeul! Nu arde lumina la scar[
cene-i vinovat? Derbedeul! Pere\ii sc[rii sunt zg`ria\i
derbedeul e vinovat! Derbedeul! Derbedeul! A=a-mi strig[
tovar[=ul Ro=ior de la etajul trei, a=a ]mi zice Defileu de la
etajul doi, a=a m[ nume=te tanti Ioana. +tiu, nici unul nu-mi
!"
iart[ ru=inea pe care au tras-o. Hm, eu sunt r[u, iar dumnealor
sunt buni, oameni cu \inut[ =i con=tiin\[ ]nalt[. Ha-ha, s[ m[
l[sa\i! Am v[zut ce fel de poam[ e=ti, tovar[=e Ro=ior. La
picioare c`nd ai z[rit bancnota, dac[ ai fi un om cinstit =i curat,
ai fi ridicat, e p[cat s[ la=i s[ se piard[ un ban. Dar cum ai
ridicat-o dumneata banul acela? Ca un ho\. Cum ai z[rit banc-
nota, ai =i c[tat speriat ]n jur: nu te vede cineva, te-ai ]ntrebat,
apoi ai ]nh[\at-o =i hop! ]n buzunar. Dar a\a era la mine ]n
m`n[. |i-a zburat bancnota ]ntr-o clip[... Sau dumneata,
tovar[=e Defileu, ce-ai f[cut dumneata z[rind pe asfalt cei
cinci lei? Ai pus repede talpa pe bancnot[ =i \i-ai aprins o
\igar[... A=a-i sau nu-i a=a?! A=a-i tov[r[=ele! Aproape zece
minute ai stat cu piciorul pe bancnot[. Te ]mpiedicau s-o ridici
ni=te copii care se jucau ]n preajm[. +i ce-ai f[cut p`n[ la
urm[? Ai fug[rit copiii, chipurile, s[ nu se joace ]n fa\a casei,
c[ fac g[l[gie... Nu-i a=a?! Dar nici dumitale nu \i-a mers, ]n
ultima clip[ \i-am smucit bancnota din buzunar... Eu sunt
derbedeu sau dumneata? Sau dumneata, tanti Ioan[, de=i
bancnota era prins[ cu a\[, un cap[t al c[reia era legat de
m`na mea. C`nd ai v[zut c[-\i sare leul din m`n[, ai ]nceput
s[ r[cne=ti c`t te \inea gura: ho\ul, s[ri\i, mi-a furat banii care
mi-au c[zut din buzunar, el ia ]nh[\at =i tot a=a. S[ tac[ unii
tovar[=i din curtea noastr[, c[ nu =tiu ce-am s[ le fac ]ntr-o zi
am s[-i dau la ziar!...
}n fine, altceva vreau s[ spun. Vorba e c[ Nicoleta a auzit
COPILUL

t[r[boiul de adineaori... +i dup[ mas[ trebuia s-o ]nso\esc la


TERIBIL

terenul de tenis.

H C`nd ajung la cap[tul de jos al sc[rii, aud vocea tatei,


care m[ striga de sus.
Doc, ia stai pu\in.
NICOLAE
ESINENCU

Hm, =i-a amintit c[ nu mi-a luat b[nu\ii =i acum se gr[be=te


]n jos pe scar[.
}ntoarce sacii! o s[-mi spun[, =i eu o s[-ntorc buzunarele.
Cineva poate s[ nu ]n\eleag[ despre ce-i vorba, eu ]ns[
m-am deprins cu spusele tatei. Ceea ce ]mi place la tata e in-
!"
ventivitatea lui de a numi lucrurile. Creionului ]i zice ciomag,
peni\ei ghear[, lingurii lopat[, gen\ii talaghir... De altfel,
tot zic s[ m[ uit ]n dic\ionar s[ v[d ce ]nseamn[ talaghir...
Trebuie s[ fie ceva mare =i greu.
}l a=tept pe tata. +tiu, dup[ ce o s[-mi scuture buzunarele,
o s[-mi spun[ o nou[ anecdot[ =colar[. E ceea ce intr[ ]n
obliga\iile lui de fiecare diminea\[. Personal, ur[sc bancurile,
tatei ]ns[-i plac la nebunie. La seviciu, se zice, pacien\ii lui ies
din clinic[ hohotind.
Doc, ]ntoarce sacii.
Dar mai mult n-am, asta-i tot, z[u.
Caut[, poate mai g[se=ti.
N-am!
Atunci e=ti liber!... tata d[ s[ se dep[rteze, dar ]=i aminte=te
de anecdot[. Zice: Un cump[r[tor se apleac[ peste tejghea.
Caete ]n linie ave\i? Nu, r[spunde v]nz[torul. }n
p[tr[\ele? Nici ]n p[tr[\ele n-avem. Da ]n cercuri?! se
intereseaz[ atunci cump[r[torul. Nici ]n cercuri, r[spunde
v`nz[torul. Bine, zice cump[r[torul =i se ]ndep[rteaz[. Un
alt cump[r[tor, care era al[turi =i, se vede, a auzit dialogul
dintre cump[r[torul precedent =i v`nz[tor, se apleac[ =i el peste
tejghea: To\i pe aici sunt nebuni? ]ntreab[. Ba nu, r[spunde
v`nz[torul, numai c`te unul. Aha, face cump[r[torul =i
cere: Mie s[-mi da\i cerneal[ pentru clasa a =asea =i cerneal[
pentru clasa a =aptea... da, =i dac[ ave\i, globul Moldovei!

COPILUL
TERIBIL
Tata sur`de, a=teapt[ s[ vad[ reac\ia mea la bancul care
nu-mi st`rne=te nici o veselie... De unde le scoate, m[ ]ntreb?
O! zice tata, de parc[ acum m-ar descoperi, =i vrea s[-=i
ridice c[ma=a, pe loc ]ns[ ]=i d[ seama c[ nu ne afl[m ]n
cas[ =i se las[ p[guba=. H
V`r[ banii ]n buzunar =i porne=te fluier`nd ]n sus pe scar[.

NICOLAE
ESINENCU
Orice ai spune, a s[v`r=it o fapt[.

V
!"!
}n dreptul =colii nr. 10 ]ncetinesc pasul. Las trotuarul, sprijin
fruntea de gardul din =tachete =i r[m`n s[ privesc ]n curtea
=colii.
Iat[ =coala ]n care am ]nv[\at din clasa ]nt`ia p`n[ ]n
clasa a =aptea.
Aici e prima mea ]nv[\[toare, aici am ]nv[\at prima liter[,
aici mi-s prietenii de copil[rie.
Totul a fost bine aici, pentru mine, p`n[ ]n ziua c`nd a
ap[rut un nou director.
Doc, de m`ine treci ]n clasa a =aptea G, ]mi spune
doamna profesoar[ ]ntr-o zi.
Eu?
Da, Doc, ]mi pare r[u, dar alt[ ie=ire nu-i.
Doamna profesoar[ desface bra\ele, apoi le las[ s[-i cad[
de-a lungul trupului.
Dar de ce ? strig eu =i ]ncep s[ tremur.
Trebuie... =i nu treci numai tu, ci =i Briceag, Pot`rniche,
Ulei =i al\ii... acu=i citesc lista!
Clasa, care mai zumz[ia dup[ recrea\ia mare, se face
deodat[ t[cut[, to\i devin numai ochi =i urechi. Ne ]n[bu=im.
+apte ani am ]nv[\at cu to\ii ]mpreun[, niciodat[ nu ne-am
g`ndit c[ ]ntr-o zi va trebui s[ ne desp[r\im =i acum, poftim,
vorbele rostite de doamna profesoar[ ne sf`=ie.
Nu vreau s[ trec! se revolt[ Pot`rniche.
Nici eu nu vreau s[ trec! zice =i Ulei.
COPILUL
TERIBIL

Sar =i ceilal\i care au fost anun\a\i: ca sc`nteile, ard, se


sting =i iar se aprind.
Nici nu mai vin la =coal[! izbucne=te ]n lacrimi una din
H fetele noastre, care a fost =i ea ]n=tiin\at[ c[ va trece din clipa
ceea ]n clasa paralel[.
Mai izbucnesc ]n lacrimi =i alte dou[ fete, dar profesoara
NICOLAE
ESINENCU

desface neputincioas[ bra\ele.


Scumpii mei, se apuc[ ea s[ ne explice, dar de data
aceasta cu lacrimi ]n ochi, dragii mei, nici eu n-a= vrea s[ m[
despart de voi. }mi sunte\i, cum =ti\i, scumpi, ca ni=te feciori =i
!"" fiice, dar, crede\i-m[, nu v[ pot \ine mai mult ]ntre pere\ii
acestei clase. Este ordin.
Dar noi n-o s[ ne supunem ordinului strig[ pentru to\i Ulei.
Ulei e cel mai lini=tit din clasa noastr[, ba chiar ]l poreclisem
mutul, acum ]ns[ el striga cel mai tare.
N-o s[ ne supunem, =i nimeni n-o s[ ne fac[ nimic!
Dragii mei, iar ]ncearc[ s[-i potoleasc[ pe cei nenoroci\i
scumpa noastr[ profesoar[. Nu se mai poate face nimic. V[
spun doar, ordinul e semnat. +apte elevi din clasa noastr[
trec ]n clasa a =aptea G.
De ce?! am ]nceput noi din nou s[ url[m ]n cor.
Strigam cu to\ii, cei ]n cauz[, dar poate mai tare dec`t to\i
strgau b[ie\ii =i fetele care r[m`neau s[ ]nve\e mai departe
]n clasa doamnei profesoare. Niciodat[ n-am b[nuit c[ la
nevoie clasa noastr[ poate fi at`t de unit[. P`n[ ]n ziua aceea
eram certat cu Andrie=, colegul meu de banc[. Ne-am
ciond[nit de la o radier[, ba chiar =i ne ]nc[ierasem. S-a
]nt`mplat cu o s[pt[m`n[ ]naintea ordinului =i ]nc[ nu ne
]mp[casem. Andrie=, c`nd auzi c[ e vorba s[ ne desp[r\im,
striga =i el:
De ce, Doc, s[ treci?
Andrie=, v-am explicat doar, spunea profesoara, este
ordin!
Atunci trece\i-m[ =i pe mine!
P`n[ la urm[ toat[ clasa a pus piciorul ]n prag, strig`nd

COPILUL
c[ nu vede de ce ar trebui s[ fie ref[cute clasele a =aptea, =i

TERIBIL
ochii doamnei profesoare s-au umezit, ne-a cuprins pe fiecare,
ne-a s[rutat, ne-a m`ng`iat ca pe copiii ei.
Dragii mei, scumpii mei... poate n-ar trebui s[ v[ spun,
dar =i voi, cred, pricepe\i ]n ce scop se face schimbarea...
Doc ]nva\[ pe trei =i patru, dar e silitor, nu-i a=a?
H
NICOLAE
ESINENCU
A=a-i! izbucni ]ntreaga clas[.
+i Pot`rniche e silitor...
+i Pot`rniche e silitor! se gr[bi s[ r[spund[ clasa.
To\i cei care au fost numi\i mi-s dragi =i-s silitori, a=a i-am
explicat =i eu directorului, am expus aceast[ opinie la consiliul
!"#
pedagogic, ba chiar m-au sus\inut =i al\i pedagogi, dar, vai,
dragii mei, n-a ie=it nimic. Directorul afirm[ c[ elevii buni s[
]nve\e ]n clase bune, elevii mai slabi ]n clase mai slabe...
Din trei clase de a =aptea vrea s[ fac[ dou[ exemplare, cu
care s-ar putea m`ndri =coala ]n fa\a oric[rei comisii.
Dar noi declar[m protest nici unul din noi nu vine m`ine
la =coal[! sar elevii ]n picioare.
Am r[mas s[ =edem ]n b[nci doar noi, cei =apte. Unii
aveau privirile ]nc[ pline de speran\[, o fat[ pl`ngea, iar eu
=edeam cu capul plecat. Sim\eam c[ totul e-n zadar, totu-i
pierdut. Clasa ]ns[ se opunea.
Nu venim =i gata! +i ei sunt elevi buni, striga ]n continuare
clasa. Buni ca =i noi! +i nu ]n\elegem de ce ar trebui s[ ne
desp[r\im!
Scumpei noastre profesoare din nou i s-au umezit ochii.
Dragii mei, nu se poate... sunt diriginta voastr[ din clasa
]nt`ia, v[ cunosc foate bine pe to\i =i v[ ]n\eleg, dar nu se
poate... Cuv`ntul directorului!
+i-atunci u=a se deschise brusc =i ]n clas[ ap[ru figura
]nfocat[ a noului nostru director.
Ce se-nt`mpl[ aici?! d[ la o parte profesoara =i se sprijin[
cu bra\ele de mas[. Care, a= vrea s[-l v[d, ]ncalc[ ordinul
direc\iei?!
Eu... d[du Andrie= s[ se ridice, dar tot atunci fu lipit
]napoi de banc[.
COPILUL
TERIBIL

+ezi! tun[ scurt directorul. +i cine mai protesteaz[ pe loc


e eliminat din =coal[, pentru totdeauna!...
Strig[tul a fost at`t de tare =i de t[ios, ]nc`t chiar =i doamnei
H profesoare i se t[ie r[suflarea.
Directorul ne \inu trei-patru secunde sub privirea lui rece,
apoi cu aceea=i voce aspr[ ordon[:
NICOLAE
ESINENCU

Cei =apte s[ se scoale ]n picioare!...


Ne-am sculat.
Sunt to\i?
To\i, confirm[ doamna profesoar[, dar directorul se
!"$ apuc[ s[ ne numere.
Unu, doi, patru, =apte. A=a. Lua\i c[r\ile =i tot acum s[-mi
trece\i ]n clasa a =aptea G.
Am pl`ns ]n ziua aceea la =coal[.
Am pl`ns acas[.
Am pl`ns pe ascuns, am pl`ns deschis.
Mam[...
Tat[...
Am rugat-o pe mama, l-am rugat pe tata s[ se duc[ m[car
unul din ei s[ vorbeasc[ cu directorul, cu doamna profesoar[,
cu cine =tiu ei, dar s[ nu m[ lase ]n clasa a =aptea G. }n
clasa acea se adunaser[ b[ie\i =i fete de tot felul, unii chiar
se bucurau c[ nimeriser[, cum s-ar zice, r[i cu r[i.
Mam[, te rog!
Tat[, ]\i cad ]n genunchi!
Dar at`t mama, c`t =i tata mi-au spus c[ directorul =i
profesorii =tiu mai bine ce fac =i s[ nu cred c[-s mai de=tept
dec`t sunt.
Am t[cut.
M-am resemnat.
Eram prezent ]n clasa a =aptea G, dar la recrea\ii sau
c`nd se ]nt`mpla s[ am timp liber, fugeam ]n clasa a =aptea
A, la ai mei. Clasa m[ primea cu drag =i elevii, =i doamna
profesoar[, care se interesa de succesele mele ca o mam[.
Ba chiar ]n c`teva cazuri a stat de vorb[ cu noul meu diriginte,

COPILUL
explic`ndu-i caracterul meu. La s[rb[tori, c`nd se ]nt`mpla,

TERIBIL
sau la adun[rile generale din =coal[ totdeauna m[ a=ezeam
]ntre fo=tii mei colegi. Ba chiar odat[, c`nd clasa a =aptea A
a sus\inut un meci de volei cu clasa a =aptea G, cu noua
mea clas[, cum s-ar spune, am strigat pe marginea terenului
p`n[ am r[gu=it ]n favoarea clasei a =aptea A. Noul meu
H
NICOLAE
ESINENCU
diriginte se f[cuse foc, ba chiar zise c-o s[ vorbeasc[ cu
directorul ca s[ fiu pedepsit. N-a f[cut-o ]ns[, fie c[ a uitat,
fie c[ din alte motive, fie c[ doamna profesoar[ a intervenit,
dar cazul p[rea dat uit[rii. }ns[, pe c`nd m[ aflam ]n clasa a
opta, pe la jum[tate de an, pic[ vestea c[ mul\i din =coala
!"%
noastr[ vor fi trecu\i dup[ Anul Nou ]n =coala nr. 17, care s-a
construit ceva mai jos, tot pe strada noastr[, eu fiind numit
printre primii.
Tata, la insisten\a mea, veni totu=i s[ stea de vorb[ cu diri-
gintele:
+tiu c[ n-am s[ dau, zise dirigintele, elevii cei mai buni
din clas[.
Dar eu n-am note proaste, protestai, c[ci =i ]n clasa
G ]nv[\am ca =i mai ]nainte: potrivit. Eminent n-am fost
niciodat[, dar totdeauna am =tiut materia pe o not[ medie.
Dar nu iei note foarte bune! ]mi t[ie pofta de vorb[ dirigintele.
Nici nu vreau! tr`ntii eu atunci, ]n\eleg`nd c[ nu mai
am cu cine vorbi...
Mi-am luat c[r\ile =i am ie=it.
Starda m-a adus ]n =coala nr. 17, unde studiez =i ]n prezent
=i spre care ar trebui acum s[ m[ gr[besc, ca s[ nu ]nt`rzii.
Doc?! ]mi ]ntinde m`na fostul meu coleg de banc[ din
prima, scumpa mea =coal[, de gardul c[reia ]mi sprijinisem
p`n[ acum fruntea.
Andrie=?!
Andrie= a mai crescut, ba chiar e mai ]nalt dec`t mine. De
c`te ori se-nt`mpl[ s[ m[ ]nt`lneasc[ ]n drum spre =coala
nr. 17, ]mi ]ntinde m`na, ]mi sur`de. Nu mai este copilul care
striga odinioar[ c[ pleac[ =i el din clas[, dac[ plec eu.
Ne duci dorul?! m[ prive=te cu drag, sur`de.
COPILUL

O, Doc!
TERIBIL

M[ ]nconjoar[ =i al\i elevi din fosta mea clas[: M`n[lung[,


Doru, Ulmu. +i ei au gen\ile pe um[r, numai c[ ace=tia vor

H r[m`ne aici, ]n =coala asta, iar eu trbuie s[ plec mai departe.


Doc!
Ia te uit[, mama m-a z[rit. Oare ce s-a ]nt`mplat!
NICOLAE
ESINENCU

Doc, m-auzi, cu tine vorbesc.


Pe partea opus[ a str[zii se gr[be=te la serviciu mama.
A vrut s[ ias[ prima din cas[, dar a ie=it ultima.
}nc[ n-ai ajuns la =coal[? strig[ ea =i se duce alerg`nd.
C`teva clipe oscilez ]ntre prieteni =i mam[, apoi m[
!"&
smucesc din loc.
Mam[! caut s-o ajung pe mama, care fuge spre sta\ia
de troleibuz.
Strig =i simt c[ lacrimile m[ n[boiesc. Am uitat =i de fo=tii
colegi, =i de oamenii din jur.
M[ \in de mama =i tot strig, =i mama tot fuge.
Mam[, ascult[-m[!... Mam[, m[car o dat[ ]n via\[
ascult[-m[! +coala asta, mam[, e mai aproape =i apoi =i
fr[\iorul meu ]nva\[ aici, a= putea s[-l duc =i s[-l aduc... Mam[,
te implor, du-te, mam[, =i roag[-l pe director s[ m[ ia ]napoi!...
M-auzi, mam[?!
Mama m[ aude, ]n sf`r=it, dar m[-ntreab[ cu totul altceva:
Cu cine st[teai de vorb[?
Aceia sunt prietenii mei din =coala nr. 10. Colegii cu
care am ]nv[\at p`n[ ]n clasa a =aptea. }i =tii!
+i de ce umbl[ a=a de floco=i?
Mam[, strig, dar mama a =i s[rit pe scara troleibuzului.
Zice din mers:
Ia s[ le spui s[ vin[ s[-i tund.

VI

Cine-i z[p[cita asta?


M[ ]ntorc. La numai trei pa=i de mine o v[d pe Nicoleta.
Care? ]ntreb f[r[ s[-mi dau seama despre cine e vorba.

COPILUL
TERIBIL
Asta care a s[rit ]n troleibuz.
S[ nu-ndr[zne=ti! Auzi, s[ nu-ndr[zne=ti!

H
Mi s-a urcat s`ngele la cap, r[cnesc.
Pietonii, se opresc, ne iscodesc cu privirile, vor s[ ]n\eleag[,
totu=i, ce se ]nt`mpl[.
Iscoditorii ace=tia m[ tulbur[ =i mai mult. Niciodat[ n-am

NICOLAE
ESINENCU
sim\it o dragoste mai mare pentru mama ca ]n clipa aceea.
Sunt gata s[-i zg`rii fa\a primului trec[tor care ar cr`cni un
cuv`nt despre d`nsa. Doar ea m-a n[scut!
S[ nu-ndr[zne=ti... strig la Nicoleta, dar ea nu-mi acord[
!"'
aten\ie.
Se uit[ undeva ]n dep[rtare, peste capul meu, =i bate u=or
cu talpa cizmuli\ei ro=ii asfaltul. Bate ca =i cum ar vrea s[-mi
spun[ c[ mama ei, dac[ e mam[, uite ce cizmuli\e i-a
cump[rat.
M[ simt, nu =tiu de ce, ]nfr`nt.
}mi plec privirile.
Te-ai potolit? deschide gura ]n sf`r=it Nicoleta. +i-acum
ascult[ ce scrisoare am primit! Na, \ine geanta =i urmeaz[-m[...
De ce o urmez?
De ce o ascult?
+i de ce ]mi cite=te mie aceste scrisori scrise de m`na ei =i
pe care le d[ drept scrisori primite de la b[ie\ii din =coala ]n
care a ]nv[\at acolo la \ar[?
Ieri mi-a citit o scrisoare, alalt[ieri mi-a citit alt[ scrisoare...
De c`te ori ]mi r[sare ]n cale, ]mi cite=te scrisorele. Fie c[ mi
le cite=te direct pe scara noastr[, fie c[ mi le d[ s[ le citesc la
terenul de tenis. Ea joac[ tenis, iar pe mine m[ pune s[-i
citesc scrisorile de dragoste.
Cum ]\i place?! strig[ lovind mingea.
Nu-mi place s[-i citesc scrisorile de dragoste.
Unde ai ajuns cu cititul? strig[ iar lovind mingea.
}\i place cum ]mi descrie picioarele? strig[ iar lovind mingea.
Da cum ]mi descrie gura? strig[ iar lovind mingea.
Dac[ se-nt`mpl[ c[ mingea zboar[ prea departe, m[ duc
COPILUL

=i i-o aduc, iar ea r[m`ne s[ citeasc[ scrisoarea.


TERIBIL

Partenera ei, o fat[ ro=cat[, cu picioare groase =i la fel de


ro=cate, nu manifest[ nici un pic de curiozitate fa\[ de scrisorile

H ei, ceea ce-o ]nfurie mult pe Nicoleta. De aceea, cred, face


ce face =i cite=te scrisoarea ]n glas.
...dac[ o s[ vezi copaci l[crim`nd, s[ =tii c[ astea-s
NICOLAE
ESINENCU

lacrimile mele; dac[ o s[ vezi p[s[ri \ip`nd, s[ =tii c[ astea-s


strig[tele mele de dragoste...
Eu caut mingea.
Doc, s[-l cred sau nu?! ]ntreab[ Nicoleta.
Aduc mingea, i-o dau, Nicoleta ]mi v`r[ scrisoarea ]n m`n[
!#
=i iar se av`nt[ pe teren.
De ce o urmez la terenul de tenis, m[ ]ntreb zilnic =i zilnic,
dup[ mas[, m[ pomenesc pe stadionul din apropierea car-
tierului nostru. Fr[\iorul meu se joac[ ceva mai la o parte, c[
ea nu-l poate suferi, zice, v[z`ndu-l \oc[ind vreun biberon
=terpelit de la vreun copil mic; fr[\iorul meu se joac[ ceva mai
la o parte, eu ]ns[ sunt pus s[-i citesc scrisorile de dragoste,
s[-i aduc mingea =i s-o ascult ca un netot.
Doc, acum cite=te-o pe asta!
Doc, acum cite=te-o pe asta!
Doc, acum cite=te-o =i pe asta!
Doc, uite, Doc, =tii, mi se pare c[ e de la fostul meu profesor
de educa\ie fizic[!...
Doc, crezi c[ m[ iube=te cu adev[rat?! aceea=i ]ntrebare
]mi pune =i azi Nicoleta.
Nicoleta merge ]nainte, eu, ca prostul, merg ]n urma ei.
Fa\a-mi arde...
Doar nu-s chior ]n m`n[ str`nge scrisoarea mea, cu
care am vrut s-o controlez: ea sau nu ea scrie scrisorile?
Am uitat cu totul de mama.
Ascult[, Doc, ce-mi scrie!...
Ea desface scrisoarea, iar eu mai s[ intru ]n p[m`nt de
ru=ine.
Ascul\i, Doc?
+i cite=te:

COPILUL
... a= vrea s[ te v[d iar s[rind calul, urc`ndu-te pe fr`n-

TERIBIL
ghie, s[lt`nd la paralele... A= fi foarte fericit, dac[ a= putea
s[-\i fac un teren de tenis, pe care diminea\a =i seara s[ v[d
siluieta ta superb[, iar eu s[-\i aduc mingea...
Nu cred, b[lm[jesc deodat[, c[ altceva nu pot zice, =i
sunt ro=u ca racul. Doar n-am s[-i spun adev[rul.
H
NICOLAE
ESINENCU
Nu crezi?! se m[resc ochii Nicoletei.
D[ s-o v[d, strig.
Nu te-atinge!
Fa\a i s-a-mbujorat, ochii ]i ard.
Ce te ui\i a=a la mine?! m[ ]ntreab[, str`nge scrisoarea
!#
la piept =i viseaz[ cu ochii deschi=i: Ah, dac[-ai vedea c`t de
frumos e profesorul acesta... Crezi c[ m[ iube=te?!
Ro=esc =i mai mult.
Dac[-\i scrie... ]ng`n.
Nicoleta str`nge scrisoarea la piept, foarte atent, cum n-a
str`ns nici una din scrisorile pe care mi le v`ra s[ le citesc, =i
mi se uit[ drept ]n ochi.
Crezi c-o s[-mi mai scrie =i azi?!
+i-nc[:
Crezi c-o s[-mi trimit[ =i o fotografie?!
+i-nc[:
Toate scrisorile pe care le-am primit p`n[ ]n prezent au
fost o nimica toat[ ]n compara\ie cu aceasta... nu crezi, Doc?!
Ro=esc =i mai mult.
M[ auzi, Doc?
O iau razna.
Doc, ]ncotro?!
+i-nc[:
Doc, nu uita, dup[ mas[ m[ ]nso\e=ti la terenul de tenis!
+i-nc[:
Ce s-a ]nt`mplat diminea\[, de ce alerga\i?!
+i-nc[:
Cine era, zici, z[p[cita ceea?! Sem[na cu mama ta, nu?!
S[ nu-ndr[zne=ti! ]ntorc brusc capul, dar ochii ei mari,
alba=tri m[ privesc f[r[ pic de r[utate.
COPILUL

Da ce-am spus r[u, Doc?!


TERIBIL

VII

H Sunt o fire z`mb[rea\[,


Toat[ ziua c`nt: miau!
NICOLAE
ESINENCU

Mi-am f[cut col\un din via\[,


}n col\un m-av`nt: miau!
C`ntecul se aude, dar st[p`nul nu se vede. Dar e =tiut
Gondea c`nt[. }nva\[ ]ntr-o clas[ cu mine, a fost adus =i el la
!# =coala nr. 17. E un b[iat ]nalt, de=irat, oric`nd e cu chitara ]n
m`n[. Afon complet, n-are pic de auz muzical, dar nici de
c`ntec nu se las[. }n fiecare diminea\[ apare de dup[ o cl[dire
ro=ie, pe un pat pe rotile, ]mpins de doi colegi din clasa a
noua paralel[ =i, c`t \ine drumul p`n[ la =coal[, e vai =i
amar de acei copii =i b[tr`ni, care se-nt`mpl[ s[-i cad[ ]n
cale. Pe micu\i ]i scutur[ de b[nu\i, pe b[tr`ni ]i pune s[-=i
fac[ cruce. Nu se teme nici de b[rba\i. Am v[zut cu ochii mei
cum unui b[rbat c`t un munte i-a tras \igara din gur[ =i acela
nici m[car n-a cr`cnit. V[ ]nchipui\i, Gondea i-a luat \igara
din gur[, iar acela a r[mas cu gura c[scat[.
Salut, Doc! strig[ Gondea, flutur[ din m`n[.
Iar merge pe un pat vechi, cu rotile.
Ba mai mult, =i prietenii lui ]n diminea\a asta merg pe c`te
un pat cu rotile. E o g[l[gie de te ia groaza. Ma=inile
claxoneaz[, ei habar n-au. }nainteaz[ pe paturile cu rotile.
Vor col\unul s[ mi-l ia,
Vai, m-au =i g[bjit: miau!
Dac[ nenea n-o s[-l dea,
Chiar de-s ciom[git: miau!
C`nt[ Gondea. C`nd ajunge ]n dreptul meu, sare de pe
patul care o ia aiurea la vale, iar el porne=te c`nt`nd pe
trotuar, dar cum ajunge ]n dreptul unui telefon public, se
opre=te, face semn unuia dintre tovar[=i, acela sare de pe
pat, ]n=fac[ receptorul, ]l smuce=te, rupe cablul, d[ un picior

COPILUL
receptorului =i to\i pornesc mai departe, ]n trei, c`nt`nd:

TERIBIL
Ce-i cu tine, m`\[ trist[,
Stai s[ te desc`nt: miau!
C`ntecul l-a ]ntrerupt Gondea.
|ine chitara, Gondea i-o ]ntinde unui coleg de al[turi, H
]ndrept`nde-se hot[r`t spre o m[tu=ic[ care =ade ceva mai

NICOLAE
ESINENCU
departe de lumea ce se ]nghesuie la intrarea ]n troleibuz. O
]n=fac[ de m`n[.
Ce vrei s[ faci? se opune b[tr`nica, dar Gondea deja o
t`r`ie spre u=a troleibuzului.
La o parte! strig[ Gondea =i-=i face loc cu coatele spre !#!
intrare. +i nu sl[be=te m`na b[tr`nic[i. S[ urce b[tr`nica mai
]nt`i! La o parte! La o parte, zic!
Dac[ eu nu urc ]n troleibuzul acesta, se dezmetice=te,
]ncepe s[ se zbat[ deodat[ b[tr`nica, dar str`nsoarea lui
Gondea o face neputincioas[.
}n aista sau ]n altul, dar b[tr`nii trebuie s[ urce primii ]n
troleibuz! r`de Gondea =i t`r`ie b[tr`nica printre oameni spre
u=a troleibuzului.
Nu vreau! D[-mi drumul! se opune acela. Eu n-am nevoie
de troleibuzul ista, eu a=tept troleibuzul de pe ruta trei.
Dar e t`rziu deja. Gondea a =i ridicat de la p[m`nt, o duce
pe sus, ]i face v`nt ]n u=a deschis[ a troleibuzului =i se-ntoar-
ce r`njind spre echipa din strad[. Ia chitara =i iar ]ncepe s[
c`nte:
Ce-i cu tine, m`\[ trist[,
Stai s[ te desc`nt: miau!
B[tr`nica se agit[ dup[ geamul troleibuzului, face semne,
chipurile, n-a nimerit unde trebuie, de alt troleibuz are nevoie,
dar nimeni, se pare, n-o ia ]n seam[...
Un copil, de prin clasa a treia, care =i el merge la =coala
nr. 17 =i a v[zut ]nt`mplarea, d[ s[ fug[, dar nu reu=e=te. Cei
doi g[ligani de l`ng[ Gondea au pus m`na pe el.
B[nu\ii!
Dac[ tata azi nu mi-a dat.
COPILUL
TERIBIL

D[-i pe-ai mamei.


Mama...
Z`t! ]i trage un picior ]n fund Gondea, =i-=i caut[ de
H drum c`nt`nd.
De ce vrei s[-mi iei ciorapul,
N-ai ciorapul t[u? Miau!
NICOLAE
ESINENCU

Stai, s[ vezi c[ dai de dracul,


Tu =i neamul t[u, miau!
Ace=tia sunt elevii din noua mea =coal[, colegii, cum s-ar
zice, din adun[tur[.
!#"
Un elev, tot de prin clasele primare, vrea s-o =terpeleasc[,
dar =i el e prins de Gondea =i coechipierii s[i.
Ia scoate m`ncarea!
Dac[ numai doi biscui\i am, ]ng`n[ copilul.
Pe-al treilea s[-l m[n`nci tu! ]i arde un picior ]n fund
Gondea, dar tot atunci ]l opre=te. Stai! strig[ =i-i tr`nte=te
geanta sa ]n spinare.
Curios, ce au de g`nd s[ fac[ ceilal\i doi g[ligani?
}i arunc[ ]n spinare =i gen\ile lor. T`r`ie copilul, se clatin[.
Dar n-are voie s[ r[m`n[ ]n urm[.
Hai, cat`re... ]l ]ndeamn[ Gondea...
Merg ]ncet din urma companiei ce tot cre=te-n drum spre
=coal[.
Noroc, Lighian! salut[ Gondea pe un alt elev.
Buna, Gondea! r[spunde acela, ]i str`nge m`na =i se
al[tur[ companiei.
+i iar e veselie. +i de ce nu, dac[ aici s-au adunat r[ii de
pretutindeni. }nainte era c`te unul ]n =coal[, acum to\i au fost
aduna\i la un loc. +i Gondea-i vesele=te cu chitara.
Odat[ direc\ia =colii ]i luase chitara lui Gondea, dar acesta
nu s-a prea sup[rat. I-a luat-o, foarte bine, a zis, =i a ]ncetat
s[ mai frecventeze =coala. Au venit elevi dup[ d`nsul. El i-a
fug[rit. S-a dus la el diriginta. Nici nu i-a permis s[-i treac[
pragul. I-a spus mai ]nt`i s[-i aduc[ directorul chitara =i atunci
va mai sta de vorb[. Tata? Tata lui a murit ]ntr-un accident, se

COPILUL
zice. Mama? Ce s[ fac[ mama lui, femeie slab[, bolnav[?

TERIBIL
N-au avut ]ncotro, ]ntr-o zi directorul i-a adus chitara, numai
s[ vin[ la =coal[. +i Gondea iar s-a pus pe c`ntat. C`nt[
c`nd se duce la =coal[ =i c`nd vine de la =coal[. De c`teva
ori a fost luat la poli\ie, dar ]ntruc`t nimeni n-a depus m[rturie
cum c[ el, Gondea, e acela care se poart[ necuviincios pe
H
strad[, insult[ b[tr`nii =i copiii, defecteaz[ mereu telefoanele,

NICOLAE
ESINENCU
a fost eliberat. To\i spun c[-i bandit =i-ntr-o zi ar putea s[-\i
v`re un cu\it ]n spate, to\i se tem. Mie, ]ns[, mi se pare c[ e
b[iat bun, at`t c[-i mereu am[r`t, dar =tiu de ce-i am[r`t. L-am
v[zut ]ntr-o zi cum se uita la tat[l unui copil, care venit nu se
!##
=tie de ce la =coal[. Sfinte, cu c`t[ dragoste se uita la tat[l
copilului! Se mai zice c[ Gondea ]nva\[ la =coala nr. 2, una
din cele mai bune din ora=.
Doc! strig[ Gondea, vrei o bucat[ de biscuit?
Nu, zic, de=i a= m`nca =i unul ]ntreg. Nu vreau s[ intru
]n compania lui. }l admir, dar de la distan\[.
Cum vrei, zice Gondea =i continu[ s[ c`nte:
Merg cum merg a=a pe strad[,
Hop, motani o droaie: miau!
Dezbr[ca\i-v[, b[ie\i,
C[ e vorba de b[taie: miau!
Ce-ar fi oare, m[ g]ndesc, s[-mi procur =i eu o chitar[,
s[-l fac pe nebunul?! O chitar[ sau o tob[?! Bum, bum, bum...
s[ vin cu toba la =coal[...
}nceteaz[! }nceteaz[! ar striga diriginta.
Afar[! Afar[ din =coal[! ar porunci directorul.
D[-i! D[-i b[taie, Doc! ar urla cu gura p`n[ la urechi
Gondea.
Dar tata, mama, oare m-ar observa?!

VIII

Cu c`t mai mult ]naintam spre =coal[, cu at`t mai mult[


lume se aduna ]n jurul nostru.
Grecu, Izb`nd[, Topal[, Dada... =i to\i sunt din clasa mea,
COPILUL
TERIBIL

clasa a noua A. +i ei au venit de prin alte =coli, nici ei n-au


fost fruntea clasei ]n =colile lor. }n primele zile erau cam tri=ti,

H
dar s-au deprins. Dada n-a fost nici o secund[ ab[tut[. Cum
a intrat ]n clas[, a zv`rlit geanta =i repezit spre noi.
B[ie\i, sta\i s[ v[ spun... cu vorba asa a ap[rut ]n clas[,
a=a =i umbl[ p`n[ ]n prezent.
NICOLAE
ESINENCU

Mereu are ceva nou s[ comunice, de=i, ]n fond, totul se


reduce la ni=te observa\ii m[runte, pur femeie=ti.
B[ie\i, =ti\i c[ o elev[ din =coala nr. 13 s-a c[s[torit?!
Nu mai spune!
!#$
V[ spun eu, mi-a fost coleg[!
Dar tu c`nd te c[s[tore=ti?! se-nt`mpl[ s[-i opreasc[
cineva pornirea.
Eu?! face ea ochi mari, ]i cuprinde pe to\i cu privirea.
Uite-o s-a =i al[turat c`rdului nostru. E curios, ce nout[\i
ne mai aduce azi.
B[ie\i, sta\i s[ v[ spun!
S-a c[s[torit o elev[ din clasa ]nt`i! o-n\eap[ Grecu.
Ah, nu... Sta\i s[ v[ spun!
O elev[ din clasa a treia! nu se las[ Grecu.
Ah, nu... sta\i s[ v[ spun!
Asear[ te-ai s[rutat pentru prima dat[! ]i sare Izb`nd[
]n ajutor lui Grecu.
Eu?! pare ea uimit[. Mai bine m[ sp`nzur... voi, pur =i
simplu, nu m[ asculta\i?
Lini=te! strig[ autoritar Gondea, =i ]n lini=tea ce se las[
r[sun[ clar vocea Dadei.
Am v[zut-o ieri pe mama lui Lucic.
Care Lucic? de data asta Gondea ]l face pe nebunul.
Lucic din clasa noastr[, mai este =i altul?
A... =i ce-i cu mama lui Lucic?
E frumoas[ ca o actri\[.
+i?
Cum =i? Mi-a atins m`n[, m-a ]ntrebat ce nout[\i mai
avem ]n clas[.

COPILUL
TERIBIL
+i tu?
Eu... eu am condus-o p`n[ la taxi... toat[ lumea se uita
numai la noi!
+i b[tea din palme.
Cine b[tea din palme? prive=te z[p[cit[ Dada. H
Lumea. Se uita la voi =i aplauda!

NICOLAE
ESINENCU
Aplauda?
Cineva a =i strigat ura!
De ce, m[ rog?
C[ ar[ta\i ca ni=te actri\e!
At`t, bate ]n retragere Dada, dar acum o atac[ Gondea. !#%
Da cum stai de straj[ zilnic pe l`ng[ Lucic, nu i-ai spus?
Ba i-am spus, se aprinde iar Dada.
I-am spus =i despre cum a fost primit Lucic dup[ opera\ie:
diriginta a f[cut o mic[ adunare cu ocazia ]ntoarcerii lui Lucic,
]n cadrul c[reia a spus s[ fim foarte aten\i cu el...
Deoarece Lucic a fost operat de apendicit[...
Da, Lucic a fost operat de apendicit[...
+i de azi ]nainte trebuie s[ umbl[m tot c`te doi str[jeri
prin preajma lui Lucic ca s[ nu fie lovit cumva... un str[jer ]n
st`nga, altul ]n dreapta.
Da, i-am spus c[ mereu ne afl[m c`te doi elevi ]n
preajma lui, dumneaei s[ fie ]n pace, c[ noi...
Lucic se duce s[ bea ap[...
Doi ]l ]nso\esc!
Se duce Lucic la bibliotec[...
Doi ]l ]nso\esc!
Ah, b[ie\i, voi r`de\i, dar eu am aflat de la mama lui
Lucic o mul\ime de lucruri. }n primul r`nd...
C[ tat[l lui Lucic iar a fost avansat! nu se las[ Gondea,
o-n\eap[ =i sur`de cu ]n\eles.
Exact! ochii Dadei s-au f[cut =i mai mari. De unde =ti\i?!
+i c[ ]n cur`nd va fi din nou avansat?
}ntocmai!
N-o mai ascult[ nimeni pe Dada. O l[s[m s[ flec[reasc[.
COPILUL
TERIBIL

Despre Lucic se =tie totul. Cuvintele directorului, spuse dirigintei


noastre la transferul lui Lucic din =coala nr. 2 ]n =coala noastr[,
au fost auzite de ]ntreaga clas[:
H Copilul e o pramatie, dar tat[-s[u... =ti\i cine-i? Fi\i aten\i
cu d`nsul!
T[b[citu! strig[ cineva, =i la grupul nostru ce ]nainteaz[
NICOLAE
ESINENCU

spre =coal[ se mai al[tur[ cineva.


T[b[citu.
Ciudat, ]mi place b[iatul acesta. E un elev retras, t[cut,
numai c[ nu-i merge ]n via\[, nu se =tie de ce. Aproape zilnic
!#& se ]nt`mpl[ ceva cu d`nsul, este zdup[cit. Doi fra\i gemeni
din clasa a =asea s-au pus pe capul lui, ]l co=esc. Alalt[ieri
T[b[citu a m`ncat b[taie, ieri din nou avea s-o ]ncaseze.
+i tot cam pe degeaba. Alalt[ieri a avut o poveste la vestiar
cu fra\ii gemeni care, nitam-nisam, l-au luat la t[b[cit numai
pentru c[ impermeabilul lui T[b[citu era exact ca =i al fra\ilor
gemeni. M[rimea aceea=i, culoarea aceea=i, cus[tura
aceea=i. L-au b[tut fra\ii p`n[ nu s-a dumerit cineva care-i
povestea. Impermeabilul unuia dintre fra\ii gemeni era sub
alt[ hain[, dar ce se mai putea face c`nd el a ]ncasat b[taie?!
Ieri T[b[citu =i-a schimbat haina, nu mai ploua, =i-a luat giaca,
fra\ii ]ns[ iar au s[rit asupra lui la vestiar. +i iar numai din
cauza c[ giaca lui T[b[citu era exact ca cea a fra\ilor gemeni.
Dezbrac-o! strigau fra\ii.
Dar e a mea... bolmojea ]ncurcat T[b[citu.
Dac[ e a ta atunci...
+i d[-i, =i d[-i.
C`teodat[ m[ g`ndeam: oare nu cumva fra\ii gemeni ]=i
potrivesc hainele inten\ionat cu hainele lui T[b[citu, ca apoi
s[-l ciom[geasc[?
Fra\ii gemeni te a=teapt[, ]l ia peste picior cineva ]nc[
de departe.
De ce s[ m[ a=tepte? face T[b[citu stingherit, uit`ndu-se
la hainele sale.
T[b[citule, ar trebui s[ vii ]n chilo\i la =coal[... ]l sf[tuie=te

COPILUL
Gondea.

TERIBIL
Cat`rul... anun\[ cineva al[turarea lui Cat[ru la grupul
nostru.
Cat`ru e porecla acelui b[iat.
Ce s-a ]nt`mplat? ap[ru fulger ]ntr-o bun[ zi ]n clas[ un
om zdrav[n c`t un munte. Habar nu aveam pe atunci c[
H
NICOLAE
ESINENCU
zdrahonul e tat[l lui Nic[ =i c[ fusese chemat la =coal[ ]n
leg[tur[ cu notele rele luate de fiul s[u.
Dumneavoastr[ sunte\i tat[l lui... se interes[ profesoara.
Nic[ al nostru se =i ridic[ ]n picioare, leit b[rbatul din prag.
Da, eu sunt... Dar ce s-a ]nt`mplat?! aproape strig[ b[r-
!#'
batul =i pe loc uit[ de profesoar[, de prezen\a noastr[, de tot.
Se-ntoarse brusc spre feciorul s[u =i zi-i, =i zi-i, ]nc`t am
]ncremenit cu to\ii: M[i b[ie\ele, unde te afli?! +tii c[ pentru
cerneala ta muncesc? +tii c[ pentru haina ta muncesc?! +tii
c[ muncesc ca un cat`r, ca s[ te ]ntre\in?! +i tot a=a. O-ntre-
bare mai anevoioas[ dec`t alta. C`nd a spus c[ munce=te
ca un cat`r, noi am t[cut, ]ns[ cum a ie=it din clas[, am
izbucnit cu to\ii ]ntr-un hohot stra=nic: cat`ru! Doamna
profesoar[ nu ne-a putut opri din r`s, ]ns[ r[cnetul de fiar[
r[nit[ al lui Nic[, care ne-a spus c[ ne face una cu p[m`ntul
dac[ mai cr`cne=te cineva la adresa lui =i a tat[lui s[u, ne-a
potolit, porecla, totu=i, i-a r[mas pentru mult[ vreme Cat`ru,
porecla fiind rostit[ ]ncet.
}mi place =i Cat`ru. E un b[iat, z[u, bun, at`t c[ nu se prea
\ine de ]nv[\[tur[. Cite=te, cite=te, dar nimic nu-i r[m`ne ]n
cap.
Dar ce vre\i de la mine?! se r[sti ieri la diriginta care se
apucase s[-l probozeasc[ pentru c[ luase not[ rea la fran-
cez[. Am citit!
Trebuie s[ cite=ti de dou[ ori, insist[ profesoara.
Am citit de dou[ ori.
Atunci trebuie s[ cite=ti de trei ori.
Am citit de trei... de zece ori, dac[ vre\i s[ =ti\i! Ce vre\i
de la mine?!
Eu ]l ]n\eleg. Cic[ striga la fel =i-n =coala din care a venit.
COPILUL

+i acolo luai not[ slab[ la francez[, obiecteaz[ diriginta.


TERIBIL

Luam chiar =i note bune, fiindc[ acolo ]i urmam pe cei


buni, pe c`nd aici dup[ cine s[ m[ iau ?! Dup[ Stratu? Dup[

H T[b[citu?! Sau dup[ Lucic? tr`nti ]n ]ncheiere Cat`ru =i se


p[rea c[ se speriase =i el de cele spuse, de=i vorbea adev[rul
pur.
NICOLAE
ESINENCU

Cum vorbe=ti, s[ri atunci profesoara, ]n clas[ sunt =i elevi


buni!
Cine-s, m[ rog, cei buni? m-am prins =i eu deschiz`nd
gura. }n =coala ]n care am ]nv[\at, =coala nr. 10, erau elevi buni
]ntr-adev[r. Aici ]ns[... Cine-s? zic.
!$
Dar pe tine, Doc, cine te trage de limb[? se-nfurie de-a
binelea diriginta. Speia, Cociu nu sunt elevi eminen\i?
Frunta=i! Frunta=i ]ntre coda=i... mi-am dat eu p[rerea,
dar poate nu era cazul.
Diriginta a ]nceput s[ strige la mine, iar la ]ntrerupere
directorul, z[rindu-m[, mi-a spus:
Stratu, te joci cu focul... Nu-\i place =coala noastr[, =tii
ce...
Nu, nu-mi place. Nu-mi place =i pot s-o spun oriunde =i
oricui. Auzi\i, nu-mi plaaaace!... Vreau s[ m[ ]ntorc ]n prima
mea =coal[, la primii mei profesori, la colegii mei!...
Iat[ =i ferma noastr[! ar[t[ Gondea spre poarta =colii.
Ne ferice=te, cum s-ar spune, =i mai trage un c`ntec, ]n pre-
mier[:
Au fost slobode oi\e, b`r-b`r-b`r...
Azi sunt toate =col[ri\e... b`r-b`r-b`r...

IX

C`nd nici ]n clasa a =aptea G a =colii nr. 10 nu s-a g[sit


un loc pentru mine, am luat actele, dar nu m-am gr[bit s[ le
depun la =coala nr. 17.
Am ie=it de la director fluier`nd: ]ncotro s-o iau?!
Mai t`rziu, m-am pomenit ]n fa\a frizeriei ]n care lucreaz[
mama.

COPILUL
TERIBIL
Ea taman se r[zboia cu un client, care voia s[ se tund[,
mama ]ns[ \inea s[ =i-l rad[.
V[ spun, se ]mpotrivea omul, m[ rad acas[, cu ma=in[
electric[.
Dar eu cu ce, vreau s[ te rad... avem =i noi ma=in[
electric[... =i-nc[ german[!
H
NICOLAE
ESINENCU
Vreau s[ fiu numai tuns. Tunde\i-m[ mai repede, c[-nt`rzii...
Acu=i, se poate spune c[ te-am =i tuns, f[tul meu, dar de
ras, totu=i, o s[ te rad...
Nu vreau! sare clientul.
+ezi, zic ]l preseaz[ mama ]n scaun. !$
Stau un timp ]n u=a frizeriei, rezemat de u=or, apoi, f[r[ s[
zic ceva, m[ a=ez ]n primul scaun care ]mi cade ]n cale.
De ce, m[ rog, a=a devreme?! a dat cu ochii de mine mama.
}ntreab[ =i-=i vede de treab[: ha=chi, ha=chi cu foarfecele;
f`=chi, f`=chi cu pieptenele.
Am terminat =coala, ]i spun ]ntr-o doar[, c[ci =i ea ]ntr-o
doar[ m[ ]ntrebase.
E=ti fericit, zice =i-=i caut[ de lucru, pe tine te a=teapt[
vacan\a, iar eu, din nou, n-am s[-mi v[d capul de trebi o var[
]ntreag[. Planul trimestrial se duce dracului. Ah, nu vreau s[
ajung la pensie f[r[ s[ am vechime ]n munc[!
Deodat[ ]mi zice:
Cum, adic[, ai terminat =coala?
S-a terminat anul de ]nv[\[m`nt, zic aiurea, nu =tii?!
A, face =i mama tot aiurea.
De tun,s l-a tuns pe client, acum ]l rade =i nu se =tie dac[
acela ]=i d[ seama ce i se ]nt`mpl[. Mama ]i ]ntoarce capul,
]ncolo-]ncoace, =i at`t de repede, ]nc`t eu a= ame\i dac[ a=
fi ]n locul lui.
Sper, zice, c[ n-ai cozi?!
De unde, zic, sunt eminent!
Da?! se opre=te mama pentru o clip[ din b[rbierit, ]mi
arunc[ o privire, ]n clipa urm[toare ]ns[ se uit[ la clientul care
]i face planul. Crede-m[, se adreseaz[ aceluia, trebuie s[-\i
sp[l urechile!
COPILUL

Nu vreau! sare clientul de pe scaun, se ]mpotrive=te.


TERIBIL

Dar mama nu-l las[ ]n pace:


Dac[ \i-ai vedea urechile... zice.

H Ce se face aici?! se ridic[ de pe scaun clientul, vrea s[


fug[. +eful, unde-i =eful frizeriei?!
+efa, se prezint[ calm acela, ap[r`nd pe nea=teptate ]n
NICOLAE
ESINENCU

pragul camerei vecine. +i ce, m[ rog, sai a=a?! ]l pirone=te


ea cu privirea. Ar trebui s[-\i fie ru=ine s[ ie=i cu asemenea
urechi ]n lume!
Clientul r[m`ne cu gura c[scat[, se uit[ la mine, o secund[
doar, fulger[tor. }n clipa urm[toare se arunc[ spre u=[, mama
!$
]ns[ ]l ]n=fac[, la timp, de guler.
Nu mai rabd:
Mam[, m-au dat afar[ =i din clasa G, am fost trecut ]n
alt[ =coal[.
+i cad ]n genunchi:
Du-te, mam[, la directorul =colii, vorbe=te, mam[, cu d`nsul,
roag[-l, spune-i c-am s[ ]nv[\ bine, am s[ ]nv[\ ca nimeni
altul, du-te, mam[, te implor!

Nici nu m[ g`ndesc, mama nu-l sl[be=te pe client, ]l


str`nge de guler.
Poli\ia, poli\ia! strig[ acela. Unde-am nimerit, oameni buni?!
Nici nu m[ g`ndesc, ]mi spune mama, nu ]ndeplinim
planul sau vrei s[ nu primesc prim[ luna asta?! +ezi! ]i
porunce=te mama clientului.
M[ t`r[sc spre mama, ]n genunchi.
Ce fel de plan, mam[, ce prim[? Am fost dat afar[ din
clasa G, am fost trecut ]n =coala nr. 17! Mam[, fac orice vei
zice... vrei, ]\i pup picioarele?!
A ap[rut nu se =tie de unde =i un poli\ist.
N-am vrut s[ asist la spectacol. Mi s-a p[rut c[ poli\istul
nu era altcineva dec`t =efa frizeriei, deghizat[.
M-am ]ndreptat spre locul de lucru al tatei.
Pentru prim[ dat[ am v[zut un om c[ruia i se scoate un
dinte, iar el se t[v[le=te de r`s.

COPILUL
Tata tr[gea c-o m`n[ de dinte, cu alta \inea pacientul str`ns

TERIBIL
de ceaf[, ]n acela=i timp ]i spune o nou[ anecdot[:
...so\ia ]l \ine de m`n[, da b[rbatul r[cne=te: {sta nu-s
eu!. Da cine-i?! nu se las[ femeea. Doar te \in de m`n[!
Te-am prins cu amanta. Nu-i m`na mea! se ap[r[ b[rbatul.
Hohote=te tata, hohote=te pacientul.
H
NICOLAE
ESINENCU
Hohotesc pacien\ii din anticamer[. Veselie.
O, zice tata cum m[ z[re=te =i se apuc[ imediat s[-=i
ridice c[ma=a pe spate.
Am zbughit-o afar[, am hoin[rit pe str[zi, iar c`nd s-au
terminat lec\iile, m-am pomenit ]n fa\a =colii copil[riei mele.
!$!
Elevii plecaser[ pe la casele lor.
Se-mpr[=tiau =i profesorii.
Au trecut pe l`ng[ mine profesorul de matematic[, cel de
istorie, al\i profesori.
N-am salutat pe nimeni, m-am str[duit s[ r[m`n ]n umbra
nop\ii, dar c`nd s-a ivit fosta mea dirigint[, n-am mai r[bdat,
i-am ie=it ]n cale.
Doc?
Doamn[ profesoar[..., plec capul, pl`ng.
Vai, Doc, dragul meu, se f`st`ce=te doamna profesoar[,
nu =tie ce s[ fac[, ce s[ zic[, apoi uit[ de toate, m[ cuprinde
=i i se umezesc ochii. Doc, dragul meu, te-n\eleg, dar nu se
poate...
Doamn[ profesoar[, m[ omor!
Doc! doamna profesoar[ m[ str`nge =i mai tare la piept.
Pl`ngem am`ndoi, apoi ea, se vede, ]=i d[ seama c[ este
profesoar[, iar eu sunt elev, m[ dep[rteaz[ pu\in =i m[ ia la
dojenit.
S[ nu mai aud din gura ta asemenea vorbe, Doc! }\i dai
seama ce vorbe=ti?!
Doamn[ profesoar[...
Nu vreau s-aud nimic! ]ncearc[ s[ fie aspr[ cu mine, dar
nu izbute=te, din nou m[ cuprinde, de data asta ]ns[ cu bra\ul
pe dup[ um[r, =i pornim ]ncet ]n lungul str[zii. Doc, dragule,
crezi c[ pe mine nu m[ doare... Nop\ile nu pot dormi...
COPILUL

Oricum, a\i fost =apte ani... fiii mei, =i gata!... Dar nu se poate,
TERIBIL

Doc!
Doamn[ profesoar[, n-am fost coda=!

H +tiu, dragul meu... ai fost elev silitor.


+i-am s[-nv[\ de azi ]nainte numai pe zece, v[ promit!
Doc, nu se poate... cred =i te-n\eleg, scumpule, dar nu-i
NICOLAE
ESINENCU

]n puterile mele s[ fac ceva pentru tine... |i-am v[zut ieri


ochii, c`nd plecai cu actele, te-ai uitat spre geamurile clasei
tale... Doc, dragule, doar nu \i-a mai r[mas mult p`n[ la
absolvirea =colii medii. Doi ani, se poate spune, =i treci la
via\a de toate zilele. F[ ceva =i uit[, dar cel mai bine ar fi s[
!$"
te pui pe ]nv[\[tur[. Tot amarul s[-l ver=i studiind, crede-m[,
toat[ clasa =i eu o s[ fim mereu cu g`ndul la tine, precum =i
suntem... +i-apoi, ]\i mai pot spune ceva. Crezi c[ eu n-am trecut,
la anii t[i, prin ceea ce treci tu acum? At`t c[ n-am fost dat[
afar[ din =coala mea drag[, dar am umblat =i eu din =coal[
]n =coal[, c[ a=a erau vremurile. Mama mea a fost bolnav[
de tuberculoz[, de fat[, de mic[, se poate spune, iar pe atunci
erau timpuri grele, tuberculoza era boala de care nu sc[pa
nimeni. Iar ]mprejur[rile au f[cut ca eu =i mama s[ fim singure.
+i, iat[, mama umbla dintr-un ora= ]n altul, de la un doctor la
altul, pl`ngea, spunea c[ nu vrea s[ moar[, s[ m[ lase singur[.
Vroia cu orice pre\ s[ se trateze numai de dragul meu. Pricepi?
+i cum era mereu bolnav[, copil[ria mea a fost o c[l[torie.
}nv[\am ]ntr-o =coal[, s[ zicem, trei-patru luni, mama afla apoi
c[ ]n alt ora=, alt doctor lecuie=te mai bine, ar vindeca-o de
boala nimicitoare, =i hai din nou la drum. Desigur, aveam =i eu
prieteni, ]mi erau dragi profesorii care m[ aplecau asupra c[r\ii,
=i nu doream nici eu s[ umblu prin lume, dar era mama, pe
care o iubeam ca pe ochii din cap, care era gata s[ fac[ totul
pentru mine. Doc, scumpule, eram gata s[ fac =i eu totul...
Nici n-a= putea spune care =coal[, din cele prin care am trecut
]n copil[rie, mi-a fost mai drag[... Totul a r[mas departe, ]n
urm[, ]n cea\[... Doc, ridic[ fruntea sus!
Am ascultat-o atent, dar la =coala nr. 17 n-am vrut s[ m[
duc de unul singur. Am venit acas[ =i p`n[ n-a mers cu mine

COPILUL
tata, n-am vrut s[ fac nici un pas. +tiam ce va urma. Un elev

TERIBIL
bun nu este trecut din =coal[ ]n =coal[. Am insistat, =i a mers
tata.
C`nd m-a v[zut directorul =colii nr. 17, a c[utat s[ v`re
spaima ]n mine, dar nu i-a mers. Cum m-a z[rit, se vede c[ i
se telefonase, a =i ]nceput:
H
NICOLAE
ESINENCU
Asta-i =coal[!... Tu s[ nu... N-am s[ permit!... Cine ]ncalc[
regulile =colare... S[ nu crezi c[ asta-i =coala nr. 10... Pentru
voi statul, ob=tea... =i d[-i =i d[-i.
Numai c[ eu nu m-am speriat nicicum, =i directorul s-a
potolit. M-a mai privit de c`teva ori, apoi mi-a spus s[ ies,
!$#
]ntorc`ndu-se cu fa\a spre geam.
Ce \i-a spus? m[ a=tepta dup[ u=[ un elev mic =i
negricios, care apoi s-a dovedit a fi din clasa a opta A, ]n
care am fost repartizat.
Ce s[-mi spun[? f[cui indiferent.
}n ce clas[ ai fost repartizat?
}n clasa a opta
+tiu, dar ]n care?
}n a opta A.
Perfect, zice negriciosul =i se prezint[: E=anu... Dar pe
tine cum te cheam[?
Doc... am spus f[r[ s[-mi dau seama c[, astfel, ]mi
divulgam porecla.
Ha, Doc... frumos nume...Vrei s[-\i ar[t mai ]nt`i =coala?
}mi este totuna, ]i dau de ]n\eles =i pornesc ]n urma lui.
}mi amintesc de tata abia c`nd aud c[ cineva m[ strig[.
Vas[zic[, descop[r, el nici n-a fost la director?!
Tata se apropie, ]mi z`mbe=te.
+tii bancul cu mutul?
Nu, plec capul =i r[m`n indiferent.
Un tat[ avea un fiu mut. A crescut fiul mare-mare =i iat[
]ntr-o bun[ zi se duc ]mpreun[ ]n p[dure. Taie ei c`t taie =i
deodat[ un copac era c`t pe ce s[ cad[ peste tata. Tat[,
fugi! strig[ ]ngrozit b[iatul, =i acela dovede=te s[ sar[ la o
parte. Scap[, dar se bucur[ nu at`t c[ sc[pase cu zile, ci
COPILUL

pentru faptul c[ b[iatul lui vorbe=te. Bre, ]l zg`l\`ie, ]l tip[re=te


TERIBIL

pe um[r, mirat, =tii s[ vorbe=ti? Aha, zice lini=tit b[iatul.


+i-ai t[cut to\i ace=ti dou[zeci =i =apte de ani? se mir[ tata.

H Da ce aveam s[ vorbim?! spune fiul =i-=i caut[ de treab[...


Ei, cum ]\i pare bancul? ]ntreab[ tata.
Elevul negricios necheaz[, eu ]ns[ tac.
NICOLAE
ESINENCU

}i ]ntorc spatele =i m[ iau dup[ elevul negricios.


Acesta-i tat[l t[u? se intereseaz[ acela.
Nu, zic =i o iau ]nainte.
E mi=to! zice negriciosul dup[ ce-l prive=te o clip[ pe
tata, apoi m[ t`r`ie prin coridoarele =colii.
!$$
Putea s[ m[ duc[ unde dorea, ]mi era totuna.
Aceasta nu mai era scumpa mea =coal[, ]n care ]nv[\asem
at`\ia ani, al[turi de scumpii mei colegi =i profesori...
E=anu, negriciosul, nu =tie g`ndurile mele, tot merge =i
vorbe=te.
Aceasta-i sala de festivit[\i, unde ne adun[m de trei ori
pe an de s[rb[tori. }ncolo e pustie!
+i merge mai departe.
Aici e sala sportiv[... Atletismul, s[ =tii, ]n =coala noastr[
e pe primul plan: alerg[ri pe distan\a de 3 kilometri, 10 kilometri,
alerg[ri... Directorul, pricepi, a fost c`ndva un mare atlet.
Cum stai cu fuga?... Mama ]mi scoate ]n fiecare lun[ certificat
medical...
+i m[ t`r[=te mai departe.
Aici e veceul... aici e punctul medical... aici e buc[t[ria...
iar aici se g[sesc bostanii ]mi arat[ una din clase, =i eu nu
pot s[ nu-l ]ntreb:
De ce bostanii?
Nu vezi, pe u=[ scrie Clasa 8 B. B bostani... Ai
priceput?
Aha, zic =i ]l urmez ]n continuare.
Iar aici se afl[ c[pri\ele, arat[ spre u=a clasei a opta C
=i-mi explic[. C c[pri\e! Ai priceput?!
Aha, zic eu =i deodat[ m[ pomenesc ]n fa\a unei u=i pe
care st[ scris cu litere la fel ca =i pe celelalte u=i, mie ]ns[

COPILUL
TERIBIL
literele mi se par foarte mari =i, nu =tiu cum, caraghioase.
Clasa 8 A.
A=ii, ]mi explic[ E=eanu. Ne-am adunat ]n clasa asta
numai a=i! Ai priceput?!
C`nd am deschis u=a, am constatat c[ to\i =tiau deja c[ a H
venit un elev nou ]n clas[. +tiau =i cum m[ cheam[.

NICOLAE
ESINENCU
Doc! strigar[ mai multe voci deodat[, poftindu-m[ s[
m[ a=ez l`ng[ un elev, l`ng[ altul, ]nso\itorul meu ]ns[ m-a
dus direct la banca lui.
Ai s[ =ezi cu mine, ]mi spune =i o ghionte=te pe fata de
al[turi: i-a\i catrafusele =i =terge-o! !$%
Fata =i-a luat c[r\ile, f[r[ s[ zic[ ceva, =i a pornit printre
b[nci, ]n c[utarea altui loc. Abia mai t`rziu am aflat c[ era
Speia, eminenta clasei.
Iat[ deci epopeea c[l[toriei mele din =coala nr. 10 ]n
=coala nr. 17.
}n pragul =colii suntem ]nt`mpina\i de domnul profesor de
=tiin\e sociale, care arde de dorin\a de a ne pune la punct,
c[ci cum ne vede, ofteaz[: Eh, dac[ a= fi eu director!
Azi dumnealui, mi se pare, =i-a schimbat epole\ii.
Da, a=a este!
Azi eu sunt director! spune =i ne las[ s[ intr[m pe r`nd
]n =coal[. Azi eu sunt director! Arat[ ghetele!
C`nd ]i vine r`ndul s[ treac[ prin fa\a directorului,
Gondea ]i ]ntinde furtunos m`na =i i-o str`nge:
Felicit[rile mele, dom' profesor. A\i ajuns director!
Totdeauna am spus c[ Gondea e un b[iat de isprav[, ]l
bate pe um[r domnul profesor. Faci azi vreo tr[snaie, nu?!
Cum a da Dumnezeu, se hlize=te Gondea =i trece pragul.
Domnul profesor r[m`ne ]n u=[, prezent`ndu-se elevului
urm[tor:
Azi eu sunt director... Arat[ din\ii! Mar= din fa\a mea!
+i pe loc:
N-a\i v[zut, Doc s-a tuns?!
Dar unde-i directorul? se intereseaz[ cineva, =i domnul
COPILUL
TERIBIL

profesor uit[ de mine, explic[:


Directorul =i-a rupt un picior... Azi eu sunt director!

H X

La =coala nr. 10 diriginta era printre noi =i la recrea\ii. Di-


NICOLAE
ESINENCU

minea\a venea cu jum[tate de or[ ]naintea noastr[, ne ]nt`lnea


pe fiecare ]n pragul clasei...
Noua mea dirigint[ ]=i face apari\ia ]n clas[, de obicei, cu
treizeci de secunde ]nainte de ]nceputul lec\iilor.Tot atunci se
!$&
gr[be=te ]n alt[ clas[, a=a c[ ceea ce ]ntreab[ =i ceea ce i se
r[spunde nu intereseaz[ pe nimeni: ]ntreab[ aiurea, =i noi ]i
r[spundem aiurea.
To\i sunt prezen\i?
Nu.
Este vreunul care n-a ]nv[\at lec\iile?
Da.
+ti\i care-i prima lec\ie?
O s[ vedem.
S-a m[turat prin clas[?
Cu ce ocazie?
Geamurile au fost deschise?
Acu=i le ]ntreb[m.
A\i adus catalogul?
O s[-l aducem dup[ lec\ii.
Este c`rp[ la tabl[?
O s[ =tergem cu palma.
Cret[?
A m`ncat-o Speia!
Speia, care ]n timpul acesta r[sfoie=te o carte, se pome-
ne=te atacat[ de mai multe voci odat[.
Speia, scoate creta!
Care cret[, ce vre\i?!
Diriginta ]ns[ ]i zice mai departe. Aiurea ]ntreab[, aiurea
]i r[spundem.

COPILUL
A cui e cartea de pe podele?

TERIBIL
A lui Alecsandri.
N-a\i uitat c[ se apropie lucr[rile de control?
Am uitat.
S[ mai =terge\i o dat[ tabla.
Doc, zi-i!
H
NICOLAE
ESINENCU
To\i au stilouri?
Un stilou pentru to\i.
Unghiile?
Ascu\im creioanele cu ele.
Ieri, sper, n-a laut nimeni nota doi?
!$'
Cinci elevi au luat doi.
+ti\i care e lec\ia a treia?
O s[ vedem.
Ieri n-a fugit nimeni de la lec\ii?
Profesorul.
Profesorul de munc[ a r[mas mul\umit de activitatea
voastr[?
Nu! strig eu ]naintea tuturora, dar diriginta noastr[ n-aude,
continu[ s[ ]ntrebe.
Mai pune o ]ntrebare, dou[ =i deodat[ se-ntoarce spre
mine.
Ce-ai spus, Doc, ]ntreab[ ea speriat[, dar tot atunci desco-
per[ c[ lipse=te cineva.
+i anume:
Lucic lipse=te!
Lipse=te! strig[ clasa.
+i voi sta\i lini=ti\i?
St[m lini=ti\i.
D-apoi cine azi ]l ]nso\e=te pe Lucic?!
Oprea =i E=anu.
Ei s[ se scoale ]n picioare!
Iaca, ne-am sculat.
Cum r[spude\i?!
A=a cum a\i auzit... n-avem de g`nd s[-i \inem lingura
lui Lucic al dumitale! morm[ie Oprea =i E=anu, apoi se a=az[.
COPILUL
TERIBIL

Oprea, E=anu, scula\i ]n picioare!... Cine va dat voie s[


v[ a=eza\i? De ce nu v-a\i dus la sta\ia de troleibuz s[-l ]nt`lni\i
pe Lucic ?! V[ da\i seama ce se va ]nt`mpla dac[ cineva ]l
H izbe=te =i cade?! Acum, dup[ opera\ie!
S[ cad[! strig[ E=anu =i Oprea. C`nd a fost operat[
Fontea, nimeni nu s-a \inut din urma ei... nu-i a=a, Fontea?!
NICOLAE
ESINENCU

Oprea, E=anu, cum de ]ndr[zni\i s[ vorbi\i a=a ceva! se


r[ste=te diriginta. De Lucic vorbim! Tot acum s[-i ie=i\i ]n cale!
S[ ias[...
Doamn[ profesoar[, azi noi avem grij[ de Lucic, ]=i propu-
!% ne, pe nea=teptate, cineva serviciile.
Cine, noi?
Noi, Cat`ru =i Grecu.
Foarte bine, dragii mei, se-nvioreaz[ diriginta. Cu Oprea
=i E=anu vorbim mai t`rziu... Voi acum merge\i ]n calea lui
Lucic, dar mai repede, c[-nt`rzii la lec\ie ]n a opta B.
Cat`ru =i Grecu dispar dup[ u=[, noi r[m`nem cu diriginta,
c[ci cineva e revoltat:
C`t se poate s[ mai patrul[m ]n jurul lui Lucic? Au trecut
mai bine de trei luni de la opera\ie!
Diriginta ]ns[ n-aude.
G`ndurile =i ochii ]i fug de la un geam la altul: nu se arat[
Lucic?
Cineva ]i spune c[ Lucic ]l face pe nebunul, de mult s-a
]ns[n[to=it, dar ea n-aude, se tot uit[ prin geam.
Iat[-l!
Apare Lucic.
}n dreapta lui e Grecu, ]n st`nga Cat`ru.
Bun[ ziua, Lucic, se repede spre el diriginta, ]l pip[ie, ]l
m`ng`ie. Cum te sim\i, pui=or?
Bini=or, apleac[ ochii =ire\i Lucic.
Te mai doare apendicita?
Doare.
Unde l-a\i g[sit? se intereseaz[ diriginta.
A=tepta la sta\ia de troleibuz, explic[ Cat`ru.

COPILUL
TERIBIL
A=a-i, sare diriginta. Cum s[ vin[ s[rmanul, dac[-l doare...
Grecu, Cat`ru, v[ rog s[ fi\i p`n[ la sf`r=itul lec\iilor cu ochii

H
pe d`nsul, nu cumva s[-l izbeasc[ cineva... =ti\i ce poate s[
se ]nt`mple?
Dar eu n-am f[cut temele... sc`nce=te fals Lucic =i iar
pleac[ ochii =ire\i.

NICOLAE
ESINENCU
S[rmanul... ]l c[ineaz[ profesoara, cum s[ mai faci
temele dac[ te mai doare... Las[, mai vorbesc cu profesorii.
S[ nu-l ]ntrebe p`n[ la sf`r=itul anului! zice cu r[utate
cineva, dar diriginta are p[rerea ei ]n aceast[ privin\[.
!%
Dac[ va fi nevoie, va fi ajutat p`n[ la sf`r=itul anului.
Nu e treaba voastr[! Nic[, Grecu, m-a\i ]n\eles, s[ fi\i cu ochii
pe Lucic... of, fug c[-nt`rzii!
+i fuge.
Parc[-i mama mea.
Diriginta iese, Lucic arunc[ geanta pe banc[.
Ura! url[ el, am sc[pat =i azi de lec\ii!
Chimista vine! anun\[ careva, =i ]n clas[ se face lini=te.
Scot cartea =i o pun lini=tit pe marginea b[ncii.
XI

Chimista e, cum s-ar zice, veterana =colii. Pred[ aici chiar


din prima zi a inaugur[rii =colii nr. 17, fapt cu care se m`n-
dre=te grozav. Ea a fost repartizat[ ]ncoace dup[ ce a terminat
universitatea. E o profesoar[ sever[, dar bun[.
C[l[torul r[m`ne c[l[tor, zice ea ori de c`te ori se-nt`m-
pl[ s[ facem vreo boroboa\[. Ne zice c[l[tori, pentru c[
suntem aduna\i aici de prin alte =coli.
Cum s[ ]n\elegem? ]ntreab[ ba un elev, ba altul, c`nd
ne pi=c[ cu vorba.
C[l[torul n-are mam[, n-are tat[.
Da noi avem =i tat[, =i mam[.
C[l[torul nu prinde nic[ieri r[d[cini... ]i este totuna la
COPILUL

care mas[ se a=az[, cu cine st[ la mas[.


TERIBIL

Nu ]ns[ =i ce m[n`nc[! c[ut[ s[ se m`ndreasc[ Gondea


c[ este =i el c[l[tor, =i se pomeni chemat la r[spuns.

H Care-i formula apei?


}]...
Treci la loc, doi!
Pentru ce?
NICOLAE
ESINENCU

C[l[torul, Gondea, caut[ numai m`ncare bun[, el nu


face treab[ nic[ieri. +coala din care ai fost exmatriculat, dup[
c`t =tiu, e o =coal[ bun[. Ai fost coda=, nu?
S-a a=ezat Gondea ce-avea s[ zic[?
!%
Stratu, =i tu e=ti c[l[tor? m[ ]ntreab[ chimista ]n ziua ]n
care m[ descoperi pentru prima dat[ la ora de chimie.
Da, m[ b`lb`i.
Poftim, ]nc[ un patriot, f[cu ea, ca =i cum clasa n-ar fi
=tiut c[ =i eu sunt c[l[tor. Din care =coal[, m[ rog, ai nimerit
aici?
Din =coala nr. 10.
E o =coal[ bun[. Ce-ai f[cut pe acolo de te-au ]mpins
la noi?!
Nimic.
Nimic na=te nimic.
N-am f[cut nimic, zic =i o privesc drept ]n ochi, doar ]i
vorbeam adev[rul... de altfel, ce puteam s[-i mai spun? Nu
eram eminent =i c`nd s-a cerut reducerea unui anumit num[r
de elevi, am nimerit printre ace=tia...
Aa... f[cu ea =i-mi spuse amabil s[ m[ a=ez. Dar nu uita
c[ tot c[l[tor r[m`i, asta ]ns[ nu te poate ]mpiedica s[ devii
]ntr-o bun[ zi elev exemplar... nu uita! Caut[ s[ prinzi ]n via\[
r[d[cini. Zilnic le vorbesc colegilor t[i =i mi se pare c[ vorbesc
]n v`nt... Nici boab[ de chimie nu =tiu, iar omul, f[r[ r[d[cini,
repet, mult nu tr[ie=te...
Cuvintele ei m-au p[truns at`t de ad`nc, ]nc`t era c`t pe
ce s[ izbucnesc ]n lacrimi. Doamn[ profesoar[, am vrut s[-i
strig, eu am avut r[d[cini, =i r[d[cinile mele sunt acolo, ]n
=coala mea, ]ntre elevii =i profesorii mei, care m-au ]nt`mpinat

COPILUL
=i m-au crescut p`n[ ]n clasa a =aptea... Am vrut s[-i spun c[

TERIBIL
nu are dreptate, c[ci nu eram a=a cum m[ consider[. M-am
g`ndit s[-i strig, dar privirea ei deveni rece, ridic[ catalogul
de pe mas[, ]l puse subsuoar[ =i-ntreb[ r[spicat, de altfel ca
=i acum:
Cine-i azi de serviciu?
H
NICOLAE
ESINENCU
Izb`nd[.
Izb`nd[, ia clasa ]n primire =i, pe v`rfurile degetelor, v[
prezenta\i ]n cabinetul de chimie.
Fie c[ chimista vorbe=te mereu adev[ruri, fie c[ chimia e
totdeauna prima lec\ie, dar elevii o ascult[ cu supu=enie.
!%!
Ne ridic[m, l[s[m ]ncet b[ncile, lu[m c[r\ile de chimie
sub bra\ =i pornim pe v`rfurile degetelor.

}n coridor suntem ]nt`mpina\i de fizicianul care, la ora


asta, nu o dat[, se ]nt`lne=te cu chimista.
Unde-i t`r`i? ]ntreab[ el.
}n primul r`nd, r[spunde aspru chimista, nu-i t`r`i, ci-i
]nso\esc. }n al doilea r`nd, eu nu las elevii s[ intre de capul
lor ]n cabinet, cum fac unii. Dotarea cabinetului cost[ bani
grei, s-a investit un pumn de bani pentru a educa genera\ii
]ntregi...
Vre\i s[ spune\i c[ eu sunt... se apleac[ la urechea ei ]n
asemenea cazuri fizicianul, sur`de, noi ]ns[ auzim ce-i spune
profesoarei noastre. Vre\i s[ spune\i c[ =i eu... las elevii ]n
cabinetul de fizic[ s[ fac[ ce doresc p`n[ la sosirea mea?!
N-am spus a=a, r[spunde tare chimista. Ai auzit ce cred
despre munca mea =i despre =coal[, despre datoria mea de
pedagog, zice =i-=i caut[ de drum. }nainte ]ns[ de-a li se
desp[r\i c[ile, chimista ]i mai aminte=te:
Colega, e timpul s[ te pui pe treab[, s[ iei exemplu de
la noi, i=tilal\i profesori din =coal[, care facem c`te ceva. }n
=coal[ sunt =i copii buni, nu uita. E=ti pedagog!
+i-l p[r[se=te.
C`nd ajungem ]n fa\a cabinetului de chimie, ne spune s[
ne d[m la o parte, s[ deschid[ u=a.
COPILUL

Intra\i c`te unul, porunce=te.


TERIBIL

Gondea s[ intre ultimul! caut[ s[ rup[ tradi\ionala ordine


Gondea.

H Gondea poate s[ nu intre, zice chimista. Dar dac[ Gondea


insist[, m[ rog, ]i pot da chiar =i un sfat. Ia-l =i pe Cat`ru, te
rog, ]l sf[tuie=te ea.
NICOLAE
ESINENCU

Cat`ru nici la alte obiecte nu str[luce=te, dar la chimie


s[ te p[zeasc[ sf`ntul s[-l auzi.
De ce, m[ rog, una-dou[ Cat`ru... se revolt[ acela, mai
este =i Doc, nu se =tie de ce ]i vine mereu pe limb[ numele meu.
Cum ]l pi=c[ cineva, m[ ]mpinge pe mine ]nainte.
!%"
S[ treac[ s[ =tearg[ tabla, anun\[ profesoara, =i Cat`ru
chicote=te.
Pentru o clip[, ]mi trece prin fa\a ochilor mama, tata, cion-
d[neala de diminea\[, ruga mea f[r[ sf`r=it s[ fiu ]nscris ]n
=coala veche, =i r[bufnesc:
Ba n-am s-o =terg... +i, ]n genere, s[ =ti\i c[ de azi ]nainte
n-am s[ =terg niciodat[ tabla. S-a terminat! zic =i m[ a=ez ]n
banc[.
Ce, m[ rog, a dat peste tine? se mir[ chimista, mi s-a
p[rut c[ ai ]n\eles c`te ceva dup[ discu\ia pe care am avut-o
adineaori... Deci, c[l[torul r[m`ne c[l[tor?
S[ nu mai ]ndr[zni\i s[-mi spune\i a=a, am vrut s[ sar pe
loc ]n picioare, s[ strig, ba chiar mi-am =i ]ncordat picioarele,
dar le-am l[sat sub banc[ a=a cum st[teau. Oare are drep-
tate? Nu am rugat-o o jum[tate de or[, diminea\a, pe mama
s[ fac[ tot ce poate, dar s[ m[ transfere ]n =coala copil[riei
mele?
Bine, zice chimista, atunci s[ =tearg[ tabla altcineva.
Nimeni altcineva nu poate s[ =tearg[ tabla, nu se las[
Gondea. La noi ]n clas[ Doc se pricepe ]n a=a ceva, numai
Doc. Astfel a hot[r`t clasa. El a venit ultimul ]n clasa noastr[
el =terge tabla! Nu-i a=a, Doc? Cam de ce s[-\i ia p`inea?!
Doc, mi se adreseaz[ cu voce mai dulce profesoara. +i
eu =tiam c[ numai tu =tergi tabla, nu te sup[ra...
Am =ters-o... caut s[ protestez, dar acum cu o jum[tate

COPILUL
de gur[, s[ nu izbucnesc ]n lacrimi.

TERIBIL
Chimista nu-i de vin[ c[ eu sunt nenorocit... De ce m-a=
purta r[u cu ea?!
Pun m`inile pe banc[, plec fruntea peste m`ini.
Cer iertare, Doc, zice pe nea=teptate profesoara =i se
apuc[ s[ =tearg[ tabla.
H
NICOLAE
ESINENCU
Nimeni nu se a=tepta la a=a ceva.
Oricum, ]n cabinet e lini=te, =i lini=tea apas[ r[u asupra
celor care nu si-au preg[tit tema.
Doamn[ profesoar[, sparge t[cerea, ]ndoielnic, Lucic.
Te-ascult, Lucic.
!%#
Doamna dirigint[ v-a pus la curent despre situa\ia mea?...
Mi-a vorbit... dar ce s-a ]nt`mplat? ]ntreab[ profesoara,
]=i aminte=te de ceva, arat[ nemul\umit[. Poftim, ]nc[ un
erou... A=az[-te, pr[p[ditule!
V-am spus: chimista taie, nu alege.
Noi r`dem, Lucic ]ns[ a sc[pat de o not[ proast[ la chimie.
Ne prive=te biruitor. Ba mai are ceva de spus.
Doamn[ profesoar[! zice el.
Ce s-a ]nt`mplat? se mir[ profesoara.
Doc v[ roag[ s[-l ]ntreba\i tema... se uit[ la mine Lucic,
r`nje=te...
XII

Avem =i doi clovni ]n clas[, Nacu =i Tacu. Reprezenta\ia lor


]ncepe chiar din clipa ]n care se aude sunetul la recrea\ie =i \ine
p`n[ se anun\[ ]nceputul lec\iei urm[toare. Cine vrea ascult[,
cine nu poate s[ ias[ afar[. Tacu, de obicei, ne informeaz[
despre cele mai tr[snite nout[\i ale zilei, Nacu ne ridic[ buna
dispozi\ie cu bancuri. Tacu: +ti\i oare c[... Nacu: Z`mbi\i,
v[ rog!.
Eu a= zice c[ face s[-l ascul\i pe Tacu,care este o enci-
clopedie, =tie o sumedenie de nout[\i din domeniul =tiin\elor.
Adesea ]ns[ e greu s[-l ascul\i. Elevii sunt g[l[gio=i, unii ]l
]ntrerup, d`nd prioritate celuilalt, lui Nacu, bancurilor lui
proaste, al\ii pur =i simplu le cer am`ndurura s[ ]nceteze
COPILUL

comic[riile ca s[ se preg[teasc[, ]n lini=te, de lec\ia urm[-


TERIBIL

toare. +i-i p[cat. Tacu are obiceiul s[ nu repete nout[\ile. Le


difuzeaz[, cum ]i place s[ spun[, doar o singur[ dat[. Le-ai

H prins bine, nu aleluia.


Tacu =i Nacu, fiecare ]n felul lui, prezint[ spectacolul, iar
elevii b`z`ie ca ]ntr-un =tiubei. Personal, a= vrea s[-l ascult
pe Tacu, poate spune ceva nou ]n ceea ce prive=te zborul
NICOLAE
ESINENCU

navei cosmice americane Mariner, lansat[ spre Jupiter. Mai


exist[ oare via\[ ]n cosmos?
T A C U : +ti\i oare c[... ]n capitala Republicii Moldova
temperatura medie anual[ este egal[ cu + 9,1 grade?
!%$
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! +ti\i ce-i aceea vitez[ cosmic[?
Viteza cu care fug eu de la =coal[!
T A C U : +ti\i oare c[... suprafa\a lacului din Valea Morilor
e de 36 hectare?
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! P r o f e s o r u l : De ce, elevule, te
emo\ionezi a=a? Te temi de ]ntreb[rile mele? E l e v u l : Nu,
m[ tem de r[spunsurile mele.
T A C U : +ti\i oare c[... popula\ia p[m`ntului num[r[ 4,5
miliarde de oameni? Potrivit calculelor efectuate de speciali=tii
]n problemele demografice, popula\ia planetei noastre cre=te
cu 172 oameni pe minut, 250 mii pe zi =i 90 de milioane pe an.
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! +eful de club (unui individ care
\inea cu orice pre\ s[ p[trund[ ]n club): Matale n-o s[ intri,
taic[. I n d i v i d u l , mirat: De ce? + e f u l d e c l u b : La adunare
va trebui s[ batem din palme, iar mata ai numai o m`n[.
T A C U : +ti\i oare c[... Un inginer sco\ian a creat un model
interesant de avion? Avionul are dou[ locuri =i e f[cut din
plastic. Pentru economie de spa\iu ]n hangar, aripile pot fi
str`nse ]n fuzelaj. Un motor de 95 cai-putere dezvolt[ o vitez[
de 300 de kilometri pe or[ =i permite pilotului s[ str[bat[,
f[r[ escal[, o distan\[ de 1500 de kilometri. Greutatea
avionului e de numai 280 de kilograme.
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! }n ograda unei b[tr`ne s-a g[sit
o bomb[. O \inea chiar l`ng[ prag, ]nc[ din timpul r[zboiului.
Dumneata =tii ce-i asta? o ]ntreab[ cineva. Nu, r[spunde

COPILUL
b[tr`na, bat sapa pe ea.

TERIBIL
T A C U : +ti\i oare c[... din Jupiter ar putea fi f[cute 1300
de sfere cu acela=i diametru ca =i cel al P[m`ntului?
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! Un \[ran, dup[ ce s-a jeluit poli\iei
c[ i s-a furat pufoaica, se-ntoarce ]n sat, intr[ ]n cas[ =i deodat[
]ncepe s[ r[cneasc[: Am g[sit-o! Am g[sit-o! Unde?!
H
NICOLAE
ESINENCU
]ntreab[ lumea curioas[. Sub maiou! Da unde era
maioul? Pe mine!
T A C U : +ti\i oare c[... albinele reu=esc s[ zboare =i ]n
\inuturile arctice, =i ]n de=ert? C[ldura excesiv[ sau gerul nu
le prea incomodeaz[. Cum de izbutesc astfel de performan\e?
!%%
R[spunsul l-a g[sit un cercet[tor american care, dup[ experi-
mentele f[cute, e de p[rere c[ albina anihileaz[ excesul de
c[ldur[ cu ajutorul unui mecanism foarte ingenios. C`nd sunt
\inute la temperatura de 46 grade Celsius, albinele secret[
pic[turi de nectar care se evapor[. Apari\ia unei pic[turi de
nectar pe acul albinei provoac[ o r[cire cu c`teva grade a
temperaturii corpului ei. Dup[ aceea ele ]nghit nectarul =i din
nou ]l elimin[, dac[ temperatura se ridic[, =i tot a=a...
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog!...
+i pentru prima dat[ cei din clas[ izbucnesc ]n hohote,
r`d ]ns[ nu de cele spuse de Nacu, ci de altceva, =i anume,
de apari\ia ]n clas[ a unei femei \in`nd ]n m`n[ un ceauna=
acoperit.
Femeia s-a oprit ]n fa\a clasei, se uit[ buim[cit[ la cei ce
hohotesc; elevii, ]ns[, care se aflau afar[, n-o las[ mult pe
g`nduri, o ]mping ]n clas[, o-nconjoar[ =i-i iau ceaunul.
M`nc[m sarmale! strig[ mai tare dec`t to\i Gondea =i
ridic[ ceaunul deasupra capului, ]nc`t nimeni nu poate s[-l
ajung[. M`nc[m sarmale!
}n c`teva clipe se clarific[ totul. E ziua de na=tere a lui T[b[citu.
Mai c[ uitasem. Alta ]ns[ e ]ncurc[tura. Zilele de na=tere le
s[rb[torim ]n timpul recrea\iei mari, mama lui T[b[citu ]ns[...
+i, s[ vezi, a venit cu ceaunul cu sarmale la =coal[!
Mam[, \i-am spus... sc`nce=te ru=inat T[b[citu.
Da ce mi-ai spus, puiule? nu pricepe mama.
COPILUL

Mam[, \i-am spus...


TERIBIL

Lui T[b[citu ]i este ru=ine c[ mama sa a adus ]n clas[...


Ce mai, un ceaun cu sarmale n-a adus ]nc[ nimeni la

H =coal[!
P[rin\ii aduc cutii cu bomboane, ciocalat[, tort, mere, dar...
Ce-am f[cut r[u, puiule! se mir[ mama lui T[b[citu.
NICOLAE
ESINENCU

C`nd \i-am spus, mam[, s[ vii?...


D-apoi am vrut s[ aduc s[rm[lu\e c[lde, puiule...
Taci, T[b[citule, strig[ mai tare dec`t to\i Gondea. Nu
te sfii! Ai o mam[ genial[! strig[, se a=az[ direct pe podea,
pune ceaunul ]ntre picioare =i se apuc[ s[ ]nfulece sarmale.
!%&
Cum de-ndr[zne=ti?! apare ca din p[m`nt diriginta,
]n=fac[ ceauna=ul de la Gondea.
Gondea r[m`ne z[p[cit cu o sarmal[ ]n m`n[.
Diriginta o descoper[ pe mama lui T[b[citu.
Dumneavoastr[! Ah, sunt fericit[ c[ v[ v[d... se aproppie
de ea, s[ v[ pup!
+i femeile se cuprind, se s[rut[.
V[ a=teptam s[ veni\i la recrea\ia mare! parc[ s-ar dezvi-
nov[\i nu se =tie de ce diriginta noastr[.
Am vrut s[ le-aduc c[ldu\e! parc[ s-ar dezvinov[\i =i
mama lui T[b[citu.
A=a-i... =i mie ]mi plac c[ldu\e, sur`de diriginta.
Nu =tie unde s[ pun[ ceauna=ul, ca s[ ia =i ea o sarmal[.
Gondea, ]ntre timp, =i-a revenit, a m`ncat sarmala =i iar ]n=fac[
ceaunul.
}l \in eu, doamn[ profesoar[.
Ba nu, o s[ m[n`nci toate sarmalele! strig[ clasa.
Doamna profesoar[ se apuc[ s[ fac[ ordine, ]ns[ nu mai
are c`nd se aude sunetul!
Aoleu! zice =i tot atunci g[se=te solu\ia. Alinia\i-v[, v[
dau la to\i c`te o sarmal[ =i ne desp[r\im... Doc, ce a=tep\i?
Eu am m`ncat deja...
Nu vrei s[-l s[rb[torim pe T[b[citu?
Am spus doar c[ am m`ncat o sarmal[.
Iar o faci pe originalul?! Zici c[ nu vrei s[ =tergi tabla?!

COPILUL
Tot ce m[ leag[ de =coala asta m[ enerveaz[, ]mi ridic[

TERIBIL
s`ngele la cap.
N-am =ters =i nici n-am s[ =terg! declar.
Opre=te-te, opre=te-te... caut[ s[ m[ potoleasc[
diriginta. Te-ai =i pornit de-acum... Ei sarmala? Hai, c[ to\i
au luat!
H
NICOLAE
ESINENCU
Am spus c-am m`ncat!... Da\i-i domnului profesor! zic
hot[r`t =i ar[t spre profesorul de =tiin\e sociale care tocmai
intra pe u=[.
C[ bine zici, sare diriginta noastr[ =i-i v`r[ =i domnului
profesor o sarmal[ ]n m`n[. Numai una a r[mas, domnule
!%'
profesor, m[ ierta\i!
Cu ce ocazie? ]ntreab[ sur`z`nd acela.
Azi l-am s[rb[torit pe T[b[citu, e ziua lui de na=tere.
Da? +i eu ce fac cu sarmala?
M`nca\i-o! ]l ]ndeamn[ o elev[.
M`nca\i-o! strig[ clasa ]n cor.
Domnul profesor pune sarmala ]n gur[.
Felicit[rile mele! ]i ]ntinde m`na Gondea, dup[ ce profe-
sorul ]nghite sarmala.
Cu ce ocazie m[ felici\i, Gondea? trece profesorul spre
mijlocul clasei, uit`nd, se vede, de sarmala m`ncat[.
Cu ocazia zilei sarmalei! r`nje=te Gondea.
Faci =i azi, totu=i, o nebunie, nu?... zice domnul profesor,
dar Gondea nu mai aude, ]l bate cu palma pe spate pe
T[b[citu, care moare de ru=ine.
Ai o mam[ de aur... Nu =tii, la recrea\ia mare mai aduce
un ceaun?
A=az[-te, Gondea, ]l ast`mp[r[ domnul profesor. Am
adus alt ceaun... uite-l, e dup[ u=[, =i cum zice, u=a se deschide
=i ]n prag apare un str[in. Va asista la lec\ie, anun\[ autoritar
domnul profesor =i-l invit[ pe str[in: Poftim, lua\i loc.
}n clas[ s-a l[sat o lini=te de morm`nt. La tot ce vrei ne
a=teptam, asistent ]ns[ nu ne-am dorit.

XIII
COPILUL
TERIBIL

Se poate spune c[ lec\ia de =tiin\e sociale a =i ]nceput.


Gondea!

H Ascult, se ridic[ Gondea z[p[cit.


Profesorii nu-l prea scoate la r[spuns pe Gondea ]n zile
obi=nuite, dar[mite... Poate e o ]ncurc[tur[? Gondea se uit[
NICOLAE
ESINENCU

]n jur... Nu, nu-i nici o ]ncurc[tur[, profesorul anume lui i se


adreseaz[.
Treci, alte\[, la r[spuns.
Alt[ dat[ Gondea ar mai discuta, dar acum n-are ]ncotro,
!& e prezent asistentul! Iese ]n fa\a clasei.
Felicit[rile mele, ]i prinde profesorul m`na, i-o scutur[
el de data asta.
Gondea acum pare =i mai buim[cit.
Cu ce ocazie? se uit[ c`nd la asistent, c`nd la domnul
profesor.
Pentru c[ e=ti scos la r[spuns...
Aaa... face Gondea =i pe loc se reg[se=te. Da de ce n-o
scoate\i s[ r[spund[ pe Dada?
Abia acum observ[m c[ Dada lipse=te din clas[.
B[ie\i, =ti\i ceva!... zice Dada ap[r`nd ca fulgerul pe u=[.
Z[rind ]ns[ asistentuul, bate ]n retragere, d[ bine\e: Bun[ ziua!
S[-i str`ng m`na =i Dadei, zice domnul profesor.
Nu face! strig[ deodat[ Gondea.
De ce, m[ rog? ]=i retrage m`na domnul profesor.
Comisia o s[ ne dea de ru=ine.
Domnul profesor ]=i v`r[ m`inile ]n buzunar, sur`de.
Mda, Gondea, faci progrese... zi-i, s[ te-auzim, tema!
Salvarea noastr[, totu=i, e domnul profesor, care nu cere
s[ r[spunzi strict la ]ntrebare, ci las[ s[ plute=ti prin =tiin\ele
sociale.
Principalul, zice el, e s[ ne vad[ c[ chibzuim cu mintea
noastr[, c[ judec[m.
Cred c[ de aceea =i-a astupat urechile asistentul, s[ nu
aud[ cuget[rile lui Gondea, care ]n domeniul teoriei luptei
de clas[ sun[ cam a=a: tu ai, iar eu n-am; eu te ciom[gesc

COPILUL
=i-\i iau ce ai; acum eu am, tu n-ai, =i-i r`ndul t[u s[ m[

TERIBIL
ciom[ge=ti; apoi eu te ciom[gesc, apoi tu m[ ciom[ge=ti,
apoi eu, apoi tu.
De ajuns, Gondea, ]l opre=te domnul profesor, c[
ame\esc...
S[ m[ ierta\i, dom' profesor, eu vorbesc popular, nu pot
H
NICOLAE
ESINENCU
g`ndi, dac[ nu vorbesc popular.
Nu-i vorba de asta... Dup[ spusele tale, Gondea, lupta
de clas[ niciodat[ nu se termin[.
Ba se termin[, nu se las[ Gondea. C`nd vor disp[rea
clasele. A=a scrie ]n carte, z[u.
!&
Mda, face domnul profesor. Felul t[u de exprimare las[,
totu=i, de dorit. S[ auzim ce spun Marx =i Engels despre familia
burghez[. Ai auzit de a=a ceva?
Auzit, z[u.
Zi-i.
Familia burghez[ se bazeaz[ pe capital, pe c`=tigul
privat...
Hai-hai... sur`de domnul profesor. Imperialismul mondial
d[ ]napoi ]n fa\a ta...
Familia burghez[... Burghezul vede ]n so\ia sa o simpl[
unealt[ de produc\ie, o sap[.
Ei, dar care este locul femeii ]n societatea noastr[?
S-o lu[m pe mama...
De ajuns. Dac[ o s[-\i mai cizelezi, Gondea, unele fraze
=i o s[ te \ii de carte, ]l opre=te domnul profesor, z[u c-ai s[
pui ]ntr-o zi imperialismul mondial pe fug[... Trei.
O not[ luat[ prin munc[, dom' profesor, nu-i a=a?
]ntreab[, se agit[ Gondea; a atins azi, se poate spune, culmea
succesului.
A=a-i, Gondea.
Str`nge\i-mi m`na, zice Gondea, dar domnul profesor
se d[ la o parte.
Las[, Gondea, am s[-i str`ng m`na Dadei... zice =i se
adreseaz[ fetei: Dada, ia spune-mi ce =tii despre stat.
Ah! regret[ Gondea, eu =tiu s[ r[spund =i la ]ntrebarea
COPILUL

asta!
TERIBIL

+tii, fiindc[ ai dat m`na cu comisariatul! precizeaz[ nu


se =tie de ce Zg`rcea.

H Domnul profesor nu-i ia ]n seam[ nici pe Zg`rcea, nici pe


Gondea. Se a=az[ pe scaun, ar[t`nd c[ e gata s-o asculte
cu mare luare aminte pe Dada. }=i amimte=te ]ns[ de ceva, se
NICOLAE
ESINENCU

ridic[.
R[m`i pe loc, Dada, zice.
De ce? se intereseaz[ Gondea. Dup[ ce a luat nota trei
a devenit foarte activ. Profesorul ]ns[ are p[rerea sa despre
toate. Vrea s[-l asculte, de exemplu, pe Zg`rcea. Iat[ c[-l
!&
z[re=te pe Lucic care, speriat de ]ntreb[rile domnului profesor,
ar vrea s-o =tearg[ din clas[. Lucic, ]ncotro?
Lucic se preface c[-l doare locul operat, se \ine cu bra\ul
de burt[ =i se-ndreapt[ spre u=[.
Afar[... ]ng`n[ el. N-a vorbit cu dumnea diriginta...?
Aaa... face domnul profesor. Du-te, Lucic, dac[ te
doare... ]l conduce cu privirea p`n[ la u=[ =i ofteaz[. Eh,
dac[-a= fi eu director!
Lucic nu-i incomodat. Chicotind dispare dup[ u=[.
M[ str[duiesc s[ ascult cum r[spunde Zg`rcea, mai mult
]ns[ m[ intereseaz[ asistentul.
Ce face?
Scrie.
Ce face?
Scrie.
Ce face?
Iar scrie?!
Se uit[ la tabl[ scrie, se uit[ ]n tavan scrie, se uit[ la
podele scrie, se uit[ pe pere\i scrie.
Scrie!
}mi trec multe g`nduri prin cap, dintre care trei mi se par
mai importante.
Primul: de unde-i oare inspectorul, de la minister?
Al doilea: ce-ar fi s[-i spun durerea mea?
Al treilea =i care ]mi d[ mai mult[ speran\[: oare nu se vor

COPILUL
desfiin\a, ]n urma vizitei lui, clasa =i =coala asta, eu nimerind

TERIBIL
din nou, ca prin minune, ]n scumpa =coal[ a copil[riei mele?
Se aude ]ns[ sunetul, =i totul se destram[. Observ[m:
asistentul nu pleac[, num[r[ b[ncile, scaunele, pip[ie tabla...
scrie.
Afl[m c[ asistentul nu este altcineva dec`t noul administrator
H
NICOLAE
ESINENCU
al =colii, care, dup[ c`te vede\i, s-a =i apucat serios de munc[.
De aceea scria =i scria?
De aceea se tot uita pe pere\i, la tabl[, la podele, la b[nci?
+i numaidec`t ]n timpul lec\iei trebuia s[ fac[ lucrul acesta?
N-a g[sit alt timp pentru a=a ceva?!
!&!

XIV

Doc, hai afar[, m[ ]ndeamn[ Gondea.


Gondea pare, nu =tiu cum, indispus, obosit.
Afar[, totu=i, n-a= vrea s[ ies.
Mergi?
Ce s[ fac?
+tiu, obosit de at`ta carte, la recrea\ia a doua Gondea se
duce, de obicei, s[ mai trag[ o \igar[.
Nu te-ai s[turat de parfumul din clas[?! nu m[ las[ Gondea.
Are dreptate. Aerul din clas[ e greu.
Ie=im ]mpreun[.
Ah, dac[ m-ar lua odat[ la armat[! ofteaz[ Gondea,
cobor`nd scara.
Nu pentru prima oar[ ofteaz[ Gondea, c`nd ]i vine ideea
asta. De c`te ori s-a ]nt`mplat s[-l ]nso\esc afar[, la o \igar[,
totdeauna am auzit din gura lui aceea=i vorb[. Trage un fum
de \igar[, sloboade fumul ]n rotocoale =i ]ncepe:
Am fost la comisariat, dar ]mi spun s[ termin mai ]nt`i
=coala... Ba m-au =i amenin\at... Zic, dac[ n-am s[-nv[\ bine,
au s[ m[ treac[ ]ntr-un batalion disciplinar... Hm, ei cred c[
m[ sperie... S[ m[ trimit[ m[car =i nu =tiu unde, numai s[
scap odat[ de =coal[, de ora=ul ista, de toate...
Uneori nu-l ascult pe Gondea, =ed ]n preajma lui, el fumeaz[,
COPILUL

iar eu m[ g`ndesc la te miri ce, de obicei, la nimic, adesea


TERIBIL

]ns[ ]l ascult =i mi se pare c[-l ]n\eleg foarte bine. Parc[ am


avea aceea=i durere. Cred c[-i aceea=i. At`t c[ eu visez s[

H m[ ]ntorc ]n =coala copil[riei, iar el viseaz[ s[ fug[ undeva,


c`t mai departe.
Gondea, nu-\i place s[ ]nve\i? l-am ]ntrebat c`nd l-am
auzit prima oar[ vorbind despre armat[.
NICOLAE
ESINENCU

C`ndva ]mi pl[cea... r[sufl[ ad`nc Gondea, pe loc ]ns[


se ]nveseli, glumi: Mi-a pl[cut s[-nv[\ c`nd eram c`t lingura,
=i profesoara se purta cu mine ca o mam[...
Gondea, l-am ]ntrebat atunci, =i tu e=ti dintre cei transfera\i
!&"
]n =coala asta?
Aici to\i sunt transfera\i!
+i ]n ce =coal[ ai ]nv[\at?
E-he... f[cu Gondea, mai ]nt`i la =coala nr. 1
Ai ]nv[\at =i la =coala nr. 1?
Nu crezi?! }ntreab[-l pe Lucic. Na, fumeaz[!
Nu fumez... ]i spusei =i mai mult nu-l ]ntrebai nimic, dar
mi se pare c[ ]n clipa aceea am ]n\eles de ce Gondea este
a=a cum este. E =i el unul dintre cei dezr[d[cina\i. Muta\i din
=coal[ ]n =coal[. Unii, se vede, pot ]nv[\a =i ]n alte =coli, al\ii
]ns[... ca mine!... +i-apoi Gondea nici tat[ n-are!
C`nd ie=im din =coal[, ne ajunge din urm[ Dada.
B[ie\i, =ti\i ceva!? strig[ ]nc[ de pe sc[ri.
+tim, =tim... zice plictisit Gondea =i m[re=te pasul, dar
Dada nu se las[.
B[ie\i, nu v[ sup[ra\i c[ merg cu voi?
Da unde, crezi, ne ducem noi? vrea s-o opreasc[
Gondea.
Pe Dada ]ns[ n-o opre=te nimeni.
Gondea, de ce e=ti r[u?! Poate c[ vreau s[ merg cu Doc,
nu cu tine... Doc, m[ la=i s[ merg cu tine? ]ntreab[ Dada.
Strada-i larg[... ]i spun ca totdeauna, c[ altceva Dadei
n-am ce-i spune.
Ie=im din curtea =colii =i ne ridic[m ]n sus ]n lungul str[zii.
Lumea vine ]n cale, lumea ne ajunge din urm[... Greu de

COPILUL
TERIBIL
spus acum cine suntem elevi sau pur =i simplu pietoni.
Gondea ]ns[ nu-=i aprinde ]n strad[ \igara. Ne oprim, ca de
obicei, dup[ gardul unei d[r`m[turi, unde el ]=i scoate chib-
riturile.
Doc, ]nc[ nu fumezi? H
Nu, nu fumez...

NICOLAE
ESINENCU
Ah, dac[ m-ar lua odat[ la armat[... zice Gondea
slobozind fum de \igar[ =i uit`ndu-se la cer.
Ai mai fost la comisariat? ]l ]ntreb.
Ce s[ caut acolo?... }nainte luau =i cu trei clase, acum
]ns[... !&#
E=ti un prost, zice Dada =i se strecoar[ prin gardul de
al[turi, dispare.
Am observat c[ de c`te ori Dada se ia dup[ noi, dup[ un
timp se strecoar[ prin gard, apoi strig[ la Gondea, ]l cheam[.
Cred c[ fumeaz[ =i ea. Altfel de ce l-ar chema?
Curios, =i-acum o s[-l cheme?
+i de ce, m[ rog, sunt un prost?! strig[ din urma ei Gondea.
N-am ochi s[-i v[d pe solda\i... vine vocea Dadei de
dup[ gard.
T[cere.
Curios, o s[-l cheme =i azi sau nu?
Gondea! se aude deodat[ vocea Dadei.
E=ti o proast[, zice Gondea =i trage din \igar[.
Oare Gondea n-o s[ se duc[ s[-i dea s[ fumeze?
Gondea, ia vino ]ncoace!... nu se las[ Dada.
Gondea n-ar vrea s[ se ridice.
Se uit[ ]nt`i la mine, ca =i cum mi-ar cere sfatul s[ se
duc[ sau nu?
Ce vrei, m[ rog? ]ntreab[.
Am s[-\i spun ceva... vine de dup[ gard vocea fetei.
Gondea mai trage un fum de \igar[, se ridic[ nehot[r`t,
apoi dispare dup[ gard.
Deci, fumeaz[ =i Dada. Pe ascuns, hm.
Oare mai fumeaz[ vreo fat[ din clasa noastr[?
COPILUL

Nu-s, nu-s, deodat[ apar am`ndoi.


TERIBIL

Dada merge ]nainte, Gondea din urm[.


E=ti de acord? vorbe=te Dada, dar numai a=a ca s[

H vorbeasc[, ceea ce se pare c[ l-a z[p[cit pe Gondea.


Cu ce s[ fiu de acord?! ]ntreab[ indiferent Gondea.
Hm, pufne=te Dada. Observ c[-i face cu ochiul. Cu ceea
NICOLAE
ESINENCU

ce \i-am ar[tat.
Sfinte, ei se s[rut[ pe ascuns! Ei se s[rut[, =i eu, n[t[r[ul,
nici nu b[nuiam. Iat[ doar chi=tocul de \igar[ din care a tras
adineaori Gondea, e la picioarele mele. C`nd s-a ridicat
Gondea ca s[ treac[ prin gaur[, l-a aruncat, am v[zut cu ochii
!&$
mei, abia acum ]mi amintesc.
Ce mi-ai ar[tat? ]ntreab[ Gondea.
Fa\a Dadei p[le=te. Gura arde. Ca un mac.
N-ai v[zut?! ]ntreab[ ea =i se-ntoarce spre gaura din
gard. Atunci hai s[-\i mai ar[t o dat[...
Las[... se dumere=te deodat[ Gondea =i porne=te ]ncet
]n josul str[zii. Alt[ dat[, zice.
}l urmez pe Gondea.
Oare Gondea nu \ine la Dada?
+i atunci de ce se s[rut[?
B[ie\i, =ti\i ceva?... ]ntreab[ Dada din urma noastr[.
+tim, =tim, ]i arunc[ Gondea =i se ia pe urma unei femei
cu p[rul l[sat peste umeri.
Femeia merge ]nainte, Gondea se \ine de ea, ]i imit[ mersul,
maimu\[re=te.
Domni=oar[ Prim[var[... se adreseaz[ femeii. Domni-
=oar[...
Gondea, ]nceteaz[... ]i cere Dada, dar Gondea nici s[
aud[. }i vesel ca niciodat[. Ba chiar pare c[-i face ]n ciud[
Dadei.
Domni=oar[ Prim[var[... n-a\i vrea s[ v[ conduc?
Femeia ]=i caut[ de treab[, se duce, nu ]ntoarce capul.
Asta, se vede, ]l aprinde pe Gondea, care se maimu\[re=te =i
mai tare. Zice:
V[ cobor din cer soarele =i v[ aduc la noapte luna... z[u!

COPILUL
+i pentru mine e nepl[cut s[ urm[resc scena. Parc[ ar fi

TERIBIL
vorba de mama... unde mai pui c[ se uit[ =i lumea la noi.
Apoi, nici femeii, ]mi pare, nu-i este pl[cut s[ aud[ din urm[
un n[t[r[u.
Femeia m[re=te pasul.Cote=te chiar la primul col\.
|i-ai g[sit ]ns[ de cine s[ scapi. Gondea se \ine scai.
H
NICOLAE
ESINENCU
Domni=oar[ Prim[var[... nu se las[ Gondea, urmeaz[
femeia, dispare =i el dup[ col\...
Nu-i, nu-i, nici nu =tim ce s[ credem, c`nd deodat[ uite-l,
apare!
Gondea alearg[ =i totodat[ se \ine cu am`ndou[ m`nile
!&%
de ochiul st`ng. Oare ce s-a ]nt`mplat? Trece pe l`ng[ noi
ca fulgerul... Abia de-l ajungem din urm[.
Gondea, ce \i s-a ]nt`mplat?! o dau la o parte pe Dada.
M[ uit speriat la ochiul lui Gondea, ]nvine\it.
}i v`n[t tare?! ]ntreab[ Gondea, dar tot trage cu ochiul
s[n[tos spre col\ul de dup[ care a venit alerg`nd. V[ ]nchi-
pui\i, zice, era b[rbat! C`nd s-a-ntors cu fa\a spre mine, avea
o barb[ a=a de mare!
Bine c[ mie nu mi se ]nt`mpl[ a=a ceva.
Dada scoate b[sm[lu\a, Gondea refuz[ s-o ia.
Doar s`ngereaz[! sc`nce=te Dada.
D[ o frunz[, Doc!
Nu, Gondea, s[ nu faci o infec\ie. Ia b[sm[lu\a Dadei.
Apas[ pe ochi, ]l sf[tuie=te Dada, sau las' c-o \in eu. Te
doare?
D[-te c[ te miluiesc, se-nd`rje=te Gondea, dar tot se
mai uita spre col\ul cela de strad[.
Te temi s[ n-apar[ iar? ]l ]ntreb.
Gondea nu mai ascult[. A =i m[rit pasul.
De dup[ col\ s-a ar[tat tipul, vine direct spre noi. }ntr-ade-
v[r, poart[ o barb[ a=a de mare! Plete parc[-s de femeie,
de=i e b[rbat.
Nu =tiu ce are de g`nd s[ fac[ Dada, eu ]ns[ o iau la
s[n[toasa.
COPILUL
TERIBIL

XV

Lec\ia de literatur[ se desf[=oar[, ]n fond, ca totdeauna

H sub semnul problemelor organizatorice. Tot ce trebuia s[ fie


rezlvat ]n afara lec\iilor se rezolv[ la lec\ie. Chiar dac[ am
avea =i trei lec\ii de literatur[ la r`nd, diriginta noastr[, cred,
NICOLAE
ESINENCU

n-ar putea s[ formuleze toate ]ntreb[rile care i se isc[ ]n cap.


Ea ]ntreab[, =i noi n-auzim ce-ntreab[; noi r[spundem, =i ea
n-aude ce r[spundem.
Ce lec\ie a\i avut mai ]nainte?
!&& Tot literatura.
Gondea, ce-i cu ochiul t[u?
L-am supus unei experien\e, la chimie!
Of, fi\i aten\i, c[ data viitoare ar putea s[ v[ ]ntrebe la...
Nici o grij[.
Lucic cum se simte?
Bine. La chimie a dormit, de la =tiin\ele sociale a fugit.
A fost ]nso\it, b[nuiesc?
Desigur.
Foarte bine. Acum s[ vedem ce facem cu excursia la
fabrica de ciment.
La fabrica de ciment am fost!
Da? Atunci ne vom duce la fabrica de ]nc[l\[minte.
+i la fabrica de ]nc[l\[minte am fost!
Anul [sta ]nc[ n-am fost.
Am fost anul trecut, an\[r\.
Ei =i? Am fost =i ne vom duce =i anul acesta.
N-o s[ m[ duc nic[ieri!
Cine a vorbit?
Eu, r[spund =i m[ ridic ]n picioare.
Lini=te! cere diriginta =i se-ntoarce uimit[ spre mine. Doc,
nu-mi place cum te por\i ]n ultimul timp. Ce-a dat ]n tine?!
Nimic.
Hai, hai, Doc, te joci cu focul. Mi-au mai spus =i al\i pro-
fesori c[ r[spunzi obraznic. +ezi.
M[ a=ez, dar la fabrica de ]nc[l\[minte n-am s[ m[ duc.

COPILUL
TERIBIL
Uite c[ profesoara noastr[ ]ncepe s[ ne aud[ r[spunsurile.
M[ piseaz[. Ea crede c[ m[ piseaz[.
Scoal[ ]n picioare. A=a. Acum spune-mi de ce n-o s[ te
duci? Sau crezi c[ e=ti mai breaz dec`t restul clasei? Poftim,
]ntreb clasa: dragi copii, ne ducem la fabrica de ciment? H
Nu!

NICOLAE
ESINENCU
De ce?
Doar se vorbea despre fabrica de ]nc[l\[minte.
A, da. Ne ducem la fabrica de ]nc[l\[minte?
Ne ducem.
Doc, ai auzit? !&'
Am auzit, eu unul ]ns[ n-am s[ m[ duc. Am v[zut o dat[
cum se face pantoful =i mi-i de ajuns.
Ei =i? O s[ mai vezi o dat[, n-o s[-\i fie nimic.
Iat[, aici, ]n g`t ]mi stau pantofii ceia.
Bine, Doc. Hai atunci s[ mergem la fabrica de confec\ii.
+i-acolo ce s[ vedem?
Ei bine, dac[ nici acolo n-avem ce vedea, atunci s[ m[
ier\i...
Am fost anul trecut. Crede\i c[ s-a schimbat ceva de
atunci?
Lini=te! se enerveaz[ diriginta noastr[, se ]ntoarce uimit[
spre mine. Bine, Doc, fie cum zici. Dar spune-mi unde-ai vrea
s[ ne ducem ]n excursie? Te-ascult.
Nu =tiu, c[ nu sunt profesor.
Da eu =tiu! anul acesta vom face trei excursii.
Face\i-le...
Ce, ce?!
Ce-a\i auzit! Face\i-le, zic.
Doc, dac[ mai deschizi o dat[ gura, =tii ce te-a=teapt[?
Te trec ]n clasa B c`t ai zice pe=te. M-am s[turat!
Mda, am uitat c[ ]n ultimul timp tot mai des sunt amenin\at
c-o s[ fiu trecut ]n clasa paralel[. Cum spui ceva, \i se amin-
te=te c[ po\i fi trecut ]n alt[ clas[, ]n alt[ =coal[...
Sfinte! Dac[ a= \ine-o tot din =coal[ ]n =coal[, n-a= ajunge
COPILUL
TERIBIL

]ntr-o bun[ zi iar ]n =coala nr. 10?


}mi iau geanta =i pornesc spre ie=ire.
Stai, unde te duci?!
H }n clasa B.
Cine \i-a permis?
Dumneavoastr[ mi-a\i spus...
NICOLAE
ESINENCU

Treci ]napoi... Doc, ]ntr-adev[r te joci cu focul! Te ]ntreb:


ce-i cu tine?!
Nimic. Dar =i eu v[-ntreb: c`nd ]ncepem lec\ia de
literatur[?
!' Acum, Doc, ]ncepem! Dar mai avem ]nc[ o sumedenie
de ]ntreb[ri nel[murite. Nu =tim ]nc[ c`nd mergem ]n excursie,
apoi trebuie s[ vedem cum corespond[m... da, era c`t pe ce
s[ uit, s[pt[m`na viitoare clasa noastr[ e de serviciu pe =coal[
trebuie s[ ne preg[tim sau nu?!
Trebuie! r[spunde clasa ]n cor.
Vezi, Doc! Te rog, mai mult s[ nu te opui clasei... Deci,
dragi elevi, a r[mas s[ vedem c`nd ne ducem la fabrica de
]nc[l\[minte: s[pt[m`na viitoare sau l[s[m pentru luna
octombrie?
S[pt[m`na viitoare! r[spunde clasa.
Scriem... A=a, s-a f[cut. Acum s[ vedem ]n c`te grupe ne
]mp[r\im. +ti\i doar c[ la fabric[ n-o s[ poat[ intra ]n acela=i
timp toat[ clasa. Data trecut[ ne-am ]mp[r\it ]n dou[ grupe.
Sunt =i alte p[reri?
Nu...
M[ uit la diriginta noastr[, la mi=c[rile ei, o ascult =i m[
g`ndesc: dac[ a= fi cu adev[rat transferat ]n clasa a noua
B, oare ar pl`nge ea a=a cum a pl`ns prima mea profesoar[,
atunci c`nd a ap[rut ordinul s[ fiu trecut din clasa ei?... Ar
pune oare un cuv`nt pe l`ng[ director ca s[ nu fiu transferat
sau... Mereu m[ amenin\[ c-o s[ fiu trecut ]n clasa paralel[,
dar cum s-ar purta, dac[ s-ar adeveri spusele?
Doc!
Da, ascult.

COPILUL
Auzi ce se vorbe=te ]n clas[?

TERIBIL
Aud.
Atunci ascult[ ce se spune ]n scrisoare...
Mai departe se citesc scrisorile venite din diferite col\uri
ale lumii, de la diferi\i elevi, din diferite =coli, dar toate adresate
nou[, elevilor din clasa a noua A, deoarece =i cei care ne
H
NICOLAE
ESINENCU
scriu sunt la fel elevi ]n clasa a noua A. Coresponden\a este
o tradi\ie ]n =coal[.
Un elev din Taganrog, Ucraina, s[ zicem, care e al cincilea
]n catalogul clasei sale, trimite o scrisoare unui elev din clasa
noastr[, tot al cincilea ]n catalog. +i tot a=a. Ei ne scriu nou[
!'
=i noi trebuie s[ le r[spundem. Avem ce scrie, n-avem scriem.
Scriem. Eu personal a trebuit s[ r[spund la scrisorile unui tip
care nici nu =tie, b[nuiesc, ]n ce parte a lumii locuie=te. }mi
scrie ]ns[ regulat, r[spuns nu cere, dar ]mi pune ]ntreb[ri cu
nemiluita. Cam a=a ]ncep scrisorile lui: Aten\ie, num[rul 17
(eu sunt al =aptesprezecelea ]n catalog), s[ nu te vad[ nimeni
citind scrisoarea mea. Ai priceput? Iar eu ]\i scriu... Ce se
aude pe la voi la matematic[? Pe la noi e pr[p[d. C`nd
profesoara vine cu formule asupra noastr[, fugim ca puii de
pot`rniche prin iarb[. Personal, azi iar am luat o not[ rea.
Aten\ie! Nu te vede nimeni c[-mi cite=ti scrisoarea? A=a. Spune
cum o duc ling[ii pe la voi? }n clasa noastr[ sunt trei =i-i
zdup[cim zilnic. Zdup[cim ling[ii =i zdup[cim eminen\ii.
Odat[, din gre=eal[, b[ie\ii m-au zdup[cit =i pe mine. Oric`t
am c[utat s[ nu iau o not[ bun[ la educa\ia fizic[, n-am
putut sc[pa. Am s[rit mai departe dec`t to\i, c[ m-a izbit
careva din urm[, profesorul m-a l[udat, din care cauz[ b[ie\ii
aveau s[ m[ chelf[neasc[. P[zea, ]\i spun, de note bune! Pe
noi ne-a fericit Dumnezeu cu o matahal[ de b[rbat, de care,
cum intr[ ]n clas[, ne ascundem pe sub b[nci. Toat[ ziua cere
una =i bun[ s[ ]nv[\[m. E vorba s[ ni-l schimbe, p`n[ atunci
]ns[ p[zea st[m la fund. Ai citit scrisoarea? Acum rupe-o =i
dac[ po\i, ]nghite-o. Eu ]nghit toat[ coresponden\a. Cu
respect. Amicul t[u nr. 17.
Parc[-s blestemat. Elevii ca elevii, au noroc de o
COPILUL

coresponden\[ frumoas[, eu ]ns[... De=i =tampila de pe plic


TERIBIL

arat[ c[ scrisoarea e de undeva de la sud, eu am impresia


c[ cineva din clas[ ]=i bate joc de mine. Gondea? E=anu?

H T[b[citu?... Z[u c[ l-a= zdup[ci, dac[ a= =ti cine-i!


Doc, de ce-ai dat cu pumnul ]n banc[?
Eu?
NICOLAE
ESINENCU

D-apoi cine? Acum o clip[ ai izbit cu pumnul ]n banc[!


S[ am iertare...
Scrii cuiva?
Da.
R[spunzi la scrisori s[pt[m`nal?
!'
S[pt[m`nal.
La =coala nr. 10, ]n care am ]nv[\[t, nu se acorda a=a mare
importan\[ coresponden\ei. Pe primul plan erau lec\iile, numai
lec\iile. Coresponden\a pe urm[. }n timpul liber. La dorin\[.
Doc, m-auzi?
Aud.
Din care parte a lumii \i se scrie, c-am uitat, =i ce-\i scrie?
Din... dac[ am s[ spun, clasa at`ta =i a=teapt[... Dar
cine are dreptul s[-mi controleze coresponden\a?
Doc, nu uita c[ eu sunt diriginta.
Eu nici mamei nu-i permit s[ se uite ]n scrisorile mele.
Doc, iar r[spunzi obraznic... Ce se-nt`mpl[ cu tine?
Poftim, iar sun[ la recrea\ie =i iar n-am dovedit... Deschide\i
repede manualele. Ba nu, c[ n-o s[ mai reu=im. Citi\i ]n
continuare A doua perioad[ de dezvoltare a literaturii clasice.
Clar?
Clar, r[spunde clasa ]n cor.
Ce lec\ie urmeaz[?
Istoria, r[spunde clasa ]n cor.
H[r\ile sunt?
Nu-s, r[spunde clasa ]n cor.
Fi\i aten\i s[ nu lua\i note proaste... Sta\i c[ n-am pus
nici o not[. Cociu, ce-am avut pentru azi la literatur[?
Prima perioad[ de dezvoltare a literaturii clasice.
Prima?

COPILUL
TERIBIL
Prima.
Foarte bine. Ad[ carnetul de note... Foarte bine, Cociu!
La literatur[ to\i suntem eminen\i.

XVI
H
NICOLAE
ESINENCU
Oare vor mai juca Nacu =i Tacu?
Dup[ ce s-a ]ntrerupt la prima recrea\ie, spectacolul va
continua la recrea\ia mare. Caz rar.
T A C U : +ti\i oare c[... ]nghe\ata din z[pad[ =i sucuri din
fructe era cunoscut[ ]n China cu trei mii de ani ]n urm[? !'!
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! Tata ]=i ]ntreab[ fiul diminea\a:
Ai m`ncat omleta? Da, r[spunde fiul, da ce s-a ]nt`m-
plat? Vreau s[ te fug[resc la =coal[! r[spunde tata.
T A C U : +ti\i oare c[... la 19 mai 1910 P[m`ntul a trecut
prin coada cometei Haley? Totu=i, tr[im!
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! Mo= Lingur[ e tat[l lui Mo= Ceaun.
T A C U : +ti\i oare c[... cel mai ]nalt pisc din lume este
Everest, 8848 de metri, din Tibet?
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! Geanta mi-am luat-o la =coal[,
dar c[r\ile le-am uitat acas[!
T A C U : +ti\i oare c[... ]n 1937, un corp cu un diametru de
aproximativ un kilometru, mai apoi numit Hermes, a trecut la
circa 800000 de kilometri distan\[ de P[m`nt, nu cu mult mai
mult dec`t distan\a dubl[ de la Terra p`n[ la Lun[? De atunci
n-a mai fost v[zut. Cam o dat[ la un secol un obiect similar
este de a=teptat s[ treac[ la o distan\[ mai mic[ dec`t cea
p`n[ la Lun[ =i, ]n sf`r=it, statistic, o dat[ la 250000 de ani
sunt =anse ca P[m`ntul ]ntr-o zi s[ se ciocneasc[ cu un astfel
de obiect.
N A C U : Z`mbi\i, v[ rog! Ca s[ evit[m consecin\ele grave
ale ciocnirii dintre un corp str[in =i P[m`nt, s[ ne punem
imediat c[ciulile pe cap!
Doc, vino ]ncoace!
Oare cine m[ strig[?
COPILUL
TERIBIL

Eu, Doc!
A, iar[=i Gondea. M[ strig[ din urm[. Oare ce dore=te?
Iar vrea s[ fumeze? Sau tipul cu barb[ s-a ivit ]n curtea =colii?
H Asta mai lipsea.
Ai s[ fii martor, ]mi spune Gondea =i o ia pe scar[ ]n jos.
M[ duce undeva.
NICOLAE
ESINENCU

Martor la ce? ]l ]ntreb pe sc[ri.


Ai s[ vezi...
Ie=im din curtea =colii, mergem dup[ col\.
}n spatele =colii, Cociu, eminentul clasei, =i Lucic stau la
!'" un pas unul de altul.
S-au b[tut? m[ uit la Cociu, la Lucic.
Hai, scoate\i carnetele de note, le porunce=te Gondea.
S[ vezi =i s[ nu crezi. Cociu scoate coperta carnetului s[u,
=i Lucic o scoate. Fac schimb de carnete.
Cu ce ocazie? m[ mir.
Nu =tiai? ]mi arunc[ o privire plin[ de ironie Gondea.
Babacul lui Lucic i-a promis c[-i cump[r[ blugi, dac[ aduce
azi not[ bun[.
Ei =i?
Cociu, ai v[zut, a luat azi o not[ bun[ la literatur[? A
luat! Acum o vinde.
E ceva ]ngrozitor.
Na =i nu fluiera! ]mi ]ntinde o gum[ Gondea. E timpul
s[ =tii, Cociu ]ntotdeauna i-a v`ndut lui Lucic carnetul de note.
Cum ia o not[ bun[, ]l vinde lui Lucic, iar eu de fiecare dat[
sunt martor ocular, cum s-ar zice. Drept r[splat[ cinci gume
de mestecat. Azi m-am ales numai cu patru, deoarece Cociu a
mai cerut un martor. Vezi, el se teme c[ Lucic o s[-l duc[ de
nas.
Cum o s[-l ]n=ele, doar =i lui ]i d[ gum[?
Pe naiba! Cociu nu vinde notele pe gum[. Guma mi se
d[ numai mie. Cociu le vinde pentru bani. M`ine Lucic trebuie
s[-i aduc[ cinci lei.
Cinci lei pentru o not[ bun[!
Pentru un tic[los ca Lucic, spune Gondea, e o nimica

COPILUL
toat[. Nu-i a=a, Lucic?

TERIBIL
Lucic n-aude. Chicote=te fericit, prinde foile la coperta
carnetului s[u.
Dar care e misiunea mea ]n toat[ t[r[=enia asta? ]ntreb
nedumerit.
Ai v[zut e de ajuns... s[ megem! Gondea m[ apuc[
H
NICOLAE
ESINENCU
de dup[ um[r, dar nici nu apuc[m s[ intr[m bine ]n =coal[,
c[ suntem asalta\i de Cat`ru.
Haide\i sau nu vre\i s[ v[ miruiasc[ poetul?!
Care poet? r[m`nem tr[sni\i.
S-a anun\at, voi unde-a\i fost? La recrea\ia mare vine
!'#
poetul Coliv[.
L-ai v[zut, Doc? m[ ]ntreab[ Gondea.
Habar n-am. }l v[d zilnic pe un compozitor. Locuie=te
unul ]n acela=i bloc cu mine. Ba ]l v[d st`nd la r`nd dup[
ceap[, cert`ndu-se cu lumea, ba f[c`nd coad[ dup[ pe=te
congelat! Zici c[ vine un poet?
Hai s[-l vedem!
Pornim la fug[ spre sala de festivit[\i, dar Cat`ru ne ope=te.
Sta\i, nu fugi\i, c[ ]nt`lnirea cu poetul s-a terminat!...
S-a terminat?
+i pot s[ v[ bucur: clasa noastr[ iar s-a prosl[vit!
A f[cut careva vreo tr[snaie?
La ]nt`lnire cu poetul s-a eviden\iat Tita.
Ce-a f[cut z[p[cita? A pus vreo ]ntrebare neghioab[?
Pe dracul, a le=inat. Cum a v[zut poetul, a le=inat, din
care cauz[ ]nt`lnirea s-a am`nat.
Nu m[-nnebuni, zice Gondea =i vrea s[ afle c`t mai
multe despre cele ]nt`mplate. Dar de ce a le=inat?!
Se zice c[ n-a v[zut ]n via\a ei un poet viu... Cum l-a
z[rit pe Coliv[, s-a pr[bu=it cu capul pe-o parte. Aista-i! a
zis =i face tronc! pe podele.
+i lumea?
S-a speriat!
+i poetul?
Stimabilul nostru poet s-a dovedit a fi mai tare dec`t noi
COPILUL
TERIBIL

la inim[. C`nd a aflat de ce a le=inat Tita, a cobor`t de pe scen[


\in`nd fruntea sus, a trecut printre scaune =i, tot cu fruntea
sus, s-a apropiat de Tita le=inat[, i-a apucat m`na =i i-a
H s[rutat-o, zic`nd c[ acum c`nd a v[zut un cititor murind pentru
talentul s[u, poate s[ moar[ =i el ]n lini=te =i a plecat. Pr[p[-
ditul a crezut c[ fata a fost r[pus[ de genialitatea versurilor
NICOLAE
ESINENCU

lui.
+i Tita?
Tita?... Uite-o!...
S[-nnebune=ti, nu alta.
!'$ Dinspre sala de festivit[\i vine Tita, ]nconjurat[ de-o ceat[
de fete care zumz[ie ]n jurul ei, ea, ]ns[, nici nu vede pe unde
calc[. E palid[, cu ochii peste cap, buzele abia de i se mi=c[.
Fetelor, uita\i-v[ la m`na mea... zice Tita, m`na asta,
zice\i, mi-a a s[rutat-o el?!
Da, Tita! strig[ fetele, probabil, invidioase c[ poetul n-a
s[rutat =i m`na lor.
Of, face Tita, =i iar le=in[...
Ap[! Aduce\i ap[ s-o stropim! r[cne=te careva, la care
Gondea face o remarc[: Nu-i nevoie, o pup =i o s[ i se fac[
bine.
Porcule! sare Tita care, se vede, a auzit vorba lui Gondea.
Totu=i nu ]ndoaie m`na s[rutat[ de poetul Coliv[, o \ine ca pe
o mare comoar[. Cum ]l cheam[, zice\i? ]ntreab[ de fete.
Pe cine? se z[p[cesc fetele.
Pe...
Coliv[.
|ine\i-m[ c[ iar le=in... mai-mai s[ cad[ iar Tita, dar, se
vede, z[re=te mutra r`njit[ a lui Gondea, se r[zg`nde=te, nu
le=in[.

XVII

Istoria =i =tiin\ele sociale, ]n genere, sunt predate de unul


=i acela=i profesor, dar cum ]n =coala nr. 17 s-au adunat mai

COPILUL
TERIBIL
mul\i istorici, aceast[ disciplin[ ne-o pred[ alt profesor.
Cu istoricul nu se joac[ nimeni. A fost pe undeva director,
dar a demisionat. Dumnealui, cum intr[ ]n clas[, ]ncepe s[
dea note rele ]n st`nga =i-n dreapta, ]nc`t nici cel mai bun
elev din clas[ nu rezist[, este pus pe fug[. +i nu pune ]ntreb[ri
H
la tema dat[ pe acas[, ci cum dore=te. Pune ]ntreb[ri la ]nt`m-

NICOLAE
ESINENCU
plare, =i elevii sunt ridica\i la ]nt`mplare. Nu conteaz[ dac[
ai not[ la istorie, el te ridic[ ]n picioare, =i dac[ nu deschizi
repede gura, te pomene=ti cu un doi c`t tine de mare.
Uf, iar o s[ fim fug[ri\i p`n[ la Berlin, ofteaz[ Cat`ru,
sco\`nd manualul de istorie. !'%
Acum avem istoria? se apuc[ de cap Gondea.
R[sfoim febril manualul, numai Lucic nu =tie ce s[ fac[,
vrea s[-=i mai bat[ joc de Oprea =i E=anu. M[ rog, el e
asigurat: pentru d`nsul pune cuv`nt diriginta, poate face orice
dore=te, noi ]ns[... trebuie s[ lupt[m cum putem.
Oprea! se aude vocea batjocoritoare a lui Lucic. Oprea
nu prea str[luce=te la istorie, r[sfoie=te ]n prip[ manualul,
poate mai prinde ceva p`n[ se arat[ profesorul. Oprea, mi
s-a dezlegat un =iret. Ai uitat ce-a spus diriginta?... nu se las[
Lucic. Nu m[ pot apleca s[-i leg, =tii, sunt operat.
S[ \i-l lege E=anu, zice Oprea, \in`nd ochii ]n manual.
E=anu n-aude, nici el nu-i as ]n istorie. Acum o clip[ i-am
spus anul ]n care trupele germane au intrat ]n Austria, dar a
=i uitat.
}n martie 1938, repet.
Da c`nd au ocupat Fran\a?! ]ntreab[ E=anu.
E=anu, strig[ Lucic, am s[-i spun dirigintei c[ nu-\i faci
datoria.
E=anu, f[r[ s[-i r[spund[, se ridic[, leag[ =iretul lui Lucic
=i totodat[ converseaz[ cu mine.
E=ti prost? ]l ]ntreb. Doar azi nu voi sunte\i de serviciu,
Cat`ru =i Cre\u s[-i lege =iretul, ei s-au prins benevol s[-l
]ntov[r[=easc[ azi peste tot.
Dar E=anu nu m[ aude, m[ ]ntreab[:
COPILUL

Da c`nd a n[v[lit Germania ]n China de Nord, zici?


TERIBIL

C`nd oare a n[v[lit Germania ]n China de Nord? Oare


a fost a=a ceva?

H Uite o problem[ nici eu nu =tiu!


E=anu, ]mi z[re=te fruntea ]ncre\it[ =i se apuc[ ]n grab[ s[
r[sfoiasc[ manualul.
NICOLAE
ESINENCU

N-ajunge ]ns[ s[ g[seasc[ pagina dorit[, c[ r[sun[ iar


vocea batjocoritoare a lui Lucic.
+i deschide-mi geanta!
E de r`s, nu? Dar cum s[ r`zi c`nd istoricul a deschis u=a,
!'&
s-a =i n[pustit asupra noastr[, ne-a pus pe fug[ spre Berlin.
C`rd[=ia de la Mnchen... Dada!
Dada sare ]n picioare, casc[ gura o dat[, de dou[ ori,
holbeaz[ ochii, ca =i cum nu i-ar ajunge aer, d[ s[ deschid[
gura ]nc[ o dat[, dar uite c[ timpul rezervat a =i zburat.
A=az[-te. R[u. Evenimentele din Spania =i pozi\ia Uniunii
Sovietice? Izb`nd[!
Izb`nd[ sare ]n picioare =i, ca s[ nu piard[ timpul calculat,
vorbe=te la-nt`mplare:
S[ spun mai ]nt`i depsre tulbur[rile din Spania?
R[spunde la ]ntrebare.
Spania... Uniunea Sovietic[... Spania...
R[u.
Dar eu am citit, caut[ Izb`nd[ s[ opreasc[ ma=ina care
l-a =i tr`ntit la p[m`nt.
A=az[-te, c[ te-am notat. R[u! R[zboiul straniu din
Europa Occidental[...
De=i niciodat[ nu m-am temut de istorie, inima mi se zbate-n
piept, mi se zbate nu glum[!
Eu, eu, eu... tot ]mi zic, eu am s[ fiu ]ntrebat! Eu am s[ fiu
]ntr...
Cinzeac[! love=te profesorul ]n alt[ parte a clasei.
M-a\i ]ntrebat data trecut[... se ap[r[ Cinzeac[.
Ei =i? ]l atac[ istoricul.
Aceea=i ]ntrebare mi-a\i pus.
Ei =i?

COPILUL
TERIBIL
}]]... se vede c`t colo c[ Cinzeac[ are nevoie de c`teva
clipe ca s[ se concentreze, dar azi se simte c[ profesorul nostru
e necru\[tor, ]nt[r`tat.
+ezi. R[u.
Cinzeac[ holbeaz[ ochii, dar nu poate deschide gura. }i H
vine ]n ajutor Gondea.

NICOLAE
ESINENCU
La aceea=i ]ntrebare l-a\i notat bine data trecut[.
Dar cui s[-i spui?!
Iar suntem ridica\i la asaltul Berlinului!
Din ce p[tur[ social[ se trage Churchil?
Din nou ]mi aud inima: tuc-tuc-tuc... !''
P`n[ =i Lucic s-a tupilat sub banc[. I-a promis diriginta c[
va vorbi cu to\i profesorii ca s[ nu fie ]ntrebat, dar mai =tii. Tot
mai bine e s[ fie atent, nev[zut.
Ochii profesorului plutesc pe deasupra lui, ca doi vulturi,
=i Lucic nu rezist[.
Se ridic[ cu m`na la burt[.
E trucul lui obi=nuit.
Vrei s[ r[spunzi, Lucic? ]l fixeaz[ istoricul, =i Lucic se
face mic de tot. Ce b[lm[je=ti?
M[ doare... se schimonose=te Lucic, se chirce=te. Of...
C`t o s[ te mai doar[?... +i eu am fost operat de apendi-
cit[, dar peste patru zile f[ceam gimnastic[! zice profesorul.
Burta m[ doare... vreau...
Ie=i! face scurt istoricul, gr[bindu-se s[ ridice alt elev la
asaltul Berlinului.
Lucic ]ns[ nu iese din clas[. A ajuns la u=[ =i s-a oprit.
Ce-a=tep\i? strig[ istoricul.
Doamna dirigint[ nu-i permite s[ mearg[ singur la veceu,
strig[ Gondea, care nu prea are fric[ de istoric, c[ci totuna nu
=tie nimic... Azi Oprea =i E=anu trebuie s[-l ]nso\easc[ peste
tot, zice.
Nici nu m[ g`ndesc! declar[ Oprea.
+i de ce, m[ rog, se hlize=te Gondea, oricum nu mai
ajungi la Berlin, ai =i fost ]mpu=cat cu not[ proast[.
COPILUL
TERIBIL

Nu vreau =i gata, se opune Oprea. S[ se duc[ Cat`ru =i


Cre\u, ei au fost azi numi\i...
}nceta\i discu\ia! se-nfurie istoricul. S[-l ]nso\easc[ Grecu

H =i Gondea!
De ce eu? se ap[r[ Gondea. Cum ceva: Gondea,
Gondea... poate =i eu vreau s[ ajung la Berlin!
NICOLAE
ESINENCU

Alt[ dat[ lumea ar r`de, dar azi...


Ie=i, dac[ am spus! insist[ profesorul =i se n[puste=te cu
o =i mai mare ]nver=unare asupra celor r[ma=i ]n clas[. Stratu,
c`te milioane de oameni au fost extermina\i ]n Oswiecim?
" Peste patru milioane de oameni, sar eu ]n picioare.
Deosebirea dintre scopurile pe care le urm[reau princi-
palii participan\i la coali\ia antifascist[?
Participan\ii la coali\ia antifascist[ priveau diferit r[zboiul
=i rezultatele celui de al doilea r[zboi mondial. }ntre participan\i
existau divergen\e profunde. }n ceea ce prive=te scopurile,
Uniunea Sovietic[ considera c[ acesta a fost un r[zboi de
eliberare a popoarelor...
Stop. C`nd a fost oprit[ ]naintarea japonezilor ]n Oceanul
Pacific?
}]]...
C`nd au debarcat alia\ii ]n Marocul francez =i Algeria?
}]]... parc[ =tiam?!
A=az[-te.
M-a notat sau nu?
+i cum de am uitat c`nd au debarcat alia\ii?
Bobu, acum Bobu e gonit spre Berlin.
S[ r[spund la ]ntrebarea la care n-a r[spuns Stratu sau
la penultima ]ntrebare? se intereseaz[ acela.
+i la una, =i la alta.
Bine, zice Bobu =i-o ia la fug[ spre Berlin. La opt noiem-
brie 1924 alia\ii au debarcat ]n Marocul francez =i Algeria.
}naintarea Japoniei ]n Oceanul Pacific a fost oprit[ ]n vara
anului... 1942.
Pe ici-colo mai cade, dar se ridic[, ]nainteaz[ Bobu, atac[.
I se mai pun =i alte ]ntreb[ri, la unele r[spunde el, la altele

COPILUL
sunt ridica\i al\ii la atac. La un moment dat ne prindem c[

TERIBIL
atac[m, toat[ clasa, Berlinul. +i, se pare, cu succes. Speia,
Cociu, eminen\ii no=tri, se c[znesc s[ ridice steagul victoriei
pe Reichstag. Dac[ am mai avea ceva rezerv[... Da, avem.
}n clas[ ]=i fac apari\ia Gondea =i Grecu. +i vin gr[bi\i. Se
vede c[ vor =i ei s[ fie de fa\[ la arborarea drapelului pe
H
NICOLAE
ESINENCU
Reichstag.
Dar ce se-nt`mpl[?
Nu cumva =i diriginta a venit s[ ne dea o m`n[ de ajutor?
Ba nu, e palid[, ]i tot cic[le=te pe Gondea =i Grecu:
Cum de-a\i ]ndr[znit? Cum de vi s-au ridicat m`inile?...
"
Ce-a\i f[cut cu Lucic, a?!
Abia c`nd se aude sunetul, afl[m despre cele ]nt`mplate:
Gondea =i Grecu l-au tr`ntit pe Lucic ]n closetul =colii!

XVIII

M[mulic[, unde am nimerit?!


Adunarea clasei e ]n toi, de=i ]nc[ nimeni n-a luat cuv`ntul.
Elevii se grupeaz[, se r[zle\esc =i din nou se grupeaz[. P`n[
la urm[ cei mai mul\i devin indiferen\i, pasivi, unii, \in`nd capul
]n palme, ]ncearc[ s[ doarm[.
Doamn[ dirigint[, se ridic[ iar[=i Dada, cum de nu
]n\elege\i c[ nimeni nu e de vin[!
+ezi, Dada, porunce=te diriginta. A=a ceva nu se poate.
Nimeni n-o s[ plece acas[ p`n[ c`nd r[uf[c[torii n-au s[
recunoasc[...
Ce s[ recunoasc[? se hlize=te Gondea, care =ade cu un
um[r spre clas[, cu cel[lalt spre dirigint[, dar diriginta nu-l
ia ]n seam[. Ea are ideea sa, fix[: Lucic a fost ofensat, asta-i tot.
Scoal[ E=anu! strig[ ea.
Poftim.
Vorbe=te!
Ce s[ vorbesc?
Cum a\i pus la cale, tu =i Oprea, crima...
Care crim[? r[bufne=te Oprea. Nu =tiu nimic! Am spus:
COPILUL
TERIBIL

eu nu l-am ]nso\it...
Lini=te, se adreseaz[ diriginta, ]i permite lui Oprea s[
vorbeasc[... Te-ascult[m.
H Am spus doar: n-am ce povesti, se ap[r[ Oprea.
Cine \i-a dat voie s[ te a=ezi?!
Poftim, m[ ridic.
NICOLAE
ESINENCU

A=a. Acum spune-mi...


N-am ce spune.
N-ai ce spune?
N-am.
" Nici E=anu n-are ce spune?
N-am, r[spunde =i E=anu, care e al[turi de mine, f[r[
s[ se ridice, =i din nou clasa e indiferent[.
Caz f[r[ precedent! zice diriginta, umbla ]ncolo, ]ncoace
prin fa\a noastr[. Caz f[r[ precedent... dar v[ spun: nimeni
n-o s[ ias[ din clas[ p`n[ n-o s[ afl[m adev[rul: Oprea =i
E=anu vor fi aspru pedepsi\i, e clar.
M-am s[turat s[ aud una =i aceea=i. Lucic demult trebuia
pedepsit.
Ba n-au s[ fie pedepsi\i, m[ prind eu s[rind ]n picioare.
Tremur de emo\ie, dar sunt sigur c-am procedat just.
Doc, =i tu ai deschis gura? zice diriginta mirat[, m[ prive=te
a=a, ca =i cum a= fi o nulitate.
Am deschis, spun hot[r`t.
Lini=te! cere ea =i se ]ntoarce brusc spre mine. Acum o
s[-ncerce s[ scoat[ din mine adev[rul... dar care adev[r?!
Doc, spune-mi cum s-au ]nt`mplat toate? }nceti=or, hai!
N-am ce spune! Nu =tiu nimic. Un singur lucru mi-e clar...
Sunt at`t de emo\ionat, pornit, ]nc`t nimic nu-mi iese din cele
ce vreau s[ spun. Dar vreau s[ spun c[ ]n nici un caz E=anu =i
Oprea nu pot fi ]nvinui\i, c[ci ei nici n-au ie=it din clas[... Al\ii
l-au ]nso\it. +i dumneavoastr[ =ti\i bine cine l-a ]nso\it.
Stai, Doc. Nu m[ intereseaz[ cine l-a ]nso\it, spune
diriginta. Eu ]i ]ntreb pe Oprea =i E=anu: de ce au refuzat azi-
diminea\[ s[ fac[ de serviciu ]n preajma lui Lucic? S[pt[-

COPILUL
m`na asta ei trebuiau s[ fac[ de serviciu!

TERIBIL
Ei =i? nu m[ las b[tut. E o haimana Lucic al dumnea-
voastr[!
Spun =i ]ncremenesc ]mpreun[ cu clasa. A ]ncremenit
pentru o clip[ =i diriginta noastr[.
Cum de-ndr[zne=ti?! izbucne=te ea, tremur[ de indignare,
H
NICOLAE
ESINENCU
]mi cere: Taci! }nchide gura!... Stai jos!
Poate a= mai spune ceva, dar ]n u=[, poftim, a =i ap[rut
directorul =colii care, cum spunea domnul profesor de =tiin\e
sociale, ]ntr-adev[r e calic. Poart[ c`rje, are un picior bandajat,
]l \ine ]ntins ]n fa\[ de parc[ ar vrea s[ ne amenin\e. }nm[rmurim "!
cu to\ii, inclusiv profesoara, deoarece se spunea c[ directorul
e la spital?!
}ncremenim, o clip[ doar.
}n clipa urm[toare, s[rim cu to\ii ]n picioare.
Care-s aceia? ]ntreab[ directorul =i cu privirea e gata s[
ne sugrume pe to\i.
Eu! se ridic[ deodat[ ]n picioare Gondea.
Directorul ]ns[ nici nu se uit[ spre el.
Se vede c[ =tie ce =tie despre cele ]nt`mplate. Poate c[ l-au
informat profesorii ]n cancelarie, poate c[ diriginta noastr[
i-a spus, la recrea\ie, la telefon.
Cine sunt acei doi?! insist[ directorul.
V-am spus, nu se las[ Gondea, eu l-am tr`ntit pe Licic al
dumneavoastr[ ]n... c[-i un tic[los.
Gondea, cere directorul, stai jos, tu n-ai nici o vin[.
Dar Gondea, bravo lui, nu se las[.
Eu i-am f[cut v`nt, c[ci merita. S-a cerut afar[ de la lec\ie,
zicea c[ vrea la... dar n-avea nevoie de... =i-atunci eu i-am...
A=a a fost! sare =i Grecu. Pe c`t de negricios este, s-a
mai =i ]nro=it. Vorbe=te aproape cu spum[ la gur[. L-am dus
la veceu, dar el r`dea, spunea c[ vrea nu aici, ci la closetul
din curte. La aer, zice. }i spunem: e totuna? Nu, r`de el =i zice
s[-l ]nso\im, dac[ nu, ne va spune dirigintei... +i l-am dus,
dar acolo iar s-a apucat s[-=i bat[ joc de noi. A zis s[-l \inem
de... ca s[... =i atunci noi l-am...
COPILUL

A=a, se bucur[ directorul, unul a recunoscut. S[ se ridice


TERIBIL

=i cel[lalt. A=tept! Oprea, auzi?!


Mai este =i E=anu, spune diriginta.

H S[ se scoale =i E=anu, ordon[ directorul.


E=anu, speriat de moarte, sare ]n picioare.
A=a, ]=i freac[ mul\umit palmele directorul, le ordon[
NICOLAE
ESINENCU

celor trei: Mar= ]n cacelarie!


E o adev[rat[ m`r=[vie! strig eu, c[ci m[ ]n[bu=.
Credeam c[ directorul n-o s[ revin[, dar iat[-l.
Cine a strigat?! pune c`rjele ]n fa\a clasei =i-=i ]ndreapt[
piciorul beteag ]n direc\ia mea. A, ]nc[ nu te-ai tuns? Mai =i strigi?!
""
Da, m[ ridic hot[r`t ]n picioare. +i pot s[ mai strig: e o
adev[rat[ m`r=[vie! A\i auzit? Pot s[ repet: asta e... doar
Gondea a recunoscut! V[ teme\i de Gondea, da?

XIX

Acum n-am dec`t s[ masez o lun[ ]ntreag[ spinarea tatei,


din zori =i p`n[-n sear[.
Am fost eliminat din =coal[ pentru o lun[ ]ntreag[.
M[ reazem de gardul farmaciei de pe strada noastr[ =i
m[ uit la lumea care trece pe al[turi.
Foarte mul\i elevi din clasele primare, care merg spre cas[,
au auzit despre gloria mea. Trei dintre ace=tia s-au apropiat
interes`ndu-se ce =i cum s-a ]nt`mplat. Chiar =i un pici de
prin clasa a patra s-a oprit s[ m[ priveasc[.
Fugi de aici, c[ te plesnesc, m[ ]nd`rjesc cu geanta, dar
piciul m[ prive=te uimit.
Doc, degeaba te superi, =i eu l-a= fi aruncat ]n closet pe
Lucic...
+terge-o, dac[ zic, ]l ]mping.
Piciul se dep[rteaz[, dar tot mai pune ]ntreb[ri.
Doc, e adev[rat c[ l-au \inut ]n closet treizeci de secunde?
Dac[ mai scoate o vorb[, arunc geanta ]n el!
Se arat[ pe strad[ =i elevi din clasa mea: Gondea, Cat`ru,
Dada.
Gondea, ]n fruntea tuturora, c`nt[ la chitar[, de parc[ nu

COPILUL
TERIBIL
s-ar fi ]nt`mplat nimic! Numai ochiul lui umflat =i v`n[t c`t
face... =i ]nc[ ]i arde de c`ntec!...
Sunt o fire z`mb[rea\[,
Toat[ ziua c`nt: miau!
Mi-am f[cut ciorap din via\[,
H
}n ciorap m-av`nt: miau!

NICOLAE
ESINENCU
Doc, ]nc[ n-ai ajuns acas[?! se mir[ Dada.
Doc, se opre=te =i Gondea, z[u c[ te invidiez: s[ c`=tigi
o lun[ de odihn[!... strig[ =i iar se pune pe c`ntat, se duce
spre cas[ c`nt`nd: "#
Mi-a ie=it motanu-n cale,
Hop! c[ sunt g[bjit: miau!
Vrea s[ =tie ce-i cu m`\a
Se vrea ciom[git: miau!
Apar Dada =i Cat`ru... Dada ]ns[ ]=i amine=te ceva, se
opre=te, vine l`ng[ mine.
Doc, =tii ceva... a venit mama lui Lucic... o cuno=ti?
Ei?
A venit la =coal[ c-o falc[-n cer =i una ]n p[m`nt. A spus
c[ ne v`r[ pe to\i la pu=c[rie. +i tat[-s[u a venit! De fric[,
directorul se-nv`rtea ]n jurul lui f[r[ catalige.
A venit cu Lucic?
Desigur... Pu\ea de la d`nsul de la o po=t[ a parfum =i...
toat[ clasa se \inea de nas.
Cred c[ nu s-a sp[lat...
Ba s-a sp[lat, purta haine noi, dar, sfinte... mi-am luat
geanta =i m-am mutat ]n alt[ banc[, c[-n preajma lui nu era
chip s[ =ezi... Nu mergi acas[?
S[-i fac tatei masaj?! am vrut s[ zic, dar tac.
R[m`n l`ng[ gard, iar ea se dep[rteaz[. Se al[tur[ lui
Cat`ru =i Gondea, merg tustrei spre cas[.
Trece =i poetesa pe l`ng[ mine, dar ea nu se opre=te. E
numai vis, m`na pe care, zice, i-a s[rutat-o poetul Coliv[ o
\ine ]ndoit[ din cot =i pu\in ]ntins[ ]nainte. Parc[-ar fi un
talisman =i i-i fric[ s[ nu-l piard[.
COPILUL
TERIBIL

Iat[-i pe Oprea =i E=anu, trec posomor`\i ca vai de ei.


Izb`nd[, care se abate din drum =i vine spre mine, ]mi expli-
c[. Li s-a spus s[ vin[ m`ine cu p[rin\ii la =coal[... Situa\ia
H lor e =i mai trist[... Tot ce-i posibil c[ vor fi pedepsi\i.
Dar ei n-au nici o vin[!...
+tii tu, =tiu =i al\ii.
NICOLAE
ESINENCU

Dar canalia de Lucic?! El nu =tie cine l-a izbit?! De ce tace?


Asta-i. Cretinul se teme de Gondea =i acum declar[ c[
sunt vinova\i cei care trebuiau s[ fac[ de serviciu ]n preajma
lui, adic[ Oprea =i E=anu.
"$ Imposibil!
Incredibil?!
Mai vin =i al\i elevi din clasa noastr[. Doi dintre ei se a=az[
al[turi pe gardul farmaciei. T[cem tuspatru.
Peste drum, la sta\ia de troleibuz a=teapt[ b[tr`nica de
diminea\[. Singur[, cu m`na la ochi, a=teapt[ sosirea troleibu-
zului, bomb[ne=te.
T[cem.
Nu =tiu la ce se g`ndesc ei, eu ]ns[ m[ g`ndesc la ale
mele... Un singur lucru mi-e clar: dac[ eram acum ]n =coala
nr. 10, ]n =coala copil[riei mele, al[turi de colegii mei, al[turi
de scumpa, prima mea ]nv[\[toare, nu mi s-ar fi ]nt`mplat
ceea ce mi se ]nt`mpl[...
Ca s[ nu m[ podideasc[ lacrimile, ]ntorc privirea =i-l v[d
]n plin[ strad[ pe Gondea. Alearg[ =i strig[.
Ce-i cu d`nsul? se mir[ Izb`nd[.
+i nici chitara n-o are... zice careva.
M[ g`ndesc, f[r[ s[ vreau, la incidentul cu femeia cu
barb[. Iar s[ fi dat de tipul cela? }l a=tepta?!
Gondea trece pe l`ng[ noi, are p[rul zb`rlit, fa\a schimo-
nosit[.
Mama! Mama! strig[ el, fuge ]n lungul str[zii. Mama!
Trece =i Cat`ru alerg`nd pe l`ng[ noi.
Oare ce s-a ]nt`mplat? g`ndesc ]n glas.
Izb`nd[ sare =i se ia dup[ Cat`ru.

COPILUL
Ce-ai p[\it? strig[, se \ine de acela ca s[ afle r[spunsul.

TERIBIL
Auzi?!
Mama!
Mama cui?
A lui Gondea!
A murit?
H
NICOLAE
ESINENCU
E pe moarte... Infarct!...
+i de ce alerga\i?
S[ g[sim un telefon, s[ chem[m salvarea... Nici un
telefon public de pe strada noastr[ n-are receptor...
Izb`nd[ mai face c`\iva pa=i, al[turi de Cat`ru, apoi se
"%
opre=te, se-ntoarce.
S-a mai g`ndit vreodat[ Gondea, zice, c[ va avea nevoie
de receptoarele pe care le rupea?!
Mda, trist[ poveste.
De ce st[m? se-ndeamn[ b[ie\ii. Hai s[-l ajut[m... Unde
g[sim un telefon?! Stai! ]ncearc[ s[ opreasc[ un taxi.
Veni\i ]ncoace! strig[ o femeie de la balcon, auzind, se
vede, zarva din strad[. Eu am telefon...
Mai strig[ =i altcineva, de la alt balcon.
Veni\i =i telefona\i de la noi...
+i alte voci r[sun[.
Eu nu aud nimic. Am fost dat afar[ din =coal[. Am fost
alungat.
Pe nea=teptate ]mi vine un g`nd de care m[ ag[\ cu
am`ndou[ m`inile.
Ce-ar fi s[ fug de acas[? S[ m[ duc =i s[ nu m[ mai vin
niciodat[?!
Mam[, tat[, auzi\i ce vreau s[ fac?!
Ca s[ nu-mi \`=neasc[ lacrimile, ]ntorc privirea, m[ des-
prind de gardul farmaciei =i-o iau ]ncet ]n lungul str[zii. Sunt
cople=it de un singur g`nd: mai ]nsingurat ca mine ]n clipele
acestea nu-i nimeni pe lume!

XX
COPILUL
TERIBIL

Dau roat[ lacului.


C`nd ajung la plaj[, gr[besc pasul. C`nd ajung ]n partea
opus[, ]ncetinesc pasul.
H Da, am s[ m[ ]nec.
Oare o s[ pl`ng[ mama?
Dar tata?
NICOLAE
ESINENCU

Dar blegul cela de fr[\ior \in`nd mereu biberonul ]n gur[?


Tinere!
Un tip cu ochelari de soare, tol[nit doar la c`\iva pa=i, arunc[
cu petricele ]n direc\ia mea.
"& La mine striga\i?
Da, da... treci mai departe, nu vezi c[-mi furi soarele?
De mai bine de zece minute stai ca un st`lp.
Mie-mi vine s[ m[ ]nec, iar el zice c[-i fur soarele. Asta-i bun[.
Continuu s[ dau roat[ lacului. Lume de pe lume. Zgomot,
veselie.
De fapt, acolo unde m[ oprisem era un loc bun pentru a
m[ arunca ]n ap[. +tiob`lc, =i gata.
Bine, m[ arunc ]n ap[, dar mai departe? Doar =tiu s[ ]not!
S[ nu dau din m`ini =i din picioare?
+i dac[ nu m[ duc la fund?
S[ deschid gura =i s[ beau ap[?
+i am s[ pot ]nghi\i apa asta murdar[?
Dar la ce m[ g`ndesc ca un prost, despre ce fel de ap[
poate fi vorba acum?!
Vreau s[ m[ ]nec sau nu?
Tinere!
Cu mine vorbi\i?
Pu=tiule, dac[ te mai opre=ti o dat[ ]n dreptul meu, te
arunc cu tot cu haine ]n ap[!
Oare n-am dreptul?
Am s[-\i dau acu=i drepturi... mar= din fa\a mea. Uite la
d`nsul, am =i eu o zi ca s[ m[ bronzez, \`ncul ]ns[ ]mi \ine umbr[!
Fac ocolul lacului.
Da, acum am decis s[ m[ ]nec. M[ arunc ]n ap[ ]n dreptul

COPILUL
TERIBIL
tipului cu ochelari de soare. }n alt[ parte, lumea ar putea s[ri
s[ m[ salveze, tipul ]ns[ e indiferent...
Hot[r`t lucru, ]n dreptul tipului am s[ m[ ]nec.
Dar mai este tipul cela?
Este. +i-a pus o c[ma=[ pe fa\[ ca s[ nu-=i strice tenul,
farmazonul!
H
NICOLAE
ESINENCU
Dau roat[ lacului.
M[ a=ez, ]ncep s[ m[ dezbrac...
Uite, asta e alt[ g`sc[! tipul ]=i ridic[ ochelarii pe frunte.
Vrei s[ te scalzi, scald[-te c`t ]\i dore=te inima...
Ai s[ vezi, afurisitule, ce o s[ fac. O s[ vezi, afurisit cu "'
ochelari, =i ceilal\i au s[ vad[. +i mama mea, tat[l meu =i
=coala mea vitreg[...
}mi scot pantofii, c[ma=a, pantalonii, le a=ez pachet peste
geant[, ]ntre timp ]mi iau r[mas bun de la scumpii mei profe-
sori =i colegi din =coala num[rul 10 =i de la al\ii care merit[,
care mi-au fost prieteni ]n via\a asta. Cu cine s[-ncep?
R[m`i cu bine, prima mea ]nv[\[toare!
R[m`ne\i cu bine, dragii mei colegi de clas[!
R[m`i cu bine, Andrie=!
R[m`i cu bine, Cer!
R[m`ne\i cu bine, P[s[ri!
R[m`i cu bine, Soare!
R[m`i cu bine, Aer!
Iau o buc[\ic[ de p[m`nt =i pe ascuns o duc la buze.
R[m`i cu bine, P[m`nt! Nu te sup[ra. A=a trebuia s[ se
]nt`mple ]n via\a mea scurt[. O pas[re tr[ie=te mai mult...
Cioara, de exemplu.
Bine faci c[ nu te gr[be=ti s[ intri ]n ap[, ]mi d[ sfaturi
tipul cu ochelari de soare, eu am intrat brusc, =i mai s[ ples-
neasc[ inima ]n mine! Mai ]nt`i strope=te-te pu\in, apoi intr[...
Eu vreau s[-mi crape inima... Ce te prive=te? N-am s[
intru ]ncet, ci am s[ sar uite-a=a!...
Ei, tinere, trebuia s[ =tii c-aici nu-i ad`nc... \i-ai spart
capul? Acum nu face s[ intri ]n ap[... e murdar[... Ia seama
s[ nu te alegi cu vreo infec\ie...
COPILUL

Da mai r[re=te-m[, c[...


TERIBIL

Stai, ce fac... doar n-am venit aici s[ m[ cert cu un tip


oarecare. M-am lovit r[u? Ei =i, trebuia s[ m[ lovesc =i mai

H tare mai u=or m[ ]necam. Pl`ng.


}ncotro s-o iau? }ncolo-i malul.
}not spre ad`nc.
Pl`ng.
NICOLAE
ESINENCU

De ce s[ mor?!
Cerul plute=te tulbure ]n ochi, nu mai deosebesc malurile,
plaja, nimic... N-o s[ mai v[d niciodat[ Cerul?... Niciodat[
n-am s[ mai v[d Soarele?... Niciodat[ oare...
"
Mam[, tat[, nu m[ l[sa\i s[ m[ ]nec!
Pl`ng...
Vreau s[ v[d Soarele, Cerul, P[m`ntul, s[ fiu cu voi, mam[
=i tat[, vreau s[ exist ve=nic...
Pl`ng... Ptiu...
Era c`t pe ce s[-nghit un pai!

XXI

}nconjur a doua oar[ blocul ]n care locuiesc.


}nconjur a treia oar[ blocul ]n care locuiesc.
}nconjur a zecea oar[ blocul ]n care locuiesc.
Vas[zic[ asta-i, trebuie s[ m[ ]ntorc acolo de unde am
pornit diminea\[.
Luminile de mult s-au aprins ]n geamuri, locatarii de mult
au disp[rut prin apartamente.
C`nd ajung ]n spatele blocului, m[ opresc; c`nd ajung ]n
fa\a blocului, m[ opresc. Sunt ud leoarc[.
Ce-i cu tine? m[ ]ntreab[ fr[\iorul, c`nd vede c[ vreau
s[ urc scara.
Nimic, ]i spun =i-i cuprind capul.
De ce tremuri? ridic[ el privirea, sim\ind c[ se ]nt`mpl[
ceva cu mine.
Vreau s[-i str`ng capul ]ntre palme, s[-mi aplec fa\a peste
fa\a lui =i s[ pl`ng.

COPILUL
Suntem foarte singuri, fr[\ioare, ]i cuprind mai tare capul.

TERIBIL
De ce ai venit a=a de t`rziu de la =coal[? ]ntreab[ el.
Suntem foarte singuri, fr[\ioare, repet, =i dac[ n-o s[ \inem
unul la altul, s[ =tii c-o s[ se-nt`mple ceva cu noi.
Nu =tiu dac[ fr[\iorul aude ce-i spun; se lipe=te =i mai mult
de mine. Capul ]i e fierbinte, respira\ia fierbinte.
H
NICOLAE
ESINENCU
Derbedeul? apare pe ne=teptate Nicoleta ]n fa\a mea.
}n m`n[ are o pung[ cu gazete, pe um[r punga cu rache-
tele de tenis.
M[ prive=te, dar cred c[ nu m[ vede.
Ce-ai mai f[cut?...
"
+i-nc[:
+tii c[ un profesor din =coala ta s-a interesat azi de p[-
rin\ii t[i.
+i-nc[:
Du-te =i caut[-mi mingea, a r[mas undeva pe teren...
Stai, Doc, am uitat: \i-am dat s[ cite=ti scrisoarea profesorului
de educa\ie fizic[?...
}nconjur blocul ]n care locuiesc.
De c`nd ]i fac ocolul?
Mai arde lumina ]n geamurile noastre?
Cu ce sunt de vin[ c[ nu pot ]nghi\i apa puturoas[ din lac?
Dau roat[ blocului... M[ g`ndesc la mai multe lucruri
deodat[. Dar cel mai mult m[ g`ndesc la ceea ce am s[ fac
atunci c`nd am s[ cresc mare!
}mi =terg lacrimile, o dat[ =i ]nc[ o dat[, ridic fa\a ]n b[taia
v`ntului u=or de noapte, simt cum mi se usuc[ fa\a. O iau
bezmetic la fug[... sar c`te trei sc[ri, ]n sus.
De ce vii a=a de t`rziu? ]ntreab[ mama ]ntr-o doar[ =i
dispare lini=tit[ ]n baie.
}i r[spund =i eu lini=tit, ]ntr-o doar[:
Am fost la pia\[.
A=a de t`rziu?... se aude vocea mamei din baie, dar
iat[ c[-i apare capul prin deschiz[tura u=ii. Dar ce-ai c[utat
la pia\[?!
Am c[utat...
Ce-ai cump[rat? nu se las[ ea.
COPILUL
TERIBIL

De data asta, zic, am vrut s[ v`nd, zic, p[=ind ]n camera mea.


S[ vinzi?! m[ petrece cu privirea mama. Ce-ai avut s[

H
vinzi?! Ia stai! zice ie=ind din baie. Tot acum s[-mi spui: ce-ai
vrut s[ vinzi? Ei?!
Am vrut s[ v`nd p[rin\ii!
Ce s[-i mai spun?
NICOLAE
ESINENCU

Da? m[ prive=te aiurea mama =i tot aiurea m[ ]ntreab[:


+i c`t ai luat pe ei?
N-a vrut nimeni s[-i cumpere, zic =i m[ arunc cu fa\a ]n
jos pe pat.
" Cum s[ nu vrea nimeni s[-i cumpere?! r[m`ne z[p[cit[
mama, ]ns[ ]ndat[ se lumineaz[ =i ]ncepe: Cum adic[ s[ ne vinzi?!
+i tot ea:
Ilarion! Ilaron!... Auzi ce se face?!
Ia s[ m[ mai r[re=ti... se aude din camer[ vocea somno-
roas[ a tatei.
Am s[ iau odat[ fierul ista de c[lcat =i-am s[ \i-l tr`ntesc
]n cap...
Poftim, a =i ]nceput...
Am cincisprezece ani, lumea ]mi zice Doc =i, dup[ cum
vede\i, ]nc[ nu-s acoperit de glorie.
+i cam at`t.
}N SUSUL APEI

Cineva alearg[ prin delt[. Ai zice c[ s-a r[t[cit.


Ap[. Stuf. P[s[ri.
C`nd se termin[ apa, ]ncepe stuful. C`nd se termin[ stuful,
]ncepe apa. +i tot a=a, c`t vezi cu ochii. Peste tot - \ipete de
p[s[ri.
Cine-i? Ce caut[? De unde vine? }ncotro se duce?
}n sf`r=it a ie=it la un fel de mal.
O c[su\[ plute=te pe ap[ ca o pas[re. E pe piloni, dar

COPILUL
TERIBIL
valurile se fr[m`nt[, stuful v[lure=te, delta se agit[, cerul se
clatin[ =i, c`nd te ui\i, c[su\a se leag[n[ dimpreun[ cu toate.

H
E-hei! strig[ omul, dar cum dinspre c[su\[ nu vine nici
un r[spuns, o ia ]n lungul malului.
Alearg[ ]ncolo, ]ncoace, d[ peste o luntre ]mpotmolit[,
cearc[ s-o scoat[, dar r[m`ne cu o bucat[ de sc`ndur[ ]n

NICOLAE
ESINENCU
m`n[. Se ]ntristeaz[. E putred[ luntrea.
E-hei! Care e acolo, r[spunde! strig[ el din nou spre c[su\a
de pe ap[.
C[su\a plute=te ca o pas[re.
"!
Z[re=te un copac aproape uscat.
Urc[ pe o crac[, strig[ din nou:
E-hei! Oameni buni!
Nu se aude nimeni.
Coboar[ din copac. Pare foarte ab[tut.
O ia la fuga prin stuf.
Colo se vede stuful v[lur`nd, dincolo.
Calea omului se poate determina =i dup[ p`lcurile de
p[s[ri g[l[gioase, care ba colo, ba dincolo sar ]n v[zduh,
ca apoi s[ se potoleasc[ cu greu.
Car, car...
Necunoscutul iar apare pe locul unde strigase adineaori.
Pare mai obosit. Mai dezn[d[jduit.
Se uit[ spre c[su\[, strig[ cu glas stins, cade, st[ mai mult
timp ]ntins cu fa\a spre cer.
O triste\e ne\[rmurit[-i acoper[ ochii.
}n cele din urm[ se hot[r[=te s[ intre ]n apa deltei.
}=i scoate pantalonii, c[ma=a, leag[ hainele gr[mad[, ia
pantofii ]n din\i, ridic[ hainele deasupra capului, dar cum
face c`\iva pa=i, se pomene=te p`n[ la g`t ]n n[mol, sare
]ngrozit ]napoi.
Curge =irloaie glodul de pe el.
Se uit[ la haine, se uit[ ]n jur dac[ nu-l vede cineva.
Ba este v[zut.
Prin geamul c[su\ei de pe ap[ str[inul este urm[rit, de
COPILUL

mult. Un ochi frumos de femeie ]l urm[re=te. Un ochi speriat


TERIBIL

pe o fa\[ murdar[ de f[in[.


Femeia se tot uit[ prin geam, a=teapt[ s[ vad[ ce-o s[

H fac[ str[inul.
+i ce face str[inul?
+i-a scos ce-a mai avut pe d`nsul =i acum vrea s[ se spele.
NICOLAE
ESINENCU

Colo d[ s[ intre ]n ap[, dincolo.


Apa e murdar[.
Descoper[ un mald[r de stuf putred, se urc[ pe mald[r,
]=i spal[ ]ncet hainele. Iat[ c[ se clatin[, mai-mai s[ cad[.
Se apuc[ de ni=te fire de stuf, se \ine, spal[.
""
+i dac[ a sp[lat c[ma=a, o ]ntinde pe iarb[ la soare.
Acela=i lucru ]l face cu pantalonii, pantofii.
Mai t`rziu scoate din buzunarul hainei un =umuiag de
bancnote ude, caut[ un loc unde le-ar putea usca.
Femeia din geamul c[su\ei de pe ap[ nu-l mai vede, se
]ngrijoreaz[. Alearg[ speriat[ de la un geam la altul.
Nu se vede str[inul.
Unde s-a pierdut? se sperie femeia.
Afar[ r[sun[ zgomot =i ea se repede spre u=[.
La puntea din fa\a casei st[ o luntre. }n luntre e un b[rbat,
numai c[ nu-i cel de pe mal, str[inul, e so\ul ei.
Of, m-ai speriat de moarte! ]i sare ea ]n cale. G`ndeam
c[ n-o s[ te mai ]ntorci...
Fa\a b[rbatului e obosit[.
Cam de ce nu m-a= ]ntoarce?
B[rbatul coboar[ greoi din luntre, se apuc[ s[ descarce
pe=tele.
Ajut[, zice, trebuie s[ m[ ]ntorc ]n delt[. Am l[sat ]n larg
mrejele.
Femeia abia acum ]=i d[ seama c[ m`inile-i sunt murdare
de f[in[, le =terge la repezeal[ de pestelc[, sare ]n luntre,
arunc[ pe=tele pe punte. Dar nu uit[ nici de frica de adineaori.
Un str[in se-nv`rte din zori pe aici, ciripe=te ea =i caut[
]ngrijorat[ spre mal.
Unde-i str[inul?

COPILUL
Este. E tot acolo, pe mal.

TERIBIL
Str[inul face disperat semne.
}l vezi? ]ntreab[ so\ia.
B[rbatul nici nu se mir[. Alte griji are:
Plodul pe unde-i? ]ntreab[.
Parc[ nu =tii... Iar a luat luntrea cea mic[. S-a b[gat la
H
NICOLAE
ESINENCU
bulboan[... p`n[ nu prinde somnul cela, zice, nu se las[.
B[rbatul se sup[r[ c[ =trengarul umbl[ din capul lui.
Da eu de ce te-am l[sat aici? zice.
Crezi c[ m-ascult[? +i ieri a fost, =i azi din zori s-a dus...
se vaic[r[ femeia, =i unde face: Vai de mine, uit[-te c[ nu se
"#
mai vede!
Cine? nu ]n\elege b[rbatul.
Str[inul, zice. Era pe mal, =i acum nu-i...
B[rbatul nici de data asta nu se uit[ spre locul unde-i arat[
muierea.
De ce e=ti plin[ de f[in[? ]ntreab[.
M-am apucat s[ coc.
Pe=tele se ]mpute, iar voi...
B[rbatul arunc[ pe punte ultimii pe=ti=ori, apoi pune m`na
pe v`sle.
+i zici c[ e la bulboan[? exprim[ furtun[ fa\a b[rbatului.
S[ nu ]ndr[zne=ti s[-l ba\i! sare femeia, strig[ ]n urma
b[rbatului, dar acela a =i dep[rtat luntrea, se duce...

Copilul pescuie=te ]ntr-un lumini= de delt[.


}n jur e lini=te, stuful e ]nalt, iar el st[ pe marginea luntrei,
cu ochii a\inti\i ]n ad`ncul apelor. +i-i gol-golu\.
S[ aib[ vreo =ase-=apte ani, dar dup[ cum se \ine, pistruiat
=i cu percica ro=cat[ ]n v`nt, se vede c[ are mul\i dr[cu=ori!
Cum ]l z[re=te pe tat[-s[u, ]l =i previne, d`nd din deget:
Sssss... ]i sub luntre... ]l simt...
Cine? ]ntreab[ taic[-s[u, pref[c`ndu-se c[ arde de
curiozitate.
Somnul... Mi-ai adus ceva de m`ncare?
|i-am adus, zice tata =i, din luntre, rupe o v`n[ verde =i
COPILUL
TERIBIL

s[n[toas[ de stuf, se repede spre copil. Stai s[-\i ar[t eu ce


sim\i...
Copilul nu rezist[.

H Nici nu-i pas[ c[ apa e ad`nc[ - se arunc[ ]n delt[ =i zi-i...


]noat[ ca o broasc[.
NICOLAE
ESINENCU

Str[inul umbl[ desperat pe mal. Nimeni nu-l ia ]n seam[.


Z[re=te deodat[ o buturug[, se bucur[.
Se ]ntinde pe buturug[, se leag[ cu cureaua, v`sle=te cu
m`inile spre c[su\[. Dispare sub ap[, apare =i iar v`sle=te.
"$ }nghite ap[, solid.
St[p`nul c[su\ei urm[re=te scena, dar se preface c[ nu
vede nimic. }n=ir[ dimpreun[ cu fiul pe=te pe sfori.
C`t colo se vede c[ b[iatul a fost chelf[nit. Ca ni=te =erpi
se v[d pe pielea spin[rii urmele b[t[ii. Dar e obraznic ca mai
]nainte.
De ce l-ai face pe chiorul? ]l iscode=te pe p[rinte.
Am s[ te tr[snesc, r[spunde acela.
Doar omul poate s[ se-nece... Se-neac[! strig[ deodat[
plodul =i sare ]n picioare ]n timp ce buturuga se ]ntoarce =i
str[inul dispare ]n ap[.
Tat[l g[se=te de cuviin\[ s[ nu-i r[spund[ nici de data asta
copilului. Dac[ a umplut-o cu pe=te, anin[ sfoara, se ]ntoarce,
se a=az[ direct pe punte, continu[ s[ ]n=ire pe=te.
Buturuga se ]ntoarce, din ap[ apare str[inul, umflat de
ap[.
Copilul se a=az[, ]n=ir[ pe=te.
}ntre timp str[inul ajunge la cap[tul pun\ii, dar nicicum nu
poate s[ urce pe punte. Buturuga n[r[ve=te, str[inul se lupt[.
La un moment dat scoate un r[cnet scurt, dispare cu totul
sub punte.
Copilul sare iar ]n picioare. P[rintele ]ns[ ]=i caut[ de lucru.
Mai umple o sfoar[, se ridic[, o anin[ l`ng[ celelalte.
Dac[ se ]neac[, amenin\[ copilul, faci pu=c[rie.
Se a=az[, ]n=ir[ pe=te.

COPILUL
Str[inul se ca\[r[ ]n sf`r=it pe punte, dar nu poate nici s[

TERIBIL
vorbeasc[, nici s[ se mi=te. S-a t`r`t ca o broasc[ pe
marginea pun\ii =i, ud leoarc[, acum st[ ]ntins cu fa\a ]n jos
pe sc`nduri.
Dac[-l g[sesc mort, ]nha\i vreo zece ani de pu=c[rie,
zice copilul.
H
NICOLAE
ESINENCU
Taic[-s[u nu-i prea speriat. Ia din m`na fiului sfoara
]nc[rcat[, o anin[ l`ng[ celelalte sfori =i numai c`nd vede
c[ str[inul d[ semne de via\[, se apropie de el.
Str[inul vorbe=te, st[p`nul casei ascult[, apoi, ca =i cum n-ar
fi vorbit nimic, st[p`nul se ]ntoarce la pragul casei, se a=az[
"%
direct pe punte =i continu[ s[ munceasc[ dimpreun[ cu copilul.
Cine-i? ]ntreab[ ]ntr-un t`rziu copilul.
Un oftigos, r[spunde tat[l.
Ce ]nseamn[ oftigos?
Om cu pl[m`nii potric[li\i.
+i de unde =tii c[-i oftigos?
Nu-l vezi cum r[sufl[?
Da cum r[sufl[? ]ntreab[ copilul =i ]ntoarce privirea spre
str[inul care ]ntr-adev[r g`f`ie r[u.
St[p`nul casei mai ]n=ir[, mai adun[ pe=te, deodat[ las[
balt[ totul, ]=i scutur[ palmele =i intr[ calm ]n cas[.
So\ia lui coace p`ine. +i cum treb[luie=te ]n fa\a cuptorului,
=oldurile ]i salt[ ademenitor sub rochi\a scurt[ =i sub\ire.
O c[ldur[ ]mb[t[toare ]nv[luie=te b[rbatul.
O clip[-dou[ el urm[re=te jocul =oldurilor so\iei, apoi se
duce direct spre ea =i o plesne=te u=or peste buc[.
Ce te-a apucat? tresare so\ia, sur`de.
S[ =ezi dou[ zile ]n balt[, te-apuc[... zice el =i d[ s[-i
prind[ un s`n, so\ia ]ns[ se retrage, chicote=te:
+tiu c[ nu vrei chiar acum...
B[rbatul r`nje=te, se las[ pe lavi\[. Parc[ nici n-ar avea
pe punte un str[in.
So\iei nu-i place s[ fie privit[ din spate, c`nd lucreaz[.
Degeaba a=tep\i, ]l bruscheaz[ ea. Sau crezi c-o s[ lep[d
aluatul... Nici ru=ine n-ai! Poate s[ intre copilul...
COPILUL

B[rbatul r`nje=te.
TERIBIL

Asta o ]nfoac[ pe so\ie.


Auzi sau nu? Caut[-\i de lucru, omule, sau arunc aluatul

H ista. +i deodat[ \ip[ u=or. Of, omule, ce faci?


Se las[ u=or r[sturnat[ pe pat...
Mai t`rziu b[rbatul =i-aprinde o \igar[, apoi zice:
NICOLAE
ESINENCU

+tii de ce-a venit?


Cine? nu ]n\elege so\ia.
Str[inul.
A venit aici? tresare femeia, se arunc[ la geam.
Str[inul st[ pleo=tit pe punte, ca mai ]nainte.
"&
M[ are de prost, zice b[rbatul.
Ce vrea?
Nici n-ai s[ b[nuie=ti.
Poate-i inspector?! O fi crez`nd c[ ne ]mpu\im ]n pe=te
=i statului nu d[m... S[-=i bage coada ]n delt[ =i s[ prind[
pe=te! zice femeia =i se repede la gura cuptorului.
Te-ai =i pornit.
Ce, nu-i a=a? De unde s[ lu[m mai mult pe=te?
|i-am spus: m[ are de prost. Nu-i de la pesc[rie.
So\ia devine atent[.
Nu-i inspector? zice, se mai uit[ o dat[ prin geam.
Atunci cine-i?
|i-am spus: m[ are de prost.
Vas[zic[, =tii cine-i?
Nu.
M[ tem, Tivule.
De temut, n-ai de ce te teme... numai de mine, \i-am
spus, s[ te temi, r`nje=te b[rbatul =i-i prinde iar un s`n ]n
palm[, i-l str`nge u=or.
}nceteaz[. De ce ai l[sat copilul afar[?
+i de ce nu l-a= l[sa?
Cu str[inul? femeia ]nl[tur[ m`na b[rbatului =i se ]ntoarce
la gura cuptorului.
B[rbatul r[m`ne pe marginea patului.
Fumeaz[.

COPILUL
P[i, ce facem? ]ntreab[ ]ntr-un t`rziu.

TERIBIL
Ce facem? zice femeia de la gura cuptorului.
De-acum uitase de str[in.
A=teapt[ r[spuns.
Cine a=teapt[?
Str[inul sau te-ai z[p[cit?
H
NICOLAE
ESINENCU
D-apoi nu s-a dus?
Vrea s[-l ducem cu luntrea.
}ncotro? Acum? Dac[ vrea s[-l duci p`n[ la pesc[rie,
s[ =tii c[ nu-\i dau voie... degrab[ scot din cuptor, =i-apoi
]nnopteaz[, nu vezi?
"'
B[rbatul tace un timp, apoi spune:
Zice c[ d[ patru sutare.
Patru sutare ca s[-l duci dou[ mile, p`n[ la pesc[rie? }i
nebun?
Te-ai =i pornit! Mai ]nva\[-te a asculta... Parc[ ai fi fecioru-
tu, pe care l-am pus s[ ]n=ire pe=te =i, uit[-te, casc[ gura la
str[in.
Copilul ]ntr-adev[r a l[sat pe=tele =i acum vorbe=te ceva
cu str[inul.
Acela pare s[ fie bucuros c[ vorbe=te cu b[iatul...
Asta ]l ]nfurie =i mai mult pe st[p`n.
Bate amenin\[tor cu degetul ]n fereastr[.
Copilul ]ntoarce capul, dar pare c[ b[taia nu-l sperie.
Tat[l ]i arat[ prin semne c[ are s-o p[\easc[ r[u, dac[ nu-=i
vede de lucru.
Fiul ]ntoarce spatele str[inului, se apuc[ s[ ]n=ire pe=te.
Revine de la geam =i st[p`nul.
Acum vorbe=te ]n voie cu so\ia:
P[i, ]l duc sau nu?
Dar cine-i, omule, dac[ spui c[ nu-i inspector? so\ia iar
las[ gura cuptorului, iar se uit[ ]ngrijorat[ prin geam la str[inul
de pe punte. Doamne, s[ nu fie un fugit din vreo ]nchisoare...
Sau ]nchipuie-\i c[ e un spion!
B[rbatul pare lini=tit. Nu-l iei cu prostii din astea.
Ai spus-o... ce s[ caute un spion ]n delt[?
COPILUL

Dar acum opt ani, \i-aminte=ti, prin delt[ umblau militari


TERIBIL

cu elicoptere =i tot controlau cu c[ngile prin stuf? }ntrebau


dac[ n-am v[zut un b[rbat =chiop. Iar =chiopul, s-a afalt mai

H apoi, era mare spion.


B[rbatul =tie ce =tie, zice:
Vrea s[ fie scos din delt[. D[ patru sutare pentru asta.
NICOLAE
ESINENCU

Dup[ o clip[ reia: Dac[ ar vrea numai s[-l scot din delt[...
dar mai vrea s[-l duc ]n susul apei. Spre izvor! +i asta poate
dura o s[pt[m`n[, dac[ nu chiar dou[.
S[ lipse=ti dou[ s[pt[m`ni? +i ce facem cu pescuitul?
B[rbatul stinge \igara:
" 
D[ un pumn de bani sau n-ai auzit, z[ludo? Vrea s[
ajung[, zice, ]ntr-un s[ti=or... la nordul Moldovei... +i dac[
te-ai g`ndi pe=te nu se prinde acum... +i chiar s[ prind
zilnic c`te cincizeci de kilograme, tot nu scot ]ntr-o lun[ banii
i=tea... At`t c[ m[ ]ntreb: cine-i =i de ce vrea s[ ajung[
numaidec`t cu luntrea p`n[ ]n satul cela? De ce nu s-ar duce,
s[ zicem, p`n[ la pesc[rie, iar de acolo s[ ia o ma=in[, iese
la =osea =i m`n[! Ajunge de mii de ori mai repede, nu-i a=a?
+i-atunci care i-i interesul?!
Femeia e cuprins[ de ]ngrijorare.
Tivu, n-ai s[-l duci. Nu-\i permit! Urm[re=te ceva!
+i patru sutare?
Nici pentru o mie nu-\i dau drumul... S[ ie=i cu un str[in
]n delt[? |i-aminte=ti ce-a p[\it b[tr`nul de la pesc[rie? Au
venit doi, l-au rugat s[-i v`re ]n delt[ ca s[ pescuiasc[ =i l-au
]nv[l[tucit ]n mreje =i l-au aruncat ]n ap[! C`nd l-au g[sit,
b[tr`nul era m`ncat de raci. Du-te =i alung[-l. Alung[-l!
Alung[-l, Tivu!
B[rbatul tace un timp, apoi iese, se apropie cump[tat de
str[in, spune ceva, gesticuleaz[. Parc[ i-ar da de ]n\eles c[
nu poate, nu va merge. Dar nici str[inul nu-i dintre cei care
se d[ b[tut cu una, cu dou[.
Se aprinde, vorbe=te ]ngrijorat, ]nfocat, v`r[ apoi m`na
]ntr-un buzunar, ]n altul =i deodat[ descoper[ c[ nu g[se=te
ceea ce caut[. }=i aminte=te de ceva, se plesne=te cu palma

COPILUL
peste frunte, arat[ cu m`na spre malul pe care se fr[m`ntase

TERIBIL
nu demult. Arat[ agitat spre mal, ]n=fac[ st[p`nul de m`n[
=i-l ]ndeamn[ spre luntre. Chipurile, hai acolo =i o s[ vezi.
So\ia iese glon\ din cas[. R[cne=te:
Tivu, unde te t`r`ie? Stai!
Hai nu mai r[cni! o opre=te b[iatul, se duc p`n[ la mal.
H
NICOLAE
ESINENCU
}ntr-adev[r, luntrea o ia spre mal...

Ajun=i acolo, str[inul sare pe mal, ]l apuc[ de m`nec[ pe st[-


p`nul luntrei.
Uit[-te! Uit[-te! arat[ ]n dreapta, ]n st`nga, spre stuf[ri=ul
" 
unde se z[resc ni=te h`rtii.
Dar =i f[r[ el vede st[p`nul luntrei c[ pe fiecare fir de stuf
st[ aninat[ c`te o bancnot[.
Sute de bancnote at`rnate pe sute de fire de stuf!
Se leag[n[ u=or ]n v`nt bancnotele.
Erau ude =i le-am pus la uscat... explic[ str[inul. Z[re=te
]n iarb[ portmoneul. }i ridic[, scoate de acolo o hart[ ud[, o
desface. Arat[ colo, dincolo, explic[: Iat[, ]n satul ista trebuie
s[ ajung. Mai dau patru sute, numai du-m[, omule!
Nici nu mai =tiu ce s[ zic... cade pe g`nduri st[p`nul.
Dar am bani, vezi? Na, ia c`t vrei!
Str[inul str`nge ]n grab[ bancnotele, le burdu=e=te ]n
portmoneu, vrea s[-l dea st[p`nului, dar acela a =i s[rit ]n luntre.
Str[inul se z[p[ce=te.
M[ la=i?
Sare =i el ]n luntre.
St[p`nul v`sle=te ]nd`rjit ]napoi, spre c[su\[.
Ei, ce zici, omule? ]l ]ntreab[ str[inul pe luntra=.
|i-am spus: s[ m[ mai g`ndesc...

C`nd ajung ]n fa\a c[su\ei, str[inul r[m`ne ]n luntre, st[p`nul


sare pe punte, cheam[ la o parte so\ia.
Are at`\ia bani c`t n-ai v[zut ]n via\[, =opte=te so\iei.
S[ aib[! r[bufne=te aceea.
}\i spun: are at`\ia bani c`t n-ai v[zut ]n via\[.
COPILUL

Tivule, s[ te temi de omul care are bani mul\i. Alung[-l!


TERIBIL

Chiar acum. Ori ]l alungi tu, ori ]l fug[resc eu. Ce stai, omule?
Pleac[! B[rbatul n-o s[ te duc[. N-are c`nd =i nici eu nu vreau.

H M-auzi?
Str[inul se uit[ la st[p`n: ce-o s[ zic[ acela? Ochii str[inu-
lui exprim[ ]ngrijorare, rug[minte, mil[, spaim[.
NICOLAE
ESINENCU

Ajut[-m[, omule! se roag[. Fi\i buni! Tare am nevoie!


St[p`nul casei st[ o clip[ pe g`nduri, apoi strig[ c[tre str[in:
Ce stai, urc[ odat[ pe punte.
Vas[zic[, te prinzi? sper[ str[inul.
Da, i-arunc[ cel[lalt.
"
+i c`nd pornim?
Nu m[ ]ntreba... Vezi c[ mi se ]mpute pe=tele...

St[p`nul =i copilul ]n=ir[ ]n continuare pe=te, iar so\ia bate


furios ]n geam.
Ce s-a ]nt`mplat? ]ntreab[ b[rbatul.
Ce-i cu el? arat[ so\ia spre str[in.
Da ce-i cu el?
Str[inul a pornit pe nea=teptate spre sc`rta de f`n, smulge
c`teva bra\e =i se v`r[ ]n sc`rt[. Ca un c`ine. Nu se mai vede.
St[p`nul c`nt[re=te c`teva clipe ]n t[cere, apoi str[fulger[
cu privirea copilul. Chipurile, ce-mi stai? C`t ai clipi, copilul e
l`ng[ sc`rt[.
Apuc[ de picioare str[inul, ]l trage.
E=ti ho\? ]l ]ntreab[ c`nd ]l vede scos.
De unde ai luat-o? se las[ ]ncet str[inul pe =ezute, cearc[
s[ z`mbeasc[, dar fa\a i-i schimbat[, schimonosit[ de nu se
=tie ce durere.
De ce atunci te-ai ascuns ]n f`n?
S[ v[d dac[ o s[ m[ g[se=ti, vrea s[ glumeasc[ str[inul,
respir`nd greu. Foarte greu. Parc[ nici nu mai e omul de
adineaori.
S-a ascuns s[ vad[ dac[ am s[-l g[sesc, strig[ copilul,
a=teapt[ ce-o s[ zic[ tata.
Dar tata are grijile lui. Lucreaz[, se fr[m`nt[:

COPILUL
TERIBIL
+i dac[ e un inspector? }l face pe... Vrea s[ m[ ia cu
bani, apoi s[ pun[ m`n[ pe mine. P[i s[-l duc sau s[ nu-l
duc?!
Alung[-l! Alung[-l! strig[ din cas[ so\ia. Alung[-l, c-o
s[ ne g[sim cu el beleaua. De ce s-a ascuns ]n f`n? H
Str[inul ]ns[ nu-i ia ]n seam[. Parc[ ]=i revine. }=i scoate o

NICOLAE
ESINENCU
gheat[, alta, ]=i trage un ciorap, altul, ]i miroase, ]i scutur[
pe r`nd, pe r`nd ]i arunc[ ceva mai departe. Acela=i lucru
face =i cu pantofii. Apoi ridic[ privirea, o poart[ prin ograd[,
ceea ce ]l ]ngrijoreaz[ =i mai mult pe st[p`n: P[i e un trec[tor
sau e inspector? De ce-mi scruteaz[ ograda? " !
Dar str[inul se pare c[ a g[sit ceea ce c[uta. Butoiul cu
ap[. Se ridic[ greoi, o ia spre butoi. Cum nu vede c[ldare
sau can[ al[turi, nu rabd[, bag[ capul ]n r[coarea butoiului.
Bea cu ]nghi\ituri mari, zgomotos.
Tare-i ]nsetat, g`nde=te st[p`nul casei, cred c[ vine de
departe... Vine de departe sau r[t[ce=te de mult prin delt[...
Dac[-i pu=c[ria=, de ce se ascunde, doar nu-i \ipenie ]n jur
delt[ =i at`t. E un c[pos de inspector care m-a luat cu banul,
dar mai apoi o s[-l vezi cum ]\i c`nt[: Vaz[zic[, de ace=tia-mi
e=ti? A=a se lucreaz[? A=a te doare planul statului? Pentru un
ban scuipi pe stat?... Sau poate a venit s[ vad[ la fa\a locului
cum se pescuie=te? Sau s[ afle adev[rul despre p[s[rile =i
animalele de balt[ a c[ror v`n[toare va ]ncepe ]n timpul
apropiat? +i dac[ e a=a, atunci de ce se ascunde? Vrea s[
vad[, s[ zicem, bancurile de pe=ti ]l duc cu luntrea ]n delt[,
vad[-le! Aceea=i poveste e =i cu p[s[rile =i animalele de
balt[... Ce-ar fi oare s[ pun m`n[ pe un druc, s[-l alung?
S[-l alung sau s[-l scot ]n delt[ =i s[-l scufund pu\in? Dac[-i
inspector =i m-a luat cu banii, z[u c[-l dau la fundul deltei.
Str[inul, dac[ a b[ut ap[, ]=i =terge ]ndesat cu poala c[m[=ii
fa\a. Da, acum se simte mai bine. }=i =terge fa\a, pieptul, se
]ntoarce la sc`rta cu f`n, ridic[ ciorapii =i pantofii, revine la butoi.
Vrea s[-=i spele ciorapii puturo=i ]n butoi, observ[ copilul.
Da tu pentru ce ai gur[? observ[ tata =i caut[ de pe=te.
COPILUL

Ei! strig[ copilul, ce vrei s[ faci?


TERIBIL

+i so\ia st[p`nului e alarmat[, cioc[ne=te din nou cu degetul


]n geam.

H Ce vrea s[ fac[? ]ntreab[ ea.


Vrea s[-=i spele ciorapii ]n butoi, r[spunde copilul.
D[-i ligheanul cel mare, ]l bolde=te tata.
NICOLAE
ESINENCU

Ia-\i ligheanul de sub prisp[, strig[ copilul.


Str[inul parc[ a ]n\eles ce i s-a spus, dar nu se =tie de ce
face semne cu degetul, cheam[ copilul, ]l ]ndeamn[ cu o
c[ldur[ deosebit[.
Tat[, strig[ copilul, m[ cheam[ la d`nsul!
" "
Eu te-am pus s[ m[turi prin ograd[, strig[ tat[, mai ia o
sfoar[ =i o ]ntinde la uscat.
Copilul se apropie de str[in:
E=ti oftigos?
}ntr-un fel da.
Copilul se v`r[ sub prisp[, scoate de acolo un lighean, i-l
d[ str[inului.
S[-l duc[ de unde l-ai luat! bate iar cu degetul ]n geam
mama.
Str[inul sur`de =i d[ s[ pun[ m`na pe capul copilului.
Acela sare ca fript.
Tat[, vrea s[ pun[ m`na pe capul meu!
Ia c[ldarea cu ap[ =i spal[ puntea, ]i porunce=te tata.
Nu vezi ce de-a solzi =i m[runtaie s-au adunat?
Copilul se ut[ pe unde ar g[si c[ldarea, o vede aninat[
de un st`lp din fa\a casei, o ia, se ]ndreapt[ spre punte, se
apleac[, scoate ap[ din delt[, o arunc[ ]n fa\a casei, iar
afund[ c[ldarea ]n delt[ =i iar arunc[ ap[ ]n fa\a casei. Dup[
ce scoate mai multe c[ld[ri, ]n=fac[ un b[\, o c`rp[ =i roade
solzii de pe punte...
Str[inul se opre=te la c`\iva pa=i ]n spatele copilului. }l
prive=te cu drag.
C`\i ani ai? ]l ]ntreab[.
Copilul parc[ nici n-ar auzi.
Vezi stuful cela ]nalt? arat[ deodat[ spre delt[. Acolo

COPILUL
s-a ]necat bunica noastr[.

TERIBIL
Demult?
Pe atunci nu eram. S-a v`r`t, spune tata, s[ se scalde, =i
a tras-o la fund un pe=te mare. Un somn.
Noutatea pare s[-l ]nfrigureze pe str[in. Se uit[ spre delt[,
nici nu =tie ce s[ zic[.
H
NICOLAE
ESINENCU
Sunt somni ]n delt[? ]ntreab[.
C`t vita de mari... C`nd apune soarele, mergi s[ te
scalzi? Eu m[ scald chiar acolo unde s-a ]necat bunica!
Vino ]ncoace! strig[ la copil tata. C`nd ai de g`nd s[
speli ]n fa\a casei?
" #
Str[inul urm[re=te un timp copilul care spal[ ]n fa\a casei,
apoi ridic[ ligheanul, ]l umple cu ap[, se apuc[ s[-=i spele
ciorapii.
Spal[.
I-a sp[lat.
Se ]ndreapt[ spre sc`rta de f`n, unde se desc[l\ase, =i
iat[ c[ vrea s[ ]ntind[ ciorapii pe sc`rt[, la uscat.
Ce faci? strig[ copilul.
Nu se poate? ]ntreab[ str[inul. +i de ce, m[ rog?
F`nul ]l a=ternem prin cas[, ca s[ sc[p[m de umezeal[.
Dormim pe f`n.
Str[inul sur`de, ia ciorapii de pe sc`rt[, ]i scurge =i caut[
cu privirea unde, totu=i, i-ar putea pune la uscat.
Vede sfoara pentru rufe, porne=te ]ncolo, se r[zg`nde=te
]ns[ ]nainte de-a ajunge la sfoar[, se duce direct spre panto-
fii de l`ng[ sc`rt[, ]ntinde ciorapii peste pantofi...
Deodat[ se l[s[ ]n f`n =i r[m`ne cu fa\a ]n sus.St[ mult
a=a. Fa\a i se face tocmai p[m`ntie, abia de r[sufl[. Ba se mai
\ine cu m`na de piept. O triste\e ne\[rmurit[ i-a ]mp[ienjenit
ochii.
Poate pornim acum, st[p`ne? strig[ ]ncet.
Nu, acum nu pot.
Veni\i la m`ncare sau nu? se aude din cas[ vocea so\iei.
Copilul, apoi =i tata, las[ lucrul, intr[ pe r`nd ]n cas[, dar
mai ]nt`i am`ndoi ]i spal[ m`inile, ]ndelung, ap[sat.
COPILUL
TERIBIL

}n cas[ se m[n`nc[, se vorbe=te, ca ]n familie.


+i c`nd ave\i de g`nd s[ porni\i? ]ntreab[ so\ia sup[rat[.

H }n zori.
El o s[ doarm[ afar[?
Vrei s[-l aduci ]n patul t[u?...
NICOLAE
ESINENCU

Nu-l hr[nim? se v`r[ copilul pe fir.


Am s[ te tr[snesc, ]l amenin\[ tata.
A muncit ca s[ m[n`nce? ]l pune la punct maic[-sa.
P[rin\ii se uit[ unul la altul. M[n`nc[.
Mai t`rziu tot so\ia vorbe=te:
" $
O s[ iei =i copilul cu tine?
B[rbatul g[se=te de cuviin\[ s[ nu-i r[spund[. Copilul se
uit[ iscoditor la p[rin\i. To\i m[n`nc[ ]n t[cere. +i asta dureaz[
mult. Dup[ ce m[n`nc[, st[p`nul se ridic[, ia un c[lc`i de p`ine
cald[, un pe=te afumat, o ceap[, iese din cas[ =i se ]ndreapt[
spre sc`rta de f`n, unde str[inul a a\ipit o dat[ cu apusul soarelui.
Iat[ care-i povestea, ]i spune str[inului. M`ine ie=im
]mpreun[ ]n delt[ =i a= vrea, totu=i, s[ =tiu cu cine pornesc la
drum... Cine e=ti?
Sunt un om bolnav.
Nu mi-ai vorbit de boal[.
M[ ]n[bu=... Nici medicii nu =tiu ce fel de boal[ am. Nu-
mi ajunge aer, =i gata.
Vii de la spital?
Din Belarus.
Acolo te lecuie=ti?
Ba locuiesc acolo. Cu boala mea n-am dreptul s[ tr[iesc
]n Moldova. Nu pot. Numai aerul din Belarus ]mi prie=te. }n
Moldova, acas[, m[ ]n[bu=.
Am observat c[ respiri greu... +i de mult locuie=ti ]n Belarus?
De mult. De dou[zeci de ani.
Acolo respiri normal?
Parc[ nici n-a= fi bolnav. Acolo-i bine, dar, iat[, nu pot
da pe acas[. +i a=a mi-i dor de cas[, a=a mi-i dor de cas[!
De necaz c`nt, omule, ca cucul =i urlu ca lupul!

COPILUL
TERIBIL
Nu cumva vrei s[ spui c[ n-ai fost de dou[zeci de ani acas[?
N-am fost.
Niciodat[?
Niciodat[. Dac[ vin, m[ a=teapt[ moartea. Asta-i.
+i acum de ce te-ai pornit? H
Vreau s[ mai v[d o dat[ satul natal, dup[ aceea fie ce-o

NICOLAE
ESINENCU
fi...
Nu-l crede! strig[ copilul. Mama spune c[-i ho\.
Am s[-\i scot pielea de la fund =i am s[ \i-o pun pe cap!
zice st[p`nul =i se ]ntoarce iar spre str[in. +i de ce n-ai luat o
ma=in[ sau un avion? Doar cu ma=ina sau avionul mai repede " %
ai fi ajuns acas[.
Cum s[-\i spun ca s[ m[ ]n\elegi, omule? se fr[suie=te
str[inul. Cu boala mea nu pot c[l[tori nici cu avionul, nici cu
ma=ina. E de ajuns s[ ajung cu avionul pe teritoriul Moldovei
=i m[ ]n[bu=. E de ajuns s[ fac c`\iva metri cu ma=ina pe
teritoriul Moldovei =i-s gata, nu pot suporta, m[ ]n[bu=!
Aceea=i poveste se ]nt`mpl[ c`nd pornesc pe jos acas[. M[
]n[bu=. De ani de zile nu pot s[ m[ apropii de cas[. +i acum
am mai aflat c[ moare mama. De durere, c`nt ca cucul =i
urlu ca lupul, omule!
+i cum vrei acum s[ ajungi, dac[ zici c[ nu-\i prie=te aerul
de acas[?
Nu =tiu. Dar mi-a spus un medic s[ ]ncerc cumva pe
apa r`ului. A=a crede el. S[ merg, zice, spre izvor... A= ajunge
pe ap[ p`n[ ]n dreptul satului meu, de acolo a= trage o fug[,
chiar de am s[ m[ ]n[bu=, dar vreau s-o v[d pe mama ]nainte
de moarte, s[ mai v[d o dat[ satul natal =i... ]n\elegi, omule?
Vas[zic[, de aceea te-ai ascuns adineaori ]n f`n?
Da, m[ ]n[bu=eam =i nu voiam s[ vede\i cum suf[r.
De mult umbli prin delt[?
A treia zi.
St[p`nul ascult[ cu fruntea plecat[ istorisirile str[inului,
din c`nd ]n c`nd ]ntoarce fa\a spre geamul casei ca s-o ia de
martor pe so\ie, s[ aud[ =i aceea ce spune str[inul.
COPILUL
TERIBIL

Ascult[, ascult[, ca ]n sf`r=it s[ ]ncheie:


Bine, pornim ]n zori!...
Pe la o bucat[ de noapte r[sun[ b[t[i puternice ]n geam.
H Cine-i? ]ntreab[ somnoros =i sup[rat st[p`nul.
Eu, str[inul.
Ce vrei?
NICOLAE
ESINENCU

S[ pornim, omule.
|i-am spus: pornim ]n zori.
Nu s-ar putea acum?
B[rbatul se a=az[ somnoros pe marginea patului.
" & Ia belea pe capul meu.
Ce vrea? ]ntreab[ so\ia.
S[ pornim.
Of, b[rbate, m[ tem. De ce te gr[be=te? +i-n puterea
nop\ii...
La asta m[ g`ndesc =i eu, dar tu s[ nu te temi. |i-am spus,
zice b[rbatul =i-o pi=c[ de =oldul dezvelit, s[ te temi numai
de mine, r`nje=te, strig[: Cum r[sare luna, pornim!
Mai ]ncet, c[ scoli copilul.
Femeia se lipe=te de b[rbat =i acela o str`nge la piept.
Iei =i copilul?
+tii c[ plec departe?
Totdeauna ]l luai cu tine.
}l luam c`nd plecam ]n delt[, acum alta-i povestea...
Am de mers spre izvor, =i cine =tie c`t...
Te duci pentru mai mult, cu om str[in te duci... copilul ar
putea, cine =tie, s[-\i fie de ajutor la drum...
Pentru c[ m[ duc pentru mult timp =i m[ duc cu om
str[in nu vreau s[ iau copilul... Vezi ce faci cu copilul pe aici.
O s[ pescuim.
S[ ie=i\i cu luntrea mic[ ]n delt[... Acum se prinde bine
racul. Zece kilograme de raci fac mai mult dec`t dou[zeci
sau treizeci kilograme de pe=te... +ti\i locurile unde se n[de=te
mai mult, pescui\i pe acolo... B[iatul umbl[ liber prin stuf. Tu
\ii sacul, iar el ]i culege... de=i ar fi mai bine s[ nu cobor`\i

COPILUL
nici unul din luntre. S-a n[dit pe aici iar somnul cela cu un

TERIBIL
ochi. Alalt[ieri a atacat o luntre...
Dac[ o s[ ne ducem pe unde am fost anul trecut, n-avem
de ce ne teme.
O s[ v[ duce\i pe unde s-a mai prins, dar ar trebui s[ fi\i
cu ochii ]n patru. Nu uita\i, apele-s curg[toare. Anul trecut
H
NICOLAE
ESINENCU
prin p`lcurile celea de stuf era n[mol, dar acum apele au
sp[lat totul... La tot pasul dai de bulboane...
O s[ fim aten\i... +i tu s[ fii atent. Pleci la drum cu om str[in.
Omul are necaz, nu-\i face griji. Am s[ v`slesc zi =i noapte
=i ]n trei-patru zile poate ]l duc...
" '
|i-a dat bani?
O s[-mi dea.
Mai bine s[-\i dea acum jum[tate, c`nd porne=ti, =i
jum[tate c`nd o s[-l duci la fa\a locului.
Omul are necaz, o s[-mi dea...
De afar[ iar se aud b[t[i furtunoase ]n geam.
Nene, apare luna. S[ pornim!
S[ trezesc =i copilul? ]ntreab[ so\ia.
Tata nu m[ ia, se aude glasul copilului de dup[ sob[.
Noi r[m`nem aici s[ prindem raci. Zece kilograme de raci
fac mai mult dec`t dou[zeci-treizeci kilograme de pe=te...
Bine, dormi, spune mama, credeam c[ te scoli s[-l con-
ducem pe tata.
Tata, ]mbr[cat, se spal[, se a=az[ s[ m[n`nce.
Pun m`ncare pentru unul sau pentru doi? ]ntreab[ so\ia.
Adic[? nu pricepe b[rbatul.
Pun m`ncare la drum numai pentru tine sau =i pentru str[in?
Cine a lucrat, acela s[ m[n`nce, se aude vocea copilului
de dup[ sob[.
Hai-hai, ai s-o c`=tigi! ]l bruscheaz[ tata =i iese afar[.
Luna ]nc[ nu se vede.
Tremuri? st[p`nul observ[ c[ str[inului ]i cl[n\[nesc din\ii
]n gur[.
Totdeauna a=a-i frig noaptea pe aici?
C`nd =i cum... Ap[ =i \`n\ari!
COPILUL

|`n\arii nu prea m[ deranjeaz[, dar umezeala... +i n-am


TERIBIL

luat nici o hain[ groas[.


|ine... st[p`nul i-arunc[ un o hain[ pufoas[ =i un imperme-

H abil. Spune: Tot ce vezi aici va trebui s[ c[r[m ]n luntre...


Dar de c[rat sunt multe =i felurite: unelte, haine, vase,
c`rlige, toate cele necesare pentru drum...
NICOLAE
ESINENCU

V`slele ai dus?
Dus.
Du =i asta... Ai dus?
Dus.
"!
Acum s[ ducem vasele... +i cine, zici, te-a ]ndreptat la
mine?... Ai fost pe la pesc[rie? De acolo vii ]ncoace?
N-am fost. +i nu mi te-a recomandat nimeni. A =asea zi vin
din Minsk. Am mers cu trenul, cu o c[ru\[... pe jos... dar mai
departe, iat[, nu am cu ce merge... Am \inut mereu malul
apei, p`n[ am dat de dumneavoastr[... Ce-a= fi f[cut dac[
nu dam de dumneavoastr[? M[ tem s[ nu m[ apuce boala.
Numai dac[ ar fi zile bune... Ploile ne-ar strica r[u.
Am auzit la radio c[ se a=teapt[ zile calde.
Timpul probabil pentru \ar[, dar nu pentru delt[. Pe ape
timpul se schimb[ mereu. Seara e unul, diminea\a e altul, la
amiaz[... Oare ce-i cu femeia mea, c[ nu se vede? Femeie!
Sunt aici, r[spunde so\ia de undeva din ]ntuneric.
Ia deschide aparatul de radio... C`t e ora?
Cinci.
Deschide aparatul s-ascult cum va fi timpul ]n delt[.
}n ]ntuneric r[sun[ deodat[ muzic[, apoi o voce feminin[
anun\[ timpul probabil:
... peste ]ntreaga delt[ se a=teapt[ zile ]nsorite, v`nt
moderat, temperatura + 35 + 40 de grade...
Aha, face st[p`nul, se ]ntoarce spre so\ie: Dar castronul?
Castronul? La ce-\i trebuie castronul?
Proasto, d-apoi merg la drum lung... sau crezi c[ n-o s[
am nevoie de zeam[ cald[? Adu-l mai repede.
Femeia o ia fugu\a spre pragul casei, b[rba\ii r[m`n singuri.
Fumezi? ]ntreab[ st[p`nul.

COPILUL
Cu boala mea?

TERIBIL
Pe ape nu-i bine s[ fumezi... Nu ne ducem la pescuit, totu=i...
So\ia apare din cas[.
Am adus =i c`\iva cartofi =i ardei, spune ea, apoi =opte=te
ceva la ureche b[rbatului.
Acela ]i r[spunde tot ]n =oapt[, dar so\ia nu se las[, ]i
H
NICOLAE
ESINENCU
spune ce are de spus:
S[-\i dea banii acum...
B[rbatul e nemul\umit, arunc[ o privire spre str[in, dar nu
mai vrea s[ vorbeasc[ cu so\ia care ]l s`c`ie.
A-aa... banii, str[inul ghice=te ce-a =optit femeia =i scoate
"!
banii, num[r[ c`t g[se=te de cuviin\[, restul pune ]n buzu-
narul hainei. Poftim. Cinci sute.
Ne-am ]n\eles cu patru.
Dau cinci, numai s[ pornim.
Iau numai jum[tate, refuz[ b[rbatul, a doua jum[tate
mi-o dai dup[ ce facem treab[...
Lua\i-i pe to\i, tremur[ de frig str[inul. De frig sau cine
=tie de ce.
Nu, numai jum[tate am spus.
}ntinde so\iei jum[tate din sum[, cealalt[ jum[tate o ]ntoar-
ce str[inului.
+i zice:
Oare n-am uitat nimic?
C`nd peste stufulul din delt[ se arat[ cornul lunii, luntrea
se desprinde u=or de mal =i intr[ ]n ap[...
Stuf. Bancuri. Broa=te. +i n[mol. N[mol amestecat cu
r[d[cini de stuf, cu putregai b`rne, r[m[=i\e de luntre,
bu=teni, st`lpi de telegraf, ra\e moarte, pe=te ]mpu\it, hoituri,
de=i nu ]nt`lne=ti la tot pasul, dar ici-colo g[se=ti numaidec`t
ceva nepl[cut. +i atunci ocole=te, c`t mai repede fugi, dar
cum s[ fugi c`nd te vezi ungherit din toate p[r\ile =i ]ncotro ai
apuca-o nu e=ti sigur c[ n-o s[ dai iar peste o putreziciune.
Tot ce adun[ un r`u, ]n delt[ adun[. Ploile =i z[pezile m`n[
totul ]n r`u, apele ]mping la vale totul =i totul se adun[ ]n
bra\ele deltei. Iar la c[ldur[ putreze=te tot ce aduce apa.
COPILUL

Luntrea plute=te.
TERIBIL

Bu-u! Bu-u! sparge lini=tea nop\ii o vietate de balt[.


}nfior[tor ecou.

H Ce-i?
Buhaiul-de-balt[.
Nu se vede.
NICOLAE
ESINENCU

Nici n-o s[-l vezi. E foarte mic, dar face g[l[gie mare...
Cornul lunii intr[ ]ncet ]n ap[, se \ine de luntre.
Am v[zut c[ nu prea =tii s[ ]no\i.
Dac[ nu m[ legam de bu=tean, m[ ]necam...
}n ap[, principalul e s[ nu te sperii. Cazi, =ezi lini=tit, nu
"!
c[uta s[ ajungi ]ndat[ la mal, se poate ]nt`mpla s[ nu faci
nici doi pa=i, c[ te ]nghit ad`ncurile. Adesea malul e departe,
adesea nu po\i s[-\i pui puterile cu apa =i orice efort e zadarnic.
Mai cu minte e: dac[ te pomene=ti ]n ap[, s[ te lini=te=ti. F[
o plut[ dac[ po\i =i ]ncearc[ cu ]ncetul s[ te orientezi unde te
afli =i ce ai de f[cut. +i numai dup[ aceea o iei ]ncet ]n direc\ia
dorit[... Nu te mi=ca.
Nu m[ mi=c.
A=az[-te pe fundul luntrei...
M-am a=ezat.
+ezi lini=tit...
Luntra=ul se simte bine, delta e via\a lui, dar str[inul se afl[
pentru prima dat[ aici. Ap[ =i stuf. +i ]ntuneric. +i ad`ncuri
negre.
Hop! am ajuns! anun\[ pe nea=teptate st[p`nul. Inima
str[inului se face c`t un purice.
Ce-i?
Ne-am aninat de ceva.
Ce-ar putea fi?
Nu =tiu, dar \ine... Am s[ ]mping luntrea ]napoi... stai lini=tit.
V`sla se afund[ ]n ap[, luntrea parc[ plute=te ]napoi, dar
nu prea. Ceva o \ine, nu =ag[.
Vreo cang[... se opinte=te st[p`nul.
+i dac[ nu se desprinde? se ]nfioar[ str[inul gata s[
sar[ din luntre, dar unde s[ sar[? }n ap[?

COPILUL
Mare lucru s[ nu fie nevoie s[ cobor ]n ap[, zice st[p`nul.

TERIBIL
B`rr, se scutur[ de frig sau, poate, de fric[ str[inul. Nu
v[ teme\i?
Trebuie s-o deznin...
St[p`nul manevreaz[ u=or. Caut[ s[ ]mping[ luntrea
]nainte, ]napoi, ]n st`nga, ]n dreapta, o r[suce=te pe loc. Bag[
H
NICOLAE
ESINENCU
v`sla sub luntre, pip[ie, vrea s[ vad[ de ce s-a aninat luntrea.
O bucat[ de fier?... vorbe=te de unul singur st[p`nul
luntrei. Ar putea, de altfel, s[ fie =i fier... de ce nu?
St[p`nul v`sle=te ]nainte, ]napoi, dar luntrea nu se mi=c[.
E \inut[, simte str[inul, =i-i \inut[ de undeva de pe unde st[ el
"!!
=i asta ]l cutremur[. Simte cum ceva se mi=c[ sub fundul luntrei.
Vreo vietate de ap[? str[inul se uit[ cu spaim[ la st[p`n.
A=a de mare?
Dar ce-i?
C`nd erau apele curate, pe timpuri, vie\uiau pe aici, se
zice, =i caracati\e foarte mari...
Luntra=ul nu-=i termin[ vorba, deodat[ scoate ceva din
ap[. O cutie ruginit[, plin[ de m[trea\[.
Ce-i asta?
Am nimerit ]ntr-un c`mp de cutii de tinichea. }nc[ de pe
timpul r[zboiului cutiile plutesc prin delt[, se zice c[ nem\ii
le-au aruncat. Ce-a fost ]n ele, nimeni nu =tie. Ba colo apar,
ba dincolo... Delta e plin[ de toate celea. Cum naiba s[ ie=i
de aici?
Peste tot se v[d cutii de tinichea. Cum ridici v`sla, se aude
zgomot. Cobori v`sla, acela=i zgomot. Zgomot ]n toate p[r\ile.
Dar ]naint[m drept?
Ce ai ]n vedere?
Mergem ]ncotro avem nevoie?
Deocamdat[ ]naint[m prin ape st[t[toare, dar trebuie
s[ ajungem la cele curg[toare.
Dar cum s[ ajungem prin ]ntunericul acesta?
Apele curg[toare smucesc v`slele =i luntrea. Te iau =i te
duc ]n aval.
Dar nou[ nu ne trebuie spre v[rsare, nou[ ne trebuie
COPILUL
TERIBIL

spre izvor.
Dar ca s-o iei spre izvor, trebuie s[ g[se=ti mai ]nt`i
cursul. +tii ce ne-ar mai trebui acum? S[ nimerim =i ]n c`mpul
H de sticle. Pe undeva pe aici este un c`mp de sticle. Mii =i mii
de sticle. Unele-s pline cu trotil. Se zice c[ tot nem\ii le-au
aruncat. +i plutesc p`n[ azi, dintr-un cap[t ]n altul al deltei.
NICOLAE
ESINENCU

Numai g`tul sticlei se vede, restul e ]n ad`nc. Dac[ vreo sticl[


se p[le=te de luntre... Au fost cazuri c`nd au explodat. Stai,
]mi pare c-am dat de dracul.
Ce-i?
"!" Mi s-a p[rut. Luntra=ul pescuie=te din ap[ o sticl[ mare,
neagr[.
He te... Deci, pe undeva pe aici se afl[ un c`mp de
sticle. Trebuie s-o lu[m ]n alt[ parte. Tot mai bine mai departe
de primejdie, zice ]ntorc`nd luntrea ]n alt[ direc\ie.
St[p`nul aproape c[ nu vorbe=te, doar din c`nd ]n c`nd
spune c`te ceva cu jum[tate de gur[, ]n =oapt[.
De ce vorbi\i a=a de ]ncet? e curios str[inul.
Speriem pe=tele.
Dar nu suntem la pescuit.
Al\ii pescuiesc.
Vrei s[ spui c[ mai este cineva prin apropiere, prin
stuf[raia asta?
Gri=a! strig[ luntra=ul. E=ti aici?
Aici, vine o voce domoal[ din ]ntunericul stuf[ri=ului.
Se prinde?
Poate mai... mai spre ziu[.
Luntra=ul ]ntoarce capul, strig[ ]n alt[ direc\ie.
Tu e=ti, Ioane?
De ce nu v[ ogoi\i? r[sun[ ]n ]ntuneric o voce sup[rat[,
obosit[...
C[ poate fi =i altcineva la ora asta ]n delt[, str[inul nu se
a=tepta. De aceea se ]nvioreaz[. Se a=az[ cu adev[ratelea pe
fundul luntrei, dar cu m`inile se \ine, totu=i, de marginea ei.
Caut[ ]n jur, poate z[re=te pe careva din pescarii pomeni\i.

COPILUL
}ns[ nu mai r[spunde nimeni. Doar v`slele se aud. Pliosc,

TERIBIL
pliosc. Tronc-tronc se las[ dobor`t un fir de stuf. +i iar lini=te.
Deodat[, la numai c`\iva pa=i, apa se ridic[ din ad`nc,
se ridic[ cu at`ta putere =i zgomot, ]nc`t str[inul se pite=te pe
fundul luntrei. Apa se ridic[ zgomotos =i la fel de zgomotos
se las[. Uf, se pr[bu=e=te. Totul a durat o clip[, dar a fost
H
NICOLAE
ESINENCU
at`t de nea=teptat... Luntra=ul a =i s[rit ]n picioare, gata s[
loveasc[ cu lopata, dar apa s-a lini=tit.
Ce-a fost? tremur[ str[inul.
Dac[ a= =ti...
Somn?
"!#
Care?...
Luntra=ul =i-a amintit de somnul care a ap[rut prin p[r\ile
acestea =i ]n ultimul timp atac[ chiar =i oamenii. Asta mai
lipsea acum.
Mai st[ cu v`sla ridicat[, apoi se a=az[.
Mult mai u=or cazi din luntre dac[ stai ]n pirostrii, zice.
S-a zb[tut un somn, ei =i? L-am trezit, se vede, din somn. Dar
putea fi =i altceva. Oricum, =ezi lini=tit. Degrab[ ajungem la
curen\ii de ap[...
Ca tras[ de o m`n[ neobservat[, lunec[ luntrea pe firul
lunii, iar luntra=ul =i str[inul dorm bu=tean ]n luntre.
Oac! Oac! \ip[ o broasc[.
+i iar se las[ lini=tea.
Parc[ am mai fost pe aici, tresare str[inul.
|i se pare, sare din somn luntra=ul.
Cum s[-mi par[ c`nd, iat[, tufa asta de stuf am mai
v[zut-o?
|i-am spus: \i se pare.
Z[u c-am mai v[zut-o. }i p[tulit[. Noi am p[tulit-o cu
luntrea.
St[p`nul se ridic[, se uit[ ]n jur.
Luntrea st[ ]nfipt[ ]ntr-un banc.
Ce naiba, am adormit?
+i unde ne afl[m?
Am nimerit ]ntr-un banc.
COPILUL
TERIBIL

Ce ]nseamn[ banc?
}ngr[m[dire de nisip, iasca lui... +i se lumineaz[ de zi. +i
va trebui s[ t`r`m luntrea.
H Coboar[.
T`r[sc ]n doi luntrea. Pe alocuri o ]mping, pe alocuri o
trag. C`nd ]nt`lnesc un ochi de ap[, urc[ ]n luntre. Apoi iau
NICOLAE
ESINENCU

luntrea ]n spate. Dar mai ]nt`i descarc[ lucrurile. Duc luntrea,


t`r[sc ]nc[rc[tura.
}n sf`r=it, ajung la ap[ mare.
Las[ luntrea ]n ap[, pun lucrurile, urc[.
"!$ V`slesc.
Se lumineaz[. Colo o pas[re \`=ne=te, dincolo. Delta ]nvie.
Stuful ]ns[ e c`t casa, u=or se desface ]n fa\a luntrei, u=or se
str`nge ]n spate, dar asta nu ]nseamn[ c[ luntrea ]nainteaz[
cu vitez[. Ai putea num[ra firele de stuf care se tot ating de
marginea luntrei, p`r`ie, trosnesc.
O ra\[ s[lbatic[ \ip[, st`rnit[ din cuib. Dispare ]n desi=.
Un =arpe mare se \ine un timp ]n urma luntrei, e bine c[ str[i-
nul nu-l observ[.
Luntrea lunec[ peste un p`lc de broa=te \estoase, lunec[
ca peste pietre. Hodoronc! Hodoronc!
+i iar e lini=te. Zori de zi...
Mai este?
Ce? ]ntreab[ luntra=ul.
P`n[ trecem curen\i de ap[.
Curen\ii abia ]ncep. Trebuie s[ trecem doisprezece curen\i
mari. La al treisprezecelea o lu[m ]n sus. Asta va fi albia r`ului.
Sim\i cum curge tot mai repede apa?
Curge? Mie ]mi pare c[ st[ pe loc. +i stuful, =i apa.
Ascult[ atent cum p`r`ie colo =i dincolo stuful...
}ntr-adev[r, printre stuf se aude susur`nd apa. F`=! Pliosc!
Cling!
Din clipa asta trebuie s[ fim foarte aten\i la num[r[toare.
S[ nu ]ncurc[m curen\ii...
Pe nea=teptate luntrea este ]n=f[cat[ de curent =i dus[ cu vitez[.

COPILUL
TERIBIL
|ine-te!
M[ tem! Ce-i asta?
Am nimerit ]ntr-un curent de ap[. Culc[-te pe fundul luntrei.
Stuful a r[mas departe ]n urm[, luntrea lunec[ fulger[tor.
Ehe! H
Nici luntra=ul nu se mi=c[. A ridicat v`slele, se \ine ]nd`rjit

NICOLAE
ESINENCU
de marginea luntrei. Explic[:
R`ul are mul\i afluen\i. +i fiecare caut[ cu orice pre\ s[
r[zbat[ mai repede ]n afurisita de delt[. Care mai de care
caut[ s[ ajung[ mai repede la mare.
}nseamn[ c[ suntem m`na\i spre mare? "!%
Spre mare.
Dar n-avem nevoie la mare.
Apele nu ne ]ntreab[.
+i ce facem?
Stai culcat. Nu trebuie s[ faci nimic. Apa o s[ ne tot
duc[ p`n[ nimerim ]n alt stuf[ri=... De acolo ]ncerc[m s-o
lu[m spre alt curent...
Ah, de n-ar muri mama, s[ ajung s-o v[d vie!... ofteaz[
]ndurerat str[inul =i se las[ pe fundul luntrei.
De mult trage s[ moar[?
C`nd am primit scrisoarea, nu mai cuno=tea pe nimeni.
Vorbe=te, dar nu =tie cu cine vorbe=te, nici ce vorbe=te. At`t:
din c`nd ]n c`nd, se spune, m[ cheam[... Ne r[sturn[m!
Stai lini=tit. Apa ne duce exact acolo unde avem nevoie.
Luntrea lunec[ ]n aval.
Mai aven?
Mai avem.
Buh! se izbe=te pe nea=teptate luntrea ]ntr-un perete de stuf.
Luntra=ului ]i sare p[l[ria de pe cap. Buh! se love=te str[inul
cu capul de marginea luntrei.
Am ajuns?
Un perete ]nalt =i negru de stuf. Pe fiecare fir de stuf stau
zeci de lipitori de diferite m[rimi. Unele sunt sub\iri. Altele
groase c`t degetul. Te ]nfiori c`nd le vezi, dar mite s[-\i mai
COPILUL
TERIBIL

cad[ vreuna dup[ gulerul c[m[=ii. Str[inul se cutremur[.


Nu atac[?
Ba sug s`nge, dac[ se lipesc de tine.
H Aoleu! url[ str[inul c`nd deodat[ c`teva lipitori apar pe
marginea luntrei, coboar[ ]n luntre.
+tiob`lc! cade str[inul ]n ap[.
NICOLAE
ESINENCU

Unde e=ti? se ]ngroze=te luntra=ul, c[ nu-l vede pe str[in.


Sare ]n ap[, se scufund[, ]l scoate, ]l trage spre luntre,
prinde luntrea, urc[ am`ndoi. Str[inul e mort de fric[.
Nu te teme, omule, c[ nu-s chiar at`t de groaznice.
"!& Uit[-te, le iau ]n palm[... Pune una ]n s`n. Ce-i drept, nu de
la to\i sug s`nge... De la mine, de exemplu, nu sug. Ar putea
=i de la dumneata s[ nu sug[. }ncearc[, na.
Nu! se d[ ]napoi str[inul =i mai s[ cad[ iar ]n ap[.
D`rd`ie. E leoarc[.
Ia vechiturile astea, schimb[-\i hainele.
Apele lunec[ iute pe sub luntre, dar luntrea nu se mi=c[.
De parc[ ar fi nimerit ]ntr-un gard de nuiele. Pe l`ng[ stuful
]nalt ce iese din ad`ncul apelor, aici s-au adunat =i alte gu-
noaie, ridic`nd zid solid. Ai putea doar s[ sari sau s[ te
scufunzi sub el. Dar cum? Stuful e p`n[ la cer. Cum s[ treci cu
luntrea pe sub zidul acesta?
Acum vom lua-o ]napoi.
Iar ]napoi?
}napoi.
L`ng[ zidul de stuf mi=un[ ceva. Ceva mare =i negru.
Guzgani! se sperie str[inul.
Un castor de delt[. Z[plazul din fa\a noastr[ este, se
poate spune, munca lui. Castorul ]=i face cas[ din stuf =i crengi,
prin care nu mai p[trunzi... Ia pune, uite-a=a, picioarele ]n
zid =i av`nt[ luntrea. Vezi, ne-am pornit.
Dar asta ]nseamn[ s[ v`sle=ti din toate puterile. S[ ]nfrun\i
curen\ii. Nu peste mult[ vreme luntrea ]ncepe pur =i simplu
s[ se roteasc[ pe loc. +i se rote=te, nu glum[. Oric`t se

COPILUL
str[duie=te luntra=ul s-o struneasc[, nimic nu ajut[.

TERIBIL
Gata, geme el. De ce m[ p[zeam, n-am sc[pat. Am dat
peste bulboane.
Apa g`lg`ie, ]nghite totul. +i ici, =i colo, =i mai ]ncolo.
Clocot.
Str[inul nu spune nici un cuv`nt. Se uit[ cu groaz[ cum se
H
NICOLAE
ESINENCU
]nvolbureaz[ apa sub luntrea ce se ]nv`rte pe loc.
Stai lini=tit, \i se spune! ]njur[ st[p`nul, mai face c`teva
mi=c[ri, prinde momentul =i scoate luntrea din v`rtej. Uf, am
asudat, zice.
Pe str[in curg =iroaie de sudoare rece, pe st[p`n curg "!'
=iroaie de sudoare cald[.
Am sc[pat?
Slav[ \ie...
Au mai trecut doi curen\i. P[s[rile, care acum au umplut
delta, plutesc =i ]n aer, =i pe ape. S-au trezit =i caut[ de m`n-
care. Unele zboar[ ]n stoluri, altele, ]n parte, ba colo, ba
dincolo cad ]n stuful deltei, se ridic[. Prind pe=te, ]l scap[, ]l
apuc[ din zbor. Ra\a de delt[ lunec[ prin stuf[ri=, pesc[ru=ul
=i b`tlanul urm[resc de sus via\a deltei. C`te o pas[re se
a=az[ chiar pe v`sl[. St[ c`t st[, \ip[, dispare =i, c`nd te ui\i,
alta ]i ocup[ locul.
Deodat[ luntrea, lovit[ de o b`rn[, se r[stoarn[, str[inul
=i luntra=ul se b[l[cesc ]n ap[, ]nfrigura\i, cearc[ se scape.
Oricum, dup[ o vreme, am`ndoi se trezesc pe un banc, iar
luntrea abia se vede: cum o duc apele ]n aval, a=a o duc. A =i
disp[rut.
Cei doi privesc ]ngrozi\i: ce-o s[ fac[ acum? Se ceart[.
Stig[ unul la altul. Unul se a=az[ la un cap[t de banc, unul la
alt cap[t. +ed =i tac, iar sar =i iar se ceart[. +i cum se ceart[,
str[inul arat[ c[ luntrea se ]ntoarce singur[, numai c[ din
alt[ parte a bancului. Apele au dus-o =i acum tot ele o aduc.
Sar am`ndoi bucuro=i s[ prind[ luntrea. O anin[...

Dup[ o zi ]n[bu=itoare r[coarea nop\ii vine ca o salvare.


Alta ]ns[ e problema: unde s[ doarm[?
COPILUL
TERIBIL

}n luntre o s[ ne fie str`mt... s[ tragem la vreun banc.


Opresc luntrea, coboar[.
Bancul e acoperit cu stuf. Luntra=ul scoate o cosoaie, se
H apuc[ s[ taie stuf.
Ce vrei s[ faci cu stuful?
Dar pe ce o s[ dormim?... Eu ]l tai, iar tu adun[-l ]n mald[re.
NICOLAE
ESINENCU

Da ce e mald[r?
Omule, chiar nu =tii?
N-am tr[it ]n delt[.
Poate ai s[-mi spui c[ n-ai v[zut stuf?... Aduni un bra\
"" bun de stuf, ]l legi, iat[ a=a, tot cu stuf =i, uite, [sta-i mald[rul...
Str[inul ]ncepe s[ adune stuf, dar nici n-apuc[ s[ str`ng[
un =umuiag, c[ scoate un urlet ]nfior[tor. A cules de pe jos =i
un =arpe. Arunc[ totul, sare ]n luntre ]ngroz[vit, zice: n-am s[
dorm pe stuf! N-am s[ dorm pe stuf! N-am s[ dorm...
|`st! ]i opre=te cu o palm[ urletele luntra=ul...
Se uit[ atent luntra=ul la picioare =i observ[ c[ =erpii foiesc
peste tot. Scuip[ =i urc[ ]n luntre.
S[ c[ut[m un loc f[r[ stuf...
G[sesc un banc nu prea mare, de vreo cincizeci de metri.
Scot din luntre ce mai au, a=tern =i, ]n t[cere, se culc[...
Se trezesc ]n ap[. Apa deltei a crescut =i bancul aproape
c[ nu se vede. Sar, fle=c[ind prin ap[, descoper[ luntrea la
c`\iva metri. Se leag[n[ luntrea, gata s[ se desprind[, s[ se
duc[ pe ap[...
Se las[ cea\[. Foarte mare cea\[.
Undeva, pentru o clipit[, apare o raz[ de soare, deci e ziu[
de acum, dar din cauza ce\ii nu se vede nimic.
Mai bine de jum[tate de zi ]nainteaz[ prin cea\[, au pierdut
cu totul orientarea.
Ehei! strig[ c`nd unul, c`nd altul. Este cineva prin
apropiere?!
Ehei! Dar nimeni nu r[spunde...
S-a ar[tat soarele. E at`t de arz[tor, ]nc`t c`teva clipe cei
doi ]=i astup[ ochii. Hainele ude =i frigul ce l-au adunat din

COPILUL
TERIBIL
cea\[ ]i fac s[ d`rd`ie... Trag iar la un banc de nisip acoperit
cu stuf.
Eu am s[ prind raci, dumneata ia =i str`nge ni=te r[g[lii
uscate pentru foc.
Ce ]nseamn[ r[g[lii? H
Cioturi de stuf uscat... Facem focul ]n delt[... Iat[, astea-s

NICOLAE
ESINENCU
r[g[lii. Alege-le pe cele mai groase =i mai uscate, s[ ard[
bine focul.
Poate m`nc[m ce-a pica =i o lu[m mai repede la drum.
M[ gr[besc, frate. Ar trebui s[ ]n\elegi. Mama moare =i-apoi
mi-i ]n grij[ s[ nu m[ apuce iar boala. ""
Dar cum te sim\i?
Bine. A avut dreptate medicul c`nd mi-a spus s[ ]ncerc
s[ c[l[toresc pe r`u, spre izvor.
Ie=im din delt[ =i tot spre izvor o s[ plutim. Trebuie ]ns[
mult s[ v`slim. Mai avem c`te ceva de haleal[ din ceea ce
ne-a pus so\ia, dar s[ facem rezerv[, cum s-ar spune. }n delt[
nu se cuvine s[ m[n`nci rezervele. Aici se poate prinde un
pe=te, un rac, o pas[re. Un ou, la urma urmei, se poate g[si,
dar mai ]ncolo cine =tie ce ne a=teapt[.
Str[inul se apuc[ s[ str`ng[ r[g[lii.
De altfel, pe aici sunt destule: oriunde calci, dai de r[g[lii.
Nimeni n-a str`ns niciodat[ stuful din delt[, a=a c[ stuful de
anul trecut, de an\[r\, de ani de zile, a c[zut la p[m`nt, iar
deasupra a crescut altul, =i tot a=a. O parte din stuful vechi a
fost dus de ap[, a putrezit, dar a mai =i r[mas. C`t ai clipi
po\i aduna un car. At`t c[ foarte multe r[g[lii sunt ude, chiftesc
de ap[. Se g[sesc ]ns[ =i uscate.
Eu m[ afund ]n stuf[ri=, spune st[p`nul luntrei =i, cum
dispare, apare cu o poal[ plin[ cu ou[, dar fug[rit de o ra\[.
Ra\a s`s`ie, atac[.
Ia, bat-o naiba, mai s[-mi scoat[ ochii. Mai a=teapt[-m[
pu\in.
St[p`nul las[ ou[le ]n nisip =i iar intr[ ]n stuf[ri=, dar nu
uit[ s[ ia de data asta =i un co=ule\. Peste vreun sfert de or[
COPILUL

se ]ntoarce cu o c[ma=[ plin[ cu raci. Raci mari c`t palma.


TERIBIL

Sar, se zbat, se ]nclea=t[.


O parte o s[-i m`nc[m acum, alt[ parte o s[-i lu[m fier\i

H la drum.
Cu ap[ de balt[ ]i fierbi? se mir[ str[inul, v[z`nd c[
luntra=ul, f[r[ s[ stea pe g`nduri, ia ]n castron ap[ direct din
NICOLAE
ESINENCU

balt[, umple castronul cu raci =i-l pune la foc. Nici racii nu-i
speli?
Luntra=ul sur`de.
Dac[ tot timpul stau ]n ap[, de ce s[-i speli? Ar trebui s[
=tii c[ cea mai bun[ zeam[ de pe=te se face cu ap[ de balt[.
""
Te g`nde=ti la microbi? Nu face. Doar fierbem apa...
Focul ]nv[luie castronul. R[g[liile trosnesc. Acum pot s[
mai stea de vorb[.
+i ]n to\i anii ace=tia n-ai ]ncercat niciodat[ s[ ajungi
acas[? Ai locuit ]n Belarus?
Cum s[-\i spun... Am tr[it peste tot... Nu-\i ]nchipui ce
trai am dus.
}mi ]nchipui.
Nu-\i ]nchipui, omule, c[ n-ai trecut prin asta. C`nd s-a
aflat c[ n-am s[ mai pot tr[i ]n Moldova, so\ia a alergat la
spital.
Avem totu=i medici buni.
Avem. +i au ]ncercat s[ fac[ totul. M-au trimis =i pe la
sanatorii, dar degeaba. Cum ajung la grani\a Moldovei, m[
]n[bu= =i gata... }\i spun: c`nd so\ia a aflat c[ n-o s[ mai pot
tr[i niciodat[ ]n Moldova, n-am s[ mai pot vedea casa, a
alergat la spital. Asta s-a ]nt`mplat la Odesa. Cum veneam
spre cas[, am fost scos din tren =i dus ]napoi ]n spital la Odesa.
A alergat so\ia, a r[cnit, a blestemat, a le=inat, a s[rit chiar la
medici. Ace=tia au potolit-o, i-au dat nu se =tie ce s[ bea, au
luat-o cu vorba. I-au spus c[ s-ar putea ]nt`mpla s[-mi treac[
cu timpul boala, dar numai ]n cazul ]n care m-a= afla mai
mul\i ani la munte, ]n Gruzia, s[ zicem. }n Gruzia? se sperie
so\ia. +i eu ce s[ fac? Nevast[, o calmez, nu vindem casa,
vitele, nimic. Ne ducem deocamdat[ a=a, s[ vedem. Vom

COPILUL
tr[i o jum[tate de an, un an, iar ]ncolo s-a vedea.

TERIBIL
+i-a mers?
S-a potolit, a zis c[ merge.
A mea nu =tiu dac[ ar fi f[cut una ca asta, s[ fi nimerit la
str`mtoare... A mers tocmai ]n Gruzia?
Peste o s[pt[m`n[ eram ]mpreun[ ]n Gruzia...
H
NICOLAE
ESINENCU
Da, peste o s[pt[m`n[ se aflau ]n Gruzia. Vestea despre
boala moldoveanului a adunat la aerogar[ o mul\ime de gruzini.
Omule, tu e=ti cel ce nu poate respira?
Cum s[ nu po\i respira?
Ia trage aer ]n piept!
""!
Uite, frate, respir[!
Li se explic[ gruzinilor care e povestea: de respirat, de,
aici respir[, numai c[ acas[, ]n Moldova, nu poate respira.
Moldoveanul va locui la mine! hot[r[=te pe loc un gruzin,
dar =i ceilal\i insist[:
Ba la mine va locui.
Ba la mine... ma=ina mea, iat[, ]l a=teapt[. G[l[gie.
}n sf`r=it, gruzinii g[sesc solu\ia:
Las[-i s[ urce ]n orice ma=in[, dar vor locui ]n casa care
le va c[dea mai mult pe plac...
+i pornesc.
+aisprezece limuzine se opresc ]n fa\a unei por\i.
E casa unuia dintre gruzinii care l-au a=teptat pe moldovean
la aerogar[.
Intra\i, fi\i oaspetele meu, deschide gruzinul portiera,
poarta. +i cum deschide poarta, ]n pragul casei cu dou[ etaje
a =i ]nceput s[ c`nte o fanfar[. Fanfara c`nt[, iar din cas[ se
arat[ st[p`na, copiii. Fiecare poart[ ]n bra\e co=uri cu struguri,
harbuji, ulcioare cu vin.
So\ia moldoveanului s-a lipit de b[rbat =i aproape c[ nici
nu =tie ce s[ spun[. Nu se a=tepta la o asemenea primire.
St[p`nul casei face un semn muzican\ilor =i ei amu\esc.
Gl[suie=te:
Prietene scump! Asta-i casa ta. Respir[. Respir[ =i-ai s[
vezi ce aer am ]n ograd[. Vrei, locuie=te la mine, vrei locuie=te
COPILUL

la vecin.
TERIBIL

Vorbe=te, arat[ cu m`na la casa de peste drum, la fel de


frumoas[, ]n pragul c[reia la fel r[sun[ o fanfar[. +i din cas[

H la fel se arat[ st[p`na, copiii - scot fructe, vin =i alte bun[t[\i.


Dar alt gruzin ]i trage ]ntre timp spre poarta sa.
A=a umbl[ o jum[tate de zi. C`nd la o poart[, c`nd la
NICOLAE
ESINENCU

alta =i totul se repet[: muzic[, bun[t[\i =i tot a=a.


So\ia moldoveanului l[crimeaz[, spune:
V[ mul\umim, oameni buni, dar nu trebuie s[ ne ducem
mai departe. R[m`nem la cine spune\i dumneavoastr[, dac[,
desigur, ne primi\i, nu e nevoie s[ v[ deranja\i at`ta.
"""
Z[u, zice =i so\ul.
Stai c[ n-a v[zut casa mea! zice un gruzin.
Strig[ =i al\ii:
Nici pe-a mea!
Ca s[ potoleasc[ lumea, unul mai mare face semn c[ vrea
el s[ gl[suiasc[:
S[ vedem mai ]nt`i toate casele, apoi hot[r`m al cui
oaspete va fi. S[ mergem mai departe.
+i alaiul porne=te.
A\i auzit? Acest moldovean nu poate respira...
C`ntece, dansuri...
Focul arde. Iar str[inul continu[:
P`n[ la urm[ ne-am oprit ]n fa\a unei case. Palat, ce mai
vorb[. Dar c`t s-o duci a=a? Toat[ ziua muzic[ =i m`nc[ruri.
De lucrat, gruzinul nu-\i d[ voie s[ lucrezi, cic[, odihne=te-te.
Te duci ]n mun\i, ei vin dup[ tine c`nt`nd, cobori ]n vale - te
]nso\esc cu aceea=i veselie. Toat[ ziua te hr[nesc =i-\i spun:
respir[. Respir, dar so\ia, s[rmana, ]ntr-o bun[ zi ]mi spune
c[ nu mai poate. Zice c[ eu m[ simt bine, dar ea vrea s[ se
]ntoarc[ ]n sat, i-i dor de cas[. Atunci, zic, du-te. +i m[ las[
so\ia, se duce ]n Moldova. Peste jum[tate de an, vine ea, m[
g[se=te h[ulind cu gruzinii. +i ]ncepe s[ r[cneasc[: Te
t[v[le=ti pe aici, iar eu nu-mi v[d capul de nevoi. Tot acum
s[ mergi acas[. Dar se poate, ]ntreb, crezi c-o s[ pot
respira? Ea strig[: S[ bei, s[ m[n`nci =i s[ nu faci nimic,

COPILUL
crezi c[ se poate? Hai s[ ]ncerc, zic. +i era c`t pe ce s[

TERIBIL
mor. Dac[ pilotul nu ]ntorcea la timp avionul, ]n ceruri
muream. A aterizat la Ujgorod. }\i ]nchipui ]n ce situa\ie eram?
Eu r[cneam, so\ia r[cnea. Pasagerii =i pilotul m[ atacau.
Idiotule, strig[ unul din pasageri, dac[ =tii c[ e=ti bolnav, de
ce te-ai pornit la drum? Ce puteam s[ fac? S[ m[ ]ntorc ]n
H
NICOLAE
ESINENCU
Gruzia, la oamenii ceia? +tiu c[ n-am m`ncat m[selar, a= fi
murit de ru=ine. S[ r[m`n ]n Ujgorod? So\ia m[ leap[d[,
pleac[ acas[, iar medicii m[ sf[tuiesc s[ plec ]n Siberia. Pe
acolo, spun ei, p[durile de pin ar putea s[-mi fac[ bine.
Altfel nu-mi voi g[si leacul.
""#
Ai fost =i ]n Siberia?
+i-n Siberia am fost, =i ]n Kamceatka, =i pe insula Sahalin.
+i peste tot nu puteai respira?
De respirat, respiram, dar ]ndat[ ce m[ apropiam de
cas[ gata, m[ ]n[bu=eam. Poate =i mai r[u ca ]nainte.
Racii au fiert... descoper[ pe nea=teptate luntra=ul =i
propune: S[ m`nc[m ]n grab[, c[ ]ncepe ar=i\a. Toamna ]n
delt[ soarele arde ca =i vara... |ine sarea.
Parc[ de-o via\[ plutesc.
C`\i curen\i am trecut?
+ase.
Nu se poate, se nelini=te=te luntra=ul, se ridic[ ]n picioare,
scruteaz[ delta.
Stuf. P[s[ri.
Trebuie s[ ne g[sim mai departe.
Le-am num[rat. Iat[, am crestat pe luntre, arat[ str[inul.
}nseamn[ c[ plutim drept...
Luntrea ]nainteaz[.
Soarele parc[ s-a oprit deasupra deltei.
Z[pu=eal[, ap[ fierbinte, aburi care se tot ridic[, stuf, ]n aer
p[s[ri.
St[p`nul luntrei ]=i scoate c[ma=a, ]=i pune o p[l[rie
sp[l[cit[ pe cap.
Te-a= ajuta, dar m[ tem s[ m[ for\ez, zice str[inul.
Nu-i nevoie s[ m[ aju\i. Leag[-\i c[ma=a pe cap. Sau
poate ]\i sco\i maioul. Pune maioul pe cap =i r[m`i numai ]n
COPILUL
TERIBIL

c[ma=[.
Poate scot c[ma=a?

H
V[d c[ nu e=ti deprins cu soarele, e=ti alb ca varul...
Locuiesc ]n p[dure.
Acolo-i spitalul?
Nu m-ai ]n\eles. Acolo, ]n Belarus, nu stau la spital...
NICOLAE
ESINENCU

Sunt liber, at`t c[ muncesc =i locuiesc ]n p[dure. Muncesc


]ntr-o rezerva\ie de bivoli. Acolo mi-i destul de bine, p[durea
mi-i prielnic[.
P[durea lor ]\i ajut[?...
""$ Nu-i vorb[ de p[durea de pini. Pini sunt =i ]n Siberia, se
pot g[si, la urma urmei, =i ]n alte p[r\i, ]n Carpa\i, s[ zicem.
Dar odat[ am citit ]ntr-un ziar c[ un bolnav nu se =tie din care
col\ de lume, care la fel nu putea respira, s-a lecuit ]n Belarus,
cu turb[.
Vas[zic[, turba e leacul?
P[durile de pini =i turb[, mla=tinile care, se vede, eman[
un gaz... ]mi fac bine...
Dac[ spui c[ se poate lecui cu turb[, ]ntr-o zi ai s[ vezi
c[ te ]ns[n[to=e=ti.
Dup[ at`\ia ani? Nu cred, nene. Asta-i: pot tr[i =i munci
numai ]n Belarus. Acolo m[ simt a=a cum m[ vezi. Muncesc,
respir, sunt om ca to\i oamenii, numai ]n Moldova mea nu pot
s[ m[ ]ntorc.
Locuie=ti ]n Belarus, iar so\ia ta ]n Moldova?
Cum s[-\i spun, e lung[ povestea... Dup[ ce m-am stabilit
]n Belarus, i-am scris so\iei =i mamei c[ m[ simt bine, c[
turba ]mi ajut[. So\ia, primind scrisoarea, s-a bucurat a=a de
tare, ]nc`t ]ndat[ a zburat cu avionul la mine. M-a g[sit foarte
bine ]n p[durea de pini. A pl`ns de bucurie. Este Dumnezeu
pe lumea asta, a zis. S[ ajungi s[ te ]ns[n[to=e=ti? Ne-am
bucurat mult c[ via\a noastr[ a g[sit cu totul alt[ albie, spre
bine, ]n sf`r=it. Doar ne-am luat din dragoste, eram tineri
]nc[ =i nu se putea s[ ne scape fericirea. S[ m[ ierta\i, dar
femeia, pe care n-o iubisem un car de vreme =i era palid[,
acolo, ]n p[durile din Belarus, a devenit vesel[, plin[ de vlag[

COPILUL
=i speran\[. Chiar a ]nceput s[ c`nte.

TERIBIL
Desigur, o femeie m`ng`iat[ arat[ altfel... c`nt[.
M-am bucurat at`t de mult c[ pentru noi a ]nceput alt[
via\[, ]nc`t i-am propus so\iei s[ se ]ntoarc[ acas[, s[ v`nd[
casa =i s[ treac[ cu traiul ]n Belarus. E dureros, i-am spus, s[
p[r[sim plaiul natal, casa, poate chiar =i mama, dar ce s[
H
NICOLAE
ESINENCU
facem dac[ alt[ ie=ire nu-i? Omul o dat[ tr[ie=te. So\ia mi-a
dat dreptate, dar... Hai s[ nu ne gr[bim, zice. Dac[ a ]nceput
s[-\i fie mai bine, ]nseamn[ c[ totul merge spre bine. De ce
s[ ne gr[bim? Las' s[ treac[ un timp, sco\i boala din tine =i
atunci te ]ntorci. Cum s[ vindem casa? Cum s-o l[s[m pe
""%
mama? Femeia vorbea adev[r. Vin eu mai des ]ncoace =i o
s[ fie bine, mai spune so\ia. La urma urmei, nici nu-i nevoie
s[ lucrezi aici. Las' c[ muncesc eu, avem cu ce tr[i, f[ totul s[
te lecuie=ti c`t mai degrab[ Dar m[ simt bine, ]i spun, de
ce n-a= lucra? Doar =tii c[ nu-s un tr`ntor. Un timp n-am prea
lucrat. Acum am s[ muncesc, vom avea nevoie de bani, chiar
dac[ m[ ]ntorc s[n[tos ]n Moldova. M-a m`ng`iat so\ia =i
am hot[r`t s[ l[s[m s[ treac[ un timp, c[ci timpul va l[muri
totul...
Ce-i acolo?
Unde?
Se mi=c[ ceva ]n stuf[ri=.
St[p`nul opre=te pu\in luntrea, se uit[ spre stuf[ri=. Parc[
a sim\it =i el mi=c`ndu-se ceva acolo, ba chiar a =i z[rit ceva
mare, negru. Dar acum nu se aude nimic, nu se mi=c[ nimic.
Ei! strig[, dar cum nu urmeaz[ nici un r[spuns, continu[
s[ v`sleasc[. Cred c[-s tot de-ai no=tri. P`n[ la curentul =ase
]n delt[ se ]nt`lnesc pescari, mai departe nu. Poate-i un
braconier.
+i de ce nu r[spunde?
Braconierul nu r[spunde.
Tivu! sparge lini=tea din jur o voce de pe undeva.
Cine-i? ]ntreab[ luntra=ul, adic[ Tivu.
Ai o \igar[?
Din stuf[ri= apare o luntre.
COPILUL
TERIBIL

Tivu scoate o \igar[, o aprinde pe t[cute, acela o ia, se de-


p[rteaz[, dispare.
Se treze=te un c`rd de p[s[ri ascuns ]n stuf. G[l[gie
H infernal[.
B`tlani, ra\e, pesc[ru=i.
P[s[rile se ridic[ brusc ]n fa\a luntrei, plutesc c`teva clipe
NICOLAE
ESINENCU

]n aer, apoi se las[ ]n urm[.


Pe nea=teptate se pomenesc ]ntr-un lumini= =i la fel pe
nea=teptate descoper[ o luntre, ]n care se v[d un b[rbat =i o
femeie dezbr[cat[. Femeia se scufund[, iar c`nd apare,
""& transmite b[rbatului ceva =i iar dispare ]n ap[.
De ce s-au ascuns?
Sunt braconieri, \i-am spus.
C`nd s[ ajung[ la alt curentu, ]ncepe s[ plou[. Toarn[ cu
cofa. Trag ]n grab[ luntrea l`ng[ un perete de stuf. Trebuie
s[ a=tepte.
A stat so\ia c`teva zile ]n Belarus, poveste=te str[inul, apoi
a spus c[ pleac[, se ]ntoarce acas[. Ne-am ]n\eles c[ m[ va
vizita o dat[ ]n dou[-trei luni. Venea de obicei s`mb[ta, iar
lunea o lua spre Moldova. Puteam eu s[ m[ ]ntorc acas[? Nu,
]nc[ nu ]ndr[zneam. M[ sim\eam bine, dar ]mi era fric[ ca nu
cumva s[ trezesc boala. Mai erau la mijloc =i medicii, care m[
examinau din c`nd ]n c`nd =i m[ sf[tuiau s[ mai a=tept vreo
=apte-opt luni. Cum s[ n-ascul\i medicii? De aceea=i p[rere
era =i so\ia, care p[rea c[ numai de s[n[tatea mea se
nelini=te=te. Era gravid[. Tr[iam ]mpreun[ de mult, dar copil
nu prinsese =i acum poftim! ne bucuram am`ndoi.
La o vizit[ de r`nd so\ia a explodat:
C`t mai ai de g`nd s[ fii v[car ]n Belarus, omule?
C`nd am s[ pot, am s-o iau la fug[ spre Moldova.
+i c`nd, m[ rog, ai s[ po\i? Nu vezi c[ m`ine-poim`ine
nasc =i-s singur[ cu mama?
Pe c`nd a=tep\i copilul?
A, m[ ]ntrebi pe c`nd a=tept, dar tu nu a=tep\i?
Ca s[ nu ajung la ceart[, mi-am str`ns ce-am avut, am

COPILUL
trecut pe la contora rezerva\iei, am spus ce =i cum, mai pe

TERIBIL
scurt, m-am eliberat de la serviciu =i am pornit cu so\ia spre
cas[... Dac[ pilotul n-ar fi fost cu inim[, azi poate eram mort.
Chiar de la decolare mi s-a f[cut r[u, iar c`nd avionul a
ajuns deasupra Moldovei, am ]nceput s[-mi sf`=ii hainele,
sco\`nd r[cnete ]nfior[toare. Echipajul avionului a f[cut ]n
H
NICOLAE
ESINENCU
grab[ leg[tura cu p[m`ntul =i pe loc am revenit ]n aeroportul
de unde decolasem. So\ia s-a ]nfuriat ]ntr-at`t, ]nc`t nici n-a
cobor`t din avion c`nd au venit sanitarii. Dar nici eu n-am
vrut ca ea s[ se dea jos din avion. Doar era gravid[. +i astfel
am r[mas ]n Minsk, iar ea s-a ]ntors acas[. Un timp nu mi-a
""'
scris, apoi au ]nceput s[ vin[ de la ea scrisori. }mi scria c[
a=teapt[ din zi ]n zi copilul. Ce mai, scrisori m[gulitoare. +i
acum ]nchipuie-\i, omule, ]n clipele acelea credeam c[
niciodat[ n-o s[ mai calc ]n Moldova.
Zg`riam copacii, m[ t[v[leam prin p[dure, mu=cam
p[m`ntul. Oare n-o s[ m[ mai ]ntremez niciodat[?! }n ziua
c`nd mi s-a telegrafiat c[ so\ia a n[scut, am dat toate pe una
=i am pornit iar la drum. Cu trenul de data asta. Nu se poate,
]mi ziceam, s[ nu-mi v[d copilul, m[car cu coada ochiului.
O or[ s[ stau acas[, apoi s[ m[ ]ntorc. Ajut[-m[, soart[,
m[ rugam, =i mi-am scos bilet de tren. Pn[ la Kiev a fost
bine. De la Kiev pn[ la Jmerinka a fost cum a fost, dar ]ndat[
ce trenul a ajuns ]n Moldova, m-au dat jos sanitarii ]mi era
r[u =i pe aceea=i cale m-am ]ntors ]n Belarus. Sfinte, cum
plngeam mai trziu dup[ ce mi-am revenit. Pn[ azi nu mi-am
v[zut copilul...
Nu cred...
M[ uitam nu demult la copilul dumitale =i muream de
dor... C\i ani are?
+apte ]mpline=te cur`nd.
Al meu o fi avnd vreo =aptesprezece ani...
N-a venit niciodat[ la dumneata?
Cum s[-\i spun... Cnd am fost scos din tren =i ]ndreptat
]n Belarus, am plns mult. Dar ce aveam s[ fac? M-am ]ntors
]n rezerva\ia de animale, am fost primit frumos la serviciu,
COPILUL

s[n[tatea iar mi s-a restabilit =i am ]nceput s[ tr[iesc cu gndul


TERIBIL

c[ ]ntr-o bun[ zi toate se vor limpezi. Unde mai pui c[ =i


scrisorile so\iei m[ ]ncurajau. Tot ]mi scria c[ o s[ se repad[

H cu copilul, s[ mi-l arate, ]ns[ a venit iarna, =i unde s[


porneasc[ la drum cu un prunc? Hai s[ a=tepte prim[vara.
Dar prim[vara pruncul se ]mboln[ve=te =i iar totul se amn[.
NICOLAE
ESINENCU

}n mai e bolnav, ]n iulie e mult de lucru pe lng[ cas[. }n


toamn[ cad ploi. Iar de la un timp nici scrisori nu mai primesc
de-acas[. A=tept. Scriu, ]ntreb, m[ revolt. Nimic. Poate s-o fi
]mboln[vit so\ia? Doamne fere=te, m[ gndesc. Numai ce
nu-mi trecea prin cap! Nu-mi g[seam locul =i pace. Eram
"#
gata s[ fac alt[ prostie, iar s-o iau la drum, dar m-au
ast`mp[rat tovar[=ii de lucru oameni buni, se poart[ frumos
cu mine. Unde s[ te porne=ti, ]mi zic. Poate po=ta ]ncurc[
ceva, s[ mai a=tept[m. Poate so\ia a fost bolnav[, dar s-a
]ns[n[to=it =i acum ]\i scrie. S[ cred? De ce s[ nu cred? A=tept,
m[ fr[mnt. }n sfr=it, tot unul din oamenii cu care lucrez m[
scoate din ]ncurc[tur[. D[, omule, zice, o telegram[. O fac
=i pe asta. Nimic. D[ o telegram[ recomandat[, ]mi spune. }l
ascult. Nici un r[spuns. Atunci telefoneaz[, m[ sf[tuie=te omul.
Dar so\ia n-are telefon acas[, mai s[ \ip de necaz c[ ideea
cu telefonul ]ntr-adev[r p[rea s[ fie o salvare. Telefoneaz[ la
sovietul s[tesc, acolo doar este leg[tur[ telefonic[, ]mi spune
omul. Dar de unde telefon ]n p[dure? Este un sat ]n apropiere,
un sovhoz. Alerg acolo =i rog s[-mi fac[ leg[tur[ cu Moldova.
Era pe la amiaz[. Mi s-a spus c[ vor stabili leg[tura spre
sear[, trebuie s[ a=tept. Ce s[ fac? Toat[ ziua am a=teptat,
dar ]n zadar. E ]nc[rcat telegraful, mi s-a spus. A doua zi s-a
stabilit leg[tura, dar cu cine s[ vorbesc dac[ la ora ceea la
sovietul s[tesc din satul meu era numai paznicul? }i spun ce =i
cum. Paznicul s-a bucurat c[ vorbesc cu el. }l ]ntreb ce-i cu
so\ia mea de nu-mi scrie, nu-i bolnav[? Parc[ n-ar trebui s[
fie bolnav[, r[spunde el, ]n sat toate se =tiu. Parc[ n-a auzit
nimic r[u, zice, dar se duce ]ndat[ s[ ]ntrebe nevasta ce s-a
]ntmplat. Cnd s[-\i telefonez? ]ntreb. Cnd vrei, ]mi spune,
chiar =i peste jum[tate de or[. Mai trziu, fire=te, n-am putut

COPILUL
TERIBIL
telefona. Dac[ comanzi dintr-un sat din Belarus o convorbire
telefonic[ cu Moldova, po\i vorbi numai peste o zi, mi se
spune. Dar urgent, ]ntreb, se poate? Nu, mi se r[spunde.
Rog fetele s[-mi fac[ leg[tura a doua zi. A=tept. A doua zi
parc[-i blestemat. Nici paznicul nu-i la sovietul s[tesc din H
satul meu. Rog fetele de la sta\ie s[ m[ ajute, aproape plng.

NICOLAE
ESINENCU
}n sfr=it, este stabilit[ leg[tura. Ce-i, omule? ]l ]ntreb. Nu-i
nimic, r[spunde paznicul, so\ia-i s[n[toas[, copilu-i s[n[tos,
mama, zice, =tii, e b[trn[. Dar de ce nu-mi scriu =i nu-mi
r[spunde nimeni la scrisori =i telegrame? ]ntreb. Paznicul ]mi
spune c[ so\ia scrie regulat. Chiar ieri, zice, \i-a scris. Sfinte, "#
r[cnesc ]n receptor, dar nu primesc nimic, nici o scrisoare
chioar[. M[ gndesc din nou la vreo ]ncurc[tur[ po=tal[,
dar timpul trece. Iar telefonez. Spun paznicului a=a =i a=a, ]l
rog: adu so\ia la telefon... Pn[ la urm[ paznicul, s[rmanul,
se vede c[ l-au nec[jit telefoanele mele, n-a r[bdat =i-mi
trnte=te, scuzndu-se, desigur: Ce vrei, omule, zice, so\ia ta
se m[rit[, iat[ care-i povestea. V[ ]nchipui\i? Tot sngele mi-a
n[v[lit ]n cap. Cum a=a se m[rit[? Parc[ e m[ritat[ cu mine,
strig. Scuz[-m[, zice paznicul, =tiu de mult povestea, dar n-am
]ndr[znit s[-\i spun. }mi comunic[ chiar =i ziua cnd fac nunt[.
}n ziua nun\ii am ]ncercat iar s[ ajung ]n Moldova. De data
asta pe jos.
Tocmai din Belarus pe jos?
Dar ce puteam face? Dumneata ce-ai fi f[cut ]n locul
meu?... Urlam de durere ca lupul... Am luat-o de-a dreptul.
Pe unde mergeam pe jos, pe unde urcam ]n vreo c[ru\[. Pn[
la urm[ cineva m-a sf[tuit s[ iau o biciclet[. Tare m-am
bucurat c[ astfel a= putea ajunge acas[. Am cump[rat o
biciclet[ la primul magazin care mi-a c[zut ]n cale. N-a= zice
c[-s mare ciclist, dar, cu ]ncetul, ]naintam... Pe scurt, m-am
trezit ]ntr-un spital din Ucraina. +edeau asupra mea vreo trei
medici =i m[ tot ]ntrebau ce-i cu mine, ce m[ doare.
+i iar te-ai ]ntors ]n Belarus?
Dar unde s[ m[ duc?
COPILUL

+i so\ia s-a m[ritat a doua oar[?


TERIBIL

Chiar ]n ziua cnd st[team ]ntins ]n spitalul cela din


Ucraina f[cea nunta...

H +i mama ta?
Mama mea?! Tr[ie=te singur[... Vreau s-ajung acas[,
s-o mai v[d o dat[ =i s[ mor. Asta-i povestea. Mn[, omule,
NICOLAE
ESINENCU

luntrea asta...
Rul curge lin, luntrea ]nainteaz[ ]ncet spre izvor. A cta
zi? A patra. Dar se pare c[ ]nainteaz[ de-o ve=nicie. Soarele
]l doboar[ pe str[in, soarele =i oboseala.
A devenit iar bolnav? se ]ntreab[ luntra=ul.
"#
Culoarea fe\ei str[inului pare altfel dect ieri.
Cum te sim\i?
Bine, dar ce s-a ]ntmplat? tresare str[inul.
Luntra=ul regret[ c[ a pus o ]ntrebare prosteasc[, dar acum
e trziu s[-=i corecteze gre=eala.
+i cum te-ai ]mboln[vit?...
Luntrea lunec[ ]ncet. Str[inul tace.
Deodat[ ridic[ barba de pe genunchi =i ofteaz[ adnc:
Fiecare om de pe p[mnt are du=manul s[u, nene. }l
cuno=ti, nu-l cuno=ti, te atac[, nu te atac[, el, du=manul,
exist[. Te urm[re=te. Cel mai bine, desigur, e atunci cnd ]\i
=tii du=manul. }i =tii caracterul, capacitatea, for\a. Cnd ]l
cuno=ti, e u=or s[ exi=ti, fiindc[ e u=or s[ lup\i cu el deschis,
corp la corp, cum s-ar zice. Ar trebui s[ lup\i cinstit cu du=manul,
c[ci mai trziu sau mai devreme totuna vei ]ncruci=a spada
cu el. Ori tu, ori du=manul asta-i. Unul din doi. Dar important,
zic, e s[-\i =tii du=manul =i numaidect s[-\i ]ncruci=ezi spada
cu el... A muri de spada du=manului t[u nu-i o ru=ine. E o
ru=ine s[ tr[ie=ti =i niciodat[ s[ nu-\i ]nfrun\i du=manul... Dar
ca s[-l ]nfrun\i deschis e nevoie, ]n primul rnd, de caracter,
]ndr[zneal[, fermitate...
Un pescar, care pescuie=te cu fatca la o cotitur[ de mal, cum
]i vede, le face semn cu mna.
Ce vrea? ]ntreab[ str[inul.
S[ nu-i speriem pe=tele... va trebui s[-l ocolim.

COPILUL
Luntra=ul ocole=te pescarul =i iar ]ndreapt[ luntrea pe lng[

TERIBIL
mal. Aici apa e lini=tit[ =i luntrea lunec[ u=or. Cteodat[ rul
unduie=te u=oare, dar mai mult o \ine ]n linie dreapt[.
Trebuie s[-\i distrugi du=manul, dac[ vrei s[ tr[ie=ti...
asta-i, zice ]ntr-un trziu str[inul =i pe loc se ghemuie=te la
fundul luntrei, pe rufele cu care se ]nvele=te, =i adoarme.
H
NICOLAE
ESINENCU
Doarme vreun ceas =i mai bine, dac[ starea aceea poate
fi numit[ somn. Mereu tresare, mereu se ghemuie=te la fundul
luntrei, mereu geme =i tot arunc[ rufele ce-l acoper[, ca s[
nu mai vorbim de respira\ia, care a ]nceput u=or s[-l sperie
pe luntra=. Cteodat[ respir[ att de pripit, ]nct ]\i pare c[
"#!
acu=i o s[ se ]n[bu=e. O s[ se ]n[bu=e sau o s[ sar[ ]n picioare
=i o s[ urle. Cteodat[ respira\ia ]i e att de =tears[, ]nct
luntra=ul ]nceteaz[ s[ mai vsleasc[. Ascult[. Nu, respir[
str[inul, dar abia respir[. +i are fa\a foarte-foarte schimonosit[.
Ieri, seara =i diminea\a, nu a prea c[utat la fa\a lui, dar acum
se uit[... Broboane mari de sudoare ]i =iroiesc pe frunte.
Str[inul sare din somn, nu pricepe unde se afl[:
Cine e=ti? se holbeaz[ la luntra=.
Acela surde binevoitor.
N-ai dormit noaptea cum se cade, de aceea te chinuie=ti...
poate mai a\ipe=ti un pic?
Str[inul nu r[spunde un timp, apoi spune gem`nd:
Adev[rul e c[ mi s-a acutizat boala... Sunt pierdut!
Luntra=ul speriat las[ vslele din mini, n-apuc[ ]ns[ s[ se
dezmeticeasc[, ]l n[ucesc r[cnetele nea=teptate ale str[inului.
Acela st[ ]n pirostrii, se \ine cu minile de marginea luntrei
=i r[cne=te cu ochii ie=i\i din orbite:
Mn[, nene!
Mn[, omule!
Mn[, nene!
Mn[, omule!
Mn[ c[ mi s-a f[cut r[u =i n-am s[ mai ajung odat[...
Str[inul \ip[, sare din luntre, iese pe mal =i o ia la fug[ pe
malul rului.
Alearg[, alearg[, alearg[, apoi, parc[ dndu-=i seama
COPILUL

de ceva, se ]ntoarce brusc, intr[ ]n ap[, se ca\[r[ ]n luntre =i


TERIBIL

iar r[cne=te:
Mn[, nene! Mn[, omule!

H Mai r[cne=te un timp, deodat[ se pr[bu=e=te pe fundul


luntrei, cade att de brusc, ]nct luntra=ul, de spaim[, crne=te
luntrea spre mal...
Peste un timp str[inul ]=i revine.
NICOLAE
ESINENCU

Iat[-l lungit cu fa\a ]n sus acolo unde l-a ]ntins pe mal


luntra=ul, care acum se uit[ la el cu spaim[.
Ce facem, ne ]ntoarcem? ]ntreab[ luntra=ul, mai mult din
priviri.
"#"
Mai pl[tesc, geme dureros str[inul.
Nu-mi trebuie banii t[i... |i-i restitui pe to\i, z[u, numai
hai s[ ne ]ntoarcem. Nu vreau s[-mi g[sesc cu tine beleaua.
Am un copil, la urma urmei.
}\i dau tot ce am, nene... Am opt mii de ruble cu mine...
numai du-m[... Trebuie s[ ajung... nu se poate s[ nu ajung...
Ai v[zut =i dumneata c[ pe ap[ m[ simt mai bine. S[ ]ncerc[m.
Pe dracul, uite cum ar[\i.
Dar pn[ aici m-am sim\it bine... +i-apoi nu se poate ca
medicul s[ m[ fi am[git... El mi-a spus s[ m[ apropii de
cas[ pe ap[, contra cursului... Chiar dac[ mi se va face r[u,
a spus, s[ nu m[ las... Criza o s[ treac[, a spus, =i iar o s[-mi
fie bine... Cum te cheam[?
Tivu. Mai departe nu merg, gata.
Tivule drag[... omule... poate c[ e unica =ans[ de a-mi
revedea satul natal =i mama... }n\elege-m[!
Sfinte, cu cine m-am legat? nu-=i g[se=te loc luntra=ul.
Omule, ai s[ m[ nenoroce=ti.
O bucat[ de zi au plutit f[r[ s[ vorbeasc[. Respira\ia
str[inului a devenit mai greoaie, fa\a mai p[mntie. Ghemuit
pe fundul luntrei, p[rea c[ nici nu r[sufl[.
Poate tragem luntrea la mal =i ne odihnim la umbra celei
salcii?
Din partea str[inului nu vine nici un r[spuns.
Hai s[ tragem la fntna ceea de pe mal s[ bem ap[...

COPILUL
TERIBIL
Str[inul nici de data asta nu r[spunde.
Se ]ntoarce, se r[stoarn[ pe spate, st[ cu privirea pironit[
pe cer. Prive=te cerul =i tace.
+i luntra=ul nu =tie ce s[ fac[. S[ trag[ luntrea la mal? S[
pluteasc[ mai departe? H
Vsle=te.

NICOLAE
ESINENCU
Mai departe? +i ct s[ mai vsleasc[?
Cnd z[re=te pe mal un omulean care cose=te iarb[,
luntra=ul ]=i zice c[ o s[ opreasc[ luntrea ]n dreptul lui. }nc[
nu =tie ce-o s[ vorbeasc[, nu =tie dac[ omul o s[-i fie de
ajutor, dar simte c[ ar vrea s[ stea de vorb[ cu cineva. I s-a "##
f[cut pe nea=teptate dor de o \igar[. El, care n-a fumat de
amar de vreme, acum ar trage un fum cu pl[cere. Oricum, e
un prilej de-a p[r[si luntrea pentru o vreme, luntrea =i vslele
care ]l dau gata. S[ vsle=ti ]n susul apei =i nu o or[-dou[, ci
attea zile, cu str[inul care zice c[, iat[, l-a apucat un acces,
nu e glum[. Dar bolnavul ]i ghice=te gndurile.
Ce vrei s[ faci? ]l ]ntreab[.
Vreau s[-mi mai dezmor\esc pu\in picioarele.
Luntra=ul sare pe mal =i o ia spre omuleanul care cose=te
pe mal.
Acela las[ cositul =i r[mne sprijinit ]n coas[, a=teapt[
luntra=ul care se apropie.
Cosim? ]ntreab[ luntra=ul.
Cosim.
Anul acesta iarba e bun[.
Pe aici ]n fiecare an cre=te iarb[ bun[.
Luntra=ul ar vorbi orice, numai s[ nu se ]ntoarc[ la luntrea
]n care se afl[ nefericitul str[in.
N-ai o \igar[?
O \igar[ se g[se=te...
Cosa=ul las[ coasa din mn[, se ]ntoarce pe brazd[, cu
vreo treizeci de pa=i ]n urm[, ridic[ haina, scotoce=te prin
buzunare, vine cu dou[ \ig[ri.
Una o d[ luntra=ului.
COPILUL

Pe cine duci? ]ntreab[ cosa=ul dup[ ce sloboade fum. E


TERIBIL

=eful?
De ce-ai crede c[ mi-i =ef?

H Te urm[resc de departe cum vii pe ap[... Tu te spete=ti


la ram[, iar el st[ ]ntins boiere=te ]n luntre. R[stoarn[-l cu tot
cu luntre, unde e mai adnc.
NICOLAE
ESINENCU

E un nec[jit. Un bolnav f[r[ ajutor... Nici so\ie m[car n-are.


Nu mai sunt femei azi? Ia fluier[ de dou[ ori peste dealul
cela =i ai s[ vezi cte au s[-\i alerge din satul meu...
O fi a=a cum zice cosa=ul, dar sunt femei ]ntre femei. Cnd
se m[rita so\ia str[inului, cic[, unii s[teni o dojeneau.
"#$
Ce faci, fa? ziceau.
Da ce fac?
+i dac[ se ]ntoarce b[rbatul?
Nu se mai ]ntoarce.
Da tu ]nchipuie-\i c[ se ]ntoarce... Ce faci atunci?
Da voi scrie\i-i =i o s[ vedem: se ]ntoarce sau nu.
O probozea =i soacra, femeie b[trn[ =i oloag[. Ogo-
ie=te-te, fato, zicea, iar aceea ]i rdea ]n fa\[.
Hm, feciora=ului dumitale scump nu-i place aerul de aici,
da mie ]mi place. +i vreau s[ r[suflu liber... Uite-a=a!
Dac[ se ]ntoarce, fa, te dezbin[.
Chiar a= vrea s[ v[d cum se ]ntoarce... O s[ se ]n[bu=e
]nainte de-a ajunge ]n Moldova.
Soacra striga, soacra plngea, soacra o ruga s[ se ]ndure,
dar ea a ajuns s[-=i aduc[ viitorul b[rbat chiar ]n casa soacrei,
un =ofer naiba =tie de unde o mai fi. L-a adus, l-a ]mbr[cat ]n
hainele b[rbatului legitim, anume ca s[ ]nnebuneasc[ b[trna
mam[.
Doamne nu te potole=ti, i-a spus ]ntr-o zi pre=edintele, te
astmp[r[m noi, femeie.
Chiar a= vrea s[ v[d cum o s[ m[ atmp[ra\i, le-a rs
]n fa\[ scrba.
Se zice c[ pre=edintele s-a enervat att de tare, ]nct mai-
mai s-o plesneasc[.
}\i dau trei zile, i-a spus la urm[, dac[ nu-\i sco\i ibovnicul

COPILUL
din cas[, vin personal, te leg burduf =i te trimit cu trenul la

TERIBIL
so\... fac[ acolo ce-a vrea cu tine, nenorocito.
Se mai zice c[ a treia zi dup[ porunca pre=edintelui chiar
ea, ]n persoan[, s-a prezentat la el.
Am venit, zice.
L-ai alungat? ]ntreab[ pre=edintele.
H
NICOLAE
ESINENCU
Nu, am venit cu iubovnicul, cum ]i zici dumneata, s[ ne
legi, adic[ s[ ne faci actele de c[s[torie, se hlize=te scrba.
Eu n-am s[-\i semnez divor\ul, chiar dac[ b[rbatul legitim
\i-l d[, strig[ pre=edintele =i o alung[ afar[, dar cine poate
opri o stricat[? A f[cut nunt[, f[r[ s[ se ]nregistreze cu =oferul.
"#%
+i a f[cut nunt[ ]n casa b[rbatului legitim. +i acolo a r[mas
s[ locuiasc[ cu noul so\, ]mpreun[ cu mama b[rbatului
legitim, care acum, se zice, trage s[ moar[...
Ce mai vorb[... cnt[ ca cucul =i url[ ca lupul de durere,
spune cu voce stins[ luntra=ul.
+i unde-l por\i?
Spune c[ vrea s[-=i vad[ satul, mama, apoi poate =i s[
moar[.
Dar de prin care sat este?
Spune c[-i din |ibirica.
|ibirica? D-apoi nu-i departe...
Nu mai spune, arunc[ luntra=ul \igara.
Ct au stat la o \igar[ cei doi, str[inul a dormit. Cnd s-a
trezit, s-a speriat v[znd cosa=ul la vsle.
Cine e=ti? ]ntreab[.
Un om de pe-aici, spune cosa=ul.
+i cum ai nimerit ]n luntre? Unde-i tic[losul de luntra=,
c[ i-am pl[tit... M-a p[r[sit?
+ezi dumneata lini=tit =i nu te enerva. Este omul, iat[-l,
merge colo pe mal. A obosit, iar mie mi-i ]n drum spre sat...
Nimic nu m[ cost[ s[ v[ ajut pu\in... Ehei! strig[ cosa=ul.
Ce s-a ]ntmplat? ]ntreab[ luntra=ul.
Spune-i c[ n-a r[mas mult pn[ la satul lui.
Str[inul cu ochii stin=i ]l fixeaz[ pe cosa=:
Ajungem?
COPILUL

Da, da, se gr[be=te s[-l bucure cosa=ul, dar str[inul nu


TERIBIL

mai pricepe nimic, delireaz[.


Unde ajungem?

H Cum unde? Acas[.


Care cas[?
Str[inul se pr[bu=e=te ]n ne=tire, cosa=ul se sperie, strig[
NICOLAE
ESINENCU

la luntra=:
Omule, vino ]ncoace c[ moare.
Cum moare? ]ntreab[, alearg[ luntra=ul, dar cosa=ul a
=i s[rit din luntre, fuge ]n cmpie, strig[ ceva nedeslu=it...
Mai nec[jit acum dect luntra=ul pare s[ nu fie nimeni pe
"#&
lume. Zgl\ie str[inul, se apuc[ de vsle, ]l roag[:
|ine-te, omule, ce-i cu tine? Acu=i ajungem...
Se ridic[ ]n luntre, caut[ cu privirea ajutor.
Oameni buni, ajuta\i-m[! =i iar se apuc[ de vslit.
Vsle=te, dar f[r[ spor. Nu vede, nu aude. Vsle=te.
Trece cu luntrea pe sub o punte, pe care ni=te femei spal[
rufe.
Arunc[ pe mal b[rbatul cela din luntre, c[-l vrem, strig[
ele, rd.
Luntra=ul n-aude, vsle=te. Spre izvor vsle=te.
Pe mal apre pe nea=teptate un tractor.
Tractoristul face semn cu mna.
Am venit s[-\i ajut! strig[.
Cum s[-mi aju\i? vorbe=te nec[jit luntra=ul.
Anin[ frnghia asta de luntre =i-am s[ te trag ]n susul apei.
Luntra=ul anin[ frnghia.
Vuiet stra=nic.
Aaaaa... ]=i f[rm[ haina la piept str[inul, se zbate. Nu!
Nu! Gaze! Alung[-l!
Opre=te! strig[ luntra=ul. Se ]n[bu=[... nu suport[ gazele
=i zgomotul.
Se dep[rteaz[ tractorul, se duce de unde a venit. E nedu-
merit tractoristul.
Apare o limuzin[ Volga.
Ma=ina nu face atta zgomot =i nici gaze nu eman[! strig[

COPILUL
=oferul, arunc[ frnghia.

TERIBIL
Volga ]nainteaz[ pe mal. Luntrea lunec[ u=or pe ap[.
Parc[-i bine.
Dar alta-i nevoia. Volga nu poate ]nainta mai departe.
Malul e abrupt.
Volga r[mne ]n urm[. Se duce =i ea de unde a venit.
H
NICOLAE
ESINENCU
Vsle=te nec[jit luntra=ul, se tot uit[ ]ngrozit la str[inul de
pe fundul luntrei.
Se ]n[bu=[ acela. El trebuie s[ vsleasc[.
+i vsle=te. }ndrjit.
Iar ]l strig[ cineva de pe mal.
"#'
E un tn[r de vreo =aisprezece ani, blond.
Ce-\i mai trebuie =i \ie? ]ntreab[ luntra=ul, dar nu se
las[, vsle=te.
Sunt feciorul cosa=ului... Tata m-a trimis... Opri\i!
Cum ai s[-mi aju\i dac[ e=ti mai slab dec`t mine? ]ntreab[
luntra=ul, vsle=te.
Am s[ v[ tri cu frnghia de pe mal! strig[ b[ietanul.
Luntra=ul abia acum observ[ c[ b[ietanul are o frnghie
]n mn[. Abate luntrea spre mal.
Tn[rul lunec[ pe coasta malului spre ap[. Cum prinde
luntrea, se apuc[ s[ lege frnghia. Leag[ =i vorbe=te:
Tata mi-a spus s[ alerg ]ncoace, iar el s-a dus la
pre=edinte.
Ce s[ fac[?
S[ vorbeasc[ cu el.
Ce s[ vorbeasc[ cu pre=edintele?
Nu =tiu... mi-a spus s[ alerg ]ncoace =i s[ v[ ajut pn[
la satul urm[tor...
+i cum o s[ ne tri cu frnghia?
Acu=i o s[ vede\i.
Tn[rul alearg[ pe mal, iar luntrea lunec[ pe ap[. +i lunec[
foarte repede. Att c[ tn[rul e nevoit s[-=i tot ridice pantalonii
care i s-au ]nc[rcat de glod pn[ la genunchi. Se opre=te
pentru o clipit[, strig[ luntra=ului s[ a=tepte pu\in, ]=i suflec[
]n grab[ pantalonii, ba nu, ]i scoate cu totul. Dezbrac[ panta-
COPILUL

lonii, ]i leag[ ]n jurul gtului, o ia din nou la fug[ cu frnghia


TERIBIL

peste um[r, tot spre izvor. }n cale ]i apar ni=te bolovani de piatr[.
Sare de pe un bolovan pe altul, dar nu sl[be=te frnghia.

H Nimere=te ]ntr-un crng de s[lcii care-i bareaz[ trecerea.


Tn[rul se descurc[. Cu o mn[ d[ la o parte crengile, cu
cealalt[ ]=i croie=te drum printre s[lcii.
NICOLAE
ESINENCU

Dezlega\i frnghia! strig[ deodat[ c[tre luntra=.


Am dezlegat-o...
Dumneata vsle=te mai depate, iar eu am s[ ocolesc
rpa asta... dup[ col\ ]\i ies ]n cale.
Luntra=ul ]i d[ ascultare, vsle=te.
"$
Str[inul n-aude, nu vede ce se ]ntmpl[. St[ cu ochii a\inti\i
undeva ]n cer, respir[ tot mai greu. Nu-i ajunge aer.
Eu sunt aici! se arat[ tn[rul de dup[ cotitur[. Vsle=te
]ncoace!
Tn[rul e iute la mi=c[ri. Se repede ]n calea luntrei, intr[
pu\in ]n ap[, prinde iar cu un cap[t de frnghie luntrea, pe
cel[lalt cap[t ]l trece peste um[r =i iar o ia la fug[ ]n susul apei.
Pn[ la satul urm[tor mai sunt vreo patru kilometri,
explic[ el din fug[. Iar peste un deal e satul dumnealui...
Str[inul horc[ie pe fundul luntrei, ]\i sfr=ie cu unghiile
c[ma=a...
+i dac[ moare? se ]ntreab[ ]ngrozit luntra=ul.
N-are ]ns[ cnd s[-=i duc[ gndul la cap[t.
}n urma tn[rului a ap[rut pe mal un plc de copii.
Copiii alearg[ zgomotos =i tot strig[:
E-hei!
Opri\i!
Sta\i s[ v[ spunem...
Ce s-a ]ntmplat? ]l ]ntreab[ luntra=ul pe tn[rul care
nici gnd n-are s[ se opreasc[: alearg[, trie luntrea.
Ce s-a ]ntmplat? strig[ el la copii.
Copiii alearg[ pe mal.
Opri\i!
Sta\i!
Pn[ nu ]ncetine=te tn[rul, copiii nu se opresc.
Ce-i? ]i ]ntreab[.

COPILUL
TERIBIL
Pre=edintele a spus s[ vsli\i mai repede, c[ ]n satul vecin
v[ a=teapt[ patru fl[c[i, ei au s[ duc[ luntrea mai departe...

H
Tn[rul iar se ]ncordeaz[, porne=te ]nainte.
Funia ]i roade um[rul, dar el nici nu simte... Calc[ pe
unde n[p[de=te. Nu mai poate, dar =tie c[ trebuie s[ trag[.
Cum se simte? ]ntreab[ din cnd ]n cnd tn[rul.

NICOLAE
ESINENCU
R[u, vine de fiecare dat[ r[spunsul luntra=ului, care acum
vsle=te =i mai ]ncordat.
Spune-i s[ se \in[! strig[ tn[rul, alearg[.
|ine-te, omule, aproape c[-l implor[ luntra=ul. Degrab[
ajungem. A r[mas pu\in... Alearg[, tinere! "$
Alerg, nene, vine r[spunsul de pe mal.
Ce s-a ]ntmplat? strig[ speriate ni=te femei dintr-un lan
de sfecl[, doar a=a ceva n-a mai v[zut nimeni: un tn[r s[
trag[ o luntre cu doi oameni.
Ce s-a ]ntmplat? se intereseaz[ =i ni=te femei dintr-o
planta\ie de tutun.
Nenorocire!
}n dep[rtare s-a ar[tat o luntre.
Patru tineri vslesc ]n aval.
Noi suntem! strig[ ei venind ]n ]ntmpinare. Ne-au trimis
din satul vecin s[ v-ajut[m...
Cnd ]i mai despart vreo dou[zeci de metri, trei fl[c[i
vnjo=i sar ]n ap[ =i o iau ]not la mal, spre tn[rul care se opinte=te,
al patrulea vsle=te spre luntrea ]n care zace str[inul.
N-am r[bdat =i v-am ie=it ]n cale, explic[. Eu sunt doctorul
satului... Cum se simte bolnavul?
Luntra=ul e pu\in buim[cit de ajutorul ap[rut pe nea=teptate.
Cum s[ se simt[... Uita\i-v[ la el...
Mda... dar de ce n-a\i pornit la drum cu o luntre cu
motor?
Las[-m[, omule! Se ]n[bu=[, ajuta\i-l...
O s[ facem totul ca s[ ajung[ cu bine... E-hei! strig[
doctorul la fl[c[ii care au venit cu el =i acum s-au apucat de
frnghie, trag luntrea. Mai repede! Mai repede, b[ie\i! ]i
]ndeamn[ el, explic[ luntra=ului: Dac[ am avea ]n sat un cal, ar
COPILUL

fi mai bine, tot mai repede trie dect omul... Dar ce s[-i faci?
TERIBIL

S-au ar[tat =i al\i copii. +i pe malul drept al rului =i pe


malul stng, tot alearg[ =i strig[. E greu s[ deslu=e=ti totul,

H
dar din cte se aude una e clar:
S-a telefonat la el ]n sat... Mama ]nc[-i vie... }l a=teapt[.
Spune\i-i s[ se \in[...
|ine-te, nene! strig[ copiii de pe un mal =i de pe altul.
NICOLAE
ESINENCU

|ine-te, nene!
Alearg[ lumea, de prin lanuri se adun[. Se ]nghesuie, discut[.
Cine-i?
Cel care de dou[zeci de ani nu poate c[lca ]n Moldova.
"$ Cum a=a?!
|ii minte, era pe timpuri un cntec. Toat[ lumea ]l cnta.
Cred c[ =i tu l-ai cntat: Horo=a strana Bolgaria, a Rossia
luci=e vseh*.
+i eu l-a, cntat. Ei =i?
+i el l-a cntat, dar =tii cum cnta? Horo=a strana Rossia,
a Moldavia luci=e vseh **. Cu elevii cnta. +i cnd a fost
ridicat, se zice, copiii, elevii lui l-au tr[dat... A fost reabilitat,
dar... Copiii care l-au tr[dat azi sunt =efi mari ]n republic[, =i

* Bun[ \ar[ e Bulgaria, dar Rusia e mai bun[ (rus.).


** Bun[ \ar[ e Rusia, dar Moldova e mai bun[ (rus.).
el, cum ajunge la frontier[, se-n[bu=[. De peste dou[zeci de
ani nu se poate apropia de Moldova...
E-hei! strig[ copiii de pe un mal =i de pe altul. Vin =i
oamenii din satul lui ]ncoace...
|ine-te, omule! |ine-te! aproape plnge luntra=ul. Vin =i
oamenii din satul dumitale. |ine-te!...
Str[inul aude strig[tele, dar nu-i mai ajunge aer. }=i sf=ie
cu unghiile pieptul, vrea s[ trag[ aer, s[ trag[ aer =i, cum nu
mai poate respira, scap[ pe fa\[ o lacrim[ fierbinte.
Ceea ce vede ]n ultima clip[ e cerul, cerul de deasupra
satului natal... Cerul lunecnd la deal, el lunecnd la vale.

COPILUL
TERIBIL
H
NICOLAE
ESINENCU

"$!
AMARA

Amara se f`st`ci.
N-auzi? Cui ]i vorbesc?! glasul portarului r[sun[ acum
la taraba a treia, sup[rat. Femeie, car[-te. Pia\a s-a terminat...
}ncui poarta!
Amara cat[ speriat[ ]n jur.
Nu e nimeni din satul ei?
}=i mai arunc[ o dat[ privirea peste tarabele din apropiere.
Cum a=a s[ nu fie nimeni?
COPILUL
TERIBIL

L`ng[ tarabe se vede unde =i unde c`te un om, =i to\i ]s


necunoscu\i.

H
Aracan de mine! duce Amara m`na la gur[. D-apoi ce
m[ fac eu, una?...
Amara venise la pia\[ ]n zori. Pe la ora cinci. O gr[bise Mitru.
Scoal[, fa. Te-apuc[ ziua.
NICOLAE
ESINENCU

Dar nu se f[cuse ]nc[ ziu[. Era ]nc[ noapte. Amara ]ns[


s-a sculat. +tia c[ Mitru n-are s-o lase ]n pat. A=a-i el, scurt la
vorb[ =i gr[bit la fapt[. Hai, fa, c[ te-apuc[ ziua! Hai, fa, c[
te-apuc[ noaptea! Hai =i hai. Dar Amara avea o vorb[ cu
"$"
care ]l lini=tea. O spunea cu jum[tate de gur[, nec[jit[ parc[,
gr[bit[ parc[, alintat[ parc[.
Stai, Mitru, nu vezi, m[ pornesc!
+i ]ntr-adev[r, Mitru nu era nevoit s[ deschid[ gura a doua
oar[.
Amara cobor] picioarele goale pe podea, ajunse rochia
de pe marginea patului =i ]ncepu s[ se ]mbrace. P`n[ ]n ziu[
mai era, dar ea dormise bine, c[ci se culcase devreme. S[
ne culc[m devreme, fa, m`ine ai s[ ai zi grea, zise Mitru ]n
ajun, =i Amara acum ]=i d[dea seama c[ f[cuse bine c[-=i
ascultase b[rbatul.
Afar[ se auzeau caii, se vedea Mitru, =i Amara ]=i aminti
unde se gr[be=te. Amintirea ]i tulbur[ ni\el, nu =tiu cum,
s`ngele, mi=c[rile ]i devenir[ mai repezi, mai ]ndem`natice.
Atunci, Mitru, hai s[ leg[m sacii.
Tr[ia Amara al =aselea an cu Mitru, dar, uite, niciodat[ nu
fusese la ora=, la pia\[. Cum a=a? Pur =i simplu n-avea ce
c[uta acolo. C`nd ai de toate, ce s[ cau\i! De m`ncat aveau,
de ]mbr[cat, de asemenea. N-ar fi plecat Amara nici acum,
dac[ n-ar fi ap[rut ]n sat televizoare. Ba un s[tean ]=i cump[r[
televizor, ba altul, =i Mitru cum s[ r[m`n[ ]n urm[?! Ce, nu
poate s[-=i ia =i el un televizor? Apoi =tia Mitru ce televizor
s[-=i cumpere: ca la nimeni altul de la ora=! Color!
Trebuie, Amara, s[ str`ngem bani.
Bani, de, aveau, dar nici Mitru, nici Amara n-ar fi vrut s[

COPILUL
cheltuiasc[ banii pentru care au muncit... Iat[, dac[ ar g[si

TERIBIL
o ie=ire...
Chibzuiser[ mult cum ar putea s[ adune bani =i, ]n sf`r=it,
g[siser[ ie=irea.
Hot[r`ser[ s[ semene usturoi.
Usturoiul ]ntotdeauna e scump pe pia\[. Dac[ avem
H
NICOLAE
ESINENCU
noroc s[ fie un an bun, spre toamn[ avem televizor ]n cas[,
chibzuia Mitru. Altceva ce s[ faci cu lotul din jurul casei?! Iar
s[ pui ro=ii? +i c`te o s[ m`nc[m? Un paner. Iar restul? S[ se
strice pe curp[n?!
Sem[nar[ jum[tate de gr[din[ cu usturoi. Vara a fost m[-
"$#
noas[, cu ploi =i zile calde, usturoiul a rodit de minune.
Cum l-au v[zut cu c[p[\`na c`t pumnul, Amara =i Mitru
s-au apucat de l-au scos, l-au uscat c`teva zile la soare, apoi
l-au pus ]n saci, gata de plecare.
Hot[r`ser[ ]ns[ c[ va pleca s[-l v`nd[ Amara. Mitru nu se
putea rupe o zi de la ferm[. A=a-i c`nd e=ti c[ru\a=: ba car[
nutre\, ba car[ lapte... +i apoi cine =tie, poate va trebui s[ stea
la pia\[ mai multe zile. Mitru, ai putea sta =i trei zile.
Hot[r`rea lui Mitru o speriase ni\el pe Amara. Doar ea nu
fusese nicic`nd mai departe de centrul raional. Iar acum
pop`c! pleac[ tocmai la Chi=in[u! Cum are s[ se descurce?
Dac[ se r[t[ce=te? De fapt, acesta era unicul g`nd care o
p`ndea =i o speria, c`nd luau vorba de plecare.
Trei zile?! Cum, omule, s[ stau trei zile!
Taci, fa, o lini=tea b[rbatul. Taci, dac[ nu =tii. }n primul
r`nd, s-ar putea ca usturoiul s[ mearg[ prost... apoi mai
trebuie s[ cau\i televizorul.
Televizorul?! Oare ]n sat n-avem televizoare... C`te-s la
magazin!
Sunt, dar nu de care vrem noi!... i-o t[ie b[rbatul.
Amara r[mase =i mai ]ncurcat[.
Trecur[ ]ns[ zilele, =i spaima pe care nu i-o spusese lui
Mitru trecu, Amara fiind cuprins[ de o dorin\[ nepotolit[ de
a pleca c`t mai degrab[, s[ vad[ ora=ul despre care auzise
c[ are sute de str[zi =i magazine ]nc[rcate cu stofe de toate
COPILUL

culorile... =i bijuterii!
TERIBIL

+i iat[ c[ ceasul mult a=teptat venise.


La legatul =i c[ratul sacilor ]n c[ru\[ puse m`na =i Amara.

H Avea o voce vesel[, de parc[ nici nu pleca la drum lung, ci ]n


vizit[ la vreo rud[, ceea ce lui Mitru nu-i prea pl[cea.
Mai bine du-te =i te ]mbrac[ =i ia-\i ceva de m`ncare, c-ai
NICOLAE
ESINENCU

s[ ui\i. Tot eu trebuie s[-\i amintesc?!


Nu s-a g[si vreunul care s[ m[ hr[neasc[? zise ]n glum[
Amara, dar d[du fuga ]n cas[.
Din fa\a oglinzii, unde ]=i potrivea p[rul, Amara ]l asculta
pe Mitru care scuipa =i dumnezeia caii. Era enervat Mitru.
"$$
Poate c[ gluma Amarei ]l r[nise =i acum se desc[rca pe caii
nevinova\i.
Amara z`mbi.
Se trezi cu Mitru ]n prag. Ro=u. Cu biciu=ca ]n m`n[.
Mult mai ai, fa?!
Tres[ri, dar se st[p`ni. O f[cea Mitru pe grozavul, dar
c`nd o b[tuse? }l vedea ]n oglind[ cum st[tea ]n prag, cu
picioarele desf[cute, gata parc[ s-o ia la trei parale. Cum ]=i
str`ngea g`\ele ]n coc, c[uta s[-i prind[ ]n oglind[ privirea
=i, reu=ind, z`mbi, un z`mbet ca cel de adineaori o floare
]nrourat[.
Mitru se pierdu pentru o clip[, vru s[ spun[ ceva, s[ fac[
ceva, apoi, parc[ d`ndu-=i seama, scuip[ ]ndesat muiere!
=i ie=i afar[...
Tot drumul Amara avu o bucurie ascuns[, tulbur[toare,
c[ nici nu observ[ c`nd c[ru\a ajunse la =osea, c`nd luase o
ma=in[, c`nd parcurse acel lung drum din satul ei p`n[ la
ora= =i c`nd ma=ina o l[sase la poarta pie\ei. Toate se-nt`m-
plar[ at`t de repede, ]nc`t Amarei i se p[rea c[ totul se petre-
cuse cu un an ]n urm[. De fapt, ea nici n-avu c`nd s[ se
g`ndeasc[. Cum fusese l[sat[ ]n fa\a pie\ei, poarta se deschise
=i to\i cei aduna\i \[rani din lumea-ntreag[ d[dur[ n[val[
]n[untru strig`nd, \ip`nd, t`r`nd saci, co=uri, chem`ndu-se
unul pe altul.
A trebuit Amara s[ g[seasc[ un hamal, s[-i ajute s[ duc[

COPILUL
sacii la tarabe. Cum se v[zu la tarabe, se pomeni ]nconjurat[

TERIBIL
de or[=eni. Unul strig[ s[-i dea un kilogram, altul zece.
Majoritatea striga s[ v`nd[ numai c`te un kilogram, ca s[
ajung[ la to\i.
At`t de mul\i se str`nser[ ]n jurul ei, c[ Amara se f`st`ci.
Nu =tia cu c`t s[ dea kilogramul =i c`te kilograme s[-i v`nd[
H
NICOLAE
ESINENCU
fiec[rui cump[r[tor. Discutase cu b[rbatul nu o dat[ ]n privin\a
pre\ului usturoiului, dar, c`nd v[zu at`ta lume ]n jur... Cum
nimeni nu ]ntreba c`t cost[ kilogramul, Amara tr`nti:
Trei =i jum[tate!
Vocea Amarei pe mul\i ]i risipi spre alte tarabe. S[ te g`nde=ti
"$%
trei =i jum[tate! Amarei pentru un moment ]i p[ru r[u c[ nu
anun\ase ceva mai ieftin dac[ e ieftin, omul cump[r[. +i
totu=i, p`n[ la mas[ dovedi s[ goleasc[ patru saci. Unii o
mai obr[zir[ speculanta! Amara ]ns[ n-avea c`nd s[ le
r[spund[. Adic[, vre\i lua\i, nu pe ici vi-i drumul! Usturoiul
nu-i furat. E din sudoarea mea!... Din gr[dina mea!
}i mai r[m[sese trei saci, dar lumea se cam r[rise. Venea
doar c`te unul, din c`nd ]n c`nd, care, dup[ p[rerea Amarei,
nu avea de g`nd s[ cumpere, voia doar s-o ispiteasc[ cu c`t
d[ kilogramul. Cam c`t cere? C`t a cerut! Ce-i drept, vreo
doi au insistat s[ v`nd[ tustrei sacii cu c`te dou[ ruble
kilogramul. Amara, g`ndindu-se c[ n-o s[-i dea nimeni mai
mult, mai-mai s[ se ]mpace, s[ se ]ndoaie. Dar b[tr`nica de
al[turi o mustr[:
Nu fi proast[. Mai a=teapt[. Spre sear[ vor ap[rea ca
din bor\i. Acum to\i sunt pe la cancelarii. Stai s[ fl[m`nzeasc[,
fato...
}ntr-adev[r, spre sear[ din nou crescu r`ndul la usturoiul
Amarei. Iar strig[te, iar \ipete, =i Amara, mul\umit[ c[ o
ascultase pe b[tr`n[, iar ]=i repezi m`inile ]n saci. Vindea ca
=i diminea\[ numai c`te un kilogram fiec[ruia, cum ceruse
r`ndul.
}i ab[tu g`ndul =i privirea de la usturoi c[ lacom mai
este omul c`nd merge marfa bine vocea portarului care alunga
ultimii t`rgove\i.
COPILUL

}nnopta. Nea=teptat de repede ]nnopta o spunea =i vocea


TERIBIL

gr[bit[ a portarului , era timpul s[ ]ncuie por\ile pie\ei, =i


Amara se repezi s[-=i str`ng[ sacii de=er\i...

H Se pomeni dup[ poarta pie\ei cu cei =ase saci ]n al


=aptelea. Abia acum sim\ea foamea, oboseala =i singur[tatea.
Omul, se g`nde=te Amara, dac[ nu-l aba\i de la lucru...
NICOLAE
ESINENCU

Usturoiul l-a v`ndut, dar ]n care parte s-o apuce? Pe cine


s[-l ]ntrebe Amara, cine s-o ]ndrumeze unde ar putea =i ea
]nnopta? De m`ncare n-are nevoie. +i-a luat de acas[ o
bucat[ de br`nz[ de oaie =i un c[lc`i de p`ine, dar are nevoie
s[ pun[ capul pe ceva. +tiu c[ n-are s[ doarm[ ]n strad[! A
"$&
auzit c[ prin ora= sunt multe hoteluri, i-a spus =i Mitru c[ sunt
hoteluri =i ea s[ nu fie proast[, ci s[ se ia cu alte femei din
pia\[ =i s[ se duc[ la vreun hotel, s[ nu doarm[ la poarta
pie\ei ca unii \[rani... Ar fi bine s[ se duc[ la un hotel. Mare
lucru acolo de ni=te copeici! Dar cine s-o ]ndrumeze? Lumea
aici e repezit[, nu ca ]n sat. P`n[ ca=ti gura s[-l ]ntrebi,
or[=eanul e departe. P`n[ s[-i strigi din urm[ s[-\i asculte
necazul, dispare dup[ col\.
N-o s[-mi spune\i... opre=te Amara un omulean.
Nu =tiu, nu-s din ora=! zice acela =i se dep[rteaz[.
R[m`ne ]ncurcat[ Amara.
Nu-i vorb[, ar ]ntreba de un mili\ian, dar ei umbl[ nu =tiu
cum cu cozoroacele peste ochi =i par nu =tiu cum prea isco-
ditori. Dac[ o ]ntreab[ Doamne fere=te! de ce umbl[ cu
at`\ia saci? Speculant[! Cum s[ le l[mureasc[? +i la o adic[,
la urma urmei, te-or ]n\elege, dar au s[ te poarte pe drumuri,
c`t nu face tot usturoiul...
Amara mai ]ncearc[ s[ opreasc[ vreo doi trec[tori, dar
cei de nu se gr[beau erau ]ntocmai ca =i d`nsa cu saci, cu
desagi. |[rani. Multe au s[-\i spun[ ace=tia! Mai tare te-or
]ncurca. C[ =i ei umbl[ cu capul ]n oal[.
Sfinte, dac[ n-ar fi trebuit s[ cumpere televizorul cela...
Cum a v`ndut usturoiul, o tulea acas[!... Ei, ce s[ fac[? Poate
o ]ndrumeaz[ b[tr`nica care taman acum se a=ez[ l`ng[
gardul pie\ei?

COPILUL
TERIBIL
De unde s[ =tiu, fato!... Pe la hotelul cela eu nu umblu...
Aici nu-i bine?!
}ntr-adev[r, de ce n-ar r[m`ne =i ea aici? P`n[ m`ine nu
se mai ]nt`mpl[ nimic. Pe l`ng[ bab[ ar putea s[ stea =i ea
o noapte... E timpul s[ pun[ ceva ]n gur[. H
Se ungheri pe saci l`ng[ poarta pie\ei. Or[=enii trec acum

NICOLAE
ESINENCU
ca o ap[ pe l`ng[ Amara, care n-are ce face dec`t s[
urm[reasc[ picioarele: de femei, de b[rba\i. Se gr[besc.
B[rba\ii ]ntrec femeile. Femeile b[rba\ii. E-e, pe semne
n-au ce face c[ alearg[ a=a. Altfel ce, vin turcii? se g`nde=te
Amara. Lasc[ =tim noi, nu munce=te nimeni ca \[ranul, dar ]l "$'
vezi s[ dea la fug[?
Amara ]i mai urm[re=te ni\el chiar ]\i place s[ urm[reasc[
oamenii ba pe cei care alearg[ ]n jos, ba pe cei care opintesc
]n sus. Totu=i, vrea s[ ]n\eleag[ unde o \in ei ]ntruna. Furnicile
=tiu ]ncotro \in fuga, iar ai=tia? Parc[ nimeni nu strig[ nici
pojar , nici ajutor .
Mu=c`nd din br`nz[, sim\i c[ e s[rat[ =i uscat[ =i uit[ pe
loc de or[=eni amarul propriu ]ntotdeauna e mai aproape.
Iat[, stricase =i anul acesta br`nza. Cum de nu i-a dat ]n
g`nd s-o guste mai ]nainte? Mai turna lapte, o pref[cea cu
alt[ br`nz[, proasp[t[... P[cat s[ se strice. N[mol de br`nz[.
+i-apoi dac[ afl[ Mitru...
Br`nza ]i t[ie Amarei pofta de m`ncare. Cui nu-i taie pofta
de m`ncare br`nza rea! Se g`ndea acum c[, ajung`nd acas[,
va trebui s[ fac[ ceva cu br`nza s[-i toarne lapte, s[-l
fiarb[ =i s[-l toarne dulce. Cel pu\in n-are s[ fie at`t de s[rat[.
Pe cea de anul trecut o v`nduse, dar pe asta? Iarb[, s[ nu fie
de deochi, a fost mult[ =i gras[ vara aceasta. Cui ai s[-i vinzi
br`nza? Doar s-o aduci ]n ora=ul ista. Aici... nu te teme ]=i
aminte=te de b[tr`na care o sf[tuise s[ mai a=tepte cu usturoiul
p`n[ spre sear[ , aici ]l vinzi =i pe dracul! Numai adu-l de
coarne, ai s[ vezi cum \i s-or bate de la d`nsul. Vor face
coad[... la urma urmei ar putea-o da =i mai ieftin. Cu cinci
ruble, s[ zicem. N-a mai fi mare pagub[.
COPILUL

G`ndul c[ ar putea totu=i s-o scoat[ cumva bine la cap[t


TERIBIL

cu br`nza ]i ]ntoarce Amarei pofta de m`ncare c`t de pu\in


]i trebuie omului! Br`nza nu-i mai pare at`t de s[rat[. O

H rumeg[ cu poft[, nu-i gustoas[, dar nici de aruncat. Dac[ ai


fi privit-o dintr-o parte, ai fi avut impresia c[ femeia nici nu
rumeg[, ci pur =i simplu ]nghite bucat[ dup[ bucat[.
NICOLAE
ESINENCU

C`nd ispr[vise m`ncarea, se ]ntunec[ de-a binelea.


Undeva ]n sus =i undeva mai la vale se aprinseser[ luminile,
acum p[lind ]n pace. Probabil, de unde nu at`rna nici o lamp[
deasupra pie\ei, Amara se pomeni ca ]ntr-un cuibar, ]ntr-o
"%
groap[, departe de oameni. Asta-i place. I se face cald =i
simte cum, prin tot corpul, oboseala trece ca o ap[ cald[ =i
domolitoare.
Vru s[ mi=te piciorul drept, care ]i amor\ise sub d`nsa, dar
nu g[si putere.
Vru s[-l frece ni\el ]ntre palme, dar m`inile ]i at`rnau f[r[
vlag[, ]n poal[.
Ieri scosese toat[ ziua cartofi. Noaptea dormise, dar o
]ntorsese de c`teva ori Mitru. +i, de=i sunt dulci ]ntoarcerile
acestea, p`n[ la urm[ te obosesc... Azi, se chinuise cu
usturoiul. C`nt[re=te-i unuia, altuia. Ba d[-i o c[p[\`n[ mai
mare, ba i-ai pus mai pu\in, ba nu i-ai dat restul. +i c`nd ai
multe griji, nu observi nici c`nd se desprinde timpul de tine,
nici c`nd \i se str`ng ]n trup oboselile. Te mul\ume=ti c[ munca
]\i spore=te, c[ nu mai ai at`ta =i scapi, ori ]\i alearg[ mintea
cu totul ]n alt[ parte: la ziua de ieri, la ziua de azi, la ziua de
m`ine; la o sc`rb[, la o bucurie, la o nelini=te. Ba te ]ntristezi,
ba te-nvesele=ti, ba te miri. +i c`nd sco\i la cap[t lucrul, te
pomene=ti dobor`t de oboseal[, numai bun de n[ruit pe loc
ca un stejar putred de ani de zile, dar care, ca prin minune, e
]nc[ ]n picioare =i de afundat ]ntr-o lung[ =i pl[cut[ c[l[torie
]n lumea somnului. Dar omul, de, las[-l s[ munceasc[, =i
munce=te p`n[ cade. +i dac[ se las[... S[ ]ncerce ]n clipa
ceea s[ reia lucrul de la ]nceput ori s[ se ]ntoarc[ la g`ndurile
din cursul zilei, nu mai are nici voin\[, nici putere. Totul pare
lipsit de ]nsemn[tate =i nu-l mai cople=e=te nici o nelini=te. Se

COPILUL
mul\ume=te c[ a ajuns la clipa aceasta, se ]mpac[ cu toate

TERIBIL
fr[m`nt[rile de mai ]nainte... A=adar, nelini=tea care cu c`tva
timp ]n urm[ o speriase pe Amara c[ nu va avea unde
dormi acum se risipise pe undeva pe la picioarele ei, ca
ni=te fire de nisip, ca ni=te frunze ungherite, gata s[ r[m`n[
unde s-au aninat las[-m[ s[ te las ]ntr-un paing. +i Amara
H
NICOLAE
ESINENCU
nu g[se=te putere s[ se ridice din nou. Prea vroia s[ doarm[.
S[ doarm[, =i gata. Ziua se zb[tea ]ntr-]nsa tot mai rar =i mai
lin, ca ]n lini=tea de dup[ chinul unei na=teri. Tot mai lin =i
mai rar. Fiecare zbatere credea c[ e ultima. Ultimul fir care o
mai lega de realitate era trecutul. Ultimul, =i se pr[bu=e=te ]n
"%
ve=nicie. +i, dac[ vrei s[ =tii, e pl[cut =i chiar dore=ti, a=tep\i
aceast[ clip[.
Pentru Amara a fost de ajuns s[ ]ntoarc[ capul ]n dreapta
ca s[ vad[ ]n apropiere, sub gardul pie\ei, alte c`teva \[rance,
iar la g`ndul c[ nu-i singur[ aici, l`ng[ poart[, ]n lumea
asta, ziua se pr[bu=i ]ntr-]nsa definitiv.
C`t dormise, nu =tie. O trezir[ ni=te stropi mari =i reci care
pentru o clip[ i s-a p[rut c[ sunt un joc al lui Mitru. C`teodat[,
c`nd se ]nt`mpla s[ doarm[ tun, Mitru o stropea cu ap[. Era
mai mult un joc. Dar stropii i=tia nu erau ai lui Mitru... ]nce-
puser[ s[ r[p[iasc[ mai insistent, =i Amara deschise ochii.
Vai de mine!
Ploua.
Amara caut[ ]n st`nga, ]n dreapta =i, z[rind ]n apropiere
un chio=c, se repezi cu sacii ]n m`n[ sub strea=ina lui.
Ajung`nd, s[ri de c`teva ori, se scutur[ ca de ni=te stropi mai
mult invizibili =i ]=i aminti c[ de cu sear[ r[maser[ s[ ]nnopteze
l`ng[ d`nsa =i ni=te femei, =i b[tr`nica ceea. Unde-s ele?
Unde-i b[tr`nica?
Scrut[ ]ntunericul.
Nimeni.
Dar tot atunci se lini=ti. }=i zise c[ s-o fi trezit mai ]nainte =i
s-o fi dat =i ele undeva la ad[post.
Ploua.
Aproape o or[ a curs. Ploaie de var[ ]nc[. B[tuse cu pumnii
COPILUL
TERIBIL

ei mici =i iu\i ]n sc`ndura de pe chio=c ca ]ntr-o tob[, de-\i


f[cea impresia c[, de mai insist[ ni\el, sparge acoperi=ul.
}ns[ nu aceasta o nelini=tea pe Amara e =tiut c[ ploaia n-a
H spart a=a, deodat[, ]nc[ nici un acoperi=. Altceva era. Nu
z[bav[ dup[ ]nceputul ploii porni pe strad[ apa, care de la
un timp a ajuns =i la ea, pe sub chio=c.
NICOLAE
ESINENCU

Amara e nevoit[ s[-=i scoat[ ghetele.


Apa e rece =i murdar[. N-o vedea ]n ]ntuneric, dar sim\ea
la picioare ba ni=te cutioare, ba ni=te h`rtii, care, g`dilind-o
u=or, ]=i c[utau ad[post, =i Amara se g`ndi cu spaim[ c[ poate
"% s[ r[ceasc[, dac[ va fi nevoit[ s[ stea a=a p`n[ diminea\[.
Ploaia ]ns[, cum porni pe nea=teptate, a=a =i ]ncet[.
R[mase un timp pe str[zi numai fo=netul apei, care, disp[r`nd,
l[sa o lini=te tulbure, ]nfior[toare.
Iat[ a=a, ploaia trecuse. Nu alergau oameni. Nu se auzeau
ma=ini. Nimic, nimic. Asta ]ns[ o f[cu pe Amara s[ tremure =i
mai tare. Rochia i se p[rea acum ud[ leoarc[, iar c[ma=a
lipit[ de trup. Of, dac[ ar fi m[car nevestele celea pe aici
prin apropiere. S[ vezi ce oameni! Cum n-au trezit-o =i pe
d`nsa, dac[ au v[zut c[ vine ploaia?... De prin care p[r\i s[
fie ele, c[ femeile din satul ei ar fi trezit-o!
Amara avea trup de femeie t`n[r[, s[n[toas[, dar sim\i
c[ nu mai poate rezista frigului care o zg`l\`ia acum de nu-i
nimerea dinte pe dinte.
}nc[l\[ ghetele =i d[du s[ porneasc[ spre lumin[ tot i-i
mai bine omului la lumin[, dar de cealalt[ parte a chio=cului
r[sunar[ ni=te pa=i, =i Amara, buim[cit[, se opri. Ce s[ fie?!
Pa=ii ]ns[ amu\ir[.
Ce mai este =i asta?
Doamne, =opte=te Amara =i, f[r[ s[ vrea, duce m`inile la
s`n: are bani, ce face dac[ e un ho\?!
Dar dup[ chio=c nu se aude nimic, =i Amarei i se ridic[
p[rul ]n v`rful capului. Omul se teme mai tare c`nd nu se
vede du=manul. Amara tremur[. +i dac[ e p`ndit[? +i dac[
acela a=teapt[ s[ vad[ ce-are s[ fac[ ea? Asta-i mai slut.

COPILUL
Uite, din clip[ ]n clip[ poate s[ ]ntind[ m`na, s-o ]n=face din

TERIBIL
spate =i s-o trag[ dup[ chio=c, spre el, s[-i astupe gura, s-o
str`ng[ de g`t...
Amara vrea s[ spun[ ceva ]n g`nd, dar ]i pare c[ iar
aude pa=i de cealalt[ parte =i mai s[-i \`=neasc[ din gur[
pas[rea spaimei. Of, c[ tare-i speriat[ pas[rea asta. |ip[tul
H
NICOLAE
ESINENCU
ar fi speriat-o =i mai mult. Cel de dup[ chio=c poate nici n-a
observat-o ]nc[, nu =tie c[ ea e acolo =i, dac[ \ip[, =i-ar tr[da
prezen\a...
R[m`ne s[ tremure =i s[ a=tepte. Abia acum ]=i d[ seama
]n ce ]ncurcal[ a nimerit. Ce i-a trebuit anume ei s[ vin[ cu
"%!
usturoiul ista? Parc[ e pentru d`nsa, femeie de dou[zeci =i
patru de ani, noaptea asta? Ce n-ar da Amara ca s[ fie ]n
momentul ista la d`nsa ]n sat? L`ng[ Mitru al ei! S[ se afunde
]n pern[, l`ng[ um[rul aspru al b[rbatului, =i s[ doarm[
f[r[ fric[.
Poate b[tr`nica ceea e dup[ chio=c?
+i dac[ nu e ea?
I se face =i mai frig. Luminile de sus ]i joac[ ]n ochi din
cauza tremurului ce n-o sl[be=te. Sfinte, dac[ ar trece m[car
un om pe al[turi, s[ i se prind[ de hain[ z[u nu i-ar fi
ru=ine , poate sperie ho\ul cela, s[ fug[!
Dar e lini=te. Dup[ chio=c de asemenea e lini=te. Mare
lini=te. Amara parc[ st[ undeva ]n mijlocul c`mpiei.
+i c`t s[ fi plouat?
+i c`t s[ fie ora?
Poate e spre ziu[? S-a luat cu somnul =i...
+i dac[ nici juma de noapte nu e?!
Cum s-a prostit ea: s[ vin[ singur[ la ora=!
Ce faci acolo, dormi? ]ntreab[ cineva, =i mai s[-i sar[
inima din piept: ho\ul!
La c`\iva pa=i de Amara, cu m`inile ]nfipte ad`nc ]n
buzunare, sare de pe un picior pe altul un t`n[r.
Pe cine a=tep\i? ]ntreab[.
+i tot el, ironic:
Nu vrei s[ vorbe=ti?
COPILUL
TERIBIL

Amara =i-a dus m`inile la piept: stai, nu-i ho\ul! T`n[rul


venea din vale. }l v[zuse ]nc[ de departe, dar era speriat[,
]ncordat[ de g`ndul c[ dup[ chio=c e ho\ul... Vedea, auzea
H c[ se apropie din vale cineva, dar asta o aranja =i o ]nc[lzea
pe Amara. De aceea trebuia s[ se bucure.
Cum adic[ nu vreau s[ vorbesc? zice gr[bit[ Amara.
NICOLAE
ESINENCU

T`n[rul face pe un picior dou[ salturi ]nainte, se opre=te,


o prive=te.
A-a-a-a... \[r[ncu\[! las[ capul pe um[r, chipurile: asta-i
place =i, chiar de n-are timp, cu mare poft[ va sta de vorb[
"%" cu ea. Pricep... N-ai unde dormi? Va-vai, =i e=ti ]nc[ t`n[r[...
E clar, t`n[rul este un destr[b[lat, Amara e mai ]n v`rst[,
iar el ]=i permite s[ vorbeasc[ liber, obraznic, f[r[ pic de
sfial[. Pentru Amara ]ns[ acum acest fapt n-are nici o impor-
tan\[. Las s[ sar[, numai s[ vorbeasc[, s[ nu se ]ndep[rteze.
Dac[ vrea, poate chiar s[ stea =i cu picioarele ]n sus =i la
d`nsa ]n sat este unul din ace=tia, numai s[ fie prin apropiere.
+i Amara mai arunc[ lemne pe foc:
+i \ie nu-\i plac \[r[ncu\ele, sireacul!
Zice =i se sperie de cele spuse, dar de ici se g`nde=te c[
bine ar fi s[-l pun[ s[ vad[ cine-i dup[ chio=c, mai ]nt`i s[
scape de ho\, c[ de ista... Ia mai bine vezi cine se ascunde
dup[ chio=c.
T`n[rul salt[ de pe un picior pe altul =i tot ]ntr-un picior
porne=te ca un coco=, s[lt`nd, ]n jurul chio=cului.
Se poate. Sunt la picioarele tale, doamn[, zice el.
Of, ce spune doamn[! Vai de capul meu, se g`nde=te
Amara... Ia mai bine s[ vad[ ce-i dup[ chio=c.
Amara a=tepta s[ se ]nt`mple ceva, s[ aud[ dup[ chio=c
\ipete, lovituri, fug[, dar t`n[rul care disp[ruse ]n partea
st`ng[ a chio=cului ap[ru acum ]n partea dreapt[, tot s[lt`nd
]ntr-un picior =i repet`nd:
Nu-i nimeni, nu-i nimeni.
Oprindu-se brusc ]n fa\a ei, zice a mare descoperire:
Da e=ti frumoas[, \[r[ncu\o!

COPILUL
R[suflarea t`n[rului o izbe=te u=or ]n fa\[, =i Amara deter-

TERIBIL
min[: e b[ut.
Vrea s[-l ]nl[ture pu\in, schimb[ vorba:
De unde ai luat? +i de ce m-a= teme?
Vocea Amarei sun[ acum pu\in vesel[, cochet[. Deci, nu
era nimeni dup[ chio=c, nici un ho\: i se p[ruse! }=i aude inima
H
NICOLAE
ESINENCU
b[t`nd tot mai regulat =i parc[ se lini=te=te. Acum trebuie
s[-=i caute de drum. Dar t`n[rul tot \op[ie ]n fa\a ei. Pe un picior,
pe altul.
+i acum ce facem?! zice.
Amara str`nge la piept sacii. Se uit[ cum t`n[rul, s[rind,
"%#
o str`nge la peretele chio=cului =i ea nu =tie ce s[ fac[. A
sc[pat de ho\ =i acum n-o s[ scape de aista...
E beat, e obraznic... M[mulic[, asta i-ar mai trebui s[
se anine de d`nsa!...
Amara ]=i arunc[ privirea ]n jur.
Cum, oare chiar s[ nu apar[ nimeni?
+i acum ce facem? salt[ t`n[rul ]nainte, ]napoi, ]n st`nga,
]n dreapta.
Of, ce vorbe=ti, poate s[ te aud[ b[rbatul! o ia gura pe
dinainte pe Amara. Gura ]i venise ]n ajutor =i se pare c[-i venise
la timp.
B[rbatul? se ast`mp[r[ t`n[rul.
B[rbatul! zice Amara =i, sim\ind c[ vorba ei e luat[ ]n
seam[, zice: P[i nu era dup[ chio=c?!
Dup[ chio=c?
Dup[ chio=c: s-a dus s[ aprind[ de la cineva o \igar[...
O clip[, dou[ t`n[rul o prive=te lini=tit.
O crede sau n-o crede?
Dar dac[ n-o crede?
Prin apropiere, parc[ e jurat, nu se-arat[ nimeni!
Vas[zic[, ]\i a=tep\i b[rbatul? zice t`n[rul.
B[rbatul! se gr[be=te s[ r[spund[ Amara.
M-am dus! zice atunci t`n[rul =i face c`teva salturi ]napoi.
A crezut-o?
Dar t`n[rul se opre=te.
COPILUL
TERIBIL

Cum vrei, zice, am crezut c[ ai s[ mergi la mine, la cald.


Adic[ n-a crezut o iot[ din ce-a spus ea?
A-a-a! r[sun[ ceva parc[ la spate.
H A-a-a! r[sun[ ]n inima Amarei.
Cum vrei, eu locuiesc aproape, zice t`n[rul ascult`nd
trenul care trecea.
NICOLAE
ESINENCU

Doamne, ce vorbe=te el! Cum s[ te duci! Cas[ str[in[!


Om str[in! Spune =i se duce... Dar ce s[ fac[ ea? Of, lui i-i
u=or. A spus =i s-a dus.
A-a!... a-a!... se aude trenul ceva mai departe. Parc[ o
"%$ cheam[ undeva, parc[ o amenin\[...
|`r`ie... Plou[...
Fii atent[, mai strig[ t`n[rul, dup[ chio=c...
+i Amara nu mai poate. Inima-i bate... Parc[ spunea c[
nu-i nimeni dup[ chio=c?... Ce vrea de la d`nsa?! De ce zice
s[ ia seama... dup[ chio=c!... Parc[ auzise =i ea dup[ chio=c,
ni=te pa=i.. Iese din umbra chio=cului...
T`n[rul ]ns[ e dep[rti=or. Nu mai sare. +i nici fluieratul nu
i se mai aude. Se dep[rteaz[ ]ncet, g`nditor, ca =i cum a uitat
de d`nsa. Stai, unde se duce? Ea r[m`ne singur[, are bani!...
|`r`ie. Plou[...
Dar las c[ Amara =tie ce face. Are s[ se \in[ tot drumul la
distan\[. Str`nge sacii str`ns la piept =i =ov[ie. El face cinci
pa=i, ea unul. El zece, ea doi. Dac[ i-ar privi cineva, ar
zice c[ se joac[... O, dac[ ar fi casa lui mai departe!... S[
mearg[ a=a din urma lui p`n[ se va face diminea\a, se va
lumina de ziu[ =i-apoi s[ c`rneasc[ ]n prima strad[, s[ ]ntrebe
de cineva =i s[ se ]ntoarc[ ]n centru... Dar o vede t`n[rul?...
Ar fi bine s[ n-o vad[... S-ar \inea de d`nsul p`n[ ]n ograd[,
la dos... Acolo n-ar mai avea de ce s[ se team[...
Abia acum simte. A ajuns-o ploaia p`n[ la piele. Vai, proasta
de ea, are at`\ia saci =i nu =i-a pus pe cap m[car unul!
Iat[ =i cuibul meu din soare!
Ce zice t`n[rul?! Cum adic[, au ajuns?! Dumnezeule,
unde se afl[ ea?!

COPILUL
}n fa\a ei e o c[su\[ alb[, cum sunt casele la \ar[. O c[su\[

TERIBIL
cu u=[ ce d[ drept ]n strad[. +i ea, sfinte, ea, care ]=i tot zise
c[ ]n cas[ n-o s[ intre... La ce s[ intre?! Dar ce s[ fac[ acum?
E ]n plin[ strad[!
Poate s[ se ]ntoarc[ ]napoi?!
Poftim! zice t`n[rul =i d[ u=a la perete.
H
NICOLAE
ESINENCU
Plou[.
Din[untru o n[v[le=te aer cald, ]mbibat cu un miros u=or,
acru, pl[cut, ademenitor. Miros de cas[. Miros de om...
S[ nu g`nde=ti c[ am venit aici... Eu doar...
Acum s[ trecem ]n camer[, t`n[rul ]=i freac[ palmele
"%%
parc[ a frig, a mul\umire, ca =i cum ar fi zis: iat[, suntem
acas[, ]n sf`r=it... Apas[ pe un buton... Lumin[!
Nu-nu, eu am s[ =ed aici! zice Amara =i se a=az[ gr[bit[
pe un sc[unel, ]n antreu. Dar e ]n cas[ sau viseaz[? E ]n
strad[? E ]n cas[? Pune sacii pe genunchi, m`inile pe saci.
T`n[rul nu acord[ nici o aten\ie vorbelor Amarei. Mai apas[
pe un buton, deschide ]nc[ o u=[, trece ]n camer[... Tii, c[
t`n[rul nu e chiar at`t de t`n[r, cum i se p[ruse... E cam de
v`rsta lui Mitru. Dar asta, asta ce ]nseamn[? S[ se bucure
sau... Trebuie s[ fie cu ochii-n patru. B[rba\ii la v`rsta asta...
la v`rsta lui se cuvine s[ aib[ nevast[, iar el... Acolo ]n
]ntuneric i se p[rea c[ e un m`nzoc... }=i zise chiar c[ ce avea
s[-i fac[ un pu=tan? Ea e femeie ]n v`rst[, =tiut c[ acela n-avea
s[-=i pun[ mintea cu ea... Dar el, uite, nu-i chiar a=a!...
+i cum te cheam[? trage cear=aful de pe canapea, ]l
arunc[ ]ntr-un dulap, de unde scoate alt cear=af...
Doamne, ce vrea s[ fac[?! Ce are de g`nd?! Inima ]ncepe
s[-i clocoteasc[!... Ce-a f[cut? De ce a intrat aici? La ce s-a
g`ndit c`nd a p[=it pragul?! O omoar[ Mitru!...
Mie ]mi po\i spune Gic[, zice b[rbatul, c[ nu-l mai po\i
numi t`n[r. E un b[rbat ]n toat[ puterea.
Oare s[ fug[? S[ fug[ =i... Dar afar[ plou[ =i mai tare!
+i-apoi unde, sfinte, s[ se duc[?! Aici e cald... Dar e ]n cas[
ori viseaz[?
Acum s[ facem un du=, zice b[rbatul, =i Amarei ]i vine
COPILUL
TERIBIL

sufletul la gur[. Deci, e ]n cas[! Mai s[ strige. Degeaba ]=i


permite tonul ista! A ]n\eles-o gre=it! S[ nu se g`ndeasc[ c[
ea are de g`nd s[ fac[ ceea ce ]i spune el! Dac[ i-a mers cu
H altele, cu ea nu! Ce-=i ]nchipuie?!
Amara sare ]n picioare.
P[i cum, a=a-i omul, dup[ o zi de munc[ trebuie s[ se
NICOLAE
ESINENCU

spele, s[ m[n`nce... =i b[rbatul o ]mpinge ]nainte, ]n baie.


Las[ sacii! zice.
... +i dac[ e ho\? A p`ndit-o de cu zi... A ademenit-o
]ncoace... Acum a v`r`t-o ]n baie =i...
"%& Primul lucru pe care ]l face Amara ]n baie: pune clempu=ul.
A=a. Acum ce s[ fac[, repede, cu banii?! }n pantofi? Sunt uzi
leoarc[! }n s`n... Nu-nu!}n nici un caz!... Ce-ar fi s[-i pun[...
Da, da! N-o s[-i dea ]n cap s[ caute anume ]n vechiturile
acestea de saci, doar nici unui nebun nu i-ar fi trecut prin cap
s[ pun[ banii ]n saci!
Scoate banii din s`n =i-i v`r[ ]ntr-un sac, sacul ]n alt sac
=i tot a=a!...
Cum vede banii ascun=i, nelini=tea Amarei ]ncepe ]ncet-
]ncet s[ se destrame. Las[ acum s[ caute banii la ea. Va g[si
c`teva ruble =i copeici ]n buzunarele rochiei pe care, dac[
vrea s[ i le ia, poftim, i le d[ singur[, dar s[ =tie c[ o las[ f[r[
o copeic[ chioar[ =i, dac[ n-are strop de ru=ine, ea nu va avea
nici cu ce pl[ti drumul ]napoi. +i el o va crede. O va crede,
ea ]i va spune cu lacrimi ]n ochi c[ bani a avut, doar v`nduse
usturoi, ]ns[ nu fusese singur[, venise cu cumnatu-s[u, de care
apoi se r[t[cise, =i banii, cum se =i cuvine, erau to\i la d`nsul,
c[ e b[rbat. +i va crede, c[ci ea are s[-i mai spun[ c[ e
prima oar[ la ora=. De altfel, e =i exclus ca o femeie care =tie
ora=ul s[ r[m`n[ noaptea pe str[zi. Va crede. Neap[rat. C[ci
dac[ ar fi avut bani mul\i cu d`nsa, e la mintea g[inii c[ nu
st[tea unde o g[sise el, ci ce ducea la un hotel. Cum se spune,
bani s[ ai, nu te pr[p[de=ti.
O mai lini=te=te =i alt g`nd: se g`nde=te ce nu-i trece la
nevoie omului prin cap?! c[ poate el nici nu-i ho\ =i habar

COPILUL
TERIBIL
n-are de fr[m`nt[rile ei, ci e pur =i simplu un b[rbat muieratic
=i vrea...
Dar ce face oare dup[ u=[? Ce pune la cale?
Cartofi pr[jii ]\i plac?
Cartofi? El cur[\[ cartofi?!... H
Amara se uit[ ]n jur: baia e bun[, dar nu e curat[. Pe jos

NICOLAE
ESINENCU
chibrituri ]mpr[=tiate, chi=toace de \igar[, care spun c[
st[p`nul... }ntr-un ungher, arunca\i la ]nt`mplare, ni=te
pantaloni, un tricou, o pereche de ghete rupte, o curea, o
carte... St[p`nul n-are nevast[, e un fel de lasc[ nu-i nimic.
Ar mai fi observat Amara ceva, c[ci n-avea de g`nd s[ "%'
fac[ mai mult nimic, adic[ s[ se spele ia va mai sta a=a
ni\el, apoi va spune: gata, m-am sp[lat... las c[ nu-i proast[.
Tot e mai bine c`nd iei omul cu ]nceti=orul... A zis el s[ intre
]n baie, s[ se spele...
Ce, nu-i ap[? se aude vocea b[rbatului.
Ap[?
Sau nu =tii cum s[ deschizi robinetele?! Atunci intru eu
s[-\i ar[t! zice b[rbatul.
Este, este! se gr[be=te s[-i r[spund[ Amara =i se prinde
deschiz`nd robinetul, primul robinet care ]i cade sub m`n[.
Of! scoate un \ip[t u=or, c`nd simte c[ de undeva de
deasupra capului curge ap[ cald[. +i a=a era ud[, dar acum...
Sare la o parte =i se uit[ cum curge apa la picioare: repede,
cu stropi m[run\i, fierbin\i... De pe cimentul rece se ridic[
nori sub\iri de aburi, se ]nal\[ ]ncet pe picioare, o ]nc[lzesc...
}ncetul cu ]ncetul trupul Amarei nu poate rezista ispitei!
Po\i ]mbr[ca halatul meu! se aude prin fo=netul apei
vocea b[rbatului. E acolo, ]n cui!
Dac[ nu se spal[, se complic[ lucrurile. Vorb[ ]n plus,
]ntreb[ri, convingeri... Lasc[ =tie ea ce face: de sp[lat se va
sp[la... }n primul r`nd, i-i trupul cu totul amor\it. Var[-var[,
cald-cald, dar dac[ te ud[ ploaia... +i-apoi =i rochia i-i
leoarc[... +tii ce face? }=i spal[ rochia, o stoarce, o ]ntinde s[
se usuce, dar u=a n-o deschide p`n[ diminea\[. Are s[
COPILUL
TERIBIL

doarm[ ]n baie, pe saci... De ce nu?...


Apa fo=ne=te, pleosc[ie=te, =i Amara uit[ unde se g[se=te.
Se spal[ mult =i insistent, c`nd cu s[pun, c`nd numai cu ap[.
H Ah! A=a baie Amara n-a f[cut de mult, ba niciodat[ nu s-a
sp[lat ]ntr-o baie adev[rat[. Acas[, ce-i drept, este du= ]n
ograd[, dar acolo te scalzi numai vara, =i atunci cu ap[
NICOLAE
ESINENCU

]nc[lzit[ la soare. Aici ]ns[ e altceva : ap[ rece, ap[ cald[.


C`nd vrei, iarna, vara... poftim!
Of! se prinde Amara luat[ cu g`ndul: s-o vad[ Mitru, i-ar
da ei!... Opre=te repede apa, da, dar a uitat de rochie... E
"& plin[ de nisip.. de unde oare s-a mai luat =i nisipul!...
Cum te cheam[? abia acum aude vocea b[rbatului de
dup[ u=[. A mai fi spus ceva, dar din cauza apei Amara n-a
auzit nimic.
Vocea lui a r[sunat pl[cut. Nu se simte brutalitate! Uite
cum po\i s[ te ]n=eli. Ho\? Nu, nu cred! De-ar fi fost ho\, de
mult rupea u=a b[ii =i intra... Muieratic!... Dar lasc[ =tie ea
ce are de f[cut!... N-are s[-i deschid[ u=a! Nu, =i gata. Dac[
va ]ncerca s[ deschid[ u=a, \ip[!...
Amara... Amara m[ cheam[, zice, =i abia acum simte ]n
n[ri un miros pl[cut de cartofi pr[ji\i. Ca s[ vezi, nu o dat[ a
m`ncat cartofi pr[ji\i, dar acum acest miros a ]mb[tat-o cu
totul... Cum ar mai m`nca! Dar c`t e ora?!
Amara? se mir[ el. P[i [sta-i nume de or[=eanc[!
Or[=eanc[?! Care or[=eanc[, vai de capul ei! E o \[ranc[
ca toate \[rancele... At`t doar c[ satul, nu se =tie de ce, ]i zise
Amara.
Amara vine de la Tamara, nu?! zice de dup[ u=[ b[rbatul.
De unde s[ =tie ea?! A=a i s-a zis de mic[, a=a ]i zic to\i =i
azi. Cred c[ a=a =i este de la Tamara.
Ai ]mbr[cat halatul? ]ntreab[ b[rbatul.
Doamne, nu cumva o urm[re=te prin gaura cheii?
Amara sare la o parte. Se uit[ speriat[ ]n jur rochia n-o
poate ]mbr[ca, e ud[... }ntinde m`na spre halatul din cui...
Se ]nf[=oar[ ]n halat.

COPILUL
Bine, Amara, zice b[rbatul, acum eu voi face du=, vreau

TERIBIL
ni\el s[ m[ ]mprosp[tez, iar tu s[ ei grij[ de cartofi... Nu
cumva s[ ard[ pe tigaie...
C[ vrea =i el s[ fac[ du=, la asta Amara nu se g`ndise.
Dar dac[ e a=a... Oare nu-i momentul s-o =tearg[?! El va
intra ]n baie, iar ea pe ici i-i drumul!... Lasc[ nu se mai pierde!...
H
NICOLAE
ESINENCU
Trage repede rochia, a=a cum era ud[, rochia i se lipe=te
toat[ pe trup, o clip[ o simte rece... dar acum asta nu mai
conteaz[. Principalul e s[ se vad[ ]n strad[! Dar cum s[ fac[
s[ nu dea de b[nuit?! }mbrac[ halatul peste rochie. Tot ce
face e adev[r sau viseaz[? "&
+i ]mpinge u=a.
O-o! Dar eu nici nu b[nuiam c[ am adus ]n cas[ o
frumuse\e! desface bra\ele b[rbatul.
Ea nici nu vede pe unde calc[!
Dumnezeule, sacii au r[mas ]n baie!
+i Gic[ a ]ntrat acolo!
+i banii se g[sesc ]n sac!
La ce s-a g`ndit c`nd a ie=it! Cum de-a putut s[ uite sacii!
S[ bat[, s[ cear[ sacii!
Ce-i, Amaro, ce te-a apucat?! se aude vocea lui Gic[.
R`de acela. Ha-ha-ha!...
Sare Amara de la u=[.
Se aude apa!
Dar el nici nu se uit[ la saci?! At`ta i-ar mai trebui: s[ se
apuce acum s[ cotrob[iasc[ prin saci!
Cum ziceai c[ te cheam[? n-are nici o poft[ de vorb[,
dar ]l ]ntreab[ ca s[-l abat[ de la saci...
Ce-ai spus? Vorbe=te mai tare! strig[ b[rbatul.
Cum te cheam[?
|i-am spus.. Zi-mi Gic[ =i am s[ fiu mul\umit!
Acum s[-l ia cu vorba, s[-l ia cu vorba, s[-l ia...
Ce spuneai s[ fac?
Cartofii! Vezi s[ nu ard[!
Umbl[ z[p[cit[ prin cas[.
Dar ce s[ fac[ c`nd el va ie=i din baie?... +tiu c[ n-are de
COPILUL

g`nd... Are s[ ]n=face sacii =i... Plou[?


TERIBIL

Plou[, dar nu chiar tare...


Unde \i-i nevasta? ]ntreab[ Amara ca s[ nu tac[. +tiu c[

H ai nevast[?!
O poveste ]ntreag[! zice b[rbatul din baie. Se aude
cum se spal[, se aude apa, vocea lui... N-aude Amara nimic.
NICOLAE
ESINENCU

N-o intereseaz[ nimic. Ea se g`nde=te la bani =i la Mitru!


Cum s-a l[sat prostit[ de Mitru, venind ea la ora=, =i nu el,
Mitru! Vroia s[ v`nd[ usturoi? S[ =i-l fi v`ndut singur? Televizor
vrea singur s[ =i-l cumpere! Ea, femeie... ]n ora= str[in... +i
cum de s-a l[sat adus[ ]n casa asta? +i cum are s[ se
"&
descurce? Sfinte, dac[ se las[ atins[ m[car cu un deget de
b[rbatul ista?... Dar miroase, a ce? Arde nu =tiu ce!... Carto-
fii!... A, dar-ar ]ntr-]n=ii s[ dea... +i dac[ totu=i se anin[?...
Mitru?! A=a-i trebuie lui Mitru, dac[ n-a =tiut s[ m[ p[zeasc[!...
La urma urmei, de unde are s[ =tie?... Dac[-i aduce banii
gr[mad[, banii sau televizorul cela... Dar, Doamne, la ce se
g`nde=te?!
Hop =i eu! Gic[ apare pe nea=teptate ]n u=a b[ii. Dar
tot atunci zice speriat: Tii, ]nt`rzii!...
Abia acum Amara vede ceasul pe perete. Ora dou[... Nu
e chiar at`t de t`rziu! Dar...
Ce-a zis? }nt`rzie la uzin[? E ]n schimbul trei =i ]nt`rzie?
Asta vroia s[ spun[ sau altceva? S-a repezit la dulap, a aruncat
hainele de zi, a scos alte haine, haine de lucru, le-a ]mbr[cat
]n fug[...
Ce-a zis? C[ nu m[n`nc[? C[ nu reu=e=te? Adic[ s[
m[n`nce singur[, s[-l scuze c[... A luat o bucat[ de p`ine
=i, mu=c`nd din mers...
Ce-a spus? S[ n-aib[ nici o grij[? Patul e a=ternut... Dac[
simte c[ i-i frig, s[-=i scoat[ ]nc[ o plapum[ din dulap, din
partea de jos a dulapului... U=a? Ce s[ fac[ cu u=a c`nd va
pleca ]n zori? S-o ]mping[ str`ns =i u=a se va ]nchide... Cum
o va deschide el? I-a spus s[ nu-=i bat[ capul, are cheie. +i
]nc[ ce? I-a dorit noapte bun[. Noapte bun[, =i a ie=it fuga
prin ploaie, l[s`nd-o n[uc[.

COPILUL
Acum, ce s[ cread[? A adus-o, a v`r`t-o ]n cas[, i-a cerut

TERIBIL
s[ fac[ baie, =i la urm[... Nu, s[ nu cread[ c[ e o proast[!
Dac[ i-a mers cu altele, s[ nu cread[ c[ ]i va merge =i acum!
Pe Amara nimeni n-o s-o ia cu z[h[relul, cu minciunica! Lasc[
=tie despre ce e vorba! Crede c[, dac[ e o \[r[ncu\[, atunci...
Nu, omule, cum ]\i mai zice... B[nuie=te Amara cam despre
H
NICOLAE
ESINENCU
ce e vorba. Zici c[ te duci la serviciu, te gr[be=ti la schimb,
dar te tupilezi pe undeva, a=tep\i p`n[ ea a\ipe=te de oboseal[,
atunci apari =i tu =i... unde s[ te culci?... Desigur, ]n patul
t[u... Lasc[ e \[ranc[ Amara, dar s[ nu cread[ c[... A mai
auzit ea despre soiul acesta de oameni care ies pe o u=[ =i
"&!
intr[ pe alta... Dar s[ nu crezi c[ are s[-\i mearg[! S[ fie
blestemat patul t[u dac[ Amara pune m[car o unghie pe
d`nsul! Pe scaun =edea? Pe scaun ai s-o g[se=ti! E ]mbr[cat[?
}mbr[cat[ s[ stea!... Ia s[ vedem cui ]i va ie=i dup[ plac?!
Zice Amara, dar inima i se zbate ca la o vrabie... E ]n cas[
str[in[, e singur[, ]n puterea nop\ii... e aproape ora trei de
noapte...
Va pleca! Iat[ mai st[ pu\in, se ridic[ =i se duce!... Ar
putea s[ fie el pe la u=[... Ei =i?! Va c[uta s-o ]ntoarc[?...
Poate mai a=teapt[ s[ se conving[... s[ se potoleasc[ ni\el
ploaia... s[ se lumineze... +i-apoi nici picioarele nu =i le simte...
parc[ i-au ]n\epenit... Ce tic[ie?... S-a auzit ceva?... U=a?!
Ceasul?! Oare c`t s[ fi trecut?... Poate ]ntr-adev[r a plecat
la uzin[?! Nu poate s[ stea ]n ploaie at`ta timp, a=tept`nd
ea s[ adoarm[... doar vede c[ ea nu se culc[ =i c[ nici n-are
de g`nd s[ se ating[ de patul lui... C`t e ora?... O, dac[ s-ar
lumina mai repede!... S[ se lumineze, ori ploaia s[ ]nceteze...
ori s[ fie a=a cum a spus el s-a dus la uzin[... O, s-a
]nfierb`ntat rochia pe d`nsa... se usuc[ e... numai s[ nu
r[ceasc[... nu, de r[cit nu va r[ci... e ]nf[=urat[ bine cu
halatul... ]n camer[ e cald... se aude cineva... ceasul?...
nimeni... nimeni... nimeni... tic, tic, tic, tic... Plou[?... Numai
s[ nu adoarm[, numai s[ nu adoarm[... numai s[ nu... s[
nu... s[ nu...
...Mai t`rziu porni din nou s[ plou[. La ]nceput stropi mari,
COPILUL

rari =i grei speriaser[ somnul nop\ii, ba pe acoperi=ul de tabl[,


TERIBIL

ba pe prag, ba undeva ]n fundul cur\ii. Parc[ cineva umbla


cu un cioc[nel =i, din loc ]n loc, ]ncerca acoperi=ul, pere\ii,

H pietrele. Tuc-tuc-tuc...
Era prima ploaie de toamn[. Desprindea de pe crengi
primele frunze fl[c[ri de toamn[ =i le arunca pe asfalt ca
NICOLAE
ESINENCU

pe ni=te p[reri de r[u... Amara adormise. Doarme. A l[sat


capul pu\in pe-o parte. P[rul ]i cade pe um[r... Buzele ]i sunt
]ntredeschise. Ro=ii. Respira\ia i-i u=oar[ ca zborul unui fluture:
iat[-l se av`nt[, iat[-l se av`nt[, iat[-l zboar[, iat[-l planeaz[,
iat[-l aterizeaz[, iat[-l, iat[-l, iat[-l...
"&"
Nu! r[cne=te deodat[ Amara. De groaz[, iar mai strig[:
Nu! +i iar: Nu! Nu!
Sare ]n picioare.
Cade scaunul...
Deschide ochii...
Patul e neatins...
Nu e nimeni...
Ploaia nu se mai aude..
Sfinte, e ziu[ de-acum!...
ALO, TEO!

Nu mai doarme Mitache. Ar trebui s[ se soale. C`nd dormi


e cu totul altceva. Dormi =i gata. Nu vezi obiectele ]nghesuite
]n jurul t[u, nu ascul\i v`ntul de dup[ geamuri, nu mai
urm[re=ti cum trosne=te mobila, nu auzi vecinii de jos care
]nc[ nu doarm, treb[luiesc la balcon, pe scar[, =i cel mai
important e c[ te rupi din mreaja g`ndurilor. Dormi lini=tit.
N-auzi ceasul de perete, nu-i nevoie s[ ]ntorci mereu capul,
s[-\i pui ochelarii de pe noptier[, apoi ]ntorc`ndu-te spre

COPILUL
TERIBIL
orologiu, s[ vezi una =i aceea=i: a mai trecut o clip[! O clip[
sau mai multe? Poate ceasul de mult st[? S-a oprit, lui i se

H
pare c[ a mai trecut o clip[... Dac[ e a=a, dac[ s-a oprit... +i
atunci e nevoit a=a, ]n mijlocul nop\ii, s[ se ridice. D[ plapuma
la o parte, coboar[ un picior, altul, b`jb`ie prin ]ntuneric
cipicii de l`ng[ pat, ]i ]ncal\[, apoi ]=i t`r`ie picioarele spre

NICOLAE
ESINENCU
u=[, pe acolo pe unde-i montat ]n perete ]ntrerup[torul...
Aprinde lumina. Acum vede bine. Ceasul func\ioneaz[. Cu
adev[rat au trecut ]nc[ dou[ minute =i jum[tate =i, dac[ e
a=a, ]i pare r[u. +i-a speriat somnul! Acum n-o s[ mai poat[
"&#
dormi. Se t`r`ie spre pat, dar =tie c[ n-o s[ mai poat[ dormi
p`n[ nu se va limina ]n geamuri. Poate de aceea las[ becul
s[ ard[. Dac[ nu dormi, la ce bun s[ stai ]n ]ntuneric?! Las[
lumina aprins[, se t`r`ie spre pat, scoate din picioare un
cipic, apoi altul =i se las[ ]ncet ]n a=ternut. A=a. +tie ]ns[
foarte bine c[ n-o s[ mai doarm[. +i dac[ n-o s[ mai doarm[,
]l cople=esc g`ndurile! Doamne, iar g`ndurile. Din st`nga
vin, din dreapta vin, de sus vin, de prin geamuri vin. Le simte
cum intr[ prin cr[p[turile u=ii, parc[ ies de pe undeva de sub
pat, odat[ chiar i s-a n[z[rit c[ apar =i din a=ternut, din
plapum[ =i saltea ies! Ce noapte fusese =i atunci! Vecinii bat
]n pere\i =i ]n u=[, strig[ s[ se potoleasc[ odat[ sau cheam[
poli\ia, =i poate numai c`nd auzi cuv`ntul poli\ia ]=i d[du
seama c[ ceea ce f[cea nu era de obrazul lui. Oamenii erau
dup[ o zi de munc[, vroiau s[ se odihneasc[, ]n zori din nou
trebuiau s[ mearg[ la munc[, dar el ce f[cea? Se uitase
speriat ]n jur, ]n jur =i spre geamuri, l[sase din m`n[ salteaua
=i i se f[cuse ru=ine! Doamne, cum putea s[ cread[ o aseme-
nea neghiobie? Cine i-a spus c[ toate g`ndurile ]i veneau de
prin saltea =i plapum[, =i albituri?! Ce prostie! Mai t`rziu a
luat ]ncet salteaua, plapuma =i, cum le-a ridicat pe r`nd de
pe podele, la fel pe r`nd le-a ]ntins ]napoi pe pat. Oare ce
s-a ]nt`mplat cu d`nsul? se-ntreba. Avusese o criz[ de nervi?
Se uit[ la obiectele din jur, la tavan =i dulapuri, =i la etajerele
cu c[r\i, scrut[ obiectele =i se lini=ti. Toate erau cum le =tia,
COPILUL

fiecare la locul lui, nu veneau de pe nic[ieri nici un fel de


TERIBIL

g`nduri de pe unde puteau veni g`ndurile dac[ nu din


cap, din nesomn, ce mai n[scocise el?! +i dac[ a=a era, atunci

H se lini=tise complet. }=i zise c[-l n[ucise o buim[ceal[, o


halucina\ie pornit[ din nesomn sau , cine =tie, poate din prea
mult somn, =i dac[ era a=a... Vecinii? Care vecini? Strigaser[?
NICOLAE
ESINENCU

De ce nu mai strigau? Ascult[ un timp. Lini=te ca la cap[tul


p[m`ntului. }i trecu prin g`nd c[ poate totul nu fusese dec`t
un vis. +i ]ncerc[ s[ doarm[. S[ doarm[, c[ mai era mult
p`n[ ]n ziu[, totul se petrecuse, dac[ se petrecuse, pe la
primul c`ntat al coco=ilor, a=a c[... Ar fi fost bine s[ doarm[.
"&$
Se uit[ la ceasul de perete, la acele lui care parc[ nu se
mi=cau, dar totu=i se mi=cau. Ar[tau c[ trecuser[ ]nc[ zece
minute. Totul era ca mai ]nainte =i, dac[ era ca mai ]nainte,
ar fi fost bine s[ mai doarm[. P`n[ vor r[s[ri zorii, p`n[ ]=i
va face ceaiul, p`n[ ]=i va potrivi hainele mai era ]nc[ mult[
vreme. Oficiul po=tal, =tie doar, se deschide la nou[, iar p`n[
la nou[... Se ]ntoarse pe alt[ parte, adic[ se ]ntoarse cu fa\a
la perete, ]=i potrivi mai bine peste umeri plapuma =i ]nchise
ochii. Trebuia s[ doarm[. }=i zise ]n minte c[ trebuie s[
doarm[, o dat[ ]=i zise, de dou[, de trei... de zece ori. Pe
nea=teptate i se p[ru c[, nu se =tie de ce, dar pronun\ase
cifra zece! Ce face el! ]=i zise. Num[r[, dar de c`nd num[r[?!
Nu era cumva timpul s[ se trezeasc[?! S-a luat cu
num[r[toarea, adormise =i, ]=i zise, uite, dac[ l-a furat somnul,
poate =i ]nt`rzie... Se r[suci brusc pe alt[ parte. Lumina ]l
orbi. Ah, s[-nnebune=ti! Cum de nu-=i d[duse seama! }n odaie
lumina becul electric pe care ]l l[sase aprins, iar c`t prive=te
somnul, nici nu a\ipise ]nc[... Ceasul ar[ta c[ mai trecuser[
patru minute... S[ te g`nde=ti numai patru minute, patru
minute, patru minute, iar lui... lui i se p[ru c[ trecuse at`ta
vreme! Doamne!... Dar nu mai putea s[ doarm[. +i atunci iar
]l cople=ir[ g`ndurile. Apoi auzi v`ntul de dup[ geamuri,
trosnetele din jurul apartamentului, pa=ii ]ndep[rta\i ai cine
=tie c[rui ]nt`rziat sau de=teptat!... Ah!... Dar toate acestea
au fost atunci, demult. Acum ]ns[... Mitache nu mai doarme

COPILUL
=i ar trebui s[ se scoale. C`nd adormi... Dar c`t e ora? P`n[

TERIBIL
]n ziu[, p`n[ se deschide oficiul po=tal mai este, dar... Dac[
a mai r[mas o or[, ar putea chiar s[ se scoale, c[ n-o s[ mai poat[
dormi! Dac[ r[m`i ]n pat, te prind g`ndurile, blestematele
g`nduri, aiuritele g`nduri, care ]\i sfredelesc mintea =i trupul,
se ]ncurc[, se ]nnoad[ =i \i se tulbur[ ]n cap... la ce bun s[ le
H
NICOLAE
ESINENCU
]ntorci din nou? A=a ]ns[ te scoli, ]\i pui cipicii, ochelarii, aprinzi
lumina, pui ceainicul pe plit[, m[n`nci =i, dac[ mai r[m`ne
timp, mai cite=ti!... Da, dar c`t e ora? }n semiobscurul od[ii,
cu v[zul lui prost, n-ai s[ mai vad[ c`t e ora! Trebuie s[-=i
pun[ ochelarii =i s[ aprind[ lumina totuna acum n-o s[
"&%
mai doarm[! Pe vremuri... ah, ce s[ mai vorbim despre cele
ce au fost! vedea prin semiobscurul od[ii, =i f[r[ ochelari
vedea c`t e ora, dar acum... Ce mai, trebuie s[ se scoale =i
gata!... Cipicii! Blestema\ii de cipici! }n fiecare sear[ ]i pune
]nainte de culcare l`ng[ pat, c`t mai aproape, ca, trezindu-
se, s[-i poat[ g[si f[r[ nici un efort, =i c`nd colo... Unde
oare s[ fie un cipic? Se mai trezise noaptea?... S[ fi aruncat
cipicii la nimereal[? Parc[ nu-=i aminte=te... Nu, nu, s-a trezit
noaptea asta... Da, da, ]=i aminte=te bine, acum c`teva clipe
s-a trezit pentru prima oar[... +i dac[ pentru prima oar[...
unde s[ fie un cipic? Ar trebui s[ aprind[ mai ]nt`i lumina =i
apoi s[ caute cipicul! Blestem[\ie! S[ la=i piciorul pe podeaua
goal[, rece! Nu, de azi ]nainte are s[-=i pun[ cipicii sub cap,
sub pern[! A=a va fi mai bine. Te treze=ti, v`ri m`na sub cap
=i-i sco\i. Numai dac[ n-ar uita s[ cumpere de la oficiu =i un
ziar. Da, un ziar. Seara ]i va ]nveli ]n ziar =i-i pune sub cap...
atunci n-o s[ mai caute cipicii diminea\a! Mama lui de cipic!
Ca s[ vezi, era ]n cel[lalt cipic! Dar cum de nimerise acolo?
}nseamn[... ]nseamn[ c[ se mai trezise o dat[, se mai uitase
o dat[ la ceas?! Dr[cie!... Trebuie s[ aprind[ lumina. A=a.
Dac[ a aprins lumina, acum ar fi bine s[ pun[ =i ceainicul.
Da, dar zicea de or[: c`t e ora? Dac[ te g`nde=ti, nu i-a
r[mas at`t de mult e =ase diminea\a. Timp de o or[ va
r[sfoi o carte. Ce citise ieri? Pare-se, o carte despre r[zboi.
O carte despre un pilot de r[zboi, care... Linia frontului
COPILUL

ajunsese ]n dreptul satului lui natal. Numai la c`\iva kilometri


TERIBIL

de noul aerodrom, se afl[ mama pilotului. Scumpa lui mam[


pe care n-o v[zuse de-at`\ia ani... +i nu rezista fiul de c`te

H ori pornea ]n lupt[, de at`tea ori se ab[tea spre casa


p[rinteasc[. Aceast[ carte o citise sau alta? Dac[ asta, atunci
cum se termin[ istoria fiului care zbura deasupra casei
NICOLAE
ESINENCU

p[rinte=ti?! Sfinte, ce final sf`=ietor! Pilotul zbura zilnic deasupra


satului, f[cea un cerc, dou[ =i iar disp[rea, ca a doua zi s[
apar[ din nou. Totul era frumos =i pa=nic, satul ]ntreg urm[rea
aceast[ dragoste ne\[rmurit[ dintre fiu =i mam[, p`n[ ]ntr-o
zi avionul care cu c`teva zeci de minute ]n urm[ descrisese
"&&
iar[=i un cerc deasupra satului =i disp[ruse spre front, ap[ru
din nou, dar acum era ]n fl[c[ri! Avionul ardea, se rotea
deasupra casei p[rinte=ti, deasupra satului, fiul striga s[ ias[
mama, s-o vad[ pentru ultima dat[, dar mama, ah, ]n ziua
aceea nu era acas[, era la c`mp... Se rote=te avionul ]n fl[c[ri,
o dat[ =i ]nc[ o dat[, apoi pe nea=teptate se ridic[ sus-sus =i
se pr[bu=e=te drept ]n mijlocul ogr[zii unde se n[scuse =i
crescuse pilotul!... Cum de a putut s[ uite a=a de repede ce
citise ieri? Ce carte! Ce sf`r=it!... Are s-o mai citeasc[ o dat[!
Poate chiar azi! Ce carte!... Ar fi bine s[ i-o recomande =i
prietenului s[u. Neap[rat are s[ i-o recomande! Da, ]l va
bucura foarte mult pe prietenul s[u! Ce carte!... Dar pe unde
a pus-o?! Ieri, c`nd terminase de citit, ]=i aminte=te, =i-a zis
c[ e o carte de pre\, are s-o mai citeasc[ o dat[, =i, ca s[ n-o
caute, a pus-o... Unde a pus-o?
Ce deprindere proast[: cum cap[t[ un lucru de pre\, ]l
ascunde! }l ascunde cu g`ndul s[ nu-l piard[, apoi ]l caut[
ca pe un lucru pierdut... Poate a pus-o pe poli\a de sus? Nu
odat[ punea acolo c[r\ile bune. A=a f[cuse de mai multe ori,
c`nd era mai t`n[r, c`nd era foarte t`n[r, acum ]ns[... cine
s[ umble pe sus?!... Iaca, un bec electric n-a putut instala, a
chemat mai ieri montorul... ]n fine, unde s[ fi pus cartea? +i
ceainicul fierbe! Bine, poate pune acum ceaiul, apa taman
fierbe! +i pe unde zicea c[ a pus cartea? Acum are ce c[uta
c`teva zile! Uitucul! Cum de a putut s[ uite c[ a pus-o sub

COPILUL
pern[! Cum terminase de citit, ]=i aruncase ochii la ceas, v[zuse

TERIBIL
c`t era ora, mai s[ ]nt`rzie la oficiu, trebuia s[ se deschid[
din clip[ ]n clip[, ]=i zise ]n prip[ c[ citise o carte de mare
pre\, ]=i zise c[ va trebui s-o mai citeasc[ o dat[ =i, ca s[ n-o
mai caute apoi, o aruncase sub pern[. Iat-o! E o carte pe
care po\i s-o pui ]n loc de inim[! Cum s[ n-o \ii la piept, ]n
H
NICOLAE
ESINENCU
dreptul inimii? O sim\i ca pe o ran[! Ce se va mai bucura
prietenul Teo... Sigur, o s[-i plac[ =i lui Teo. O carte ca asta
nu poate s[ nu plac[. Ce carte! Acum s[ n-o mai ascund[.
Are s-o pun[ pe mas[, iar dup[ ce i-o recomand[ azi priete-
nului, dac[ acela va spune c[ vrea s-o vad[, i-o va expedia.
"&'
Sigur, va sim\i un gol ]n cas[ p`n[ prietenul are s[ i-o restituie,
c[ el ]i va cere s[ i-o restituie ]ndat[ ce o cite=te. O asemenea
carte trebuie s[ aib[ fiecare ]n cas[, ]n biblioteca sa... Ce
carte! +i s[ te g`nde=ti numai, o avea de mul\i ani ]n bibliotec[!
C`\i ani a stat, s-a pr[fuit printre alte c[r\i... dac[ n-o deschi-
dea ]nt`mpl[tor, niciodat[ n-ar fi citit-o... Nu, acum n-o s[ se
mai despart[ de carte... Are s[-i cear[ prietenului s[ i-o
restituie, de ]ndat[ ce va citi-o, s[ i-o expedieze acas[. Iar
dac[ ]i va spune c[ are aceast[ carte, m[ rog... Se v[ sup[ra,
totu=i... Cum a=a, ]l va probozi, cum a=a, s-o cite=ti demult =i
s[ nu mi-o recomanzi?! El, Mitache, uite, cum a citit-o, o =i
recomand[... Ah, dar nu prea crede s[ fi dat prietenul s[u de
o asemenea carte! Dac[ nu i-a spus p`n[ acum nimic despre
carte, ]nseamn[ c[ n-a citit-o ]nc[! Cum are s[ se mai bucure
prietenul, Doamne! Numai dac[ ar stabili azi leg[tur[ cu
d`nsul! Are s[ i-o povesteasc[. Pe scurt. Da, de ce nu?! Bani
]i va ajunge. Ieri i-a putut telefona prietenului, n-au vorbit, =i
dac[ n-au vorbit, banii rezerva\i pentru telefonul de ieri au r[mas
=i pot fi folosi\i azi. Banii de ieri sunt rezerva\i pentru telefonul
de azi... are s[ poat[ vorbi c`t i-a pofti inima! La urma urmei,
dac[ va fi nevoie, va folosi=i banii rezerva\i pentru telefonul
de m`ine... N-are s[-i ajung[ p`n[ la pensia urm[toare? I-a
ajunge! Va m`nca mai pu\in. Din banii rezerva\i pentru m`nca-
re va trece dou[ ruble la banii rezerva\i pentru convorbiri... +i
c[r\i ar putea s[ cumpere mai pu\ine... Da, sigur c[ a=a va
COPILUL
TERIBIL

face, =i-o s[-i ajung[... Doamne, dar c`t e ceasul?! De-acum


nu mai bea ceaiu. Are s[-l bea c`nd se va ]ntoarce. Acum
dac-ar reu=i s[ se ]mbrace mai repede... Da, =i neap[rat s[
H nu uite s[-i comunice prietenului despre cartea citit[!

II
NICOLAE
ESINENCU

Ieri n-a mai putut telefona. La oficiul po=tal i s-a spus s[


se duc[ acas[, s[ nu st`rceasc[ prin preajm[, s[ nu piard[
degeaba timpul, c[ totuna nu va putea vorbi la telefon. Linia,
"'
cic[, era prea ]nc[rcat[! C`nd a fost posibil, de, dar ieri,
spunea telefonista, n-a fost chip s[-i fac[ leg[tura cu prietenul
s[u. Ei, m[ rog, ]i era u=or s[ spun[ s[ se duc[ acas[, s[
vin[ peste o zi sau chiar peste dou[, dar lui nu-i era chiar
at`t de u=or. Cum adic[, iar s[ nu poat[ vorbi cu prietenul?!
Nu poate stabili leg[tura? Nu-i nimic, el va a=tepta!
Da ]n\elege, mo=ule, odat[, c[ azi n-o s[ ai leg[tura! ]i
spuse a nu =tiu c`ta oar[ telefonista. Nu face s[ pierzi timpul
pe aici. Vii m`ine, la urma urmei!...
He, ei ]i era u=or s[ zic[ s[ vin[ m`ine, dar lui... de ce nu
se g`nde=te c[ prietenul s[u, acolo, departe, poate se neli-
ni=te=te, a=teapt[ =i el s[ mai discute cu d`nsul, vrea s[-i aud[
vocea. Dar ce s[ vorbim de prieten... De-ar =ti telefonista c[ =i
el, Mitache, vrea s[ afle ce mai face prietenul =i, ]n primul
r`nd, s[ =tie cum dormise acela. Da, uite, s[ afle cum dormise,
cum se simte prietenul s[u noaptea? Nu cumva s-a ]mboln[vit?
Nu cumva are nevoie de ceva, de bani poate, mai =tii! Ce-i
drept, nici el nu are chiar at`t de mul\i bani: c`\i ]i are, pe to\i
i-a repartizat: pentru m`ncare, c[r\i, telefon, pentru toate zilele
c`te au r[mas p`n[ la pensia urm[toare, dar, la o adic[, ar
putea s[ rup[ din m`ncarea lui =i s[-i trimit[ prietenului! +tie
ce ]nseamn[ boala! S[ te prind[ boala =i s[ fii singur-cuc!
Nici s[ te mi=ti, nici s[ te viziteze careva... Nu, ce mai vorb[!...
El =tie ce ]nseamn[ asta! S-a ]mboln[vit odat[. Boala nu era
cine =tie ce, cic[ o anghin[, dar, uite, n-a putut s[ coboare

COPILUL
TERIBIL
dup[ ni=te tablete! A stat trei zile ]n pat! C`nd s-a ridicat a
patra zi, mai s[ cad[! Nu putea nici s[ se \in[ pe picioare de
slab ce era! Nici m[car ceai nu =i-a f[cut ]n acele zile! +tia:
dac[ se d[ jos din pat, dac[ ]=i dezvele=te m[car pentru o
clip[ trupul, boala ar putea s[-l ]ncle=teze =i mai =i, iar dac[ H
te-nha\[ boala din nou... A=a st[tuse ]ncoto=m[nat sub

NICOLAE
ESINENCU
plapum[, r[sufl`nd greu =i ]n[bu=it... Abia c`nd i s-a f[cut
mai bine, a patra zi, s-a hot[r`t s[ coboare din pat ca s[
vad[ ce se ]nt`mplase. Primul lucru, pe care, desigur, a cercat
s[-l fac[, a vrut ]ndat[ s[ se duc[ la oficiul po=tal =i s[ dea un
telefon prietenului s[u de departe, s[-=i cear[ scuze. Sigur, "'
cum s[-l lase at`tea zile pe unicul s[u prieten f[r[ =tire? +i,
uite, n-a putut atunci s[ ias[ din cas[! Boala ]l sl[bise ]ntr-at`t,
]nc`t abia-abia se \inea pe picioare, c`nd se ridicase. Se
cl[tin[, i se ]ncurcaser[ toate ]naintea ochilor, abia de reu=i s[
se sprijine de un perete! }nc[ o zi n-a putut s[ ias[ din cas[.
Ce neagr[ a fost acea zi ]n via\a lui! Abia dup[ aceea a
stabilit leg[tura cu prietenul s[u! Ce s-a mai bucurat! Doamne,
nici s[-=i ]nchipuie cineva! Parc[ nu i-ar fi auzit de o sut[ de
ani vocea prietenului! |op[ia, chicotea =i gesticula, c[ cel de-
l vedea, desigur, ]n sinea sa zicea c[ b[tr`nul e ]ntr-o ureche!
De unde s[ =tie un str[in ce sim\ea ]n clipele acelea Mitache?!
}n primul r`nd, uitase c[ vorbea la telefon! I se p[rea c[, uite,
st[ ]n fa\[ cu prietenul s[u, cu minunatul lui prieten de pe front,
=i cum stau fa\[ ]n fa\[, n-avea de ce se sinchisi. Gesticula,
striga, dep[rta =i iar apropia receptorul... f[r[ s[-=i dea
seama... Iar c`nd telefonista ]i spuse c[ a expirat timpul pentru
care pl[tise, scoase to\i banii pe care ]i avea =i-i puse ]n fa\a
ei, relu[ firul vorbei =i porni s[ gesticuleze =i s[ vorbeasc[
neoprit. Telefonista ]i aminti de bani! Bani! D-apoi cele patru
zile, c`t st[tuse ]ntins ]n pat, ]n cele patru zile, c`t n-a putut s[
stea de vorb[ cu prietenul s[u de departe, s-au str`ns bani!
Acum putea s[ pl[teasc[ pentru convorbire to\i banii aduna\i
]n cele patru zile. Drag[ fat[, nu =tii ce-nseamn[ bucurie,
prieten! Ah, dar parc[ a-n\eles ea ceva? De unde, nici ieri nu
COPILUL
TERIBIL

i-a ]n\eles fr[m`nt[rile, ]i zicea s[ se duc[ acas[! S[ te g`nde=ti


numai! De ce s[ se duc[ acas[?! Ce s[ fac[ acas[?! Aici, la
oficiul po=tal, era cu mult mai aproape de prietenul s[u dec`t
H ]n apartament. Ce s[ fac[ acas[?! S[ a=tepte a doua zi? S[
a=tepte s[ treac[ noaptea, c[ mai bine s[ nu-=i aminteasc[
de nop\i, s[ a=tepte s[ se deschid[ oficiul po=tal! Doamne,
NICOLAE
ESINENCU

de ce insista ea, dac[ nu =tia ce ]nseamn[ s[ ai un prieten


departe! Acolo, la oficiul po=tal, se sim\ea oricum mai aproape
de prieten... =i dac[ s-ar fi stabilit leg[tura ceva mai t`rziu?!
S-ar fi eliberat linia, iar el s[ stea acas[!
"' Of, de c`te ori s[-\i spun, mo=ule! zise telefonista pe la
amiaz[. Nu putem stabili leg[tur[ =i gata. M`ine! Uite, m`ine,
]\i promit! Du-te acas[!
I-a spus s[ vin[ m`ine!
Adic[ azi.
Azi avea s[ vorbeasc[ la telefon neap[rat.
Ah, nu e r[u defel! Dar ieri... Cum putea s[ plece acas[
c`nd, poate, prietenul s[u de departe avea nevoie de sfatul
lui, de sus\inere, la urma urmei! De ce s[ se supere c[ el n-a
vrut s[ plece acas[?
Poate ]\i amestec? ]ntrebase cu voce moale b[tr`nul. Eu,
iaca, am s[ stau ]n prag =i am s[ a=tept, iar dac[ te sup[r, pot
a=tepta =i afar[...
Se ridic[ =i ie=i. Afar[ p[lea soarele, ]n fa\a oficiului po=tal
era cald, se sim\ea chiar mai bine dec`t ]n[untru, at`ta doar
c[-l ]ndep[rtase cu c`\iva pa=i de receptor, de prietenul s[u...
Dar nu-i nimic, ]=i zicea, dac[ se elibereaz[ linia, fata are s[-l
cheme.
A=tept[ p`n[ seara, p`n[ s[ apun[ soarele. Mai
n[d[jduia, dar ]n zadar.
Nu, mo=ule, zise fata ]ncuind u=a, \i-am spus s[ vii m`ine!
Abia atunci b[tr`nul o lu[ spre cas[. Mare era povara lui
]n clipa aceea. Nu vorbise cu prietenul. Dar acel m`ine,
pe care i-l arunc[ fata, ]l ]nc[lzi, ]l ]nt[ri, ]l f[cu, pentru o

COPILUL
clip[, s[ se simt[ s[n[tos. }=i ]ndrept[ spinarea. Se ridic[ de

TERIBIL
sub peretele unde se aciuase =i cu porni domol spre cas[. Vas[-
zic[, m`ine trebuia s[ vin[.
Vas[zic[, azi trebuie s[ vin[. Azi i se va face leg[tura cu
prietenul s[u! Dar, Doamne, ce noapte de co=maruri a avut.
Nici s-o descrii! Are s[ i-o povesteasc[ lui Teo. Dac[ reu=e=te,
H
NICOLAE
ESINENCU
]i va spune =i despre noaptea trecut[. Dar mai ]nt`i s[ afle
cum se simte el, s[-l ]ntrebe dac[ nu are nevoie de ceva, de
ajutor... apoi... ]n fine, =i despre cartea ceea s[ nu uite! }i va
fi de mare folos, dac[ va zice s[ i-o expedieze... Unui bun
prieten face s[ i-o d[ruie=ti! A=a va r[m`ne =i el cu inima
"'!
]mp[cat[. Trebuie s[ ]mpar\i totul cu prietenul, ca la r[zboi!
Iar ei au fost =i vor r[m`ne prieteni! Cine nu =tie aceasta, mai
bine s[ tac[! Mai bine s[ ocoleasc[ doi prieteni de r[zboi
care stau de vorb[. Ei au ce-=i spune unul altuia... Da, are
s[-i dea cartea, minunata carte scris[ parc[ despre d`nsul,
despre d`n=ii. +i, s[ vezi, cartea n-are nimic comun cu biografia
lui, cu biografia prietenului, dar, uite, c`nd a citit-o, l-a p[truns
p`n[ la inim[. Parc[ despre ei e scris[! Sigur, o dat[ ce-i
despre un t`n[r din genera\ia care a luptat, ]nseamn[ c[ e
despre d`n=ii!... Nu, fata de la telefon niciodat[ n-o s[
]n\eleag[ de ce vine iar =i iar la po=t[, vine ca atras de magnet.
Ei, prietene, m[ auzi, =opte=te ]ncet b[tr`nul, m[ gr[besc
s[ te aud! +i cu toate c[ a spus fraza asta ]ncet, doar pentru
sine, a g[sit de cuviin\[ s[ mai adauge ceva, ca prietenul lui
de departe s[ =tie c[ el acum se gr[be=te s[-l aud[. Zice: Mi-a
promis fata s[-mi stabilasc[ leg[tura telefonic[!
Fata i-a promis, dar timpul nu mai trece. S-a sculat la
=ase, a f[cut ce a mai f[cut, s-a prins apoi c[ ]nt`rzie, e ora
nou[, a l[sat totul balt[, s-a ]mbr[cat ]n grab[, nu =i-a mai
potrivit p[rul, s-a repezit afar[! +i numai c`nd era mai s[-=i
fr`ng[ capul pe scara afundat[ ]nc[ ]n ]ntuneric, abia atunci
=i-a dat seama c[ gre=ise ora. Ca s[ vezi, cum se uitase ]n
grab[, buim[cit de grij[ s[ nu ]nt`rzie cumva, ]ncurcase acele
ceasului, ]n momentul c`nd se uitase acul mare se apropia
de cifra nou[! Se buim[cise! Putea s[-l a=tepte fata! Mai =tii,
COPILUL

]=i zise de cu sear[, poate s[-mi fac[ leg[tura chiar de ]ndat[


TERIBIL

ce deschide po=ta... +i dac[ n-am s[ fiu la timp, se va sup[ra,


iar peste zi liniile din nou pot fi ]nc[rcate! }=i zise: ]n nici un

H caz s[ nu ]nt`rzie! Ba chiar s[ vin[ ni\el mai devreme ca de


obicei. De aceea ie=i glon\ afar[ c`nd v[zu acul aproape de
cifra nou[. Se z[p[cise. Deci era abia ora =apte!
NICOLAE
ESINENCU

Totul ]n jur doarme ]nc[! Acum s[ fie... oare c`t e ora?...


Abia-abia se lumineaz[, dar p`n[ la nou[ mai este! Mai =tii,
ar putea s[ se ]ntoarc[ acas[, s[ a=tepte p`n[ c`nd s-a lumina
de-a binelea, ce s[ umble aiurea?! Mai bine ar fi s[ se
]ntoarc[, s[ stea ]n cas[, s[ citeasc[ sau, pur =i simplu, s[
"'"
m[n`nce, c[ci nici f[r`m[ n-a pus ]n gur[ de ieri-diminea\[.
Parc[ a putut s[ pun[ ceva ]n gur[ ieri-sear[, c`nd s-a ]ntors
acas[ dobor`t de oboseal[ dup[ ziua ]n care a f[cut de
serviciu l`ng[ pragul oficiului ? De unde! Nici s[ bea ap[ nu
mai putu c`nd ajunsese acas[. Abia de-a reu=it s[-=i scoat[
hainele, iar cum a a\ipit, au =i ]nceput co=marurile... Da, era
cazul s[ se ]ntoarc[, dar, la sigur, n-are s-o fac[! Nici ]n ruptul
capului! +tie, c[ a mai p[\it-o! Las' c[ n-o s[ se ]nt`mple nimic
dac[ a mai umbla ni\el la aer curat. Ce-i drept, e cam r[coare,
dar nu-i nimic, degrab[ se face ziu[, r[sare soarele, se ]nc[l-
ze=te =i are s[ se simt[ mai bine. Da, dar, nu =tiu cum, parc[
]l str`nge ceva din spate. Se vede c[ haina e sub\ire... Ce i-a
tr[snit s[ ias[ ]mbr[c`ndu-se ]n prip[?! Putea doar s[ ia
barem o flanel[, c[ci v`ntul ]l ajunge p`n[ la oase. De=i e un
v`ntule\ de zori, flanela i-ar fi prins de minune! }n fine, acum
nu mai are ce regreta. N-a luat-o, ce s[-i faci?! Va merge
mereu p`n[ se va face ziu[ =i se va deschide oficiul po=tal!
Cel pu\in e bine c[ ]n or[=elul ista provincial nu se g[sesc
mul\i doritori s[ telefoneze, a=a c[, o dat[ cu lumina zilei, nu
g[se=ti coad[ la pragul oficiului. Sper[ s[ fie =i azi primul. S[
fie primul =i primul s[ ob\in[ leg[tura. Apoi... Se va ]ntoarce
acas[, va pune un ceai la fiert, un ceai tare, de floare de tei,
sau poate ]=i va face o cafelu\[, da, asta i-ar prinde bine, o
cafelu\[, tare, cu pu\in zah[r, l-ar ]ntrema, l-ar ]nc[lzi. Da, o
cafelu\[ i-ar prinde de minune acum, de mult n-a b[ut o

COPILUL
cafelu\[, numai c[ trebuie s[ r`=neasc[ boabele, e munc[

TERIBIL
obositoare... ]n fine, azi s-ar putea! Va r`=ni boabele, va fierbe
cafelu\a, va turna-o ]n cea=c[ =i o va sorbi... tare, amar[...
Ah, timpul [sta parc[ nu mai trece! E la fel ca =i ]n miez de
noapte! Mergi, te-ntorci, te suce=ti, te ridici, ]ncerci s[ cite=ti,
]ncerci s[ adormi, ascul\i pa=ii cuiva pe undeva, v`ntul care
H
NICOLAE
ESINENCU
se cuib[re=te prin crengile copacilor... dar timpul parc[ nu
mai trece... Uite, a=a e =i acum! De c`nd umbl[ dintr-o parte
]n alta, dar p`n[ la ora nou[ mai este! De s-ar aprinde m[car
lumina din geamul din spate al oficiului po=tal! Atunci ar fi
clar c[ telefonista ]n cur`nd se va prezenta la serviciu... Geamul
"'#
]ns[ era ]ntunecat. Mitache a ]nconjurat de trei-patru ori
oficiul... }n partea din fa\[ e ]ntuneric, ]n spate la fel! Asta
]nseamn[ c[ telefonista ]nc[ doarme. C`nd se va trezi, are
s-o vad[ de departe =i atunci, sigur, nu va mai a=tepta mult!
Numai de s-ar aprinde lumina!... Poate s[ se duc[ s[ cioc[-
neasc[ ]n geam, s-o trezeasc[, s[-=i cear[ scuze, s[-i
l[mureasc[ cum stau lucrurile, adic[ n-ar putea s[ se trezeas-
c[, s[-i dea leg[tura, c[ n-ar mai vrea s[ a=tepte p`n[ la
ora nou[...
Ah, nu =i iar[ nu. Cum, bre, s[ vin[ la ora opt, c`nd po=ta
se deschide la nou[! Apoi mai este =i altceva la mijloc. Cum
s[ fac[ stabileasc[ leg[tura, dac[ celelalte oficii po=tale sunt
]nchise, tot la ora nou[ ]ncep munca...
Nu, mai bine a=teapt[.

III

Nu \i se pare c[ cineva umbl[ pe sub geamurile noastre?


zice nevasta c[tre b[rbat, care e =eful oficiului po=tal. Zice,
dar tot atunci ]=i d[ seama c[ nu dormea. Cade pe g`nduri.
Dormea sau nu dormea? Poate dormea, dar... Cum dormea,
dac[ a vorbit? A vorbit sau numai i s-a p[rut? +i ce-a zis? A
zis...Da, a zis... Deci nu dormea?... Atunci ce se ]nt`mpl[ cu
d`nsa? Te mai pui, poate toat[ noapte n-a ]nchis un ochi!
Asta i-ar mai lipsi m`ine din nou va sta l`ng[ telefon, l`ng[
COPILUL
TERIBIL

aparat, iar acum... B[rbate, vrea s[ strige, m[ auzi? Dormi?...


Doarme, nu r[spunde... Dar ]l ]ntrebase ceva... Ce ]l ]ntrebase
adineaori? C[-l ]ntrebase ceva!... pare-se... Ah, ziua de ieri!

H Totul e clar! Golul din piept pe care ]l sim\i ieri ]l are =i acum...
}n\elege, mo=ule, azi n-ai s[ po\i vorbi la telefon ... +i, pe
loc, tres[rirea de pe fa\a b[tr`nului, ochii lui a\inti\i spre ea:
NICOLAE
ESINENCU

cum adic[ n-o s[ pot vorbi?! Apoi acel tic, care o f[cu s[-i zic[,
nu se =tie de ce, brutal: Of, de c`te ori s[-\i spun, mo=ule!
De ce o enervase privirea lui at`t de mirat[? Nu-i cerea doar
mo=ul nimic altceva dec`t ceea ce vroia zilnic s[ stabileasc[
"'$ leg[tura cu prietenul s[u... De ce atunci se enervase ea ]ntr-
at`t? Ah, dac[ mo=ul cel pu\in ar fi ]n\eles c[ n-o s[ poat[
vorbi la telefon =i ar fi plecat acas[... De ce n-a plecat ]ndat[?!
Poate, fato, ]\i ]ncurc?... De ce a mai rostit cuvintele celea?
+i le-a rostit, ca =i cum ea nici nu l-ar fi bruscat! Vocea
b[tr`nului era cald[, p[rinteasc[... ]i r[sunase ]n urechi exact
ca =i vocea tat[lui ei! Oare ce-o f[cuse s[ se supere? B[tr`nul,
p`n[ la urm[, a ie=it, a ]n\eles-o parc[... Ah, dar de ce nu s-a
dus acas[? S[ fi ascultat... s[ fi priceput c[ ea cu adev[rat nu
putea s[-i stabileasc[ leg[tura... +i cum ar fi putut s-o fac[,
c`nd... Ah, dac[ ar fi putut s[ ia leg[tura cu prietenul s[u!...
s[ nu-l mai vad[ prin geam cum se fr[m`nt[ pe pragul
oficiului po=tal!... De ce nu a ]n\eles-o?... Doamne, =i c`nd te
g`nde=ti c[ nimeni nu-i de vin[ dec`t... Ea e de vin[?... De
ce? Doar... la urma urmei nu ea a inventat... Ideea fusese a
b[rbatului ei! Da, da, de ce ea s[ fie acum de vin[? El zise
atunci... El propusese... Dar din vina cui, dac[ te g`nde=ti,
]ncepuser[ toate? Cine pierduse ziarul cu num[rul de telefon
al prietenului acestui b[tr`n? Cine ]l pierduse? Ea sau... Ziarul
]l luase b[rbatul, dar din neaten\ia cui? Din neaten\ia ei!
B[tr`nul venise... C`nd a fost asta?... Demult, ah, demult.
Atunci b[tr`nul venise pentru prima oar[ la oficiu. P`n[ ]n
ziua aceea parc[ nu-l mai v[zuse... Venise s[-i telefoneze
prietenului s[u din ora=ul N... Ce spusese el?... A, da: Ia vezi,
fato, c[ eu mi-am uitat ochelarii acas[... Vezi care e telefonul
prietenului meu... =i-i ]ntinse un cap[t de ziar, pe care era

COPILUL
scris un num[r de telefon. Dar cum naiba s[ memorizeze num[rul

TERIBIL
de telefon, dac[ nici n-a c[utat ]n ziar. L-a luat, l-a pus al[turi...
Ah, dac[ b[tr`nul ar fi putut telefona atunci... nici num[rul
nu l-ar fi uitat =i nici ziarul poate c[ nu s-ar fi pierdut... I-a
spus s[ mai a=tepte... C`nd acela i-a zis s[ vad[ dac[ nu
cumva s-a eliberat linia, nu mai avea ziarul... S-a uitat pe
H
NICOLAE
ESINENCU
mas[, pe sub mas[, dar parc[ intrase ]n p[m`nt... Ce-i drept,
=i-a amintit c[ b[rbatul a intrat pe o clip[, a luat cap[tul de
ziar... De ce n-a recunoscut pe loc! S[-i fi spus b[tr`nului c[
pierduse ziarul... dar se ru=inase... B[tr`nul a=tepta =i dac[
a=tepta... Se sfiise s[-i spun[ c[ b[rbatul luase ziarul, plec`nd
"'%
la pia\[ s[ cumpere cire=e... ]i spuse c[ linia nu se eliberase
]nc[, s[ se mai plimbe ni\el, o or[... dou[... De unde s[
b[nuiasc[ ea c[ astfel avea s[ se ]nt`mple?... Credea c[ se
va ]ntoarce b[rbatul, ]i va da cap[tul de ziar =i... dar ce-a
urmat? L-am aruncat! a zis b[rbatul. Era ceva important
acolo?! Ce am s[-i spun acum?! ]ntreb[ ea disperat[.
Cum ce, telefonul! De unde s[-l =tiu! s[ri ea. Dac[ l-ar fi
=tiut, nu l-ar fi scris pe ziarul cela... Ce s[-i spun acum?!
D[-l ]ncolo! ]ncheie b[rbatul, ia te uit[ ce mai sufer[!... Spune-i
s[ vin[ m`ine! +i m`ine ce s[-i spun?! M`ine poate
c[ aduce din nou num[rul de telefon! Era o idee! Se apucase
de ideea ceea. Mo=ule, ]i spuse atunci cu bl`nde\e, vino
dumneata m`ine, azi n-o s[ mai fac leg[tura... linia e prea
]nc[rcat[! Bine, zise b[tr`nul, dar ad[ug[: ziarul cu
num[rul de telefon mi-l ]ntoarce\i sau r[m`ne la matale?
Las s[ r[m`n[ la mine! zise gr[bit[. Bine se ]nvoi b[tr`nul
=i plec[ ]mp[cat, dar ea... ea r[mase ]ncurcat[ de-a binelea:
ce avea s[-i spun[ a doua zi? C[ a pierdut num[rul? Cum
s[-i spun[ a=a ceva? E om b[tr`n... +i apoi... Unde vrea s[
telefoneze? se interes[ b[rbatul. De unde s[ =tiu... ]n
ora=ul... vroia s[-i telefoneze prietenului s[u, a=a, pare-mi-se,
a zis... Ah, oft[ ea, ce am s[-i spun acum? Dar ce-ar fi
dac[ zic eu c[ sunt prietenul lui? Cum? strig[ atunci
speriat[. Foarte simplu! spuse b[rbatul. Eu am s[ fiu ]n odaia
din fund, iar tu... ia leg[tura cu mine! Ce vorbe=ti! zise
COPILUL

ea speriat[ de moarte, cum de ]ndr[zne=ti?! Atunci spune


TERIBIL

c[ ai pierdut num[rul de telefon... f[cu indiferent b[rbatul


=i-=i c[ut[ de lucru, de, era =eful oficiului... Conversa\ia

H avusese loc seara, peste noapte nevasta lui aproape c[ uitase


de b[tr`n... A doua zi ]ns[, c`nd ]l v[zu din nou intr`nd dis-
de-diminea\[ ]n oficiu, se f`st`ci. Se ridic[, se a=ez[, apoi iar
NICOLAE
ESINENCU

se ridic[ =i, f[r[ s[ se mai g`ndeasc[ c[ ceea ce face era un


lucru murdar, form[ ]n grab[ num[rul de telefon al b[rbatului,
care ]n clipa aceea lucra ]n camera din fund, ]n biroul s[u,
=i-i ]ntinse receptorul b[tr`nului. Doamne, ce se mai bucurase
atunci b[tr`nul! Pot vorbi cu prietenul meu?! Sigur, zise
"'&
ea, b[nuind dup[ bucuria nea=teptat[ a b[tr`nului c[ acesta
demult nu vorbise la telefon cu prietenul s[u. |in`nd ]n m`n[
receptorul, ]l ]ntreb[: Se vede c[ n-ai vorbit de mult cu el?
E, de mult! \op[i bucuros b[tr`nul. Niciodat[ ]nc[! Abia ieri
am dat printre h`rtii de telefonul lui!... }l pierdusem... Am fost
prieteni de r[zboi! Ce mai... Suntem prieteni! Ah, r[sufl[
u=urat[ telefonista. Nu mai era at`t de complicat[ problema.
Duse din nou receptorul la gur[ =i spuse a=a ]nc`t b[rbatul ei
s[ se priceap[ despre ce e vorba, dac[ acela cumva uitase
de ]n\elegerea din ajun: Alo, auzi\i?! Alo! Da, da... O s[
vorbi\i cu prietenul dumneavoastr[! =i c[tre b[tr`n, tare ca s[
aud[ =i b[rbatul la receptor: Cum s[-i spun c[ v[ cheam[?
Mitache, spune\i-i! \op[i fericit b[tr`nul. O s[ vorbi\i cu
prietenul Mitache, prietenul de demult. A\i luptat ]mpreun[!
strig[ ]n receptor telefonista =i ]i ]ntinse b[tr`nului receptorul,
ce-i drept, cu obrazul p[l[laie. Ah, cum a ars =i s-a topit ]n cele
cinci minute pe scaunul de l`ng[ b[tr`n! Alo, Teo! \op[ia =i
striga fericit b[tr`nul. Doamne, tu e=ti?! S[ te g`nde=ti
numai!. Apoi... +tii, abia de-\i recunosc vocea!... +i l[crim[.
Da, b[tr`nul pl`ngea! }nchipui\i-v[, pl`ngea! Alo, Teo! repeta
el. Teo, suntem vii! S[ te g`nde=ti numai! Ea nu =tia ce-i spunea
b[rbatul ei din biroul de al[turi, dar b[tr`nul ba pl`ngea, ba
r`dea, ba exclama... Ea nu =tia ce-i r[spundea b[rbatul ei,
dar un singur lucru vedea =i auzea: vorbea mai mult b[tr`nul!
Vorbea la nesf`r=it, striga, \op[ia, se bucura ca un copil, nu-i

COPILUL
d[dea r[gaz celuilalt s[ spun[ un cuv`nt m[car... Vorbea

TERIBIL
doar el! Din conversa\ie, din cuvintele b[tr`nului, ea a ]n\eles
c[ era vorba despre prietenul lui de pe front, despre care nu
avusese at`\ia ani nici o veste, ]l crezuse pierdut... =i acum nu
demult, printre h`rtiile casei g[sise un num[r de telefon =i-=i
amintise c[ era telefonul lui Teo! Cercase la ]nt`mplare, adic[
H
NICOLAE
ESINENCU
nu mai credea c[-l va g[si pe prietenul s[u, venise a=a la
oficiu, doar s[ nu zic[ c[ n-a ]ncercat, =i c`nd colo! S[ te
g`nde=ti numai! exclam[ b[tr`nul. At`\ia ani au trecut =i
num[rul de telefon s[ te mai g[seasc[!... Deci e=ti la aceea=i
adres[? Acum, strig[ ]ndurerat =i ]nduio=at, n[ruit =i fericit
"''
b[tr`nul, acum n-o s[ ne mai desp[r\im niciodat[, Teo! Acum
am s[-\i telefonez zilnic. Auzi, zilnic! C`nd a auzit c[ b[tr`nul
are de g`nd s[-i telefoneze zilnic... Nici azi nu-=i d[ seama
cum i-a smuls receptorul =i i-a strigat: Gata, au trecut cinci
minute! Da mai mult nu se poate? a ]ntrebat atunci cu
p[rere de r[u b[tr`nul. Nu! ]i r[spunse r[spicat. Nu se poate.
Linia-i ocupat[! Atunci am s[ vin m`ine, zise cu triste\e
b[tr`nul, apoi a ]ntrebat: C`t v[ datorez? }mi datorezi?!
s[ri ea. +i pe loc ]=i d[du seama c[ b[tr`nul vroia s[ achite
pentru conversa\ie... Dac[ nu va ]ncasa banii, faptul putea fi
b[nuitor... F[r[ s[ se uite ]n ochii lui zise: O rubl[ =i cinci
copeici! Doamne, cum ]i p[l[l[iau obrajii, cum ]i tremurau
degetele c`nd a ]ntins m`na s[ ia banii. Mul\umesc. Am s[
vin =i m`ine! Ziarul... spuse b[tr`nul. +i atunci ea i-o lu[ ]nainte:
Ziarul l[sa\i-l la mine. Doar m`ine iar o s[ veni\i?! Bine,
zise cu drag b[tr`nul, fie cum zici... La revedere! +i plec[,
iar ea ]ncepu s[ r`d[ arz`nd ca para. Ei, cum?! ie=i hohotind
din camera de al[turi b[rbatul. |i-a pl[cut? +i cu bani ne-am
ales! Bani?! ]ntreb[ ea ]nc[ buim[cit[. Care bani?!
Sper, zise el atunci, c[ n-ai uitat s[ iei bani pentru conver-
sa\ie? Nu! sc`nci femeia. Banii nu sunt... Ba sunt ai
no=tri, doar conversa\ia ca atare n-a avut loc! hohoti din nou
b[rbatul. Doamne, ea =i a=a ardea toat[ ca para, iar acum
mai erau =i banii la mijloc!... Bine, zise, dar el a spus c[ vine
=i m`ine! Ai auzit doar ce a spus: are de g`nd s[-i telefoneze
COPILUL

de azi ]nainte zilnic! }\i dai seama ce iese? Nu mai iese


TERIBIL

nimic, f[cu a lehamite b[rbatul. Ce istorie?! E vorba de doi


b[tr`ni care n-au ce face! Cum ]\i permi\i s[ vorbe=ti

H astfel?! s[ri de pe scaun, c[ci n-auzise ]nc[ asemenea vorbe


din gura b[rbatului. Cum de ]ndr[zne=ti s[ vorbe=ti a=a despre
doi b[tr`ni?
NICOLAE
ESINENCU

Toat[ ziua =i toat[ noaptea n-a vorbit cu b[rbatul, ardea


ca para, f[cea ce f[cea, r[spundea la telefon, stabilea
leg[tura sau transmitea o telegram[, dar mereu ducea palme-
le la obraji ]i ardeau! }=i zicea c[ n-o s[ mai vorbeasc[ cu
b[rbatul! De unde at`ta r[utate ]n el... nici nu b[nuia c[ are
#
un suflet at`t de... Cum de putea... Apoi a doua zi... B[rbatul
care se pref[cuse seara =i noaptea c[ nu observ[ nelini=tea
so\iei, ]i spuse diminea\a c[ degeaba ]=i face griji. Cine are
s[ afle de toate astea?! +i mai spuse s[ nu fie proast[, c[ e
un joc la urma urmei. O s[ afl[m o istorie interesant[!
Bine, dragul meu, se l[s[ fr`nt[ nevasta, bine, dar ce o s[
vorbe=ti cu el? }\i ]nchipui? Dac[ te ]ntreab[ ceva =i tu nu =tii
ce s[-i r[spunzi? Las[-le pe toate pe seama mea! o sf[tui
b[rbatul. Tu s[ m[ chemi doar... +i... s[ iei bani! Mai bine
s[-i fi tras palme, mai bine s-o fi... El a mai cuprins-o, a mai
s[rutat-o, i-a mai =optit la ureche cuvinte dulci, amestecate
cu vorb[ ]ncurcat[ =i p`n[ la urm[ a zis: Fie ce-o fi . O dat[
ce st[ruia b[rbatul, ]nseamn[ c[ nu f[cea s[ fiarb[-n griji.
+i-apoi... ea sau el e mai mare ]n oficiul po=tal? El! Atunci?
La urma urmei, ce putea s[ fac[? Cu ce putea s[ ajute
b[tr`nul? Ora=ul ]l \inea minte, ora=ul N., dar telefonul? }l
pierduse =i cap[tul!... }i d[du dreptate b[rbatului! +i apoi era
t`n[r[, foarte t`n[r[ fa\[ de b[rbat... O copil[ aproape.
Venise de pe b[ncile =colii direct ]n or[=elul acesta. Nici tu
cas[, nici tu mas[... Nimic! Telefonista de mai ]nainte... iat[,
nici p`n[ azi nu =tie din ce motive plecase pe nea=teptate...
Ei! strig[ cu ciud[ la b[rbatul care mai doarme. Auzi ce-\i
spun?!
Ce?! sare ca apucat b[rbatul. Ce s-a ]nt`mplat?
Mai ]ntreab[ ce s-a ]nt`mplat!

COPILUL
Ai strigat?

TERIBIL
Da, zice femeia, dar pe loc pierde orice poft[ s[ mai
vorbeasc[. S[ ]n=eli un om b[tr`n at`ta timp! Doamne, ]=i
aminte=te fa\a =i privirile lui c`nd, tot din cauza b[rbatului,
fusese nevoit[ s[-i spun[ minciuni, cum c[ linia e ]nc[rcat[ =i
n-avea nici peste zi s[-i dea leg[tura... S[-\i ]nchipui numai:
H
NICOLAE
ESINENCU
el, b[rbatul ei, a avut ieri zi liber[ =i, dac[ avea zi liber[, a
zis: Mai d[-l ]ncolo de b[tr`n, c[ m-am s[turat de el...
Vroia s[ se odihneasc[, o dat[ ce avea zi de odihn[, =i plec[
la p[rin\i la \ar[. Ea ]ns[, cum a dat ochii cu b[tr`nul, nu =i-a
mai g[sit loc! Ce fa\[ r[t[cit[ =i totodat[ plin[ de speran\[
#
avea b[tr`nul! Probabil c[ fa\a b[tr`nului a fost ]ntotdeauna
a=a, dar ea, ocupat[ cu munca, nici n-a observat-o. S[ te
g`nde=ti numai de trei ani este tras pe sfoar[! Doamne,
pentru ce? +i bani ]nc[ ]i mai iau! De banii lui nu-\i bate
capul! ]i spuse b[rbatul. E pensionar! Prime=te bani cu pumnul,
nu vezi, s-a apucat s[-i telefoneze zilnic prietenului, ce-o mai
fi fiind! Ah, dar ea... S[ nu fi fost b[rbatul cu ideea aceea...
Poate i-ar fi spus b[tr`nului ce =i cum. Ce, avea s[-i ia capul?!
O oc[ra, ei =i?! }=i cerea scuze, ]i c[dea ]n genunchi... avea
s-o ierte p`n[ la urm[, a=a ]ns[... S[ te g`nde=ti numai!
Prime=te omul pensie =i pe aceea i-o r[pe=te... Doamne, cum
de a putut s[ tac[ at`ta timp?! E mai mult ca sigur[ c[ cel ce
umbl[ pe dup[ geamurile lor la ora asta (c[ ea acum nu =tie
nici c`t e ora, dar asta nu conteaz[) este el, b[tr`nul! E sigur[.
De c`te ori ]n ace=ti trei ani a venit cu noaptea ]n cap, picur`nd
la u=a oficiului pentru ca, ]ndat[ ce deschidea u=a, s[ intre =i
s-o roage s[-i stabileasc[ leg[tura cu prietenul s[u, Teo, f[r[
de care, dup[ c`t a ]n\eles, nu poate s[ tr[iasc[! De nenum[-
rate ori a a=teptat s[ se elibereze linia, s[-i dea leg[tura,
s-a bucurat =i i-a mul\umit cu lacrimi ]n ochi de bun[tatea
ei! Doamne, de c`te ori i-a spus S[-\i dea Domnul s[n[tate!
+tia doar at`t: ]=i reg[sise prietenul, prietenul de r[zboi, =i,
dac[ ]l g[sise...
B[rbate, auzi?! ]ntreb[ din nou.
Ce s[ aud? se ]ntoarce b[rbatul cu fa\a ]n sus.
COPILUL

}mi pare foarte r[u... zice oft`nd.


TERIBIL

De ce-\i pare r[u, femeie? se mir[ b[rbatul.


De toate, zise nevasta.

H Cum vine asta de toate?! Mai bine ai dormi, c[ p`n[


]n ziu[ mai este! Nici tu nu dormi, nici pe mine nu m[ la=i ]n
pace! De c`te ori \i-am spus s[ nu-mi mai ba\i capul!... S-a
g[sit pe cine s[-l jeleasc[! Pe o dugoare de b[tr`n! Strig[ ]n
NICOLAE
ESINENCU

receptor c[ are ]n inim[ o f[r`m[ de schij[, dar i-ai v[zut-o?


Ofteaz[ =i se ]nchide iar ]n sine nevasta =efului oficiului
po=tal.
#
IV

Ah, nu se mai aprinde lumina ]n geamurile telefonistei!


Dac[ s-ar aprinde, el ar =ti c[ s-a trezit, e ]n picioare, pune
masa ori st[ la mas[ =i dac[ e ]n picioare, ori pune masa,
]nseamn[ c[ nu-i mai r[m`ne mult de a=teptat. Dup[ ce va
lua masa, ca totdeauna, ca ]n fiecare diminea\[, la ora cuve-
nit[, adic[ la ora nou[, vor deschide u=a oficiului po=tal! Dar
]ntruc`t geamurile stau afundate ]n bezn[, iar ]n odaie nu se
b[nuie=te nici o mi=care... va trebui s[ mai a=tepte. C`t oare
s[ mai umble ]ncolo =i ]ncoace?! De s-ar fi g[sit unul s[
]nregistreze c`te ocoluri a f[cut ]n jurul oficiului po=tal!...
Doamne, cred c[ peste o mie! A mers ]n st`nga, a mers ]n
dreapta, ]nainte =i ]napoi, ]n jurul oficiului po=tal, la care
adesea se g`nde=te ca la casa lui proprie! At`\ia ani s[-i ba\i
pragul!... La ]nceput ]i era =i ru=ine, a venit o dat[, de dou[
ori... A cercat nu =tiu cum, foarte sfios, s[-i spun[ telefonistei
ce ]nsemnau pentru d`nsul acele cuvinte, acea voce de
departe a prietenului s[u, pe care o a=tepta nop\i la r`nd.
Teo! striga ]n receptor. Dragul meu Teo, uite, la toamn[ plec
la tine! Dar vine toamna =i iar strig[ ]n receptor: Teo, dragul
meu, uite, la prim[var[ vin la tine neap[rat. Dar nici atunci
nu se duce! Clar, ]=i zicea Mitache, gata, din luna asta ]ncep
s[ adun copeic[ la copeic[, am s[ telefonez mai pu\in, mai
rar, =i conversa\iile vor fi mai scurte. Dar parc[ putea?!

COPILUL
}ncercase ]ntr-un timp s[-i telefoneze peste o zi, =i ce ie=ise?!

TERIBIL
Se zb[tu o noapte ca pe=tele! Cum s[ =tie prietenul s[u,
prietenul pe care nu l-a v[zut ]nc[ de pe front, prietenul pe
care ]l credea c[zut pe c`mpul de lupt[, c[ el, Mitache, ]n
atacul cela fusese greu r[nit, iar Teo, prietenul, a r[mas s[
lupte sau... cu alte cuvinte, ]i pierduse urma... Da, cum s[
H
NICOLAE
ESINENCU
a=tepte o zi =i o noapte, ne=tiind ce face, cum se simte acolo
]n ora=ul cela de departe, bunul lui prieten?! A renun\at s[
telefoneze peste o zi. Va telefona zilnic, dar nu va vorbi de-o
rubl[ =i cincizeci de copeici. Cincizeci de copeici, ]=i zise, vor
fi de ajuns. Dar nici asta nu-i reu=ise! Comanda trei minute,
#!
dar dup[ ce termina de vorbit =i se uita la ceasul de perete
din oficiu vedea c[... vorbiser[ peste zece minute!... Apoi
]ncercase... desigur, f[r[ s[ afle acela c[ el, uite, nu poate s[
vin[ din cauz[ c[ n-are bani!... }ncercase s[ se angajeze pe
undeva paznic de noapte... Oricum, ]=i zise, nop\ile nu prea
dorm... Dar =i aici suferise e=ec! Buc[\ica de schij[ din inim[
]l dobora noaptea! Dac[ ziua umbla =i nu-l prea sim\ea,
noaptea, ]n acele lungi ceasuri de noapte ]n singur[tate, fierul
]i ap[sa greu pieptul! P`n[ la urm[, fusese nevoit s[ renun\e
la c[l[torie. Doctorii i-au interzis c[l[torii ]ndep[rtate cu trenul
sau avionul. Pericol de moarte... }i telefona prietenului a=a
cum f[cuse p`n[ acum, dar nu se mai g`ndea la banii pe
care urma s[-i adune ca s[ poat[ pleca ]n c[l[toria promis[,
visat[!... Ar fi fost foarte bine dac[ prietenul, unicul care i-a
r[mas din to\i prietenii, s-ar fi priceput, l-ar fi vizitat pe nea=tep-
tate, ]ntr-o toamn[ sau var[. Doamne, ce fericire ar fi fost
pentru d`nsul!... Dar prietenul s[u niciodat[ nu ia cap[t de
vorb[ despre o eventual[ c[l[torie, mai mult ]l ascult[... Mai
nutrea, totu=i, g`ndul s[-l roage s[ vin[, dar dac[ prietenul nu
se pricepea, i se f[cea nu =tiu cum... Era mul\umit de
nenum[ratele sale telefoane. Alo, Teo! Tu e=ti?! +i c`nd de
la cel[lalt cap[t de fir ]i r[spundea, Teo, fericirea b[tr`nului
nu mai avea margini. Aproape c[ nici nu-l l[sa pe acela s[
spun[ un cuv`nt. Vorbea doar el, Mitache: Cum te sim\i?, Ce-ai
m`ncat asear[?, Nu \i-a fost r[u? . +i tot a=a. Apoi amintirile...
COPILUL
TERIBIL

Plutonul lor nimerise ]n ]ncercuire =i noaptea, neav`nd alt[


ie=ire, s-au ]ntins ]n z[pad[ soldat l`ng[ soldat, la nimereal[,
chipurile, bombardamentul i-a ucis pe to\i. Inamicul a trecut
H diminea\a prin sat, de la un cap[t la altul, iar ei l-au atacat
din spate, astfel ob\in`nd victorie. A fost o clip[ grea din
via\a lor. Nem\ii ]i vedeau ]ntin=i ]n z[pad[, dar nu prea
NICOLAE
ESINENCU

credeau c[-s mor\i. Ca prin minune Mitache n-a fost p[truns


de baioneta unui neam\. S-a uitat acela la Mitache, ]ntins pe
z[pad[, =i s-a dus mai departe. Dar ce s-a ]nt`mplat cu Teo,
c[ci dup[ ce a urmat comanda de atac nu l-a mai v[zut. Teo,
#" dragule, ce-a fost mai departe? El, Mitache, ]n timpul atacului
fusese r[nit, dar prietenul se ridicase din z[pad[? Ca s[
vezi, Teo, ai r[mas viu! Sau: Doamne, s[ fi fost ]n clipele
acela l`ng[ tine?! Doi nem\i s-au oprit al[turi?!
Ah, dac[ ar lua =i azi leg[tura cu prietenul s[u! Dar, sfinte,
ce ]nseamn[ asta, parc[ s-a oprit timpul ]n loc, nu se mai
lumineaz[ odat[, cu adev[rat!... Dac[ s-ar aprinde ]n geamuri
lumina... Dar dac[ ea s-a ]mboln[vit? Uite, s-a ]mboln[vit
telefonista, =i gata. Ce va fi atunci?! Dac[ s-a ]mboln[vit... O,
numai a=a ceva s[ nu se ]nt`mple! De at`ta timp o a=teapt[,
de at`ta timp... Nu-i vorb[, dac[ telefonista s-a ]mboln[vit,
o va ]nlocui b[rbatul, s-a mai ]nt`mplat a=a ceva, atunci ]ns[,
e clar, nu mai ia leg[tura cu prietenul! Cu fata, cu nevasta
aceluia, c[ el mereu fat[ i-a zis, g[se=te limbaj comun. Dac[
nu-i stabile=te leg[tura azi, o face a doua zi, fata ]ntotdeauna
s-a str[duit pentru el. Ea e mai bun[, mai amabil[, c`teodat[
chiar z`mbe=te. Dar b[rbatul ei se poart[ ur`t. Ce i-a f[cut
de se poart[ at`t de obraznic? C`nd intr[ b[tr`nul, acela
nici nu se uit[, ba ]ndat[ ]i =i ]ntoarce spatele, dispare ]n
biroul lui de =ef de oficiu po=tal! De ce, m[ rog, s[ se poarte
astfel?! }n fine, dac[ telefonista e bolnav[... }n primul r`nd,
el niciodat[ nu a luat leg[tur[ cu prietenul s[u, c`nd s-a
]nt`mplat s[ lipseasc[ telefonista, =i-apoi fata i-a promis ieri
c[ azi... Doamne, at`t i-ar mai trebui s[ nu ia leg[tura nici
azi!... Dac[ n-o s[-i telefoneze... Dar, stai, de ce ]=i face

COPILUL
TERIBIL
dinainte probleme? Mai ]nt`i, poate c[ fata e s[n[toas[ tun,
de unde a luat c[-i bolnav[?... Stai s[ se lumineze =i... Dar
ce naiba, parc[ ]l str`nge ceva ]n spate. }l str`nge sau numai
i se pare? Nu, ar trebui s[ umble mai mult! Dac[ stai locului...
Ar putea fi observat din cas[ =i atunci... Ce-o s[ zic[? Umbl[ H
ca un r[t[cit pe sub geamurile lor!... Mai =tii, o po\i sup[ra

NICOLAE
ESINENCU
pe telefonist[ =i... Nu, ar fi bine s[ se ]ndep[rteze. O dat[ ce
mai este timp, ar putea s[ se mai plimbe, ]n sus, ]n jos. C`nd
te mi=ti, te sim\i altfel... +i-apoi timpul trece mai repede. Da,
uite, a=a va fi mai bine s[ umble =i s[-=i imagineze cum o
s[ ]nceap[ convorbirea cu Teo! Despre ce-i va vorbi azi? Mai ##
]nt`i... Da, mai ]nt`i ]=i va cere scuze pentru c[ ieri nu i-a
telefonat... =i de ce nu i-a telefonat! Doar n-o s[ spun[ c[...
Da, dar ce altceva s[-i spun[? Ce poate s[-i spun[ altceva
dec`t adev[rul pur n-a putut lua leg[tura cu el, linia fiind
ocupat[!... }n fine, are s[-=i cear[ scuze. M[ iart[, Teo...
Da, are s[... Dar ce naiba i se urc[ pe picioare? Furnici?! De
unde furnici?! Ah, acum totul ]i este clar! Pe unde st[tuse, sub
geamurile telefonistei, se g[sea vreun mu=uroi de furnici =i
c[lcase pe el... Cum de n-a sim\it deodat[?! S[ stai cu
picioarele pe un mu=uroi de furnici!... Cu furnicile nu te joci!
Ai c[lcat pe mu=uroi, ]ndat[ te asalteaz[ furnicile! Dac[ va
trop[i de c`teva ori din picioare, le scutur[... Ei, iat[, acum
parc[ nu le mai simte. S-au risipit probabil... Acum s[ fug[
c`t mai departe de locul acesta! A=a-i furnica, cum ai deranjat-o,
caut[ repede alt[ ie=ire =i te prinzi c[ din nou \i se urc[ pe
picioare!...
+i lumina ceea nu se mai aprinde! Mai =tii, poate c[ s-a
trezit Mitache ca niciodat[. S[ zicem... Nu, ce vorbe=te, la ce
se g`nde=te?! Doar c`nd cobora sc[rile... Nu, totul e a=a cum
se cuvine. Trebuie s[ fie cam ora opt =i cincisprezece minute.
Ca s[ vezi ce situa\ie stupid[! Nici nu se lumineaz[, nici nu =tie
c`t e ora, nici lumina nu se mai aprinde ]n geamurile telefonistei
=i, pe deasupra, furnicile astea iar nu-i dau pace! Ce naiba, se
vede c[ nu le-a scuturat bine?! Acum au s[-l pi=te p`n[ se va
COPILUL
TERIBIL

]ntoarce acas[ ca s[-=i scoat[ hainele! Ha, pe unde naiba se


bag[ una la =old a ajuns! Dac[ are s-o lase... Nu, mai bine
o love=te cu palma. S[ se loveasc[ cu palma peste =old, poate
H o strive=te... +i frigul! Nici nu poate s[ se pocneasc[ cu palma
peste =old! A-a, d[-le ]ncolo de furnici. +tiu c[ n-au s[-l
m[n`nce. Deocamdat[ nu-l pi=c[ =i, dac[ nu-l pi=c[, s[ zic[
NICOLAE
ESINENCU

mersi! Se vor ]nv`rti c`t vor dori ia-te una a ]nceput s[ se


urce spre um[rul st`ng! Se vede c[ a ]mb[tr`nit cu totul! Greu
o s[-i fie iarna asta! Are noroc c[... Ar fi fost bocn[ acum!
Bocn[ =i... E curios! E curios c[ nici nu simte fierul din inim[!
#$ }ntr-adev[r e de mirare, c[ci c`nd ]i e frig neap[rat ]l simte!
Azi d`rd`ie de frig, dar ]n piept... Acum =i mai multe furnici i se
ridic[ spre um[rul st`ng! Se t`r`ie nu =tiu cum... parc[ nu-s
furnici. Parc[-s ni=te firicele de ap[ rece. Trec ]n st`nga, trec ]n
dreapta, mai mult ]nainte, ]n sus, =i, pe unde trec, pe urma
lor... e curios, parc[ nu-=i mai simte pielea. Nu, a=a nu va
putea r[bda p`n[ se va deschide oficiul po=tal! S[ se duc[
acas[, a? De ce nu?! Se duce, aprinde lumina, dar nu =tie: a
l[sat lumina aprins[ sau... ]n fine, nu conteaz[. Important e s[
se duc[, s[ se dezbrace =i s[-=i scuture cu migal[ hainele. P[i
se duce sau nu se duce?! Clar, la mijloc e ghinionul se teme
de ghinion! Niciodat[ nu i-a mers ]n via\[ c`nd a fost nevoit s[
se ]ntoarc[ din cale. Dac[ ar avea o rud[ dep[rtat[, o cuno=tin\[
]n or[=elul acesta, s-ar putea duce, p`n[ una-alta, ]n vizit[, dar
a=a... Cei c`\iva prieteni pe care i-a avut, au murit demult...
Ce s[-i faci, tot mai pu\ini =i mai pu\ini r[m`n... Ce s[-i faci...
la clubul veteranilor ce adun[ mult[ lume, dar nu-s din cei
de-o seam[ cu Mitache. Poate de aceea nici nu mai d[ ]n ultimul
timp pe-acolo... Ce s[-i faci... picioarele ]l duc spre cas[! E
curios c[ acum ]n partea de jos furnicile nu-l mai sup[r[. Pe un
picior, pe =old, nu le mai simte. Doar pe undeva pe aproape
de um[rul st`ng... C`te oare s[ fie? +i-apoi... e de mirare,
dac[ urc[ numai ]n sus, p`n[ unde au s[ ajung[?! Au s[
]nceap[... Da, da, dup[ ce se v[d pe um[r, vor urca pe g`t, =i
c`nd vor porni pe ceaf[ ]n sus... O s[ le striveasc[! Dac[ n-au

COPILUL
TERIBIL
r[mas s[ doarm[ ]n mu=uroiul lor, dac[ nu s-au potolit, atunci
s[-l ierte, le va strivi, ca s[ nu-l mai supere!... Nici nu mai face
s[ se duc[ acas[, nu-i a=a?! Uite... Ah, dr[cie, i se bag[
subsuoar[! Asta e mai r[u! Dar, ca s[ vezi, nici s[ se a=eze nu-i
chip! Ce naiba! Nu se poate ]ndoi! Bun[ =i asta! +i piciorul... H
+i piciorul st`ng abia de-l simte!... De frig, se vede! I-o fi amor\it,

NICOLAE
ESINENCU
ce crezi?! Nici piciorul nu simte, =i nici... Furnicile acum urc[
pe undeva pe sub guler... Poate nu-s furnici, a?! Poate i-i frig?!
L-a prins frigul de c`nd se t`r`i ]n jurul acestui oficiu po=tal =i...
Atunci de ce st[ ca o mom`ie? S[ se mi=te mai repede! Unu-
doi, trei-patru, unu-doi-trei-patru... A, dr[cie, piciorul st`ng e #%
ca de piatr[! Unu-doi-trei-patru, unu-doi... Nici bra\ul st`ng
nu i se prea mi=c[! Ei, asta e prea de tot! S[ fac[ mai multe
mi=c[ri. C`nd te mi=ti, circul[ =i s`ngele mai repede, =i c`nd
circul[ s`ngele, trupul se ]nc[lze=te... Unu-doi-trei-patru, unu-
doi... Dar ce face?! De ce se \ine cu dreapta de gard?! Cum s[
se mi=te c`nd se \ine de gard?! Unu-doi-trei-patru... Ce naiba,
iese c[ p`n[ acum num[ra doar ]n g`nd?! }=i imagina doar c[
se mi=c[, a?! Bun[ =i asta!
Dar, Doamne, ce a=teapt[ el, ]n geamul telefonistei s-a =i
aprins lumina... arde!
V

Of, zice deodat[ so\ia =efului oficiului po=tal =i trage


speriat[ plapuma peste cap.
Se zbate inima nevestei. O clip[, dou[, trei.. Ea st[ ]n pat
=i se fr[m`nt[... iar el, el... Ghiuj b[tr`n, se aprinde nevasta.
De ce nu l-ar \ine naiba acas[?! B[rbatul ei are dreptate
c`nd zice... Ce neru=inare s[-i umble din zori pe sub
geamuri. Cum s[ se ridice acum din pat, s[ se ]mbrace?! Ei
bine, ghiuj b[tr`n, dac[ n-am s[ te iau odat[ de guler, s[ =tii
c[... +i ]nc[: Da ce mai ]nseamn[ =i asta, oameni buni, s[
nu-\i dea pace s[ dormi!... Cum se lumineaz[, st`rce=te ]n
pragul oficiului! +i nevasta =efului de oficiu po=tal arunc[
de pe d`nsa plapuma =i coboar[ picioarele pe podea,
COPILUL

demonstrativ! Nu cumva ar trebui s[ se mute din cas[ din


TERIBIL

cauza unui b[tr`n?! Are s-o vad[ ]n c[m[=uic[... Ei =i?!


Scoal[! strig[ la b[rbat. Hai, c[ e timpul! zice =i abia

H acum ]=i d[ seama cam de ce este at`t de pornit[ din zori. El,
b[rbatul e de vin[! El cu ideia lui... Dac[ n-ar fi fost... Nici
b[tr`nul nu-i umbla acum pe sub geam. Sfinte, ce zi =i ce
NICOLAE
ESINENCU

noapte aiurit[ a avut!


Scoal[, dac[ zic! mai strig[ o dat[ la b[rbat. Dar cum
vede fa\a aceluia buh[it[... Doamne, parc[ e o sfecl[ ro=ie.
Zice c[ =i ieri a fost la p[rin\i la \ar[?! S[ i-o spun[ mutului!...
Face ce face =i la p[rin\i! La p[rin\i... dar la ce?! De ce s[
#&
umbli at`ta la p[rin\i?... Doamne, s[ =tii c[-i a=a! S[ =tii c[-i
a=a cum a b[nuit! Tic[losul! Crede c[ ea nu b[nuie=te pe
unde umbl[ c`nd zice c[ se duce la p[rin\i! +i ea, proasta...
Cum de nu s-a g`ndit la telefonista ceea care a lucrat p`n[
la sosirea ei...
Ce vrei? e nemul\umit b[rbatul. |i-am spus s[-\i cau\i
de treab[! Tu ia numai banii, eu =tiu ce fac!... Iar umbl[?!
Doamne, vrea s[ strige nevasta. Ea despre una, iar el...
El mi-l v`r[... nu =tiu ce-am s[ fac acu=i cu am`ndoi!... Dar
se uit[ la fa\a lui buh[it[, la ochii umfla\i, =i pierde pofta de
vorb[. S[ =tii c-o s[-l p[r[seasc[. Ce are cu d`nsul?
Nu, nu vreau nimic... zice. Scoal[-te, e nou[ de acum...
}=i potrive=te rochia, ]=i caut[ pieptenele, d[ peste cheile
de la oficiu... =i se ]ndreapt[ spre u=[.
Da o cafelu\[? se freac[ pe la ochi b[rbatul.
Mai f[-\i =i tu! zice =i tr`nte=te u=a.
Foc!
Acum are s[ dea ochii cu b[tr`nul... Mai bine s[ nu-i
cad[ ]n cale, c[ vai de capul lui... s[ trezeasc[ oamenii cu
noaptea ]n cap!...
Se aude ceva la u=[ =i nevasta =efului oficiului po=tal
]ntoarce capul. A-a... +tie cine-i... Lasnumai s[ intre, cum
intr[, a=a o s[ =i ias[! I-a promis?... Doamne, cum =i-ar bate
joc =i de b[tr`n =i de b[rbat! B[tr`nului s[-i spun[ adev[rul,
iar pe b[rbat s[-l declare... s[-l declare... s[-l... cui? Poli\iei?

COPILUL
+i ce-o s[-i spun[ poli\iei? C[ ea, uite a=a =i a=a... a pierdut

TERIBIL
num[rul... apoi... Ea lua leg[tura cu prietenul ? Ea! Atunci?!
+i banii... Cine ]i ia de la b[tr`n ]n schimbul unei chitan\e
false?... Ea! +i-apoi cine completeaz[ =i semneaz[ chitan-
\ele?... Va spune c[ b[rbatul o oblig[?! Pe naiba!...
Dar ce dracul se moco=e=te b[tr`nul ]n prag? Ce tot se
H
NICOLAE
ESINENCU
fos[ie pe acolo =i nu intr[? Te mai pui c[ l-o fi apucat ru=inea!
Te treze=te cu noaptea ]n cap... apoi mai are remu=c[ri, st[ =i
se fr[m`nt[ ]n prag... Poate nu-i el?... De unde a luat c[-i
anume el? C`nd a ie=it din cas[, nu l-a v[zut, c`nd a deschis
u=a oficiului... Era prin preajm[? Parc[ nu l-a v[zut... Ce-i
#'
drept, a trecut ]n grab[, era cu g`ndurile la naiba =tie ce, dar
dac[ ar fi fost ]n preajma oficiului, l-ar fi z[rit... Atunci cine s[
fie ]n prag?...
Ei, care e acolo?! strig[ telefonista, pu\in iritat[, pu\in
nelini=tit[.
Eu, fato... n-ai s[ m[ aju\i?! se aude glasul stins al b[tr`-
nului. A=a ]nc[ nu l-a auzit.
Cum s[ te ajut?! aproape c[ strig[ telefonista.
N-ai vrea s[ m[ aju\i s[ urc pragul?...
Pragul?... Ce naiba a dat peste d`nsul?! se ]ntreab[
telefonista, dar vocea b[tr`nului vrea s-o lini=teasc[.
Nu-\i fie cu b[nat... lasc[ urc eu...
Hm, urc[ el!... Se aprinde iar telefonist[. S-o fi ]mboln[vit!
Mai =tii, =i-o fi fr`nt vreun picior...
P[i, unde s-a mai v[zut s[ umbli pe ]ntuneric!
De pe la cinci e ]n picioare!...
+i numai c`nd b[tr`nul apare ]ntre u=ori, telefonista alung[
g`ndurile ]nr[ite.
Doamne, ce se ]nt`mpl[?! tresare ea.
Fa\a b[tr`nului e albastr[ tocmai, ochii au ajuns ]n fundul
capului... un picior... piciorul st`ng e \eap[n... A=a nu l-a
mai v[zut.
Nu-\i fie cu b[nat, ]=i cere parc[ scuze b[tr`nul, mi-ai
promis, drag[ , c[ azi ai s[ iei leg[tura...
Ochii b[tr`nului din fundul capului sunt umezi. Se uit[ la
COPILUL

telefonist[ cu drag =i duio=ie.


TERIBIL

+tii, ieri n-am vorbit cu Teo... mai zice el =i a=teapt[.


Dar ce a=teapt[, Doamne?! Abia de se \ine pe picioare!...

H
A=az[-te, dumneata, sare telefonista =i, c`nd scap[ vorba
din gur[, tresare. A=a ]i spusese =i tat[lui ei, c`nd venise s[-i
vad[ mirele... Aceea a fost ultima ]ntrevedere cu tat[l ei...
St[tuse o zi la d`nsa, seara plecase, iar peste noapte a primit
NICOLAE
ESINENCU

telegram[ c[ tat[l ei s-a stins ]n drum, la una din sta\iile de


autobuz... Doamne!
A=az[-te, dumneata, repet[ telefonista =i-i ]ntinde un scaun.
Vai, ce zici, fato... de-ai putea azi lua leg[tura cu prie-
#
tenul!
Nici tat[l ei, c`nd a intrat ]n cas[, nu s-a a=ezat pe scaun:
Eu, fato, am venit doar s[ v[d cu cine te-ai m[ritat! S[ v[
v[d!
A=az[-te, dumneata, zice ]ncurcat[ telefonista. A uitat
de toate, se ]nv`rte ]n ne=tire ca atunci ]n jurul tatei. Mai ]nt`i
a=az[-te...
Ai s[ iei leg[tura? o apuc[ de bra\ b[tr`nul, se uit[
luminat ]n ochii ei.
Da, dar a=teapt[ pu\in... aproape c[ nu poate suporta
privirea lui Mitache.
+i, ca s[ nu mai vad[ fa\a ceea ]ndurerat[, ca s[ nu-i mai
simt[ privirea jalnic[, ca s[ nu izbucneasc[ ]n pl`ns la amin-
tirea tat[lui s[u, nevasta =efului oficiului po=tal iese din camer[.
M[ auzi?! strig[ b[rbatului care se st[ ]n fa\a oglinzii cu
cravata ]n m`n[...
Ce s-a ]nt`mplat?
Doamne, ce s-a ]nt`mplat? Exact astfel st[tea la oglind[
=i atunci c`nd ]l anun\ase c[, uite, venise tat[l ei... +i exact la
fel r[spunse, f[r[ s[ ]ntoarc[ m[car capul: Ce s-a ]nt`mplat?
Atunci ea n-a zis nimic. }nghi\i ]n sec, i se p[ru c[ ]l iubea cu
adev[rat pe omul care st[tea ]n fa\a oglinzii... T[cu... Dar
acum... Doamne, cu ce brut[ s-a c[s[torit! O bestie!
Auzi? ]nghite ]ncet lacrimile.
Ce s-a ]nt`mplat?...

COPILUL
TERIBIL
+i tot b[rbatul:
A-a... el!
El...
Ei =i?!
Te rog, vorbe=ti cu d`nsul mai bine... mai frumos! H
}l roag[ ca pentru tat[l ei, c`nd intrase atunci ]n antreu,

NICOLAE
ESINENCU
iar el nici nu se ]ntoarse m[car s[-l priveasc[... l-a apucat de
m`nec[ =i, aproape cu lacrimi ]n ochi, l-a rugat: Te rog,
vorbe=te cu tata mai bine....
Ei, dac[ m[ rogi...
Sfinte, aceea=i fraz[ ca atunci! #
Ca s[ nu pl`ng[, nevasta ]i ]ntoarce spatele, iese.
Dumneata mai odihne=te-te ni\el... spune cu bl`nde\e
b[tr`nului care, cum o vede, se =i aga\[ de bra\ul ei.
Vas[zic[, azi voi vorbi cu prietenul?
Vei vorbi... spune ea =i r[m`ne cu ochii spre b[rbatul ei.
Acela, cum a intrat ]n oficiu, s-a ]ndreptat spre u=a biroului
din fund, a disp[rut dup[ u=[. Bine, dar a putut, cel pu\in, s[
dea bine\e b[tr`nului, s[-i arunce m[car o privire!... E un om
]n ]nc[pere!
Nu, ea nu mai poate suporta c[t[tura b[tr`nului!
Se uit[ ]ntr-o parte, ]n alta, pe deasupra lui, se uit[ la tele-
foane, ah, cum ]i ard obrajii! , cearc[ s[ ia leg[tura... Dar
la fa\a b[tr`nului nu mai poate s[ se uite. Caut[ s[ par[ preocu-
pat[ de ceva, dar nu reu=e=te, se f`st`ce=te =i mai tare! Privirile
b[tr`nului o urm[resc peste tot... privirile lui pline de a=teptare
=i duio=ie... Doamne!
+i nu mai poate r[bda! }n=fac[ receptorul, formeaz[ un
num[r ah, num[rul b[rbatului ei =i se apuc[ s[ strige ]n
receptor cu mare r[utate:
Alo!... Ora=ul!... Da, da, da!
+i, ca b[tr`nul s[ nu-i vad[ fa\a, ochii, lacrimile, ]ntoarce
fa\a spre perete.
Da, b[tr`nul e aici, v[ a=teapt[! strig[ =i, f[r[ s[-l priveasc[,
transmite b[tr`nului receptorul. Poftim, ave\i leg[tura, mai zice
COPILUL
TERIBIL

=i ]=i ascunde fa\a...


Mitache... nu se mai uit[ la nimeni. A s[rit de pe scaun, a
uitat de picior, de toate, s-a ag[\at de telefon =i strig[ c`t
H poate ]n receptor:
Alo, Teo!... Dragul meu Teo!... M-auzi?!
Nu-i nimic! se aude ]n receptor.
NICOLAE
ESINENCU

O, dragul meu! exclam[ b[tr`nul. Cum nu-i nimic!...


Dac[ ai =ti!... Ieri toat[ ziua am stat aici, l`ng[ telefon...
Credeam c[ voi lua cumva leg[tura... +tii... }mi ziceam: poate
e=ti bolnav, poate ai nevoie de ceva... eu de aici a= fi putut
# telefona ca s[ chem salvarea! Da, da! Nu spune nimic, dragul
meu! Teo! Eu =tiu ce ]nseamn[ s[ fii bolnav, s[ stai de unul
singur ]n cas[! Cine s[ anun\e salvarea, cine s[-\i aduc[ un
praf de la farmacie?! A= fi chemat salvarea, cu salvarea e
mai u=or: o anun\i, vine =i atunci nu mai e nevoie s[ te adresezi
cuiva, s[-l rogi s[ se duc[ la doctor sua la farmacie... |i-am
spus, s[-\i tragi neap[rat telefonul l`ng[ pat! De se ]nt`mpl[
s[ fii bolnav, ridici m`na... Dar, Teo, dragule, r[sun[ vocea
b[tr`nului ]n toat[ ]nc[perea. Deci n-ai fost bolnav? Sfinte,
nici nu =tii c`t de tare m[ bucur, Teo! La v`rsta noastr[ trebuie
s[ ne bucur[m de fiecare clip[! Suntem foarte pu\ini, Teo!
Din c`\i am fost ]n plutonul cela, am r[mas numai noi doi!
Sau poate ai mai dat peste cineva?! Ce zici?!
Nu! se aude ]n receptor.
Mda, Teo! De unde s[ mai ]nt`lne=ti pe cineva, c`nd
numai noi doi am r[mas dintr-un pluton? Tu =i eu!... Ce zici?
Mare br`nz[... se aude iar ]n receptor.
De ce azi vorbe=ti astfel, Teo? se nelini=te=te, se zbate la
telefon b[tr`nul.
Dar cum vrei s[ vorbesc? r[bufne=te vocea din receptor,
vocea de brut[ a b[rbatului telefonistei.
Cum crezi... zice ]ndurerat b[tr`nul, dar azi n-ai dreptul
s[ vorbe=ti cu mine pe un asemenea ton, Teo... }n primul
r`nd, n-am dormit toat[ noaptea... De mai bine de patru ore
am a=teptat s[ se deschid[ oficiul... +i-apoi... aici b[tr`nul

COPILUL
TERIBIL
c`nt[re=te ni\el, st[ la ]ndoial[: s[-i spun[ sau nu... Zice: M[
simt cam bolnav, Teo!... Se vede c-am r[cit pu\in...
Nevasta =efului oficiului po=tal, auzind ultimele cuvinte, ]=i
=terge lacrimile. Sfinte, se cruce=te ea, zice c[ e, bolnav!... D-apoi
e ca p[m`ntul!... Se \ine de telefon! H
Mitache, pentru o clip[, prinde privirea fetei, cearc[ s[-i

NICOLAE
ESINENCU
fac[ un semn de mul\umire, c[ azi i-a f[cut leg[tura... Mitache
vrea s[ se ]ncline, chipurile, ea s[ nu se nelini=teasc[, mai
vorbe=te pu\in, =i... Vrea s[ mai spun[ ceva, dar, Doamne,
ce se ]nt`mpl[l! Furnicile! Simte c[ lunec[ ]n jos, lunec[ f[r[
sf`r=it. Lunec[ =i lunec[, dar... dar... Cum putea s[ uite?! Nu #!
i-a spus ]nc[ prietenului s[u despre carte!... Mitache se
]ndreapt[ pu\in, se scutur[:
Am o carte... abia de ]ng`n[. O carte...
Care carte? se aude ]n receptor.
Dar Mitache simte c[ iar lunec[. Lunec[ undeva departe,
foarte departe, parc[ plute=te, parc[ ]l duce o ap[, o ap[
mare ]l duce lini=tit =i, cum ]l duce... iar ]=i d[ seama c[ a
uitat s[-i recomande acea carte prietenului s[u... cartea cu
un pilot care zbura cu un avion arz`nd deasupra ogr[zii =i tot
striga la mam[-sa... Cartea aceea... Cum putea s[ uite a=a
ceva doar pilotul era unul din ei! Unul din genera\ia noastr[,
Teo!... abia se mi=c[ buzele b[tr`nului. Auzi, eram noi, Teo!
S[ nu-l uit[m, Teo!
Ce se ]nt`mpl[ aici?! apare fulger b[rbatul telefonistei.
A pl[tit?! ]ntreb[ f[r[ s[ se uite la b[tr`n.
Dar nevasta =efului oficiului po=tal acum nu mai aude
nimic. Se uit[ la b[tr`nul ruinat pe podele =i nu-=i mai ascunde
lacrimile.
REFERIN|E CRITICE

CASSIAN : Nicolae Esinencu scrie o poezie existen\ial[, frust[,


refuz`nd modelele. El ]=i urmeaz[ ]ncrez[tor =i atent eul liric, pe un
drum personal, nu totdeauna comod; ca s[-l cit[m pe autor, din
poemul s[u Cert, parafraz`nd u=or: Este cert/Intr`nd ]n mare (noi
vom zice, ]n poezia lui)/Totu=i trebuie s[-\i sco\i/P[l[ria!
Maria Spiridon CASSIAN

GRO+AN: Pe la sf`r=ituul anilor 30, Eugen Ionescu declara: Dac[


a= fi fost francez, a= fi fost genial! Ajunge la Paris =i devine genial.

COPILUL
TERIBIL
E unul dintre miracolele literaturii universale, deci rom`ne.
Nicolae Esinencu ar putea =i el exclama: Dac[ nu m-a= fi n[scut
]n Basarabia, eram genial! Din nefericire, el chiar este.
Ion GRO+AN

CIMPOI: O figur[ insolit[ de copil teribil care sfideaz[ starea de


H
NICOLAE
ESINENCU
normalitate a limbii =i accept[ numai paradoxul, ciud[\enia face
Nicolae Esinencu. Starea de opozi\ie, replica sunt statutul poeziei
grote=ti, ironice a lui Esinencu: sentimentale, lirice, grave, =[galnice,
fire=ti =i nastratine=ti... +i mai cum? Poate fi oricum, numai s[ dea ]n
spectacol, s[ se ]ncadreze ]n joc. Nazul, moftul, capriciul
ciud[\enia ]n genere ]ntemeiaz[ poezia lui Esinencu. El dore=te, ##
bun[oar[, ca trenul s[ plece, mobiliz`nd toate mijloacele (c[rbuni,
ap[, ciomege, c[ld[ri cu gazolin[) =i toate for\ele posibile, dar
apoi nu mai vrea s[ plece trenul (vecinul vroia s[ mearg[ ]napoi);
el dore=te apoi s[ urneasc[ (s[ demareze) ma=ina din loc, dar apoi
o opre=te, c[ci fratele s[u nu vroia s[ mearg[ ]ncolo. Nara\iunea
parabolic[ continu[ ]n acela=i sens (to\i vor s[ plece ]n afar[ de...
poet: Eu ]ncotro m[ duc?/Eu nu m[ duc nic[ieri/ Eu a=tept calul!
Dincolo de spectacolul paradoxurilor axate pe capricioasa alternan\[
vrere-nevrere, e sugerat teatrul lumii care anuleaz[ voin\a individului,
stimuleaz[ automatismul =i complica\ia ]n dauna firescului, organicului.
}n Disciplina mondial[ r[m`ne copilul teribil care arat[ cu degetul
spre monstruoasa scen[ politic[ basarabean[ =i care mediteaz[ ]n
comprimate aforistice asupra vie\ii =i nefiin\ei. O angoas[ eviden\[
se traduce ]n viziunile grote=ti, de esen\[ kafkian[, ale g`ndacului
negru ce-l urm[re=te pas cu pas pe poet =i ale ro\ii strivitoare =i
nivelatoare (Sare gardurile, le spun, /+i piseaz[ totul ]n cale). +i ]n
proz[, Esinencu este un prestidigitator, cu o abilitate de a face gesturi
multe, unele evident f[r[ vreo semnnifica\ie, prin care caut[ s[
demonstreze un adev[r =i totodat[ s[ vr[jeasc[ cititorul. |ine ]n
m`n[ un adev[r currente calami, un condei ce zboar[, fix`nd situa\ia
prin c`teva tr[s[turi sau chiar numai prin exclama\ii elementare,
nominaliz[ri fugare, schi\[ri rapide ale momentelor suflete=ti. E firesc
ca un astfel de condei s[ alunece adesea ]n gratuitate, ]n prolixitate.
De aceea prozatorului Esinencu ]i reu=esc mai ales instantaneele,
miniaturile, nuveletele, nu =i romanele sau povestirile de propor\ii
(excep\ie fac lucr[ri ca Alo, Teo, Doc, Lumina alb[ a p`inii ]n care
eroii sunt surprin=i ]n situa\ii limit[).
COPILUL

Mihai CIMPOI: Istoria literaturii rom`ne din Basarabia.


TERIBIL

CIMPOI: P`n[ =i poanta vine la Esinescu din via\[, ea fiind expresia


acelui neprev[zut, care este preg[tit ]n tain[ de cursul obi=nuit al

H vie\ii. Neprev[zutul este, altfel zis, ceea ce nu se vede la suprafa\a


lucrurilor, dar se preg[te=te de evolu\ia lor fireasc[: eroii ]=i descoper[
]n anumite momente, subit, adolescen\a, pierderea copil[riei,
NICOLAE
ESINENCU

b[tr`ne\ea. Ar fi inutil, de aceea, s[ c[ut[m ]n proza lui Nicolae


Esinencu subtexte. Ea surprinde fluidul candid al vie\ii, refuz`nd
parc[ s-o exploreze, s[-i caute sensurile, marele ei sens fiind
mi=carea, pe care noi o sim\im acut doar ]n anumite momente
suflete=ti.
#$
Mihai CIMPOI, Nicolae Esinencu: Portocala, Literatura =i arta,
1971, 22 mai.

BE+LEAG{: Prin ce ne treze=te interesul proza lui Nicolae Esinencu?


}n primul r`nd, prin faptul c[ scriitorul este preocupat de rela\iile
dintre oameni, fie ei famili=ti cu mul\i copii, fie ei abia c[s[tori\i, sau
doar suflete fragede la prima adiere a dragostei. }n al doilea r`nd,
prin faptul c[ majoritatea eroilor nuvelelor sunt tineri =i tinere, b[ie\i
=i fete muncind ]n c`mp, tineri osta=i, tineri oameni de art[ =.a.m.d.
}n al trilea r`nd, prin faptul c[ dincolo de intrig[ =i nara\iune, care
uneori pare un pic neobi=nuit[, ie=it[ din comun, se simte atitudinea
direct interesat[, de plin[ participare, a autorului. +i, ]n al patrulea
r`nd, prin fericita ]mbinare a gravului, seriosului cu z`mbetul, cu
umorul, ceea ce face lectura pl[cut[, antrenant[ cu adev[rat.
Vladimir BE+LEAG{, Cuv`nt ]nainte la cartea: Nicolae Esinencu,
Nunta, Ed. Literatura artistic[, 1980, p. 4.

CIOCANU: Cite=ti dialogul de diminea\[ al p[rin\ilor lui Doc =i te


pomene=ti martor (iar ]n mod imaginar, chiar participant) la o
competi\ie verbal[ marcat[ de un umor gras, trivial pe ici, colo, de
elementul imprevizibil, at`t de necesar stabilirii unui contact ]ntr-adev[r
intim =i str`ns cu opera de art[. Comicul autentic al dialogului rezid[
]n faptul c[ personajele, mai ales mama, sunt at`t de ocupate cu
problemele m[runte ale existen\ei, ]nc`t nici nu-=i dau seama c`nd
se trezesc ]n situa\ii dintre cele mai nostime. }i zice so\ul, ]n glum[
desigur, s[ arunce afar[ ceaunul cu lapte pus la fiert, =i biata femeie,
obsedat[ de g`ndul c[ ]nt`rzie la lucru, ]n chip absolut mecanic ]l
arunc[, pentru ca abia dup[ aceea s[ se dumereasc[ asupra faptei

COPILUL
TERIBIL
=i s[ ]ncerce sentimentul vinei (Sfinte, ce-am f[cut: l-am op[rit pe
cineva!).
Lectura e antrenant[ ]n adev[ratul sens al cuv`ntului. Nicolae
Esinencu se devede=te, =i aici, un maestru al situa\iei pe c`t de simple
=i obi=nuite, pe at`t de nea=teptate =i surprinz[toare ca factur[ =i ca
expresie verbal[. Apoi =i al dialogului spumos, h[zos, ]nd[r[tul
H
NICOLAE
ESINENCU
c[ruia st[ confruntarea metodic[ a dou[ firi: so\ia z[p[cit[, mereu
gr[bit[ (de aceea irosind timpul cu ac\iuni =i vorbe de clac[) =i so\ul
flegmatic, indiferent, care reduce totul la glum[, alteori la anecdot[.
}n nuvela Doc scriitorul =arjeaz[ intens, apeleaz[ frecvent la
caricatur[, exagereaz[ ]n scopul dezv[luirii c`t mai ad`nci a unei
st[ri de lucruri, a unui stil de comportare, a unui tip de conduit[. #%
R`dem cu hohote la lectura paginilor ]n care Nicolae Esinencu descrie
metodele mamei lui Doc de a realiza cu orice pre\ planul: p`n[ =i
pe propriul s[u b[rbat ]l tunde =i-l rade (de c`te dou[ sau chiar trei
ori pe zi), ba ]nc[ ]n prezen\a =efei frizeriei, numai s[ ]mplineasc[
planul =i s[ vad[ =efa c[ ea este o frizeri\[ mereu asaltat[ de clien\i.
Registrul comicului esinencian cuprinde =i gluma simpl[ =i
nevinovat[, dar =i grotescul desfiin\[tor =i causticitatea neiert[toare,
at`t de rar ]nt`lnite ]n proza noastr[ de azi.
Ion CIOCANU, Cu fa\a spre carte, Ed. Cartea modoveneasc[,
Chi=in[u, 1989, p. 207-209.
CUPRINS

Tabel cronologic ..................................................... 7

POEZII

/oluri .................................................................. 17
Ninsori ................................................................. 18
Parii ..................................................................... 19
C[ma=[ de v[dan[ .............................................. 21
Talisman ............................................................... 21
Troleibuzele .......................................................... 22
Leg[mnt ............................................................. 23
Dragoste .............................................................. 24
COPILUL
TERIBIL

Frnghie la cer ..................................................... 25


Borcane cu aer ..................................................... 29
Momeal[ pentru femei .......................................... 39

H Gelozie ................................................................ 43
+i cum porneam la drum... .................................... 47
Copilul teribil ........................................................ 49
Melodram[ .......................................................... 54
NICOLAE
ESINENCU

Televizorul ............................................................ 57
Robot ................................................................... 62
Vi\ de vie ............................................................ 66
Cltorie ratata .................................................. 102
Vntoarea ........................................................ 110
#& Muzeul viitorului ................................................. 114
Vizit .................................................................. 120
Ptranie ........................................................... 124
Parale ................................................................ 128
Frnghia de aur .................................................. 134
Gndacul ........................................................... 138
Drumul cailor ..................................................... 143
Poemele snilor .................................................. 148
Roata ................................................................. 151
Testament ........................................................... 155
|ine-te, Europa ................................................... 158
Comoara ........................................................... 167
Sondaj ............................................................... 171
Nesomn ............................................................. 172
+apte pe-o biciclet ............................................ 177
Extraordinar ........................................................ 180
nl\area femeii ................................................... 185
Cuvinte de chemat fetele ..................................... 190
Zile negre ........................................................... 195
La iarb verde .................................................... 197
Excursie ]n sat ..................................................... 204
Echilibru ............................................................. 207
Aten\ie ............................................................... 208
Se fcea ............................................................. 210
Ma=ina de calcul ................................................ 218
Cu mortul ]n spate .............................................. 221
Viitorul ............................................................... 233
Mori=ca .............................................................. 234
Biserica .............................................................. 235

COPILUL
Ora de geografie ................................................ 236

TERIBIL
Coloana ............................................................ 237
Doamne ............................................................. 238
Doamne fere=te .................................................. 239
Caz de strad ..................................................... 240
Moldoveanul ...................................................... 245
Calul ................................................................. 247
H
Sex .................................................................... 248

NICOLAE
ESINENCU
Armata na\ional (II) ........................................... 249
Scara ................................................................. 250
Trebuie ............................................................... 251
Reclam ............................................................. 252
Dislocare ............................................................ 253
#'
Zborul ................................................................ 254
Puiul de vnt ....................................................... 255
Oboseal ........................................................... 259
Linia dreapt ...................................................... 260

NUVELE
Copacul care ne une=te ....................................... 265
Doc ................................................................... 315
}n susul apei ....................................................... 413
Amara ............................................................... 464
Alo, Teo! ............................................................ 485
Referin\e critice ................................................... 515